Trilling schept vorm

(fragment uit deel 2 van Callibratie-dag 12 oktober 2023) …Trilling is geluid, wat geluid doet, dat geluid transportmiddel is en het gaat veel sneller dan het geluid zich voortbeweegt. En dat geluid ook materie is, dat geluid bevoorraad kan worden door een intelligentiekracht die we hier emoties noemen, die we Bron noemen. Simpelweg om door erin aanwezig te zijn, door de trillingen die het geluid al is, door de stemmen die daarin zitten, de stemmen die het zijn en mijn of jouw aanwezigheid in muziek wordt alles anders. En dat zijn goddelijke holografische transmissies die worden uitgezonden. Dus ook in het geluid die de Aarde raakt, Aarde wordt geraakt door kosmische geluiden uit andere dimensies, in de geluidsfrequenties zitten allerlei holografische transmissies bij uit andere beschavingen. En wij roepen bij: “Waar zijn ze dan?”

Geluid is iets heel specifieks en we moeten goed beseffen dat deze wereld waarin we leven, dat het de “materie-wereld” nu is, zoals we het nu ervaren afkomstig is uit allerlei verschillende frequentie-netwerken. Het is niet één 3D-wereld, deze driedimensionale wereld die we zo noemen “3D”, deze werkelijkheid, die materie is, die IS er omdat die afkomstig is uit allerlei verschillende taalvelden. Dat is zo geassembleerd, ontworpen, en daar liggen alle mogelijkheden in. Uit die taalvelden, uit die frequenties, kan alles ontstaan. Diegene, die iets laat ontstaan, die daar een materiewereld uit laat ontstaan, is diegene die de trilling bevoorraadt met de Bron, die de trilling bevoorraadt met het goddelijke, de essentie.

Dus nog een keer weer, niet uit een boek, maar uit wie persoon, personen, allianties, sterrenbeschavingen, kosmische volkeren zijn. En het wordt heel veel door het experiment, wat onze werkelijkheid is, wordt heel veel aan geluid bevoorraadt door allerlei verschillende – in ideologische achtergronden – beschavingen. Er zijn heel veel strijdgroepen, die willen dat wij worden zoals zij zijn. En als wij worden, zoals zij zijn, als ik mijn eigen intentiekracht er niet inzet, als ik mijn goddelijke essentie niet in materie breng, dus in de frequentie van het licht en het geluid, als ik dat niet bevoorraad en ik word de frequentie van het systeem, dan ben ik eigenlijk een representant van hen.

En zo switchen wij in deze wereld via vibratie tussen allerlei verschillende afkomsten. En hier heb je ook het shapeshifting fenomeen, dat je kunt shapeshiften, van vorm veranderen. In trilling verander je eerst, dat je eerst helemaal een andere trilling wordt, en dan de trilling die jou vormt, die jou vult, de resonantie, dat je in feite een krijger bent van die beschaving. En zo wordt er geschaakt met mensen op deze wereld.

Mens heeft eigenlijk het anker van zichzelf kwijtgeraakt. En het is nu tijd dat wij instappen via onszelf, maar er is een hele grote interdimensionale oorlog gaande vanuit allerlei verschillende hoeken, tussen verschillende hele grote volkeren en beschavingen, die niet de Kracht in zichzelf in balans hebben en hun eigen agenda’s voorrang geven, en daarbij wordt niets ontzien. Werelden worden overgenomen, werelden worden onder controle gebracht, werelden krijgen dus de vormgeving, daar komt er TIJD waar de mensen naartoe gaan. Mensen hebben dan ook gewoon een soort slachtofferrol, in die wereld, dat ze denken dat ze ergens heen gaan.

En die trillingen zijn ontzettend belangrijk, want trilling schept vorm. Op moment dat wij instappen in het Koninkrijk van ons Hart, in onze binnenste intelligentie, in een (platgezegd) goedaardig mens-zijn en in vrijheid zijn en ook in vrijheid naar andere mensen zijn, dan wordt DIE trilling via jouw bewustzijn in het veld een soort schild. Dat is het grote schild dat in boeken en op grote schilderijen wordt getekend. De wachters van het Licht, van het vrije bewustzijn… die leven vanuit deze kracht, die is een bewustzijnstrilling, een rijk van jezelf waar andere entiteiten hun trilling niet in kwijt kunnen.

En daarop zijn allerlei programma’s ontworpen dat de trillingen die bv op een persoon X worden afgeschoten en die is beschermd door het eigen Licht, dus die kan de aanvallen wel voelen, dat trillingsveld wat niet wordt geabsorbeerd, wat niet in die persoon terecht komt, manifest, omdat die persoon zijn/haar bewustzijn er niet op afstemt, dat er wel de route is waar die trilling wel naar toe gaat. En de trilling gaat altijd in een cyclus, een directe cyclus naar de persoon toe die dicht bij de persoon staat waar de poging op wordt ondernomen, want “als we jou niet kunnen treffen, dan treffen we wel iemand, die jou kan treffen”.

En zo werkt het hier, dat moet je doorzien. Het is geen angstscenario of complot, het is een frequentiewetgeving. En laten we eerlijk zijn, het is fantastisch bedacht, het zit heel goed in elkaar. Want als ik in mijn schild, mijn bewustzijn leef en ik word aangevallen via een persoon, de aanval gaat via de persoon die mij lief is. En dat kan evenzogoed jij zijn, want jij bent me ook lief, daar zit geen verschil in, dan kan het zijn dat jij mijn grootste tegenstander gaat worden om in mijn Licht te kunnen staan. En dan is er maar de vraag, wat ga ik doen, buig ik of sta ik? En buigen is niets mis mee. Het is niet zo, dat als je buigt voor de chantage die een ander op je werpt, omdat daar de aanval wordt uitgevoerd… Maar we moeten onszelf herinneren, dat we daar niemand ten dienste mee zijn, niemand, inclusief onszelf niet. Een trilling is een heel belangrijk transportsysteem, een heel groot belangrijk transportsysteem.

Bron: Martijn van Staveren, Calibratie dag 2, 12 oktober 2023

Foto: Cheetah outlook, Bastian Ewerts on Flickr

Vertel hoe jij het ervaart