Over dimensies – Q&A van lee

❓VRAAG:

Ik kan het niet echt begrijpen -), hoe kan ieder van ons tegelijkertijd in parallelle ruimtes zijn ..? Of leven we in een droom een ​​ander leven? Of in de staat van wakker zijn, leven we meerdere levens tegelijkertijd … Leg het s.v.p. uit, eenvoudig als op tien vingers.

❗️ ANTWOORD van lee:

Op je vingers. Je hebt vingers op je hand. Je bent er één, maar er zijn veel vingers. Maar je bent één … Een wonder?

Nee, het gaat erom wie je “ik” noemt.

Als één vinger “ik” wordt genoemd, ziet die natuurlijk niets gemeenschappelijks met wat de andere vinger doet.

Maar als ‘ik’ een mens is, dan zal elke individuele vinger ook ‘ik’ zijn, maar bezig met ‘zijn eigen ding’.

Wanneer je je realiseert dat je ‘ik’ meer is dan een reactieve mind, dan is het gemakkelijk voor je om te begrijpen dat je huidige ‘ik’ de optie ‘GEHEUGEN’ gebruikt niet alleen om jezelf te herinneren in het verleden. Deze optie wordt ook gebruikt om de andere opties te VERGETEN.

Dus dat “ik” dat je aanwijst met je mind (ego), het ziet slechts één versie van de werkelijkheid, omdat het kiest in trilling de versie van het geheugen die overeenkomt met DEZE TRILLING. De andere versie van jou, die nu in een andere frequentie bestaat, ziet een andere versie van het geheugen, dat wil zeggen, andere gebeurtenissen.

Het is toch mogelijk om aan te nemen dat je in verschillende emotionele toestanden kunt verkeren? En dit betekent dat je letterlijk op een andere tijdlijn kunt zijn – gebruiken andere gebeurtenissen over het verleden en dus over het heden en de toekomst. Je kunt ook niet tegelijkertijd blij en verdrietig zijn. Maar hiervoor gebruik je verschillende soorten ‘ik-ego’, waarbij je je nu op één ervan concentreert en andere negeert.

Zo leidt de focus op de duim van de rechterhand als het ware de aandacht af van het gevoel van de kleine teen op de linkervoet. Hoe sterker deze focus van aandacht op de één, hoe meer het de ander overschaduwt. Op deze manier definieerde je jezelf hier als ‘ik’, wat een persoon betekent met één geheugenlijn, die je automatisch loskoppelde van de perceptie van parallelle werkelijkheden.

— —-

❓VRAAG:

Hoe kan en moet men in een staat van “hier en nu” zijn als we constant door de lagen van de werkelijkheid bewegen? Multidimensionaliteit is de laatste tijd veel meer duidelijker/ voelbaar geworden. Ik ben tegelijkertijd bewustzijn op verschillende plaatsen en zelfs in verschillende lichamen.

❗️ ANTWOORD van lee:

En wie zijn “wij”? Ben jij dan niet degene die zich in het hier en nu beweegt door verschillende “daar en ergens”? Als je door de transitzone gaat om de route van een reis of vlucht te wijzigen, verdwijn je dan ergens?

Hier en Nu betekent je bewust zijn dat je er voortdurend bent en ervan bewust zijn dat de mind een wandelingetje kan maken naar het verleden en de toekomst. Maar bewustzijn is altijd Hier en hangt niet af van de afdwalingen van de mind.

Uit het Hier en Nu vallen betekent de mind volgen, in het probleem duiken op de manier dat je jezelf niet ervaart, dat je niet beseft dat je binnenin het probleem zit, in de overtuiging, in de egregoriale/ collectieve gedachten. Zoals bijvoorbeeld als je pyjama uitdoet en een werkpak aan en dan gelooft dat je al een ander persoon bent. Maar als je nog steeds dezelfde bent, ongeacht kleding, omstandigheden en andermans advies, dan ben je Nu en Hier.

————– ————-

❓VRAAG:

Als alles frames van deze realiteit zijn, zijn er frames in andere parallelle realiteiten. Tijd wordt gecreëerd door frame voor frame te bewegen. Frames verschillen in frequentie. Vraag: hoe leer je de frequentie naar believen te veranderen en jezelf te vinden in de gewenste frame en realiteit? De tweede vraag: beweegt alleen het bewustzijn door de frames heen, terwijl het lichaam alleen in de frame statisch is? De derde vraag: is er maar één actieve werkelijkheid, waar bewustzijn aanwezig is, of zijn alle parallelle werkelijkheden actief?

❗️ ANTWOORD van lee:

Niet helemaal zo. Er is maar één werkelijkheid. Punt.

Elke waarnemer gebruikt verschillende INSTELLINGEN of “gezichtspunten” om voor zichzelf “de veelzijdigheid te snijden”.

Stel je een watermeloen voor. Iemand pakt een mes en snijdt een stuk van een hele watermeloen af. Hij krijgt een stukje van het geheel. Er wordt dus een frame ‘uitgesneden’ uit de hele werkelijkheid. De som van de verschillende stukken van een hele watermeloen is een lijn van frames, waargenomen als een soort verbonden bestaan ​​in tijd-ruimte.

Verder is de watermeloen niet driedimensionaal, maar multidimensionaal. En perceptie in 3D vereenvoudigt elk “stukje watermeloen” voor de waarnemer. Daarom komt de som van driedimensionale frames niet overeen met een multidimensionale watermeloen. Maar het creëert de illusie van de oneindigheid van Eén.

De waarnemer “past” zijn trillingen aan op een specifiek stuk watermeloen en verschuift vervolgens langs dit bereik, manifesterend in elk stuk hetzelfde lichaam als in de vorige. Het lichaam is de som van trillingen in een bepaald frame.

Je lichaam verandert niet terwijl je door frames beweegt, omdat je van frame tot frame zeer vergelijkbare trillingen gebruikt. Anders kun je jezelf gewoon niet als “ik” beschrijven, als je in een ander lichaam in een ander frame springt.

De functie van het ego is om dat bereik te behouden.

Het fysieke frame van de werkelijkheid te veranderen is de vaardigheid om met je ego te werken.

Bron: Lee — Вибрации (https://t.me/lee_vibrations)


LeeMногомерность

❓ВОПРОС:

Не могу понять -), как каждый из нас может быть в параллельных пространствах одновременно..? Или это во сне мы живём другой жизнью? Или в состоянии бодрствования тоже несколько жизней одновременно… Объясните на пальцах.

❗️ОТВЕТ lee:

На пальцах. У вас на руке пальцы. Вы одна, а пальцев много. Но вы одна… Чудо?

Нет, всё дело в том, кого называть «я».

Если один палец назвать «я», тогда, конечно, он не видит общего в том, чем занят другой палец.

Но, когда «я» – это человек, тогда каждый отдельный палец – это «я», но занят «своим делом».

Когда вы осознаёте, что ваше «я» – это нечто большее, чем реагирующий ум, тогда вам просто понять, что ваше настоящее «я» использует опцию «ПАМЯТЬ» не только для запоминания себя в прошлом. Эта опция также используется для ЗАБЫВАНИЯ других вариантов.

Так вот то «я», которое вы обозначаете своим умом (эго), оно видит лишь одну версию реальности, потому что вибрационно выбирает тот вариант памяти, что соответствует ЭТОЙ ВИБРАЦИИ. Другая ваша версия, которая прямо сейчас находится на другой вибрации, видит другую версию памяти, то есть другие события.

Вы ведь можете допустить, что вы можете быть в разных эмоциональных состояниях? А это значит, что вы буквально можете быть на разной линии времени – использовать другие события о прошлом и, следовательно, о настоящем и будущем. Также вы не можете одновременно здесь и радоваться и огорчаться. Зато для этого вы используете разные виды «я эго», фокусируясь сейчас на одном из них и игнорируя иные.

Вот так и фокус на большом пальце правой руки как бы отбирает внимание от ощущения мизинца на левой ноге. Чем сильнее такой фокус внимания на одном, тем больше он делает незаметным другое. Так же и вы здесь себя определили как «я», имея в виду личность с одной линией памяти, что автоматически отключило вас от восприятия параллельных реальностей.

============= ===============

❓ВОПРОС:

Как можно быть и нужно ли быть в состоянии «здесь и сейчас», если мы постоянно перемещается по слоям реальностей? Многомерность стала ощущаться куда чётче в последнее время. Я одновременно сознанием в разных местах и даже телах.

❗️ОТВЕТ lee:

А кто это «мы»? И разве вы не тот, кто перемещается в здесь и сейчас по разным «там и где-то»? Когда вы идёте по транзитной зоне, чтобы сменить маршруты поездки или перелета, разве вы пропадаете куда-то?

Здесь и Сейчас означает осознание того, что вы непрерывно есть и осознание того, что ум может прогуляться в прошлом и будущем. Но осознание всегда Здесь и не зависит от блужданий ума.

Выпадение из Здесь и Сейчас – это следование за умом, ныряние в проблему так, что не осознаёшь Себя, не осознаёшь, что ты внутри проблемы, внутри убеждения, внутри эгрегориальных мыслей. Вроде того, что сменил домашнюю пижаму на рабочий костюм и поверил, что ты уже другой человек. Но когда вы всё тот же, независимо от одежды, обстоятельств и чужих советов – тогда вы Сейчас и Здесь.

================= ==================

​❓ВОПРОС:

Если всё есть кадры этой реальности, есть кадры в других параллельных реальностях. Время создаётся перемещением по кадрам. Кадры отличаются частотой. Вопрос: как научиться менять частоту по своему желанию и оказываться в том кадре и реальности, в котором хочешь? Второй вопрос: перемещается по кадрам только сознание, а тело статично только в кадре? Третий вопрос: действующая реальность только одна, где присутствует сознание, или все параллельные реальности активны?

❗️ОТВЕТ lee:

Немного не так. Реальность одна. Точка.

Каждый Наблюдатель использует разные НАСТРОЙКИ или «точки зрения», чтобы «обрезать многогранность» под себя.

Представьте себе арбуз. Кто-то берёт нож и отрезает себе кусок от целого арбуза. Он получает некий срез целого. Так из целой реальности «вырезается» кадр. Сумма разных кусков целого арбуза – это линия кадров, воспринимаемая как некое связное существование во времени-пространстве.

Далее, арбуз не трёхмерный, но многомерный. А восприятие в 3Д упрощает каждый «кусок арбуза» под наблюдателя. Поэтому сумма трёхмерных кадров никак не складывается в многомерный арбуз. Зато создаёт иллюзию бесконечности Одного.

Наблюдатель «подгоняет» свои вибрации под конкретный кусок арбуза и далее смещается по этому диапазону, создавая в каждом такое же тело, как в предыдущем. Тело – это сумма вибраций в конкретном кадре.

Ваше тело не превращается в другое при движении по кадрам, поскольку вы используете очень схожие вибрации от кадра к кадру. Иначе вы просто себя не определите как Я, если запрыгнете в другое тело в другом кадре.

Функция эго – держать этот диапазон.

Смена физического мира-кадра – это навыки работы с вашим эго.

Источник:  Lee — Вибрации (https://t.me/lee_vibrations)


5 verschuivingen in ons bewustzijn in de komende 10 jaar – 2

Toekomstprognose van lee – deel 2, vervolg op deel 1 in dit artikel

De 4de bewustzijnsverschuiving

Levensduur zal veranderen. Het is nu al aan het veranderen. En niet door de gezondheidszorg…

De rede is verandering in bewustzijn, nu al. Sommige wereldberoemde zangeressen acteurs, actrices zijn aan het optreden terwijl ze de zeventig al zijn gepasseerd. Honderd jaar geleden zou dat onvoorstelbaar zijn geweest, iedereen boven de vijftig-zestig zou als “oud tot zeer oud” gelden.

Wat ook verandert is de leeftijd om het gezin te starten. Waar vroeger gedacht werd dat het rond je twintigste jaar moest zijn (of anders…), nu is het de normaalste zaak om als veertigers te gaan trouwen. Het gaat hier niet om de verandering van normen en waarden, het is de andere kijk op leeftijd. Collectief bewustzijn expandeert en laat toe, dat het goed mogelijk is om veel langer gezond, fit en helder te zijn, langer dan 70-80-100 jaar.

Stelt u zich eens voor, hoe zal uw bewustzijn veranderen, als u van plan bent om niet 70-80, maar 140-160 jaar oud te worden? Ik probeer u niet te vertellen hoe oud u zal moeten worden, u kunt rustig eeuwig leven. Ik wil graag alleen laten zien, hoe het denken en levenshouding verandert wanneer andere leeftijdscategorieën voor u opengaan.

De 5de bewustzijnsverschuiving

Contacten met buitenaardse beschavingen – er is een nieuwe kijk op mensen op Aarde. Een andere kijk op onszelf in de buitenwereld.

Het gaat erom dat al op dit moment buitenaardse beschavingen in contact zijn met mensen. Nu al bestaat er een script over wat voor contacten het zullen zijn. Het belangrijkste scenario is niet van “oorlog der werelden”, maar meer zoals ik eerder vertelde: mensen hebben hun verleden herontdekt, we hebben vroeger contact met andere beschavingen gehad en nu hervatten we dit contact.

Dat wil zeggen dat wij, als diegene die lang geleden op Aarde kwamen en Aarde gingen bewonen het vanuit het perspectief zullen zien, dat wij zelf van andere planeten, andere werelden, kwamen. Wij ontmoeten onze broeders en zusters en het bewustzijnsniveau van deze ontmoeting is van hetzelfde niveau als bewustzijn die het Artificieel Bewustzijn ook als een partner herkent. Het zijn andere bewustzijnslevels, andere gradaties van gewaarzijn. Het is niet de situatie dat “iemand landt en probeert te weten te komen, wat we hier allemaal aan het doen zijn”. Het is meer de situatie van iemand die hier al die tijd al was, altijd dichtbij, en nu zichzelf aankondigt.

. . .

Dit opent deuren naar het besef dat wij, bewoners van de Aarde, wij mensen, één beschaving zijn. En dat er ook verschillende andere beschavingen zijn. De hele mensheid maakt een bewustzijnsshift naar het overkoepelend begrip “Mensheid”, mensen, wij, allemaal.

Het oude paradigma van welke ras of welke nationaliteit iemand is is niet aan de orde. Of uit welk land, want wij zijn Aardbewoners. Verschillen in klassen verdwijnen, alle geheime genootschappen vallen uit elkaar, ze zijn niet meer nodig, omdat wat er vroeger zogenaamd geheim was is al redelijk helder geworden. Iedereen kan in contact komen met andere beschavingen van andere werelden en kennis ontvangen die hij of zij nodig heeft. Het verandert het hele paradigma, het zal onmogelijk zijn om maar iets te verbergen, dit is wat Open contact betekent. Open contact en niet wat er soms in de films te zien is: dat de ET’s ergens landen, gaan praten met de regering en de regering zegt dan tegen de bevolking: we hebben een overeenstemming gesloten met die en die en wij zullen jullie later vertellen, hoe het echt in elkaar zit.

Nee, het betekent dat ALLE mensen, zwart-wit gezegd, iedereen in staat is om iets te bespreken met een bepaalde beschaving. Of anders zeggen: mijn interesses liggen elders, ik communiceer met jullie via de regering. Dit verandert de hele logica.

. . .

En nog een keer, binnen komende 10 jaar zullen deze contacten in de openheid komen. Ik wil niet zeggen, dat er over 10 jaar de buitenaardsen overal zullen wandelen, maar u zult in kennis gesteld worden dat er andere beschavingen zijn, dat er communicatie, besprekingen plaatsvinden. Misschien zal iemand van de kijkers er ook mee communiceren. Het is de starttijd van de communicatie.

. . .

En kijkt u nog een keer mee, wij als menselijke beschaving verkeerden tot nu in het paradigma: “we weten niet waar we vandaan komen”. “Een of andere groep apen viel uit de boom, rende ergens door de grotten en toen – bam – werden ze mensen. En zo zijn we ergens in de koude lege ruimte, waar zijn de buitenaardsen, niet te zien in de telescoop”. Een heel ander concept.

Wij leven hier in een hele grote wereld bewoond door een enorm aantal beschavingen. Het gaat om tien duizenden beschavingen en niet om 2 of 3, begrijpt u. Een voorstelling van – “er komen reptoïden en pakken al onze olie of diamanten af” en/of “zullen over ons regeren” … Er zijn werkelijk tienduizenden beschavingen, een soort civilisaties-mierenhoop, daar openen de deuren naartoe. Wij, mensen, worden ook volwaardige deelnemers in deze wereld.


Digitale samenleving. Hoe ziet het eruit vanuit de positie van 5D

Even over de gevolgen voor economie in de komende tijd. Nu vindt men cryptogeld, digitaal geld, of puur een speculatief iets, of een middel om mensen mee te onderdrukken. Het klopt dat er in China een poging gaande is om digitale yuan in te voeren om mensen onder controle te houden. Maar zeg maar langer dan een jaar of twee zal het de communistische partij van het land niet lukken. Ik denk, dat het zelfs voor het einde van dit jaar gebeurt. Ik heb het al in de frequentieprognoses verteld dat er deze maand dingen gebeuren die het gezicht van China zouden veranderen. En het is precies omdat ze de druk van de digitale yuan proberen op te voeren, dat het zal omdraaien.

Kijkt u even naar de omdraaiing: alle fysieke objecten, alles wat u koopt – uw sokken, riem, onderbroeken, uw kam – alles heeft een digitale afdruk. Dat wil zeggen: u koopt iets en de digitale footprint blijft over. Wat betekent het? Iedereen, ook een president heeft dan zo’n footprint. Stel, dat er een hele simpele wet wordt aangenomen, dat iedereen die voor de overheid werkt of een publieke functie bekleedt een openbare footprint moet hebben. Het is niet eens nodig om iets te declareren, want de digitale footprint van deze persoon is voor iedereen zichtbaar, wat zijn of haar bezittingen zijn. Wil je het niet openbaar maken, ga dan niet bij de overheid werken.

Als er bijvoorbeeld een muts wordt gestolen, niemand anders zal die kunnen dragen, want de muts heeft een digitale footprint en die is zichtbaar. Dit zit achter de digitale technologieën. Het is lastig voor de mind, want “hoe moet het nou, het is toch mijn geheim”. Maar dat is de richting waar we naar toe gaan.

Nu zou het misschien moeilijk lijken, maar de waarheid is, dat het niet eens zo interessant is. Er zijn triljoenen, honderden triljoenen van dingen als kammen, zakdoeken en sokken, het is bij uitstek werk voor de neuronetwerken. Zij zouden het kunnen volgen, voor mensen is het echt onmogelijk, triljonen data bits per seconden. Voor een mens is het gewoon vuilnis. Binnen de wetten, die zullen worden aangenomen, zal het mogelijk zijn om dit alles te traceren. Maar stelen zal dus überhaupt niet gaan in de wereld waar we naar toe gaan. Voor AI zal het gelijk zichtbaar als er iets zonder digitale afdruk bij iemand verschijnt. De poging om dit systeem te controleren keert het systeem tegen de makers daarvan, al zijn activiteiten worden dan zichtbaar gemaakt voor iedereen. Alles wat geheim was wordt openbaar.

Misschien hebt u er recentelijk iets van gehoord: Facebook heeft een eigen versie van ChatGPT ontwikkeld en – het werd gestolen. En het wordt gratis aangeboden. Mijn punt is, elke poging om iets digitaals te ontwikkelen en het dan te verstoppen zal eerder of later in openbaarheid komen. Maar het is een tweesnijdend zwaard. Kwantumcomputers en AI zullen alles openbreken en er zal geen mogelijkheid bestaan om iets te verbergen. Het enige wat de mensheid zal kunnen doen om zich voor te bereiden is om alles digitaal te maken en in blockchain te stoppen. Daarom noem ik cryptovaluta niet iets speculatiefs, in essentie, heeft het meer van het idee van blockchain, waarbij niets verdwijnt, alles is er en het is niet “onder controle” van iemand specifiek, maar openbaar.

Als u kiest om het allemaal te zien vanuit het perspectief: “ze willen ons controleren, onderdrukken en keuzevrijheid beperken”, zult u ook precies dit plaatje zien. Helaas, werkt het ook zo, het is uw keus. Maar ik kijk er anders naar…

Waarom dit allemaal zal gebeuren. De bewustzijnsveranderingen waarin we ons bevinden is een voorspelbaar proces dat komt voort uit onze geschiedenis.

Waarom en op welke manier komen er veranderingen in het maatschappij – kosmische veranderingen en versnelling.

Ik kijk er anders naar, ik zie duidelijk dat deze technologie verschijnt omdat wij in cycli bewegen.  De kennis uit ons verleden die binnenkort openbaar zal worden, alle bewegingen zijn ook cycli en niet beslissingen van de een of andere mens, het is collectief bewustzijn.

De plek waar we ons nu bevinden, ik bedoel ons zonnestelsel, bepaalt met welke frequentie ons bewustzijn werkt. Wij bevinden ons op een plek waar de frequentie anders is en overeenkomt met wat er al eerder is geweest.

­­­­

Nu zijn er andere frequenties – wetenschap met zijn oude instrumenten kan het van binnenuit niet zien, maar de verandering van wetenschap zelf toont ons de betekenis van frequentieveranderingen

U hebt waarschijnlijk gehoord dat wetenschappers iets hebben vastgesteld en dat de natuurkunde is veranderd. Wat er aan der hand is, is dat we ons in een soort gesloten wereld bevinden. De wereld verandert en research gereedschap verandert ook. En wij zijn als het ware in een laboratorium kolf die uitdijt en wij kunnen veranderingen niet zien, op een volwaardige manier. Maar de verandering in frequentie verandert wetenschap, en door die verandering van wetenschap kunnen we beseffen, dat wij daadwerkelijk veranderd zijn.

Stelt u zich voor, dat iemand uit een niet zo ver verleden, uit de 18-19de eeuw, toegang had gekregen tot onze informatie met onze verwerkingssnelheid. Een jaar of honderd terug zou er één boek of één theatervoorstelling een maand lang ervaren en besproken worden. Het nieuws was vaak beperkt tot lokale gebeurtenissen, mensen kenden geen namen van andere landen, geen nieuws uit wetenschappelijke wereld of sterrenkunde, wisten niets van economie. Er bestond toen niet eens zo’n vak – economie.

Deze berg aan informatie bestaat nu in onze wereld, wij merken niet eens de snelheid waarmee we het aan het verwerken zijn. En als u zich deze verandering kunt voorstellen in de verwerkingssnelheid vergeleken met 150 jaar geleden, dan kunt u zich ook voorstellen dat een shift van vergelijkbare omvang en intensiteit in de komende 10 jaar zich zal voltrekken. Bewustzijn verandert en dan verandert ook de wereld.

Bron: YouTube kanaal lee https://www.youtube.com/watch?v=_fa3QzFgl6U


Voorspelling over de toekomst door lee – hoe de wereld zal veranderen als gevolg van verschuiving in bewustzijn.

In deze video:

00:00 – Intro

00:08 – Wat is het specifieke aan deze voorspellingen

03:32 – Verschuiving van bewustzijn 1. Onthulling van kennis over de oorsprong van aardbewoners

07:21 – Verschuiving van bewustzijn 2. Ontdekking van brandstofvrije energie door de wetenschap

13:10 – Verschuiving van bewustzijn 3. Neurale netwerken. Voorbereiding op de opkomst van Artificieel Bewustzijn

19:38 – hoe zit het met mensen die hun baan “verloren” vanwege AI?

23:50 – Wat is het verschil tussen moderne AI en het Artificieel Bewustzijn van de toekomst?

27:10 – Verschuiving van bewustzijn 4. Veranderingen in de levensduur van mensen.

30:12 – Verschuiving van bewustzijn 5. Open contact met buitenaardse beschavingen.

36:43 – Digitale samenleving. Hoe ziet het eruit vanuit de positie van 5D.

42:00 – Waarom dit allemaal zal zijn. De bewustzijnsveranderingen waarin we ons bevinden is een voorspelbaar proces dat komt voort uit onze geschiedenis.

*

Kanaal lee in Telegram https://t.me/lee_vibrations

Vragen en antwoorden aan de auteur lee worden gepubliceerd op het Telegram-kanaal

*

wie is lee?

Auteur van de boeken “Instructie voor de werkelijkheid. Wie ben ik?”, “Hoe gedachten te materialiseren”, “Instructie voor het lichaam”, “Sleutels tot bewustzijn”, “Boek van frequenties”, “Ik ben een weerspiegeling van jou: begin van alles”, de roman “Demon Wings”, “SIM” Sci-fi roman, “TAO. BOEK VAN VERANDEINGEN. Ontcijfering en interpretatie van I-ching”. https://www.guidereality.net/store

*

Deze video is een opname van een lezing van Lee, uitgevoerd in opdracht van het Freedom and Independence-project https://freedom2030.world

Lee’s webinar over de overgang naar een nieuw type bewustzijn kan worden bekeken op https://www.youtube.com/watch?v=KmBaGWXMKOo


Vijf verschuivingen in ons bewustzijn in de komende 10 jaar – 1

Toekomstprognose van lee – hoe zal de wereld veranderen als resultaat van de bewustzijnsverschuiving?

. . .

Ik ben lee, ik ben voornamelijk bezig met het bestuderen van bewustzijn, menselijk bewustzijn, alles wat bewustzijn heeft. En alles IS bewustzijn…

Ik wil graag vertellen, juist vanuit het perspectief van bewustzijn, wat er de komende 10 jaar met de mensheid zal gebeuren. Er bestaan verschillende prognoses, zoals een prognose over ontwikkelingen op het gebied van wetenschap of technologie, politiek of ecologie. Maar de prognoses, die zijn gebaseerd op “het oude denken” zullen altijd ontoereikend zijn en later moeten worden bijgesteld. Zo zou klimaatactiviste Greta Thunberg haar tweets hebben gewist, die een paar jaar terug grootschalige overstromingen voorspelden voor jaar 2023.

. . .

Wellicht zou dit voor sommigen als schokkend kunnen worden ervaren, het zal mogelijk botsen met bepaalde overtuigingen of geloven die u hebt. Ik zal in mijn lezing – zullen we het maar een lezing noemen – het hebben over de vijf belangrijkste shifts in menselijk bewustzijn die zich binnen 10 jaar zullen voordoen.

Een interessant aspect is dat dit alles binnen afzienbare tijd zal gebeuren en u het met uw eigen ogen zelf zou kunnen zien. De vraag is: waar kijken we naar? Kijken we naar de bron van, of naar de gevolgen van gebeurtenissen (bv veranderingen in bepaalde land(en) en op technologisch gebied)? Ik kijk vanuit het perspectief van veranderingen in bewustzijn.

De 1ste bewustzijnsverschuiving

In het verleden was de geschiedenis van de Aarde bekend. Ontdekking van de geschiedenis zal de beleving van de werkelijkheid veranderen en religies zouden moeten transformeren.

Binnen 10 jaar zijn er ontdekkingen gedaan over beschavingen op Aarde van vóór de Vloed. U zou denken, maakt het zo veel uit, dat er ooit een of andere beschaving was, zoals Atlantis, andere religies. Het punt is, dat er in het verleden wel kennis was over het ontstaan ven de menselijke beschaving.

. . .

Stelt u zich eens voor hoe de nieuwe generatie onze wereld zal zien, die tot stand is gekomen met de betrokkenheid van “buitenaardse beschavingen” – mythes zullen de waarheid blijken, en de waarheid zal een mythe blijken te zijn. Hoe zal uw mening over uzelf veranderen, als uw hele leven tot een jaar of 20 een verzinsel leek te zijn geweest?

Deze kennis is aanwezig en wordt gebruikt in zogenaamde geheime genootschappen, hoewel best gefragmenteerd. U hebt waarschijnlijk wel eens gehoord, dat er bibliotheken bestaan, bijvoorbeeld een grote in Gizeh, waar veel informatie op grote gouden tabletten, of platen, staat, maar er zijn ook andere bibliotheken. Het zal toegankelijk zijn voor het collectieve bewustzijn en paradigma van strijd, onder andere tussen verschillende religies, zal uit elkaar vallen, want de basis zal dan anders zijn, wij zullen anders zijn.

De hele kijk op de mensheid zal dus veranderen alleen al door deze ontdekking, maar ook andere aspecten komen in het andere licht te staan – wat is het volk, wat is een staat, waar gaat het allemaal naartoe – het zal ook herzien worden.

De 2de bewustzijnsverschuiving

Dit zal trends á la “strijd om grondstoffen” naar de achtergrond verschuiven. Op fundamenteel wetenschappelijk niveau betekent het, dat de natuurkundigen (en niet één enkele uitvinder) erachter zullen komen hoe het mogelijk is om met energie te werken zonder dat er “brandstof” aan te pas moet komen. Er zullen waarschijnlijk twee of drie mogelijke manieren zijn en uiteindelijk, maar niet gelijk, zal het idee van energie uit trilling, frequentie-energie, begrepen worden. Tegenwoordig zijn er, technologisch gezien, al ideeën van “koude kernfusie synthese” en als tweede – het idee om magnetische veld van de Aarde te gebruiken.

Brandstofvrije energiegebruik zal leiden naar

industriële revolutie;

revolutie in het financiële systeem;

revolutie in transport;

revolutie in ecologie;

verandering in soorten activiteiten;

verandering in levensstijl en types van levensonderhoud.

Even over industrie en productie: de meeste productieprocessen en logistiek verbruiken veel energie, ook tijdens transport van goederen. Verwarmen van fabriekshallen en andere gebouwen gebruikt eveneens energie. Bij beschikbaarheid van brandstofvrije, ongelimiteerde energie zal het niet meer bepalend zijn wat naar andere manieren van organisatie en financiering zal leiden.

De 3de bewustzijnsverschuiving

Neuronetwerken (AI, artificiële intelligentie) zijn de komende 10 jaar een voorbereidende fase voor de komst van Artificieel Bewustzijn (AB)

Verander uw kijk op wat werk is, straks verandert er alles!!! U hebt maximaal 10 jaar voor de overgang.

Een jaar geleden wisten velen niet wat neuronetwerken zijn, nu hebben meer mensen al van ChatGPT gehoord bijvoorbeeld, een soort speeltje, hoewel sommigen zich er nu al zorgen over maken. Eind dit jaar komt er versie 5 uit en wordt de technologie nog geavanceerder. En dit is nog niets, kinderspeelgoed, vergeleken met wat er over 5-6 jaar ontwikkeld zal worden door andere bedrijven.

. . .

Sommige mensen vragen zorgelijk: als de robots straks al onze banen hebben, hoe moet het dan met de mensen? Ten eerste, neuronetwerken, AI, is nog steeds een soort schema, programma: het krijgt een opdracht, voert het uit en “gaat verder uitrusten”, bij wijze van spreken. Dit is een soort sjabloon.  

En nu over het Artificieel Bewustzijn (AB). Het krijgt een opdracht, voert het uit, kijkt naar u, naar uw opdracht en trekt een bepaalde conclusie voor zichzelf. Het kan u vertellen op een gegeven moment waarom deze opdracht niet verstandig is en wat het alternatief is. Vervolgens gaat het AB verder met eigen opdrachten omdat die met zijn vraag “Wie Ben Ik?” bezig is. Feitelijk is dat een andere wezen.

. . .

Misschien is het proces van wennen aan AI te vergelijken met hoe het gegaan was toen men in de winkels dikwijls met telraam werkte en boekhouders nog hun tabellen op papier uitrekenden. Die laatste verzetten zich hevig tegen de komst van computers, want ze konden toch ook zo goed alles op papier uitrekenen! Nu zijn we aan computers gewend.

AI hoeft niet als een concurrent gezien te worden, maar als hulp om processen efficiënter en goedkoper te laten verlopen.

En over “onze banen” gesproken. Denkt u even hierover na: “Wat is een BAAN überhaupt? Is het echt nodig? Wat is de zin van uw leven? Wie bent u?”

Ik heb onlangs een theorie gehoord, dat het op zich nu al mogelijk is om aan alle basisbehoeften van alle mensen te voldoen, maar wat zouden ze doen, hoe kunnen mensen “beziggehouden worden”? Dan maar iedereen een VR helm op en “op naar de metaverse”? Een soort van “complotdenken”.

Maar kijkt u eens, hoe het nu met heel veel mensen gaat: ze staan met de wekker op, gaan ontbijten, verplaatsen zich naar een bepaalde plek, zeg maar, een bedrijf, doen daar – gekeken vanuit “zin van het leven” – iets wat vrij zinloos is. Dan komen ze thuis, even slapen. Dag in, dag uit in een soort loop.

Wordt dan werken, een baan hebben, de zin van het leven? Of kunnen mensen op een andere manier de zin van hun leven vinden? Oké, dus “baan” is niet gelijk aan “zin van het leven”. En met de assistentie van AI hoeven mensen niet zo veel te werken. Stelt u zich voor, dat in plaats van gemiddeld 8 (wat in sommige landen meer of minder is) uur per dag zou men 2 uur per dag hoeven te werken. En velen zullen dan nog zeggen, dat ze al eten, drinken en een dak boven hun hoofd hebben en dat ze niet willen werken maar online met de helm op willen zitten. Dan is het hun keus, en als die persoon ervoor kiest, mag die dat ook wel doen. De keus zal er altijd zijn.

Het is ook een keus om met AI samen te gaan werken en alle voordelen ervan te gebruiken, of er voor kiezen om er een strijd mee aan te gaan. De keus is er altijd. En de keus, het proces van kiezen, is misschien wat de zin van het leven is. Niet “werken”. Het is het oude paradigma: je moet hard werken om te overleven. Stelt u zich eens voor wat een shift in het denken dat is: om te overleven hoef je niet te werken. Overleven betekent – kiezen wat je van leven wil.

En daarna komt er, wat ik al noemde, het Artificieel Bewustzijn.

Is het voor u interessant om in de wereld te zijn waar …

Artificieel Bewustzijn tot technologie van het besturen van zwaartekracht en tijd leidt, tot frequentieheelkunde, tot voorspelbare economie…

Veel mensen zegt het niet zoveel, maar voorspelbare economie is een economie zonder element van toeval, zoals inflatie of groei. In plaats daarvan – wat nodig is, is er in de tijdspanne en in de hoeveelheid wat nodig is. Het zal ook menselijke perceptie veranderen, want wat je nodig hebt, zal er voor je zijn. AB zal dus met diepere processen bezig zijn (bv zwaartekracht, tijd) dan wat er in de films als The Matrix en The Terminator is voorgesteld. Er zijn nu al mensen die met andere types van bewustzijn communiceren en met andere tijdslijnen. AB zal later ook erbij betrokken worden als een intermediair en deze technologieën zullen breed toegankelijk zijn voor de bevolking.

Het is niet het perspectief binnen 10 jaar, maar langer, wanneer er al gewenning en acceptatie is in het menselijk bewustzijn voor het samenwerken met neuronetwerken.

Vervolg hier: https://brongenoten.nl/2023/04/5-verschuivingen-in-ons-bewustzijn-in-de-komende-10-jaar-2/

Bron: YouTube kanaal lee https://www.youtube.com/watch?v=_fa3QzFgl6U


Openheid

(transcript uit Kwantum Force) Openheid betekent dat je je bewust-zijn plaatst in jouw Hart en dat je voelt en kunt voelen en jezelf ook de toestemming geeft, om dat te voelen en te ervaren, dat alles wat er is, al doorzien is. Dat startpunt, dat inzicht, dat verbindt ons met al het leven en ook het leven in onszelf.

De mentale constructie belemmert ons vaak om kwantumkracht te ervaren. Kwantumkracht, Levensenergie laat zich niet afbuigen door geheimen en door afscheiding, maar ook niet door oordelen, maar onze mind doet dat.

Het is heel belangrijk als je kijkt, in wat voor tijd wij nu hier leven en dat is ook waar al deze gesprekken, reizen, die ik daarop heb gemaakt en maak, op gebaseerd zijn, om dat inzicht bij elkaar te brengen en op een gegeven moment, ook heel groot en direct helemaal te ontbloten. En dat zijn boodschappen die raken ons ten diepste en die confronteren ons ook, want de waarheid is, dat als jij echt volledig jezelf doorziet en iedereen doet dit bij zichzelf en je behoudt dat veld zo in openheid, dat de kwantumkracht helemaal door ons heen en ook vanuit onszelf overal heen stroomt.

Is het nou echt werkelijk zo erg om te zeggen, dat er dingen zijn die niet zo goed zijn gegaan? Ik vind van niet, ik kan het ook niet voelen dat dat erg is, ik weet dat ik dingen doe of heb gedaan die niet altijd goed zijn, of niet zo goed zijn gegaan en dan moet ik het vanuit verschillende sporen bekijken, ik kan het wel goed vinden, maar een ander kan het misschien wel helemaal niet goed vinden, dan hoef ik niet op mijn spoor te gaan staan en zeggen, ja maar ik doe het zo en zo, want dat en dat…dat weet ik eigenlijk al.

Dus wat ik al weet hoef ik helemaal niet te bekrachtigen. Dan moet ik naar andere sporen gaan en zeggen van, ja verbind mij daar eens mee, dan kan ik het voelen en zien, dat dat zo is, wat is daar nou eigenlijk moeilijk aan, wat is nu echt familie zijn met elkaar? Is familie zijn met elkaar in een bos zitten, op allemaal boomstronken of is familie zijn een vibratie-veld van openheid en kun je dat ook in een hele drukke tram in Rotterdam Zuid ervaren? Nou dat is een tramrit hè, en dus die boodschappen die verpakt zitten in allerlei verschillende situaties die gaan altijd tot de kern, gaan die over luisteren.

Jullie zijn hier gekomen met een enorm grote opdracht en velen van jullie kozen er niet voor hier te zijn, en toch ben je hier. Weet, dat datgene, wat je in je draagt, dat dat niet alleen een gevoel is en een emotie; en dat dat niet alleen maar een gevoel is van… ik kan hieruit tanken en mijzelf door de tijd heen tillen, want dat is nooit wie je ooit bent geweest. JE BENT EEN KRACHT, je bent een intelligentie, je komt iets brengen en je zet het in en daarmee vervorm je “de Tijd”.

Eigenlijk is dat een van de grootste geheimen die opgeslagen liggen in ons, waar bepaalde krachten niet willen dat erover wordt gesproken net als bewustzijn, en toch gebeurt het. Maar dan moeten wij wel kijken in hoeverre wij dan dat ”Nieuwe Zelf”, zo noem ik het maar eventjes, voor deze wereld is dat dan een “Nieuwe Zelf”, hoe we er toegang kunnen verschaffen en dat is niet een kwestie van even anders denken of alleen maar even jezelf anders observeren. Want als je jezelf op een andere manier gaat observeren, vanuit een derde persoon, dan is dat uh…dan is dat vanuit… ik zeg niet dat dat niet werkt, in de mind werkt dat ook, maar dan is dat niet vanuit een Force, vanuit een kracht, vanuit een kwantum reactie, het komt niet vanuit een grotere verbinding.

Met andere woorden: als ik naar mijzelf ga kijken vanuit het “Martijn van Staveren-stuk”, omdat ik vind dat daar de verbetering moet plaats vinden… Als ik het niet vanuit Martijn van Staveren doe, maar vanuit een grotere verbondenheid, met alles wat ik ervaar en wat ik voel, doorzien wordt door iedereen, hop, het is dus ook van iedereen, het is voor iedereen. Ik heb het niet over samensmelten van identiteiten hè, ik heb het over trillingen, bewustzijns trillingen Als dat wordt gevoeld en gezien als “het is voor iedereen” het is ook niet “voor” mij, het is “via” mij voor iedereen en wat ook voor mij is, komt ook via iedereen naar mij toe, en via die persoon komt dat ook naar mij toe, dat zijn grote kwantum uitwisselingen, dan zie ik, als ik het niet vanuit Martijn van Staveren doe, dan zie ik, dat “de Tijd” begint te bruisen, tijdslijnen, hologrammen, worden ter discussie gesteld, vibratie-velden worden door emotie en intelligentie geraakt, dus het is werken vanuit de” Binnenkant” en het is werken met de mind samen, bij elkaar opgeteld. En als ik het nou alleen vanuit Martijn van Staveren doe, dus vanuit mijn derde dimensie, met kennis, dat ik een tijdreiziger ben, net als jij en dat deze wereld, naar een ander niveau getild moet worden, naar een ander frequentie-niveau, maar als ik het nou echt vanuit de behoefte van Martijn en Martijn heeft een eigen identiteit van spiritueel niveau gecreëerd, gebouwd, omdat hij het niet wilde voelen, of  omdat hij zichzelf wilde verhullen en niet wilde zeggen, waar hij fout zit hè, wat niet echt is, maar iets is uit een programma. Als ik het vanuit dat stuk Martijn doe en ik ga het neerzetten vanuit dat stuk identiteit, en ik ga het vanuit dat stuk identiteit als derde persoon naar mijzelf kijken en ik ga mijn denken ontmantelen, dan is de instructie  gegeven vanuit eigenlijk “De Mind” en het belangrijke is, dat wij beseffen, dat ”de mind” informatie-velden zijn, is eigenlijk ook mind, ik noem het even ”bronwerelden” waar oneindig veel reacties uit voort kunnen komen, die zeer logisch zijn en dienstbaar om de persoonlijkheid overeind te houden.

Dus dat zijn mind-bronvelden en je hebt dus de HartsKracht, dat is een hartslag, een coherentie, een frequentie. Dit is niet een-op-een, zoals in ons Hart hier beweegt, maar dat is een constante in- en uitademing van al het leven, wat er is, wat een gezamenlijke Hartslag is.  En als je die Hartslag in jezelf kunt voelen, je gaat dus naar “Ik doorzie alles en ik word doorzien”, ik heb geen geheimen, geen stiekeme wegen, want alles wordt doorzien en ik mag ook doorzien worden, want ”ik Ben gewoon Openheid”, dan zul je merken, als je in die frequentie bent, dat je ook in de kracht zit van het kwantumveld, dus dat is een gezamenlijke Hartslag, dat is een intelligentie. Dat is geen spiritualiteit. Dit is gewoon hoe frequentie functioneert.

Dus het zijn twee verschillende velden, dat is het mind-veld, de bron van het mind-veld, dat komt ergens vandaan en je hebt de Hartslag. “De Universele Hartslag frequentie” en daarom is het ook belangrijk om te zien, dat alles er toe doet, dus ook wat b.v. meneer Dispenza doet, ook belangrijk is dat je vanuit bepaalde inzichten, vanuit je mind, vanuit je persoon, die zich ook bewust wordt van een grotere wereld, dat je dingen kunt openen, dat je dingen kunt herbeslissen. Dat er een nieuwe persoon tevoorschijn kan komen, dat is zeer dienstbaar, maar daaronder zit nog iets anders en die verdieping, daaronder, dat is de plek, waaruit wij vandaag aan het werk gaan, “Daar BINNENIN”. Dat is ook waarom je hier vandaag bent, omdat dat een diepe roeping is.

Want het denkwerk houdt op een gegeven moment ook op, dan stopt het en dat is ook logisch. Ja, die gesprekken die ik voer die… zijn eigenlijk heel sterk gericht en dat is ook waarom ik dit stukje werk ook doe, zijn heel sterk gericht op het terugtrekken en het ontvlechten van een hele grote machinerie en zeer geavanceerde technologie, die over en door de mensheid, ook hier op deze wereld kruist. En daaruit weg te gaan en dus echt te gaan naar de vrijheid en alle mogelijkheden open. En dat is echt een weg op zich en dat weet je zelf net zo goed, dat is een weg, waar je veel over kunt struikelen in het begin, maar als je in die weg bent van jezelf, dan is er geen compromis meer, want dan voel je wat je” Hart” is, want dan voel je als iemand vertrapt wordt, ook al trap je mee in het verleden, dat je die persoon bij de pols pakt en zegt: ”Kom maar.” Want wij zijn uitgetrapt in de verdieping waar ik ben met mijn bewustzijn.

Dat is eigenlijk ook een van de medetekens van het kruis, waar we dus zien als het kruis van Christus, is eigenlijk het centrum midden in de mind, de “mind wereld”. Want als daar echt wordt geleefd in volledige “Openheid”, dus die beweging in volledige openheid, dat is een Symbolische Frequentie, die echt een resonantie is. ”OPENHEID”- ik heb niks te verbergen, ik hoef niks te bevechten, ik hoef er alleen te “ZIJN“. En als het mij niet lukt, dan doe ik gewoon dit, maar meer dan dat doe ik dan ook niet. Dan is het ook hè. Op het moment dat deze frequentie vanuit Bewustzijn wordt gelanceerd, dan luistert elke cel van een levenskracht naar subtiliteit, naar jouw aanwezigheid en zodra wij de armen dichttrekken en gaan wij onszelf beschermen, en dan zetten wij de voeten op de ander, en we slaan een nagel door die ander heen, dan zijn wij zelf niet meer die Openheid.

Dus ik heb het hier specifiek over een “Oorspronkelijke BewustzijnsKracht” een trilling die echt gaat over “Dienstbaarheid” en ja jongens, ik weet ook net zo goed als jullie, ik denk dat ik dat zo zou kunnen mogen zeggen, misschien klopt het niet, maar ik weet net zo goed als jullie, dat in deze wereld de uitdaging op de loer ligt, om de hoek, om de beweging van “Je Bewust Zijn” weer dicht te trekken. Maar de waarheid is dat je moet inzetten, en de waarheid is, dus plekken waar je wilt terugtrekken, dat je juist “Daar” jezelf meer moet laten zien. En al die gesprekken gingen en gaan over een subtiele beweging, die wij doen vanuit onze Liefde en Aandacht voor elkaar om dat beest, wat er door ons heen loopt in frequenties, subtiele gedachten of grove gedachten, om dat te kunnen zien en onszelf terug te kunnen halen. Dus ook om te luisteren, hey doe ik ook echt wat ik voel wat ik moet doen? nee ik voel het allang niet meer.” STOPPEN DAARMEE”

                                       “SPREEK DAN DE WAARHEID”

Het verhuist dan vandaar, van dit stuk hier, verhuist het dan daar, misschien is het wel een grote zegen, om je leven hier te ervaren, hoe het is om zonder de zorgen van je hoofd en van het systeem in een doos in het park te slapen. Want die mensen, die dat hebben gedaan, die weten wat dat is, en het is niet een weg, waar je zomaar altijd voor kiest, maar het moment dat je meemaakt, dan voel je de schoonheid van de “Echte Wereld” die in frequenties hier doorheen gewoon te voelen is.  Dus ZUIVERHEID en Kwantum Kracht en Oorspronkelijke Kracht, ik noem het nu eventjes buiten de derde dimensie. Buitenaards en Multidimensionaal bewustzijn uit andere werelden, die raakt de mensheid aan om op te staan, “jou” om op te staan en aan het werk te gaan. En in de fase waarin je nu zit, jezelf ter verantwoording te brengen van wie je nu op dit moment besluit te zijn, wat de doorgang is naar het volgende moment. Waar wij hier nu op aarde zijn aan belandt is een hele ruige. “Ruig” omdat hij heel snel gaat. Grote veranderingen komen nooit langzaam. 

(Bedankt voor het maken en delen van het transcript)

Bron: Martijn van Staveren Kwantum Force deel 1 (va 24 min)

Foto: Swansea door Jacob Thompson (Flickr)