Dragen gammaflitsen buitenaardse boodschappen met zich mee?

(English  02/15/2021 / By Virgilio Marin: https://ufos.news/2021-02-15-gamma-ray-light-proof-alien-ships.html#)

Onderzoekers van het College of Charleston in South Carolina en de Michigan Technological University observeerden een vreemd emissiepatroon in gammaflitsen. In een studie gepubliceerd in het Astrophysical Journal, zeiden onderzoekers dat gammaflitsen een reeks kleinere pieken in helderheid vertonen die optreden voor en na een grote piek. Als het patroon aan de hoofdpiek is “gebogen” en aan één kant langwerpig, combineren de voorste en achterste piek opmerkelijk goed.

De hoofdauteur van de studie, Jon Hakkila van de afdeling Natuurkunde en Astronomie aan het College of Charleston, meldde:

“Wat er ook gebeurde in het voorste gedeelte, het gebeurde in het achterste gedeelte.”

De wetenschap achter de unieke symmetrie van gammaflitsen

Gammaflitsen zijn heldere uitbarstingen van gammastraling afkomstig van verre sterrenstelsels die snelle jets van heet, geladen plasma door de ruimte sturen. Deze explosies zijn de sterkste en helderste in het universum, schijnen honderden keren helderder dan een typische supernova en ongeveer een miljoen biljoen keer helderder dan de zon.

Voor het eerst geïdentificeerd in het midden van de twintigste eeuw, blijven de explosies van deze stralen astronomen tot op de dag van vandaag intrigeren, omdat ze niet in helderheid toenemen en donkerder worden op een constante piek zoals verwacht. In plaats daarvan flitsen ze in een vreemd symmetrisch patroon en het is nog steeds onduidelijk waarom.

In een eerdere studie ontdekte co-auteur Robert Nemiroff van Michigan Tech dat wanneer een object van een verschuiving sneller dan licht naar langzamer dan licht gaat of vice versa, die overgang een optisch fenomeen kan veroorzaken dat lijkt op een gammaflits.

Nemiroff en Hakkila stellen dat alles wat de gammaflitsen veroorzaakt, sneller kan reizen dan het licht dat het uitzendt, wat resulteert in een vreemd emissiepatroon.

Hoewel de wetten van de fysica stellen dat niets eigenlijk sneller kan reizen dan licht, hebben de onderzoekers gemerkt dat wanneer licht door materie reist, zoals een interstellair gas of een soep van geladen deeltjes, het vertraagt en andere materie het kan bereiken.

Om de theorie nog verder te brengen, postuleerde het paar dat het materiaal dat verantwoordelijk is voor de gammaflitsen eerst langzamer kan reizen dan de lichtsnelheid voordat het versnelt of snel is begonnen voordat het vertraagt. In beide gevallen is het resulterende emissiepatroon vergelijkbaar met symmetrische pieken in gammaflitsen, aldus de onderzoekers.

Hoewel de oorsprong van de gammaflitsen nog steeds onduidelijk is, merkten Nemiroff en Hakkila op dat hun bevindingen op zijn minst een aanwijzing konden geven voor de uiteindelijke oorzaak van deze heldere explosies.

Zijn gammastralen een kanaal voor buitenaardse berichten?

Algemeen wordt aangenomen dat deze explosies worden geproduceerd door superzware sterren die in supernova’s veranderen, maar het feit dat deze verschijnselen zulke ordelijke patronen uitzenden, maakt ze zo mysterieus.

Een verklaring die over deze symmetrie spreekt, stelt dat deze explosies berichten kunnen zijn die door een geavanceerde exoot worden verzonden.

Wijlen astronoom John A. Ball, die lange tijd wetenschapper en professor was aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), zei dat gammaflitsen krachtig genoeg zijn om informatie te dragen. Volgens Ball zijn de stukjes informatie die een gammaflits van slechts twee milliseconden zou kunnen dragen bijvoorbeeld “vergelijkbaar met de geschatte totale informatie-inhoud van het biosysteem van de aarde”, inclusief collectieve genen van de wereldbevolking, memes, bibliotheken en computermedia.

Ball zei een paar jaar voor zijn dood:

“Voor zover we weten, bieden gammastralen de breedste praktische communicatiebandbreedte in het elektromagnetische spectrum.”

Deze explosies, voegde hij eraan toe, zijn de enige haalbare manier om grote hoeveelheden informatie over interstellaire afstanden te verzenden.

Bovendien stelt Ball dat gammastralen ook de zaden van het leven kunnen bevatten. Berichten in gammaflitsen kunnen volgens Ball sporen zijn die gedijen en zich verspreiden wanneer ze in een stimulerende omgeving terechtkomen.

Hij zei:

“Ze verspreiden een enorm aantal sporen en verwachten slechts een percentage van een minuut te overleven.”

(Bron in het Engels https://ufos.news/2021-02-15-gamma-ray-light-proof-alien-ships.html#)

Er zijn veel dingen die we nog moeten leren over het Universum. Misschien wel een aantal dingen die zo oneindig zijn als het universum zelf.

N3m3

Bron: https://www.ovnihoje.com/2021/02/25/as-explosoes-de-raios-gama-carregam-mensagens-alienigenas-consigo/


Frequentieprognose van lee voor april 2023

April introduceert gebeurtenissen op een hoger niveau in de omstandigheden van de gebruikelijke gang van zaken. Het is vergelijkbaar met hoe een tractor een veld inrijdt dat wordt gewoonlijk omgeploegd met paardenploegen. Dit keert de hele logica van de landbouw om, hoewel ploegers, kijkend naar de tractor, misschien denken dat dit slechts een soort truc is van een excentrieke zonderling.

En dus wacht de planeet op andere geavanceerde benaderingen om bestaande problemen op te lossen. En deze “invoegingen uit de toekomst” zullen meestal worden gezien als absurditeit of als een soort list.

Vandaar zal het voor mensen uit de oude systemen lastig zijn om wat er gebeurt op de juiste manier te waarderen. Het zal hun lijken dat ze op een listige manier worden misleid en dat er een methode is om de nieuwe verschijnselen te bestrijden. Gedurende enige tijd zullen ze handelen door inertie en sjablonen opzoeken om de veranderende omstandigheden te neutraliseren. In feite hebben we het echter over een evolutionaire sprong, waarin al het (oer)oude niet levensvatbaar is.

Op internationaal niveau kunnen de energieën van april vooral merkbaar zijn in die regio’s waar de macht gebaseerd is op een ‘stabiel verleden’. Het Nabije en Verre Oosten, gewend aan patriarchale waarden, tradities en de logica van “wijze voorouders”, zullen een sterke schok ervaren door de ontmoeting met het nieuwe. Millennials beginnen de lagen van beperkingen te doorbreken die voor onze ogen uit elkaar vallen. Jongeren uit deze regio’s snakken naar vrijheid. En binnenkort zullen ze het niet eens gaan krijgen, maar zullen ze het met hun eigen handen scheppen.

Wanneer de energieën van vrijheid doorbreken in China, zal de golf van hun gejuich de hele wereld vullen, door buurlanden en over de hele wereld. Deze gebeurtenis zal uiteindelijk alle barrières tussen mensen vernietigen en de eenheid van de beschaving van de Aarde creëren. April zal het begin zijn van het proces, mogelijk heel subtiel, maar dan zal het groeien en onherroepelijk worden.

Leiders die vertrouwen op de oude dogma’s zullen meer op zombies uit de film gaan lijken – hun domheid, belachelijke motieven en acties zullen voor anderen heel duidelijk worden.

Maar in tegenstelling tot de films, is de gedegenereerde generatie in de echte wereld vatbaar voor zelfvernietiging omdat hun methoden hun eigen verval versterken. Alles wat deze mensen doen zal leiden tot hun ondergang. Hun logica komt niet langer uit intelligentie – ze vervullen letterlijk de wil van het collectieve onbewuste, drijvend langs de stroom van verandering naar de brullende waterval van evolutie.

Vergeet niet dat nieuwe systemen hebben andere werkingsmechanismen. De oude benaderingen zijn niet op hen van toepassing. Net zoals een touchscreen-smartphone geen kracht vereist om op de knoppen te drukken, vereisen nieuwere systemen geen inspanning in vooruitgang. Het verschil is dat met een kleine en nauwelijks waarneembare beweging alle obstakels op hun pad zullen wegvagen.

Het is belangrijk om deze evolutiesprong ook in je persoonlijke leven te herkennen. Kijk met aandacht naar vermeende haperingen in jouw vertrouwde wereld. Wanneer iets zich manifesteert in de vorm van “nieuwe moeilijkheden”, kijk dan eens goed – of er elementen van een hoger niveau in zitten, of er nieuwe technologieën zijn, verborgen kansen uit een ander domein van je leven, of gewoon logica die voor je nog onbekend is. Als dat het geval is, beschouw het dan als een signaal van je persoonlijke groeisprong.

Zoek daarin een kostbaar geschenk voor jezelf – het zal op een fantastische manier voor je opengaan als je niet bezwijkt voor de angst voor verandering. Het gaat tenslotte niet om het verbeteren van het leven, maar om wat jou naar een niveau kan brengen waar je voorheen nauwelijks van kon dromen. April is de tijd waarin kwantiteit verandert in een nieuwe kwaliteit. Het gaat erom anders te zijn, niet om beter te zijn.

Merk op dat het niet zo eenvoudig is om een ​​stap vooruit te zetten als je voor het eerst een trede tegenkomt, omdat het in eerste instantie een obstakel lijkt te zijn. Hoewel het waarschijnlijker is dat het zelfs een lift is, en geen trap met treden, aangezien de beweging omhoog echt hoog en snel zal zijn. Je hoeft geen duizenden moeilijke stappen te nemen, je hoeft alleen maar te ontdekken hoe je de knoppen moet gebruiken. Het is niet moeilijk, maar het is even wennen.

Dus april zal systemen van een nieuwe orde manifesteren. Het gebruik van deze systemen zal helpen oude beperkingen in duigen te laten vallen en mensen nieuwe tools te geven om de gewenste verandering tot stand te brengen. Waar het bewustzijn van mensen klaar is voor veranderingen, daar zullen de vibraties van de maand heel logisch en eenvoudig lijken. In die industrieën of regio’s waar ze vasthouden aan het verleden, wordt er sterk geschud.

Tegelijkertijd zal je persoonlijke houding je ofwel op de juiste plaats brengen, of je ervan weerhouden om in de ongunstige  turbulentiezones te belanden. Het hangt allemaal af van hoe klaar je persoonlijk bent voor evolutie.

En vergeet niet dat het proces al is begonnen, het is onwaarschijnlijk dat je het in een “veilige haven” kunt uitzitten. Tenzij je al zo ver bent gevorderd, zo versneld en de geschenken van de toekomst in de huidige tijd al accepteert. In dit geval komt er een aanzienlijke toename van waar je momenteel aan werkt naar je toe, je krijgt zeker ondersteuning in de trant van jouw hobby, passie, jouw inspiratie.

Bron: guidereality.net


Вибрационный прогноз от lee на апрель 2023 года

Апрель внедряет события более высокого уровня в обстоятельства привычного порядка вещей. Это похоже на то, как в поле, которое пашут, используя конные упряжки, выезжает трактор. Подобное переворачивает всю логику земледелия, хотя пахари, глядя на трактор, могут думать, что это лишь какая-то выходка эксцентричного чудака.

Таким образом планету ожидают иные подходы продвинутого уровня для решения прежних задач. А эти «вставки из будущего» чаще всего будут восприниматься как нелепость или какая-то хитрость.

Соответственно, люди из старых систем будут давать неадекватные оценки происходящему. Им покажется, что их обманывают особым образом и что есть какой-то метод по борьбе с новыми явлениями. Некоторое время они будут действовать по инерции, подбирая шаблоны для нейтрализации возникших обстоятельств. Однако, по сути, речь идет об эволюционном скачке, в ходе которого все древнее оказывается не жизнеспособным.

На международном уровне энергии апреля могут быть особенно заметны в тех регионах, где власть опирается на «стабильное прошлое». Ближний и дальний Восток, привыкшие к патриархальным ценностям, традициям и логике «мудрых предков» ждет сильная встряска от встречи с новым. Поколение нулевых начинает прорываться сквозь слои ограничений, разваливающихся на глазах. Молодежь из этих регионов рвется на свободу. И вскоре они ее даже не получат, но создадут своими руками.

Когда энергии свободы прорвутся в Китае, волна от их ликования заполнит весь мир, прокатившись от соседних с ним стран по всему миру. Это событие в итоге разрушит все барьеры между людьми, создавая единство цивилизации Земли. Апрель станет началом процесса, возможно очень неявным, но впоследствии он разрастется и станет бесповоротным.

Лидеры, опирающиеся на прежние догмы начнут напоминать скорее зомби из фильмов – их глупость, нелепые мотивы и поступки станут очень очевидны для окружающих.

Но в отличие от фильмов, в реальном мире деградирующее поколение склонно к самоуничтожению, поскольку их методы усиливают их же распад. Все, что не сделают эти люди, все будет вести к их падению. Их логика уже не исходит от ума – они буквально исполняют волю коллективного бессознательного, дрейфуя по течению перемен в сторону ревущего водопада эволюции.

Помните, что новые системы отличаются другими механизмами работы. К ним не применимы прежние подходы. Также как на сенсорном смартфоне не нужна сила, чтобы давить на кнопки, так и в новых системах не нужны усилия для их развития. Их отличие в том, что малым и едва уловимым движением они будут сметать любые помехи на своем пути.

Важно распознать такой скачок эволюции и в своей личной жизни. Следите за якобы помехами в привычном для вас мире. Когда что-то проявилось в виде «новых трудностей», присмотритесь внимательно – нет ли в них элементов более высокого уровня, нет ли там новых технологий, скрытых возможностей из другой сферы жизни или просто незнакомой вам логики. Если есть – примите это как сигнал для личного скачкообразного роста.

Ищите в этом драгоценный дар для себя – он вам откроется фантастическим образом, если вы не поддадитесь страху перемен. Ведь здесь речь идет не об улучшении жизни, а о том, что вас может вывести на тот уровень, о котором вы ранее едва могли мечтать. Апрель это такое время, когда количество переходит в новое качество. Это о том, как быть другим, а не о том, как быть улучшенным.

Обратите внимание на то, что не так легко сделать шаг вперед, когда впервые встречаешь ступень, ведь изначально она кажется препятствием. Хотя это скорее даже лифт, а не лестница из ступеней, поскольку подъем будет очень высоким и стремительным. Не придется делать тысячи тяжких шагов, нужно лишь распознать как пользоваться кнопками. Это не сложно, однако не привычно.

Итак, апрель проявит системы нового порядка. Использование этих систем поможет разнести в пух и прах старые ограничения и даст людям новые инструменты для построения желаемых перемен. Там, где сознание людей готово к изменениям, там вибрации месяца покажутся весьма логичными и простыми. В тех отраслях или регионах, где будут держаться за прошлое – там ожидаются сильные встряски.

При этом ваш личный настрой или забросит вас в нужное место, или удержит от невыгодного перемещения в зону турбулентности. Все зависит лишь от того, насколько вы персонально готовы к эволюции.

И помните, что процесс уже пошел, отсидеться в «тихой гавани» вряд ли получится. Разве что вы уже так далеко продвинулись, ускорились и уже принимаете дары будущего в текущем времени. В этом случае к вам идет значительное увеличение того, над чем вы сейчас работаете, к вам определенно идет поддержка по линии вашего увлечения, вашей страсти, вашего вдохновения.

Источник: guidereality.net


Geld uit het niets

(door Ad Broere)

Geld uit het niets, nog steeds is er bij velen geen helder zicht op de rol van banken. Daarom, deze opsomming tegen de achtergrond van de verwoede pogingen van de bankensector om het achterhaalde en in vele opzichten foute systeem overeind te houden:

 • Banken zijn commerciële ondernemingen die geld scheppen te eigen bate
 • Banken hebben zich het recht toegeëigend om geld te scheppen
 • Banken hebben zelf de regels vastgesteld waaraan de geldschepping moet voldoen
 • Banken beweren nog steeds dat zij het geld van de spaarders en investeerders (?) uitlenen
 • Banken scheppen geld zonder de klant te informeren over hoe ze het doen
 • Banken informeren de klant niet objectief, de voorlichting is verstrengeld met eigen belang
 • Banken nemen geen verantwoordelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van hun kredietbeleid
 • Banken laten klanten rente betalen, zonder dat daarvoor een redelijk argument bestaat.
 • Banken creëren geld uit het niets: geld dat wordt gecreëerd na het sluiten van een contract met hun klant. Geld dat voor het sluiten van het contract er niet was.
 • De problemen die ontstaan door het kredietbeleid worden verhaald op de samenleving.
 • Niet de investeerders, maar de grote concerns waarmee banken gelieerd zijn hebben invloed op de kredietverlening. Bijvoorbeeld in de agrarische sector de leveranciers van bestrijdingsmiddelen, veevoeders en kunstmest.
 • Banken creëren bubbels door ongecoördineerd beleid tussen banken waarbij het leidende motief winst maken is. Hierdoor wordt er – veel – te veel ingezet in bepaalde economische sectoren en pas ‘op de rem getrapt’ als het te laat is.
 • Banken houden ten onrechte vast aan hun verdienmodel. De omzet kan zonder bezwaar worden gekoppeld aan de geleverde prestatie in plaats van aan het kredietvolume. Met andere woorden: banken kunnen afzien van rente.

Bron: telegramkanaal van Ad Broere https://t.me/adbroere


SG Archief | Geld Komt Uit Het Niets | Ad Broere – Studium Generale in Delft (1:23:04)

Website: https://adbroere.nl/

Image: Don Graham op Flickr


Over geprogrammeerde ruimtetijd-realiteit

(door Thérèse Jeunhomme )

Hieronder een door mijzelf gemaakte vertaling uit het Engels en samenvatting van het zogenoemde ‘vijfde interview’ van de WingMakers website. Wil je weten wie ‘WingMakers’ i.c. het centrale ras of de mens uit de toekomst zijn? Wil je weten wat ervoor nodig is van jou om jezelf vrij te maken uit de huidige gemanipuleerde holografische tijdlijn? Wil je meer lezen over ‘the crack in the wall’ en het ‘Grote Portaal’? Hierbij een gratis PDF als download.

PDF “OVER GEPROGRAMMEERDE RUIMTETIJD-REALITEIT”


PFAS en andere “situaties”

“The scale of the mess we leave behind is proportionate to the level of respect we have for others.”
― Stewart Stafford

Misschien zou het iets met de lente te maken hebben, maar de laatste paar dagen kom ik veel berichten tegen rondom “schoon en duurzaam” en “verontreinigende stoffen”, de stoffen die enorm lange tijd nodig hebben om op te lossen… Canadese wetenschappen melden hoopgevend nieuws: er is manier ontdekt om één van zulke “eeuwige chemische stoffen” af te breken.

Wetenschappers vinden manier om ‘eeuwige’ chemische stoffen toch af te breken

(Bron) “Canadese wetenschappers hebben een nieuwe manier gevonden om vervuilende chemische stoffen af te breken. Met de nieuwe methode kunnen zelfs zogenoemde eeuwige chemische stoffen (ook wel bekend als PFAS) afgebroken worden.”

Wat is PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen (vaak afgekort als PFAS) is een verzamelnaam voor meer dan 6000 stoffen waarin onder andere een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomen. <…> PFAS in polymere vorm bevinden zich in alledaagse producten zoals kleding, fastfood-verpakkingen, anti-aanbakpannen en in AFFF-blusschuim. Een bron van PFAS zijn afvalstoffen die ontstaan bij de toepassing van de GenX-techniek. (Deze bevinden zich in het afvalwater dat wordt geloosd. Een product van de GenX-techniek is teflon (polytetrafluoretheen), dat toegepast wordt als antiaanbaklaag in pannen.  (Wat is GenX-techiek)

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Poly-_en_perfluoralkylstoffen

“Onderzoekers van de University of British Colombia ontwikkelden een nieuw soort materiaal, gebaseerd op siliciumdioxide (ook wel kiezelaarde genoemd). Het materiaal kan zelfs de kleinste schadelijke deeltjes opnemen bij een groot aantal PFAS.

Wanneer de wetenschappers de schadelijke stoffen eenmaal hebben gescheiden, kunnen ze die met licht en elektriciteit afbreken. Dat gebeurt vele malen sneller dan wanneer ze op een natuurlijke manier worden afgebroken.

PFAS zitten in onder meer (waterafstotende) kleding, de antiaanbaklaag van pannen en het schuim van brandblussers. De stoffen zijn schadelijk voor het milieu, doordat ze heel moeilijk af te breken zijn. Daarom worden ze ook wel eeuwige chemische stoffen genoemd.”

Wetenschappers spreken van zeer goed nieuws

“En dat is precies de reden dat de wetenschappers zo verheugd zijn. “Dit is zeer goed nieuws. Nu kunnen we die moeilijk afbreekbare stoffen aanpakken en ze voorgoed afbreken”, zegt onderzoeker Madjid Mohseni tegen The Guardian.

PFAS kunnen ook schadelijk zijn voor onze gezondheid. De stoffen kunnen onder meer een hogere cholesterol, ontregeling van hormonen, onvruchtbaarheid, hartproblemen en kanker veroorzaken. Ze komen via (vervuild) eten en drinkwater ons lichaam binnen. “<…> Bron: https://www.nu.nl/wetenschap/6256489/wetenschappers-vinden-manier-om-eeuwige-chemische-stoffen-toch-af-te-breken.html


Foto: Water cool, clean door Michael Brace on Flickr

Drinkwater… Het was al een aantal jaren duidelijk, dat dit stofje (PFAS) in het water terecht komt en niet bijdragend is voor zowel de natuur in het algemeen, als ook herstelfunctie van het menselijk lichaam. ( Nederlanders krijgen te veel schadelijke stoffen binnen via voedsel en water  https://www.nu.nl/gezondheid/6137609/nederlanders-krijgen-te-veel-schadelijke-stoffen-binnen-via-voedsel-en-water.html  04-06-2021).

Zweden en Duitsland zijn al langere tijd bezig de productie, verkoop en gebruik van PFAS te doen stoppen. Nu zijn er meerdere Europese landen ook zover, waaronder Nederland (Zie “Toekomstig verbod PFAS in Europa”).

Er zijn helaas – ook volgens de recente berichten – nog meer stoffen, die vervuilend en niet bijdragend zijn voor water, grond en levende wezens. En dus meer ons aandacht verdienen. Eén van de stoffen is bijvoorbeeld glyfosaat, of RoundUp, die soms, te vaak, “preventief” wordt gebruikt. De gele akkers die in schrille contrast staan met het frisgroene gras op andere plekken. Er zijn genoeg onderzoeken gedaan die aantonen dat dat soort middelen zwaar vervuilend en dus ook ziekmakend zijn. Er zijn vele momenten geweest om via wetten (of wel of geen vergunning geven) het gebruik ervan te doen stoppen. Wat is er nodig van ons allemaal om daarin een overeenstemming te bereiken?

Foto: Clear door 小佳 顏 op Flickr

En nog iets zwaars…

Stel, er is ergens oorlog gaande, ergens ogenschijnlijk ver weg. Uit “tactische overwegingen” wordt er geopperd om “zwaar spul” daar naartoe te sturen en te gebruiken. Uranium, zelfs als het als verarmd uranium (=depleted uranium, DU) bekend is, is best zwaar – de projectielen kunnen door pantservoertuigen heen – en licht ontvlambaar. En vervuilend. Alleen er waren nog niet genoeg studies geweest om er “heel zeker van te zijn”. Munitie en mijnen met verarmd uranium werden “maar” in Kosovo en Irak en tijdens de Golfoorlog gebruikt. En wat voor impact het maakt op de regio (grond, lucht, water, levende wezens), de reststraling die blijft, tja…. Niet genoeg gegevens om het gebruik ervan te stoppen. Tot nu toe, maar wij zijn er ook, toch?

Over de risico’s tijdens en na het militair gebruik van DU ( https://www.laka.org/info/publicaties/vu/2003-vu-vragen.pdf ) las ik dit:

“Vermoedelijk lopen burgers in het algemeen grotere risico’s dan militairen omdat ze veel langer worden blootgesteld in besmette (post)conflictgebieden. Uitslagen van zeer nauwkeurige urineanalyses onder 800 Britse veteranen uit Irak waren allemaal negatief, terwijl alle werknemers van een munitiefabriek, ruim 25 jaar na sluiting, positief werden getest op DU, evenals een deel van de omwonenden van de fabriek.”

“KISS THE EARTH” – BY THICH NHAT HANH

Walk and touch peace every moment.
Walk and touch happiness every moment.
Each step brings a fresh breeze.
Each step makes a flower bloom.
Kiss the Earth with your feet.
Bring the Earth your love and happiness.
The Earth will be safe
when we feel safe in ourselves.

Bron: https://www.thehouseofyoga.com/magazine/%E2%80%9Ckiss-earth%E2%80%9D-%E2%80%93-thich-nhat-hanh )

Toekomstig verbod PFAS in Europa

In 2019 verzocht de Europese Raad aan de Europese Commissie een actieplan op te stellen om alle niet-essentiële toepassingen van PFAS uit te bannen vanwege het toenemende bewijs voor schadelijke effecten veroorzaakt door blootstelling aan deze stoffen, het bewijs voor het wijdverbreid voorkomen van PFAS in water, grond, artikelen en afval en de bedreiging die dit kan vormen voor het drinkwater. Op initiatief van Duitsland en Nederland hebben deze landen samen met Denemarken, Noorwegen en Zweden een zogenoemd restrictievoorstel ingediend op basis van de REACH-verordening om te komen tot een Europees verbod op productie, gebruik, verkoop en import van PFAS.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Poly-_en_perfluoralkylstoffen

Foto cover: Clear, green water door Alan Grinberg on Flickr


Lentekriebels (gratis boeken)

Lieve Brongenoten,

Hadden jullie deze week ook last van lentekriebels? Ik weet eigenlijk niet precies wat dat zijn, maar iedereen had het ineens over lentekriebels in reclame-uitingen. Zou het zijn omdat er plotseling overal zoveel narcistjes uit de grond omhoogkomen, vroeg ik mij af. In enen zag ik ze overal, die gele bloemen die geen andere bloemen om zich heen tolereren.
Ik weet wel dat het kinderachtig is, maar ik wil geen narcisten in mijn tuin of in mijn huis. Ik heb klaproosjes gezaaid. Die vind ik er veel liever en mooier uitzien. Zo sterk in hun kwetsbaarheid. Alleen komen ze pas wat later dan de narcisten. Narcisten zijn de aankondigers van de lente. (En dus krijg je kriebels, denk ik.)

Ik vroeg mijn partner of hij misschien last had van lentekriebels, maar hij was alleen maar druk bezig met boeken maken. Iedereen vindt boeken altijd ‘duur’, maar je moest eens weten hoeveel werk daarin zit. (Mijn partner en ik hebben ons de blubber gewerkt en toch zijn we helemaal niet rijk wat geld betreft.) Om deze reden moet je dus altijd een beetje op je hoede zijn als er gratis boeken worden weggegeven.

Dat werd deze week gedaan en wel op peuterspeelzalen. Het was in het kader van de week van de Lentekriebels.

Ik vind het altijd fijn om kinderboeken te lezen. Ja, daar hou ik nu eenmaal van. Ik hou van plaatjes en dus van prentenboeken met weinig, maar goeie teksten en ook van fantasieverhalen zoals Harry Potter. (Ik heb veel last van dementors in mijn leven en ik lijk zelf erg op Hermine, zij is ook een beetje irritant natuurlijk. Zelfs mijn kinderfoto’s lijken op Hermine. Ik mocht vroeger alleen geen pony, ook geen paard trouwens, zelfs geen konijn of goudvis om over een hond maar te zwijgen, maar nu lekker wel! Hier kun je zien dat ik altijd een probleem met mijn haar heb gehad, dat mij wil verbergen. Misschien kan ik alsnog een pony nemen.)

Dit boek werd gratis weg gegeven op peuterspeelzalen

Leuk hè, lekker knuffelen? Jullie weten toch wel dat als een vrouw ‘nee’ zegt, dat ze dan helemaal geen ‘nee’ bedoelt? Kinderen moet je trouwens ook niet serieus nemen. Dat zijn inferieure volwassenen, die snappen nog helemaal niks van wat wel of niet fijn is.

Sommige biggetjes zijn ook in de war

Welk biggetje wil er nou in de modder rollen in plaats van knuffelen? Daar word je hartstikke vies van! Ik denk dat biggetjes, vrouwen en kinderen gewoon heel erg dom (en vies) zijn. Ik ben zelf eigenlijk ook heel erg dom, daarom ga ik vandaag mijn eerste offerte maken om bij iemand anders lekker modder op de muur te smeren. Want ik heb een ‘gat op mijn cv’ omdat ik ziek was en met leemmodder kun je alle gaten dichten. Mijn website heet Liefdevoorleem.nl maar ik heb bijna geen tijd om hem te maken, zo hard ben ik bezig gaten te dichten en in de modder te rollen. Je kunt er nog niks zien hoor, nu.
Ik hoop dat narcisten bij mij uit de buurt blijven omdat ik tegenwoordig zo vies ben. Ik werk als stukadoor alleen maar met leem, voor strakke muren met gips moet je bij iemand anders zijn.Kwantumfysica gaat ons gedrag veranderen

(door Ton Verheijen van B informedia)

Je kunt je leven creëren zoals je wilt. Dat is de overtuiging van moleculair bioloog en psychodynamisch therapeut Lianne Hermers. Haar cliënten helpt ze hiermee, met inzichten uit de kwantumfysica en epigenetica. Lange tijd kwam ze niet met deze kennis naar buiten, bevreesd voor kritiek vanuit de farmaceutische industrie (die medicijnen wil verkopen). Nu is ze los. De crises in de samenleving vragen erom: “Met mijn werk laat ik ook zien dat medicijnen vaak helemaal niet nodig zijn”.

Toen Lianne Hermers als 7-jarige voor het eerst door een microscoop naar haar hand keek, ging er een wereld voor haar open. Wat zag ze? Wat voelde ze? Wie was ze? Die vragen lieten haar niet meer los, ook niet toen ze ging studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onderzoek naar kwantumfysica en epigenetica werd haar fascinatie en haar passie. Wat is materie? Hoe werkt ons lichaam? Hoe werkt onze geest? Dat zijn de levensvragen die er voor haar toe doen.

De wetenschap is voor Lianne een solide fundament voor gezondheid en geluk. De kloof tussen wetenschap en menselijke waarden lijkt soms enorm. Toch is dat slechts schijn. De kwantumfysica toonde aan dat in de wereld van de allerkleinste deeltjes andere natuurwetten gelden dan altijd werd aangenomen. Welnu, wat geldt op het allerkleinste niveau, moet wel overal en altijd gelden, voor alles en iedereen. Zo wordt wetenschap concreet voelbaar in ons. De een noemt het bewustzijn, de ander spreekt over licht of liefde. Hoe dan ook: het is meetbaar en waarneembaar.

“Het principe van epigenetica is dat een gen kan blokkeren en iemand helemaal niet ziek hoeft te worden. Of andersom. Gedrag als invloed op erfelijkheid was voor mij een eyeopener”

FOTOTherapeut Lianne Hermers

LIANNE, JE HEBT BIOCHEMIE, LIFE SCIENCE EN MOLECULAIRE BIOLOGIE GESTUDEERD. TIJDENS JE STUDIE WERD JE BELANGSTELLING GEWEKT VOOR KWANTUMFYSICA EN EPIGENETICA IN RELATIE TOT PSYCHOLOGIE. KUN JE DAAR IETS MEER OVER VERTELLEN?

“Tijdens mijn studie werd me uitgelegd hoe je brein biochemisch gezien werkt en welke stoffen vrijkomen bij bepaald gedrag en verslavingen. Ik werkte aan een onderzoek naar dyslexie. Bij die aandoening is een erfelijke component actief, op DNA-niveau. Maar het klinisch beeld van mensen met dyslexie kan heel verschillend zijn. Het ene kind kan ernstig dyslectisch zijn, het andere nauwelijks. Volgens de wetenschap kon dat helemaal niet. De verklaring zit in de omgevingsfactoren. Hoe reageren de ouders? Krijgt het kind erkenning? Is de juiste begeleiding beschikbaar? En daar komt de epigenetica in beeld. Het principe van epigenetica is dat een gen kan blokkeren en iemand helemaal niet ziek hoeft te worden. Of andersom. Gedrag als invloed op erfelijkheid was voor mij een eyeopener. Ik lag op dat moment in een scheiding en wilde weten waarom het mis was gegaan. Ik had angsten. Op basis van de epigenetica kon ik me afvragen of ik mijn angsten misschien zelf creëerde. Dat gaf nieuwe inzichten. Gedrag maakt uit. Voor je lichaam. En voor je leven.”

WAAR KOMT EPIGENETICA VANDAAN?

“De naam epigenetica is in 1942 bedacht door de Engelse bioloog Conrad Waddington. Epigenetica betekent letterlijk ‘boven het DNA’. Nog preciezer: het zijn markeringen rondom het DNA die genen aan en uit kunnen zetten. Vroeger werd gedacht dat ons DNA ons gedrag en onze fysieke kenmerken bepaalde en dat zoals we waren niet te veranderen of ontwikkelen was. Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat veel genen elke dag aan en uit worden gezet door gedachten, gevoelens en overtuigingen.”

HOE LEG JE KWANTUMFYSICA UIT AAN DUMMIES?     

“Kwantumfysica onderzoekt het gedrag van de allerkleinste deeltjes, die zó klein blijken te zijn dat de gewone Newtonse natuurkunde niet meer opgaat. Het klopt dat alle materie opgebouwd is uit moleculen en dat moleculen bestaan uit twee of meer atomen. Die zijn weer opgebouwd uit kleinere deeltjes: protonen, elektronen en neutronen. Er werd van uitgegaan dat de ‘allerkleinste’ deeltjes ondeelbaar waren. Om erachter te komen of dat echt zo was, werden deeltjes versneld tot 99,99 procent van de lichtsnelheid en zó hard met elkaar in botsing gebracht dat ze in tweeën braken, de zogenaamde quarks. Daarvoor zijn experimenten gedaan bij het CERN in Genève met een Large Hadron Collider, een enorme ondergrondse deeltjesversneller. Later werden nog meer deeltjes ontdekt, zoals leptonen en bosomen. Toen bleek dat het allerkleinste deeltje helemaal niet bestaat. Deeltjes zijn op te delen tot in het oneindige. Door moderne meetapparatuur is er een voor de wetenschap onbekende wereld opengegaan: materie bestaat niet uit vaste deeltjes maar uit pakketjes verdichte energie. Het lijkt erop dat de spirituele mens dit al wist vanaf het begin van de mensheid.”

WAARDOOR WERD JE GETRIGGERD THERAPEUT TE WORDEN?

“In die tijd, we praten over 2006, zag ik What the Bleep Do We Know? Die film toonde het dubbel split-experiment, een natuurkundig experiment waarmee wordt aangetoond dat licht en materie zich soms als deeltjes en soms als golven gedragen, en soms allebei tegelijk. Uit het dubbel split-experiment blijkt dat als de beweging van elektronen niet wordt waargenomen, deze zich als golven gedragen. Als ze wel worden waargenomen, implodeert de golffrequentie en nemen de elektronen een vaste plek in. Waarneming is dus heel belangrijk. Zonder waarneming ontstaat superpositie. Deeltjes kunnen dan op meerdere plekken tegelijk zijn. Ik dacht: wat is dit? In mijn studie had ik niet geleerd dat materie zich als licht kan gedragen en kan bewegen volgens een golffrequentie. Door onderzoeksresultaten uit de kwantumfysica kwam spiritualiteit in beeld. Alles is energie en alles doordringt elkaar. Wij zijn één. Alles gebeurt nu. Tijd bestaat niet. Alles is er pas op het moment dat jij het waarneemt, want op dat moment implodeert de golffrequentie en gaat de energie zich vertonen als vaste materie. Met deze kennis wilde ik iets gaan doen. Als kind was ik gek van Tita Tovenaar. Nu voelt het alsof ik zelf kan toveren. Ik leer mijn cliënten hoe ze die kennis kunnen toepassen.”

HOE PAK JE DAT AAN IN JE PRAKTIJK?

“In mijn praktijk haal ik bij cliënten naar boven wat ze echt graag willen. Het mag zo groot zijn als ze zich kunnen voorstellen. Het is belangrijk dat ze vertrouwen hebben dat het gaat lukken. Hoe maakt niet uit. Ze zetten stappen in de richting van hun droom en bereiken die droom misschien op een manier die ze niet konden bedenken. Te vaak blijven we hangen in de manier waarop we iets voor elkaar willen krijgen.”

WERD KWANTUMFYSICA IN RELATIE TOT BEWUSTZIJN SERIEUS GENOMEN DOOR DE MEDISCHE WETENSCHAP?

“O nee. In het laboratorium hoefde ik er niet over te beginnen, dat was not done. Laboranten zaten in hun bubbel. Alles wat erbuiten viel en niet meetbaar was, kenden ze niet en zagen ze niet. Wat wel serieus genomen werd was epigenetica. Ik heb nog meegewerkt aan het human genome-project, waarbij het DNA van één persoon volledig in kaart werd gebracht. Met labs van over de hele wereld hebben we daar maanden aan gewerkt – nu kan dat waarschijnlijk in een uurtje. Wat ons opviel was dat van al ons DNA maar 5 procent codes bevat die eiwitten kunnen produceren, de bouwstoffen van ons lichaam. De rest werd vroeger ‘junk-DNA’ genoemd. Dat zou nutteloos zijn. Daarover waren we verbaasd, want voor celdeling gaat er veel energie naar die 95 procent. We kwamen erachter dat in die 95 procent structuren zitten die met epigenetica te maken hebben. En niet alleen wij waren verbaasd. De hele wereld zit erbovenop om de codes van die 95 procent te ontrafelen.”

WAT ZIT ER IN DIE 95 PROCENT?

“Dat blijkt verband te houden met zo’n beetje alle ziektes die je maar kunt bedenken. Van hartaandoeningen tot auto-immuunziektes. Ook is er verband met ons gedrag en het blijkt van invloed te zijn op gebeurtenissen die voorouders hebben meegemaakt. Uit een onderzoek naar de hongersnood in Nederland in de Tweede Wereldoorlog is gebleken dat kinderen van vrouwen die bloembollen aten (en honger leden) als volwassenen allemaal obesitas kregen. De kinderen van vrouwen die geen honger hadden geleden in dezelfde periode, kregen slanke volwassen kinderen. Dat is maar een voorbeeld. Er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar die 95 procent.”

“Met mijn werk als therapeut laat ik zien dat medicijnen vaak helemaal niet nodig zijn. Veel ziektes kunnen we helemaal zelf oplossen met behulp van bewustzijn en wilskracht”

JE BENT HIER VIJFTIEN JAAR MEE BEZIG MAAR PAS NU DURF JE ERMEE NAAR BUITEN TE KOMEN. IS DE SAMENLEVING HIER KLAAR VOOR?

“Voor de coronacrisis deelde ik mijn kennis op events en in zakelijke trainingen voor bedrijven. Ik was niet actief op internet. Ik wilde niet als zweverig gezien worden maar als wetenschapper. Ik was bang voor negatieve reacties, want met mijn toepassing van de epigenetica kwam ik in het vaarwater van de farmaceutische industrie die medicijnen wil verkopen. Ik heb zelf bij Intervet, op het Radboud en het LUMC gewerkt, dus ik ken de verdienmodellen van de medische wereld. Dat botst. Met mijn werk als therapeut laat ik zien dat medicijnen vaak helemaal niet nodig zijn. Veel ziektes kunnen we helemaal zelf oplossen met behulp van bewustzijn en wilskracht. Door corona staan veel meer mensen daarvoor open. Het collectieve bewustzijn is nu groot genoeg. En de nood is hoog: we zien nu zóveel crises in de samenleving. Daarom vind ik het belangrijk hier nu mee naar buiten te komen.”

GAAN KWANTUMFYSICA EN EPIGENETICA ONS DENKEN EN DOEN VERANDEREN?

“Ik denk het wel, de tijd is er rijp voor. Onze interpretatie van de werkelijkheid begint te veranderen. Het lijkt erop dat we de werkelijkheid in onze geest creëren en dat de stoffelijke wereld een bedenksel is. Het zijn de hersenen die waarnemen en niet onze ogen. Eerst moet iets in ons bewustzijn komen voordat we het werkelijk gaan zien. Een mooi voorbeeld daarvan is de man in het apenpak die tussen basketbalspelers loopt in een aflevering van Victor Mids, illusionist en (niet-praktiserend) arts die illusie en wetenschap samenbrengtPas als je het weet, zie je de aap lopen. De belangstelling voor deze onderwerpen is enorm. Kijk ook naar films als Avatar en The Matrix. Dat zijn heel goede vertalingen van de werkelijkheid. Of kijk naar topsporters. Zij passen visualisatie toe en zien zichzelf de beste zijn. Ze geloven en vertrouwen dat ze het kunnen en ondernemen daarvoor de nodige actie.”

WAT HOOP JE DAT ER MET DEZE KENNIS GEBEURT?

“Ik hoop op meer onvoorwaardelijke liefde en meer creativiteit, want dan is iedereen op zijn best. Ook hoop ik dat mensen meer moeiteloosheid en rust gaan ervaren, beter met situaties kunnen omgaan en beter voor zichzelf, elkaar en de natuur zorgen. Dit is het moment dat we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ons leven. We hoeven geen angst te hebben en hoeven niet steeds met de vinger te wijzen naar Den Haag en het World Economic Forum. We zijn geen slachtoffers van de omstandigheden. We kunnen ons eigen leven zelf creëren.” 

Bron: https://binformedia.nl/mens-en-maatschappij/kwantumfysica-gaat-ons-gedrag-veranderen/


Mensen uit het niets (de andere bank)

Ad Broere doet belangrijk werk. Voor zijn boek Geld komt uit het niets heb ik belangeloos twee tekeningen gemaakt. Ik kan dat wel bewijzen, maar niet makkelijk. Het is namelijk alweer een tijdje geleden en dit boek doet niet aan naamsvermelding bij tekeningen. Dat viel me wel op, maar ik heb er niks van gezegd. We moeten daar ook niet te overdreven over doen, vind ik. Van ‘hee, hee, hee, IK heb dat gemaakt.’ We doen dit samen! Daar ben ik een hardnekkige believer in. Ondanks alle teleurstellingen.

Voor mensen die alles bij elkaar jatten en nog niks zelf hebben gemaakt of gebracht en dan zeggen: ‘auteursrecht bestaat niet’ ben ik trouwens beslist allergisch. Ook voor mensen die minachtend praten over creatieve uitingen. En voor mensen die denken dat ze mij er een plezier mee doen een flyer te ontwerpen voor hun fantastisch grootse plannen zonder dat er voor het maken van die flyer budget is.

Ik geloofde mijn oren bijna niet, maar nog niet zo lang geleden kwam deze eer als voorstel naar mij toe (alsof ik dat soort dingen als een hobby doe en van het niets kan leven). Sorry dat ik het zeg, maar meestal zijn dit mannen die zichzelf heel belangrijk vinden (en vrouwen en creativiteit minachten) en veel verstand hebben van geld. Ik heb het nu niet over Ad Broere, voor de duidelijkheid.

Ik heb dit toen ik jonger was wel vaker meegemaakt. En volgens mij heeft het er wel degelijk mee te maken dat ik een vrouw ben. (En natuurlijk is dit ook een beetje mijn stokpaardje.)
Over die mensen wil ik het niet hebben.

Ik ben het tegenovergestelde van Ad Broere

Eigenlijk wil ik het ook niet per se over Ad Broere hebben, maar ik raakte geïnspireerd door de titel van het artikel dat hier eerder verscheen. Ik wil naar aanleiding daarvan zeggen dat ik heel anders ben dan Ad Broere. Ik ben eigenlijk een soort van het tegenovergestelde van Ad Broere (en dat maakt niks uit, natuurlijk).

Ad Broere ziet geld (dat uit het niets komt) voor zich als hij het heeft over een bank

Ad Broere is serieus, belangrijk, weet veel van cijfers, heeft belangrijke vrienden, schrijft boeken, wordt door veel vrouwen bewonderd, is een man en ziet geld (dat het uit het niets komt) voor zich als hij het heeft over een bank. (En dat klopt.)

IK zie mensen zitten (die uit het niets komen) als ik het heb over een bank

Ik ben (ogenschijnlijk) niet-serieus, onbelangrijk, weet niks van cijfers, heb onbelangrijke vrienden, maak boeken, word door veel vrouwen niet geliefd, ben een vrouw en zie mensen zitten (die uit het niets zijn gekomen) als ik het heb over een bank. (Ook dat klopt.)


De overeenkomst tussen mij en Ad Broere

Wat overeenkomstig is tussen mij en Ad Broere is dat we allebei Mens zijn en beiden geld nodig hebben voor de dingen waarmee we bezig zijn, omdat we beiden nu eenmaal in deze matrix leven. Een tijdje terug, zag ik dat Ad Broere donaties vraagt voor zijn project.

Ik ga nu iets doen wat ik eigenlijk niet durf, maar toch ga doen. Ik ga nog iets concreter geld voor mijn project vragen. Wil je bijdragen? Het is een wat minder makkelijk uit te leggen project dan dat van Ad Broere, maar ik doe een poging het uit te leggen in het filmpje hieronder.
Wat ik wil maken is een film, maar ook een soort open ruimte (binnen en buiten) die een speeltuin is voor (creatieve) mensen. Het maakproces vormt een onderdeel van de film. Dus het steekt een soort van in elkaar.
En mijn project behelst nog meer, maar dat is het moeilijk uitlegbare deel. Dat moet je oppikken en mij daarin vertrouwen of gewoon niet natuurlijk. Want niets moet. Het gaat toch wel lukken.

Mij kun je mailen op zullenwespelen@gmail.com.

Ik ben the girl next door

Interessant is nog te vermelden dat ik onlangs heb gereageerd op de volgende oproep.

Ik heb daar niks meer van gehoord. Zo onbelangrijk ben ik dus. Niet eens een afwijzingsmail. Ik ben geknipt voor deze klus. Leeftijd en geslacht kloppen. Iedereen vindt mij altijd apart en raar (een leuk woord daarvoor is excentriek). Ik heb mijn hele leven al last van mannen die mij mooi vinden (en uit zijn op mijn levensenergie, maar dan afknappen op mijn vuur, waar ik niks aan kan veranderen omdat ik het ben, onblusbaar en alleen vuurpaarden kunnen hiermee werkelijk overweg).

En ik zet mij in voor de aarde, sterker nog: ik ben het zelf. Hoe bewust wil je het hebben? Welke bewuste bank is dit? Bestaan bewuste banken eigenlijk wel?

Ik sprak onlangs een interessante vrouw in de trein die heel mooi werkt doet bij die bank met die leeuw. Die bank staat dus bekend als absoluut onbewust. Maar zij wist heel veel van banken, ook van de zogenaamde bewuste banken.

Ik word bij die bank met die leeuw altijd buitengewoon vriendelijk geholpen. Iemand van die bank heeft mij zelfs een keer gered van een enorme aanval. Ik wil het er niet meer over hebben. Ik wil het over een andere bank hebben. Kijk je naar mijn filmpje?
Bedankt!


Respect voor het interactie-ontwerp en 1000 kussen voor de kinderen

Hallo lieve brongenoten,

Hier ben ik weer. Zoals jullie hebben kunnen lezen, heb ik van mijn zwakte mijn kracht gemaakt. De wereld neemt mij niet serieus, ik ben gek geworden en ik verzet mij daar niet tegen. Ik wil met jullie delen dat dat fantastisch werkt.
Maar als je dat niet wilt weten, kun je deze blog gewoon overslaan en je beperken tot de serieuzere artikelen. Er is hier oneindige ruimte voor iedereen. Grijp ook je kans!
Ik vind het echt bijzonder dat deze site zo’n divers aanbod heeft en dat er ook ruimte is voor mensen die gewoon even iets zat zijn en dat willen delen. In respect natuurlijk, maar aan de andere kant: wat voor de een nog wél respect is, is dat voor de ander niet. Waar ligt dat eigenlijk aan? Ik denk dat ik het wel weet.

Achter de woorden in een zee van onbegrip

Ik wil eens aan jullie vragen: vinden jullie mail ook zo stom? Vooral boze mails zijn heel erg stom. En nóg stommer zijn boze mails die mooi gecomponeerd zijn. Dat er dan bijvoorbeeld staat: ‘ik voel een zee van onbegrip’. En dat je dan denkt: wow, dat is echt heel veel onbegrip. Een zee vol! Hoe kan daar nog een dolfijn in zwemmen?
Of heel lange boze mails en dat je daar doorheen scant en onderaan ziet staan dat diegene hoopt dat jij ook ‘achter de woorden’ begrijpt wat bedoeld wordt.
Dan is die mail dus eigenlijk nóg veel langer.

In alle respect

Er is nog één categorie stomme mails die ik bijna vergeten was, dat zijn de In-alle-respect-mails. Het voorzinnetje ‘in alle respect’ wordt ook wel in de spreektaal gebruikt. Het is een soort vrijkaart om iets te zeggen dat heel respectloos is.
In mails gaat het vaak eerder zo: ik heb heel veel bewondering voor (iets van jou), maar

En dan komt alsnog de ellende. (In plaats van ‘maar’, heb ik dan liever ‘en’.)

Niet dat ik zulke mails krijg, hoor. Ik word altijd heel erg goed begrepen. En nooit wordt er iemand boos op mij. Dat kan namelijk niet als je niet serieus genomen hoeft te worden.

Misschien moeten we ophouden met mailen. Moet je horen wie het zegt – queen angry mail bird herself: oceanen van onbegrip – maar ik ben daar dus mee gestopt. Zodra het ongezellig wordt en het is niet om iets af te spreken, stop ik én… ik begin zelf niet meer ongezellig.

Wie er niet begon, moet stoppen

Iets in mij zegt nu dat ik nooit in mijn leven ben begonnen met iets ongezelligs. Dat altijd een ander daarmee begon en dat ik daar alleen maar op reageerde uit zelfverdediging. Ik moest wel.
Ik moet dan altijd denken aan mijn kinderen die tot voor kort nog steeds heel vaak zeiden dat ‘hij begon’ als ik vroeg of ze met een bepaald onderling gedoe wilden ophouden. Dat gaat bij jongens altijd gepaard met vriendschappelijk stompen dat toch stiekem pijn doet. En met heel hard en overdreven schreeuwen.

Ik wil dan meestal rust aan mijn hoofd. Het interesseert mij natuurlijk geen zak wie er begon. Ik heb daarom bedacht dat wie er niet begon, moet stoppen. Dan stopt het. En daarmee besteed ik het uitzoekwerk hierover ook uit.

Een deur die dichtgaat…

Als je zin hebt iets ongezelligs te zeggen, kun je veel beter naar iemand toe gaan en als dat niet kan, alles laten zitten en diegene ook. Helemáál los dus.

Ik heb lang gedacht dat dat niet kon in bepaalde situaties, maar het kan altijd. En het levert heel veel op. Ik had het er gisteren over met een nieuwe vriendin die ik nooit had ontmoet als ik een heleboel andere dingen en mensen niet had losgelaten.
Zij is heel gezellig. We hebben het superleuk samen. Ik heb altijd een groot gemis gehad aan mensen die oprecht blij kunnen zijn voor mij of iemand anders (een ander iets gunnen) en ik kom ze in enen bij bosjes tegen. Vreemd dat je enorm moeilijk kunt doen over een deur die dichtgaat terwijl dat later een soort deur blijkt te zijn geweest waar je zelf sloten op wilt zetten.

Ik heb gelijk = Ik heb pijn

Vroeger werd ik er nog wel eens toe verleid om te reageren op mails. Dat waren van die mails van angry birds. Of van denying angry high flying birds die mij iets menen te moeten leren of uitleggen vanaf onpeilbaar ongelijkwaardige hoogtes (‘vroeger was ik ook zoals jij nu nog bent, zo helemáál niet ver’).
Dan dacht ik: ‘ja, maar dit moet ik echt wel even zeggen, dat kan wel per mail. Dan snapt hij/zij even wie ik ben en waar ik voor sta en dat ik gelijk heb (en heel ver ben) en hij/zij zelf stom is.’
Welbeschouwd zeg je dan helemaal niet ‘ik heb gelijk’. Je zegt dan (achter de woorden) ‘ik heb pijn’. Dus je bent heen en weer aan het mailen, terwijl je allebei alleen maar zegt: ‘ik heb pijn en ik wil dat jij weet hoeveel pijn dat is, dat jij dat voelt en niet ik.’
Hoe treurig is dat? Niemand die het wil horen of lezen.

Praktische oplossingen (voor de ongefocuste en nieuwsgierige mens)

Het beste is om boze mails meteen te deleten. Je kunt makkelijk voelen hoe laat het is en of je een brulmail hebt gekregen of een fijne mail. Maar het jammere hierbij is dat de eerste zinnen van mails in moderne mailprogramma’s al leesbaar zijn. Praktisch bedacht natuurlijk. Praktische dingen zijn in de regel nadelig voor de mens. Op voorwaarde dat deze mens ongefocust en nieuwsgierig is en best zin heeft zich te laten afleiden.

Misschien moeten we vaker dingen op een andere manier versturen. Bijvoorbeeld een kaart uit de trein gooien. (Die komen aan! Ik heb daar bewijs van.) En daar niet op schrijven: ‘ik heb gelijk’, maar precies hoe we het bedoelen: ‘ik heb pijn’. Hier heb ik ook bewijs van, maar of dat aankomt, is aan jou. Als je het wil lezen.

Briefkaarten met pijn

Ik vond briefkaarten in het archief van mijn vader en die wil ik met jullie delen. De eerste kaart is uit de trein gegooid. De andere twee zijn ‘gewoon’ per post verstuurd. (Let op het krulletje! Die kreeg je ook als je goed je best op school deed.) Onderaan, vind je documenten waarin de geschreven tekst is uitgetypt.

Als achtergrondinformatie wil ik nog zeggen dat mijn vader vroeger een Joods buurmeisje had, dat plotseling zijn zusje werd. En dat enkelvoud soms meervoud is en andersom en allebei tegelijkertijd.

1 kus voor jullie! Of zoals mijn lieve brongenootvriendin altijd zegt: ‘een zoen op je wang’.

Tamar


P.s. ‘Geloof niks van wat ik zeg, maar start je eigen onderzoek.’ Dit mag je letterlijk nemen. Laat je niet verleiden tot familie-opstellingen, dit zijn in de regel afleidende verhalenmachines!


What is and how does the matrix work part 2

Wat is de matrix en hoe werkt die? [deel 2]

Webcirkel

Twee jaar geleden is deel 1 opgenomen en nu deel twee.

Dat heeft ermee te maken dat ik inmiddels veel meer kan zien dan in die tijd.

Nu is er veel meer dat zich kan tonen en ook wat ik me kan herinneren, er zijn veel meer inzichten van hoe het werkt en ook in kwantum fysica.

En de kwantum fysica is wat wij volop gebruiken om het oorspronkelijke hologram hier weer tot leven te brengen, laten we het zo maar noemen.

Dus vandaar nu een deel twee.

De mensen die mij kennen weten dat ik niet vanuit mijn denken spreek maar dat ik mij vanuit de gevoelensvelden verbind met de oorspronkelijke velden dan wel de kwantum fysische velden, het is maar net hoe je het allemaal noemt, het voelt altijd als een energetische veld waar heel veel informatie in ligt opgeslagen.

Ik heb mijzelf daarvoor beschikbaar gemaakt toen ik het pad naar binnen nam en daardoor steeds meer ging voelen en steeds slechter werd in denken, laat ik het zo maar noemen.

Dar is waar k me mee verbind en dat is ook van waar uit ik vrij spreek en de informatie met jullie deel en ook waaruit ik het oorspronkelijke veld bekrachtig.

Het is ook het veld waar de buitenaardse familieleden contact mee maken, dat is het zelfde veld.

Althans de voelende rassen.

Want er zijn nogal at soorten uit alle zonnestelsels en sterrenstelsels en planeten……

https://www.youtube.com/watch?v=4njkMSdtsKI