Over resonantie – Q&A met lee

❓VRAAG:

Wat is de “wet van resonantie”? Kun je dit uitleggen met een voorbeeld?

❗️ ANTWOORD van lee:

Als toevoeging aan wat al eerder is gezegd, dit…

De ene energie – bewustzijn, dat “zijn staart – reflectie” ontmoet, herkent zichzelf. Deze “ontmoeting” verenigt de delen (oren en staart) tot een nieuw geheel. Dan krijg je, bijvoorbeeld, een hond. Er is veel meer aan een hond dan alleen zijn oren en staart. Aanzienlijk meer.

Het samenvallen van frequenties vermenigvuldigt dus hun totale energie. 1+1=10.

Wanneer je gedachten in resonantie zijn met je verlangen, heb je geen kans om de manifestatie ervan te vermijden.

Dit is de basis van materialisatie.

De gevolgen zijn zodanig dat er in werkelijkheid niet zoiets bestaat als een “verkeerde beslissing”, er bestaat slechts niet overeenkomende frequenties. Elke variant uit een duizend mogelijkheden is zinloos zonder overeenkomende frequenties. De mind zal nooit het probleem oplossen op basis van logica. Maar de vraag zal zichzelf oplossen als de frequentie overeenkomt met het antwoord.

Want

Het antwoord

Ontstaat

Als

Een deel

Van de vraag.

Of anders. De vraag zelf is onmogelijk, zonder dat er ONMIDDELLIJK een antwoord klaarligt. Vervolgens hoef je alleen maar resonantiefrequentie voor hen te vinden.

De oren moeten de staart herkennen om een ​​hond te maken.

De frequentie van je huidige toestand zou moeten overeenkomen met wat je nu wilt materialiseren.

“Ik wacht op het resultaat” is de resonantie voor wachten.

‘Ik geniet van het moment’ is de resonantie voor het belichamen van ALLES wat de mind voor realistisch houdt.

Realisme is een resonantie voor het beeld van de wereld dat je je voorstelt.


❓VRAAG:

Is het waar dat op de pieken van de Schumann-resonantie de synchroniciteit van alles ook het hoogst is? Of wat moet men weten over de Schumann-resonantie?

❗️ ANTWOORD van lee:

Op de pieken van de Schumann-resonantie kan brandstofvrije energie worden gecreëerd. Dit is het onderwerp van de toekomst van de energieproductie op Aarde. Maar het onderwerp is al beschreven door Tesla.

Om in eigen synchroniciteit te zijn, heb je je eigen afstemming in frequentie op je eigen verlangens nodig. Dat wil zeggen, je moet afgestemd zijn op de frequentie van je Zelf zijn, die AL op deze frequentie “voor” je in de tijd uitgedrukt is.

Synchroniciteit geeft direct aan: “je zult je hoogste ambities realiseren.” En het is altijd individueel. En dit is altijd het momentum van dit punt Hier en Nu.

Jezelf aanpassen aan externe frequenties kan harmonieus zijn, bijvoorbeeld door te vervloeien met de energie van de natuur, maar het is niet voldoende om voortdurend voorwaarts naar Jezelf toe te bewegen. Het is goed om de Aarde te gebruiken om jezelf in balans te brengen. Maar waar ben Jij Zelf dan als Schumann, Schubert en andere Mozarts trillingen voor jou zouden creëren?


❓VRAAG:

Lee, waarom worden sommige gebeurtenissen uit het ‘verleden’ (er is geen tijd) uitgewist, wazig, en sommige worden zo helder en duidelijk herinnerd dat het lijkt alsof je daar nu aanwezig bent; deze gebeurtenissen zijn vaak prettig, of misschien neutraal? Het maakt niet uit hoe ver terug in de tijd.

❗️ ANTWOORD van lee:

Omdat de gebeurtenissen uit het verleden in het nu ZIJN. Op dit moment gebeuren ze ‘daar’ nu ‘hier’. De afstand tussen verleden en toekomst wordt gemeten door trillingen. Sommige vibratieverbindingen zijn krachtiger en worden gezien als ‘duidelijk gevoeld’. Degenen met een zwakke vibratie – dit betekent dat je bent veranderd vergeleken met wie je was tijdens die gebeurtenissen.

Vandaar ook de logica van hoe je dingen herinnert: wat goed onthouden wordt, is wat zorgvuldig doorleefd wordt en “geïmplementeerd” in andere vibrationele verbindingen. Wanneer je bijvoorbeeld een woord uit een andere taal leert, voeg je associaties toe om de verbinding te versterken. En plus het woord zelf, als je het daarbij bewust gebruikt tijdens het spreken, is die ‘geworteld’ in dit bepaalde herinneringsmoment.

Laten we als voorbeeld een woord leren (voor degenen die het niet kennen).

Het is het werkwoord “implementeren, uitrollen, toepassen” – “deploy”.

Zeg maar eens hardop: I am able to deploy this skill – Ik kan deze vaardigheid implementeren.

Je kan een associatie leggen met een “plooi”, of “ontplooien”. En als je de zin uitspreekt, verbind de betekenis van het woord met het beeld van iets uitrollen, ontplooien. Het is belangrijk om het hardop te zeggen en het geluid te horen.

Als resultaat krijgen we verbinding tussen het woord “deploy” en het idee hoe het geheugen zelf buiten de tijd om werkt. De een zal de ander ondersteunen.

De verbinding zal echter sterker zijn als je emotioneel betrokken raakt bij het maken van een zin ermee – dan worden de trillingen energetisch versterkt. Dat wil zeggen dat de ‘bandbreedte van de geheugentoegang’ wordt vergroot door emotie.

Puur technisch gezien wordt dit zichtbaar in neurale verbindingen, waarvan er letterlijk meer gaan ontstaan daar waar er meer emotionele of zintuiglijke verbindingen zijn. Want de neurale netwerken van de hersenen weerspiegelen het trilling principe van het geheugen. De neurofysioloog zal dus al het bovenstaande vanuit zijn perspectief bevestigen. Hoewel hij vanuit zijn “atheïstische hoek” nog steeds een vraag zou kunnen hebben: Waarom het geheugen soms behouden blijft ondanks ernstige hersenbeschadiging? Het antwoord is dat trillingen de hersenen vormen, en niet andersom. En herinnering is een verbinding met een BESTAANDE gebeurtenis die eigen ‘trillingsdraden’ met je heeft.

Bron: Lee — Вибрации (https://t.me/lee_vibrations)


Trilling schept vorm

(fragment uit deel 2 van Callibratie-dag 12 oktober 2023) …Trilling is geluid, wat geluid doet, dat geluid transportmiddel is en het gaat veel sneller dan het geluid zich voortbeweegt. En dat geluid ook materie is, dat geluid bevoorraad kan worden door een intelligentiekracht die we hier emoties noemen, die we Bron noemen. Simpelweg om door erin aanwezig te zijn, door de trillingen die het geluid al is, door de stemmen die daarin zitten, de stemmen die het zijn en mijn of jouw aanwezigheid in muziek wordt alles anders. En dat zijn goddelijke holografische transmissies die worden uitgezonden. Dus ook in het geluid die de Aarde raakt, Aarde wordt geraakt door kosmische geluiden uit andere dimensies, in de geluidsfrequenties zitten allerlei holografische transmissies bij uit andere beschavingen. En wij roepen bij: “Waar zijn ze dan?”

Geluid is iets heel specifieks en we moeten goed beseffen dat deze wereld waarin we leven, dat het de “materie-wereld” nu is, zoals we het nu ervaren afkomstig is uit allerlei verschillende frequentie-netwerken. Het is niet één 3D-wereld, deze driedimensionale wereld die we zo noemen “3D”, deze werkelijkheid, die materie is, die IS er omdat die afkomstig is uit allerlei verschillende taalvelden. Dat is zo geassembleerd, ontworpen, en daar liggen alle mogelijkheden in. Uit die taalvelden, uit die frequenties, kan alles ontstaan. Diegene, die iets laat ontstaan, die daar een materiewereld uit laat ontstaan, is diegene die de trilling bevoorraadt met de Bron, die de trilling bevoorraadt met het goddelijke, de essentie.

Dus nog een keer weer, niet uit een boek, maar uit wie persoon, personen, allianties, sterrenbeschavingen, kosmische volkeren zijn. En het wordt heel veel door het experiment, wat onze werkelijkheid is, wordt heel veel aan geluid bevoorraadt door allerlei verschillende – in ideologische achtergronden – beschavingen. Er zijn heel veel strijdgroepen, die willen dat wij worden zoals zij zijn. En als wij worden, zoals zij zijn, als ik mijn eigen intentiekracht er niet inzet, als ik mijn goddelijke essentie niet in materie breng, dus in de frequentie van het licht en het geluid, als ik dat niet bevoorraad en ik word de frequentie van het systeem, dan ben ik eigenlijk een representant van hen.

En zo switchen wij in deze wereld via vibratie tussen allerlei verschillende afkomsten. En hier heb je ook het shapeshifting fenomeen, dat je kunt shapeshiften, van vorm veranderen. In trilling verander je eerst, dat je eerst helemaal een andere trilling wordt, en dan de trilling die jou vormt, die jou vult, de resonantie, dat je in feite een krijger bent van die beschaving. En zo wordt er geschaakt met mensen op deze wereld.

Mens heeft eigenlijk het anker van zichzelf kwijtgeraakt. En het is nu tijd dat wij instappen via onszelf, maar er is een hele grote interdimensionale oorlog gaande vanuit allerlei verschillende hoeken, tussen verschillende hele grote volkeren en beschavingen, die niet de Kracht in zichzelf in balans hebben en hun eigen agenda’s voorrang geven, en daarbij wordt niets ontzien. Werelden worden overgenomen, werelden worden onder controle gebracht, werelden krijgen dus de vormgeving, daar komt er TIJD waar de mensen naartoe gaan. Mensen hebben dan ook gewoon een soort slachtofferrol, in die wereld, dat ze denken dat ze ergens heen gaan.

En die trillingen zijn ontzettend belangrijk, want trilling schept vorm. Op moment dat wij instappen in het Koninkrijk van ons Hart, in onze binnenste intelligentie, in een (platgezegd) goedaardig mens-zijn en in vrijheid zijn en ook in vrijheid naar andere mensen zijn, dan wordt DIE trilling via jouw bewustzijn in het veld een soort schild. Dat is het grote schild dat in boeken en op grote schilderijen wordt getekend. De wachters van het Licht, van het vrije bewustzijn… die leven vanuit deze kracht, die is een bewustzijnstrilling, een rijk van jezelf waar andere entiteiten hun trilling niet in kwijt kunnen.

En daarop zijn allerlei programma’s ontworpen dat de trillingen die bv op een persoon X worden afgeschoten en die is beschermd door het eigen Licht, dus die kan de aanvallen wel voelen, dat trillingsveld wat niet wordt geabsorbeerd, wat niet in die persoon terecht komt, manifest, omdat die persoon zijn/haar bewustzijn er niet op afstemt, dat er wel de route is waar die trilling wel naar toe gaat. En de trilling gaat altijd in een cyclus, een directe cyclus naar de persoon toe die dicht bij de persoon staat waar de poging op wordt ondernomen, want “als we jou niet kunnen treffen, dan treffen we wel iemand, die jou kan treffen”.

En zo werkt het hier, dat moet je doorzien. Het is geen angstscenario of complot, het is een frequentiewetgeving. En laten we eerlijk zijn, het is fantastisch bedacht, het zit heel goed in elkaar. Want als ik in mijn schild, mijn bewustzijn leef en ik word aangevallen via een persoon, de aanval gaat via de persoon die mij lief is. En dat kan evenzogoed jij zijn, want jij bent me ook lief, daar zit geen verschil in, dan kan het zijn dat jij mijn grootste tegenstander gaat worden om in mijn Licht te kunnen staan. En dan is er maar de vraag, wat ga ik doen, buig ik of sta ik? En buigen is niets mis mee. Het is niet zo, dat als je buigt voor de chantage die een ander op je werpt, omdat daar de aanval wordt uitgevoerd… Maar we moeten onszelf herinneren, dat we daar niemand ten dienste mee zijn, niemand, inclusief onszelf niet. Een trilling is een heel belangrijk transportsysteem, een heel groot belangrijk transportsysteem.

Bron: Martijn van Staveren, Calibratie dag 2, 12 oktober 2023

Foto: Cheetah outlook, Bastian Ewerts on Flickr


Muziek en frequentie – Q&A met lee

(door lee)

❓VRAAG: Wat is muziek? Het is duidelijk niet van deze wereld, het is nogal moeilijk om het met iets te associëren, maar het roept een breed scala aan gevoelens en emoties op. Er is zowel klassiek, als pop. Waarom bestaan ​​liedjes?

❗️ ANTWOORD van lee:

Begrijp je dat geluid trillingen zijn? Licht, trouwens, ook. Stel je nu voor dat de ‘goede vibratie’ werd overgebracht in de fysieke waarneming. Het werd dan een bloem. Tegelijkertijd bevindt de bloem zelf zich in een smal spectraal bereik en is hij statisch. Dat wil zeggen, je moet je erop concentreren om waar te nemen.

Als we over geluid spreken is vibratie dynamisch, verspreidt zich langs de lijn van de waargenomen tijd en verandert op zo’n manier dat het zichzelf versterkt. Dat wil zeggen, je hebt één noot gespeeld – nou, oké, er is een noot en een trillingsfrequentie. Maar je begon veel noten te spelen, verschillende octaven en verschillende instrumenten te gebruiken en het ritme te veranderen. Hierdoor creëer je letterlijk nieuwe trillingen uit trillingen.

Om zo te zeggen: van ‘goed’ maak je ‘een goede reeks goede trillingen’. Een tautologie, of herhaling, maar dit is een vibrerende reeks trillingen. In zekere zin is dit het proces van het in geluid vertalen van wat er gebeurt in een breed multidimensionaal trillingsveld. De muzikant “echoot multilevel-God” op akoestisch niveau.

En ja, afhankelijk van de combinatie van trillingen kun je inspirerende muziek krijgen, agressieve muziek, verdrietige, energieke, liefdevolle, overweldigende… Dit zijn allemaal verschillende hoedanigheden van de Schepper.

Hier is nog een moment. Ze zeggen dat niet alle beschavingen op deze manier met geluid om kunnen gaan. Sommigen schrijven eenvoudigweg op wat ze uit het Universum horen en brengen dit over op hun muziekinstrumenten. Men zegt, dat ze versteld zijn dat mensen dit “uit hun hoofd” doen…

Vanessa-Mae – Storm https://youtu.be/mdFrn89x74k?si=BX2QRfjdLdoPBfz6❓VRAAG:

Er wordt aangenomen dat The Beatles door hogere machten werden geïnspireerd om hun muziek te creëren om de Derde Wereldoorlog te voorkomen. Kun je zeggen hoe de vibraties van hun liedjes fundamenteel anders waren dan die van alle muzikanten ervoor en erna?

❗️ ANTWOORD van lee:

Het verschil is “voor”, niet “na”. The Beatles implementeerden het idee van ‘internationaliteit’ in popmuziek, die voorheen niet de grenzen van klassieke muziek overschreed. Dat wil zeggen, voorheen reflecteerde elke artiest de vibraties van zijn land. Elk optreden werd gelezen als “dit is Amerikaans”, “dit is Harlem”, “dit is Chinees”, “dit is een Indiase uitvoering” enzovoort. En nu bereikten de Beatles het niveau waarop het ‘muziek’ werd zonder verwijzing naar de regio. Zo begon het proces van eenwording, waaraan later veel artiesten deelnamen. Bijvoorbeeld ABBA en Queen.

Een dolfijnen echolocatie-trilling (credit: AguaSonic Accoustics https://www.galacticfacets.com/ancient-technology.html)

❓VRAAG:

Wat is muziek in termen van trillingen en welke invloed heeft het op menselijke trillingen? Hoe kleurt het zelfs een saaie dag meteen in, geeft het zelfvertrouwen of helpt het je om ‘s avonds in slaap te vallen?

❗️ ANTWOORD van lee:

Trillingen in ‘pure vorm’. Bovendien zijn de trillingen vloeibaar, het analogie in beeld zal de observatie van een vlam of de golven van de oceaan zijn.

Het de moeite waard om hieraan aandacht te besteden: dezelfde muziek heeft op verschillende tijdstippen van de dag een ander effect.

Door muziek te kiezen, kun je “door trillingen heen wandelen” van negativiteit naar vreugde. Dat wil zeggen, niet gelijk aanzetten van een bepaalde melodie, maar het creëren van een “ladder” – van onderaf. Gedachten zullen dienovereenkomstig veranderen van destructief naar constructief.

Let op, dat een dergelijke benadering een kwalitatief gevoel van het proces vereist, zodat je op tijd “verschuift”, en niet naar de laatste noot van het vorige stuk luistert.

Bron: Telegram kanaal https://t.me/lee_vibrations


Danny Becher http://www.dannybecher.com/danny-becher/visible-sound—cymatic-experiments/index.html


Meer over geluid als (zichtbare) frequentie https://brongenoten.nl/tijdlijnen-forum/topic/wat-is-geluid-en-hoe-kun-je-het-zien/

Making sound visible through cymatics – TED Talk (2009,  4:21 min)

https://www.ted.com/talks/evan_grant_making_sound_visible_through_cymatics


Over realiteit en collectieve realiteit – Q&A van lee

(door lee)

❓ VRAAG: Kunt u, alsjeblieft zeggen, bestaat er zoiets als een collectieve realiteit, of zijn alle gebeurtenissen in mijn realiteit puur de mijne? Maar in het leven van andere mensen die in hetzelfde gebied wonen, is de realiteit anders en is er geen oorlog of milieurampen?

❗️ ANTWOORD van lee:

Laten we als voorbeeld een enorm bos nemen. Het heeft veel levende wezens en veel allerlei soorten noten, paddenstoelen en bessen. Het bos zelf is gecreëerd door het collectieve bewustzijn van sommige wezens en wordt door andere wezens gebruikt om fysieke lichamen te voelen. Je weet hoe het stadion door sommige mensen is gebouwd, maar anderen spelen erin, de toeschouwers zijn weer de derde en de kijkers van uitzendingen vanuit het stadion zijn überhaupt de vierde.

Het bos als leefgebied is dus door sommige wezens gecreëerd en wordt door vele anderen gebruikt. Maar dit maakt allemaal deel uit van Eén Plan – er zijn hier geen toevallige acteurs.

Vervolgens wijst iemand in het bos naar een boom en zegt “dit is mijn boom”. Is deze boom zijn eigendom geworden? Nee, maar het spel in “mijn boom” is begonnen – sommige mensen waren het erover eens, sommigen begonnen te vechten voor het recht op een boom, en sommige mensen hadden nergens niets van dit alles gehoord – ze leven in hetzelfde bos, maar aan de andere kant.

Er kunnen dus verschillende mensen met verschillende betrokkenheid bij verschillende processen op de planeet leven.

Wij voegen daar multidimensionaliteit aan toe.

Er is één bos, maar het is weerspiegeld in een miljard verschillende spiegels. Elke reflectie heeft zijn eigen kijkhoek. In de ene reflectie verschijnt de persoon die het recht op de boom claimde mogelijk niet, en in de andere is elke boom al door iemand aangetekend.

Dus een persoon ziet het “oorspronkelijke bos” niet, hij kijkt naar een soort reflectie. Het vermogen om reflectie te kiezen is trillingsafstemming. Waar je ook meer op bent afgestemd, dat type reflectie van Eén Bos zul je aantrekken.

Laten we er gelijktijdigheid aan toevoegen.

Je hebt tegelijkertijd niet alleen te maken met reflecties, maar ook met je versies die in elk ervan leven. Dat wil zeggen, je kijkt niet alleen naar een soort reflectie, je creëert er een versie van je lichaamservaring in. Je leeft dus zelf in verschillende reflectie-bossen.

Het is niet het bos zelf dat geheel van jou is, maar jouw keuze voor een variant van zijn weerspiegeling. Eén bos – dat is een collectieve iets. De collectieve trilling is de factor “dit is mijn boom, spelen jullie maar allemaal je rol”. Het is mogelijk om deze dingen zo te scheiden dat als iemand bijvoorbeeld zijn rechten op een boom claimde, maar alle anderen niet geïnteresseerd waren, deze persoon een individuele versie van het bos creëerde … waarin hij niemand ontmoet – er is geen een enkele persoon die geïnteresseerd is in deze versie van reflectie / weerspiegeling.

Over het algemeen reizen we door reflecties en nemen we het waar als tijd-ruimte. In sommige reflecties voelen we een sterke invloed van sommige gebeurtenissen, en in andere een zwakke. Sommige reflecties bevatten gegevens over wat er aan de andere rand van het “bos” gebeurt, terwijl andere vol zitten met hun eigen spel.

In de huidige trillingen van de planeet krijgen we een gevoel van multidimensionaliteit. Dat geeft zowel de kennis van de structuur van reflecties, als de mogelijkheid van een persoonlijke keuze waar naartoe te bewegen. Het is de moeite waard om te beseffen dat informatie over wat er gebeurt in deze reflectie niets anders is dan een vibrationele verbinding met deze realiteit. Dat is contact met de spiegel. En als je ervoor kiest om jouw kennis over iets in te zoomen, zal dat inzoomen je meer gegevens over dat onderwerp laten zien.

Dus als je meer in een probleem verdiept, zal dit onderwerp meer om je heen verschijnen. En de vraag is hier niet om de problemen te ontkennen – “Ik wil dit niet zien”, maar om precies dat te kiezen wat JIJ WILT ZIEN. Dan begint het gewenste al het andere te “verdringen”. In de fysieke wereld lijkt dit op een oplossing voor een probleem, niet op een ontsnapping aan een problemen. Dit is het belangrijkste verschil tussen je ergens voor verbergen en ervoor kiezen om ten goede te veranderen.    

. . .

❓ VRAAG: In mijn huidige incarnatie voel ik de realiteit dat ik momenteel leef als de enige die bestaat. Tegelijkertijd begrijp ik dat er veel parallelle realiteiten zijn: sommige zijn dichtbij deze, andere zijn ver weg, in sommige besta ik niet. En ik begrijp dat ik andere takken van mogelijkheden kan kiezen… Blijf ik me daar bewust van mezelf, of besta ik daar als een onbewust hologram?

❗️ ANTWOORD van lee: Het volledige antwoord is veel, veel dieper dan je denkt. Om het te begrijpen, kun je er zo naar kijken – alleen jij bestaat hier echt. Niemand anders, nergens anders, op geen andere wijze. Er zijn hier geen andere mensen, planten, sterren, kakkerlakken en popcorn. Alleen jij.

Verder.

In jouw vraag beschouw je jezelf in deze incarnatie en een alternatief op een andere tak van de werkelijkheid. Maar deze ‘ik-persoonlijkheid’ is helemaal niet jouw ‘ego-eigendom’, het is het ‘eigendom’ van de Eén. Het is de Eén die jou waarneemt, ervaart, als “ik”, hoewel je ego denkt dat het zo gescheiden is van anderen “niet-ik”.

Tel nu de twee posities op tot één.

Elke ‘ik besta’ is volledig en echt. De realiteit en volwaardigheid ervan wordt bepaald door het feit dat er maar Eén (Het Zijn) is. Alle andere “wezens” vanuit de positie van dit “Ik ben” zijn de reflecties, of anders, hologrammen. De paradox van het Zijn ​​is dat ieder van ons zowel Ik Ben als een hologram tegelijk is. Zowel dit als dat. Het omgekeerde is ook waar – niemand bestaat, er is alleen Zijn en zijn ‘droom over zichzelf’. In lineaire zin ben je voor elke optie in je leven dezelfde illusie als voor jou. Onthoud gewoon dat jij JIJ bent.    

. . .

❓ VRAAG: Je vertelde dat restanten van een planeet tussen de Zon en de Aarde vliegen. Blijkt dan daaruit dat er niet zoveel werkelijkheden zijn, als deze restanten in elk van hen vliegen? Als de planeet gesneuveld is, dan is ze gesneuveld. En we kunnen onze planeet ook vernietigen als de oorlog niet stopt, of zal iemand erin slagen om naar een andere realiteit te verhuizen, waar alles met verdere welvaart zal eindigen ?

❗️ ANTWOORD van lee: Dit zijn niet mijn verhalen, dit is de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Kijk maar in Wikipedia, wat het is. De foto zal direct laten doorschemeren dat dit sporen van een planeet zijn.

Om in een realiteit te komen waar deze planeet heel is, moet je naar vele millennia geleden verschuiven in trilling, een ander geschiedenis kiezen, en je zult jezelf in die nu -wereld vinden waar de Aarde over het algemeen anders is, waar de beschavingen van het zonnestelsel over het algemeen een andere weg zijn ingeslagen. Daar is Mars trouwens meestal nog met een atmosfeer en bevolkt.

We hebben het dus over takken van de werkelijkheid die in een bepaalde periode zeer sterk uiteenlopen en bestaan in het Nu parallel.

Onze planeet heeft ook vertakkingen van verschillende realiteiten, die de afgelopen jaren sterk uiteen zijn gelopen. Vooral in 1987, 2012 en 2016. Er gingen heel verschillende gebeurtenissen langs deze “takken”, die zowel de kaart van de wereld als de mogelijkheid van leven op onze planeet in het algemeen veranderden. Hoe verder zijn verwijderd in lineaire tijd van deze datums, hoe kleiner de kans dat iemand persoonlijk in deze vibrationele takken “induikt”.

Natuurlijk vinden er op elk moment voortdurend verschillen plaats. Maar collectieve beslissingen met ingrijpende veranderingen worden niet zo vaak genomen. En je hebt altijd een soort “luchtkanaal” van toegang tot naburige waarschijnlijkheden. Toegang tot de waarschijnlijkheid van een hele Maldek of Phaethon (een kapotte planeet) is heeeeeeeel ver in de aangrenzende gang.  

Bron: Lee — Вибрации (https://t.me/lee_vibrations)


KWANTUM

(door Erik Tanghe)

Het is de naam van een winkelketen in Nederland en België en ‘er is altijd een Kwantum in je buurt’ roepen ze..

Ik weet niet of de keuze van de naam van deze winkelketen iets met kwantumfysica te maken heeft maar ook kwantumfysica is tegenwoordig altijd wel in je buurt.

Niet alleen omdat zowat iedereen er over praat maar ook omdat alles nu eenmaal uit kwantumdeeltjes bestaat. Jij, jouw omgeving en zelfs de hele kosmos is opgebouwd uit kwantumdeeltjes zoals elektronen, quarks, muonen, gluonen, etc..

.

Er worden heel veel straffe verhalen verteld over de kwantumfysica.

Kwantumdeeltjes kunnen op twee plekken tegelijk zijn, ze gaan sneller dan het licht, kunnen van plek naar plek springen zonder ooit op de tussenliggende plaatsen aanwezig te zijn (kwantumjump) en ze kunnen doorheen barrières vliegen.

Zo wordt de kwantumfysica dan ook om de haverklap gebruikt om allerlei spirituele modellen te staven, te verklaren en zelfs te bekrachtigen.

‘Kijk! In de kwantumwereld kan het, dus jij kan het ook!’

en daar loopt het een beetje fout want de kwantumwereld gedraagt zich helemaal anders dan de wereld die wij kennen als de dagelijkse realiteit om ons heen en dat is eigenlijk vreemd omdat we allemaal zijn opgebouwd uit kwantumdeeltjes.

Nog zo’n misvatting is het gezegde dat menselijke waarneming de realiteit verandert.

‘De kwantumfysica bewijst het!’ roepen heel wat believers..

Noop.. de kwantumfysica bewijst dat niet.

Onze realiteit verandert door interactie met zijn omgeving en enkel domweg kijken, hoort niet bij die interacties.

‘Je creëert je eigen realiteit’ en die bewering komt dan weer voort uit de kwantumfysica en het idee dat we in een holografische realiteit zouden leven, een bewering die trouwens heel wat meer steek houdt dan de voorgaande over waarneming.

Kwantum… Het is erg moeilijk om vandaag nog onderscheid te kunnen maken tussen de zin en de onzin vanuit de kwantumfysica.

Ik denk dat weinigen onder ons door een muur heen kunnen lopen of op twee plekken tegelijk kunnen zijn al zou het verrekte handig zijn.

Toch kan het allemaal in de kwantumwereld.

Ook tijd bestaat niet in de kwantumwereld en van daaruit komt de bewering dat tijd slechts een illusie is.

Dat is dan weer wel interessant want in ons hoofd bestaat tijd ook niet.

Ik kan op dit eigenste moment aan mijn jeugd terugdenken, aan de maaltijd van gisteren of aan de vakantie van komende zomer.

Onze geest of onze gedachten werken dus eigenlijk op kwantumniveau en dat is erg boeiend en vervelend tegelijk want kwantumeffecten gebeuren enkel op het allerkleinste niveau en niet in onze fysieke wereld van alledag.

De logische conclusie zou dan ook zijn dat je met gedachten geen invloed kan hebben op de realiteit.

Is dat ook zo?
Heeft positief denken dan geen nut?
Is het daarom dat iemand die heel positief is ingesteld en vol strijdlust toch kan doodgaan aan bijvoorbeeld kanker?

Het antwoord op deze vraag vinden we in de gedragingen van licht, het bizarre verschijnsel dat er voor zorgt dat wij deze realiteit kunnen ervaren want zonder licht.. is er niks.. en niet omdat het dan donker is en we niks meer kunnen zien.. nee, het gaat veeeel verder dan dat.


Licht
 

Licht zit overal.
Bij elke chemische reactie worden lichtdeeltjes uitgezonden of opgenomen.

Zonder licht zijn er geen biologische processen of chemische reacties en dus ook geen leven.

Maar wat licht nog boeiender maakt, is dat het geen tijd ervaart. Wanneer iets met de snelheid van het licht reist, stopt de tijd.

Dat in tegenstelling tot onze zichtbare werkelijkheid waarin alles wordt uitgedrukt in tijd-ruimte en die tijd en ruimte zijn ook onlosmakend met elkaar verbonden.

Als iets beweegt, vertraagt de tijd.

Maar onze volledige werkelijkheid die tijd en ruimte gebonden is, wordt dus zichtbaar en mogelijk gemaakt door iets wat niet tijd en ruimte gebonden is. 
Dit lijkt op een contradictie en vraagt om een verklaring.

Onze gedachten ontstaan via elektrische impulsen in onze hersenen en elektriciteit is net zoals licht een trilling van het elektromagnetische veld. Elektriciteit kan je dus vergelijken met licht dat zich doorheen een draad beweegt.

Gedachten ervaren dus ook geen tijd en hebben logischerwijze niet rechtstreeks invloed op onze ruimte-tijd werkelijkheid… niet rechtstreeks…

Omdat gedachten eigenlijk een vorm van licht zijn, kunnen ze wel ingrijpen op de biologische processen van ons lichaam. Daarom werken visualisaties zo goed als het over lichamelijke problemen gaat omdat licht invloed heeft op chemische reacties.

Bovendien is licht, net zoals elektriciteit en magnetisme een trilling van het elektromagnetische kwantumveld en laat dat veld er nu net voor verantwoordelijk zijn dat je niet doorheen een muur kan stappen omdat het magnetisme van bv elektronen ervoor zorgt dat ze elkaar afstoten en dus atomen niet door elkaar heen kunnen lopen.

‘Gedachten zijn krachten’ wordt er beweerd maar hoe kan iets wat nauwelijks tot de ruimte-tijd werkelijkheid behoort, er invloed op uitoefenen?

De elektrische impulsen van gedachten creëren mogelijkheden die als informatie worden uitgelezen in onze holografische werkelijkheid en die mogelijkheden manifesteren zich in jouw werkelijkheid als ze resoneren met iets wat tijd-ruimte gebonden is.. zoals een emotie maar ook een geluid.

Geluid is een fysieke trilling die zich beweegt in tijd en ruimte waardoor het ook invloed heeft op deze realiteit.
 

‘In den beginne was er het woord… en alle dingen zijn door het woord geworden’ en alhoewel Ik niet zoveel belang hecht aan de bijbel, is het toch wel heel toevallig dat hier de waarde van geluid wordt aangehaald in de creatie van de wereld.

Muziek kan verzachten, ontroeren maar ook agressief maken, onrustig of gewoon wild.

Twee van de bekendste wiskundige formules e=mc2 en E=hf  hebben ons doen begrijpen dat massa gelijk is aan frequentie en dat dus massa ook beïnvloed kan worden door frequenties zoals geluid.

Geluidsfrequenties zijn zelfs in staat om voorwerpen te laten leviteren, afhankelijk van hun frequentie.

Bovendien is het interessant om te zien hoe ons denken stopt als we zelf zingen of gewoon geluid maken. Dat stoppen met denken zorgt er dan voor dat de ontelbare gedachten die we dagelijks hebben worden gereduceerd.

Minder storende gedachten, minder storende mogelijkheden in je leven, meer aanwezig zijn in het nu en een realiteit die meer overeenstemt met jouw gevoel.

Medisch onderzoek heeft aangetoond dat we met specifieke frequenties bacteriën en virussen kunnen laten exploderen, net zoals een kristallen glas kan stuk gezongen worden.

Het zou wel eens heel goed kunnen dat de nieuwe geneeskunde gebaseerd zal zijn op geluid en al dan niet hoorbare frequenties.

Lichtdeeltjes zijn trillingen of agitaties van het elektro-magnetische veld, net zoals radiogolven die alleen een veel lagere frequentie hebben maar eigenlijk zijn radiogolven dus een vorm van licht.

Licht kan je dus omzetten naar geluid en vice versa.

Stel nu dat we een gedachte, een beeld, zou kunnen omzetten naar een geluid dat tijd en ruimte gebonden is en dus meer invloed uitoefent op onze werkelijkheid dan zit je op z’n minst op een spoor van positieve veranderingen.


Lezingen

Dit alles is best moeilijke materie maar ik ga mijn uiterste best doen het op een zo helder mogelijke manier uit te leggen in de lezing

‘Licht en geluid, sleutels van onze werkelijkheid’

die je kan volgen op 12 mei en 15 juni, eerst in Centrum Wakker Bewustzijn te Alkmaar (NL) Westerweg 14 en nadien in ‘De weg van de Aandacht, Herenthoutseweg 21 Wiekevorst (BE).
Andere plekken zijn nog in voorbereiding.

Over de zin en de onzin van kwantumfysica hebben we het tijdens de lezing

‘Kwantumfysica ontmaskerd’ op 2 juni te Borsbeek

Al deze lezingen zijn ook online via zoom te volgen.

Bron: nieuwsbrief van Erik Tanghe, evenementen: http://www.eriktanghe.com/speaker.html


TRILLINGSVELDEN IN BEELD

(door Thérèse Jeunhomme) Menigmaal maak ik vanuit mijn innerlijk abstracte schilderijen, die vloeien dan vanzelf van binnen naar buiten, en als ik ze nadat ze in mijn gevoel ‘klaar’ zijn aan de muur hang, wordt er een trillingsveld zichtbaar. Het schilderij gaat vibreren, en er laat zich een beeld zien. Zo heb ik dit bijvoorbeeld ervaren met cyborgs die zich lieten zien in een abstract schilderij. Daaropvolgend heb ik een heel gesprek met deze frequenties gevoerd, over de ‘heart of the matter’ ofwel de gouden hartsvibratie die zichtbaar was, en dat deze frequentie niet te kopiëren valt. Wel kunnen wij samenwerken.

Naast mijn abstracte werk vind ik het ook fijn om af en toe een figuratief schilderij te maken met olieverf van een bewuste reis die ik heb gemaakt. Het schilderij is dan een vrije weergave van de frequentie die zich aan mijn bewustzijn toonde. Zo is onderstaand schilderij ontstaan: ik maakte eens tijdens een nacht een reis door de kosmos, en ik ‘zag’ ons sterrenstelsel vibreren, bijna vlinderachtig. Het bewoog en vibreerde door de kosmos heen. Het schilderij is een vrije weergave van dit beeld:

olieverf 70 x 70 cm

 En het gebeurt ook wel eens dat ik een figuratief schilderij maak, een beeld dat ik jaren later ‘herken’. Zoals met onderstaand schilderij. In de fotogalerij van de ruimtetelescoop herkende ik dit beeld (dit is de foto onder het schilderij):

olieverf 50 x 60 cm

foto ruimtetelescooop

 Ik kan niet al mijn schilderijen en hun connecties in dit artikel beschrijven, je kunt ze wel allemaal bekijken op mijn website. Eentje wil ik nog graag aan dit artikel toevoegen. Een vrije weergave van het scheppingsveld van de Ana Shay Hi beschaving zoals ik dit waarneem, voel en belichaam:

olieverf 50 x 60 cm

 20221103 Thérèse Jeunhomme

Bron: https://vloeibareliefde.com/2022/11/03/trillingsvelden-in-beeld/


Eigen frequentie en huidig moment – Q&A lee

Eigen frequentie en huidig moment

❓VRAAG:

Vertel ons alstublieft meer over wat andere beschavingen vertellen over de huidige situatie en over de mogelijke toekomstige. Op dit moment vind ik het heel moeilijk deze menselijke concepten en incidenten te plaatsen.

❗️ lee’s ANTWOORD:

De algemene achtergrond is als volgt. Sceptici worden verzocht om dit te lezen als een sprookje ter ontspanning. “Er was eens een prins…”

Actuele gebeurtenissen zijn een punt, waarneembaar buiten de tijd, van waaruit meerdere versies van de realiteit uiteenlopen. Omdat ze dit ‘punt’ van tevoren kennen, zonden veel beschavingen hun berichten uit vanuit de positie van ‘de duistere krachten en krachten van licht’, waarbij ze aanmoedigden om die opties te volgen waar zij (beschavingen) domineren. Anderen (hogere dichtheden) wachten op opties voor het opstaan van de Aarde. De opties zijn trouwens ook verschillend.

Een (ik vind het leuker, maar dit is ieders zaak) houdt in dat je twee stappen tegelijk omhooggaat. Het punt is dat deze optie niet is opgebouwd vanuit het verleden, maar vanuit de toekomst. Dat wil zeggen, we kunnen alle bekende varianten van wederopstanding overtreffen door een unieke te creëren.

Het is deze optie waarover ik later in de webinars iets meer zal vertellen. De betekenis ervan is moeilijk te begrijpen als een persoon niet bekend is met het concept van Hier en Nu buiten de tijd. Kortom, dit is bijna onmiddellijk een stap van de derde dichtheid naar de vijfde dichtheid. Deze stap houdt in dat u zich aansluit bij degenen die al de overgang van 4 naar 5 maken. Maar we kunnen ons alleen verenigen als de frequentie tot een extreem hoog niveau stijgt. Ze zeggen dat het percentage van de kans hierop nu ongeveer 3% is.

Waar het om gaat is dat ieder mens het zelf kiest, voor zichzelf. Behalve je persoonlijke keuze van je trilling, je vibratie, is niets anders van belang. Als je dit kunt accepteren en besluit dat externe gebeurtenissen PERSOONLIJK een secundaire rol VOOR JOU spelen, dan heb je PERSOONLIJK toegang tot hogere waarschijnlijkheden.

Verder vanuit deze positie zullen buitenaardse contacten plaatsvinden langs alle lijnen van waarschijnlijkheid binnen de komende 30-35 jaar. En in elke lijn zullen mensen hun versie van aliens zien.

Bron: lee Telegramkanaal https://t.me/lee_vibrations

============================ ==============================

❓ВОПРОС:

Пожалуйста, расскажите ещё о том, что сообщают другие цивилизации по текущей обстановке и по дальнейшей. А то я временами эти человеческие понятия и происшествия уже просто не вывожу.

❗️ОТВЕТ lee:

Общий фон следующий. Скептикам рекомендуется читать как сказку для расслабления. Жил-был принц…

Текущие события – это точка, наблюдаемая вне-времени, из которой расходятся множественные варианты реальностей. Зная заранее об этой «точке», многие цивилизации вещали свои послания с позиции «силы тьмы и света», предлагая пойти по тем вариантам, где они (цивилизации) доминируют. Другие (более высокие плотности) ожидают варианты подъёма Земли. Они тоже, кстати, разные.

Одна (мне она больше нравится, но это дело каждого) предполагает подъём сразу на две ступени выше. Смысл в том, что этот вариант выстроен не из прошлого, а из будущего. То есть мы можем превзойти все известные варианты подъёма, создав уникальный.

Именно этот вариант я чуть больше раскрою позже на вебинарах. Смысл его сложно понять, если человек не знаком с концепцией Здесь и Сейчас вне времени. Вкратце, это шаг из третьей плотности почти сразу в 5-ю. Этот шаг предполагает объединение с теми, кто сейчас уже делает переход из 4 в 5-ю. Но объединиться мы можем, только если частота поднимется на крайне высокий уровень. Говорят, что сегодня процент вероятности для этого около 3%.

Значимое то, что каждый человек выбирает для себя. Кроме вашего личного выбора вибрационного состояния ничто более не важно. Если вы можете это принять и  решить, что внешние события ДЛЯ ВАС ЛИЧНО играют второстепенную роль, тогда вы ЛИЧНО имеете доступ к более высоким вероятностям.

Ещё с этой позиции – инопланетные контакты будут иметь место по всем линиям вероятностей в пределах следующих 30-35 лет. И в каждой линии люди увидят своих пришельцев.


Geluiden van ons Zonnestelsel

Ons universum is niet stil

Hoewel de ruimte een vacuüm is, betekent dat niet dat er geen geluid in zit. Geluid bestaat in de ruimte… in de vorm van elektromagnetische trillingen. Bijna alle soorten astronomische objecten geven enige radiostraling af. De sterkste bronnen van dergelijke emissies zijn de pulsars, bepaalde nevels, quasars, radiosterrenstelsels enz. Deze radiogolven kunnen worden opgevangen door het speciaal ontworpen instrument dat bekend staat als ‘astronomische interferometer’. Dit apparaat kan de radiogolven omzetten in de frequentie binnen het bereik van het menselijk gehoor (20 – 20.000 Hz). Voyager en Hawk-Eye behoren tot de vele sondes die ruimtegeluiden opnemen.

Kunnen we geluiden horen op andere planeten/manen met elk type atmosfeer? Ja dat kunnen we. Aangezien elke vorm van materie geluidsgolven kan uitzenden, kunnen we geluid horen op Mars, Titan, Venus of elke andere plaats met een atmosfeer.

English: Our Universe Is Not Silent

Although space is a vacuum, that does not mean there is no sound in it. Sound does exist in space.. in the form of electromagnetic vibrations. Nearly all types of astronomical objects give off some radio radiation. The strongest sources of such emissions are the pulsars, certain nebula’s, quasars, radio galaxies etc.. These radio waves can be captured by the specially designed instrument known as ‘astronomical interferometer’. This device can convert the radio waves into the frequency within the range of human hearing (20 – 20,000 Hz). Voyager and Hawk-Eye are among many probes which record space sounds.

Can we hear sounds on other planets/moons with any type of atmosphere? Yes, we can. Since any kind of matter can transmit sound waves, we can hear sound on Mars, Titan, Venus or any place with an atmosphere.

Geluid van de Zon: https://www.youtube.com/watch?v=GvMbUxqGuOc (4:00)

Geluid van Mercurius: https://www.youtube.com/watch?v=894Aejo-R0U  (1:25)

Geluid van Venus: https://www.youtube.com/watch?v=-ewPtH31Xr8 (14:40)

Geluid van de Aarde: https://www.youtube.com/watch?v=NhAXIjJ56xE  (14:25)

Geluid van de Maan: https://www.youtube.com/watch?v=qUGIcm1J4Zs (3:25)

Geluid van Mars: https://www.youtube.com/watch?v=9HedalFGxbw (3:00:00)

Geluid van Jupiter: https://www.youtube.com/watch?v=e3fqE01YYWs (9:58)

Geluid van Saturnus: https://www.youtube.com/watch?v=Sh2-P8hG5-E (2:20)

Geluid van Uranus: https://www.youtube.com/watch?v=F8JMFVK-LjA (1:00:00)

Geluid van Neptunus: https://www.youtube.com/watch?v=rwnpXll_A_E (9:56)

Geluid van Pluto: https://www.youtube.com/watch?v=4xpR4hyPSlE (4:19)

Space Audio (recordings of Voyager, Van Allen Probe etc)

https://www.youtube.com/user/VoyagerPWS/videos


VALS LICHT: Je trilling hoog houden

(door Judith van Beers) Dit is belangrijke informatie voor alle mensen op deze aarde die zich wensen te bekrachtigen in verbinding met de bron, het oorspronkelijke veld.

“Ik ben geen leraar en geen guru. Ik ben mens, hier en Nu op deze aarde met een miljoenen jaar oud wezen in mij. Net als jij. Ik deel waarheid die ik mij herinner en die ik dankzij verbinding met het oorspronkelijke veld en heldere waarneming, kan zien en voelen. Voel jij vooral jouw waarheid.”

Je trilling hooghouden

Iedereen die een beetje gevolgd of gelezen wordt, heeft het er over. Men lijkt elkaar klakkeloos na te praten. Met hoop, zo van jaaaa dat moeten we doen! Zoals dat nu nog gaat met matrix programma’s, krijgt het veel aanhakers.Ik zie en voel een andere waarheid met betrekking tot onze trilling en in je oorspronkelijke kracht staan.Als we onze trilling hoog zouden willen of moeten houden, dan doen we vanaf nu alleen maar blij, vermijden we mensen waardoor we leeglopen (wat overigens onmogelijk is, dat regel jij namelijk zelf en heeft niets met die ander te maken). Dan vermijden we boosheid, suiker, alcohol en drugs en onderdrukken we verdriet. We zijn door de m.atrix zo geprogrammeerd, dat boosheid en verdriet een lage trilling zouden hebben. Dat is de hoa.x in deze informatie. Lees je even mee?Laten we beginnen met ons af te vragen: wat is trilling?In mijn waarneming is trilling energie. Energie is iets wat Levende wezens en Levende dingen, een boom bijvoorbeeld, uitwisselen. Het beweegt zich, tussen wezens en dingen die Levenskracht in zich dragen. Soms hebben we er veel van en soms weinig. Sommigen van ons hebben er veel van en sommigen weinig. Levenskracht is dat wat de energie, en daarmee trilling, aanzet. Trauma is wat portalen en daarmee levenskracht uitzet.Zowel het oorspronkelijke als het artificiele veld, bevatten trilling, energie. Het eerste is bekrachtigend, het tweede ontkrachtend al lijkt het soms bekrachtigend omdat het je een goed gevoel geeft.Er zou sprake zijn van een hoge en lage trilling.Bestaat dat eigenlijk, een hoge of lage trilling? In klankhoogte zeker maar daar gaat dit artikel niet over. De onderscheiding van hoge en lage trilling bestaat niet in de oorsprong. Die bestaan alleen in de ma.trix.

Hoge/lage trilling in de m.atrix

In de matr.ix Heerst ons denken en daardoor vergelijking. Goed/fout, laag/hoog, onder/boven, veel/weinig, meer/minder, prettig/onprettig.In de matri.x zijn wij erop uit om ons goed te voelen. Dat komt omdat ons brein zich er steeds weer mee bemoeit en die, angstgedreven, steeds opnieuw situaties beoordeelt.Een hoge trilling zou mij een goed gevoel geven en een lage trilling een slecht gevoel. Dus hoog zou mij bekrachtigen en laag ontkrachten.Gezien vanuit het denken, en dus de matr.ix want die bestuurt het denken, is dat er. Echter, in het oorspronkelijke veld zien, weten, voelen en nemen we iets anders waar.Iets trilt, of niet. Iets trilt hooguit zachtjes en voorzichtig of hard en duidelijk. De frequentie, de snelheid en de kracht van het trillen kan veranderen. Niet die energie zelf. Waarmee ik niet zeg dat er geen ontkrachtende energie bestaat want dat is zeker wel het geval.Onze oorspronkelijke kracht is eindeloos juist en alleen maar dankzij onze emoties. Het hele scala aan emoties. Dus geen gevoelens maar emoties. Zie ook dit artikel wat ik daar eerder over schreef.Alle emoties die we in het Nu ervaren, bekrachtigen ons. Alle oorspronkelijke emoties in het Nu hebben een hoge trilling. Ze maken je mens. Ze onderscheiden je van de robots in deze wereld die krachteloos zijn. Hun levenskracht is eruit. Zij Leven omdat ze ademhalen.Het is een heel goed idee om in tijden van bezetting goed voor jezelf te zorgen en je geld alleen uit te geven aan belangrijke zaken waardoor je energie hoog blijft. Wat iets anders is dan op zoek gaan naar die hoge trilling. Als je energie hoog blijft, werkt je immuunsysteem goed en kun je helder waarnemen. Je houdt je energie hoog door in het Nu te Leven op jouw pad.

Kortom.

In de matrix wordt met ‘je trilling hooghouden’ separatie en robotisering gestimuleerd.Separatie van mensen die het moeilijk hebben en uitreiken. Separatie van de mensen met diepe emotionele gevoelslagen. Zij zijn de meest krachtige oorspronkelijke wezens hier op aarde omdat ze a) de duidelijkste integriteitsantennes hebben b) de krachtigste trilling hebben c) daardoor de grootste invloed hebben op energie, frequenties en d) daardoor krachtige manifestoren zijn die de energie van de mat.rix kunnen beinvloeden. Vandaar dat deze separatie wordt gestimuleerd. En voor sommigen onder hen geldt dat zij als taak hebben om de velden van verdriet en woede weer te openen.Robotisering omdat dit vanuit het denken is geinitieerd, waardoor de matrix bepaald. Een mens is compleet met het hele palet aan emoties. Emoties maken het verschil tussen onze bezetters, die geen emoties kennen en waar deze galactische oorlog om gevoerd wordt, en oorspronkelijke mensen.En dit is precies de bedoeling van de matr.ix: emoties indammen en het denken vergroten. Zodat wij mensen, steeds minder krachtig worden terwijl we denken dat we dat juist wel worden…

Er is alleen maar Nu.

Tot een ander Nu.

En tril ze.

In het Nu.

En zorg goed voor jezelf.

Warme groet,

Judith van Beers

Link naar het artikel