Een ruimte van Liefde

(door Yinthe Joy)

Een autorit naar de gevangenis

Zo ongeveer een jaar geleden bracht ik iemand  waarmee ik opgegroeid ben en die ik diep liefheb naar de gevangenis.
Door een aantal wettelijke overtredingen moest hij een aantal maanden daar verblijven en dat was niet de eerste keer.
Een verslaving aan drugs en deel uitmaken van een crimineel circuit zoals dat hier genoemd word kan een Mens tegen het leven strijdige dingen laten doen.
Dingen die dit Mens waarover ik schrijf in de diepte van zich Zelf nooit had willen doen of wil doen maar toch deed en doet.

Wie ben ik om daar over te oordelen?
Wie ben ik om hem niet lief te hebben?

Toen hij de brief ontvangen had om zich te melden op een bepaalde datum bij de gevangenis belde hij mij en vroeg mij of ik hem wilde brengen.
Hij gaf een gevoelsmatige verklaring waarom hij mij vroeg en niet een van zijn maten die hem ook  wilde brengen.
Hij vroeg mij niet omdat ik bijzonder ben maar om het simpele feit dat hij rust ervaart en gedijt bij het feit dat ik hem niet veroordeel om zijn daden.
Hij weet dit wellicht niet bewust maar voelt wel dat ik altijd naar zijn innerlijke Kern kijk en zolang ik deze blijf zien in hem en in ieder Mens weerhoudt mij dit om te oordelen over iemands gedrag of om er een mening over te vormen.

Samen met mijn partner bracht ik hem weg.

Mijn bezoek aan de gevangenis

Tijdens de periode dat hij in detentie verbleef maakte ik regelmatig ruimte Vrij om zijn telefoontjes te beantwoorden en met aandacht naar hem te luisteren.
En zo spraken we tijdens een van die gesprekken af dat ik hem zou komen opzoeken.

De bezoekruimte was een ruimte die een beetje vergelijkbaar is zoals je het in films kunt zien.
Het ene Mens aan de ene kant van het scherm en andere Mens aan de andere kant, waarbij je met elkaar spreekt via een soort ‘telefoon’.
Een tijdje zat ik daar te wachten voordat hij kwam, dit gaf mij de ruimte om alles wat er in die ruimte aanwezig was te observeren, zowel de Mensen als ook de volheid te voelen van de energie aanwezig in de ruimte.
Die volheid van de energie maakte dat ik behoorlijk wat spanningen voelde in mijn lijf.
Het was helder voelbaar hoeveel er zich afspeelt in zo’n gebouw waar mensen lange of kortere tijd in detentie zitten.
Dit vroeg van mij als fijnbesnaard Mens om diep verankerd in mijzelf Aanwezig te Zijn.

Wetende dat fijnbesnaard Zijn Kracht Is.

Toen we elkaar ontmoette zo met het scherm tussen Ons in bleek al snel dat hij zich fysiek niet fit voelde en de gemoedstoestand die hij beleefde was heel neerslachtig.
We spraken met elkaar en door het scherm keken we naar elkaar.
Ik luisterde én liet tussen zijn gesproken regels door mijn Open Hart zonder en met woorden spreken.

Ik herinner me dat er een Zon tussen Ons in begon te schijnen, niet een externe Zon maar de Zon van binnenuit schijnend vanuit de ruimte van Liefde.
De energetische lucht klaarde op in de ruimte maar ook hij klaarde op, zijn mooie en lieve glimlach in zijn verweerde gezicht liet zich zien aan mij.
En mijn lijf kwam in een diepe ontspanning, de ontspanning van Zijn.

De verbinding werd gevoeld en verbinding is waar we allemaal ten diepste behoefte aan hebben.

De Mens Is de Christus

De Christus is het Mens dat kijkt met de ogen van God.
Het Goddelijke Wezen dat Ik Ben en Jij Bent
Dat Is de Christus
Dat staat in zijn geheel los van een religieus gemaakt persoon die wel of niet 2000 jaar geleden geleefd heeft.
Het gaat om Ons en dat wij hier NU Zijn.

De Christus is een Mens dat AL het Leven lief heeft en kent geen voorkeur of afkeur.
Vanuit de persoonlijkheid kun je heel veel houden van je vader, vriend of broer en niet omkijken naar je buurman.
Je kunt houden van je ‘eigen’ kind en niets voelen voor het kind van een ander.
Vanuit het Ware Zelf bestaat persoonsgebonden ‘Liefde’ niet, omdat dit geen Liefde is.
De Liefde zoals ik die in mij draag gaat evenredig uit naar iedereen.
Ik ken het niet dat ik meer Liefde voel voor ‘mijn’ vader als voor mijn buurman of meer van ‘mijn’ eigen dieren houdt dan van dieren waarmee ik niet Samen leef.

Een ruimte van Liefde voor iedereen

10 jaar geleden koos ik ervoor om vrijwilligers ‘werk’ te doen als Maatje zoals dat binnen die organisatie genoemd werd/wordt.
Ik ben een tijdje gezelschap geweest als maatje van een ex gedetineerde, een man die ik niet kon en evenzo lief heb als de man in de door mij bovenstaand beschreven ervaring.
Voor mij was naar de gevangenis gaan of gezelschap zijn van een ex gedetineerde niet persoonsgebonden, het was een beweging van binnenuit.
Een beweging vanuit mijn ruimte van Liefde.

Laten we allemaal een ruimte van Liefde Zijn.
Voor en afkeuren, meningen en oordelen loslaten.
En de Ware betekenis van De Christus Leven.

Yinthe *

Bron: https://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/een-ruimte-van-liefde/


Het bankje

(door Emma Krebs)

Wat mij het meest intrigeerde die dag op een bepaalde plek in Nederland.
Na een heftig gebeuren kwamen ze naast elkaar te zitten op het bankje met de gezichten naar ons toe.

Het stond vooraan in de ruimte.

Wij allen keken toe en volgden de heftigheid.
Noem het een vulkaan die losbarstte
te lang opgesloten in het zelf een klein stipje in het grote veld.
In de loop van de tijd uitgroeiend tot een bepaalde aanname aanvallend onverwachts naar de ander.
Het was een waar spektakel, wat tot een energetische krachtmeting groeide.
Ontmoeting.

Uiteindelijk kwamen ze naast elkaar op het bankje te zitten de 1 zat er al, de tweede stond ervoor en niet wetend wat te doen er naast ging zitten.

Een wonderlijke samensmelting van krachten begrepen of onbegrepen.
Het greep mij aan hoe ze daar zaten naast elkaar 2 mensenkinderen even niet meer weten hoe nu verder.
Het was stil de stemmen zwegen.
Alles zweeg nu een beetje onderuit gezakt, beiden diepvoelend naar binnen, ieder op zijn eigen manier.
Je wist het … je werd heel krachtig gemaakt en er was geen reactie alleen verwondering, verbazing, de ander overgeleverd aan machten/krachten om ons heen.
Ons verleidend tot iets wat dan zo duidelijk is en blijft misschien of verandert.
Je zeker voelen, zeker weten.

Waar hoor je bij, wie ben je, wie zijn wij waar komen we vandaan?
Al die vele, vele bewoners van het Universum,
er is geen ledige ruimte het is oneindige oneindigheid.
Wat gebeurde en gebeurt nog steeds daar in de oneindige oneindigheid.

Door oorzaken net als bij ons laat ik het zomaar noemen…
Heftig nog steeds.
Het gaat maar door zo boven, zo beneden.
Er zijn openingen, kantelpunten
die geactiveerd worden wat onnoemelijk veel in beweging zet, het spel bestaande uit veel spelen en ons uitnodigt echt zuiver in onze Kracht te staan en te blijven.
Er worden beproevingen,
verleidingen op grote schaal op ons losgelaten,
de mens als inzet.

Het mag … ze hebben toestemming voor nog een bepaalde tijd, dan niet meer en wij kunnen de tijd korten
de mogelijkheid is er dat heeft te maken aan onze eigen inbreng.

Hoe staan we er in.???????
Zullen vele mensen gaan inzien waar het omgaat, ons Zuivere emotionele lichaam
belevendigd door het Christosbewustzijn,
de Gouden Kracht.

Hiervoor zijn vele rassen bangelijk wat er wordt uitgespeeld nu tot ongekende hoogten te komen om
de maakbare God te worden.
En wij worden meegezogen in al die verwikkelingen tot het besef komend,
waar sta je, wie ben je, wat weet je wat herinner je je nog.?
Vele verleidingen,
afleidingen, beelden wat we waar nemen veranderd worden.

Om zuiver te zien is iedere seconde
belangrijk om bewust, bewuster te worden in onszelf zo de buitenwereld zien kunnen voor wat er speelt.

Tegenkrachten als krachtige wezens, zich zo tonen en ons onderscheidingsvermogen op de proef stellen keer op keer.

Het woord matrix steeds bekender wordt en veel dingen op z’n kop zet.
De oude wereld is niet meer.

Het weten van wat we zijn neemt steeds meer de leiding, het heeft ons nooit verlaten, maar zelfs kan dat je worden afgepakt.
Steeds wakend, bijsturend, verhelderen, zuiveren iedere seconde van je leven hier op aarde.

Daarom zijn wij hier omdat we Weten midden in deze grote verwarringen.
Blijf standvastig en rechtop, als je valt sta je weer opgeeft niks,
je wordt er niet minder op.

Je bent op weg om je Zuivere Bron Wezen voorrang te geven in al je handelen.

Ontmoet elkaar in openheid,
vind de juiste toon, dat helpt allen en alles,
het gaat er dwars doorheen zich niet storend aan al die zijwegen.
Daar ontmoeten we elkaar in de Onbaatzuchtige Liefde,
streng en zacht tegelijk.
Laat het innerlijk vuur branden vol schoonheid en mededogen.

2 Mensen op het bankje naast elkaar in verbazing en verwondering naar elkaar.
Het heeft mij diep geraakt.

Van Hart tot Hart.

Emma Krebs


Voorbij het leven

(uit Q&A van lee)

❓VRAAG:

Wanneer ik deze specifieke belichaming, of avatar, verlaat voor een betere wereld, zullen dan mijn bioscoop, mijn zichtbare wereld, mijn kinderen, mijn huis, een leven wat ik kende met mij verdwijnen? Of blijft er toch “iets” op de Aarde?

❗️ANTWOORD van lee:

Het leven gebeurt niet op Aarde. Het leven wordt op de Aarde geprojecteerd. Weet je, net als een projector – er wordt een beeld in gevormd en vervolgens naar het scherm overgebracht. We kijken naar het scherm en er is een illusie dat er een afbeelding is. Maar dit is een projectie van een projector.

Als je het scherm verlaat, verschuift jouw aandacht naar de projector. Na de dood begrijp je dat alle gebeurtenissen zich niet op het scherm afspelen, maar in de projector zelf. En “dan” kijk je vanaf deze projector hoe jouw beeld op het scherm verdween. In dit geval is alle actie voor jou binnenin de projector verschoven. En nu realiseer je je de essentie van de processen, je realiseert je dat je familieleden op het scherm, hoewel ze je niet zien, maar in de projector dichtbij zijn.

Dit alles betekent een overgang van aandacht naar een bredere staat, naar een toestand waarin je niet meer zo geïnteresseerd bent in het kijken naar het scherm, omdat je nu al betrokken bent bij het proces dat het beeld zelf creëert, en ook het licht en zelfs het principe van het maken van verschillende filmprojecties.

❓VRAAG:

Ik hoorde een interessant idee dat we in onze realiteit onze dood niet zien, want wat er ook gebeurt, we bevinden ons altijd in de realiteit waarin we leven. Zelfs als bijvoorbeeld iedereen in het vliegtuig sterft als het neerstort, zullen we het zeker overleven. Zit hier enige waarheid in?

❗️ANTWOORD van lee:

Eigenlijk is dit de zuiverste waarheid. Per slot van rekening zijn “wij” in jouw context individuen, dat wil zeggen het ego. En het ego ziet alleen wat het in het vorige moment heeft GELOOFD. Het ego kijkt altijd achterstevoren. En zo bestaat het van moment tot moment.

Dus ofwel duikt het ego in een andere versie van het leven, of het houdt op een ego te zijn en valt buiten de kaders van het leven. En terwijl je leeft, ben je hoogstwaarschijnlijk al over een dozijn van je doden heen gesprongen in een paar dozijn levensjaren.

❓VRAAG:

Als wie zal ik mijzelf beseffen in het geval van het loslating van mijn persoonlijkheid, desincarnatie? Geest? Ziel? Afgescheiden van alle bewustzijn?

❗️ANTWOORD van lee:

Je wordt je eindelijk bewust van jezelf. De vraag die geen antwoord heeft gevonden – “wie ben ik?” wordt een evident antwoord. Als je het antwoord hebt gevonden, is er geen vraag “wie zal ik zijn na…”. Tegelijkertijd blijft de relatie tot de fysieke persoonlijkheid bestaan ​​als een herinnering aan een droom of aan een gebeurtenis van gisteren. En je zult naar het fysieke leven kijken op dezelfde manier als je nu naar je foto kijkt – je ziet jezelf alsof, maar je weet zeker dat jij degene bent die naar de foto kijkt, en niet de foto zelf.

❓VRAAG:

Hoe blijf je in Ik-ZELF en niet ga uitglijden, niet vergeten? Wat is de aard van twijfel?

❗️ANTWOORD van lee:

Technisch gezien is de basis van vergetelheid en twijfel het misbruik van een van de energiekanalen. Overheersing van Yin over Yang en vice versa.

Dit kan worden begrepen aan de hand van het voorbeeld van de spiegelanalogie. Als het egaal is, herken je jezelf in de weerspiegeling. Mocht het convex of juist concaaf gemaakt worden, verandert je gezicht in een soort monster of clown.

Vervormde energieën creëren een vervormde reflectie – en je herkent de wereld niet die je hebt gecreëerd. Dat wil zeggen, jouw eigen perceptie van jezelf verschilt van perceptie “buitenaf”, het maakt het dat je in externe bronnen gaat geloven. Hoe meer vervormingen, hoe verder je Zelf-perceptie. En op een gegeven moment begin je überhaupt te geloven dat JIJ niet bestaat – er is alleen een fysiek lichaam dat op biologische wijze gedachten creëert. Dienovereenkomstig wordt dit lichaam volledig bepaald door externe wetten.

De basis van zelfbewustzijn – DAO – is balans van Yin-Yang-energieën. De betekenis van deze energieën is een vergelijking van de reflectie en hun bron – de gereflecteerde IK BEN.

Bron: https://t.me/lee_vibrations


❓ВОПРОС:

Когда я уйду из этого конкретного воплощения в мир лучший, моё кино, мой видимый мир, мои дети, дома, некая жизнь, которую я знала, исчезнет вместе со мной? Или что-то всё же останется на земле?

❗️ОТВЕТ lee:

Жизнь не происходит на Земле. Жизнь проецируется на Землю. Знаете, как проектор – внутри него формируется картинка, а потом передаётся на экран. Мы смотрим на экран и возникает иллюзия, что там и есть картинка. Но это проекция с проектора.

Ваш уход с экрана – это сдвиг внимания внутрь проектора. После смерти вы понимаете, что все события разворачиваются не на экране, а внутри самого проектора. И «потом» вы из этого проектора наблюдаете, как на экране пропало ваше изображение. При этом всё действо для вас сместилось внутрь проектора. И теперь вы осознаёте суть процессов, вы осознаёте, что ваши родные на экране хоть вас и не видят, но внутри проектора они рядом.

Всё это означает переход внимания к более расширенному состоянию, к такому, где вам уже не так интересно смотреть на экран, ведь вы теперь уже вовлечены в тот процесс, что создаёт саму картинку, сам свет и сам принцип создания разных фильмов-проекций.

❓ВОПРОС:

Слышал интересную мысль, что в своей реальности мы не видим свою смерть, ведь что бы ни произошло, мы всегда попадаем в ту реальность, где мы живы. Например, даже если в самолёте при падении все погибнут, то мы выживем обязательно. Есть ли в этом доля правды?

❗️ОТВЕТ lee:

Собственно, это чистейшая правда. Ведь «мы» в вашем контексте – это личности, то есть эго. А эго видит только то, где оно ПРОЖИЛО предыдущий момент. Эго всегда смотрит себе в зад. Так оно существует от момента к моменту.

Таким образом, или эго ныряет в другой вариант жизни, или перестаёт быть эгом, попадая за пределы жизни. И пока вы живы, вы, скорее всего, уже перепрыгнули дюжину своих смертей за пару дюжин лет жизни.

❓ВОПРОС:

При развоплощении кем я буду себя осознавать? Дух? Душа? Отдельное от всех сознание?

❗️ОТВЕТ lee:

Вы будете себя осознавать наконец-то Собой. Тот вопрос, что не находил ответа –  «кто я?», станет самоочевидным ответом. Если ответ вы нашли, тогда не остаётся вопроса «кем я буду после». При этом отношение к физической личности остаётся как память о сне или о вчерашнем событии. И вы будете смотреть на физическую жизнь так же, как сейчас смотрите на свою фотографию – вы видите как бы себя, но знаете точно, что вы – это тот, кто смотрит на фото, а не само фото.

❓ВОПРОС:

Как оставаться в СЕБЕ, в Я, и не скатываться, не забываться? Какова природа сомнения?

❗️ОТВЕТ lee:

Технически основа забвения и сомнения в злоупотреблении одним из каналом энергии. Перевес Инь над Ян и наоборот.

Понять это можно на примере аналогии с зеркалом. Когда оно ровное, вы себя узнаёте  в отражении. Стоит его сделать выпуклым или наоборот вогнутым внутрь, как ваше лицо превращается в какого-то монстра или клоуна.

Искажённые энергии создают искажённое отражение – и вы не узнаёте мир, который вы создали. То есть ваше восприятие себя отличается от внешнего восприятия, что заставляет верить во внешние источники. Больше искажений – дальше ваше Я-восприятие. И в какой-то момент вы вообще начинаете верить в то, что Вас нет – есть просто физическое тело, которое биологически создаёт мысли. Соответственно, это тело полностью определено внешними законами.

Итак, основа самосознания – ДАО – баланс энергий Инь-Ян. Смысл этих энергий – сопоставление отражения и их источника – отражаемого Я ЕСТЬ.

Источник: https://t.me/lee_vibrations

Het kanaal van de auteur lee over de creatieve schepping van eigen realiteit – geen mystiek, alleen de rol van bewustzijn in hoe gebeurtenissen in het persoonlijke leven worden gecreëerd. Puur praktijk. Duidelijk en eenvoudig over de materialisatie van gedachten.

Авторский канал lee о креативном творении собственной реальности – никакой мистики, только роль Сознания в том, как создаются события в личной жизни. Чистая практика. Ясно и просто о материализации мыслей.  


Video Planet Earth- The Cosmic Conspiracy

Het is een documentaire waar vele sprekers aan het woord komen en vele invalshoeken voelbaar en zichtbaar zijn. Sommige getuigenissen “uit eerste hand” waren zeer interessant. Het voelt dat het breed bekendheid verdient en zeker onze waarneming.

Video Alien Agenda: Planet Earth – The Cosmic Conspiracy https://www.youtube.com/watch?v=638XKwvPROA (2:25:13)

Gerenommeerde experts verdiepen zich in de grimmige realiteit van de aanwezigheid van buitenaardse wezens op Aarde. Meeslepende casestudy’s van ontmoetingen met buitenaardse wezens van de luchtmacht en de marine, het ophalen van gecrashte UFO-voertuigen, interacties met buitenaardse wezens, onderdrukte buitenaardse technologie en meer worden onderzocht en suggereren een onheilspellende en betoverende conclusie voor het lot van de Mensheid.

English:

Renown experts delve into the stark reality of the Alien presence on Earth. Riveting case studies of Air Force and Naval Alien encounters, UFO crash retrievals, interactions with E.T.’s, suppressed Alien technology and more are explored suggesting a foreboding and spellbinding conclusion for the fate of Mankind.


Kosmische Samenwerking vanuit The Force of Life

(door Asma) In de afgelopen 8 jaar ben ik intensief en op diverse wijzen werkzaam geweest met en in groepen in thema’s als menselijk bewustzijn, autonome kracht, kosmische communicaties en samenwerkingen, trilling & frequentie en de vormgeving van werkelijkheid. Ik heb hierbij zowel in de ‘rol van organisator/sessiebegeleider’ als in de ‘rol van deelnemer’ verschillende mechanismen waar kunnen nemen die o.a. verstoring, versplintering, verschuiving en verwarring in een groep/samenwerking kunnen brengen.

In lijn van de thema’s waar we over spreken, is het goed en ook essentieel om te beseffen dat andere intelligenties er baat bij hebben wanneer wij niet op een krachtige wijze tot elkaar kunnen komen en samen kunnen werken. Het is nodig om te beseffen dat enkel gelijkgestemdheid, brongenotenschap en andere gedachtevormen waarbij de samenwerking gebaseerd is op “alle neuzen staan dezelfde kant op”, niet voldoende is om met elkaar een stabiele basis te vormen waar Kosmisch Bewustzijn in kan landen en volledig operationeel in kan zijn. Het vraagt o.a. aandacht, inzicht in verschillende lagen en mechanismen én een eerlijke blik naar binnen toe om dit verder te openen en hier met elkaar kracht en stabiliteit in aan te brengen.

Misschien kunnen we wel vaststellen dat we ons, voor ons brein en onze huidige ervaring in werkelijkheid, nog op redelijk onbekend terrein bevinden als het om kosmische samenwerking gaat. Dat we momenteel nog niet alles weten over hoe we in deze werkelijkheid samen kunnen werken, mede omdat er andere intelligenties door ons heen vibreren die deze informatie buiten beeld houden. Dat er daarom meer informaties in ons zichtbaar mogen worden over hoe dit functioneert, hoe we hiermee om kunnen gaan in onszelf en samen met elkaar, zodat er daadwerkelijk op krachtige wijze samengewerkt kan worden en verstoringen middels ons eigen vermogen, in het moment dat het plaats vindt, ontstoord kunnen worden.

En laat dit vaststellen dan ook gelijk de opening zijn.
Een signaal in het veld dat we een stap naar voren zetten in onszelf, in erkenning van wie we zijn en in erkenning van de werkelijkheid waar we ons momenteel in bevinden. Dat we zowel ons eigen intelligentieveld als het veld van andere intelligenties serieus nemen, waardoor er ook quantuminformaties hierover in ons bewustzijn naar voren kunnen komen en zich kunnen ontvouwen.

Bron: https://www.codesvancreatie.nl/


Themadag: Kosmische Samenwerking vanuit The Force of Life

https://www.codesvancreatie.nl/samenwerking1903/


Lezingenserie Groningen | Buitenaards contact is werkelijkheid

(door Earth-Matters.nl) Mijn naam is Martijn van Staveren. Ik ben dankbaar dat ik de vierdelige lezingenserie “Buitenaards Contact is Werkelijkheid” mag komen geven, waarin ik mijn gasten meeneem naar een grotere werkelijkheid. De onderwerpen waarover ik vertel komen vanuit mijn eigen ervaringen en deze verbind ik met de huidige globale realiteit. Een realiteit die op het punt staat een radicale uitbreiding te krijgen voor iedereen. Wie het niet ziet, zal het zeker ook gaan zien!

Ik spreek over andere intelligenties en beschavingen waarmee ik contact heb en op welke wijze deze contacten tot stand kwamen en komen. Ook spreek ik over de uniekheid van de Mens op de blauwe Planeet Aarde die werkelijk een parel van leven kan zijn en ís! Centraal staat steeds het ontwikkelingsproces van hoe ons bewustzijn zich manifesteert en hiermee verbonden welk soort beschaving de Mens op Aarde zal beslissen te zijn. Ik deel hierbij een aantal ervaringen welke bekrachtigend kunnen uitwerken.

Één van de doelstellingen van deze lezingen is om openheid te brengen in het vaak onbesproken persoonlijke buitenaardse onderwerp en om je rol als Aardse Mens vanuit een vernieuwde invalshoek te kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen jouw processen binnenin jezelf een nog grotere, ruimere en betekenisvollere inhoud krijgen dan het nu mogelijk al heeft. Deze lezingen kunnen het wereldbeeld en ook jouw zelfbeeld diepgaand veranderen ten gunste van jezelf en van de Aarde. Mijn uitgangspunt is dat dit buitengewone waardevolle onderwerp niet als een spiritueel onderwerp benaderd hoeft te worden. Het is verbonden met ons menselijke bewustzijn en heeft verantwoording nodig in denken en voelen.

Ik heet je van harte welkom om te komen luisteren en voelen wat deze lezingen voor jou in beweging mogen zetten.

Deel 1: donderdag 16 maart | 19.30 uur | Groningen

Inleiding, synchroniciteit & Buitenaardse ontmoetingen

Martijn introduceert zichzelf en neemt je mee naar de  ervaringen welke hij van kinds af aan tot vandaag mee heeft gemaakt. Centraal daarbij staan de onderwerpen buitenaardse ontmoetingen en parallelle realiteiten. Is het werkelijk zo moeilijk aan te nemen dat er vele andere beschavingen elders in het universum zijn en zij veel verder ontwikkeld zijn dan de thans huidige Aardse beschaving?

Martijn deelt een aantal ervaringen over buitenaardse rassen, ontmoetingen en eigenschappen van hen. Hij deelt dit om de mindset van de bezoekers kennis te laten maken met werkelijk “open-minded” zijn en om een mogelijk op trauma gebaseerde perceptie van het dagelijkse leven in beweging te zetten en om te buigen in kracht en zelfbeschikking. We maken een reis in ons universum om een goed beeld te kunnen krijgen hoe uiterst onmogelijk het is dat alleen onze planeet Aarde beloond is met leven. In dit deel komen diverse ervaringen en gebeurtenissen naar voren, welke direct verband houden met de mogelijke motivatie waarom jij besloten hebt hier vandaag ook bij aanwezig te zijn. De doelstelling van deze lezing is een startpunt maken in een radicaal andere koers van denken, voelen en spreken. Voel je van harte welkom.

Deel 2: Vrijdag 31 maart | 19.30 uur | Groningen

Het huidige Aarde mechanisme, wie ben ik (niet)?

Tijdens deze lezing gaat Martijn persoonlijk in op verschillende onderwerpen zoals de vergeten Aardse voorhistorische situatie, de religies op Aarde en waar deze mee verbonden zijn, buitenaardse beschavingen zoals de Annunaki en de zienswijze van welwillende buitenaardse menselijke rassen, zoals de Umbraha, de Zaviriaanse en de Sin-Shani beschavingen.

Gedurende jaren heeft Martijn communicaties met deze mensen uit andere werelden (universumhologrammen) en hij deelt de inhoud van deze ontmoetingen door gefragmenteerd doch zeer gericht de essentie aan te raken. Dit is Martijn ook uitdrukkelijk geïnspireerd, dit juist nú te doen in déze tijd. Martijn zal ook ingaan op de veel gestelde vraag waarom ze niet gewoon openlijk en publiekelijk landen in hun bijzondere voertuigen. De veelgehoorde reden dat wij eerst nog veel te leren hebben is daarbij ondergeschikt aan de werkelijke redenen. De eenvoud van het fundament van werkelijkheid, is de kracht om een nieuw script met elkaar te ontwerpen.

De doelstelling van deze lezing is om inzichten te krijgen in de menselijke werking van de opbouw van perceptie van realiteit én het daarbij openen van andere visies ter activatie van ons emotionele scheppingsbewustzijn. Wat voelt de Aardse Mens zodra zij gevoelens gaat ervaren welke het neurologische systeem nog niet eerder een betekenis kon geven?

Deel 3: Donderdag 13 april | 19.30 uur | Groningen

Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties & mindcontrol

Door de zeer indringende contacten welke Martijn ondervonden heeft en nog steeds ondervindt, is het mogelijk om een lezing te geven over onderwerpen waar minder over gesproken wordt (of mag worden..). Zoals in voorgaande lezingen is aangegeven door Martijn, wordt de Mensheid op Aarde juist verzocht het Bewustzijn hierop te zetten, ter beëindiging van deze ongewenste zaken.

Om onze weg terug naar de vrijheid te vinden is het beslist heel noodzakelijk deze informaties te bespreken. Volgens Martijn juist, vanwege het feit dat de quarantaine de aankomende tijden alles zal gaan bepalen. Tenminste, als er niet over gesproken wordt! En dat schept een geheel ander route dan de tot nu toe voor geplaveide weg van “er geen aandacht aan geven, want dan groeit het”. Het is juist zo, dat door er aandacht aan te geven en het Bewustzijn vanuit kracht erop te zetten, er een totale herschrijvende frequentie in tot leven komt! Nieuwe frequenties, nieuwe hartgedragen resonatievelden die de situaties herzien. We moeten dit goed beseffen hoe dit werkt en dat deze Kracht in ieder Mens en Wezen aan-wezig is.

Martijn heeft veel plekken en locaties bezocht en kunnen bekijken. Ook heeft hij gezien wat deze systemen kunnen aanrichten en welke invloed zij hebben op onze hyper-neurologische systemen. Je krijgt informatie te horen wie deze systemen hebben aangelegd en op welke wijze wij hierdoor onder invloed staan. Ook wordt er besproken op welke wijze je de start in jezelf kunt vinden hoe je jezelf kunt bekrachtigen. Buitenaardse krachtige welwillende rassen zijn volledig op de hoogte van de aanwezigheid van deze tracking technologieën en wachten op openheid van communicatie door ons over deze zeer belangrijke data. Openheid die in eerste instantie gaat over de wijze hoe ons Bewustzijn deze mogelijkheden observeert en hierdoor ook bevoorraad met aandachtskracht.

De doelstelling van deze lezing is om goed doordrongen te raken van de mogelijkheid om jezelf te gaan herkennen in elke stap welke jij in je leven zet en voorbereiding om openlijk contact te kunnen leggen met ET,s en ID’s en beweging te brengen in het massabewustzijn.

Deel 4: Donderdag 11 mei | 19.30 uur | Groningen

Buitenaardse leugens ontmaskerd terug naar de Oorsprong De vergeten artificiële neurologische invasie

Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de onderdrukking van de Mensheid haar Oorspronkelijke vermogen. De Aardse Mens heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar creatievermogen aanpassingen te verrichten in het NÚ-moment. Je zou dit kunnen vertalen in: het bewust creëren van een wenselijke situatie en het opheffen van onwenselijke situaties. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons zintuig wat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.
Deze vermogens werden onderbroken en de Aardse Oorspronkelijke Mensheid werd bijna gedeactiveerd om opnieuw te worden geprogrammeerd. De gevolgen zijn onder andere onze zogenaamde dagelijkse werkelijkheid en dus slaafsheid.

Doordat Martijn met eigen kennis uit andere werelden “voorzien” is én doordat hij intensief aan deze materie heeft gewerkt met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, vertelt hij dat de algemeen (vaak in spirituele groepen) Buitenaardse cultscène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis. Deze gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse fenomeen.  De wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie welke zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft afgespeeld en allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een nieuwe en diepere betekenis krijgen. Onderwerpen zoals spiritualiteit, chakra’s, reïncarnatie, ascensie, “hogere” dimensies, opgestegen meesters, neurologische virtuele werkelijkheden (VR) en buitenaardse hulp en healingen zullen herziening nodig hebben, naar gelang de Mens met meer informatie in zichzelf verbinding gaat maken.

De doelstelling van deze lezing is het besef terug ontwikkelen heel dicht bij jezelf te blijven. Maak kennis met een bijna verloren gegane werkelijkheid in jezelf en herken daarbij op jouw eigen wijze je innerlijke liefdes en creatiekracht. Alle Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beschikken onafhankelijk én gezamenlijk over een enorm scheppend vermogen. Het is volstrekt hét moment om elkaar van Mens naar Mens en van Hart naar Hart te ontmoeten.

Meer informatie en aanmelden: https://earth-matters.nl/earthmatters/agenda/lezingenserie-groningen-buitenaards-contact-is-werkelijkheid/

Ook in Breda: https://earth-matters.nl/earthmatters/agenda/lezingenserie-breda-buitenaards-contact-is-werkelijkheid/


Frequentieprognose van lee voor maart 2023

In maart beginnen er spruiten van een nieuwe realiteit te ontkiemen uit de oude realiteit. Dit zijn twee gebeurtenissen in één – het oude dient het nieuwe met zijn verval. De vroegere realiteit verdwijnt niet zomaar, het fungeert als bodem voor de groei van wat er voorheen niet was. Dat wil zeggen, dit is geen update van de vorige cyclus, met de intrede in de volgende herhalingsronde, dit is een letterlijke verandering van de realiteit.

Wat dit proces specifiek maakt is dat elke poging om iets in het verleden te wijzigen de desintegratie ervan alleen maar zal versnellen. Eerdere systemen verliezen niet alleen hun effectiviteit, ze stimuleren de groei van nieuwe door hun weerstand.

In stabiele politieke systemen zal in plaats van de gebruikelijke verdeling in links en rechts, bij wijze van spreken “hoog en laag” beginnen te verschijnen – degenen die op geen enkele manier te vergelijken zijn met bekende manieren om de publieke opinie uit te drukken. Maar een andere mening van mensen zal eerder ongekende krachten in de politiek manifesteren.

In maart zullen alleen het begin van dergelijke verschijnselen zich tonen, maar ze zullen duidelijk te onderscheiden en zeer contrasterend zijn. Ze zullen moeilijk te negeren zijn, omdat alleen al hun uiterlijk de solide basis van het verleden zal verbrijzelen. Door te zien waar de scheuren van de splitsing ontstaan, zie je ook duidelijk de plaats van herkomst van nieuwe scheuten.

Het belangrijkste in dit proces is dat de monolieten van de meest stabiele systemen machteloos zullen blijken. Politieke experts staan ​​voor een schok en alle eerdere voorspellingen over waar landen naartoe gaan, zullen moeten worden herzien. En hoewel maart alleen algemene hints zal laten zien in de verandering van politieke stromingen, zal het moeilijk zijn om nieuwe trends te negeren.

In de persoonlijke realiteit kun je verschuivingen in jouw voorkeuren opmerken, waarbij je de interesse in een bepaald onderwerp verliest en er bijvoorbeeld een spectrum aan nieuwe sensaties verschijnt. Laten we zeggen dat je voorheen onzichtbare tinten roze en paars begint te onderscheiden. Of als je eerder niesde bij de minste tocht, en nu word je aangetrokken om op het balkon te staan ​​​​om te genieten van het gevoel van een sterke wind, en de ervaring van deze wind zal je lichaam versterken.

Het is belangrijk om te begrijpen dat nieuwe dingen uit een onverwachte richting naar je toe komen. Het is onmogelijk om de zone van veranderingen te voorspellen die je persoonlijk zullen overkomen. Iets wat je je eerder niet kon voorstellen, komt eraan. Dat wil zeggen, dit is niet de opeenstapeling van iets en zelfs niet een nieuwe kwaliteit van het bekende, maar het ontstaan van volkomen onbekende.

Je vrienden kunnen bepaalde kwaliteiten gaan ontwikkelen die niet inherent aan hen zijn. Jouw vriend, een visser, raakt bijvoorbeeld plotseling verslaafd aan het maken van kaas en begint watermassa’s als zodanig te vermijden. Bekende onderwerpen in een gesprek met familieleden zullen in een geheel onverwachte richting verschuiven en familierituelen zullen een nieuwe betekenis krijgen of zelfs helemaal veranderen.

Om deze veranderingen te omarmen, probeer niet je definities uit percepties van gisteren erin te proppen. Wees bereid om verandering in andere termen te interpreteren, met andere woorden, verschillende waardesystemen.

Probeer ook vanuit een nieuw perspectief te kijken naar wat er gebeurt. En hier gaat het niet om luisteren naar het tegenovergestelde standpunt, maar om überhaupt op een heel andere manier de waarde van iets te bepalen. Auto’s kunnen bijvoorbeeld niet worden beoordeeld op hun snelheid, maar op of ze kunnen vliegen en op welke hoogte. Beroepen worden misschien niet meer beoordeeld op basis van het inkomen, maar op de persoonlijke tijd die erin moet worden gestoken.

Maart geeft een merkbare impuls aan de manifestatie van dergelijke verschuivingen. En de veranderingen zelf zullen wat meer tijd nodig hebben om herkend te worden, niet als soort van toekomst-trends, maar als feiten die hebben plaatsgevonden. In de tussentijd zal het nuttig zijn om nieuwe scheuten te leren onderscheiden om je leven snel te veranderen, zonder te verwachten dat het leven terug moet keren in het zogenaamde “gebruikelijke spoor”.

En wees er ook op voorbereid dat veranderingen in het lichaam niet altijd slecht zijn, misschien is het nu ook iets dat je een geschenk zou kunnen noemen. Haast je niet om dergelijke geschenken weg te gooien en op zoek te gaan naar bekende diagnoses voor ze. Misschien zijn je symptomen symptomen van evolutie. Of niet? Of toch?

Alles is mogelijk, behalve precies te weten wat je in je leven zult aantrekken. We hebben het tenslotte over iets onvoorspelbaars, over gebeurtenissen van een nieuw niveau.

Bron: guidereality.net


Вибрационный прогноз от lee на март 2023

В марте из старой реальности начинают прорастать ростки новой. Это два события в одном – старое служит новому своим распадом. Прежняя реальность не просто исчезает, она выступает почвой для роста того, чего ранее не было. То есть это не обновление прежнего цикла, с заходом на очередной круг повторения, это буквальная смена реальности.

Специфика данного процесса в том, что всякая попытка прошлого что-то видоизменить в себе, будет только ускорять его распад. Предыдущие системы не просто теряют свою эффективность, они своим сопротивлением поощряют рост новых.

В стабильных политических системах вместо привычного разделения на левых и правых начнут появляться условно «высокие и низкие» – те, кто никак не сопоставляется с известными способами выразить общественное мнение. Но иное мнение людей проявит в политике невиданные раннее силы.

В марте покажутся лишь зачатки подобных явлений, однако они будут явственно различимы и очень контрастны. Их сложно будет игнорировать, поскольку само их появление будет раскалывать прочное основание прошлого. По условным трещинам раскола вы явственно определите место зарождения новых ростков.

Самое значимое в этом процессе то, что монолиты самых стабильных систем окажутся бессильными. Политических экспертов ждет шок, а все ранние прогнозы о том, куда двигаются страны, придется пересматривать. И хотя март лишь проявит общие намеки в смене политических течений, однако игнорировать новые тенденции будет сложно.

В личной реальности вы можете заметить сдвиги в своих предпочтениях, выражающиеся в том, что у вас исчезнет интерес к какой-то теме и, например, проявится спектр новых ощущений. Скажем, вы начнете различать невидимые ранее оттенки розового и фиолетового. Или ранее вы чихали от малейшего сквозняка, а теперь вас будет тянуть постоять на балконе, чтобы насладиться ощущением сильного ветра, а само восприятие этого ветра будет укреплять ваше тело.

Важно понимать, что новое заходит к вам с неожиданной стороны. Предсказать зону перемен, которые произойдут лично у вас, невозможно. Грядет то, чего вы ранее не могли представить. То есть это не накопление чего-то и даже не новое качество привычного, но появление совсем неведомого ранее.

Ваши друзья могут выразить некие не присущие им качества. Например, ваш друг рыбак вдруг увлечется сыроварением и начнет избегать водоемов как таковых. Привычные темы в разговоре с родными сместятся совсем в неожиданную сторону, а семейные ритуалы приобретут новые смыслы или вообще изменятся.

Чтобы принять эти перемены, не пытайтесь втискивать в них свои определения из прошлого восприятия. Будьте готовы к тому, чтобы интерпретировать изменения иными терминами, иными словами, иными системами ценностей.

Также постарайтесь посмотреть на происходящее с новой перспективы. И тут речь не о том, чтобы выслушать противоположную точку зрения, а о том, чтобы вообще иначе строить оценки. Скажем, автомобили могут оцениваться не по скорости их движения, а потому, могут ли они летать и на какой высоте. Профессии могут начать оцениваться не по объему доходов, а по личному времени, которое нужно им уделять.

Март дает заметный импульс к проявлению подобных сдвигов. А сами перемены потребуют еще некоторого времени, чтобы их признали уже не как тренды будущего, но как случившиеся факты. Пока же будет полезно научиться различить новые ростки, чтобы быстро менять свою жизнь, не ожидая, что жизнь должна вернуться в так называемое «привычное русло».

А еще будьте готовы к тому, что перемены в теле – это не всегда плохо, возможно, это теперь еще и нечто, что вы могли бы назвать даром. Не спешите выбрасывать такие дары, подыскивая под них известные диагнозы. Возможно ваши симптомы – это симптомы эволюции. Или нет? Или да?

Все возможно, кроме точного знания о том, что вы притянете в свою жизнь. Ведь речь идет о чем-то непредсказуемом, о событиях нового уровня.

From: guidereality.net


EEN MOKER VAN LIEFDE

(door Thérèse Jeunhomme) Zo middenin het niets, de nietsigheid, wat er was is er niet meer en zal er nooit meer zijn, de toekomst vormt zich gevoed door de frequenties van de scheppende krachten van mensen, en dan kom ik nòg krachtiger dan anders diep in mijn eigen hartskracht terecht. Mijn eigen tempel van liefde, mijn kernkracht, mijn alles en niets, mijn eeuwige vibratie van onvoorwaardelijke, onpersoonlijke, vrijgevige krachtige prachtige liefde die ik aan iedere gedachte, en aan iedere handeling, en aan iedere ontmoeting meegeef. Dit hart, mijn hart, mijn bron van bestaan, dit gouden lichtveld dat uitzendt en vibreert en de aanvliegroute is voor mijn contact met en in de Pleiaden. Dit ben ik.

Deze hartsfrequentie, deze liefde, vrij van m/v/x/y/z, vrij van dwang, vrij van coderingen, vrij van manipulatie, vrij van vorm, kan ieder mens binnenin zichzelf voelen en ‘aanzetten’. Leg je handen eens op de plek van je fysieke hart en ga in diepe stilte binnenin jezelf voelen. Raak je ware wezen binnenin jezelf aan en laat – letterlijk – je hart spreken. Voel de vibratie, luister ernaar, kijk ernaar, voedt het met jouw aandacht en dan gaat het uitzenden, vibreren. 

Als wij dit allemaal doen vanuit onze eigen individuele krachtige gouden bron, dan meppen wij met zijn allen een moker van liefde door onze kosmos heen en creëren wij samen ‘golden years’. Ik nodig jou hiervoor uit. Van Harte.

Thérèse Jeunhomme

Bron: https://vloeibareliefde.com/2023/02/24/een-moker-van-liefde/

Image: PILLARS of_CREATION_Andrew_McCarthy, astrophotographer https://www.instagram.com/cosmic_background/


P.O.L. – Ben je er nog steeds?

(door Sunshine on Brown Skin, English version below)

Soms sms ik mijn mensen, “P.O.L.” (proof of life).
Zodat ze weten dat ze nog steeds belangrijk voor me zijn.
En dat iemand ze echt wil zien.
Deze drie letters dragen in zich oprecht onderzoek:

Gaat het goed met je?
Of ben je gewoon oké?
Ervaar je op dit moment heelheid – al is het maar kort…
Ben je veilig?
Heeft drukte je naar het punt van vergetelheid geleid?
Ben je vergeten dat je meer bent dan wat je kunt “produceren”?
Heeft iemand in je binnenste kring je de laatste tijd omhelsd en niet losgelaten voor een- eenduizend, twee- eenduizend, drie- eenduizend…?
Wordt er naar je geluisterd, zonder agenda, zonder onderbreking, zonder gescript antwoord?

Heb je het laatst tijd gehad om ten minste twee dingen te doen die je leuk vindt?
Heb je bewust momenten met jezelf doorgebracht om even bij jezelf te checken?
Voel je je veilig genoeg om eerlijk te zijn tegen je dierbaren (om je heen)?
Lach je tegenwoordig zomaar uit het niets?
Vraagt iemand je wat je wilt, inclusief jezelf?

Droom je nog?
Heb je een goede en rustige slaap ervaren?
Wil je je hoofd neerleggen en die ogen van je voor de hele dag sluiten?
Ben je op weg naar je ambities?
Is er iets of iemand die je aanmoedigt om langer, groter, waarachtiger te dromen – met meer durf?

Ben je in staat geweest om van anderen te houden vanuit een volle vat?
Is eenzaamheid ongevraagd binnengeslopen – te vaak?
Heb je het aan iemand verteld?
Zorg jij goed voor je lichaam?
Huist er onzekerheid, pijn, angst, trauma, onrust, woede in je tempel?
Gaat je gezondheid achteruit?
Heb je het hoe en waarom van dit fysieke verraad dieper onderzocht?
Ik wil weten dat je je goed genoeg voelt om dat te doen.

Ik voel dat je op een aantal manieren gemist bent.
Wordt je ware zelf ontvoerd?
Waarom heb je je eigen redding niet geprobeerd?
Evenmin heb ik enige aanwijzing gezien van een S.O.S.

Dus als je dit krijgt, en als er nog iets, hoe klein ook van je over is, ben ik klaar en bereid om de oproep te beantwoorden.
Toe, alsjeblieft.
Stuur een Bewijs van in leven zijn.

Bron: https://medium.com/@isismartin/p-o-l-d6c510d6ca4e

Photo by Lucas Andrade: https://www.pexels.com/photo/text-14000469/


P. O. L.
Are You Still With Us?

Sometimes I text my people, “P.O.L.”.
So they know they still matter to me.
And that someone desires to really see them.
These three letters are weighted with genuine inquiry:

Are you well?
Or are you just okay?
Are you, right now, experiencing wholeness- even if only briefly…
Are you safe?
Has busyness led you to the point of obscurity?
Have you forgotten that you’re more than what you can produce?
Lately, has anyone in your inner circle hugged you and not let go for one- one thousand, two- one thousand, three- one thousand…?
Are you being listened to, without agenda, without interruption, without scripted reply?

Have you had time to do at least two things you enjoy lately?
Have you spent conscious moments with yourself, checking in on you?
Do you feel secure enough to be honest with your loved ones (around you)?
Are you smiling unprompted these days?
Is anyone asking you what you want- including you?

Do you still dream?
Have you experienced good and peaceful sleep?
Do you desire to lay your head down, and close those eyes of yours throughout the day?
Are you moving toward your ambitions?
Is there someone or anything encouraging you to dream longer, bigger, truer- with more audacity?

Have you been able to love others from a full vessel?
Has loneliness crept in uninvited- too frequently?
Have you told anyone?
Are you caring well for your body?
Is your temple harboring uncertainty, pain, anxiety, trauma, fear, anger, insecurity?
Is your health retreating?
Have you investigated the deeper how and why of this physical betrayal?
I want to know that you are well enough to do so.

I sense you’re missing in a number of ways.
Is your truest self being abducted?
Why haven’t you attempted your own rescue?
Nor have I seen any intimation of an S. O. S.

So, if you get this, and if any of even the smallest piece of you still remains, I’m ready and willing to answer the call.
Please.
Send Proof of Life.

Sunshine on Brown Skin

https://medium.com/@isismartin/p-o-l-d6c510d6ca4e

Photo by Lucas Andrade: https://www.pexels.com/photo/text-14000469/


Bekrachtiging: Twee werkelijkheden vloeien samen

(transcript) … We staan in een heel belangrijke tijdlijn allemaal. Ik acht mijzelf totaal niet belangrijk, maar ben wel waardevol en ik denk dat we dat allemaal moeten durven uitspreken. Ik ben voorloper en voorvechter van deze uitspraken, omdat het bewustzijnsverruimingen zijn. En dat geldt dus voor jou ook, precies hetzelfde. Je moet het durven zeggen vanuit je hart. Je moet jezelf optillen en het menen wat er wordt gezegd van binnenuit en dan kun je voelen dat dat belangrijk is. Bekrachtig jezelf op alle niveaus in jezelf. En dat wat we aan het doen zijn in deze wereld … en dat zal deze wereld ook compleet in een andere richting brengen … is contact leggen. Contact leggen tussen bewustzijn hier in dit lichaam, in deze wereld … jij … vanuit jezelf, dus terug naar jezelf toe, daar binnenin naar buiten brengen. En dat contact, via aards bewustzijn, maar niet uit aards bewustzijn, maar vanuit jezelf, dat contact met jezelf … en dat kun je voelen ook tijdens een bekrachtiging in jezelf … om dan contact te leggen met andere beschavingen. En ik ga het dus nog een keer zeggen, daar is niets spiritueels aan, helemaal niets. Het is iets wat in deze wereld gewoon teruggebracht moet worden en dat zal deze hele aarde en deze hele werkelijkheid, compleet naar een formidabele andere werkelijkheid brengen. Contact tussen de aardse mens hier, dat is wie wij nu lijken te zijn en andere intelligenties, andere wezens, wie die wezens ook zijn, maakt alle modellen van deze werkelijkheid ongeldig! Dat moeten we goed beseffen.

Het contact met andere intelligenties, met andere sterrenbezoekers, uit andere werelden … en dan heb ik het over wezens die aansluiten bij het theta bewustzijn en dus de gouden mantel van respect en openheid. Want andere intelligenties zullen niet interacteren met dat veld, als het niet in die frequentie beweegt, het betekent dat het contact met hen zodanig zal zijn, dat er zich een veel grotere visie van leven zich openbaart. Iets waar we eigenlijk naar snakken als mensheid.

En dat zal ervoor zorgen dat die visie … de oorsprong, de levensbetekenis … de zingeving van het leven, dus ook hier zingeving van het leven, compleet helemaal verdwijnt zoals we het nu hebben geleerd. En zelfs als we nu denken aansluitend op de problemen die er nu zijn, wat er nodig is.

Er komt door contact, een compleet andere intelligentie, een andere zienswijze van leven los, ook hier op de aarde. En daar past op geen enkele manier een systeem in van wat we nu ervaren.

Vraag: gaat het oorspronkelijk vermogen dan meer aan, waardoor je die levensvisies ook als werkelijkheid gaat zien?

Martijn: Ja, dat werkt twee kanten uit. Dat is ook waarom contact niet eerder kon plaatsvinden, dus op basis van collectief contact hebben, dus met grotere groepen, omdat ons bewustzijn nog erg … hoewel we met sprongen voorwaarts naar binnen zijn gegaan … nog erg gekoppeld zaten aan oud systeem denken.

En door meer in de binnenkant te komen en door meer vertrouwen, absoluut vertrouwen in jezelf te krijgen, kan ook dat contact tot stand gebracht worden. Omdat alles gebeurt en interacteert op jouw bewustzijn en op het bewustzijn van ons. Op de taal, trillingsvorm, wie wij zijn, hoe wij denken.

Wat we waardevol vinden, wat we kiezen, dat zijn allemaal resonantievelden. En dat contact wat we nu op dit moment aan het opbouwen zijn, wat al in een stevig proces zit, qua als je het in getallen zou uitdrukken of in frequenties, in getallen … zitten we echt op de schaal van 0 tot 10, zitten we op de tweede en derde fase van energie. En dat is heel veel. Dat is echt gigantisch veel. Want eerst was het, eenvoudig gezegd, nul …

Mensen waren wel met buitenaardse dingen bezig, met bezoekers uit andere werkelijkheden, maar het zat nog gekoppeld aan oude systemen. En dat wordt nu in een heel snel tempo teruggebracht naar ons zelf. En dat bewustzijn, die golf, die is draaiende, die is bewegend en daar wordt contact op gelegd.

En de belangrijkste stap, in een momentum van een beschaving … daarom is dit ook echt een gouden tijd, laat je absoluut niet aankoppelen aan wat er allemaal in deze wereld wordt getoond, het is een gouden tijd … dat het moment waarin contact tot stand wordt gebracht en niet via militaire groepen, maar via burgers … De bewoners, zoals dat hier als burgers wordt benoemd en vanuit die ruimte ontstaat, zorgt ervoor dat de hele aarde in een complete verandering terecht komt. En dat is al een paar jaar geleden begonnen.

Een paar jaar geleden zijn de resonantievelden, dus de taalvelden, dus waar de mind op reageert, dermate verhoogt in vibratie, dus in trillingen van allerlei andere gevoelens en intelligenties die tot leven komen en dat zie je sinds dat moment, wordt er een forse intensivering gezien op deze aarde van, laat ik zeggen “problemen”. Dus de buikriem wordt aangetrokken op geestelijk niveau, in de veronderstelling dat we allemaal in dat oude systeem door middel van oorlog en tirannie en zorgen blijven vasthangen in het oude systeem van zorgen.

We moeten het wel doorzien en dit is de tijd wat zo ontzettend waardevol is, want wij zijn hier gekomen om van binnenuit, vanuit onszelf, het contact te leggen. En dat is wat er nu gaande is. Deze hele wereld krijgt een enorme kanteling, dat is wat je gaat zien, dat waarom de mens bestaat … dus het hele systeem waarin we in vibreren. Dus of je nu in Namibië woont, of je woont in Hongkong in een technologische stad, het maakt niks uit, dat is de setting van de mind … want overal zijn systemen, ook bij de bosjesmannen en vrouwen, daar heb je ook systemen … het gaat om het plaatje, er is een systeem waaraan je moet voldoen. En die enorme verandering door dat contact leggen, zorgt ervoor dat de hele visie, de perceptie van een doel lijkt het wel te zijn, van waarom we leven … compleet, in een keer weg is.

En er komt een enorme leegte in ons voor terug. En dat heb ik al eens eerder gezegd toe die Corona situatie gelanceerd werd en de autosnelwegen tot stilstand kwamen en het was overal leeg, winkels gingen dicht, vliegtuigen vlogen niet meer … dus dat je in een soort spookwerkelijkheid verkeerd, die vibratie die dat is … dus niet de situatie, maar de vibratie, wat voor effect het heeft op ons, dat is die grote verandering. En die intelligenties die de mensheid probeert te begeleiden en te geleiden via gedachten, die proberen ons aan te klikken aan de huidige wereld waarin de situaties, zodat de gevoelens … want het zal een collectieve shock zijn om een enorme verandering mee te maken, terwijl het alleen maar een mooie verandering is, zal het een mind collectieve shock zijn en die is dus al geïntroduceerd, die is in 2019 eigenlijk al echt gelanceerd en daar gaan we nu maar niet helemaal op in, ik ben niet iemand van de complotten, ik ben iemand van het bewustzijn en leg daarbij verbanden bij elkaar, dat je daarnaar kunt kijken … maar we zitten in een enorm belangrijk moment en het contact wat nu gelegd wordt en alle opties liggen op tafel en dat valt en staat met mensen die kwantumbewustzijn en taal daarin doorgronden en openen in zichzelf, dat zal deze hele structuur van werkelijkheid ontmantelen. Compleet!

Vraag: en de mensen dan die ik liefheb en zo, ga ik dan alleen?

M: Nee, er zijn heel veel scenario’s en ik kan niet zeggen hoe het precies gaat, want dat is wat we met elkaar en ieder voor zich aan het openen is. Maar je kunt je voorstellen als systemen niet meer werken, het hangt allemaal aan elkaar vast hè … alles is een grote geoliede … en dat is allemaal mind wat ik nu zeg, daar gaan we strakjes dus in. Want dat is een mind verhaal.

Of als je denkt van, “daar ben ik allang uit”, maar deze wereld waarin je zit laat ons iets anders zien. Daarom is het goed om even die parameters te verzamelen en daar hopsa in te gaan, vanuit de hartsintelligentie. Maar op het moment dat dat komt te vervallen, alles zit aan elkaar vast.

Als geld er ineens niet meer is … laat je eigen bewustzijn daar meer erdoorheen draaien. Alles zit aan elkaar. En daar kun je over nadenken van: dan komt er wel weer iets anders, maar dan moet je dus beseffen dat dat een geometrisch systeem is wat door jou heen draait. Want dat is wat iets anders ons wil laten denken. Er komt namelijk niet iets anders. Wat er komt is iets, wat klopt bij wie wij zijn. En dat is een grote transitie. Dit is geen voorspelling van wat er nu aan de hand is, dat is waarom alles kraakt en duwt, alles staat als een soort ballon op ploffen en dat is een positieve beweging.

Maar op het moment dat (alles) omvalt en systemen weg zijn … wij zijn er nog in hetzelfde huis, met dezelfde fiets, met dezelfde lekke band, die al 6 weken lang plat in de gang staat. Dus daar verandert niks aan. Ik benoem het even bewust nu op, dat is hier en nu, dat is geen spiritualiteit, dat is gewoon bewustzijn wat er gebeurt … En dan zul je in deze wereld nog steeds, in mijn voorbeeld, naar die lekke band kijken, maar door je hele shockeffect van de mind, dat is de mind die in shock raakt en de kracht van binnenuit dat je vertrouwen hebt, van wat er allemaal aan het veranderen is en dat je daar getuige in bent en meedraagt in die verandering en voor andere mensen zorgt.

Dat betekent ook dat de hele verhouding van mensen, zoals ze waren per direct allemaal komen te vervallen. Want je hebt elkaar op een hele andere manier nodig. En ik heb het niet over overleven hoor … Nee ik heb het over een heel ander systeemloos bestaan en dat is waar we nu inzitten en dat wordt veroorzaakt door contact te hebben met andere intelligenties. En dat is ook waarom het hele ufo-fenomeen en het hele buitenaardse fenomeen, in deze wereld gewoon in elkaar gedrukt wordt. Omdat dat de grootste changer is van reality. De grootste verandering van werkelijkheid. Dat is de grootste verandering.

Heel veel mensen zien buitenaardsen als iets van: leuk. Als we dat gaan ontdekken is dat mooi en dan gaan we ontdekken dat we niet alleen zijn in het heelal en dan krijgen we contact met anderen, maar dat is veel te simplistisch voorgesteld.

Contact met andere intelligenties, die leven vanuit de binnenkant, dat is gewoon wie ze zijn. En als wij hier binnenin worden geconfronteerd en aan de buitenkant met onze mind, met hen … dan komt er iets in beweging waardoor het hele systeem stopt. En dat contact is helemaal in opbouw en daarom stopt het systeem. Daar ben je getuige van. Hier in dit NU-moment. Je moet je ogen openhouden en je hart open en je mind open en alles zien wat er gebeurt.

En laat ik zeggen, je mag best perplex staan als je de verbanden allemaal gaat zien wat hier allemaal gebeurt. Daarom kun je ook nooit het buitenaardse dossier, zoals dit zo vaak wordt gepresenteerd, dat kun je niet mee helpen te openen, er kan geen disclosure plaatsvinden op dat gebied. Er kan alleen maar contact worden gelegd. Het moment dat je met elkaar in contact komt, dan gebeurt er iets anders. En dan leg je contact met elkaar en via het contact leggen met elkaar, leg je ook contact met andere civilisaties, die op dimensies aansluiten met hun bewustzijn, ook met hun technologie.

Zij verschijnen met hun objecten, met hun voertuigen, hoe je het ook wil noemen, schouwschepen. Het decor waarin ze zich bevinden in speciale trainingsruimten, wat wij hier zien als ruimteschepen die zich hier verplaatsen in dit hologram en laten zien … Zij doen gewoon heel erg hard hun best, laat ik het daar maar even op houden en is onze taak om daarmee mee bezig te gaan. En dat is nu aan de hand en dat is waarom ik ook zo dicht boven op het koninkrijk zit. Eerlijk zijn, goed zijn, het is niet erg om te ontdekken dat je altijd op een bepaalde manier jezelf hebt laten zien wie je niet was, het is nu de kans om het anders te doen. Het is jouw beslissing.

En dit is wat er nu aan de hand is, buitenaards contact is werkelijkheid, het is echt werkelijkheid, Contact met andere civilisaties, je bent zelf een van hen en we komen hier van binnenuit de boel begeleiden, van binnenuit … om frequenties, bewustzijn op te roepen in onszelf en dat uit te rollen als een rode loper in de trilling, waar andere intelligenties op reageren.

Dat zijn eigenlijk simulatieprogramma’s die daarvoor worden gebruikt, technologie wordt er ook bij gebruikt, soms … omdat deze wereld ook voor een groot deel uit technologische frequenties bestaat. Dus in allerlei niveaus wordt er ingesprongen, wordt heel hard gewerkt, geprogrammeerd, er wordt heel hard gemediteerd, er wordt enorm veel werk verricht op dit gebied. En deze werkelijkheid waarin we leven gaat naar een compleet andere richting. En het is ook tijd.

En ik wil dat nog een keer goed benoemen op een dag als bekrachtiging, want het is ook een bekrachtiging om dit te realiseren. En daar hoeven we niet over te denken van: dat ene is goed en dat andere is fout. Jij bent hier en wat er ook allemaal wordt uitgestort en wat er ook allemaal zichtbaar wordt. Jij bent hier, jij trekt je pak aan met je mooie emblemen, zeg ik dan wel eens, je gouden embleem, je mooie hologram en jij bent diegene die hier in deze wereld is om dat proces te dragen en te tillen. Dus als je ziet dat er iets in elkaar stort, til je het op. Als je ziet dat andere mensen het moeilijk hebben, of er is ergens frictie, hop … dan til je het op met je bewustzijn. Je laat het niet liggen, je tilt het op. Dat is onze taak en dat is wat er nu gebeurt op aarde. En dat is een hele heuglijke gebeurtenis maar ook een zeer grote gebeurtenis.

Bekrachtiging: Twee werkelijkheden vloeien samen

Als een ode aan deze wereld, in begeleiding van dit moment, in begeleiding van je eigen moment, In begeleiding ook voor de wereld, voor de mensen, voor de dieren, voor de natuur en voor de nog niet eerder beschreven natuur in de aarde, maar ook buiten de aarde, buiten de atmosfeer waarin we kunnen ademen, ook het dierenrijk.

Alles geven we aandacht. En zo is het moment dat we in deze bekrachtiging, ieder op zijn eigen manier.

Alles geven we aandacht En zo is het moment dat we in deze bekrachtiging, ieder op zijn eigen manier
Met aandacht naar jezelf
Een schouw kan brengen, een schouw kunt brengen
Naar de wereld die je ervaart
Dus hoe jij de wereld ziet
Wat jij bij de wereld voelt
Dit is een kwantumbeweging
Alles wat hier gebeurt in jezelf
Heeft een effect op de werkelijkheid

Geloof in jezelf
Vertrouw in jezelf
Weet dat je bestaat en dat je aandacht en je liefde voor de wereld jouw aandacht en je liefde in jezelf,
golven van wakker worden en bewustzijn uitzetten …

Dus haal de aandacht even goed naar jezelf toe
Dat je voelt dat je hier bent, op jouw manier
Alles wat er is gezegd. Alles wat er is gebeurd kan op pauze … en los …
Kom maar bij jezelf
Kom maar dicht bij jezelf
En op je eigen manier kun je erkennen.
Erkennen dat er een innerlijke missie is

Die opgeslagen ligt in jouw oorspronkelijke geestelijke DNA
Ik doe hierbij een beroep,
een appèl
Wie ik werkelijk ben van oorsprong
Ik verklaar mijzelf hier levend
Ik verklaar mijzelf aanwezig
En in volledige autoriteit
Van mezelf
In verbinding met het leven

Wees je bewust van je lichaam
En adem een keertje rustig in en uit
Ontspan en wees wakker …

En laat je bewustzijn in geduld vibreren
In deze zone is geen tijd
Wees je bewust van je lichaam
Van je voetzolen omhoog door je lichaam naar boven
En dan kom je bij je schouders uit
En alles onder je schouders kun je voelen
Ben je bewust
Je armen, je handen en je vingers
En zo verder omhoog
Je hals, je nek, voel je hoofd, je oren,
Je gezicht, je schedel …

En zo neem je plaats tussen je oren
in het vibratieveld waarin veel informatie
Waarin veel informatie via het lichaam bij elkaar komt
Dit is de plek waar je mag zijn
En waar je ook moet zijn
Dit is de plek waar het hart gebracht mag en ook moet worden
Om samen te werken

Er is rust, ruimte en vrede

Laat deze woorden maar eens aan jezelf zien in je hoofd
Rust, ruimte, vrede
En in een tel …
en het gaat hier niet over beelden of over zien, maar over weten
In een tel realiseer je je de wereld waarin je nu leeft
Wat er op je beeldscherm is gezet,
wat er over de wereld wordt gezegd

Maar ook wat je over de wereld zelf denkt
en hoe je er in en mee handelt,
En ook hoe je met deze wereld onderhandelt
dat weet je NU

Hier hoeft niets over en van gevonden worden,
Het is een van de vele mogelijkheden
En als je daar wat op in moet zoomen met je weten,
Beelden, weten, filmpjes,
Op je eigen bestaan, dan kun je dat doen

Je kunt een overzicht krijgen van je leven
Wat je doet, waar je mee bezig bent,
Met wie en wat je beweegt,
Waar je verbindingen lopen tussen jou en mensen en misschien werk of situaties,
Alles kan gewoon aangezet worden …
Kijk … nu weet je het …

Rust

En terwijl je in de frequentie van je brein bent,
in het energieveld en de rest van je lichaam voelt
Ga je zo naar beneden, door je keel
en reis je weer naar de plek waar je voelt
naar de frequentie van het hart
waar dat ook is voor jou
en maak je daar verbinding mee
En je hoeft je niet in te houden,
doe gewoon wat je moet doen,
en als je voelt dat je je hand op die plek wilt neerleggen,
de kosmische antenne,
het hart,
dan breng je daar de hand naar toe.

In jezelf, je lichaam,
aanwezig,
In je wonderbaarlijke prachtige mooie hoofd,

Naar beneden door je keel, naar de plek van je hart
En daarbinnen,
daar klop je op het deurtje van je hart

“Ik toon hierbij, de wereld zoals die in mij is,
Zoals de aarde hoort te zijn.
Voor al het leven …
en daar hoor ik ook bij “…

Observeer in je hart
Wat de wereld, deze wereld hier,
de plek waarin je vibreert,
Behoort te zijn,
volgens je eigen vrije keus

En zo vindt de verbinding plaats,
tussen wat je voelt,
en weet in je hart,
En de frequentie waar je bent in je hoofd.

Twee werkelijkheden vloeien samen
En geef jezelf de kosmische opdracht
en de toestemming vanuit jezelf
Dus check het, dat het vanuit jezelf gebeurt,

Dat de innerlijk visie over deze wereld
zoals deze zijn moet
Ook in opdracht van jezelf wordt doorgegeven in
kracht en liefde in je hoofd.
In-for-meer
Smelt

En zo maak jij contact in je hoofd
Zo breng je je gedachten
naar de gevoelens en de beelden die je er naar toe hebt gebracht

Denk nu …
jij
In lijn met wat je zelf naar boven hebt gebracht

Denk in die taal
Zie die wereld in die taal,
Weet in die taal …

Breng je bewustzijn, vanuit je lichaam,
Bij wijze van serieus experiment,

Ook in deze ruimte waar je bent

En besef dat daar waar je bent in die nieuwe werkelijkheid staat
Dat waar je bent staat in die nieuwe werkelijkheid zoals die moet zijn.
In een andere omgeving
en een andere wereld

En het is hierbij volledig toegestaan
om te beseffen dat de vriendelijke, krachtige, dringende frequentie van
een samenballing van mensen die deze kracht openen
wordt geobserveerd door andere intelligenties

Waar parkeren jullie jezelf heen.
In verbinding met je hart

En kijk eens of je het gevoel hebt of je iets tegen deze omgeving,
de wereld van binnenuit
Daar waar je je bent in hebt geplaatst
Of ja daarmee kunt communiceren
Wat wil jij zeggen
Wat wil je daar neerleggen

Kom bij jezelf,
blijf bij jezelf,
communiceer vanuit de aanwezigheid in jezelf

En zo gaan we allemaal,
van binnenuit
weer verder
We reizen rustig door …

Ik wens vanuit mijn hartenkracht dat ieder mens zichzelf weer kan vinden, dat ieder mens dat vanuit zichzelf doet. Dat je elkaar de weg wijst. Dat je elkaar vasthoudt, dat ieder mens die wereld is.

Ik zou graag als laatste muziekstukje zachtjes willen aanzetten, wat ik bij andere samenkomsten jaren geleden ook draaide, een weg naar huis, een weg ter bekrachtiging naar huis naar binnen en ook ter opening van datgene wat we net hebben gedaan. Namelijk de omgeving binnen in jezelf zien en daar ook in jezelf voor kiezen, maar het ook helemaal uitbouwen en neerzetten. Want jullie weten het, dit is geen sprookje, geen fabeltje, dit is kwantumfysica, het is scheppende kracht waar de werkelijkheid op reageert en dat vraagt om een groot gaspedaal. Een gaspedaal wat zit in het hart.

Noot: De bekrachtiging is in enkele woorden aangepast zodat deze voor iedere omgeving gebruikt kan worden

Bron: Martijn van Staveren, Uit: Zelf Bekrachtiging & Contact Zwaanshoek 12 februari 2023

(Petra, bedankt voor het uitschrijven en delen van het transcript)