Dieren

En er zijn vele malen meer dieren op deze wereld dan mensen. We zijn echt het stofkorreltje. Als mens, het mensenrijk zijn we echt een stofkorrel op deze wereld, als je het afzet tegen de aantallen levende wezens uit Gaia, hier op Aarde. We maken onszelf zo groot, en het is zo minimaal. Ik bedoel het minimaal ten opzichte van de natuurkracht.
Ik bedoel, als je naar de sprinkhaan kijkt, wat een sprinkhaan allemaal is, hoe een sprinkhaan functioneert. Dat is gigantisch! Wat een geavanceerd levend bewustzijn! Ze hebben zo veel kracht in de scharnieren van hun achter- en voorpoten, daar hebben wij vijf duizend bulldozers voor nodig om dezelfde kracht te kunnen hebben. En dat doen ze met hun lichaam, ze doen het zonder pneumatiek, zonder computers, zonder enige moeite. Het is echt formidabel.

================================================

De kracht van de natuur is de sleutel. Op het moment dat jij iets ziet wat natuur is, iets wat analoog is, ook al is het matrix; het is wel opgebouwd, samengesteld uit de oorspronkelijke wereld, letterlijk. Op het moment als je een boom ziet dan is die boom ook in jouw bewustzijn. Het bewustzijnsveld van het klokje wat in mij is en het bewustzijnsveld van een boom, dat zijn twee verschillende velden. We zien eigenlijk energievelden. De velden die in beweging worden gezet door die boom, de trilling van dat veld, dat is een resonantieveld in ons brein wat ervoor zorgt dat ons brein uitgelijnd wordt en een neuraal programma krijgt waardoor het brein informatie kan ontvangen uit het hart. En dan ineens wordt het gevoel uit het hart, uit de oorspronkelijke wereld aangekoppeld en dan zien we die boom, aaaaahhhh.

Dus het is niet zo dat wij ons goed voelen bij die boom, het is het resultaat. Wij worden geconfronteerd met de energetische opbouw van het hologram dat zich representeert in het neurologisch bewustzijn en dat is een andere hersengolfstaat, een ander circuit. Door dat circuit te zien of te beluisteren, geluiden van een rivier bijvoorbeeld, die geluidstrillingen komen binnen in het brein en die roepen bewustzijnsvelden op waar je ontspannen van wordt. De hersenen worden ontspannen in mijn systeem, omdat ik velden in beweging heb waardoor die hersenen naar een ander bewustzijn gaan, in een iets ander resonantieveld, trilling, andere hersengolfstaat en vervolgens wordt dat brein afgestemd op het bewustzijn van de Harts intelligentie. Mijn energetisch hart is de sleutel. Daarom voelen we ons zo goed bij de natuur en bij de dieren, afgezien van het feit dat ze geen oordeel hebben. Ze hebben dat ook niet want de programmeurs die dit experiment ooit hebben gemaakt, zijn niet gericht op de bomen en de dieren, hun experiment is gericht op zichzelf. Ze hebben een menselijke soort samengesteld die zich vervolgens bewust wordt, zodat ze meer zijn dan alleen lichamen. Daar gaat het experiment om.

De natuur en de dieren functioneren in de blauwdruk zoals het in de oorspronkelijke wereld ook is. Dus wij komen bij de dieren en daar zit geen manipulatie in, ons bewustzijn neemt die dieren waar en in dat moment gaan die hersenen, dat neurologische systeem, reageren op dat programma, gaat ‘ie naar een neutrale staat en weg gaat die manipulatie.

En soms zijn we zo vervuild dat we niet eens meer iets kunnen voelen bij een boom.
We zijn zo in de mentale hersengolfstaat gekomen dat het lichaam alleen nog reageert op prikkels van buitenaf. Dat is dus de matrix, die is zo sterk dat we eigenlijk alleen nog maar de visuele prikkels kunnen ontvangen en dat de hersengolf alleen nog maar in dat beeld blijft hangen van visuele waarneming. Dus er vindt dan geen verandering plaats.

Eigenlijk zou het goed zijn voor de hele wereld om drie dagen niets te zeggen, geblinddoekt, oordoppen in, zintuiglijke waarneming afsluiten, dat je helemaal in de doodse stilte ligt en dan pas ga je luisteren en naar binnen. Dan pas komt het binnen in beweging want dan vallen de prikkels weg.

God is samenwerken met al het andere in evenwicht. Zie de natuur!

============================================

Als we de kracht in onszelf kunnen voelen dan zal het ook buiten ons zijn. Hoe meer je je persoonlijkheid ten dienste stelt van je galactisch bewustzijn, de kracht, hoe vaker en sterker je dat ontwikkelt, hoe makkelijker je gaat communiceren met alle elementen van de natuur. De natuur gaat je werkelijk aanraken, je hoeft niets meer te vragen aan de natuur, je bént de Kracht! Je zit in het bos en gaat naar binnen en de boom raakt je aan door een soort wind.

De natuur is een representant van de Force, is niet geïnvaseerd, dieren zijn dat ook niet, zij interacteren rechtstreeks uit het krachtveld. Het enige wat zij nodig hebben is observatie vanuit hier (hart) namens de Kracht!

=================================================

Het is zo belangrijk ons te richten op dieren. Het veld vandaaruit, de dieren communiceren zo onvoorwaardelijk, dat is de godskracht op zich. Ook al zijn de dieren ook een informatieveld in deze werkelijkheid. Maar zij communiceren zo onvoorwaardelijk naar ons en mensen luisteren er eigenlijk helemaal niet naar.
Ik zie het ook heel veel bij mensen, die hebben zo veel liefde voor hun hond. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Ik zie dus dat zij heel veel van hun hond houden maar zij houden eigenlijk van hun hond op de manier zoals ZIJ dénken wat liefde geven is aan de hond. En zij hebben een rol in zichzelf van wat de hond betekent in relatie tot de mens.

Ik zie dat er helemaal niet word geluisterd, er wordt helemaal niet gecommuniceerd. En als je dan dat gedachtegoed weg kunt halen en je keert helemaal terug naar de gelijkwaardigheid met het dier en je voelt dus ook in jezelf die kracht, dan hoeft er helemaal niets gedacht te worden over het dier. Dan hoef je geen toenadering te zoeken op een menselijke manier naar het dier. Het dier komt naar jou TOE! En op dat moment gebeurt er zoiets moois… het is een communicatie, een trilling, vibratie. Een trilling is echt een emotie, en dan vindt er dus echt een communicatie plaats. Van dier naar mens en van mens naar dier. De mensen begrijpt eigenlijk helemaal niet wat de dieren ons vertellen, wat zij ons laten zien. Wat zij uitzingen. Ik vind dat altijd heel erg..

In deze realiteit kennen dieren geen neurologische invasie zoals de mens die kent. Wel zijn ze mede uit een deel van een ander universum samengesteld uit verschillende universa en biologisch hier neergezet.

Ja en dieren hebben natuurlijk ook een hele andere plek in het script waarin wij nu zitten. Dit hele script is een soort embargoscript zodat je moet voldoen aan wat dat script allemaal zegt en doet. En binnen dat script, waar je allemaal aan moet voldoen, dat is allemaal informatie, daarin zijn eigenlijk matrixonderdelen. Dus het zijn wel echt dieren, zeker. Maar het worden pas echte dieren als jij anders gaat kijken.

Voor ons is het zo belangrijk dat wij durven te vertrouwen op onszelf, op de verbinding met dieren want dieren zitten niet in het neurologische bewustzijn waar wij in gehackt zijn. Zij zijn de open spiegels. Maar als wij het niet kunnen zien, het vertrouwen in onszelf, als we het vertrouwen van de dieren niet kunnen ervaren dan projecteren wij dus binnenin ook wantrouwen naar die dieren toe.

Het enige wat ik kan doen is in al mijn vriendelijkheid een ander ontvangen. Zo eenvoudig als dat we dat met onze dieren kunnen doen, zo moeilijk vinden we dat om dat met mensen te doen. Gewoon een dier aanvaarden hoe hij of zij is. Niet beoordelen die is vals of die is niet vals. Elk dier is goed, elk mens is goed. De patronen die erin zitten daar kunnen we het over hebben. We moeten uitgaan van het goede, ten diepste wat goed is. En dat zit in de mens zelf, dat zit in de dieren zelf. Daar hoeven we niks over te denken.

====================================================

Dus in feite leven wij nu in een werkelijkheid die alle ingrediënten heeft van een fantastisch experiment. Het is echt zeer geavanceerd en heel diepgaand waar we in leven. De zee, de vissen hoe alles hier functioneert, alles is frequentie en informatie. Wij zien dus vissen, maar degene die de vissen hebben ontworpen, toen de ontwikkelaars van dit universum aan het ontwerpen waren, hebben een heleboel andere beschavingen daar aan meegewerkt om hun experiment te ondersteunen. Ze hebben nooit vissen gebracht, dan zou je je kunnen afvragen hoe zou nou ooit een vis kunnen zijn ontstaan? Nee, vissen zijn informatievelden, alles is een informatieveld. Wat ze kwamen brengen was een informatie in dat veld en in dat veld resoneerde die informatie naar een fysieke vorm. Uiteindelijk zijn die resonantievelden aangepast. Er zijn op deze aarde hele grote conductors geplaatst, ik heb het nu even over de aarde, d.m.v. nieuwe frequenties werden vormen en ook histories van de werkelijkheid hierbij eruit geresoneerd, gewoon d.m.v. frequentietechnologie. ……….

Want dan komen we ook bij de Galactische beschavingen waarover gesproken wordt. Over bepaalde Siriaanse, Aldebaraanse (?) beschavingen en nog heel veel andere beschavingen waar nog nooit over gesproken is maar die wel van invloed zijn op deze werkelijkheid, die verrijking hebben gebracht op bepaalde frequentievelden, informatievelden in de matrix van dit universum, waardoor er een paar miljoen bloemensoorten konden ontstaan. Dat zijn geen voertuigen die met grote vrachtruimtes vol zaden zijn gekomen, dat is wat wij denken. Maar dat zijn hele grote krachtige beschavingen die met hele diepgaande technologie, gedragen vanuit het hart en overgezet in technologie (omdat ze zelf ook meewerken aan het experiment) grote informatievelden op basis van trillingen en emoties in het veld van de Aarde hebben gebracht waardoor het zich helemaal door het aardse veld vanuit de hele kosmos zich verder is gaan bewegen. En daaruit zijn dan de bloemen ontstaan. Er zijn ook veel meer bloemen en bomen op de aarde dan dat mensen zien omdat ons bewustzijn niet open staat. Dus wij zien eigenlijk maar een heel klein deeltje daarvan.

=============================================== 

Iemand kan veranderen doordat er een gemoedstoestand verandering plaatsvindt. Dribbel (hond van Martijn), gromt als er energetisch iets niet klopt bij een mens. Het kan zijn dat het in de energie wordt meegelift van die persoon maar het kan ook zijn dat het iemand is die dus letterlijk opgebouwd is uit alleen maar fysiek, dus neuraal vermogen en geen bezieling heeft. Dus als de verbinding met het scheppingsveld er niet is dan reageert Dribbel daarop. En dieren kunnen dat dus zien. Ze zien het veld letterlijk bewegen om een ander wezen heen.

Voor ons is het nu belangrijk dat we dat onderzoeken op deze aarde, dat de aarde niet een op zichzelf staande levensvorm is, een eenheid zoals dat wordt gezien in het universum, waarin er een werkelijkheid is waar leven is met een civilisatie waarin mensen en andere wezens met elkaar leven, in dit geval zijn dat dieren. We hebben onderscheid gemaakt tussen mensen en dieren. Op zich ook buitengewoon interessant om daar eens over te praten, hoe dat komt dat we onszelf mensen noemen en de dieren de dieren.

“Ja, “ zegt die hond tegen mij, “jij bent een mens.΅

“Ja?”

”Ja, dan hoor je er niet bij”.

“Hoezo?” 

“Ja, dat hebben jullie zelf bedacht”. 

“Oh, ja” Het is een totale idéfix om met woorden afscheiding te creëren.

Dieren maken ook geen oplossingen, dieren gaan ook niet nadenken over hoe het allemaal anders moet. Dat is onzin. Dat doen wij wel want wij zijn gegrepen door intellectueel archontisch bewustzijn. Dieren doen dat niet, dieren gaan op een hele natuurlijke manier een oplossing zoeken, mits ze vrij zijn van allerlei mensen die hen observeren op een manier van wie ze niet zijn. De verstoring die er hier is (dus ook in een dier) komt voort uit menselijk denken. Het is echt geen utopie om met elkaar deze wereld terug te brengen naar een voldongenheid waarin dieren elkaar niet eten en elkaar geen agressie toe beleven.

We lezen dus het hologram uit van het object. Dieren pikken feilloos informatie op uit het hologram en die gaan gedrag vertonen wat gelijk is aan wat mensen vertonen. (Dieren tappen uit onze waarneming)

Voorbeeld op een glazen plaat lopen op grote hoogte. We worden dan gefopt door ons eigen brein met onze eigen programma’s en overtuigingen. De hond was mee die ook getraumatiseerd is wat gekoppeld is aan het trauma van de mens. Waarom zitten dan dieren ook in dat spanningsveld? Dieren tappen gewoon uit onze waarneming. Daar hebben wij zoveel invloed in. Ik weet niet of je wel eens naar Cesar Millan hebt gekeken, de hondenfluisteraar, heel veel mensen zijn het met hem eens, heel veel mensen zijn het niet eens met hem. Ik ken dat, maar de effecten daarvan werken. Het gaat erom hoe je naar je hond kijkt en het gaat erom hoe je in jezelf kijkt. En als iemand anders aan een agressieve lijn loopt, die niet het baasje is van die hond, dan verandert ook het gedrag van die hond, omdat er een andere energie achter zit.

Dus we hebben dus met deze dagen en in ons dagelijks leven zijn we dat aan het uitfilteren van: waar zit ik met mijn gedrag? Waar zit ik met mijn visie, hoe kijk ik naar buiten? Hoe benader ik mensen? Hoe denk ik over de ander? Als hier nou bijvoorbeeld buiten een poesje staat en we hebben zo pauze, dan kunnen er een aantal dingen gebeuren, ik noem er twee op. Je kunt het poesje gaan aaien vanuit een reflex zoals je tot nu toe als mens van deze aarde hebt gedaan, dan heb je een heel mooi uur achter de rug, met veel beweging en veel voorstelling in jezelf en je gaat naar buiten “dag poes oh wat ben je lief, leuk” en je gaat verder. Dat is één. Er is niets fout. Maar je kunt ook vanuit dat waar we het nu werkelijk over hebben eens op een andere manier naar dat wezen kijken en misschien ga je hem niet eens aaien, misschien ga je hem groeten. Dus vanuit eerbied en gelijkwaardigheid, dus een niet aards menselijk bewustzijn. En daar kan best een knuffel uit tevoorschijn komen, dat is allemaal prima, maar dat wat ik ermee wil aangeven, is van als wij dat niet doorhebben, als wij dat niet daadwerkelijk toepassen, dus het bewustzijn ook omzetten dat we dat ook zijn, ja dan lukt het nog steeds niet.

Als er een dier voor je staat, er komt een lief hondje, poesje of een mooi paard naar je toe dan is de eerste reactie als je niet in een breinrespons zit, als je niet aan het nadenken bent over hoe je je hypotheek moet betalen, als je over dat pad loopt en je ziet dat prachtige dier of je komt hem tegen, dan is er een innerlijk bewustzijn wat direct weet dat het gaat om het geven van liefde en aandacht. Dan hoef je nog niet eens het dier aan te raken. Het gaat om de benadering. Het gaat erom dat er direct een innerlijke vloeiende stromende beweging is van aandacht. Er is niets anders dan alleen dat. Eenvoudiger dan dit kan ik het niet zeggen. En zo is het eigenlijk met alles wat menselijk is, wat bij de mens hoort, daar hoeft niet over gedacht te worden. Dat kan van binnenuit in de gedachte terechtkomen.

We hebben altijd het gevoel dat we iets moeten doen. Daarom stel ik ook bewust deze vraag want ja we willen wat doen en nee we hoeven niet iets te doen, zoals we het altijd hebben gedacht, dus dat mag wel, dat geeft extra beweging. Wij kunnen nog veel meer in beweging zetten, op het moment dat je onderdeel bent van het leven dat je dus ziet dat die puppy’s naar die kraaien kijken en die kraaien kijken ook naar die puppy’s.. ik ga nog een stap verder, als je door begint te krijgen in je gevoel dat leven elkaar ontmoet door elkaar waar te nemen en dat die waarneming een onderdeel is van jouw bewustzijn, als je dat begint te bevatten dan besef je dat je iets doet. Daar ligt de magie van het universum. Wij zijn zo in een afgedwaaldheid en verdeeldheid terecht gekomen, dat we denken dat je op dat moment niet eens iets hoeft te doen. Dat zeggen we dus wel, maar als we heel bewust ernaar gaan kijken kun je zelfs zeggen dat dat mogelijk is doordat jij er bent. Dat is dus het Alice in Wonderland.

Als we even teruggaan naar dat positieve stuk van de kraai die de puppy’s aankijkt en je observeert en je voelt dat dat heel fijn is, je bent deelgenoot. Ik heb dat ook heel sterk als mijn hond mij in mijn ogen kijkt gebeuren er zulke diepgaande zaken, innerlijk in mijzelf, dan moet ik gewoon huilen van vreugde, dan word ik zo diep aangeraakt door die prachtige ogen. En hij vangt me in 5 seconde in een blik, dan gaat zijn neusje zo omhoog en dan kijkt ‘ie me aan van “zo”, en dan word ik zo diep geraakt en dan versmelt ik dus in dat moment in mijzelf waarin ik mij helemaal toegang geef.

======================================================

Terwijl normaal is de rimpeling van: je voelt iets, je zendt het uit en het heeft effect. En de wereld reageert. Je ziet iets, een pijnstuk bij iemand of iets of je ziet iets: er zijn dieren ziek in een park, je komt daar met 3-4 mensen, je zit daar in stilte, je wilt helemaal niets veranderen, het enige wat je doet is je observeert, je voelt dat je deelgenoot bent van dat kwantummoment en dat is één en al bewustzijn, alles is bewustzijn, en dat je in dat moment naar binnen toe voelt en je hebt gekeken en je gaat en de dieren zijn gewoon beter. Dat zijn geen goocheltrucs, dat is gewoon hoe bewustzijn werkt. Dát is wat we mogen gaan doen.

En als je naar jezelf gaat kijken merk je dat je getraumatiseerd bent, want volgzaam zijn is een vorm van trauma.
Een hond is getraumatiseerd als je hem volgzaam maakt op basis van een commando van een woord, maar als je daar ook nog eens je liefde onder legt, dan voelt de hond jouw liefde, dan wil die heel graag met jouw liefde meelopen en dan is dus het commando dat je geeft gedragen vanuit liefde.

==================================================

Ik reed vorige week in de bossen met mijn zoon, we gingen naar een winkel toe waar tropische vissen waren en eenmaal daar gekomen was de template heel anders dan op het internet. Het was een hele andere winkel als dat energetisch was via internet, was helemaal niet erg. We rijden terug via de bossen en we hebben denk ik echt meer dan een half uur gereden achter een héle grote trailer met allemaal varkens daarin.

Het was zo’n extra lange trailer met daarvoor een vrachtwagen. Ik heb geen oordeel over mensen die vlees eten, dus dat is absoluut niet wat ik hier neerzet. Ik wil alleen maar een waarneming delen. We rijden achter die vrachtauto door de bossen, moet je voorstellen, verbonden met de bossen zo’n heerlijke natuur, zo mooi, je ziet de dieren en je geniet van de dieren die daar staan. We stoppen nog bij een plek waar -het lijken struisvogels maar het zijn emoes- en we kijken nog naar die prachtige mooie dieren, hoe mooi ze zijn. Als je heel bewust gaat kijken hoe mooi die creatie is, en vervolgens gaan we dus verder rijden en komt er een vrachtauto voor ons met de dieren.

En dat heeft een half uur geduurd en stinken en die beestjes waren hartstikke mooi schoon, ze hadden veel ruimte in de vrachtwagen, dus ze hadden hun gezichtjes half naar buiten, echt honderden snoetjes en oortjes, en uiteindelijk komen we uit in Ommen bij de kruising bij het water en die vrachtauto gaat naar links. Wij staan zo op de kruising en wij kijken zo naar die zijkant van die vrachtauto en al die dieren zien we zitten en op dat moment heb je dus twee keuzes, dat is eigenlijk waar het allemaal om draait, je hebt de keuzemogelijkheid om daar totaal niets bij te ervaren. En vaak is dat een onbewuste keus, omdat het bewustzijn van mensen helemaal verdicht is, ze voelen niet dat dat ook leven is, dat dat ook geboren is als een baby-tje en ook liefde heeft ontvangen in de dierenwereld, dat als je het beestje een aai geeft over zijn wangetje dat dat beestje de koestering en de liefde voelt, het opsnuiven van de verse lucht, al dat soort dingen gaan aan je voorbij, dat is vaak een onbewuste keuze.
Je hebt de keus om daar iets bij te voelen.

En op het moment dat je dat begint te voelen, voel je dus het lijden. En dat is niet het lijden alleen van de dieren maar het is het lijden van een gebrek aan bewustzijn. En dat is iets heel intens. Dat is intens, want wij kijken ernaar en mijn zoon zegt “waarom blijf je nou staan en rij je er niet gewoon achteraan om erbij in de buurt te blijven”? Heel lief natuurlijk. Ik zeg “laten we samen ernaar kijken” En we kijken samen naar die grote trailer met al die biggetjes en er gebeurt iets, binnenin mij en ook bij hem. Wat er bij hem gebeurde weet ik niet, maar bij mij wel. Ik kijk ernaar en ik heb zo ongelofelijk veel respect voor die dieren, zo’n dankbaarheid dat ze er überhaupt zijn, in het moment dat ik leef, dat ik hen mag ontvangen in mijn veld en ik voelde de volledige erkenning dat ze leven. Het was niet een toevalligheid, ik voelde jullie leven. Ik had er geen oordeel over wat er zou gebeuren maar ik voelde zoveel erkenning van het leven dat ik weet, vanuit mijn manier hoe ik kijk, dat het moment dat ik deze dieren kon zien en hen het leven kon geven in mijn bewustzijn, de erkenning dat ze er zijn, dat alleen dat moment voldoende is dat het überhaupt wordt gezien. Eén simpele diepe krachtige waarneming door één ziener, in dit geval waren het er dan twee. En in werkelijkheid waren er meer op dat kruispunt, daar ga ik niet naar kijken, ik kijk alleen maar vanuit mijzelf, en ik voelde het leven. We zien dat, we ervaren dat en dan heb je dus de keus om daar iets mee te doen, het gaat om de waarneming.
Ga je nou iets doen met die varkens, moet ik daar nou spandoeken over maken en daar een stichting over oprichten en nou ga ik er helemaal voor, of ga ik iets met dat bewustzijn doen in mijzelf wat daar op dat specifieke moment tot leven is gekomen. Dat krachtveld. Of misschien wel beiden. Die scheiding, die keuze die heb ik. Wat maak je en (?) je weg? Wat wil je bekrachtigen, wat is een bekrachtiging, wat gebeurt er?

Ik besluit op dat moment dat ik leef in een wereld waar geen dierenleed is, ik ga gewoon met mijn bewustzijn, ik heb geen gedachte, maar ik stel het vast in een weten dat dit er niet is. Ik zie het wel, maar binnenin mijzelf is er geen enkele ruimte die accepteert dát het er is. Dus er is een andere waarneming binnenin mijzelf en dat is dus de goddelijke vonk van wat wij in ons dragen, dat je iets buiten jezelf ziet en er niet mee in conflict gaat want dan ga je dus die andere taal spreken. Maar je ziet het van binnenuit, je voelt het, je ervaart de dieren, de liefde en daardoor zet je als reiziger uit die andere werkelijkheid een informatieveld van binnenuit in beweging en die plak je als het ware, zo druk ik het nu even uit, in dat frame, boem!, wat niemand kon zien. En ik weet dat dit voor ons allemaal geldt, dat sinds dat ik daarnaar heb gekeken in mijn hologram dat er nog honderden andere mensen hebben gekeken.

Waarom? Door die innerlijke kracht, daar binnenin!  Hier zit ‘ie helemaal! En dat is zo’n enorm krachtveld wat we in onszelf dragen.
Ik heb dus geen oordeel over dat de mensheid op dit moment dieren eet, want dat is inherent aan de verdichting van het bewustzijn. Ik kan dat begrijpen. Deze werkelijkheid functioneert gewoon zo. En dat is iets waar ik niet tegen hoef te vechten, maar wat ik wel kan doen is mijn innerlijk vermogen inzetten en daar heel krachtig in opereren. Heel krachtig in aanwezig zijn. En ik denk ook dat als je dat met elkaar doet, heel krachtig zonder doelstelling, dat je daarmee hele “briljante” reacties in het veld neer kunt zetten.
Maar misschien hebben die varkens maar één seconde geleefd op het moment dat ik keek. En dat is de kracht die wij allemaal dragen. Dat is waarom we hier op de Aarde zijn, om ons te ontdoen van die kracht die ons in feite belet en waardoor we verblind worden. Maar vooral om vanuit onze innerlijke hartskracht, die kracht uit een andere werkelijkheid hier te brengen zodat die ontbrekende vibratie, de vibratie die in het collectieve gedeelte nog ontbreekt in deze werkelijkheid, zijn intrede doet.

We moeten beseffen dat we brengers zijn van een goede kracht. Ik gebruik het woord “goed” in dit geval met nadruk en klem. Wij brengen een hele goede kracht doordat we “Zien”. We zien dus niet ‘wat we willen zien’, maar we zien wat er te zien is en we voegen daarbij onze kracht binnenin, in dat moment. Je draait niks om, je neemt het waar en binnenin voel je iets en dat breng je met je bewustzijn in dat beeld. En dat is wat de mensheid in zich draagt. Dus we brengen innerlijk vermogen, heel krachtig in dat moment wat we ervaren, van binnen naar buiten.

======================================================

76% van de insecten zijn uitgestorven, dat stond in de Trouw, zo’n klein artikeltje, maar eigenlijk zou dat op de voorpagina moeten staan onder de kop: “leven op planeet Aarde sterft uit, de mens heeft nog 3,5 jaar, voedselbronnen raken op, evenwicht verstoord, de schepping van deze wereld is ondermijnd,” en dan nu gaan we naar een ander onderwerp (krant), zo’n klein artikeltje.
Het gaat niet zozeer om de insecten, het gaat erom dat er frequentie veranderingen plaatsvinden, dat de ingrediënten waaruit alles is ontstaan dus compleet in de war zijn. En dan kun je allerlei maatregelen bedenken, juridische maatregelen en veranderingen van energie, maar ons bewustzijn is nodig nu. Ons bewustzijn is nodig om als krachtwezens van klank, kleur, trilling, frequentie, daadkracht, dat te gaan aanschouwen. En dat kan alleen als je een vrij bewustzijn hebt, dus de schrijvers die in deze werkelijkheid aanwezig zijn kunnen daadwerkelijk alleen maar herscheppen, want daar gaat het om, herzien, herscheppen, op moment dat ze vrij zijn van allerlei parameters van hoe het in elkaar zou zitten volgens een vorm. Want er is geen vorm. Er is geen vorm, alles wat we hebben gedacht in een vorm is het niet. Daarom moeten we alles durven openzetten.

Het wordt tijd dat wij van het leven gaan genieten, dat we het leven in gaan ademen, dat we een insect kunnen waarderen voor de enorme belangrijke schakel dat dat insect soort heeft in de gigantische hologram van deze werkelijkheid. Ik hou van deze werkelijkheid, ik hou van de natuur, de mensen en ook van mijzelf. Het heeft echt even geduurd voordat ik ook kon begrijpen dat ik ook van Martijn kon houden.

================================================

En dat programmeren kwam vanuit een gevoel. En zo kwamen we op het onderwerp vissen.
“Nou ja, wat voor vissen dan, wat voor vissen zijn er dan, wat vind je daar leuk aan”
Soorten vissen werden opgenoemd en wat er leuk is aan die vissen, wat voor gevoel hij daarbij heeft. En toen kwamen we ook op het punt dat als je die vissen wilde kopen dat ze ook geld kosten.
“Ja, die vis kost 150 euro, en een andere 320, en er zijn visjes van 2 euro”.

En zo ging het eigenlijk over die levensvorm, over geld. Terwijl wat eronder zit, is puur liefde. Maar het hele arsenaal aan vibratie van bewustzijn verplaatste zich eigenlijk naar iets waar die vissen dus helemaal niet mee bezig zijn, het bestaat niet eens voor die dieren. Maar wij, als andere levensvormen, hadden het daar dus in de auto wel over.

Dat is interessant hè, want dat zet zoveel lagen open. Het zijn de kleine dingen waar je dan heel bewust doorheen kunt gaan.
En toen vroeg ik aan Raymond “vind je het dan ook bijzonder hoe wij nu allemaal praten over die levensvorm”
– “Vissen zijn het”!
– “ja, vissen” een correctie hè….”dat we daar over praten en dat wij als het ware beslissen, door middel van het uitwisselen van geld, over hun bewustzijn heen, want zij weten daar niks van. Dat wij daarmee bepalen waar ze naar toe gaan, wat er met hen gebeurt en dat er eigenlijk een soort…. we zijn een beetje aan het schaken met die levensvorm zonder dat ze überhaupt weten dat er geld is en dat er überhaupt een andere beschaving is die een bepaalde doelstelling heeft met hen”.

Het grote geheel daarbuiten, die de vissen in de aquariumbakken gestopt hebben om een bepaalde reden.
Voordat ze in de aquariumbak zaten waren ze vrije wezens en zwommen ze door een gigantische oceaan. Dat is iets, dat hou ik vast en dat ben ik en ik stem mijn hele leven daaropaf, ten dienste. Dat betekent dat als ik dus in een spel door al die straten en gangen loop, dat ik besef: ik loop door die gangen en straten van dit stuk software van deze werkelijkheid. Ik ga dus ook niet perse iets aan die software veranderen, ik ga niet denken van: ja, die straat moet hier eigenlijk gewoon weg, en daar programmeer ik een andere straat in. Nee, dat is niet waar ik me bezig ben. Dit is het script en ik blijf heel krachtig in mijzelf aanwezig, dat is waar het omgaat, hier liggen de boodschappen, in mijzelf en vanuit dat stuk, dat ben ik mij bewust, en vanuit dat stuk leef ik in die straat, in die scripten. En dan zal je merken dat de reacties in dat script, in die straat waar je doorheen gaat, dat dat aan gaat sluiten of reageren gaat, subtiel of ineens heel fors, op wat je van binnen voelt.

Vanochtend stond ik op en beneden sprongen de twee katten op schoot. Dan voel je dat welkom van het leven, dat kan ook een plant zijn, dat ik aangeraakt word door leven van hé, weer een nieuw moment, en wij ervaren dat als een dag.

===============================================

Vraag: zitten dieren gevangen in de matrix?

Martijn: nou in feite niet, op het moment dat jij anders gaat kijken naar deze werkelijkheid krijg je ook een andere reactie vanuit het dierenveld. Dus eigenlijk geldt dit voor het volledige script, eigenlijk het algehele beeld reageert op ons. Dus er is een levend bewustzijn wat aansluit op ons vrije gevoel, en er is een reactie uit reactievelden, wat aansluit op ons niet vrije gevoel. In beide gevallen hebben we te maken met organische wezens die in deze werkelijkheid leven maar wel een onderdeel zijn van deze matrix, eigenlijk een onderdeel zijn van dit universum. Daarom vind ik ook echt alles heel mooi.

De ene persoon gaat heel open naar een dier toe en heeft helemaal geen angst en de ander die krijgt een heel andere reactie van het dier. Daar zit het hem in, dit heeft niets te maken met je angstveld, wat veel mensen zeggen “je draagt angst bij je”, nee, het heeft te maken met je algehele wereldbeeld. Dat is waar ze op reageren. Als je dit in stukjes gaat beoefenen in jezelf en je past het dus ook echt toe vanuit het weten dan kun je zomaar afspraken maken met mensen, dan kun je in contact komen met situaties waar je van andere mensen hoort “nou dat moet je zo doen en dat moet je zo doen en of het je lukt, want het kan helemaal niet”. Maar jij hoort het wel maar je weet hier dat je niet in lijn van die gedachte komt. Je gaat vrij en je weet: het kan. Het is er gewoon en het gebeurt. Dat is dat stukje magiër in ons.

Dan zijn die emoties die er worden gevoeld niet in lijn met de gedachten van het verhaal wat de andere je vertelt. En dat is in feite de meest zuivere vorm. Want als er een dier naar ons toe komt en er is iets met het dier dan kan het dier nooit zeggen: Ik heb last van dat of dat, zus of zo. Het dier komt naar ons toe, raakt ons aan door middel van de waarneming en op dat moment komt er iets. Er komt een verbondenheid en we voelen ons aangetrokken tot het dier en we ontfermen ons energetisch over dat dier. We weten niet wat er aan de hand is, we kunnen alleen maar zeggen, hé lieverd, kom maar. Of als er een hek tussen staat dan kijk je het dier aan en je aanschouwt het en je voelt het en in dat moment voel je eigenlijk niets anders dan hele krachtige trillingen, gevoelens, wat het dan ook is, je voelt informatiebewustzijn in jezelf in beweging. Het is je eigen bewustzijn. Jouw eigen bewustzijn komt tot leven als een draaikolk, whoem, whoem, whoem,

Iemand die zich richt op de kernboodschap in zichzelf, van binnenuit, dan gaat dat resonantieveld zo krachtig stralen dat kun je expanderen met je bewustzijn van binnen naar buiten, dat kun je heel krachtig maken. Dieren gaan daar gelijk op reageren, bladeren gaan ritselen, op het moment dat dat zo krachtig wordt, dat dat verder gaat dan je neurologische fysieke lichaam, dan buigt dat alle oorzaken en gevolg wetten eigenlijk af.

Ik voel dat ook heel sterk in de eerbied als ik in een natuurgebied ben met de dieren. Als je in de perceptie leeft van het witte stipje, als je dus beseft waar je bent, dat je beseft dat je in een wereld leeft waar volstrekte absurde regels zijn, waar iedereen die absurde regels gewoon volstrekt normaal vindt, volstrekt normaal. Dat is echt een waanzinnige toestand. Dat als je je daar bewust van bent en je neemt dat dus mee heel echt in je zelf de natuur in, dat je dus weet wat er aan de hand is, dus je gaat niet de natuur in met je persoonlijkheid opgebouwd en toch op die manier de natuur in, zo van nou hier ben ik als Martijn. Nee je gaat even goed afstemmen op die waanzinnige toestand waarin je leeft, en je voelt op dat moment dat jij kennis in je draagt dat dat dus anders hoort te zijn, als je met die perceptie, die visie de natuur in gaat, moet je eens kijken wat de dieren gaan doen. Moet je eens kijken wat de natuur gaat doen, wat er gebeurt. En ik was net vanochtend eventjes beneden bij het water bij die prachtige vogels, en dan zit ik daar even op een stoeltje dat daar staat en ik ben in stilte, ik doe mijn ogen dicht en ik besef heel goed waar ik dus op deze Aarde ben. Dus in een wereld die gewoon absurd is. Naar allemaal mensen die roepen “het is van mij”, “het is van mij!” “Ik! Ik bezit dat!” “Hier staat het, notaris, hè, hè!” Waanzinnig, dus omdat het op een papiertje staat, is het. Ja? Hoeveel huizen staan er leeg? Ja, die is van mij. Hoeveel mensen hebben een huis nodig? Waanzinnig. Maar goed, dus in dat stuk zit ik dan lekker op dat stoeltje, in stilte. Ik luister naar het water dat achter mij kabbelt en het water dat voor mij kabbelt, en ik heb dus een ander bewustzijn dan de algemene mens, wat de mensen gemeenschappelijk zo’n beetje op deze Aarde in zich dragen, daar onderscheid ik mijzelf van. Dus ik ben mij dat in mijn moment buitengewoon bewust. Wat er gebeurt is dat die dieren naar je toe komen, er gebeurt iets op het moment dat er vrij bewustzijn is. Dat is het rebelse eigenlijk, ten opzichte van dit systeem. Dieren reageren erop. In deze matrix reageren dieren op, dat je anders bent. Ze zien het, ze zien dat jij geen gelover bent, ze zien dat je geen lid bent van de sekte van de Aarde.

================================================= 

Vraag: wat is de rol van dieren in deze dimensies?

Martijn: Net zo belangrijk als in onze oorspronkelijke realiteit. Alles is mee gekloond, alles is mee gekloond in die schil van realiteit, oftewel alles wordt in ons gevoegd. En dieren reageren op basis van onze mindset. De dieren reageren op onze wijze van bereidwilligheid of wij naar onszelf willen kijken. Een heel simpel voorbeeld is, als je hond dwars is dan ben je zelf die dag gewoon hartstikke dwars. Als mijn hond vervelend doet tegen mij ben ik gewoon vervelend. En kijk nu in het groter collectief in de dierenwereld, in de dierenwereld heerst ook chaos. En het is van oorsprong helemaal niet zo dat er prooien, dat er roofdieren zijn die andere dieren opeten. Dat is meer om de levenscode tot zich te nemen, omdat ze zelf anders degenereren. Dus wat is de rol van dieren op de Aarde en ook in andere dimensies, alles is gerelateerd aan het bewustzijnsveld. Hier op Aarde zijn de dieren de dragers, net als de bomen in de natuur, van onze oorspronkelijkheid. Zo krijgen we louter te zien wat wij kunnen waarnemen.

Arjan: Gebeurt er voor dieren iets anders als ze doodgaan dan voor mensen?

Martijn: Dieren zitten niet in de scheppingsmatrix zoals wij. Deze werkelijkheid waar wij nu zitten, nou heb je nog meer van die leuke plaatjes, moet er gelijk een glaasje water op drinken (wordt een foto van een verwaarloosde, gestorven hond getoond).

Het gaat hier om. Ons veld van bewustzijn, we noemen dat ons zielbewustzijn, ons scheppingsvermogen is gekoppeld aan dit universum hier. En dit universum wat dus in feite een geïnvaseerd universum is onder controle van reptiliaanse mensachtige wezens o.a., dat is een universum op zich. Dat is gewoon een universum op zich. En in dat universum is het dus mogelijk dat daar ook dieren leven. Ons vermogen wordt gekoppeld aan een cyber biologisch lichaam wat door hen bestuurd wordt waarmee wij denken ons te identificeren en vanuit die visie proberen wij een verklaring en betekenis te geven hoe dieren dus functioneren. Maar die dieren zitten gewoon in dat model. Maar die dieren reageren wel op ons scheppingsvermogen. En omdat wij die dieren liefhebben en omdat wij die dieren kunnen voelen en brengen ze liefde, doordat wij die dieren kunnen zien, we kijken het hondje in zijn oogjes en je ziet dat het hondje zo diep in je kijkt, dan word je geraakt hier in je hart, kijk je dat diertje aan en zegt: lieverd ik houd zo van je. En op dat moment is ons scheppingspotentieel dus aanwezig om die dieren aan te raken maar het heeft helemaal niets te maken met het stervensproces van hen want zij komen niet uit de matrix waar wij vandaan komen.

Arjan: En waar komen zij dan vandaan en waar gaan zij naar terug?

Martijn: Dat is een dierencollectief. Dat is een compleet ander model dan het menselijk scheppingspotentieel.

Arjan: een groepsziel of zo.

Martijn: Ja, het zijn bewustzijnsvelden. Wij hebben een onafhankelijk, mensen maar ook vele andere scheppersrassen, hebben onafhankelijke zielen, maar die zielen zijn wel in een veel groter eenheidsbewustzijnsveld, dat is een galactisch veld, met elkaar in verbinding, maar per ras is dat gekoppeld. En bij de dieren is het zo dat zij ook zielen hebben maar van een veel andere betekenis en dat zij met elkaar in verbinding staan, maar dat zij dus geboren worden bv, in deze matrix, dus in deze realiteit in dit universum, maar dat ze niet afkomstig zijn uit ons universum. Wat niet betekent dat als wij teruggaan naar de oorspronkelijke wereld dat wij dus geen contact meer kunnen hebben met onze lievelingshond. Als wij terugkeren naar onze oorspronkelijkheid kunnen wij met alle frequenties tegelijkertijd communiceren. Dit proberen we dus nu een bepaalde betekenis te geven en uitleg op basis hoe wij nu denken en daardoor zijn er ook zoveel mensen die elkaar in de haren vliegen want ze willen het kunnen begrijpen. En dan zeg ik maar steeds: lieve mensen, het enige wat je hoeft te begrijpen is dat de vorm waar ik nu over spreek het eventjes maar een tijdelijke vertaling is, neem dat dus gewoon maar met een korreltje zout, de vorm is gewoon toch heel anders, maar veel belangrijker is dat wij ons onderzoek in het hier en nu durven te doen.

En dat dat kloon programma waar we nu met z’n allen voor waken, wat we zien gebeuren in de genetica, dat die mensen/ dieren die worden gekloond, dat het allemaal langzamerhand wordt geïntroduceerd, bewust, door de wetenschappers, om te zorgen dat er een bepaalde ethische waarde ontstaat waardoor mensen zeggen van….hmm acceptabel…we gaan steeds meer naar het bewustzijn toe, langzamerhand, dat datgene waar wij in wonen, ons lichaam, dat dat al een onderdeel is van een heel groot multidimensionaal programma, waar wij gewoon simpelweg de vermogens niet voor hebben om dat in een keer te doorzien.

Arjan: Een vraagje tussendoor. Is het dan zo dat er in het oorspronkelijke levensveld ook ontwikkeling is? Dat daar niet perfectie is, dat alles daar al is, maar dat ook daar ontwikkeling is?

Martijn: Perfectie is juist dat AL-ontwikkeling er is. De perfectie van het leven is, dat er voortdurend ontwikkeling is. En dat er geen eind is omdat er geen eind is. Wij koppelen het woord perfectie aan iets, dat er niet meer iets kan zijn dat niet loopt of wat beter kan.

Arjan: Het statische hè?

Martijn: Precies. En als je kijkt in het dierenrijk – we gaan zo verder waar ik was gebleven – Het dierenrijk is niet op zoek naar perfectie. Het dierenrijk evolueert uit zichzelf voortdurend naar gelang wat er zich aandient. Dus de evolutie hier ook op deze Aarde (betekent): Als iets uitsterft, een soort, dan komt er iets anders voor terug. En dat is één en hetzelfde bewustzijn dat daarin aanwezig is. Dat is de kracht, de “Force of Life.”

De dieren gaan niet zeggen van: “Ja nou, dit is geen perfecte wereld; wij willen dat veranderen.” Dat is iets wat hier door de mensheid hier heen loopt, wat niet “mens-eigen” is. Iets dat op zoek is naar de essentie van het leven en dat wil afdwingen in een vorm.

Dus ja, terugkomend op jouw vraag: In de oorspronkelijke wereld is er voortdurend beweging in bewustzijn, voortdurend. Het AL-bewustzijn is voortdurend aan het onderzoeken, voortdurend. En daar is dus een perfecte werkelijkheid doordat alles er mag zijn. En doordat alles er mag zijn en alles toegankelijk is, en alles er ook voor iedereen aanwezig is, en ook letterlijk te gebruiken is voor elkaar, zichtbaar …is dus iets dat een ander bij zich draagt dat misschien nog geëvolueerd kan worden, direct in evolutie, in potentie aanwezig. En (dan) kan het, als een ander zoals jij, daarnaar zou kijken, als jij het zou observeren, kan het gelijk door gekoppeld worden naar het AL.

Martijn: Echt vanuit passie voor de Aarde, voor “alles wat is” en daar wil ik nog kort iets over zeggen: De dieren staan te popelen om weer in contact te komen met ons. Ze komen letterlijk naar ons toe; stel je open.

Ik ben gisteren ook weer zo hartelijk ontvangen door een prachtige hond. Als jij je durft open te stellen voor al het leven, dan zal het leven zich openen voor jou.

Voel maar op dit moment dat jij uit een heel ander universum komt, uit een compleet andere wereld, waar de kleuren duizenden keren intenser en breder zijn, waar het geluid van de dieren een miljoen keer intenser is, waar het stromen van het water als een symfonieorkest door de bergen glijdt, dat je daar vandaan komt, uit een wereld van warmte en respect, als een deel van het krachtveld van liefde, de “Force of Life”, en dat je in deze wereld waar je vandaan komt, rechtstreeks contact hebt met al het leven, in welk deel van het scheppingsveld dan ook. En jij zit nu hier en bent aanwezig op planeet Aarde, om de fundamenten van het leven van waarde en respect, van liefde en kracht hier op Aarde te representeren.

We hebben het erover hoe wij ons allemaal voelen, hoe ik me erover voel, maar hoe voelen die dieren zich erover en erbij? Ik reed gisteren nog langs een grote vrachtwagen vol met allemaal diertjes erin en dan rijd ik daar voorbij en dan besef ik in dat moment dat al die dieren die daarin zitten ook allemaal onlosmakelijk verbonden zijn met “het Bronveld”. Dus op het moment dat ik me dat realiseer, voel ik dat ook. Dus het is veel makkelijker om je daarvoor af te sluiten, maar omdat ik daar zo mee in verbinding ben; die liefde en die compassie voor die dieren zo sterk voel al vanaf het moment dat ik geboren ben, voel ik ook: Ja, het is goed dat ik er eigenlijk ziek van word (van de lucht van vlees in een winkel). Dat is puur mijn eigen wezenlijke gevoel. Zo goed dat ik er ziek van word, dat ik er niet tegen kan, want ik houd toch zo ontzettend veel van die dieren.

Kijk, ik zeg wel eens iets, dat in een later stadium achterstevoren gezegd wordt, maar dan heb ik het over een andere schil. De mens, dier, [de realiteit] waarin we nu leven, deze realiteit, is opgebouwd door Designers uit een deel van een ander universum, samengesteld uit allerlei verschillende universa. Ons fysieke lichaam is ook opgebouwd uit verschillende menselijke soorten. Andere galactische wezens, andere beschavingen. Met dieren is het eigenlijk precies hetzelfde. Dat is hier biologisch neergezet. En de dieren hier, op dit moment, zijn dus eigenlijk een soort manipulatie, of eigenlijk een soort invasie. Dat is niet zuiver – samengesteld inderdaad – en dat is door scheppende wezens – die voor het merendeel artificieel zijn – gedaan. Dat hebben ze met specifieke doeleinden gedaan. De wetenschap zal het op een gegeven moment ook vaststellen dat de Aarde een soort experiment is en dat de wereld is gecreëerd door buitenlandse rassen.

De dieren, die hier nu leven op deze Aarde, die kennen geen neurologische invasie zoals de mens die kent. Dus in dit geval heb ik het specifiek over een mindcontrol in het brein, in deze laag. Dus waar wij nu mee te maken hebben, onze persoonlijkheid – daar heb ik het specifiek over: dat heeft een dier niet. Een dier heeft geen persoonlijkheidssyndroom. Mijn hond is elke dag hetzelfde. Die gaat niet…, als de hond van de buren voorbijloopt en die heeft een mooiere halsband, krijgt hij niet één of andere ego van: ik wil ook zo’n band. (Gelach)
Hij of zij blijft gewoon zichzelf. En dat is het wezen van wie hij of zij is. En dat is wat ik bedoel. De natuur en de elementen en de dieren reageren zuiver vanuit het programma van deze matrix. Deze schepping-biologische wezens reageren zuiver. [Dit] omdat, vóór de manipulators dit hele experiment overnamen – dat is de grootste gebeurtenis die in het hele universum plaatsvindt – voordat ze dat deden stonden de dieren [er al]. [Dieren] die dus ook door die Designers ontworpen zijn. De dieren [die] hier ook letterlijk zijn neergezet om “een compleet scala” te maken; om een evolutionair programma te laten ontstaan. En de dieren zijn nog steeds in diezelfde fase als de Designers oorspronkelijk hebben gedaan.

====================================================== 

Moeder Aarde is een heel belangrijk, het allerbelangrijkste element, het gaat echt om de natuur en de dieren, laten we dat niet uit het oog verliezen, want als we alleen maar daar zitten (wijst in de lucht) en we vergeten het hier (wijst naar beneden) dan zitten we net zo uit balans als dat we niet spreken over het buitenaards onderwerp.

Het is dus mogelijk. En dat merk je dan ook dat die natuur terug gaat reageren. Eigenlijk stemt de matrix alles wat om jou aanwezig is, het levensveld dat is dus in dit geval de matrix, die dus in eerste instantie als een experiment is geweest en eigenlijk nog steeds, door je daarop af te stemmen op de natuur en je eigen hart, stemt die natuur zich af op die hartfrequentie. En dan ga je rechtstreeks communiceren en dan is het dus mogelijk en die testen kun je zelf ook doen thuis of waar dan ook, als je in diepe verbinding bent in die coherente hartslag van je hart, dan kun je rechtstreeks communiceren met de elementen van de natuur. De bomen gaan waaien of je kunt de stilte erin brengen, dat gras gaat waaien, de dieren komen naar je toe. En bij elke krachtige inademing en uitademing, waarbij je dus vanuit je centrum, vanuit je hart en vanuit je pijnappelklier, schokgolven van kracht voelt vertrekken, als je dat helemaal leert terug te oefenen, als je dat helemaal terughaalt hoe je dat kunt ontwikkelen dan kun je in dat moment ook rechtstreeks interacteren met de natuur.

Maar laat ik zeggen, dat de dieren, de mineralen en de planten, daar had jij de eerste vraag over, die wij nu ervaren op deze Aarde, zijn allemaal een onderdeel van de oorspronkelijke blauwdruk, de script van dit universum en die zijn daar ingebracht door verschillende superbeschavingen nadat er één beschaving is geweest, die dat heeft gecreëerd, dat zijn de scheppers van het universum. En dat is dan, zeg maar, hologram 1, dat is het universum waar wij in leven en daar lopen 7 andere schillen doorheen, door die lichtcoderingen en de schillen, die daar doorheen lopen die zijn exact gelijk aan dit oorspronkelijke universum waar wij nu dus in leven. Maar die 7 schillen die daar doorheen lopen, daar lopen allerlei neurologische invasies in en dat raakt het fysieke lichaam van zowel ons als mensen maar ook de wezens die in het universum leven en daar vinden de manipulaties plaats.

Arjan: De planeten, de Aarde.

Martijn: Ja en die manipulaties die in ons plaatsvinden, die vinden in ons plaats en niet in de natuur. Dus de dieren en de planten en zo zijn eigenlijk vrij van manipulatie vanuit het punt waar we nu over spreken, maar als je dus nog iets verder gaat, als je de verrekijker achterstevoren op je hoofd zet en je gaat het grotere beeld zien, dan zie je dat eigenlijk alles wat gecreëerd is in dit universum, een afgietsel is van een veel groter universum en dat er als zodanig ten opzichte van de waarneming naar bijvoorbeeld de dieren en de planten geconstateerd kan worden dat zij eigenlijk onder controle staan van een script.

Martijn: In de oorspronkelijke wereld, waar wij nu zitten hier, kun je zeggen van: dieren die elkaar opeten, het op dit moment een wijze is waarop er informatie in die wezens terecht komt. Wij zien dat die dieren elkaar opeten, dat is gewoon een biologische wetgeving en dat is logisch omdat er heel veel andere voedingsmiddelen, die normaliter in het hologram, in de geometrie aanwezig zijn, niet functioneren. Dus we zitten in een heel ander oorzaak en gevolg. Dat heeft niets te maken, dat die dieren manipuleren, dat is gewoon hun manier, collectief, om elkaar in stand te houden. Dat is een onderdeel daarvan.

Arjan: Ook de biotoop.

Martijn: Ook de biotoop ja. Kijk en dieren hebben een andere vorm van bewustzijn, dat functioneert anders, maar de mensen staan onder neurologische controle en dieren eigenlijk niet.

Het is wel belangrijk om te beseffen, dat als een dier geobserveerd wordt door mensen en de mens dus niet vrij is van manipulatie, dat die observatie van die mens invloed heeft op het dier.

Dus dieren kunnen helemaal doorslaan en in de angst schieten door observatie en aanwezigheid van mensen.

Wij als wezens, die onder een controle staan van alle invloeden, hebben zelfs zonder het te weten, invloed met die mindcontrol ook op andere levensvormen.

Arjan: En wat zouden er dan bijvoorbeeld wel of niet verstandige dingen zijn om in communicatie met dieren te doen? Gemoedsgesteldheid of een gedachte of een gevoel of interactie.

Martijn: Wat heel belangrijk kan zijn, hangt natuurlijk helemaal van de situatie af, en eigenlijk ook wel, dat op het moment dat je met een dier gaat communiceren en een verbinding aangaat met een dier, dat je in dat moment niet alleen maar vanuit je persoonlijkheid met een dier in contact gaat, maar dat je ook even goed van binnen voelt, dat jij een verbinding hebt met al het leven. En dat je vanuit dat bewustzijn, dat is een gevoel, dat je dat binnen laat komen en dat je vanuit dat gevoel van eerbied en dankbaarheid naar al dat leven, het dier het ook van jou voelt, dat je met dat dier in contact wilt zijn. Dan stel je jezelf niet alleen maar persoonlijk en neurologisch voor, maar dan stel je jezelf voor aan het wezen vanuit het levensveld.

Vraag: Je zegt dat dieren niet hetzelfde bewustzijn dragen als wij en dat het hoogste wat ze kunnen bereiken, is het voelen van de liefde van de mens. Is dat met alle dieren zo? Want ik kan me voorstellen dat dat voor walvissen, dolfijnen en olifanten toch anders is bijvoorbeeld. Komen die ergens anders vandaan dan de rest van de dieren?

Martijn: De dieren kennen een collectief bewustzijn, walvissen ook. Het is niet zoals dat je een walvis ontmoet, dat dat perse een ander wezen is, dan een walvis die zo’n 3 of 4 kilometer verderop is. Dat functioneert anders.

Arjan: Groepsziel.

Martijn: Dat is groepsbewustzijn. En eigenlijk is dat bij ons ook zo en hebben we dat op dit moment niet door. Omdat we allemaal in de zogenaamde verdeeldheid verkeren waardoor jij denkt dat jij jij bent en ik ik. Op dit moment klopt dat ook wel hoor.

Arjan: Geweldig mijnheer van Staveren.

Martijn: Wie hebben een groepsbewustzijn, een groepscollectief?

Dieren functioneren daar gewoon anders in op dit moment. Het is wel zo, dat op het moment dat wij anders gaan observeren naar dieren, zullen we merken dat dieren ook ander gedrag gaan vertonen. Maar wat was de concrete vraag?

Arjan: Nou je zegt: zij hebben een ander bewustzijn dan wij, maar ik vraag me af of dat er tussen de dieren onderling ook nog onderscheid is. Ik kan me voorstellen, dat dolfijnen, walvissen en olifanten een heel groot bewustzijn met zich meedragen.

Martijn: Ja, dat is ook zo. Dat is enorm. Want het bewustzijn dat ze vertegenwoordigen, dat is dus gebaseerd op geometrie. Dus de lichamen die opgebouwd zijn van hen hè, het cel bewustzijn van de lichamen, de geometrie, dat is eigenlijk het zender en ontvangstgedeelte waarvan het bewustzijn, dat dus gekoppeld is aan dat lichaam in het groepsbewustzijn, ook van afstamt. De walvissen hebben bijvoorbeeld een enorme grote connectie met bepaalde lagen van het Andromeda bewustzijn en van het Sirius bewustzijn.

Arjan: Oorspronkelijke of …

Martijn: Oorspronkelijke, dat komt alleen maar uit het oorspronkelijke. De wezens, die ons bezoeken en die meewerken van binnenuit in de Aarde, dat doen wij ook door hier geboren te worden en dat doen zij ook door zich te connecten in het veldbewustzijn van dieren, komen uit die vrije zone, komen niet uit dit hologram.

Dus dat zijn andere bewustzijnsvelden, dat wil niet zeggen meer of minder, maar het is iets anders, andere velden, beschavingen en het bewustzijn van deze beschavingen is in staat, net als wij dat ook hebben gedaan, om zich te koppelen in een artificieel hologram, dit universum, om vervolgens geboren te worden, althans zo lijkt het voor ons, om aanwezig te zijn met hun bewustzijn in dieren, die ooit uitgezet zijn door wezens, door de scheppers, die dit universum gemaakt hebben, om daarin te koppelen en wij zeggen dan dat het reizigers zijn van bijvoorbeeld het Siriaanse bewustzijn, terwijl het eigenlijk gewoon precies zo is als het ook gezegd wordt, maar niet zo is dat het Sirianen zijn, die daarin zitten. Dat is iets heel anders.

Arjan: Ik heb ook wel eens gelezen dat als je het verschil in bewustzijn beschrijft van kristallen, bomen, dieren en mensen, dat er eigenlijk werd gezegd, dieren hebben inderdaad nog een groepsziel en het is niet de bedoeling van evolutie maar het is de bedoeling van involutie, dat het bewustzijn heel diep afdaalt, dat dieren bijvoorbeeld ongelooflijk knap zijn, dat een bever met wiskundige precisie een dam kan maken. Dat kunnen wij echt niet zonder apparatuur of computers of weet ik veel wat en dat kan een bever wel. Dus die is in het groepsbewustzijn nog veel meer afgestemd op die groepsziel zoals het dan daar werd beschreven en dat het van de mens de bedoeling is, dat hij individueel heel diep involveert, dat de geest heel diep in de materie gaat.

Martijn: Ja dat klopt. Het is dan wel een zienswijze eigenlijk, over die dieren gesproken, vanuit de perceptie van waar wij nu zitten. Want op het moment dat wij ons zouden ontkoppelen uit dit hologram en wij worden dus uit een diepgaande narcosestaat in een andere wereld wakker, dan kijken we terug naar deze werkelijkheid, het is een organische simulatie, en daar vervallen eigenlijk per direct alle betekenissen die we ooit hebben gegeven aan de vorm die we denken te hebben ervaren. Dus alles is redelijk relatief.

Bronnen: fragmenten uit de training “Communiceren met de Kracht”, educatie-dagen Bewustzijnsverruiming Baarn d2+3, verschillende Crowd Powers met Arjan Bos en Martijn van Staveren


Liefdesveld

Voor een ieder die regelmatig mijn artikelen leest, eerder op mijn website ‘Lighthouse Foundation – werken aan een nieuwe wereld’, en de laatste 10 jaar op mijn website ‘Kijken met je hart – vloeibare liefde’, is genoegzaam bekend dat wij als mensheid middenin een ongekende transitie van menselijk bewustzijn leven. En heus echt eerlijk waar, dit is een bijzondere tijd voor mensheid en aarde in deze gemanipuleerde realiteit. Ieder mens op deze aarde heeft nu een keuze: Kies jij voor al wat er was in de hoop dat jouw leven weer ‘normaal’ zal worden? Of kies jij voor een ander perspectief van leven in deze realiteit? Iedere keuze die jij maakt is goed. Ieder mens zal op enig moment in zijn of haar bestaan voor deze keuze komen te staan, en of jij die keuze nu maakt, of over 10 duizend jaar, is niet in mijn belang. Mijn belang is hier en nu, en door voortschrijdend in- en doorzicht kan ik rustig stellen dat de transitie heeft plaatsgevonden, dat er onder mensen op aarde een intense verschuiving van bewustzijn heeft plaatsgevonden waarvan de uitwerking zich zal laten zien en voelen voor wie hiervoor openstaat.
Ik voel dit diep binnenin mijn wezenlijke Zelf. De kracht en vloeibare liefde die door mij heen stroomt is bestendig, is vol en rijk en vreugdevol. Lang geleden trof ik deze tekst van de UWB die, naar mijn gevoel, precies weergeeft in welke gigantische transitie wij nu leven:

‘Op dit moment is de mens getuige van het begin van een grote wereldovergang. Er staat een ongekende metamorfose aan te komen als voorbereiding op een enorme stap in bewustzijnsontwikkeling van de hele planeet. Wij staan op vanuit een grote planetaire cyclus en betreden een tijdperk van vernieuwing van de wereld en de mensheid. Het is de gefluisterde belofte van thuis, van onbedorven, onaangetaste schoonheid en licht. Dit is een nieuwe werkelijkheid die onaangetast is door de worstelingen van het dualisme van het aardse leven. Dat vrij is van extremen als licht en duisternis, juist en verkeerd, goed en slecht, waardoor de mensheid voortdurend heen en weer geslingerd wordt door futiliteiten en lijden. Ook de aarde zelf heeft op dit moment gewacht: haar geboorte in een hogere levensuitdrukking, waarmee zij zich kan afstemmen op een wereld waarin alle bewoners veel gemakkelijker het enige doel van leven kunnen bereiken.
De aarde gaat een nieuw gebied in, een gebied met een maagdelijke materie, als voorbereiding op de nieuwe cultuur van liefde waarvan de sociale uitdrukking die van broederschap onder de mensen zal zijn. Een nieuwe golf komt op ons af, die alles in zich draagt voor een nieuw leven, een nieuwe cultuur. De mensheid dient zich eerst volledig te ontdoen van al wat oud is, en zich vervolgens serieus voor te bereiden op het binnengaan in deze nieuwe omgeving en deze nieuwe omstandigheden. Deze nieuwe golf is al actief in de wereld en ze transformeert alles op aarde. Zij verandert van onder tot boven de hele levensorde van de mens, want ze richt zich op het centrum van zijn wezen. Deze golf probeert vooral het zelfbewustzijn van het individu te transformeren om het centrum van zijn leven te doen overgaan van het persoonlijke naar het kosmische bewustzijn, van het persoonlijke naar het collectieve.’

Reis jij met ons mee lief mens? Voel je welkom!

Voor nu sluit ik af met het liefdesveld dat zich voor ieder levend wezen aan het openen is. Het veld van innerlijk gevoelde onpersoonlijke, krachtige, onvoorwaardelijke liefde voor al het leven. Op de foto één van de twee grote liefdes die met mij hebben meegereisd. Deze keer is dat mijn hond en maatje Jimmy met wie ik ruim 15 jaar een wonderlijk mooie reis heb afgelegd. Jimmy, die ik twee maal opnieuw in andere vorm heb ontmoet in deze realiteit, waar wij elkaar vrij en blij in liefde (h)erkenden en weer loslieten. In liefde hebben wij elkaar ontmoet, gereisd, gekend en herkend, en in liefde hebben wij elkaar vrij gelaten.

Jimmy

20210116 Thérèse Jeunhomme

KIJKEN MET JE HART – VLOEIBARE LIEFDE | Thérèse Jeunhomme: encaustic, olieverf en mixed media schilderijen, schrijfsels en bewustwording (wordpress.com)


Reactief geprogrammeerd gedrag

(door Yinthe Joy) Het van oorsprong observerende en voelende Mens is verworden tot een reactief mens.

De neiging om overal op te reageren is geprogrammeerd gedrag wat niet eigen is aan onze ware aard.

Onze geprogrammeerde persoonlijkheid weet niet beter dan vrijwel altijd en direct te reageren op hetgeen wat er buiten zichzelf gebeurt.

Jezelf verdedigen, in de aanval, ergens iets van vinden en altijd direct een mening hebben, overal direct een antwoord op geven, jezelf of een ander veroordelen.

Het zijn allemaal manieren van reageren die geprogrammeerd zijn in het brein waar de persoonlijkheid zich veelal mee identificeert.

Wees je ervan bewust reageren is niet alleen een uiterlijke daad, ook ALLE gedachtes die wij denken over iets, iemand en over persoonlijke en wereldse situaties zijn een reactie!

Door het direct reageren zoals we dat als mensen veelal doen scheppen we samen niet wat we graag wensen te zien, we creëren echter telkens meer van hetzelfde in het patroon van actie en reactie.

Oorzaak en gevolg hangt er nauw mee samen.

ALLES is energie en trilling!

Kun je je voorstellen en voelen wat al dat reactief gedrag doet met het energetisch veld waarin wij leven en wat het doet met Gaia (de aarde)?

Kun je voelen hoe versnipperd het bewustzijn van de mens is door de ruis die voorkomt uit het continue reageren?

Hoe kan een Mens in die ruis HELDER VOELEN?

Kun je je voorstellen en voelen wat het zou doen als de Mens STIL zou worden en zou observeren vanuit de NU(L) zone en nergens meer op zou reageren?

Een mens wat volledig alles in zichzelf tot NUL laat vallen, is een Mens wat weer gaat VOELEN en helder kan observeren.

Wanneer dit gebeurt kan dit Mens zijn aanvang weer nemen als mede schepper vanuit de BRON des levens.

Ik weet dat veel mensen het zich totaal niet voor kunnen stellen hoe groots de Kracht is van observeren vanuit de NU(L) zone.

Wij zijn immers geprogrammeerd te geloven en te denken dat onze reacties verandering tot stand brengen en dat je om jezelf te laten gelden of te verdedigen overal op zou moeten reageren.

Maar laten we eens heel eerlijk zijn jegens onszelf en jegens elkaar.

Wat heeft reactief gedrag waar zelfs oorlog uit voort komt ons als mensheid gebracht tot dusver?

In de herhalende reacties die we als mens tot dusver op elkaar en op de uiterlijke wereld hebben gegeven hebben we de wereld buiten ons niet zien veranderen naar hoe vele van ons voelen dat we wensen dat de wereld eruitziet.

Dat komt omdat de reacties die we geven uitgelokt worden door de machten van deze wereld en niet tot stand gekomen zijn vanuit onze kosmische aard.

Daardoor houden we deze werkelijkheid zoals die zich nu gedraagt mee in stand.

Bijvoorbeeld:

Wanneer jij naar de persconferentie kijkt of achteraf hoort wat er gezegd is en vervolgens reactief reageert niet vanuit bewuste aanwezigheid en gevoel maar vanuit een collectieve gedachte reactie op hetgeen wat je gehoord en gezien hebt.

Vanuit waar reageer je dan?

En tot welke wetten conformeer jij je dan op het moment dat je zo reageert?

De wetten van de Bron werelden waar je oorspronkelijk vandaan komt?

Of de wetten van deze kunstmatige matrix?

Mijn vraag raakt je enkel aan om diep in jezelf af te dalen en te voelen.

Ik ben hier om je wezenlijk aan te raken in wie je werkelijk bent.

Vanuit wie wij werkelijk zijn, zijn wij namelijk NIET in staat om een ander mens schade te berokkenen, zelfs niet de mensen die trachten ons schade te berokkenen.

We zijn kosmische liefde en vrede strijders geen militairen die oorlog voeren.

Op het moment namelijk dat wij als Mens Rutte en de Jong verrot schelden is dit het richten van een wapen met schadelijke trilling die een wereld vol schadelijke trilling mee in stand houdt!

Op een moment dat, bijvoorbeeld, de actie zoals een persconferentie diepe emoties zoals boosheid of verdriet bij je oproept is er een andere mogelijkheid dan te reageren.

Je kunt op dat moment het volgende doen, op JOU manier.

Ik omschrijf hieronder een voorbeeld.

Zet alle apparatuur uit, creëer een fijne sfeer voor jezelf.

Ga heel bewust verbinding maken met je lichaam in zijn geheel (dus ook je hoofd)

Geef ieder deel van je lichaam van binnenuit aandacht, raak ieder deel aan met je bewustzijn.

Ben je bewust van je ademhaling en volg iedere beweging van in ademen waardoor je steeds meer met je aandacht naar binnen keert om aanwezig te zijn IN je lichaam.

Alle gedachten die je hebt over wat er gebeurt op persoonlijk of wereldse laag laat je aan je voorbij gaan, accepteer de gedachte niet.

Voel bewust je onderbuik en adem er telkens bewust naartoe.

VOEL de emotie en laat deze er Zijn.

Je hoeft alleen maar te Zijn, stil en aanwezig.

Wellicht kun je nu voelen dat emotie scheppende levenskracht is.

Deze levenskracht kun je NU in gaan zetten om te scheppen.

Ik stel je voor om NU je voorstellingsvermogen te gaan gebruiken.

Stel je eens voor……

Hoe ziet de wereld eruit die jij voelt van binnen?

Hoe gaan alle levensvormen daar met elkaar om?

Hoe ziet de natuur er daar uit?

Is het water, de lucht schoon?

Leven Mens en dier daar gelijkwaardig aan elkaar?

Hoe voelt het daar en hoe voelt dat in je lichaam, hier en NU?

Zet de poorten van gevoel in je lijf eens open en laat je voorstelling voorbij het beperkte denken gaan.

Zie alles maar voor je zoals jij het voelt en wenst!

JIJ bent van Oorsprong een waarlijk schepper.

Zet de Levens Kracht om te scheppen in jou voor het goed van AL het leven maar AAN.

❤

Informatie geneeskunde

Als ik spreek over informatie geneeskunde dan heb ik het voornamelijk over dat wij informatie vanuit onszelf kunnen lezen, vanuit hier (hart). Dus je zou je kunnen voorstellen dat er een groep van 100 mensen bijeen komt en dat ze geleid door een aantal zeer goed gekwalificeerde natuurartsen en die artsen zijn op de hoogte van hoe de Force of Life functioneert en gaan de mensen inspireren om het zelf te ervaren. En dan ga je met elkaar de natuur in en dan zijn er grote bekrachtigingen in relatie tot de natuur in combinatie met kennis die wordt doorgegeven, maar vooral ook in een programma dat je kunt achterhalen wat de onderliggende redenen zijn waardoor  die verstoring er ooit is gekomen. En dat is dus een informatiegeneeskunde, in combinatie met kennis en vooral van oeroude verbinding in relatie tot de natuur. We zijn een onderdeel van de natuur, dit lichaam is een onderdeel van deze natuur. Normaal functioneren wij binnen de cirkel van de natuur, maar de mensheid is ontspoord en zijn uit de cirkel van de natuur gestapt. En dat betekent niet alleen in maatschappelijk opzicht maar ook in emotioneel opzicht, de verbinding met de natuur.

Het gaat hier om een nieuw vorm voor deze aarde van informatie herziening, herschikking, geneeswijze. Genees. Wat valt er te genezen, een verstoring die gezien moet worden! Niet met allemaal betekenissen erachter waar het aan gekoppeld is, hè “dat komt daardoor, je leven lang heb jij dat gedaan, dus ja”. Nee, dat is niet van belang. De verstoring is er, de verstoring moet gezien worden en de verstoring moet belichaamd worden met de broncode van waarneming.

Want wat we nu zien als een ziekte, dat zal straks gezien worden als een verstoring in de energie-informatie, dan zijn er geen pillen meer nodig maar dan zijn er dus apparaten die de harmonische frequenties die de geometrie eigenlijk die wordt uitgelezen en teruggezet naar hoe die informatie en die energie hoort te trillen, de frequentie. Maar daar liggen dus twee werelden, het kan dus met technologie van buiten en dan kan het nog steeds gemanipuleerd worden of het is informatie, de kracht van binnen uit. En die twee zaken dat is echt baanbrekend, dat is echt enorm groot.

***

Je zou kunnen zeggen dat er verschillende programma’s lopen door het neurologisch systeem van de mens. Dat is waar we het op dit moment mee te maken hebben, maar voor ons is het primair het belangrijkste, dat we met de aandacht bij onszelf aanwezig zijn. Vooral heel erg bij onszelf. Dat we onze ogen dicht kunnen doen, dat we ons lichaam heel erg ervaren en ook heel veel van ons lichaam gaan houden. Dat we voelen het lichaam is ons dienstbaar. Dat lichaam roept ons letterlijk: “Kom hier in mij aanwezig zijn,” en dat lichaam wil ook heel graag voor ons zorgen en de vraag is maar hoeveel wij zorgen voor dat lichaam. Als daar een synergie plaatsvindt tussen het biologisch lichaam, wat ontwikkeld is door super geavanceerde wezens, die ooit ook mensen zijn geweest, waarvan het programma gehackt is waardoor wij andere prikkels in ons systeem voelen dan wat we ooit hebben gevoeld, hè want dat heeft met informatie geneeskunde in het brein te maken, hoe het celweefsel ontstaat op basis van origineel bewustzijn, als we daar ook nog eens een keertje goed aanwezig kunnen zijn, dan zijn we letterlijk bestand tegen de prikkels van oorlog, zijn bestand tegen prikkels van claimen, we zijn overal tegen bestand want alles mag er nou zijn. Dan zijn we compleet in een open veld. Dus het komt uit heel veel verschillende lagen en velden vandaan.

***

Alles is holografisch bewustzijn. Alles is met elkaar verbonden. Het voorstellingsvermogen van de mens dat alles niet verbonden is, dat je alleen bent, dat je in eenzaamheid verkeert, dat dat precies de schakel is waardoor jij in die eenzaamheid kan blijven zitten. Het voorbeeld van de DNA, holografisch bewustzijn. Denk hier eens over na en neem het mee naar huis en leg deze desnoods met je voorstellingsvermogen door het hele universum heen. En dat dit universum een onderdeel is van een nog groter Kwantum Holografisch Bewustzijn. Jouw lichaam, DNA, in elke DNA streng ligt je heel lichaam opgeslagen. Als ik een stukje uit mijn schouder haal, stukje huid, en ik laat het onderzoeken dan ligt er in dat stukje DNA alles opgeslagen over mijn teen. Dus mijn hele lichaam is een hologram en bestaat uit allemaal kleine informatiepakketjes, miljarden, miljarden informatiepakketjes, en als in mijn schouders iets verandert in mijn DNA dan verandert dat in elke DNA van al die andere strengen DNA in al die andere hologrammen in mijn lichaam. Dus wat in mijn schouders gebeurt wordt in mijn teen gevoeld. Wat er in mijn DNA in mijn knie gebeurt is bekend in mijn nek DNA, want als je die onderzoekt zie je ook de verandering. Dus wij zijn allemaal intelligente hologrammetjes, informatiecellen en daar waar de verandering plaatsvindt wordt dus in het hele lichaam gevoeld. En het lichaam is een resultaat van al die cellen. Het gaat over groepsbewustzijn.

Ik ben er zeker van, en dat heb ik in dit leven hier als Martijn met heel veel verschillende beschavingen het over gezondheidszorg gehad, dat als de mensen aandacht krijgen van elkaar, als de groepsenergie weer wordt hersteld, de groep van het collectieve, planetaire bewustzijn, alle mensen op de aarde, dan wordt de gezondheid voor 90% in één keer weer geactiveerd in de mens. Dan is eenzaamheid weg, het er niet meer bij horen, geen klankbord hebben om met iemand te spreken over wat je voelt ook al is het iets wat de ander waanzinnig vindt, dan is voor 90% de gezondheid weer terug.
En het blijkt ook, want ik bedoel, bij psychiatrische instellingen, daar staan rijen denkbeeldig voor de deur. En wat is dat nou eigenlijk, afgezien van die medicijnen, die erin worden geprikt of die mensen krijgen voorgeschreven, het is gebaseerd op een luisterend oor. Het stereotypische beeld van dat je op een bank ligt op de sofa bij de psychiater, is gebaseerd op het feit dat de psychiater achterover leunt en luistert, met één oor vaak, naar wat de cliënt heeft te vertellen. En dat de cliënt weer een stuk lichter naar buiten gaat, door alleen maar iemand gehad te hebben, die naar haar of hem heeft geluisterd. En dat is belangrijk. Als je vanuit dat stuk werkt, vanuit het menszijn, luisteren naar elkaars ervaringen dan is een groot deel van de gemoedstoestand en de emoties, die worden gewoon rustig, dan ontstaat er een neutraal veld.

Door in het lichaam aanwezig te zijn met de kracht van ons voorstellingsvermogen kunnen we met ons lichaam communiceren en dan breng je precies daar waar nodig is beweging in ons celbewustzijn om ons lichaam te herstellen, dat de verstoring ontstoort. Zit er misschien nog een verstoring vòòr die verstoring? Een verstoring is een stolling van het celbewustzijn, dus de oorspronkelijk informatie wordt niet meer doorgegeven, dan krijg je verkramping, verkleving. Ziekte als kanker wat zich uit fysiek in celdeling is in wezen net hetzelfde als dat het een tekort aan bewustzijn is van dat wezen. Werken met je bewustzijn werkt helend.

Alleen iemand die fysiek aanwezig is kan een ander daarbij helpen. Wezens die niet fysiek aanwezig zijn kunnen je wel emotioneel ondersteunen door kracht te brengen.

Zelfhelend vermogen in werking stellen, niet zozeer om fysiek te helen maar dat wij vrij komen met ons emotioneel bewustzijn. Je kunt beter 10 dagen in volle vreugde en volledige verbinding leven in jezelf en dat je dan daarna je lichaam aflegt als dat je bijv. 80 jaar leeft en je hebt een verkrampt emotioneel bewustzijn en je gaat gebukt door het leven.

Ons lichaam is sterfelijk gemaakt als pressiemiddel om daar in te gaan zitten, in die overleving van het lichaam te gaan zitten.. Het gaat om het intellectuele spirituele lichaam om dat te vergroten en dan maakt het niet uit voor hoe lange tijd dat is. Kwaliteit vòòr kwantiteit! Brein is het neuraal zelfhelend vermogen van het biologische wezen.

***

Ziekte is een verstoring in het informatieveld. Als jij die in jezelf kunt repareren, het liefst op basis van je inzicht, als je brein iets anders weet gaat het ook iets anders doen en gaat je lichaam ook andere dingen doen.

Wij zijn uitgeschakeld dus ons hele fysieke systeem functioneert niet op de manier zoals het hoort en het merendeel van de ziektes en ziektekiemen zijn gebaseerd op parasitaire programma’s die gezamenlijk een artificieel systeem zijn om ons bewustzijn te beïnvloeden. Het is een vorm van blue-light technology met chips, artificieel, wat ook in het menselijk lichaam aanwezig is. In dit hologram bepalen zij wie welke ziektes krijgt om ons onwetend te houden en uit de kracht van ons  eigen vermogen om de identificatie met ons lichaam te ontkoppelen en vanuit een ander bewustzijn jezelf te gaan ervaren.

Maar ja, uiteindelijk zijn onze lichamen getraumatiseerd, maar niet wie wij zijn. Wij zijn zelf volmaakt rustig en liefdevol. Maar ja, het lichaam doet wat anders.

Deze hele werkelijkheid die speelt zich af in ons bewustzijn, wij zitten met een bril op. Zolang het merendeel van de mensheid zich niet bewust is dat ze de bril op heeft blijft er een collectieve waarneming in beweging waardoor datgene maximaal wordt gezien door mensen, die dat niet door hebben en daarom wordt het bevestigd. (wij houden het in stand). Dus alles wat er buiten ons gebeurt is het resultaat van het collectieve veld. Dus dieren ervaren iets letterlijk wat past bij de fysieke gesteldheid in het collectieve beeld, maar dieren kunnen dus veel makkelijker genezen dan de mens want die kennen geen weerstand. Maar het zit er wel en we hebben allemaal te maken met fysieke lichamen die op trilling gebaseerd is en zolang die trilling van het bewustzijn van de mens gebaseerd is op wat we nu zien en wat we nu denken, ja dan is het er gewoon.

Bepaalde ziektes komen in een bepaalde omgeving niet voor omdat die mensen daar nog nooit van gehoord hebben. Waarom denk je dat de media zo uitvergroot dat er een bepaalde ziekte is? Mensen ontvangen die trilling die op gedachte gebaseerd is van andere mensen.

Wij hebben de generator in ons lichaam om die gedachten en frequenties uit te filteren.

Als je met aandacht bij je hart leeft wordt je hele neurobewustzijn van je brein wordt veel krachtiger omdat dat een andere trilling is, een andere taal. Als je een meting zou kunnen doen in je milt en je zou dat omzetten in een trillingsgetal, je zou dat omzetten in een trilling en die trilling omzetten in een toon en je ziet daar de geometrie bij ontstaan, dan zou je moeten zien wat er gebeurt als er een verstoring plaatsvindt in het brein, die geometrie zie je veranderen. Dan is er een programma, software storing. Als je op dat moment gaat afstemmen op je hart, en je gaat naar je hart luisteren en je laat ook je hartskracht toe, dan gaat je hartskracht ervoor zorgen dat er een ander bewustzijn in het fysieke lichaam komt, in je brein, en dan wordt je brein gereset en vertrekt ook de historie. Dat is de nieuwe informatie geneeskunde en ik wil dolgraag met een aantal mensen in Nederland een nieuw gezondheidscentrum op gaan zetten. Daar ben ik al me aan het oriënteren en niet een gezondheidscentrum zoals we die tot nu toe hebben gezien, maar een gezondheidscentrum waar je in jezelf rehabilitatie verricht, waar dus geen behandeltafel staat van: zo, ik lig er klaar voor, nee bewustzijnstraining.

Bron: uit ‘Bewust aanwezig zijn in je lichaam’, samengestelde teksten van diverse Crowd Powers (met Arjan Bos) en bijeenkomsten met Martijn van Staveren


DAGELIJKS SAMEN ZIJN

Lieve medereizigers.
Jullie zijn bewust van de cruciale tijd in de geschiedenis van de mensheid en onze aarde, en de rol die wij allen in deze uitzonderlijke tijd vervullen. Wij allemaal doen zoveel om de frequenties van, op en rond de aarde en in de mensheid te laten trillen om beweging te brengen in die schier oneindige vastgeroeste dogma’s, doctrines en manipulaties. Ieder op zijn/haar eigen wijze en tijd, alleen of samen. En die beweging is voelbaar. Het is er! 

Nu voel ik dat wij elkaar in deze tijd van opgelegde isolatie kunnen versterken. Samen massa vormen en manifesteren zeg maar. Om jezelf en elkaar als grote groep dagelijks te bekrachtigen. Crowd power in de praktijk. In ieder geval tot en met 31 maart, of zoveel langer als nodig/wenselijk voelt. Doe je mee?

Mijn oproep is om samen iedere dag om 19.30 uur een half uur naar binnen te keren en in de krachtige stilte van je oneindige Zelf te zijn. Verbind je hoofd, hart en onderbuik binnenin jezelf met elkaar en laat jouw gouden lichtkracht er zijn. Niets meer en niets minder dan dat.

Kun je niet om 19.30 uur? Doe het op een ander passend moment voor jezelf. Wees creatief en krachtig. 


Over muziek

♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ 

Martijn: Muziek is een heel belangrijk instrument. Daar moeten we het wel over hebben met elkaar, over muziek Ik merk dat we daar ook aandacht aan moeten gaan geven, wat muziek ook doet, ook muziek kan ons wegleiden bij onszelf, op een hele slimme manier. Ik maak met regelmaat mee, dat we met een groep mensen zijn waar dan ook en dat er muziek is wat ons heel diep raakt, waardoor we allemaal daar op een andere manier op reageren, en misschien ook wel op de een of andere manier worden ontvoerd. Ik durf dat wel te zeggen. Juist moet ik dat zeggen, omdat ik gewoon echt een heel belangrijk onderwerp deel.

Het kan niet zijn dat ik, als Martijn nu spreek over bewustzijn, alertheid, waakzaamheid, en vervolgens een muziekstuk aan ga zetten, waardoor mensen in één keer in een soort zweem komen en in een overgave komen. Want dat is precies waar het nou juist om gaat. Het gaat erom dat je in die kracht kunt komen van niets, maar dat je binnenin dat moment alert bent en waakzaam. Dus dat je eigen kracht overeind blijft. En dat is zo’n mooie oefening en dat is de muziek van Deuter, Deuter maakt hele mooie muziek voor de new age. Dat staat er ook op, maar het is eigenlijk helemaal geen new age, het zijn pure uitzuiveringsresonanties die heel krachtig zijn. Op het moment dat je helemaal niet vanuit een bepaalde perceptie naar die muziek gaat luisteren, maar gewoon helemaal in je eigen vermogen zit dan heeft die muziek een hele andere impact. Maar als je denkt dat die muziek er is om jou te ontspannen, dat die muziek er speciaal voor jou is om je naar een andere dimensie te brengen, of dat die muziek er is om in contact te komen met andere wezens, of met de aarde, of met de maan, of met de bomen, ja dan ben je eigenlijk dat hele muziekfrequentieveld ben je als een soort instrument per ongeluk aan het gebruiken om helemaal weer in een ander systeem te komen. Dat ligt heel dicht bij elkaar.

De essentie van waar we het met elkaar over hebben, is dat we alles in het leven kunnen bijwonen, kunnen meemaken, bij aanwezig kunnen zijn, kunnen ervaren, beleven en dat we dat kunnen doen door zo maximaal mogelijk zelf aanwezig te zijn met ons bewustzijn, en vanuit ons eigen bewustzijn in de ontspanning te komen. Dus vanuit ons eigen bewustzijn ontspannen. Niet met het bewustzijn wat ons wordt gepresenteerd. Jullie weten dat. Dit is iets ongelofelijk slims. En ik herken het ook. Ik hoor ook hele mooie muziek, trillingen, frequenties, waardoor ik in zo’n diepe ontspanning kan komen dat ik begrijp in het moment van ja, dit is het moment waarbij mensen in een soort overgave gaan, die zeggen van: oh ik ga nu lekker slapen, oeioeioeioei.

Kijk, want als er geen leeftijd is en geen tijd hoeft er ook niet geslapen te worden, onthoud dat goed. Want er is geen slaap van oorspronkelijkheid, helemaal niet. Het is heel anders en vanuit de oorsprong zijn er wel momenten wat je zou kunnen vergelijken, metaforisch, met die boomstammen, dat mensen bij elkaar zijn, en dat daar informatie, krachtvelden worden gedeeld vanuit hele openheid, waardoor jij door de bedding en gedragenheid van een ander even in een iets ander bewustzijn kunt zijn, wat je hier zou kunnen vergelijken met slaap. Maar wat we hier doen als slaap is compleet out. We zijn uit, we zijn weg. We moeten eigenlijk leren mediteren en ontspannen zonder in slaap te vallen. En ik zeg niet dat het dus fout is, want er zijn mensen die zeggen: ja, ik val altijd in slaap, als ik naar jou luister, is dat dan fout? Dan zeg ik nee. Ja, maar is dat dan goed? Ik zeg, nou dat kan ook heel goed zijn, want je komt in een ander bewustzijn terecht, het hoort er dus wel bij. Je moet dan in dat moment durven er doorheen te gaan, omdat er geen angst is, dus ga je gewoon die ervaring in om vervolgens te kijken van: hmm, eigenlijk hoeft dat helemaal niet zo, het kan ook anders, maar dat is wel op jouw beslissing, op jouw bewustzijn gebaseerd.

Dus het stukje muziek, ontspanning, meditatie, wat is nou eigenlijk ontspanning, wat gebeurt er nou eigenlijk als we ons ontspannen. De rode draad van waar we het met elkaar over hebben. Bewustzijn in de ontspanning. Ja oké, laat je dan maar een paar keer uit de ontspanning gaan, doordat je bewustzijn nog niet weet hoe dat werkt. Hè verdorie, doordat ik nou alert ben, kom ik niet in die ontspanning, ik schiet eruit. Ja prima, dat is de verwarring. Het andere pad kennen we al. Dat pad dat we volledig in de overgave gaan, dat dat lekker voelt en dat er dus krachten zijn, die daar misschien wel een bepaalde bemoeienis in hebben, dat pad kennen we al.  We moeten durven te veronderstellen dat we kunnen ontspannen ten diepste met het volledige bewustzijn. Tsjoeh. Stel je voor, dat je volledig ontspannen bent met volledig bewustzijn. Tsja dat is toch eigenlijk waanzinnig. Dat je midden in een voetbalstadion, daar waar 20.000 mensen schreeuwen “jeeeehh”, en de andere helft zegt “buhhh”, en dat je daar binnenin bent en volledig in de ontspanning zit. Dat is een ander bewustzijn, jongens.

Vraag: even over de muziek, dan heb ik het niet over heavy metal en zo, maar als je bijvoorbeeld luistert naar Mozart, het Requiem, en je blijft niet in je eigen kracht, wat dan?

Martijn: Op het moment dat je je bewustzijn in zekere zin op de achtergrond schuift, en je gaat resoneren, trillen, jouw bewustzijn wordt zo sterk de frequentie van wat er dus wordt ontvangen door jou, dan is het nog steeds wel jouw eigen bewustzijn, waar jij op navigeert, maar afgestemd alleen op die bandbreedte van het andere veld, op dat moment wordt die informatie één op één uitgelezen, laten we zeggen getuned??

Daarop kun je zeggen of dat goed of niet goed is, maar eigenlijk zit je op dat moment in een script van die frequentie van een ander.  Sterker nog, je zit op dat moment in het hele holografische bewustzijn van in dat geval van Mozart, die dat stuk ooit in zijn bewustzijnsmoment, naar aanleiding van zijn leven, zijn visie, zijn hele beeld van de werkelijkheid, zijn perceptie, hoe hij dat muziekstuk heeft ontwikkeld, heeft geschreven.

Dus eigenlijk krijg je gewoon het volledige beeld, het hele holografische beeld wat achter die muziek hangt, ontvang je, blop. Het komt zo binnen. Dat is wat er gebeurt en dat is niet alleen met de muziek zo, maar dat is met alles zo. Want alles is op trilling gebaseerd. Daarom is het zo belangrijk om volledig te kunnen luisteren naar muziek, maar contact te hebben met je bewustzijn dat jij hier bent.

Want dat is waar de mensen steeds bij ontvoerd worden. Je kunt het ontvoeren noemen hoor, het is gewoon een vorm van ontvoeren. Er zijn mensen die leven op de planeet, die praten over de abstractie van bewustzijn in een vorm van: daar ben je onschendbaar en daar ben je één, daar ben je bron, je bent daar van alles, maar we zitten hier met dit bewustzijn.

Dat we dus nu hier zitten betekent ook, dat we in die abstractie, dat daar dus ook een ontvoering heeft plaatsgevonden. Zo zou je het ook kunnen en mogen uitbeelden. Het is niet per se, dat het zo is, wat ik nu zeg, maar je mag daar wel over nadenken en over voelen, want als het zo is, dat we vanuit die abstractie hiernaartoe zijn gekomen, dan heeft er dus een ontvoering plaatsgevonden, kennelijk met mijn abstractiebewustzijn naar deze werkelijkheid.

En daar kun je allemaal verhalen opleggen van dat dat “meant to be” is, en dat dat een les is etc., maar vertelt dat dat nou eigenlijk zo is? Want dat is alleen maar een perceptie van werkelijkheid en waarheid. Dat kun je alleen maar lezen in boeken en je kunt het zelf in een bepaalde lijn zetten, wat je het meest acceptabel vindt. Maar als dat zo zou kunnen zijn wat ik zeg, dan mogen we misschien wel concluderen, dat het abstracte bewustzijn, dus de “hoogste graad en breedste graad van bewustzijn” dus ook te ontvoeren is naar een ander bewustzijnsstaat en dat dat gebeurt op de aarde met muziek. In het voorbeeld met Mozart, dan zou dat in een andere werkelijkheid, die wij op dit moment niet kunnen beschrijven, ook d.m.v. trilling kunnen gebeuren. Dus daar hebben we kennelijk ook niet helemaal, zijn we niet helemaal bij onszelf gebleven. Ook daar zijn we wellicht, misschien, op de prachtig mooi liefdevol iets getrakteerd, gepresenteerd, waardoor wij hebben gevoeld als wezens van dat dat zo bijzonder is dat we dat ook zijn geworden. Misschien dat we moeten concluderen, dat de werkelijkheid, waarin we nu terecht zijn gekomen, dat dat is wat we denken te zijn geworden door die frequenties, door die trilling. Jeminee.

En wat dan? Nemen we dan genoegen met deze situatie of vonden we het een ongenoeglijke situatie? Zitten we dan op de berg of lopen we erbij vandaan? Wat doen we dan, waar gaan we heen? Wat willen we? Zitten we misschien nog steeds in een soort dualistisch systeem door daar iets van te vinden of kunnen we het ook gewoon zijn? (Klapt met zijn hand) Zo.

…… 

Martijn: Het is nodig, jij (vraagsteller) bent ambassadrice nu in dit veld om het helemaal prikkels-gewijs eventjes te benoemen. Maar we spreken echt over een enorme technologie, die gebaseerd is op bewustzijn. Die eigenlijk voortkomt uit ingrepen in de oorspronkelijke wereld, waardoor er andere godsvelden zijn ontstaan, die onder controle staan van heel veel verschillende rassen en beschavingen.

Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, er is geen einde aan er is ook geen oplossing voor als je erin gaat, behalve dat als je naar sectie nul gaat, naar waar het ontstaan is, dat je de hele geschiedenis die je kunt zien, die zich dus dan in jou afspeelt, met je vrije bewustzijn, dan is er niets meer waarin je mag geloven voor jezelf, dat je met je vrije bewustzijn de hele historie die in die werelden dus als tijd wordt gezien, dat je die kunt vertragen, dus het duplicaat, het wordt gedupliceerd. Er worden elke nanoseconde miljarden universa daaruit geboren, dat je dat kunt vertragen, stil kunt zetten, en dat je dat vanuit diezelfde kracht van boosheid zeg maar, spirituele boosheid, het is geen boosheid hoor, het woord is heel lastig, maar dat je daarmee het hele proces terugdraait, het is klaar. En dan zie je hem helemaal terugdraaien en stoppen naar het nulpunt. Dit weet ik dus. Ik weet niet alleen dit stukje maar ik ben daar geweest. Jullie ook, we zijn er allemaal geweest, alleen ik weet dat heel bewust. En kun je je voorstellen, dat als je voor deze wereld zoiets geks weet, en ik weet dat al die ander beschavingen dat ook weten, want er is iets heel anders aan de hand als wat de mensen denken.

Want er komen allemaal leuke voertuigen en ufo’s ons bekijken, nee, er is veel meer aan de hand, dat je dat ook niet anders kunt, dit moet je rustig aan lanceren. Dus ik beschouw mijzelf ook als één van die boomstronkjes, die zichzelf onder die boom legt en lekker bij jullie aanschuift en zegt: laten we met elkaar eens kijken, wat er in eerste instantie op de intrinsieke waarde van de mens met elkaar kan ontstaan. Want je kunt het over alles hebben, maar hier gaat het om, dit is de basis, hier is het centrum, hier is de boom, dit is het. En als we dat kunnen zien, dat jullie kunnen zien: oh, hij zou er ook eens helemaal naast kunnen zitten. Dat is het. Dan ontstaat het. Dus dat is een heel groot onderwerp. Sectie nul is ook echt het hoofdonderwerp.

Vraagsteller: het is niet de angst voor de dood? Als jij het hebt over dat wijzelf dat moment op stil moeten zetten in het bewustzijn om het te kunnen kantelen, die angst voor de dood die is zo groot, ik heb weleens gedacht: eigenlijk begint die bij de eerste hack, daar is die erin gezet al in feite (Martijn: ja), daar zitten we in die foto die we helemaal uitgerekt hebben, dat is dus tevens ook onze kantelpunt.

Martijn: ja dat klopt en is het ook zo dat er in die ontwikkeling dat er dus allerlei werelden zijn ontstaan, dat moeten we gewoon uitspreken, dat het niet zo is dat al die werelden niet goed zijn. We moeten zelfs zeggen van: er gebeuren waanzinnige mooie dingen in al die werelden, het zijn allemaal universa. Er zijn zoveel levensvormen alleen al in deze scheppingsvelden, die zo ongelofelijk mooi en bijzonder zijn, maar er zijn tijd- reizende groepen, en dan praat ik dus over deze frequenties,  dat zijn tijd-reizende groepen, die de grip hebben op bepaalde plekken die de hele machinerie van dit hele gebeuren, onder controle hebben. Wat niet zegt dat daardoor alles onder controle staat, ze hebben hele specifieke werkingen van het mechanisme onder controle om te zorgen dat het blijft bestaan, dat ze de controle erover houden, waarbij er enorm veel ruimte is in allerlei andere universa, dat daar het leven zich kan ontwikkelen. Helemaal volgens het script van de oorspronkelijkheid, binnen een artificieel systeem, ja dus zo zwart-wit is het allemaal niet.

En die controlerende groepen, dat zijn tijd-reizende groepen, die leven dus in deze werkelijkheid en we zien allemaal van jonge, jonge, jonge. Het is trouwens ook, want dit is dus sectie nul. Ik heb het al eens eerder gezegd: dit is eigenlijk de bron van alles wat is. Dit is het enige universum, waarin die krachten die het besturen, zich volledig hebben weten te integreren met de werkelijkheid zelf!

Nu ga ik het andersom zeggen. Dit is de enige werkelijkheid waarbij de werkelijkheid zelf die krachten zijn! Dus: houdt in stand wat de mens liefheeft, zodat ze niet argwanend wordt. Dit gaat zo ontzettend diep in ons, en het bewustzijn van de mens op deze aarde is zo in een versnelling aan het raken, ik noem het even zo, zo aan het versnellen, dat heel veel mensen die gekaderd zitten aan allerlei boeken en geschriften en gedragspatronen en afhankelijkheidsmodellen, vanuit liefde, die kunnen dit niet meer bijbenen.

Dit is een kwantumsprong in ons bewustzijn. En het heeft niets te maken met goed of kwaad. Het heeft te maken met een compleet groter beeld tevoorschijn halen. Want wat wij denken wat spiritualiteit en bewustzijn is, dat is zo’n klein spelonkje. We moeten ons hoofd er gewoon uittrekken, om-trekken om eens te kijken, hoe groot die muur is waar we in aanwezig zijn. Daar mogen we niks bij uitsluiten.

En pas op het moment dat we dat allemaal gaan zien en we gaan het voelen en accepteren en aanvaarden, dat we in een werkelijkheid leven die dus ongelofelijk mooi werkt volgens het script en dat het inderdaad zo is dat die boom liefde is, en we dan daarna ook nog eens gaan ontdekken dat die boom niet liefde is, omdat die “boom liefde is”, maar omdat ik begrijp dat ik liefde ben en dat daardoor dat veld reageert, eindelijk, omdat ik het zie, dan ga ik dus zien dat dat voortkomt uit mijzelf. Jemig en dat is kwantummechanica!

Daar ligt ons bewustzijn aan ten grondslag. En dat spel wordt eigenlijk achterstevoren gespeeld, dat de wereld liefde is. De aarde is liefde, de wereld is liefde, natuurlijk volgens onze menselijke perceptie, van het concept van hoe we denken en voelen, klopt dat, maar vanuit een non-human consciousness field, dus echt het niet menselijke bewustzijnsveld, is het andersom! Want we leven achterstevoren in deze werkelijkheid. En ik heb begrip en respect naar alle mensen die mij daardoor compleet voor gek verklaren, het onzin vinden en het kan helemaal niet, en daardoor allerlei dingen zeggen en schrijven en doen, want het is ook volkomen normaal dat je dat zo op die manier gaat zien. En laat het dan zo zijn dat er dan ook gelijk een verklaring hebben waarom de beschavingen, die los zijn van deze systemen, dat die het echt niet wagen om in zo’n werkelijkheid als waar wij in leven, gezien te worden door de mensheid die dus Bach muziek produceren, waardoor zij die muziek van ons horen die niet hun muziek is, tsjoeh. 

Opmerking: de metafoor muziek even aanhouden, ik vond het ook leuk dat je niet Mozart zei maar Bach, de muziek voert ons niet maar wij voeren in feite de muziek.

Martijn: ik was 12 jaar en toen stond ik bij het geboortehuis van Mozart, daar gingen we dan heen met de vakantie, nou zei mijn vader “hier is Mozart geboren” en ik kijk zo naar dat huis en er hangt zo’n plaat aan de muur, “geburtshaus” en het eerste wat ik dacht, hoeveel mensen staan te kijken naar ons huis? Ik zag het huis in de straat waar ik als jongetje woonde, niemand kijkt naar ons huis, er hangt ook geen plakkaat. Wat is hier nu aan de hand?  Dat kwam eigenlijk alleen maar door die frequentie.   

Vraag: Mijn dochter toen wij naar de platenzaak gingen een cd kocht, liep ook zo de winkel in, het is een blauw met een boom met een mens die daar staat, werd erin gezogen. Zij zet hem op ja dit is hem. Ik heb hem gekocht, kom we kunnen gaan. Nee ik wil hem nu hier afluisteren en dat was zo gedecideerd, ik kwam er niet meer tussen. 8 jaar, dat werd haar kinder cd’tje, het is van Karl Jenkins heet die meen ik, het is de taal die ook heel erg, ik denk wat zeggen ze nou? Hij heeft dus geen bestaande woorden, het is geen Afrikaans, het kwam ergens van.

Martijn: ja deze muziek is van Karl Jenkins.  (Bron: 20180516-MvS-samenkomst-Baarn-4e-educatiedag)

Karl Jenkins – Benedictus  (From ‘The armed man : A mass for peace’ album)

♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪

Martijn: Een mooi stukje muziek. Live gespeeld in een prachtige akoestische ruimte.

Daar kunnen we hele gesprekken over voeren, het zit ‘m niet per se in de snaar op zich, dus mensen die met een keyboard muziek maken daar geldt het idem dito voor. Iets wat je creëert van binnenuit, iets wat je voelt, wat je leeft wat naar buiten gaat, dat is vibratie. En dat is een gevoel. Dat is informatie en dat is bewustzijn. Zo’n instrument is een eindresultaat van een aantal dingen daarvoor. De kern. We kunnen voelen de taal in jezelf waar je gelukkig bij bent. Niet dat je denkt dat je gelukkig bent maar wat goed voelt. Dus uit een relatie stappen omdat je voelt, ik moet in de vrijheid van mijzelf, en je verstand zegt nee, dat kan niet want ik heb verantwoordelijkheden. Uit je werk stappen omdat je voelt er is iets anders daar ga ik voor. Je verstand zegt nee. Muziek maken is niet een kwestie van verstand, muziek maken is een kwestie van voelen, het is het spelen, het is het tekenen, het is iets creëren en de woorden, wat jij net zei, de woorden zijn als het ware een deel van het instrument. De woorden zijn een deel van het instrument van wat we van binnen zijn en wat we kunnen voelen. Als we dus gaan luisteren naar wat er uit ons kan komen. Ons lichaam is dus een instrument. Spelen wij zelf, durven wij zelf, durven wij zelf te spelen, durven we de klank van onszelf naar buiten te laten komen.. Durven we te zeggen wat ons bezighoudt, waar onze onzekerheden liggen,  durven we te zeggen wat we mooi vinden aan je zelf maar ook aan de ander. Durf je jezelf aan te raken, heb je contact met jezelf en met je lichaam? Of is het een toevalligheid dat er een lichaam is? Durf je een ander aan te raken. Echt aanraken. Muziek maken is intimiteit, is de diepste klank in jezelf. Van je stromende hart naar buiten brengen. En dat is intimiteit. Intimiteit, muziek is intimiteit en daar kun je van alles van vinden van ja nou ja dat stuk muziek vind ik zeer intiem maar dat andere niet. Maar dat is de vorm. Maar wat er tevoorschijn komt, komt altijd uit iets anders voort. Wij zijn zelf die muziekinstrumenten en wij zijn zelf de creators die door de muziekinstrumenten innerlijke klank laten stromen naar buiten. Kunnen laten stromen naar buiten.

Wat is klank, wat is trilling, wat is frequentie, wat zijn onze gevoelens, wat is emotie. Wat is het onderdrukken daarvan? Wat is een uitbarsting van emoties, wat zit er voor het moment van die situatie waarin het zich laat zien. Hier is het, tsjoek. Dit is mijn situatie op dit moment in mijn leven, zo ziet het eruit. Dit gebeurt en ik heb er geen controle over. Ik kan het niet pakken, ik kan het niet begrijpen, en ik wil van binnen er iets mee, maar wat.

Wat wil ik met dat muziekstuk? Ik vind iets van dit muziekstuk, ik vind het niet mooi, mijn situatie is niet fraai. Ik vind het muziekstuk fantastisch, ik vind mijn situatie fantastisch en mooi. Wat gebeurt er als wij naar het muziekstuk toe ons afsluiten. Dan horen we de klank niet meer, omdat we het niet meer kunnen voelen. Wat gebeurt er als wij iets vinden over de situatie, waarin we zitten, we vinden er iets van, er gebeurt iets, de emotie en we vinden er iets van. Er iets van vinden is vaak gebonden aan dat we iets willen veranderen. De gedachte dat je het wil veranderen is het afsluiten van het luisteren naar de muziek, van die situatie en de boodschap die daarin ligt niet voor je hoofd maar voor je gevoel. Hoe diep is de mensheid gekneveld in zichzelf om vrijuit te spreken, vrijuit te spelen, vrijuit de klank naar buiten te brengen. Hoe vaak en veelvuldig houden wij rekening, ten koste van onszelf, met iets externs, onder de vlag: ja maar ik doe dat vanwege mijn liefde voor de ander. Hoe sterk is de liefde een instrument om niet tot zelfexpressie te komen en te doen en te voelen wat er dus nodig is voor jezelf (klapt met handen) om die doorbraak te maken. Mijn hoofd vindt dan die muziek niet mooi, ten gunste van iemand anders en nu moet ik die iemand anders durven gaan omzetten in een externe situatie.

Daar ligt namelijk een heel grote uitdaging voor ons, om niet uit onze compassie te vliegen. Niet te zeggen van: ja, ik was bij Martijn en jouw situatie is natuurlijk heel vervelend, maar jij bent voor mij een externe situatie dus ik hoef hier niet mee bezig te gaan. Je bent gewoon een onderdeel van mijn hologram, toedeloe, ik hoef alleen maar te luisteren naar mijn innerlijke boodschap. Nee, dat wat de ander dus representeert is dus een deel van dat hele muziekstuk. Dus je moet gaan kijken naar wat er in jezelf gebeurt. Je moet wel durven zien dat andere proces, dus ook het externe proces van de ander, invloed heeft op jou. Of dat nou iets moois of niet moois is, het speelt dus wel mee. Je gaat je eigen proces niet uit de weg en op hetzelfde moment laat je je niet leiden door het proces van de ander, maar je aanvaardt dat proces wel. Je duwt het niet weg.

Dat is een contradictie voor ons hoofd. Want wij zijn wel in gesprek met iets of niet. Ik luister wel naar jou of niet. Maar er is iets in ons en dat is het gouden gereedschap, wat ik dan zo vaak benadruk, dat is zeer uniek en dat zou je zo kunnen zien, als een soort dubbele manier van werken in jezelf. Je kunt namelijk iets heel erg ontvangen, dus heel veel warmte hebben voor de ander, en daar helemaal erkenning in geven vanuit je gevoel van: ja, dat is dus wel wat er aan de hand is, knuffel dat gewoon, het is zo ontzettend heftig en interessant en warm en verdrietig en mooi, wat hier allemaal gebeurt, sluit het dus niet af, dat is bewustzijn één. En bewustzijn twee is: het is er in mij, maar ik pas mij niet aan, ik blijf in wat ik voel. Nou, dan komen de uitdagingen, dat zijn dan de sancties, dat er wordt ingebroken op dat jij iets moet doen, jij moet iets leveren, dus jij moet je gaan aanpassen aan de ander.   (Bron: 20181018-MvS-Rijswijk-Samenkomstdag)

♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ • ♪ 

Iemand deelt: Het is eigenlijk meer een toevoeging want tijdens het verhaal?? ben je natuurlijk ook met jezelf bezig, ben ik vaak in mijn hoofd aan het denken en denken, ik merk zelf als ik muziek uit kies kan piano zijn, kan wat anders zijn is vaak instrumentaal, dan merk ik dat het mij helpt om meer uit mijn denken te komen en naar mijn hart. Ik ga dan ook beelden zien, ik raak ontroert, soms haal je er weleens dingen uit maar ik vind het fijn het daar ook even over te hebben. Muziek als middel om contact met je hart. Kun je daar ook iets over uitleggen hoe dat werkt met muziekfrequenties of weet ik veel?

Martijn:  we hebben het over het downloaden van informatie , het maakt niet uit of het geluid is, of het beeld is, of het een aanraking is, of het een geur is. Alles wat wij zintuiglijk ervaren is binnenhalen van informatie dat word een elektromagnetisch signaal in het brein. En het zijn een hoop klanken en een hoop vibraties die het brein zo laten trillen dat het brein zich afstemt op het innerlijk voelen en daarbij is het aan iedereen zelf natuurlijk te voelen wat het is. Maar muziek is nou eenmaal iets organisch maar je kunt het ook ontvangen bij elektronisch muziek, dus je kunt ook bij hele zware dreunende muziek kun je ook voelen. Dus het is niet perse alleen maar aan een organische trilling verbonden meer, het gaat er om dat je iets download, iets naar je toe haalt, je absorbeert eigenlijk het geluid, het geluid is eigenlijk niets anders dan een elektrisch signaal in het brein en in het brein daar ontstaat een holografisch bewustzijn in en dat holografisch bewustzijn gaat trillen en vibreren en daarbij kun je dingen voelen naar binnen toe, dus het kan een opening zijn. Het kan ook een ontspanning zijn. En andersom dus ook, er zitten ook trillingen in geluid die de mindset versterken.

Vraag: hoe weet je dat dan?

Martijn:  nou dat weet je door alert te zijn of je echt helemaal meegaat in het gedachteveld en dat je uit je gevoel raakt. En het hoeft ook helemaal niet fout te zijn want je kunt ook heel sterk in je gedachteveld zijn en in die gedachtevelden kun je ook hele fijne dingen ervaren. Dus het is heel goed opletten wat er is. Je moet heel goed opletten van waar zit ik en wil ik dit, is dit ook wat ik echt voel? Want als je echt naar je gevoel toe gaat en je zit in een gedachteveld dan kan je daar ook een prettig gevoel hebben maar je kan er achter komen van ja maar dit is helemaal niet wat ik voel! Dus dan kom je uit een soort hypnotische situatie.

Ik kan het niet uitleggen. Dus jouw bewustzijn is de enige die dat kan voelen en weten dat je in een ander spoor zit. Dat is mijn reactie op dit moment.

Vraagsteller: en als je kippenvel krijgt is dat ook een uiting van binnen dat er iets gebeurt? Als je mooie muziek hoort bijvoorbeeld en ik weleens kippenvel van iets krijgen maar is dat ook een teken dat het iets

Martijn:  Ja dat kan, dat is bij iedereen anders, sommige mensen krijgen haren rechtop hun hoofd. Dat zijn uitingen.  (Bron: 20191103-MvS-Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid)


onsterfelijk?

(door Richard) Je bedenkt een probleem en vertelt en betrekt daarin de hele mensheid. Dan wacht je heel lang met een oplossing totdat ze er om smeken. Daarna geef je ze een geweldig oplossing. We zitten nog steeds met een ‘bedacht probleem’.
In het onderstaande stuk wordt in 2016 verteld hoe de ‘oplossing’ ongeveer kan gaan.

Het zit heel slim in elkaar en dan lopen er ook nog eens mind controleprogramma’s doorheen, van een fysieke werkelijkheid. Het is gigantisch! We staan op het punt, wat ik zei, om een enorme technologische ontwikkeling te komen, want we hebben er nog geen zicht op wat zich op dit moment afspeelt en de robotisering die zich nu aan het voltrekken is, is er eigenlijk op gericht en dan gaan we dan even pauzeren, dan gaan we na de pauze eindelijk écht beginnen met de lezing na de pauze….(lach) Het is er eigenlijk op gericht, die robotisering om onze lichamen, onze lichamen zijn dus bewust zo geconstrueerd, dat we maar 8% van ons dna “aan” hebben, zodat wij zelf en onze eigen technologische ontwikkeling, eindelijk een oplossing vinden dat wij geen ziektes meer hebben, dat zal toegejuicht worden. Dat we in eerste instantie orgaandonortransplantatie zullen doen, dat mensen dus eigenlijk de ethische waarde en normen van de analoge realiteit overschrijden…hè…doorbreken…het gaat om ons gevoelsbewustzijn aan de kant te zetten. Dus als mentale wezens het besluit neemt, collectief….we staan dus op het punt om onszelf dus verder te ontwikkelen en ons uiteindelijk te updaten…technologisch….biologisch in het lichaam, waardoor we geen ziektes meer zullen hebben, waardoor we uiteindelijk af zullen stappen van geld, waardoor we uiteindelijk precies de wereld gaan creëren waarvan de spirituele wezens denken dat het dus nodig is, omdat de spirituele groepen ons dat ook eigenlijk naar voren hebben gebracht…We gaan naar een wereld zonder geld… dat is de utopie, terwijl de utopie is dat er dus ook werelden zijn waar gewoon geld is, maar veel meer vreugde is als wat wij ons kunnen voorstellen omdat het bewustzijn van de wezens zo ver ontwikkeld is dat geld wordt gezien, niet als geld, als verrijking, maar als een uitwisseling van dankbaarheid.

Dus dat geld speelt ook niet die rol die wij hier kennen, het heeft dus ook een compleet andere betekenis. Maar de uiteindelijke doelstelling is ….. dat we onszelf onsterfelijk gaan maken….fysiek…en dat is de doelstelling.

Vraag: Maar waarom zou men dat willen?

Martijn: Omdat….kijk wij zitten thuis op de bank, maar de neurowetenschappers, wereldwijd, die gigantische symposia houden in het geheim, zijn bezig om een super menselijk ras te maken, omdat zij op de hoogte zijn van het feit dat ons lichaam geconstrueerd is door buitenaardse rassen en de opdracht is, als wij onszelf onsterfelijk maken, dan krijgen wij daarna een artificiële update van die rassen om vervolgens interdimensionaal te kunnen reizen.

En dat is wat hun doelstelling is, wat ze willen behalen. En wij zijn eigenlijk een luis in de pels met ons bewustzijn, door ons onsterfelijk te maken willen ze de mens die met een hoog ontwikkeld bewustzijn hier aanwezig is, vasthouden in het fysieke lichaam, zodat wij met ons bewustzijn als conductors en condensators, aanwezig blijven met ons scheppingspotentieel

om deze realiteit in stand te houden. Dit is kwantummechanica, dit is kwantumfysica en ik leg het nu op deze manier uit, maar er zijn zo ongelofelijk veel wetenschappers die dit in allerlei andere vormen en maten al hebben berekend en aangetoond: dit is de werkelijkheid, dit is de grootste ontdekking waar we nu instaan en ik kies er liever voor om met mijn organische lichaam gewoon dood te gaan, desnoods, omdat er een fysieke verstoring is, dat vindt ik helemaal niet erg, maar dat ik met mijn bewustzijn vrij zal zijn, dat is mijn doelstelling.

En daarom wil ik als Martijn en als wezen die daarachter zit, die daar doorheen loopt, andere mensen héél graag gaan inspireren, om de focus niet meer te hebben op de programma’s die ons dwangmatig worden opgelegd, de ziektes die bewust worden gecreëerd, niet alleen om het geld, maar om ons bewust in een modus te houden, ja maar we moeten beter kunnen worden, oftewel het echt beter worden zit hier, want hoe mooi is het als we ons ontkoppelen en dan gaan we terug naar huis, dat we dat doen, en dan komen we weer terug in ons plantje en dan voelen we dat het plantje weer helemaal vrij is, om de kloon die eigenlijk ons helemaal beïnvloedt, in ons krachtveld.

Vraag: En waarom hebben we een lichaam nodig?

Martijn: Dat hebben we ook niet in deze vorm, maar als jij een andere optie hebt dan mag jij die na de pauze vertellen….(lach). Dat is een vraag die dus nu terecht is om te stellen, maar die komt voort uit ons menselijk denken.

Bron: Martijn van Staveren, lezing 6 in Rijswijk (2016)


KWANTUMFYSICA

(Door Thérèse Jeunhomme) Mijn levensvisie is gebaseerd op kwantumfysica. Niet op complot-denken, niet op viruswaanzin, niet op ‘tegen’ wie of wat dan ook zijn. Wel op kwantumfysica. Hier zijn niet een paar korte regels aan te wijden, daar zal de lezer zelf zijn/haar eigen onderzoek naar moeten doen. Heel in het kort komt het erop neer dat, ervan uitgaande dat al het leven op aarde en daarbuiten, en zelfs onze aarde, een holografische projectie is en uit frequenties (trillingen) bestaat, alle deeltjes onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daar waar er beweging in het trillingsveld van een deel van het hologram waarin wij leven komt, heeft dat effect op andere trillingsvelden in datzelfde en in aangelinkte hologrammen. Dat is nogal wat! Het is zowel complex als simpel tegelijkertijd. En het is de reden waarom mijn medereizigers en ik zo veelvuldig neutraal waarnemen (dit wil zeggen zonder vooropgesteld doel en zonder vooropgestelde uitkomst). Dan komt er beweging in een of meer holografische velden. Hoe vaker je dit beoefent, hoe losser het ‘oude’ en gangbare wereldbeeld wordt. Immers ook in de belevingswereld van de neutrale waarnemer komt beweging en je gaat de illusie van alles in- en doorzien. Deze levensvisie geeft een totaal ander ‘beeld’ van de wereld waarin wij nu leven. Michael Talbot heeft hier een begrijpelijk wetenschappelijk boek over geschreven:

319014

Ook in diverse kunstvormen kun je stellen dat hier sprake is van kwantumfysica, bijvoorbeeld door het ongeziene zichtbaar te maken, zoals door Hilma Af Klint. Deze Zweedse kunstenares in Stockholm leerde gelijkgezinde en spirituele vrouwen kennen met wie ze de groep ‘De fem’ (De vijf) ging vormen. Het werk dat daaruit voortkwam werd een bijna geheime particuliere aangelegenheid. In haar testament legde Hilma Af Klint vast dat haar werk tot 20 jaar na haar dood niet mocht worden getoond, omdat zij meende dat haar tijdgenoten niet ‘klaar’ waren om haar werk te ontvangen. Pas in de jaren tachtig kreeg haar oeuvre internationale bekendheid, en haar werk is zelfs tentoongesteld in het Guggenheim in New York. 

Een mooi boek met de oeuvres van vele kunstenaars is ‘The spiritual art: abstract painting 1890 – 1985’. Voor iedereen die voelt voor abstracte kunst die het onzichtbare zichtbaar wil maken. 

Toen ik zelf begon met schilderen wist ik hier nog allemaal niets van. Ik schilderde gewoon vanuit mijn innerlijk, niet gehinderd door enige kennis van zaken, en er ontstonden vanzelf abstracte afbeeldingen waar soms pas dagen later zichtbaar werd wat er te zien was. Een soort van omgekeerd proces dus. Zo gebeurde het dat ik dagen nadat ik onderstaand schilderij had gemaakt, me ervan bewust werd dat dit een weergave is van mijn zicht op ons sterrenstelsel vanuit een ruimtevaartuig dat erboven hing. 

20201228 Thérèse Jeunhomme KWANTUMFYSICA | KIJKEN MET JE HART – VLOEIBARE LIEFDE (wordpress.com)


Hoe zit het met de vrije wil?

Fragment uit een interview van Lilian Ferru met Martijn van Staveren

Lilian: Wat heeft het voor zin om je bezig te houden met de buitenaardsen, zal ik maar zeggen, de boosaardige wezens, als ik de wereld waar ik zogenaamd in leef al niet snap?… Plus ik kan toch niets aan doen, of wel?

Martijn: waarschijnlijk dit is een van de belangrijkste redenen om je leven waarin je nu in verkeert te gaan snappen, inzicht te krijgen in wat er verder buiten beeld wordt gehouden voor jezelf. En daarom is dit hele onderwerp, het menselijke bewustzijn op zich en de vorm wat wij er nu aan hebben gegeven, inclusief religies, inclusief spirituele cult groeperingen, noem het maar op, om dat allemaal te gaan onderzoeken.

Want wie zegt jou, en mij, dat de opgestegen meesters ons een vorm hebben meegegeven in een zijn van hoe we en zij het allemaal gaan doen en waar ze zijn en waar het om gaat, dat ze dat een vorm hebben gegeven voor het menselijk bewustzijn, zo dat wij kunnen snappen wat zij bedoelen. Om vervolgens in een ander proces om het open te gooien, dat het open mag, en dan gaan wij ineens snappen, wat ze werkelijk hebben bedoeld, wat ze werkelijk hebben gezegd. En daar liggen zo veel onderzoeken in, en dat is precies wat er van ons gevraagd wordt, om als galactisch bewustzijn terug te keren in het brede veld.

En in dat veld liggen allemaal gevoelens en daar komt het, dat is het allerbelangrijkste, dan komen allemaal gevoelens naar boven, die niet passen in het kaders van wat we ooit in ons leven hebben gevoeld, dus we hebben geen referentiepunt daaronder. En wat gebeurt er? Ons systeem gaat het een betekenis geven, van: oh, ik weet niet wat het is, maar het is zo’n overweldigend gevoel. Het is angst, en dan klap je dicht. Een heel minutieus mechanisme zit daaronder.

Lilian: Maar het knijpt ook je hart dicht, als je bang bent, dan knijpt alles dicht. Je komt in de verstarring, je bent uit de liefde. Je staat misschien wel juist open voor die wezens, dat ze dan vibreren op jou. Ja, daar zit ik niet op te wachten.

Martijn: Dat is ook de voorstelling, die je in je draagt in dit geval. En veel mensen die die ervaring ook hebben ook in zich dragen. Dat zijn allemaal gevoelens op basis van eerdere ervaringen, die nog niet gewist zijn. Of beter gezegd, die zijn nog niet herschreven door er doorheen te gaan en hen te beleven. Want je kunt eigenlijk helemaal niet een kanaal zijn voor donkere krachten. Je kunt helemaal niet gebruikt worden door donkere krachten. Het enige wat er kan gebeuren is dat jij, vanuit jezelf, die kracht in feite toepast vanuit een andere creatieveld.

Dus we geven het altijd de anderen de schuld en er zijn andere groeperingen, die hebben menselijk bewustzijn binnengedrongen. En daarvan zeggen we dan: dat zijn de slechte wezens. En we mogen beseffen, dat we die wezens mogen vergeven. En dat is onvermijdelijk is dat wij wedergeboren worden in de grotere veld van creatie. Maar op het moment, dat je denkt: maar nu voel ik angst en mijn keel wordt dichtgedrukt. Nu gaat iets gebeuren, nu gaan ze mij binnendringen… Dat kan helemaal niet.

Lilian: Ze vallen je aan, ze ontvoeren je, je wordt gemarteld. Jouw verhaal eigenlijk. Je had het over woah, en dan denk ik: Hah, help! Is dat mogelijk?

Martijn:  Ja, dat is inderdaad mogelijk en ik heb ontzettend heel veel reacties gehad van mensen die zo blij zijn, dat dit gewoon bespreekbaar gemaakt wordt. Waarom doe ik dat? Om te begrijpen met z’n allen, en dan neem ik mezelf gewoon als voorbeeld. Toen ik dan in de trauma verkeerde, als kind, dat het in mijn grotere vermogen is, in mij zelf, wat misbruikt werd door de andere wezens, die dat vermogen in mezelf wisten te penetreren en het in mijn bewustzijn een andere betekenis gaven, waardoor ik niet begreep. dat datgene wat er gebeurde wel “tegen mijn wil” op de ene of andere manier plaatsvond. Maar toch, dat ik daar dus zelf daar een beslissing, bevoegdheid in heb. En dat is wat ik in de lezingsserie rustig stapje voor stapje opbouw en we kunnen niet verwachten dat je in een avond het heel verhaal neerlegt. Dus dat is gewoon… iedereen komt ook op die frequentie af, dus als je het gevoel had ik had daar niet moeten zijn, “forget it”. En dat is gewoon de kracht van het Universum. Alles wordt geleid van een heel hoog plan. Ook ik kom mijzelf tegen in bepaalde stukken. En ook ik mag mezelf trainen. Er zijn maar weinig mensen, die het met mij willen doen, omdat ze denken, dat ik niet “trainbaar” ben, wat flauwekul is, want ik ben gewon Martijn. En ik heb gewoon een kleine stukje van de puzzel, die ik in mag brengen. Maar het gaat voortduren om onze kracht, dus de angst, die daarop ligt, daar mogen we aan werken.

Lilian: de voorafgaande keer zei je, … dat er geen vrije wil is, dat er machtige wezens zijn waar je niks tegen in kan brengen, die kunnen met je doen en laten wat je wil, daar is ook geen hulp… Dat vond ik gewoon zo shoking. Hoe zit het met de vrije wil? Want daar is nog een grote plan, hebben we ook nog wat te zeggen?

Martijn:  Dit thema ‘vrije wil’, dat kun je bespreken op basis van woorden “vrije wil”. Wat jij ziet in ‘vrije wil’ wil niet zeggen, wat ik er daarbij zie zelfde is. Het is maar de vraag of we over hetzelfde spreken, maar laten we er van uit gaan dat wij over hetzelfde spreken, dat we bevoegdheid hebben in onze eigen beslissingen. En als we nou gaan kijken wat vrije wil inhoudt, kun je ook zeggen, hoever is de vrije wil op deze planeet volledig intact volgens de originele blueprint van het menselijk bewustzijn?

Kijk maar gewoon naar de modellen, die daar zijn. Dat lijkt waarachtig alsof er de regeringen zijn en instituten aan de macht zijn op deze planeet, die daarvoor zorgen, dat mensen in tekorten zitten. Het lijkt dat waar we blijkbaar, op dit moment, niet het vermogen in hebben samengebald, die dus wel in potentie is, dus de vrije wil is er wel, maar we passen hem niet toe dat is onderscheidend vermogen daarin om dat te veranderen.

Het lijkt wis en waarachtig, dat er krachten zijn, die zich bancaire instellingen noemen en geldscheppende vermogens die mensen in financiële tekorten brengen en daarmee, onder het geld, in prana, levensenergie, de kracht van het leven weg willen trekken.

Het lijkt dat er krachten zijn, die de hele mensheid op zich in een soort greep hebben gebracht waardoor de vrije wil wel degelijk een onderzoek waard is. Dus in hoeverre is vrije wil van toepassing. En we praten over het aardse stuk, fysiek, maatschappelijk stuk, dat we een menswaardige samenleving willen creëren, wat uiteindelijk gaat het daar allemaal om. Om terug te keren in paradijs van vreugde, en ook hier zijn.

En als je het gaat onderzoeken, dan blijkt dat alles in lagen onder te verdelen is, differentiaties tussen al de verschillende realiteiten. En als jij dan spreekt over de vrije wil, dan is het maar de vraag, in welke laag jij dat bedoelt. En als ik zeg over vrije wil, dat die daar niet is, in het stuk waar we nu zitten, dan is nog maar de vraag om jij mee kunt kijken, wat ik bedoel en in welke laag ik dat bedoel. Dus daar kunnen ook de meeste misverstanden, dat zijn geen misverstanden, maar dat is gewoon, omdat je een andere taal spreekt met andere beelden daarbij. …

En vrije wil is er wel kosmisch gezien gewoon in een ander evolutionair stadium is de vrije wil er. Op dit moment op Aarde hebben we ook de vrije wil, individueel om zaken te kunnen creëren. Maar de meeste mensen, en dat bedoel ik helemaal niet oneerbiedig, de meeste mensen die in de spiritualiteit helemaal hun heil zoeken, passen de vrije wil niet toe in het hier en nu, omdat ze de verantwoordelijkheid niet durven te nemen op basis van de angstpunten, die ze in zichzelf ontdekken. Om daar niet in te zijn, dan zeggen ze: nou, dat is niet mijn wereld, daar blijf ik buiten. Terwijl als we werkelijk onze oorspronkelijke vermogens weer willen her-activeren en niet hoeven alleen op te stijgen als “ascended masters”, maar echt te kunnen zijn vanuit wie we zijn. Dat het stickertje Lilian daaraf gaat, stickertje Martijn daaraf en dan kijken we elkaar in volle glorie aan. Ben jij het? Dat je de band van verbinding voelt, de creatie. Dat kan dus als we met z’n alle de bereidwilligheid hebben op deze planeet ook in dit bewustzijnslevel te upgraden.

En daar ligt een stuk vrije wil, die onderdrukt wordt door groeperingen, die de onbereidwilligheid van de mensen en de ontoegankelijkheid van de mensen misbruiken, omdat mensen bang zijn voor hun aanwezigheid. En dat is de hoofdzaak waar ik erover spreek. De kracht van ons oorspronkelijke erfgoed is dat alles wat we zien en alles wat wij voelen, alles wat we detecteren in welke zinsverband dan ook, dat zetten we neer in het veld van de Aarde, in de blueprint. En daarom is het zo belangrijk, dat ook de zaken, die ons onderdrukken ook gezien worden in het voorstellingsvermogen, mentaal, in ons hartsbewustzijn, dat ook angsten naar voren komen. Dat betekent niets anders, dat we dat ongeziene, dat onderdrukt, terug brengen vanuit ons autoriteit, vrije wil, in dit veld, waardoor het gezien kan worden en dat, wat gezien kan worden, kan getransformeerd worden. Dus wij kunnen onszelf bevrijden door dat in te laden, te laten zien, wat er is. En dat is een van de allergrootste boodschappen van de buitenaardse en interdimensionale groeperingen, die niet alleen uit dit sterrenstelsel komen, maar uit heel veel andere sterrenstelsels. …

Bron:

Lilian Ferru in gesprek met Martijn van Staveren deel 2 (2015)  https://www.youtube.com/watch?v=mNCQrKtH6z8

(Fragment vanaf ca 12:45)


De digitale wereld als neergang van de Mens

(door Yinthe Joy) Of … maken we massaal een andere keuze?!

Vele omarmen de digitale wereld alsof ze de Bron van het leven erin gevonden hebben.

Ik echter zie een enorme neergang plaats vinden van het menselijk contact en de wezenlijke verbinding die eigen is aan ons natuurlijke Zijn.

Het is een ‘nieuw normaal’ om iedere dag vele uren door te brengen achter schermen.

Via schermen met elkaar ‘communiceren’ is een mum van tijd de normaalste zaak van de wereld geworden.

De drang ertoe is haast niet te stoppen.

Telefoons gaan mee naar bed, in bad, naar het bos en partners en kinderen brengen gezamenlijk hun avonden op de bank door met alle een apparaat in hun handen ( ik gluur binnen als ik de hond uitlaat 😉)

Ik heb mensen vaker horen zeggen dat ze het te druk hebben om fysiek af te spreken.

Maar kijk eens heel eerlijk naar alle tijd en uren die doorgebracht worden achter schermen waarbij we koekeloeren op tijdlijnen van mensen op facebook of ons suf zoeken op google of voor de 5de keer op een dag onze mail of whatsup app checken.

Ik heb waargenomen hoe bij de eerste ‘lockdown’ mensen massaal hun diensten online gingen aanbieden en er daarbij onbewust (door gebrek aan informatie over dit onderwerp) de goedkeuring gegeven werd aan het digitaliseren van het menselijk bewustzijn en het analoge voelende bewustzijn van de mens daardoor dieper in de verdrukking is gekomen.

WWW = World wide WEB

Een WEB waarin de Mens verstrikt raakt en bestuurd word door externe krachten die de zucht naar meer scherm, naar meer informatie buiten zichzelf, naar meer spelletjes, naar meer downloads, sneller meer en beter aan wakkeren via het brein van de mens —–> via Mind Control.

De digitalisering is een inleiding naar minder BRON bewustzijn én daar is de Mens zich veelal NOG niet bewust van.

Steeds verder word de mens verdreven uit de voor de mens natuurlijke omgeving: DE NATUUR waar we Zelf een deel van Zijn.

Als ik spreek met mensen waarover ik nu schrijf voel ik dat het maar amper doordringt hoe ernstig deze kwestie werkelijk is.

Want zowat ieder mens ziet alleen maar enorme voordelen in het scherm ‘leven’ (wat geen leven is) wat ons ogenschijnlijk zoveel te bieden heeft maar ons langzaam steeds verder bij werkelijk Menselijk contact vandaan voert.

De snelle ontwikkeling van de digitale wereld draagt een enorme verborgen agenda in zich mee.

Waar de meeste gesprekken vandaag de dag gaan over het C virus en vaccinaties word dit onderwerp nauwelijks tot niet besproken en word daarmee een heel essentieel onderwerp vermeden.

We worden namelijk continue afgeleid door het C virus en de hele kermis er omheen dat we niet zien dat een technologisch digitaal WEB zich steeds op diepere lagen meester maakt van onze dagelijkse realiteit en ‘leef’ bewegingen.

Dit is tevens ook een van de redenen waarom de programmering van het C virus ons nu bezighoudt zodat we nog diepgaandere controle bewegingen niet onderzoeken, openleggen, bespreken en waarnemen.

ALLES word gedaan om de Mens vandaan te houden bij hun innerlijke voelende beleving van Het eigen God Zelf.

ALLES word gedaan om een wig te drijven tussen Mensen zodat zij hun fluïde van Leven NIET fysiek met elkaar uitwisselen door in elkaars nabijheid te Zijn …

Want wanneer zij Samen Zijn wisselen zij hun levenskracht en levensfluïde uit waarmee zij elkaar bekrachtigen.

Kun jij je nog een leven voorstellen zonder ‘smart’ phone … een phone die je veelal een afleiding is en vele misleidingen in het bewustzijn projecteert via het scherm maar ook via de chips die in de telefoon aanwezig zijn die continue de gemoedstoestand beïnvloeden en een verslavende drive in de mens activeert.

WEET dat JIJ een KEUZE hebt en vanuit daadkracht een keuze kunt maken om weer wezenlijk bezield te gaan Leven in WERKELIJKE verbinding met andere Mensen, Dieren en de Natuur!

WEET dat het hier en NU mogelijk is je los te maken van het leven in een digitale wereld web waar de Ziel steeds meer ontzield raakt in een kunstmatig web waar geen wezenlijk bezielde stromen van Leven stromen.

Je kunt je smartphone weg doen ook al zijn er vele GEDACHTEN dat dit niet zou gaan…

De mogelijkheid om een ouder model telefoon (geen slimme technologie) aan te schaffen ligt volledig open.

En ik kan uit eigen ervaring zeggen waarin ik de switch van mensen waargenomen heb terug naar een telefoon waarmee je alleen kunt smsen en bellen dat een enorme VRIJE beweging heeft gegeven in deze mensen…

Ze verhouden zich tot Levens Rijke ontmoetingen en belevingen in plaats van (eenzame) tijd achter een scherm door te brengen.

Ik weet het … Het is ook via een scherm waar ik deze woorden type, deel en jij ze leest.

Véél liever vertel ik je zelf mijn doorvoelde belevingen en innerlijke roerselen.

Met name over dit onderwerp en over de jaren waarin ik zelf nooit een smartphone gehad heb en vele periodes doorbracht zonder apparatuur….

én hoe het voelde als ik mij na deze periodes weer online begaf en kon voelen wat dit met mijn bewustzijn deed.

De natuurlijke gedrevenheid om hierover te spreken komt volledig vanuit eigen ervaring en beleving.

Hierover en over andere onderwerpen zal ik spreken tijdens de lezingen die ik zal gaan geven:

Over Natuurlijk Mens Zijn

Tijdens deze lezingen zal ik ook Vrije klanken ter gehore brengen met begeleiding van kristallen en koperen klankschalen, als her-innering aan Natuurlijk Mens Zijn.

Op die wijze zullen en kunnen we Samen de ‘poorten’ in onszelf en in dit levensveld wederom openen naar het gevoelsbewustzijn. Zodat we Samen Leven gevend de stroom van Leven als Levens doorstromers kunnen en zullen laten doorstromen in dit kunstmatige Veld.