Beelddenken

Beelddenken is een van de manieren van telepathische communicatie

Dit is een broodnodige vaardigheid en een enorm krachtig hulpmiddel bij de studie van je Lichaam en andere Werelden.

Een communicatietool waarmee je beelden kunt creëren en uitlezen die veel verder gaan dan de sociaal-collectieve perceptie.

In de meest algemene vorm is dit telepathie – buitenzintuiglijke waarneming van informatie die op een bepaalde manier is georganiseerd – psi, aangezien beelden een product zijn van beeld-denken, een van de activiteiten van de menselijke psyche.

De processen die nu in de ruimte plaatsvinden en actief in een stroomversnelling komen, heffen de eerdere beperkingen in de zelf-manifestatie op.

Zonnevlammen transformeren het elektro-neuromoleculaire systeem (organisme) op de meest subtiele niveaus.

Dit is een kosmische realiteit. De Noösfeer is ontworpen om kosmische energie om te zetten in de psychische mentale structuren van iedereen.

De Mind heeft natuurlijk relatieve (subjectief-persoonlijke) en absolute niveaus. Het absolute niveau is de Balans van manifestatie.

Nu, bij een duidelijk uitgesproken intentie, kun je een nieuwe ervaring krijgen – open manifestatie, helder geluid van jouw uniekheid.

En hiervoor worden voorwaarden gevormd / georganiseerd volgens de intentie en het persoonlijke waarnemingsniveau.

Intentie is de Trigger

En hier zijn eventuele beperkingen in het beeld-denken als een stok in een wiel op hoge snelheid.

Vaak spreken onze Hogere Aspecten, the Guardians, tot ons in de taal van afbeeldingen. Telepathische interactie vindt vaak juist plaats door de overdracht van informatie in de vorm van verschillende soorten afbeeldingen.

En de bereidheid om ongebruikelijke, voorbij de ‘menselijke’ beelden te gaan, is een kans voor expansie, leidend tot kwalitatief nieuwe niveaus van communicatie met Zichzelf en de Wereld.

De zuiverheid van de perceptie van de binnenkomende kennis hangt af van de stroom van het fysieke lichaam.

Wat op zijn beurt afhangt van de stroom van waarneming: de bereidheid om de werkelijkheid te zien / horen / waarnemen zoals die is, zonder beschermende illusies en zonder een ‘harnas”, die de beweging beperkt.

Dit is zo’n interessante tijd waarin “niets werkt en alles werkt.”

Dat betekent, datgene zal werken wat we als belangrijk zien, geschikt specifiek voor ons …

Precies wat we onszelf toestaan ​​te activeren.

Je kunt zelf bedenken wat je nodig hebt.

Er is een hercodering van het lichaam, veel reacties gebeuren voor het eerst, daarom schrikken we door het onvermogen/ onmogelijkheid om ze te identificeren:

– geluiden van energiebeweging,

– de reactie van spieren en zenuwuiteinden op de stijgende elektriciteit van het lichaam,

– vreemde pijnen die door het lichaam migreren,

– trillingen in de ruimte,

– impulsen van andere wezens, gevoeld als een aanraking,

– portalen openen in het lijf,

– zoemende wervelkolom, enz.

Stel je het beeld van het Lichaam voor als een veelvoud aan lichtgevende kristallen. En alle informatie gaat er als een lichtgolf doorheen. Of het gaat niet doorheen als een woord, of gedachte, of daad, of het idee van de onmogelijkheid van wat er gebeurt ergens inhaakt … op hoge snelheid tegen de “beperkingen” vloog en zit nu “vast” in de subtiele structuren van het lichaam.

Dit is waar stroming ontbreekt.

Vragen aan jezelf:

Welke overtuiging / ontkenning / angst / twijfel was de beperking?

Welke gevoelens / sensaties / emoties werden op dit moment ervaren?

Eerlijk met jezelf …. waar sprake is van een overdracht van verantwoordelijkheid naar mensen / gebeurtenissen / omstandigheden, belang (primair / secundair) of een leugen tegen jezelf.

Een belangrijk punt dat het beeld-denken beïnvloedt, is denken zonder ontkenning.

Het platform van de derde dimensie, dat een overlevingsbasis heeft, heeft de vaardigheid gevormd om door ontkenning te denken.

Het is vaak gemakkelijker om te formuleren wat je niet wilt dan wat je wel wilt. Het scheiden van uw verlangens van de verlangens van anderen is een noodzakelijke vaardigheid voor verdere beweging.

Hoor zezelf en geloof wat je hoort.

Begrijp jezelf.

Ja, ik ben het.

En ik laat graag precies Dit zien, en wel op Deze manier. En al blij van de gedachte eraan.

Echt, vanuit het hart.

En dit vereist het vermogen om je hart te horen.

Verlang ernaar om het te volgen.

Moed en eerlijkheid.

Openheid en onbevreesdheid.

Ik zie hoe elke gedachte en elk woord, gevuld met impuls, in de ruimte in neon wordt geschreven, een spoor achterlaat en de werkelijkheid vormgeeft.

En met een toename van innerlijke kracht, groeit de snelheid van realisatie vele malen.

En het kan ogenblikkelijk zijn.

Daarom zal beeld-denken (zonder ontkenning) bewuste Aandacht vereisen – samen zijn ze een krachtige vaardigheid in het besturen van de werkelijkheid, de vorming ervan.

Een ander belangrijk aspect van beeld-denken is het vermogen om dankbaar te zijn.

Voor alles wat er gebeurt en voor wat niet gebeurt. Het is als ademen zonder na te denken.

In de metafysica is er vaak een dialoog met beelden die onmiddellijk worden gelezen op het niveau van gevoelens en sensaties, die vrij moeilijk volledig in woorden zijn over te brengen. Dat wil zeggen, de respons / reactie op informatie-uitwisseling is onmiddellijk en eventuele beperkingen, vooral angsten, zullen ernstige turbulentie en beëindiging van het contact veroorzaken.

Want met een dergelijke interactie zal onvermijdelijk wat er diep van binnen is, zich manifesteren.

Ofwel dankbaarheid en respect voor de keuzes van andere wezens, ofwel afwijzing en wrok.

En dat laatste sluit onmiddellijk het vermogen om te zien af, of er zijn vervormingen van de waarneming.

In dit geval zullen de gevolgen niet lang op zich laten wachten.

Ieder van ons maakt elk moment een keuze.

In de natuurkunde zijn er veranderingen in gevestigde attitudes en meningen. Een nieuw patroon wordt gevormd vanuit nieuwe inzichten, uitbreidingen, stappen in Evolutie.

Gedachten worden gemanifesteerd op basis van Zuiverheid en bewustzijn.

Alle aandacht voor het moment.

Alles zit erin!

Over gedachten en gevoelens, over de beelden die ze oproepen.

Nu is er een unieke kans om verder te ascenderen in Evolutie dan in de eerste instantie, tijdens de incarnatie, was gepland, de snelheid van veranderingen versnelde vele malen.

Het spectrum van energieën dat naar de aarde gaat, draagt ​​Goddelijke Kennis.

Geheugencellen beginnen uit te pakken. Als er voldoende cellen op een nieuw niveau zijn afgestemd, maakt de rest een enorme kwantumsprong voorwaarts.

Het nieuwe verwerpt het oude niet, het transformeert het.

De oude chemische bindingen zijn gedeeltelijk vervangen en tonen de heilige, spirituele essentie van materie. Dit is echt het wonder van cellulaire transformatie. De eerste beginselen van een lichtkristallen lichaam. Verandering van fysiologie zonder beëindiging van het fysieke bestaan.

Multidimensionaliteit van waarneming wordt geboren, het kan worden gevoeld.

Licht, het is in ons, in elke cel, die bewust is en lichtgevend.

Sana Turok   (vertaling uit het Russisch)


Het gaat in één KEER OPEN …

De kracht laat je heel subtiel dingen zien
Wat wij hier ervaren is geen spiegel van de realiteit, dus de realiteit die wij ervaren is geen spiegel voor ons innerlijk. Ja, wel van je persoonlijke ik, snap je. Daar zitten we dus in. Op het moment dat jij jezelf aan de hand durft te nemen vanuit de kracht en je kunt letterlijk stoppen met je leven te leven zoals je altijd hebt gedaan, dus je kunt het integreren met een veel groter potentieel in jezelf, dan ga je ontdekken dat de spiegel van de realiteit om je heen verandert. Dat komt niet omdat die realiteit verandert, maar omdat je met andere ogen gaat kijken. Dus de inhoud en intensiteit van de werkelijkheid om je heen valt en staat bij de gratie van waarneming vanuit dat andere veld.
Als je alleen maar vanuit je persoonlijkheid waarneemt en je helemaal verstrikt zit in dit leven, dan neem je dus alleen maar die werkelijkheid waar die werkelijk een reflectie is van het binnenste. Maar dat heb je vaak niet door omdat je dat niet ziet, want je bent je niet bewust.

Vraag: Ga je dan niet andere of steeds hogere synchroniciteiten zien?

Martijn: Ja je gaat de schepping letterlijk ontmoeten in de werkelijkheid buiten je, dus je gaat steeds meer synchroniciteit zien tussen verschillende gebeurtenissen om je heen.
In wezen is de werkelijkheid, die we nu als mens zien, eigenlijk helemaal geen afspiegeling van ons innerlijk ik.
Dus ik kijk zelf niet zoveel naar tekens om mij heen vanuit mijn persoonlijkheid. Als het wel gebeurt, en er zijn genoeg tekens, kijk ik altijd van hmm, in welke rol zat ik?
Op het moment dat je leeft vanuit de kracht, zul je niet meer die enorme borden tegenkomen. Dan krijg je hele subtiele, dat kennen we allemaal, aanwijzingen. En die subtiele aanwijzingen; de force spreekt op een hele subtiele wijze naar ons, op een hele subtiele manier en daar zullen we dus heel goed naar dienen te kijken en ook tijd voor vrij te maken, ook als er iets gebeurt dat we niet snappen. Dus dat we in het moment gewoon stoppen met wat we doen, we doen onze ogen dicht en nemen dat moment dat we zonet hebben gezien even naar binnen toe, we halen het beeld naar binnen, zijn aanwezig in het lichaam en spreek ik uit de kracht van creatie van force: ik ben de force, laat me zien wat hier de betekenis van is, laat het zien op de manier die mij bereikt. Ik geef de opdracht. En dan laat ik het weer los en ga ik er niet meer over denken.
Op het moment dat je dat niet vanuit je persoon bekijkt, maar vanuit een galactische rol, dan komt er nog meer toegang in dat veld, want het bewustzijnswezen, de kracht, reageert naar ons toe op onze toegankelijkheid.
Hoe toegankelijker we zijn, hoe bewuster wij er mee omgaan, hoe krachtiger dat binnenkomt.
En als je dan vanuit “de Kracht van het leven”, van het heelheidsprincipe gebruik maakt, doordat je het gewoon mag omdat je een deel van die kracht bent, dan zegt het veld van het leven letterlijk “Hè, wat fijn; wat fijn en groots van jou dat jij jezelf weer terug durft te plaatsen in de context van het geheel. Want je bent inderdaad een volmaakt heelheidswezen en nu dat je dat doet, kunnen we ook jou – omdat je je open en toegankelijk stelt – alles geven wat nodig is voor jou in het leven”.

******************************************************************************************************************************

Het gaat in één keer open

Het eerste waar we uitgaan is uit de mindcontrol-laag.
We hebben dus een mindcontrol-laag met zeer geavanceerde hersentechnologie van wetenschappelijke groepen uit deze samenleving, die een agenda uitvoeren van mensen die uit een andere tijd van deze aarde zijn gekomen (tijdreizigers) die de technologie hebben ontwikkeld in onze toekomst, zeg maar. Zij hebben die technologie overhandigd aan de huidige wetenschappers die de mindcontrol op ons uitvoeren, dat is maatschappelijke mindcontrol.
Dan heb je de interdimensionale mindcontrol die achter het bewustzijn zit van de neurologische programmering van het fysieke lichaam.
Die eerste, tweede en dan de derde laag worden opgeheven.
De eerste grootste verandering zal zijn als de manipulatie opgeheven wordt. Onze afgestompte werkelijkheid -want dat is het, deze werkelijkheid is heel vlak, hij is heel vaag, hij is heel kleurloos, en toch kunnen we zoveel liefde en kracht ervaren; die gaat in één keer open.
En dan zitten wij in een volledige vrije zone waar ons vermogen weer opgebouwd kan worden. Want wij representeren het heelheidsbewustzijnsveld. De mens is een uiting van de “supreme love”.

De mens op deze aarde wordt ook heel goed gemonitord, gezien en gadegeslagen op dit moment door iets meer dan 3000 verschillende rassen.
Op het moment dat je volledig in je geluk komt te staan, echt in je geluk, dan is zelfs geld helemaal niet eens meer belangrijk, dan kom je dus echt in de kern van het leven.
Op dat moment, als je dus echt in je geluk terechtkomt, ga jij, als je wilt, de opdracht geven, de instructie aan het veld, wat gemaakt en gecreëerd is door zeer geavanceerde van oorsprong afkomstige humanoïde rassen.
Want dat veld waarin wij leven, dit veld, is letterlijk gecreëerd om de instructies van de wezens die de kracht representeren, uit te voeren.
Het is “all in the heart”.

Bron: Martijn van Staveen, met dank aan Kim voor het juist nu onder onze aandacht te brengen


Ogen dicht, ogen open

(door Arlette Krol) Dit ben ik aan het oefenen:

Omdat ik me ervan bewust ben dat ik de wereld om mij heen niet kan begrijpen als ik niet weet wat ik er zelf bij voel. Dat er geen logica is als ik niet weet welk effect elke waarneming, observatie en interactie op mijn gevoel heeft.

Ik sluit mijn ogen en richt mijn aandacht op mijn gevoel op mijn hartstreek. Ik kom daar echt even aan. Ik voel hoe mijn aandacht bij mijzelf is. Met mijn bewustzijn helemaal bij mij. Dit kan al in een paar seconden al je het doet met serieuze aandacht.

Doe dan je ogen open, maar blijf met je aandacht in je borstkas. En terwijl je je nog steeds bewust bent van jezelf, kijk je naar de wereld om je heen.

Meestal ben ik er zo weer uit en ligt mijn focus weer buiten mijzelf. Ik herhaal dit heel vaak op een dag. Ik wil het mijzelf echt graag eigen maken.

Nu oefen ik dus om in de wereld aanwezig te zijn en te voelen, door bewust via mijzelf mijn omgeving te ervaren.

Daardoor voel ik wat alles met mij doet en krijg ik een heel ander begrip van de wereld. Ik heb weinig behoefte om te verklaren of te oordelen. Ik voel me meer onderdeel van mijn omgeving, want er is meer uitwisseling. Maar ik begrijp ook meer van mijzelf.


Wat zijn de Archonten?

Martijn: Ik kan er iets over vertellen op basis van wat ik erover weet, wat ik heb meegemaakt, niet vanuit een boek.

De wijze hoe wij naar het leven kijken en in het leven staan is erg lastig om bepaalde zaken een plek te geven. Zoals het woord “Tijd”. Wij denken in verleden, heden en toekomst en vanuit ons punt van waarneming is dat ook correct. De vraag is alleen: nemen we dat op de juiste wijze waar? Laten we er van uit gaan, dat het op dit moment eventjes waar is. Dan zou je kunnen zeggen, dat de archonten, of de archontische beschaving, het bewustzijn, wat daar is, een groep interdimensionale wezens is, die niet alleen op deze planeet aanwezig is, maar in het hele universum. Ook in andere universa en in het metaversum, dat is het hoofdbestanddeel van het universum.

Het is een beschaving, die erop uit is om te existeren zonder in verbinding te zijn met de Kracht van het Universum, dus de AL-kracht, of het Goddelijk bewustzijn, of hoe je het ook wilt noemen. Dit is een beschaving, die van huis uit geen vorm heeft, niet in het lichaam gevestigd is, maar gastheren uitzoekt om het bewustzijn van henzelf in te projecteren. Je zou dus kunnen zeggen, dat het een soort parasiet is, een parasitaire levensvorm, die als zodanig zich niet laat zien aan ons maar zich op een hele slimme manier weet te verhullen en ook aanwezig is in heel veel verschillende soorten beschavingen. En de Aarde heeft daar ook mee te maken en het bijzondere van de Aarde hierin is, is dat de Aarde daar een hele centrale rol in heeft omdat het bewustzijn van de mens op deze planeet een belangrijke schakel is in een heel groot experiment. Ja, dat mag ik eigenlijk niet noemen, een heel grote schepping die op gang is gebracht door allerlei andere beschavingen, waaruit de mens is ontstaan. En de mens heeft daar een hele belangrijke rol in, heeft een hele belangrijke betekenis, en is daar ook geïnvaseerd door de archonten. Je zou dus kunnen zeggen, dat de mensheid op dit moment, zonder dat ze het door heeft, althans het grote deel van de mensheid heeft dat niet door, onder controle is gebracht door een interdimensionaal ras, welke zich laat zien via andere rassen, waarin zij ook geïnvaseerd zijn. Dus we worden in een reeks, in een opeenvolging van allerlei lagen, worden we geconfronteerd met archontische rassen.

Jeroen: Op zichzelf zijn ze dus niet te herkennen? Omdat ze steeds in een andere hoedanigheid verschijnen en eigenlijk “in naam” van iemand anders?

Martijn: Ja, vanaf het punt zoals we het nu kunnen waarnemen in het zichtbare lichtspectrum, zouden ze niet een vorm hebben. Zouden we meer van onze oorspronkelijke vermogens kunnen gaan benutten, dan zouden we hen wel degelijk waarnemen als een vorm. Het is alleen in een heel ander tijdsraster, in een heel andere lichtdensiteit. Dus, ja, het is een hele slimme manier hoe ze zich buiten beeld hebben weten te houden.

Jeroen: Zijn ze werkelijk buiten beeld? Kunnen ze niet zichtbaar worden, op geen enkele dimensie of zie ik dat zelf een beetje anders?

Martijn: Ze kunnen wel zichtbaar worden, het hangt helemaal af van wat “zichtbaarheid” inhoudt. Is zichtbaar, dat “zij zichtbaar zijn”, of zijn ze zichtbaar omdat ze waargenomen kunnen worden door de waarnemer, dat is toch wel de vraag. En dat is de eeuwigdurende vraag binnen de wetenschap, natuurlijk, in kwantumwetenschappen, want wat is waarneming en wat is zichtbaarheid, natuurlijk. Maar het is zeker waarneembaar en daar zou je jezelf in kunnen trainen. Dat heeft ook alles te maken met het stukje herkenning en het is niet voor niets dat zij zichzelf onzichtbaar houden, omdat zij heel goed beseffen, dat zodra zij zich in het zichtbare lichtspectrum zouden manifesteren, met andere woorden, we zouden hen waarnemen, met onze fysieke ogen en onze hersenen zouden hen kunnen zien, dan zouden ze daarmee ook een stuk van hun bewustzijn in ons potentiële holografische veld laten zien, waarmee we hen kunnen detecteren en wij hen met een bepaalde wijze, die we op dit moment niet kunnen herinneren, zouden kunnen wegdenken, zomaar plat gezegd.

Jeroen: Duidelijk. Ik zie iemand op de chat zeggen: het ligt daaraan, hoe de ontvanger daarmee omgaat. Het is natuurlijk wel de vraag, of de ontvanger het doorheeft dat die “bezoek heeft”. Maar dat even ter zijde.

Martijn: Maar dat is een hele interessante opmerking, natuurlijk. Want het draait voortdurend om waarneming. En als je waarneming dan weer iets uitvergroot, dan gaat het eigenlijk om het vermogen, vermogen van de waarnemer of waarneemster. Wat kan hij of zij waarnemen? En is dat iets in het fysieke lichtspectrum of is het iets buiten het fysieke lichtspectrum?

 Kijk, de wetenschap op deze planeet heeft natuurlijk geleerd, heeft een aanname, dat er maar een soort werkelijkheid is. En dat is de fysieke werkelijkheid. Dat is de realiteit waarin atomen tegen elkaar aantrillen met een bepaalde frequentie waardoor het sterrenlicht, of het zonlicht of het licht van de lamp van je huiskamer wordt gereflecteerd op de dichtheid van atomen, waardoor dat lichtstraaltje in je lens terechtkomt en via allerlei ingewikkelde processen ontstaat er een driedimensionaal beeld, waarvan wij zien wat onze realiteit is. Dat is de basis aanname van wetenschap.

En nu blijkt, nadat eindelijk de wetenschap toch ook tot een bepaald inzicht aan het komen is op basis van hypotheses, dat er meer realiteiten zijn buiten het fysieke om. En in dat kader betekent dat een enorm grote omwenteling want dat zou kunnen betekenen, dat als we uitgaan van het feit, dat er inderdaad meer realiteiten zijn, dan alleen het fysieke, dat er meer lagen van bewustzijn zijn en dat er meer soorten beschavingen zijn buiten het fysieke. Dus dat schept heel veel mogelijkheden. …

———————————————————————————————————————————

Martijn:… Je zou ook kunnen zeggen dat de mensheid in een heel vergevorderd stadium een super geavanceerd beschaving is geworden, wat gecreëerd is door andere buitenaardse interdimensionale rassen, daar zijn wij de kinderen van. De beschaving is op een gegeven moment geinvaseerd geraakt, geïnfecteerd geraakt door de archontische strijdkrachten en heeft als zodanig een uitschakeling van het supervermogen meegemaakt. Dus dat circuit is voor een groot deel uitgeschakeld. Op dit moment is het zo dat de mensheid in een realiteit verkeert, welke geschreven wordt door een bepaald script en wij ervaren dat als onze “vrije wil”. En het is dus ook onze vrije wil vanuit deze visie. Er is alleen een heel grote invloed gaande in die realiteit. De beschavingen die ons nu bezoeken, de grote allianties, die beschermen ons voor vernietiging. Natuurlijk klinkt het heel raar als je bedenkt wat er allemaal rondom in de wereld gebeurt. Maar ik bedoel met beschermen het volgende: ze zorgen ervoor, dat het bewustzijn van de mens niet nog naar een lagere frequentie gaat als waar we nu al op zitten.

En waarom doen ze dat? Dat doen ze simpelweg, omdat ze onze ouders zijn, zo zou je het kunnen zien. En deze grote beschavingen, die bestaan uit twaalf losse en daarmee ook verbonden, grote buitenaardse superbeschavingen, die hier op de Aarde aanwezig zijn, hebben ons geschapen, hebben ons gecreëerd en het is er alles aangelegen om ons bewustzijn intact te houden. En zij prikkelen ons om wakker te worden, dat de krachten achter de schermen, zeg maar de derde partij, die tegen ons bewustzijn is, dat die voortdurend ingelijnd is op onze onwetendheid dat angst een onderdeel is van een heel groot deel van het oorspronkelijk vermogen. Het alleen op basis van onze referentiekaders en conditioneringen, dat wij het gevoel van angst voortdurend verkeerd interpreteren. Dus je kunt zeggen, dat er een interferentie is gebracht in het interperceptuele vermogen van de mens. Waarmee we de gevoelens interpreteren aan de hand van de kaders, die we hebben meegemaakt in ons leven. En daarom is het zo belangrijk dat als je angsten durft te doorlopen, te doorgronden, kun je angst in de grotere context zien als het supervermogen die bij ons oorspronkelijk bewustzijn hoort. En dat is waar ik over spreek. En dat is ook naar mijn idee, en ik spreek niet eens als Martijn, maar als ook een interdimensionaal wezen, naar mijn idee een kwantumsprong voor ons bewustzijn, als we dat durven af te leggen. Want op een moment dat we dat gaan afleggen, zijn we uit de invloeden van archonten, zijn we vrij om in contact te komen met buitenaardse en interdimensionale beschavingen, onze voorouders. En zullen wij dus ook gaan ontdekken, dat wij in feite ook weer leraren van hen zijn. En dat stuk samenwerking, dat is waar het om gaat. En alle krachten op de Aarde, die op dit moment alle touwtjes in de handen hebben, zijn er gewoon op uit om te zorgen, dat wij die frequenties niet kunnen pakken in ons bewustzijn door voortdurend het hologram van de Aarde te bestoken met heel speciale technologie. Waardoor wij met z’n allen steeds oorlogen en angsten zien en voelen. En daar moeten we vanaf.

Bron: fragmenten uit In conclaaf met Martijn van Staveren over Archons 27 maart 2015

Art: Luis Tamani Thought


Geleidde gedachte

Ben je je er bewust van dat als je een keer negatief denkt over iemand dat dát een schakeltje is binnen een heel groot programma wat gericht is op die persoon! Je participeert in een geleidde gedachte die gefragmenteerd is door misschien 300 mensen!

Dat beseffen wij niet maar dat moeten we wel gaan beseffen! En in die periode, ja dus ook de voorbode daarvan, de weken en maanden daarvoor mensen die me lief zijn waar ook van alles mee gebeurde in gedachten en die het contact verbrak of negatieve gedachten was. En ik vind het prima als mensen aan mij twijfelen, dat begrijp ik ook allemaal wel, dat vind ik ook goed, het moet ook echt het gezonde bewustzijn twijfelen aan alles wat een ander vertelt ook over mij om je eigen bewustzijn overeind te houden. Want die moet je dus in tact houden. Maar het waren zulke geniepige korte momenten bij elkaar opgeteld was dat de geleidde gedachten die uiteindelijk dat hele veld van die pijn als software liet ontstaan.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Alles is software en onze matrix is een software werkelijkheid. Er ligt een programma waaruit deze matrix is ontstaan, geschapen, gecreëerd, geprogrammeerd, codes!  En het bijzondere is dat als de mens zich aanzet met haar of zijn bewustzijn naar een object, ik noem het bewust even een object, materie, dat de informatie van die materie  zich anders gaat gedragen. Dat is kwantumfysica. Dus die informatie in de materie en er is dus geen materie, eigenlijk wordt de hele samenstelling van die materie gaat in beweging komen door menselijke observatie. En menselijke observatie is dus aandacht daarvoor.

Nou de aandacht die wij hebben voor deze wereld is eigenlijk minimaal. Als je aandacht hebt voor deze wereld, dat betekent dat je dus ook echt betrokken bent bij wat er plaatsvindt, dus betrokken bent bij een mens of een situatie dan is de werkelijkheid die je buiten jezelf ziet wordt geraakt door jouw aanwezigheid. Dat is de kwantum kosmische wetenschap. En als we zien op afstand binnen de aarde dan kunnen we zien dat de aardse mens en ik heb het over de mensheid in zijn geheel, eigenlijk nergens bij betrokken is. Zij laat voor zich regeren, zij laat beslissingen nemen, zij laat eigenlijk alles ontwikkelen, zij laat zich leven in modellen. Het is een totale ontsporing van betrokken zijn bij elkaar. En als we dat in ons eigen dagelijks leven zien dan wordt het wel duidelijk dat je op het ene moment ben je voor je moeder heel erg, heb je heel veel aandacht, maar op het andere moment niet. Nou dat klinkt vermoeiend zeg als je elke dag aandacht moet hebben. Ja maar dat is niet zo,  het is een heel automatisch bewustzijn.

Kwantumfysica laat ons zien dat aandacht verandering brengt in de draaggolf van informatie, dus de trilling. Oké. Gedachten, ik heb het over gedachten in het hoofd. Trillingsvelden, informatievelden, gedachten zijn informatievelden, die informatievelden zijn ook trillingsvelden dus ook energie.

Als jij denkt in een model wat niet van jou is maar in dat van een ander daarom vraag ik ook altijd van vergeet alsjeblieft mijn verhaal van wat ik vertel en ga van het onderzoek uit van wat je er zelf mee wilt doen, als je naar de gedachte kijkt, als iemand een model heeft van spiritualiteit of en model van een samenleving, echt een model van de samenleving, dus waar je in gelooft als mens dat je eigenlijk alleen maar kunt overleven door een rol in te nemen, door te studeren en te moeten werken voor geld en pas als je genoeg geld hebt echt een gelukkig leven kunt hebben, dat informatieveld als dat er is dan is dat ook echt alleen maar een aannameveld wat er is!! Want het wordt helemaal niet gevoeld!!

Dus je hebt een denkveld, een mind constructie, je hebt een denkveld dat noemen we gedachtevelden die in het veld komen naar buiten, dus dat is je gedachte maar je hebt daarnaast ook nog een gevoelsveld. Nou, nou is het heel bijzonder dat onze werkelijkheid die wij ervaren bestuurd wordt door verschillende intelligenties, mindcontrol maar dan veel groter en multidimensionaal. Er zijn 8 verschillende allianties van multidimensionale intelligenties die zich bemoeien met het experiment. Die, ik zeg het allemaal simpel hoor, want zo simpel is het niet. Ze hebben allemaal een joystick en ze kunnen met hun joystick sturen ze over de gedachten door de mens.

Dus het ene concept van bewustzijn komt bij die groep vandaan en het andere concept van wie god is komt bij die groep vandaan en weer een ander die praat over pendelen dat komt bij die groep vandaan. Ik druk het allemaal eenvoudig hè. Maar uiteindelijk zijn het allemaal constructies van de mind.

Het zijn eigenlijk artificiële instructies die plaatsnemen in jou! En als je een gedachte hebt die niet van jouzelf is, hoe goed het ook functioneert, dat staat daar los van, maar als je een gedachte hebt wat niet van jouzelf is, zit je per definitie in de gedachte van iets of iemand anders! En als je in de gedachte van iemand anders zit, zit je ook met jouw bewustzijn in de constructie van de ander!! En als je in de constructie van de ander zit, voer je ook de agenda van de ander uit omdat het informatieveld waarin je denkt, kwantumfysica, instructies geeft, menselijk bewustzijn geeft een verandering in het veld, een instructie geeft aan de informatie, onze werkelijkheid, om zich te gedragen op die en die en die manier.

Onthoud goed dat ik heb verteld: deze wereld is een gescript werkelijkheid!! Dus als je oorzaak en gevolg gebaseerd op keuzes, als je die naar voren haalt van: oké, wacht eens even, in elke nanoseconde is een explosie in de energie waar nieuwe scripten op aansluiten, in elke nanoseconde ben je…? dus dit prrrrrrrrrrr, een volledige beweging van allemaal keuzes die zouden kunnen worden genomen. Maar als jij dus die keuzes niet maakt, als jij niet voelt maar alleen maar denkt wat die ander denkt dan loop je dus de tijdlijn in van wat die ander wil!! Is dit te volgen zo?

Dit is wat hier kwantum gebeurt en daarom is het ook belangrijk en waardevol om hardop te zeggen van “als het zo is dat wij niet gekozen hebben voor deze werkelijkheid, maar dat die voor ons gekozen is, dan wordt het weleens een keer tijd dat we zelf gaan voelen en zelf een keuze maken ten diepste bij wat past en wat we écht voelen. En geen oplossing op basis van het script van wat we allemaal hebben meegemaakt! Want de oplossing op basis van dat script brengt ons in de oude gedachte en gaan we dus weer een tijdlijn in die je al volgt. Dus dan heb ik het over bitcoins, eigenlijk allerlei soorten alternatieve systemen van geld, die best wel binnen die tijdlijn jou rijk kunnen maken, maar is dat de oplossing?

Oké gedachten, modellen, dus als ik denk in een concept wat niet van mijzelf is heb ik eigenlijk geleidde gedachten van iemand anders in mijn lichaam. Dat wordt interessant! Oké. Jemig heb ik dan ooit wel zelf een keer nagedacht? Of heb ik mijn hele leven gedacht op basis van iets anders.? Hoever gaat die mindcontrol eigenlijk? Als deze hele beschaving bestuurd kan worden en gehackt kan worden door verschillende andere intelligenties dan is misschien eigenlijk alles wat ik heb gedacht heel discutabel! Misschien heb ik nog nooit echt gedacht, misschien heb ik nog nooit gevoeld. Jawel ik heb wel gevoeld op basis van een spiritueel model, dat was nou echt een gevoel, oh nee dat spirituele model was ook eigenlijk een aanname, hè? Ja, maar ik heb het wel echt gevoeld, ja maar.. “wat heb je dan gevoeld” “ja informatie die in mij terechtkwam door informatie van een ander” Dus weer (blaast) weg.

Misschien heb je het nog helemaal nooit echt werkelijk zelf gevoeld, zelf bron gevoeld. Misschien heb ik mijn bron in mijzelf nog nooit echt gevoeld, misschien wel een laagje, maar misschien nog nooit echt wat bron is, mijn echte wezenskracht! Oké we praten nu heel gericht over vrije wil! De echte wezenskracht! Hebben we ooit echt zelf een keuze gemaakt?

Oké, dus die gedachtekracht laat het veld reageren. Die 5% die operationeel is reageert dus op onze gedachtekracht! Dus eigenlijk lopen we een script door waar wij dus instructies aan geven door te denken conform dat script! Maar dan hebben we ook nog iets anders als voelen. En als er gevoeld wordt, format loos, zonder model, ja wat voel ik dan eigenlijk? En dat is niet zo eenvoudig om daar even in te duiken, zo maar voor jezelf wat je dan voelt. Daar is aandacht bij nodig! Als je echt heel zuiver oplet naar jezelf dan kom je erachter hoe snel je iets kunt voelen op basis van een model. Het is misschien wel verrekt lastig om echt te gaan voelen, modelloos, alleen maar voelen! Dus niet van wat betekent wat ik voel, maar wat voel ik nou echt? Wat blijft er over: je wezenskracht! Als dat gevoelsveld tevoorschijn komt in je brein en je brein is constructie loos, alles is weg, weg, alle “spiriwiri” en alle religie, alles weg!

Niets, niets, het gaat niet om waar of onwaar. Het gaat om dat je zet het gewoon aan de kant. Werkelijk hè, echt aan de kant. Dan komt dat diepere gevoel tevoorschijn en voor mij, maar dat is puur zoals ik het ervaar, is dat diepste gevoel wat bron is in mijzelf en dat komt omdat ik het kan voelen en ook weet hoe dat het gevoeld wordt in thuiswereld. Is hier op deze aarde in verschillende dingen heel dicht voelbaar maar vooral kom ik het heel sterk tegen als mensen elkaar ontmoeten, als mensen elkaar aankijken, barmhartig zijn en echt ruimte geven aan elkaar en elkaar niet afbreken maar alle ruimte geven.

Als mensen zo ontzettend open zijn naar elkaar dat ze de grillen van elkaar aanvaarden en echt alles heel laten wat er is. En dan zo dichtbij elkaar kunnen zijn, het hoeft niet lichamelijk, het kan, maar zo dichtbij elkaar kunnen zijn met hun bewustzijn dat ze voelen hoe fijn het is om het leven te ervaren. En dan komt er een hele diepe ontspanning en een hele diepe vrede komt er tevoorschijn en die is zo intens. En voor mij is dat de bron die ik in mijzelf voel die dan weer opgebouwd kan worden, verder stroomt, dieper, dieper en groter wordt. En mijn gedachten die helemaal vrij zijn van constructies kunnen die informatietrillingen van binnen, dat zijn hele diepe gevoelens, kunnen die verwerken in het brein en kan ik mijn gedrag daar op afstemmen. Op dat moment representeer ik mijn oorspronkelijke brondeel in mijzelf! En als we dán denken in lijn met wat we voelen door gewoon te zijn en daar niet bij in slaap te vallen en niet in een meditatie terecht te komen, niet passief te raken of uitgeschakeld te worden door iemand of iets anders, dan kunnen wij dat bewustzijn inzetten om te laten weten aan het veld dat we er zijn. Je maakt jezelf kenbaar en dat je met je aandacht heel gericht naar bepaalde dingen gaat in jezelf of zelfs naar een ander, of naar de wereld, naar de aarde en dat je daar heel diep met je bewustzijn een resonantie laat ontstaan waardoor het script wat er nu loopt ter discussie wordt gesteld.

Dus eigenlijk is het aanzuigende moment van het volgen, de aanzuigende kracht van het volgende moment zoals dat nu gaat op de aarde is een gedachte! Dit is hoe het kwantumveld functioneert. De gedachte is een instructie van hoe het volgende moment daar op aansluit en welk moment dat zal zijn. En als je gaat voelen, dan zoek je helemaal niet naar een volgend moment, als je gaat voelen en in het vrede-rust moment verkeert maar wel met vol bewustzijn aanwezig bent, en je richt op de situatie waarvan jij voelt dat er verdrukking en demping is in jezelf of bij iets anders, dan is het dichtgetrokken veld ofwel het regerende script, dat is allemaal informatie, want wij zien beelden maar het zijn informatievelden,  wordt geraakt door jouw bewustzijn en dan gaat kwantumfysica zijn werk doen dat een voelend wezen wat betrokken raakt bij iets, een gebeurtenis, een beweging zet in het veld ofwel de verkramping in het veld, de verdichting van het veld, de keuze die er is gemaakt waardoor die tijdlijn loopt, dat informatieveld wordt geraakt en de trilling daarvan verandert waardoor alle mogelijkheden die daarop aansluiten vrij toegang krijgen!

Dus je raakt hem eerst aan met je bewustzijn en dan geef je een instructie vanuit het bewustzijn, niet van “en nu geef ik een opdracht dat en dat..” Maar een instructie met je bewustzijn dat jij er bent en je neemt het waar en dat kun je heel diep en krachtig doen. En dit is geen gegoochel, dit is kwantumfysica.

En nu gaan wij dieper beseffen dat in deze lijn, als we in deze lijn stappen waar ik het nu over heb, en dat kan op een heel andere manier zijn als dat ik nu uitleg, maar als we in deze lijn stappen in de innerlijke scheppingskracht, modelloos, dat we geen andere intelligentie meer dienen behalve onze wezenskracht als mensen op de aarde, dat je je grootste vijand een kus kunt geven van (klapt met handen) en zeggen: “ik hou van jou, ik geef zo diep om jou.” “Alles wat er is gebeurd dat laat overeind staan dat je prachtig bent, want ik kijk naar binnen, naar de binnenkant”. En in het moment dat we in die lijn gaan werken, dus de lijn van het voelen, helder bewustzijn, en hem inzetten als wezens samen, ook keuzes in de aarde, dan kunnen hier dingen gebeuren in de aarde jongens dat kan zo snel gaan! In deze lijn krijgen we assistentie van kwantum observers uit andere werelden.

Bron: Martijn van Staveren,  uit Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid 2019


Museumplein 28 Maart

(door Arlette Krol) Ik was aanwezig. Op het laatste moment besloten om met iemand mee te gaan. Puur en alleen om aanwezig te zijn.

Ik ben fysiek achter de koffiedrinkers met demonstrerend gedrag gaan staan. Ik heb hun gevoeld.

Ik ben achter de agenten en ME-ers gaan staan. Ik heb hun gevoeld.

Van een afstand heb ik waargenomen. Ik kon voelen dat aan beide kanten hetzelfde bewustzijn actief was. Het zette mensen aan om te doen wat ze deden, maar het kwam voort uit dezelfde aansturing. Het leek daardoor wel een filmset. Het museumplein ingericht voor actie met een vooruit gepland protocol. Iedereen wist waar hij aan toe was, door de planning of al door eerdere ervaring.

Iedereen handelde vanuit de opgelegde maatregelen.

De koffiedrinkers omdat ze het er niet mee eens zijn en ze voelen dat hun leven in gedrang is. De agenten en ME-ers omdat ze opgeleid zijn instructies op te volgen, hun baan niet willen verliezen. Zo worden zij verplicht de maatregelen te handhaven. Iedereen op het plein heeft monden te voeden en handelt vanuit eigen situaties zo goed als hij kan.

De ME-ers werden ingezet, het spel kwam op gang. En ik moest huilen voor al die mensen die in de val waren gelokt om dit spel te spelen. Met afdwalend gevoel en gedrag door verborgen en zichtbare angsten en hun goede bedoelingen. Ik kon het schaakmat-gevoel voelen op het hele veld. Zo nam ik ook de geprogrameerdheid waar. Handelen op basis van angst, pijn en impuls.

Ik heb diep gevoeld wie ik werkelijk ben. Mijn diepe wezen die al die mensen vanuit liefde kon waarnemen. Ik heb contact gemaakt met het collectieve veld van het hele plein. Ik heb de levenskracht laten vloeien.

Ik wist dat als iedereen zou stilstaan. Acuut de rol van demonstrant, ME of toeschouwer zou laten vallen en zou voelen wie hij werkelijk is. Met eigen bewustzijn zijn innerlijk wezen zou waarnemen, dan heeft geen enkel machtsbewustzijn een poot om op te staan.

We zijn dan niet ontvankelijk voor angst en een onveilig gevoel. We willen verre van orders opvolgen, alleen maar werkelijk onszelf zijn. En ik weet dat we ons in het nauw gedreven voelen. Maar net dat gevoel houdt alles in stand.

Ik heb dit waargenomen en daarmee in de realiteit gemanifesteerd. We hoeven het alleen nog maar te voelen in onszelf en ernaar te handelen.

www.joyfulhappening.com


Kwantumbenadering en drie niveaus van bewustzijn

De ontdekkingen van de kwantumfysica hebben ons leven radicaal veranderd. Het omvatte totale automatisering, internet, mobiele communicatie, lasers, nieuwe metalen en technologieën, er was een doorbraak in ruimteonderzoek, de defensie-industrie, computers, geneeskunde, biologie, scheikunde, neurofysiologie - het is onmogelijk om alles op te sommen, en de vooruitzichten kunnen niet worden voorgesteld. Maar waar het bewijs van wetenschappers wordt genegeerd dat we leven in een kwantumwereld van elkaar doordringende en op elkaar inwerkende energieën, daar, in afscheiding en angst, groeit een crisis - namelijk in politiek en economie, in multiculturele relaties, in de afname van het niveau van onderwijs, cultuur en kunst. Is dit niet een oproep aan iedereen om op een andere manier naar zichzelf en de wereld te kijken en alles te benaderen vanuit het standpunt van de kwantumrealiteit? Wat is de essentie ervan?
De materiële wereld en de kwantumwereld.
"Alles is leegte, en vormen zijn gecondenseerde leegte."
A. Einstein
In de fysieke wereld bestaat alles als subjecten en objecten, als afzonderlijke vormen met hun eigen karakteristieken en eigenschappen. Natuurkundige David Bohm noemde deze ruimte 'expliciete orde' en onderbouwde dat het geen eigen realiteit heeft, maar een projectie is van de 'verborgen orde' - het diepe kwantumniveau van het heelal, 'dat alles en iedereen met elkaar verbindt'. En de werkelijkheid zelf is de eenheid van deze twee orden als het "vouwen en ontvouwen" van het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde.
Alles wat in de materiële sfeer bestaat, inclusief emotionele toestanden, bevindt zich in het kwantumfundamentele principe - energiegolven van verschillende lengtes en frequenties die zich in de "leegte" bevinden. Ze kunnen zwevende deeltjes worden, veranderen, "verstrengeld" raken, elkaar op onbeperkte afstand beïnvloeden en weer in golven veranderen. Een duidelijke zekerheid hier  is een waarschijnlijkheid, en een waarschijnlijkheid is een onzekerheid. Maar dit is geen chaos, maar een onbegrijpelijk, sterk georganiseerd Geheel, dat wordt gecoördineerd door één fundamentele energie - Geest. Het creëert een kwantumpotentiaal - en de beweging van de deeltjesgolven wordt gecoördineerd. Het verenigt werelden in een enkel Veld - en alle dimensies, en vele gelijktijdig bestaande realiteiten verenigen elkaar en vullen elkaar aan. Dit is de verblijfplaats van de Allerhoogste Geest / het Absolute / God en onze Goddelijkheid. De verlichte leraren van de mensheid spraken erover als non-dualiteit.
Begrijpen wanneer golven in verdichtte deeltjes overgaan, betekent begrijpen hoe wij, echte scheppers, ons lijden creëren. En kwantumbeginselen begrijpen betekent de kans krijgen om een ​​intelligente, bewuste schepper van onze realiteit te worden.
Hoe ervaringen worden gecreëerd en waarom we lijden.
Gewoonlijk zien de hersenen, ongeacht waar we naar kijken, wat we ook doen, met wie we praten, alleen hun eigen houding ertegen. We plakken er meteen een label op, dat wil zeggen, een naam, en het wordt een emotie. Als de geest het als negatief beoordeelt, ontstaat er afwijzing en weerstand. Door het naar buiten te spatten, trekken we laagfrequente uniformiteit aan, als we het onderdrukken, vernietigen we onszelf van binnenuit. De relatie met zichzelf, met mensen, met de wereld is ook op dit principe gebouwd.
Als we alles waarnemen door de filters van onze ideeën, geven we oordelen aan onszelf en aan mensen, andere geven oordelen over ons, en het zijn geen levende wezens die communiceren, maar luchtspiegelingen die door de geest worden gecreëerd. Vandaar – gevoel van niet begrepen zijn, teleurstelling, vervreemding en ... creatie: door een emotie die kan aangeduid worden als woede, wrok, jaloezie, enz., creëren we een ervaring. Het wordt gegeneraliseerd tot een overtuiging, energie wordt gecondenseerd/ verdikt. Neurale verbindingen verschijnen in de hersenen, die door associaties deze reactie keer op keer opnieuw creëren, en vroegere relaties met hun passies, pijn en lijden worden automatisch overgebracht naar het heden. En noch bekrachtigingen, noch positieve gedachten werken in tegenstelling tot negatieve: beide ideeën worden tegenover elkaar gelegd, maar de eerste overtuiging, verankerd in het onderbewustzijn, blijft sterker, en de hersenen, die ons beschermen, laten geen andere informatie naar binnen of naar buiten toe. Bovendien vermenigvuldigt de geaccentueerde “plus” de “min” alleen maar, en wordt het conflict tussen twee realiteiten dieper.
Creatie van uw realiteit
"We mogen niet vergeten dat we in de game of life zowel toeschouwers als deelnemers zijn."
Niels Bohr.
De meest waardevolle ontdekking van de kwantumfysica is het bewijs dat de waarnemer geen passieve, maar een actieve rol heeft - superpositie, en dat hij beïnvloedt wat hij ziet. Wat volgt hier in de praktijk uit? Als er geen waarnemer is, bestaan ​​er veel realiteiten als potentieel. En als de waarnemer verschijnt, dankzij de energie van zijn gedachten en gemoedstoestanden, komen potentiële realiteiten tot leven en worden ze geconcretiseerd. Dit verdikt de Lege ruimte, het wordt georganiseerd en het hangt van de waarnemer af welk aspect van de werkelijkheid zich zal manifesteren en wat verborgen zal blijven. Dus het waargenomene wordt een waarnemer, en hij bevindt zich ... in zijn eigen overtuigingen. Als hij zich met hen identificeert, ziet hij niet Dat-Wat-Is, maar zijn eigen ideeën erover, en als hij ze voor de waarheid aanneemt, leeft hij in verdraaiingen en onwaarheden, waarbij hij zichzelf tot lijden veroordeelt. Bovendien betekent het bewijs dat in de kwantumwereld “alles met elkaar verbonden is en alles doordringt met de rest” (David Bohm) dat de gedachten en energieën van één iedereen beïnvloeden. Dit is wat de wet van karma veroorzaakte. Door elk van zijn eigen "boemerangs" terug te geven, beschermt de schepping zowel zichzelf als haar inwoners. En roept tegelijkertijd mensen op tot verantwoordelijkheid en bewustwording.
De positie van de waarnemer en het eerste niveau van bewustzijn.
De uitweg uit de val van vervormingen is in disidentificatie met wat de mind heeft gecreëerd. De aandacht wordt naar binnen gericht en een deel van het bewustzijn wordt vrijgespeeld. Er is een zekere afstand tussen mij en gedachten/ emoties; mij en een andere persoon; mij en de gebeurtenis die ik heb meegemaakt. Deze onthechting leidt weer naar de rol van de waarnemer. Gedachten en emoties worden niet afgewezen, maar gewoon geobserveerd, de manifestatie van meningen, overtuigingen, beelden van "ik" worden gemonitord. En we plakken geen beoordelingslabels meer, we bevinden ons niet in ervaringen - we observeren ze en zijn ons ervan bewust. En veroordeling, belangrijkheid, verslavingen verdwijnen - de energie wordt niet verdikt.
Observatie wordt ook wel zelfreflectie/ zelfkennis / getuige genoemd.
Dit is het eerste bewustzijnsniveau, dat het begin markeert van het ontwaken van bewustzijn.
Kwantumbenadering van het probleem en de overgang naar een andere realiteit.
De kwantumbenadering vertrekt vanuit de positie van de waarnemer - het 'nulpunt', zoals natuurkundigen het noemen. Maar dit is niet genoeg om problemen op kwantumniveau op te lossen.
Gewoonlijk beschouwen psychologen elke aandoening - wanhoop, agressie, angst, vreugde, inspiratie, enz. als afzonderlijke bestaande emoties en trauma's, complexen, spanningen en mislukkingen uit de kindertijd worden geanalyseerd in lineaire causale verbanden. Tegelijkertijd wordt aangenomen dat het geloof zelf mensen aantrekt naar een persoon die zijn idee bevestigt.
In de kwantumbenadering is het tegenovergestelde waar: gedachten, emoties en gevoelens, beelden van 'ik', vaste oordelen - elke manifestatie van de ego-mind wordt beschouwd als gecondenseerde energie - een deeltje dat iets tegengesteld niet toelaat in het energieveld van een persoon. En om het probleem op te lossen, hoeft alleen de gecondenseerde energie te worden opgelost. Maar hiervoor is het niet alleen nodig om je er niet mee te identificeren in de positie van de waarnemer, maar ook om bij te houden hoe het transformeert, oplost en verdwijnt (dit wordt hieronder in detail beschreven). In dit proces worden de waarnemer van het probleem en het probleem één energie, en wanneer het waargenomen probleem, dat wil zeggen “het probleem”, verdwijnt, verdwijnt ook de waarnemer. En de leegte gaat open. Onderdompeling erin is een garantie voor de effectiviteit van het verrichte werk, aangezien het de Bron is waarin en dankzij welke alles ontstaat, bestaat en verdwijnt. En door op de frequentie van de Bron te blijven, wordt onthuld Wie We Zijn. En dit is al een overgang naar een andere realiteit.
Oefening
1 - Sluit je ogen. Herhaal wat u psychologisch belast, totdat u voelt waar de emotie zich in uw lichaam concentreert. Probeer het vanuit je diepten te bekijken. Als het bijvoorbeeld ruzie is omdat ik jaloers ben, herhaal dan wat erachter staat: "Ik ben bang dat iemand beter is dan ik" (en ze zullen niet van me houden). Als je het moeilijk vindt om nee te zeggen, is het probleem: ik ben bang om slecht te zijn. En achter een pijnlijke herinnering, bijvoorbeeld: "Ik werd thuis altijd bekritiseerd", is de overtuiging die hierdoor ontstaat belangrijk: "Ik ben een grijze muis / ik ben ongetalenteerd / ik geloof niet in mezelf". Houd er rekening mee dat er achter negatieve emoties, achter een complex van superioriteit of zelfverachting, achter de angst voor kritiek en lijden, waarvan men ziek kan worden en ... dood kan gaan, altijd angst schuilt voor de dood van het valse zelf.
2 - Richt je aandacht op de gemarkeerde plaats in het lichaam en verwijder de labelnaam (dit is bijvoorbeeld angst / wanhoop / wrok / schuldgevoel). En een zware emotie, gedachtenLOOS en zinLOOS gemaakt, zal veranderen in een andere energie.
3 - Geef het een beeld - het eerste dat komt (stok, cirkel, steen, haas, vlek, enz.) En breng het naar voren - op je mentale scherm. Observeer de energie die in een afbeelding is gekleed - het maakt het gemakkelijker om de vorm, kleur, grootte ervan te overwegen en bij te houden hoe deze, in kwantumtermen, "gecondenseerde leegte" beweegt, verandert, helderder wordt, vermindert en ... volledig verdwijnt. En als het scherm helder wordt, duik dan de geopende leegte in.
4 - Je zult merken dat ideeën over jezelf, "suchness", persoonlijke geschiedenis verdwijnen, en je voelt een verbazingwekkende kalmte, lichtheid en gratie. Maar je bent, je bent aanwezig op dit moment. Dit is het Ware Zelf, eeuwig en oneindig, bestaande vóór de gedachten en overtuigingen die door de Mind zijn gecreëerd.
Wanneer wat we ervaren als energie wordt waargenomen, transformeert het bewustzijn zichzelf en leidt het naar de Bron van alles en alles.
Visie vanuit de achtergrond en het tweede bewustzijnsniveau.
De kwantumbenadering raakt het verleden niet: op golfniveau bestaan ​​verleden, heden en toekomst gelijktijdig. Ze herprogrammeren ook geen overtuigingen, omdat oorzaak en gevolg zich op hetzelfde punt bevinden. Alles is hier op iets anders gericht - op bewustzijn en visie op onderlinge verbindingen in één veld. Daarom wordt het belangrijkste probleem niet het probleem, dat meestal op de voorgrond wordt gezien als iets aparts, maar de achtergrond waarop het is ontstaan.
De achtergrond is de Leegte / Geest / Bron. Het probleem zelf wordt gezien als een verdikking van de leegte als gevolg van scheiding van de Bron - de onveranderlijke basis van alles en iedereen. Onthechting van de Bron - van de Essentie, die we zijn, en is de enige reden voor tal van lijden - stress, tegenspoed, ziekte, enz.
In de praktijk is de achtergrond een levend gevoel van jezelf of de staat van de Ik Ben. Maar totdat we het zelf ontdekken, zullen we ons ten onrechte identificeren met de lichaam-mind, met onze reacties en problemen voor onszelf creëren door ze te noemen: "Ik lijd, ik ben beledigd, ik ben verdrietig", enz. Nu zijn ze niet langer "ik". Het besef dat ik ben, ik besta, wordt dan “mij”, zonder enige toevoegingen eraan. Dit is "een staat zonder staat, kennis zonder kenner, bewustzijn zonder waargenomen object" (S. Volinsky). Daarin wordt een persoon Geen en Iedereen, en het huidige moment bepaalt zijn gedrag. Daarom vereist de kwantumbenadering niet alleen observatie op afstand, maar ook observatie vanuit de achtergrond-Foundation. Vanuit het Ik Ben, vanuit het besef van mijn Aanwezigheid in het hier en nu. En wanneer de veranderende psychologische en emotionele problemen worden ervaren tegen de onveranderlijke achtergrondbron, lossen ze op in zijn Licht en versmelten ermee.
Je zit achter de computer. Voel je, dat je op de stoel zit. Ervaar je, dat Je bent? Dat je bestaat? Breid deze staat uit buiten het lichaam en maak er een achtergrond van van waaruit je praat, luistert, werkt en ... je irritatie, vreugde, vrede observeert, getuige bent van de beweging van gedachten, overtuigingen realiseert, nadenkt over alles wat er gebeurt.
De visie op de achtergrond is holistisch, niet onderhevig aan concepten en ideeën. Daarin is de mind verbonden met gevoel, zijn onderlinge verbindingen omsloten en wordt reactiviteit (automatische reacties op externe invloeden) verdrongen door “proactiviteit” (de term van de psycholoog Viktor Frankl): tussen de prikkel en de reactie erop blijft er ruimte voor vrije keuze, en de persoon wordt al niet geleid door emoties, maar door doelen en waarden. Dit maakt hem proactief en bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn beslissingen en keuzes, die worden uitgevoerd door de kracht van zijn vrije wil. Met andere woorden, het is desidentificatie en gewaarzijn, waarin de pop verandert in een intelligente schepper van zijn realiteit.
Perceptie van de achtergrond / van de Ik Ben is Ontwaken en het tweede niveau van bewustzijn.
"Isness" en het derde niveau van bewustzijn.
"De kwantumwereld stuurt ons constant berichten"
(Max Planck)
Wanneer ik als waarnemer (subject) naar het waargenomen (object) kijk, is er een scheiding tussen ons. En in de kwantumrealiteit is dat niet zo. Maar als je de aandacht vestigt op het feit dat tussen de waarnemer en het waargenomene, dat wil zeggen, op de straal van aandacht die hen verbindt, de waarnemer een waarneming wordt en versmelt met Dat-Wat-Is: ze worden één energie. Ik verdwijn en integriteit ontstaat - puur, onverbrekelijk Zijn / Bestaan / Ruimte van Geest / levende, scheppende en dirigerende kwantumveld / Bewustzijn, dat alles omvat / Dat Wat We Zijn. Dit is het derde niveau van bewustzijn of Verlichting - je ervaring beleven in de Geest en jezelf kennen als een multidimensionaal bewustzijn, gecreëerd naar het beeld en de gelijkenis van God.
Wanneer mensen beseffen dat ruimte en aarde, sterren en water, al het zichtbare en onzichtbare, alle mensen, alle volkeren in wezen één en dezelfde ondeelbare essentie zijn, dat we unieke spirituele wezens zijn die geen grenzen hebben, en dat in onze cellen pulseert de geest die dezelfde voor iedereen is, zullen vijandschap, meningsverschillen en interpersoonlijke conflicten verdwijnen: ze ontstaan ​​alleen tijdens afscheiding en oppositie en zijn onmogelijk in de ervaring van gemeenschap en eenheid.
Je kunt de wereld alleen vanuit je Goddelijke Essentie zien als een enkel veld van onderling verbonden energieën, dankzij de Essentie, en in het bewustzijn in al zijn Essentie. Dan worden we Bewustzijn zelf, en de visie van bewustzijn gaat voor ons open - de kwantumbenadering. Er staan ​​geen oordelen in - dit is goed, en de andere is fout, dit is goed en dat is slecht. Er is geen denker, maar er is Denken. Er is niemand die zich ervan bewust is, maar er is Bewustzijn.
Misschien is het onmogelijk om altijd op deze frequentie te zijn. Maar wanneer de mind gaat aan en er vindt een terugval plaats, dan alleen al te beseffen WAAR het vandaan kwam laat het ons terugkeren naar onze Oorspronkelijke Zijn.
Alle drie de bewustzijnsniveaus zijn werkbaar:
- In de positie van getuige zijn we aanwezig in het "hier en nu", we disidentificeren ons met gedachten en gevoelens en kennen niet-ik.
- In de staat van “Ik Ben” handelen we, praten, worden van bewust, ontdekken onze Ware Zelf en de wereld. En hoe langer we op deze frequentie blijven, hoe actiever het bewustzijn ontwaakt.
- En wanneer we samensmelten met de Werkelijkheid en woorden een eindeloze ruimte met vele mogelijkheden, lost onze “ik” op en blijken we Bewustzijn zelf te zijn, het Leven, dat door ons heen stroomt. Om dit te zijn is een groot wonder waarin de liefde van de Schepper voor zijn creaties tot uiting kwam.
 We zijn allemaal tegelijkertijd in de fysieke en kwantumwereld, die één en onafscheidelijk zijn. En of we ons er nu van bewust zijn of niet, iedereen is kwantumbewustzijn.
Esther Gerber (vertaling uit het Russisch)

Foto: Marike Dijkstra (instagram: Marikekieke)


(BRON)Codes

(door Jacqueline Ringoet) Slechts weinigen zijn zich bewust hoe we ieder moment letterlijk op vele manieren zijn ingelogd bij de werkelijkheid zoals we die waarnemen. Zichtbaar en onzichtbaar zitten we gekoppeld aan tal van (digitale) codes, die het besturingssysteem vormen van dat wat de m.a.t.r.i.x. genoemd wordt.

Inmiddels lijkt het vrijwel onmogelijk te kunnen functioneren binnen dit systeem zonder allerlei accounts, die ons middels onze gegevens, wachtwoorden en gebruikersnamen aan het wereldwijdeweb koppelen. Het internet met onbegrensde mogelijkheden, althans zo wordt het ons voorgespiegeld.

Dat er wel degelijk een grens zit aan dat wat we via de vele vertakkingen binnen het web kunnen bereiken wordt duidelijk als je beseft dat digitale codes weliswaar zeer ver kunnen reiken en getallen met vele nulletjes kunnen vormen, maar hoe dan ook ergens een limiet hebben.

Het is eigen aan codes die in essentie artificieel zijn en niet verbonden met De Bron, die een natuurlijke orde kent middels codes die analoog en leven-scheppend zijn.

De door velen voor waar aangenomen werkelijkheid -die door het collectieve geloof in het bestaan ervan in stand gehouden wordt-, is overduidelijk in een ware impasse terecht gekomen. Het hele systeem wankelt en is zicht- en onzichtbaar aan het afbrokkelen. Er wordt ons wijs gemaakt dat de enige manier om te zorgen dat alles in deze ‘samenleving’ weer ‘in orde’ komt het massaal toedienen van een v.a.c.c.i.n. is. Deze ‘oplossing’ zal hier op aarde een nieuwe orde brengen, waarmee we volledig ingelogd in de artificiële wereld als mensheid een nieuw tijdperk kunnen in gaan.

Of er dan nog veel menselijks aan ons over is blijft echter de vraag! Compleet gekoppeld aan een digitaal besturingssysteem zullen we geen werkelijk vrije wil en vrijheid meer kunnen ervaren en zullen we uiteindelijk meer weg hebben van een robot op een wel zeer vérgaande manier.

Nu het massale vaccineren mondiaal in volle gang is lijkt het soms misschien of er geen weg meer terug is. Niets is echter minder waar, als je het mij vraagt. Zoals ik hierboven al schreef is er de oneindige Bron, waarmee we altijd verbonden zijn en waar de codes liggen voor de natuurlijke orde zoals deze in oorsprong IS. Het zijn de ware, GODdelijke lichtcodes, die wij allen in ons dragen, omdat we geschapen zijn naar het evenbeeld van GOD.

In deze kunstmatige werkelijkheid zijn de GODdelijke codes, die ook verborgen liggen in bijvoorbeeld onze taal, geheel vervormd om de ware betekenis van de mens weg te houden. Zo is GOD verworden tot een guard DOG, die als een Big Brother over ons waakt en aan wie de mens onderworpen is. Wij mensen zijn voor de krachten achter de schermen van deze werkelijkheid de underDOGs, die in toenemende mate onder controle gehouden dienen te worden.

Werkelijk alles wordt op een uiterst geraffineerde manier uit de kast getrokken om ons af te leiden en misleiden, opdat we ons niet herinneren wie we van origine zijn.

Middels de vele (maat)regelen wordt getracht ons te ontmoedigen onze passie te leven. De goddelijke vonk die in ieder van ons brandt of op z’n minst flakkert wordt gedempt als we ons niet ten diepste realiseren dat dit onze ware kracht is. Onze passie is onze hartskracht en heeft waarlijk niets van doen met het zogenaamde ‘passieverhaal’ dat ons binnenkort in de paastijd weer wordt voorgehouden.

De leugen dat we ons kruis zullen moeten dragen als we vanuit ons hart leven, dat we vastgenageld zullen worden en ons uitsluitend nog kunnen beroepen op een GOD buiten onszelf, wordt ingezet om ons ervan te weerhouden in te loggen bij de (GODS)kracht in onszelf.

Middels ons hart zijn we immers verbonden met De Bron, de levensbron, die als een gouden veld altijd voor ons toegankelijk is. Dit is het nulveld, waar we ingelogd zijn bij de grootst mogelijke zuiverheid, waarheid, puurheid en de hoogst mogelijke frequentie.

Het is meer dan ooit zaak te beseffen dat alleen via deze gouden inlogcodes immuniteit ervaren kan worden. Immuniteit voor het virus dat ons bewustzijn gehackt heeft en waardoor velen hier en nu een besmette wereld ervaren in de meeste brede zin van het woord. Levend vanuit deze gouden broncodes scheppen we met woord en daad, vanuit zuivere gedachtes, waarlijk leven volgens de hoogste natuurlijke orde.

We zullen ons ten diepste bewust moeten zijn van de vele manieren waarop we doorlopend inloggen bij het artificiële veld en hoe dit ons weg leidt van de GODdelijke drie-eenheid, waarbij we met aandacht aanwezig zijn in ons hoofd, hart en lichaam.

Laten we ervan doordrongen zijn dat wij mensen de weg, de waarheid en het leven ZIJN. De enige missie die we hebben is niet die van ten strijde trekken, maar van het volledig connecten met het gouden nulveld, waar geen strijd heerst, maar waar we daadkrachtig, vastbesloten en onbuigzaam onze plek innemen.

Iedere cel van ons stoffelijke lichaam en ver daarbuiten dient vervuld te zijn van het gouden licht. Daar ligt onze kracht, daar ligt onze ware immuniteit, omdat het de enige echte waarheid is. Overal waar we waarlijk met aandacht aanwezig zijn en ons verbinden met het leven zijn het deze gouden levenscodes die gekopieerd worden.

De leuze ‘met elkaar, voor elkaar’ krijgt hiermee een geheel andere, diepere betekenis dan beoogd wordt door degenen die deze leuze overal onder de aandacht brengen.

Voor mijn gevoel is dat wat bedoeld werd met de Bijbelse uitspraak: ‘Gaat heen en vermenigvuldigt U’. De informatie die via de gouden broncodes in ieder van ons ligt opgeslagen dient uitgewisseld te worden om samen een nieuwe Golden Age te scheppen. In diep contact met elkaar zijn we in staat het gouden veld verder te laten uitrimpelen door het artificiële veld heen. Het zal al het leven aanraken en ‘besmetten’ met zuivere levenscodes, waaruit een werkelijk nieuwe wereld in de natuurlijke orde zal ontstaan.


5G, brein, menselijke aanwezigheid

Dus het gaat hier vooral niet om een conspiracy 5G dag of zo, maar het gaat om feiten van wat straling doet en wat de scalaire golven ook echt doen in het brein en wat het allemaal teweeg brengt, ook voor de natuur.

Zoals ik al zie iets kan alleen maar veranderen als je het ook durft te benaderen en het durft te bespreken. Ik vind het een moedige zet om zo’n dag te organiseren maar ook dat zo’n man helemaal uit Amerika komt (Martin Pall) om daarover te praten. Ik vind dat knap want hier in Nederland is zo’n gigantische verdichting op het gebied van straling. Dat is echt. Dat is op zich al fenomenaal gedaan. Je kunt er al bijna niet meer over praten dan ben je een complottheorist. Terwijl je gewoon praat over feitelijke straling waarvan je met meetgegevens kunt zien dat ze gewoon met 5 Giga hertz per seconde, dat zijn 5000 trillingen per seconde … in jouw weefsel prikken.

Dus je wordt door 5G 5000 keer per seconde met een naald door die draaggolf geprikt en dat is een veel hoger trillingsgetal, moleculair, dan het fysieke lijf. Dus je kunt al voorstellen dat je je wordt eigenlijk gekookt. Het zijn microgolven en binnen microgolven kun je allerlei programma’s opslaan, die liggen daarin opgeslagen. Je kunt in microgolven pakketten informatie verstoppen die het brein dus oppakt onbewust. Dus je kunt op die manier ook je politieke voorkeur van je tegenstander bijsturen.

Nou dat is in ieder geval morgen een onderdeel daar. En ik vond het fijn om het even te zeggen. Ook als dank naar de organisatie daarvan.

Vraag: in hoeverre heeft het zin, ja natuurlijk heeft het zin, om daar individueel je voor in te zetten richting een gemeente, natuurlijk door ook waar te nemen. Kun je ons nog iets meegeven wat wij daar individueel aan bij kunnen dragen.

Martijn: maatschappelijk bedoel je?

Vraagsteller: Ook

Martijn: en dat andere?

Vraagsteller: ja, om proberen te zorgen dat we daar met z’n allen zo min mogelijk last van hebben.

Martijn: Nou kijk waar wij mee te maken hebben hier en we gaan er zo over beginnen is oorzaak en gevolg situatie. We zitten nu in de gevolgen, dus dat 5G zich ontrolt, dat dat hele gebeuren, dat script eigenlijk in beweging is, dat is een informatieveld wat voortkomt uit een gevolg en het gevolg is dat we afwezig zijn geweest. Ja, dat is gewoon wat er aan de hand is. En de mensheid is afwezig, eigenlijk wordt alles voor ons besloten. Nou dus als ik een reactie geef op jouw vraag, kijk alles, hier in deze wereld is alles wetmatig. Als je naar een gemeente toegaat en je wil hier iets meedoen dan moet je bij de gemeente met feiten komen. Dus als je daar iets mee wil doen, want je kunt bij de gemeente, bij die afdeling kun je niet naar binnen stappen, het kan wel hoor, daar kan je wel naar binnen stappen en zeggen “moet je eens luisteren de oorzaak en gevolgwetgeving waarin ik nu zit dat accepteer ik niet, ik eis dat u mee gaat scheppen om dit op te lossen” Dat werkt natuurlijk niet, dus je moet denk ik feitelijk materiaal aanleveren en heel veel dus verzamelen.

Als je naar de gemeente gaat moet je echt aantonen van dit zijn de feiten, hè, en de feiten zijn dat het schadelijk is en dat het voor onze gezondheid en al het leven wat daar schade aan ondervindt dat het gewoon niet oké is, “dus dit, hier staat het en u heeft eigenlijk de plicht om daar onderzoek naar te doen om te kijken van..΅ dus dat is een beetje meer wetmatig gezien, juridisch.

En aan de andere kant is er ook iets mogelijk om, en daar gaan we het zo over hebben, om het hele script waarin je zit op losse schroeven te zetten. Hè, want anders blijf je in de gedachte zitten van het probleem. Ja ik ben daar heel zwart wit in. Ik blijf daar vooral uit! Eigenlijk, nou niet vooral, gewoon uit! Hè dus het leven kan een andere wending krijgen, een andere mogelijkheid, er ontpopt zich ineens iets wat je daarvoor niet voor mogelijk had gehouden.

……………………………………………………………………

Maar je moet opletten dat in het hele proces van verandering, vernieuwing, herziening, dat je vooral wegblijft bij complotten. Maar dat je keert naar wat jij voelt. Dat is eigenlijk wat je ook vraagt “kun je er nou iets aan doen met die 5G, wat zijn de wegen, wat zijn de mogelijkheden?”

Praat altijd vanuit jezelf! Blijf ook altijd bij jezelf. Hoe waanzinnig dat ook voor een ander kan zijn, maar spreek je zorgen uit als je die hebt, dus spreek dan wel jouw zorgen uit!  Spreek dan niet de zorgen uit van allerlei websites en dat die zorgen op die websites die daar staan ineens jouw zorgen zijn!

Snap je wat ik bedoel? Want zo werkt het wel hè. Copypaged. Je neemt eigenlijk voortdurend over wat een ander zegt en een ander voelt, dat zijn de repetitieve functies van het brein, je identificeert je ermee omdat je eigenlijk het ook voelt maar vervolgens ga jij zorgen uiten die toch niet echt jouw zorgen zijn. Dus je moet alles wat je doet zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid kijken wat voel ik nou eigenlijk?

Dus ook de vraag over 5G, ik stel die vraag ook bij mensen “maar wat voel jij zelf bij 5G?” “Nee, ik vraag niet om naar de geheugendatabank te gaan van wat je allemaal gelezen hebt erover, dat vraag ik niet. Ik vraag niet wat die andere mensen er allemaal over geschreven hebben, ik vraag niet naar je mening aan de hand van wat je gisteren dacht, ik vraag naar wat je nu, nu voelt!” Dát is de kracht! Altijd praten vanuit het nu. Altijd delen vanuit de nu-kracht, daar ligt ook de creatiekracht.

Iemand deelt: toch vind ik dat een lastige Martijn.

Martijn: dat is ook heel lastig.

Deler:  want die 5G, weet je ik kan het niet voelen, ik weet niet hoe het met anderen is maar mensen die hoog gevoelig zijn voor straling die spreken erover en ik voel dat niet, zelf, tot nu toe.

Martijn: maar je kunt wel uit je gevoel praten.

Deler:  Ja.

Martijn: je kunt wel vanuit je gevoel vertellen wat de zorgen ook zijn die je daarin bezighouden, dat je zegt “nou ja ik ben bezorgd over de natuur, hè, ik hou heel veel van de natuur en ik ben ook een aardbewoner dus ik heb ook een zorgzaamheid over de natuur, dus ik heb ook recht op om mij daarover te uiten en zo makkelijk als u zegt dat er geen schade is  en dat gewoon aan de kant schuift , zo makkelijk zeg ik dat ik bezorgd ben en dat ik als medeburger hier aanwezig ook het recht verdien om mijn bezorgdheid te uiten en dat er ook naar wordt gekeken”

Want dat is de echte volksvertegenwoordiging. Volksvertegenwoordiging betekent dat je iets neerlegt vanuit jezelf en dat er naar gekeken wordt. Snap je en daarom zei ik praat altijd vanuit jezelf. Want als je vanuit jezelf praat dan wordt het gevoeld. Het wordt gevoeld ook als je iemand tegenover je hebt die in het hoofd zit, jij praat uit je gevoel en je meent het je bent betrokken erbij, het is voelbaar. Als jij iets zegt tegen iemand wat je echt voelt maar heel erg meent dan voelt die ander van nou hier kom ik niet zomaar mee weg. Deze persoon die stuur ik niet zo, deze persoon die zegt hier iets wat mij eigenlijk ook wel raakt. En dan krijg je dus een contact.

Dus eerst moet er een aanzuiging van contact ontstaan in jezelf, dan komt het contact en nu kun je verder die velden laten opengaan. Het gaat alleen maar over is iemand open of niet? Is er bereidwilligheid om naar je te luisteren of niet? En dat start echt vanuit contact.

Vraag: Martijn herhaalt: er wordt gezegd dat er een facebookgroep is en dat er advocaten worden ingehuurd m.b.t 5G en dat het samen wordt gebracht. En dat is ook goed dat het juridisch daarop een stuk in te zetten want je moet niet met het juridische deel dat moet je niet allemaal laten liggen maar het moet bij elkaar komen, snap je, het moet bij elkaar komen, het moet gedragen worden vanuit het hart, ten diepste gemeend en dan pak je de feiten erbij en dan kun je iets heel moois krijgen, maar je moet heel erg opletten en daarom ga ik ook zo beginnen over het scheppingssysteem, je moet heel erg opletten dat je niet in een conflictsituatie beland en dat je mind daarin betrokken raakt.

Als dat gebeurt dan ga je vechten met een macht waar je het nooit van wint! Want de wezens die mind georiënteerd zijn die hebben zo’n machtig imperium van denken en die zijn zo krachtig. Die verslaan ons op alle mogelijke manieren in deze werkelijkheid! En dat zie je dus nu, we zijn dus aan het vechten als mensheid maar het gaat om iets anders! We moeten teruggaan naar een diepere kracht en dat heeft niets te maken met zachtheid , dat heeft niets te maken met passiviteit, dat heeft ook helemaal niets te maken met je mond dichthouden, maar het heeft te maken met een ander bewustzijn dat tevoorschijn komt. En dat bewustzijn is juist zo sterk en krachtig dat je dan ook echt gehoord én gevoeld wordt.

Vraagsteller: …. lichamelijk of daar onderzoek naar gedaan is dat het lichaam dan met bepaalde weet ik het supplementen, ik bedoel, uiteindelijk is het lichaam een antenne dus uiteindelijk moet ons lichaam ook krachtig zijn om dit allemaal ook aan te kunnen, sommige mensen zeiden net met voeding en dergelijke.

Martijn: dank je wel voor de mooie opening met dit onderwerp want ik heb het steeds over lichaamsbewustzijn en met je bewustzijn in je lijf zijn en ja hoe sterk is dat lijf, kan het lijf op dit moment dat bewustzijn wel dragen of kun je het in ieder geval versterken. Komen we gelijk op de agenda’s uit van wat we in de wereld zien gebeuren. Hoe we verzwakt worden door slechte voeding of lege voeding. Er zit gewoon geen voeding meer in het eten, heel vaak niet. Liefdeloos maar ook de straling, ik heb het niet perse over 5G, maar gewoon überhaupt de straling. De straling die er is met de satellietsystemen.

Eigenlijk worden we voortdurend aan alle kanten, ja, door prikkels, .. we krijgen een heel gewicht in ons, het moet allemaal maar verwerkt worden, allemaal onzichtbare prikkels. Want straling die binnenkomt, die prikkels, worden wel opgevangen door het brein in het neurologische systeem. En daar zijn we ons niet eens bewust van. Wat we in ieder geval kunnen doen is heel maatschappelijk gezien geen straling of zo weinig mogelijk straling om je huis heen. Ja en ik weet het dat is niet zo voor iedereen weggelegd helemaal niet als je in een gebied woont waar heel veel buren direct om je heen zitten die allemaal dec telefoons, microgolven en 4 G 5 G 8 G hebben, dus maar zorg in ieder geval dat je het zoveel minimaliseert. Als ik kijk naar hoeveel mensen nog steeds wifi in hun eigen huis hebben die over deze onderwerpen spreken dan zeg ik waarom doe je dat. Besef je wel dat als je je eigen zender in je eigen huis hebt staan dat dat 99% van de straling is!! Want wifi is het krachtigst als het in je eigen omgeving is! Dus in je eigen huis.  En dat is echt een verschil, de straling daarvan is gigantisch sterk.

Dus je moet het hele beeld in ieder geval van buitenaf moet je de ingrediënten weghalen zoveel mogelijk die storend zijn en de ingrediënten erin brengen die in ieder geval versterkend zijn. Maar het is ook zo en dat is de stap erna en misschien wel ervoor, wij moeten ook beseffen dat we al emotioneel en traumatisch belast zijn. Ons lichaam. We hebben in ons lichaam, dus in ons dagelijks leven op deze aarde, hebben we al zoveel meegemaakt en dat weten we bewust maar het merendeel onbewust, we zijn zo geconditioneerd en geprogrammeerd, we zijn zo afgewezen als mens, we hebben zo diep mogen meedoen in alles wat er aan de hand is, we zijn zo buitengesloten, er is zo een tekort aan verbondenheid, eigenlijk kan ik zo wel even helemaal doorgaan, het kan ook zijn dat je dat helemaal zo niet herkent, maar ik weet zeker dat als je de wereld nu zou herkennen, waar je vandaan komt, dat je het acuut met me eens bent! Ja want het is wel wat er hier op de aarde aan de hand is. Door al die trauma’s en reflexen die we hebben en dat zijn allemaal neuroreflexen, dus conditioneringen, die bewustzijnsvelden komen in beweging. Dus dat zijn software programma’s, ons lichaam is energie en denken ook en wat is opgeslagen als een herinnering wordt in het veld opgeslagen, daar zijn speciale grids voor, energievelden, daar liggen de geheugens in opgeslagen fysiek, dus niet in het fysieke lichaam zelf, het ligt ook niet eens in de cellen, het ligt eigenlijk buiten het fysiek zichtbare deel, maar op het moment dat jij met een bekrachtiging bezig gaat, want dat is waar we het nu over hebben, als jij aan het voelen gaat dieper en je richt je op je lichaam, en je maakt meer contact, stapsgewijs steeds dieper en dieper contact met dat lijf, dan wordt dat lichaam geraakt door jouw voorstellingsvermogen en het lichaam wordt in beweging gezet, dus ook al die trauma’s en die pijnpunten en al die andere dingen die niet leuk zijn die worden ook geraakt.

Iemand deelt: Ik heb ooit een video van George Kavassilas heet ‘ie en dat is ook zo’n “Australische Martijn” en die sprak over Co2 supplementen die hij gebruikt ook om 5G zeg maar  om je daar sterker te maken lichamelijk sterk voor te maken. Je kut het niet omzeilen, je kunt er niet omheen, uiteindelijk zal het komen en hij gebruikt dan zulke supplementen. Ik weet niet of dat uuh of is het eigenlijk een beetje, heb jij daar onderzoek naar gedaan of..?

Martijn: Hoor ik je nu zeggen, dat in Australië anti 5G supplementen zijn?

Deler:  nee, ik zeg er is een Australische Martijn.

Martijn: dit is een hele interessante vraag. Kijk ik kan niet zeggen wat wel of niet werkt. Want we moeten goed opletten dat we met ons vermogen van denken, het placebo effect heel veel dingen kunnen laten ontstaan in de mind. Ik ben daar heel zwart wit in, ik behoud mij slechts, louter en alleen maar tot zoveel mogelijk en alleen maar zoveel mogelijk, dus ook de uitzondering van, tot de eigen vermogen. En ik ben ook niet tegen medicatie bijvoorbeeld want als je heel erg pijn hebt, heel extreme pijn en ik heb geen pijnstillers ingenomen in de tijd dat ik pijn had en ik pijn bestudeerde met mijn bewustzijn, maar als structureel pijn hebt door reden X dan zeg ik ja weet je als die pijn ook heel ernstig gaat verstoren om in je lichaam te kunnen zijn ja dan neem je zo’n prik of injectie of een pil maar blijf wel altijd met je eigen bewustzijn aanwezig, wordt er niet afhankelijk van. Het kan wel als ondersteunend werken dan heb je het ook gewoon nodig.

Ik denk dat als ik kijk naar wat jij zegt over die 5G supplementen en de stikstof. Ik ga die weg niet in, wel om op jou te reageren hoor, maar ik trek me eventjes weer terug uit deze straat door te zeggen jongens door het Kwantum fysische model goed bestuderen om te beseffen dat de oorzaak en gevolg wetgeving die er nu is dat die ook kan veranderen op een andere manier, dus het kan zomaar zijn dat jij ineens ongevoelig bent met je bewustzijn voor 5G. Dat het helemaal niet functioneert op jou! Ik vind daarom ook derhalve,  spreek ik nu, dat het volledig uitrollen van die 5G agenda, hoe ernstig en hoe schadelijk het is en het is dus ook wel echt waar hè, maar dat uitvergroten daarvan als een constructie in de mind functioneert waardoor je er ook daadwerkelijk last van kunt hebben! Het zou mijn niks verbazen dat als je op een gegeven moment tegen mensen zou zeggen 5G is nu uit, het is uitgeschakeld dat de mensen die er last van hebben zeggen van: goh, dat voel ik het gaat ook een stuk beter met me. Nu hebben we het dus over placebo en hebben we het ook over reactievelden in de matrix. Het is een buitengewoon geavanceerd gegeven waar we het nu over hebben. Placebo is echt werkelijk waar want je stuurt met je mind, maar we moeten naar een andere richting toe.

Dus ik stuur het niet weg bij de problematiek, hè. Want het is ernstig. In de tijdlijn waarin we nu zitten is het heel ernstig, maar ik weet zeker dat ook beslissingen in het veld liggen dat het helemaal niet doorgaat!! Want het gaat ook helemaal niet door. Voel je wat er gebeurt in het veld? Het is een keuze die je maakt! En wij hebben die keuze al gemaakt omdat we voelen wie we zijn, omdat we voelen dat we van de natuur houden en ook van onszelf houden, dus wij weten dat daarin geen ruimte is voor dat soort dingen. Het experiment wat de CIA en KGB in de jaren 50 deden was ook echt om elkaars raketinstallaties te blokkeren op basis van gedachtenkracht! Maar ook op basis van innerlijke kracht van gevoel! En het gebeurt! De raket bleef hangen. Het lanceersysteem werkte niet. Dat is niet dat je die raket beïnvloed maar op dat moment wordt er een ander gevolg in de matrix actief. Die slaat aan tiktiktikboemboemboem.

—————————————————————————————-

R: In 2016, in een van de 1e lezingen,  heb ik een keer aan je gevraagd wat is het toch raar dat, ik kan heel goed ervaren in mijn lichaam hoe dingen voelen en als ik in mijn hoofd kom dan kan ik het niet voelen en toen zei je: Ha, dat is niet voor niks, daar is het ook op gebouwd dat systeem, dat neurologische systeem. Gisteravond was ik in gesprek met een persoon aan de telefoon, toen hadden we het ook over communicatie en elkaar kunnen volgen, voelen, afgestemd zijn, ook in de groep hé, in het veld, communicatie in het veld. Waarbij je helemaal niet hoeft na te denken, omdat het is en omdat jij daarin beweegt en in voelt, dat gaat heel organisch. Toen kwam die vraag van mij uit 2016,  boem, heel sterk terug in de zin van, dat ik zag: wauw, dus daarom is het zo ingewikkeld om via wat wij denken dat het zijn, die neurologische verbindingen, daarom is communicatie en gevoel van samenhang en die vanzelfsprekendheid en dat verbonden zijn via dit systeem zo moeilijk, omdat het een aangelegd systeem is wat niet kan voelen. Het kan alleen voelend, het kan niet elektrisch lopend. Ik begreep, ik moet het gewoon even zeggen, ik begreep ineens iets over de aard van wat wij denken wat ons brein is. Ja ik moet het zo zeggen. Ik weet het ook niet meer wat het echt is. Zoiets. In deze fysieke werkelijkheid zelf weet ik dat niet. Ik weet wel wat ik op T.V. zie: wat neurologen en microscopen en scans enzo allemaal laten zien. De eindigheid van het brein, maar ook de aard, omdat het niet voelend is, het is zó veelbetekenend, het is bedraad. Zo bedraad en het doet het op repetitie en… ik val in herhaling. Ja, het is zo wezenlijk om te ervaren dat het denken het niet in zich heeft. We komen dan op een diepere manier van ervaren, dus communicatie vraagt diepgaand voelen. Communicatie vraagt, ik heb altijd gedacht dat ik niet kon spreken, ik kon niet logisch nadenken, ik kon heel veel niet en daar heb ik aardig mijn best voor gedaan in mijn leven, omdat ik dacht dat het moest en dat het zo zat. Het is dus een verademing om te denken en ook om te ontdekken, tegelijkertijd was het een shock in mijn leven, dat het zo dus niet zit. Dat het niet via het denken loopt, maar er iets diep in mij altijd al in mij geweest is. Wat ik godverdomme fors aan het uitpakken ben gegaan en nog meer en nog meer en dat het dat moet zijn!

M: Het brein is ook een heel interessante programmeur, programma. Programmeur eigenlijk, want kijk wij zijn, ons lichaam ziet er nu zo uit, zoals wij het nu ervaren, organen enzo. Dat is een bepaalde functie, maar als de mensheid, zichzelf letterlijk anders gaat ervaren, zodra wij het contact, zodra vol- contact tot stand is, de weg daarheen gaan we zelf anders ervaren. Op het moment dat wij volledig in contact komen met families uit andere sterrenstelsels, dan zullen wij een totaal ander zelf bewustzijn krijgen, zullen we onszelf anders ervaren. Dat zijn we nu al aan het doen, kijk maar naar jouzelf en het verschil van andere mensen die er niet mee bezig zijn, is een heel groot verschil, zijn 2 verschillende binnenkanten, hé, maar als je echt open contact gaat krijgen, collectief heb ik het nu over. Heeft met collectieve gebeurtenis te maken, dan krijg je een ander zelfbewustzijn, je ervaart jezelf anders, je ervaart de realiteit anders, je krijgt een andere intelligentie en doordat je een ander bewustzijn krijgt heb je ook andere behoeften, dat is echt zo. Dus de behoefte is gerelateerd aan bewustzijn. Het zit ‘m op het collectieve programma, dus zodra er collectief contact is, daar een paar 100 mensen, daar een paar 1000 mensen over de hele aarde, dan ontstaat er in het hele informatieveld een andere, 2e soort mens, die een andere binnenkant heeft, andere behoeften heeft, andere gemoedstoestand heeft, totaal andere dingen relevant vindt. Die kan zo met gemak overal uitstappen, die is totaal niet chanteerbaar meer, want er komt een andere intelligentie en als die andere binnenkant intelligentie aan het opstarten is gaat het brein anders denken en doordat er andere behoefte is, ik noem maar even een praktisch voorbeeld: de behoefte om bepaalde dingen niet meer te eten of er is behoefte om 80% minder te eten, omdat 80% aangevuld gaat worden door bewustzijns inzicht, dat eten een bijzaak begint te worden. Op dat moment gaat het brein dat doorgeven en vinden er modificaties plaats in het lichaam, waardoor bepaalde binnenkanten in het lichaam bij nieuwe kinderen niet meer aanwezig zullen zijn. Als kinderen even (om zo te zeggen), als die er achteraan komen. Dus je krijgt een aanpassing in de evolutie, die gebaseerd is, brein geeft dat dus door, die dus gebaseerd is, het zit niet in het hologram van het zaadje en het eitje, het wordt via het brein denken, wat daaronder zit is het voelen, wordt dat uitgezonden en dan ontstaan er dus nieuwe mensen. Met bijvoorbeeld darmen die in plaats van meters lang, 1 ½ meter lang zijn omdat er bijna niets meer verteerd hoeft te worden. Dus je krijgt een andere binnenkant van de mens. Dat brein is dus iets gigantisch. Dat brein kan een compleet andere binnenkant van het lichaam laten ontstaan en eigenlijk is dat ook wat er gebeurt over de hele wereld, er is één grote soort kommer en kwel gaande op gebied van gezondheid en dat zit hem echt niet alleen maar in de dingen die we regulier in de mainstream en alternatief media horen, of 5G, verkeerde voeding eten, en zorgen en stress, maar dat heeft ook te maken, dat is een modificatie van het soort mens die wij zijn, waardoor de functies van ons lichaam, die er nu nog inzitten, eigenlijk al niet eens meer passen bij wie jij bent.

R: Kan het dan ook zijn dat dit lichaam nu al zo is?

M: Ja, dat is eigenlijk wat ik net zei, dat is al aan het gebeuren. Dat kan allerlei gevolgen hebben, storingen, uitval, noem maar op, van klein tot groot, maar eigenlijk is dat een aanpassing op basis van een andere mens

R: Ik word hier heel blij van.

M: Hangt er vanaf hoe je het ervaart, er zijn ook een hoop mensen die ervaren dat, waarmee je niet blij bent, omdat het natuurlijk behoorlijke klachten kan veroorzaken in het fysieke beeld en daar is dus ook begeleiding bij nodig. Dingen moeten ook aangekeken worden op een manier wat het eigenlijk werkelijk is. Als er ergens een probleem is, dan kun je daar dat probleem, dat probleem kun je zo zien of zo zien. Die bril kan je opzetten of die bril, je kan er op allerlei verschillende manieren naar kijken, maar bewustzijn is primair. Iets kan pas rustig worden als het wordt gezien in wat het echt is.

R: Precies, dat maakt mij blij

M: Dat komt dus allemaal voort uit de basis die daaronder ligt, dat menselijke aanwezigheid in welke vorm dan ook, het is pure energie, fysiek is pure energie, dat menselijk aanwezigheid wordt na gesimuleerd of opnieuw wordt gebouwd in de fotonenkracht van de kosmos. Dus daar komt een mens binnen, nu ga ik het heel zwart wit zeggen, komt een mens het universum binnen, waar die vandaan komt even weg, maakt niet uit, komt die mens binnen en op het moment dat de mens binnen is, staan er gelijk 82000 of 20 miljard, dezelfde.

R: Wat?

M: Dat ene DNAtje wat onder die stolp wordt gelegd, die wordt niet 1 keer gemaakt. In die ruimte, die vacuüm ruimte, wordt dat fysieke stukje DNA wordt opnieuw geproduceerd, opnieuw geproduceerd, in dat stuk, die fotonen maken er 1 DNA van, 2 DNA van, 3 DNA van: boep,boep,boep, prrrrr. Dus er was een mens die stapt dus de wereld in, de kosmos, en ineens was er 1 en toen waren er 20 miljard. Snap je, je bent nooit, je moet goed beseffen wat het allemaal betekent. Waar je eigenlijk bent. Nou, vooruit maar. Wij hebben de kennis, die zijn we vergeten geraakt, die is weggehaald, ja hé. We moeten een paar hele stappen verder durven beseffen van: ok, als dus het krachtveld, het levende krachtveld, eigenlijk reageert op wie jij bent en jij wordt eigenlijk razendsnel gereproduceerd in het lichtveld en je hebt een vermogen om met je bewustzijn, los van het lichaam waarin jij bent terecht gekomen, los daarvan te navigeren, dan kun jij elke willekeurige plek in het universum opzoeken, want overal ben jij, want het universum, de kracht, simuleert jou op elke plek. Kijk, nou komen we in tijdreizen terecht, in ruimte reizen terecht, en kun je daar gewoon in connecten en kan je lichaam daar manifest worden, samen getrokken worden door de Force. Maar jouw bewustzijn om dat te doen, FOCUS en KEUZE en daaronder PUURHEID, absolute puurheid van wie jij bent, die moet gerepatrieerd worden en daar worden wij in getest, niet als een school om te testen, maar letterlijk getest, want als je met deze onderwerpen bezig gaat dan krijg je gewoon weer dit op je schoot geworpen en weer dat op je schoot geworpen, zo klein, zo groot, alles mogelijk en doorzetten. Doorzetten in je kracht. Als er iemand is die ontmoedigd is, dan moet er ook een manier zijn dat je elkaar op een manier kunt bereiken, zeg maar. Ik hoop dat eh,….ik hoop niks.

Het gaat er niet om dat je dit begrijpt, nee, het gaat erom dat het überhaupt er gewoon is.

Bron: Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid, Communiceren met de Kosmische kracht d2


Je Zelf Ontvlechten uit de matrix

(door Yinthe Joy) Hoe kun je je als Mens ontvlechten uit de controle matrix als je niet bereid bent te onderzoeken door wie en waarom de mensheid bestuurd en gecontroleerd word.

In mijn kinderjaren was de herinnering levend dat ik uit een andere wereld kom, maar de herinnering werd naar achteren gedrukt door vele verstoringen in mijn leven en dat wat wij trauma noemen.

Echter in de jaren voor de ervaring waarover ik ga delen werd het weer kraakhelder dat veel mensen hier op aarde waaronder ik Zelf het Christus Bewustzijn vertegenwoordigen.

In de jaren voor deze ervaring was er door veel doorvoelen en steeds meer in mijn lichaam aanwezig zijn een diep Weten weder tot Leven gekomen in mij.

Dat weten gaat over het Christus bewustzijn.

Het Christus Bewustzijn dat staat voor VRIJ Bewustzijn en heeft in feite niets te maken heeft met de man aan het kruis zoals wij die vanuit boeken kennen.

Het Christus Bewustzijn gaat over wie WIJ Zijn.

Werkelijk en Wezenlijk.

Het gaat over HET bewustzijn van Oorsprong wat in de Mensen met MOED moet ontwaken willen wij het tij keren.

Dit weten liet mij in Kracht toenemen en mijn leven werd van binnenuit naar buiten daadkrachtig uitgelijnd in woord en daad om ook weer te leven vanuit dit bewustzijn.

Ik maakte veel vrij en liet veel los om te kunnen leven waarvoor ik op aarde ben.

Deze beweging in mij die vervloeide met de buitenkant was een bedreiging…

Voor wie?

Voor hen die deze wereld besturen en onder controle houden.

Het is 5 jaar geleden dat ik vocht om mijn bewustzijn en het fysieke lichaam waarin ik aanwezig ben hier op aarde te houden.

Het waren uren waarin ik geteisterd werd op alle lagen van mijn Zijn.

Een zonnige dag in mei veranderde tot een zwarte dag in mijn bewustzijn.

Een dag die ik beleefde en waarvan de herinnering niet verloren is gegaan.

Ik voel en vind dat het moment aangebroken is om erover te delen.

Wat ik deel lijkt wellicht over mij te gaan, maar het gaat om indirect om ons allemaal want we zijn allemaal onderhevig aan de controle van deze machten en ieder heeft daar zijn of haar eigen ervaringen in.

Twee keer had ik een Ayahuasca ervaring gehad waarbij ik niet vloog maar meer landde in mijn lijf en waarbij het brouwsel gefungeerd had als een detox voor het fysieke lichaam.

Ik had besloten nog een maal Ayahuasca te drinken.

Deze ervaring werd mij op verschillende lagen bijna fataal.

Een ervaring die ik onmogelijk in zijn volledigheid kan beschrijven omdat de dingen die ik gevoeld, gezien en ervaren heb te complex zijn om in zijn volledigheid uit te drukken via deze weg.

Maar ik het zo verfijnd mogelijk weer geven.

Kort na het drinken van de Ayahuasca werd mijn lichaam enorm ziek.

Ik kroop uit de Yurt naar buiten en ben op de aarde gaan liggen.

Uren lag ik op de aarde en had ik vreselijke ervaringen.

Ik voelde hoe de functies van de werking van het lichaam veranderde en afnamen.

Ik had een lage hartslag en had het bloedheet (koorts gevoelens)

Er was een weten dat ik midden in de ervaring zat die wij dood gaan of sterven noemen.

Continue zag ik beelden van mijn ouders, dierbare vrienden en mijn hond in mijn bewustzijn waarbij er gevoelens van schuld opgeroepen werden in mij.

De gevoelens van schuld werden vele malen groter naar gelang de ervaring langer duurde.

Ik kreeg niet innerlijk maar uiterlijk beelden te zien van een zwarte lucht en tornado’s, dood en verderf en de aarde die verging (onderzoek holografische insertie)

Er werd gevochten… en het gevecht ging om mijn bewustzijn en het doel was om mij uit dit levensveld te verwijderen…

Al deze uren die teisterend waren voor mijn bewustzijn en het fysieke lichaam bleef ik één ding helder houden in mijzelf.

En dat is dat wij Zelf de Christus Zijn.

Vele malen sprak ik dit in mijzelf uit: Ik Ben de Christus

En naar mijn omstanders sprak ik uit dat ook zij ook de Christus Zijn en dat we onze Aandacht ten aller tijde op dit (ons oorspronkelijk) bewustzijn gericht dienen te houden, IN ONSZELF!

En dit deed ik…

Na uren zoals de tijd het doet lijken werd het gevecht gestaakt.

Mijn lichaam was door de ervaring ernstig verzwakt.

Zeker een jaar bleef ik fysiek heel zwak en werd ik nog vele malen hevig aangevallen.

Paniek aanvallen en hevige hyperventilatie waren maanden lang deel van mijn ervaring.

Toen ik op krachten begon te komen door Ayurvedische kruiden en mijn huidige geliefde die mij vele malen masseerde om mij weer in verbinding te brengen met mijn lichaam ging ik vastberaden op onderzoek uit.

Ik moest doorgronden wat er gebeurt was en welke wezens ik ontmoet had die gevochten hadden tegen mij én ……… die vechten tegen de Mensheid!

Vanuit een diepe vastberadenheid kwam de informatie bij mij.

Ik ontmoette eindelijk mensen die het leven op aarde in zijn totaliteit onderzoeken, waarnemen en bespreekbaar maken.

Veel diep doorvoelen en onderzoek bracht mij informatie over de wezens welke deze wereld besturen en die ook betrokken waren bij bovenstaande ervaringen en meerdere ervaringen de jaren ervoor en ernaar.

Wezens die de mensheid manipuleren, afleiden en misleiden door onder andere MIND CONTROL technologieën.

Ik deel mijn ervaring nu omdat ik weet en voel dat nog veel mensen in een ontkenning zitten van wat er werkelijk aan de hand is hier binnen dit levensveld.

Veel mensen willen niet kijken naar het totale spectrum van wat er gaande is.

Ik weet dat er veel mensen zijn in spirituele groeperingen die zich enkel richten op Liefde en Licht, dat is tevens ook de rede dat mijn ervaring heel lang met niemand besproken kon worden.

Zo zijn er andere grote bewegingen die zich volledig richten op de regering als schuldige van het leed van maatregelen en dergelijke.

En nog een ander deel van de mensheid is volledig in geloof van al hetgeen wat zich op aarde voltrekt.

Wat er werkelijk gaande is gaat zoveel dieper en verder dan de mensheid kan vermoeden.

Het word op vele mogelijke wijze verborgen gehouden om te zorgen dat de mensheid niet uit komt bij wat er werkelijk gaande is hier in deze wereld.

Willen wij echter als mensheid werkelijk tot vrijheid komen dan dienen we ons te ontvlechten uit deze controle matrix.

Dat kan alleen als we alles durven te onderzoeken en alles durven aan te kijken zowel IN onszelf als BUITEN onszelf.

Deze wereld staat onder controle van niet alleen geziene regeringen maar door vele ongeziene wezens.

Het bewustzijn ligt alle lange ‘tijden’ onder vuur.

Het ligt onder vuur om wie WIJ in werkelijkheid Zijn.

Onze ware Oorspronkelijke aard als mede scheppers maakt dat wij de Levens Kracht in Ons dragen en tot heel veel in staat Zijn.

Echter onze vermogens zijn enorm afgenomen waardoor veel menselijke wezens zich dit niet herinneren.

De beleefde ervaring heeft mij nog dieper getoond wie Ik Ben en wie Wij Zijn.

Want de aanvallen waren enorm hevig.

En evengoed … Ben ik Hier …

Ik LEEF meer als ooit tevoren

Het leven doorstroomt mij omdat ik het totale spectrum van Leven ben gaan onderzoeken, gaan waarnemen en het bespreekbaar maak.

Weet wie je bent

En wees niet bang

Wij dragen de levenskracht in ons

Als Wij die Samen bundelen

Zullen we samen een enorme verschuiving in bewustzijn maken

Een verschuiving die zal komen van binnenuit en niet aangereikt word door iets van buitenaf.

Belichaam wie je bent

En ga staan in Kracht, Mooi Mens

Onderzoek: Kunstmatige intelligentie

Archonten & Draconiërs

❤