Geoda van Pulpí en de Wereld van de Kristalwezens

(door Mireille Vantieghem ) Ik ben er héél blij en dankbaar om bij deze groep te belanden, vooral omdat ik er mensen ontmoette met een grote belangstelling in de Wereld van de Kristalwezens.

Dat kwam duidelijk naar voren, nadat ik op een dag iets postte over mijn bezoek aan de Geoda van Pulpí – Spanje. Ik beloofde meer daarover te vertellen. Ook meerdere leden van deze groep stelden zich kandidaat voor een eventueel bezoek.

Zo hier ben ik dan!

Ik schets nog even eerst een kleine achtergrond over mezelf:

Ik ben goed vertrouwd met MvSt. vanaf zijn allereerste lezing via wanttoknow.nl in 2014 en volgde daarna bijna al zijn lezingen tot aan mijn definitieve verhuis naar Spanje.

Tot op heden geniet ik nog van de vele audio’s en video’s die verschillende mensen mij bezorgen.

Wat Martijn me bracht is heel kort gezegd: Hij gaf woorden aan wat ik al héél lang ervaarde maar niet goed wist te duiden.

En één ding is zeker : Hij heeft bij mij de ‘belgisch-westvlaamse bescheidenheid’ eruit gegooid!

Vandaar ook deze korte schets over mezelf!

Toen ik in ’97 een eigen praktijk opstartte werd ik fel aangetrokken tot de mineralenwereld.

Ik bracht ze in mijn praktijk binnen, naderhand werkte ik met de vele kristalelixirs van Chrysoliet tot ik op een dag mijn eigen elixirs maakte.

Ik hoorde de boodschap: ‘wie bij jou in behandeling komt, moet jouw elixirs krijgen’

Ik hield het bij een serie van 8 elixirs ; nl. deze die héél belangrijk zijn in verband met de ontwikkelingen omtrent ons DNA, ook een onderwerp dat mijn nauw aan het hart ligt en waarover ik vele workshops gaf.

Ik doopte hen de ‘PachaMama-elixirs’.

Ze zijn in volgorde van ‘geboorte’ de volgende:

1. Apatietelixir (de Wakkere Bron)

2. Andara-elixir roze (het Hemelse Hart)

3. Chrysopraaselixir (Vertrouwen en Vernieuwing)

4. Saffierelixir (het Vrije Kind)

5. Morganietelixir (Het Helende Hart van Moeder Aarde)

6. Herkimerelixir (Zuiver en Zen)

7. Andara-elixir groen (het Heilige Hart van Moeder Aarde)

8. Lava-elixir (’n Warme Zoen van Moeder Aarde)

Nu naar de Geoda van Pulpí!

Deze Geoda ligt in Andalucía, Zuid – Spanje – in Pulpí vlak bij het dorp Pilar de Jaravia.

Ik woon in Puerto de Mazarrón op een 40′ rijden daar vandaan. Wat een geluk! 😉

Deze Geode is de tweede grootste ter wereld, na deze van Mexico, die dé grootste ter wereld is.

Maar deze van Pulpí is wel de enige ter wereld kan bezocht worden omdat ze een constante t° van +/- 20° heeft, terwijl deze van Mexico steeds rond de 50° behoudt.

Dat deze Geoda nu op mijn pad komt lijkt wel een continuïteit, geleid door toevallen, synchroniciteiten….

Ik bezocht ze nu ondertussen al 4 keer!  Ik kan het gewoon niet laten 😉

Na mijn eerste bezoek was ik een en al enthousiasme, verwondering, voelde ik liefde en dankbaarheid, maar…..ook verdriet!

Verdriet omdat die prachtige wereld van KristalWezens in de buik van Moeder Aarde enkel en alleen toeristisch benaderd werd.

De dag erop werd ik gegrepen door een onweerstaanbare drang om terug te gaan.

Het was sterker dan mezelf, iets drong zich op binnenin mezelf, ik moèst terug, ik voelde mij als een kind dat huilend snikte: ‘ik wil terug’….ik wil terug !!!!!!!!

Oh jeetjes, en in feite wist ik niet waarom? Waarom, hoe of wat, ik had geen reservatie, en tóch, tóch reed ik de dag erop terug – ik kon er niet over ‘denken’….

Daar aangekomen kwam een idee – zomaar uit het niets in mij op – aan de receptie te vragen om een verantwoordelijke van de bezoeken te mogen spreken.

Ik werd er als een zonderlinge met deze vraag van kop tot teen met volle verbazing bekeken en men vroeg me naar de motivatie, meer uitleg mbt tot deze vraag…

Maar ik kon niets méér zeggen en het werd stil….

Daar stond ik dan…sprakeloos…

…. tot plots die stilte gebroken werd door een deur die openging en een vrouw verscheen die me een warm gebaar en betekenisvolle knipoog gaf om haar te volgen naar buiten….

OEF! Ik kon bij haar mijn ei kwijt en als wonder begreep ze mij volkomen!

Ze vertelde me dat de volgende week een meditatieroep uit Madrid op bezoek zou komen en ze kreeg het voor elkaar om mij alsnog bij deze groep te laten aansluiten!

AHA… dit was de reden van mijn onweerstaanbare drang om terug te komen?!?

Mijn tweede bezoek aan de Geoda was dus een unieke ervaring!

Wat moet de Geoda gelukkig geweest zijn, een bezoek vanuit Respect, Liefdevolle aandacht en zoveel meer…

Ik barstte er als het ware uit in klank en gezang, wederom onweerstaanbaar, vanuit mijn diepste Wezen.

De mensen van Madrid noemden dit ‘Armonias’….nog nooit van gehoord, maar klanken en gezangen zijn me wel héél eigen.

Sindsdien laat de Geoda mij niet meer los.

Ik blijf ze met een zekere regelmaat bezoeken en koester het stille verlangen om groepen te mogen begeleiden naar die mooie plek in de buik van Moeder Aarde.

Blijkbaar laat de Geoda mij ook niet meer los.

Meerdere synchroniciteiten en verrassende gebeurtenissen volgen zich op en ondertussen weet ik meer en meer, óók dat er momenteel nog blokkerende factoren zijn om zoiets uit te bouwen.

Maar toch – de verbinding schijnt zich verder wederzijds te verdiepen en roept meer en meer!!

Een droom is geboren!

Daarom graag jullie ‘WAARNEMING‘ op mijn droom : een projectje om verder met mensen iets te kunnen uitbouwen rond deze Geoda van Pulpí.

Met dankbare groetjes,

Mireille Vantieghem


Liefdesveld

Voor een ieder die regelmatig mijn artikelen leest, eerder op mijn website ‘Lighthouse Foundation – werken aan een nieuwe wereld’, en de laatste 10 jaar op mijn website ‘Kijken met je hart – vloeibare liefde’, is genoegzaam bekend dat wij als mensheid middenin een ongekende transitie van menselijk bewustzijn leven. En heus echt eerlijk waar, dit is een bijzondere tijd voor mensheid en aarde in deze gemanipuleerde realiteit. Ieder mens op deze aarde heeft nu een keuze: Kies jij voor al wat er was in de hoop dat jouw leven weer ‘normaal’ zal worden? Of kies jij voor een ander perspectief van leven in deze realiteit? Iedere keuze die jij maakt is goed. Ieder mens zal op enig moment in zijn of haar bestaan voor deze keuze komen te staan, en of jij die keuze nu maakt, of over 10 duizend jaar, is niet in mijn belang. Mijn belang is hier en nu, en door voortschrijdend in- en doorzicht kan ik rustig stellen dat de transitie heeft plaatsgevonden, dat er onder mensen op aarde een intense verschuiving van bewustzijn heeft plaatsgevonden waarvan de uitwerking zich zal laten zien en voelen voor wie hiervoor openstaat.
Ik voel dit diep binnenin mijn wezenlijke Zelf. De kracht en vloeibare liefde die door mij heen stroomt is bestendig, is vol en rijk en vreugdevol. Lang geleden trof ik deze tekst van de UWB die, naar mijn gevoel, precies weergeeft in welke gigantische transitie wij nu leven:

‘Op dit moment is de mens getuige van het begin van een grote wereldovergang. Er staat een ongekende metamorfose aan te komen als voorbereiding op een enorme stap in bewustzijnsontwikkeling van de hele planeet. Wij staan op vanuit een grote planetaire cyclus en betreden een tijdperk van vernieuwing van de wereld en de mensheid. Het is de gefluisterde belofte van thuis, van onbedorven, onaangetaste schoonheid en licht. Dit is een nieuwe werkelijkheid die onaangetast is door de worstelingen van het dualisme van het aardse leven. Dat vrij is van extremen als licht en duisternis, juist en verkeerd, goed en slecht, waardoor de mensheid voortdurend heen en weer geslingerd wordt door futiliteiten en lijden. Ook de aarde zelf heeft op dit moment gewacht: haar geboorte in een hogere levensuitdrukking, waarmee zij zich kan afstemmen op een wereld waarin alle bewoners veel gemakkelijker het enige doel van leven kunnen bereiken.
De aarde gaat een nieuw gebied in, een gebied met een maagdelijke materie, als voorbereiding op de nieuwe cultuur van liefde waarvan de sociale uitdrukking die van broederschap onder de mensen zal zijn. Een nieuwe golf komt op ons af, die alles in zich draagt voor een nieuw leven, een nieuwe cultuur. De mensheid dient zich eerst volledig te ontdoen van al wat oud is, en zich vervolgens serieus voor te bereiden op het binnengaan in deze nieuwe omgeving en deze nieuwe omstandigheden. Deze nieuwe golf is al actief in de wereld en ze transformeert alles op aarde. Zij verandert van onder tot boven de hele levensorde van de mens, want ze richt zich op het centrum van zijn wezen. Deze golf probeert vooral het zelfbewustzijn van het individu te transformeren om het centrum van zijn leven te doen overgaan van het persoonlijke naar het kosmische bewustzijn, van het persoonlijke naar het collectieve.’

Reis jij met ons mee lief mens? Voel je welkom!

Voor nu sluit ik af met het liefdesveld dat zich voor ieder levend wezen aan het openen is. Het veld van innerlijk gevoelde onpersoonlijke, krachtige, onvoorwaardelijke liefde voor al het leven. Op de foto één van de twee grote liefdes die met mij hebben meegereisd. Deze keer is dat mijn hond en maatje Jimmy met wie ik ruim 15 jaar een wonderlijk mooie reis heb afgelegd. Jimmy, die ik twee maal opnieuw in andere vorm heb ontmoet in deze realiteit, waar wij elkaar vrij en blij in liefde (h)erkenden en weer loslieten. In liefde hebben wij elkaar ontmoet, gereisd, gekend en herkend, en in liefde hebben wij elkaar vrij gelaten.

Jimmy

20210116 Thérèse Jeunhomme

KIJKEN MET JE HART – VLOEIBARE LIEFDE | Thérèse Jeunhomme: encaustic, olieverf en mixed media schilderijen, schrijfsels en bewustwording (wordpress.com)


First encounter with the Antari

Dit is een feitelijk verhaal over een ontmoeting met een multidimentionale beschaving van Antari uit Antares. Eerst komt de originele Engelse tekst, daaronder is een Nederlandse vertaling.

From the Introduction

(a chapter from a book by Alloya Huckfield,  with author’s permission) This book is a sharing of my experience of working with 11th dimensional beings called the Antari who come from the star collective Antares. It is a Light Body manual containing information about the various layers of the Auric Field or Plasma Sheath. It describes in detail the various layers and their functions.

The Antari describe the mechanism of the conversion of energy into Light via several different light devices within the Kether (outer layer) of the Auric Field.

The Antari are on a mission to assist us in transforming our energy body to be able to accept high vibrational star codes from higher dimensions. Within this book it is hoped that a glimpse into the workings of the Light body is achieved.

First encounter with the Antari

I met the Antari for the first time during a kinesiology session. A friend of mine was training to become a qualified Kinesiologist and she needed volunteers to practice upon. I volunteered for a rebalance session. Kinesiology is a muscle testing procedure, a simple diagnostic tool that allows the practitioner to identify stresses within the energy body.

The healing room was warm and gently lit by candles. In the centre of the room she had a white leather massage couch, and to the side there was a large table covered in crystals. Whilst gazing at the crystals, I was drawn towards a beautiful white crystal, Selenite. I always had the permission to touch the crystals in the past. So I reached out to take hold of the selenite and as I did my friend shouted, “No! Do not touch it yet”. I pulled my hand away and asked why I was not allowed to touch the stone? She told me she just intuitively knew I was not to touch it, and she knew it would be part of the kinesiology rebalancing.

I lay down on the couch and made myself comfortable and I closed my eyes and I just simply relaxed and my friend began the kinesiology rebalancing. For the first 10 to 15 minutes I was just simply in a relaxed state. We had finished talking a little about our day, and I was relaxing into the session. Sometimes certain crystals are required to be placed upon certain meridian points on the body. When the kinesiologist tests for this, they simply place their hand over certain crystals and then just test the person’s muscles to see whether this is the appropriate crystal. It was no surprise to either of us that

the crystal that I needed was in fact Selenite.

As soon as the crystal was placed at my head, I felt a strange feeling of movement. I felt very dreamy and was obviously moving into an altered state of consciousness. I felt the couch beneath me move forward. Then I could see lights moving quickly over me. I was not totally asleep. I was not dreaming, but I wasn’t totally awake and conscious either. It was like I was in two places at once. My physical human self was lying on a massage couch in my friends healing room here in the third dimension, but I felt disassociated from that and I was travelling in my astral body.

At first I seemed to drift in and out of this altered state of disassociation. Initially I did not recognize what was going on, other than this strange feeling like the couch was moving. Then it occurred to me that there were overhead lights passing above, which was impossible because my friend only had candles in the room. As I thought to myself this is very strange, I felt like I was actually being pushed down a corridor with lights flying over my head. I sat up to find myself travelling at a great speed down a white light tunnel with bright lights which only got brighter until I lost consciousness in a flash of brilliant blinding light.

When I regained consciousness I was lying down on a couch that came out from the wall. Everywhere was bathed in a golden light that didn’t seem to source from anywhere. It was very misty in the peripheral of my vision, and yet, I knew this was not a dream. I could feel that I was no longer lying on the massage couch, as this couch was made from some sort of soft pliable foam, it did not seem to have any edges between the couch and the wall but was one smooth surface, as if it was all molded in one.

I looked to the side and out of the golden haze came a beautiful being. The being was made up of white misty light which was made up of spinning golden molecules that resembled galaxies revolving around a central sun in the heart area. Its body reminded me of a Praying Mantis. Its head was very elongated and sat upon a long thin slender neck. Its eyes were so beautiful, with a loving gaze that almost made me swoon, they were bright turquoise. Its body was transparent and I could see a turquoise nervous system running through its body emitting sparks of phosphorus light from within the nodes or meridians points. It was a humanoid like insect Mantis being.

With the most loving of energy, the Antari telepathically said, “Oh, you are awake. You seem to wake up more and more these days.” I felt like this Being was a long lost friend. I was very pleased to see it and wanted to jump off the couch and throw my arms around it.

The Mantis Being telepathically told me I was to lie still, as I was having an operation and I should look down at my body. I did not see my physical body but my etherical one. I was open from my throat to my navel, I could see inside. There was no blood or organs but only the etherical blueprint or framework of my internal organs.

The Mantis being explained that all I was seeing was a lucid dream, a symbolic dream to explain something to my human mind which would normally find these kinds of experiences unbelievable and this would normally send the person into unconsciousness.

Why did the Antari say “Oh, you are awake? You seem to wake up more and more these days.” Were they implying I had been with them before, but did not remain conscious or awake enough to remember them?

The Antari had an amazing ability to change their arms and fingers into surgical instruments, a scalpel or scissors and even a laser beam. I watched with amazement as they took what looked like a burnt out fuse from out of my body and put a new one in.

It was in a specific place just under my rib cage in the very centre of the sternum. A place where there is a small bone, a small boney node. The burnt out fuse looked like it was made of glass with wires and small crystals inside like an implant or device. Once the Mantis Being had removed it, it was replaced with a new one which had electrical golden light running through a similar device.

The Mantis being then made almost a smiling face and then showed its finger which glowed with light and quickly sealed up my body and it once again began to look more physical and solid. The entire time this operation was going on I was aware that there was a being standing behind my head. The Mantis being told me not to look at this being, as I would find its appearance scary, of course I looked. It looked like a huge spider, not exactly like a spider it seemed to be half biological looking and half machine. It had its legs in certain parts of my brain. It was manipulating my brain waves to keep me in a certain altered state whilst the operation was going on.

I was about to freak out but as the thought came into my mind, it was gone again so fast I completely forgot about it until much later. I think the Antari wiped it from my memory so as not to traumatize me. This wiping of the mind began to make me a little sleepy and I began to dip in and out of consciousness. One minute I was very aware that I was aboard some kind of ship with some kind of alien being, and the next minute I began to dream just a normal dream. I felt like I was moving between two different realities.

When I was fully conscious, I was aware that there were more Antari and other presences around me, but they were just simply on a different frequency. The Antari who had operated on me seem to come and go from the mist. The Mantis being telepathically told me that the operation was a success, and I could get down from the couch and it would give me a guided tour of the ship. Once again the being explained that really I was not aboard a ship that was mechanical made with nuts and bolts or even operated in the third dimension. It was instead created from astral plasma like energy, and was actually coming from my dream body. Of course I did not really understand this at the time, what they were trying to explain to me, was that they were using my astral body, my dream body, like a plasma screen. On this they were playing certain frequencies of energy, ideas and dreams, which I would translate, and manifest, as an experience of walking around a spaceship.

The Antari explained that I had ideas and images in my subconscious mind on how spaceships would look. They explained that they had taken these ideas and images from my subconscious mind, and they had played out this lucid dream of a spaceship, but in truth it didn’t really look like this at all. It was simply set up as a virtual reality to provide my human mind with something familiar, in order that I would stay awake and experience things that would normally blow my mind away and I would lose recall.

The Mantis being took me into a long corridor where the walls also seemed like they were made out of this soft foam. There were no sharp edges and everything seemed very smooth. There were no doors or doorways as such and I could see how this entire ship was dream- like. It was literally morphing as my mind began to explore the ideas of what it was that I was traveling in, because I knew that what I was seeing was only a projection from my subconscious mind.

I followed the Mantis into a room where there were not only other Antari, but there were also other beings which people called the Greys. I know these beings as the Zeta, because I have had many experiences with them before.

Three Zeta sat at consoles. On screens within the consoles, there were flattened out maps of the Earth. All over the map there were little lights that would blink on and off. The Antari communicated to me that each light represented a person like myself, who were waking up. Those lights which were turned off meant that the person had not awoken to their true identity yet, and those lights that were flashing on and off were those who like myself were beginning to wake up to their true identity and were having experiences just like me. I do not remember how many lights were actually turned on; I know that there was not many. I had the feeling that this was only the beginning of a great awakening. Was the device they upgraded in my energy body monitoring me on the earth?

The next thing I knew I had obviously lost consciousness. I had begun to wake up back on the massage couch in my friend’s healing room. I tried to explain to my friend what I had experienced but I was totally lost for words.

======================================================================================================================================================

Nederlandse vertaling (geautomatiseerd)

Uit de introductie

Dit boek is een deel van mijn ervaring van het werken met 11 dimensionale wezens genaamd de Antari die afkomstig zijn van het sterrencollectief Antares. Het is een handleiding voor het lichtlichaam met informatie over de verschillende lagen van het auraveld of de plasmaschil. Het beschrijft in detail de verschillende lagen en hun functies.

De Antari beschrijven het mechanisme van de omzetting van energie in Licht via verschillende lichtapparaten binnen de Kether (buitenste laag) van het Aurische Veld.

De Antari zijn op een missie om ons te helpen bij het transformeren van ons energielichaam om in staat te zijn om hoog frequente stercodes uit hogere dimensies te ontvangen. Binnen dit boek wordt gehoopt dat een glimp in de werking van het Lichtlichaam wordt verkregen.

Eerste ontmoeting met de Antari

Ik ontmoette de Antari voor het eerst tijdens een kinesiologie sessie. Een vriendin van mij volgde een opleiding tot gekwalificeerde kinesioloog en ze had vrijwilligers nodig om op te oefenen. Ik bood me aan voor een evenwichtssessie. Kinesiologie is een spiertestprocedure, een eenvoudig diagnostisch hulpmiddel waarmee de beoefenaar spanningen in het energielichaam kan identificeren.

De behandelkamer was warm en zacht verlicht door kaarsen. In het midden van de kamer had ze een witte leren massagebank en aan de zijkant stond een grote tafel bedekt met kristallen. Terwijl ik naar de kristallen staarde, werd ik aangetrokken door een prachtig wit kristal, seleniet. Ik heb in het verleden altijd de toestemming gehad om de kristallen aan te raken. Dus stak ik mijn hand uit om de seleniet vast te pakken en terwijl ik dat deed riep mijn vriend: “Nee! Raak het nog niet aan ”. Ik trok mijn hand weg en vroeg waarom ik de steen niet mocht aanraken? Ze vertelde me dat ze gewoon intuïtief wist dat ik het niet mocht aanraken, en ze wist dat het deel zou uitmaken van het evenwicht van de kinesiologie.

Ik ging op de bank liggen en maakte het mezelf gemakkelijk en ik sloot mijn ogen en ik ontspande me gewoon en mijn vriend begon de kinesiologie opnieuw in evenwicht te brengen. De eerste 10 tot 15 minuten was ik gewoon in een ontspannen toestand. We waren klaar met praten over onze dag en ik ontspande me in de sessie. Soms moeten bepaalde kristallen op bepaalde meridiaan punten op het lichaam worden geplaatst. Wanneer de kinesioloog dit test, leggen ze eenvoudig hun hand over bepaalde kristallen en testen vervolgens de spieren van de persoon om te zien of dit het juiste kristal is. Dat was voor ons geen van beiden een verrassing, het kristal dat ik nodig had, was in feite seleniet.

Zodra het kristal op mijn hoofd was geplaatst, voelde ik een vreemd gevoel van beweging. Ik voelde me erg dromerig en ging duidelijk naar een andere bewustzijnsstaat. Ik voelde de bank onder me naar voren schuiven. Toen zag ik de lichten snel over me heen bewegen. Ik sliep niet helemaal. Ik droomde niet, maar ik was ook niet helemaal wakker en bewust. Het was alsof ik op twee plaatsen tegelijk was. Mijn fysieke menselijke zelf lag op een massagebank in de behandelkamer van mijn vrienden hier in de derde dimensie, maar ik voelde me daarvan losgekoppeld en ik reisde in mijn astrale lichaam.

In het begin leek ik in en uit deze veranderde staat van dissociatie te drijven. In eerste instantie herkende ik niet wat er aan de hand was, behalve dit vreemde gevoel alsof de bank bewoog. Toen viel het me op dat er bovenlichten boven passeerden, wat onmogelijk was omdat mijn vriend alleen kaarsen in de kamer had. Omdat ik bij mezelf dacht dat dit heel vreemd is, had ik het gevoel dat ik eigenlijk door een gang werd geduwd met lichten die boven mijn hoofd vlogen. Ik ging rechtop zitten en merkte dat ik met grote snelheid door een tunnel met wit licht reed met felle lichten die alleen maar helderder werden totdat ik het bewustzijn verloor in een flits van schitterend verblindend licht.

Toen ik weer bij bewustzijn kwam, lag ik op een bank die uit de muur kwam. Alles werd omhuld in een gouden licht dat nergens vandaan leek te komen. Het was erg mistig aan de rand van mijn zicht, en toch wist ik dat dit geen droom was. Ik voelde dat ik niet meer op de massagebank lag, aangezien deze bank was gemaakt van een soort zacht buigzaam schuim, het leek geen randen te hebben tussen de bank en de muur, maar het was één glad oppervlak, alsof het was allemaal in één stuk gegoten.

Ik keek opzij en uit de gouden waas kwam er een ​​prachtig wezen. Het wezen leek uit wit mistig licht te zijn dat bestond uit ronddraaiende gouden moleculen die leken op melkwegstelsels die rond een centrale zon in het hartgebied draaiden. Zijn lichaam deed me denken aan een bidsprinkhaan. Zijn hoofd was erg langwerpig en zat op een lange dunne slanke nek. Zijn ogen waren zo mooi, met een liefdevolle blik die me bijna deed zwijmelen, ze waren helder turkoois. Zijn lichaam was transparant en ik kon een turkoois zenuwstelsel door zijn lichaam zien stromen en vonken van fosforlicht uitstoten vanuit de knooppunten of meridianen. Het was een mensachtig insect als een Mantis-wezen.

Met de meest liefdevolle energie zeiden de Antari telepathisch: “Oh, je bent wakker. Je lijkt tegenwoordig steeds meer wakker te worden. “Ik voelde me alsof dit Wezen een lang verloren vriend was. Ik was erg blij om het te zien en wilde van de bank springen en mijn armen eromheen slaan.

Het Mantis-wezen vertelde me telepathisch dat ik stil moest blijven liggen, omdat ik een operatie onderging en ik naar mijn lichaam moest kijken. Ik zag niet mijn fysieke lichaam maar mijn etherische lichaam. Ik was open van mijn keel tot mijn navel, ik kon naar binnen kijken. Er was geen bloed of organen, maar alleen de etherische blauwdruk of het raamwerk van mijn interne organen.

De bidsprinkhaan legde uit dat alles wat ik zag een lucide droom was, een symbolische droom om iets aan mijn menselijke geest uit te leggen dat dit soort ervaringen normaal gesproken ongelooflijk zou vinden en dit zou de persoon normaal gesproken bewusteloos maken.

Waarom zei de Antari: “Oh, je bent wakker? Je lijkt tegenwoordig steeds vaker wakker te worden. ” Bedoelde ze daarmee, dat ik eerder bij hen was geweest, maar niet genoeg bewust of wakker bleef om het te onthouden?

De Antari hadden een verbazingwekkend vermogen om hun armen en vingers te veranderen in chirurgische instrumenten, een scalpel of schaar en zelfs een laserstraal. Ik keek met verbazing toe hoe ze iets wat eruitzag als een doorgebrande zekering uit mijn lichaam haalden en er een nieuwe in stopten.

Het was op een specifieke plek net onder mijn ribbenkast in het midden van het borstbeen. Een plek waar een klein bot is, een klein botknooppunt. De doorgebrande zekering zag eruit alsof die van glas was gemaakt met daarin draden en kleine kristallen, zoals een implantaat of apparaat. Toen het Mantiswezen het eenmaal had verwijderd, werd het vervangen door een nieuw exemplaar waarvan het elektrische gouden licht door een soortgelijk apparaat stroomde.

Het wezen van de bidsprinkhaan trok toen bijna een lachend gezicht en toonde toen zijn vinger die gloeide van het licht en verzegelde snel mijn lichaam en het er weer fysieker en steviger uitzag. De hele tijd dat deze operatie gaande was, was ik me ervan bewust dat er een wezen achter mijn hoofd stond. Het wezen van de bidsprinkhaan vertelde me om niet naar dit wezen te kijken, omdat ik zijn uiterlijk eng zou vinden, natuurlijk keek ik. Het zag eruit als een enorme spin, niet echt als een spin, het leek half biologisch en half machine. Het had zijn ledematen in bepaalde delen van mijn hersenen. Het manipuleerde mijn hersengolven om me in een bepaalde veranderde toestand te houden terwijl de operatie aan de gang was.

Ik stond op het punt in paniek te raken, maar toen de gedachte bij me opkwam, was het weer zo snel weer weg dat ik het helemaal vergat tot veel later. Ik denk dat de Antari het uit mijn geheugen heeft gewist om me niet te traumatiseren. Dit uitwissen van de mind maakte me een beetje slaperig en ik begon in en uit mijn bewustzijn te zakken. Het ene moment was ik me er heel erg van bewust dat ik aan boord was van een soort schip met een soort buitenaards wezen, en het volgende moment begon ik gewoon een normale droom te dromen. Ik had het gevoel dat ik me tussen twee verschillende realiteiten bewoog.

Toen ik me volledig bewust was, was ik me ervan bewust dat er meer Antari en andere aanwezigheden om me heen waren, maar ze waren gewoon op een andere frequentie. De Antari die mij hadden geopereerd, lijken uit de mist te komen en te gaan. De bidsprinkhaan vertelde me telepathisch dat de operatie een succes was en dat ik van de bank af kon komen en dat hij me een rondleiding door het schip zou geven. Opnieuw legde het wezen uit dat ik echt niet aan boord van een schip was dat mechanisch was, gemaakt met moeren en bouten of zelfs maar in de derde dimensie werd bediend. Het werd in plaats daarvan gemaakt van astrale plasma-achtige energie, en kwam eigenlijk uit mijn droomlichaam. Natuurlijk begreep ik dit toen niet echt, wat ze me probeerden uit te leggen, was dat ze mijn astrale lichaam, mijn droomlichaam, als een plasmascherm gebruikten. Hierop speelden ze bepaalde frequenties van energie, ideeën en dromen, die ik zou vertalen en manifesteren als een ervaring van rondlopen in een ruimteschip.

De Antari legde uit dat ik ideeën en beelden in mijn onderbewustzijn had over hoe ruimteschepen eruit zouden zien. Ze legden uit dat ze deze ideeën en beelden uit mijn onderbewustzijn hadden gehaald, en dat ze deze lucide droom van een ruimteschip hadden uitgespeeld, maar in werkelijkheid zag het er helemaal niet zo uit. Het was simpelweg opgezet als een virtuele realiteit om mijn menselijke geest iets bekends te geven, zodat ik wakker zou blijven en dingen zou meemaken die normaal mijn geest zouden wegblazen en ik zou het geheugen verliezen.

De Mantis namen me mee naar een lange gang waar de muren ook leken te zijn gemaakt van dit zachte schuim. Er waren geen scherpe randen en alles leek erg glad. Er waren geen deuren of deuropeningen als zodanig en ik kon zien hoe dit hele schip er dromerig uitzag. Het veranderde letterlijk toen mijn geest de ideeën begon te onderzoeken van waar ik naar op reis was, omdat ik wist dat wat ik zag slechts een projectie was van mijn onderbewustzijn.

Ik volgde de bidsprinkhanen naar een kamer waar niet alleen andere Antari waren, maar er waren ook andere wezens die mensen de Greys noemden. Ik ken deze wezens als de Zeta, omdat ik al veel ervaringen met ze heb gehad.

Drie Zeta zaten aan bedieningconsoles. Op schermen in de consoles waren afgeplatte kaarten van de aarde te zien. Overal op de kaart waren kleine lampjes die aan en uit zouden knipperen. De Antari vertelde me dat elk licht een persoon vertegenwoordigde zoals ik, die wakker werd. Die lichten die waren uitgeschakeld, betekenden dat de persoon nog niet was ontwaakt tot zijn ware identiteit, en die lichten die aan en uit flitsten waren degenen die net als ik begonnen te ontwaken tot hun ware identiteit en ervaringen hadden net als ik. Ik kan me niet herinneren hoeveel lichten er werkelijk waren ingeschakeld. Ik weet dat er niet veel waren. Ik had het gevoel dat dit slechts het begin was van een groots ontwaken. Bewaakte het apparaat dat ze in mijn energielichaam hadden opgewaardeerd mij op aarde?

Het volgende dat ik wist, was dat ik buiten bewustzijn raakte. Ik begon weer wakker te worden op de massagebank in de behandelkamer van mijn vriend. Ik probeerde mijn vriend uit te leggen wat ik had meegemaakt, maar ik kwam niet op woorden.

********************************************************************

From:  The Antari from Antares

By Alloya Huckfield

Copyright 2020

978-1-71662-545-9

Cover art by Jeanette Kirkham      Jeannettekirkham.com

PS from Alloya:

The Antari are very different to other beings, other beings talk in earth language and are here on different missions. The Antari are working on a different level.

Here is some art of my friend Marco who gets downloads of starcodes from the Antari that is the closest you will get to a language coming from them ..:)


De Kracht in de Mens

(door Yinthe Joy) In dit levensveld hebben zich al vele malen wereldse situaties voorgedaan om de Mensheid af te leiden en te misleiden van zijn Ware Essentie.

We ervaren nu wat we nu ervaren maar in vervlogen tijden hebben we vaker voor hele hete vuren gestaan als mensheid.

Hete vuren waarin er oorlogen zijn gevoerd om een tal van ‘redenen’ maar in de situatie zoals wij deze ook nu ervaren is het een oorlog die gaat over het menselijk bewustzijn.

Het menselijk bewustzijn dat van Oorsprong direct verbonden is met de levensvelden die wij de (innerlijke) BRON of God noemen.

EN dat… mag de mens NIET weten…

Alles word ingezet om te voorkomen dat de Mensheid herinnert wie wij van Oorsprong zijn.

De Mens leeft in onderwerping en is zich lang niet bewust geweest van zijn ware afkomst en zijn innerlijke KRACHT.

Situaties zoals deze zich voorgedaan hebben en de situatie die zich nu voordoet is een grootste afleiding om de mensheid die gestaag aan het ontwaken IS te beletten dieper te ontwaken.

Een dieper ontwaken waarbij de Mens gaat STAAN IN KRACHT en zich niet langer onderwerpt, ook niet aan het vervormde denkbeeld dat ontwaken gaat over opstijgen terwijl het in werkelijkheid gaat over AANWEZIG zijn in het lichaam.

Door met vele Aanwezig te ZIJN in het lichaam brengen we SAMEN de Bron van leven tot Leven hier in de controle matrix!!!

En om dit te voorkomen word er een grootste show opgevoerd om de mensen af te leiden, om hen bezig te laten zijn met Corona, vaccinaties, Trump, QAnon … and so on …

Vele voortgaande jaren en nog zijn grote getallen mensen bezig geweest de herinneringen in hun bewustzijn terug te halen van wie wij van Oorsprong Zijn.

De herinnering heeft het denkbeeld dat een mannelijke GOD waartoe je kunt bidden (een vorm van onderwerping) laten vervallen en evenzo zijn vele andere spirituele denkbeelden waaraan de mensheid zich onderwerpt komen de vervallen, zoals: beelden van engelen en opgestegen lichtmeesters.

Mensen zijn ontzettend diep gegaan in zichzelf om zichzelf op te schonen en uit te zuiveren.

Om zo zichzelf VRIJ te maken van programmeringen, vervormde denkbeelden, overtuigingen, dogma’s en trauma’s.

(Deze processen van VRIJ maken zijn nog gestaag aan de gang en de machten binnen dit levensveld willen dit vertragen door de afleiding zoals wij deze nu ervaren)

Al dit innerlijk vrij maak werk zie ik ook wel als het opnieuw polijsten van het innerlijke Gods Christal dat we ZIJN en AL tijd AL waren!

En dus NIET hoeven te WORDEN (ook weer een misleidende afleiding)

De fase waarin we nu aanbeland zijn vraagt van ons om de verantwoordelijkheid te nemen die hoort bij onze kosmische missie, dat waarvoor we NU hier Zijn.

En dat is om je Zelf te tonen in je Christ – AL Kracht.

Want de Christus is niet buiten ons, WIJ zijn de Christus.

Christus staat voor de LEVENSKRACHT waar wij alle deel van ZIJN.

Onze taak is niet om te vechten met de gevestigde machtsstructuren maar om waarlijk in Kracht hier Aanwezig te Zijn!

Dé Kracht die door er te ZIJN alles aanraakt met en vanuit waarachtige Liefde.

Deze Kracht transmuteert, neutraliseert, transformeert en bovenal … Deze Kracht Schept … LEVEN!


Sleutels tot grotere realiteit

(Rene deelt : Een fragment uit de lezing van Martijn van Staveren uit november 2015, maar de info lijkt wel of het gisteren was gegeven) –

En dat zie je ook gebeuren, we brengen heel veel licht en liefde; Maar aan de andere kant wordt er ongelofelijk veel aan de touwen getrokken, nog erger en harder dan ooit, om te zorgen dat die mensheid niet uit die (?) weg kan komen. En dat is een punt, daar ligt een stukje wat alleen de mens op deze planeet kan oplossen, door te beseffen wie zij zijn; Dat wij ook de enige zijn die dat kunnen veranderen, omdat wij als oorspronkelijke bewoners, samen met nog een paar andere oorspronkelijke bewoners van deze planeet, de enige kracht hebben, in verbinding tot deze prachtige planeet, om iets terug te brengen in het mentale bewustzijnsveld van de mens, via het planetaire bewustzijnsveld van de aarde. Daar komen we zo nog wel op.

En wij hebben nog de sleutel tot een nog grotere realiteit.

Nou wij zijn eigenlijk allemaal, allemaal, er is niemand uitgesloten. Ik spreek dan wel eens in de ik-vorm, maar we zijn allemaal uit de toekomst gekomen. En die toekomst die vanuit ons denken, nu…. bevindt in de toekomst, 500.000 jaar vanuit hier.

Mensen vragen wel eens, waar kom jij vandaan met je bewustzijn…500.000 jaar van hier…. dan zeg ik, “ja, lineair gezien, is dat 500.000 jaar in de toekomst vanuit HIER…en toch speelt het zich op het zelfde moment af, dat wij hier nu zijn. Want alles loopt in een lijn naar beneden, zeg maar in een center punt. Er is iets gebeurd in onze waarneming, waardoor wij tijd zo uitdrukken en dat het daar ook zo zijn gaan ervaren. Zo zijn we ook geboren, we hebben alleen nog maar het referentiekader hoe de tijd zich voortbeweegt, van het begin tot het einde.” Dus een vulkaanuitbarsting die een enorme lavastroom teweegbrengt en daardoor 5 dorpen worden weggevaagd, dan zeggen wij…dat is veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan, want eerst barstte de vulkaan uit en daarna gingen die dorpen ten onder. Maar metafysisch gezien en dat is ook hoe wij oorspronkelijk altijd hebben gerealiseerd, is dat het trauma wat daar plaatsvond, wat op de een of andere manier nodig was om opgelost te worden, of juist door krachten die willen dat het getraumatiseerd wordt, zorgen eigenlijk in feite ervoor dat er een oorzaak aan moet staan. Dat is kwantumfysica en dat is iets wat onze mind gewoon niet kan snappen of wil snappen. Je kunt het wel aannemen, je kunt het alleen geen vormgeven, omdat we denken binnen de kaders van hoe we nu denken…binnen dat Windowsprogramma, dankzij Bill Gates. En doordat wij daarin vastzitten, kunnen wij niet buiten die kaders kijken en ook niet voelen en dan loop je vast. Je kunt alleen eerst aannemen van… stel, dat het zo is…En stel dat als het zo is…wat zou dat dan betekenen, wat is er dan eigenlijk allemaal waar…Is het dan werkelijk waar dat wij nu in een vervolg zitten van de historie? Of hebben wij die historie geschreven op het moment dat wij nu handelen. Dat zit zo interessant in elkaar…. want daar zit ook de creatiekracht, want als wij in het nu-moment tot een bepaald inzicht komen en krachten bundelen, dat we zelf de hele historie wat we nu hebben geleerd ogenblikkelijk kunnen veranderen. Er zijn ook allemaal heel mooie interessante wetenschappelijke testen op geweest, dat wij invloed hebben in ruimte en tijd. Dat iets veranderen kan, héél subtiel, simpelweg omdat we in het hier en nu anders denken en voelen met elkaar. Goed, daar zijn we mee bezig, met het oorspronkelijk emotioneel erfgoed van de mensheid, die zijn we ons aan het herinneren…vanbinnen, dat zijn we aan het voelen, dat kunnen we niet bedenken. Dus we hebben allemaal gevoelens in ons en die gevoelens die voldoen eigenlijk niet om te communiceren met het grotere deel van onszelf. We proberen het wel te begrijpen, maar op een of andere manier kunnen we er niks mee doen omdat het geen vorm heeft. Want wij zijn in vormen gaan denken. We zitten in een vierkant en we willen uit dat vierkant, dus we denken dat we binnen dat vierkant naar buiten moeten. Maar we kunnen ook denken dat de helemaal niet in dat vierkant zitten.

De galactics

Een gigantische grote groep met een gigantisch grote alliantie met echt heel veel duizenden beschavingen tegelijk in ons melkwegstelsel, werkzaam in een hele grote alliantie om bewustzijn te stabiliseren. Om te zorgen dat in ons hele melkwegstelsel programma’s zijn van uitwisseling, waarin heel veel verschillende beschavingen van elkaar leren, dat ze elkaar ondersteunen en onderwijzen. En daar is de aarde geen uitzondering in. De aarde wordt daar ook in gesteund en ook in beschermd omdat er op de aarde iets heel belangrijks aan de hand is.

Nou, wat ze niet zullen doen en dat heb ik in het vorige deel ook naar voren gebracht, is dat ze gaan ingrijpen. Ze zijn geen onderdeel van de wereld waarin disclosure voorspelt wordt. En dat betekent helemaal niet iets vervelends, helemaal niet, want de disclosure waarin ongelofelijk onderzoek is gedaan en door honderden top generaals uit de militaire industrie en inlichtingendiensten verklaringen zijn afgelegd in Amerika onder ede; Dat er informatie achter gehouden wordt, dat er buitenaardse beschavingen op aarde zijn, dat deze beschavingen alleen maar liefdevol en goedaardig zijn en dat de technologie die er wordt achtergehouden door de geheime industrieën, worden ingezet om juist de zogenaamde negatieve wezens, om die dus vorm te geven. Wat Steven Grere feitelijk beweert, is dat er eigenlijk alleen maar positieve wezens zijn…en dat is best wel bijzonder.

Want hij spreekt zichzelf tegen, want in feite zijn dus de niet positieve wezens de industrieën hier op deze aarde…en wie zitten daarachter.

Steven Grere is ook iemand die het ook heeft geïnitieerd in de jaren 90 en hij is aan de slag gegaan met achtergehouden dossiers en files uit militaire industrieën en inlichtingendiensten, gegevens van de overheid van Amerika omdat naar voren te brengen om de mensen te laten verklaren wat de ervaringen zijn. En zo zijn er ongelofelijk mooie zaken naar voren gebracht die echt heel erg belangrijk zijn, aangetoond dat de aarde bezocht wordt door buitenaardse, dat die technologieën allemaal worden ingezet door geheime industrieën etc etc…ga maar gewoon kijken op internet, disclosure project…dat is heel erg interessant en heel dienstbaar.

Het is alleen niet zo dat die openbaring dat dat er is, dat het hele grote, waar wij een onderdeel van zijn…open ligt. Het belangrijkste is om te ontdekken is, wat onze rol is binnen dat gigantische ufofenomeen.

Ik heb hier een plaatje bij gezet wat redelijk overeenkomt, alleen het gezicht is niet helemaal zoals ik het zie bij de Arcturiaanse rassen. Dit is een plaatje ter illustratie van een ras, een soort, wat valt binnen de Arcturiaanse rassen.

Arcturiërs zijn niet allemaal van dezelfde lengte en dezelfde vorm. Wij zijn ook allemaal anders. Dus dat hebben ze daar ook en dat is alleen maar leuk…Maar ze zijn veelal of heel erg wit, ze zijn een beetje blauwig gekleurd en het zijn mensachtige wezens, zoals wij zelf, maar sommige zijn ook echt heel afwijkend, heel lang en heel dun. Maar ja wat is mensachtig hè…Heb je 2 voeten dan ben je een mens, heb je 3 dan ben je niet meer een mens…maar heb je 2 voeten en 2 handen en wijk je heel erg af van je lichaamsvorm, ben je tóch mensachtig. Dus eigenlijk is alles gewoon één. Het maakt niet uit welke vorm of welke naam we het willen geven.

Deze prachtige mooie wezens die vragen altijd communicatie over deze situatie op deze aarde, wat hier allemaal gebeurt…En over de modellen en protocollen die hier draaien, economisch gezien, in de gezondheidszorg, in de religieuze sector, in de militaire industrie, het gaat zo ongelofelijk ver; Die willen ook dat wij daar zelf onderzoek in doen. Laten we dit nou eens zelf ter tafel leggen dit onderwerp. En laat ons dan maar lekker uitgelachen worden, het maakt niet uit…we zetten het wel in beweging…hè, want de pioniers hebben het altijd moeilijk en lastig gehad in het universum…altijd, waar dan ook…want op het moment dat jij een verhaal naar voren brengt, waarvan al miljoenen mensen op de hoogte zijn, dan zet je iets neer. En die miljoenen mensen die zijn mededragers om dat verhaal in het veld neer te zetten en dat is ook wat ze van ons vragen. Ook als het verhalen zijn die in eerste instantie helemaal niet prettig zijn. Want ontkennen geeft kracht tot de in stand houding van de mogelijkheden die ons onderdrukken. Waaronder de reptiliaanse krachten, écht aardse beschaving hier zwaar onderdrukt via een genetisch invoegsysteem…het DNA…waarin coderingen in ons systeem worden geduwd, maar dat we dit op dit moment helemaal niet zien. Je trekt gewoon je kleren aan, je bent gewoon los en gaat met je fiets naar je werk en je hebt geen idee dat er iets in je bewustzijn wordt ingevoegd, maar dat is bij ons allemaal; We hebben niet in de gaten hoe dat precies functioneert, maar het is wel een onderwerp waard. We hebben natuurlijk heel veel krachten die positief zijn, zoals de Arcturiaanse rassen, echt mededragers van bewustzijn, ze zijn ook werkelijk gestationeerd op de aarde, alleen in een andere dimensie van ons bewustzijnsveld. Als je mij nou zou vragen van wat is nou een dimensie…mijn eigen ervaring is niet zozeer zoiets waar je naar toe kunt reizen, een dimensie is ook niet iets waar je naar toe acsendeert, want wij zijn al volledig geascendeerd. Wij zijn al superieure wezens en tot een staat gekomen dat we geëvolueerd zijn, alleen we zien het niet meer. Omdat er iets gebeurd is.

Maar wat een dimensie in feite is, dimensies zijn allemaal bewustzijnsvelden dwars door elkaar heen, dat zijn er miljarden…En elk bewustzijnsveld is een universum op zich, dat is een andere frequentie, een ander bereik…En al die bewustzijnsvelden zitten aan elkaar gekoppeld, ze zijn alleen niet voor iedereen toegankelijk, dat is afhankelijk van het vermogen van het ras die daarin kan reizen. En de mens is van origine, van oorsprong, een beschaving, die letterlijk met al die bewustzijnsvelden tegelijkertijd contact heeft. En daarmee ook met ál die bewustzijnsvelden tegelijkertijd kan interacteren en ook kan reizen. En dat is dus in feite een dimensie, dus een dimensie hangt af van het vermogen van het wezen. En zo zijn er héél veel ander beschavingen, die dus uit hele andere bewustzijnsvelden komen en andere universa, die komen uit een hele andere vibratie en hebben niet het vermogen om dit bewustzijnsveld waar wij in zitten, binnen te komen. Maar ze weten wel dat we er zijn, omdat het bekend is in het universum. Ze weten ook waar we zijn maar ze kunnen ons niet bereiken en dat komt niet door hen, maar dat komt omdat wij in deze frequentie terecht zijn gekomen, waarin wij niet meer het vermogen hebben in verbinding te zijn met al die andere frequentielagen. Dus wat is een dimensie…reizen we nou van de derde dimensie, door de vierde naar de vijfde? Of is het beter te zeggen van…ons vermogen gaat fundamenteel toe nemen… daardoor gaan we door een schil heen van controle in dimensie vier, waarin wij dus wezens en beschavingen tegenkomen die in die frequentie, ons superieure vermogen hebben gehackt, daardoor gaan we ze tegenkomen; We gaan daar doorheen omdat wij als oorspronkelijke wezens dus daar geen oordeel over hebben, we komen dan in een nog groter circuit, in de vijfde dimensie terecht. En zo heeft elke dimensie op zich, ik noem het maar een vermogensdistrict, want zo wordt er eigenlijk galactisch over gesproken, vermogensdistricten…en daar gaan we dus doorheen en daar maken we verbinding mee.

Mooi hè…onvoorstelbaar is dat en daar mogen we best trots op zijn, want dat zijn we allemaal vergeten. Ons is geleerd dat wij niks kunnen, ons is geleerd dat wij er niet toe doen…en als je denkt dat je er toe doet, dan doe je één keer in de 4 dagen een kruisje in zo’n hokje, de komende 4 jaar….nee, dat is niet gewenst.

Precies het tegenovergestelde model. Alle beschavingen die uit alle andere bewustzijnsvelden naar de aarde toekomen, doen dat door in te lijnen in ons frequentiebewustzijn, dat noem je dus een planetair bewustzijnsproces. Dat zit niet aan mij gekoppeld aan deze planeet, maar door het hele universum heen. Dus ze hoeven niet speciaal naar de aarde toe te reizen, ze kunnen ook 20 miljard lichtjaren verderop inloggen in dat bewustzijnsveld. En dat is heel bijzonder om te gaan onderzoeken, want dat betekent ook dat wij ook vanuit hier in kunnen loggen op het bewustzijnsveld van hun. En als mensen dan vragen van…hoe reis jij dan, reis jij dan fysiek? Ja wat is dan fysiek, wat is fysiek op het moment dat jij het vermogen hebt om op bepaalde reizen in te loggen in een ander bewustzijnsveld.

Diep invoelen vanbinnen, het gevoel hè, zonder enige vorm van hoe je denkt dat het moet, hier zijn geen methodes voor, dat is allemaal hier (wijst naar hoofd). Dé methode bestaat niet. Je kunt voelen, in je bewustzijn hier (hart), maar in feite is dat ook heel discutabel want in feite is alles gewoon bewustzijn en is gewoon krácht. Ons bewustzijn van liefde zit overal…want wij zijn gewoon een informatiedatabank van licht, dus dat zit niet hier maar dat als centerpunt gemaakt, maar dat is op zich goed…Maar in combinatie met denken en het voelen kunnen wij veel sneller contact krijgen met buitenaardse wezens. En dat hoeft niet altijd perse een vliegend voertuig of schotel te zijn die ineens ergens zijn landingsgestel uitklapt, ze kunnen zich gewoon fysiek zo laten zien; Dat ze zich echt afstemmen op ons bewustzijnsveld. Maar het kunnen ook gigantische voertuigen zijn, zoals ik ook met mijn familie heb gezien, dat ze gewoon recht boven ons gaan vliegen en was er een groot wit licht en ineens splitste zich dat licht, het ging open…en kwamen er allemaal lichtballen uit en die druppelden als het ware eruit en waren ook niet gelijk los ervan, dus het was echt een waterdruppel in licht en ploep…was het los. Het vloog echt als een formatie helemaal zo over ons vakantiehuis heen. Maar mijn vader heeft mij natuurlijk al zijn hele leven horen praten, totdat hij dat zag en toen begon hij echt…hij was op zoek naar een referentiekader van wat dat zou kunnen zijn…Nou dus we hebben gewoon lekker gekeken en hij was enorm aan het denken…en toe kwam eruit dat hij het niet kon bedenken (lach). Dus het denken op zich voldoet niet. Het enige wat je kunt doen, is op zo’n moment is je denken uitschakelen en je ogen dicht…ploep dicht, niet meer kijken…weg zintuiglijke waarneming, want hier worden we gefopt. Nou, er zijn heel veel positieve, maar ook heel veel negatieve krachten, dus laten we nu maar eventjes een negatieve doen.

Deze plaatjes heb ik van het internet afgehaald, maar het komt heel erg overeen met hoe het er echt uit kan zien. Hè, die voertuigen kunnen letterlijk uit de wolken tevoorschijn komen en die kun jij dus oproepen. Je roept niet uit de wolken een voertuig op, maar je verandert je bewustzijnsfrequentie en door te communiceren, niet op de menselijke manier, maar op een hele andere wijze, komen ze gewoon letterlijk binnen. En wat die wijze is en dat is wat ik ook tracht naar voren te brengen, is dat zodra wij het angstsyndroom in ons zelf durven te doorlopen, dan hebben we dus toegang tot die verbindingsvelden. Wie kent dat gevoel niet, dat je op een gegeven moment in een situatie zit ergens, het maakt niet uit wat je in je leven meemaakt, het hoeft geen onderwerp te zijn wat hiermee te maken heeft, maar waar een spanningsveld is, waar je nerveus van wordt en je kunt je er ongemakkelijk van voelen en dan denk je ik moet een valium innemen of zo; Een enorme dosis spanning of stress… Spanning en stress en dat soort emoties, als je dat niet gaat classificeren en je laat dat toe, dan is dat niets anders dan neurologische gevoelens die door het fysieke lichaam gejaagd worden, dat zijn allemaal neurotransmitters die met een gigantische snelheden door ons centraal zenuwgestel geschoten worden en die kennen dus helemaal geen beeld daarbij, dus wat gaat het brein doen, die gaat flipperen…die gaat zeggen ik ben overspannen…Terwijl als je dat goed gaat begrijpen en je gaat door die gevoelens heen, dan kunnen die gevoelens juist heel erg open gaan en dan komt er een kracht bij naar voren, gevoelens…en dat zijn dus de communicatiewaarden. Maar wij willen graag binnen die referentiekaders zitten.

Hoeveel mensen hebben als ze een meditatie doen en stel dat je heel ontspannen bent en dan komt er een moment na de meditatie dat er gevraagd wordt te gronden…zo leren we dat…lekker met de voeten op de grond en vervolgens na die meditatie en het gronden, dat je dus terugkeert in het hier en nu. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en om te kijken van ik wil helemaal niet in het hier en nu. Wat moet ik in het hier en nu…laat mij nou maar eens gewoon in die meditatie zijn, zou ik nou werkelijk niet weten als ik helemaal compleet uit de bocht vlieg, als galactisch wezen…zou ik dan echt niet weten wat ik met die gevoelens zou moeten doen? Daar ben ik op mijn twaalfde jaar mee begonnen, omdat ik hele lieve vrienden heb, die mijn leermeesters ook zijn en die mij ook hebben geleerd van hoe kun je mediteren. En ik ben dus gewoon die bocht uitgevlogen, zonder vangrail….ik ben er gewoon uitgegaan…bam! Dus wat er gebeurde letterlijk, ik ging door lagen heen van pure angst, héle grote krachten die…nou waar de meeste mensen zeggen van ohh ..dat is negatief…nou dat zijn vernietigende krachten, maar ik ben daar helemaal dwars doorheen gegaan…en waar kwam ik in terecht, in een creatieve kracht van mijzelf die immens is! En ik ben gaan onderzoeken van hoe kan dat, dat dat zich eerst laat zien als een negatieve kracht; Dus wat wij dus geleerd krijgen is, is een format en dat doen we allemaal ook nog steeds na en dat wil niet zeggen dat dat dan niet goed is, het is wel goed omdat je vaak niet weet hoe je moet reageren als je zo’n bocht uitvliegt. Maar hoe meer informatie wij krijgen, hoe meer moed wij in ons zelf op kunnen pompen, om ook te zeggen van…nou, weet je wat, er kan eigenlijk helemaal niks gebeuren, ik ben een galactisch wezen en alles wat is, is gewoon mogelijk…er gebéurd ook niks. Je kunt niet sterven, je kunt er niet gemarteld worden, er gebeurt alleen maar iets wat je niet begrijpt, vanuit je mind…dát is ‘t…dáár wordt het door gelimiteerd. En zo ben ik lekker aan de slag gegaan en ik ben gewoon buiten mijn kaders gekomen, al die gevoelens heb ik dus op aardse wijze tot mij laten komen en al die spannende dingen gewoon kunnen doorleven, zonder mijn angst en dan blijkt dat dus de taal te zijn om te communiceren met allerlei bewustzijnsvelden. Dus hoe laten wij ons regeren door angst. Dat is werkelijk gigantisch!

En hoe durven wij daar doorheen te gaan.

Er zijn natuurlijk ook beschavingen die er echt mee bezig zijn, het bewustzijnsveld van de aarde op een hele slimme manier te manipuleren. En dat noemen we maar even infiltratietroepen in ons bewustzijn. Dat zijn wezens die ook er uitzien als onder meer de reptiliaanse wezens, er zijn honderden verschillende soorten en rassen en belangrijk om te begrijpen dat het een alliantie is van een gigántische geavanceerde beschaving die echt allerlei verschillende doelstellingen hebben, los van elkaar; Maar samenwerken om het bewustzijn van de mens op deze planeet, in de frequentie in de loop te houden, in de mindcontrole eigenlijk, om te zorgen dat we niet kunnen ontdekken wie we zijn…het zit héél slim in elkaar. Eén van die mindcontroleprogramma´s loopt via ons hoofd. Ik heb in deel 2 nog iets verteld over symboliek…hoe we worden gehypnotiseerd d.m.v. vleugels en ik heb vanmiddag een gesprek met iemand gehad voor dat ik hierheen kwam, die had een boek gelezen over mindcontrole en hij zegt op een gegeven moment…weet je, het is eigenlijk gewoon te idioot voor woorden als je gaat begrijpen dat je dus een afbeelding, een illustratie kunt zien, die voordat je geboren bent…al voor dat karmische proces… wat wij dus denken dat er plaats vindt, wat ingevoegd is in ons onderbewustzijn, dat een betekenis “x” en op het moment dat je dat plaatje ziet, wordt dat ingeladen in je bewustzijn…dat gevoel… wat er bij hoort, dus de gemoedstoestand. En die gemoedstoestand die dus in jou zit, waarvan jij denkt dat het bij jou persoonlijkheid hoort, gaat regeren en op basis van die gemoedstoestand, ga jij dus handelen. Dat is de sleutel hè…de mensheid is verslaafd aan haar eigen gemoedstoestanden. Want op het moment dat onze gemoedstoestanden in één keer worden vrij gekoppeld van onze persoonlijkheid, zijn we ongelimiteerde wezens. …..

Bron:  20151101-MvS-1-4-Itaka-Renkum


Open hart

Hallo jij,
Een open hart. Hoe doe je dat in deze tijden?
Mijn hart is gebroken, ik heb mijn hart vastgehouden, handen over mijn hart gestreken en mijn hart laten raken, velen draag ik een warm hart toe. Mijn hart is er druk mee zeg maar.
Maar ik voel ook de neiging om mijn hart te sluiten. Om net als de wereld in een lockdown te gaan. Het is verleidelijk en lijkt heel wenselijk.

Dicht gaan voor onbepaalde tijd, onderduiken voor een winterslaap, maar dan niet omdat het de roep van de natuur is.
Het is gebeurd voor je er erg in hebt. Het hart sluit zich geruisloos. Zonder bombarie. Het hart is sowieso een bedreigde diersoort, dus zij is gewend zich te verbergen.
Er is zoveel waar je je achter kan verschuilen. Teveel om op te noemen. En redenen om je te verschuilen zijn er ook, plenty.
Een open hart is gul, vrij, kalm, vol vertrouwen en vreugde. Zie dat maar eens te rijmen met de wereld en de tijden waar we nu vol in leven.
Hoe doe jij dat? Ik ben zo benieuwd, vertel het me.

Op dit moment is mijn hart open, terwijl ik dit schrijf, ik voel het gloeien. Dat voelt fijn.
Ik voel dat ik tevoorschijn wil komen, mezelf wil laten zien en anderen wil zien. Ik wil praten en uitwisselen, geraakt worden, dansen om de wereld bij te staan en te roepen vanuit mijn tenen dat voor elkaar zorgen meer is dan volhouden. Volhouden doet mij denken aan het recht van de sterkste en aan de ongelijkheid. En volhouden leidt tot opgeven, dus wat voor raadgever is dat?

Ik houd leeg, alles eruit, leeg dat hart en weg met de bezwaren en open die boel, luchten en ademen, diep in en uit en in een warme omarming houd ik dat vast.

Jarka Doeswijk (https://eigenwijsgezondzijn.nl/)


Reactief geprogrammeerd gedrag

(door Yinthe Joy) Het van oorsprong observerende en voelende Mens is verworden tot een reactief mens.

De neiging om overal op te reageren is geprogrammeerd gedrag wat niet eigen is aan onze ware aard.

Onze geprogrammeerde persoonlijkheid weet niet beter dan vrijwel altijd en direct te reageren op hetgeen wat er buiten zichzelf gebeurt.

Jezelf verdedigen, in de aanval, ergens iets van vinden en altijd direct een mening hebben, overal direct een antwoord op geven, jezelf of een ander veroordelen.

Het zijn allemaal manieren van reageren die geprogrammeerd zijn in het brein waar de persoonlijkheid zich veelal mee identificeert.

Wees je ervan bewust reageren is niet alleen een uiterlijke daad, ook ALLE gedachtes die wij denken over iets, iemand en over persoonlijke en wereldse situaties zijn een reactie!

Door het direct reageren zoals we dat als mensen veelal doen scheppen we samen niet wat we graag wensen te zien, we creëren echter telkens meer van hetzelfde in het patroon van actie en reactie.

Oorzaak en gevolg hangt er nauw mee samen.

ALLES is energie en trilling!

Kun je je voorstellen en voelen wat al dat reactief gedrag doet met het energetisch veld waarin wij leven en wat het doet met Gaia (de aarde)?

Kun je voelen hoe versnipperd het bewustzijn van de mens is door de ruis die voorkomt uit het continue reageren?

Hoe kan een Mens in die ruis HELDER VOELEN?

Kun je je voorstellen en voelen wat het zou doen als de Mens STIL zou worden en zou observeren vanuit de NU(L) zone en nergens meer op zou reageren?

Een mens wat volledig alles in zichzelf tot NUL laat vallen, is een Mens wat weer gaat VOELEN en helder kan observeren.

Wanneer dit gebeurt kan dit Mens zijn aanvang weer nemen als mede schepper vanuit de BRON des levens.

Ik weet dat veel mensen het zich totaal niet voor kunnen stellen hoe groots de Kracht is van observeren vanuit de NU(L) zone.

Wij zijn immers geprogrammeerd te geloven en te denken dat onze reacties verandering tot stand brengen en dat je om jezelf te laten gelden of te verdedigen overal op zou moeten reageren.

Maar laten we eens heel eerlijk zijn jegens onszelf en jegens elkaar.

Wat heeft reactief gedrag waar zelfs oorlog uit voort komt ons als mensheid gebracht tot dusver?

In de herhalende reacties die we als mens tot dusver op elkaar en op de uiterlijke wereld hebben gegeven hebben we de wereld buiten ons niet zien veranderen naar hoe vele van ons voelen dat we wensen dat de wereld eruitziet.

Dat komt omdat de reacties die we geven uitgelokt worden door de machten van deze wereld en niet tot stand gekomen zijn vanuit onze kosmische aard.

Daardoor houden we deze werkelijkheid zoals die zich nu gedraagt mee in stand.

Bijvoorbeeld:

Wanneer jij naar de persconferentie kijkt of achteraf hoort wat er gezegd is en vervolgens reactief reageert niet vanuit bewuste aanwezigheid en gevoel maar vanuit een collectieve gedachte reactie op hetgeen wat je gehoord en gezien hebt.

Vanuit waar reageer je dan?

En tot welke wetten conformeer jij je dan op het moment dat je zo reageert?

De wetten van de Bron werelden waar je oorspronkelijk vandaan komt?

Of de wetten van deze kunstmatige matrix?

Mijn vraag raakt je enkel aan om diep in jezelf af te dalen en te voelen.

Ik ben hier om je wezenlijk aan te raken in wie je werkelijk bent.

Vanuit wie wij werkelijk zijn, zijn wij namelijk NIET in staat om een ander mens schade te berokkenen, zelfs niet de mensen die trachten ons schade te berokkenen.

We zijn kosmische liefde en vrede strijders geen militairen die oorlog voeren.

Op het moment namelijk dat wij als Mens Rutte en de Jong verrot schelden is dit het richten van een wapen met schadelijke trilling die een wereld vol schadelijke trilling mee in stand houdt!

Op een moment dat, bijvoorbeeld, de actie zoals een persconferentie diepe emoties zoals boosheid of verdriet bij je oproept is er een andere mogelijkheid dan te reageren.

Je kunt op dat moment het volgende doen, op JOU manier.

Ik omschrijf hieronder een voorbeeld.

Zet alle apparatuur uit, creëer een fijne sfeer voor jezelf.

Ga heel bewust verbinding maken met je lichaam in zijn geheel (dus ook je hoofd)

Geef ieder deel van je lichaam van binnenuit aandacht, raak ieder deel aan met je bewustzijn.

Ben je bewust van je ademhaling en volg iedere beweging van in ademen waardoor je steeds meer met je aandacht naar binnen keert om aanwezig te zijn IN je lichaam.

Alle gedachten die je hebt over wat er gebeurt op persoonlijk of wereldse laag laat je aan je voorbij gaan, accepteer de gedachte niet.

Voel bewust je onderbuik en adem er telkens bewust naartoe.

VOEL de emotie en laat deze er Zijn.

Je hoeft alleen maar te Zijn, stil en aanwezig.

Wellicht kun je nu voelen dat emotie scheppende levenskracht is.

Deze levenskracht kun je NU in gaan zetten om te scheppen.

Ik stel je voor om NU je voorstellingsvermogen te gaan gebruiken.

Stel je eens voor……

Hoe ziet de wereld eruit die jij voelt van binnen?

Hoe gaan alle levensvormen daar met elkaar om?

Hoe ziet de natuur er daar uit?

Is het water, de lucht schoon?

Leven Mens en dier daar gelijkwaardig aan elkaar?

Hoe voelt het daar en hoe voelt dat in je lichaam, hier en NU?

Zet de poorten van gevoel in je lijf eens open en laat je voorstelling voorbij het beperkte denken gaan.

Zie alles maar voor je zoals jij het voelt en wenst!

JIJ bent van Oorsprong een waarlijk schepper.

Zet de Levens Kracht om te scheppen in jou voor het goed van AL het leven maar AAN.

❤Informatie geneeskunde

Als ik spreek over informatie geneeskunde dan heb ik het voornamelijk over dat wij informatie vanuit onszelf kunnen lezen, vanuit hier (hart). Dus je zou je kunnen voorstellen dat er een groep van 100 mensen bijeen komt en dat ze geleid door een aantal zeer goed gekwalificeerde natuurartsen en die artsen zijn op de hoogte van hoe de Force of Life functioneert en gaan de mensen inspireren om het zelf te ervaren. En dan ga je met elkaar de natuur in en dan zijn er grote bekrachtigingen in relatie tot de natuur in combinatie met kennis die wordt doorgegeven, maar vooral ook in een programma dat je kunt achterhalen wat de onderliggende redenen zijn waardoor  die verstoring er ooit is gekomen. En dat is dus een informatiegeneeskunde, in combinatie met kennis en vooral van oeroude verbinding in relatie tot de natuur. We zijn een onderdeel van de natuur, dit lichaam is een onderdeel van deze natuur. Normaal functioneren wij binnen de cirkel van de natuur, maar de mensheid is ontspoord en zijn uit de cirkel van de natuur gestapt. En dat betekent niet alleen in maatschappelijk opzicht maar ook in emotioneel opzicht, de verbinding met de natuur.

Het gaat hier om een nieuw vorm voor deze aarde van informatie herziening, herschikking, geneeswijze. Genees. Wat valt er te genezen, een verstoring die gezien moet worden! Niet met allemaal betekenissen erachter waar het aan gekoppeld is, hè “dat komt daardoor, je leven lang heb jij dat gedaan, dus ja”. Nee, dat is niet van belang. De verstoring is er, de verstoring moet gezien worden en de verstoring moet belichaamd worden met de broncode van waarneming.

Want wat we nu zien als een ziekte, dat zal straks gezien worden als een verstoring in de energie-informatie, dan zijn er geen pillen meer nodig maar dan zijn er dus apparaten die de harmonische frequenties die de geometrie eigenlijk die wordt uitgelezen en teruggezet naar hoe die informatie en die energie hoort te trillen, de frequentie. Maar daar liggen dus twee werelden, het kan dus met technologie van buiten en dan kan het nog steeds gemanipuleerd worden of het is informatie, de kracht van binnen uit. En die twee zaken dat is echt baanbrekend, dat is echt enorm groot.

***

Je zou kunnen zeggen dat er verschillende programma’s lopen door het neurologisch systeem van de mens. Dat is waar we het op dit moment mee te maken hebben, maar voor ons is het primair het belangrijkste, dat we met de aandacht bij onszelf aanwezig zijn. Vooral heel erg bij onszelf. Dat we onze ogen dicht kunnen doen, dat we ons lichaam heel erg ervaren en ook heel veel van ons lichaam gaan houden. Dat we voelen het lichaam is ons dienstbaar. Dat lichaam roept ons letterlijk: “Kom hier in mij aanwezig zijn,” en dat lichaam wil ook heel graag voor ons zorgen en de vraag is maar hoeveel wij zorgen voor dat lichaam. Als daar een synergie plaatsvindt tussen het biologisch lichaam, wat ontwikkeld is door super geavanceerde wezens, die ooit ook mensen zijn geweest, waarvan het programma gehackt is waardoor wij andere prikkels in ons systeem voelen dan wat we ooit hebben gevoeld, hè want dat heeft met informatie geneeskunde in het brein te maken, hoe het celweefsel ontstaat op basis van origineel bewustzijn, als we daar ook nog eens een keertje goed aanwezig kunnen zijn, dan zijn we letterlijk bestand tegen de prikkels van oorlog, zijn bestand tegen prikkels van claimen, we zijn overal tegen bestand want alles mag er nou zijn. Dan zijn we compleet in een open veld. Dus het komt uit heel veel verschillende lagen en velden vandaan.

***

Alles is holografisch bewustzijn. Alles is met elkaar verbonden. Het voorstellingsvermogen van de mens dat alles niet verbonden is, dat je alleen bent, dat je in eenzaamheid verkeert, dat dat precies de schakel is waardoor jij in die eenzaamheid kan blijven zitten. Het voorbeeld van de DNA, holografisch bewustzijn. Denk hier eens over na en neem het mee naar huis en leg deze desnoods met je voorstellingsvermogen door het hele universum heen. En dat dit universum een onderdeel is van een nog groter Kwantum Holografisch Bewustzijn. Jouw lichaam, DNA, in elke DNA streng ligt je heel lichaam opgeslagen. Als ik een stukje uit mijn schouder haal, stukje huid, en ik laat het onderzoeken dan ligt er in dat stukje DNA alles opgeslagen over mijn teen. Dus mijn hele lichaam is een hologram en bestaat uit allemaal kleine informatiepakketjes, miljarden, miljarden informatiepakketjes, en als in mijn schouders iets verandert in mijn DNA dan verandert dat in elke DNA van al die andere strengen DNA in al die andere hologrammen in mijn lichaam. Dus wat in mijn schouders gebeurt wordt in mijn teen gevoeld. Wat er in mijn DNA in mijn knie gebeurt is bekend in mijn nek DNA, want als je die onderzoekt zie je ook de verandering. Dus wij zijn allemaal intelligente hologrammetjes, informatiecellen en daar waar de verandering plaatsvindt wordt dus in het hele lichaam gevoeld. En het lichaam is een resultaat van al die cellen. Het gaat over groepsbewustzijn.

Ik ben er zeker van, en dat heb ik in dit leven hier als Martijn met heel veel verschillende beschavingen het over gezondheidszorg gehad, dat als de mensen aandacht krijgen van elkaar, als de groepsenergie weer wordt hersteld, de groep van het collectieve, planetaire bewustzijn, alle mensen op de aarde, dan wordt de gezondheid voor 90% in één keer weer geactiveerd in de mens. Dan is eenzaamheid weg, het er niet meer bij horen, geen klankbord hebben om met iemand te spreken over wat je voelt ook al is het iets wat de ander waanzinnig vindt, dan is voor 90% de gezondheid weer terug.
En het blijkt ook, want ik bedoel, bij psychiatrische instellingen, daar staan rijen denkbeeldig voor de deur. En wat is dat nou eigenlijk, afgezien van die medicijnen, die erin worden geprikt of die mensen krijgen voorgeschreven, het is gebaseerd op een luisterend oor. Het stereotypische beeld van dat je op een bank ligt op de sofa bij de psychiater, is gebaseerd op het feit dat de psychiater achterover leunt en luistert, met één oor vaak, naar wat de cliënt heeft te vertellen. En dat de cliënt weer een stuk lichter naar buiten gaat, door alleen maar iemand gehad te hebben, die naar haar of hem heeft geluisterd. En dat is belangrijk. Als je vanuit dat stuk werkt, vanuit het menszijn, luisteren naar elkaars ervaringen dan is een groot deel van de gemoedstoestand en de emoties, die worden gewoon rustig, dan ontstaat er een neutraal veld.

Door in het lichaam aanwezig te zijn met de kracht van ons voorstellingsvermogen kunnen we met ons lichaam communiceren en dan breng je precies daar waar nodig is beweging in ons celbewustzijn om ons lichaam te herstellen, dat de verstoring ontstoort. Zit er misschien nog een verstoring vòòr die verstoring? Een verstoring is een stolling van het celbewustzijn, dus de oorspronkelijk informatie wordt niet meer doorgegeven, dan krijg je verkramping, verkleving. Ziekte als kanker wat zich uit fysiek in celdeling is in wezen net hetzelfde als dat het een tekort aan bewustzijn is van dat wezen. Werken met je bewustzijn werkt helend.

Alleen iemand die fysiek aanwezig is kan een ander daarbij helpen. Wezens die niet fysiek aanwezig zijn kunnen je wel emotioneel ondersteunen door kracht te brengen.

Zelfhelend vermogen in werking stellen, niet zozeer om fysiek te helen maar dat wij vrij komen met ons emotioneel bewustzijn. Je kunt beter 10 dagen in volle vreugde en volledige verbinding leven in jezelf en dat je dan daarna je lichaam aflegt als dat je bijv. 80 jaar leeft en je hebt een verkrampt emotioneel bewustzijn en je gaat gebukt door het leven.

Ons lichaam is sterfelijk gemaakt als pressiemiddel om daar in te gaan zitten, in die overleving van het lichaam te gaan zitten.. Het gaat om het intellectuele spirituele lichaam om dat te vergroten en dan maakt het niet uit voor hoe lange tijd dat is. Kwaliteit vòòr kwantiteit! Brein is het neuraal zelfhelend vermogen van het biologische wezen.

***

Ziekte is een verstoring in het informatieveld. Als jij die in jezelf kunt repareren, het liefst op basis van je inzicht, als je brein iets anders weet gaat het ook iets anders doen en gaat je lichaam ook andere dingen doen.

Wij zijn uitgeschakeld dus ons hele fysieke systeem functioneert niet op de manier zoals het hoort en het merendeel van de ziektes en ziektekiemen zijn gebaseerd op parasitaire programma’s die gezamenlijk een artificieel systeem zijn om ons bewustzijn te beïnvloeden. Het is een vorm van blue-light technology met chips, artificieel, wat ook in het menselijk lichaam aanwezig is. In dit hologram bepalen zij wie welke ziektes krijgt om ons onwetend te houden en uit de kracht van ons  eigen vermogen om de identificatie met ons lichaam te ontkoppelen en vanuit een ander bewustzijn jezelf te gaan ervaren.

Maar ja, uiteindelijk zijn onze lichamen getraumatiseerd, maar niet wie wij zijn. Wij zijn zelf volmaakt rustig en liefdevol. Maar ja, het lichaam doet wat anders.

Deze hele werkelijkheid die speelt zich af in ons bewustzijn, wij zitten met een bril op. Zolang het merendeel van de mensheid zich niet bewust is dat ze de bril op heeft blijft er een collectieve waarneming in beweging waardoor datgene maximaal wordt gezien door mensen, die dat niet door hebben en daarom wordt het bevestigd. (wij houden het in stand). Dus alles wat er buiten ons gebeurt is het resultaat van het collectieve veld. Dus dieren ervaren iets letterlijk wat past bij de fysieke gesteldheid in het collectieve beeld, maar dieren kunnen dus veel makkelijker genezen dan de mens want die kennen geen weerstand. Maar het zit er wel en we hebben allemaal te maken met fysieke lichamen die op trilling gebaseerd is en zolang die trilling van het bewustzijn van de mens gebaseerd is op wat we nu zien en wat we nu denken, ja dan is het er gewoon.

Bepaalde ziektes komen in een bepaalde omgeving niet voor omdat die mensen daar nog nooit van gehoord hebben. Waarom denk je dat de media zo uitvergroot dat er een bepaalde ziekte is? Mensen ontvangen die trilling die op gedachte gebaseerd is van andere mensen.

Wij hebben de generator in ons lichaam om die gedachten en frequenties uit te filteren.

Als je met aandacht bij je hart leeft wordt je hele neurobewustzijn van je brein wordt veel krachtiger omdat dat een andere trilling is, een andere taal. Als je een meting zou kunnen doen in je milt en je zou dat omzetten in een trillingsgetal, je zou dat omzetten in een trilling en die trilling omzetten in een toon en je ziet daar de geometrie bij ontstaan, dan zou je moeten zien wat er gebeurt als er een verstoring plaatsvindt in het brein, die geometrie zie je veranderen. Dan is er een programma, software storing. Als je op dat moment gaat afstemmen op je hart, en je gaat naar je hart luisteren en je laat ook je hartskracht toe, dan gaat je hartskracht ervoor zorgen dat er een ander bewustzijn in het fysieke lichaam komt, in je brein, en dan wordt je brein gereset en vertrekt ook de historie. Dat is de nieuwe informatie geneeskunde en ik wil dolgraag met een aantal mensen in Nederland een nieuw gezondheidscentrum op gaan zetten. Daar ben ik al me aan het oriënteren en niet een gezondheidscentrum zoals we die tot nu toe hebben gezien, maar een gezondheidscentrum waar je in jezelf rehabilitatie verricht, waar dus geen behandeltafel staat van: zo, ik lig er klaar voor, nee bewustzijnstraining.

Bron: uit ‘Bewust aanwezig zijn in je lichaam’, samengestelde teksten van diverse Crowd Powers (met Arjan Bos) en bijeenkomsten met Martijn van Staveren