Packaging…

Ik kijk, ik voel…

Ik kijk naar de Aarde.

Deze prachtige leef-ruimte in de ruimte…

De klank en echo

van talloze ervaring van je wezen,

Deze dierbare, levende,

Koesterende wonderland…

Sommigen noemen ze de blauwe parel,

The Blue Pearl.

Ik vraag

me hardop: Wat heb je nodig?

Niet nog meer berekeningen

over graden en halfgraden van warmer of kouder.

Is het iets met de dijken, met de waterpompen,

met dit, met dat,

met modellen en cijfers

(meningen, discussies, labyrint van De oplossing)

Maar waar ik ook kijk,

zie ik (zie jij dat ook?)

rond-zwerf-afval, plastic, verpakking, “packaging”…

Die zie ik in de steden, in groene perkjes,

Soms zichtbaar op de stortplaatsen,

Soms ongezien, ergens gedumpt…

Wateren van de Aarde

komen in aanraking met afval, plastic, andere stoffen.

Meer bewustzijn, meer aandacht

daarop, op wat weg moet,

op wat onze keuzes zijn over het verpakken…

Niet akkoord,

niet gewoon,

niet te accepteren.

Dit bewust-zijn,

in ons-zelf.

Aarde, water heeft het nodig.

Ik neem dit mee in de bekrachtigingen de komende tijd. Voel je vrij om daarin ook waar te nemen.


Schilderij door Therese

Tijdlijnen

(door Thérèse Jeunhomme) Mensen die hebben geleerd om op een hogere frequentie te vibreren en hun frequentie meestal op dat niveau te houden, ondanks de onrust om hen heen, zullen deze nieuwe boost van energie die vanuit het galactische centrum binnenkomt anders ervaren dan iemand die zich helemaal niet heeft voorbereid . Dus sommige mensen zullen in deze periode volledig of gedeeltelijk open staan voor verborgen gehouden informatie, terwijl anderen overweldigd zullen worden door de kracht van deze energieën. Als een persoon veel angst, haat, woede, wrok en oordeel in zijn of haar persoonlijkheid heeft, zullen deze eigenschappen toenemen.

Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat we honderden, misschien duizenden, misschien tienduizenden levens leven in een zich uitbreidend multiversum (in mijn geval beslaat dit inmiddels 21 miljard jaar) be-leven. Dit betekent dat we hier op aarde meerdere levens tegelijk leven.

Het belangrijkste om te weten voor nu (er komt zoveel meer bij kijken) is dat we tijd als horizontaal ervaren. Mensen in het algemeen zijn zich niet eens bewust van het feit dat er ook verticale tijd is.
Er is een geheel nieuwe complexe wetenschap over tijdsconcepten, die zich uitbreidt op het algemene concept van hetzelfde. Dit verklaart hoe ruimte/tijd in zijn uitgebreide werkelijkheid eigenlijk drie ruimtelijke dimensies en drie dimensies van tijd, namelijk: lengte, breedte, hoogte, lokale/horizontale tijd, verticale tijd en vijf oneindigheden met 12.900.000 “interventiepunten” in horizontale tijd is.

Verticale tijd houdt in dat men een ervaringsmoment kan selecteren en tijd en ruimte kan gebruiken als het portaal waardoor ze hun selectie echt kunnen maken. Zodra de selectie is gemaakt, worden tijd en ruimte de continuïteitsfactor die verticale tijd verandert in horizontale tijd of conventionele tijd (fragmenten).
En het verschil tussen horizontale en verticale tijd is dat verticale tijd heeft te maken met de gelijktijdige ervaring van alle tijd, en horizontale tijd heeft te maken met de continuïteit van tijd in lineaire, moment-tot-moment ervaringen.
Dan moet er een nieuwe reeks technologieën worden gebouwd, gebaseerd op een nieuwe matrix van hoe de wereld werkt. Bijna alles wat we eerder voor waar hielden, moet opnieuw uitgevonden, opnieuw geformuleerd en geïntegreerd in deze nieuwe matrix.

‘Op een dag zullen de boodschappers komen
met verhalen over een nachtelijke zon
moedeloos, onverbiddelijk brandend
in de diepste schaduw van duizend schaduwen.
Ze zullen je vertellen over de
serene onverschilligheid van God.
Ze zullen je bij de hand trekken
door gekneusde steegjes
en bewijs de wanhoop van de mens
afgewezen van de schoonheid van een onaards rijk.
Het nieuws komt eraan
als eerbetoon aan de dood van orakels.
Woorden van doel sparen
de boodschappers zullen de aankondigen
koude woede van de grot van het realisme.
Op een dag zullen de boodschappers hun gedachten sturen
door boeken die geen hartslag hebben.
Je wordt beschuldigd van zwakte
die je verdrinkt in dienstbaarheid.
Een vreemde rivaliteit zal je overvallen
en je leven zal kruipen als een onhandig beest
die geen huis heeft.

En jij, mijn beste vrienden,
die waarheid zijn – die altijd al waren,
zal je toewijding vernieuwen
naar een krachtig beeld in een verre spiegel.
Je gaat naar deze verhalen luisteren
en verscheur je stille hart
met dierlijke klauwen die afgestompt zijn
door de stenen deuren van de tijd.
Waar het niet-bevestigde wordt bevestigd
je overblijfsel-ziel is opgeslagen.
Het zal je versterken
en wieg je in het licht
van je eigen visie,
die zal worden geslingerd als de bliksem
door de saaie gang van de schemering.

De boodschappers zullen huilen
bij het geluid van je afwijzing.
Ze zullen schreeuwen: “Wil je een?
nederige dienaar en eenzame heilige?”
Mutanten van het licht
worden altijd getest met twijfels
van een gezwollen isolement
en de belofte van het verraad van de waarheid.
Luister zonder te horen.
Rechter zonder pardon.
De grote parasiet van de leugen
zal zegevieren als je alleen je overtuigingen gelooft.

Op een dag, wanneer alles duidelijk voor je is –
wanneer de wind alle sluiers heeft opgelicht
en de gouden herberg is de locus van onze ziel
je wordt niet meer getest.
Je hebt het doel van het lot bereikt
en de moeizame replica van God
wordt overboord gegooid voor het pure en perfecte.’

Bron: https://vloeibareliefde.com/2021/07/29/tijdlijnen/


De Pauzestand

We hebben het er al eens vaker over gehad in deze wereld, dat je ook weleens wordt misleidt. Dus het kan ook zijn dat je gevoelens gaat ervaren die helemaal niet van jezelf zijn maar die in een object geprogrammeerd liggen.

Dan komen we dus op draconische/annunaki insertiemodellen die de technologie hebben om informatie, wat we zien als fysiek, te voorzien van meer erin. Het is net als dat je een foto ziet op een computer en je gaat voorbij de foto in de computertaal, dan zie je dat het allemaal getallen zijn. Daar kun je ook nog iets tussen zetten wat je niet perse in die foto ziet.

Maar fysiek, dus de energie die binnenkomt, een electrisch veld wat het omzet in een 3D beeld; de manier van hoe je brein op dit moment functioneert, haalt eigenlijk alleen dat ene deel eruit maar er ligt wel iets anders doorheen.

En dat andere wat er doorheen ligt, wat je fysiek niet ziet, zit wel degelijk in dat veld. Het wordt niet vertaal in een beeld, maar je onderbewustzijn ziet het wel.

Kijk, dat is waarom er gezegd wordt “de mensheid is ergens nog niet aan toe” omdat ze nog niet goed begrijpt vanuit haar gevoelsveld “wat zijn nou mijn gevoelens en wat zijn gevoelens die erin geduwd worden?”

Ik denk dat we daar ook de grootste uitdaging in hebben. Want als je in deze materie in jezelf gaat voelen en zoeken dan kom je erachter dat op het moment dat je in het spoor zit van waar je moet zijn, dat er in jou een stemmetje komt van “Is dit wel van mij wat ik voel?”

En dat is de Command! Als je het durft te bevragen, dus niet klakkeloos iets aannemen en doorvoelt, maar durft te vragen “Is dit waar?” Dat is christos. Dat is een krachtveld die gewoon iets ter discussie stelt en daardoor wordt de Command van bewustzijn aangezet en hetgeen wat er dan op volgt is de waarheid.

Maar de kracht daarvoor, dat stuk dat je iets durft aan te wijzen, dat je zegt van “Nou, ik geloof er helemaal niks van”, – dus houd je ook verre van occultisme en spiritualiteit, dat zijn ook die boodschappen, dus niet van een persoon maar vanuit een heel mensenrijk wat eigenlijk heeft gezegd “Denk erom dat in de wereld waar je in leeft dat alles wat er wordt gezegd en alles wat er wordt gevoeld een misleiding kan zijn, dus haal altijd de onschuld van de situatie af, neem elke situatie serieus, haal de leiding terug, doe je hart open, goed nadenken, goed voelen op datgene wat er allemaal gebeurd, of het je al ontvoerd heeft in een automatische situatie, of dat je even kunt stoppen en zegt: “Ho stop, dit is mooi en ik ga er eens even goed naar kijken.”

Op dat moment wordt er iets gedaan in het veld, er gebeurt iets in het veld.

Goed beseffen voor jezelf, niet onthouden wat ik zeg, maar besef voor jezelf dat alles wat er gebeurt even in de pauzestand gezet kan worden.

De pauzestand is dat het moment van “Oh wat fijn en wat mooi” dat dat eerst door jou heen reist. Dat is het filtratieproces, jouw bewustzijn. En dat kan aangezet worden in jezelf gedurende je hele leven.

Misschien dat je dan in het begin jezelf als een soort scepticus ervaart, maar het is wegen en meten in gevoel. Dat is de zorgvuldigheid van het levensveld in jezelf wat niet op zoek is naar ‘nep’ of naar ‘waar’, maar wat gewoon zegt “ik moet het wel eerst zelf ervaren vanuit mijn eigen toestemming”.

Dus “Hey, het is al gebeurd, ik word erin meegetrokken”, dat gaat heel snel.

“Hey, nu ben ik erbij en nu gaat ie door mijn eigen ervaringsproces heen, nou is het echt”.

Dus er gebeurt iets; het membraan van jouw bewustzijn, daar gaat het bewust doorheen en daarna is het een organische trilling.

MvS (27 juni Zwaanshoek)


Bekrachtiging: de Aarde wordt gedragen door ons (NL / EN)

Laten we lekker ontspannen en laten we beseffen, dat we geen softies zijn en dat we daadkrachtig, kosmisch bewustzijn zijn in een menselijke hoedanigheid. En in deze uitzending hebben we ook heel goed met elkaar weten aan te raken, dat we dragers zijn, een krachtdrager uit een andere werkelijkheid en dat alle elementen van de natuur op deze prachtige planeet een onderdeel zijn, rechtstreeks, met het bewustzijn in je hart, de “Force of Life”. En wereldwijd op deze prachtige, blauwe bibliotheek is er aandacht nodig, nu, vanuit jouw hart samen met andere wezens op deze wereld, andere mensen, om intentie van kracht, een brevet van kracht uit te dragen naar elke cel op de aarde.

Dus ga met je aandacht naar je hart en je beseft in dit moment, dat je een legitieme houder/houdster bent van dit fysieke lichaam, dat je representeert de “Force of Life” en je stelt je nu voor terwijl je aanwezig bent in je lichaam, dat je de aarde waarneemt vanuit een baan om de aarde, en dat je de aarde ziet in een opstelling van een 2 tot 2 ½ meter groot en je ziet de aarde draaien. En heel diep in je hart besef je heel goed, dat op deze aarde 7 miljard mensen leven, individueel met een eigen ervaring. Je beseft dat op deze aarde ontelbare hoeveelheden dieren leven in de aarde, op de aarde, in het water, in de atmosfeer, van de Noordpool tot aan de Zuidpool. Je beseft, dat deze aarde zuiver bewustzijn is van al het leven en dat het gedrag, het collectieve gedrag van de bewoners op deze planeet ook veel schade heeft berokkend en nog steeds berokkent op dit moment.

En vanuit je hart met je voorstellingsvermogen breng je je handen naar de aarde toe en je houdt je handen onder de aarde vanuit eerbied en respect. En je beseft dat je werkt vanuit je eigen Kracht en op dat moment hier duizenden mensen tegelijkertijd hier in ruimte en tijd nu mede dragen in het dragen van moeder aarde. En zo staan er duizenden mensen in een cirkel rondom de aarde en we dragen samen onze moeder. We spreken het uit met woorden en we dragen het vanuit ons hart. Vanuit liefde en kracht, vanuit zuiverheid en dienstbaarheid, vanuit harmonie en vrede voor al het leven. Moeder aarde, wij zijn dankbaar, dat we hier zijn. En we spreken vanuit het eenheidsveld, de “Force of Life”, dat elke cel op de aarde, waar deze plek zich ook bevindt, waar pijn is, waar vervuiling is, waar op welke manier ook iets anders is dan heelheid, transparantie en doorstroming, dat deze plek geraakt wordt in het celbewustzijn vanuit ons hart en dat deze waarneming, deze kracht van liefde, zich verspreidt in elke cel van het aardebewustzijn, in het fysieke en het niet-fysieke, in ruimte en tijd, in het verleden, heden en de toekomst en dat zich dit als een golf verspreidt door en rondom de aarde. En je ziet op dit moment dat we gezamenlijk de aarde dragen, dat de aarde in het Licht gezet wordt. Dankbaarheid en eerbied dat jij er bent, dankbaarheid en eerbied voor al het leven, eer het leven ook in jezelf.

En zo is het.

En dan doe je je ogen weer lekker open.

(Bron: transcript Crowd Power 21 De Aarde en de natuur; de hele aflevering https://www.youtube.com/watch?v=QckS0O2ZF1M)

Affirmation: the Earth is being carried by us

Let us relax and realize that we are not softies and that we are powerful, cosmic consciousness in a human form. In this program we have already touched on it deeply, that we are bearers, bearers of the Force who come from another reality and that all nature elements on this beautiful planet are a part, directly, of the consciousness in your heart, the “Force of Life”. And worldwide on this beautiful, blue library, attention is needed, now, from your heart and together with other beings in this world, other people, to convey intention of power, an authorization or mandate of power to every cell on the Earth.

So, turn your attention to your heart and you realize in this moment that you are a legitimate holder of this physical body, that you represent the “Force of Life”. While you feel that you are present in your body, imagine that you observe the Earth from the Earth’s orbit, and that you see the Earth on the scale of 2 – 2,5 meters in size and you see the Earth rotating. And very deep in your heart you realize deeply that 7 billion people live on this Earth, individually with their own experience. You realize that innumerable numbers of animals live in the Earth, on the Earth, in the water, in the atmosphere, from the North Pole to the South Pole. You realize that this Earth is pure consciousness of all life and that behavior, the collective behavior of the inhabitants on this planet has also caused a lot of damage and is still doing it in this moment.

And from your heart imagine yourself reaching your hands to the Earth and putting them underneath the Earth with the feeling of reverence and respect. And you realize that you work from your own Force. And at this moment here thousands of people at the same time, in space and time, now contribute to carrying Mother Earth. And thus, there are thousands of people in a circle around the Earth and we carry our Mother together. We say it in words and we are carrying from our hearts. From out love and power, from out purity and service, from out harmony and peace for all life. Mother Earth, we are grateful that we are here. And we speak from the unity field, the Force of Life, that every cell on the Earth, wherever this place is, where there is pain, where there is pollution, where in any way there is something other than wholeness, transparency and flow, that this place is touched in the cell consciousness from our heart and that this observation, this power of love, spreads in every cell of the Earth’s consciousness, in the physical and non-physical, in space and time, in the past, present and the future and that this spreads like a wave through and around the Earth. And you see right now that we are carrying the Earth together, that the Earth is being put in the Light. Gratitude and reverence that you are there, gratitude and reverence for all life, honor the life within yourself, too.

And so it is.

And then you open your eyes again.

(Source: transcript Crowd Power 21 De Aarde en de natuur; the whole episode https://www.youtube.com/watch?v=QckS0O2ZF1M)


Inzichten menselijk contact

Thema:  Inzichten menselijk contact.

Bron: Martijn van Staveren

Er is een perceptieoorlog gaande. Master zijn in mijn eigen matrix. Van binnenuit mijn perceptie verschuiven. Dat kan alleen als ik belangeloos ben. Met mijn eigen perceptie verschuiven naar een ander veld. Ik reageer niet op wat er van tevoren is gezegd maar geef nieuwe leiding vanuit mijzelf. Leiding nemen vanuit mijn hartskracht is leiding nemen over de situatie die niet aansluit op wat er is gebeurd. 

Ik sluit niet aan op wat de ander zegt maar op wat ik ten diepste in mijzelf naar boven kan halen. 

Er gebeurt iets………waardoor mijn energieveld switched (irritatie of afsluitend gevoel) Maar het is niet normaal dat mijn energieveld verandert als iemand iets tegen mij zegt. Op het moment dat mijn bewustzijn verandert van een open veld naar een geïrriteerd veld vindt er een bezetting plaats, is een aanpassing in trilling, in mijn energie. Dat veld wat in mijn brein gekomen is komt exact overeen met het trauma, wordt opnieuw bevestigd, het veld van trauma wat een pleister is op het veld van mijn scheppingskracht. Juist in lijnen waarin openheid is met elkaar gebeurt het, op de meest kwetsbare plek. De ander doet het niet maar wijst wel aan waar het trauma zit en dus mijn scheppingskracht zit. 

De beschadigingen van het trauma wat ik heb opgelopen wat door de Aethians is georkestreerd wordt door de Aethians telkens herhaald.

Het gaat niet om vriendschappen te torpederen maar om de godskracht in mijn wezen dicht te houden. 

Als ik werkelijk begrijp en voel wat vrij bewustzijn is dan laat ik de ander in tact. De woorden van een ander hebben geen effect op mijn kern. Als ik mij aangevallen voel dan heb ik werk te doen in mijzelf. Mijn neurologisch bewustzijn kan diep aangeslagen zijn. “dat ben ik niet” “ik ben hier” Ik moet in mijn hoofd aanwezig zijn!

Ik wil niet dat de ander verandert, mijn perceptie over de ander verschuift. Als ik het beeld van mensen herzie in mijzelf dan ontmoet ik ze ook anders.

Uit de oorzaak en gevolg matrix, ik weet dat ik dat niet ben, ik kijk naar de ander en sluit niet aan op wat de ander heeft gedaan/gezegd, gevolg dat wat de ander denkt stopt.

Elke afleiding buiten mijzelf in dit universum is een afname van de Innerlijke Kracht zolang ik met een aangeleerde perceptie er naar kijk. 

Welk hologram reageert is het hologram wat aansluit op mijn bril die ik draag.

Ik zeg niet “dat is niet waar” , ik laat het in tact, ik aanschouw het alleen, ik schuif met mijn bewustzijn naar een andere aansluiting die niet aansluit op dat moment. 

Ik ga niet mee in de beeldvorming van de ander over mij. “dit ben ik niet” “hier gaat het helemaal niet om” “dit is waar ik voor sta, dit is waar het om gaat”

Ik hanteer de Kosmische Schaar, haal er een knip doorheen in wat er naar mij toegezonden wordt in woorden of in een situatie door naar binnen te gaan en met mijn aandacht bij mijn kern/hart te zijn en dan naar buiten.

Je kunt elkaar niet beïnvloeden, je kunt elkaar alleen maar verrijken. De kracht is er en ik weet dat die kracht ook in de ander is.

Niet kijken met de ogen van wat de ander denkt door zijn gedrag hoe jij dus naar de ander zou moeten kijken. De ander anders aanschouwen, brengt een ander veld in beweging. Niet meegaan in het traumabeeld wat de ander toont. Wel vanuit betrokkenheid kunnen luisteren. Ik geef de erkenning aan de ander maar ik pas mij niet aan. Ik blijf bij wat ik voel. 

Als ik het tegenovergesteld doe van wat de ander verwacht dan breng ik een resonantieveld aan grote volledige kosmische bewustzijnsvelden in het labyrint universum van deze werkelijkheid. 

Ik maak deel uit van de situatie. Non-identificatie. 

Alles wat zich buiten mij afspeelt is in mijn gedownload. 

Aandacht naar binnen toe = buiten ruimte en tijd bezig zijn

Aandacht naar buiten toe = binnen ruimte en tijd bezig zijn (dus in de matrix) 

Ik stel vragen. Ik ga niet in discussie. 

Door naar elkaar te luisteren is het mogelijk om in mijzelf informatie vrij te laten komen.

Ik heb het bewustzijn dat ik niet een groep ben. Overal waar ik ben is het “mijn” groepje, het ontstaat rondom mij. 

Ik maak verbinding met de ruimte waar ik ben. Als ik mijn dankbaarheid en verbondenheid in die ruimte zet kunnen de krachten die mij observeren toegang krijgen en andere krachten die in dat hologram (ruimte) functioneel waren verdwijnen. 

Rondom en in mijn hoofd de rust blijven begeleiden, de Kroon, de Trilling, het Gouden Veld van Bewustzijn in tact houden. Deze ruimte is informatiedrager waardoorheen geschaakt wordt. Met mijn gedachte die ruimte overeind houden! 

Als ik en de ander zuiver, eerlijk zijn dan kunnen er geen andere invloeden doorheen worden gezet. Aanvallen of frequenties hebben geen invloed, dan ben ik beschermd. Zuivere aandacht naar elkaar toe laat een veld ontstaan in de matrix die alle lopende scripten op losse schroeven zet. Staat er iets tussen, weg! Vind ik iets van de ander, weg! Binnenin Kern! Ik ga jou maximaal zien mooi mens. Mensen beschermen elkaar door oprecht te zijn. 

Het aandachtsveld voor mijzelf is het zelfde aandachtsveld als ik aandacht zou krijgen van iemand anders. 

Het hart is veelal uit balans door onevenwichtige gedachten uit het neurologische brein.

Persoonlijke waarneming, dan heb ik een belang, versus afstemming op het grotere veld. Mij bewust blijven dat ik namens een heel groot veld kijk, dat ik voel dat ik een expressie ben van dat veld. Ik observeer vanuit ene rustpunt in mijzelf, vanuit het veld van Kracht en Verbinding. Om dat veldbewustzijn in mij te ervaren vraagt werk. Soms is het nodig om lang in de stilte te gaan, dan verschuift de waarneming, de Force of Life kijkt dan mee. “ik ga voor evenwicht in het grote geheel” “het gaat er mij om dat iedereen in evenwicht komt” dan komt mijn bewustzijn ook in dat evenwichtsveld. 

Aandacht en betrokkenheid. Niet denken, niet in weerstand, maar observeren, met mijn bewustzijn contact maken met dat moment, “dit is dus wat er gebeurt”. Ik laat mij niet meevoeren, brengt verandering van trilling en dus andere gevolgen. Ik open reactievelden door betrokken te raken bij dat moment. En gevoelens en emoties in mijzelf aanschouw ik. 

Elke situatie met aandacht aanschouwen en dan loslaten. Dus geen oplossingen bedenken! 

Wat is er wat in mij gebeurt, wat bestuurt mij hier, wat is die gedachte die mij overneemt? Als ik mij daar niet van bewust ben, als mijn bewustzijn daar niet in zit dan heb ik het idee dat ik die gedachte ben en dan regeert die gedachte wat mij uit de kern brengt. In de gedachte aanwezig zijn, daarmee maak ik de gedachte secundair en kijk ik anders naar de situatie.

De gedachte die er is neem ik in bezit i.p.v. lineair daar op te gaan verder denken = Archontaal. Achter de schermen wordt getrokken om alle gedachten naar één kant te krijgen zodat er maar één uitkomst kan zijn. Het boek niet opeenvolgend lezen, non-lineair, dat kan alleen als ik betrokken ben met wat ik doe. Niet opeenvolgend alles ervaren. 

Niet vanuit mijn ballast spreken. Mijzelf laten schijnen en uiting geven aan dat wat er in mij zit!

Iedereen heeft traumatische reactievelden maar ik reageer dan niet meer, ik ga naar nul, maar dat is mijn bewustzijn = geen reactie en geen gedachte, meer van “dit is er nu”. Ik ontken dan niet mijn gevoelens maar die ervaar ik dan anders. 

Ik ga niet met jouw geprogrammeerde bewustzijn in debat.

Ik moet betrokken zijn bij de ander en betrokken zijn bij wat ik uitdraag. Betrokken spreken naar een ander en niet het eigen belang vooropstellen. Communicatie die voortkomt vanuit een hele diepe gemeendheid versus niet oprecht betrokken (losse flodders) dan komt de energie uit het hoofd = de taal van het hoofd = de taal van de Aethians.

Door elk informatieveld van wat bron niet is te dé-activeren kom ik bij de bron in mij. 

In de Kern zijn = ik ben onaantastbaar, ik ben onvermijdelijk confronterend naar mijzelf, ik blijf kijken naar wat er in mijzelf gebeurt, ik ben 100% luisterend en ontvangend, ik ben 100% transparant naar mijzelf en naar anderen. De Kernkracht = de bloem = afspiegeling van de natuur. 

Als iedereen verandert naar de Kern in zichzelf dan verandert het hele informatiebewustzijn en de paradijselijke wereld komt tot leven.
 

Echte oprechte aandachtskracht is god, schepping, levenskracht = bevestiging dat ik er ben. Geen aandacht = geen voeding = tekort aan levenskracht. 

God/Bewustzijn hoeft niets te bedenken, het weet en geeft precies de reactie. Brug leggen tussen huidige mentale denken naar het eigen innerlijke krachtveld binnenin.

Als ik goed luister dan ben ik die persoon die spreekt. Dat wat de ander vertelt dat ik kan voelen hoe waar dat is ook al conflicteert het met mij. De ander wordt volledig ontvangen, de ander kan het verhaal afstempelen in het veld. Alles wat er in ontspannenheid binnenkomt vindt zijn weg. 

Als ontvanger besef ik dat er dingen worden meegezonden. Ik ga de ander daar niet op aanvallen en die ander betwijfelen. Ik kan het rechtzetten in mijn bewustzijn en zorgvuldig communiceren naar de ander. 

Het moment dat je elkaar ontmoet dat dat een moment van waarheid is, van aandacht en van ruimte voor elkaar.

Niet lineair denken. Uit goed of kwaad stappen. Uit negatieve situatie de Kracht laten ontstaan. Niet zelf willen bedenken. Geen vóór of tegen! Ik ben een opener. Ophouden met framen. De waarheid spreken. Vervormde trillingsvelden zijn van andere mogelijkheden mits het gezien en gedacht wordt door mij. We laten uit negatieve situaties de voors/ de Kracht ontstaan! 

Ben ik bereid om mijn hand en hart uit te reiken naar de ander in alles wat er gaat gebeuren? 

Wat voor wereld kunnen wij vandaag zien. Want daarop gaan wij verder inzetten!

Innerlijke wereld tonen = spreken. 

Ik kies voor aanwezigheid. Niet voor deze werkelijkheid.

Analoog betekent dat de werkelijkheid reageert op wat de wezens die er in leven Zijn, niet wat ze willen! Eerst voelen dat we teruggaan naar eerbiedig elkaar! Het leven wordt ondersteund naar elkaar toe! 

Start van de dag: “vandaag geef ik de opdracht om betekenisvolle verbindingen aan te gaan”. Vanuit mijn eigen besluit contact leggen met een ander vanuit gelijkwaardigheid en respect.


Oorspronkelijke Waarheid waarnemen

(door Johanny Bosma) Dit betreft je eigen oorspronkelijke waarheid en van niemand anders.

Kom met je aandacht in je hoofd en reis door al je hersendelen voor opzij achter en het middengedeelte.

Hierdoor komt alles tot rust en stilte.

Dan kom je in het centrum van je hoofd en geef je jezelf opdracht en toestemming volledig het Thema waarheid waar te nemen. Tezamen met en vanuit het Bron, Kwantumveld .

In het voorhoofd zijn alle ervaringen opgeslagen van voor de conceptie tot en met nu van al je ervaringen die te maken hebben met het wel of geen Waarheid mogen, kunnen, durven weten, zien, horen, spreken, leven… Thuis, ouders, gezinsleden, familie, op school, scholing, vriendenkring, relaties, religie, je neemt dus alle facetten van je leven waar. De bewuste en onbewuste ervaringen die er zijn op het Thema Waarheid.

In de pijnappelklier neem je een streng DNA voor je van de generaties…

In het achterhoofd reptielen-brein, schouders, nek, neem waar en daar vind je ook de toegevoegde programma’s, inserties, mindcontrol die belemmeringen kunnen zijn om waarheid te leven.

I command het thema Waarheid waar te nemen in de voorhoofdskwab. <Je neemt hier waar waardoor ervaringen worden geneutraliseerd en bewustzijn wordt ingebracht in een tijdloos tempo>

I command om het Thema Waarheid waar te nemen in de streng van het DNA vanuit de generaties van mijn vaderskant.  <Je neemt hierin waar, waardoor de ervaringen in de generaties aan je voorbij flitsen, je neemt vanuit een ander bewustzijn waar /neutraliseert dit >

I command het Thema Waarheid waar te nemen in de DNA streng uit de generaties van mijn moederskant. <Je voelt, ziet, weet alle ervaringen die wel of niet geuit, geleefd of onderdrukt werden in diverse tijdsbeelden en het wordt bezien vanuit jouw Wezen die dit met jou heeft meegeleefd maar niet is. Er vindt herziening plaats Nu >

I command het Thema Waarheid waar te nemen vanuit het centrum van je hoofd in het reptielenbrein, achterhoofd, nek, schouders… Vanuit  bronbewustzijn neem je hierin waar .

Dan reis je via de binnenkant van het centrum van je hoofd door naar de achterkant van je borstbeen.

Daar waar je je hartruimte voelt en je in verbinding bent met .. stilte.. bron

Heelheidsveld ..voel dit maar.

Als eeuwig deel van dit Heelheids veld geef je nu het Command …I command om mijn Oorspronkelijk bewustZijn, mijn weten, mijn vermogens van oorspronkelijke waarheid nu naar voren te laten komen.

Dan laat je dit stromen door het fysieke hart naar alle cellen van het lichaam … specifiek ook alle cellen van de hersenen, door deze te trakteren op dit cadeau van oorspronkelijke waarheid… Als alle cellen volledig gevuld zijn laat je deze informatie ook rondom je stromen in al je niet fysieke lichamen.

Open dan direct je ogen en zend dit uit in je hele hologram.

Johanny Bosma

www.aquarius-coach.nl

Aanrader aan ieder hier met eigen stem een opname van te maken dus je hoort je eigen stem, je eigen Command.

Door dit vaker te doen kom je ook in diepere waarheids lagen van jeZelf en ook blijft je waarheid helder, wakker. Wij leven in een wereld waarin hierin voortdurend geschakeld dient te worden door zelf leiding te nemen.


Wie is de Mens – boodschap van Andaranen

Ik heb een paar dingen opgeschreven naar aanleiding van een ontmoeting die ik had met Andaranen, niet Antara, maar An-da-ranen. Het zijn geen mensen, het is heel moeilijk om dat te vergelijken, het zijn mensachtige lichamen met een vermenging van … zeg maar, met een cheeta gezicht….

Ze hebben een paar dingen aangegeven die aandacht en focus vragen, wat voor ons een doorgang is, volgens hen, neem zonder meer aan, dat het zo is, om te komen op een andere plek met elkaar. Andere manier van samenwerken met elkaar. Het zijn een paar hele simpele dingen, die we allemaal hebben doorgenomen, maar het gaat voorbij de woorden, het gaat om de essentie, van de kracht, essentie van de situatie.

Ze schrijven:

Wie is de Mens:

afvallige of

scheppingsjuweel?

Dat zijn de dingen, die ze letterlijk rechtstreeks hebben aangegeven om in ons bewustzijn een scheiding te maken, onderscheid in gedrag en keuzes daarin beseffen. Want veel in ons is afvallig, dat is natuurlijk niet waar, ik heb het nu over de mensheid an sich. Als je goed kijkt naar hoe ZIJ de wereld zien waar wij in leven en wat ons gedrag is als de mensheid. Maar ook binnen mensen die met hun bewustzijn bezig zijn, is daar hele duidelijke visie over. En ze menen, dat ons gedrag meer past bij een “afvallig gedrag”, dan bij “scheppend gedrag”. Het wordt zo scherp, boem!

Ze geven ook duidelijk aan met de kracht van het scheppingsjuweel, als die keuze dan echt gemaakt wordt, dat we moeten kijken naar wat opgeruimd moet worden aan gedachten die op wereldniveau zich afspelen in ons. Dat die moeten worden opgeschept, dat die verkleind moeten worden en uitgetrapt, alsof het een brand is.

Het zijn stevige woorden in vorm van beeld maar ik kan… heel goed zien en voelen hoe waar het is.

De macht achter die agenda’s achter de gedachten die zich op wereldniveau afspelen, de machten achter de gedachten, die geïnjecteerd zijn, dat de macht achter de gedachte, zo lieten ze me letterlijk weten, dat die moet smelten. Het moet smelten. Als sneeuw voor een zon. Dat de gedachte echt ook met ons vermogen gesmolten moet worden. Dat je de macht terughaalt om agenda’s, situaties op wereldniveau die ons op een veel steviger manier in de greep hebben, dan wat we willen erkennen, en daarmee zijn we dus afvallig, dat is hun benadering, dat die omgesmolten moet worden. Dat de gedachte, situatie, agenda er achter smelt als de sneeuw voor een zon (niet “de zon”, maar “een”).

Dat zijn de pijlers waar alles de aankomende korte 3-4 maanden om draait en niet langer dan dat….

Bron: Martijn van Staveren, EDU Communiceren met de Kracht 3 07 2021 (fragment)

Boodschap van de Andaranen

Music of the Plants

(door Heleen van den Berg) Alweer 11jr geleden (2010) was ik in Damanhur vlakbij Turijn in Italië, een ecologische leefgemeenschap met oa het bijzondere tempelcomplex in de rotsen waar in de jaren ‘70 aan werd begonnen met emmertjes en schepjes.

Ook is de ontwikkeling van de Music of the Plants hier gestart.

Tijdens de 10 dagen die ik er was, waren we een dag met een groep deelnemers uitgenodigd om naar het Sacred Forest te komen waar een groep bewoners in boomhuizen wonen, precies boven de tempels in de rotsen er onder. Heel apart was dat te ervaren, met lange houten trappen en horizontale loopbruggen tussen de bomen waarin de huizen waren gebouwd, groot genoeg om er met een gezin te wonen. Ook een grote ruimte voor gezamenlijke bijeenkomsten was voorzien voor deze boommensen.

Verder in het bos, was rond de stam van een de bomen een houten platform gebouwd, ook weer via een houten trap bereikbaar. Op het platform konden wij met ons groepje van zo’n 5-6 mensen op een bankje zitten en daar stond de apparatuur waarmee de frequenties van de boom werd omgezet in het voor ons hoorbare geluid van een synthesizer.

Eén elektrode was in de grond bij de wortels van de boom gestoken en een andere elektrode werd boven op het platform aan een blad van diezelfde boom bevestigd.

Toen begon in onze beleving de boom te zingen, wat natuurlijk niet zo was, maar dit te horen was zo onwerkelijk en bijzonder, zo nieuw, zo nog volledig onbekend, dat onze harten er sneller door gingen kloppen.

Vervolgens mochten we een voor een, de boom omhelzen. De muziek stopte dan even, omdat er verandering in frequentie optrad, waarna de klanken weer verder gingen, maar dan als boom samen met jou .. kippenvel-momenten!!

Kortgeleden kwam ik de draagbare en draadloze uitvoering hiervan tegen op internet, die op de markt kwam in 2016 en direct voelde ik dit weer te willen ervaren, te kunnen luisteren naar mijn eigen planten en de bomen in het bos wanneer ik daar ben.

Als eerste heb ik het apparaatje (Bamboo M) meegenomen op zaterdag 19/6 naar de Expositie ‘Release to Remenber’ in Maarheeze, want hoe mooi pasten de frequenties in tekeningen bij de frequenties in klanken.

Het was bijzonder en met telkens een ander groepje hebben we geluisterd naar planten, struiken en bomen. Met het omhelzen van de boom door telkens een van ons, was duidelijk hoorbaar dat de klanken veranderden, zowel in toon als in ritme .. zo prachtig en mooi!

Ook op zondag 20/6 werden veel mensen getroffen door de klanken van een plant die stond op een van de grote tafels op het terras en veel mooie gesprekken ontstonden hierdoor.

Op internet is info over dit apparaatje en meer, te vinden bij ‘Music of the Plants’:

https://www.musicoftheplants.com/nl/

Klanken van een 3500jr oude Taxus: https://www.youtube.com/watch?v=UfnMXuS_aUk

Uitleg van de het Bamboo apparaatje: https://www.youtube.com/watch?v=kuiUt91HeUg

Om een uur lang te genieten van de klanken: https://www.youtube.com/watch?v=-ZGzZ3keyUE


De val van Gaia

Maar daar is een wereld, dat is Gaia, en Gaia is één van de werelden van dat universum, en dat zijn allemaal bronwerelden, vrije werelden door elkaar heen. Gaia heeft een functie om anderen te ontwikkelen, Gaia is een heel belangrijk ontwikkelingscentrum voor werelden en universa. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan.

Gaia is honderd keer groter dan de Aarde die wij hier nu kennen, eigenlijk nog groter dan dat, maar ik heb een getal honderd maar aan gegeven. Betrekkelijk een kleine planeet, overigens. Je zou het als een knikkertje moeten zien ten opzichte van een tractorwiel, achterwiel, want gemiddelde werelden zijn groter. Gaia is een betrekkelijk kleine, zeer paradijselijke omgeving. Gaia heeft een rehabilitatiefunctie in de schepping van de bron van de wereld van de mensen. Dus bij missies, uitzendingen, grote armada van voertuigen, vloten, objecten, die ofwel letterlijk vertrekken of via projecties worden verplaatsen in universa, matrixen heeft Gaia vermogen in zich om te ontstoren. het zit hem vooral in de samengebalde intelligentie van al het leven in het water. Dus water is een heel groot informatietrillingsveld. Wat er op de Aarde stroomt wat in verbinding staat met andere werelden hele grote golven van vibraties, het is vooral water die de kracht is dat ontstoort. Als een storing vindt er plaats, net als hier in deze wereld. Het zit overal in, als er geen water is, zijn er geen planten, geen dieren, zijn er geen mensen, er is niks zonder water. Water is echt de levensdrager. En dat is een zeer grote functie van Gaia, Terra Gaia.

En het is ook een hele geliefde wereld, er worden heel veel ontwikkelingen gedaan. Want we bouwen ook lichamen, we ontwikkelen ook levens, zoals jullie met robots bezig zijn, ontwikkelen we daar lichamen maar niet lichamen op basis van fysieke materie maar op basis van frequenties. En dat wordt via onszelf geproduceerd. We zetten met vermogens van (in het aardse taal) van denken trillingen, eigenlijk is het een water-web, ik kan er geen ander woord voor vinden. …

Gaia is ook een station waar allemaal troepen zijn gestationeerd van allerlei andere sterrenwerelden, andere universa van mensen. ….. Ja. ….En de dag dat Gaia werd aangevallen vanuit de geometrie, heb ik ook wel eens in de lezing verteld, van binnenuit is die aangevallen.

Gezamenlijke matrixen die samenvloeiden tot een geheel, die intelligent werden en zich als het ware onttrokken uit de wetgeving van hun ontwerpers, dus intelligentie van het universum werd anders. Speelt zich allemaal dwars door elkaar heen af. De geometrie, de analoge geometrie van Gaia is van binnenuit aangevallen, dus in de software van binnenuit. En daarmee werd Gaia als het ware gekraakt, er ging iets door de geometrie, de analoge geometrie heen, dus dat wat noemen we de heilige geometrie, die werd erdoorheen gezet en alles wat werd aangevallen in Gaia, aanvallen is – werd gelezen. En het werd gelijk gedigitaliseerd, nagebouwd. Dus hier staat een lamp. De lamp is in dit voorbeeld organisch, kan ook beter misschien een plant nemen, maar het gaat ook om materie, want alles is energie. Het werd van binnenuit in het frame van software van de trilling werd het binnengedrongen en de parasitaire informatievelden die scanden de analoge geometrie waar het uit bestaat. En terwijl ze het scanden was er ook gelijk het digitale doorheen gelegd. En alles werd gelezen en direct gekopieerd. Zo ontstonden er dus twee verschillende werelden door elkaar heen. Dit is wat er gebeurd.

Dus je hebt een organische foto, er werd een foto van gemaakt door hun systeem en er werd gelijk doorheen gelegd, naadloos op elkaar, door elkaar heen. En kopie, zeg maar, daarvan, dus de heilige geometrie, die onder hun bewind valt, daarin werden mensen vanuit de kopie, werden mensenwezen die leven in het origineel aangevallen om hun bewustzijn kortstondig af te leiden. En daardoor de mensen, zonder dat ze het in de eerste instantie wisten, in de kopie terechtkwamen. Supersnel. Maar je ziet het niet. En in die kopie leven ze dus ook het lijf wat ze daar ervaren, wat ze ervaren in het origineel. Dus je hebt niet door, dat is dus waar we ingevallen zijn, je hebt niet door dat je een lichaam hebt, die niet voortkomt vanuit jezelf, maar wat voortkomt uit die projectietechnologie. Dus eigenlijk opbouwen, reproduceren van werkelijkheden. En die wereld, daar worden de mensen in getrokken. Dus zo zitten ze tegen de bron aan, zitten ze door de bron heen. Ze trekken mensenwezen uit de bronwereld weg in de kopie. Dat heb je dus niet door, dat dit gebeurt, gaat razendsnel. En de kopie-wereld, dus die wereld, die hebben ze in 188 velden uit elkaar getrokken. Dus hebben ze 188 verdiepingen in gemaakt. En ze hebben 99% van een kopie als het ware in 188 lagen, en in 188 velden, daar is maar één veld over en dat is die 1 procent, stukje restant-informatie van jouw origineel.

Dus er is eigenlijk het origineel geweest, dat is “origineel-jij”, en daar werd er een “kopie-jij” doorheen gezet. Vervolgens identificeer je je, per ongeluk, ervaar je jezelf als de kopie, je zit in hun wereld en vanuit die kopie in hun wereld leef je, wordt het in 188 vibraties uit elkaar getrokken, dus die wordt helemaal ontleed – wats! Dus echt helemaal uit elkaar getrokken en 188 werelden door elkaar heen, dat zijn allemaal universa, en dan één wereld daarvan, die ze als snelkoppeling hebben gelegd aan de 188 lagen en dat is de wereld van Huargardia. Dus dat universum hebben zij een snelkoppeling aan gemaakt wat ontwikkeld was als een experiment. Dus we zijn eigenlijk gevallen IN deze werkelijkheid hier, die wij hier ervaren, die ontwikkeld is door de Huargardiaanse beschaving, de Designers, eigenlijk is die gekaapt door dezelfde krachten om over te nemen en als een soort opvangbak te functioneren om alle wezens die zij in oorspronkelijke werelden kapen, overnemen, om daarheen te dirigeren. …

Bron: Martijn van Staveren fragment uit EDU 2021 06


Leef in afstemming met je Zelf

(door Yinthe Joy) De verantwoordelijkheid mag genomen worden voor de relatie met het Wezenlijk Zelf.

Als Mens moge we ons ten diepste realiseren dat de relatie met je Kern Zelf de meest essentiële relatie is om te onderhouden.

De balans in relatie met andere mensen en levensvormen komt voort vanuit de balans die je ervaart in relatie met je Zelf.

Je kunt pas werkelijk betrokken Zijn bij een ander.
Als je ook werkelijk betrokken bent bij je Zelf.

Je zult een ander laten Zijn.
Als je van je Zelf volledig je Zelf mag Zijn.

Je zult ervaren dat het waarlijk liefhebben van AL het Leven voortkomt uit het liefhebben van je Zelf.

Als JIJ je Zelf ten diepste eert in wie je werkelijk en wezenlijk bent.
Schep je evenwicht en balans in je Zijns Kracht.

We zoeken buiten ons Zelf naar een ander, naar een groep, naar een informatie bron, naar een redder, naar verlossing.
De neiging om iets of iemand te volgen is zeer groot in de Mens.

Je hoeft niets of niemand te volgen
Volg je eigen stroom
Volg je Zelf

Verbind je met een ander
Vanuit de verbinding met je Zelf

Spreek je eigen taal
Klink je eigen klank
Leef je eigen wijsheid
Dans je eigen dans

Vertrouw ten diepste op je Zelf.

Een Mens dat leeft in afstemming met het Zelf
Voelt
Denkt
Spreekt
Handelt
Vanuit zich Zelf

Laat je niet verleiden om het gedrag van een ander te imiteren.
Of om de taal en informatie verkregen van een ander Mens of Mensen door te kopiëren.

Ben JIJ
Ben origineel
Ben Je Zelf

Blijf in alle momenten in afstemming met je eigen Wezens Kracht.
Kleur, Klank en Trilling.

Ook als dat betekent dat je los moet laten om je eigen weg te gaan.

Ontkracht jezelf niet om bij iemand te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij een groep te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij de massa te horen.

Het samen spel van schepping, van klanken en kleuren
Zal op zijn krachtigst en prachtigst Zijn én origineel
Als een ieder zijn eigen unieke inbreng doet in het samen spel
Vanuit zijn eigen autonome unieke authentieke Ik Ben Kracht

Autonoom
Krachtig
Scheppend
Je Zelf Zijn

Leef in afstemming met je Zelf

http://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/leef-in-afstemming-met-je-zelf/