Het gaat in één KEER OPEN …

De kracht laat je heel subtiel dingen zien
Wat wij hier ervaren is geen spiegel van de realiteit, dus de realiteit die wij ervaren is geen spiegel voor ons innerlijk. Ja, wel van je persoonlijke ik, snap je. Daar zitten we dus in. Op het moment dat jij jezelf aan de hand durft te nemen vanuit de kracht en je kunt letterlijk stoppen met je leven te leven zoals je altijd hebt gedaan, dus je kunt het integreren met een veel groter potentieel in jezelf, dan ga je ontdekken dat de spiegel van de realiteit om je heen verandert. Dat komt niet omdat die realiteit verandert, maar omdat je met andere ogen gaat kijken. Dus de inhoud en intensiteit van de werkelijkheid om je heen valt en staat bij de gratie van waarneming vanuit dat andere veld.
Als je alleen maar vanuit je persoonlijkheid waarneemt en je helemaal verstrikt zit in dit leven, dan neem je dus alleen maar die werkelijkheid waar die werkelijk een reflectie is van het binnenste. Maar dat heb je vaak niet door omdat je dat niet ziet, want je bent je niet bewust.

Vraag: Ga je dan niet andere of steeds hogere synchroniciteiten zien?

Martijn: Ja je gaat de schepping letterlijk ontmoeten in de werkelijkheid buiten je, dus je gaat steeds meer synchroniciteit zien tussen verschillende gebeurtenissen om je heen.
In wezen is de werkelijkheid, die we nu als mens zien, eigenlijk helemaal geen afspiegeling van ons innerlijk ik.
Dus ik kijk zelf niet zoveel naar tekens om mij heen vanuit mijn persoonlijkheid. Als het wel gebeurt, en er zijn genoeg tekens, kijk ik altijd van hmm, in welke rol zat ik?
Op het moment dat je leeft vanuit de kracht, zul je niet meer die enorme borden tegenkomen. Dan krijg je hele subtiele, dat kennen we allemaal, aanwijzingen. En die subtiele aanwijzingen; de force spreekt op een hele subtiele wijze naar ons, op een hele subtiele manier en daar zullen we dus heel goed naar dienen te kijken en ook tijd voor vrij te maken, ook als er iets gebeurt dat we niet snappen. Dus dat we in het moment gewoon stoppen met wat we doen, we doen onze ogen dicht en nemen dat moment dat we zonet hebben gezien even naar binnen toe, we halen het beeld naar binnen, zijn aanwezig in het lichaam en spreek ik uit de kracht van creatie van force: ik ben de force, laat me zien wat hier de betekenis van is, laat het zien op de manier die mij bereikt. Ik geef de opdracht. En dan laat ik het weer los en ga ik er niet meer over denken.
Op het moment dat je dat niet vanuit je persoon bekijkt, maar vanuit een galactische rol, dan komt er nog meer toegang in dat veld, want het bewustzijnswezen, de kracht, reageert naar ons toe op onze toegankelijkheid.
Hoe toegankelijker we zijn, hoe bewuster wij er mee omgaan, hoe krachtiger dat binnenkomt.
En als je dan vanuit “de Kracht van het leven”, van het heelheidsprincipe gebruik maakt, doordat je het gewoon mag omdat je een deel van die kracht bent, dan zegt het veld van het leven letterlijk “Hè, wat fijn; wat fijn en groots van jou dat jij jezelf weer terug durft te plaatsen in de context van het geheel. Want je bent inderdaad een volmaakt heelheidswezen en nu dat je dat doet, kunnen we ook jou – omdat je je open en toegankelijk stelt – alles geven wat nodig is voor jou in het leven”.

******************************************************************************************************************************

Het gaat in één keer open

Het eerste waar we uitgaan is uit de mindcontrol-laag.
We hebben dus een mindcontrol-laag met zeer geavanceerde hersentechnologie van wetenschappelijke groepen uit deze samenleving, die een agenda uitvoeren van mensen die uit een andere tijd van deze aarde zijn gekomen (tijdreizigers) die de technologie hebben ontwikkeld in onze toekomst, zeg maar. Zij hebben die technologie overhandigd aan de huidige wetenschappers die de mindcontrol op ons uitvoeren, dat is maatschappelijke mindcontrol.
Dan heb je de interdimensionale mindcontrol die achter het bewustzijn zit van de neurologische programmering van het fysieke lichaam.
Die eerste, tweede en dan de derde laag worden opgeheven.
De eerste grootste verandering zal zijn als de manipulatie opgeheven wordt. Onze afgestompte werkelijkheid -want dat is het, deze werkelijkheid is heel vlak, hij is heel vaag, hij is heel kleurloos, en toch kunnen we zoveel liefde en kracht ervaren; die gaat in één keer open.
En dan zitten wij in een volledige vrije zone waar ons vermogen weer opgebouwd kan worden. Want wij representeren het heelheidsbewustzijnsveld. De mens is een uiting van de “supreme love”.

De mens op deze aarde wordt ook heel goed gemonitord, gezien en gadegeslagen op dit moment door iets meer dan 3000 verschillende rassen.
Op het moment dat je volledig in je geluk komt te staan, echt in je geluk, dan is zelfs geld helemaal niet eens meer belangrijk, dan kom je dus echt in de kern van het leven.
Op dat moment, als je dus echt in je geluk terechtkomt, ga jij, als je wilt, de opdracht geven, de instructie aan het veld, wat gemaakt en gecreëerd is door zeer geavanceerde van oorsprong afkomstige humanoïde rassen.
Want dat veld waarin wij leven, dit veld, is letterlijk gecreëerd om de instructies van de wezens die de kracht representeren, uit te voeren.
Het is “all in the heart”.

Bron: Martijn van Staveen, met dank aan Kim voor het juist nu onder onze aandacht te brengen


Wat zijn de Archonten?

Martijn: Ik kan er iets over vertellen op basis van wat ik erover weet, wat ik heb meegemaakt, niet vanuit een boek.

De wijze hoe wij naar het leven kijken en in het leven staan is erg lastig om bepaalde zaken een plek te geven. Zoals het woord “Tijd”. Wij denken in verleden, heden en toekomst en vanuit ons punt van waarneming is dat ook correct. De vraag is alleen: nemen we dat op de juiste wijze waar? Laten we er van uit gaan, dat het op dit moment eventjes waar is. Dan zou je kunnen zeggen, dat de archonten, of de archontische beschaving, het bewustzijn, wat daar is, een groep interdimensionale wezens is, die niet alleen op deze planeet aanwezig is, maar in het hele universum. Ook in andere universa en in het metaversum, dat is het hoofdbestanddeel van het universum.

Het is een beschaving, die erop uit is om te existeren zonder in verbinding te zijn met de Kracht van het Universum, dus de AL-kracht, of het Goddelijk bewustzijn, of hoe je het ook wilt noemen. Dit is een beschaving, die van huis uit geen vorm heeft, niet in het lichaam gevestigd is, maar gastheren uitzoekt om het bewustzijn van henzelf in te projecteren. Je zou dus kunnen zeggen, dat het een soort parasiet is, een parasitaire levensvorm, die als zodanig zich niet laat zien aan ons maar zich op een hele slimme manier weet te verhullen en ook aanwezig is in heel veel verschillende soorten beschavingen. En de Aarde heeft daar ook mee te maken en het bijzondere van de Aarde hierin is, is dat de Aarde daar een hele centrale rol in heeft omdat het bewustzijn van de mens op deze planeet een belangrijke schakel is in een heel groot experiment. Ja, dat mag ik eigenlijk niet noemen, een heel grote schepping die op gang is gebracht door allerlei andere beschavingen, waaruit de mens is ontstaan. En de mens heeft daar een hele belangrijke rol in, heeft een hele belangrijke betekenis, en is daar ook geïnvaseerd door de archonten. Je zou dus kunnen zeggen, dat de mensheid op dit moment, zonder dat ze het door heeft, althans het grote deel van de mensheid heeft dat niet door, onder controle is gebracht door een interdimensionaal ras, welke zich laat zien via andere rassen, waarin zij ook geïnvaseerd zijn. Dus we worden in een reeks, in een opeenvolging van allerlei lagen, worden we geconfronteerd met archontische rassen.

Jeroen: Op zichzelf zijn ze dus niet te herkennen? Omdat ze steeds in een andere hoedanigheid verschijnen en eigenlijk “in naam” van iemand anders?

Martijn: Ja, vanaf het punt zoals we het nu kunnen waarnemen in het zichtbare lichtspectrum, zouden ze niet een vorm hebben. Zouden we meer van onze oorspronkelijke vermogens kunnen gaan benutten, dan zouden we hen wel degelijk waarnemen als een vorm. Het is alleen in een heel ander tijdsraster, in een heel andere lichtdensiteit. Dus, ja, het is een hele slimme manier hoe ze zich buiten beeld hebben weten te houden.

Jeroen: Zijn ze werkelijk buiten beeld? Kunnen ze niet zichtbaar worden, op geen enkele dimensie of zie ik dat zelf een beetje anders?

Martijn: Ze kunnen wel zichtbaar worden, het hangt helemaal af van wat “zichtbaarheid” inhoudt. Is zichtbaar, dat “zij zichtbaar zijn”, of zijn ze zichtbaar omdat ze waargenomen kunnen worden door de waarnemer, dat is toch wel de vraag. En dat is de eeuwigdurende vraag binnen de wetenschap, natuurlijk, in kwantumwetenschappen, want wat is waarneming en wat is zichtbaarheid, natuurlijk. Maar het is zeker waarneembaar en daar zou je jezelf in kunnen trainen. Dat heeft ook alles te maken met het stukje herkenning en het is niet voor niets dat zij zichzelf onzichtbaar houden, omdat zij heel goed beseffen, dat zodra zij zich in het zichtbare lichtspectrum zouden manifesteren, met andere woorden, we zouden hen waarnemen, met onze fysieke ogen en onze hersenen zouden hen kunnen zien, dan zouden ze daarmee ook een stuk van hun bewustzijn in ons potentiële holografische veld laten zien, waarmee we hen kunnen detecteren en wij hen met een bepaalde wijze, die we op dit moment niet kunnen herinneren, zouden kunnen wegdenken, zomaar plat gezegd.

Jeroen: Duidelijk. Ik zie iemand op de chat zeggen: het ligt daaraan, hoe de ontvanger daarmee omgaat. Het is natuurlijk wel de vraag, of de ontvanger het doorheeft dat die “bezoek heeft”. Maar dat even ter zijde.

Martijn: Maar dat is een hele interessante opmerking, natuurlijk. Want het draait voortdurend om waarneming. En als je waarneming dan weer iets uitvergroot, dan gaat het eigenlijk om het vermogen, vermogen van de waarnemer of waarneemster. Wat kan hij of zij waarnemen? En is dat iets in het fysieke lichtspectrum of is het iets buiten het fysieke lichtspectrum?

 Kijk, de wetenschap op deze planeet heeft natuurlijk geleerd, heeft een aanname, dat er maar een soort werkelijkheid is. En dat is de fysieke werkelijkheid. Dat is de realiteit waarin atomen tegen elkaar aantrillen met een bepaalde frequentie waardoor het sterrenlicht, of het zonlicht of het licht van de lamp van je huiskamer wordt gereflecteerd op de dichtheid van atomen, waardoor dat lichtstraaltje in je lens terechtkomt en via allerlei ingewikkelde processen ontstaat er een driedimensionaal beeld, waarvan wij zien wat onze realiteit is. Dat is de basis aanname van wetenschap.

En nu blijkt, nadat eindelijk de wetenschap toch ook tot een bepaald inzicht aan het komen is op basis van hypotheses, dat er meer realiteiten zijn buiten het fysieke om. En in dat kader betekent dat een enorm grote omwenteling want dat zou kunnen betekenen, dat als we uitgaan van het feit, dat er inderdaad meer realiteiten zijn, dan alleen het fysieke, dat er meer lagen van bewustzijn zijn en dat er meer soorten beschavingen zijn buiten het fysieke. Dus dat schept heel veel mogelijkheden. …

———————————————————————————————————————————

Martijn:… Je zou ook kunnen zeggen dat de mensheid in een heel vergevorderd stadium een super geavanceerd beschaving is geworden, wat gecreëerd is door andere buitenaardse interdimensionale rassen, daar zijn wij de kinderen van. De beschaving is op een gegeven moment geinvaseerd geraakt, geïnfecteerd geraakt door de archontische strijdkrachten en heeft als zodanig een uitschakeling van het supervermogen meegemaakt. Dus dat circuit is voor een groot deel uitgeschakeld. Op dit moment is het zo dat de mensheid in een realiteit verkeert, welke geschreven wordt door een bepaald script en wij ervaren dat als onze “vrije wil”. En het is dus ook onze vrije wil vanuit deze visie. Er is alleen een heel grote invloed gaande in die realiteit. De beschavingen die ons nu bezoeken, de grote allianties, die beschermen ons voor vernietiging. Natuurlijk klinkt het heel raar als je bedenkt wat er allemaal rondom in de wereld gebeurt. Maar ik bedoel met beschermen het volgende: ze zorgen ervoor, dat het bewustzijn van de mens niet nog naar een lagere frequentie gaat als waar we nu al op zitten.

En waarom doen ze dat? Dat doen ze simpelweg, omdat ze onze ouders zijn, zo zou je het kunnen zien. En deze grote beschavingen, die bestaan uit twaalf losse en daarmee ook verbonden, grote buitenaardse superbeschavingen, die hier op de Aarde aanwezig zijn, hebben ons geschapen, hebben ons gecreëerd en het is er alles aangelegen om ons bewustzijn intact te houden. En zij prikkelen ons om wakker te worden, dat de krachten achter de schermen, zeg maar de derde partij, die tegen ons bewustzijn is, dat die voortdurend ingelijnd is op onze onwetendheid dat angst een onderdeel is van een heel groot deel van het oorspronkelijk vermogen. Het alleen op basis van onze referentiekaders en conditioneringen, dat wij het gevoel van angst voortdurend verkeerd interpreteren. Dus je kunt zeggen, dat er een interferentie is gebracht in het interperceptuele vermogen van de mens. Waarmee we de gevoelens interpreteren aan de hand van de kaders, die we hebben meegemaakt in ons leven. En daarom is het zo belangrijk dat als je angsten durft te doorlopen, te doorgronden, kun je angst in de grotere context zien als het supervermogen die bij ons oorspronkelijk bewustzijn hoort. En dat is waar ik over spreek. En dat is ook naar mijn idee, en ik spreek niet eens als Martijn, maar als ook een interdimensionaal wezen, naar mijn idee een kwantumsprong voor ons bewustzijn, als we dat durven af te leggen. Want op een moment dat we dat gaan afleggen, zijn we uit de invloeden van archonten, zijn we vrij om in contact te komen met buitenaardse en interdimensionale beschavingen, onze voorouders. En zullen wij dus ook gaan ontdekken, dat wij in feite ook weer leraren van hen zijn. En dat stuk samenwerking, dat is waar het om gaat. En alle krachten op de Aarde, die op dit moment alle touwtjes in de handen hebben, zijn er gewoon op uit om te zorgen, dat wij die frequenties niet kunnen pakken in ons bewustzijn door voortdurend het hologram van de Aarde te bestoken met heel speciale technologie. Waardoor wij met z’n allen steeds oorlogen en angsten zien en voelen. En daar moeten we vanaf.

Bron: fragmenten uit In conclaaf met Martijn van Staveren over Archons 27 maart 2015

Art: Luis Tamani Thought


5G, brein, menselijke aanwezigheid

Dus het gaat hier vooral niet om een conspiracy 5G dag of zo, maar het gaat om feiten van wat straling doet en wat de scalaire golven ook echt doen in het brein en wat het allemaal teweeg brengt, ook voor de natuur.

Zoals ik al zie iets kan alleen maar veranderen als je het ook durft te benaderen en het durft te bespreken. Ik vind het een moedige zet om zo’n dag te organiseren maar ook dat zo’n man helemaal uit Amerika komt (Martin Pall) om daarover te praten. Ik vind dat knap want hier in Nederland is zo’n gigantische verdichting op het gebied van straling. Dat is echt. Dat is op zich al fenomenaal gedaan. Je kunt er al bijna niet meer over praten dan ben je een complottheorist. Terwijl je gewoon praat over feitelijke straling waarvan je met meetgegevens kunt zien dat ze gewoon met 5 Giga hertz per seconde, dat zijn 5000 trillingen per seconde … in jouw weefsel prikken.

Dus je wordt door 5G 5000 keer per seconde met een naald door die draaggolf geprikt en dat is een veel hoger trillingsgetal, moleculair, dan het fysieke lijf. Dus je kunt al voorstellen dat je je wordt eigenlijk gekookt. Het zijn microgolven en binnen microgolven kun je allerlei programma’s opslaan, die liggen daarin opgeslagen. Je kunt in microgolven pakketten informatie verstoppen die het brein dus oppakt onbewust. Dus je kunt op die manier ook je politieke voorkeur van je tegenstander bijsturen.

Nou dat is in ieder geval morgen een onderdeel daar. En ik vond het fijn om het even te zeggen. Ook als dank naar de organisatie daarvan.

Vraag: in hoeverre heeft het zin, ja natuurlijk heeft het zin, om daar individueel je voor in te zetten richting een gemeente, natuurlijk door ook waar te nemen. Kun je ons nog iets meegeven wat wij daar individueel aan bij kunnen dragen.

Martijn: maatschappelijk bedoel je?

Vraagsteller: Ook

Martijn: en dat andere?

Vraagsteller: ja, om proberen te zorgen dat we daar met z’n allen zo min mogelijk last van hebben.

Martijn: Nou kijk waar wij mee te maken hebben hier en we gaan er zo over beginnen is oorzaak en gevolg situatie. We zitten nu in de gevolgen, dus dat 5G zich ontrolt, dat dat hele gebeuren, dat script eigenlijk in beweging is, dat is een informatieveld wat voortkomt uit een gevolg en het gevolg is dat we afwezig zijn geweest. Ja, dat is gewoon wat er aan de hand is. En de mensheid is afwezig, eigenlijk wordt alles voor ons besloten. Nou dus als ik een reactie geef op jouw vraag, kijk alles, hier in deze wereld is alles wetmatig. Als je naar een gemeente toegaat en je wil hier iets meedoen dan moet je bij de gemeente met feiten komen. Dus als je daar iets mee wil doen, want je kunt bij de gemeente, bij die afdeling kun je niet naar binnen stappen, het kan wel hoor, daar kan je wel naar binnen stappen en zeggen “moet je eens luisteren de oorzaak en gevolgwetgeving waarin ik nu zit dat accepteer ik niet, ik eis dat u mee gaat scheppen om dit op te lossen” Dat werkt natuurlijk niet, dus je moet denk ik feitelijk materiaal aanleveren en heel veel dus verzamelen.

Als je naar de gemeente gaat moet je echt aantonen van dit zijn de feiten, hè, en de feiten zijn dat het schadelijk is en dat het voor onze gezondheid en al het leven wat daar schade aan ondervindt dat het gewoon niet oké is, “dus dit, hier staat het en u heeft eigenlijk de plicht om daar onderzoek naar te doen om te kijken van..΅ dus dat is een beetje meer wetmatig gezien, juridisch.

En aan de andere kant is er ook iets mogelijk om, en daar gaan we het zo over hebben, om het hele script waarin je zit op losse schroeven te zetten. Hè, want anders blijf je in de gedachte zitten van het probleem. Ja ik ben daar heel zwart wit in. Ik blijf daar vooral uit! Eigenlijk, nou niet vooral, gewoon uit! Hè dus het leven kan een andere wending krijgen, een andere mogelijkheid, er ontpopt zich ineens iets wat je daarvoor niet voor mogelijk had gehouden.

……………………………………………………………………

Maar je moet opletten dat in het hele proces van verandering, vernieuwing, herziening, dat je vooral wegblijft bij complotten. Maar dat je keert naar wat jij voelt. Dat is eigenlijk wat je ook vraagt “kun je er nou iets aan doen met die 5G, wat zijn de wegen, wat zijn de mogelijkheden?”

Praat altijd vanuit jezelf! Blijf ook altijd bij jezelf. Hoe waanzinnig dat ook voor een ander kan zijn, maar spreek je zorgen uit als je die hebt, dus spreek dan wel jouw zorgen uit!  Spreek dan niet de zorgen uit van allerlei websites en dat die zorgen op die websites die daar staan ineens jouw zorgen zijn!

Snap je wat ik bedoel? Want zo werkt het wel hè. Copypaged. Je neemt eigenlijk voortdurend over wat een ander zegt en een ander voelt, dat zijn de repetitieve functies van het brein, je identificeert je ermee omdat je eigenlijk het ook voelt maar vervolgens ga jij zorgen uiten die toch niet echt jouw zorgen zijn. Dus je moet alles wat je doet zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid kijken wat voel ik nou eigenlijk?

Dus ook de vraag over 5G, ik stel die vraag ook bij mensen “maar wat voel jij zelf bij 5G?” “Nee, ik vraag niet om naar de geheugendatabank te gaan van wat je allemaal gelezen hebt erover, dat vraag ik niet. Ik vraag niet wat die andere mensen er allemaal over geschreven hebben, ik vraag niet naar je mening aan de hand van wat je gisteren dacht, ik vraag naar wat je nu, nu voelt!” Dát is de kracht! Altijd praten vanuit het nu. Altijd delen vanuit de nu-kracht, daar ligt ook de creatiekracht.

Iemand deelt: toch vind ik dat een lastige Martijn.

Martijn: dat is ook heel lastig.

Deler:  want die 5G, weet je ik kan het niet voelen, ik weet niet hoe het met anderen is maar mensen die hoog gevoelig zijn voor straling die spreken erover en ik voel dat niet, zelf, tot nu toe.

Martijn: maar je kunt wel uit je gevoel praten.

Deler:  Ja.

Martijn: je kunt wel vanuit je gevoel vertellen wat de zorgen ook zijn die je daarin bezighouden, dat je zegt “nou ja ik ben bezorgd over de natuur, hè, ik hou heel veel van de natuur en ik ben ook een aardbewoner dus ik heb ook een zorgzaamheid over de natuur, dus ik heb ook recht op om mij daarover te uiten en zo makkelijk als u zegt dat er geen schade is  en dat gewoon aan de kant schuift , zo makkelijk zeg ik dat ik bezorgd ben en dat ik als medeburger hier aanwezig ook het recht verdien om mijn bezorgdheid te uiten en dat er ook naar wordt gekeken”

Want dat is de echte volksvertegenwoordiging. Volksvertegenwoordiging betekent dat je iets neerlegt vanuit jezelf en dat er naar gekeken wordt. Snap je en daarom zei ik praat altijd vanuit jezelf. Want als je vanuit jezelf praat dan wordt het gevoeld. Het wordt gevoeld ook als je iemand tegenover je hebt die in het hoofd zit, jij praat uit je gevoel en je meent het je bent betrokken erbij, het is voelbaar. Als jij iets zegt tegen iemand wat je echt voelt maar heel erg meent dan voelt die ander van nou hier kom ik niet zomaar mee weg. Deze persoon die stuur ik niet zo, deze persoon die zegt hier iets wat mij eigenlijk ook wel raakt. En dan krijg je dus een contact.

Dus eerst moet er een aanzuiging van contact ontstaan in jezelf, dan komt het contact en nu kun je verder die velden laten opengaan. Het gaat alleen maar over is iemand open of niet? Is er bereidwilligheid om naar je te luisteren of niet? En dat start echt vanuit contact.

Vraag: Martijn herhaalt: er wordt gezegd dat er een facebookgroep is en dat er advocaten worden ingehuurd m.b.t 5G en dat het samen wordt gebracht. En dat is ook goed dat het juridisch daarop een stuk in te zetten want je moet niet met het juridische deel dat moet je niet allemaal laten liggen maar het moet bij elkaar komen, snap je, het moet bij elkaar komen, het moet gedragen worden vanuit het hart, ten diepste gemeend en dan pak je de feiten erbij en dan kun je iets heel moois krijgen, maar je moet heel erg opletten en daarom ga ik ook zo beginnen over het scheppingssysteem, je moet heel erg opletten dat je niet in een conflictsituatie beland en dat je mind daarin betrokken raakt.

Als dat gebeurt dan ga je vechten met een macht waar je het nooit van wint! Want de wezens die mind georiënteerd zijn die hebben zo’n machtig imperium van denken en die zijn zo krachtig. Die verslaan ons op alle mogelijke manieren in deze werkelijkheid! En dat zie je dus nu, we zijn dus aan het vechten als mensheid maar het gaat om iets anders! We moeten teruggaan naar een diepere kracht en dat heeft niets te maken met zachtheid , dat heeft niets te maken met passiviteit, dat heeft ook helemaal niets te maken met je mond dichthouden, maar het heeft te maken met een ander bewustzijn dat tevoorschijn komt. En dat bewustzijn is juist zo sterk en krachtig dat je dan ook echt gehoord én gevoeld wordt.

Vraagsteller: …. lichamelijk of daar onderzoek naar gedaan is dat het lichaam dan met bepaalde weet ik het supplementen, ik bedoel, uiteindelijk is het lichaam een antenne dus uiteindelijk moet ons lichaam ook krachtig zijn om dit allemaal ook aan te kunnen, sommige mensen zeiden net met voeding en dergelijke.

Martijn: dank je wel voor de mooie opening met dit onderwerp want ik heb het steeds over lichaamsbewustzijn en met je bewustzijn in je lijf zijn en ja hoe sterk is dat lijf, kan het lijf op dit moment dat bewustzijn wel dragen of kun je het in ieder geval versterken. Komen we gelijk op de agenda’s uit van wat we in de wereld zien gebeuren. Hoe we verzwakt worden door slechte voeding of lege voeding. Er zit gewoon geen voeding meer in het eten, heel vaak niet. Liefdeloos maar ook de straling, ik heb het niet perse over 5G, maar gewoon überhaupt de straling. De straling die er is met de satellietsystemen.

Eigenlijk worden we voortdurend aan alle kanten, ja, door prikkels, .. we krijgen een heel gewicht in ons, het moet allemaal maar verwerkt worden, allemaal onzichtbare prikkels. Want straling die binnenkomt, die prikkels, worden wel opgevangen door het brein in het neurologische systeem. En daar zijn we ons niet eens bewust van. Wat we in ieder geval kunnen doen is heel maatschappelijk gezien geen straling of zo weinig mogelijk straling om je huis heen. Ja en ik weet het dat is niet zo voor iedereen weggelegd helemaal niet als je in een gebied woont waar heel veel buren direct om je heen zitten die allemaal dec telefoons, microgolven en 4 G 5 G 8 G hebben, dus maar zorg in ieder geval dat je het zoveel minimaliseert. Als ik kijk naar hoeveel mensen nog steeds wifi in hun eigen huis hebben die over deze onderwerpen spreken dan zeg ik waarom doe je dat. Besef je wel dat als je je eigen zender in je eigen huis hebt staan dat dat 99% van de straling is!! Want wifi is het krachtigst als het in je eigen omgeving is! Dus in je eigen huis.  En dat is echt een verschil, de straling daarvan is gigantisch sterk.

Dus je moet het hele beeld in ieder geval van buitenaf moet je de ingrediënten weghalen zoveel mogelijk die storend zijn en de ingrediënten erin brengen die in ieder geval versterkend zijn. Maar het is ook zo en dat is de stap erna en misschien wel ervoor, wij moeten ook beseffen dat we al emotioneel en traumatisch belast zijn. Ons lichaam. We hebben in ons lichaam, dus in ons dagelijks leven op deze aarde, hebben we al zoveel meegemaakt en dat weten we bewust maar het merendeel onbewust, we zijn zo geconditioneerd en geprogrammeerd, we zijn zo afgewezen als mens, we hebben zo diep mogen meedoen in alles wat er aan de hand is, we zijn zo buitengesloten, er is zo een tekort aan verbondenheid, eigenlijk kan ik zo wel even helemaal doorgaan, het kan ook zijn dat je dat helemaal zo niet herkent, maar ik weet zeker dat als je de wereld nu zou herkennen, waar je vandaan komt, dat je het acuut met me eens bent! Ja want het is wel wat er hier op de aarde aan de hand is. Door al die trauma’s en reflexen die we hebben en dat zijn allemaal neuroreflexen, dus conditioneringen, die bewustzijnsvelden komen in beweging. Dus dat zijn software programma’s, ons lichaam is energie en denken ook en wat is opgeslagen als een herinnering wordt in het veld opgeslagen, daar zijn speciale grids voor, energievelden, daar liggen de geheugens in opgeslagen fysiek, dus niet in het fysieke lichaam zelf, het ligt ook niet eens in de cellen, het ligt eigenlijk buiten het fysiek zichtbare deel, maar op het moment dat jij met een bekrachtiging bezig gaat, want dat is waar we het nu over hebben, als jij aan het voelen gaat dieper en je richt je op je lichaam, en je maakt meer contact, stapsgewijs steeds dieper en dieper contact met dat lijf, dan wordt dat lichaam geraakt door jouw voorstellingsvermogen en het lichaam wordt in beweging gezet, dus ook al die trauma’s en die pijnpunten en al die andere dingen die niet leuk zijn die worden ook geraakt.

Iemand deelt: Ik heb ooit een video van George Kavassilas heet ‘ie en dat is ook zo’n “Australische Martijn” en die sprak over Co2 supplementen die hij gebruikt ook om 5G zeg maar  om je daar sterker te maken lichamelijk sterk voor te maken. Je kut het niet omzeilen, je kunt er niet omheen, uiteindelijk zal het komen en hij gebruikt dan zulke supplementen. Ik weet niet of dat uuh of is het eigenlijk een beetje, heb jij daar onderzoek naar gedaan of..?

Martijn: Hoor ik je nu zeggen, dat in Australië anti 5G supplementen zijn?

Deler:  nee, ik zeg er is een Australische Martijn.

Martijn: dit is een hele interessante vraag. Kijk ik kan niet zeggen wat wel of niet werkt. Want we moeten goed opletten dat we met ons vermogen van denken, het placebo effect heel veel dingen kunnen laten ontstaan in de mind. Ik ben daar heel zwart wit in, ik behoud mij slechts, louter en alleen maar tot zoveel mogelijk en alleen maar zoveel mogelijk, dus ook de uitzondering van, tot de eigen vermogen. En ik ben ook niet tegen medicatie bijvoorbeeld want als je heel erg pijn hebt, heel extreme pijn en ik heb geen pijnstillers ingenomen in de tijd dat ik pijn had en ik pijn bestudeerde met mijn bewustzijn, maar als structureel pijn hebt door reden X dan zeg ik ja weet je als die pijn ook heel ernstig gaat verstoren om in je lichaam te kunnen zijn ja dan neem je zo’n prik of injectie of een pil maar blijf wel altijd met je eigen bewustzijn aanwezig, wordt er niet afhankelijk van. Het kan wel als ondersteunend werken dan heb je het ook gewoon nodig.

Ik denk dat als ik kijk naar wat jij zegt over die 5G supplementen en de stikstof. Ik ga die weg niet in, wel om op jou te reageren hoor, maar ik trek me eventjes weer terug uit deze straat door te zeggen jongens door het Kwantum fysische model goed bestuderen om te beseffen dat de oorzaak en gevolg wetgeving die er nu is dat die ook kan veranderen op een andere manier, dus het kan zomaar zijn dat jij ineens ongevoelig bent met je bewustzijn voor 5G. Dat het helemaal niet functioneert op jou! Ik vind daarom ook derhalve,  spreek ik nu, dat het volledig uitrollen van die 5G agenda, hoe ernstig en hoe schadelijk het is en het is dus ook wel echt waar hè, maar dat uitvergroten daarvan als een constructie in de mind functioneert waardoor je er ook daadwerkelijk last van kunt hebben! Het zou mijn niks verbazen dat als je op een gegeven moment tegen mensen zou zeggen 5G is nu uit, het is uitgeschakeld dat de mensen die er last van hebben zeggen van: goh, dat voel ik het gaat ook een stuk beter met me. Nu hebben we het dus over placebo en hebben we het ook over reactievelden in de matrix. Het is een buitengewoon geavanceerd gegeven waar we het nu over hebben. Placebo is echt werkelijk waar want je stuurt met je mind, maar we moeten naar een andere richting toe.

Dus ik stuur het niet weg bij de problematiek, hè. Want het is ernstig. In de tijdlijn waarin we nu zitten is het heel ernstig, maar ik weet zeker dat ook beslissingen in het veld liggen dat het helemaal niet doorgaat!! Want het gaat ook helemaal niet door. Voel je wat er gebeurt in het veld? Het is een keuze die je maakt! En wij hebben die keuze al gemaakt omdat we voelen wie we zijn, omdat we voelen dat we van de natuur houden en ook van onszelf houden, dus wij weten dat daarin geen ruimte is voor dat soort dingen. Het experiment wat de CIA en KGB in de jaren 50 deden was ook echt om elkaars raketinstallaties te blokkeren op basis van gedachtenkracht! Maar ook op basis van innerlijke kracht van gevoel! En het gebeurt! De raket bleef hangen. Het lanceersysteem werkte niet. Dat is niet dat je die raket beïnvloed maar op dat moment wordt er een ander gevolg in de matrix actief. Die slaat aan tiktiktikboemboemboem.

—————————————————————————————-

R: In 2016, in een van de 1e lezingen,  heb ik een keer aan je gevraagd wat is het toch raar dat, ik kan heel goed ervaren in mijn lichaam hoe dingen voelen en als ik in mijn hoofd kom dan kan ik het niet voelen en toen zei je: Ha, dat is niet voor niks, daar is het ook op gebouwd dat systeem, dat neurologische systeem. Gisteravond was ik in gesprek met een persoon aan de telefoon, toen hadden we het ook over communicatie en elkaar kunnen volgen, voelen, afgestemd zijn, ook in de groep hé, in het veld, communicatie in het veld. Waarbij je helemaal niet hoeft na te denken, omdat het is en omdat jij daarin beweegt en in voelt, dat gaat heel organisch. Toen kwam die vraag van mij uit 2016,  boem, heel sterk terug in de zin van, dat ik zag: wauw, dus daarom is het zo ingewikkeld om via wat wij denken dat het zijn, die neurologische verbindingen, daarom is communicatie en gevoel van samenhang en die vanzelfsprekendheid en dat verbonden zijn via dit systeem zo moeilijk, omdat het een aangelegd systeem is wat niet kan voelen. Het kan alleen voelend, het kan niet elektrisch lopend. Ik begreep, ik moet het gewoon even zeggen, ik begreep ineens iets over de aard van wat wij denken wat ons brein is. Ja ik moet het zo zeggen. Ik weet het ook niet meer wat het echt is. Zoiets. In deze fysieke werkelijkheid zelf weet ik dat niet. Ik weet wel wat ik op T.V. zie: wat neurologen en microscopen en scans enzo allemaal laten zien. De eindigheid van het brein, maar ook de aard, omdat het niet voelend is, het is zó veelbetekenend, het is bedraad. Zo bedraad en het doet het op repetitie en… ik val in herhaling. Ja, het is zo wezenlijk om te ervaren dat het denken het niet in zich heeft. We komen dan op een diepere manier van ervaren, dus communicatie vraagt diepgaand voelen. Communicatie vraagt, ik heb altijd gedacht dat ik niet kon spreken, ik kon niet logisch nadenken, ik kon heel veel niet en daar heb ik aardig mijn best voor gedaan in mijn leven, omdat ik dacht dat het moest en dat het zo zat. Het is dus een verademing om te denken en ook om te ontdekken, tegelijkertijd was het een shock in mijn leven, dat het zo dus niet zit. Dat het niet via het denken loopt, maar er iets diep in mij altijd al in mij geweest is. Wat ik godverdomme fors aan het uitpakken ben gegaan en nog meer en nog meer en dat het dat moet zijn!

M: Het brein is ook een heel interessante programmeur, programma. Programmeur eigenlijk, want kijk wij zijn, ons lichaam ziet er nu zo uit, zoals wij het nu ervaren, organen enzo. Dat is een bepaalde functie, maar als de mensheid, zichzelf letterlijk anders gaat ervaren, zodra wij het contact, zodra vol- contact tot stand is, de weg daarheen gaan we zelf anders ervaren. Op het moment dat wij volledig in contact komen met families uit andere sterrenstelsels, dan zullen wij een totaal ander zelf bewustzijn krijgen, zullen we onszelf anders ervaren. Dat zijn we nu al aan het doen, kijk maar naar jouzelf en het verschil van andere mensen die er niet mee bezig zijn, is een heel groot verschil, zijn 2 verschillende binnenkanten, hé, maar als je echt open contact gaat krijgen, collectief heb ik het nu over. Heeft met collectieve gebeurtenis te maken, dan krijg je een ander zelfbewustzijn, je ervaart jezelf anders, je ervaart de realiteit anders, je krijgt een andere intelligentie en doordat je een ander bewustzijn krijgt heb je ook andere behoeften, dat is echt zo. Dus de behoefte is gerelateerd aan bewustzijn. Het zit ‘m op het collectieve programma, dus zodra er collectief contact is, daar een paar 100 mensen, daar een paar 1000 mensen over de hele aarde, dan ontstaat er in het hele informatieveld een andere, 2e soort mens, die een andere binnenkant heeft, andere behoeften heeft, andere gemoedstoestand heeft, totaal andere dingen relevant vindt. Die kan zo met gemak overal uitstappen, die is totaal niet chanteerbaar meer, want er komt een andere intelligentie en als die andere binnenkant intelligentie aan het opstarten is gaat het brein anders denken en doordat er andere behoefte is, ik noem maar even een praktisch voorbeeld: de behoefte om bepaalde dingen niet meer te eten of er is behoefte om 80% minder te eten, omdat 80% aangevuld gaat worden door bewustzijns inzicht, dat eten een bijzaak begint te worden. Op dat moment gaat het brein dat doorgeven en vinden er modificaties plaats in het lichaam, waardoor bepaalde binnenkanten in het lichaam bij nieuwe kinderen niet meer aanwezig zullen zijn. Als kinderen even (om zo te zeggen), als die er achteraan komen. Dus je krijgt een aanpassing in de evolutie, die gebaseerd is, brein geeft dat dus door, die dus gebaseerd is, het zit niet in het hologram van het zaadje en het eitje, het wordt via het brein denken, wat daaronder zit is het voelen, wordt dat uitgezonden en dan ontstaan er dus nieuwe mensen. Met bijvoorbeeld darmen die in plaats van meters lang, 1 ½ meter lang zijn omdat er bijna niets meer verteerd hoeft te worden. Dus je krijgt een andere binnenkant van de mens. Dat brein is dus iets gigantisch. Dat brein kan een compleet andere binnenkant van het lichaam laten ontstaan en eigenlijk is dat ook wat er gebeurt over de hele wereld, er is één grote soort kommer en kwel gaande op gebied van gezondheid en dat zit hem echt niet alleen maar in de dingen die we regulier in de mainstream en alternatief media horen, of 5G, verkeerde voeding eten, en zorgen en stress, maar dat heeft ook te maken, dat is een modificatie van het soort mens die wij zijn, waardoor de functies van ons lichaam, die er nu nog inzitten, eigenlijk al niet eens meer passen bij wie jij bent.

R: Kan het dan ook zijn dat dit lichaam nu al zo is?

M: Ja, dat is eigenlijk wat ik net zei, dat is al aan het gebeuren. Dat kan allerlei gevolgen hebben, storingen, uitval, noem maar op, van klein tot groot, maar eigenlijk is dat een aanpassing op basis van een andere mens

R: Ik word hier heel blij van.

M: Hangt er vanaf hoe je het ervaart, er zijn ook een hoop mensen die ervaren dat, waarmee je niet blij bent, omdat het natuurlijk behoorlijke klachten kan veroorzaken in het fysieke beeld en daar is dus ook begeleiding bij nodig. Dingen moeten ook aangekeken worden op een manier wat het eigenlijk werkelijk is. Als er ergens een probleem is, dan kun je daar dat probleem, dat probleem kun je zo zien of zo zien. Die bril kan je opzetten of die bril, je kan er op allerlei verschillende manieren naar kijken, maar bewustzijn is primair. Iets kan pas rustig worden als het wordt gezien in wat het echt is.

R: Precies, dat maakt mij blij

M: Dat komt dus allemaal voort uit de basis die daaronder ligt, dat menselijke aanwezigheid in welke vorm dan ook, het is pure energie, fysiek is pure energie, dat menselijk aanwezigheid wordt na gesimuleerd of opnieuw wordt gebouwd in de fotonenkracht van de kosmos. Dus daar komt een mens binnen, nu ga ik het heel zwart wit zeggen, komt een mens het universum binnen, waar die vandaan komt even weg, maakt niet uit, komt die mens binnen en op het moment dat de mens binnen is, staan er gelijk 82000 of 20 miljard, dezelfde.

R: Wat?

M: Dat ene DNAtje wat onder die stolp wordt gelegd, die wordt niet 1 keer gemaakt. In die ruimte, die vacuüm ruimte, wordt dat fysieke stukje DNA wordt opnieuw geproduceerd, opnieuw geproduceerd, in dat stuk, die fotonen maken er 1 DNA van, 2 DNA van, 3 DNA van: boep,boep,boep, prrrrr. Dus er was een mens die stapt dus de wereld in, de kosmos, en ineens was er 1 en toen waren er 20 miljard. Snap je, je bent nooit, je moet goed beseffen wat het allemaal betekent. Waar je eigenlijk bent. Nou, vooruit maar. Wij hebben de kennis, die zijn we vergeten geraakt, die is weggehaald, ja hé. We moeten een paar hele stappen verder durven beseffen van: ok, als dus het krachtveld, het levende krachtveld, eigenlijk reageert op wie jij bent en jij wordt eigenlijk razendsnel gereproduceerd in het lichtveld en je hebt een vermogen om met je bewustzijn, los van het lichaam waarin jij bent terecht gekomen, los daarvan te navigeren, dan kun jij elke willekeurige plek in het universum opzoeken, want overal ben jij, want het universum, de kracht, simuleert jou op elke plek. Kijk, nou komen we in tijdreizen terecht, in ruimte reizen terecht, en kun je daar gewoon in connecten en kan je lichaam daar manifest worden, samen getrokken worden door de Force. Maar jouw bewustzijn om dat te doen, FOCUS en KEUZE en daaronder PUURHEID, absolute puurheid van wie jij bent, die moet gerepatrieerd worden en daar worden wij in getest, niet als een school om te testen, maar letterlijk getest, want als je met deze onderwerpen bezig gaat dan krijg je gewoon weer dit op je schoot geworpen en weer dat op je schoot geworpen, zo klein, zo groot, alles mogelijk en doorzetten. Doorzetten in je kracht. Als er iemand is die ontmoedigd is, dan moet er ook een manier zijn dat je elkaar op een manier kunt bereiken, zeg maar. Ik hoop dat eh,….ik hoop niks.

Het gaat er niet om dat je dit begrijpt, nee, het gaat erom dat het überhaupt er gewoon is.

Bron: Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid, Communiceren met de Kosmische kracht d2


Terugkeer in het krachtveld van harmonie en bewustwording (uit Crowd Power 14)

Martijn: Hoe kunnen we onszelf en anderen leren helpen zelf helende energie uit het scheppingsveld te ontvangen?

Nou allereerst, is het heel belangrijk, Margreet, dank je voor de mooie vraag, dat we gaan beseffen dat wij een onderdeel zijn van dat veld, onlosmakelijk verbonden. Dus we zullen tot in de diepste lagen ons helemaal dienen los te maken, vrij te maken van elke beperkende gedachte en gevoel wat er opkomt. Zelfs als je geneigd bent dat dat gevoel nou juist heel dienend is. Dus letterlijk in het begin betekent het 0 veld. Alles weg weg weg weg, parkeren parkeren, aan de kant zetten. Dan blijft er maar één zaak overeind en dat ben jij Margreet.

En op het moment dat jij dat gaat ervaren dat alles kaal en blanco is en dat het juist heel gevuld is omdat alleen jij overblijft en je letterlijk in de verbinding durft te gaan vanuit de kennis, kennis is heel belangrijk ook bij het spirituele bewustzijnsproces, bij het terug regenereren van je vermogen, is het belangrijk dat je in stilte jezelf afstemt en dat je in die stilte zo diep bij jezelf in de stilte aanwezig durft te zijn en dat je vanuit die stilte met je voorstellingsvermogen over de aarde gaat reizen, dat je het water hoort stromen, dat je de wind door je haar voelt gaan met je voorstelling en dat je vervolgens met de kracht en de aandacht bij jezelf door andere sterrenstelsels reist en in een vluchtige blik ervaart in dat moment: ook hier is diezelfde kracht. En je reist door al die werelden heen en je beseft met een heel diepliggend gevoel van : wauw, die kracht die ik in mijzelf voel hier op de aarde, die is overal aanwezig. En door daar veel mee bezig te zijn, door je waarnemingsvermogen en voorstellingsvermogen steeds dieper in te zetten, en dat is eigenlijk het trainen van het zintuiglijke apparaat, de kracht van binnen die een tijd bijna uit is geweest, door dat steeds opnieuw te doen in elk moment van je leven, zet je het aan en dat is de enige manier het op jouw manier het zoveel mogelijk te doen, dat dat de enige manier is om het fundamenteel weer terug te halen in je dagelijks leven.

Dus niet alleen als je leuk naar een zondagmiddag meditatie gaat bij de achterburen, maar dat het geïntegreerd zit in elk moment dat je leeft. Dus bij de supermarkt, bij het auto tanken, bij het kopen van kleding, zelfs bij het betalen van je belastingen besef je, dat jij die krachten, dat je dat krachtige wezen bent en dat het in je aanwezig is. Dus het heeft echt te maken met integratie. Het terug integreren van de “force”.

Dat is een heel belangrijk gegeven en daar zijn op andere werelden, in bijvoorbeeld het Siriaanse en Safiriaanse stelsel, dat is een enorme beschaving met meer dan 1200 miljard bewoners verspreid over 24 verschillende zonnestelsels, en deze wezens doen niets anders dan voortdurend te integreren in zichzelf, niet op onze manier zoals wij dat doen, maar natuurlijk op een andere manier, omdat ze veel verder ontwikkeld zijn dan het punt waar de mens op deze aarde nu aanbeland is. Maar voortdurend blijven ze in de verbinding, de kracht integrerend in het dagelijkse bestaan. In elk moment, en daar zijn hele educatieprogramma’s voor. Dat is heel erg mooi en heel bijzonder. Zelfs heel ontroerend als je je daarmee verbindt. Ik weet niet of jullie hier en thuis die film hebben gezien “de Avatar”. Ik heb hem zelf gewoon laat gezien, omdat ik weinig tijd heb voor films. Ik heb hem dus gezien en daar wordt ook uitgebeeld dat er een koppeling plaatsvindt tussen de wezens en de “force”, de kracht van die planeet. Ze koppelen zich dan aan met allemaal van die prachtige, vloeiende lijnen en dat kun je zien als een energetische aankoppeling en de kracht van die wereld is onlosmakelijk verbonden met al het andere leven in het universum. Dat is dus dat bewustzijnswezen. Sommige mensen noemen het ook geest. Ja weet je dan struikel je over het woord omdat geest heel veel verschillende interpretaties kan hebben, maar het bewustzijnswezen het Albewustzijn die kracht, wij zijn daar een onderdeel van en, Margreet, het begint, door je dagelijks te realiseren dat je dat bent.En dan komt het erop aan hoeveel prikkels je van buitenaf kunt herkennen.

Arjan: Je zegt even van dat er ook hele educatieprogramma’s voor zijn, voor die beschavingen. Heb je daar zelf aan meegedaan?

Martijn: Ik heb daar in programma’s voordat dit …… ik ga het nu op mijn manier zeggen. Voordat ik me koppelde aan dit simulatie hologram ,ben ik daar heel veel aanwezig geweest, in het Siriaanse, Safiriaanse stelsel. En dat is een wereld die een ongekend grote evolutie achter de rug heeft en in wezen wachtend is, totdat de menselijke beschaving hier op deze planeet ook de kracht in zichzelf herkent. Pas op het moment dat wij dat gaan herkennen, dat het hele collectieve, harmonieuze systeem of het hele collectieve, planetaire systeem terugkeert in het krachtveld van harmonie en bewustwording, dat alles met elkaar verbonden is, want dan vervalt dus oorlog, dan trek je geen wapen meer en je vraagt geen 5.000 euro meer voor een behandeling maar dan ga je namelijk dienen vanuit de kracht en op het moment dat dat hier op aarde hersteld wordt en dat is waar we nu mee bezig zijn, dan is dáár dat laatste stukje educatie ook niet meer nodig. Dus alles wat hier gebeurt, heeft effect op al die andere dimensies en bewustzijnsvelden. En ik heb dat gezien, het is een hele interessante, mooie manier van werken want het komt op een soort …. hoe kan ik dat het beste vertalen met woorden, er wordt tijd vrijgemaakt, er worden eigen momenten vrijgemaakt bij groepen mensen om gezamenlijk, wij noemen dat mediteren, rechtstreeks, dat vermogen is daar veel groter, te communiceren met de bron. Dus met het bewustzijnswezen van die wereld, van die sterrenstaat, en dat is weer een deeltje van een veel groter bewustzijnsveld, wordt rechtstreeks mee gecommuniceerd en door daar gezamenlijk mee te communiceren komt er zo’n uitwisseling over en weer, dat daardoor die kracht dieper kan integreren, steeds weer en dat is ook nodig omdat die kracht gedeeltelijk wegloopt.

Arjan: En zijn ze dan ook fysiek bij elkaar?

Martijn: Ja ze zijn fysiek bij elkaar. De fysieke samenkomst is namelijk van onmetelijk belang.

Arjan: En hoe moet ik me dat voorstellen, zijn er tientallen of honderdtallen of miljoenen bij elkaar?

Martijn: Nee dat gaat ….. de trainingsgroepen zijn rond de 40/50 mensen. En het zijn niet allemaal mensen zoals wij, ze hebben een iets afwijkend uiterlijk. Zij vinden dat wij een iets afwijkend uiterlijk hebben . Ze vinden ons in ieder geval heel erg lief en wij vinden hen ook heel erg lief. En deze prachtige mooie mensachtige beschavingen doen dit in clustertjes, in groepjes van 40/50 mensen omdat dat gewoon het maximum is, waarin je ook in hun bestaan kunt communiceren met de kracht, zonder dat daarbij een verlies ontstaat van een te grote groep. Wat er gebeurt, is dat die mensen gezamenlijk, we noemen het maar net als hier op de aarde, als je hier met elkaar muziek maakt dat hebben we net gezien, komt er een soort synchroniciteit, afstemming hè, tussen jullie 2. Op de aarde is dat op dit moment niet aanwezig, maar die synchroniciteit, die versmelting tussen wezens vanuit die kracht, dat is een maximum van 40/50 mensen en alles wat daarboven komt geeft een verstoring in het proces dat zij daar ervaren.

Arjan: Ik kan me voorstellen dat daar een soort hiërarchische gelijkheid is of dat er geen regie is.

Martijn: Er is geen hiërarchie.

Arjan: Dus ook geen meester of leraar?

Martijn: Nee, nee. Wat er wel is, is dat er begeleidingsteams zijn, die daar andere mensen ondersteunen in die processen en dat komt omdat veel mensen in het Safiriaanse stelsel afkomstig zijn uit een deel van het oorspronkelijk, menselijk bewustzijn, dus de oorspronkelijke, menselijke beschaving, en hebben ook een enorme val achter de rug. Dus de dreun, die de mensheid nu net heeft meegemaakt, hebben zij in andere tijden ook meegemaakt. Zij zitten in een rehabilitatie programma en zij hebben dus letterlijk, voordat de kroon erop gezet kan worden in de kracht van wie ze zijn, hebben ze letterlijk de completering nodig van ons hier op aarde om dit deel van de schepping ook weer in onszelf terug te laten komen.

Arjan: Hun 1958 hebben ze al weer teniet gedaan?

Martijn: Zo’n 1958 hebben zij niet achter de rug, daar hebben wij hier mee te maken. Dat is cyborg overname door technologie en wat zij hebben meegemaakt, is letterlijk het uit elkaar vallen van de vermogens waar hun bewustzijn zich in manifesteerde, dus het bewustzijn koppelt zich eerst aan een veld en vanuit dat veld worden lichamen geboren, die ontstaan dan en bij hen is het vermogen kwijtgeraakt in de lichamen zelf zonder dat daar van buitenaf door cyborg beschavingen invloed op werd uitgeoefend. En dat is ontstaan, ooit, in andere tijden doordat het compleet menselijke bewustzijn, dus de mensheid, zich niet meer goed kon bewegen in het volledige eenheidsbewustzijn van de kracht.

Ik krijg een vliegje in mijn neus, dankjewel dat ik dat bevestigd krijg. Leuk vliegje, heeft niet om landingsrechten gevraagd. (gelach)

Maar het is wel zo, voor ons is dat heel moeilijk te begrijpen, want kijk wij zitten zelf in een uiterst complexe situatie en dat heeft ook te maken met dat deze aarde waar wij nu zijn, de thuisbasis is, de hoofdbasis in het hele scheppingsveld van het oorspronkelijk menselijk bewustzijn. Dus die aarde ligt in schillen dwars door elkaar heen en wij zitten nu in het 5-dimensionale bewustzijn, dat is waar we aanwezig zijn, er lopen schillen doorheen die ons neurologisch systeem eigenlijk degenereren, we ervaren een driedimensionale werkelijkheid. Zodra die andere schillen weer gedetecteerd worden door ons bewustzijn, dus wij hebben het vermogen weer om daarmee te kunnen interacteren, dat noemen we ascensie hier, maar het is helemaal geen ascensie, het is het fundamenteel toenemen van ons vermogen, dan gaan wij dus terug naar een andere planeet en uiteindelijk is dat deze zelfde planeet, alleen wij krijgen al die procenten die we nu niet zien, die geïnterpreteerd worden, krijgen we dan wel te zien. En dan krijgen wij een aarde te zien, die 100x groter is dan de aarde waar wij nu bovenop zitten. En die aarde, dat herstel daarvan, dat uiteindelijke herstel daarvan, zal dus de totale vrede om zomaar te zeggen, in het hele universele scheppingsveld herstellen. Evenwicht, eenheid, heelheid.

Arjan: En dat allemaal naar aanleiding van het zelf herstellend vermogen.

==============================================

Bekrachtiging

Laten wij de kronieken van het oorspronkelijk menszijn hier in onszelf eens terughalen. Met de aandacht blijven wij bij onszelf, we ademen rustig en langzaam diep in en uit. We stellen vast in onszelf, dat we hier in een multidimensionale tijd aanwezig zijn op een planeet waar allerlei verschillende realiteiten tezamen zijn gekomen en dat het aan jou is en wij met elkaar, als brengers van een waarheid uit een andere tijd, om de kracht hier, de innerlijke kracht in jezelf, aan te zetten. En we spreken vanuit de kracht wie wij zijn.

Planeet aarde en alle bewoners hier, alle mensen, dieren, natuurwezens en ook alle elementen van de matrix, wij zijn hier. Uit andere tijden zijn wij hier gekomen om herstel te brengen in chaos om de kronieken van het oorspronkelijk menselijk bewustzijn hier te implementeren in het fysieke lichaam. We zijn hier om als welwillende wezens, de aarde dat te komen geven via onze waarneming en aanwezigheid in de vorm van emotie, in de vorm van kracht en liefde en we spreken vanuit de kracht: wij zijn hier in dit moment op de aarde in grote getale aanwezig. Met meer dan 800 miljoen mensen hier in dit veld zijn wij aan het werk in het planetaire bewustzijn om de hologrammen, waar zoveel manipulaties in aanwezig zijn, zichtbaar te maken. En we doen het vanuit daadkracht en liefde. We doen het niet om anderen te ontmaskeren, we doen het niet om andere wezens in hun hemd te zetten, we doen het juist vanuit de eenheidsverbinding.

Het is de tijd, dat er weer samenkomsten zijn op deze wereld tussen allerlei verschillende rassen en allerlei verschillende beschavingen. En het is ons recht, en het recht is ons gegeven vanuit de kracht, de “force of life” aan alle wezens om alles te bekijken, om alles te voelen en aanwezig te zijn in elk stuk op aarde, waar aanwezigheid nodig is om de beweging te brengen, die onvermijdelijk zal leiden tot het terugbrengen van de kracht in dat veld. En wij doen dat vanuit neutraliteit. We doen dat vanuit een vanzelfsprekendheid, dat vanuit afstemming voor iedereen en elk wezen er voldoende aanwezig is om het geluk en de vrijheid in zichzelf te ervaren en om met elkaar de reis voort te zetten in het veld van de ontdekkende krachten van de schepping en deze tot in elk cel bewustzijn in het fysieke lichaam ook aanwezig te laten zijn. Wij zijn hier op de aarde 2016 aanwezig om als ambassadeurs hier, hoeders uit een andere tijd, de aarde zoveel kracht en liefde te brengen, dat de verstoringen automatisch vervloeien met de velden van kracht waar wij uit zijn opgestaan uit een andere tijd. Wij vergeven onszelf wat er ooit is gebeurd in andere tijden en wij vergeven alle andere wezens op voorhand voor alle verzet en manipulaties. Dit is voelbaar en gehoord in elke cel hier in het planetaire bewustzijn. Wij gaan niet aan de kant wij buigen niet. Wij zijn hier voor iedereen. Wij willen ook niet dat anderen voor ons aan de kant gaan. Ook hoeven anderen niet te buigen voor ons. Wij eren de grootste kracht in elkaar. I salute the highest source in you.

Wij gaan met de aandacht naar de kern van de aarde. Wij ervaren ons lichaam en reizen daar niet vandaan. Terwijl wij in ons lichaam aanwezig zijn, zien wij de aarde en we gaan naar die aarde toe en blijven ons lichaam beseffen, in het centrum van de aarde komen we uit. We spreken het centrum van de aarde toe.

Planeet aarde, wij zijn hier met een grote groep aanwezig om het bewustzijn van de aarde te verstevigen en om de vergeving op de aarde te brengen, waardoor vrede wereldwijd zal uitbreken. Wij zijn hier om het samen met jou te doen, namelijk alles wat opgeschoond mag worden, op te schonen. Wij zijn hier om de tragedie uit andere tijden te laten vervloeien met de kracht van het leven. Wij zijn hier om tegen jou te zeggen aarde, bewustzijn van de kracht, dat we ongelooflijk trots zijn en ontroerd. Dat na deze enorme lange tijden van destructie er nog steeds zo veel liefde is op deze aarde. Vanuit de natuur de dieren en vanuit het planetaire bewustzijn. In het midden van de aarde laten wij met elkaar een grote, gouden bol ontstaan en dit is het symbool van de transformatie en het terugbrengen van het oorspronkelijke gouden veld van afstemming en verbinding, de “force of life” en we kijken naar deze bol in het centrum van de aarde en vanuit ons hart brengen wij een enorm krachtig veld naar het centrum van de aarde en op dit moment zitten mensen over de hele wereld in deze bekrachtiging en vanuit allerlei locaties lopen er krachtvelden vanuit het hart naar het centrum van de aarde en we zien dat die bol in het centrum van de aarde steeds groter wordt. Hij wordt zelfs zo groot dat de bol groter wordt dan de aarde zelf. Kijk eens, dat is de kracht van wie we zijn. We nemen waar en het is zo.

En dit veld is nodig om alle mensen terug te brengen in gelijkwaardigheid, dat alle mensen geraakt worden op eigen moment en op eigen tempo, dat het er ongelooflijk toe doet, dat ze beseffen, dat ze niet zomaar bestaan. En dit veld, gedragen uit de kracht van alle mensen die hier aan meedoen, mag gedragen worden door alle “benevolent beings”, door alle wezens uit andere universa en andere planeten mag dit hologram versterk worden en verder bekrachtigd worden. En dat is goed. Wij doen, waarvoor wij hier gekomen zijn. En met de aandacht van de aarde af realiseer je je dat je hier aanwezig bent op je stoel, je hebt je ogen dicht en je voelt al die mensen in dit moment, die vanuit hetzelfde dragerschap de “force of life” als familie van jou vanuit dezelfde kracht en liefde de bijdrage hebben geleverd. En kom je rustig bij en doe je ogen lekker open.

 —————————–

Crowd Power 14 Healingtechnieken en graancirkels met Arjan Bos en Martijn van Staveren

Bekrachtiging uit CP14 https://www.youtube.com/watch?v=epMDk1r7-1I


Kindzijn

Maar dat is ook zijn keus, dat mag iedereen zelf weten, dus ook de kinderen. Je geeft ze je informatie mee wat ertoe kan doen, maar daar houdt het daarmee op, en de ander pakt het wel of niet op in dit moment of later of wat dan ook.

*******************************************************************************************

Je gaat anders leren waarnemen, het is onze hoofdelijke doelstelling, eigenlijk, om anders te gaan waarnemen. We luisteren anders naar wat iemand vertelt, zonder dat we gaan zweven. We luisteren veel meer met het bewustzijn in ons lichaam en daar gaan we zo met die oefeningen. Je gaat anders luisteren naar je kind, naar je kleinkind. Je gaat anders waarnemen. Want waar ligt het grote verschil tussen, wanneer de persoonlijkheid regeert of het innerlijk weten aanwezig is, het godsbewustzijn, de kracht van het evenwichtsveld, zijn krachtveld. Waar ligt dat grote verschil? Het heeft te maken met hoe ver jouw bewustzijn uit je lijf wordt getrokken ergens anders heen. Kwantummechanica, daar waar menselijke aanwezigheid is, en ons lichaam is informatie, ons lichaam is tweeledig, het is een informatie uit draconiërs, Annunaki-beschavingen en een heleboel andere bemoeizuchtige wezens. Maar het bewustzijn, wat daar doorheen loopt, wie we werkelijk zijn, dat is de pijler van oorspronkelijke kenners van waarheid en, in feite, alles wat er aan kennis in het universum is. En als wij in onze persoonlijkheid terecht komen, als het referentiepunt gaat reageren van onze persoonlijkheid, dus Martijn in dit geval, met al zijn dingen, wat hij in dit leven heeft meegemaakt, als die voornamelijk alleen maar tevoorschijn komt, dan kan het alleen maar gebeuren door Martijn te kapen, met zijn bewustzijn uit zijn lichaam weg.

******************

Vorige keer gehad over beta en theta bewustzijn, Op het moment dat we geboren worden, functioneert ons brein in een theta bewustzijn, dus de hersenen van een baby functioneren in een theta hersengolfstaat, een elektromagnetisch veld, door instructies van buiten te ontvangen, prikkels van buitenaf, opvoeding en vooral te zien hoe het allemaal zo zou moeten zijn, verschuift het denken van een kind naar het beta bewustzijn. Dus eerst zit het in theta dat is een volledige overgave van het leven van zijn. Het wordt eigenlijk puur alleen maar gevoeld, hoewel van de kinderen van nu wordt gezegd van “Ja, ze zijn zo zuiver”. Er zijn heel veel kinderen die het nog moeilijker hebben als dat we het ooit zouden willen benoemen. Er is veel meer aan de hand dan dat het alleen maar mooi is, ook daarin zien we kinderen geboren worden, dat zij heel erg onderdrukt zijn in de babyfase al. Daarnaar durven kijken. Ik ben speciaal naar ziekenhuizen gegaan en dan bij de kraamafdeling kindertjes te kunnen bekijken door het raam, met een neutrale blik, observeren wat kom ik daar tegen. 

Maar op het moment dat kinderen worden opgevoed, ik spreek ook over mijzelf, met allemaal instructies van buitenaf, de externe hypnotiseur die ons gaat vertellen waar we aan moeten voldoen, en alles wat onnatuurlijk is, wat we dus niet vanuit onze werkelijke zelf zouden doen, wat aangeleerd is, wat afwijkt, mogen we zien als een modificatie van wie we zijn. Dat is een aanpassing. Als je als kind volledig tot je recht komt en de stroming kunt kiezen waar je je echt goed bij voelt, dat je de eerste 25 jaar in de bloementuin kunt leren, met dieren omgaan en dat je leert, dat je leert dat er appel verschillen zijn, welke appel wanneer geplukt wordt, waar dat mee te maken heeft, wanneer een appel geel is, en wanneer rood, al dat soort hele mooie dingen. Dat weten we niet, we lopen in de winkel en gooien het in de kar, we rekenen af met een plastic kaart en dan eten we hem op. Maar als je 20 jaar lang zou kunnen leren en dat je ermee bezig bent en dat je helemaal vervuld van liefde als kind, dat je helemaal in die staat zit, dan krijg je een heel ander mens. Maar wat gebeurt er, dat dus niet, maar mensen gaan in een programma, krijgen dus externe software, dus i.p.v. vrije creatie, dat is een emotioneel vrij veld van ongedwongen vrijheid, dus waar we allemaal binnen in onszelf weten waar het om gaat. Vrijheid in onszelf. Om dat te voorkomen worden we geleid in programma’s, worden externe dingen in ons gepropt, dat ervaren we niet, we denken dat dat eigen keus is, we volgen dat, we doen dat, we zetten het vast en wat gebeurt is dat onze hersengolven veranderen van theta door de alfa naar het beta bewustzijn. In feite wordt er een ander magnetisch veld geïnstalleerd, gedurende onze opvoeding. We worden zuiver denkende wezens, zuiver denkend, zuiver denkend.

***************************************************************************

Als kind leefde ik in zowel de maatschappelijke realiteit waarin familie, school en “kindzijn” centraal stond, als in een wereld waarin de maatschappelijke realiteit compleet ondergeschikt was aan een zeer complexe buitenaardse, meerdimensionale realiteit. Ik werd betrokken bij verschillende programma’s, nadat bleek dat ik een “gave” had contact te kunnen leggen via mijn niet lokale bewustzijn met levensvormen in andere werkelijkheden.

===============================================================

Dit zijn de kronieken waar wij vandaan komen, wij hebben nooit bron als één bron gezien, dat is niet zo! Het is gewoon niet waar. En elke gedachte dat dat wel zo is zorgt ervoor dat bron heel statisch marginaal wordt neergezet waardoor wij in ons bewustzijn zijn afgesloten van wat bron werkelijk allemaal is. En ik heb de grootste eerbied voor elke beschaving die een bron in zichzelf ervaart vanuit waar zij werken en leven in balans, in eerbied, en dat ze vanuit die bron ook in andere werkelijkheden kunnen zijn en vanuit die werkelijkheid en dat evenwichtig creatieveld ook in een ander goddelijk bewustzijn kunnen zijn. En dan ontstaat er iets heel bijzonders, want dan komen er verschillende goden bij elkaar in één werkelijkheid, terwijl er verschillende godsvelden actief zijn.

Opmerking: dit is een uitnodiging ook Martijn om tot achter in de komma in de gelijkwaardigheid te gaan en in respect te gaan. Dat is wat ik erin hoor en voel.

Martijn: Precies! En wij mogen, kunnen en we willen dat ergens ook, als wezens, dat contact herstellen. We hoeven dus niet te wachten totdat we deze matrix helemaal afsluiten, want dan ben je alleen bezig…(tekening), maar verrijk deze werkelijkheid gewoon met wat er nog meer is. En het is niet een missie, het is niet een doelstelling, maar het kan het mag, en zolang wij gekneveld zijn door een spiritueel model, daar zit ‘ie hè, onderbewustzijn regeert en het is heel hardnekkig. En het zou kunnen zijn dat je morgen of misschien veel later of misschien wel over een uur ergens een moment hebt van “maar dat klopt niet wat Martijn zegt want uiteindelijk is alles één en dezelfde bron” durf jezelf dan eens, niet om Martijn gelijk te geven, maar durf jezelf dan eens aan je voet te pakken en tegen jezelf te zeggen “hoe komt het dat je dit denkt, waar komt dit vandaan, waarom zou er één universele bron zijn, wie zegt dat?” Omdat we niet weten wat bron is. Dit is fijn om als medereizigers in deze werkelijkheid deuren te openen. Want we openen met ons bewustzijn door hier naar te kijken, openen wij informatievelden door onszelf, jij zit hier nu over te denken en te voelen en informatie te scheppen, zetten wij iets in beweging in onszelf en daardoor kijken we anders in de werkelijkheid en ontstaat er ook mogelijkheid dat andere beschavingen, die heel dienstbaar zijn en ook graag weer in contact willen komen met dit deel van ons bewustzijn, maar ook andere familieleden die uit dit sterrenstelsel ooit weggegaan zijn, en uit dit universum weggegaan zijn en uit deze draconische ingreep, dat er contact kan komen. 

Dus het is eigenlijk heel raar dat als je tegenover je kind staat, ik spreek maar even over je kind als fysiek wezen, en dat dat kind denkt dat het enige wat belangrijk is dat jij dat bent, papa of mama. Die focus, dat is het. Er is niet één papa en één mama, de wereld zit vol met papa’s en mama’s. En dat is wat je openzet, je leert jezelf opnieuw breder te kijken naar de bron, naar de essentie. Het gaat puur om het geïnstalleerde bewustzijn van wat bron is en hij moet in beweging gezet worden. En als het niet gaat zoals ik het zeg, doe het dan lekker helemaal zoals jij het zegt. Het gaat er niet om dat je doet zoals ik het zeg, het gaat erom dat je in je eigen bewustzijn er vorm aan geeft. Want als dit waar is wat nu hier met elkaar besproken wordt dan kunnen we het beeld van dat er een universele godskracht is die voor iedereen gelijk is, die kunnen we laten vallen. 

En het gaat niet zo zeer om het laten vallen, maar het gaat erom, dat er iets kan ontstaan als er iets anders in je bewustzijn vertrekt! Dat is deprogrammeren, van de hoogste plank. Iets kan pas weer ontstaan als iets anders vertrekt en wij zitten nu nog steeds binnen de kaders zitten we eigenlijk een beetje op de rand, een beetje over de rand heen van wat de mens kan bevatten en binnen kan laten stromen. Want dit is een totale ontmanteling van alle beelden op dit moment. En dit wordt niet geapprecieerd, want als ons bewustzijn terugkeert in de mogelijkheid van allerlei verschillende universele levensvelden, dus allemaal verschillende godsvelden en dat andere beschavingen de god in zichzelf ook op een andere manier voelen dan weer een andere beschaving, als je dat naar voren haalt in jezelf, dan ontstaat er namelijk in dit lichaam, want daar is waar ik het primair over heb, dan ontstaat er in dit lichaam informatie, bewustzijn, ontstaat in dit lichaam wat verbonden en gebonden is aan wie je werkelijk bent. Want deze kennis die dragen wij allemaal, wij zijn de dragers van die oorspronkelijke kennis.

Ik heb gesproken over de oorspronkelijke mens, de oorspronkelijke mens van wie de mens van oorsprong oneindig is, en dat is een mens die heel krachtig contact heeft met alle beschavingen. Alle beschavingen! Dus ook de draconiërs en nooit gevreesd heeft voor deze macht. Dus ook voor allerlei andere artificiële grootmachten die heel dienstbaar zijn naar het leven toe, die dus ook een god in zichzelf hebben, maar niet op basis van emoties maar een god kennen als primaire doelstelling waarvoor ze gecreëerd zijn, geschapen zijn of gelast zijn, door andere beschavingen, die kennen dus ook een god.

==============================================================

Martijn: Ik kan je aanraden om voor jezelf eens te onderzoeken wat er met je gebeurt als je dat laat.

Reactie: veel stiltes, veel meer voelen

Martijn: Het Zuivere in de mens, ook bij kindjes, komt tevoorschijn. Je eigen re-actie. Je eigen re-actie komt tevoorschijn i.p.v. dat je iets er inzet waarop het kind gaat re-ageren. Dus het is heel, het is iets voor ons zo’n reflexmatige communicatie en als dat wegvalt – en het gaat wegvallen- daarom barst het zo in alle hevigheid nu uit. Valt weg en dat de mensen ineens beseffen,….wat heb ik nog te zeggen! Wat heb ik nog te zeggen (fluisterend). Doet het er toe?  Is het nodig voor het jongetje of meisje om te zeggen, ohhh, wat heb jij een mooie tekening gemaakt. Kunnen wij ons bijna niet voorstellen, omdat wij in een wereld leven  waarin we dat zo diep bekrast en beschadigd en vergiftigd zijn, dat we als compensatie extreem goede dingen moeten zeggen. Hoe goed jij wel niet bent, hoe goed jij het hebt gedaan, wat fantastisch je het doet. Zo erg is het! In de wereld waar wij vandaan komen gebeurt dat dus niet!  We hebben daar een totaal ander communicatie systeem. Daar gaan deze dagen dus over, het besef in te laden dat er een communicatie ligt in de coöperatie tussen de kwantum intelligentie en jouw aandacht . Stel je nou eens voor dat de reactie uit het veld komt van wat heb jij toch een mooie tekening gemaakt. Ja, hoe dan? Kijk daar is tie, dat is nog leeg. Het komt via een weten. Het is een kosmisch weten, dat ons vervult in dat moment, dat iedereen voelt in dat moment, zonder één gesproken woord. Het ontstaat, zoals dat je onder de bomen zit en luistert naar de regen, hoef je toch ook niet tegen elkaar te zeggen, ohhh wat een mooie bomen, ohhh wat een mooie regen, ohhh, nee iedereen is stil en je voelt. Die coöperatie met dat veld dat is wat wij aanboren. Wij boren een weg via onszelf tot iets en dat doen we met aandacht en focus. Dat is de oorspronkelijke taal en nodigt iets totaal anders uit. Wat een genot, ik blijf even bij het voorbeeld met de kinderen, wat een genot en een schoonheid daar is, als je naar kinderen kijkt en er wordt niets over gemeend of iets goed of niet goed is. Wat voor een schoonheid, de kracht, die in jou communiceert, die jou laat voelen, hoe mooi dat moment is zonder 1 woord en wat voor een verbinding daaruit ontstaat. Dat mensen iets ervaren in zichzelf, wat gezamenlijk wordt ervaren, maar niet over gesproken hoeft te worden. Dat is de kwantum link, die wij op dit moment met elkaar maken hier op aarde. Totale andere beschaving wordt hier op dit moment, is in beweging, wordt geprobeerd tegen te houden, door de plussen en minnen die we overal zien, maar een totaal andere beschaving gaat hier ontstaan op de aarde. Je hebt hem al door, die verandering die start altijd ergens. En als je naar huis gaat, mag je best heel diep eens over voelen hoor, wat er hier in het veld ontstaat. Want dat zei ik net al: de dag dat je op een gegeven moment ontkoppelt, ontwaakt, weg bent, dan zul je dus ook niet meer denken zoals hier en dan kijk je terug naar deze wereld en dan voel je welke bloem, welke kracht je hebt achtergelaten in het collectieve intelligentie veld.

Bron: Martijn van Staveren


Christus-bewustzijn

Christus is een bewustzijn, is opstaan uit een onevenwichtige situatie en terugkeren naar de stroming. Dat is de ware christus in onszelf, dat is de ware kracht. Niet boos zijn op jezelf, uitspreken en telkens weer aan het begin van de dag even goed kijken waar ga ik voor, waarom ben ik hier, waar zet ik mijn gedachte in, wat is de lijn, wat is de stroming. En ook ruiterlijk toegeven aan jezelf als het niet gelukt is. En als je dan voelt: ik heb gefaald, dat je dan zegt “zo dat script is sterk hè”. Dat is heel anders om naar te kijken, dan ontstaat er iets binnenin jezelf niet vanuit weerstand maar zelfs vanuit ontzag en dan gebeurt er iets heel bijzonders. Begrijp dat we allemaal een reis maken, maar die reis moet doordrongen worden van het zelfbewustzijn en dat komen we in deze werkelijkheid brengen.

Nou dan komen dus op een punt van wat is nu brein en wat is dus die innerlijke kracht? Wat is dan ook sterven en wat is werkelijk niet sterven? Waar sterf je voor? In wat, waarheen? Wat wil je, wat denk je dat je nodig hebt? En ook is dat misschien omdat je degene waar je zoveel van houdt, die overgegaan is, zo diep in jezelf voelt dat het beeld van hoe je die persoon kunt bereiken en bereiken kunt blijven, in stand moet worden gehouden met jouw denken. Waarvan jij zegt “ja maar het is mijn gevoel”. Er zijn grofweg twee velden actief. Zo moeten we het maar denk ik even aanvliegen. Er zijn twee velden actief. We hebben te maken met ons denken, brein, lichaam, dat is veld 1.  En het 2e veld is het innerlijke, dat is een niet-denkveld en dat is een veld van bewustzijn waarin de diepste waarden van het leven liggen opgeslagen in jezelf en ieder mens kent dat. Zelfs de grootste seriemoordenaar. Ieder mens, ieder mens heeft dat in de basis in zichzelf aanwezig. Dat is het evenwicht en balans bewustzijn.

Voorbeeld, je weet als je een dier ziet die kwetsbaar is, ik neem altijd maar dat soort voorbeelden omdat die het makkelijkst naar voren kunnen komen, een dier wat kwetsbaar is daar weet je van binnen precies in het moment wat je doet, wij zeggen liefde, maar om vanuit het evenwicht in jezelf dát te doen, uit te dragen wat hulp, ondersteuning en omarming en bescherming geeft. Dat is een frequentie van binnenuit. Dat is een innerlijk weten. Je hoeft daar niet over te denken, dat weet je, je doet het. Zo tsjoek!  Dat zit in ieder mens. Je weet dat als je buurman, buurvrouw valt dan weet je vanbinnen, vanuit innerlijk weten, dat je direct overeind komt en de ander helpt op dat moment. Dat gebeurt. Dat is het goede, dat is de balanskracht en dat is de kracht van het goddelijke. Elke andere gedachte, elke andere handeling, een gedachte die voortkomt, komt niet daaruit. Als wij dit heel, heel eerlijk zouden bekijken in ons dagelijks leven, gedurende de hele dag, dan zou je tot de conclusie kunnen komen hoe onthutsend je uit balans bent! En voortdurend dingen doet die niet kloppen bij de innerlijke stroming. Het gaat om besef. Wij zijn goede mensen, maar wij zijn ook mensen met gedrag wat niet bij ons binnenste hoort. Veel mensen noemen dit het innerlijke bewustzijn van de christus. Noem het wat je wilt. Het is balans. Het is niet alleen de mens gegeven op deze aarde, het is alle mensen gegeven, alle humanoïde rassen en ook alle niet-humanoïde rassen. Het is de balanskracht waarin eerbied en stroming is, waarin je voelt, het zijn geen dingen die er niet toe doen, het gaat alleen om het leven, oneindig leven waarin je kunt uitdragen van binnenuit waar het werkelijk om gaat. Dat is een totaal andere kracht en dat is veld 2. Eigenlijk is het denkveld veld 2 en dit (laatste)veld 1.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Want die geometrie, die rekenmodellen, de tabellen van het voorspelbare, het wiskundige denkveld die vervloeien eigenlijk doordat ik ga luisteren naar wat ik van binnen voel, waardoor mijn brein weer in lijn komt te staan met wat ik echt ten diepste in mijzelf ben. En op dat moment ben ik weer terug op Gaia. Dan ben ik uit die 188e laag. We moeten er niet uit, we moeten erin!!  Dat is christos en daar heb je een lucifer voor nodig om hem aan te steken. Ja. De modellen van christus en lucifer zijn geïnstalleerde modellen in die 188 lagen om mensen in constructies te laten denken en niet te zijn! Lucifer is nooit een wezen geweest zoals we dat in de geschriften zien. Het is gewoon niet waar. Lucifer is de kracht om het christusveld in jezelf, dus de ware gevoelskracht binnenin om die te laten ontvlammen, om het te verbranden de constructie. Dat is lucifer! En dan staat christus in jezelf op. En dat is een universele kracht van vrij voelen en vrij leven en is de initiatie een directe knop die je indrukt, dat het veld gaat reageren op jou, dat je er bent i.p.v. dat je denkt, dat je er bent.

=================================================

Het stuk christus zijn, het stuk vrij bewustzijn want dat is eigenlijk waar christus voor staat, vrij bewustzijn, dat is eigenlijk heel eenvoudig, dat vrij bewustzijn dát moet voorrang hebben! En waarom moet dat voorrang hebben? Als een wezen vrij is van allerlei gedachtevelden, je mag denken hè, want denken komt dan in dienst te staan van wat je werkelijk binnenin voelt, maar als de beperkingen en de dempingen en de afremmingen en het compromis die allemaal gesloten zijn, als die allemaal aan de kant gaan dan kom je pas in het vrije veld terecht in jezelf en dan ontstaat er een trilling in je hoofd die conform is aan dat, wat je van binnen voelt. Dan is één en één is hetzelfde. En dan kun je best soms even switchen naar het geometrische veld, het denkveld en dat je hier ook met werkzaamheden bezig bent en zo, maar dan zit dat er wel onder.

Je kunt niet simuleren dat het eronder zit. Je kunt niet doen alsof. En de mens kan dat, de mens kan een leven leiden wat klopt bij wat je werkelijk voelt en waarvan jij zegt “nou hier gaat de werkelijkheid over, dit wil ik in het leven zetten”. De mens kan dat! En om dat te kunnen hebben ze trofeeën gemaakt in de vorm van een kruis en daar hangt een mens aan als een trofee van degene die christus in zichzelf belijdt, even in de ouderwetse termen, maar degene die het christus, de vrije kracht in zichzelf werkelijk helemaal laat ontrollen, die dus de lucifer pakt, de innerlijke kracht om uit de constructie te gaan, want lucifer is een verbrander van constructies en jezus is een constructie, jezus christus, dus bij het verbranden van die constructie  op het moment dat je daarin terecht gaat komen, je gaat daar ook nog een keer je leven in lijnen dan is het beeld van de trofee die wij hier op de aarde zien, is de ultieme bedreiging van wat je te wachten staat! Ja, je moet goed opletten hoe de constructies in elkaar zitten. Als je echt, dat is ook een gedachtefout hier in het hoofd, dat we niet vrij kunnen zijn, want als je echt kiest voor je vrijheid dan komen wij met een heel arsenaal waarom dat niet zou kunnen. Dat is gewoon een feit. Wij gaan vertellen waarom het niet kan. Ik heb geen geld, ik heb de ruimte er niet voor, ik kan dat niet en wat moet ik wel niet doen en ik raak dat kwijt, zus kwijt en alles weg. Maar alles wat er was en is dat doet er niet toe! Dat is een onderdeel van die 188 verdiepingen! Om jou te verblinden om in te stappen in wat je werkelijk ten diepste voelt!  ………………………………………………………………………………………

De afgelopen 200 jaar, even in matrix termen uitgedrukt, is er heel veel geprogrammeerd in deze werkelijkheid. Het aantal objecten wat hier wordt gezien als voertuigen is direct verbonden ook met werkzaamheden in de matrix dat er ook alle scripten ingelegd zijn die zich kunnen openen als wezens zich daarvoor inzetten. Dat zijn dus mogelijkheden, scenario’s waar ik het over heb. Je moet het echt als een soort computerhologram zien maar dan wel van organische aard. En dat zijn allemaal trillingsvelden. Het is niet zo dat er een heel script in ligt van een weg waar je doorheen kunt lopen, het zijn trillingsvelden, informatievelden die gaan reageren op jouw bewustzijn van binnen af. En daar moet je je ook tegen aanzetten, je moet met je bewustzijn daarnaartoe gaan. Als ik jullie nu vertel dat er op dit moment 20.000 Sirianen in een paar boventonen buiten dit universum, in een hele grote coalitiegroep klaarliggen. Dat is meer dan 20.000 die klaarliggen om datgene wat zij hebben ingebed gelegd in deze matrix aan mogelijkheden die er daarvoor nooit waren. Dat zij dolgraag willen samenwerken met wezens, menselijke wezens die hier nu zijn die moeten uit hun denkformat stappen. Dan is de keus op een gegeven moment van ja wat houdt dat dan precies in, wat moet ik daarvoor loslaten? Want als ik je dat vertel dan moet er toch een lampje gaan branden waarom er zoveel voorwerk is gedaan, zoveel voertuigen en objecten over de hele wereld worden gezien. Ze zijn hier echt niet alleen om gezien te worden. Er wordt hier echt gewerkt. Echt, er wordt hier gecreëerd in het veld. Dat zijn de christuswezens, dat zijn dus wezens uit een andere werkelijkheid die vrij zijn van de gedachte van dat je iets moet volgen.   ……………………………..…

We zien allemaal dat het heel leuk is om lezingen te volgen en bij te wonen en te geven over buitenaardsen, over positieve buitenaardsen, over negatieve buitenaardsen, over controlegroepen, maar het brengt ons niks. Ik durf dat gewoon te zeggen en daarom ben ik hier ook. Daarom word ik ook geboycot in al die groepen, want daar willen ze me niet. Want ik haal daar alle stoelpoten weg van alles wat zo mooi is. En het is ook mooi maar ik zeg gewoon simpel denk na en gebruik je gezonde verstand. Ik roep de mensen op om naar zichzelf te kijken dat we het samen met elkaar durven te doen. En dat doen we nu ook. En dat is wat er zo’n paar duizend jaar geleden ook gebeurd is in onze matrix dat er wezens kwamen uit een andere werkelijkheid en werkelijkheden die gewoon werden weggezet onder één naam om te voorkomen dat het woord naar buiten kwam waar het echt over gaat, zoals we hier met elkaar zitten.

Dus deze werkelijkheid openen, organisch maken en elke gedachte erbij van een volgsysteem die moet eruit! Ik kan het gewoon klip en klaar zeggen: Als jij nog op één of andere manier nog verbonden bent aan iets in jouw leven met een volgsysteem, een gedachte, hoe lief die ook is, dan zetelt deze in de mind en is het een geometrische gedachte en sluit die niet aan en is het geen instructie, hoe liefdevol het ook is, in het veld. Omdat je het zelf namelijk nooit hebt gezien. Jij hebt jezus christus nog nooit gezien. En dan zijn er mensen die zeggen: “Ja ik heb hem wel gezien”. En dan zeg ik “Nee je hebt hem niet gezien, je hebt alleen de illusie gezien, want hij leefde immers 2000 jaar geleden en jij bent hier nu!” Dat zijn de feiten. Een ander feit is dat het gaat om wat je nu voelt!! En dat doe je niet want je hebt een gedachte uit een boek. En de wezens die achter het christusveld zitten, daar kom ik zelf vandaan dus ik heb recht van spreken als ik over deze onderwerpen praat. En jullie komen er ook vandaan, omdat we vrije wezens zijn. Zo simpel is het. Je moet het niet ingewikkeld maken. Er ligt overal wel een soort van schuld op dat je dat niet mag zeggen.

20190125-MvS-Sterven-doe-je-zelf-Kloetinge

20191103-MvS-Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid


Bekrachtiging samenwerking vanuit het vrije bewustzijn

(bij Wekeromse Zand, Mensbeleving in de natuur) Dus doe lekker je ogen dicht, als je dat wilt en we brengen onze aandacht uit de omgeving naar onszelf toe, dus wat er ook buiten onszelf gebeurt, wat er ook wordt gezegd, wees je bewust van je lichaam en als je voelt dat het prettig is om daar een paar keer bij in en uit te ademen zodat je lichaam meer ontspant dan doe je dat lekker en als het voor jou niet hoeft dan is dat helemaal oké……besef dat je hier aanwezig bent vandaag op je eigen besluit om vandaag jouw kracht hier te laten schijnen…..je bent hier niet om je aan te sluiten maar om je kracht te laten schijnen, om te laten weten dat je hier bent, in deze wereld. Breng je bewustzijn eens door je lichaam heen …besef dat je een lichaam hebt….dat dit lichaam start, in dit geval, met deze sessie boven aan je hoofd, bij je schedel en dat je je hele hoofd voelt, zo rustig aan naar beneden, wees je bewust van je lichaam, van je buik, van je rug, van je armen, je bovenbenen, je onderbenen, je voeten, op een eenvoudige manier en je bent hier helder in, ben je je bewust van je lijf….realiseer je heel diep dat je lichaam waarin je nu aanwezig bent de schakelaar is voor je vrije bewustzijn uit een andere werkelijkheid, de werkelijkheid van de aarde. Je lichaam is je portaal, wees je daar bewust van…wees je bewust dat je portaal schoon dient te zijn…wees je bewust dat elke vorm van geloof je autonome bewustzijn voor een deel afneemt. Wees jezelf, geloof niets. Neem waar en gebruik je kosmische hartlogica……je bent hier aanwezig op de aarde om te ervaren net als ieder mens dat zich hier een gebeurtenis voltrekt, in de zin dat alle mensen gesynchroniseerd worden in hun denken…..en je bent je bewust dat dat gebeurt en dat je er uit stapt.. terug naar jezelf ook al is dat een vraagteken…….je bent je bewust dat je hier aanwezig bent samen met vele andere mensen die op de één of andere manier ditzelfde onderzoek aan het verrichten zijn……en dan houden we een paar minuten ontspannen stilte, je blijft met aandacht bij jezelf en in hetzelfde moment voel je ook de kracht van het veld om je heen, van de mensen die dezelfde moed tonen als de moed die jij toont in je leven om je eigen innerlijke lichtpad in jezelf, vanuit jezelf…………………Blijf met je bewustzijn bij jouw eigen lichaam waar je ook heen reist, je reist vanuit die plek daar blijf je, je reist niet naar buiten, maar je haalt datgene van buiten naar binnen, wat het ook is…………………………..herinner zonder te herinneren, maar meer in weten dat jij één van de wezens bent uit een andere wereld…die door middel van het vrije bewustzijn, het oorspronkelijke bewustzijn in het wezen zelf, werkelijkheden laat ontstaan…….heel diep van binnen weet je als dit wezen nu geboren hier, in dit hologram, dat het oorspronkelijke script, het oorspronkelijke scenario van deze aarde er nog steeds is.. ongeacht de schade en de pijn die hier op moeder aarde teweeg is gebracht door de collectieve menselijkheid……met zoveel mensen samen op deze aarde en ook hier in deze samenkomst, nemen we vanuit warmte, respect en waardigheid de werkelijkheid van deze wereld naar binnen toe in onszelf, we koesteren deze werkelijkheid en deze aarde, neem op je eigen wijze de aarde, de mensheid, alles wat hier op de aarde gebeurt, naar binnen toe in jezelf, naar binnen toe in je lichaam, naar binnen toe in je bewustzijn, in je oorspronkelijke lichtvlam…je vrije bewustzijn en besef dat je dit samen doet………………en blijf met je aandacht bij jezelf…….en in dit moment heb je terdege de kans zoals je dat elke seconde hebt om het besluit te nemen in jezelf deze herziening door te voeren tot in je kernbewustzijn van je bewustzijnswezen.. herziening dat jouw perceptie de leiding geeft aan de werking van dit universum…….met miljoenen van miljoenen mensen die zich bereid hebben gesteld vanuit zichzelf naar de andere mensen, samen te werken vanuit dit vrije bewustzijn, zonder belang…..zuiverheid is niet te zoeken.. zuiverheid laat zich zien als de onzuiverheid vertrekt.. liefde kun je niet vinden, het toont zich op het moment dat de tegenovergestelde gevoelens van liefde vertrekken……en dan haal je een keertje rustig en diep adem en als je voelt dat deze sessie voor jou klaar is dan is dat gewoon klaar. Voor de mensen die nog iets langer met de ogen dicht willen zitten, die nemen de tijd……. 


Het oorspronkelijke veld hierbinnen laten komen

Maar die perceptie-verschuiving is veel meer, het is letterlijk afwijken van de oorzaak en gevolgwetgeving die klaarligt. En als je door hebt hoe dat functioneert en je doet dat ook nog eens een keer om juist zelf heel zuiver en vrij van invloeden te blijven, dan gaan andere mensen dat ook merken.

Dat script wat er is, dat veld, dat bewustzijnsinformatieveld wat er is, kan hier alleen maar komen als de mensen die hier in leven ook zelf dat veld in zichzelf veranderen, dan ben jij de ontvanger van dat grotere veld, gaat dat veld als het ware door jou heen en draag jij het in de wereld uit, dan komt het hier binnen, anders niet.

Hoor je wat ik zeg? [instemmend gemompel in de zaal]

Begrijp je het hier in je hart ook? [zeg nog maar een keer]

Het oorspronkelijke veld, het informatieveld van vrijheid wordt open toegankelijk voor elk mens. Geen verschil, 100% gelijkwaardig, alle kansen voor iedereen, schoon water voor alle mensen in de wereld en ga zo maar door.

Dat veld, dat informatieveld van oorzaak en gevolg; de gevolgen van deze matrix is nu ‘het tekort’. Maar er zijn andere scripten die zichtbaar kunnen worden, want onze werkelijkheid verandert wanneer er ineens openheid is in deze onderwerpen en die kunnen alleen maar ingeleid worden, dus die informatievelden kunnen alleen maar actief worden via jou. Jij moet eerst in jezelf die perceptieverschuiving in beweging zetten.

Ik log met mijn bewustzijn uit dat moment van waar we aanstaan en dat is echt heel interessant hoor, heel interessant, want je kunt daardoor ook uit de mindcontrol stappen van bepaalde inlichtingendiensten, bepaalde screeningsystemen’.

Je moet eerst uit de matrix stappen, dus dat je niet meer reageert op wat andere mensen doen of wat de wereld jou laat zien. Je moet de schaar erdoorheen halen, jezelf bevrijden en in dat moment anders naar situaties kijken, anders reageren. En op het moment dat dat gebeurt, dan laat jij dat veld, wat er dus is, via jouzelf in werking treden. Dat is wat er gebeurt. De mens is dus letterlijk het schakelstation tussen de matrix.

Bron: MvS


Dertien

Martijn: Er zijn grofweg gezegd…. om een beetje een splitsing te maken: je hebt de interne realiteit van schepping, dat is vanuit het hartbewustzijn. Daar doe je je ogen bij dicht en dat is de stilte en sereniteit vanuit dat stuk, dat kennen veel mensen, kun je dus scheppen, kun je creëren, kun je invloed hebben op de werkelijkheid. En je hebt de externe realiteit. Dat is dus wat we denken, dat ervan buitenaf naar binnen komt vanwege elektrische signalen waardoor je denkt dat je iets ziet, een bepaald beeld. Maar in feite wordt dat niet door de omgeving opgebouwd, maar wordt het ingevoegd in ons neurologisch systeem, elektrische signalen, waardoor onze hersenen iets waarnemen van buitenaf, dat van binnenuit wordt geproduceerd. Dus je hebt een interne en een externe realiteit.

Binnen de externe realiteit, dat zijn dus de prikkels van buitenaf die in jezelf aanwezig zijn in het vermogen van je fysieke lichaam, daar speelt artificial intelligence, ja bewustzijnsvelden spelen daar eigenlijk in, dus kunstmatige realiteiten. En die kunstmatige realiteiten komen helemaal niet uit deze dimensie, maar die komen compleet uit andere bewustzijnsvelden. En die bestaan uit verschillende beschavingen, die daar achter liggen en die onder controle zijn gebracht, en het klinkt allemaal heel spooky maar ja je vraagt me er naar en ik geef er dus ook antwoord op, en die staan onder controle van een ander kunstmatig veld. En ik ben ook bezig met het model om het goed uit te werken. Maar als je het helemaal doorloopt, dat is ook het interessante ervan, en je gaat dwars door die lagen heen, dan wordt er wel wat van je gevergd maar dat kunnen we dus allemaal, dan kom je uiteindelijk uit bij het oorspronkelijk mensdom.

En er is iets in het oorspronkelijk mensdom gebeurd waardoor we op dit moment wel hier met elkaar staan en jullie thuis zitten te kijken of op je werk. Of vanuit je bed hè. Dan kom je dus op het punt uit, dat terwijl we hiernaar kijken, precies hetzelfde om ons heen zien gebeuren. Alleen in een ander bewustzijnsveld. En dat betekent, dat je hier op de aarde een soort groep ziet ontstaan van externe technologie en de interne technologie.

Dus wat hier nu gebeurt in een hele simpele realiteit, heeft in het oorspronkelijk mensdom waar we supervermogens hebben, echt scheppende wezens zijn, heeft daar ook plaats gevonden, alleen we hebben het zelf gecreëerd. Dus we zijn daarop zoek gegaan om onze maximale vermogens te vergroten en daar is een tweespalt ontstaan. En dat komt omdat we zijn opgebouwd uit 13 verschillende dimensionale veldenergieën, oftewel 13 verschillende superrassen. Dus we zijn een combinatie van heel veel verschillende ervaringen, heel veel verschillende dimensionale, ja rassen zeg maar. Dus daar is ergens een besluit genomen, zit ook best wel complex in elkaar, kan ook heel vermoeiend zijn om je daar mee bezig te houden maar ja goed, als je niets wilt weten hoef je ook niet na te denken en andersom noemen ze dat ook zo, als je niet nadenkt en voelt zul je ook nooit iets te weten komen. Maar vanuit dat stuk is er iets ontstaan in lagen naar beneden waardoor er ook beschavingen onder controle zijn gebracht, die ons dus nu controleren door middel van artificial intelligence. Dus het is niet zozeer dat wij strijden tegen die groepen, zo uit het zich, zo ervaren wij dat, maar in wezen zitten we gewoon opgesloten in een systeem, dat elders ooit in andere tijden door onszelf in het oorspronkelijke mensdom is uitgevonden. Daar ligt onze eigen verantwoordelijkheid en daarom mogen we ook gewoon blij zijn, dat we deze situatie waar we nu in zitten, zoals in de film de matrix, een hele realiteit, al die modellen die er zijn, dat we dat mogen gaan oplossen.

En als je dus kijkt naar het orakel, je hoeft helemaal niet te kiezen dat je hier bent, wij allemaal we hoeven niet na te denken waarom we hier zijn gekomen, we hebben die keuze al gemaakt. We zijn hier al.

En veel belangrijker is om te kijken van wat brengt ons gevoel ons en waar willen we graag bij weg blijven. Want daar liggen de sleutels. En dat is het orakel. Het orakel is voor mij dan ook ja de metafoor voor ons allemaal. Wij zijn zelf het orakel. Dus er is niemand die een orakel heeft die groter en interessanter is en die meer weet, het orakel ben jijzelf.

========================================================================================================================================

Martijn: Eventjes heel overdreven gezegd. En waar gaat het dan om? Waar wordt dat afgetapt? Het wordt niet af getapt uit dit lichaam, want dit is een neuraal-projectie. Het wordt getapt uit het 5-dimensionale lichaam. Dat is ook waar die mindcontrol-programma’s lopen.

Arjan: Precies. Jij zegt: dit is een kloon. Dat is dan het 5-dimensionale lichaam. Is dat dan dat lichaam als je dat ziet in de analogie van de matrix, zeg maar, dat al die velden met broedmachines daar liggen… is dat 5-dimensionale lichaam dan één laagje, dus 187… zit je dan in het 5-dimensionale lichaam? (Martijn: ja). Oké.

Martijn: Dus ik weet niet hoeveel waterkannen je hebt, maar als we daarover gaan beginnen. Maar het zit niet zo in elkaar dat elke laag dus een mindcontrol-laag op zich kent op deze manier. Maar we kunnen rustig zeggen dat elk universum… dat is een radiofrequentie, dat bevindt zich dus in het potentieel van schepping en kracht: de creatie van het universele, kosmische eenheidsbewustzijn. Maar in dat bewustzijn van kosmische eenheid, zijn er ook allerlei interceptiedimensies. Dat zijn dimensies die eigenlijk gecreëerd zijn door artificiële rassen door middel van het projecteren van technologische systemen van een dimensie in een dimensie. En die toestemming hebben ze ook, omdat zij – net als wij in bepaalde realiteiten – ook de legitieme houders zijn van die werkelijkheid.

En in die werkelijkheid, daar zitten wij dus nu. En elke werkelijkheid heeft eigen heersers en we spreken over heersers, als het groepen zijn die als machthebbers ook macht hebben daarin.

De scheppende wezens worden niet als heersers gezien. Dat zijn meer gewoon coördinatoren die als liefdevolle wezens overal dienstbaar en aanwezig zijn, in elk moment. Dus als er een enorme ramp dreigt te gebeuren, dan zijn ze in een flits aanwezig om bewustzijn te brengen in dat moment, zodat de legitieme houders van die planeet zelf kunnen ingrijpen. En dan nog, grijpen ze niet in. Dus waarom zouden ze dat hier wel doen als ze het thuis al niet eens doen? En dan heb je dus ook nog een realiteit waar heersende machten zijn, dat zijn dus de projectiedimensies. En die bevinden zich in de laagste groepen; die zitten vanaf de 13e dimensie tot aan de 5e dimensie. Die zijn allemaal geïnvaseerd. Die staan allemaal onder directe controle. En in de 5e dimensie, op het moment als je je bewustzijn daar aan koppelt, krijgen we 8 lagen er in geprojecteerd. Dat zijn dus dimensies in ons bewustzijn en die hebben ook nog eens een keer 8 verschillende, heersende machten. En die machten die gaan allemaal open; dat is punt waar we nu op staan. Die gaan één voor één open. En daarbij vallen de religies ook heel hard straks uit elkaar. En dat is de grootste schok voor de mensheid.

Arjan: En die zijn allemaal gelinkt naar chakra’s, zeg je? Hoe wij dat hier nu begrijpen.

Martijn: Ja, de lagen die dus in ons geprojecteerd worden in de 5e dimensie, zijn gekoppeld aan dit lichaam. Beter andersom gezegd: de chakra’s die we hier ervaren, komen voort uit die opgebouwde lagen van 8. Dat valt dus in het model binnen die 5D. Buiten die 5e dimensie lopen dus 188 lagen van velden. Daarvan zijn van laag 8 tot en met 13 ook nog artificiële superrassen de baas (redactie: waarschijnlijk verspreekt Martijn zich hier en moet het zijn: laag 5 tot en met 13; laag 14 is trouwens wat wij de hemel noemen).

Arjan: En dan zeg je ook dat 7 van die 8 lagen… die zijn eigenlijk al vrij?

Martijn: Ja, 7 van de 8 lagen in de 5-dimensionale, ingeprojceteerde realiteit zijn vrij. Wat ik daarmee bedoel is, dat in die 7 lagen die in ons worden geprojecteerd, dat daar het bewustzijn van ons alter ego in die parallelle realiteit, zich bewust is van het feit, dat we bewustzijn in ons dragen. En dat we daarmee de heersers zichtbaar hebben gekregen.

Arjan: En ‘that’s it’? Dat was voorheen niet zo?

Martijn: Dat was voorheen niet zo. Deze realiteit waar wij hier nu zitten, is de enige realiteit die het hele kwantumstuk in die 5-dimensionale projectie nog in stand houdt. En dat komt door de modus van ontkenning op deze planeet. Dat de mensen aan strikte modellen vast hangen en in allerlei tekorten en lijdenswegen verkeren. En het idee hebben dat ze echt moeten bikkelen om hun leven gelukkig te maken. En omdat ze allemaal religieus zijn opgevoed. En daarbij dus, op het moment dat ze zich ontkoppelen, de excarnatie – oftewel het tegenovergestelde van incarnatie – dus kiezen volgens de weg van de heersende macht, waarbij de mind geleegd wordt en al je ervaringen die je hebt opgedaan in dit leven, niet worden meegenomen. Want we hebben in feite vanaf dimensie 5 tot en met 13 helemaal niks te zoeken. Alle dimensies die daar tussenin beschreven worden, die dus door lichtwezens worden bewoond, kan je zo in de prullenbak gooien.

Arjan: Ja nou, dat ruimt wel op.

Martijn: Ja, en dan komt er dus ruimte voor iets anders. Want we kunnen ons onderzoek pas inzetten op het moment dat we bereidwilligheid hebben om dat andere dus aan de kant te leggen. En dan komen we er dus achter dat die 13 lagen die er dus zijn, echt een agenda is binnen een veel groter programma.

Bronen: Crowd Power nr 2 Reloading Reality

Crowd Power nr 11 Techniek mind-control en oorspronkelijk leven


Waarom is Nederland Galactisch gezien zo belangrijk?!?

De Aarde, van oorsprong Terra Gaia, is van oorsprong een megagrote planeet, echt een gigantisch pareljuweel die niet als enige pareljuweel overigens er is. Er zijn er heel veel van. Maar wat wordt gezien in de kosmos in andere tijden, in andere werkelijkheden, als een heel groot, uhm ja, revalidatiecentrum. (Noot van de notulist: hij heeft het ook weleens rehabilitatie-centrum genoemd). Dat klinkt wel apart dat ik het zo zeg, maar het is zo. Er zijn hele grote galactische oorlogen en gaande, en geweest. Gigantisch, en de Aarde is één van de werelden, één van de werelden waarin wezens leven niet alleen aardse en menselijke wezen, maar waar wezens leven die zo diep in verbinding zijn met de godskracht dat alle wezens die gehavend zijn en die door technologie en door aanvallen onderuitgehaald zijn, worden verzorgd alleen maar door het bewustzijn, worden ontvangen en wij merken het hè als wij in de natuur zijn, dan voel je ook dat je gaat helen in jezelf. Je voelt dat de natuur je vibraties zendt die jou weer heel maken en dat is de essentie van de Aarde, van Terra Gaia. Deze wereld is zo ontzettend bijzonder en hij mag gewoon weer terugkeren. En ik denk dat het van belang is dat we daarom ook zorg voor onze planeet gaan krijgen. Niet verstrikken in “ja, maar het is maar een projectie en het is maar dit en het is maar dat”, nee, dit is nu de werkelijkheid, laten we maar eens gewoon echt voor deze werkelijkheid gaan zorgen. Het is allemaal verbonden met elkaar.

Vraag: het magnetisch veld van deze omgeving regio Nederland, België, Duitsland, wat is dat en hoe manifesteert zich dat dat speciaal hier ligt?

Martijn: Waarom het hier ligt is niet concreet te zeggen. Ik weet veel meer niet, dan wel. Wat ik weet gedurende mijn hele leven in Nederland is dat ik hier heel veel aanwezigheid zie, dus ik heb het sterke gevoel dat de poort van het raster van de Aarde wat om ons heen hangt, die schil, dat die op verschillende locaties veel toegankelijker is, volgens de lichtfamilie, onze vrienden, bondgenoten, dan op andere plekken. En op die plekken wonen wij dan “toevallig”. Ik ben er zeker van dat wij met z’n allen juist hier zijn gekomen om nog meer bewustzijn te brengen in dit stuk, waar de schil van angst en terreur opgelost mag worden. En dat heeft alles te maken met de stand van de Aarde, met het magnetisch veld, ook zeker te maken met het stukje bewustzijn wat er zit, collectief in dat gebied. Je kunt je ook afvragen hoe het komt dat hier zo die Eerste Wereld Oorlog (WO I) en WO II, waarom dat hier in Europa is geweest. De invloed van die magnetische rasters heeft daar alles mee te maken, met bewustzijn vice versa. Het is maar 1 procent van de realiteit, 99% andere realiteit – daar bevindt zich het metafysisch neurologisch circuit van de planeet en daar liggen de hele grote hoofdzenuwbanen, die heb ik gezien, die lopen dus dwars over Nederland. Ze komen vanaf Denemarken over Nederland en dan vertakt het zich naar Duitsland en België naar beneden. Ik vermoed dat dat o.a. te maken heeft met het feit dat er hier meer bewustzijn is en dat het collectieve bewustzijn van de Aarde hier gewoon heel sterk is.

Opmerking van Jeroen: ook de reden dat de buitenaardse van Iarga zich hier ook ophouden, daar heb ik, Jeroen, contact mee gehad en nog, dat die zich ook juist rond de Zeeuwse Delta ophouden.

Martijn: Dat zou zomaar kunnen. Elke beschaving heeft een andere afspraak in relatie tot de Aarde en de werkzaamheden die ze komen doen en ze vliegen natuurlijk aan intergalactisch naar de Aarde. Het grappige is dat ze dat niet doen door de ruimte vliegen, maar ze vliegen van het bewustzijnshologram van het ene in het andere, doen dat via neurologische circuits en zo heeft elke beschaving een andere route voor hun tot zijn beschikking, dat zijn andere lichtspectra waarin zij reizen, andere frequenties van lichtmaterie. Zo is hun bandbreedte waarschijnlijk afgestemd op een plek waardoor ze zich precies daar laten zien. (hun schotels houden zich op onder water) Het heeft alles te maken met het neurologisch circuit in het universum en het bijzondere is: wij dragen de sleutels daarvoor.

Vorige keer gehad over beta en theta bewustzijn. Op het moment dat we geboren worden, functioneert ons brein in een theta bewustzijn, dus de hersenen van een baby functioneren in een theta hersengolfstaat, een elektromagnetisch veld, door instructies van buiten te ontvangen, prikkels van buitenaf, opvoeding en vooral te zien hoe het allemaal zo zou moeten zijn, verschuift het denken van een kind naar het beta bewustzijn. Dus eerst zit het in theta dat is een volledige overgave van het leven van zijn, het wordt eigenlijk puur alleen maar gevoeld. Hoewel van de kinderen van nu wordt gezegd van “Ja, ze zijn zo zuiver” er zijn heel veel kinderen, die het nog moeilijker hebben als dat we het ooit zouden willen benoemen. Er is veel meer aan de hand dan dat het alleen maar mooi is, ook daarin zien we kinderen geboren worden, dat zij heel erg onderdrukt zijn in de baby fase al. Daarnaar durven kijken.

Ik ben speciaal naar ziekenhuizen gegaan en dan bij de kraamafdeling kindertjes te kunnen bekijken door het raam, met een neutrale blik, observeren. wat kom ik daar tegen. Maar op het moment dat kinderen worden opgevoed, ik spreek ook over mijzelf, met allemaal instructies van buitenaf, de externe hypnotiseur die ons gaat vertellen waar we aan moeten voldoen, en alles wat onnatuurlijk is wat we dus niet vanuit onze werkelijke zelf zouden doen, wat aangeleerd is, wat afwijkt, mogen we zien als een modificatie van wie we zijn. Dat is een aanpassing. Als je als kind volledig tot je recht komt en de stroming kunt kiezen waar je je echt goed bij voelt, dat je de eerste 25 jaar in de bloementuin kunt leren, met dieren omgaan en dat je leert, dat je leert, dat er appelverschillen zijn, welke appel wanneer geplukt wordt, waar dat mee te maken heeft, wanneer een appel geel is, en wanneer rood, al dat soort hele mooie dingen. Dat weten we niet, we lopen in de winkel en gooien het in de kar, we rekenen af met een plastic kaart en dan eten we hem op. Maar als je 20 jaar lang zou kunnen leren en dat je ermee bezig bent en dat je helemaal vervult van liefde als kind, dat je helemaal in die staat zit, dan krijg je een heel ander mens. Maar wat gebeurt er, dat dus niet, maar mensen gaan in een programma, krijgen dus externe software, dus i.p.v. vrije creatie, dat is een emotioneel vrij veld van ongedwongen vrijheid, dus waar we allemaal binnen in onszelf weten waar het om gaat. Vrijheid in onszelf. Om dat te voorkomen worden we geleid in programma’s, worden externe dingen in ons gepropt, dat ervaren we niet, we denken dat dat eigen keus is, we volgen dat, we doen dat, we zetten het vast en wat gebeurt, is dat onze hersengolven veranderen van theta door de alfa naar het beta bewustzijn. In feite wordt er een ander magnetisch veld geïnstalleerd, gedurende onze opvoeding. We worden zuiver denkende wezens, zuiver denkend, zuiver denkend.

Door je heel erg bezig te houden en je vooral bewust te zijn van wie je bent, dat je een oorspronkelijk mens bent met een enorm Super Vermogen en dat je ook daarmee bewust bent dat er alles aan gelegen is om de mensheid te misleiden op welk vlak dan ook, kun je dus vanuit een bepaalde bewustzijnsstaat waarin je angst van je af kunt werpen of je durft er gewoon naar te gaan kijken, kun je dus in een soort onschendbaarheidspositie komen.

De mensheid, de planeet Aarde, in feite alles, bestaat uit hologrammen, dat zijn bollen van bewustzijnsvelden, in die bol van bewustzijn ontstaat er een bepaald plekje waarin sub atomen tegen elkaar aan trillen waardoor er een stuk fysiek lichaam ontstaat, we nemen dan dat stuk fysieke realiteit waar, geldt niet alleen voor het lichaam, geldt ook voor de materie, tafels etc. Alles heeft een hologram van informatie. Als wij gaan begrijpen dat wij ons hologram voortdurend liefde mogen sturen, dat wij dus iemand met hele speciale missies zijn, al zou het alleen zijn dat we beseffen dat we er zijn, dan kunnen we een bijdrage leveren aan de instandhouding van de glorieuze informatiedatabank van de levende bibliotheek, die planeet Aarde op dit moment is. Op het moment dat we ons dat gaan realiseren, dat we dit gewoon bewaken met ons hart dan leveren we al de grootste bijdrage aan het in standhouden van de goddelijke schepping en daarmee kun je de invloeden van de archonten al behoorlijk afzwakken.

Het zit zo vernuftig in elkaar, dat je bijna zou kunnen zeggen, jee hoe is de mens ooit in staat om hieruit te komen. En ik zeg ja, we komen eruit simpelweg door het feit dat wij het raster dat rond de Aarde als een soort schil is aangebracht, dat is een bepaalde frequentie waarin die archonten energie uitzenden naar het bewustzijn van de Aarde, dat dat raster, de dichtheid van het raster aan het afbrokkelen is en dat heeft alles te maken met het bewustzijn waar wij hier voornamelijk over spreken. Dat er over de hele planeet mensen mee bezig zijn, op welke manier dan ook, dat betekent dat we met elkaar die prachtige planeet, het bewustzijn van de planeet en de mensen en ook al die andere beschavingen die gekoppeld zitten aan ons bewustzijn, dat wij die dus ook naar een andere staat van bewustzijn gaan brengen en ook kunnen bevrijden. Dat is onze gezamenlijke taak. Dat kan ook alleen vanuit respect en verbinding.

Waar ik het vaker over heb, daar heb ik een uitvoerig onderzoek in gedaan omdat ik er ook echt in reis, is dat ik met kwantum fysische-neurologische tunnels door het universum ben gegaan op zoek naar de frequenties naar het leven, hoe dat in elkaar zit. Bijna alle neurologische circuits komen uit hier op Aarde. Dus de Aarde is een draagster van harts-frequentie van de creatie van de Schepping, zeg maar, en die planeet waarmee wij hier met onze voeten bovenop staan, die veel groter is als dat wij er nu fysiek van kunnen zien, dat is immens, ik heb het gezien, gigantisch zoiets bijzonders.

Wat ik heb gezien is zo immens groot dat de Aarde werkelijk een scheppend vermogen heeft, waar wij met ons bewustzijn aan gekoppeld zitten. Wij zijn dus bezig om het bewustzijn, planetair maar ook galactisch te upgraden. Daar zijn wij voor gecreëerd, geschapen. Rondom de wereld, niet alleen het fysiek gedeelte maar ook in het kwantum fysische gedeelte worden enorm veel patronen geprojecteerd vanuit ons metafysisch bewustzijn wie zij zijn. Als mensen in het collectief verbond, sturen wij hologrammen in de vorm van allerlei verschillende symbolen, harmonische resonantiepatronen, die ongekend interessant zijn, die als een schokgolf in liefde rondom en dwars door de planeet heen gaan om het levende hologram van de Aarde te herstellen, welke in feite uitgeschakeld is geraakt door deze archontische rassen. Bijvoorbeeld graancirkels, andere symbolen, hiërogliefen die van buitengewone betekenis zijn, die zijn hier niet voor niets. Alhoewel er ook wel krachten aan het werk zijn om te zorgen dat deze harmonische tonen en frequenties gestoord worden, een voortdurende strijd tussen verschillende groepen en allianties en wij zitten daar middenin. Wij zijn de sleuteldragers. Er wordt zo ontzettend veel geassisteerd om ons bewustzijn te prikkelen tot onderzoek en daar ligt de sleutel. Op het moment dat wij met veel meer mensen dit onderzoek gaan starten alleen al door ernaar te kijken dan heeft dat een substantiële bijdrage aan het grotere collectieve bewustzijnsraster.

Met verschillende beschavingen heb ik daar contacten over. De ogen zijn heel specifiek enorm gericht in het noorden van Europa, want er is iets heel bijzonders gaande bij Nederland, België en Duitsland in het bewustzijn van het aards magnetisch veld. En dat heeft te maken met wat wij aan het doen zijn. Dat is een andere manier als dat we het voorheen deden.

Ik heb gesprekken gehad met rassen die betrokken zijn bij het collectieve bewustzijn, hoe graancirkels worden geprojecteerd. Daar werd ook uitgelegd dat er krachten zijn die graancirkels ook maken met de tegenovergestelde werking en dat gebeurt op specifieke locaties op de Aarde. Net zoals grote bouwwerken exact op bepaalde plekken staan. Wij denken dan, dat dat komt omdat het in een bepaalde hoogte- en breedtegraad staat, maar dat is eigenlijk het gevolg van dat het daar geplaatst is. Daardoor kunnen wij zeggen dat het op een bepaalde hoogte en breedtegraad staat. Waar het mee te maken heeft is een ectoplastisch bewustzijnspoort van het neurologisch circuit van de Aarde, metafysisch circuit. Ik kan die punten zien, dat vermogen heb ik en daardoor kan ik erover spreken. Er zijn hologrammen, graancirkels, die andere intenties hebben en waar zelfs superladingen aan hangen, holografisch, waardoor je ze niet eens kunt waarnemen. Dus wat dat betreft voortdurend opletten, voortdurend in je gevoel dragen dat er agenda’s zijn om de mensheid te misleiden.

Naar aanleiding van vraag over graancirkels. Wat hier gebeurt op de Aarde is dat de Aarde een bewustzijnswezen is, de Aarde wordt bestuurd door alle mensen die erop wonen en alle dieren ook. Dus de Aarde is een soort triangel, het geeft een klank af, een frequentie wat bestuurd wordt door de gevoelsvelden van de scheppers die daar leven. Dus hoe meer mensen er aanwezig zijn vanuit het veld van kracht en creatie, hoe krachtiger en zuiverder de kracht wordt van de Aarde en de Aarde van binnenuit naar buiten toe, en dat is dus ook het hart van de Aarde, naar buiten toe het scheppingsveld naar buiten uitstraalt. Wat er gebeurt op de Aarde, wij zien het fysiek, is dat de klanken, frequenties afgestemd door ons allemaal, resonantievelden naar de oppervlakte toe gaan en ze gaan veel verder, die gaan door het hele hologram heen. Mensen zien een graancirkel, gaan erin zitten maar dat is alleen maar een trilling, een frequentie wat zich uitbeeldt als een geometrisch veld, een resonantie en dat veld wat daar ligt, dat verspreidt zich door de atmosfeer en gaat aan de binnenkant van de ionosfeer, gaat helemaal de Aarde rond, maar het gaat ook nog de Aarde uit, naar buiten toe. Dus het zijn letterlijk de frequenties die wij zelf, wij met elkaar, creëren. Dus je kunt dus ook zeggen in plaats van in de graancirkel zitten, ga ik gewoon in mijn eigen kracht zitten.

Er zijn allemaal testen op gedaan, met mensen die al eerder, dan dat er negatieve beelden werden geproduceerd op een computerscherm, dat het al een prikkel was in het menselijk lichaam en dat het eerste orgaan wat reageerde was het hart. Dus het hart reageerde eerder als dat visueel technisch het lichaam kon vaststellen waar erop gereageerd zou moeten worden. We kennen allemaal de situatie van de aanslagen op de Twin Towers, dat daar hele grote velden, dat zijn magnetisch detectoren rondom de Aarde, en een heel klein moment voor de aanslag vond er een hele grote schommeling plaats in elektromagnetisch bewustzijn van de Aarde in het veld. Dat maakte een hele forse uitslag, kun je in een grafiek terugzien, in een spike, een upspike, zie je het magnetisch veld ineens heel krachtig veranderen een fractie voordat die aanslagen worden gepleegd, dus dat bewustzijn van de Aarde, het veld van de aarde, staat even los van ons nu, staat dus ook rechtstreeks in verbinding met het master universe. Dus de Aarde wist een fractie voordat die aanslag werd gepleegd, wist de Aarde al energetisch dat het er al was, alleen de mensen die op de Aarde leven, die zitten allemaal in een geloofsovertuiging van een werkelijkheid buiten zichzelf, en die wachten af tot het zich buiten zichzelf plaatsvindt en dan vindt het plaats in de mensen want dan nemen ze het waar.

De basis is dat de mens terugkeert uit alle geloofsovertuigingen, hoe fantastisch ze ook in elkaar zitten, hoe groot die boodschappen ook zijn, maar dat de mens terugkeert naar de natuur. En dat kan, de natuur is daar ons in behulpzaam, en vervolgens gaan we nog dieper naar de natuur in onszelf. Want we voelen op de een of andere manier en dat kun je ook niet benoemen, maar dat je dat voelt dat je dat zelf bent. Dus je overstijgt als het ware alles wat je buiten jezelf ziet inclusief je fysieke ik.

Bron: Martijn van Staveren.   (Met dank aan Kim voor de selectie)