In het waarheidsveld van kosmische taal ruimte geven aan jezelf, om in elke situatie jezelf te zijn

(earth-matters.nl)

Een indringend appel om vooral keuzes maken op basis van wat je ten diepste in jezelf voelt, dat vind je in deze compilatie van diverse transcripten uit Educaties, lezingen en Crowd Powers met Martijn van Staveren.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Martijn van Staveren – uit het derde deel van een educatie van Martijn van Staveren in februari 2018.

En als dan iemand tegen je zegt van: goh, wat fijn dat ik je weer zie, en je afgestemd bent op de Oorspronkelijke Taal in jezelf, dan hoor je aan de voorkant de woorden, en iedereen reageert daarop en jij reageert niet meer daarop, jij reageert op de informatie daarachter. Dat is eigenlijk de Oorspronkelijke Taal, en als we daarin terecht willen komen in onszelf, dan kun je niet anders dan daarin gaan zoeken in jezelf, van wat is er nou werkelijk ten diepste in mijzelf gaande, wat voel ik, wat is dan ik, wat is gevoel, wat is gedachte, dus al die thema’s komen tevoorschijn.

Eén van de redenen waarom de mens hier op deze aarde helemaal niet open in het contact staat met andere beschavingen is omdat zij de taal niet spreken van de kosmos, dat is een kosmische taal, dat is niet een taal van dit universum, maar het is een taal wat bestaat uit alle werelden bij elkaar opgeteld, waar alles samen is, één gigantisch onuitputtelijk oneindig veld van bewustzijn, dat is dus kosmos, kosmos is de optelsom, even wiskundig gezegd, van alles wat is, en die kosmische taal, die trilling spreekt de mens op aarde niet. We zijn aanwezig in een lichaam wat gericht is op modellen, op systemen, op denken hoe de ander denkt.

En jij moet denken zoals de ander ook denkt, anders begrijpt een ander jou niet meer en dan voel jij je eenzaam en misschien wel uitgestoten en als je je uitgestoten voelt gaat er een ander programma lopen. En dat is misschien wel van ja, als ik uitgestoten ben of dan hoor ik er niet bij, en als ik er niet meer bij hoor, ik tel niet meer mee dan ben ik zielig, ben ik niet meer in de kudde, en misschien word ik dan wel opgegeten door een roofdier. Dus die energie zit er vaak achter. We moeten ons zoveel mogelijk in de kudde vinden daar ben je het veiligst, tussen alle andere dieren ben je het veiligst. Ik heb ervoor gekozen, heel bewust, om niet in die kudde te zijn, maar ik doe vaak wel alsof, omdat dat ook een instrument is om in die kudde te zijn. Dus wat ik doe is dit, voor mijzelf ben ik me bewust dat ik op mijn eigen manier mag leven, en dat doe ik ook ten diepste, en dat is niet altijd het makkelijkst en dat zullen jullie ook ervaren, maar dat betekent niet dat ik mij helemaal in de afzijdigheid moet houden om zuiver te zijn. Als je je eigen innerlijke kracht weet te ontwikkelen en dat heb ik zoals ik ernaar kijk redelijk voor elkaar, lang niet op alle vlakken want dat is de uitdaging ook voor mij, dan ben ik net als ieder mens ook mee bezig, maar de uitdaging is dat op het moment dat je die kracht goed kunt ontwikkelen, dat je met die kracht niet perse buiten de kudde blijft. Want als we het hebben over vermenging van energie, is het ook nodig om in die kudde, het bewustzijn van de mensen en dan is die kudde iets heel dienstbaars, omdat het de mensheid zelf is die heel mooi is, die ook die taal spreekt. Om daarin aanwezig te zijn, en daarin te leven, ben ik dus autonoom, ik leef in die diversiteit van mensen, maar ik ga niet die taal spreken van die mensen. Dus ik ben erin aanwezig, ik blijf bij mezelf, en ik blijf mijn eigen taal spreken. En dat is wat wij allemaal tegenkomen, hetzij op je werk, je vriendenkring, waar dan ook, je merkt dat het iets is met jou wat toch anders is dan de hele hoeveelheid aan mensen zeg maar, er is iets bijzonders aan de hand.

Dat is een diepste staat van liefde in jezelf, van zijn, waarin je zonder te denken weet vanbinnen: dit is waar het om gaat, deze taal, dit is de wereld, het universum. Wat ik nu voel, deze energie, wat ik nu ben, dit is wat het is, hier gaat het om. Dát gevoel is dus een veld.

En dan hebben we nog een ander veld en dat is onze persoonlijkheid, en dat is ook een energieveld, die persoonlijkheid is geïnstalleerd in een fysiek lichaam en onze persoonlijkheid, fysieke en neurologisch bewustzijn wat een deeltje is van een veel groter kwantumbewustzijn van het wezen, als dat niet aan de kant wil gaan, een beetje, het hoeft zichzelf niet weg te cijferen, maar dienstbaar aan de kant kan gaan, zo: oké ik maak ruimte, maar ik weet niet waarvoor, maar ik maak ruimte voor iets in mijzelf. Als dat niet gebeurt dan blijft die persoonlijkheid altijd aan de voorkant staan, het blijft altijd zorgen dat datgene wat er binnenin is niet naar buiten kan komen.

En dat is het resultaat wat we hier op de aarde zien, dat mensen de ruimte aan zichzelf niet geven en ook een ruimte daardoor aan een ander niet geven. Als ik de ruimte van iemand niet krijg om te zijn wie ik ben, dan weet ik, kosmische wet, dat de ander dat voor zichzelf ook niet doet. Dus dan vind ik het ook volkomen normaal, dat ik die ruimte niet krijg. Dat is een innerlijk weten, ik weet dat, moet ik dan ook boos worden op die ander? Nee. Die ander kan het dus op dat moment gewoon niet. Ik hoef er niet over te oordelen, niet over te denken, geen mening over te hebben. Als iemand daarnaar vraagt, wat denk je daar dan van? Dan moet ik echt zoeken in mijn systeem, dan moet ik echt antwoord geven, niets, ik denk daar niets van. Het is er gewoon zo niet. Ik ervaar dus gewoon dat iets is zoals het is.

————————————————————————————————————————

Bewustzijn is keuze maken.

Bewustzijn is leiding nemen

Bewustzijn is vooral keuzes maken op basis van wat je ten diepste in jezelf voelt.

Die keuze die je in jezelf voelt dat je die, nu komt het, ook werkelijk leeft.

Mensen die dieper en vaker naar mijn ervaringen hebben geluisterd, die horen ook dat juist ik altijd zeg: het gaat niet om wat Martijn zegt, het gaat niet om de vorm, het gaat om de inspiratie, het gaat helemaal niet om wat hij zegt, het gaat erom wat er binnenin jezelf leeft.

Die oorzaak en gevolgen – de gevolgen komen niet in beweging omdat de mensen die in die scripten leven zo geconditioneerd zijn geraakt in het denken, dat ze niet anders kunnen denken en daardoor alleen maar in de oorzaak gevolg wetgeving zitten van het labyrint. Dus de mensen kunnen niet anders denken omdat ze alleen maar denken zoals ze nu denken en denken dat ze niet anders kunnen denken en dat denken het perfecte denken is.

En weet dat er buiten de sporen die je ziet, ook een heleboel andere sporen zijn die open mogen gaan. En als we daar naar gaan kijken dan voelen we ook de bloem in ons hart, dan voelen we ook van wacht eens even, als mijn manier van hoe ik naar deze werkelijkheid kijk en de manier hoe ik dus ook denk, als ik dus dacht al die tijd dat ik kon voelen en nu begrijp dat mijn voelen gebaseerd is op een script van het labyrint, als ik dat weghaal, dan moet mijn gevoel dus eigenlijk ook herzien worden, dan moet ik eerst naar het nulpunt, helemaal uit het denken weg, moet ik alle mogelijkheden naar voren halen, alle mogelijkheden, juist ook degene waar de meeste weerstand in zit, en dan pas in dat nulpunt kom, dan pas kan ik gaan voelen wat echt leven is. Want dan is er dus niets meer buiten jezelf wat groter is, of waar je je aan conformeert, maar je begrijpt dat je in deze werkelijkheid waarin je nu leeft eigenlijk de godskracht zelf bent om vervolgens de manier hoe je kijkt en ook hoe je denkt, niet meer in lijn met al die modellen, dat je daarmee de scripten open zet.

Dus het brein zou je dan moeten aanwijzen als een heel groot sleutelinstrument. Want als deze werkelijkheid die we nu ervaren, wat allemaal gewoon patronen en informatie is als daar een gevolg, het gevolg daar op, het gevolg daar op en het gevolg daar op en het gevolg daar op en de gevolgen daar op en de gevolgen daar op en die daar op ook, als die allemaal voortkomen doordat het brein een instructie afgeeft op basis van een onevenwichtig iets omdat het er niet is in jezelf en je eigenlijk alleen in het evenwicht zit van een boodschap buiten jezelf dan krijgt dus het brein ook niet de frequentie van het hart toegestroomd, dan denkt het brein naar buiten in een onevenwichtige situatie en dan geeft het een instructie aan de matrix van controle.

Wij lijken geen invloed meer te hebben op die tijdlijnen als wij maar genoeg voorspellingen krijgen over de toekomst waar het heen gaat…dat wij ons moeten beveiligen tegen terroristen, dat er wereldwijd een internationale militaire strijdmacht moet komen onder een bepaalde vlag om veiligheid te brengen. Als al dat soort zaken voorspeld blijven en geïnjecteerd worden in onze realiteit dan ontstaat die realiteit ook, en dat is precies waar zij op uit zijn. Zij willen ons vermogen uitschakelen en het vermogen van henzelf vergroten. Op het moment dat jij je gaat realiseren hoe groot je bent en je gaat dat op een bepaalde manier naar buiten brengen, dan is het heel goed mogelijk dat je enorm wordt aangevallen.

Bijvoorbeeld, denk even aan de angst. Mensen zijn bang voor een wereldoorlog. [lees ook Coronavirus]  Dus wat er dan gebeurt is dat ze denken aan die wereldoorlog. Ze denken aan een situatie die naar is; daarbij roepen ze die gedachte ook op, als slachtoffer van die resonantie. Terwijl op het moment, dat je gaat kijken vanuit het krachtveld van wie je bent, het Oorspronkelijk potentieel en de “Force of Life”, kun je met zoveel kracht en zoveel aandacht aan dat thema, naar dat thema kijken, onderzoeken! En dan breng je met je waarnemingsvermogen en met de kracht van voorstelling, breng je vanuit dit vermogen als menszijn – het draait primair om de Oorspronkelijke mensen, het Oorspronkelijk menszijn – breng je de “Force of Life” via je mens-zijn naar buiten toe. En [dan] breng je letterlijk zoveel waarneming in dat veld, dat er helemaal niet eens een oorlog kán komen.
Per ongeluk gebruiken wij ons potentieel vaak precies ten gunste van de groepen, die juist ons hebben laten denken, dat de kracht buiten ons is.

Dan kan er niets gebeuren. Er kan überhaupt niks gebeuren. Er kunnen alleen maar modellen binnenkomen waarmee wij voelen dat er van alles gebeurt, waardoor wij angstig worden. Dat is ons Scheppingspotentieel dat “achterstevoren” gepresenteerd wordt door allerlei dramatische verhalen en toestanden en mensen bang zijn voor hun eigen kracht, want die wordt gepresenteerd bij angst.

Maar er is nog iets heel anders wat mogelijk is en daarvoor is een niet-aards menselijk bewustzijn nodig en dat start met het vormen van aandacht en aandacht geven op een aardse manier is al heel moeilijk, echt en het ook gewoon zijn hè. Dus niet alleen maar voor een seconde of zo, maar het volledig integreren. Dan ontstaat er een frequentieveld, een bewustzijnstrilling, want dat is het, waardoor je in feite d.m.v. aandacht een instructie legt in het veld, zonder iets met die instructie te willen doen. Je zegt alleen maar “ik ben hier, hier ben ik, ik ben aanwezig en ik ben betrokken in dit moment en ik hoef verder niks” En op dat moment gaan alle scripten, dus de scripten die er draaien die worden ter discussie gesteld waardoor er een veel grotere mogelijkheid aan scripten zich kunnen gaan, kunnen gaan reageren. En daarbij is het heel belangrijk dat je persoonlijkheid finaal afwezig geraakt als het ware. En dat kan echt hoor.

En hoe je beslissingen gaat nemen, die compléét anders zijn dan wat je ooit in je leven gedacht hebt. Dat je diep in jezelf voelt dat je iets moet doen en dat je je denken daarop afstemt en dus de gedachte maakt die werkelijk bevrijdend is. Het is uit scripten vloeien zonder dat te willen. Dus je vloeit niet uit scripten, je doet het niet om uit het script te gaan, of naar een beter script te gaan, maar je doet het eigenlijk om je alleen maar kenbaar te maken. Dat is waar het hier over gaat.

Als je mij zou vragen: “Wat vind jij het meest bemoedigende?” is het feit dat wij die boom van het leven zijn, van de schepping en dat wij, wat er ook gebeurt, hoeveel beschadigingen we ook hebben opgelopen, altijd weer, altijd, elke seconde, elke nanoseconde van de dag, het vermogen in ons dragen om met onze aandacht, aandacht van het hier en aandacht vanuit het gevoelsbewustzijn naar de onderdelen te gaan waar wij verandering in willen zien.

Wat er nu plaatsvindt op de aarde is zo immens groot, we komen er zo dichtbij en het lijkt steeds alsof het verder weg gaat doordat er een tegenbeweging is, die steeds krachtiger en sterker wordt, dan zitten we met onze neus bijna tegen die deur aan en dan ontdekken we dat er geen deur is.

Dus we gaan gewoon in beweging zetten waar we ook voor zijn gekomen.

De kracht van creatie en continuatie.

Niets is wat het lijkt. Ik zeg wel eens, het hele proces waar wij hier in zitten op deze aarde is een soort neuraal projectiescherm en dan kom je ook gelijk op vragen uit: van wat is dan nog waar en wat is werkelijkheid?

En daar blijf ik steeds over zeggen: datgene wat wij ervaren, daar hebben wij mee te maken, dat is onze beleving. Het is dus mogelijk dat wij naast elkaar zitten en ieder een andere werkelijkheid ziet en toch komt die werkelijkheid voort uit hetzelfde projectiesysteem.

Ik heb het uitvoerig bestudeerd. Ik heb gezien hoe dat werkt. Ik heb ook gezien hoe bepaalde controle programma’s ook echt in ons bloed aanwezig zijn, in bloedplaatjes en zich hechten aan de binnenkant van onze aderen.

En onze rol in dat circus is de rol om al die artificiële stukken erin, die niet dienend zijn voor de wezens die ermee te maken hebben, om dat met bewustzijn te cleanen. Dus echt een release moment.

Het gaat erom dat je op geen enkele manier verweer geeft tegen de prikkels die je zelf ervaart. Want op het moment dat je dat gaat onderzoeken, zul je er achter komen dat de prikkels niet op je worden afgeschoten, wat voor prikkels het ook mogen zijn, maar dat die voortkomen uit je eigen vermogen. En op het moment dat je je gaat verzetten tegen die prikkels, verzet je je rigoureus tegen je eigen vermogen. En omdat die prikkels genoeg reden voor je zijn om je daar tegen te verzetten, je noemt het voorbeeld met die spin, en daarbij krijg je een gevoel, je gemoedsveld verandert, je morphische veld, je hele cellen en je celgeheugen verandert zelfs, er worden allerlei programma’s in geprojecteerd, verzet je je dus tegen je eigen kracht. En dan zit je dus gelogd, zit je vast in dat veld. Het beste wat je kunt doen is letterlijk alles maar laten gebeuren en ontdekken dat er helemaal niets kwaadaardigs kán gebeuren omdat jij, dus uit jouw kracht, een wezen bent van kracht en liefde.

We zitten in een enorme transitie. De machtsstructuren vallen letterlijk uit elkaar. De mensen staan op in zichzelf. Mensen gaan voelen dat het anders kan en dat het de tijd is om het ook anders te gaan uitdragen. Dus niet alleen van binnen, maar ook om er echt iets mee te doen.

Het hele transitiemodel waar we nu in zitten, heeft te maken met vrijuit spreken. Je hoeft eigenlijk alleen maar te spreken over waarin je geïnteresseerd bent. En geïnteresseerd zijn in iets is toch nog nooit gek geweest? Dat andere mensen, dat gek kunnen vinden is iets anders. Het heeft met moed te maken Arjan.

Alles wat er gebeurt, alles wat jij doet thuis en wat je hier doet, waar ook ter wereld, alles wat er zich afspeelt buiten in de realiteit wat we buiten onszelf ervaren, is in de kern een interpretatie in ons brein. En ons brein staat van origine ten dienste van ons hartinstrument om de informatie van het levensveld te ontvangen. Dat is wetenschap. Op het moment dat jij iets aanpast, op het moment dat jij iets in beweging zet met de kracht van voorstelling, zorg je er eigenlijk voor dat je in je programma hier binnenin, in je neurologische circuit een aanpassing plaatsvindt. Je bent hier niet voor niks op de aarde, je bent hier om dat in beweging te zetten. En neem je zelf daarin zo ontzettend serieus, probeer niet te veel te begrijpen hoe dat exact werkt, maar weet gewoon dat het werkt. En herstel je eigenwaarde daarin. Dat wilde ik graag delen.

Wij zijn in feite ontstoorders in een verstoorprogramma, waarvan de originele schepper wezens ook al niet wilden dat we er zouden zijn, maar door die oorspronkelijk schepper rassen worden we nu tóch toegelaten omdat we de manipulaties die door hun programma heen lopen kunnen ontstoren.

Als je dat maar beseft dat jij hier bent en dat het niet gaat omdat jij moet voldoen aan wat er is, maar dat je vooral moet leven wat je van binnenuit voelt. Als je dat gaat snappen als je daarop durft te richten. Zul je begrijpen als iedereen dat doet, dat de wereld heel snel transformeert en dat je dan compleet in een ander bewustzijn komt.

Als je dat maar beseft gaat het alleen nog maar over ontmantelen van alle mind projecties. Alles wat in ons en door ons heen loopt wat dat vertelt dat het dus niet kan. In feite is dat het hele verhaal.

Maar die persoonlijkheid van mij die moet zichzelf afstemmen om ruimte te geven wat binnenin is in het hart.

Wij als mensen en als collectief bewustzijn zo gericht zijn op de wereld zoals we die waarnemen. Er moeten echt allemaal elementen in ons leven komen met ja maar dit is niet de enige werkelijkheid.

Je krijgt alleen maar projecties van buitenaf. De hele ontwikkeling van in jezelf blijft achterwege. Dat wil niet zeggen dat wat je de hele dag doet die dag, dat dat niet goed is en daarmee moet stoppen. Dat zeg ik niet. Het kan verrijkt worden.

Hoe aannemelijk is het, dat we in vreugde kunnen leven op deze planeet. Als iemand tegen mij zegt, al die systemen zijn er en het gaat nooit lukken, dan spreek je niet als mens.  Ieder mens kan voelen. Ieder mens , die zegt het kan niet anders dan zo, die zit in de gedachten van een ander intelligentie. Er is een heel groot gevecht gaande over de gedachten van de mens op Kosmische gebied.

Dat vlammetje weet binnen ons dat is zuiver bewustzijn, dat weet dat het anders kan. Je kunt niets verbeteren alleen het vlammetje in jezelf en aan laten wakkeren naar het grote vuur en daar ook echt zijn. Spreek erover wat er binnen in jezelf gebeurd. Wees eerlijk. Wees oprecht. Hoe moeilijk het kan zijn of hoe pijnlijk het kan zijn.

Ons DNA is uitgeschakeld, de ontvangstvermogens van het DNA, dat het DNA geen emoties meer kan ontvangen of produceren waardoor we dus mentale lichamen werden. Uiteindelijk is ons lichaam van Oorsprong, dit lichaam, komt voort uit die Oorspronkelijke Wereld dus 1 op 1 alleen versimpeld en vereenvoudigd en na de ingreep van de menselijke rassen, dus de Draconiërs die zichzelf hebben omgezet naar het menselijk bewustzijn dat ze Ur noemen, het menselijke bewustzijn van Ur, dát leger, zo wordt het gezien het Draconische leger, dat heeft nu zoveel macht en invloed, doordat dat leger in plaats is gekomen voor die oorspronkelijke mensen wie wij zijn en daar eerst leefden, worden die coderingen door het veld gegeven en geëffectueerd in onze lichamen.

En wij zijn heel erg geneigd om de wereld te willen veranderen, maar die wereld verandert op het moment dat jij verandert. En die wereld kan pas collectief veranderen als er een grote groep mensen tegelijkertijd in zichzelf ziet dat het zich voltrekt. Want wereldvrede kun je gewoon met een relatief kleine groep mensen laten plaatsvinden. Zoals je met 19 mensen die motor uit kunt zetten, zo kun je …. maar dan is het wel belangrijk dat je je niet identificeert met je persoonlijkheid, nou die oefeningen en die bekrachtigingen daar gaat het om en we gaan waanzinnig mooie dingen doen. Ik wel daar wel hardop over zeggen, dat we geen doelstelling hebben, dat we geen doelstelling hebben om de mensheid te veranderen en te verbeteren, dat we geen doelstelling hebben om donkere krachten weg te jagen, maar dat we als enige zien, wat je net zegt, er is niets, er is alles, alles is oké, alles is goed en niet goed, geen doelstelling. Want de krachten die op dit moment het menselijk bewustzijn behoorlijk sturen en onderdrukken, die zijn zelf ook in een situatie waar we onszelf ook mee zouden kunnen identificeren, die hebben ook behoefte om terug te keren naar een taal die ze niet meer machtig zijn.

Probleem – Reactie – Oplossing. Reptielenbrein denkt niet, het reageert.

De werkwijze welke voortdurend wordt gehanteerd (in welke wereldse situatie dan ook) is problem-reaction-solution, ofwel in goed Nederlands, probleem-reactie-oplossing. In onze (brein) Aardse historie is alles geënsceneerd, ten gunste van de uitkomsten van de scenario’s. Zodra de Mensheid dit gaat inzien, zal zij tot een hele snelle herziening moeten durven komen in de wijze hoe er geleefd wordt in alle mondiale modellen en in de persoonlijke sfeer. En die tijd is nu echt aangebroken.

De analoge dienstbare beschavingen willen niet waargenomen worden, vanwege dat de Mens waarneemt vanuit een persoonlijk kader en niet vanuit de ogen van een Bronwezen.

Durf jij het aan om jezelf werkelijk in het grote veld te openen?

Immers, de mens is een representant van het Krachtveld van het Leven. En het is dus juist onze taak op jouw eigen manier juist daar waarneming te brengen namens de Kracht hè, namens het Veld van het Leven, om jouw observatie daar heen te brengen waar die observatie juist niet mag komen. Want het ongeziene heeft namelijk de kracht van de macht en op het moment dat we daar dus gaan kijken met de ogen, niet alleen van de persoonlijkheid, maar gaat kijken met de ogen van de Force of Live, met de Kracht van het Leven, op het moment dat je dat weer kunt voelen, heel diep van binnen, dan breng jij de vonken van de Kracht breng je over in je observatie met je ogen en met je emotionele bewustzijn breng je het over naar de plek of het thema, dat kan zelfs door middel van voorstelling, daar hoef je niet eens je ogen voor te gebruiken, je brengt de Kracht tot leven in beweging dáár waar beweging mag zijn.

Oorspronkelijke Vermogens

Het is uitermate noodzakelijk en belangrijk dat de Mensheid weer gebruik gaat maken van haar eigen zuiver Bewustzijns- potentieel, waarmee zij terug kan keren in haar Oorspronkelijke analoge vermogens. Als legitieme mede-houders van deze kwantum fysieke werkelijkheid, is het aan de Mens zélf om een andere koers in te slaan. Om deze weg te openen en te bewandelen, is het beslist noodzakelijk om niets, maar dan ook geheel niets uit te sluiten of te blokkeren. Het is precies dáár waar de blokkade ligt, waar eigenaarschap niet wordt behaald. Op deze wijze wordt de eigen Kracht buiten zichzelf gelegd, door afzijdig te blijven in het zelfstandige autonome gevoel. Wat is schuld, verraad, onrust, wantrouwen, achterdocht, jaloezie? Wat is deze resonantie, omgezet in trilling/frequentie = emotie = schepping, zodra het Menselijke brein losgekoppeld wordt van de betekenis van deze emoties? Welke “poort” wordt er dichtgehouden door pijn, trauma, angst en aanverwante gevoelens? Probeer dit op collectief niveau te zien en je gaat ontdekken, HOE de Mens uit haar Scheppende vermogen wordt gehouden. Deze tijd is nu voorbij, we kunnen doorbraken bereiken, louter door onszelf weer ter hand te nemen. Het volgen van clubs, sekten, religies en andere new age groepen is ook voorbij. We hebben soms voorbeelden nodig om dieper in onszelf te ankeren, om van daaruit de eigen reis te vervolgen. Vanuit het eigen Hart & Intellect. Juist nu. En het bijzondere is, dat deze Innerlijke stappen worden gadegeslagen door zuivere Beschavingen en Werelden én deze observaties van bekrachtigende invloed kunnen zijn op jouw proces. Echter, dit effect van vrije-informatie-overdracht (non-interventie), kan uitsluitend ontstaan indien je vrij bent van Geloof buiten jezelf. Kortom, kom tot je Ware zelf door los te laten wat je gebonden heeft en niet durfde los te laten. Want daar, exact dáár, ontstaat de Oorspronkelijke Lichtvonk van Creatie. …

Bron: Martijn van Staveren

Verder lezen op Earth-matters. nl: https://earth-matters.nl/in-het-waarheidsveld-van-kosmische-taal-ruimte-geven-aan-jezelf-om-in-elke-situatie-jezelf-te-zijn


De Hack

(door Arlette Krol)

De mind controle in deze realiteit zit in ons eigen systeem.

Het zit op een plek nog voor dat onze mind de energie om ons heen tot een vaste materie interpreteert.

De hack is geplaatst op een plek nog voor onze mind onze gevoelens interpreteert.

Op een plek in ons eigen systeem nog voor ons bewustzijn een poging doet om onze wereld te begrijpen.

Het is ook geen fysieke plek, maar er is een soort vernauwing aangebracht in ons bewustzijn.

De misleiding zit zo diep in ons dat we het niet eens kunnen waarnemen.

Onze natuurlijke waarneming in dit lichaam start namelijk voorbij deze plek,

waardoor die automatisch wordt overgeslagen in het opmerken.

De hack bepaalt je perspectief waarmee je deze realiteit interpreteert.

Of beter gezegd hoe je hem vooral niet zal interpreteren.

Er zitten als het ware deurtjes dicht waaraan voorbij je bewustzijn wordt geleid zodat je,

nog voor je je werkelijk bewust wordt van iets, je al in de vernauwing zit van waarnemen.

Je mind kan die stap niet terug maken om te zien of er nog andere manieren zijn

om iets te benaderen of te begrijpen dan de manieren die je mind kent.

Daardoor is je mind op voorhand al gelimiteerd.

Dus ook je perspectief op jezelf is enorm gelimiteerd, omdat er wijze van waarneming zijn uitgeschakeld.

En ook al denk je dat je je eigen gedrag of gevoel kan verklaren, de werkelijke waarheid zit nog een stap daarvoor.

Het heersende archontisch bewustzijnsveld achter deze realiteit houdt de hack in jou in stand

door je mind door informatielijnen te leiden die gevoelens en inzichten opleveren waardoor je de hack nog minder zal waarnemen. Gevoelens als angst en eenzaamheid werken daar heel goed voor.

Trauma is zeer effectief.

Maar ook de liefde wordt met regelmaat ingezet om je mind en je gevoel pas voorbij de hack actief te laten worden.

Gevoelens komen eigenlijk voort uit je oorspronkelijkheid die de hack probeert te maskeren.

Maar door het genomen perspectief wordt elke emotie afgebrokkeld en niet als volwaardige oerkracht erkent.

Elke emotie moet dan door de vernauwing geperst.

Omdat de hack in je eigen systeem zit op je eigen bewustzijn, hebben de archonten in elk moment vat op jouw gedachten en gevoel.

Zo gauw jij ook maar een beetje richting het waarnemen van de hack beweegt, zorgt het archontisch veld voor afleiding.

Je bewustzijn wordt omgeleid in een ander perspectief, in andere logica en gevoelens die daarbij passen.

We noemen dat vaak toevalligheden of pech.

Maar het ontbreken van ons diepe leiderschap in die momenten, maakt dat we meer slaafs zijn dan we door hebben.

Vanaf het punt dat we ons wel bewust zijn hebben we een aantal mogelijke perspectieven om te kiezen.

Die keuze mogelijkheid geeft een absoluut gevoel van vrijheid.

Maar als iemand informatie deelt met een herontdekt perspectief van voor de hack, dat loopt je mind vast.

Je ervaart weerstand of acute desinteresse, omdat in jouw bewustzijn de mogelijkheid tot dat perspectief is uitgezet.

Je mind kan er helemaal niets mee.

Het werkelijke perspectief, de werkelijke interpretatie, de echte waarheid is

voor dat punt van gewaarwording als mogelijke optie al dichtgezet.

Dat maakt de huidige tweedeling die we zien in de maatschappij.

Er zijn mensen die op basis van opgenomen externe informatie hun perspectief bepalen geleid door de vernauwing van de hack.

Ook al is dit perspectief een keuze van voor of tegen, je begrip van de situatie is gestuurd door de vernauwing in het bewustzijn.

Er is momenteel ook een groep mensen die vanuit een breder bewustzijn de hack verkennen of benaderen te verkennen.

Dat zijn mensen die zien dat de wereld buiten zichzelf op een aparte wijze zich presenteert,

maar beginnen ook de misleiding in zichzelf waar te nemen waar ze eigenlijk niet voor kiezen.

Het vraagt werkelijk elk stukje logica, herleiding, standpunt, verklaring, gevoel dat jou verbindt met deze realiteit

zeer diep te gaan ervaren in jezelf vanuit een zo breed mogelijk open veld.

Hoe meer open het veld van waarneming en gevoel hoe meer je voorbij de hack komt en je je eigen waarheid kan gaan ervaren.

Hoe meer informatie er vrij komt vanuit jou, die totaal anders zal zijn als de informatie die je buiten jezelf vindt.

De informatie buiten jezelf waargenomen vanuit een versmald perspectief is doordrenkt

met niet zichtbare informatievelden die jouw perspectief van waarnemen bevestigen.

En dus ook de hack verstoppen in je gewaarwording.

De vraag is wat er nog overeind blijft van de externe informatie als je het perspectief wijzigt naar een perspectief van buiten de mind.

Dit geldt voor informatie in direct contact, de (social)media, maar ook ingegeven via intuïtie of afstemming.

Je gekozen perspectief bepaalt de vorm van ontvangen en hoeveel waarheid erin te herkennen is.

Als je die steeds een sprankje meer kan ervaren van de grootsheid voorafgaand aan de vernauwing van de hack,

dan reageert de wereld om je heen ook meer op dat perspectief dat je hebt op de wereld.

Dan wordt jouw innerlijke waarheid bevestigd.

Je ziet het weerspiegeld in de wereld om je heen.

Maar de hack misleidt dit op een hele slimme manier.

Er wordt ons een wereld gepresenteerd die ons misleidt om vooral volgens het principe van de vernauwing te leven.

Het bewustzijn achter de hack doet er in elk moment van de dag alles aan om niet gevonden te worden.

De hack zit nog voor het tijdsbesef, de hack zit nog voor het waarnemen van deze wereld,

nog voor het waarnemen van jezelf, nog voor wat je allemaal van buitenaf wordt ingegeven.

Zelfs al voelt het geen wat je ingegeven wordt als mega ultiem en liefdevol.

De vraag is wie je werkelijk bent en welke invloed je hebt op het ontstaan van de realiteit in elk moment.

En welke oneindige mogelijkheden heb je daartoe.

De hack is geplaatst omdat je zonder vernauwing een scheppend wezen bent.

Daar waar scheppende wezens aanwezig zijn is leven, natuur, vruchtbaarheid, vitaliteit, bewustzijn.

Het leven komt voort uit ons.

Hoe spijtig is het dat we dit nauwelijks meer waar kunnen nemen,

omdat we niet meer zien dat de misleiding in onszelf is geplaatst en wij steeds maar onze focus buiten onszelf leggen.

Om deze plek te begrijpen moet je deze realiteit nog verder uit jezelf pellen dan je ooit voor mogelijk houdt.

Alles wat je tot nu toe dacht te begrijpen of voelen verder terugbrengen tot een punt waarin alles weer samenvloeit tot 1.

Van hieruit vervalt de vernauwing en kunnen alle mogelijke opties weer weer ervaren worden.

Vanuit dit perspectief bewust aanwezig zijn in deze wereld heeft alle overtuigende potentie

om van deze wereld het mooiste paradijs te maken.

Je gaat ook ervaren dat de informatie buiten jezelf voortkomt uit jezelf.

De pure ware innerlijke kracht, de absolute balans, de goddelijke creatiekracht maakt de wereld om je heen.

Bron: Joyful Happening https://joyfulhappening.com/De-Hack/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Hack. (in English)

The mind control in this reality is in our own system.

It is in place before our mind interprets the energy around us into solid matter.

The hack is placed in a place before our minds interpret our feelings.

In a place in our own system even before our consciousness makes an attempt to understand our world.

It is also not a physical place, but there is a kind of narrowing in our consciousness.

The deception is so deep within us that we cannot even perceive it.

Our natural perception in this body starts beyond this place, so that it is automatically skipped in noticing.

The hack determines your perspective with which you interpret this reality.

Or rather how you will not interpret it.

There are, as it were, closed doors that lead beyond your consciousness,

so that before you actually become aware of something, you are already in the narrowing of perception.

Your mind cannot take that step back to see if there are other ways of approaching

or understanding something than the ways your mind knows.

As a result, your mind is already limited in advance.

So your perspective on yourself is also very limited, because modes of perception are disabled.

And even if you think you can explain your own behaviour or feeling, the real truth is still one step ahead.

The prevailing archontic field of consciousness behind this reality maintains the hack in you by guiding your mind through lines of information that generate feelings and insights that make you even less likely to perceive the hack.

Feelings like fear and loneliness work very well for that.

Trauma is very effective.

But love is also regularly used to let your mind and your feelings only become active after the hack.

Feelings actually come from your originality that the hack is trying to mask.

But due to the perspective taken, every emotion is crumbled and not recognized as full primal force.

Every emotion must then be squeezed through the narrowing.

Because the hack is in your own system on your own consciousness,

the archons have a hold on your thoughts and feelings in every moment.

As soon as you move even slightly towards sensing the hack,

the archontic field provides a distraction.

Your consciousness is diverted into a different perspective, into different logic and feelings that match it.

We often call this coincidence or bad luck.

But the lack of our deep leadership in those moments makes us more servile than we realize.

From the point we are aware we have a number of possible perspectives to choose from.

That choice gives an absolute feeling of freedom.

But when someone shares information with a rediscovered pre-hack perspective, your mind gets bogged down.

You experience resistance or acute disinterest, because in your consciousness the possibility of that perspective has been set out.

Your mind can’t do anything with it.

The real perspective, the real interpretation, the real truth has already been closed to that point of sensation as a possible option.

That makes the current dichotomy that we see in society.

There are people who determine their perspective based on recorded external information, guided by the narrowing of the hack.

Even though this perspective is a choice of for or against, your understanding of the situation is driven by the narrowing in consciousness. There is also currently a group of people exploring or approaching the hack from a wider consciousness.

These are people who see that the world outside themselves presents itself in a special way,

but also begin to perceive the deception within themselves that they actually do not choose.

It really takes every bit of logic, deduction, point of view, explanation, feeling

that connects you to this reality to experience very deeply within yourself from the widest possible open field.

The more open the field of perception and feeling, the more you get past the hack and you can experience your own truth.

The more information is released from within you, which will be completely different from the information you find outside of yourself.

The information perceived outside of yourself from a narrowed perspective

is imbued with invisible information fields that confirm your perspective of perception.

And thus also hide the hack in your sensation.

The question is what remains of the external information if you change the perspective to a perspective from outside the mind.

This applies to information in direct contact, the (social) media, but also provided through intuition or coordination.

Your chosen perspective determines the form of receiving and how much truth can be recognized in it.

If you can always experience that glimmer of the grandeur prior to the narrowing of the hack,

then the world around you also responds more to that perspective you have of the world.

Then your inner truth is confirmed.

You see it reflected in the world around you.

But the hack deceives this in a very clever way.

We are presented with a world that misleads us into living mainly on the principle of narrowing.

The consciousness behind the hack is doing everything it can to avoid being found every moment of the day.

The hack is still before the awareness of time, the hack is still before perceiving this world,

before perceiving yourself, before what is dictated to you from the outside.

Even if it doesn’t feel like what is being given to you as mega ultimate and loving.

The question is who you really are and what influence you have on the emergence of reality in each moment.

And what infinite possibilities do you have for that.

The hack was placed because you are a creative creature without constriction.

Where creative beings are present there is life, nature, fertility, vitality, consciousness.

Life comes from us.

How unfortunate it is that we can hardly perceive this anymore, because we no longer see that

the deception is placed within ourselves and we keep putting our focus outside of ourselves.

To understand this place, you have to peel this reality even further than you ever thought possible.

Bringing everything you thought to understand or feel until now further back to a point where everything flows back together into 1.

From here the narrowing disappears and all possible options can be experienced again.

Being consciously present in this world from this perspective has all the convincing potential

to make this world the most beautiful paradise.

You will experience that the information outside of yourself comes from within yourself.

The pure true inner power, the absolute balance, the divine creative power makes the world around you.

Source: https://joyfulhappening.com/The-Hack/


Your Booster Life: How Big Pharma Adopted the Subscription Model of Profitability

(BY JULIUS RUECHEL) adapted from the book Autopsy of a Pandemic.

From: https://brownstone.org/articles/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/

If a plumber with a lifetime of experience were to tell you that water runs uphill, you would know he is lying and that the lie is not accidental. It is a lie with a purpose. If you can also demonstrate that the plumber knows in advance that the product he is promoting with that lie is snake oil, you have evidence for a deliberate con. And once you understand what’s really inside that bottle of snake oil, you will begin to understand the purpose of the con.

One of the most common reasons given for mass COVID vaccinations is the idea that if we reach herd immunity through vaccination, we can starve the virus out of existence and get our lives back. It’s the COVID-Zero strategy or some variant of it.

By now it is abundantly clear from the epidemiological data that the vaccinated are able to both catch and spread the disease. Clearly vaccination isn’t going to make this virus disappear. Only a mind that has lost its grasp on reality can fail to see how ridiculous all this has become.

But a tour through pre-COVID science demonstrates that, from day one, long before you and I had even heard of this virus, it was 100% inevitable and 100% predictable that these vaccines would never be capable of eradicating this coronavirus and would never lead to any kind of lasting herd immunity. Even worse, lockdowns and mass vaccination have created a dangerous set of circumstances that interferes with our immune system’s ability to protect us against other respiratory viruses. They also risk driving the evolution of this virus towards mutations that are more dangerous to both the vaccinated and the unvaccinated alike. Lockdowns, mass vaccinations, and mass booster shots were never capable of delivering on any of the promises that were made to the public.

And yet, vaccination has been successfully used to control measles and even to eradicate smallpox. So, why not COVID? Immunity is immunity, and a virus is a virus is a virus, right? Wrong! Reality is far more complicated… and more interesting.

This Deep Dive exposes why, from day one, the promise of COVID-Zero can only ever have been a deliberately dishonest shell game designed to prey on a lack of public understanding of how our immune systems work and on how most respiratory viruses differ from other viruses that we routinely vaccinate against. We have been sold a fantasy designed to rope us into a pharmaceutical dependency as a deceitful trade-off for access to our lives. Variant by variant. For as long as the public is willing to go along for the ride.

Exposing this story does not require incriminating emails or whistleblower testimony. The story tells itself by diving into the long-established science that every single virologist, immunologist, evolutionary biologist, vaccine developer, and public health official had access to long before COVID began. As is so often the case, the devil is hidden in the details. As this story unfolds it will become clear that the one-two punch of lockdowns and the promise of vaccines as an exit strategy began as a cynical marketing ploy to coerce us into a never-ending regimen of annual booster shots intentionally designed to replace the natural “antivirus security updates” against respiratory viruses that come from hugs and handshakes and from children laughing together at school. We are being played for fools.

This is not to say that there aren’t plenty of other opportunists taking advantage of this crisis to pursue other agendas and to tip society into a full-blown police state. One thing quickly morphs into another. But this essay demonstrates that never-ending boosters were the initial motive for this global social-engineering shell game ― the subscription-based business model, adapted for the pharmaceutical industry. “Immunity as a service”.

So, let’s dive into the fascinating world of immune systems, viruses, and vaccines, layer by layer, to dispel the myths and false expectations that have been created by deceitful public health officials, pharmaceutical lobbyists, and media manipulators. What emerges as the lies are peeled apart is both surprising and more than a little alarming.

“Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth.” – Sherlock Homes” ― Sir Arthur Conan Doyle

Viral Reservoirs: The Fantasy of Eradication

Eradication of a killer virus sounds like a noble goal. In some cases it is, such as in the case of the smallpox virus. By 1980 we stopped vaccinating against smallpox because, thanks to widespread immunization, we starved the virus of available hosts for so long that it died out. No-one will need to risk their life on the side effects of a smallpox vaccination ever again because the virus is gone. It is a public health success story. Polio will hopefully be next ― we’re getting close.

But smallpox is one of only two viruses (along with rinderpest) that have been eradicated thanks to vaccination. Very few diseases meet the necessary criteria. Eradication is hard and only appropriate for very specific families of viruses.

Smallpox made sense for eradication because it was a uniquely human virus ― there was no animal reservoir. By contrast, most respiratory viruses including SARS-CoV-2 (a.k.a. COVID) come from animal reservoirs: swine, birds, bats, etc. As long as there are bats in caves, birds in ponds, pigs in mud baths, and deer living in forests, respiratory viruses are only controllable through individual immunity, but it is not possible to eradicate them. There will always be a near-identical cousin brewing in the wings.

Even the current strain of COVID is already cheerfully jumping onwards across species boundaries. According to both National Geographic and Nature magazine, 40% of wild deer tested positive for COVID antibodies in a study conducted in Michigan, Illinois, New York, and Pennsylvania. It has also been documented in wild mink and has already made the species jump to other captive animals including dogs, cats, otters, leopards, tigers, and gorillas. A lot of viruses are not fussy. They happily adapt to new opportunities. Specialists, like smallpox, eventually go extinct. Generalists, like most respiratory viruses, never run out of hosts to keep the infection cycle going, forever.

As long as we share this planet with other animals, it is extremely deceitful to give anyone the impression that we can pursue any scorched earth policy that can put this genie back in the bottle. With an outbreak on this global scale, it was clear that we were always going to have to live with this virus. There are over 200 other endemic respiratory viruses that cause colds and flus, many of which circulate freely between humans and other animals. Now there are 201. They will be with us forever, whether we like it or not.

SARS: The Exception to the Rule?

This all sounds well and good, but the original SARS virus did disappear, with public health measures like contact tracing and strict quarantine measures taking the credit. However, SARS was the exception to the rule. When it made the species jump to humans, it was so poorly adapted to its new human hosts that it had terrible difficulty spreading. This very poor level of adaptation gave SARS a rather unique combination of properties:

SARS was extremely difficult to catch (it was never very contagious)

SARS made people extremely sick.

SARS did not have pre-symptomatic spread.

These three conditions made the SARS outbreak easy to control through contact tracing and through the quarantine of symptomatic individuals. SARS therefore never reached the point where it circulated widely among asymptomatic community members.

By contrast, by January/February of 2020 it was clear from experiences in China, Italy, and the outbreak on the Diamond Princess cruise ship (more on that story later) that the unique combination of conditions that made SARS controllable were not going to be the case with COVID. COVID was quite contagious (its rapid spread showed that COVID was already well adapted to spreading easily among its new human hosts), most people would have mild or no symptoms from COVID (making containment impossible), and that it was spreading by aerosols produced by both symptomatic and pre-symptomatic people (making contact tracing a joke).

In other words, it was clear by January/February 2020 that this pandemic would follow the normal rules of a readily transmissible respiratory epidemic, which cannot be reined in the way SARS was. Thus, by January/February of 2020, giving the public the impression that the SARS experience could be replicated for COVID was a deliberate lie – this genie was never going back inside the bottle.

Fast Mutations: The Fantasy of Control through Herd Immunity

Once a reasonably contagious respiratory virus begins circulating widely in a community, herd immunity can never be maintained for very long. RNA respiratory viruses (such as influenza viruses, respiratory syncytial virus (RSV), rhinoviruses, and coronaviruses) all mutate extremely fast compared to viruses like smallpox, measles, or polio. Understanding the difference between something like measles and a virus like COVID is key to understanding the con that is being perpetrated by our health institutions. Bear with me here, I promise not to get too technical.

All viruses survive by creating copies of themselves. And there are always a lot of “imperfect copies” — mutations — produced by the copying process itself. Among RNA respiratory viruses these mutations stack up so quickly that there is rapid genetic drift, which continually produces new strains. Variants are normal. Variants are expected. Variants make it virtually impossible to build the impenetrable wall of long-lasting herd immunity required to starve these respiratory viruses out of existence. That’s one of several reasons why flu vaccines don’t provide long-lasting immunity and have to be repeated annually ― our immune system constantly needs to be updated to keep pace with the inevitable evolution of countless unnamed “variants.”

This never-ending conveyor belt of mutations means that everyone’s immunity to COVID was always only going to be temporary and only offer partial cross-reactive protection against future re-infections. Thus, from day one, COVID vaccination was always doomed to the same fate as the flu vaccine ― a lifelong regimen of annual booster shots to try to keep pace with “variants” for those unwilling to expose themselves to the risk of a natural infection. And the hope that by the time the vaccines (and their booster shots) roll off the production line, they won’t already be out of date when confronted by the current generation of virus mutations.

Genetic drift caused by mutations is much slower in viruses like measles, polio, or smallpox, which is why herd immunity can be used to control these other viruses (or even eradicate them as in the case of smallpox or polio). The reason the common respiratory viruses have such rapid genetic drift compared to these other viruses has much less to do with how many errors are produced during the copying process and much more to do with how many of those “imperfect” copies are actually able to survive and produce more copies.

A simple virus with an uncomplicated attack strategy for taking over host cells can tolerate a lot more mutations than a complex virus with a complicated attack strategy. Complexity and specialization put limits on how many of those imperfect copies have a chance at becoming successful mutations. Simple machinery doesn’t break down as easily if there is an imperfection in the mechanical parts. Complicated high-tech machinery will simply not work if there are even minor flaws in precision parts.

For example, before a virus can hijack the DNA of a host cell to begin making copies of itself, the virus needs to unlock the cell wall to gain entry. Cellular walls are made of proteins and are coated by sugars; viruses need to find a way to create a doorway through that protein wall. A virus like influenza uses a very simple strategy to get inside ― it locks onto one of the sugars on the outside of the cell wall in order to piggyback a ride as the sugar is absorbed into the cell (cells use sugar as their energy source). It’s such a simple strategy that it allows the influenza virus to go through lots of mutations without losing its ability to gain entry to the cell. Influenza’s simplicity makes it very adaptable and allows many different types of mutations to thrive as long as they all use the same piggyback entry strategy to get inside host cells.

By contrast, something like the measles virus uses a highly specialized and very complicated strategy to gain entry to a host cell. It relies on very specialized surface proteins to break open a doorway into the host cell. It’s a very rigid and complex system that doesn’t leave a lot of room for errors in the copying process. Even minor mutations to the measles virus will cause changes to its surface proteins, leaving it unable to gain access to a host cell to make more copies of itself. Thus, even if there are lots of mutations, those mutations are almost all evolutionary dead ends, thus preventing genetic drift. That’s one of several reasons why both a natural infection and vaccination against measles creates lifetime immunity ― immunity lasts because new variations don’t change much over time.

Most RNA respiratory viruses have a high rate of genetic drift because they all rely on relatively simple attack strategies to gain entry to host cells. This allows mutations to stack up quickly without becoming evolutionary dead ends because they avoid the evolutionary trap of complexity.

Coronaviruses use a different strategy than influenza to gain access to host cells. They have proteins on the virus surface (the infamous S-spike protein, the same one that is mimicked by the vaccine injection), which latches onto a receptor on the cell surface (the ACE2 receptor) ― a kind of key to unlock the door. This attack strategy is a little bit more complicated than the system used by influenza, which is probably why genetic drift in coronaviruses is slightly slower than in influenza, but it is still a much much simpler and much less specialized system than the one used by measles. Coronaviruses, like other respiratory viruses, are therefore constantly producing a never-ending conveyor belt of “variants” that make long-lasting herd immunity impossible. Variants are normal. The alarm raised by our public health authorities about “variants” and the feigned compassion of pharmaceutical companies as they rush to develop fresh boosters capable of fighting variants is a charade, much like expressing surprise about the sun rising in the East.

Once you got immunity to smallpox, measles, or polio, you had full protection for a few decades and were protected against severe illness or death for the rest of your life. But for fast-mutating respiratory viruses, including coronaviruses, within a few months they are sufficiently different that your previously acquired immunity will only ever offer partial protection against your next exposure. The fast rate of mutation ensures that you never catch the exact same cold or flu twice, just their closely related constantly evolving cousins. What keeps you from feeling the full brunt of each new infection is cross-reactive immunity, which is another part of the story of how you are being conned, which I will come back to shortly.

Blind Faith in Central Planning: The Fantasy of Timely Doses

But let’s pretend for a moment that a miraculous vaccine could be developed that could give us all 100% sterilizing immunity today. The length of time it takes to manufacture and ship 8 billion doses (and then make vaccination appointments for 8 billion people) ensures that by the time the last person gets their last dose, the never-ending conveyor belt of mutations will have already rendered the vaccine partially ineffective. True sterilizing immunity simply won’t ever happen with coronaviruses. The logistics of rolling out vaccines to 8 billion people meant that none of our vaccine makers or public health authorities ever could have genuinely believed that vaccines would create lasting herd immunity against COVID.

So, for a multitude of reasons, it was a deliberate lie to give the public the impression that if enough people take the vaccine, it would create lasting herd immunity. It was 100% certain, from day one, that by the time the last dose is administered, the rapid evolution of the virus would ensure that it would already be time to start thinking about booster shots. Exactly like the flu shot. Exactly the opposite of a measles vaccine. Vaccines against respiratory viruses can never provide anything more than a temporary cross-reactive immunity “update” ― they are merely a synthetic replacement for your annual natural exposure to the smorgasbord of cold and flu viruses. Immunity as a service, imposed on society by trickery. The only question was always, how long between booster shots? Weeks, months, years?

Spiked: The Fantasy of Preventing Infection

The current crop of COVID vaccines was never designed to provide sterilizing immunity – that’s not how they work. They are merely a tool designed to teach the immune system to attack the S-spike protein, thereby priming the immune system to reduce the severity of infection in preparation for your inevitable future encounter with the real virus. They were never capable of preventing infection, nor of preventing spread. They were merely designed to reduce your chance of being hospitalized or dying if you are infected. As former FDA commissioner Scott Gottlieb, who is on Pfizer’s board, said: “the original premise behind these vaccines were [sic] that they would substantially reduce the risk of death and severe disease and hospitalization. And that was the data that came out of the initial clinical trials.” Every first-year medical student knows that you cannot get herd immunity from a vaccine that does not stop infection.

In other words, by their design, these vaccines can neither stop you from catching an infection nor stop you from transmitting the infection to someone else. They were never capable of creating herd immunity. They were designed to protect individuals against severe outcomes if they choose to take them – a tool to provide temporary focused protection for the vulnerable, just like the flu vaccine. Pushing for mass vaccination was a con from day one. And the idea of using vaccine passports to separate the vaccinated from the unvaccinated was also a con from day one. The only impact these vaccine passports have on the pandemic is as a coercive tool to get you to roll up your sleeve. Nothing more.

Antibodies, B-Cells, and T-Cells: Why Immunity to Respiratory Viruses Fades So Quickly

There are multiple interconnected parts to why immunity to COVID, or any other respiratory virus, is always only temporary. Not only is the virus constantly mutating but immunity itself fades over time, not unlike the way our brains start forgetting how to do complicated math problems unless they keep practicing. This is true for both immunity acquired through natural infection and immunity acquired through vaccination.

Our immune systems have a kind of immunological memory ― basically, how long does your immune system remember how to launch an attack against a specific kind of threat. That memory fades over time. For some vaccines, like diphtheria and tetanus, that immunological memory fades very slowly. The measles vaccine protects for life. But for others, like the flu vaccine, that immunological memory fades very quickly.

On average, the flu vaccine is only about 40% effective to begin with. And it begins to fade almost immediately after vaccination. By about 150 days (5 months), it reaches zero.

The solution to this strange phenomenon lies in the different types of immune system responses that are triggered by a vaccine (or by exposure to the real thing through a natural infection). This has big implications for coronavirus vaccines, but I’ll get to that in a moment. First a little background information…

A good analogy is to think of our immune system like a medieval army. The first layer of protection began with generalists – guys armed with clubs that would take a swing at everything – they were good for keeping robbers and brigands at bay and for conducting small skirmishes. But if the attack was bigger, then these generalists were quickly overwhelmed, serving as arrow fodder to blunt the attack on the more specialized troops coming up behind them. Spearmen, swordsmen, archers, cavalry, catapult operators, siege tower engineers, and so on. Each additional layer of defense has a more expensive kit and takes ever greater amounts of time to train (an English longbowman took years to build up the necessary skill and strength to become effective). The more specialized a troop is, the more you want to hold them back from the fight unless it’s absolutely necessary because they are expensive to train, expensive to deploy, and make a bigger mess when they fight that needs to be cleaned up afterwards. Always keep your powder dry. Send in the arrow fodder first and slowly ramp up your efforts from there.

Our immune system relies on a similar kind of layered system of defense. In addition to various non-specific rapid response layers that take out the brigands, like natural killer cells, macrophages, mast cells, and so on, we also have many adaptive (specialized) layers of antibodies (i.e. IgA, IgG, IgM immunoglobulin) and various types of highly specialized white blood cells, like B-cells and T-cells. Some antibodies are released by regular B-cells. Others are released by blood plasma. Then there are memory B-cells, which are capable of remembering previous threats and creating new antibodies long after the original antibodies fade away. And there are various types of T-cells (again with various degrees of immunological memory), like natural killer T-cells, killer T-cells, and helper T-cells, all of which play various roles in detecting and neutralizing invaders. In short, the greater the threat, the more troops are called into the fight.

This is clearly a gross oversimplification of all the different interconnected parts of our immune system, but the point is that a mild infection doesn’t trigger as many layers whereas a severe infection enlists the help of deeper layers, which are slower to respond but are much more specialized in their attack capabilities. And if those deeper adaptive layers get involved, they are capable of retaining a memory of the threat in order to be able to mount a quicker attack if a repeat attack is recognized in the future. That’s why someone who was infected by the dangerous Spanish Flu in 1918 might still have measurable T-cell immunity a century later but the mild bout of winter flu you had a couple of years ago might not have triggered T-cell immunity, even though both may have been caused by versions of the same H1N1 influenza virus.

As a rule of thumb, the broader the immune response, the longer immunological memory will last. Antibodies fade in a matter of months, whereas B-cell and T-cell immunity can last a lifetime.

Another rule of thumb is that a higher viral load puts more strain on your immune defenses, thus overwhelming the rapid response layers and forcing the immune system to enlist the deeper adaptive layers. That’s why nursing homes and hospitals are more dangerous places for vulnerable people than backyard barbecues. That’s why feedlot cattle are more vulnerable to viral diseases than cattle on pasture. Viral load matters a lot to how easily the generalist layers are overwhelmed and how much effort your immune system has to make to neutralize a threat.

Where the infection happens in the body also matters. For example, an infection in the upper respiratory tract triggers much less involvement from your adaptive immune system than when it reaches your lungs. Part of this is because your upper respiratory tract is already heavily preloaded with large numbers of generalist immunological cells that are designed to attack germs as they enter, which is why most colds and flus never make it deeper into the lungs. The guys with the clubs are capable of handling most of the threats that try to make through the gate. Most of the specialized troops hold back unless they are needed.

Catching a dangerous disease like measles produces lifetime immunity because an infection triggers all the deep layers that will retain a memory of how to fight off future encounters with the virus. So does the measles vaccine. Catching a cold or mild flu generally does not.

From an evolutionary point of view, this actually makes a lot of sense. Why waste valuable resources developing long-lasting immunity (i.e. training archers and building catapults) to defend against a virus that did not put you in mortal danger. A far better evolutionary strategy is to evolve a narrower generalist immune response to mild infections (i.e. most cold and flu viruses), which fades quickly once the threat is conquered, but invest in deep long-term broad-based immunity to dangerous infections, which lasts a very long time in case that threat is ever spotted on the horizon again. Considering the huge number of threats our immune systems face, this strategy avoids the trap of spreading immunological memory too thin. Our immunological memory resources are not limitless – long-term survival requires prioritizing our immunological resources.

The take-home lesson is that vaccines will, at best, only last as long as immunity acquired through natural infection and will often fade much faster because the vaccine is often only able to trigger a partial immune response compared to the actual infection. So, if the disease itself doesn’t produce a broad-based immune response leading to long-lasting immunity, neither will the vaccine. And in most cases, immunity acquired through vaccination will begin to fade much sooner than immunity acquired through a natural infection. Every vaccine maker and public health official knows this despite bizarrely claiming that the COVID vaccines (based on re-creating the S-protein spike instead of using a whole virus) would somehow become the exception to the rule. That was a lie, and they knew it from day one. That should set your alarm bells ringing at full throttle.

So, with this little bit of background knowledge under our belts, let’s look at what our public health officials and vaccine makers would have known in advance about coronaviruses and coronavirus vaccines when they told us back in the early Spring of 2020 that COVID vaccines were the path back to normality.

From a 2003 study: “Until SARS appeared, human coronaviruses were known as the cause of 15–30% of colds… Colds are generally mild, self-limited infections, and significant increases in neutralizing antibody titer are found in nasal secretions and serum after infection. Nevertheless, some unlucky individuals can be reinfected with the same coronavirus soon after recovery and get symptoms again.”

In other words, the coronaviruses involved in colds (there were four human coronaviruses before SARS, MERS, and COVID) all trigger such a weak immune response that they do not lead to any long-lasting immunity whatsoever. And why would they if, for most of us, the threat is so minimal that the generalists are perfectly capable of neutralizing the attack.

We also know that immunity against coronaviruses is not durable in other animals either. As any farmer knows well, cycles of reinfection with coronaviruses are the rule rather than the exception among their livestock (for example, coronaviruses are a common cause of pneumonia and various types of diarrheal diseases like scours, shipping fever, and winter dysentery in cattle). Annual farm vaccination schedules are therefore designed accordingly.

The lack of long-term immunity to coronaviruses is well documented in veterinary research among cattle, poultry, deer, water buffalo, etc. Furthermore, although animal coronavirus vaccines have been on the market for many years, it is well known that “none are completely efficacious in animals“. So, like the fading flu vaccine profile I showed you earlier, none of the animal coronavirus vaccines are capable of providing sterilizing immunity (none were capable of stopping 100% of infections, without which you can never achieve herd immunity) and the partial immunity they offered is well known to fade rather quickly.

What about immunity to COVID’s close cousin, the deadly SARS coronavirus, which had an 11% case fatality rate during the 2003 outbreak? From a 2007 study: “SARS-specific antibodies were maintained for an average of 2 years… SARS patients might be susceptible to reinfection >3 years after initial exposure.”  (Bear in mind that, as with all diseases, re-infection does not mean you are necessarily going to get full-blown SARS; fading immunity after a natural infection tends to offer at least some level of partial protection against severe outcomes for a considerable amount of time after you can already be reinfected and spread it to others – more on that later.)

And what about MERS, the deadliest coronavirus to date, which made the jump from camels in 2012 and had a fatality rate of around 35%? It triggered the broadest immune response (due to its severity) and also appears to trigger the longest lasting immunity as a result (> 6yrs)

Thus, to pretend that there was any chance that herd immunity to COVID would be anything but short-lived was dishonest at best. For most people, immunity was always going to fade quickly. Just like what happens after most other respiratory virus infections. By February 2020, the epidemiological data showed clearly that for most people COVID was a mild coronavirus (nowhere near as severe than SARS or MERS), so it was virtually a certainty that even the immunity from a natural infection would fade within months, not years. It was also a certainty that vaccination was therefore, at best, only ever going to provide partial protection and that this protection would be temporary, lasting on the order of months. This is a case of false and misleading advertising if there ever was one.

If I can allow my farming roots to shine through for a moment, I’d like to explain the implications of what was known about animal coronaviruses vaccines. Baby calves are often vaccinated against bovine coronaviral diarrhea shortly after birth if they are born in the spring mud and slush season, but not if they are born in midsummer on lush pastures where the risk of infection is lower. Likewise, bovine coronavirus vaccines are used to protect cattle before they face stressful conditions during shipping, in a feedlot, or in winter feed pens. Animal coronavirus vaccines are thus used as tools to provide a temporary boost in immunity, in very specific conditions, and only for very specific vulnerable categories of animals. After everything I’ve laid out so far in this text, the targeted use of bovine coronavirus vaccines should surprise no-one. Pretending that our human coronavirus vaccines would be different was nonsense.

The only rational reason why the WHO and public health officials would withhold all that contextual information from the public as they rolled out lockdowns and held forth vaccines as an exit strategy was to whip the public into irrational fear in order to be able to make a dishonest case for mass vaccination when they should have, at most, been focused on providing focused vaccination of the most vulnerable only. That deception was the Trojan Horse to introduce endless mass booster shots as immunity inevitably fades and as new variants replace old ones.

Now, as all the inevitable limitations and problems with these vaccines become apparent (i.e. fading of vaccine-induced immunity, vaccines proving to only be partially effective, the rise of new variants, and the vaccinated population demonstrably catching and spreading the virus ― a.k.a. the leaky vaccine phenomenon), the surprise that our health authorities are showing simply isn’t credible. As I have shown you, all this was 100% to be expected. They intentionally weaponized fear and false expectations to unleash a fraudulent bait-and-switch racket of global proportions. Immunity on demand, forever.

Manufacturing Dangerous Variants: Virus Mutations Under Lockdown Conditions — Lessons from the 1918 Spanish Flu

At this point you may be wondering, if there is no lasting immunity from infection or vaccination, then are public health officials right to roll out booster shots to protect us from severe outcomes even if their dishonest methods to get us to accept them were unethical? Do we need a lifetime regimen of booster shots to keep us safe from a beast to which we cannot develop durable long-term immunity?

The short answer is no. Contrary to what you might think, the rapid evolution of RNA respiratory viruses actually has several important benefits for us as their involuntary hosts, which protects us without the benefit of broad lifelong immunity. One of those benefits has to do with the natural evolution of the virus towards less dangerous variants. The other is the cross-reactive immunity that comes from frequent re-exposure to closely related “cousins”. I’m going to peel apart both of these topics in order to show you the remarkable system that nature designed to keep us safe… and to show you how the policies being forced on us by our public health authorities are knowingly interfering with this system.

Read further: https://brownstone.org/articles/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/

…..

The Path Forward: Neutralizing the Threat and Bullet-Proofing Society to Prevent This Ever Happening Again.

Now we know we’ve been played, how we’ve been played, and why we’ve been played. Again. Just like during the 2009 Swine Flu con. Only bigger, bolder, and better. They learned from their mistakes. We didn’t.

But now that you see the con, you can’t unsee it. And now that you understand the threat and how the game is being played, there is a weight that comes off your shoulders.

When you know there’s a threat, but you don’t know exactly what it is, every movement in the grass might be a tiger or a snake or a scorpion. It’s paralysing and exhausting to defend yourself against an invisible unknown and they have used that fear masterfully against us to keep us frozen. But once you spot the tiger in the grass, you know where to direct your focus, your feet become unglued, your voice becomes bold, and you regain the clarity of thought to defend yourself.

The con is clear. It’s time to focus all our might on stopping this runaway train before it takes us over the cliff into a police state of no return. Stand up. Speak out. Refuse to play along. Stopping this requires millions of voices with the courage to say NO — at work, at home, at school, at church, and out on the street.

“Nonviolent direct action seeks to create such a crisis & foster such a tension that a community which has constantly refused to negotiate is forced to confront the issue. It seeks so to dramatize the issue that it can no longer be ignored.” — Martin Luther King Jr.

Compliance is the glue that holds tyranny together. Non-compliance breaks it apart. One person alone cannot stop this. But if millions find the courage to raise their voices and the courage to refuse to participate in the system on these tyrannical medical terms, it will throw the system into such a crisis and create such a tension that the community will be forced to confront the issue. Without enough truckers, no-one eats. Without enough medical staff, hospitals close. Without enough workers, supply chains break. Without enough policemen, laws cannot be enforced. Without enough garbage collectors, cities grind to a halt. Without enough cashiers, box stores cannot stay open. Without enough administrators, institutions cease to function. Without enough staff, corporations lose profits. Without enough servers, restaurants cannot serve their customers. And without enough customers, businesses are brought to their knees.

Tyranny is not sustainable if the system grinds to a halt. Make it grind by being a thorn in everyone’s side until they give us back our freedoms and end this ridiculous charade. They are trying to impose vaccine passports and mandatory vaccinations. But we hold the cards… but only if we are bold enough to stand up even at the risk of finding ourselves standing alone. Courage begets courage. It was Martin Luther King’s secret power. It must be ours.

Now that you see the con, you also know the simple recipe to make this virus go away before their reckless policies turn it a monster virus for real. Remember 1918. End the war on the virus. Let the young folks come out of the trenches. Let people go back to their lives. Provide focused protection for the vulnerable. That is how this virus fades into the history books.

It’s time to be bold. It’s time to call out the fraudsters. And it’s time to reclaim the habits, values, and principles that are required to fix our democratic and scientific institutions to prevent this from ever happening again.

Feudalism was one giant stinking cesspool of self-serving corruption. Individual rights, free markets, the democratic process, and limited government were the antidotes that freed humanity from that hierarchical servitude. It seems we have come full circle. The COVID con is a symptom, not the cause, of a broken system.

Modern liberal democracy all around the world was inspired by the system of checks and balances that America’s Founding Fathers built to prevent government from being co-opted by the special interests of its leaders, institutions, corporations, and most influential citizens. The ink was barely dry when those principles began to be ignored by those with ever greater enthusiasm for an all-powerful referee to manage even the most intimate details of how everyone lives their lives. After two and a half centuries of effort the admirers of big government have achieved their heart’s desire. And what a glorious and rotten cesspool of self-serving corruption it is.

But the principles laid out in America’s Founding remain as true today as the day they were written and are waiting to be rediscovered. If there is one culprit who deserves to shoulder more blame than any other for the fiasco of the last 18 months, it is society itself for allowing itself to fall prey to the siren song of big government, the illusion that there can ever be a benevolent, virtuous, and incorruptible referee. He who creates the red tape, he who has the keys to the treasury, he who wields the power of the tax collector, and he who commands those sent to enforce the laws will always have an entourage of self-serving charlatans, rent seekers, and parasites following him wherever he goes. So, keep his powers on a very short leash to keep other people’s hands off your money, your property, your freedom, and your body. You don’t need better leaders. You need less powerful institutions. That’s how you prevent this from ever happening again.

Freedom of speech, individual rights, private property, individual ownership, competition, good faith debate, small government, minimal taxes, limited regulation, and free markets (the opposite of the crony capitalism we now suffer under), these are the checks and balances that bullet-proof a society against the soulless charlatans that fail upwards into positions of power in bloated government institutions and against the parasitic fraudsters that seek to attach themselves to the government’s teat.

Yes, we need a Great Reset. Just not the subscription-based version that the World Economic Forum imagined.

“One of the saddest lessons of history is this: If we’ve been bamboozled long enough, we tend to reject any evidence of the bamboozle. We’re no longer interested in finding out the truth. The bamboozle has captured us. It’s simply too painful to acknowledge, even to ourselves, that we’ve been taken. Once you give a charlatan power over you, you almost never get it back.” ― Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.


LAKOTA over STILTE .. THE GIFT OF SILENCE

(door Heleen van den Berg)

“Wij Indianen weten wat stilte is.

We zijn er niet bang voor. Stilte is voor ons zelfs krachtiger dan woorden. Onze oudsten zijn getraind in de manieren van stilte en hebben deze kennis aan ons overgedragen. Observeer, luister, en dan handelen, zouden ze ons vertellen. Dat was de manier van leven.

Bij jou is het precies het tegenovergestelde. Jij leert door te praten. Jij beloont de kinderen die het meest op school praten. In jullie feesten proberen jullie allemaal tegelijkertijd te praten. In je werk heb je altijd vergaderingen waarin iedereen iedereen onderbreekt en allemaal vijf, tien of honderd keer praat. En dat noem je ‘een probleem oplossen’. Als je in een kamer bent en er is stilte, word je nerveus. Je moet de ruimte vullen met geluiden. Dus je praat dwangmatig, zelfs voordat je weet wat je gaat zeggen. Blanken praten graag. Ze staan ​​de ander zelfs niet toe een zin af te maken. Ze onderbreken altijd.

Voor ons Indianen lijkt dit op slechte manieren of zelfs domheid.

Als je begint te praten, ga ik je niet onderbreken.

Ik zal luisteren.

Misschien stop ik met luisteren als ik het niet leuk vind wat je zegt, maar ik zal je niet onderbreken.

Als je klaar bent met praten, zal ik een beslissing nemen over wat je zei, maar ik zal je niet vertellen dat ik het niet eens ben tenzij het belangrijk is. Anders blijf ik gewoon stil en ga ik weg.

Je hebt me alles verteld wat ik moet weten. Er valt niets meer te zeggen.

Maar dit is niet genoeg voor de meerderheid van de blanken.

Mensen moeten hun woorden als zaden beschouwen. Ze moeten ze zaaien en dan in stilte laten groeien.

Onze oudsten leerden ons dat de aarde altijd tegen ons praat, maar we moeten zwijgen om haar te horen.

Naast de onze zijn er veel stemmen. Veel stemmen … ‘

Lakota Verhaal over STILTE van Aŋpétu Wašté Wiŋ (1889-1971)


AL

(door moniek van pelt)

‘vind je niet dat ik ontzettend slim ben’,
vroeg mens aan iets goddelijks
mens had namelijk behoefte aan erkenning
van wat hij zelf eigenlijk wel wist,
maar wat hij nu eenmaal een ander
graag hoorde herhalen
‘o ja, zei de ene, jij bent het slimst
van alles met twee benen’
dat was niet helemaal wat mens wilde horen
dus probeerde hij het nog een keer
vind je niet dat ik heel knap ben,
vroeg mens die ene hoge
ontzettend knap, antwoordde het al. jij bent zo knap als de grootte van je beide ogen
en vind je niet dat ik heel sterk ben, durfde mens het erachteraan te wagen
ja nou, jij bent zo krachtig als je handen jouw liefde zullen dragen
en kijk eens hoe groot ik ben, zei de mens terwijl hij op zijn tenen ging staan
met zijn borst vooruit en vol van schone schijn
zeker, antwoordde het goddelijke
jij bent groot, zo groot als je vermogen kind te zijn
“word ik nu in de maling genomen?”, vroeg mens zich in verwarring hardop af
je kunt je eigen spiegel niet eens aanzien, zei de hoge
jij denkt dat ik je straf
wat een vermogen mens, zo een vermogen en toch heb je je benen amper op het droge
mens begon te koken en riep, weet jij wel hoe machtig ik ben
ik kan jou zo inene van je troon stoten, riep mens met zijn neus in de lucht
ging je er maar eens op zitten, fluisterde de wijze met een zucht
dan hield je wel op met je gebral, riep de echo mens zachtjes na
mens, je bent zo machtig als de scherpte van de woorden waarmee je tegen me spreekt
hoeveel wil je eigenlijk niet horen?, vroeg spirit
wat bedoel je, vroeg mens, lichtelijk geïrriteerd,
omdat de grote g zijn gedachtestroom onderbrak waarin net nieuwe kwaliteiten zich aandienden
de ene herhaalde wat hij zei en bleef verder stil
vertel jij het me dan maar aangezien je zo goed zicht lijkt te hebben op wie ik ben, hoonde mens

een machtig grote stilte volgde voordat alles zachtjes en vol liefde sprak;
jij zult heel ver kunnen gaan mens, om niet te horen wat ik je zeg
je zult bossen verordenen hun gebied in overzichtelijke groepen in te delen,
zodat je geen berk meer tussen beuken vindt
je zult de vlinder benen geven en de maan in zijn dans met de aarde de andere kant op laten draaien
de zee zul je gebieden zich te gedragen als een klaterende bergbeek
en de naaktslak zul je zeggen fatsoenlijk kleding aan te trekken
de duiven mogen niet langer in het openbaar liefkozend koeren
en de wind mag slechts op bepaalde tijden waaien, als de zon zich niet laat zien
er staat straf op spinnen die hun eigen unieke patronen weven, zonder te overleggen of dat mag
en je zult het gras vertellen dat ze blauw is en enkel op gazonlengte mag groeien
zover en verder zul je kunnen gaan om in de oorsprongrijkheid jezelf niet weerspiegeld te hoeven zien
uit angst omdat jij je eigen natuur niet durft te leven
en uit schuldgevoel omdat jij je schaamt voor je liefdesloze gedrag
in een wereld waarin jij, mens, de enige bent die mij nooit als jouw gelijke zag

moniek

Bron: Earth-matters https://earth-matters.nl/al/


Watchers

Universal Origin: Watchers are from Central Control, the nerve center of the universe.

Physical Characteristics: Watchers are indistinguishable from Earth humans, although they are taller. General height for females is five eleven to seven feet and for males is six to eight feet. They are elders of the Universe, ascended and created masters, indefinable by age, and have a variety of skin tones. Their hair is usually long and snowflake-colored. Some male Watchers prefer facial hair of various lengths. Other Watchers choose a more youthful appearance.

Belief Systems: Watchers believe in the Cosmic Law of One. As every being is sovereign, they monitor younger races to protect them from aggressive races that might rape and pillage their lands or cause harm to the populace.

Cosmic Agenda: The Watchers work in unison with the Galacterian Alignment and are sort of the caretakers of worlds. From galactic command centers located within the inner Earth around the globe, they monitor and record the daily comings and goings of Earth’s society. They watch over people of interest, including its leaders, aggressive citizens thinking about perpetrating negative acts against humanity, and invited, unannounced, and restricted otherworldly visitors. They send daily reports to the universal hierarchy with recommendations that will not interfere with the evolution of the planetary consciousness and their right to ascend.

If an aggressive race is trying to infiltrate a world secretly or by direct contact, the Watchers report it, and the hierarchy sends a universal emissary/ created being to present another choice to the leaders so that the planet does not become enslaved.

Aggressive races manipulate cosmic law and entrap naïve, vulnerable younger worlds not smart enough to understand these space swindlers are slowly taking over their world. Once a malevolent race has been invited to a world by its leader(s), there is nothing the hierarchal councils can do except wait for an infraction. All the younger dualistic world sees is space technology and other technological advances being dangled in their faces. The end result is a nation’s greed at their citizens’ expense.

Technology: The Watchers use the state-of the art biological supercomputers that are living creatures at the avatar level. They are able to record from second to second every living thing on Earth, its soul history and evolution, keeping a watchful eye on the progress of star seeds, planetary births and deaths, and more. In each command center a giant real-time duplicate on the Earth is erected, from which the watchers monitor atomics, wars, environmental pollutants, nuclear radiation, the depletion of the ozone layer, and toxic waste, among other things. If an area requires immediate attention, reports are made and immediately sent to the hierarchy at Central Control. The cosmic rule of noninterference with younger worlds and how the affect their environment still applies. The exception to this rule includes things that bleed into the universe and adversely affect interdimensional realities and other worlds – pollutants, atomics, etc. Also, the Earth is being groomed for induction into the Galacterian Alignment of Space Peoples and Planets, so there are certain measures and precautions that have to be adhered to.

Consciousness Abilities: Watchers have avatar and solar consciousness. They can send a person-to-person message to any individual to open a nonurgent telepathic message waiting in their consciousness inbox.

Dimensional Capacity: Think of the Watchers as the caretakers of the dimensions and its life.

From: The Extraterrestrial Species Almanac by Craig Campobasso

================================================================================================================================

Watchers (NL vertaling)

Universal Origin: Watchers komen uit Central Control, het zenuwcentrum van het universum.

Fysieke eigenschappen: Watchers zijn niet te onderscheiden van aardse mensen, hoewel ze groter zijn. De algemene lengte voor vrouwen is vijf elf tot zeven voet en voor mannen is zes tot acht voet. Ze zijn de oudsten van het Universum, geascendeerde en geschapen meesters, ondefinieerbaar qua leeftijd, en hebben een verscheidenheid aan huidtinten. Hun haar is meestal lang en sneeuwvlokkleurig. Sommige mannelijke Watchers geven de voorkeur aan gezichtshaar van verschillende lengtes. Andere Watchers kiezen voor een meer jeugdige uitstraling.

Belief Systems: Watchers geloven in de Kosmische Wet van Eén. Omdat elk wezen soeverein is, volgen ze jongere rassen om hen te beschermen tegen agressieve rassen die hun land zouden kunnen verkrachten en plunderen of de bevolking schade kunnen berokkenen.

Cosmic Agenda: The Watchers werken samen met de Galacterian Alignment en zijn een soort hoeders van werelden. Vanuit galactische commandocentra die zich in de binnenste aarde over de hele wereld bevinden, volgen en registreren ze het dagelijkse komen en gaan van de aardse samenleving. Ze waken over mensen van belang, inclusief de leiders, agressieve burgers die plannen hebben over het plegen van negatieve daden tegen de menselijkheid, en uitgenodigde, onaangekondigde en beperkte buitenaardse bezoekers. Ze sturen dagelijkse rapporten naar de universele hiërarchie met aanbevelingen die de evolutie van het planetaire bewustzijn en hun recht om te ascenderen niet zullen belemmeren.

Als een agressief ras in het geheim of door direct contact een wereld probeert te infiltreren, rapporteren the Watchers dit, en de hiërarchie stuurt een universele afgezant / geschapen wezen om een ​​andere keuze aan de leiders te presenteren, zodat de planeet niet tot slaaf wordt gemaakt.

Agressieve rassen manipuleren de kosmische wet en vangen naïeve, kwetsbare jongere werelden die niet slim genoeg zijn om te begrijpen dat deze ruimtezwendelaars langzaam hun wereld overnemen. Als een kwaadwillend ras eenmaal door zijn leider(s) naar een wereld is uitgenodigd, kunnen de hiërarchische raden niets anders doen dan wachten op een overtreding. Alles wat de jongere dualistische wereld ziet, is ruimtetechnologie en andere technologische vooruitgang die in hun gezicht wordt gegooid. Het eindresultaat is de hebzucht van een natie ten koste van hun burgers.

Technologie: The Watchers gebruiken de ultramoderne biologische supercomputers die levende wezens zijn op avatarniveau. Ze zijn in staat om van seconde tot seconde elk levend wezen op aarde vast te leggen, zijn zielengeschiedenis en evolutie, en houden de voortgang van sterrenzaden, planetaire geboorten en sterfgevallen, en meer in de gaten. In elk commandocentrum wordt een gigantisch real-time duplicaat van de aarde opgericht, van waaruit de kijkers onder meer atoomstromen, oorlogen, milieuverontreinigende stoffen, nucleaire straling, de aantasting van de ozonlaag en giftig afval in de gaten houden. Als een gebied onmiddellijke aandacht eist, worden meldingen gemaakt en direct verzonden naar de hiërarchie bij Central Control. De kosmische regel van niet-inmenging met jongere werelden en wat voor invloed ze op hun omgeving hebben is nog steeds van toepassing. De uitzondering op deze regel omvat dingen die het universum bereiken en een nadelige invloed hebben op interdimensionale werkelijkheden en andere werelden – verontreinigende stoffen, atoomenergie-incidenten, enz. Ook wordt de aarde klaargestoomd voor introductie in de Galactische Alliantie van ruimtevolkeren en planeten, dus er zijn bepaalde maatregelen en voorzorgsmaatregelen die moeten worden nageleefd.

Bewustzijnsvaardigheden: Watchers hebben avatar- en zonnebewustzijn. Ze kunnen een persoonlijk bericht naar elk individu sturen om een ​​niet-dringend telepathisch bericht te openen dat in hun bewustzijnsinbox wacht.

Dimensionale capaciteit: beschouw de Watchers als de wijsheidshoeders van de dimensies en hun leven.


Over dood, leven en al het andere

(door Artyom Kirilko) De dood als basis voor de kwaliteit van leven. Opnieuw.

 De angst voor de dood, als deze diep onbewust is, is de belangrijkste haak voor manipulatie, die wordt gegrepen door verschillende destructieve systemen en systeempjes die hierin geïnteresseerd zijn.

Eerst wordt informatie in het infoveld gegooid, dat de knoppen van diepe angsten activeert, dan worden ze tot het uiterste gepompt, en pas dan, als “de klant” met een zekere mate “klaar” daarvoor is, kan men oud vertrouwd gereedschap “gebruiken”.

 Angsten, niet allemaal en niet altijd, maar vaker, over diepe weerstand en afwijzing door de ego-persoonlijkheid van het feit van de dood, de eindigheid van het zijn.

En ook gebaseerd op de onwetendheid van de geest en ook over de troebelheid van het bewustzijn. Wat staat je gewoon niet toe om op zijn minst te zien wat er aan de oppervlakte ligt, het voor de hand liggende. De schaal van de truc, bijvoorbeeld, pogingen om concepten en waarden te vervangen door direct tegenovergestelde. Wanneer gezond wordt afgedaan als verkeerd. En vice versa.

Iedereen heeft het recht om elke keuze te maken over zijn leven en wat hij goed vindt voor zichzelf.

Maar voor mij persoonlijk is er al heel lang één duidelijk criterium dat het mogelijk maakt (als ik het niet wil of het gewoon niet mogelijk is om het in te voelen) een persoon met een bewustzijn “onder hypnose” te onderscheiden van iemand die keuzes maakt uit zijn unieke Waarheid. Zelfs als hij het absoluut niet beseft.

De eerste is geneigd door schuld- en schaamtegevoelens de schuld te geven, te bekritiseren, te dreigen, te manipuleren als de ander zijn standpunt niet ondersteunt. Hij streeft ernaar om zich bij de meerderheid aan te sluiten en zoveel mogelijk mensen van zijn standpunt te overhalen.

De tweede is kalm, zelfverzekerd en is meer bezig met zijn eigen leven.

Diep van binnen fonkelt en achtervolgt de eerste de Vonk van twijfel. Wat zijn ontstoken, betoverde geest het vaakst duwt om een ​​uitweg te vinden om bijna verplicht te verblijven in een menigte van “gelijkgestemde mensen”.

De behoefte aan constante bevestiging van hun onschuld. In goedkeuring. Veilig voelen.

 En hoe meer mensen om hem heen zijn standpunt delen, hoe rustiger en zelfverzekerder het lijkt, hoe minder jeukt het vanbinnen.

En er is niet langer een afzonderlijke Mens. Er is alleen “wij”. En “zij”.

 En waar er “wij” is, en hoe meer “wij” er is, hoe minder persoonlijke verantwoordelijkheid en, in het algemeen, het vermogen om het te nemen. Daarentegen, zijn er veel emoties, manipulaties, moed zoals “we zijn met z’n tienen en we zijn niet bang” en minachting voor de rechten van een individu. Nou ja… collectieve “gist”

Daarbij is iedereen in de menigte natuurlijk 100% zeker dat “dit mijn persoonlijke beslissing is en niemand me heeft gehersenspoeld”))

 De menigte is angstaanjagend vanwege zijn enorme kracht, blindheid en absolute beheersbaarheid.

En dat hebben we bereikt, we zijn tot zo’n leven gezonken. Waar in de meerderheid zijn nu (natuurlijk zijn er ook veel andere dingen in de wereld: alle soorten schoonheid, aards en niet-aards, het licht van de Stilte, pure Liefde, kalme Kracht, de Power van de Aarde en de natuur, Het is zo en zal ook zo zijn, en daar staan we op, dat is onze verademing), zijn persoonlijk gewin, overleving, hebzucht, afgeslotenheid van hart, wreedheid, lafheid en blinde, onderdanige kudde. Ook al – grondstoffenoorlogen.

Maar je kunt zien waar hij is, deze angst, welk deel bang is om te verdwijnen, accepteer wat hij is, breng hem in het licht, besef dat miljarden mensen (zielen) al door de ervaring van geboorte en sterven zijn gegaan, dat “het was en zal altijd zo zijn” zolang dit model van de wereld bestaat en … niet jezelf in een strop te wurgen, nee, niet alles weg te sturen en in apathie te vervallen. Maar prioriteit geven aan Kwaliteit van Leven. Tot een seconde. Niet hoe lang ik leef, niet wat ik heb, maar HOE ik leef. Wat zend ik nu naar de wereld uit, op welke frequenties. Is het vredig in mij. Is het licht.

Zal ik deze realiteit verlaten met het gevoel “Ik heb het niet verkloot. Ik deed het eerlijk. Zoals ik kon. Ik hield van …” en voel met een glimlach de lichtheid en vreugde van het oplossen van lagen van ervaring en persoonlijkheid onderweg terug naar huis of … of niet.

Dit is hoe de algehele vibratie van ons bestaan ​​als soort stijgt. Door de kwaliteit van leven van ieder afzonderlijk, maar niet afgezonderd)

Op deze manier neemt de hoeveelheid duisternis van de geest en onwetendheid af.

Ja, geen garanties. Welnu, waar waren ooit garanties en wanneer?

Het was slechts de illusie, die werd verkocht en gepropt onder het mom van garanties.

En naar mijn mening is het belangrijk om te begrijpen, toe te laten, te accepteren dat dit nu al gebeurt. Overkomt de wereld en ons allemaal. Nu, op dit moment.

Dit is de echte Transitie van de mensheid, waar jarenlang op wordt gewacht en die wordt in legendes bezongen.

Alleen gebeurt het op zijn eigen manier, zonder roze eenhoorns en instant verlichting-verlichting van alle spiritueel superontwikkelde mensen tijdens regenboogmeditatie voor wereldvrede.

Iedereen kan hier zijn of haar steentje aan bijdragen. Dit is groei, ontwaken, Herinnering, Verbinding, Inclusie, onthulling en betekenis (als iemand het echt nodig heeft)). Dit is het idee. Moeilijk voor ons, maar mooi. Eindeloze fractale schoonheid.

En dit gaat over de persoonlijke verantwoordelijkheid waarover een persoon beschikt. Niet over conflicten, opdeling in reguliere kampen en strijd.

Wat te prioriteren, wat uit te zenden, wat in de wereld te brengen, wat te zijn voor deze wereld. Ongeacht wat. Tot het einde.

 Persoonlijke verantwoordelijkheid, keuze en inspanning.

Deze versie van de mensheid is duidelijk op een kantelpunt gekomen. En we hadden allemaal het geluk om deel te nemen aan deze meest interessante beweging. Nu. Direct.

Moeder Aarde kan ons nog steeds verdragen.

We zullen zien…

Artyom Kirilko (vertaling uit het Russisch)

======================================================================================================================

О смерти, жизни и всяком другом.

Смерть как основа для качества жизни. Опять.

 Страх смерти, если он наглухо неосознан, является основным крючком для манипуляций, за который цепляют различные деструктивные системы и системки заинтересованные в этом.

Вначале в инфо-поле вкидывается информация, активизирующая кнопки глубоких страхов, затем они нагнетаются до предела, а уж потом, при определенной степени готовности “клиента”, можно использовать знакомые, веками отработанные инструменты.

 Страхи же, не все и не всегда, но чаще всего, о глубоком сопротивлении и отторжении эго-личностью факта смерти, конечности бытия.

Ну и на невежестве ума и мутности сознания тоже. Что как раз и не позволяет увидеть хотя бы то, что лежит на самой поверхности, очевидное. Ну…например, масштаб трюка –  попытки подмены понятий и ценностей на прямо противоположные. Когда здравое выдается за неправильное. И наоборот.

 Каждый имеет право делать любой выбор относительно своей жизни и того, что называть правильным для себя.

Но лично для меня уже давно есть один четкий критерий, позволяющий отличить (если не хочется или нет возможности просто прочувствовать) человека с сознанием “под гипнозом” от того, кто делает свои выборы из своей уникальной Правды. Даже если и абсолютно не понимает этого.

Первый склонен порицать, критиковать, угрожать, манипулировать через чувства вины и стыда, если другой человек не поддерживает его позицию. Стремится сам примкнуть к большинству и склонить к своей позиции как можно больше народу.

Второй спокоен, уверен и занят больше своей жизнью.

 Глубоко внутри у первого свербит и не дает покоя Искра сомнения. Что чаще всего и толкает его воспаленный, зачарованный ум находить выход в почти обязательном пребывании в толпе “единомышленников”.

Нужда в постоянном подтверждении своей правоты. В одобрении. Ощущение безопасности.

 И чем больше окружающих разделяют его позицию, тем спокойнее и увереннее кажется, тем меньше свербит внутри.

И там уже нет отдельного Человека. Там есть только “мы”. И “они”.

 А где есть “мы”, и чем больше это “мы”, там мало личной ответственности и вообще способности её взять. Зато очень много эмоций, манипуляций, смелости типа “мы вдесятером одного не боимся” и наплевательства на права отдельно взятого человека. Ну дык…коллективные дрожжи.

 При всем при этом, каждый в толпе, конечно же, на 100% уверен, что “это моё личное решение и никто мне мозги не промыл”))

 Толпа страшна своей огромной силой, слепотой и абсолютной управляемостью.

 Вот мы и дошли-дотопали до жизни такой. Где в большинстве сейчас (безусловно, много и другого есть в мире: Красота всяческая, земная и внеземная, свет Тишины, чистая Любовь, спокойная Сила, мощь Земли и природа. Так было и, наверное, будет. На том и стоим, тем и дышим) личная выгода, выживание, жадность, скупость сердца, жестокость, малодушие и слепая, покорная стадность. Войны за ресурсы опять же.

  Но можно увидеть где он находится, страх этот, какая именно часть боится исчезновения, принять, что он есть, вывести его на свет, осознать, что миллиарды людей (Душ) уже прошли опыт рождения и умирания, что “так было и будет всегда”, пока существует эта модель мира и…не удавиться в петле, нет, не забить на всё и впасть в апатию. Но поставить в приоритет Качество жизни. До секунды. Ни сколько я живу, ни что я имею, а КАК я живу. Что я сейчас транслирую в мир, на каких частотах. Мирно ли у меня внутри. Светло ли.

 Буду ли я покидать эту реальность с чувством “не проебался. Делал честно. Как мог. Любил…” и с улыбкой ощущать легкость и радость растворения слоев опыта и личности на пути возвращения домой или…или нет.

 Так и повышается общая вибрация нашего существования как вида. Через качество проживания каждого вроде бы как отдельного. Но не отдельного)

Так и уменьшается количество темноты ума и невежества.

Да, без гарантий. Ну так, а где они эти гарантии и когда они вообще были здесь?

 Иллюзия продаваемая и впихиваемая под видом гарантий только.

И на мой взгляд важно понять, впустить в себя, принять, что это то, что уже происходит. Происходит с миром и со всеми нами. Прямо сейчас.

Это и есть тот самый, годами ожидаемый и легендами овеянный Переход человечества.

Только происходит он по-своему, без розовых единорогов и мгновенного прозрения-просветления всех духовноохуенноразвитых человеков во время радужной медитации за мир во всем мире.

 Каждый может сделать своё усилие в этом. Это рост, пробуждение, Вспоминание, Соединение, Включение, раскрытие и смысл (если он кому-то сильно нужен)) В этом и есть задумка. Сложная для нас, но красивая. Бесконечная фрактальная красота.

 И это про личную ответственность доступную человеку. Не про конфликты, разделение на очередные лагеря и борьбу.

Что ставить в приоритет, что транслировать, что нести собой в мир, чем быть для этого мира. Несмотря ни на что. До конца.

 Личная ответственность, выбор и усилие.

Эта версия человечества явно пришла к переломному моменту. И нам всем посчастливилось участвовать в этом интереснейшем движении. Прямо сейчас.

Мать Земля пока терпит нас вроде.

Посмотрим…

Артём Кирилко

Source: https://www.facebook.com/100007422766845/posts/3175385166052211/


De mens die ontwapent, is de mens die zijn opgelegde bestaan aflegt

(door moniek van pelt) “…En ik, ik ben een voeler. Een mens van nu. Aards bezien in en uit vorm en dieper kijkend, kosmisch krachtig in eeuwige vorm. Een al-weter en een pure waarnemer. In mij schuilen vele herinneringen uit een wat we hier tactisch geheugen noemen en die in oorsprong intact is, die uit hun schuilplaats tevoorschijn komen en mogen komen. De mens die uit de oorlog stapt, stapt door in een groter geheel van het zelf naar een originele vorm van SamenkrachT zonder punt

Als je achter het strijdtoneel kijkt, welke dan ook, dan is er vaak niets wat overblijft van de mens- in- wezen. De menselijke strijd om voortbestaan lijkt zo gegarandeerd, dat de kleine letters op het garantiebewijs de mens niet eens opvalt. In de kleine letters valt de mens-ering namelijk weg. En is de beloofde leegte dan ook echt leegte? Of het beloofde thuis een vrij thuis? Of is een woord als beloofd dan reeds ingewisseld voor beroofd?

Het is tijd om de ware betekenis van intelligentie verder open te leggen in het zelf. Wat is de ware resonantie als het gaat om pure intelligentie, de vrije vorm tonend? En waarom blijven we ons massaal beperkt voelen tot een zoektocht hier op aarde en niet daarbuiten? Is dat voelen of sluipt er een vorm van bedachte onafheid in, die de mens intelligentie stopt en de verbindingen daarin sloopt? Die dus de eeuwig doorgaande bewegingsstroom die we voelen noemen ophoudt? Er zijn intelligentievelden aanwezig hier op aarde die zich bedienen van mentaliteit: De mensen die zich in de waarheid van het denken als weldoordacht en uitgeslapen scherp laten aanzien. Ze doen dat op zulk een overtuigende wijze, zo hoogst vernuftig en vindingrijk in geslepenheid, dat er maar weinig mensen zijn die deze kracht kunnen bijhouden, zo oogt het. Want kracht is het, al gebruiken we liever het woord macht, om een vorm van tegenstand/opponent te duiden, het is een vorm van kracht. Er is veel kracht en uithoudingsvermogen nodig om een wereldbeeld te vormen waar gevoel niet bestaat en waar de scherpte van het denkwapen voelbaar is met elk woord. “om niet in mijn buurt, ik ben hier de sterkste. Ik overwin. Mijn woord is wet. Mijn denkwereld heerst over al het andere, in mij en dus in jou. Ik bepaal en herschrijf van wat menszijn vanaf dit ogenblik is. Dankzij mijn allesdoordringende aanblik schrijf ik de werkelijkheid, het bewustzijn. Ik ben god.”

Deze energetica, het wordt gezien als een vorm van briljant zijn, een natuurlijke mens-aanleg om bezit te verwerven en te her duiden, te her delen. Want wat natuur is, dat is geherdefinieerd bij de gratie van de kracht van denkwereldse mentaliteit. Een uiterst hoge vorm van begaafdheid, die niet onderschat kan en mag worden. Je zou kunnen zeggen dat deze kracht zich opbouwt, doordat het een volledig gevoel van macht geeft over het idee mens. Onder andere doordat hij de spiegel zo fragmenteert dat de voelende mens in de aanblik van een totaal pakket aan onmachtsgevoelens onderuit gaat, nog voor hij bij zijn echte wezensgevoel kan komen. Dit doet de mentale mens met zijn waarneming, de waarheid van zijn idee van kracht zo volledig mogelijk inzettend en daarmee totalitaire eenheid dienend. De totalitaire staat van zijn in de observatie haalt de werkelijkheid die twijfelt, die voelt, die zoekt of die weerstand biedt genadeloos onderuit. Het woord framing wordt hier weleens aangeplakt, al is het veel sterker dan dat. Het beoogt het letterlijk openen van gekoppelde gedachteningangen bij voelende mensen, die daarin een onbewustzijn kennen. Alles, elke gedachte van actie tot reactie en de weerslag op emotie wordt daarin mee ingevoegd. Er wordt als het ware een heel verhaal in de mens geschreven, op het moment dat een mens de gevoelswereld in een ander mens als afwezig kijkt. En het is een mens die dit moet doen! Het is een constant (laten) overschrijven van een absolute staat van zelf zijn, die de mens is kwijtgeraakt. Een originele energie als oorsprong komt er bij zulk een definitieve vredeskracht aan te pas, energie die ergens in de kosmos aanwezig zou zijn. We kunnen hier dan ook spreken over kosmische oorlogsvoering, aangezien deze absoluutheid aangevallen wordt door een mechanische oer(uhr)vorm van zijn. Deze her identificatie met menszijn middels bewustzijnsstrategie gebeurt op een veel grotere schaal, dan wij met velen vermoeden, omdat we niet verder kunnen kijken dan onze neus lang is. Er is ons namelijk een voelstop ingevoegd, doordat we mentaliteit in ons midden dulden. Instant en blijvend. De worsteling met weerstanden komt ervoor in de plaats. Het maakt ons mensen schaamtevol, machteloos en tegenstander. Van wat en wie, we hebben meestal geen idee, maar we doen alsof van wel. Bewustzijn kent namelijk in wezen geen enkele strategie en die in ons gedachtenveld als onbekend gemerkte grootsheid maakt ons bang en blind tegelijk.

Het spiegelen aan en met de mentale mens, alsof het een gevoelsmens zou zijn die bewustzijn op dezelfde manier zou beleven, dat automatisme maakt dat de mentale kracht zeer snel terrein wint.

We spiegelen ons namelijk aan de felle gedrevenheid om de dorst der begeerte te stillen en de ultieme wilsuiting instant te kunnen laten plaatsvinden, in een totaal verlangen naar controle. We spiegelen ons in feite aan een onmens. Een mens die zichzelf kwijt is, die zijn kosmische perceptie van waarheid en weten heeft ingeruild voor de aardse instant schepping en die de mens ering weghoont als onbelangrijk. Het zijn genieën die veelal in dienst staan van dit mensimperium, die zijn technologische weg bouwt langs systematiek en controle. We zouden dan zeggen dat het vaak een onbewust in dienst staan is. Gekeken langs het controle imperium echter is dit een vorm van bewustzijn. Een hoog bewustzijn welteverstaan. Daar waar het gevoel in grote mate of reeds geheel uitgebannen is, hergroepeert bewustzijn zich in geconcentreerde mate tot een aanwezig zijn in een controlestaat van zijn. Voor deze mens is onbewustzijn zo oninteressant, dat ze het laten voor wat het is. Het is een manier om mensen te verleiden niet langer zoiets knulligs als gevoel aan te kijken als nodig om te kunnen leven. Mensen kunnen prima zonder. Sterker nog, het is wanorde en chaos, daar waar mensen proberen macht terug te krijgen over hun emoties die hen dag in nacht uit beheersen en bepalen. En die uiteindelijk een vorm van dood geven, waar de honden geen brood van lusten. De breinevolutionair wordt in het vooruitzicht gesteld deze rampzalige dood te gaan overleven en daarin geschiedenis te schrijven als nooit tevoren.

het is vaak in deze embedding waar de term hoogbegaafdheid overigens de hoek om komt kijken in lancering. zulk een kadering is niet zo onschuldig als het lijkt. de strategie erachter beoogt pure ontkenning van de mensheid als genierijkelk mens en niet een paar! vraag jezelf eens af waar de benaming en de testen vandaan komen, die deze breinordening opent en versterkt, die van de mens een tegenstander maakt, een vechter tegen het zelf? dit geldt overigens voor alle labels, titels en benoemingen, het kader vol opgelegd bestaan vervreemdt ons steeds dieper van onszelf

De enige manier om in eigen waarneming aanwezig te blijven lijkt dus elke vorm van weerstand los te laten, die de kracht van het mensdeel dient die van jou spontaan zijn opponent wenst te maken, omdat hij weet dat hij wint middels jouw energie van tegenstand. Altijd. Er wordt op de tegenstand van de voelende mens gerekend. De mens die heel anders kijkt naar wat bewustzijn is. Die over het algemeen wel een vorm van onbewustzijn erkent, alleen daar vervolgens (nog) niet uitkomt zonder hulp van buitenaf.

De echte erkenning die nodig is, is dat we fluctueren in gedrag die dan weer mens en dan weer onmens door ons heen schijnt. Wat bewustzijn is, is niet te benoemen staand in een boot die zo hevig golft dat kapseizen de enige gedachte is die overblijft en overgeven het enige gevoel. De golven, de boot, de gedachte, het gevoel, deze mens in afleiding gaat ons in wezen niet aan. Behalve dan dat we in een mensvorm leven die is opgebouwd in een evolutiesfeer van tijdelijke aard. Kiezen voor bewustzijn of onbewustzijn, voor kampen, voor meningen, het oogt derhalve als nutteloos. En het is o zo lastig voor de meesten om het te laten. Het bestaansrecht verandert er niet door. Hoezeer we de mens in emotie ook als een inbreker beschouwen in ons smetteloze mentale brein of hoezeer we de gevoelloze mens ook als inbreker duiden in ons smetteloze gevoelsleven, zo smetteloos zijn wij mensen helemaal niet. We hebben de waarheid helemaal niet in pacht, als we menen dat ingevoegde verhalen stoppen bij onze voordeur, dat intelligentieleven is voorbehouden aan de mens hier op aarde, of dat we menen dat bewustzijn uiteindelijk onze kant altijd zal kiezen. Of, nog ronder, dat de goeden de mens gaan redden van de slechten. Onszelf bij het zelf laten en diep inkeren naar binnen, het is een begin om uit diepe krochten van ‘’bestemming’’ te geraken. En dan kijken, schouwen hoe je idee van zelf zich verhoudt tot de buitenwereld en waarom, te doorschouwen van een buitenwereld die in je binnenwereld (verplicht) zijn bestaansrecht krijgt, doordat inbraak mogelijk is. Doordat de impuls tot onafzijn zijn staat van zijn doorgeeft naar buiten. En dat geschiedt middels elektrische signalen, spanningsverschillen. Letterlijke spanningsvelden in de mens, die niet meer weet wie hij wezenrijk is. De ideeën van potentie zijn reële tegenovergestelden van elkaar.

Een interessante vraag is wie de mensheid zo dom acht, dat hij makkelijk en strategisch mensen tegen elkaar op kan zetten en hun bewustzijntje laat ‘spelen’ tegen elkaar? Dan gaan we spreken over intelligentievelden die zich werkelijk als god denken te gedragen en die de mens niet dient. Op aarde niet en daarbuiten niet. Dan dienen we te weten wie de mens in oorsprong is en altijd is geweest. Dan mogen we verder kijken dan de eeuwige vraag of er leven buiten deze aarde mogelijk is. Dan mogen we weer weten dat de mens die ontwaakt, dit alleen zal kunnen doen als de hele aardse strategie rond bewustzijn in elkaar valt. En dan valt er veel, heel veel weg. Er zal een directe herdefinitiering nodig zijn van wat leegte en dood in wezen is, als de ware samenkracht weer opstaat in ons. En dat is niet alleen voorbehouden aan de mens die denkt tot het goede te behoren en er zich vrij in te bewegen. Juist niet. In de energetica rondom strijdend bewustzijn spreken goed en slecht dezelfde commando’s. (lees ook de Aethians)

Buitenaards leven is langs diezelfde energetica als een onaf model neergezet, nader te onderzoeken, een angst te overwinnen, een brug te bouwen. Bruggen bouwen tussen goed en slecht werkt helemaal niet, omdat beide kanten nagenoeg volledig geprogrammeerd zijn om de waarheid aan eigen kant te kennen en de ander tot tegenstander daarvan te blijven zien. Tegelijkertijd is het zo dat we in wezen nooit iets anders gedaan hebben als samenzijn. Het brein gaat deze energetica niet willen snappen en dus geen bestaansrecht geven in informatie uitwisseling. De eeuwige mens en zijn ware komaf, die buiten de geprogrammeerde aarde ligt, wordt er doodgezwegen. Het mens gevoel echter, de pure binnenwereld herkent dit onmiddellijk. We zullen als mens zelf voor onze eigen waarheid mogen gaan staan en stoppen met het kiezen van kampen en partijen die het voor ons gaan doen. Degene die in voelen zichzelf herkent stapt als het ware in een grotere gevoelswereld en degene die het brein als enige waarheid ziet stapt door in een grotere denktank. Hebben we dan nu de ander ook maar ergens van te redden? We hebben de mensheid te beschermen, als hoeders van al het leven, en dat doen we door de mens (ja, ook het kind) bij zichzelf te laten en in volle waarheidskracht naar hem te kijken. Alleen de volledige waarneming brengt ons terug in de op dat moment zich openleggende staat van oorsprong. Niet in een oude staat van oorsprong, zoals we ergens gelezen hebben, uit een herinnering aan bron, dat brengt ons terug in geschiedenis vol competitiedrift, ontkenning en strijd. Nee, een compleet nieuwe staat van oorsprong. En ja, ook oorsprong is prima te herdefiniëren in een wereld los van gevoel. Zoals ontelbare werelden bestaansrecht kennen door te staan in wie ze zijn. Een complete breinstaat kent dus ook een vorm van eigen oorsprong, zo is het met alle energie die we leven noemen.

En ik, ik ben een voeler. Een mens van nu. Aards bezien in en uit vorm en dieper kijkend, kosmisch krachtig in eeuwige vorm. Een al-weter en een pure waarnemer. In mij schuilen vele herinneringen uit een wat we hier tactisch geheugen noemen en die in oorsprong intact is, die uit hun schuilplaats tevoorschijn komen en mogen komen. De mens die uit de oorlog stapt, stapt door in een groter geheel van het zelf naar een originele vorm van SamenkrachT zonder punt.

emotie, het zo volledig mogelijk voelen van wie ik ben in een moment, waarin ik dus even geen onbewustzijn ken en dus ook geen strijd, dat toont de intelligentie die mij mijn weten weer laat zien. ik heb hierin het universele recht om herenigd te worden met mensen die deze wereld erkennen als levend in hen, waar dan ook en in welke vorm dan ook. mijn gevoel kent een grootse weidsheid die zich door geen aardse grens of levensvorm laat tegenhouden, mits ik mij er niet door laat tegenhouden het ook uit te spreken in een wereld die zeer gemengde gevoelens kent ten opzichte van deze grootsheid

zo ik ben, zo ik het recht geef aan mensen die zo volledig mogelijk in het denken aanwezig willen zijn en die wereld bestaansrechtelijk tot die van hen erkennen en dat ook uit te laten spreken. opdat ik zal luisteren in onverschrokkenheid. de een als de ander. er zijn geen titels nodig noch zal er sprake zijn van angst of correctie. wij voelsaandachtigers hoeven nergens in te wijken, niet te buigen en niet opzij

moniek

Bron:https://earth-matters.nl/de-mens-die-ontwapent-is-de-mens-die-zijn-opgelegde-bestaan-aflegt/


Diep vanbinnen en Buiten onszelf

(door Arlette Krol)

De mens is een prachtig wezen
Diep vanbinnen zo verbonden
Diep vanbinnen een explosie van creatie
Diep vanbinnen ontelbaar veel gevoelsnuances
Diep vanbinnen geborgen en in veiligheid
Diep vanbinnen sprankelend van kleur
Diep vanbinnen een bedding voor alle emoties
Diep vanbinnen vrijheid van betekenis voor elk gevoel
Diep vanbinnen volledige transparantie
Diep vanbinnen oneindige weidsheid en heelheid
Diep vanbinnen absolute zelfbeschikking en vrijheid
Diep vanbinnen vol van vertrouwen, daadkracht en liefde

Wat leven we in een vreemde wereld
Buiten onszelf zo gescheiden
Buiten onszelf zo volgzaam
Buiten onszelf zoveel programma’s
Buiten onszelf zo klein en onvolmaakt
Buiten onszelf zo zwart wit
Buiten onszelf schaamte voor emoties
Buiten onszelf verklaring van elke gevoel
Buiten onszelf zoveel aannames en losse eindjes
Buiten onszelf zoveel twijfel en beperking
Buiten onszelf zoveel angstscenario’s

Waarom zijn Buiten onszelf en Diep vanbinnen zo verschillend?
Hoe verhouden Buiten onszelf en Diep vanbinnen zich tot elkaar?
Waarom zie ik Buiten onszelf ook vanbinnen en Diep vanbinnen ook Buiten onszelf?
De sleutel is ons bewustzijn.

Ik gun het iedereen om zichzelf Diep vanbinnen te ervaren zoals hierboven beschreven.
Ik gun het de wereld en de mensheid dat ze worden waargenomen vanuit het bewustzijn Diep vanbinnen in de mens.
Het reflecteert gigantisch naar Buiten onszelf.
Het geeft elke medemens de ruimte om zichzelf te onderzoeken en ervaren.
Het geeft het leven kans om te vloeien.
Het geeft elke creatie kans om gecreëerd te worden.
Als we ons zelf Diep vanbinnen ervaren dan resoneert alles Buiten onszelf met ons mee.
Maar onze wereld Buiten onszelf is niet ingericht zoals we Diep vanbinnen zijn.

Onze wereld zit in elkaar zoals hierboven beschreven.
Het is dominant aanwezig en dringt zich overal op.
Het is zo sterk aanwezig dat het bewustzijn Diep vanbinnen verdrongen raakt.
We worden afgeleid van het ene scenario in het andere scenario.
Onze focus gaat van links naar rechts.
Maar niet meer Diep vanbinnen.
Buiten onszelf vindt zo zijn weg bij ons naar binnen.

Voel je de enorme kracht Buiten onszelf die naar binnen wil?
Voel je de enorme kracht die Diep vanbinnen zit en Buiten onszelf wil zijn?
Het raakvlak van die twee krachten zit in ons bewustzijn.
Het zit niet Buiten onszelf en ook niet Diep vanbinnen.
Maar het zit wel in ons, in ons denken en in ons voelen.
Buiten onszelf heeft ook ons geheugen en weten door de jaren heen al behoorlijk beïnvloed.
Waardoor we ons kunnen afvragen of onze mening wel zo objectief is.
Waardoor we ons kunnen afvragen of onze emoties wel doorvoelt zijn.

Diep vanbinnen is behoorlijk stabiel, maar we kunnen er amper bij.
Buiten onszelf heeft alle ruimte gekregen, ook in ons.
Daardoor is ons denken en voelen bijna altijd afgestemd op Buiten onszelf, die we niet zijn.
En niet meer Diep vanbinnen, wie we wel zijn.
Omdat we creërende wezens zijn, creëren we Buiten onszelf in ons zelf. Maar niet Diep vanbinnen.
Die connectie ontbreekt in ons creatieproces van elk moment.
Buiten onszelf is al in onszelf, maar niet Diep vanbinnen.

Wat ervaar jij in je, Diep vanbinnen of Buiten jezelf?
Waar ligt je focus, Diep vanbinnen of Buiten jezelf?
Waar ben je in jezelf mee bezig?
Waar ligt je focus van bewustzijn?
Wat Buiten jezelf voor invloed heeft op jou en zo weer Buiten jezelf?
Wat heeft Diep vanbinnen voor invloed op jou en zo Buiten jezelf?
Vanuit welk bewustzijn voel je?
Vanuit welk bewustzijn denk je?
Vanuit welk bewustzijn beweeg je?
Vanuit welk bewustzijn maak je beslissingen?
Vanuit welk bewustzijn leg je contacten?
Vanuit welk bewustzijn ben je aanwezig in deze realiteit?

Keer op keer weer voelen
Keer op keer weer bijsturen
Keer op keer weer verbinden
Met Diep vanbinnen

En hoe meer wij met onze focus, gedachten en gevoelens Diep vanbinnen aanwezig zijn,
krijgt buiten onszelf nauwelijks mogelijkheid om een weg bij ons naar binnen te banen.
Buiten onszelf vindt de beperking aan ruimte niet fijn en trekt de touwtjes steviger aan.
Hier met jouw focus! Ik bepaal jouw gevoelens!
Omdat buiten onszelf weet dat het gebruik kan maken van de creatiekracht Diep vanbinnen.
Buiten onszelf creëert via ons.
Daarom maakt het inhoudelijk niet uit wat Buiten onszelf presenteert.
Het maakt wel uit hoe jij er naar kijkt en hoe jij het waarneemt
Vanuit je eigen prachtig wezen.
Zo verbonden
Vanuit een explosie van creatie
Vanuit ontelbaar veel gevoelsnuances
Vanuit geborgen en in veiligheid
Vanuit sprankelende kleuren
Vanuit een bedding voor alle emoties
Vanuit vrijheid van betekenis voor elk gevoel
Vanuit volledige transparantie
Vanuit oneindige weidsheid en heelheid
Vanuit absolute zelfbeschikking en vrijheid
Vol van vertrouwen, daadkracht en liefde
Dat Diep vanbinnen een weg weet via jou naar Buiten onszelf

Bron: https://joyfulhappening.com/Diep-vanbinnen-en-Buiten-onszelf/

Deep inside and Outside of ourselves by Arlette Krol

(English translation)

A human is a beautiful creature
Deep inside so connected
Deep inside an explosion of creation
Deep inside countless nuances of feeling
Deep inside secure and safe
Deep inside sparkling in colour
Deep inside a bed for all emotions
Deep inside freedom of meaning for every feeling
Deep inside full transparency
Deep inside infinite vastness and wholeness
Deep inside absolute self-determination and freedom
Deep inside full of confidence, decisiveness and love

What a strange world we live in
Apart from ourselves so separated
Outside of ourselves so docile
Outside of ourselves so many programs
Outside of ourselves so small and imperfect
Outside of ourselves so black and white
Outside of ourselves shame for emotions
Outside of ourselves explanation of every feeling
Outside of ourselves so many assumptions and loose ends
Outside of ourselves so much doubt and limitation
Outside of ourselves so many fear scenarios

Why are Outside ourselves and Deep inside so different?
How do Outside ourselves and Deep inside relate to each other?
Why do I see Outside of ourselves also within and Deep inside also Outside of ourselves?

The key is our consciousness.
I grant everyone to experience themselves Deep inside as described above.
I grant the world and humanity that they are perceived from the consciousness Deep within the human being.
It reflects enormously to Outside of ourselves.
It gives every wilted flower strength to live.
It gives every fellow human being the space to explore and experience themselves.
It gives life a chance to flow.
It gives every creation a chance to be created.
When we experience ourselves Deep inside, everything Outside of ourselves resonates with us.

But our world Outside ourselves is not arranged as we are Deep inside.
Our world is structured as described above.
It is dominantly present and intrudes everywhere.
It is so strong that consciousness is repressed Deep inside.
We are distracted from one scenario into another.
Our focus goes from left to right.
But not anymore Deep inside.
The Outside of ourselves thus finds its way inside us.

Do you feel the enormous force Outside of ourselves that wants to enter?
Do you feel the enormous power that is Deep inside and wants to be Outside of ourselves?
The interface of those two forces is in our consciousness.
It is not Outside of ourselves, nor is it Deep within.
But it is in us, in our thinking and in our feeling
Outside of ourselves, our memory and knowing has also been influenced considerably over the years.
Which makes us wonder whether our opinion is really that objective.
Which makes us wonder whether our emotions are really felt.

Deep inside is pretty stable, but we can barely reach it.
Outside ourselves all the space has been given, also within us.
And no longer Deep inside, who we are.
Because we are creating beings, we create Outside of ourselves within ourselves. But not Deep inside.
What connection is missing in our creation process every moment.
Outside of ourselves is already within ourselves, but not Deep inside.

What do you experience in you, Deep inside or Outside yourself?
Where is your focus, Deep within or Outside yourself?
What are you doing within yourself?
Where is your focus of consciousness?
What Outside of yourself influences you and so Outside yourself?
What does Deep Inside influence you and so Outside yourself?
From what consciousness do you feel?
From what consciousness do you think?
From what consciousness do you move?
From what consciousness do you make decisions?
From what consciousness do you make contacts?
From what consciousness are you present in this reality?

Feeling again and again
Adjust again and again
Connect again and again
From Deep inside

And the more we are present with our focus, thoughts and feelings Deep inside,
hardly gets Outside of ourselves the opportunity to forge a way in.
Outside ourselves does not like the limit of space and pulls the strings tighter.
Here with your focus! I control your feelings!
Because Outside ourselves knows that it can use the creative power Deep inside.
Outside of ourselves creates through us.
That is why it does not matter in terms of content what Outside ourselves presents.
It does matter how you look at it and how you perceive it.
From your own beautiful being.
So connected
From an explosion of creation
From countless emotional nuances
From safe and secure
From sparkling colours
From a bed for all emotions
From freedom of meaning for every feeling
From full transparency
From infinite vastness and wholeness
From absolute self-determination and freedom
Full of confidence, decisiveness and love
That Deep inside knows a way through you to Outside ourselves

Source: https://joyfulhappening.com/Deep-inside-and-Outside-of-ourselves/


Wat is de Kosmische wet van EEN?

Wij kwamen recent het begrip “The Cosmic Law of One”, de Kosmische wet van EEN meermaals tegen. Ik was heel nieuwsgierig naar wat het was. Verschillende bronnen beschreven het op uiteenlopende wijze, van frequenties en quantum fysica tot “universele waarheid dat Alles is EEN”. Hier zijn een aantal bronnen, die ik interessant vond in dit onderzoek.

******* ~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******

Wet van Eén  https://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_wetten

De belangrijkste Universele Wet is de Wet van Eén, die stelt dat alles in de kosmos met elkaar verbonden is. Volgens de esoterie leidt een werkelijk begrip van deze wet tot kosmisch bewustzijn. Dit bewustzijn is volgens de aanhangers van de universele wetten de scheppende levenskracht waarvan het gehele universum doordrongen is. Hoewel de Universele Wetten de laatste jaren steeds meer bekendheid krijgen, zijn deze spirituele basisprincipes in vroeger tijden ook relevant geweest. Zo werd het hermetische axioma van overeenkomst “Zo boven, zo beneden” reeds genoemd in de Oudheid. Sommige onderzoekers zien de wet van Eén als in tegenspraak met geldende natuurkunde, omdat volgens de eindigheid van de lichtsnelheid niet alles in de kosmos met elkaar verbonden kan zijn. (NB: dit laatste is al wetenschappelijk tegengesproken, want het is quantumfysisch bewezen, dat er snelheden bestaan die sneller zijn dan de lichtsnelheid)

******* ~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******

Vraag: wat is de Kosmische wet van EEN?

Martijn: We beschouwen het niet echt als een “wet”. Het is de reactie van EEN-Kracht omdat jij op dat moment bent in frequentie.

Nou kijk, we praten over frequenties, wat het ook mag zijn. We hebben het idee dat we weten wat frequenties zijn, maar goed, als frequentie intelligentie is, dan wordt het ineens anders. Want dan is de intelligentie ook frequent en dan heb je ook een frequente intelligentie… Maar als je goed kijkt naar wat frequenties zijn, dan zijn dat aanspreekpunten op elkaar, zo kun ik het wel een beetje definiëren. Maar frequenties zijn in elkaar koppelende velden. En de frequentie die uitgezonden wordt, daar kunnen andere frequenties op reageren, op aansluiten, en een heleboel anderen weer niet.

Dus dat is een overdracht aan informatie, overdracht van bewustzijn. En als ik nou constant in een bepaalde gedachte-bandbreedte zit, kan ik eigenlijk nog alleen maar een overdracht ontvangen van die bandbreedte. En als ik mij met andere dingen gaan bezighouden die helemaal niet bestaan in deze werkelijkheid, dan komt er een andere frequentie, een andere draaggolf. In die bandbreedte is de wet van EEN, dat daar een overdracht aan informatie plaatsvindt. En dat is de wet van EEN. De wet van EEN is dat, en dat moeten wij in de aankomende, laten wij zeggen, paar jaar, moeten we dat hard vastleggen in de materie, dat we kunnen zien welke frequenties op elkaar aanklikken en overdracht geven op elkaar. Dat zijn allemaal “taaltjes” die tot een grote taal leiden. En welke niet en op elkaar afketsen. En zo kun je een taal maken met allerlei verschillende frequenties, die tegenovergesteld zijn van elkaar, waardoor je ook een antwoord krijgt door iets die eigenlijk niet wil antwoorden maar het toch gaat doen.

Bron: Martijn van Staveren

******* ~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******

Law of One  https://ascensionglossary.com/index.php/Law_of_One

Simply put, the Law of One is the Universal Truth that All Is One. It is the Truth taught by Christ when he proclaimed, “Love your neighbor as you love yourself.” We are all direct expressions of the One Source God Source. The Law of One is an energetic reality as well as a creational covenant with the Founder Races. The Law of One is practiced by the Advanced Races that promote self responsibility and accountability in our Universal Time Matrix through the comprehension of the interconnection between all living things. The Law of One expresses and acknowledges the interconnection, value and interdependence of the spirit and consciousness that animates all things. …

NL:

Simpel gezegd, de Wet van Eén is de Universele Waarheid dat Alles Eén Is. Het is de waarheid die door Christus werd onderwezen toen hij verkondigde: “Heb uw naaste lief zoals u uzelf liefhebt.” We zijn allemaal directe uitdrukkingen van de Ene Bron God Bron. De Wet van Eén is zowel een energetische realiteit als een scheppingsverbond met de Stichterrassen. De Wet van Eén wordt beoefend door de Gevorderde Rassen die eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in onze Universele Tijdsmatrix bevorderen door het begrip van de onderlinge verbinding tussen alle levende wezens. De Wet van Eén drukt en erkent de onderlinge verbondenheid, waarde en onderlinge afhankelijkheid van de geest en het bewustzijn dat alle dingen bezielt.

******* ~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******

Appendix B ( boek “The Extraterrestrial Species Almanac” door Craig Campobasso)

———————————————————————————————————————

The Law of One, Book I, Session 1

Ra: I am Ra. Consider, if you will, that the universe is infinite.

This has yet to be proven or disproven, but we can assure you that there is no end to your selves, your understanding, what you would call your journey of seeking, or your perceptions of the creation.

That which is infinite cannot be many, for many-ness is a finite concept.

To have infinity
you must identify or define that infinity as unity; otherwise, the term does not have any referent or meaning
.

In an Infinite Creator there is only unity.

You have seen simple examples of unity.
You have seen the prism which shows all colors stemming from the sunlight.
This is a simplistic example of unity.

In truth there is no right or wrong.

There is no polarity for all will be, as you would say, reconciled at some point in your dance through the mind/body/spirit complex which you amuse yourself by distorting in various ways at this time.

This distortion is not in any case necessary.

It is chosen by each of you as an alternative to understanding the complete unity of thought which binds all things.

You are not speaking of similar or somewhat like entities or things.

You are every thing, every being, every emotion, every event, every situation.
You are unity.
You are infinity.
You are love/light, light/love.
You are.
This is the Law of One.

Bron: http://www.lawofonesociety.com/index.php/what-is-the-law-of-one