Samen in de Samenleving

Als Bron verbonden Mens voel ik dat een deel van de missie die ik voel in het hier op aarde Zijn is om Het Samen IN de Samenleving terug te laten keren.
Om de Ware betekenis van Samen in het woord Samenleving weer te Verlevendigen.
Om de Mens familie weer Samen te brengen in alle Levenslagen.
Levenslagen waar geen enkele levensvorm die ontmoet word of ontmoet wil worden buitengesloten word van de warmte van de Bron van Leven.

Wij zijn hier om Warmte uit te doen laten gaan naar AL wat leeft.
Bevroren Harten zullen ontdooien en de Levens Vlam zal innerlijk weer voelbaar worden daar waar wij vanuit gelijkwaardigheid ontmoetingen aangaan met Elkaar.

In de stad Eindhoven waar ik geboren ben en tot anderhalf jaar geleden gewoond heb, heb ik altijd diepgaand genoten van de vele diverse kleurrijke ontmoetingen die veelal spontaan vanuit het organische NU plaatsvonden. Ontmoetingen op straat, in de winkel en in het bos met mede Mensen en Dieren.
Ik heb in alle tijdvlakken van mijn leven hier geleefd in Vriendschap met Mensen van verschillende culturen, in verschillende bewustzijnsstaten, verschillende geloofsovertuigingen en levensopvattingen.

Openheid behoort tot mijn Wezens aard en van Nature heb ik AL tijd Open gestaan en sta ik nog Open voor alle Mensen en Dieren.
En voor het voeren van gesprekken met wat wij hier noemen ‘vreemden’.
AL tijd heb ik gevoeld hoe vreemd het begrip vreemd voor mij is.

Ik heb echter door de jaren heen kunnen detecteren dat de zuigkracht van spirituele en religieuze programma’s zeer sterk zijn en  inwerken op de Mens met als rede de Mens die de God Kracht in zich draagt, De Kracht die AL het Leven verbind weg te houden UIT de open verbinding met AL het Leven en dus uit de Samenleving.
Wellicht werkt dit programma nog sterker in op de Mens die dieper terugkeert tot zijn Natuurlijke Bron Zelf.
Een Bron Zelf die van origine Open staat voor AL het Leven maar die er door dit programma mogelijk wederom van afgesloten raakt.

Onderdeel van dit spirituele en religieuze programma is dat er groeperingen van zogenoemde gelijkgestemden gevormd worden waarbij er door denkbeelden een afgeslotenheid ontstaat naar de mede Mens die niet ‘hetzelfde pad’ bewandeld of ‘lager is in bewustzijn’ of niet in hetzelfde gelooft.
De hele term gelijkgestemdheid en zo ook andere termen waar een groep mensen geduid word met een benaming laten voor mij vaak een afstandelijkheid tot de Samenleving zien en voelen.
Ik heb dan ook veelvuldig waargenomen dat er overtuigingen ontstaan binnen bepaalde ‘stromingen’ of groepen zoals ook de overtuiging die luidt:
WIJ dé bewuste (spirituele) Mensen weten het beter dan ….. (een overtuiging die meestal niet hardop uitgesproken word) waarbij ik maar al te vaak een tegenbeweging heb zien ontstaan tegen de zogenoemde onbewuste of niet gelovige Mens

Als de Ware betekenis  van God Mens werkelijk doorgrond en gevoeld zou worden, dan zouden wij weten dat beter en voor en tegen niet bestaan slechts en enkel in de persoonlijke denkgeest en we zouden weten dat OPENHEID het kern woord is wat in Ons Hart geschreven staat alsmede gelijkwaardigheid.

Afgelopen week maakte Winant mijn partner en ik een gevoelsmatige beweging  naar het Eiffel gebied in Duitsland.
Daar hebben wij zulke mooie ontmoetingen gehad met werkelijk prachtige Mensen.
Ik heb genoten van mij Zelf als een ‘Mens van de straat’ waarmee ik niet duid dat ik een Mens van de straat ben maar waarmee ik duid dat ik een Mens ben wat geniet van de spontane niet geplande ontmoetingen met Mensen en Dieren.

Ontmoetingen die door het Leven heen bij mij vooral plaatsvinden op straat ( in de winkel of natuur)
De straat daar waar de diversiteit van Mensen de mogelijkheid heeft elkaar te ontmoeten, als we maar open staan voor Elkaar en een ontmoeting met Elkaar.
Zo kwamen we tijdens ons verblijf in Monchau op straat bij een kerkje uit waar een bruidspaar net hun beweging maakte naar het altaar en wij hen ook weer zagen toen ze net getrouwd waren en het kerkje uitkwamen, ik heb zo diep mee kunnen voelen met de verbinding die zij met elkaar op hun eigenwijze beklonken, dat de tranen in vrijheid gestroomd hebben bij mij toen wij hen observeerde.

Ook kwamen wij tot een fysieke ontmoeting in Monchau die zoveel warmte gegenereerd heeft dat ik er nu ik dit schrijf nog innerlijk van gloei en de emotionele golfslag in mij nog kan voelen die deze ontmoeting teweeg bracht.
Armen hebben elkaar omhelsd en tranen hebben gevloeid in het ontmoeten van een prachtige Mens die werkt in een winkel waar wij waren, een Mens die we nog niet eerder als Mens hier ontmoet hadden maar waar de ontmoeting met dit Mens een Klank teweeg bracht tot in de oneindigheid zal door klinken.
Vanuit een diep gevoel hebben we ook een beweging gemaakt naar het vorig jaar door overstromingen getroffen gebied in de Eiffel en daar met mensen die getroffen zijn door deze gebeurtenis gesproken.
Door oprecht naar hen te luisteren en aandacht te hebben voor wat hen overkomen is werd ook daar de warmte van waarachtig Leven gegenereerd.
Het bezoek aan dit gebied deed in mij de herinnering ook opleven aan de keren dat ik in Nepal was en hoe heerlijk ik mij daar altijd in verbinding voelde met al die mooie Mensen op straat.

Ons verblijf in de Eiffel heeft mij een nog dieper innerlijk inzicht gebracht over mijn Zijn hier op Aarde.
Herinneringen van Levende bewegingen die ik gemaakt heb op deze aarde hebben zich in mijn Bewustzijn getoond de afgelopen dagen en over hoe ik AL tijd AL dat Open Bron Mens ben geweest, altijd in gesprek vanuit Openheid vanuit diepe Liefde voor AL het Leven.
Diepere Helderheid is ontstaan over de uniciteit van mijn blauwdruk en over wat het is waar ik mij Zelf écht ten diepste in kan Voelen en over wat de Levensstroom gestaag in mij en het fysieke lichaam laat stromen.

Ja, in de spontane vrije en ongeplande ontmoetingen die plaatsvinden in het NU met Mensen van allerlei aard daarin VOEL ik mij Zelf ten diepste!

Ik ben hier onder andere om als Mens Samen te Zijn met Mensen IN de Samenleving.
VRIJE Velden te scheppen voor AL het Leven om Elkaar in waardigheid en openheid te ontmoeten.

Want het is NU
Dat ALLES OPEN mag
Zodat het Leven doorgang heeft
Om in alles en naar alles en iedere levensvorm toe te stromen

Via Mij … Via Jou … Via Ons

Yinthe *


In Samenspraak met de Dieren

Onderstaande woorden zijn ontstaan middels observatie en in Samenspraak met de wezens die wij dieren noemen.
Ik ben een ambassadeur van Het Leven alsmede ervaar ik mijzelf ook als een ambassadeur in naam van de dieren zolang een groot deel van de Mens hen nog niet wezenlijk voelt en verstaat op de wijze waarop dit mogelijk is.

Als Mens voel ik de dieren verfijnder dan dat ik menig mede Mens voel, dit omdat zij zich in openheid laten voelen en ook ik open sta voor hen.
Zo versta ik vaak ook helder in gevoel wat zij communiceren.
Zij zijn namelijk eerlijk en direct en communiceren ook op die wijze.
Dieren zijn zo Wezens vol puur in de wijze waarop zij verbinding maken.

Wat mij opvalt is dat de dieren een ‘bij rol’ lijken te hebben hier in deze wereld.
Zelf ervaar ik dat Zij een gelijkwaardige positie hebben in relatie tot de Mens, ook in de processen die er gaande zijn hier op aarde.
Wat er geschied op aarde alsmede ook buiten de aarde gaat ons allemaal aan en ik zie dan ook vanuit mijn bewustzijn en mijn visie dat er veel meer erkenning, ondersteuning en aandacht, zachtheid en liefde en samenwerking mag zijn voor en met de dieren wezens vanuit volledige gelijkwaardigheid.
Ook tussen Mens en Dier mag de hiërarchie komen te vervallen.

Ik voel mij dan ook diep bewogen om zichtbaarheid te scheppen in het blikveld van mijn mede Mens en om een bewustzijnsschakel te Zijn aangaande het in herinnering brengen van wie de dieren werkelijk zijn en welke bijdrage zij leveren in het mede in balans brengen, het verfijnen en verdiepen van de gevoelslagen in de Mens en het algehele Leven hier op aarde.
Zodat de rechtmatige plek die de dieren wezens hebben in de schepping weer erkend zal worden.
Ook voel ik mij bewogen een schakel te zijn om het diepe weten dat verborgen geraakt is in de Mens te stimuleren zodat de Mens zich het feit weer zal herinneren dat de mogelijkheid er is dat buitenaardse beschavingen * Onze sterrenfamilie * zich tonen door de  (huis)dieren op aarde heen en op deze wijze met ons communiceren en ons observeren en informatie naar ons toe transporteren.
Tevens is het zo dat er ook buitenaardse (Mensachtige)  wezens zijn die Zelf het uiterlijk van een dier vertonen en ook hier mag de Mens zich weer bewust van worden want zij zullen zich nu ons bewustzijn zich steeds meer zal gaan verruimen ook gaan tonen aan de Mensheid.
Zelf voel ik mij nauw verbonden met de leeuwenbeschaving.

Samen het Leven belevend en bevoelend met de prachtige wezens (de honden) die je op de foto ziet bij de tekst kwam onderstaande tekst tot stand.
Niet omdat het enkel hen woorden zijn, want ik heb geschreven in naam van alle dieren wezens.
Echter de tedere voelende en liefhebbende wijze honden waarmee ik samen leef zijn het wel die mij dagelijks diep observeren en mij aanraken in mijn diepste emotie en voel Kracht.
En door hun aanwezigheid heb ik kunnen voelen… Ja, dit is het Moment…
Om te spreken in naam van De  dieren *

Grote dankbaarheid in en vanuit mij voor ALLE dieren die er Zijn en die Hier Aanwezig Zijn met Ons
Pure, wijze,  zachte en krachtige Wezens die wij weer in gelijkwaardigheid moge omarmen als onderdeel van het Geheel.

*********************************

MENS

WIJ …  die dieren genoemd worden
Wij zijn met vele hier
SAMEN met Jullie

Zijn jullie bereid om de scheiding die door denkbeelden tussen ons is ontstaan op te heffen
Om het denkbeeld te laten vervallen dat wij minder zijn omdat wij ‘dier’ zijn
En jullie meer omdat jullie Mens zijn

Zijn jullie bereid om Jullie Ware Zelf te openen voor Ons
Om de Levens Hartslag te voelen die ook in ons klopt
Zoals ook in jullie

Zijn jullie bereid  om op gelijke voet te staan met Ons
Om de gelijkwaardigheid van Wezens Vol Leven weer te Beleven Samen
Waardoor de hiërarchie van hoger en lager zal komen te vervallen

Zijn jullie bereid om de Taal te spreken die wij spreken
De Taal van gevoel
Want vanuit gevoel verbinden wij en spreken wij

Zijn jullie bereid om Ons toegang te geven tot jullie gevoelsbeleving
Zodat jullie Mensen Ons weer echt kunnen Voelen
En daardoor ook weer jullie Zelf

Zijn jullie bereid om naar Ons te luisteren
En om Ons écht te horen
Om te verstaan wat Wij communiceren van Wezen tot Wezen

Zijn jullie bereid om te herinneren
Dat Het Ware Leven geleefd word in het NU
Want dat tonen wij jullie

Zijn jullie bereid tot realisatie te komen dat ook wij Wezens Zijn met gevoel
En dat het tijd is om ons te erkennen als Wie Wij Zijn
Zodat we  in harmonie kunnen Samenleven en Samenwerken met elkaar

*
http://www.natuurlijkmenszijn.nl


Een Thuis gezocht voor het mooie Wezen James

Lieve Mensen,

Nadat anderhalf jaar geleden mijn aardse zus de aarde verliet is haar hond James bij mijn ouders in huis gekomen.
Mijn ouders ervaren beide fysieke beperkingen waardoor de zorg, met name het uitlaten van James steeds moeilijker word.
Een tijdje geleden hebben zij hun wens voor een andere Thuis naar mij en mijn partner uitgesproken.
Direct konden wij beide voelen hoe passend het voor James zou Zijn als hij als maatje ontvangen zou kunnen worden door een Mens dat zich bewust is van zich Zelf.
Een Mens wat geduldig en zachtaardig met hem om kan gaan en hem kan laten Zijn wie hij is en tevens hem de warmte en liefde kan laten toekomen die hij en ieder dier verdiend.

Ik heb en voel zelf een diepgaande band met James.
En terwijl ik dit schrijf ervaar ik diepe emoties bij het voelen van hem en de schoonheid die hij deze wereld in draagt.
Wij zouden hem dolgraag een Thuis bieden bij ons maar onze woonruimte biedt met de 2 honden die we al hebben geen ruimte voor zijn mooie gespierde lijf 🙂

James is een lieve jongen en valt onder de ras naam Old English Bulldog.
Hij is 4 en half jaar en gecastreerd.
James is zoals alle dieren heel bijzonder, bij hem uit zich dit in verschillende eigenheidse karakter eigenschappen.
James houdt van genegenheid, liefkozing en warmte delen, hij leeft echter vaak ook in zijn eigen wereld wat maakt dat hij vaak niet reageert zoals een mens die graag wil dat de hond doet wat hij zegt zou willen.
Ik vind dat juist zo charmant aan hem maar heb opgemerkt dat dit weleens tot irritaties leidt bij mensen en dit is nou juist ook waarom ik voel dat hij als maatje ontvangen zou moge worden bij een mens of mensen die hem kunnen laten Zijn en geen verwachtingen stellen aan hem waar hij gewoonweg niet aan kan voldoen.
Hij snapt commando’s niet en gaat ook niet zitten en pootjes geven, Tja … dat heb je met wezens die weten wat Vrijheid is 🙂
Soms kan hij ineens enorm enthousiast zijn en alle kanten op rennen en springen, vooral als hij mensen ontmoet die echt verbinding maken met hem en als hij andere honden ziet.
Hij zou bij het ontmoeten van andere honden wellicht wat voelende en geduldige begeleiding nodig hebben, omdat hij in zijn enthousiasme de grens van de andere hond niet altijd respecteert in zijn drive om te spelen, bij andere reuen is dit weleens tot een krachtmeting gekomen.
Ik heb waargenomen dat het heel fijn voor James zou zijn om 1 maal per dag een langere wandeling te maken zodat hij zijn energie kan laten stromen … een grote tuin zou ook geschikt zijn hoewel hij gewend is om in een flat te leven.
Het enthousiast zijn .. zijn echter momenten .. overall is James erg rustig en vaak dus in zichzelf gekeerd .. Zoals wij hem nu kennen ..
Wat belangrijk is om te weten is, dat James tijdens het uitlaten aan de lijn een vaste hand nodig heeft want hij is met zijn spiermassa behoorlijk sterk.

Als lezer van dit bericht kun je mij mailen als je meer informatie zou willen over James en/of James zou willen ontmoeten.
Wanneer je direct een diepe Ja voelt om hem als maatje in jou leven te ontvangen kun je me dit ook laten weten.

Mailen kan naar Yinthe@natuurlijkmenszijn.nl

Het doorsturen of delen van deze oproep zou fijn Zijn.

Liefs,

YintheOnderdrukking door digitale technologie

Als Mensheid zijn we buiten onze Ware Zelf om ons gaan verhouden tot digitale technologie en de apparatuur die ons aangeboden word om gebruik van te maken.
Buiten onze Ware Zelf om daar bedoel ik mee dat de Mens digitale apparatuur is gaan gebruiken als een automatische gedragshandeling zonder zichzelf vanuit bewustzijn te  begeleiden in het gebruik ervan.

Tijd doorbrengen achter schermen en met apparatuur is wellicht een van de grootste hedendaagse afleidingen waar de Mens aan onderhevig is.

Technologie kan ons als Mens vele voordelen bieden wanneer het gebruik ervan voortkomt uit het Zelf, begeleid word vanuit het Zelf en ten diensten staat van het Bewustzijn van de Mens, de aarde en al het leven in de kosmos.

Echter, we hebben digitale technologie dermate veel ruimte gegeven dat het geleid heeft tot een enorme onderdrukking van het voelende – Bewustzijn.
Naast dat technologie leid tot onderdrukking wat ten kosten gaat van de verbinding met het eigen Zelf, heeft technologie ook geleid tot een enorme armoede van voelend contact met andere Levensvormen.

Laten we eerlijk zijn om te bekennen dat er een grootste verslaving ontstaan is aangaande het gebruik van de diverse apparatuur die tegenwoordig voor handen is.
Een Mens zou zich ogenschijnlijk geen raad meer weten zonder de dagelijkse bezigheid van veelvuldig tijd doorbrengen achter en met schermen.
Het dagelijks (veelvuldig) checken van mail, social media,  het nieuws en het voeren van telefoongesprekken, sms-en en appen om maar wat te noemen neemt vele levensmomenten in beslag.

Levensmomenten waarin de Mens écht Aanwezig zou kunnen Zijn.
En mogelijk aandacht zou kunnen besteden aan zijn eigen innerlijke voelende Natuur en alle krachtige creatieve en scheppende bewegingen die daar mogelijk uit voort kunnen komen.

Zelf draag ik het vermogen in mij om verfijnd  en helder te voelen wat technologie en het gebruik van apparatuur doet met mijn en naar mijn inziens onze gemoedstoestand, ons bewustzijn, ons fysieke lichaam en brein.
De verfijning en helderheid om dit te voelen komt voort uit mijn natuurlijke vermogen maar ook vanuit het feit dat ik in de voortgaande jaren en nog steeds mijzelf begeleid in het gebruik van apparatuur.
Ik heb nog nooit een smartphone gehad en meerdere langere en kortere periodes heb ik de afgelopen 10 jaar doorgebracht zonder gebruik te maken van telefoon of laptop.
In reizen naar verre landen, binnen NL maar ook als ik thuis was.
De periodes waarin ik geen gebruik maakte van apparatuur en de drangmatigheid neutraliseerde die in mijn brein was ontstaan om gebruik te maken van apparatuur zijn voor mij periodes geweest van diepe uitzuivering en hebben een enorme bijdrage gehad aan het verruimen en verdiepen van mijn gevoelsbewustzijn en lichaamsbewustzijn.

In mijn dagelijks leven is het dan ook een bewuste keuze om het gebruik van telefoon en laptop te beperken tot een minimum.

Naar mijn inziens kunnen wij als Mens een grootste bewustzijnsbeweging maken door onszelf open te stellen om dieper te onderzoeken en te doorvoelen wat digitale technologie en het veelvuldig en vaak ook nutteloos gebruik van apparatuur doet met onze natuurlijke trilling en voelende bewust Zijn.
Wij kunnen collectief en gezamenlijk een beweging maken om het goddelijk gevoelsbewustzijn dieper en krachtiger uit te laten dijen.
Zodat de Levens Bron krachtiger tot Leven komt in deze wereld.

Ik kan dan ook van Harte aanbevelen om eens in je Zelf op bovenstaand onderwerp te reflecteren en eens te doorvoelen en te onderzoeken hoe jij je verhoudt tot het gebruik van apparatuur én om wellicht eens een periode door te brengen zonder apparatuur of het gebruik ervan te minimaliseren zodat je voor je Zelf kunt voelen wat dit doet met jou.

http://www.natuurlijkmenszijn.nl


Geef dé Liefde een gezicht

Maak je Zelf VRIJ
Staak het ‘spel’ der rollen
Leg je maskers neer mooie Jij

NU .. is het Moment

Om ongeremd en ongetemd
Te Zijn wie je Bent
Dé Liefde te laten bewegen naar hem of haar die je kent én niet kent

Observerend aanwezig in alle lagen van bestaan
Vloeibaar de Liefdes Kracht
Naar AL wat leeft uit laten gaan

Geen onderscheid makend tussen goed of slecht
Tussen donker en Licht
Een ieder die je ontmoet je Ware Zelf tonen
Geef Liefde een gezicht

Niet de rozige en zoete Liefde
Die plakt en kleeft
Maar dé Liefde die Vrij laat
De Liefde die LEEFT

Ik weet wie Ik Ben
De waarheid spreekt via mijn stem
Ik hou van Jou
Jij die ik ken en jij die ik niet ken

Geef dé Liefde een gezicht
Ben het gezicht van Liefde

http://www.natuurlijkmenszijn.nl


Bron van informatie

We zoeken
We kijken
We luisteren
We geloven
We verorberen
We verslinden
We vergaren

INFORMATIE

Sociaal, cultureel, maatschappelijk, werelds, religieus, spiritueel, wetenschappelijk.

We zitten zo VOL van overtuigingen waar we in onze zoektocht naar informatie van overtuigd zijn geraakt.
Dat de innerlijke informatie Bron ver weg LIJKT te zijn.

Een innerlijke Bron waar Waarheid klinkt in Stilte
Waar Stilte een taal is die waarheid spreekt
Een Mens die de Taal van Stilte verstaat
Komt tot zijn eigen innerlijke Weten
En keert weder tot een eindeloze innerlijke informatie BRON
Dit Mens komt tot de realisatie en het besef
Zelf een deel te Zijn van dé levende ademende kosmische bibliotheek

Zolang een Mens afhankelijk is van de verstrekking van Ware of onware informatie gegeven door externe informatie verstrekkende verstrekkers zal de Wezens eigen informatie Bron niet geweten, gehoord, verstaan, gevoeld, beleefd en geleefd worden.

Om Vrij te komen van deze externe afhankelijkheid kunnen we in feite maar een beweging maken en dat is de beweging naar Binnen.
Om Binnen in onszelf het Vertrouwen in ons Zelf en onze Ware Aard te verruimen.
We hebben een stevige basis van Vertrouwen in ons Zelf nodig om Vrij te komen van afhankelijkheid zodat we Krachtig autonoom kunnen en zullen Zijn.
En van binnenuit naar buiten, vanuit Eigen Kracht … Samen …
Onze rechtmatige plek als Wijze Wetende Voelende Mensen weer in kunnen nemen op deze prachtige Aarde.

http://www.natuurlijkmenszijn.nl


Mens van Vrede

De Mens van VREDE
Weet dat Hij of Zij Zelf vrede is
En handelt als zodanig

De Mens van VREDE
Denkt niet in tegengestelde
Kent geen goed of fout

De Mens van VREDE
Verblijft in het midden en observeert
Vanuit een neutrale blik tempert Hij of Zij de storm

De Mens van VREDE
Verklaart niemand tot zijn vijand
Ook niet degene tegenover zich die zichzelf een vijand noemt

De Mens van VREDE
Laat zich niet verleiden tot een gevecht
Maar strijd vanuit zijn vurige Hart vol Liefde voor AL het Leven

De Mens van VREDE
Verklaart dé Liefde
Nimmer oorlog

De Mens van VREDE
Is een Levensvlam hoeder
Met zijn of haar blik ontvlamt hij de levensvlam in zijn mede Mens

De Mens van VREDE
Draagt in zich dé Levens Kracht
Vanuit deze Kracht ontstaat wereld VREDE

De Mens van VREDE
Laat Vrede ontstaan
Door Vrede te ZIJN

Ik Ben een Mens van VREDE
Met mijn hand op mijn HART
Verklaar ik Vrede aan ieder levend Wezen

Vele Mensen van VREDE
Zijn hier op aarde
Mensen van Vrede verenig je in Kracht met elkaar

Hier en NU en schep Vrede

http://www.natuurlijkmenszijn.nl


Kom tevoorschijn

MENS

JIJ … uniek, authentiek, specifiek … JIJ
Wie Ben Jij

Wat Voel Jij
Wat voel jij werkelijk

Hoe voelt het om Jij te Zijn van binnen
Wat draag jij mee aan de binnenkant wat buiten nog niet kent van Jou

Wie ben Jij
Niet de aangepaste jij maar dé originele Jij …

De Jij die wezenlijk VOELT
En dat gevoel LEEFT

Laat het Leven stromen
Als Leven doorstromend Mens

Op JOU eigen Wijze
Wijze Mens

Het Moment is NU
Om tevoorschijn te komen

Om je Zelf vanuit innerlijke dieptes
Open te Baren

Om Mens te Zijn in Openbaring
In de Ware hoedanigheid van Zijn

Jou Dans te dansen
Als schepper van jou dans

Niet meer aanpassen aan
Niet meer meekleuren met

Maak ruimte voor je Zelf
Neem ruimte voor je Zelf

Om Aanwezig en met aandacht de portalen in je lichaam te openen die doorgang bieden
naar de binnen Werelden waar JIJ de waarheid weet en kent

De waarheid van wie het is die jij werkelijk bent
JIJ … uniek, authentiek, specifiek … JIJ

JIJ bent niet zoals een ander
Wat een Ware Vreugde dat dat zo is

Besef de Schoonheid
Van je eigen Ware Zijn

JIJ én Ik
In AL onze Wezens eigen eigenheid

Zijn Hier
Om kleuren toe te voegen aan de grauwe tinten die uit programma denken zijn ontstaan

WIJ Zijn Hier
Om portalen naar gevoelswerelden Open te laten gaan

De herinnering van wat Mens Zijn werkelijk is
Zal zich Openbaren als jij je Zelf open baart

JIJ als jij
Ik als ik

Uniek, authentiek, specifiek

Emotionele vibratie stromen
Is Kracht die Vrij wil komen

Laat de tranen maar komen
Laat ze maar in vrijheid stromen

Kleurrijk is de schepping
Van de Ware Mens die Voelt

Kom tevoorschijn
Wezens Mooi Mens

http://www.natuurlijkmenszijn.nl


Verhalenverteller

Er zijn volkeren en stammen op onze mooie Aarde die dichtbij de Oorsprong en de natuur staan waar verhalen vertellers hun plek innemen.
Generatie op generatie Zijn er in deze stammen verhalenvertellers en word er een diversiteit van verhalen verteld waardoor volkeren in staat zijn een natuurlijke Oorspronkelijke verbinding te behouden in zichzelf met zichzelf, met elkaar, met andere werelden en andere beschavingen, de Aarde, de Natuur en alle natuurlijke elementen zowel aards als buitenaards Kosmisch.

Mijn observatie laat mij zien dat wanneer wij Mensen bij elkaar komen en ons via woorden met elkaar verbinden en we elkaar onze belevingen en ervaringen vertellen, we ook ons verhaal vertellen.
Dat maakt dat ik zie dat wij allemaal verhalenvertellers zijn.
En dat verhalen vertellen niet enkel toebedeeld is aan volkeren die bij ons bekend staan als indianen, sjamanen en de native people.

Laten we ons daar Bewust van Zijn.
En van het feit dat we scheppende verhalenvertellers Zijn.

Want onze verhalen … zijn net zoals onze gedachten scheppend …
Wij vormen er onze realiteit mee.

Welk verhaal verkiezen wij te vertellen?
Vanuit welke ‘laag’ (gevoel of hoofd) vertel je jouw verhaal …. IS het door jou vertelde verhaal eigenlijk wel jouw verhaal?
Vertel je een origineel verhaal vanuit eigen ervaring?
Of vertel je een verhaal dat een kopie is van andermans verhaal?

EN ….. hoe verkies JIJ te luisteren naar een verhaal?
Luister je vanuit aandacht en aanwezigheid.
Luister je naar het verhaal wat je hoort en geloof je dan ook dat het per definitie waar(heid) is?
Of luister je en vind je per definitie dat alles wat je hoort niet waar(heid) is?
Of kun je het in het midden laten terwijl je observeert terwijl je luistert?

Verhalenvertellers bevinden zich in iedere laag van de zogenoemde Samenleving.
Ook in de regeringen op deze aarde.
De momenten waarop zij ons hun verhalen vertellen noemen wij in onze huidige beleving van wat er gaande is persconferentie.
Alleen het woord persconferentie werkt naar ik vermoed bij veel mensen op de zenuwen én dat is ook precies DE bedoeling van de aankondiging dat er een persconferentie met verhalenvertellers komt.

We zouden ons kunnen af vragen waarom er telkens vooraf via vele kanalen aangekondigd word dat er een pers moment is.
Een Moment van het opnieuw scheppen van een verhaal dat naar alle waarschijnlijkheid niet jou verhaal is.
Er is geen twijfel over het feit dat veel Mensen weten en voelen dat het NIET hun verhaal is, dat is duidelijk alleen al door te kijken naar alle strijd en weerstand TEGEN het verhaal van de verhalenvertellers in de regering.
Bewustzijn mag komen in het feit dat of je nu voor of tégen het verhaal bent je eigenlijk een mede verhalenverteller bent en een mede in standhouder van het verhaal bent wat je niet wilt op het moment dat het gespreksonderwerp telkens op dat verhaal uitkomt.
Woorden zijn namelijk ook energie en verworden ook tot een schepping wanneer je vaak spreekt over een onderwerp.

De strijd, de weerstand en de protesten hebben tot dusver het niet Mens en Wezens eigen verhaal mee in stand helpen houden.
En dat nu al 2 jaar.
Want terwijl er strijd gevoerd word tégen het verhaal wat we niet willen word nauwelijks tot niet het eigen scheppende verhaal verteld en GELEEFD.

En voor AL op het woord GELEEFD wil ik even de nadruk leggen.
Verhalen vertellen is een prachtig vermogen van de Mens.
Een verhaal LEVEN is dit vermogen om zetten tot een Levensvatbare Schepping.

Welke realiteit voel jij in jou?
Welke realiteit voel jij te scheppen?

Welk verhaal vertel jij?
Welk verhaal LEEF jij?

Als wij als Mens verandering willen zien.
Dan dienen WIJ ZELF te veranderen.
En de verandering te Zijn.

www.natuurlijkmenszijn.nl

Voor meer informatie over Frequentie Beeld tekeningen (zie bovenstaand)

https://natuurlijkmenszijn.nl/frequentie/Bereid om te sterven

Wat is sterven?
Wat betekent sterven werkelijk en wezenlijk?

Is sterven dat wat ons verteld is en wat wij aangenomen hebben als waar?
Is het de betekenis die wij eraan gegeven hebben en dat wat wij geloven?

Is sterven het achterlaten of afleggen van het fysieke lichaam?
Is sterven überhaupt (enkel) het achterlaten van het lichaam of zou het een beweging kunnen zijn die voor veel mensen NU nog ondenkbaar en onacceptabel is?

Word de ware betekenis van wat sterven is wellicht bewust en welwillend verborgen gehouden voor de Mens?

Zijn Wij in staat om hetgeen wat verborgen gehouden word over dit onderwerp (en vele andere onderwerpen) Samen in het Licht te brengen waardoor het niet langer verborgen zal zijn en de Waarheid tot LEVEN kan komen in deze wereld?

Zou sterven iets wezenlijks anders en diepers kunnen zijn en zijn dan wat we tot nu toe voor mogelijk hebben gehouden?

Een verschuiving wellicht in de perceptie van hoe je in het LEVEN navigeert en het Leven beleefd?
Een totale en diepgaande ommekeer in voelen en denken?
Een verschuiving van persoonlijk voelen en denken naar Wezenlijk voelen en denken?
Een radicaal alles overhoop halen in jezelf om de GOUDEN diamant die je bent onder het stof van deze wereld vandaan te halen?

Is sterven wellicht het loslaten van een identiteit die je aangenomen hebt als wie je denkt te zijn…..
Maar die je NIET bent?

Is sterven het einde van iets of wellicht een terugkeer tot ALLES wat en wie je werkelijk bent, altijd was en altijd zult Zijn?
Zou sterven in werkelijkheid het Weder opstaan kunnen zijn in wie je Werkelijk en Wezenlijk bent?
Wellicht zonder je lichaam achter te laten…. Maar hier te LEVEN en te ZIJN in je ware staat van Zijn?
Is sterven wellicht het terugkeren naar je ware staat van Zijn … Het tot LEVEN komen Binnen deze wereld?
Of wellicht een andere wereld?
Of is het het weer LEVEN in je Oorspronkelijke Wezens Eigen lichaam?

Heeft sterven wellicht een dermate ruime betekenis dat meerdere antwoorden gegeven kunnen worden op de vraag…
Wat is sterven?

Als het zo is dat je onder de stof van deze wereld AL tijd al was wie je Bent en altijd zult Zijn …….
En jij je dit NU weer herinnert of zult herinneren…..
Dan stelt ons dit mogelijk voor een onderzoek waarin we gedachtes gaan denken en vragen gaan stellen aan onszelf en elkaar die we nog niet eerder gedacht hebben of gesteld hebben.

We zijn tenslotte geprogrammeerd om niet te denken vanuit Ons Zelf
Maar om een ander of anderen te laten denken voor ons en/óf andere het antwoord te laten geven op onze diepste vragen

Zou sterven kunnen Zijn dat we NU stoppen met een ander of andere voor ons te laten denken?
Zou sterven kunnen Zijn dat we NU stoppen met de antwoorden buiten onszelf te zoeken?
Zou sterven kunnen Zijn dat we NU stoppen met andere beslissingen voor ons te laten maken?

Zou sterven kunnen Zijn dat we tot LEVEN komen en onze eigen keuzes maken?
Geen aanpassing meer … Geen concessies meer …
LEVEN als wie we werkelijk ZIJN…

Dit zou het begin kunnen Zijn van een avontuur, waar ik je nu toe uitnodig…..

Een avontuur om buiten de kaders van het huidige voelen en denken te treden en een verfrissende en bruisende beweging te maken in jezelf om een onderwerp in het Licht te brengen in jezelf waar je wellicht nog nooit eerder over nagedacht hebt.
Een onderwerp waarover je wellicht nooit eerder gesproken hebt met jezelf en andere Mensen en Wezens.
Door dit onderwerp op tafel te leggen kan er mogelijk een VERRUIMING in je voelen en denken ontstaan.
Een verruiming die je de ruimte laat voelen om je Zelf als wie je werkelijk Bent ruimer te ervaren.

Om tot de ontdekking te komen…
Dat JIJ ruimte BENT
Dat WIJ ruimte Zijn

RUIMTE is onze Essentie

Wellicht is het nodig om bereid te Zijn om te “sterven” om die ruimte te ZIJN?
Wellicht kan enkel dan een NIEUWE wereld ontstaan?
Of is het mogelijk dat die wereld AL bestaat en weer zichtbaar word in de perceptie van onze waarneming……..
Als wij bereid zijn onwaarheden op te geven voor de waarheid en dat dat dan sterven is?

Is sterven wellicht de terugkeer naar onze Oorsprong?

In onszelf liggen de antwoorden op de vraag en vragen wat sterven werkelijk en wezenlijk is.
We dienen tot de leegte te komen in ons Zelf om de antwoorden die we AL weten weer te weten in ons menselijke bewustzijn.
De antwoorden zullen weerklinken in de ruimte van Ons Zijn.
Als we bereid zijn gedachten en overtuigingen die we eerder gedacht hebben of voor waarheid aangenomen hebben los te laten.
OOK de religieuze en spirituele overtuigingen waar ons bewustzijn mee volgegoten is door de vervlogen tijden heen!

Probeer de antwoorden niet buiten je Zelf te zoeken
Versta de kunst van het je Zelf verstaan
Mooie Levens Kunstenaar

Ter vervolmaking van deze tekst:
Ik Ben bereid om te sterven

http://www.natuurlijkmenszijn.nl