Pijnappelklier – onderzoek

(door Richard) Dit document bevat stukken over de pijnappelklier in de mens. Door de pijnappelklier te onderzoeken in jou zal het mogelijk zijn jouw waarneming in jezelf te veranderen waardoor je hologram en bewustzijn ook verandert. Veel plezier met het onderzoek.

Bron 1 uitgebreide uitleg pijnappelklier

Bron 2 PCR test en pijnappelklier

Deel 4: Buitenaardse leugens ontmaskerd

DE VERGETEN ARTIFICIËLE NEUROLOGISCHE INVASIE

Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de onderdrukking van de Mensheid haar Oorspronkelijke vermogen. De Aardse Mens heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar creatievermogen aanpassingen te verrichten in het NÚ-moment. Je zou dit kunnen vertalen in: het bewust creëren van een wenselijke situatie en het opheffen van onwenselijke situaties. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons zintuig wat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.

Deze vermogens werden onderbroken en de Aardse Oorspronkelijke Mensheid werd bijna uitgeroeid om opnieuw te worden geprogrammeerd. De gevolgen zijn onder andere onze zogenaamde dagelijkse werkelijkheid en slaafsheid.

————————————————————————————————————————

Hoe zijn we hier gekoppeld?

Ik ben naar een speciale ruimte gegaan en dat is een gigantisch groot complex, wat helemaal opgebouwd is, uit een soort marmer, een soort marmer gebouw, helemaal wit met een hele mooie kleurstrepen en goudstrepen erin. Daar ben ik gaan liggen op een vloeibare tafel, die organisch van aard is, dus die wordt gedragen door die aarde, door die planeet, ben daar in gaan liggen en er waren 44 mensen, grote mensen, groter dan ikzelf….om me heen gaan staan. Dat zijn de huargardiaansen (?), de huargardiaanse beschaving, dat zijn 14 dichtheden verder als de aarde en die hebben een technologie, die ze aan ons hebben meegegeven, met hun bewustzijn door naar ons te kijken, waardoor het mogelijk is voor de mens, in een situatie die voor ons nu al hemels is, die van onze oorsprong nog steeds een heel beknopte realiteit is, om door middel van hun observatie, naar binnen te gaan met mijn bewustzijn en op reis te gaan naar een deel in dat bewustzijn wat ik daar tot mij heb en daar met mijn bewustzijn in te loggen, dus te koppelen en vervolgens met mijn bewustzijn geschakeld te raken aan de pijnappelklier, zoals we dat hier noemen, van een embryo. Dat is wat ik heb gedaan en ik weet dat me 100% exact te herinneren. En dat is een reis door het universum. Het is een reis door een schil, je gaat door allerlei verschillende lagen heen, terwijl je daar naar binnen gaat want dat zijn celmembranen. En een cel is dus het universum, daar ga ik allemaal nog in een later stadium veel verder op in, het gaat nu om ons eigen voorstellingsvermogen en je gaat die met plasmamicroscopen bekijken, die echt in gebruik zijn genomen, dan kun je in de cel van de mens kun je zien dat dat een universum is….letterlijk. Alle sterrenstelsels die we hier zien zitten gekopieerd in ons cel bewustzijn. En ik reisde in dat cel bewustzijn naar binnen en ik ging mijn bewustzijn koppelen aan die werkelijkheid en terwijl ik dat deed vloeide ik met dat bewustzijn in dat universum en ik zat ogenblikkelijk…. ik ging dwars door lagen heen…. Verschillende schillen van controle en ik zat in een keer in het lichaam, in de baarmoeder van mijn moeder. En ik vond het verschrikkelijk.

Er zijn triljarden bewustzijnsvelden waar we uit bestaan, oorspronkelijk uit opgebouwd zijn, en elk bewustzijnsveld wordt gecodeerd met glyfes en codes. En daar bovenin, dat is een hele mooie, dat is het 28ste bewustzijnsveld, de broncode van het 28ste bewustzijnsveld.

Ik zie, dat ze dat ook heel mooi getekend heeft naar de hypofyse. Dus dat is een activatie vanuit onze pijnappelklier, waar invoegingen in lopen, dat het 28ste bewustzijnsveld zich wil laten zien. Dus ik denk ook in relatie tot de film de matrix, dat er achter de schermen grote positieve krachten zijn, die door de scheuren van de kunstmatige intelligentie, via ons gevoelsbewustzijn tot ons spreken en initiaties geven om iets te tekenen, te schilderen, of te knutselen, maakt niet uit wat, dat er hier dus iets wordt gebouwd vanuit je handen zeg maar, kan niet vanuit de computer kan alleen maar vanuit vlees en bloed, dat het uit die cellen komt ook van je fysieke lichaam, waar die codes naar voren komen, die dus iedereen ook activeren en initiëren.

———————————————————————————————————————

Maar dat zingen van die planeet, de frequenties, is niets anders dan het aangelijnd zitten in al die geometrische velden. En ik besefte dat. En ik ging met mijn vermogen door die velden heen vanuit mijn pijnappelklier in relatie tot mijn sacraal chakra en ik schoot door al die veldlijnen door steeds een halve millimeter op te schuiven. En ik kwam in de Arcturiaanse realiteit terecht, een veld, beschavingen die zo immens, zo ver geëvolueerd zijn, die zo onvoorstelbaar … die kunnen dus een ruimteschip creëren uit een boom. Simpel door die boom te vragen of ze het celweefsel kunnen gebruiken om het tijdelijk te bezielen vanuit hun moment en daarna geven ze dat moment weer terug aan die boom. Zo waanzinnig eindigen deze lezingen.

Werkelijk waar, dit is zo ontzettend mooi. Als andere buitenaardse wezens en rassen aan ons vertellen van,

ja weet je wij hebben ons universum wat je ziet, zoals de Pleiaden dat ook aangeven, de Pleiadische constellatie wat wij op dit moment zien als we naar de hemel kijken, daarvan zeggen zei: “Dat is niet ons thuis.” Dit is een kloonrealiteit. Deze realiteit is niet de realiteit, dat is een ander veld dan waar zij vandaan komen. We zien wel die Pleiadische constellatie maar als wij daar met een technologie naartoe zouden vliegen, zouden we never en nooit niet bereiken, omdat het niet kan in deze realiteit, maar als we het wel zouden kunnen bereiken, zou het niet bij hen aankomen.

Zij zeggen dan: “Wij zitten net een boventoon hoger of lager,” zo spreken zij, omdat het gaat om een frequentie afstemming.

Nou die wereld is zo ongelooflijk mooi, ik heb gezien dat daar mensen zijn zoals wij, die nog steeds intact zijn, die wereld is niet verloren, die wereld is niet druk bezaaid, maar er zijn mensen die daarin wakker geworden zijn en daar zijn gebleven en die ook weer terug moeten hierheen, omdat het deel in de frequentie van zichzelf ook nog gevangen zit in het veld hier. Dus terwijl wij hier zitten, zitten we ook allemaal daar. Maar dat geldt voor iedereen. We zien het niet.

————————————————————————————————————————

De controlelijnen die er doorheen lopen, die worden niet meer bestuurd door de Annunaki, maar we houden het zelf in stand. Dus met ons eigen gedrag zijn wij zelf de wachters van de gevangenis. Het deurtje staat op slot en wij staan ervoor en zeggen van: “Oh de deur,” terwijl die gewoon open kan, collectief. Dat is werkelijk wat er aan de hand is. We zien iets heel anders in het model omdat we allemaal maatschappelijke protocollen zien, daar kunnen we zo doorheen, werkelijk.

Maar wat er gebeurt nu, is dat er teams zijn uit de matrix, die bij healings, omdat degene die er tussen zit een andere rol is gaan vervullen dan datgene wat het basisidee is van wat er mag gebeuren, gaan faciliteren vanuit het veld, dat er krachten komen die precies die frequentie waar de mensheid juist uit gaat komen, bekrachtigen.

Ik heb mensen gezien, ik ben aanwezig geweest bij echte operaties,

Interdimensionale operaties waar 6 mensachtige zoals wij, allemaal zijn ze een stuk groter, trouwens niet allemaal deze ook een stuk groter, wit/grijzige mensen, prachtige mensen, met heel speciale apparatuur, heb ik meegekeken hoe uit het lichaam, uit het bewustzijnsveld van de mens, klonen en implants worden verwijderd. Dat zijn holografische programma’s, bolletjes, die meestal in de pijnappelklier om de pijnappelklier heen worden geplaatst.

Dus de mensen moeten, moeten zich realiseren dat welke healing je waar ook doet, dat de healing dient plaats te vinden vanuit jouw toestemming, vanuit de principes van de oorspronkelijke Bron, dat het dient plaats te vinden vanuit jouw blauwdruk van jouw oorspronkelijk wezen en dat er geen interventie plaats vindt van andere beschavingen want de echte welwillenden werken niet met messen en halen dit eruit en maken het schoon en zetten het weer terug. Dat doen ze niet, zij initiëren [vanuit] bereidwilligheid een veld waardoor wij toegang krijgen tot ons eigen vermogen om te kunnen herstellen.

Dit moest ik gewoon zeggen. En dit moet namelijk ook door mij hardop gezegd worden door wat ik heb meegemaakt.

Ik heb daar een klein voorzetje over gedaan bij Earth Matters bij een uitzending en dat heb ik volgens mij….. dit is volgens mij veel pittiger dan wat ik toen heb gezegd, het veld kwam gelijk in beweging, want overal zitten conclusies aan vast. Zegt Martijn nu dat? Nee Martijn zegt niks, Martijn doet een oproep aan onszelf om wat we ook doen, om de opdracht aan onszelf te geven dat het vanuit ons vermogen plaatsvindt.

Want de tijd dat we het buiten onszelf zoeken in welke vorm dan ook, i s  v o o r b i j. (handgeklap).

Daar hoort dit ook eigenlijk bij, dit plaatje. De mensheid een vorm van bewustzijn, dat is wat de intenties zijn van de E.T.’s, de mensheid een vorm van bewustzijn aan te dragen zo, als een geschenk, en in te planten in het raster van de 3D geometrie. Dus wat ze doen, ze komen met ons in contact, brengen vanuit een heel diepliggend gevoelsbewustzijn brengen ze ons een plant, niet een zaadje, maar ze zetten dus gelijk een plant neer, de zaadjes die nog uit moeten komen duurt wat lang, dus zij brengen gelijk planten, die zetten ze in onze geometrie neer, zodat het gelijk zichtbaar is, zodat we het snappen.

Brengen van eigen autoriteit en besef van zaken dat zij niet tussenbeide komen in deze matrix. Dat is één van de allerbelangrijkste boodschappen, want ze komen niet in deze matrix in het grote groepsgeheel. Wat ze doen is individueel of in kleine groepjes komen ze wel eens tevoorschijn, prima, als ze zich in groter getale laten zien, laten ze zich niet als wezens zien maar gebruiken ze hun voertuigen, maar ze blijven buiten de lagen van de controle van de matrix.

In heel veel pogingen eerder zijn er heel veel allianties geweest die in het menselijk bewustzijn zijn binnen gekomen, die zijn hier ook echt geland, fysieke toestellen landden, ze zijn uitgestapt en hebben daar alles gedaan wat wij ook doen, gewoon als mensen en als wezens hier gelopen, maar ze konden er niet uit komen.

Dat is voor hen schokkend geweest. Op dit moment zijn er nog steeds wezens die hier op aarde gestorven zijn en niet uit deze matrix komen, uit andere realiteiten, zijn hier gestorven, hun zielen zijn vanaf hier naar die hemel toe gegaan, die wij ooit hebben besloten en tussen ons zitten dus ook mensen, ook hier en over de hele wereld, die niet eens de oorspronkelijke mensen zijn, maar die hier zijn gekomen vanuit helpen en dankbaarheid om de mensheid te ondersteunen, maar niet wetende hoe het zou aflopen, en zitten nu ook in deze matrix.

Dus dit gaat zo groot en dat is waarom een grote alliantie hier is om de mensheid wakker te maken, dat niet alleen wij in deze realiteit zitten, maar dat heel veel andere, liefdevolle wezens ook in die realiteit zitten. En die gaat pas open op het moment dat wij in staat zijn om het Reptiliaanse bewustzijn te doorschijnen en beginnen te erkennen van het feit dat het er überhaupt is.

————————————————————————————————————————

Pijnappelklier en neuroplasma

De mens draagt een gevoel in zich wat in het neurologische systeem via de sacraal chakra dus via de onderbuik naar binnen toe naar het brein toe gaat, dan komt het bij de pijnappelklier zoals wij dat nu zien, maar het is van origine heel veel complexer, komt het bij de pijnappelklier terecht en de pijnappelklier genereert een plasma, een lichtveld, een gigantisch lichtveld, en dat lichtveld bestaat tegelijkertijd uit alle lichtvelden die je kunt bedenken. Dus we interacteren door middel van onze pijnappelklier en het neuroplasmische lichtveld, daar heb je het plasma weer hè, catch it, interacteren wij met alle bewustzijnsvelden tegelijkertijd. En dat wordt daar niet gezien als seksualiteit want omdat we afgestompt zijn geraakt en helemaal in de vergetelheid zijn geraakt wat ons zelf aangaat, hebben wij nu deze energie in gebruik als een soort overlevingsmechanisme om onszelf weer te reproduceren met al onze manco’s erbij, die geef je gratis aan je kind mee, jij hebt het niet op te lossen dat doet je kind maar voor je, die energie wordt dus doorgegeven en daarbij is dus heel kort een bewustzijnsveld nodig wat te maken heeft met het inladen van het zielsbewustzijn in dat hologram. En dat kan alleen door de energie van de oorspronkelijke schepping in het veldbewustzijn aanwezig te laten zijn. En dat is gelined, dat heeft de Annunaki omgeprogrammeerd in die foto met de code, hebben ze die energie ingekopieerd in het voortplantingsverhaal.

——————————————————————————————————

Pijnappelklier en kristallen

Eén van de belangrijkste zaken zijn de atmosferische kristallen netwerken rondom de aarde in het atmosferisch veld. Dus de atmosfeer van de aarde zijn ook auralagen en morfogenetische velden.

En in elke dimensie, in elke schil van het bewustzijn is een ander kristallijnen netwerk actief.

Zoals elk ras van de mensen en elk ras van de dieren, elk ras en soorten van de planten een eigen schil heeft waarop het aangesloten zit. Op het moment dat er een plant uitsterft, wereldwijd, dan komt dat omdat het netwerk waarop die plant is aangesloten, op de één of andere wijze stopt met te bestaan.

En dat heeft dan een oorzaak.

Zo is ook het netwerk, waarop wij zijn aangesloten, op dit moment op een punt om de vorm van uitsterven te bereiken. Wat ik al zei, het uiteindelijke doel is niet mogelijk, namelijk het uitroeien van de mens. Omdat wij niet sterfelijk zijn. Dus op het moment dat dat netwerk wel in verval raakt, merk je wel dat heel veel verschillende ziekten, verstoringen, optreden. En dat wordt door de dimensionale technologieën in het netwerk gebracht. Je kunt je rustig voorstellen dat, net als dat je radiozenders hebt, lopen hier eigenlijk miljarden radiozenders door deze ether heen, we hebben een knopje en kunnen ons afstemmen op de frequentie. Zo kunnen wij via ons oorspronkelijk vermogen in nu nog een stukje fysieke pijnappelklier van het ene in het andere bewustzijnsveld switchen. Dat maakt ons ook zo uniek.

En dat netwerk, de schil hier omheen, wordt op dit moment getracht af te sluiten.

In onze hersenen, in ons neurologisch systeem, onder onze schedel, waar onze hersencellen zitten, zitten allemaal kristalletjes, dat is wetenschap. En per gram hersencel zitten 2 miljoen kristallen in ons hoofd. Wij zijn dus lopende zenders en ontvangers. En dat stuk is zich aan het heractiveren. Dus we zijn in een soort upgrade fase aanbeland. En de krachten die achter de schermen deze hele wereld in feite onder controle hebben gebracht, zorgen ervoor dat deze upgrade tot nu toe niet plaatsvindt. Wel op individuele basis, maar in het netwerk op zich lukt dat niet.

Dat is ook één van de redenen waarom die chemtrails worden gesprayd, om te zorgen dat nanotechnologie in ons kristalbewustzijn terecht komt.

Onze machtsstructuren worden belichaamd door reptiliaanse groepen, die zijn hier op aarde gestationeerd en zitten ook echt letterlijk achter de plannen die er liggen wat mensen “illuminatiegroepen” noemen en worden geïnstrueerd door mensachtige wezens, die er mensachtig uitzien, maar gewoon echt reptiliaans zijn. Ik heb daar vaak mee te maken gehad, ik heb er heel veel mee te maken gehad, en ze bestaan gewoon fysiek, ze hebben alleen de technologie in zichzelf om zich terug te trekken uit deze dimensie, andersom gezegd: helemaal niet uit deze dimensie, ze veranderen van lichtfrequentie waardoor de moleculaire structuur anders wordt en onze hersenen die frequentie omzet. Er is heel veel apparatuur uitgevonden om andere bewustzijnsvelden te detecteren. Deze krachten zijn er. En die krachten gaan op een hele geraffineerde manier infiltreren ook in fysieke lichamen van mensen. En dat gebeurt alleen bij mensen die macht hebben, mensen die trauma in zich dragen, mensen die graag met de klauwen pakken van IK, macht ik trek het naar me toe, daar houden die krachten echt huis. Dit is een onderwerp waar veel mensen liever niet over willen spreken en is toch één van de meest grote en veel voorkomende ervaringen. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben waanzinnige ervaringen met dit soort wezens. Nu kunnen we het wel ontkennen maar ze zijn er dus gewoon wel. En op het moment dat we dat gaan onderzoeken en ontdekken, dat deze wezens dus invloed hebben in ons driedimensionaal bewustzijn en het bewijs dat we dat ervaren, is buitengewoon belangrijk om dat naar voren te halen. Je ziet deze wezens ook op heel veel verschillende manieren afgebeeld, zoals hier een standbeeld met daar omheen een reptiel die dat vasthoudt. Zo kun je rondom de wereld ongelooflijk veel kunst tegenkomen met uitbeeldingen ervan. En dat kun je op heel veel verschillende manieren uitleggen. Dat het dit betekent, ja maar dat is de kracht van de aarde die uitgebeeld wordt als een reptiel. Er zijn mensen die dat zeggen, dat het een slang is en een symbool voor de aardse kracht. Maar hoe je het ook wendt of keert, als we alle betekenissen weglaten dan kunnen we kijken en we kunnen voelen dat dit niet een beeld is waarvan je zegt: “Oh dat is liefdevol,” en wij dienen gewoon heel simpel onze waarneming aan te zetten en niet altijd heel diep iets hoeven uit te kauwen en gewoon kijken wat is het sec?  Sec is het, niet iets wat feitelijk of liefdevol is.

En dit kom je over de hele wereld tegen. Op scholen, kerken, psychiatrie, ziekenhuizen, bij de banken, regeringen zitten mensen die belichaamd worden door reptiliaanse energieën, maar er zijn ook mensen die er uitzien als mensen, maar van reptiliaans binnenwerk.

Oh nou komen we wel op heel stuk science fiction film en toch is het er. In allerlei religies wordt het beschreven, in heel veel geschriften wordt het beschreven, duizenden jaren materiaal ligt er opgeslagen. In het Vaticaan liggen uitvoerige rollen met informatie hierover en dan zeggen we nog steeds dat de Annunaki onze vrienden zijn. Ik zeg dat het niet onze vijanden zijn. Ik zeg als wezen, als galactisch wezen, dat we geen vijandschap hebben, met niemand. Maar dat de wijze hoe wij reageren op datgene wat andere wezens bij ons doen, dat die reactie een andere reactie in beweging zet.

En op het moment dat we dit niet allemaal naar boven halen en we komen straks sowieso weer in een ander bewustzijn waar we al deze achtergehouden informatie geconfronteerd krijgen, dan kan het zo maar zijn dat we in een collectieve angst schieten, waardoor er weer een verlenging plaatsvindt van de loep waar we in zitten.

Daarom is het zo belangrijk dat we ons een beetje voorbereiden.

*****************************************************************************

Andere thema’s van het onderzoeksdocument (downloadlink hier):

 • Oog van Horus en meer
 • Pijnappeklier en seksualiteit en orgasme
 • Het behoud van controle
 • Bekrachtiging 1: met je scheppingsveld invloed te krijgen in die artificiële werkelijkheid.
 • Bekrachtinging en oefening 2: Bekrachtiging ontspanningsmoment verandering hersenfrequentie
 • Vervolg oefening Werken aan thema’s

Info vaccinaties

De vaccine is water

De scene in de film The Matrix waarin Neo de kogels tegenhoudt verteld alles.  Het is maar een uitbeelding maar Neo is op een gegeven moment mét zijn bewustzijn in de Matrix en op het moment dat er op hem wordt geschoten houdt ie zijn handen voor zich en vallen de kogels op de grond. 

Dus die vallen uít de matrix, op de grond. 

Dat zijn allemaal aanwijzingen van ‘jongens, jullie leven in een omgeving die gecontroleerd wordt door allerlei intelligenties en jullie zijn in staat om die kogel te weren’. 

Maar we moeten wel beseffen dat we op dit moment het vermogen niet lijken te hebben om het goed toe te passen. 

Dus ik zeg niet van: Laat je maar gewoon lekker vaccineren, nee natuurlijk niet.

Eerst moet er openheid van zaken komen. 

Maar aan de andere kant, áls je het vermogen hebt… Daarom draai ik het ook altijd om door hardop te zeggen; Geloof niet alleen maar in die ene lijn die ze ons willen laten geloven.

Want als wij allemaal denken vatbaar te zijn voor een chip of voor een virus wat iets met ons doet, dan zijn we dat ook!  Als we daar bang voor zijn, hebben we ook recht om bang te zijn. 

Dit is geen knap staaltje ‘cursus in wonderen’, maar wel een knap staaltje wat wij met ons bewustzijn kunnen doen. 

En daarom heb ik ook een keer gezegd; Nou weet je, ik ben niet bang voor dat vaccine. Als ik hem krijg, dan krijg ik hem. Maar hij zal waarschijnlijk als water in mijn lichaam komen. 

Aannames = mind + placebo

De mensen die de vaccines maken weten eigenlijk helemaal niet wat de aangeleverde stoffen en virussen zijn. 

Alles wat je van tevoren aanneemt, is het placebo van de mind en dan is dat ook wat je voelt en ziet.  Je kunt alles voelen en je kunt eigenlijk alleen datgene voelen wat je niet aanneemt. 

Jouw aandacht is de kracht

Ik strooi zoveel mogelijk met allerlei grote scenario’s (en in dit geval is dat echt de tijdlijn waarin we zitten) maar houd het gewoon als mogelijkheid, ga kijken wat je kunt voelen. 

Het gaat hier helemaal niet om de vaccines, het gaat erom wie wij besluiten te zijn. 

Even terug naar samenwerking met the force, coöperatie met de kracht.  Helemaal terug naar de basis: Er is iets in jou wat je niet kunt benoemen maar wat te maken heeft met aandacht.  Je hebt aandacht voor iets, of niet.

Een vluchtige blik door de wereld; dit is een wereld die niet weet dat jij er bent. 

Het is een wereld die geraakt wordt door jouw observatie. Die kracht, die bedding van alle wezens reageert, de bedding ontstaat daar waar menselijke aandacht naartoe reist.  En dat is ook 1 van de grotere redenen dat ik spreek, vanwege de achterliggende agenda van het Covid programma. 

Je hebt eerst dwarsverbanden, visies en mogelijkheden nodig. Een stukje beeld, een stukje informatie over hoe groot het kan zijn -en het is groot- om vervolgens precies dat stukje informatie, wat krachtig is in beelden en taal, vanuit een bewustzijn (dat je daar bewust van bent geworden) om te zetten in een beweging in het veld. 

Door de mogelijkheden te aanvaarden wat er zojuist allemaal voorbij is gekomen; Daarin is de enige waarheid datgene wat je echt in jezelf voelt. En vanuit die trilling komt er een reactie in het veld. 

Er komt een enorme klap in deze wereld, die zo gigantisch is dat eigenlijk alles in gruzelementen valt wat we in ere willen bewaren, dus ook bijvoorbeeld de bossen en de vaccinaties.

Wie ben jij, welk bewustzijn is aanwezig?

Vanuit welk bewustzijn is dat vaccine gelegitimeerd of onschadelijk?  Als we het vaccine, een samenraapsel van allerlei virussen, inspuiten in een mens uit een ander sterrenstelsel met een enorm krachtig denkvermogen en een enorm innerlijk computersysteem; als het toegestaan wordt om het lichaam te injecteren, schakelt de intelligentie van dat lichaam dat direct uit, het virus wordt gevangen en op nul gesteld, accuut. 

Dus in die zin klopt dat wel (dat het onschadelijk is), maar wat is bewustzijn? 

Waar staan wij en wie ben jij op dit moment? 

Misschien kun je over een half uur in een hele diepe meditatieve focus, kracht en aandachtsveld zitten. Maar wie ben je voor dat moment?

Bij ons is het heel eenvoudig, wij zijn op dit moment dit aan het doen en omdat we misschien beïnvloed worden door allerlei scenario’s -dan is dit weer waar, dan is dat weer waar- en je merkt dat je dan toch aan het twijfelen wordt gebracht.

Als mensheid zijn we dus te instabiel om te zeggen: Nou laat ons maar injecteren, prima, ons systeem voert het wel af. Maar we hebben die kracht wel.  En daarom is het gevaarlijk om te zeggen ‘Het maakt niet uit want wij kunnen met het informatieveld wat wij uitzenden het direct ontmantelen’. 

Maar aan de andere kant; je bent een wandelend vaccine. Want, we zitten hier nu ook terwijl we blootgesteld worden aan allerlei gevaren, volgens allerlei zienswijzen (overheid, media). Dus misschien laat het wel zien dat wie wij zijn, hier nu, en hoe fit en gezond we er doorheen lopen, ook met een gewoon griepje; misschien laat dat al wel gewoon heel goed zien dat ons bewustzijn hartstikke geschikt is op dit moment om elke injectie gewoon weg te lachen.

 Gesloten Convenanten voor hervorming van de wereld

Ik wil nog iets anders zeggen over het virus en de vaccine; ons wordt zo weinig, tot helemaal niks verteld. Alle regeringen op deze wereld zijn op de hoogte dat we bezocht worden door andere intelligenties. 

Het is niet zo dat alle regeringen precies weten wat er aan de hand is. Maar binnen alle legerleidingen, overal, is het UFO fenomeen en dat we bezocht worden, allemaal bekend. Er is een draaiboek voor hoe de legertop daarop moet reageren, welke afdelingen er razendsnel schakelen en welke wapensystemen er worden ingezet als die objecten, waar ze géén convenant mee hebben, binnenkomen. 

Want er zijn gewoon convenanten. Er wordt samengewerkt en onder zeer grote druk van een aantal buitenaardse beschavingen. 

We hebben een aantal grote machthebbende groepen waar het convenant mee gesmeed is, die onder druk de hele mensheid nu dwingen naar een hervorming te gaan. Een hervorming die in onze ogen misschien wel nodig is, ook voor de natuur, maar waardoor de machthebbers in de macht blijven zitten en technologieën van quantum reality via virtual reality krijgen en beleven. Die macht, daar weet niemand iets van. 

Ik heb een interview gezien met Rutte en dan zie ik hem op bepaalde momenten echt zweten. Hij praat niet alleen maar over corona. Deze mensen weten dat er iets heel ernstigs aan de hand is, die weten dat de mensheid wordt gechanteerd. Zij worden ook gechanteerd. Er gebeurt iets, buiten hen, waardoor ze gechanteerd worden en die druk is heel erg groot.

Dus wij weten helemaal niks van wat er eigenlijk aan de hand is. En toch gaat de doos van pandora open, want daarom zijn wij met elkaar daarmee bezig. 

Het lichaam krijgt een upgrade

En wat betreft het vaccine; we weten eigenlijk ook helemaal niet hoe we op een andere manier naar het vaccine moeten kijken. 

Wie zou er ooit over nagedacht hebben dat dit vaccine een uitschakeling van onze intelligentie terugdraait? 

Daar wil niemand aan denken. Want als je dat gaat zeggen krijg je: “ja hoor, hij is gemindcontroled, hij zit onder de kracht van de illuminatie…” 

Nee jongens, wij weten helemaal niet wat er aan de hand is op deze wereld. Onze lichamen zijn door verschillende intelligenties geherprogrammeerd en eigenlijk uit geprogrammeerd, we zijn voor een groot deel uitgezet. We voelen van binnen dat we kracht hebben, ons voorstellingsvermogen, onze fantasie hoe dat eruit zou zien. Je ziet het in films terug, maar het is wel wat echt gebeurd. 

En dat er assistentie vanuit verschillende beschavingen komen, onder de noemer van ‘wij gaan jullie helpen om naar een groter platform van kosmische mogelijkheden te gaan, maar we willen daarvoor iets terug’.  Dát convenant is er gesmeed en onder díe vlag wordt dus deze injectie verspreid.  En wij maar denken met z’n allen ‘ja maar het is om mensen uit te roeien’. Heel zwart-wit.  

Ik zeg niet dat dat er niet ingebakken zit maar we denken er niet over na dat er ook nog eens een keertje een soort andere reden in zit waardoor onze lichamen een upgrade gaan krijgen. Dus dat er een ander menssoort tevoorschijn komt, uit de aller diepste krampachtigheid in het fysieke gestel he. Ik heb het over de lichamen waar we inzitten. Dat onze lichamen straks ineens in staat zijn om dingen te kunnen denken die het nu nog niet kan omdat er een heel groot deel van ons DNA gewoon is uitgeschakeld. 

Die scenario’s moet je heel erg goed meenemen in je bewustzijn. 

En daarom wil ik dat vishaakje er even uithalen; er zitten zoveel gevaren in al die alternatieve berichtgevingen van ‘het is alleen maar verdoemenis en fout’. Ik zeg niet dat het goed is, want als zoiets gebeurt dan behoord dat publiekelijk, wereldwijd, verteld te worden. Maar dat willen ze niet want dat convenant is erop gericht: Wij willen de macht houden over de aarde en wij willen dat als de aarde naar een volgend level van bewustzijn gaat, dat er een mens-versie 2.0 komt die een grotere capaciteit heeft om te denken, die dimensionaal meer kan waarnemen, die over grotere gedachtenvelden gaat beschikken en daarmee op een hele andere manier met elkaar kan communiceren dan alleen maar met de mond. 

Als we daar over nadenken moeten we ook zeggen van: “nou, ik moet het vishaakje er even uithalen, het moet weer even afgelijnd worden want er is hier veel meer aan de hand”.  En in die zin is dan dat vaccine iets heel anders.  Nog steeds niet iets kwaadaardigs maar kan de vaccine een reparatiekit zijn voor onze DNA.

Maar dáár hoor je niemand over spreken. ………..

Verder lezen (compilatie van ca. 21 pagina’s https://brongenoten.nl/wp-content/uploads/2021/08/Info-Vaccinaties-2.docx )

Bron: Martijn van Staveren, fragmenten uit EDU’s 2021 en Crowd Power uit 2016


Music of the Plants

(door Heleen van den Berg) Alweer 11jr geleden (2010) was ik in Damanhur vlakbij Turijn in Italië, een ecologische leefgemeenschap met oa het bijzondere tempelcomplex in de rotsen waar in de jaren ‘70 aan werd begonnen met emmertjes en schepjes.

Ook is de ontwikkeling van de Music of the Plants hier gestart.

Tijdens de 10 dagen die ik er was, waren we een dag met een groep deelnemers uitgenodigd om naar het Sacred Forest te komen waar een groep bewoners in boomhuizen wonen, precies boven de tempels in de rotsen er onder. Heel apart was dat te ervaren, met lange houten trappen en horizontale loopbruggen tussen de bomen waarin de huizen waren gebouwd, groot genoeg om er met een gezin te wonen. Ook een grote ruimte voor gezamenlijke bijeenkomsten was voorzien voor deze boommensen.

Verder in het bos, was rond de stam van een de bomen een houten platform gebouwd, ook weer via een houten trap bereikbaar. Op het platform konden wij met ons groepje van zo’n 5-6 mensen op een bankje zitten en daar stond de apparatuur waarmee de frequenties van de boom werd omgezet in het voor ons hoorbare geluid van een synthesizer.

Eén elektrode was in de grond bij de wortels van de boom gestoken en een andere elektrode werd boven op het platform aan een blad van diezelfde boom bevestigd.

Toen begon in onze beleving de boom te zingen, wat natuurlijk niet zo was, maar dit te horen was zo onwerkelijk en bijzonder, zo nieuw, zo nog volledig onbekend, dat onze harten er sneller door gingen kloppen.

Vervolgens mochten we een voor een, de boom omhelzen. De muziek stopte dan even, omdat er verandering in frequentie optrad, waarna de klanken weer verder gingen, maar dan als boom samen met jou .. kippenvel-momenten!!

Kortgeleden kwam ik de draagbare en draadloze uitvoering hiervan tegen op internet, die op de markt kwam in 2016 en direct voelde ik dit weer te willen ervaren, te kunnen luisteren naar mijn eigen planten en de bomen in het bos wanneer ik daar ben.

Als eerste heb ik het apparaatje (Bamboo M) meegenomen op zaterdag 19/6 naar de Expositie ‘Release to Remenber’ in Maarheeze, want hoe mooi pasten de frequenties in tekeningen bij de frequenties in klanken.

Het was bijzonder en met telkens een ander groepje hebben we geluisterd naar planten, struiken en bomen. Met het omhelzen van de boom door telkens een van ons, was duidelijk hoorbaar dat de klanken veranderden, zowel in toon als in ritme .. zo prachtig en mooi!

Ook op zondag 20/6 werden veel mensen getroffen door de klanken van een plant die stond op een van de grote tafels op het terras en veel mooie gesprekken ontstonden hierdoor.

Op internet is info over dit apparaatje en meer, te vinden bij ‘Music of the Plants’:

https://www.musicoftheplants.com/nl/

Klanken van een 3500jr oude Taxus: https://www.youtube.com/watch?v=UfnMXuS_aUk

Uitleg van de het Bamboo apparaatje: https://www.youtube.com/watch?v=kuiUt91HeUg

Om een uur lang te genieten van de klanken: https://www.youtube.com/watch?v=-ZGzZ3keyUE


Magneetrol of Repulser 

(door Johanny Bosma) Nu anno 2021 hebben wij te maken met de wisselende magnetische velden wat ons beïnvloed.

Magneet rol of Repulser 

Hierbij zie je de tekening die duidelijk maakt hoe je deze  zelf kunt maken en welke Maat ook waar te kopen.

In een groepje heb ik meerdere mensen deze magneet rol laten ervaren zonder dat men zag en wist wat het was wat men in de handen had .

De reacties waren zeer divers  zoals: “aardend”,” ..mijn hoofd en hersendelen  worden uitgelijnd”. 

“Diverse opslag in mijn cellen worden nu afgevoerd.” “Het haalde ook spanning bij het hart en andere organen weg.”

Het is ontwikkeld om stralingsgevoeligheid  sterk te verminderen .

Nu anno 2021 hebben wij ook  te maken met de wisselende magnetische velden wat ons beïnvloeden .

Het aardmagnetisme wisselt en is soms nauwelijks aanwezig. Het magnetische veld is een bewustzijnsveld van deze aarde . Dit doet wat met ons lichaam en ook de functies van het lichaam. De kristallen in ons hoofd worden ook magnetisch aangestuurd, begreep ik via Martijn v S.

Diverse redenen zijn de oorzaak van deze schommelingen, daar ga ik nu niet op in. De hersenen  die het lichaam en de functies aansturen zijn in die momenten – en dit kan een hele dag of dagen zijn – ook aangedaan. Het is dan moeilijk je eigen denk-gedachtelijn goed hierin aan en door  te zetten .

Ook zijn dit momenten dat er invoegingen kunnen plaatsvinden .

Om dit  bewust op te vangen of ondervangen  kun je een of meerdere magneetrollen bij je leggen of dragen .

Hierin moet je zelf je gevoels- ervaring op doen.

Hoelang, waar en wanneer wel en  juist niet . De zonnevlammen e.d. kun je bezien en wat het doet zonder in de verhaal lijnen ook mee te gaan. Dus zelf je eigen autoriteit behouden .

In  de stad lopend wel ..in een bos  < meestal> juist weer niet want daar is al die aardende natuurlijke energie aanwezig .

Bij  diverse  soorten van nachtelijke aanvallen kom en blijf je beter gefocused  bij jezelf .

Het vormt een versterkend magetisch veld rondom je als je dit draagt in je tas of broekzakken . 

Het is goed om meerdere rollen te maken en te gebruiken.

100 stuks ..als er 20 in een rol gaan kun je  5 maken.

Of ook  2 kleine van 10 magneten  die makkelijk in de broekzak passen.  

Het sterke veld ontstaat doordat je de tegenpolen  tegen elkaar drukt ..met je kracht dus .

Als je de website kopieert en plakt in je browser ..zie je de juiste info voor  welke maat te bestellen.

Magneetrondjes, ferriet, Y35, 25 mm | 5 mm | SPRINTIS 

Krachtige  Groet,

Johanny  

 aquarius-coach .nl 


Wat zijn torsievelden

※ Wat zijn torsievelden ※

Torsievelden (torsion fields) zijn microscopisch kleine wervelingen van ruimte die ontstaan ​​rond een roterend object. Omdat de atomen en moleculen van een stof een bepaalde spin (impulsmoment) hebben, verschijnen er torsievelden om hen heen en herhalen de vorm van dit object. Als het object zich bijvoorbeeld in de ruimte bevond en werd verwijderd, blijft het torsieveld lang bestaan. Voor een torsieveld doet afstand er niet toe. Het wordt vrijwel onmiddellijk overgedragen van het ene punt in het universum naar het andere.

Eigenschappen van torsievelden (ToV):

– de kwaliteit hebben van een hologram;

– Informatieprints maken, informatie opslaan en verzenden;

– De voortplantingssnelheid van torsiegolven is veel hoger dan de lichtsnelheid, ze kunnen ogenblikkelijk overal in het heelal verschijnen;

– ToV hebben een hoog penetrerend vermogen, waar er geen materiële barrières voor zijn; – Heb een herinnering; – Het maakt niet uit in welke tijdsrichting ze bewegen. De intensiteit en activiteit van ToV is niet afhankelijk van afstand en tijd;

– ToV met dezelfde ladingen trekken aan, verschillende stoten af.

Een torsieveld is een informatiekiem, dat wil zeggen een afdruk van een fysiek object. Het maakt niet uit of dit object zich in het verleden, het heden of de toekomst bevindt – helderzienden kunnen het informatieveld (torsie) lezen. Het belangrijkste dat je moet begrijpen uit de theorie van het torsieveld voor toepassing in het leven, is dat het denken een torsiestructuur is. Gedachte zijn elektrische impulsen die langs de neurale verbindingen van de hersenen bewegen, bijvoorbeeld: wanneer een persoon spreekt, treedt luchtverdichting op, waarbij heterogeniteit wordt gecreëerd. Waar een geluidsgolf bestaat, verschijnen daar torsievelden. Met andere woorden, elke structuur die op Aarde is gebouwd, elke lijn op papier, een geschreven woord of zelfs een brief – om nog maar te zwijgen van een boek – schendt de homogeniteit van de fysieke vacuümruimte en reageert hierop door een torsieveld te creëren (het zogenaamde vormeffect).

Waarschijnlijk waren de eerste torsiegeneratoren die het vormeffect gebruikten, piramides als religieuze gebouwen in Egypte en andere landen, evenals torenspitsen en koepels van tempels. En zo creëert het denken een informatieveld (torsieveld). Een torsieveld is een structuur die, inwerkend op de ruimte, leidt tot een verstoring van de velden van fysieke materie en tot de informatie die door het torsieveld wordt meegebracht. Bij veelvuldige concentratie van gedachten van een bepaalde kwaliteit worden torsievelden over elkaar heen gelegd en dit leidt tot de geboorte van een object in de fysieke werkelijkheid.

Energie + informatie = energie-informatie.

Alle objecten in het heelal hebben een energie-informatiestructuur. De fysieke manifestatie van enige substantie zal niet plaatsvinden voordat het energieframe van de vereiste vorm is gecreëerd. En het energie-informatieve frame is het torsieveld van het object.

En als laatste, de invloed van het WOORD op het menselijk DNA. Het genetisch apparaat heeft het vermogen om te denken, d.w.z. DNA neemt spraak en de betekenis ervan waar, dus het genetisch apparaat is helemaal niet onverschillig voor wat we zeggen, welke films we kijken, wat we denken. Alles is geprint in het golfgenoom, d.w.z. een genetisch golfprogramma dat de erfelijkheid van elke cel in een of andere richting verandert. Woorden kunnen worden weergegeven in de vorm van elektromagnetische trillingen die de eigenschappen en structuur van DNA-moleculen rechtstreeks beïnvloeden. Het zijn deze moleculen die verantwoordelijk zijn voor erfelijkheid. Als spraak verzadigd is met negatieve woordformaties, begint de structuur van het DNA te veranderen en wordt het overgedragen aan nakomelingen die al vervormd zijn. De opeenstapeling van dergelijke negatieve eigenschappen kan een “zelfliquidatieprogramma” worden genoemd.

(Publicatie van Eduard Gordikov, vertaling uit het Russisch)


Dogon-volk: Legende van Sirius sterrenstelsel

Het Dogon-volk (Mali, West Afrika) met wie de Franse antropologen Griaule en Germaine Dieterlen in de jaren dertig en veertig samenwerkten, hadden een systeem van tekens dat in de duizenden liep, inclusief ‘hun eigen systemen van astronomie en kalendermetingen, berekeningsmethoden en uitgebreide anatomische en fysiologische kennis”, inclusief geneeskunde.

De belangrijkste spirituele figuren in de religie waren de Nummo / Nommo-tweeling. Volgens Ogotemmêli’s (wie zelf de stamoudste was en zijn kennis met de Franse antropoloog deelde) beschrijving van hen waren de Nummo, die hij ook wel de Slang noemde, amfibieën die vaak werden vergeleken met slangen, hagedissen, kameleons en af ​​en toe de zoogdieren luiaards (omdat ze langzaam bewegen en een vormloze nek hebben). Ze werden ook beschreven als vissen die op het land kunnen lopen; als ze aan land waren, stonden de Nummo rechtop op hun staart. De huid van de Nummos was voornamelijk groen, maar net als de kameleon veranderde hij soms van kleur. Soms zou de huid alle kleuren van de regenboog hebben.  

In andere gevallen werd naar de Nummo verwezen als “Water Spirits”. Nummo worden beschreven niet als mannelijke of vrouwelijke wezens, maar als androgyne wezens met kenmerken van beide seksen.  

 Ze werden voornamelijk gesymboliseerd door de zon, een vrouwelijk symbool in de Dogon traditie. In de Dogon-taal had de naam van de zon (‘nay’) dezelfde wortel als ‘moeder’ (‘na’) en ‘koe’ (‘nā’). Ze werden gesymboliseerd door de kleur rood, een vrouwelijk symbool.

In de eerste instantie waren de meeste wezens in de wereld, volgens Dogon, androgyn. Steeds waren er tweelingen geboren en daardoor was er balans in dualiteit. Maar de eerste wezen, die geboren was, was al vanaf zijn geboorte alleen, geen tweeling. Hij werd genoemd “een bleke vos” en soms een ‘jackhals’. Zijn “niet-tweeling” geboorte en ook alle daden, die “de bleke vos” zou hebben uitgehaald waren de eerste tekenen van de verstoorde balans in deze wereld.

De kleur wit symboliseert het mannelijke. Een van de belangrijkste festivals bij Dogon heet Sigui (klinkt als ‘Sigi’) festival en is verbonden met het mannelijke. Het wordt gehouden eens in de zestig jaar en wordt geassocieerd met de dood en herschepping op Aarde. Het hart van het festival is de viering van de volle rotatie van de ster Sirius B, de witte dwerg, rondom Sirius A. Het is een mysterie, hoe het volk van Dogon aan hun kennis kwam over deze ster, die pas veel later met geavanceerde telescopen ontdekt was.

De Dogon-religie was gericht op dit verlies van tweeling- of androgynie. Griaule beschrijft het in deze passage: “De meeste gesprekken met Ogotemmêli gingen inderdaad grotendeels over tweelingen en over de behoefte aan dualiteit en de verdubbeling van individuele levens. De acht oorspronkelijke voorouders waren eigenlijk acht paren … Maar na deze generatie werden mensen meestal alleen geboren. De Dogon-religie en de Dogon-filosofie spraken beide over een kwellend gevoel van het verlies van oorspronkelijke tweeling-zijn. De hemelse machten zelf waren tweeledig, en in hun aardse manifestaties kwamen ze constant in paren …” (uit Griaule, Marcel (1970) [1965]. Conversations With Ogotemmêli: an Introduction To Dogon Religious Ideas.)

Hier zijn enkele opmerkelijke begrippen en vertellingen van Dogon, vastgesteld ook in hun tekeningen:

 • De planeten in ons zonnestelsel om de zon draaide, dat Jupiter vier manen en Saturnus ringen had.
 • Het startsein voor het Sigui-festival zou bepaald worden door de uiterst kleine en zware ster Po Tolo (‘Digitaria ster’) die in 50 jaar tijd een ovale baan beschrijft om de heldere ster Sigi Tolo (‘Sigui ster’ = Sirius).
 • In deze kleine en onzichtbare ster (het ‘Ei van de wereld’) zou de kiem en de oorsprong van alles besloten liggen.
 • Het zou tegelijk de meest zware ster (480 ezelsvrachten!) alsmede de allerkleinste ster (niet groter dan een ossenhuid!) in het universum zijn.
 • Ondanks haar baan om Sirius zou zij tevens de spil van het universum zijn waaromheen alles draait. Naast de ster Digitaria zou er nog een derde ster in het spel zijn: de ster Emme Ya Tolo (‘Sorghum Vrouw ster’) die ook in 50 jaar en op 90 graden afstand van Digitaria een wat grotere ovale baan om Sirius beschrijft.  
 • Deze ster, viermaal zo licht als Digitaria en groter in omvang, heeft zelf ook weer een begeleider Nyân Tolo (‘Ster der Vrouwen’).
 • Po Tolo is ‘De ster van een diep begin’. Po Tolo is de eerste van alle sterren; het was geboren nadat de Po (galactische kern) zijn taak heeft volbracht. Po Tolo wordt gezien als een tweeling van Po, wat betekent, dat zwarte sterren als Sirius B zich gedragen praktisch gelijk aan Zwarte gaten (Black Holes)
 • Po betekent “zaadjes”. Po is ook “Het Ei van de Wereld”) genoemd. Dogon beschrijft de Po als het kleinste element van de wereld, ze zeggen, dat het is “onzichtbaar en in het centrum”. Het draait en verstrooit deeltjes van materie in een melodieuze en lichtgevende beweging, maar blijven zelf ongezien en ongehoord (= frequenties!).
 • De Dogon zeggen, dat Amma (= het bewustzijn van de schepping en van alle wezens) heeft zijn “woord”, eigenlijk zeven woorden, in de Po geplaatst. Het maakte het tot “een beeld van de schepper” en “de baarmoeder van Amma”.
 • Plotseling barstte de Po los en werden acht nieuwe zaden gecreëerd. Amma plantte deze zaden in zijn ei nabij de sleutelbeenderen van de Po. Met deze acht zaden was Amma van plan acht hemelse wezens te creëren – vier mannelijke en vier vrouwelijke. De Dogon noemden deze wezens de Nommo Anagonno, het best vertaald als ‘Het woord (Nommo) dat de vis-mens werd’ (Anagonno). De Nommo zijn de eerste wezens die door Amma zijn gemaakt, en het zijn amfibische hemelse wezens. De Nommo komt overeen met de Kemetic van oude Egypte –  Khem-Anu.
 • Deze acht wezens zouden Amma’s perfecte schepping worden. Als zus en broer en toch man en vrouw, zouden de vier vistweelingen elkaar vruchtbaar, compleet en gezegend maken met hemels geluk en vervulling. Een van de mannelijke tweelingen – Ogo (de Kemetic Set) – werd echter ongeduldig terwijl hij wachtte tot zijn vrouwelijke tweeling rijp zou worden. Ogo besloot in opstand te komen bij Amma. Hij sprong uit zijn hemelse baarmoeder en stal delen van zijn eigen placenta. Hij begon toen met het creëren en pro-creëren met zijn eigen placenta in een poging zijn eigen kleine wereld opnieuw te creëren. Zijn gestolen placenta werd onrein en zijn daden verstoorde de goddelijke orde van Amma. De Dogon zeggen dat onze zon – die ze Nay noemen – de gestolen placenta is, en dat planeet Aarde de rebellenwereld is die door Ogo is opgericht.

Bronnen: FACTOR MAYA: Dogon Tribe: Legend of the Sirius Star System

Dogon people – Wikipedia

Sirius en de Dogon – Stichting Skepsis

West African Traditional Music – Dogon Tribal Dance  https://www.youtube.com/watch?v=eehp2rbv9n0

Dogon tribe & the Sirius mystery  https://www.youtube.com/watch?v=kzQ3lmB8_pU

Pictures of mali – dogon 2 (travel-pictures-gallery.com)


Een betekenisvol gesprek

(door Ad Broere) Twee vrouwen, een man en een gespreksleidster, bij elkaar in een bijzonder interview. Een vrouwelijke huisarts, die vijfendertig jaar praktijkervaring heeft, een medisch onderzoeksjournaliste, die kan bogen op een langjarige ervaring en veel publicaties en een econoom met meer dan dertig jaar ervaring in bedrijfsleven, bankwezen en onderwijs. De interviewster is een gespreksleidster, die door de jaren een veelheid van spraakmakende mensen interviewde, die actief zijn op diverse gebieden in de samenleving.

De namen:

Berber Pieksma, huisarts. Zij heeft zich openlijk gekeerd tegen het coronabeleid. Ze heeft de moed om haar visie onder woorden te brengen. Berber is dochter van een van de verzetshelden uit WOII. Vrijspreken zit haar daarom in de genen.

Désirée Röver, medisch onderzoeksjournaliste, verloor haar zoon op jonge leeftijd als gevolg van vaccinatieschade. Zij heeft een diepgaande studie gedaan naar vaccinaties, vaccins, het nut van vaccinaties en de gevolgen ervan. Haar kennis over dit onderwerp is diepgaand. Dit is de reden waarom zij wordt gemarginaliseerd en weggehoond. Haar informatie past niet in het beeld dat de farmaceutische industrie wil ophangen over vaccinatie.

Ad Broere, econoom en auteur, richtte zich in 2006 na een veelzijdige loopbaan van dertig jaar geheel op onderzoek, schrijven en spreken naar en over hoe de menselijke maat in de economie kan worden hersteld. Zijn boeken zijn confronterend en nodigen uit om na te denken over onze eigen houding naar economie en samenleving.

Op 28 januari 2021 vond er een interessant gesprek tussen deze drie spraakmakende mensen plaats, kundig geleid door Patricia Mensink In het gesprek belichtte elk van de drie vanuit hun vakgebied de implicaties van de covid crisis. Het leverde belangrijke informatie op, die in het mediageweld te weinig aan bod komt. Daarin kan dan nu verandering komen, door het gesprek te beluisteren en te delen met wie er belangstelling voor heeft.

Hieronder staat het interview:

Bron: https://adbroere.nl/web/audio/een-betekenisvol-gesprek.php


First encounter with the Antari

Dit is een feitelijk verhaal over een ontmoeting met een multidimentionale beschaving van Antari uit Antares. Eerst komt de originele Engelse tekst, daaronder is een Nederlandse vertaling.

From the Introduction

(a chapter from a book by Alloya Huckfield,  with author’s permission) This book is a sharing of my experience of working with 11th dimensional beings called the Antari who come from the star collective Antares. It is a Light Body manual containing information about the various layers of the Auric Field or Plasma Sheath. It describes in detail the various layers and their functions.

The Antari describe the mechanism of the conversion of energy into Light via several different light devices within the Kether (outer layer) of the Auric Field.

The Antari are on a mission to assist us in transforming our energy body to be able to accept high vibrational star codes from higher dimensions. Within this book it is hoped that a glimpse into the workings of the Light body is achieved.

First encounter with the Antari

I met the Antari for the first time during a kinesiology session. A friend of mine was training to become a qualified Kinesiologist and she needed volunteers to practice upon. I volunteered for a rebalance session. Kinesiology is a muscle testing procedure, a simple diagnostic tool that allows the practitioner to identify stresses within the energy body.

The healing room was warm and gently lit by candles. In the centre of the room she had a white leather massage couch, and to the side there was a large table covered in crystals. Whilst gazing at the crystals, I was drawn towards a beautiful white crystal, Selenite. I always had the permission to touch the crystals in the past. So I reached out to take hold of the selenite and as I did my friend shouted, “No! Do not touch it yet”. I pulled my hand away and asked why I was not allowed to touch the stone? She told me she just intuitively knew I was not to touch it, and she knew it would be part of the kinesiology rebalancing.

I lay down on the couch and made myself comfortable and I closed my eyes and I just simply relaxed and my friend began the kinesiology rebalancing. For the first 10 to 15 minutes I was just simply in a relaxed state. We had finished talking a little about our day, and I was relaxing into the session. Sometimes certain crystals are required to be placed upon certain meridian points on the body. When the kinesiologist tests for this, they simply place their hand over certain crystals and then just test the person’s muscles to see whether this is the appropriate crystal. It was no surprise to either of us that

the crystal that I needed was in fact Selenite.

As soon as the crystal was placed at my head, I felt a strange feeling of movement. I felt very dreamy and was obviously moving into an altered state of consciousness. I felt the couch beneath me move forward. Then I could see lights moving quickly over me. I was not totally asleep. I was not dreaming, but I wasn’t totally awake and conscious either. It was like I was in two places at once. My physical human self was lying on a massage couch in my friends healing room here in the third dimension, but I felt disassociated from that and I was travelling in my astral body.

At first I seemed to drift in and out of this altered state of disassociation. Initially I did not recognize what was going on, other than this strange feeling like the couch was moving. Then it occurred to me that there were overhead lights passing above, which was impossible because my friend only had candles in the room. As I thought to myself this is very strange, I felt like I was actually being pushed down a corridor with lights flying over my head. I sat up to find myself travelling at a great speed down a white light tunnel with bright lights which only got brighter until I lost consciousness in a flash of brilliant blinding light.

When I regained consciousness I was lying down on a couch that came out from the wall. Everywhere was bathed in a golden light that didn’t seem to source from anywhere. It was very misty in the peripheral of my vision, and yet, I knew this was not a dream. I could feel that I was no longer lying on the massage couch, as this couch was made from some sort of soft pliable foam, it did not seem to have any edges between the couch and the wall but was one smooth surface, as if it was all molded in one.

I looked to the side and out of the golden haze came a beautiful being. The being was made up of white misty light which was made up of spinning golden molecules that resembled galaxies revolving around a central sun in the heart area. Its body reminded me of a Praying Mantis. Its head was very elongated and sat upon a long thin slender neck. Its eyes were so beautiful, with a loving gaze that almost made me swoon, they were bright turquoise. Its body was transparent and I could see a turquoise nervous system running through its body emitting sparks of phosphorus light from within the nodes or meridians points. It was a humanoid like insect Mantis being.

With the most loving of energy, the Antari telepathically said, “Oh, you are awake. You seem to wake up more and more these days.” I felt like this Being was a long lost friend. I was very pleased to see it and wanted to jump off the couch and throw my arms around it.

The Mantis Being telepathically told me I was to lie still, as I was having an operation and I should look down at my body. I did not see my physical body but my etherical one. I was open from my throat to my navel, I could see inside. There was no blood or organs but only the etherical blueprint or framework of my internal organs.

The Mantis being explained that all I was seeing was a lucid dream, a symbolic dream to explain something to my human mind which would normally find these kinds of experiences unbelievable and this would normally send the person into unconsciousness.

Why did the Antari say “Oh, you are awake? You seem to wake up more and more these days.” Were they implying I had been with them before, but did not remain conscious or awake enough to remember them?

The Antari had an amazing ability to change their arms and fingers into surgical instruments, a scalpel or scissors and even a laser beam. I watched with amazement as they took what looked like a burnt out fuse from out of my body and put a new one in.

It was in a specific place just under my rib cage in the very centre of the sternum. A place where there is a small bone, a small boney node. The burnt out fuse looked like it was made of glass with wires and small crystals inside like an implant or device. Once the Mantis Being had removed it, it was replaced with a new one which had electrical golden light running through a similar device.

The Mantis being then made almost a smiling face and then showed its finger which glowed with light and quickly sealed up my body and it once again began to look more physical and solid. The entire time this operation was going on I was aware that there was a being standing behind my head. The Mantis being told me not to look at this being, as I would find its appearance scary, of course I looked. It looked like a huge spider, not exactly like a spider it seemed to be half biological looking and half machine. It had its legs in certain parts of my brain. It was manipulating my brain waves to keep me in a certain altered state whilst the operation was going on.

I was about to freak out but as the thought came into my mind, it was gone again so fast I completely forgot about it until much later. I think the Antari wiped it from my memory so as not to traumatize me. This wiping of the mind began to make me a little sleepy and I began to dip in and out of consciousness. One minute I was very aware that I was aboard some kind of ship with some kind of alien being, and the next minute I began to dream just a normal dream. I felt like I was moving between two different realities.

When I was fully conscious, I was aware that there were more Antari and other presences around me, but they were just simply on a different frequency. The Antari who had operated on me seem to come and go from the mist. The Mantis being telepathically told me that the operation was a success, and I could get down from the couch and it would give me a guided tour of the ship. Once again the being explained that really I was not aboard a ship that was mechanical made with nuts and bolts or even operated in the third dimension. It was instead created from astral plasma like energy, and was actually coming from my dream body. Of course I did not really understand this at the time, what they were trying to explain to me, was that they were using my astral body, my dream body, like a plasma screen. On this they were playing certain frequencies of energy, ideas and dreams, which I would translate, and manifest, as an experience of walking around a spaceship.

The Antari explained that I had ideas and images in my subconscious mind on how spaceships would look. They explained that they had taken these ideas and images from my subconscious mind, and they had played out this lucid dream of a spaceship, but in truth it didn’t really look like this at all. It was simply set up as a virtual reality to provide my human mind with something familiar, in order that I would stay awake and experience things that would normally blow my mind away and I would lose recall.

The Mantis being took me into a long corridor where the walls also seemed like they were made out of this soft foam. There were no sharp edges and everything seemed very smooth. There were no doors or doorways as such and I could see how this entire ship was dream- like. It was literally morphing as my mind began to explore the ideas of what it was that I was traveling in, because I knew that what I was seeing was only a projection from my subconscious mind.

I followed the Mantis into a room where there were not only other Antari, but there were also other beings which people called the Greys. I know these beings as the Zeta, because I have had many experiences with them before.

Three Zeta sat at consoles. On screens within the consoles, there were flattened out maps of the Earth. All over the map there were little lights that would blink on and off. The Antari communicated to me that each light represented a person like myself, who were waking up. Those lights which were turned off meant that the person had not awoken to their true identity yet, and those lights that were flashing on and off were those who like myself were beginning to wake up to their true identity and were having experiences just like me. I do not remember how many lights were actually turned on; I know that there was not many. I had the feeling that this was only the beginning of a great awakening. Was the device they upgraded in my energy body monitoring me on the earth?

The next thing I knew I had obviously lost consciousness. I had begun to wake up back on the massage couch in my friend’s healing room. I tried to explain to my friend what I had experienced but I was totally lost for words.

======================================================================================================================================================

Nederlandse vertaling (geautomatiseerd)

Uit de introductie

Dit boek is een deel van mijn ervaring van het werken met 11 dimensionale wezens genaamd de Antari die afkomstig zijn van het sterrencollectief Antares. Het is een handleiding voor het lichtlichaam met informatie over de verschillende lagen van het auraveld of de plasmaschil. Het beschrijft in detail de verschillende lagen en hun functies.

De Antari beschrijven het mechanisme van de omzetting van energie in Licht via verschillende lichtapparaten binnen de Kether (buitenste laag) van het Aurische Veld.

De Antari zijn op een missie om ons te helpen bij het transformeren van ons energielichaam om in staat te zijn om hoog frequente stercodes uit hogere dimensies te ontvangen. Binnen dit boek wordt gehoopt dat een glimp in de werking van het Lichtlichaam wordt verkregen.

Eerste ontmoeting met de Antari

Ik ontmoette de Antari voor het eerst tijdens een kinesiologie sessie. Een vriendin van mij volgde een opleiding tot gekwalificeerde kinesioloog en ze had vrijwilligers nodig om op te oefenen. Ik bood me aan voor een evenwichtssessie. Kinesiologie is een spiertestprocedure, een eenvoudig diagnostisch hulpmiddel waarmee de beoefenaar spanningen in het energielichaam kan identificeren.

De behandelkamer was warm en zacht verlicht door kaarsen. In het midden van de kamer had ze een witte leren massagebank en aan de zijkant stond een grote tafel bedekt met kristallen. Terwijl ik naar de kristallen staarde, werd ik aangetrokken door een prachtig wit kristal, seleniet. Ik heb in het verleden altijd de toestemming gehad om de kristallen aan te raken. Dus stak ik mijn hand uit om de seleniet vast te pakken en terwijl ik dat deed riep mijn vriend: “Nee! Raak het nog niet aan ”. Ik trok mijn hand weg en vroeg waarom ik de steen niet mocht aanraken? Ze vertelde me dat ze gewoon intuïtief wist dat ik het niet mocht aanraken, en ze wist dat het deel zou uitmaken van het evenwicht van de kinesiologie.

Ik ging op de bank liggen en maakte het mezelf gemakkelijk en ik sloot mijn ogen en ik ontspande me gewoon en mijn vriend begon de kinesiologie opnieuw in evenwicht te brengen. De eerste 10 tot 15 minuten was ik gewoon in een ontspannen toestand. We waren klaar met praten over onze dag en ik ontspande me in de sessie. Soms moeten bepaalde kristallen op bepaalde meridiaan punten op het lichaam worden geplaatst. Wanneer de kinesioloog dit test, leggen ze eenvoudig hun hand over bepaalde kristallen en testen vervolgens de spieren van de persoon om te zien of dit het juiste kristal is. Dat was voor ons geen van beiden een verrassing, het kristal dat ik nodig had, was in feite seleniet.

Zodra het kristal op mijn hoofd was geplaatst, voelde ik een vreemd gevoel van beweging. Ik voelde me erg dromerig en ging duidelijk naar een andere bewustzijnsstaat. Ik voelde de bank onder me naar voren schuiven. Toen zag ik de lichten snel over me heen bewegen. Ik sliep niet helemaal. Ik droomde niet, maar ik was ook niet helemaal wakker en bewust. Het was alsof ik op twee plaatsen tegelijk was. Mijn fysieke menselijke zelf lag op een massagebank in de behandelkamer van mijn vrienden hier in de derde dimensie, maar ik voelde me daarvan losgekoppeld en ik reisde in mijn astrale lichaam.

In het begin leek ik in en uit deze veranderde staat van dissociatie te drijven. In eerste instantie herkende ik niet wat er aan de hand was, behalve dit vreemde gevoel alsof de bank bewoog. Toen viel het me op dat er bovenlichten boven passeerden, wat onmogelijk was omdat mijn vriend alleen kaarsen in de kamer had. Omdat ik bij mezelf dacht dat dit heel vreemd is, had ik het gevoel dat ik eigenlijk door een gang werd geduwd met lichten die boven mijn hoofd vlogen. Ik ging rechtop zitten en merkte dat ik met grote snelheid door een tunnel met wit licht reed met felle lichten die alleen maar helderder werden totdat ik het bewustzijn verloor in een flits van schitterend verblindend licht.

Toen ik weer bij bewustzijn kwam, lag ik op een bank die uit de muur kwam. Alles werd omhuld in een gouden licht dat nergens vandaan leek te komen. Het was erg mistig aan de rand van mijn zicht, en toch wist ik dat dit geen droom was. Ik voelde dat ik niet meer op de massagebank lag, aangezien deze bank was gemaakt van een soort zacht buigzaam schuim, het leek geen randen te hebben tussen de bank en de muur, maar het was één glad oppervlak, alsof het was allemaal in één stuk gegoten.

Ik keek opzij en uit de gouden waas kwam er een ​​prachtig wezen. Het wezen leek uit wit mistig licht te zijn dat bestond uit ronddraaiende gouden moleculen die leken op melkwegstelsels die rond een centrale zon in het hartgebied draaiden. Zijn lichaam deed me denken aan een bidsprinkhaan. Zijn hoofd was erg langwerpig en zat op een lange dunne slanke nek. Zijn ogen waren zo mooi, met een liefdevolle blik die me bijna deed zwijmelen, ze waren helder turkoois. Zijn lichaam was transparant en ik kon een turkoois zenuwstelsel door zijn lichaam zien stromen en vonken van fosforlicht uitstoten vanuit de knooppunten of meridianen. Het was een mensachtig insect als een Mantis-wezen.

Met de meest liefdevolle energie zeiden de Antari telepathisch: “Oh, je bent wakker. Je lijkt tegenwoordig steeds meer wakker te worden. “Ik voelde me alsof dit Wezen een lang verloren vriend was. Ik was erg blij om het te zien en wilde van de bank springen en mijn armen eromheen slaan.

Het Mantis-wezen vertelde me telepathisch dat ik stil moest blijven liggen, omdat ik een operatie onderging en ik naar mijn lichaam moest kijken. Ik zag niet mijn fysieke lichaam maar mijn etherische lichaam. Ik was open van mijn keel tot mijn navel, ik kon naar binnen kijken. Er was geen bloed of organen, maar alleen de etherische blauwdruk of het raamwerk van mijn interne organen.

De bidsprinkhaan legde uit dat alles wat ik zag een lucide droom was, een symbolische droom om iets aan mijn menselijke geest uit te leggen dat dit soort ervaringen normaal gesproken ongelooflijk zou vinden en dit zou de persoon normaal gesproken bewusteloos maken.

Waarom zei de Antari: “Oh, je bent wakker? Je lijkt tegenwoordig steeds vaker wakker te worden. ” Bedoelde ze daarmee, dat ik eerder bij hen was geweest, maar niet genoeg bewust of wakker bleef om het te onthouden?

De Antari hadden een verbazingwekkend vermogen om hun armen en vingers te veranderen in chirurgische instrumenten, een scalpel of schaar en zelfs een laserstraal. Ik keek met verbazing toe hoe ze iets wat eruitzag als een doorgebrande zekering uit mijn lichaam haalden en er een nieuwe in stopten.

Het was op een specifieke plek net onder mijn ribbenkast in het midden van het borstbeen. Een plek waar een klein bot is, een klein botknooppunt. De doorgebrande zekering zag eruit alsof die van glas was gemaakt met daarin draden en kleine kristallen, zoals een implantaat of apparaat. Toen het Mantiswezen het eenmaal had verwijderd, werd het vervangen door een nieuw exemplaar waarvan het elektrische gouden licht door een soortgelijk apparaat stroomde.

Het wezen van de bidsprinkhaan trok toen bijna een lachend gezicht en toonde toen zijn vinger die gloeide van het licht en verzegelde snel mijn lichaam en het er weer fysieker en steviger uitzag. De hele tijd dat deze operatie gaande was, was ik me ervan bewust dat er een wezen achter mijn hoofd stond. Het wezen van de bidsprinkhaan vertelde me om niet naar dit wezen te kijken, omdat ik zijn uiterlijk eng zou vinden, natuurlijk keek ik. Het zag eruit als een enorme spin, niet echt als een spin, het leek half biologisch en half machine. Het had zijn ledematen in bepaalde delen van mijn hersenen. Het manipuleerde mijn hersengolven om me in een bepaalde veranderde toestand te houden terwijl de operatie aan de gang was.

Ik stond op het punt in paniek te raken, maar toen de gedachte bij me opkwam, was het weer zo snel weer weg dat ik het helemaal vergat tot veel later. Ik denk dat de Antari het uit mijn geheugen heeft gewist om me niet te traumatiseren. Dit uitwissen van de mind maakte me een beetje slaperig en ik begon in en uit mijn bewustzijn te zakken. Het ene moment was ik me er heel erg van bewust dat ik aan boord was van een soort schip met een soort buitenaards wezen, en het volgende moment begon ik gewoon een normale droom te dromen. Ik had het gevoel dat ik me tussen twee verschillende realiteiten bewoog.

Toen ik me volledig bewust was, was ik me ervan bewust dat er meer Antari en andere aanwezigheden om me heen waren, maar ze waren gewoon op een andere frequentie. De Antari die mij hadden geopereerd, lijken uit de mist te komen en te gaan. De bidsprinkhaan vertelde me telepathisch dat de operatie een succes was en dat ik van de bank af kon komen en dat hij me een rondleiding door het schip zou geven. Opnieuw legde het wezen uit dat ik echt niet aan boord van een schip was dat mechanisch was, gemaakt met moeren en bouten of zelfs maar in de derde dimensie werd bediend. Het werd in plaats daarvan gemaakt van astrale plasma-achtige energie, en kwam eigenlijk uit mijn droomlichaam. Natuurlijk begreep ik dit toen niet echt, wat ze me probeerden uit te leggen, was dat ze mijn astrale lichaam, mijn droomlichaam, als een plasmascherm gebruikten. Hierop speelden ze bepaalde frequenties van energie, ideeën en dromen, die ik zou vertalen en manifesteren als een ervaring van rondlopen in een ruimteschip.

De Antari legde uit dat ik ideeën en beelden in mijn onderbewustzijn had over hoe ruimteschepen eruit zouden zien. Ze legden uit dat ze deze ideeën en beelden uit mijn onderbewustzijn hadden gehaald, en dat ze deze lucide droom van een ruimteschip hadden uitgespeeld, maar in werkelijkheid zag het er helemaal niet zo uit. Het was simpelweg opgezet als een virtuele realiteit om mijn menselijke geest iets bekends te geven, zodat ik wakker zou blijven en dingen zou meemaken die normaal mijn geest zouden wegblazen en ik zou het geheugen verliezen.

De Mantis namen me mee naar een lange gang waar de muren ook leken te zijn gemaakt van dit zachte schuim. Er waren geen scherpe randen en alles leek erg glad. Er waren geen deuren of deuropeningen als zodanig en ik kon zien hoe dit hele schip er dromerig uitzag. Het veranderde letterlijk toen mijn geest de ideeën begon te onderzoeken van waar ik naar op reis was, omdat ik wist dat wat ik zag slechts een projectie was van mijn onderbewustzijn.

Ik volgde de bidsprinkhanen naar een kamer waar niet alleen andere Antari waren, maar er waren ook andere wezens die mensen de Greys noemden. Ik ken deze wezens als de Zeta, omdat ik al veel ervaringen met ze heb gehad.

Drie Zeta zaten aan bedieningconsoles. Op schermen in de consoles waren afgeplatte kaarten van de aarde te zien. Overal op de kaart waren kleine lampjes die aan en uit zouden knipperen. De Antari vertelde me dat elk licht een persoon vertegenwoordigde zoals ik, die wakker werd. Die lichten die waren uitgeschakeld, betekenden dat de persoon nog niet was ontwaakt tot zijn ware identiteit, en die lichten die aan en uit flitsten waren degenen die net als ik begonnen te ontwaken tot hun ware identiteit en ervaringen hadden net als ik. Ik kan me niet herinneren hoeveel lichten er werkelijk waren ingeschakeld. Ik weet dat er niet veel waren. Ik had het gevoel dat dit slechts het begin was van een groots ontwaken. Bewaakte het apparaat dat ze in mijn energielichaam hadden opgewaardeerd mij op aarde?

Het volgende dat ik wist, was dat ik buiten bewustzijn raakte. Ik begon weer wakker te worden op de massagebank in de behandelkamer van mijn vriend. Ik probeerde mijn vriend uit te leggen wat ik had meegemaakt, maar ik kwam niet op woorden.

********************************************************************

From:  The Antari from Antares

By Alloya Huckfield

Copyright 2020

978-1-71662-545-9

Cover art by Jeanette Kirkham      Jeannettekirkham.com

PS from Alloya:

The Antari are very different to other beings, other beings talk in earth language and are here on different missions. The Antari are working on a different level.

Here is some art of my friend Marco who gets downloads of starcodes from the Antari that is the closest you will get to a language coming from them ..:)Militairen over “buitenaardsen en hun schepen”

Er is een boek – eigenlijk meerdere boeken – The Invasion of Earth: UFO & Extraterrestrial Contact, geschreven door de Americaan John Scott Chace. Dit boek kwam vaker ter sprake in onze samenkomsten en trainingen. Meer en meer militairen, ook in de legerleiding, spreken zich openlijk uit voor meer transparantie rondom UFO-fenomeen  (zie ook Five Star Engelse Admiraal en Commandant der Strijdkrachten over UFOs – YouTube). Dit boek is zeker een wezenlijke bijdrage daaraan.

“The Invasion of Earth” (Edition 2 – Abridged) is geen science fiction roman; in feite zijn het echte verhalen van UFO-ontmoetingen van over de hele wereld. Het bevat meer dan 400 pagina’s en staat vol met UFO-incidenten uit Europa, Zuid-Amerika, Afrika, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, de Verenigde Staten en Azië.

Onderzoek toont aan dat de afgelopen 100+ jaar UFO’s en hun inzittenden deze planeet in de gaten hebben gehouden. Dit boek is opgesteld om u de waarheid te vertellen over de realiteit van UFO’s en ons contact met buitenaardse wezens/ buitenaardsen.

De auteur heeft duizenden vrijgegeven militaire UFO-verslagen en krantenartikelen onderzocht en brengt u deze verhalen.

In van 26 hoofdstukken bespreken we veel onderwerpen, waaronder de verschillende vormen van bewijs, feitelijke militaire en civiele UFO-casussen en contact met buitenaardse wezens. De verhalen zijn boeiend en bevatten de typische “kat en muis”-games die buitenaardse piloten gebruiken wanneer ze onze straaljagers confronteren. Het is duivels dat aan de ene kant onze politie- en militaire straaljagers de UFO’s achtervolgen. Aan de andere kant achtervolgen UFO’s onze militaire en commerciële vliegtuigen. Je zult de redenen begrijpen waarom ze hier zijn, wat ze doen en de schepen die ze gebruiken.

Over de auteur: John Scott Chace is de auteur van “UFO’s in US AIRSPACE” en “Project Blue Book.” Hij is de zoon van kolonel Kapelaan Alston R. Chace (gepensioneerd USAF) en neef van kolonel Frank C. Chace (USMC). Hij was een “militaire snotaap” en woonde op veel van de bases van de Amerikaanse luchtmacht waar verschillende UFO-incidenten hebben plaatsgevonden. John werd een onderzoeker en historicus over het UFO-fenomeen na waarnemingen in Connecticut. Dit boek bevat US Air Force Project Blue Book Case en meer.

***********

Op 10 december 2020 verschenen berichten over de interview, die een andere topmilitair en nu een professor Haim Eshed (soms gespeld als Ashed) aan een dagblad in Israel gaf. Er was vrij snel een weerwoord gegeven, maar het is een aanwijzing van verschuiving, beweging op dit gebied.

Een stukje, vertaald in het Nederlands.

Heeft Israel contact met buitenaardsen gehad?

Haim Eshed, een gepensioneerde Israëlische officier en nu een professor zegt van ja, maar het was geheimgehouden, omdat “mensheid is er niet klaar voor”.

In een interview bij Yediot Aharonot (een nationaal dagblad, uitgegeven in Tel Aviv) vertelde Eshed, die bijna 30 jaar een hoofd van Ruimte Programma was, dat beide Israel en Verenigde Staten hebben jarenlange samenwerking met buitenaardsen.

87-jarige voormalige hoofd van Ruimte Afdeling bij het Ministerie van Defensie gaf meer beschrijving over specifieke soorten overeenkomsten, die gesloten waren tussen buitenaardsen en de VS, die waren schijnbaar gesloten omdat ze wilden “de bouwblokken van het universum” bestuderen. Deze samenwerking is inclusief een geheime ondergrondse basis op Mars, waar beide Amerikaanse en buitenaardse vertegenwoordigers aanwezig zijn.

Als het de waarheid is, dit zou samenkomen met het tot leven roepen van Space Krachten, de vijfde vertakking van de Amerikaanse krijgsmacht door President Donald Trump. Hoewel het niet duidelijk is, hoelang dit verband in werking was (of mogelijk is) tussen de VS en genoemde buitenaardse bondgenoten.

Eshed is overtuigd, dat Trump weet ervan en dat hij stond “op het punt” om hun aanwezigheid te openbaren. De Galactische Federatie had het hem belet, met de rede dat ze massa hysterie wilden voorkomen, want ze vonden, dat mensheid eerste moest “evolueren en een stadium bereiken waarin wij zullen… begrijpen wat ruimte en ruimteschepen zijn”, aldus Yediot Aharonot.

Op de vraag, waarom kwam hij nu met die informatie, antwoordde Eshed, dat deze timing is ondersteund door de grote mate van verandering binnen de academische wereld en hoe veel respect hij geniet bij academici.

“Had ik datgene, wat ik nu zeg, vijf jaar geleden gekomen, was ik dan in het ziekenhuis geëindigd,” legt hij aan Yediot uit. 

Hij voegde toe, dat “vandaag ontvangen ze het anders. Ik heb niets te verliezen. Ik heb mijn en onderscheidingen al gekregen; ik heb respect in buitenlandse universiteiten, waar de trend is ook aan het kantelen.”

Eshed gaf meer informatie in zijn nieuwste boek The Universe Beyond the Horizon – conversations with Professor Haim Eshed.

*******

Volledige tekst van het artikel in het Engels.

Former Israeli space security chief says aliens exist, humanity not ready

This “Galactic Federation” has supposedly been in contact with Israel and the US for years, but are keeping themselves a secret to prevent hysteria until humanity is ready.

Has the State of Israel made contact with aliens?

According to retired Israeli officer and current professor Haim Eshed, the answer is yes, but this has been kept a secret because “humanity isn’t ready.”

Speaking in an interview to Yediot Aharonot, Eshed – who served as the head of Israel’s space program for nearly 30 years and is a three-time recipient of the Israel Security Award – explained that Israel and the US have both been dealing with aliens for years.

And this by no means refers to immigrants, with Eshed clarifying the existence of a “Galactic Federation.”

The 87-year-old former head of the Defense Ministry’s Space Division gave further descriptions about exactly what sort of agreements have been made between the aliens and the US, which ostensibly have been made because they wish to research and understand “the fabric of the universe.” This cooperation includes a secret underground base on Mars, where there are American and alien representatives.

If true, this would coincide with US President Donald Trump’s creation of the Space Force as the fifth branch of the US armed forces, though it is unclear how long this sort of relationship, if any, has been going on between the US and its reported extraterrestrial allies.

But Eshed insists that Trump is aware of them, and that he was “on the verge” of disclosing their existence. However, the Galactic Federation reportedly stopped him from doing so, saying they wished to prevent mass hysteria since they felt humanity needed to “evolve and reach a stage where we will… understand what space and spaceships are,” Yediot Aharonot reported.

As for why he’s chosen to reveal this information now, Eshed explained that the timing was simply due to how much the academic landscape has changed, and how respected he is in academia.

“If I had come up with what I’m saying today five years ago, I would have been hospitalized,” he explained to Yediot.

He added that “today, they’re already talking differently. I have nothing to lose. I’ve received my degrees and awards; I am respected in universities abroad, where the trend is also changing.”

Eshed provided more information in his newest book, The Universe Beyond the Horizon – conversations with Professor Haim Eshed, along with other details such as how aliens have prevented nuclear apocalypses and “when we can jump in and visit the Men in Black.” The book is available now for NIS 98.

While it is unclear if any evidence exists that could support Eshed’s claims, they did come just ahead of a recent announcement by SpaceIL, the group behind Israel’s failed attempt to land a spacecraft on the moon in 2019.

Uploaded to social media with the text “Ready to get excited again?,” the announcement contained a 15-second video of the moon with text saying “Back to the Moon,” followed by the date of December 9, 2020.

It is likely that this is a follow up to the Beresheet spacecraft, which crashed after engineers lost contact with it just minutes before it was due to land. However, the follow up project, titled Beresheet 2, is expected to take three years to be ready.

Jerusalem Post Staff contributed to this report.

Bron: https://www.jpost.com/omg/former-israeli-space-security-chief-says-aliens-exist-humanity-not-ready-651405?fbclid=IwAR1swtzpwofLsLTVFl3aDEbAHMuW0Retxq939ihoqvn5Sf7BG0ptheH1iZk

Reply: December 10, 2020, 2:33 pm

Israeli space chief says aliens may well exist, but they haven’t met humans After retired space pioneer Haim Eshed claims aliens visited Earth, made deals with people, Isaac Ben-Israel says he went too far, but fascination with extraterrestrial life legit