Die Nacht…

(door Emma Krebs) De slaap waarin ik lag die nacht was heerlijk en vreemd werd het… Ik voelde verbazing opwellen en ik verbleef in die toestand van bezig zijn in de Zuivere Wereld. Prachtige woorden vormden een klank in duidelijke mensentaal van het land waar ik neergestreken was, “Nederland” in dit geval. Het vloeide zichtbaar door mijn ogen samen, woorden die ontstonden, ik zag ze ontstaan en vloeiden verder steeds nieuwe woorden toevoegend tot een geheel. Soms veranderend mooier, duidelijker. Samen met elkaar korte zinnen vormend tot een Al-vormende duidelijkheid.


Ik was gewaar dat ik in mijn bed lag en dat we bezig waren iets van de schepping duidelijk in woorden om te zetten met de Liefde die ons gehele wezen vormde.
Door iets werd ik me gewaar dat ik op 1 plek was waar we werkten en ik teruggleed naar hier, alsof er 1 deel van mij nog daar bezig was, maar ook dat ik begon
terug te komen naar hier in mijn bed waar ik eigenlijk steeds was. Terug van de andere wereld, terug naar deze wereld waar ik leef nu.
Het laten ontstaan van de woorden ging wel door, de zinnen werden nog steeds gevormd en vertelde mij als Wezen uit de Bron mijn aardemens zijn hier. Hoe alles
zo aan en met elkaar verweven is, van overal.
Onder, boven, recht, krom, ver weg, dichtbij… Een wirwar van vormen, frequenties, klanken overal dwars doorheen gaande, er waren geen obstakels die bestaan daar niet, dat is van een andere wereld.
Het verbaasde mij dat het vormen van woorden nog een tijdje doorging totdat de samenwerking verder wegging, het verdween terug in frequenties.
De kracht van de woorden die ontstaan waren was zo krachtig en iets in mij was totaal duidelijk geworden, maar hoe kon ik dit overbrengen in woorden… die
emoties, waarmee het doorspekt was. Herinneren ging al niet meer. Zo snel gaat dat, je weet het, dan kom je weer terug in de frequentie van de aarde wat veel
langzamer is en weg is het. De woorden, je had ze zien verschijnen, neergeschreven door te ontstaan hier in deze werkelijkheid, woorden vol van energie en
levenskracht.


De lichtheid waardoor ik omringt was die tijdspanne in die nacht, onbeschrijflijk woordenloos en bleef nog lang daarna na gloeien, alsof alles om mij heen anders
was. Sinds 15 december 3 weken lang echt goed ziek geweest, geteisterd door een hardnekkige bacterie die mij in bed gekluisterd hield en eigenlijk vond ik dat heel prettig. Ik hoefde niets, niemand wilde iets van mij. Alle tijd was voor mij, ik genoot. Zonder me schuldig te voelen, dat ik niets deed. Vrij, wat een Kracht ontstaat dan. Tijd voor retrospectie en ontgiften, mijn aardelichaam en alles wat zich zo vastgekleefd had aan mijn ego begon los te laten.
Voedsel wilde mijn lichaam niet, alleen water water, koel helder water. Tijd had ik, wat een rijkdom, wat een heerlijkheid en een warme kachel.

Datgene wat uitgelegd werd in die nacht en omgezet in woorden, ging ver voorbij grenzen-niet grenzen die ik zelf gesteld had, daar was ik me wel bewust van. Hield niet, nooit, zo van grenzen. Datgene wat zo voelbaar was met heel mijn Zijn, voorbij universa, planeten, zonnestelsels, een immense oneindige ruimte met kleuren die onbekend zijn bij ons. Bewegingen, meer dan ik ooit gezien heb in mijn leven, het was er vol mee: dwars door elkaar heen draaien, buigend, rond hoekig bewegend, elkaar aanrakend, we gingen er doorheen, we waren er een deel van en toch autonoom. Tijd was onbekend , Het bestond gewoon. Opkomend en weer verdwijnend, uitdijend en inkrimpend en overal was leven. Er is geen dode materie en alles kan belevendigd worden.

De bron kon je niet zien, wel voelen het doorstraalde alles een Gouden Veld een overkoepelend Veld van veel. Alle gedachten eindeloos doorgaand eeuwen na eeuwen van ons mensen, wat het Licht verduisterde daardoor vergeten door de tijd, bedekt, maar het was er wel en wacht op ons. Samenwerkend versmeltend, nooit ophoudend, vele planeten, stelsels behorend tot een veelvoud aan clusters en leven. De woorden, die vloeiden in hun ontstaan, alles was duidelijk, zo helder en nu niet meer… Hoe graag zou ik het weer weten zo eenvoudig daar.

Terug in de warboel ogenschijnlijk hier op aarde en er komt steeds weer bij. De strekking kan ik wat overbrengen, niet meer die prachtige wordende klanken,
vibraties in beweging uitweidend in het hele universum. Alleen maar stil zijn in het eigen ZIJN in je Hart hier op aarde, je zuivere Hart daar is de verbinding met het Al dat is, dan is het er weer, je weet het. Die Grootsheid is niet te benoemen alleen te Zijn, daar is de Kracht, het Zuivere Gouden veld, ons thuis, omvattend de werelden, sterrenstelsels en koninkrijken. Alles wat is. Het is niet te splitsen, wat hier steeds gebeurt, duale werelden, waar we ingepakt zijn.


Alles is Een . Alles.

Doe je 1 ding klein of groot het zet alles in beweging in het hele Universum. Alles.
Daarom is onze verantwoording zo groot: we zijn als een soort rentmeesters, die het totale overzicht hebben. Als alle kennis van onze Oorsprong er weer is, weten
we wat te doen, het wordt steeds helderder en neemt in enorme Kracht toe samen met de onbaatzuchtige Liefde uit de Bron, dat wat wij Zijn.
Weten, voelen, zien, waarnemen, verantwoording, kennis… Schoonheid omvat in de Kracht van de Liefde, die meer is dan alleen lief zijn, deze kan zeer streng zijn.
Alles hoort bij elkaar, het vloeit stroomt overal doorheen, ook door jouw lichaam vol met neutronen, atomen, cellen bloed en veel meer.

Het gaat dwars door alles heen ieder moment een seconde van een seconde, nooit stoppende kan helend werken of ziek makend, dat ligt aan de mens zelf.
Vaste vormen zijn er niet, het kan een vorm aannemen en weer oplossen in veel delen en andere vormen, steeds bewegend als een dans .
Wees het. Wees je Grootsheid alle mensen die uit de Bron voortkomen kennen het of herkennen weer. Je bent het, als je angst niet meer bestaat, ontsluiten zich
werelden ver verder steeds meer. Jij, er is geen lichaam meer, je wordt het heelal, je bent het. Vormloos het gehele universum vullend en ook weer wel een lichaam hebbend, net waar je bent.

De kleinste cel en het grootste dat ben jij nooit alleen immer voortgaand als een grote zee, allerlei vormen aannemend, overal in doordringen, niet 1 plekje overslaan.
De zee bestaat uit ontelbare druppels allen verbonden. 1 druppel ook weer bestaand uit veel en zelf.
Een bijzondere nacht gevat in 1 moment, soms voel ik nog die Grootsheid, ook lijflijk alsof ik immens groot ben in andere vorm alles ziend, de gehele
mensheid, het universum, de mensen van de gehele planeet aarde, het bezette gebied.


IK BEN
WIJ ZIJN in Eeuwigheid verbonden


Een idee welde op……….dit invoelen en op jouw eigen manier verwoorden om het Veld te vergroten.
Het draagvlak wat geen einde of begin heeft.
Het is er.
Achter de woorden lag het, zag ik het, was ik daar en hier.
Deel van alles, toch autonoom als je wilt, het zal gewaardeerd worden niet alleen door mij maar velen Overal.
stuur het naar Anna “Brongenoten”


ervaren en geschreven
door
Emma Krebs

Image: In the Carina Nebula, Julio Maiz on Tumbler


Dolphins and Whales | Free Documentary

Ocean Stories 3 – Dolphins and Whales | Free Documentary (48:30)

Ute Margreff woont aan de Atlantische kust van Ierland, Florian Graner in de Puget Sound in het noordwesten van de VS. Beide Duitsers delen een diepe passie voor de zee en haar wezens. Ongeveer 10 jaar geleden leerde Ute Margreff de vrouwelijke solitaire dolfijn Mara kennen – het was het begin van een ongewone vriendschap. Florian Graner vond zijn privéparadijs dicht bij Seattle. Vlak voor zijn deur duikt hij in een wereld die wordt bewoond door zeeleeuwen, reuzeninktvissen en orka’s. Zowel Ute als Florian vechten voor de bescherming van mariene habitats, elk op een andere en zeer unieke manier.


Ute Margreff lives on Ireland’s Atlantic coast, Florian Graner in the Puget Sound in the Northwest of the USA. Both Germans share a deep passion for the sea and its creatures. About 10 years ago Ute Margreff got to know the female solitary dolphin Mara – it was the start of an unusual friendship. Florian Graner found its private paradise close to Seattle. Right in front of his doorstep he dives into a world inhabited by sea lions, giant octopus and orca whales. Both Ute and Florian fight for the protection of marine habitats, each one in a different and very unique way.

https://www.youtube.com/watch?v=jM6WTXSmG78

Image: pagie Page on Unsplash


WÉRKEN met de PIJNAPPELKLIER

uitwerking van 22 jan ’23 Zelf-Bekrachtiging in Geleen

Vervolg: Wérken met de Pijnappelklier, uit opn deel 10. (bedankt voor het delen, Heleen!)

Alles is energie, als je in de materie kijkt, zie je dat alles energie is. Dat is 3D energie maar daar doorheen lopen nog andere energie-trillingsvelden. Het is heel mooi om in zelfonderzoek tijdens stiltemomenten of bekrachtigingen dit te doorvoelen en ook in die beelden te kunnen zitten van de energie-beweging. Bijvoorbeeld, het hart is niet alleen fysiek, maar het hele trillingsveld waar het uit bestaat.

Het hart is een heel groot transmissiesysteem. Het hart heeft alle hologram-trillingsvelden om informatie uit elke dimensie op te kunnen vangen.

Als je dus met je aandacht bij je hart bent en je zou niet naar je fysieke hart kijken maar de energievelden ervan, dan geef je als het ware aandacht, klop je bij die trillingsvelden aan en je aandacht gaat ook in dat veld terecht komen en andersom ook en dat stuk frequentie komt ook in jouw aandacht. Het is een snelkoppeling die er wordt gelegd, dat is heel erg groot. Dit is eigenlijk de basis.

VRAAG: Zit er een koppeling bij naar de PIJNAPPELKLIER?

M: Ja, zeker.

De pijnappelklier, het is een hele verantwoordelijke job voor jezelf omdat het niet een spiritualiteit is wat je zonder consequenties gaat doen. Als ik een schroevendraaier en een hamer pak en ik ga ergens aan sleutelen, dan heeft dat consequenties, dat begrijpen we. Met ons bewustzijn doen we niets anders dan dat! En dat moeten we goed beseffen!

Het is niet zo dat Bronwereld alles beveiligt. Dat klopt ook, want de Bronwereld is niet een Entiteit, maar een complexheid van allemaal organische vibraties van voelende wezens die door elkaar heen, voorbij ruimte en tijd bestaan en als een heel groot vibratie-bewustzijn reageert, antwoord geeft op alle plekken.

Daar ben Jij er zelf ook één van.

Je kunt niet rekenen op, in deze dimensie, als je hier iets doet met je pijnappelklier, dat de consequenties daarvan in frequenties, dat er dus dingen gebeuren, dat dat allemaal maar beveiligd wordt.

Als dat zo was, dan stond die pijnappelklier nu aan bij iedereen.

En de ingenieurs van deze werkelijkheid hebben dat bewúst allemaal zo ontworpen. Hoe het is gegaan en hoe we de evolutie hebben meegemaakt etc, dat heeft allemaal veranderingen gebracht aan het Oorspronkelijk Plan.

Waar wij nu staan als beschaving van deze werkelijkheid hier, is het juist heel erg goed dat die pijnappelklier voor lange tijd met de afwezigheid van de Goddelijke Kracht en het zelfscheppende vermogen, Niet Functioneerde.

We moeten naar het grotere plaatje kijken, we zijn op dit moment onderdeel van een grotere collectieve intelligentie.

De oorlogen die worden gevoerd op dit moment, daar leef ik ook in. Ik draag dus ook mijn steentje aan bij, zowel in de Peace-Force die ik breng in deze wereld alsook dat ik een onderdeel ben in het collectieve gevecht. Martijn en ieder van ons zit wel ingevlochten in dat collectieve programma.

Dus het is heel goed dat we gewoon kunnen zien dat Bewustzijn, met spirit erin, de verbindende kracht, dat het echt een verántwoording is voor jeZelf, en dat valt en staat letterlijk met AANDACHT.

Een hele werkelijkheid kan vallen tot deze werkelijkheid door Aandacht-Verlies voor elkaar.

Het is een heel groot gegeven dat we nu in een tijd zitten met ENORME veranderingen! We zien het de afgelopen 3 jaren als Corona, gasprijzen en oorlogen, maar dat zijn de Mind Programma’s. De krachten erachter die niet pos of neg genoemd hoeven te worden. De bewegingen van al die emotievelden die zijn enorm. We zitten in een heel groot overgang-moment. Nu komt het erop aan of we echt kunnen stáán in wie we zelf zijn.

Nog een keer … dat JIJ kunt staan in Wie JIJ Bent, waar Jij voor gaat, waar jouw innerlijke KernPunten zijn.

Dat je niet meeloopt, al zegt deze hele groep ‘we gaan allemaal de andere kant op’ … dat je luistert naar jezelf en je gaat het niet doen. Je moet voor jezelf verifiëren, doorleven, doorvoelen of het klopt. Dat MOETEN we doen.

Deze tijd komt het er echt op áán.

SCHEPPER ZIJN, DAT IS EEN VERANTWOORDING.

Als je eenmaal helemaal in dat stuk bent, dan voel je dat dat woord verantwoording weg is, dan is er geen verantwoording meer, maar Behoud Van JeZelf en Behoud van het Leven.

Waar we nu zitten, bij de opstart, is het écht een stuk WERK, ARBEID en BEWUSTZIJNSBEWEGING!

Dit heeft alles te maken met de dingen die op je beeldscherm aan de gang zijn. Want wat zou er mis mee zijn als Klaus Schwab van het WEF, helemaal niet zo’n duister figuur is, dat daar ineens kosmische, galactische informatie in zijn DNA ineens aanspringt en dat hij met zijn netwerk wat hij heeft opgebouwd, ineens een compléét ander pad induikt!

We moeten alles Open en voor Mogelijk houden .. “ (mvs)


Sirianen van Titan

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso.)

Universele oorsprong: Sirianen van Titan komen van Sirius B, een witte dwergster, in het sterrenbeeld Canis Major. Dit Siriaanse ras heeft geen naam en veel namen, simpelweg omdat ze nu bestaan voorbij identiteit in vorm of plaats. Hun beeld werd onthuld voor onze nieuwsgierigheid, een energetische blauwdruk van hun multidimensionale bewustzijn.

Fysieke eigenschappen: Siriaanse mannen en vrouwen van Titan zijn 2,5 tot 3,5 meter lang. Hun langwerpige hoofden lopen taps toe naar een verlengde dunne kin. Ze hebben prachtige grote amandelvormige ogen die eruitzien als glinsterende aquablauwe waterjuwelen. Als je in hen kijkt is het alsof je in de warmte van de Bron wordt getrokken, in de schoot van de Schepping, in de liefde die alles heeft geschapen. Ze hebben lange, dunne aanhangsels met benige gewrichten en ze bewegen melodisch, zacht en elegant.

Geloofssysteem: Sirianen van Titan zijn van het Bewustzijn van Eén en de universele gemeenschap, die de eenheid van alle soorten en al het leven vertegenwoordigt, en waar polariteiten uiteindelijk en onherroepelijk samenkomen binnen een enkele cirkel van Bron.

Kosmische Agenda: Sirianen van Titan zijn mentoren uit het hogere rijk voor de Galacterian Alignment en deelnemers aan het Star Seed-programma van Melchizedek, waar ze meesterleraren zijn voor werelden zoals de Aarde.

Technologie: de vaartuigen en computers van Sirianen van Titan zijn niet fysiek gebouwd; ze integreren hun geest mentaal in het kwantumveld voor reizen en informatie.

Bewustzijnsvermogens: Sirianen van Titan zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Ze spreken de taal van de licht-essentie. Ze staan ​​dichter bij licht-vormen en kunnen hun uiterlijk met een gedachte veranderen. Sirianen van Titan zijn niet gehecht aan hun identiteit zoals mensen dat zijn. Hun mind straalt pure liefde uit.

Dimensionale capaciteit: Sirianen van Titan zijn multidimensionale wezens. Ze interageren tussen de sluiers, planten sterren van bewustzijn, concepten van kosmische wijsheid en kennis in de tuinen va de Geest van evoluerende rassen. Ze verzorgen ze als hun eigen kinderen, voeden ze op tot volwassenheid en tot hun rechtmatige plaats als soevereine wezens.

Was Farao Achnaton Siriaans?

Theoretici van buitenaardse theorieën suggereren dat farao Achnaton van de achttiende dynastie een hybride is met Sirius B-DNA. Siriaanse genetica had in zijn embryo kunnen worden geïnjecteerd voor een upgrade van het bewustzijn. Dat zou kunnen verklaren waarom Achnaton eruitzag als een buitenaards wezen. Hij schudde het fundament van de Egyptische religie door elimineren van de aanbidding van alle traditionele goden, en door hun denken aan te wenden tot één god.

.

Zie Achnaton  https://nl.wikipedia.org/wiki/Achnaton


Titan Sirians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Titan Sirians are from Sirius B, a white dwarf star, in the Canis Major constellation. This Sirian race has no name and many names, simply because they now exist beyond identity in form or place. Their image was revealed for our curiosity, an energetic blueprint of their multidimensional consciousness.

Physical Characteristics: Titan Sirian men and women are eight to twelve feet tall. Their elongated heads taper down to an extended thin chin. They have exquisite large almond-shaped eyes that look like glistening aqua blue water jewels. Gazing into them is like being pulled into the warmth of Source, into the womb of Creation, into the love that created all that is. They have long, thin appendages with boney joints, and they move melodically, gently, and elegantly.

Belief System: Titan Sirians are of the One Consciousness, of the universal community, representing the unity of all species and all life, and where polarities finally and ultimately meet within a single circle of Source.

Cosmic Agenda: Titan Sirians are higher realm mentors to the Galacterian Alignment and participants in Melchizedek’s Star Seed Program, where they are master teachers to worlds such as Earth.

Technology: Titan Sirians’ craft and computers are not physically built; they mentally integrate their minds into the quantum field for travel and information.

Consciousness Abilities: Titan Sirians are fully conscious, sovereign, and telepathic beings. They speak the light essence language. They are closer to light forms and can shift their appearance with a thought. Titan Sirians are not attached to their identities the way humans are. Their minds radiate pure love.

Dimensional Capacity: Titan Sirians are multidimensional beings. They interact between the veils, planting stars of consciousness, concepts of cosmic wisdom and knowledge into the mind gardens of evolving races. They tend to them like their own children, raising them into adulthood, and into their rightful place as sovereign beings.

Was Pharaoh Akhenaten Sirian?

Extraterrestrial theorists suggest that Pharaoh Akhenaten of the eighteenth dynasty is a hybrid with Sirius B DNA. Sirian genetics could have been injected into his embryo for an upgrade in consciousness. That might explain why Akhenaten looked like an extraterrestrial. He shook the foundation of Egyptian religion by erasing all the gods of worship, and turned their thinking to a singular god.


De Stilte Horen … van het Universum

(door Paul Mulliner)

“Betekenis komt wanneer mensen het gevoel hebben dat ze acteurs zijn in het goddelijke drama. Dat geeft de enige betekenis aan het menselijk leven” – Carl Jung

“Breng mijn geest terug naar het gevoel,

diep in mijn ziel,

Ik wil me zo dicht bij de Ene voelen”

– Van “Hymns to the Silence” – Van Morrison

. . .

De wereld om ons heen is niet echt vast en materieel zoals het lijkt.

Natuurkundigen hebben niets gevonden dat overeenkomt met onze zintuiglijke ervaring van materiële substantie.

In plaats daarvan hebben ze atomen en moleculen gevonden die zijn gevormd uit dicht geweven kosmische energie in verschillende patronen en trillingsfrequenties. 

Kosmische energie zo dicht geweven dat het zichtbaar en voelbaar wordt voor zintuigen van ons menselijk lichaam.

Kosmische energie zo dicht geweven dat het vast lijkt.

. . .

Een kosmische intelligentie in ons allemaal en overal in het Universum wordt voortdurend elektronen, bloemen, bomen en mensen.

Moment na moment verandert het de structuur van zichzelf in al het leven en alle levenservaringen.

Het transformeert kosmische energie in de biochemie van levende wezens in en door het hele Universum.

Het is de continu voortbrengende bron van al het leven.

. . .

Het is universeel bewustzijn en we kunnen het binnen in onsZelf vinden door ons innerlijk aft e stemmen en onze aandacht te focussen.

Net als licht, bestaat bewustzijn als een spectrum van frequenties, van laag naar hoog.

Maar bewustzijn verschilt van licht omdat we ermee kunnen interacteren met onze gerichte aandacht, en onze interactie ermee verandert de frequentie en intensiteit ervan

En naarmate de frequentie en intensiteit van het bewustzijn in ons verandert, verandert voor ons ook toegang tot inzicht en inspiratie.

We kunnen onze aandacht naar binnen richten en een universeel bewustzijn vinden dat onveranderd is door gedachten, zoals een oceaan onberoerd door wind.

We kunnen afstemmen op deze kosmische intelligentie door daaraan aandacht te schenken binnen in onszelf.

. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, kunnen we de intuïtieve leiding, de energie en het enthousiasme vinden om positieve verandering in de wereld te brengen.

We kunnen afstemmen op, beseffen en kennen de universele intelligentie die al het leven genereert en afstemt op het continu bestaan.

Het bewust transformeren van kosmische energie in een dicht geweven zichtbare, tastbare vorm, waardoor onze hele driedimensionale wereld voortdurend in real time om ons heen verschijnt.

Genererend op elk moment biljoenen nauwkeurig georkestreerde chemische reacties door ons menselijk lichaam.

Zodat we het leven kunnen ervaren.

. . .

Al deze buitengewone activiteit is georganiseerd, gearrangeerd en gechoreografeerd, het hangt allemaal samen, alles is intelligent verweven met al het andere, het is allemaal coherent, samenhangend.

De voortreffelijke choreografie die wordt getoond door biljoenen verweven processen die plaatsvinden in levende wezens, onthult het bestaan van een coherente ruimtelijke intelligentie door het hele Universum.

. . .

En het lijkt erop dat kosmische intelligentie meer van zichzelf naar levende wezens brengt dan naar inerte materie.

Het zet de precieze en coherente orkestratie uit van de interacties van eiwitten van levende cellen, waardoor grote aantallen reacties die door enzymen gekatalyseerd zijn gelijktijdig op precies het juiste moment plaatsvinden.

Er is een intelligente dynamische samenhang zichtbaar in de biochemie van levende cellen die essentieel is voor het leven en die we niet zien in de kristallijne innerlijke structuur van een baksteen of steen.

. . .

Kosmische intelligentie brengt zijn fundamentele eigenschap, bewuste alertheid of bewustzijn, in levende wezens.

En binnen in ons allemaal, vaak genegeerd, is de bewuste stilte van dit universele bewustzijn.

. . .

Als we aandacht besteden aan de bewuste stilte van de kosmische intelligentie in ons, ons daarop afstemmen, ons ermee verbinden, krijgen we beter toegang tot intuïtief inzicht en inspiratie.

Toegang tot een nuttige en pragmatische intelligentie die altijd in ons aanwezig is, zelfs in de moeilijke tijden van ons leven, een bron van begeleiding en optimisme.

. . .

Universeel bewustzijn reageert op onze gerichte aandacht door afgestemd te worden op een hoge frequentie, waardoor er meer toegang tot zichzelf ontstaat

. . .

Net als licht, bestaat bewustzijn als een spectrum van frequenties, van laag naar hoog.

Maar bewustzijn verschilt van licht omdat we ermee kunnen interacteren met onze gerichte aandacht, en onze interactie ermee verandert de frequentie en intensiteit ervan.

En naarmate de frequentie en intensiteit van het bewustzijn in ons verandert, verandert ook ons toegang tot inzicht en inspiratie.

. . .

Zoals licht door een lens wordt gefocust op een klein helder puntje, zo wordt bewustzijn gefocust op een klein innerlijk punt van hoge intensiteit en hoge frequentie door onze naar binnen gerichte aandacht.

. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, stemt het universele bewustzijn in ons af op een hoogfrequente coherentie

. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, stemt het universele bewustzijn af op een hoogfrequente resonantietrilling

. . .

Dit is natuurlijk een vorm van meditatie.

Hoogfrequent bewustzijn wordt tot stand gebracht door onze naar binnen gerichte aandacht.

. . .

Hoogfrequent bewustzijn is wat je ervaart op de momenten dat je plotseling intuïtief lijkt te weten dat onder onze schijnbare scheiding van elkaar, we allemaal één zijn.

We zijn allemaal verweven in een universeel bewustzijnsveld, een bewust Universum dat beseft ons allemaal in zichzelf.

. . .

We hebben allemaal een innerlijke, bewuste onbeperkte diepte, een dieper deel van onszelf dat het universele raakt.

Misschien komt deze diepte voor ons naar boven op momenten van alleen-zijn, momenten waarop we onze aandacht dieper in onze innerlijke kern laten zakken dan gewoonlijk.

Momenten waarop we ons realiseren dat we allemaal verweven zijn met iets veel groters dan ons dagelijks leven laat zien.

. . .

Deze innerlijke bewuste diepte en verbeterde toegang tot intuïtief inzicht en inspiratie zijn altijd voor ons beschikbaar wanneer we ons innerlijk afstemmen en onze aandacht richten.

Universele intelligentie wordt zichtbaar in de stilte in ons, wordt kenbaar, beschikbaar voor onze intuïtie.

En de kwaliteit van ons bewuste gewaarzijn, de diepte ervan, varieert met de frequentie van het bewustzijn dat we tot stand brengen met onze gerichte aandacht.

. . .

image Paul Mulliner 2022, model photo Fleur Kaan on Unsplash, background photo Brigitta Schneiter

. . .

De bijna onbeschrijfbare kosmische intelligentie in ons allemaal maakt geen geluid, maar is wel te horen met ons innerlijke oor, het oor van onze intuïtie.

Als we opletten, horen we de stille stem van universeel bewustzijn in ons.

We horen de bewuste stilte van het Universum.

. . .

Paul Mulliner 2023 

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/hearing-the-silence-655823d78d3d

Cover image: image Paul Mulliner 2019


Hearing the Silence

Of the universe

(by Paul Mulliner)

“Meaning comes when people feel that they are actors in the divine drama. That gives the only meaning to human life” — Carl Jung

“Get my spirit back to the feeling,
deep in my soul,
I want to feel so close to the One”
— 
From “Hymns to the Silence” — Van Morrison

. . .

The world around us isn’t actually solid and material as it seems to be.

Physicists haven’t found anything corresponding to our sensory experience of material substance.

Instead they’ve found atoms and molecules formed of densely woven cosmic energy in various patterns and frequencies of vibration.

Cosmic energy so densely woven it’s visible and touchable to our human body senses.

Cosmic energy so densely woven it appears to be solid.

. . .

A cosmic intelligence inside all of us and everywhere throughout the universe is continuously becoming electrons, flowers, trees and human beings.

Moment by moment it’s changing the fabric of itself into all life and all experience of life.

It’s transforming cosmic energy into the biochemistry of living beings throughout the Universe.

It’s the continuously generative source of all life.

. . .

It’s a universal consciousness and we find it inside us by inwardly tuning and focusing our attention.

Like light, consciousness exists as a spectrum of frequencies, from low to high.

But consciousness differs from light because we can interact with it using our focused attention, and our interaction with it changes its frequency and intensity.

And as the frequency and intensity of consciousness inside us changes, so does our access to insight and inspiration.

We can inwardly focus our attention and find a universal consciousness un-altered by thought, like an ocean untouched by wind.

We can tune in to this cosmic intelligence by paying attention to it inside us.

. . .

Inwardly focusing our attention helps us find the intuitive guidance, the energy, and enthusiasm to bring positive change into the world.

We can tune into, realize and know the universal intelligence that’s generating and fine-tuning all life into continued existence.

Intentionally transforming cosmic energy into densely woven visible, touchable form, bringing our entire three-dimensional world into appearance around us continuously in real time.

And generating trillions of precisely orchestrated chemical reactions throughout our human body every moment.

Just so we can experience life.

. . .

All this extraordinary activity is organised, arranged and choreographed, it all hangs together, everything is intelligently woven into everything else, it’s all coherent.

The exquisite choreography shown by trillions of interwoven processes occurring inside living beings reveals the existence of a coherent spatial intelligence throughout the Universe.

. . .

And it seems cosmic intelligence is bringing more of itself to living beings than it does to inert matter.

It’s choreographing the precise and coherent orchestration of the interactions of living-cell proteins, ensuring large numbers of enzyme catalysed reactions occur simultaneously at exactly the right time.

An intelligent dynamic coherence is visible in the living cell biochemistry essential to life that we don’t see in the crystalline inner structure of a brick or stone.

. . .

Cosmic intelligence brings its fundamental attribute, conscious awareness or consciousness into living beings.

And inside all of us, often ignored, is the conscious silence of this universal consciousness.

. . .

If we pay attention to the conscious silence of cosmic intelligence inside us, tune in to it, connect into it, we have better access to intuitive insight and inspiration.

Access to a useful and pragmatic intelligence that’s always there inside us, even in the tough times of our life, a source of guidance and optimism.

. . .

Universal consciousness responds to our focused attention by becoming tuned into a high frequency, allowing more access to itself

. . .

Like light, consciousness exists as a spectrum of frequencies, from low to high.

But consciousness differs from light because we can interact with it using our focused attention, and our interaction with it changes its frequency and intensity.

And as the frequency and intensity of consciousness inside us changes, so does our access to insight and inspiration.

. . .

Like light focused into a small point of brightness by lens, consciousness is focused into a small inner point of high intensity and high frequency by our inwardly focused attention.

. . .

Inwardly focusing our attention tunes the universal consciousness inside us into a high frequency coherence

. . .

Inwardly focusing our attention tunes universal consciousness into a high frequency resonance vibration

. . .

This is, of course, a form of meditation.

High frequency consciousness is brought into being by our inwardly focused attention.

. . .

High frequency consciousness is what you’re experiencing in those moments when you suddenly seem to know intuitively that underlying our apparent separation from each other, we’re all one.

We’re all woven into a single field of consciousness, a conscious Universe that’s aware of all of us within itself.

. . .

All of us have an inner conscious depth without limit, a deeper part of ourselves that touches the universal.

Perhaps this depth emerges for us in moments of solitude, moments when we allow our attention to go deeper into our inner core than we usually do.

Moments when we realize we’re all woven into something much larger than our everyday life reveals.

. . .

This inner conscious depth and improved access to intuitive insight and inspiration are always available to us when we inwardly tune and focus our attention.

Universal intelligence becomes apparent in the silence inside us, becomes knowable, available to our intuition.

And the quality of our conscious awareness, its depth, varies with the frequency of consciousness we bring into being with our focused attention.

. . .

image Paul Mulliner 2022, model photo Fleur Kaan on Unsplash, background photo Brigitta Schneiter

. . .

The almost inexpressible cosmic intelligence in all of us makes no sound, but it can be heard with our inner ear, the ear of our intuition.

When we pay attention, we hear the silent voice of universal consciousness inside us.

We hear the conscious silence of the universe.

. . .

Paul Mulliner 2023 

Source: https://paul-mulliner.medium.com/hearing-the-silence-655823d78d3d

Cover image: image Paul Mulliner 2019


De pijnappelklier in relatie tot (open) ogen

Uitgewerkt stukje over de Pijnappelklier in relatie tot (open) ogen

(bedankt voor het delen van de uitwerking, Heleen!) ‘De pijnappelklier is een stukje vlees, wat als een projectie-instructie-orgaan functioneert. Het kan werkelijkheden laten ‘anders vibreren’. Dus iemand die in jouw wekelijkheid leeft met die gedachte (dat doe jij niet), dat gebeurt in het veld. Die gedachte van die persoon verdwijnt omdat jij met jouw aandacht, met jouw taalveld naar die persoon kijkt, aandacht geeft, je gaat daar niet in.

De aandacht zorgt dat jouw pijnappelklier als een interdimensionaal holografische werkelijkheids-inwisselaar iets anders te zien krijgt op je beeldscherm.

Dus de veranderingen in deze wereld hier kunnen regulier plaatsvinden of wat ze in hun proces veranderen, daar wachten we nu al enkele duizenden jaren op, of dat dingen veranderen op jouw beeldscherm omdat JIJ iets doet, vanuit een scheppende oorspronkelijke frequentie binnenin jezelf.

Die pijnappelklier die zit op dezelfde locatie op dezelfde hersenplek die beelden genereert bijvoorbeeld Remote viewing en sensing ed. Maar de pijnappelklier is op hetzelfde circuit aangesloten, de primaire visuele cortex als waar jouw ogen op aangesloten zijn.

Als je in deze wereld ‘kijkend’ bent, dat je ‘blind’ bent buiten 3D. Want daar waar je kijkt wordt primair, hier met het fysieke orgaan de ogen, krijgt voorrang op het brein. En het brein is niet fysiek. Ons brein is een heel groot ontvangststation, niet alleen maar vlees (dat is 1%). Een heel groot ontvangststation, een heel circuit van interdimensionale velden, dat zijn hele circuits-trillingsvelden die informatie kunnen ophalen en weggeven. Dus input en output.

Als je dus kijkt met je ogen, dan word je eigenlijk verblind door een grote mogelijkheids-reality. Als je kijkt met je ogen, dan zit je, als een zuignap als het ware gezogen op deze wereld en de primaire visuele cortex waar het beeld van je ogen naartoe wordt gebracht, wordt afgesloten voor de informatie die je pijnappelklier kan ontvangen uit het veld en kan wegzetten in het veld. Dit blijft als het ware in een soort herhalingsmodus zitten.

Het alziende oog, positief of negatief, IS de pijnappelklier. Maar de pijnappelklier gaat nooit functioneren als je alleen maar blijft kijken(!) naar de buitenwereld. Dus om die buitenwereldprikkels te halen van de primaire visuele cortex, die wordt opengezet, voor een ander circuit, in dit geval wordt een pijnappelklier waardoor de kristallen in de pijnappelklier aanwezig zijn, een vloeistof … die vloeistof gaat vibreren op het aandachtsveld, wat we net hebben gedaan (bekrachtiging).

Als je dit nu doet, wat we net deden, als je in je pijnappelklier gaat kijken, die bij de meeste mensen in een slaapmodus zit, dan zou je kunnen zien dat die vloeibare kristallen, dat dat gaat resoneren, gaat trillen, heel subtiel.

Hoe groter die aandacht is, geen beeld, geen beeld van visuele ogen, dan zie je dat dat vibratieveld aangaat en dat dat een ontvangststation is en een zendstation in deze werkelijkheid.

Iedereen die met bewustzijn bezig is op deze wereld, kent de pijnappelklier. Een fysiek iets, zender-ontvanger, multi-reality, multi-werkelijkheden, mogelijkheden, die  er nu op dit moment kunnen zijn.

Maar we zien alléén deze wereld. De pijnappelklier is dus een orgaan, die ál die andere verschillende mogelijkheden aantrekt.

De pijnappelklier functioneert alleen als je bij je Eigen Koninkrijk komt.

Dan is aandacht, de aandachtskracht, dat is de GodsKracht.

Aandacht IS de start. Zolang de mensen op deze wereld, wij ook, geen aandacht hebben voor de binnenkant, aandacht voor jezelf, écht!

Je kúnt niet een alter-ego hebben, kan niet. Je bent wie je bent. Voor een ander ongemakkelijk, dan moet die ander maar uithuilen, het kan ook een groot geschenk zijn.

Erken jezelf op alle stukken die je bent, helemaal PUUR, SENANG met jezelf kunt leven, dán zit je in die Oorspronkelijke Frequentie.

Als het vibratieveld van je eigen bewustzijn er niet is, reageert de pijnappelklier ook niet en blijft deze werkelijkheid dood.

Levend bewustzijn van de Scheppers. Dit is BewustzijnsWetenschap!

Geen spiritualiteit, dat wordt het omdat jij je emoties erin legt en zegt:

Het Is Gewoon Genoeg Geweest.

Waarom dus met ‘ogen dicht’ in stilte zijn of een bekrachtiging doen ..

Onze lichamen zijn heel erg vóór-ontwikkeld door andere intelligenties en krachten, positieve en beperkende krachten. Degenen die deze lichamen in frequentie hebben ontwikkeld, hebben ervoor gezorgd dat de pijnappelklier in dit lichaam is geplaatst.’

Bron: Martijn van Staveren, Zelfbekrachtiging 22 jan 2023 in Geleen, opn deel3


Frequentieprognose van lee voor februari 2023

In februari is er een toename van de algemene achtergrond van frequentie en als gevolg daarvan een afname van de energiedichtheid van de planeet. Het wordt gezien als een soort verzachting van de materie. Dat wil zeggen, gebeurtenissen en omstandigheden worden minder gedefinieerd, zelfs als ze zich al hebben voorgedaan. Simpel gezegd: elke waarheid wordt in februari een halve waarheid.

Dit zal leiden tot het effect van onscherpte en gelaagdheid van gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden. Het zal mogelijk zijn om dit in realtime waar te nemen – daar is er iets en dan is het veranderd of verdwijnt het volledig.

Mensen kunnen dit als een paradox ervaren, omdat tegengestelde gebeurtenissen tegelijkertijd naast elkaar zullen bestaan. Aandacht voor één van de opties kan de uiteindelijke manifestatie verschuiven naar zijn realisme, waardoor de andere mogelijkheid aan het zicht wordt onttrokken. En de mogelijkheid om beide polen tegelijkertijd te zien, opent de weg voor jou om een ​​derde eigen versie te creëren.

Dit wordt je persoonlijke kleine magie, die je nauwelijks aan een andere persoon kunt presenteren. Je zult weten dat je dit binnen twee poolgebeurtenissen hebt gecreëerd, maar het zal alleen binnen jouw focus duidelijk zijn. Aangezien paradoxen zich echter in iedereen zullen manifesteren, zullen degenen die zich op frequenties bevinden die vergelijkbaar zijn met die van jou, in je verhalen geloven. Wanneer je dergelijke prestaties met elkaar deelt, zul je zelf vertrouwen krijgen in je eigen bekwaamheid en zul je de ander helpen om in zijn kracht te geloven.

Gelaagdheid van gebeurtenissen zal plaatsvinden met kleine afwijkingsamplitudes, dus ze zullen verschijnen in de details van de dag en het moment en zullen merkbaar zijn in de vorm van korte flitsen van verbazing – hier en daar leek iets “vreemd” voor je. Als je echter goed naar dergelijke eigenaardigheden kijkt, kun je ze opmerken en de mate van verandering in gebeurtenissen vergroten. Dat wil zeggen, door aandacht en vertrouwen aan een van de polen toe te voegen, kunt je een uitgevouwde versie van de gewenste afwijking creëren. Dit is zoiets als een significante toename van wat er in één korte gebeurtenis is ingesloten. Van het gebruikelijke “één stuk” kun je op een buitengewoon ongebruikelijke manier “twee stukken” maken.

Je hebt twee opties voor een creatieve aanpak: een nieuwe variant creëren tegen de achtergrond van twee tegenstellingen en de gewenste variant opbouwen bij één van de polen. Als je bijvoorbeeld kiest tussen “er is één en er is geen”, kun je kiezen voor “er zijn er twee van”. Of kies “het was iets, maar nu is het weg.” Afhankelijk van je behoefte om iets te verdubbelen of iets kwijt te raken, kun je het gewenste resultaat kiezen.

Beide opties houden in dat je je bewust bent van gebeurtenissen als een paradox van mogelijkheden, en niet als de fout van iemand anders of je eigen misverstand.

Voor mensen die in een automatische modus leven, zullen de trillingsverschuivingen die optreden zich manifesteren in een gevoel van grote verstrooiheid of verwarring. Het zal hen immers lijken alsof ze voortdurend worden misleid en dat hun omgeving tegen hen samenzweert. Dus binnen deze gemeenschappen zal er een tijd komen van collectieve paranoïde verschijnselen.

Ze zullen elkaar beschuldigen van verraad en, voor het geval dat, zich verenigen volgens het principe van ‘samen vriendschap tegen de derde’. Maar ze moeten constant van paar wisselen, waardoor de ene of de andere derde uitgesloten wordt. Dit zal leiden tot situaties die bekend staan ​​als het gedrag van spinnen in een pot.

Het is ook de moeite waard om de mogelijkheid te vermelden van onbewuste, om zo te zeggen, magische versterking van “het negatieve”. Dit kunnen situaties zijn waarin mensen koppig de negatieve pool willen kiezen, met ongewenste gevolgen voor zichzelf. En ja, deze mensen zullen beide polen zien, maar om hun eigen redenen zullen ze liever een nadelige positie voor zichzelf verdedigen.

Daarom gaan gebeurtenissen op de planeet zich ook splitsen in twee vectoren. Enerzijds worden creatieve vaardigheden wakker in een massa mensen en wachten ons veel ongewone ontdekkingen en situaties. Aan de andere kant kunnen sommige mensen betrokken zijn bij het blootleggen van zogenaamde complottheorieën. Als gevolg hiervan zullen sommigen mensen de krantenkoppen zien over wonderbaarlijke verschijnselen, terwijl anderen zullen zien hoe ze in sommige gevallen ‘”de schuldige” of “de falende” hebben gevonden.

En tegen het einde van februari is het de moeite waard om aandacht te schenken aan het feit dat er twee vectoren van de collectieve realiteit bestaan. En zo zul je de belangrijkste paradox van de hele maand zien – de mogelijkheid van twee soorten samenlevingen om naast elkaar op de planeet te bestaan. We kunnen zeggen dat dit een observatie is van de gevormde barrière tussen verschillende werkelijkheden.

Als je dit goed observeert, krijg je persoonlijk nog een bonus – je zult de mogelijkheid beginnen te herkennen van het overschakelen naar verschillende versies van de Universa. En zo’n vaardigheid kan zich steeds beter verder ontwikkelen in de meest onverwachte kwaliteiten.

Dus zet de energieën van februari in jouw voordeel, ongeacht wat er in de buitenwereld gebeurt. Onthoud dat fluctuaties in de waarschijnlijkheid van verschillende gebeurtenissen een algemene trend van de maand zijn en geen eenmalige gebeurtenis.

Bron: guidereality.net

==== ====== ========

Вибрационный прогноз от lee на февраль 2023

В феврале наблюдается повышение общего вибрационного фона и как следствие – уменьшение плотности энергетики планеты. Воспринимается это как некое размягчение материи. То есть события и обстоятельства становятся менее определенными даже тогда, когда они произошли. Упрощенно можно сказать, что каждая правда в феврале становится полу-правдой.

Это приведет к эффекту расфокусировки и расслоению событий, происходящих на Земле. Наблюдать подобное можно будет в режиме реального времени – вот что-то есть и тут же оно сменилось на другое или вовсе исчезло.

Люди могут воспринимать подобное в виде парадокса, из-за того, что противоположные события станут сосуществовать одновременно. Внимание к одному из вариантов, может сместить итоговое проявление в сторону его реалистичности, скрывая из виду другую возможность. А способность одновременно увидеть оба полюса откроют вам путь к созданию третьего собственного варианта.

Это станет вашей личной маленькой магией, которую вы вряд ли сможете предъявить другому человеку. Вы будете знать, что сотворили подобное внутри двух полярных событий, но это окажется лишь в вашем фокусе внимания. Однако, поскольку парадоксы проявятся у всех, поэтому в ваши истории поверят те, кто находится на схожих с вами частотах. Когда вы поделитесь друг с другом подобными свершениями, вы утвердитесь и в собственной адекватности, и поможете другому человеку поверить в его силы.

Расслоения событий будут происходить на небольших амплитудах отклонения, поэтому они проявятся в мелочах текущего дня и будут заметны в виде коротких вспышек изумления – то там, то сям вам что-то «показалось странным». Однако, если вы внимательно присмотритесь к таким странностям, вы сможете их зафиксировать и увеличивать степень перемены событий. То есть добавление внимания и уверенности к одному из полюсов поможет вам создать расширенный вариант желаемого отклонения. Это нечто вроде увеличения на порядок того, что есть в одном коротком событии. Из привычной «одной штуки» вы сможете сделать «две штуки» крайне непривычным образом.

У вас раскроется две опции творческого подхода – создание нового варианта на фоне двух противоположностей и раскачка желаемого варианта внутри одного из полюсов. Например, при выборе между «есть и нет», вы сможете выбрать «есть две штуки». Или выбрать «было, но пропало». В зависимости от вашей потребности что-то удвоить или от чего-то избавиться, вы сможете выбрать нужный вам результат.

Обе опции подразумевают то, что вы осознаете происходящее именно как парадокс возможностей, а не как чью-то ошибку или собственное недопонимание.

Для людей, живущих в автоматическом режиме, происходящие вибрационные смещения проявятся в ощущении сильной рассеянности или растерянности. Ведь им будет казаться, что их постоянно обманывают и против них сговаривается их окружение. Так что внутри подобных сообществ будет время коллективных параноидальных явлений.

Они будут обвинять друг друга в предательстве и на всякий случай объединяться по принципу «дружбы вместе против третьего». Вот только им предстоит непрерывно менять пары, делая некоего третьего крайним. Это приведет к ситуациям, известным как поведение пауков в банке.

Также стоит упомянуть возможность неосознанного, так сказать, магического усиления негатива. Это могут быть ситуации, когда люди упорно пожелают выбирать негативный полюс, раскачивая для себя нежелательные последствия. И да, эти люди будут видеть оба полюса, но по своим причинам они предпочтут отстаивать невыгодную для себя позицию.

Поэтому события на планете тоже расслаиваются на два вектора. С одной стороны, у массы людей просыпаются творческие навыки и нас ждет множество необычных открытий и происшествий. С другой стороны, часть людей может быть вовлечена в раскрытие так называемых теорий заговоров. В итоге одни увидят заголовки новостей о каких-то чудесных явлениях, а другие о том, как нашли виновного или крайнего в каком-то деле.

И вот к концу февраля стоит обратить внимание на сам факт наличия двух векторов коллективной реальности. Тогда вы увидите в них главный парадокс всего месяца – возможность двух видов социума сосуществовать на планете. Можно сказать, что это наблюдение за образовавшимся барьером между разными реальностями.

Когда вы рассмотрите подобное, вы лично получите еще один бонус – вы начнете распознавать саму возможность вашего смещения по разным вариантам Вселенных. А подобный навык далее можно развивать все лучше и лучше в самых неожиданных качествах.

Так что разверните энергии февраля себе на пользу, независимо от того, что будет происходить во внешнем мире. Помните, что колебания вероятности разных событий – это общий тренд месяца, а не разовое явление.

Источник: guidereality.net (https://www.guidereality.net/post/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-lee-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-2023 )


Aliens

(door Erik Tanghe)

In mijn omgeving zijn best wel wat mensen die heel sceptisch zijn als het onderwerp over aliens gaat.
Sommigen lachen me zelfs vierkant uit als het woord buitenaards valt.

Toch worden diezelfde mensen wel wild enthousiast als er op TV een documentaire is over Toetanchanon en de wonderlijke piramides van Egypte.

Dat is best vreemd want er zijn heel wat indicaties dat Toetanchanon op z’n minst contacten had met niet zo’n aardse zaken.

Zo blokletterde enkele kranten jaren geleden dat wetenschappers hadden aangetoond dat de dolk van Toetanchanon gemaakt was van ijzererts dat niet op onze aarde voorkomt.
Omdat wetenschappers nu eenmaal nogal aards gericht zijn, was de logische conclusie dat de dienaars van de farao ergens een meteoriet in de buurt hadden gevonden met voldoende ijzererts om een mes van te maken.

Tutanchonon's dolk

Dat is natuurlijk een mogelijkheid.

Toetanchanon had ook heel wat sieraden en één van de mooiste sieraden die hij rond zijn jonge hals droeg had in het centrum een heel uitzonderlijke steen die.. U raadt het al, niet van deze aarde is.. of eigenlijk wel maar enkel kon ontstaan zijn toen een bepaalde zandsoort in aanraking kwam met een.. meteoriet…
Het regent in Egypte niet zo veel maar stenen vallen er blijkbaar wel voortdurend uit de lucht..

Voor de meeste onder ons zijn de piramides reusachtige graftombes waarin de grafkamer van de farao diep verborgen ligt in het midden van deze gigantische bouwwerken met allerlei geheimzinnige verzegelingen en doodlopende gangen om rovers te misleiden.
Vreemd genoeg zijn er nooit mummies en dus lichamen van faraos gevonden in de piramides.
Die lagen verderop in de vallei der koningen.

de piramides van Gizeh

Waar dienden deze bouwwerken dan voor?
Een monumentje van 2,3 miljoen stenen van elk zo’n 2 tot 15 ton?
Die gedurende 20 jaar allemaal op hun plek werden getrokken en gehesen door werknemers die elke vijf minuten een steen op hun plek diende te zetten om het tijdig klaar te krijgen met een precisie waar we nu nog altijd ons hoofd over breken..

Ja, we zouden de piramides nu ook kunnen bouwen met modern materiaal en we zouden er waarschijnlijk net zo lang over doen..

Er gaan al wel langer theorieën dat de piramides gigantische energiecentrales waren die door het gebruik van water aan de basis en het gebruik van bepaalde chemicalien energie konden genereren.
Het is een beetje het idee van vrije energie waar ook Nicolas Tesla mee bezig was.


de toren van Nicolas tesla

De plaatsing van de piramides van Gizeh is nog zoiets.
Ze zijn perfect geplaatst op de lijn die de aarde doorkruist die het grootste deel van alle landmassa’s verbindt.

nauwkeurige plaatsing
De piramides zijn tot op 3/60ste van een graad perfect naar het noorden gericht en als je de hoogte van de piramide vermenigvuldigt met 43.200 verkrijg je de diameter van de aarde van pool tot pool en als je het totaal van zijdes van de basis neemt en die vermenigvuldigt met hetzelfde getal krijg je de omtrek van de aarde langsheen de evenaar.
Archeologen wijten het allemaal aan toeval en dat kan natuurlijk ook wel zo zijn maar als je de afwerking en de exacte plaatsing van de gigantische blokken steen bekijkt, dan weet je dat de Egyptenaren of hun voorgangers op z’n minst over technologieën beschikten die wij niet eens begrijpen.

feilloze naden met hamer en beitel

Feilloos aansluitende naden… met hamer en beitel???

Voor velen zijn aliens een stap te ver al zijn de piramides van Gizeh zo exact volgens het sterrenbeeld van Orion gebouwd dat het bijna geen toeval kan zijn.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de Egyptenaren een ver doorgedreven kennis van Astronomie hadden of dat hun kennis kwam door een briefje dat op een meteoriet lag..
Dat kan natuurlijk ook. We moeten open staan voor elke mogelijkheid.

Uiteindelijk maakt het niet zo uit of je nu gelooft dat Toetanchanon een alien was of contacten met buitenaardsen had en/of de piramides door aliens of met hun hulp werden gebouwd.
Het gaat erom dat je je open stelt voor de mogelijkheid.
De quantumfysica bewijst al langer dat elk quantumdeeltje bestaat uit een oneindig aantal mogelijkheden en om die mogelijkheden naar jouw fysieke werkelijkheid te halen dien je vooral de vooroordelen en vastgeroeste verwachtingen en overtuigingen uit je brein te halen.

Wie gelooft in electronen die rond een atoomkern draaien, zal nooit de waarschijnlijkheidswolk zien die het electron eigenlijk is.. een trilling, een beweging van een veld.. een veld van oneindige mogelijkheden.

electron rond atoomkern
Wie zich open stelt voor de mogelijkheid van buitenaards leven, creëert ook de mogelijkheid dat het er is en geef toe.. het leven is toch leuker met een UFO op Schiphol of Brussel.

En als je me zou vragen of ik ooit al een alien heb gezien, zou ik je kunnen vertellen dat ik er elke morgen eentje zie als ik in de spiegel kijk..
Niet omdat mijn initialen ET zijn maar wel omdat we allemaal bewustzijn zijn dat zich aan een lichaam heeft gekoppeld in dit hologram om een menselijke ervaring te hebben.
We zijn dus eigenlijk allemaal aliens.
Je bent alleen vergeten waar je UFO staat en je bagage (of zeg maar geheugen) ben je ook al kwijt..
Dat heb je als je in Zaventem landt.

En het gaat veel verder dan de mogelijkheid van aliens.
Dat openstellen geldt immers voor alles in het leven.
Stel je ook maar eens open voor het feit dat de overheid het misschien wel goed met ons voorheeft en dat bv vaccinaties misschien juist wel goed zijn.
Niet dat het daarom zo hoeft te zijn maar door je er voor open te stellen en niet in oordeel te gaan, creëer je wel de mogelijkheid dat de overheid het goed met ons gaat menen en het de goeie kant op gaat met deze wereld.
Je hoeft een bepaalde actie niet toe te laten in jouw werkelijkheid maar door niet in oordeel te gaan en meteen een bepaald iets buiten te sluiten, blokkeer je per direct de mogelijkheid dat die mogelijkheid ooit een goede afloop zal kennen.

En willen we niet allemaal een mooie wereld?

ET

Bron: https://www.whitelight-healing.com/teksten/aliens.html


4-dimensionale lichamen transformeren in 5-dimensionale wezens

Het vinden van het portaal/de opening om transformatie tot stand te brengen

(door Bear Walker)

Ik was gezegend om op te groeien met de meester van oude wijsheid, mijn grootvader, een Anishanabe Elder. Zijn eenvoudige wijsheid en inzicht vormden een groot deel van mijn vroege training en hij werd nooit moe van mijn constante vragen. Ik leerde van de heilige leringen van de Medwiwins in de Anishanabe-stam. De dichtstbijzijnde naam of woord voor Medwiwin in de taal van vandaag zou Sjamaan zijn. Dus mijn geliefde grootvader leerde me de oude manieren van het medicijnwiel, die de basis vormen van al onze leringen. Het medicijnwiel was een geschenk van Grote Geest aan onze stam. Vanaf de vroegste tijd gebruikten we het wiel om de tijd te markeren en de vier richtingen en de vier elementen te eren; vuur, aarde, water en wind/lucht. Vanuit deze wegen vinden we ons evenwicht.

In het moment

Naast Engels had mijn grootvader moeite met het begrijpen van tijd. Hij droeg nooit een horloge en was nooit op tijd. Hij kon het concept van “tijd voor geld” niet begrijpen, tien dollar voor een uur werk. Maar ‘in het moment’ was een heilig concept.

Het had te maken met het je bevinden in het centrum van de tijd. Het had te maken met het vertragen van de snelheid van tijd en het ingaan in de ‘gap’. We eerden ook wat hij een gouden moment noemde. We ontmoetten elkaar vaak bij zonsopgang terwijl we in de stilte zaten te wachten op de eerste lichtvonk, en ik herinner me nog steeds het magische gevoel van het gouden moment. We zaten daar op een rots met uitzicht op het water. Terwijl de zon langzaam maar prachtig opkwam, bevonden we ons midden in het gouden moment. We konden de trilling voelen, de kleur zien, de frisse kracht ruiken, de volledige stilte horen en de zoetheid van de gouden dauw proeven.

Waar ik sindsdien ook ben gereisd, en ik heb veel over deze verbazingwekkende aarde gereisd, de schoonheid van het concept van het gouden moment is altijd een onderdeel geweest van alles wat ik doe. Je vraagt je nu waarschijnlijk af wat dit allemaal te maken heeft met de transformatie van de 4e naar de 5e dimensie. Nou, ik zal het je vertellen.

Laten we eerst duidelijk zijn over wat ik bedoel met 4e dimensionale lichamen. We weten allemaal wat de 3 dimensies zijn: hoogte, breedte en diepte. Je weet wel, 3D-mensen. De vierde dimensie is de beleving van tijd of misschien beter gezegd ‘de illusie van tijd’. Maar nogmaals, misschien zijn alle vier de dimensies illusies!

Na mijn eerste 18 jaar bij mijn grootvader en zijn eenvoudige maar diepgaande oude leringen te hebben doorgebracht, begon ik te trainen met enkele van de meest geavanceerde leraren ter wereld, gespecialiseerd in cellulaire biologie en kwantumfysica.

Mijn studie bracht me van Noord-Michigan naar Toronto en vervolgens naar Pittsburg, om uiteindelijk bij NASA te werken met computers die communiceren met ons lichaam, de elektrische impulsen te lezen die ons lichaam afgeeft (galvanische huidweerstand) en deze impulsen om te zetten in binaire codes die computers begrijpen.

Vanuit het kwantumperspectief

Lichamen zijn gemaakt van cellen. Cellen vallen uiteen in energie, golven en deeltjes. In simpele termen:

  • alles is gemaakt van atomen,
  • atomen zijn gemaakt van energie
  • energie komt uit bewustzijn.

Alle energie begint in het centrum. Of we het nu hebben over nulpunts-zwaartekracht, kwantumatomisch potentieel of in het moment zijn, de kracht zit in het midden van het wiel en je kunt naar het centrum komen door alles te vertragen. Je kunt van een 4-dimensionale ervaring naar een 5-dimensionale transformatie gaan door het te vertragen. Deepak Chopra gebruikt het woord “de gap”,’de kloof’. Dit is ook een oude leer van de Vedische meesters. Het is in de opening, in het midden van het wiel, dat we verbinden met onbeperkte mogelijkheden. Zoveel van jullie hebben die ervaring gehad. Voor mij was het het gouden moment dat ik eerder beschreef. Het kan gebeuren tijdens het tuinieren, tijdens yoga of zelfs autorijden. Je zou iets kunnen zeggen als, waar is de tijd gebleven of wauw hoe ben ik hier gekomen. Je ging uit de 4-dimensionele illusies naar de 5- dimensionale potentieel. Het is geweldig!

Gedurende mijn vele jaren van beoefening heb ik mensen gezien die werden geholpen door verschillende ongelooflijke remedies, kruidengeneeskunde, goede voeding, speciaal dieet, enzovoort. Ik ben nu en blijf een pleitbezorger voor al deze zaken. Ik ben er echter vast van overtuigd dat de toekomst van de geneeskunde zal liggen in het helpen van alle mensen om verbinding te maken met de 5e dimensie. Door dit te doen, zullen we ons DNA activeren en versnellen om ons te brengen waar we voor gemaakt zijn. Ik heb vergeleken waar we nu zijn met het hebben van een Lamborghini en het rondrijden in de eerste versnelling terwijl we de rem hanteren. De 5e dimensie transformatie zet de auto in de 5e versnelling met het gaspedaal ingetrapt, om zo te zeggen.

We zijn prachtige krachtige wezens! Laten we wakker worden voor de kracht die we zouden moeten hebben. Er is vaak gezegd dat we ons in het informatietijdperk bevinden. Laten we dat woord uit elkaar halen: ‘in vorm’, of ‘vorm vasthouden’ is de 4e dimensie. We gaan nu naar het tijdperk van inspiratie of ‘in spirit’, 5e dimensie. Wat een geweldige tijd zal dit zijn! Laten we allemaal onze kracht vanuit onze centra gebruiken om deze heilige tijden binnen te gaan!

Een speciale dank aan Makenzie Walker, mijn dochter, voor haar uitstekende typevaardigheid.

Mequwitch!

– Muckwa Mousa

Bear Walker

Bear Walker: Indiaanse genezer en spiritist

Ga voor meer informatie naar https://www.circleofhealth.com/bear-walker/

Bron: https://www.merliannews.com/transforming_4th_dimensional_bodies_into_5th_dimensional_beings_finding_the_portal_gap_to_bring_about_transformation_by_bear_walker/

Image: Sunrise by Susanne Nilsson on Flickr


Transforming 4th Dimensional Bodies into 5th Dimensional Beings:

Finding the Portal/Gap to Bring about Transformation

by Bear Walker

I was blessed to grow up with the master of ancient wisdom my grandfather, an Anishanabe Elder. His simple wisdom and insight were a huge part of my early training and he never tired of my constant questions.  I learned of the sacred teachings of the Medwiwins in the Anishanabe tribe. The closest name or word for Medwiwin in today’s language would be Shaman. So my beloved Grandfather taught me the ancient ways of the medicine wheel which are the basis of all our teachings.  The medicine wheel was a gift from Great Spirit to our tribe. From the earliest time we used the wheel to mark time and honor the four directions and the four elements; fire, earth, water, and wind/air. From these ways we find our balance.

In the moment

In addition to English, my grandfather had difficulty understanding time. He never wore a watch, and was never on time. He couldn’t get the concept of time for money, ten dollars for an hours work. But “in the moment” was a sacred concept.

It had to do with being inside of the center of time. It had to do with slowing the speed of time down, and going into the gap. We also honored what he called a golden moment. We would often meet at sunrise sitting in the silence waiting for the first spark of light, and I still remember the magic feeling of the golden moment. We would sit there on a rock overlooking the water. As the sun slowly but magnificently rose, we were in the center of the golden moment. We could feel the vibration, see the color, smell the crisp power, hear the complete silence and taste the sweetness of the golden dew.

No matter where I have traveled since, and I have traveled all over this amazing earth, the beauty of the concept of the golden moment has always been a part of everything I do. You are probably asking by now, what does all this have to do with transformation from the 4th to 5th dimension. Well, I will tell you.

First, let’s be clear on what I mean by 4th dimensional bodies. We all know what the 3 dimensions are right; height, width, and depth. You know, 3D people. The fourth dimension is the experience of time or maybe better said ‘the illusion of time’. But then again maybe all of the four dimensions are illusions!

After my first 18 years of being with my grandfather and his simple but profound ancient teachings, I started training with some of the most advanced teachers in the world, specializing in cellular biology and quantum physics.

My studying took me from northern Michigan to Toronto, then Pittsburg, ending up at NASA working with computers that interface with our body, reading the electrical impulses that our bodies put off (galvanic skin resistance) and transferring these impulses to binary codes that computers understand.

From The Quantum Perspective

Bodies are made of cells. Cells break down to energy, waves and particles. In simple terms:

  • everything is made of atoms,
  • atoms are made of energy
  • energy comes from consciousness.

All energy starts in the center. Whether we speak about zero point gravity, quantum atomic potential, or being in the moment, the power is in the center of the wheel and you can get to the center by slowing everything down. You can move from a 4th dimensional experience to a 5th dimensional transformation by slowing it down. Deepak Chopra uses the word “the gap.” This is also an ancient teaching of the Vedic masters. It’s in the gap, at the center of the wheel, that we connect with unlimited potentiality. So many of you have had that experience. For me, it was the golden moment I described earlier. It can happen gardening, during yoga, or even driving. You might say something like, where did the time go or wow how did I get here. You went out of 4th dimension illusions into 5th dimension potentiality. It is amazing!

Over my many years of practice I have seen people helped by various incredible remedies, herbal medicine, proper nutrition, special diet, and so on. I am now and will continue to be an advocate for all of these. However, I firmly believe that the future of medicine will be in the aiding of all people to connect to the 5th dimension. By doing so, we will activate and accelerate our DNA to take us where we were created to go. I have compared where we are now to having a Lamborghini and driving it around in first gear while applying the break. The 5th dimension transformation is putting the car in 5th gear with the pedal to the metal, so to speak.

We are magnificent powerful beings! Let us awaken to the power we were meant to have. It has been said many times that we are in the age of information. Let’s take that word apart ‘in form’, or ‘holding form’ is 4th dimension. We now are moving into the age of inspiration or ‘in spirit’, 5th dimension. What an amazing time this will be! Let all of us use our power from our centers to move into these sacred times!

A special thanks to Makenzie Walker, my daughter, for her excellent typing skills.

Mequwitch!

-Muckwa Mousa

Bear Walker

Bear Walker: Native American Healer and Spiritualist

For more information, go to https://www.circleofhealth.com/bear-walker/

Source: https://www.merliannews.com/transforming_4th_dimensional_bodies_into_5th_dimensional_beings_finding_the_portal_gap_to_bring_about_transformation_by_bear_walker/

Image: Sunrise by Susanne Nilsson on Flickr


Vredesthuis

(door moniek van pelt)

het land oogt koud
het lijf verwintert
de geest verstrakt
leven kent een vreemde kooi
en ergens midden in
het behoeft geen dooi
daarbinnen is het mooi

daar is het rustig
daar is er tintel
die niet overslaat
er is altijd leven
er is altijd licht
en er is altijd thuis
.. alleen dat huis ..

mijn beeldig huis en ik
wij passen niet in lijf
vol virtueel verdrijf
wij horen niet in tijd
die overslaat
die bangt
die kwaad

als je mijn eigen huis zou zien
zou je weten wie ik ben
hoe gewaar de kracht
hoe rijk de adem
hoe lief het lef
leven
op zijn eeuwigst

en als je mijn huis kent
ken je mijn thuisplaneet
vol heerlijk eigen wijze mensen
die in volkomenheid staan
en waar vrede
elke vorm bepaalt
ook buiten is het mooi

 .. zo onschuldig mooi ..

ik doe mijn best
op aarde huis te maken
om thuis te zijn
ik kleur en beken
schilder en dans
klank en grap in frans
en het lijkt best wel enig

ik sport en lijn
en ver kleed de dag
kleur mijn lippen rood
de zon wat geler
de huid gebruind
wat haren rond
de liefdesfoto zwaar van lijf

leven vol ogenschijn
achter verrijkt behang
slang vanonder het tapijt
ramen schoon
de kussens opgewekt
en toch
de muziek komt er niet aan

zonder vredig hart
die zo vol leven is
dat het weet
hierbinnen is het mooi
en hier ontvang ik
elk vlezig besef
op zijn ge woonst

hier is het rustig
hier is er tintel
die niet overslaat
er is altijd leven
er is altijd licht
en er is altijd thuis
.. alleen dat huis ..

deze aarde
is zijn eigen huis kwijt
en ik de mijne
zonder vrede in vorm
zonder waar geluid
en zonder de volle klank
gaat elke ervaringsbeeld hier uit

als je mijn eigen lichaam zou zien
zou je weten welk huis de mijne is
hoe gewaar de kracht
hoe rijk de adem
hoe lief het lef
leven
op zijn eeuwigst

het land oogt koud
het lijf verwintert
de geest verstrakt
en ineens hoor ik muziek
vrij van vaste grond
als een wilde galop
die binnestebuiten leven raakt

mijn hart springt op
het ritme ver andert zich in mij
geduld opent zich in vraag
en ik zie beeld
soms heel
soms vaag
van huis

de vrede lijkt soms ver
mijn huis past alleen in echt
op eigen grond
maar de storm brengt ogen mee
die volkomen zien en zijn
en mijn huis nog kennen
als horende bij mij

de openhartigheid bloeit op
nu het ware familiair
zo vertrouwrijk nadert
in innige verbondenheid
knallen ze de harts poort open
de gouden wervel meedragend
vol nieuwe tintel
bloemen van thuis 

 .. zo onschuldig mooi ..

moniek Bron: https://earth-matters.nl/moniek-van-pelt/vredesthuis/

Geschreven op deze muziek: