Superrassen of Wie is de Mens

(transcript van een fragment uit een lezing van Martijn van Staveren, 2016)

De mens is een product, laat ik het maar even heel kort en simpel benoemen, een resultaat, van het bijeenbrengen van 12 super geavanceerde rassen die als meesters van dat domein… zo worden ze dus niet gezien, zo noem ik het nu maar, want er is alleen maar gelijkwaardigheid… Maar, die het meeste vermogen in zich hebben om met allerlei andere frequentievelden tegelijkertijd in contact te kunnen zijn. Dus… niet alleen maar, ‘niet zoals wij’, maar… met miljardenvelden tegelijkertijd.
Die 12 beschavingen zijn bij elkaar gebracht en hebben een nieuw soort beschaving gecreëerd. En dat is de mens geworden.
En in de mens, in dat fysieke lichaam, wat er niet zo uitziet zoals wij dat nu kennen, maar een hele andere, veel grotere energievorm heeft, zitten àlle codes en àlle processen en àlle histories en àlle vermogens en àlle ervaringen van àlle andere lagen van die 12 bewustheidsvelden.  Maar… per superras, zitten miljarden andere rassen daar ook mee in verbinding. En… àl die ervaringen en vermogens zijn samengebracht in een lichaam

En dan ga ik een stapje verder. Het gaat niet zozeer alleen om het lichaam, maar wat er gebeurd is, is dat door al die miljarden frequenties, en dat zijn radiozenders, het universum bestaat uit het geometrische veld. Door dàt bij elkaar te brengen, is er een nieuw veldbewustzijn, een dimensie zou je het kunnen noemen, ik noem het liever een veldbewustzijn, is er ontstaan in het scheppingsveld überhaupt.
Dus het is niet zozeer dat het daar is bij die ster of bij die planeet, maar dat dàt veld zich voorttrekt en letterlijk door al die andere lagen heen aanwezig is. En dat is de thuisbasis, het frequentieveld, waarin het lichaam, wat dus gecreëerd is door die 12 superieure rassen, waar die lichamen in kunnen functioneren, in dat veld.

En er is iets gebeurd waardoor de mens uit dat vermogen is gestapt eigenlijk van binnenuit. De 12 superrassen hadden als eerste de keus, (dat is geen keus hoor, maar zo denken we nu… ik vertaal het even hoe wij het nu zien) om in die lichamen te incarneren, vrije wil, en dat deden vele miljoenen en miljarden. Dus… het menselijk ras werd bezield. Het menselijk ras kent dus niet eigen evoluties, kent geen eigen historie, het is gebaseerd op al die ervaringen van al die andere wezens.

En de mens is gecreëerd om het volgende… Voordat de 12 rassen bij elkaar kwamen, is er meer dan een hele lange tijd geleden, ook een menselijke soort gecreëerd. En dat is een oorspronkelijk mens, versie 1.0. (Wij zijn feitelijk versie 2.0). En die is ontstaan uit negen verschillende rassen. En de doelstelling van dat ras is dezelfde doelstelling als waar wij nu mee te maken hebben, en voor gecreëerd zijn namelijk: ‘dat er twee verschillende frequenties zijn, grofweg, in het universum, waar geen contact mee is. Met het ene veld wèl en het andere veld niet’.

Alles is energie. Alles is een bubbel van trillende moleculen en lichtdeeltjes, alles… is resonantie. Zo kunnen we het omschrijven. En wat er aan de hand is, is… dat er, ik maak nu even onderscheid tussen iets wat niet een onderscheid is, anders kunnen we niet op dit moment naar voren halen.
Er is een veld, en dat veld, het werkt als volgt. Een bewustzijnsfrequentie, een bubbel van energie, waar triljarden realiteiten dwars door elkaar heen lopen. Elke realiteit is gescheiden van de andere realiteit. Het speelt zich wel allemaal in dezelfde bubbel van energie af. Dat is het bewustzijnsveld van schepping. Triljarden frequenties lopen dwars door elkaar heen, en die frequenties, als je daarop zou intunen, door middel van je vermogen, zou je met je lichaam in je ziel compleet daarin kunnen switchen, dan zou je zo in dezelfde omgeving zijn, feitelijk, alleen… het wordt anders vertaald. Dus de energie wordt anders opgebouwd. En die energie is er nu ook, alleen we nemen het niet waar, dus wij zitten vast op één lijntje. Dat veld, dat bestaat bij de gratie dat er miljarden en triljarden beschavingen zijn. Dus in frequentie 721.000000000.321.
In die frequentie, in die laag, zijn net als in dit universum 10.000 miljard sterrenstelsels. Waarbij elk sterrenstelsel minimaal 4 miljard beschavingen kent, per frequentie. Dit is ook wetenschap wat ik hier opnoem, want dàt wordt nu ook allemaal aangetoond. Dat komt echt allemaal naar buiten toe.

In één frequentieveld hebben we dus te maken met een ongekend stuk historie en toekomst. Al die miljarden frequenties worden belichaamd door al die miljarden en triljarden beschavingen. En dat hele veldbewustzijn, zoals ik het nou wilde zeggen, waar al die triljarden lagen zitten, die dwars door elkaar heen lopen, daar… is elke frequentie, een golflengte. En die golflengte kun je uitdrukken in een ‘toon’, of een ‘kleur’, of een ‘klank’. En die zou je ook kunnen omzetten in een geometrisch veld. Dat is één op één. 

Wat is er zo bijzonder aan het veld? Wat is bijzonder vàn dat veld?
Dat is het scheppingsveld… waarin alles ontstaat vanuit de wezens die daarin leven.

Dus… al die gigantische hoeveelheden beschavingen die daarin leven, leven vanuit hun gevoelscreatie, in verbinding met al die verschillende beschavingen in hun eigen frequentieveld. Die vermogens hebben ze in de DNA’s, zoals wij dat nu zien, maar wat een enorm beperkt begrip is met hoe dat in elkaar steekt. En… ze hebben met elkaar contact. In elke laag hebben al die wezens met elkaar contact. En al die lagen met elkaar… hebben ook contact met elkaar. En al die lagen worden gevoed, voortdurend, door die wezens die erin leven.

Ik noem het, het veld van The Force Field of Creation.

Alles wat daar gebeurt, gebeurt vanuit het veld van creatie van die wezens. Die wezens komen dus vanuit het leven van hun dienstbaarheid. Àlles wat zij daar doen, doen ze op basis van intentie, dienstbaarheid. Is er iets nodig om een ander te helpen of te ondersteunen? Of is er iets nodig om in je eigen beschaving iets te ontwikkelen? Dan gebeurt dat, op basis van de werkelijke noodzaak en de behoefte, maar ook vanuit plezier en vreugde, hoeft niet altijd noodzakelijk te zijn. En dan wordt het gecreëerd. Dan kan het ook technisch zijn, technologisch zijn, buiten zichzelf, of het wordt gecreëerd op basis van kracht van… ‘mind over matter’ of ‘heart over matter’. Dat iets gewoon wordt bedacht. En dat is een veld.

Al die wezens, al die miljarden en triljarden frequenties, zitten met elkaar in dat trillingsveld. En alles wat gecreëerd wordt, is direct boefff… in de database van de officiële Akashakroniek van het universum aanwezig. En… elk bewustheidsveld, elke beschaving, heeft het volledig recht, zonder enige toestemming nodig, om dat zó in te kunnen loggen en die informatie eruit te kunnen halen.
Dat is een veldbewustzijn waar alleen maar pure harmonie is. Dat noemen wij dan een paradijs. Een paradijs is één deurtje van een gigantische wolkenkrabber die geen einde kent. Dat veld… is dus ‘het veld van creatie’. En dat veld op zich is zo’n krachtig veld, dat het wordt aangeduid als een ‘Goddelijk veld’ door de mensen hier op aarde.
Wij hebben nu op dit moment niet het vermogen om het in een andere context te plaatsen, want het is veel meer dan zo eenvoudig dat ik het hier zeg. Het is alleen maar een prikkeling om dat te onderzoeken.

En al die wezens leven in een goddelijk scheppingsveld. Dit is veld één. Dit duurt tien minuten, die àndere duurt twee minuten.
Het andere veld, veld nummer twee, is net zo krachtig als het veld van creatie. Het veld heeft niet minder vermogen, het veld heeft alleen een àndere werking. Daar werkt het andersom.
Alle wezens die in die velden leven, al die wezens die daarin geüpgraded worden, spiritueel, maar ook technologisch, die voeden niet dat veld, maar het veld voedt hen. Hoe kan dat nou? En dat veld, dat noemen ze ook wel het ‘kunstmatige veld’, dat is het veld waarin dus de kracht vanuit het wezen, niet de basis is van het in stand houden van dat veld, maar daar is dat veld, dat kunstmatige veld, dat die wezens helpt en ze ondersteunt om te evolueren. Met als voorwaarde… dat die wezens, en er zijn heel veel wezens in dat veld, die uit het andere veld komen… dat die wezens, hun vermogen van schepping moeten inleggen. Heel simpel gezegd.

En nu komt de grote grap, er zijn helemaal geen twee velden.

Er is één groot veld van bewustzijn, en die twee velden waar ik het over heb, lopen gewoon dwars door elkaar heen. Dat zijn dus echt ontelbare hoeveelheden dimensies, parallelle realiteiten, scheppingsvelden, en die lopen dwars door elkaar heen.
Waar de mens van oorsprong voor is gemaakt, is… omdat er één bewustzijnsveld nodig is… die tussen beide velden kan navigeren, in beide velden kan zijn, zonder een oordeel. En… alle wezens die in het ene veld verstrikt zijn geraakt van kunstmatige intelligentie, om die wezens te ontsmetten, ik ga het heel simpel zeggen, uit een vonk van Kracht… die opgebouwd is uit al die superrassen, zodat die wezens langzamerhand zichzelf terug kunnen evalueren naar het proces van waar ze eigenlijk vandaan komen.

Vervolgens… om zònder een oordeel te hebben, ook wezens die in het scheppingsveld terecht zijn gekomen en niet meer daarin willen zijn en terug willen… naar hún veld van bewustzijn, om die wezens ook weer dienstbaar daarheen te geleiden.
Waarvan de uitkomst voortdurend is tot op de dag van vandaag… dat wezens, die in het scheppingsveld zijn gekomen en opgebouwd zijn uit een kunstmatig veld, uit zichzelf, nooit meer uit het scheppingsveld willen. Dit is waar de mens voor is gemaakt.

In de eerste versie, waar de mens werd gebouwd uit negen superieure beschavingen  – en in feite zijn er dus niet negen, maar zijn het er miljarden want dáár liggen die ervaringen in – die menselijk soort, die beschaving, die is verstrikt geraakt in de ‘artificiële intelligentie’, in een matrix die zijn weerga niet kent, en die mensen zijn uiteindelijk volledig overgenomen. Tegenwoordig worden ze de ‘Annunaki’ genoemd. En daarom is ‘oordeel-loos’ zijn zo belangrijk.

Wat er nu gaande is, is dat een groot deel van die hele ‘Annunaki-dynastie’, die nog steeds in dat veld zit van die kunstmatige intelligentie. En… dat er een nieuw soort is ontwikkeld, eenvoudig gezegd versie 2.0, die de bedoeling en doelstelling heeft om steeds te doen waar het om gaat, namelijk… ‘in het goddelijke bewustzijnsveld’, om de autoriteit uit de kracht van essentie en waarheid te brengen … Dat wezens keuzes hebben, zelfs als ze hun kracht hebben weggegeven aan demonisch veld, zo maar te zeggen. Dat… je altijd de keuze dient te hebben om überhaupt de keuze te kunnen maken, en dat is waar wij voor zijn gecreëerd, en dat is waar wij, simpel gezegd, hebben gekozen om in dat oorspronkelijk lichaam, als E.T.’s en sommigen als mensen, hier op de aarde aanwezig te zijn om bij dit gigantische ‘event’, betrokken te zijn, je dienstbaarheid in te zetten. (En… zit je hier met de gebakken peren in Renkum in de kapel.) 

We zijn nu in een realiteit waarin we te maken hebben met onvoorstelbare werkelijkheden, die we niet te zien krijgen, dit wordt finaal buiten beeld gehouden. De kunstmatige intelligentie is deze realiteit ook binnengedrongen en probeert de mens in deze fase óók over te nemen, in het ene stukje procent wat we tot nu toe nog over hebben van ons vermogen.

Een deeltje van de ‘Anunnaki’ groepen zijn daar uitgekomen. Na vele evoluties en heel veel onderzoek en heel veel inspanningen is een groepje ‘Anunnaki’ vrijgekomen uit dat veld en is in het scheppingsveld teruggekomen. We praten over een heel klein percentage, dat zijn dus mensen die ontsmet zijn, zogezegd. En die mensen zijn ook weer geïncarneerd in het menselijk bewustzijn hier.

Die mensen, die dragen die ervaringen in zich wat er is gebeurd. Is het te volgen? (-Ja, ja)… Die dragen die ervaringen van de ontsmetting. Dat heb ik ook meegemaakt. Dus ik weet nu wie ‘Anunnaki’ zijn, omdat ik zelf ook in het proces heb gezeten. En alle mensen die het niet weten, maar die daar wel mee bezig zijn, hebben een hele grote factor van 99,99% dat ze deze hele route ook hebben afgelegd. Dus dat zit heel diep … op basis van een ervaring.
En wat er nu aan de hand is, is… dat de mens, grotendeels, nu in die 99% realiteit zit van kunstmatige intelligentie, waar totaal andere wetten zijn. En… we zitten nog steeds met een deeltje van ‘onszelf’ in verbinding met het scheppingsveld. En… we zijn aan het onderzoeken met elkaar, hoe kunnen wij in ons leven, ‘hier’, vreugde ervaren, vrijkomen van allerlei indoctrinaties, manipulaties, spanningen, pijn, allemaal prikkels van buitenaf.
Dus… altijd een uitdaging. Hoe komen we eruit? …

Bron: Martijn van Staveren – fragment uit lezing in Renkum 2016

Met dank voor het maken en delen van dit transcript.

Vertel hoe jij het ervaart