Wat zijn torsievelden

※ Wat zijn torsievelden ※

Torsievelden (torsion fields) zijn microscopisch kleine wervelingen van ruimte die ontstaan ​​rond een roterend object. Omdat de atomen en moleculen van een stof een bepaalde spin (impulsmoment) hebben, verschijnen er torsievelden om hen heen en herhalen de vorm van dit object. Als het object zich bijvoorbeeld in de ruimte bevond en werd verwijderd, blijft het torsieveld lang bestaan. Voor een torsieveld doet afstand er niet toe. Het wordt vrijwel onmiddellijk overgedragen van het ene punt in het universum naar het andere.

Eigenschappen van torsievelden (ToV):

– de kwaliteit hebben van een hologram;

– Informatieprints maken, informatie opslaan en verzenden;

– De voortplantingssnelheid van torsiegolven is veel hoger dan de lichtsnelheid, ze kunnen ogenblikkelijk overal in het heelal verschijnen;

– ToV hebben een hoog penetrerend vermogen, waar er geen materiële barrières voor zijn; – Heb een herinnering; – Het maakt niet uit in welke tijdsrichting ze bewegen. De intensiteit en activiteit van ToV is niet afhankelijk van afstand en tijd;

– ToV met dezelfde ladingen trekken aan, verschillende stoten af.

Een torsieveld is een informatiekiem, dat wil zeggen een afdruk van een fysiek object. Het maakt niet uit of dit object zich in het verleden, het heden of de toekomst bevindt – helderzienden kunnen het informatieveld (torsie) lezen. Het belangrijkste dat je moet begrijpen uit de theorie van het torsieveld voor toepassing in het leven, is dat het denken een torsiestructuur is. Gedachte zijn elektrische impulsen die langs de neurale verbindingen van de hersenen bewegen, bijvoorbeeld: wanneer een persoon spreekt, treedt luchtverdichting op, waarbij heterogeniteit wordt gecreëerd. Waar een geluidsgolf bestaat, verschijnen daar torsievelden. Met andere woorden, elke structuur die op Aarde is gebouwd, elke lijn op papier, een geschreven woord of zelfs een brief – om nog maar te zwijgen van een boek – schendt de homogeniteit van de fysieke vacuümruimte en reageert hierop door een torsieveld te creëren (het zogenaamde vormeffect).

Waarschijnlijk waren de eerste torsiegeneratoren die het vormeffect gebruikten, piramides als religieuze gebouwen in Egypte en andere landen, evenals torenspitsen en koepels van tempels. En zo creëert het denken een informatieveld (torsieveld). Een torsieveld is een structuur die, inwerkend op de ruimte, leidt tot een verstoring van de velden van fysieke materie en tot de informatie die door het torsieveld wordt meegebracht. Bij veelvuldige concentratie van gedachten van een bepaalde kwaliteit worden torsievelden over elkaar heen gelegd en dit leidt tot de geboorte van een object in de fysieke werkelijkheid.

Energie + informatie = energie-informatie.

Alle objecten in het heelal hebben een energie-informatiestructuur. De fysieke manifestatie van enige substantie zal niet plaatsvinden voordat het energieframe van de vereiste vorm is gecreëerd. En het energie-informatieve frame is het torsieveld van het object.

En als laatste, de invloed van het WOORD op het menselijk DNA. Het genetisch apparaat heeft het vermogen om te denken, d.w.z. DNA neemt spraak en de betekenis ervan waar, dus het genetisch apparaat is helemaal niet onverschillig voor wat we zeggen, welke films we kijken, wat we denken. Alles is geprint in het golfgenoom, d.w.z. een genetisch golfprogramma dat de erfelijkheid van elke cel in een of andere richting verandert. Woorden kunnen worden weergegeven in de vorm van elektromagnetische trillingen die de eigenschappen en structuur van DNA-moleculen rechtstreeks beïnvloeden. Het zijn deze moleculen die verantwoordelijk zijn voor erfelijkheid. Als spraak verzadigd is met negatieve woordformaties, begint de structuur van het DNA te veranderen en wordt het overgedragen aan nakomelingen die al vervormd zijn. De opeenstapeling van dergelijke negatieve eigenschappen kan een “zelfliquidatieprogramma” worden genoemd.

(Publicatie van Eduard Gordikov, vertaling uit het Russisch)


Dogon-volk: Legende van Sirius sterrenstelsel

Het Dogon-volk (Mali, West Afrika) met wie de Franse antropologen Griaule en Germaine Dieterlen in de jaren dertig en veertig samenwerkten, hadden een systeem van tekens dat in de duizenden liep, inclusief ‘hun eigen systemen van astronomie en kalendermetingen, berekeningsmethoden en uitgebreide anatomische en fysiologische kennis”, inclusief geneeskunde.

De belangrijkste spirituele figuren in de religie waren de Nummo / Nommo-tweeling. Volgens Ogotemmêli’s (wie zelf de stamoudste was en zijn kennis met de Franse antropoloog deelde) beschrijving van hen waren de Nummo, die hij ook wel de Slang noemde, amfibieën die vaak werden vergeleken met slangen, hagedissen, kameleons en af ​​en toe de zoogdieren luiaards (omdat ze langzaam bewegen en een vormloze nek hebben). Ze werden ook beschreven als vissen die op het land kunnen lopen; als ze aan land waren, stonden de Nummo rechtop op hun staart. De huid van de Nummos was voornamelijk groen, maar net als de kameleon veranderde hij soms van kleur. Soms zou de huid alle kleuren van de regenboog hebben.  

In andere gevallen werd naar de Nummo verwezen als “Water Spirits”. Nummo worden beschreven niet als mannelijke of vrouwelijke wezens, maar als androgyne wezens met kenmerken van beide seksen.  

 Ze werden voornamelijk gesymboliseerd door de zon, een vrouwelijk symbool in de Dogon traditie. In de Dogon-taal had de naam van de zon (‘nay’) dezelfde wortel als ‘moeder’ (‘na’) en ‘koe’ (‘nā’). Ze werden gesymboliseerd door de kleur rood, een vrouwelijk symbool.

In de eerste instantie waren de meeste wezens in de wereld, volgens Dogon, androgyn. Steeds waren er tweelingen geboren en daardoor was er balans in dualiteit. Maar de eerste wezen, die geboren was, was al vanaf zijn geboorte alleen, geen tweeling. Hij werd genoemd “een bleke vos” en soms een ‘jackhals’. Zijn “niet-tweeling” geboorte en ook alle daden, die “de bleke vos” zou hebben uitgehaald waren de eerste tekenen van de verstoorde balans in deze wereld.

De kleur wit symboliseert het mannelijke. Een van de belangrijkste festivals bij Dogon heet Sigui (klinkt als ‘Sigi’) festival en is verbonden met het mannelijke. Het wordt gehouden eens in de zestig jaar en wordt geassocieerd met de dood en herschepping op Aarde. Het hart van het festival is de viering van de volle rotatie van de ster Sirius B, de witte dwerg, rondom Sirius A. Het is een mysterie, hoe het volk van Dogon aan hun kennis kwam over deze ster, die pas veel later met geavanceerde telescopen ontdekt was.

De Dogon-religie was gericht op dit verlies van tweeling- of androgynie. Griaule beschrijft het in deze passage: “De meeste gesprekken met Ogotemmêli gingen inderdaad grotendeels over tweelingen en over de behoefte aan dualiteit en de verdubbeling van individuele levens. De acht oorspronkelijke voorouders waren eigenlijk acht paren … Maar na deze generatie werden mensen meestal alleen geboren. De Dogon-religie en de Dogon-filosofie spraken beide over een kwellend gevoel van het verlies van oorspronkelijke tweeling-zijn. De hemelse machten zelf waren tweeledig, en in hun aardse manifestaties kwamen ze constant in paren …” (uit Griaule, Marcel (1970) [1965]. Conversations With Ogotemmêli: an Introduction To Dogon Religious Ideas.)

Hier zijn enkele opmerkelijke begrippen en vertellingen van Dogon, vastgesteld ook in hun tekeningen:

 • De planeten in ons zonnestelsel om de zon draaide, dat Jupiter vier manen en Saturnus ringen had.
 • Het startsein voor het Sigui-festival zou bepaald worden door de uiterst kleine en zware ster Po Tolo (‘Digitaria ster’) die in 50 jaar tijd een ovale baan beschrijft om de heldere ster Sigi Tolo (‘Sigui ster’ = Sirius).
 • In deze kleine en onzichtbare ster (het ‘Ei van de wereld’) zou de kiem en de oorsprong van alles besloten liggen.
 • Het zou tegelijk de meest zware ster (480 ezelsvrachten!) alsmede de allerkleinste ster (niet groter dan een ossenhuid!) in het universum zijn.
 • Ondanks haar baan om Sirius zou zij tevens de spil van het universum zijn waaromheen alles draait. Naast de ster Digitaria zou er nog een derde ster in het spel zijn: de ster Emme Ya Tolo (‘Sorghum Vrouw ster’) die ook in 50 jaar en op 90 graden afstand van Digitaria een wat grotere ovale baan om Sirius beschrijft.  
 • Deze ster, viermaal zo licht als Digitaria en groter in omvang, heeft zelf ook weer een begeleider Nyân Tolo (‘Ster der Vrouwen’).
 • Po Tolo is ‘De ster van een diep begin’. Po Tolo is de eerste van alle sterren; het was geboren nadat de Po (galactische kern) zijn taak heeft volbracht. Po Tolo wordt gezien als een tweeling van Po, wat betekent, dat zwarte sterren als Sirius B zich gedragen praktisch gelijk aan Zwarte gaten (Black Holes)
 • Po betekent “zaadjes”. Po is ook “Het Ei van de Wereld”) genoemd. Dogon beschrijft de Po als het kleinste element van de wereld, ze zeggen, dat het is “onzichtbaar en in het centrum”. Het draait en verstrooit deeltjes van materie in een melodieuze en lichtgevende beweging, maar blijven zelf ongezien en ongehoord (= frequenties!).
 • De Dogon zeggen, dat Amma (= het bewustzijn van de schepping en van alle wezens) heeft zijn “woord”, eigenlijk zeven woorden, in de Po geplaatst. Het maakte het tot “een beeld van de schepper” en “de baarmoeder van Amma”.
 • Plotseling barstte de Po los en werden acht nieuwe zaden gecreëerd. Amma plantte deze zaden in zijn ei nabij de sleutelbeenderen van de Po. Met deze acht zaden was Amma van plan acht hemelse wezens te creëren – vier mannelijke en vier vrouwelijke. De Dogon noemden deze wezens de Nommo Anagonno, het best vertaald als ‘Het woord (Nommo) dat de vis-mens werd’ (Anagonno). De Nommo zijn de eerste wezens die door Amma zijn gemaakt, en het zijn amfibische hemelse wezens. De Nommo komt overeen met de Kemetic van oude Egypte –  Khem-Anu.
 • Deze acht wezens zouden Amma’s perfecte schepping worden. Als zus en broer en toch man en vrouw, zouden de vier vistweelingen elkaar vruchtbaar, compleet en gezegend maken met hemels geluk en vervulling. Een van de mannelijke tweelingen – Ogo (de Kemetic Set) – werd echter ongeduldig terwijl hij wachtte tot zijn vrouwelijke tweeling rijp zou worden. Ogo besloot in opstand te komen bij Amma. Hij sprong uit zijn hemelse baarmoeder en stal delen van zijn eigen placenta. Hij begon toen met het creëren en pro-creëren met zijn eigen placenta in een poging zijn eigen kleine wereld opnieuw te creëren. Zijn gestolen placenta werd onrein en zijn daden verstoorde de goddelijke orde van Amma. De Dogon zeggen dat onze zon – die ze Nay noemen – de gestolen placenta is, en dat planeet Aarde de rebellenwereld is die door Ogo is opgericht.

Bronnen: FACTOR MAYA: Dogon Tribe: Legend of the Sirius Star System

Dogon people – Wikipedia

Sirius en de Dogon – Stichting Skepsis

West African Traditional Music – Dogon Tribal Dance  https://www.youtube.com/watch?v=eehp2rbv9n0

Dogon tribe & the Sirius mystery  https://www.youtube.com/watch?v=kzQ3lmB8_pU

Pictures of mali – dogon 2 (travel-pictures-gallery.com)


Een betekenisvol gesprek

(door Ad Broere) Twee vrouwen, een man en een gespreksleidster, bij elkaar in een bijzonder interview. Een vrouwelijke huisarts, die vijfendertig jaar praktijkervaring heeft, een medisch onderzoeksjournaliste, die kan bogen op een langjarige ervaring en veel publicaties en een econoom met meer dan dertig jaar ervaring in bedrijfsleven, bankwezen en onderwijs. De interviewster is een gespreksleidster, die door de jaren een veelheid van spraakmakende mensen interviewde, die actief zijn op diverse gebieden in de samenleving.

De namen:

Berber Pieksma, huisarts. Zij heeft zich openlijk gekeerd tegen het coronabeleid. Ze heeft de moed om haar visie onder woorden te brengen. Berber is dochter van een van de verzetshelden uit WOII. Vrijspreken zit haar daarom in de genen.

Désirée Röver, medisch onderzoeksjournaliste, verloor haar zoon op jonge leeftijd als gevolg van vaccinatieschade. Zij heeft een diepgaande studie gedaan naar vaccinaties, vaccins, het nut van vaccinaties en de gevolgen ervan. Haar kennis over dit onderwerp is diepgaand. Dit is de reden waarom zij wordt gemarginaliseerd en weggehoond. Haar informatie past niet in het beeld dat de farmaceutische industrie wil ophangen over vaccinatie.

Ad Broere, econoom en auteur, richtte zich in 2006 na een veelzijdige loopbaan van dertig jaar geheel op onderzoek, schrijven en spreken naar en over hoe de menselijke maat in de economie kan worden hersteld. Zijn boeken zijn confronterend en nodigen uit om na te denken over onze eigen houding naar economie en samenleving.

Op 28 januari 2021 vond er een interessant gesprek tussen deze drie spraakmakende mensen plaats, kundig geleid door Patricia Mensink In het gesprek belichtte elk van de drie vanuit hun vakgebied de implicaties van de covid crisis. Het leverde belangrijke informatie op, die in het mediageweld te weinig aan bod komt. Daarin kan dan nu verandering komen, door het gesprek te beluisteren en te delen met wie er belangstelling voor heeft.

Hieronder staat het interview:

Bron: https://adbroere.nl/web/audio/een-betekenisvol-gesprek.php


First encounter with the Antari

Dit is een feitelijk verhaal over een ontmoeting met een multidimentionale beschaving van Antari uit Antares. Eerst komt de originele Engelse tekst, daaronder is een Nederlandse vertaling.

From the Introduction

(a chapter from a book by Alloya Huckfield,  with author’s permission) This book is a sharing of my experience of working with 11th dimensional beings called the Antari who come from the star collective Antares. It is a Light Body manual containing information about the various layers of the Auric Field or Plasma Sheath. It describes in detail the various layers and their functions.

The Antari describe the mechanism of the conversion of energy into Light via several different light devices within the Kether (outer layer) of the Auric Field.

The Antari are on a mission to assist us in transforming our energy body to be able to accept high vibrational star codes from higher dimensions. Within this book it is hoped that a glimpse into the workings of the Light body is achieved.

First encounter with the Antari

I met the Antari for the first time during a kinesiology session. A friend of mine was training to become a qualified Kinesiologist and she needed volunteers to practice upon. I volunteered for a rebalance session. Kinesiology is a muscle testing procedure, a simple diagnostic tool that allows the practitioner to identify stresses within the energy body.

The healing room was warm and gently lit by candles. In the centre of the room she had a white leather massage couch, and to the side there was a large table covered in crystals. Whilst gazing at the crystals, I was drawn towards a beautiful white crystal, Selenite. I always had the permission to touch the crystals in the past. So I reached out to take hold of the selenite and as I did my friend shouted, “No! Do not touch it yet”. I pulled my hand away and asked why I was not allowed to touch the stone? She told me she just intuitively knew I was not to touch it, and she knew it would be part of the kinesiology rebalancing.

I lay down on the couch and made myself comfortable and I closed my eyes and I just simply relaxed and my friend began the kinesiology rebalancing. For the first 10 to 15 minutes I was just simply in a relaxed state. We had finished talking a little about our day, and I was relaxing into the session. Sometimes certain crystals are required to be placed upon certain meridian points on the body. When the kinesiologist tests for this, they simply place their hand over certain crystals and then just test the person’s muscles to see whether this is the appropriate crystal. It was no surprise to either of us that

the crystal that I needed was in fact Selenite.

As soon as the crystal was placed at my head, I felt a strange feeling of movement. I felt very dreamy and was obviously moving into an altered state of consciousness. I felt the couch beneath me move forward. Then I could see lights moving quickly over me. I was not totally asleep. I was not dreaming, but I wasn’t totally awake and conscious either. It was like I was in two places at once. My physical human self was lying on a massage couch in my friends healing room here in the third dimension, but I felt disassociated from that and I was travelling in my astral body.

At first I seemed to drift in and out of this altered state of disassociation. Initially I did not recognize what was going on, other than this strange feeling like the couch was moving. Then it occurred to me that there were overhead lights passing above, which was impossible because my friend only had candles in the room. As I thought to myself this is very strange, I felt like I was actually being pushed down a corridor with lights flying over my head. I sat up to find myself travelling at a great speed down a white light tunnel with bright lights which only got brighter until I lost consciousness in a flash of brilliant blinding light.

When I regained consciousness I was lying down on a couch that came out from the wall. Everywhere was bathed in a golden light that didn’t seem to source from anywhere. It was very misty in the peripheral of my vision, and yet, I knew this was not a dream. I could feel that I was no longer lying on the massage couch, as this couch was made from some sort of soft pliable foam, it did not seem to have any edges between the couch and the wall but was one smooth surface, as if it was all molded in one.

I looked to the side and out of the golden haze came a beautiful being. The being was made up of white misty light which was made up of spinning golden molecules that resembled galaxies revolving around a central sun in the heart area. Its body reminded me of a Praying Mantis. Its head was very elongated and sat upon a long thin slender neck. Its eyes were so beautiful, with a loving gaze that almost made me swoon, they were bright turquoise. Its body was transparent and I could see a turquoise nervous system running through its body emitting sparks of phosphorus light from within the nodes or meridians points. It was a humanoid like insect Mantis being.

With the most loving of energy, the Antari telepathically said, “Oh, you are awake. You seem to wake up more and more these days.” I felt like this Being was a long lost friend. I was very pleased to see it and wanted to jump off the couch and throw my arms around it.

The Mantis Being telepathically told me I was to lie still, as I was having an operation and I should look down at my body. I did not see my physical body but my etherical one. I was open from my throat to my navel, I could see inside. There was no blood or organs but only the etherical blueprint or framework of my internal organs.

The Mantis being explained that all I was seeing was a lucid dream, a symbolic dream to explain something to my human mind which would normally find these kinds of experiences unbelievable and this would normally send the person into unconsciousness.

Why did the Antari say “Oh, you are awake? You seem to wake up more and more these days.” Were they implying I had been with them before, but did not remain conscious or awake enough to remember them?

The Antari had an amazing ability to change their arms and fingers into surgical instruments, a scalpel or scissors and even a laser beam. I watched with amazement as they took what looked like a burnt out fuse from out of my body and put a new one in.

It was in a specific place just under my rib cage in the very centre of the sternum. A place where there is a small bone, a small boney node. The burnt out fuse looked like it was made of glass with wires and small crystals inside like an implant or device. Once the Mantis Being had removed it, it was replaced with a new one which had electrical golden light running through a similar device.

The Mantis being then made almost a smiling face and then showed its finger which glowed with light and quickly sealed up my body and it once again began to look more physical and solid. The entire time this operation was going on I was aware that there was a being standing behind my head. The Mantis being told me not to look at this being, as I would find its appearance scary, of course I looked. It looked like a huge spider, not exactly like a spider it seemed to be half biological looking and half machine. It had its legs in certain parts of my brain. It was manipulating my brain waves to keep me in a certain altered state whilst the operation was going on.

I was about to freak out but as the thought came into my mind, it was gone again so fast I completely forgot about it until much later. I think the Antari wiped it from my memory so as not to traumatize me. This wiping of the mind began to make me a little sleepy and I began to dip in and out of consciousness. One minute I was very aware that I was aboard some kind of ship with some kind of alien being, and the next minute I began to dream just a normal dream. I felt like I was moving between two different realities.

When I was fully conscious, I was aware that there were more Antari and other presences around me, but they were just simply on a different frequency. The Antari who had operated on me seem to come and go from the mist. The Mantis being telepathically told me that the operation was a success, and I could get down from the couch and it would give me a guided tour of the ship. Once again the being explained that really I was not aboard a ship that was mechanical made with nuts and bolts or even operated in the third dimension. It was instead created from astral plasma like energy, and was actually coming from my dream body. Of course I did not really understand this at the time, what they were trying to explain to me, was that they were using my astral body, my dream body, like a plasma screen. On this they were playing certain frequencies of energy, ideas and dreams, which I would translate, and manifest, as an experience of walking around a spaceship.

The Antari explained that I had ideas and images in my subconscious mind on how spaceships would look. They explained that they had taken these ideas and images from my subconscious mind, and they had played out this lucid dream of a spaceship, but in truth it didn’t really look like this at all. It was simply set up as a virtual reality to provide my human mind with something familiar, in order that I would stay awake and experience things that would normally blow my mind away and I would lose recall.

The Mantis being took me into a long corridor where the walls also seemed like they were made out of this soft foam. There were no sharp edges and everything seemed very smooth. There were no doors or doorways as such and I could see how this entire ship was dream- like. It was literally morphing as my mind began to explore the ideas of what it was that I was traveling in, because I knew that what I was seeing was only a projection from my subconscious mind.

I followed the Mantis into a room where there were not only other Antari, but there were also other beings which people called the Greys. I know these beings as the Zeta, because I have had many experiences with them before.

Three Zeta sat at consoles. On screens within the consoles, there were flattened out maps of the Earth. All over the map there were little lights that would blink on and off. The Antari communicated to me that each light represented a person like myself, who were waking up. Those lights which were turned off meant that the person had not awoken to their true identity yet, and those lights that were flashing on and off were those who like myself were beginning to wake up to their true identity and were having experiences just like me. I do not remember how many lights were actually turned on; I know that there was not many. I had the feeling that this was only the beginning of a great awakening. Was the device they upgraded in my energy body monitoring me on the earth?

The next thing I knew I had obviously lost consciousness. I had begun to wake up back on the massage couch in my friend’s healing room. I tried to explain to my friend what I had experienced but I was totally lost for words.

======================================================================================================================================================

Nederlandse vertaling (geautomatiseerd)

Uit de introductie

Dit boek is een deel van mijn ervaring van het werken met 11 dimensionale wezens genaamd de Antari die afkomstig zijn van het sterrencollectief Antares. Het is een handleiding voor het lichtlichaam met informatie over de verschillende lagen van het auraveld of de plasmaschil. Het beschrijft in detail de verschillende lagen en hun functies.

De Antari beschrijven het mechanisme van de omzetting van energie in Licht via verschillende lichtapparaten binnen de Kether (buitenste laag) van het Aurische Veld.

De Antari zijn op een missie om ons te helpen bij het transformeren van ons energielichaam om in staat te zijn om hoog frequente stercodes uit hogere dimensies te ontvangen. Binnen dit boek wordt gehoopt dat een glimp in de werking van het Lichtlichaam wordt verkregen.

Eerste ontmoeting met de Antari

Ik ontmoette de Antari voor het eerst tijdens een kinesiologie sessie. Een vriendin van mij volgde een opleiding tot gekwalificeerde kinesioloog en ze had vrijwilligers nodig om op te oefenen. Ik bood me aan voor een evenwichtssessie. Kinesiologie is een spiertestprocedure, een eenvoudig diagnostisch hulpmiddel waarmee de beoefenaar spanningen in het energielichaam kan identificeren.

De behandelkamer was warm en zacht verlicht door kaarsen. In het midden van de kamer had ze een witte leren massagebank en aan de zijkant stond een grote tafel bedekt met kristallen. Terwijl ik naar de kristallen staarde, werd ik aangetrokken door een prachtig wit kristal, seleniet. Ik heb in het verleden altijd de toestemming gehad om de kristallen aan te raken. Dus stak ik mijn hand uit om de seleniet vast te pakken en terwijl ik dat deed riep mijn vriend: “Nee! Raak het nog niet aan ”. Ik trok mijn hand weg en vroeg waarom ik de steen niet mocht aanraken? Ze vertelde me dat ze gewoon intuïtief wist dat ik het niet mocht aanraken, en ze wist dat het deel zou uitmaken van het evenwicht van de kinesiologie.

Ik ging op de bank liggen en maakte het mezelf gemakkelijk en ik sloot mijn ogen en ik ontspande me gewoon en mijn vriend begon de kinesiologie opnieuw in evenwicht te brengen. De eerste 10 tot 15 minuten was ik gewoon in een ontspannen toestand. We waren klaar met praten over onze dag en ik ontspande me in de sessie. Soms moeten bepaalde kristallen op bepaalde meridiaan punten op het lichaam worden geplaatst. Wanneer de kinesioloog dit test, leggen ze eenvoudig hun hand over bepaalde kristallen en testen vervolgens de spieren van de persoon om te zien of dit het juiste kristal is. Dat was voor ons geen van beiden een verrassing, het kristal dat ik nodig had, was in feite seleniet.

Zodra het kristal op mijn hoofd was geplaatst, voelde ik een vreemd gevoel van beweging. Ik voelde me erg dromerig en ging duidelijk naar een andere bewustzijnsstaat. Ik voelde de bank onder me naar voren schuiven. Toen zag ik de lichten snel over me heen bewegen. Ik sliep niet helemaal. Ik droomde niet, maar ik was ook niet helemaal wakker en bewust. Het was alsof ik op twee plaatsen tegelijk was. Mijn fysieke menselijke zelf lag op een massagebank in de behandelkamer van mijn vrienden hier in de derde dimensie, maar ik voelde me daarvan losgekoppeld en ik reisde in mijn astrale lichaam.

In het begin leek ik in en uit deze veranderde staat van dissociatie te drijven. In eerste instantie herkende ik niet wat er aan de hand was, behalve dit vreemde gevoel alsof de bank bewoog. Toen viel het me op dat er bovenlichten boven passeerden, wat onmogelijk was omdat mijn vriend alleen kaarsen in de kamer had. Omdat ik bij mezelf dacht dat dit heel vreemd is, had ik het gevoel dat ik eigenlijk door een gang werd geduwd met lichten die boven mijn hoofd vlogen. Ik ging rechtop zitten en merkte dat ik met grote snelheid door een tunnel met wit licht reed met felle lichten die alleen maar helderder werden totdat ik het bewustzijn verloor in een flits van schitterend verblindend licht.

Toen ik weer bij bewustzijn kwam, lag ik op een bank die uit de muur kwam. Alles werd omhuld in een gouden licht dat nergens vandaan leek te komen. Het was erg mistig aan de rand van mijn zicht, en toch wist ik dat dit geen droom was. Ik voelde dat ik niet meer op de massagebank lag, aangezien deze bank was gemaakt van een soort zacht buigzaam schuim, het leek geen randen te hebben tussen de bank en de muur, maar het was één glad oppervlak, alsof het was allemaal in één stuk gegoten.

Ik keek opzij en uit de gouden waas kwam er een ​​prachtig wezen. Het wezen leek uit wit mistig licht te zijn dat bestond uit ronddraaiende gouden moleculen die leken op melkwegstelsels die rond een centrale zon in het hartgebied draaiden. Zijn lichaam deed me denken aan een bidsprinkhaan. Zijn hoofd was erg langwerpig en zat op een lange dunne slanke nek. Zijn ogen waren zo mooi, met een liefdevolle blik die me bijna deed zwijmelen, ze waren helder turkoois. Zijn lichaam was transparant en ik kon een turkoois zenuwstelsel door zijn lichaam zien stromen en vonken van fosforlicht uitstoten vanuit de knooppunten of meridianen. Het was een mensachtig insect als een Mantis-wezen.

Met de meest liefdevolle energie zeiden de Antari telepathisch: “Oh, je bent wakker. Je lijkt tegenwoordig steeds meer wakker te worden. “Ik voelde me alsof dit Wezen een lang verloren vriend was. Ik was erg blij om het te zien en wilde van de bank springen en mijn armen eromheen slaan.

Het Mantis-wezen vertelde me telepathisch dat ik stil moest blijven liggen, omdat ik een operatie onderging en ik naar mijn lichaam moest kijken. Ik zag niet mijn fysieke lichaam maar mijn etherische lichaam. Ik was open van mijn keel tot mijn navel, ik kon naar binnen kijken. Er was geen bloed of organen, maar alleen de etherische blauwdruk of het raamwerk van mijn interne organen.

De bidsprinkhaan legde uit dat alles wat ik zag een lucide droom was, een symbolische droom om iets aan mijn menselijke geest uit te leggen dat dit soort ervaringen normaal gesproken ongelooflijk zou vinden en dit zou de persoon normaal gesproken bewusteloos maken.

Waarom zei de Antari: “Oh, je bent wakker? Je lijkt tegenwoordig steeds vaker wakker te worden. ” Bedoelde ze daarmee, dat ik eerder bij hen was geweest, maar niet genoeg bewust of wakker bleef om het te onthouden?

De Antari hadden een verbazingwekkend vermogen om hun armen en vingers te veranderen in chirurgische instrumenten, een scalpel of schaar en zelfs een laserstraal. Ik keek met verbazing toe hoe ze iets wat eruitzag als een doorgebrande zekering uit mijn lichaam haalden en er een nieuwe in stopten.

Het was op een specifieke plek net onder mijn ribbenkast in het midden van het borstbeen. Een plek waar een klein bot is, een klein botknooppunt. De doorgebrande zekering zag eruit alsof die van glas was gemaakt met daarin draden en kleine kristallen, zoals een implantaat of apparaat. Toen het Mantiswezen het eenmaal had verwijderd, werd het vervangen door een nieuw exemplaar waarvan het elektrische gouden licht door een soortgelijk apparaat stroomde.

Het wezen van de bidsprinkhaan trok toen bijna een lachend gezicht en toonde toen zijn vinger die gloeide van het licht en verzegelde snel mijn lichaam en het er weer fysieker en steviger uitzag. De hele tijd dat deze operatie gaande was, was ik me ervan bewust dat er een wezen achter mijn hoofd stond. Het wezen van de bidsprinkhaan vertelde me om niet naar dit wezen te kijken, omdat ik zijn uiterlijk eng zou vinden, natuurlijk keek ik. Het zag eruit als een enorme spin, niet echt als een spin, het leek half biologisch en half machine. Het had zijn ledematen in bepaalde delen van mijn hersenen. Het manipuleerde mijn hersengolven om me in een bepaalde veranderde toestand te houden terwijl de operatie aan de gang was.

Ik stond op het punt in paniek te raken, maar toen de gedachte bij me opkwam, was het weer zo snel weer weg dat ik het helemaal vergat tot veel later. Ik denk dat de Antari het uit mijn geheugen heeft gewist om me niet te traumatiseren. Dit uitwissen van de mind maakte me een beetje slaperig en ik begon in en uit mijn bewustzijn te zakken. Het ene moment was ik me er heel erg van bewust dat ik aan boord was van een soort schip met een soort buitenaards wezen, en het volgende moment begon ik gewoon een normale droom te dromen. Ik had het gevoel dat ik me tussen twee verschillende realiteiten bewoog.

Toen ik me volledig bewust was, was ik me ervan bewust dat er meer Antari en andere aanwezigheden om me heen waren, maar ze waren gewoon op een andere frequentie. De Antari die mij hadden geopereerd, lijken uit de mist te komen en te gaan. De bidsprinkhaan vertelde me telepathisch dat de operatie een succes was en dat ik van de bank af kon komen en dat hij me een rondleiding door het schip zou geven. Opnieuw legde het wezen uit dat ik echt niet aan boord van een schip was dat mechanisch was, gemaakt met moeren en bouten of zelfs maar in de derde dimensie werd bediend. Het werd in plaats daarvan gemaakt van astrale plasma-achtige energie, en kwam eigenlijk uit mijn droomlichaam. Natuurlijk begreep ik dit toen niet echt, wat ze me probeerden uit te leggen, was dat ze mijn astrale lichaam, mijn droomlichaam, als een plasmascherm gebruikten. Hierop speelden ze bepaalde frequenties van energie, ideeën en dromen, die ik zou vertalen en manifesteren als een ervaring van rondlopen in een ruimteschip.

De Antari legde uit dat ik ideeën en beelden in mijn onderbewustzijn had over hoe ruimteschepen eruit zouden zien. Ze legden uit dat ze deze ideeën en beelden uit mijn onderbewustzijn hadden gehaald, en dat ze deze lucide droom van een ruimteschip hadden uitgespeeld, maar in werkelijkheid zag het er helemaal niet zo uit. Het was simpelweg opgezet als een virtuele realiteit om mijn menselijke geest iets bekends te geven, zodat ik wakker zou blijven en dingen zou meemaken die normaal mijn geest zouden wegblazen en ik zou het geheugen verliezen.

De Mantis namen me mee naar een lange gang waar de muren ook leken te zijn gemaakt van dit zachte schuim. Er waren geen scherpe randen en alles leek erg glad. Er waren geen deuren of deuropeningen als zodanig en ik kon zien hoe dit hele schip er dromerig uitzag. Het veranderde letterlijk toen mijn geest de ideeën begon te onderzoeken van waar ik naar op reis was, omdat ik wist dat wat ik zag slechts een projectie was van mijn onderbewustzijn.

Ik volgde de bidsprinkhanen naar een kamer waar niet alleen andere Antari waren, maar er waren ook andere wezens die mensen de Greys noemden. Ik ken deze wezens als de Zeta, omdat ik al veel ervaringen met ze heb gehad.

Drie Zeta zaten aan bedieningconsoles. Op schermen in de consoles waren afgeplatte kaarten van de aarde te zien. Overal op de kaart waren kleine lampjes die aan en uit zouden knipperen. De Antari vertelde me dat elk licht een persoon vertegenwoordigde zoals ik, die wakker werd. Die lichten die waren uitgeschakeld, betekenden dat de persoon nog niet was ontwaakt tot zijn ware identiteit, en die lichten die aan en uit flitsten waren degenen die net als ik begonnen te ontwaken tot hun ware identiteit en ervaringen hadden net als ik. Ik kan me niet herinneren hoeveel lichten er werkelijk waren ingeschakeld. Ik weet dat er niet veel waren. Ik had het gevoel dat dit slechts het begin was van een groots ontwaken. Bewaakte het apparaat dat ze in mijn energielichaam hadden opgewaardeerd mij op aarde?

Het volgende dat ik wist, was dat ik buiten bewustzijn raakte. Ik begon weer wakker te worden op de massagebank in de behandelkamer van mijn vriend. Ik probeerde mijn vriend uit te leggen wat ik had meegemaakt, maar ik kwam niet op woorden.

********************************************************************

From:  The Antari from Antares

By Alloya Huckfield

Copyright 2020

978-1-71662-545-9

Cover art by Jeanette Kirkham      Jeannettekirkham.com

PS from Alloya:

The Antari are very different to other beings, other beings talk in earth language and are here on different missions. The Antari are working on a different level.

Here is some art of my friend Marco who gets downloads of starcodes from the Antari that is the closest you will get to a language coming from them ..:)Militairen over “buitenaardsen en hun schepen”

Er is een boek – eigenlijk meerdere boeken – The Invasion of Earth: UFO & Extraterrestrial Contact, geschreven door de Americaan John Scott Chace. Dit boek kwam vaker ter sprake in onze samenkomsten en trainingen. Meer en meer militairen, ook in de legerleiding, spreken zich openlijk uit voor meer transparantie rondom UFO-fenomeen  (zie ook Five Star Engelse Admiraal en Commandant der Strijdkrachten over UFOs – YouTube). Dit boek is zeker een wezenlijke bijdrage daaraan.

“The Invasion of Earth” (Edition 2 – Abridged) is geen science fiction roman; in feite zijn het echte verhalen van UFO-ontmoetingen van over de hele wereld. Het bevat meer dan 400 pagina’s en staat vol met UFO-incidenten uit Europa, Zuid-Amerika, Afrika, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, de Verenigde Staten en Azië.

Onderzoek toont aan dat de afgelopen 100+ jaar UFO’s en hun inzittenden deze planeet in de gaten hebben gehouden. Dit boek is opgesteld om u de waarheid te vertellen over de realiteit van UFO’s en ons contact met buitenaardse wezens/ buitenaardsen.

De auteur heeft duizenden vrijgegeven militaire UFO-verslagen en krantenartikelen onderzocht en brengt u deze verhalen.

In van 26 hoofdstukken bespreken we veel onderwerpen, waaronder de verschillende vormen van bewijs, feitelijke militaire en civiele UFO-casussen en contact met buitenaardse wezens. De verhalen zijn boeiend en bevatten de typische “kat en muis”-games die buitenaardse piloten gebruiken wanneer ze onze straaljagers confronteren. Het is duivels dat aan de ene kant onze politie- en militaire straaljagers de UFO’s achtervolgen. Aan de andere kant achtervolgen UFO’s onze militaire en commerciële vliegtuigen. Je zult de redenen begrijpen waarom ze hier zijn, wat ze doen en de schepen die ze gebruiken.

Over de auteur: John Scott Chace is de auteur van “UFO’s in US AIRSPACE” en “Project Blue Book.” Hij is de zoon van kolonel Kapelaan Alston R. Chace (gepensioneerd USAF) en neef van kolonel Frank C. Chace (USMC). Hij was een “militaire snotaap” en woonde op veel van de bases van de Amerikaanse luchtmacht waar verschillende UFO-incidenten hebben plaatsgevonden. John werd een onderzoeker en historicus over het UFO-fenomeen na waarnemingen in Connecticut. Dit boek bevat US Air Force Project Blue Book Case en meer.

***********

Op 10 december 2020 verschenen berichten over de interview, die een andere topmilitair en nu een professor Haim Eshed (soms gespeld als Ashed) aan een dagblad in Israel gaf. Er was vrij snel een weerwoord gegeven, maar het is een aanwijzing van verschuiving, beweging op dit gebied.

Een stukje, vertaald in het Nederlands.

Heeft Israel contact met buitenaardsen gehad?

Haim Eshed, een gepensioneerde Israëlische officier en nu een professor zegt van ja, maar het was geheimgehouden, omdat “mensheid is er niet klaar voor”.

In een interview bij Yediot Aharonot (een nationaal dagblad, uitgegeven in Tel Aviv) vertelde Eshed, die bijna 30 jaar een hoofd van Ruimte Programma was, dat beide Israel en Verenigde Staten hebben jarenlange samenwerking met buitenaardsen.

87-jarige voormalige hoofd van Ruimte Afdeling bij het Ministerie van Defensie gaf meer beschrijving over specifieke soorten overeenkomsten, die gesloten waren tussen buitenaardsen en de VS, die waren schijnbaar gesloten omdat ze wilden “de bouwblokken van het universum” bestuderen. Deze samenwerking is inclusief een geheime ondergrondse basis op Mars, waar beide Amerikaanse en buitenaardse vertegenwoordigers aanwezig zijn.

Als het de waarheid is, dit zou samenkomen met het tot leven roepen van Space Krachten, de vijfde vertakking van de Amerikaanse krijgsmacht door President Donald Trump. Hoewel het niet duidelijk is, hoelang dit verband in werking was (of mogelijk is) tussen de VS en genoemde buitenaardse bondgenoten.

Eshed is overtuigd, dat Trump weet ervan en dat hij stond “op het punt” om hun aanwezigheid te openbaren. De Galactische Federatie had het hem belet, met de rede dat ze massa hysterie wilden voorkomen, want ze vonden, dat mensheid eerste moest “evolueren en een stadium bereiken waarin wij zullen… begrijpen wat ruimte en ruimteschepen zijn”, aldus Yediot Aharonot.

Op de vraag, waarom kwam hij nu met die informatie, antwoordde Eshed, dat deze timing is ondersteund door de grote mate van verandering binnen de academische wereld en hoe veel respect hij geniet bij academici.

“Had ik datgene, wat ik nu zeg, vijf jaar geleden gekomen, was ik dan in het ziekenhuis geëindigd,” legt hij aan Yediot uit. 

Hij voegde toe, dat “vandaag ontvangen ze het anders. Ik heb niets te verliezen. Ik heb mijn en onderscheidingen al gekregen; ik heb respect in buitenlandse universiteiten, waar de trend is ook aan het kantelen.”

Eshed gaf meer informatie in zijn nieuwste boek The Universe Beyond the Horizon – conversations with Professor Haim Eshed.

*******

Volledige tekst van het artikel in het Engels.

Former Israeli space security chief says aliens exist, humanity not ready

This “Galactic Federation” has supposedly been in contact with Israel and the US for years, but are keeping themselves a secret to prevent hysteria until humanity is ready.

Has the State of Israel made contact with aliens?

According to retired Israeli officer and current professor Haim Eshed, the answer is yes, but this has been kept a secret because “humanity isn’t ready.”

Speaking in an interview to Yediot Aharonot, Eshed – who served as the head of Israel’s space program for nearly 30 years and is a three-time recipient of the Israel Security Award – explained that Israel and the US have both been dealing with aliens for years.

And this by no means refers to immigrants, with Eshed clarifying the existence of a “Galactic Federation.”

The 87-year-old former head of the Defense Ministry’s Space Division gave further descriptions about exactly what sort of agreements have been made between the aliens and the US, which ostensibly have been made because they wish to research and understand “the fabric of the universe.” This cooperation includes a secret underground base on Mars, where there are American and alien representatives.

If true, this would coincide with US President Donald Trump’s creation of the Space Force as the fifth branch of the US armed forces, though it is unclear how long this sort of relationship, if any, has been going on between the US and its reported extraterrestrial allies.

But Eshed insists that Trump is aware of them, and that he was “on the verge” of disclosing their existence. However, the Galactic Federation reportedly stopped him from doing so, saying they wished to prevent mass hysteria since they felt humanity needed to “evolve and reach a stage where we will… understand what space and spaceships are,” Yediot Aharonot reported.

As for why he’s chosen to reveal this information now, Eshed explained that the timing was simply due to how much the academic landscape has changed, and how respected he is in academia.

“If I had come up with what I’m saying today five years ago, I would have been hospitalized,” he explained to Yediot.

He added that “today, they’re already talking differently. I have nothing to lose. I’ve received my degrees and awards; I am respected in universities abroad, where the trend is also changing.”

Eshed provided more information in his newest book, The Universe Beyond the Horizon – conversations with Professor Haim Eshed, along with other details such as how aliens have prevented nuclear apocalypses and “when we can jump in and visit the Men in Black.” The book is available now for NIS 98.

While it is unclear if any evidence exists that could support Eshed’s claims, they did come just ahead of a recent announcement by SpaceIL, the group behind Israel’s failed attempt to land a spacecraft on the moon in 2019.

Uploaded to social media with the text “Ready to get excited again?,” the announcement contained a 15-second video of the moon with text saying “Back to the Moon,” followed by the date of December 9, 2020.

It is likely that this is a follow up to the Beresheet spacecraft, which crashed after engineers lost contact with it just minutes before it was due to land. However, the follow up project, titled Beresheet 2, is expected to take three years to be ready.

Jerusalem Post Staff contributed to this report.

Bron: https://www.jpost.com/omg/former-israeli-space-security-chief-says-aliens-exist-humanity-not-ready-651405?fbclid=IwAR1swtzpwofLsLTVFl3aDEbAHMuW0Retxq939ihoqvn5Sf7BG0ptheH1iZk

Reply: December 10, 2020, 2:33 pm

Israeli space chief says aliens may well exist, but they haven’t met humans After retired space pioneer Haim Eshed claims aliens visited Earth, made deals with people, Isaac Ben-Israel says he went too far, but fascination with extraterrestrial life legit


Blauwe nacht

Wat betekent “bewustzijnsveld van de Blauwe Nacht” van de Maya-kalender? Hier is wat erover wordt verteld vanuit Tzolkin (de traditionele kalender) en Dreamspell, een moderne vertaling ervan. Het is een beeld, een voorstelling van de energie, die hier in woorden is neergezet…

Blauwe Nacht is een van de 20 zonnezegels, die allemaal verschillende energievelden beschrijven. Andere zonnezegels zijn bijvoorbeeld: Gele Zon, Witte Hond, Rode Hemelwandelaar, Witte Wereldoverbrugger, ieder met zijn eigen kenmerken.

Kenmerken van Blauwe Nacht zijn: afgrond, sereniteit, een plek om naar binnen te keren, iets wat het donker omhult, stilte, droomveld-matrix, het onbewuste, overvloed, mysterie, toevluchtsoord, reis naar binnen, bestuderen van dromen, intuïtie

Droomtijd bevat krachtige mogelijkheden. Het is een veld, waar het potentiële, het verleden en de toekomst zich bevinden in dezelfde matrix als het NU-moment. Klinkt het een beetje raar? Probeer jouw mind te rekken en hou het voor mogelijk, dat je kunt meehelpen om een andere realiteit bij elkaar te dromen. Welkom in de mysterie, waar de werkelijkheid wordt gecreëerd.

De naam “Blauwe Nacht” is geïnspireerd door de Maya glief “Ak’bal”, wat letterlijk “Nacht of Donker” betekent. De glief staat voor de Hemelse Slang, zonsopkomst en tussen dag en nacht tijd. In de kosmologie van de Maya symboliseert het teken “Ak’bal” de kronkelende vorm van onze Melkweg. De glief lijkt, daarom, op de kop van de slang (met grote ogen) met soms een schubachtige vormen in de onderste deel.

Glief Ak’bal

(vertaling uit https://www.astrodreamadvisor.com/Pages/blue_res_night.html  en https://tortuga1320.com/2017/11/22/dreamspell-journey-meditations-wavespell-15-blue-night/)

AKBAL – Blauwe Nacht, als universeel principe van groei, initieert duisternis, het proces van opbloeien. Een schildpad verlaat zijn huis nooit, zijn schild biedt perfecte voorzieningen voor hem alleen, nooit zal hij bezoek ontvangen in zijn domein. Op dezelfde wijze neemt Ak’bal het heiligdom van het innerlijke Zelf overal met zich mee, om zich terug te trekken in de intieme verbinding met zichzelf.

De duisternis van de nacht herinnert ons aan onze innerlijke grot van geheimen, dromen, vrede en sereniteit. Verblijf in het donker, en bekijk wat daar is! Sta toe dat je dromen transformerende beelden zijn die in je zelf voorbijtrekken. Vertrouw jezelf, intuïtie wordt enkel van binnen gevonden. Hoe meer je je naar binnen richt, hoe beter je het gefluister kunt verstaan. Wees stil. We hebben allen de mogelijkheid onszelf met niet mis te verstane helderheid te verbinden, met onze eigen bron. Zo ervaren we stilaan, dat er geen groter gezag is dan het onpersoonlijke IK BEN in ons, die al dat AL is!

(https://www.pan-holland.nl/zonnezegels_luc.htm#3)


GoFit19 – Kunt u nog kukelen, kukel dan mee!

(door Judith van Beers) Aangezien de tijd is aangebroken van het ons weer herinneren én inzetten van ons zelfdenkend vermogen, wil ik je vragen om diep in jezelf, mijn woorden te voelen. Ik deel niet dé waarheid, ik deel mijn waarheid. Voel jij vooral jouw waarheid. 

De tijd dat we anderen blindelings geloofden, is voorbij. Helemaal wanneer zij zich in ongelijkwaardigheid boven ons stellen. 
Ongelijkwaardigheid is gedrag, ingegeven door de matrix. Het komt voort vanuit de persoonlijkheid en is ingezet door trauma. Ongelijkwaardigheid versterkt het ego en ontkracht de oorspronkelijke mens. Het stimuleert bij de onderdanige volgeling afhankelijkheid en schapengedrag.

Het is een programma van de matrix, bedoeld om jou en mij te laten geloven dat we het onmogelijk zelf kunnen weten, herinneren of zelf zouden kunnen bedenken. Het is hét programma van de matrix waarbij de intelligentie, niet de kennis intelligentie, wat overigens geen werkelijke intelligentie is maar eerder een soort afleiding, maar de waarnemingsintelligentie, van 100 naar 5% werd gereduceerd. Al die velden gaan nu weer open. 

Als een kip mét kop, gooi ik het in het veld: GoFit19 is een niet aantoonbaar virus. Er zijn alleen verschijnselen: droge hoest, koorts, vermoeidheid en verminderde smaak. Waarneming: op de site van het rivm staat sinds kort als extraatje: neusverkoudheid.

Er bestaat op dit moment geen medische test die met 100% zekerheid, in of buiten een lichaam, dit biervirus kan aantonen of zichtbaar kan maken.

Een medische test is 100% betrouwbaar, of niet. De pcr test wijkt 30-60% af. Daarom is deze test 100% waardeloos en onbruikbaar.

Toch wordt deze test veelvuldig en ook onder dwang ingezet. Daarmee wordt ons getoond dat er een belangenverstrengeling is. Want waarom zou men een waardeloze test, zoveel willen gebruiken en daarnaast, de zogenaamde testresultaten gebruiken voor een te vormen beleid? Wat is hier werkelijk gaande? 

A) is het verzamelde dna nodig voor bv het vaccin?

B) heeft de beschadiging die hoog in beide neusholtes worden aangebracht, waar de hersenen onbeschermd achter liggen, gemaakt door de schwab van de test, een doel? Zo ja, welk doel? Waarneming: de hypofyse ligt daar dichtbij. Het hormoon producerend orgaan wat het centrum is van alle hormoonproducerende organen. 

C) zou het zo kunnen zijn dat met de schwab van de test iets ingebracht wordt in of naast onze hersenen/bloedbaan?

Wat hier werkelijk gaande is, zal mogelijk later in dit scenario bekend worden en kunnen we Nu helemaal loslaten. Voor Nu is het uitermate belangrijk om je, zonder compromis, niet te laten testen. 

In een integere en nieuwsgierige wereld, is 1% afwijken reden om te blijven zoeken naar de tot dan toe onbekende waarheid. Iedere wetenschapper werd daar voorheen enthousiast van en daar was ook altijd subsidie voor beschikbaar.

Wat is er met die kwaliteiten gebeurd? En, waar blijft die 100% betrouwbare test?

Of is er misschien geen testmateriaal? Is er misschien geen virus?

GoFit19 is niet werkelijk aantoonbaar. Er zijn wel omstandigheden, waar mensen ziek van worden.

Wanneer omstandigheden ziekmakend zijn, wordt de mens ziek. 

Wanneer omstandigheden aanmoedigend zijn, bloeit de mens op.

Omstandigheden zijn 100% bepalend mbt het resultaat wanneer we aanhaken.

De werking van ons brein is dankzij bv affirmaties, waarbij we het brein programmeren met een nieuwe waarheid, inzichtelijk gemaakt. Ook het effect van een placebo, toont de bijzondere mogelijkheden van programmering van het brein. 

Het brein laat hiermee overigens zien hoe weinig identiteit het eigenlijk heeft. Ook hoe beperkt intelligent en autonoom hij werkelijk is. Tevens dat hij geen waarheid van leugens kan onderscheiden en dus hoe gemakkelijk hij voor de gek te houden is. Een placebo is immers fake net als een affirmatie.

Ik zeg denk aan een roze olifant. En wat ziet u? Precies, dat ja. Laten we dat nog 10 x doen en wat is er dan? Precies, een kudde roze olifanten.

We hebben zojuist geconstateerd, dat het brein niet in staat is om waarheid van leugens te onderscheiden. We kunnen daardoor concluderen dat waarheid dus niet in ons denken te vinden is of dankzij analyses via het denken, zichtbaar wordt.

Het denken staat in dienst van twee centra waarvan één zich in dit lichaam bevindt en de ander er buiten. 
In het lichaam staat het brein ten diensten van het hart. Niet als manifester van wat het hart wil want dat is afleiding. Het hart wil namelijk helemaal niets behalve in verbinding met de oorsprong zijn en haar creatiekracht inzetten voor belangrijke zaken die de oorsprong ondersteunen. NB de hart-brein verbinding is zeer krachtig wanneer zij hun oorspronkelijke taak uit kunnen voeren.

Buiten het lichaam staat het brein in service van de matrix. Ons denken is de ingang van de artificiële frequentie velden. Het zijn namelijk vergelijkbare frequenties. Ook hierom zal waarheid zich nooit in het denken ontvouwen omdat er altijd ruis van de matrix doorheen loopt.

Wat zijn de omstandigheden rondom GoFit19?

GoFit is ons gepresenteerd als een doodsvonnis inclusief dood neervallende mensen in de filmpjes uit China. We worden continue herinnerd aan dat zogenaamd dodelijke virus. Langs de snelweg, op straat, in winkels, in advertenties, dankzij mindkappen, door media en artsen te indoctrineren en de mond te snoeren en door manipulaties toe te passen op de cijfers. Maar ook door van overledenen te switchen naar de onschuldige ‘besmettingen’.

Het zit werkelijk briljant in elkaar. Je zou het bijna geloven. 

Wanneer we het brein steeds weer vertellen dat het lichaam gezond is, zal de kans op ziekte met een flink percentage afnemen. Mogelijk zelfs met 100%. Wanneer we het tegenovergestelde doen, zal de kans op ziekte met 100% toenemen. Daar is geen hogere wiskunde voor nodig 🤪 Wanneer je aanhaakt aan de omstandigheden dan is de kans 100% dat je ziek wordt. Je lichaam gelooft het en zal zich in integriteit gaan gedragen.

Programmering is wat onze overheid doet. Uit naam van de WHO ofwel het RIVM. Programmeren tot ziekte. Tot iets dodelijks met koorts, benauwdheid en smakeloosheid. 

Je moet echt van goede huize komen om niet aan te haken en in je eigen centrum, waarheid te blijven.

Wanneer omstandigheden ziekmakend zijn, wordt de mens in die omstandigheid ziek. 

De afgelopen maanden, zijn er mensen door die omstandigheden getroffen. Een enkeling van hen is overleden. Echter, door wat precies, en of er een duidelijke onuitwisbare overeenkomst bestaat tussen de sterfgevallen onderling, is niet bewezen.

Vandaag las ik op facebook het volgende. Ervan uitgaande dat dit waar is: ze doen er werkelijk alles aan om ons te programmeren!

We weten ook dankzij verklaringen van artsen dat mensen die de afgelopen maanden in een kliniek (ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis) zijn overleden, het biervirus veelal als doodsoorzaak op hun overlijdenscertificaat vermeld kregen. En dat dat een instructie van het RIVM was.

Zij die in Nederland of België met spoed opgenomen werden met bijvoorbeeld cardiovasculaire klachten en die het niet overleefden, overkwam dit zelfde ook nogal eens. Aldus verklaringen van familieleden. 

Er is mij zelfs ter oren gekomen dat de vergoeding van de zorgverzekeraars bij een overleden patient met CoVite19, hoger is dan alle andere vergoedingen. Ik heb gezocht naar de bevestiging hiervan maar die heb ik niet gevonden. Fill me in als jij het aan kunt tonen. Dank alvast.

Dan gaan we het nu eindelijk over kukelen hebben 🙂

Heeft u zich ooit afgevraagd wat maakt dat een haan kukelt?

De zonsopkomst speelt me. Wat nog meer?

Eigenlijk is het simpel samen te vatten. Een haan kukelt als uiting van een situatie. Van een omstandigheid.

Zo is het ook precies met ziekte: ziekte is een uiting van de omstandigheid.

Hanen kukelen overigens nooit alleen: als er 1 begint, dan kukelen ze allemaal. Is kukelen dan besmettelijk????

Nee, de haan kukelt omdat hij kukelt. Het zijn de omstandigheden die bepalen of de haan kukelt. 
Zo is het ook met dit virus. Het zijn de omstandigheden die maken of een mens ziek of Fit wordt. Hoe meer je aanhaakt, hoe meer je wegbeweegt van je eigen centrum, hoe groter de kans om ziek te worden.

Dus wees wijs.

Kukel vrijelijk mee. Wanneer de omstandigheden dat van je vragen.

Voor de komende periode is het uitermate belangrijk dat je geen aandacht meer geeft aan deze hoax maar dat je in het Nu gaat Leven. Weg van de toekomst en het verleden, weg van facebook eh… de matrix en zijn programma’s. In je centrum. De energie in het Nu is het meest ondersteunend aan wie wij zijn. Daar draaien namelijk geen artificiële programma’s.

Daar is alleen maar Nu.

Warme groet, Judith van Beers

www.judithvanbeers.nl

Telegram-kanaal: @oorspronkelijkleven (als je al een telegram hebt, ben je van harte welkom om bij die groep aan te sluiten).

Bekrachtiging GoFit19 – 5 oktober 2020 – aantekeningen van Judith (als Word-document te downloaden)

Bekrachtiging GoFit19 dag – 20200510

MvS

aantekeningen van Judith

—————–

Er is ruimte voor de mens.

In het nu landt de vrije wil

We landen allemaal met elkaar met jezelf in dit nu.

Laat het gehoord worden.

Zichtbaar zijn

Laat de trillingen van emoties plaatsnemen en hebben

In dit nu.

En het informatieveld en bewustzijnsveld te laten stromen van de mens hier op gaia.

Het eerste wat we doen is, ons te ontdoen van GoFit 19 met rust.

Breng de aandacht naar jezelf met je bewustzijn breng hem naar binnen. Laat het moment van de volledige stilte hier zijn om te laten weten aan dat wat er om je heen is, dat jij er bent

En de laatste brokstukken vertrekken nu via je voorhoofd eruit.

Dit is de diepste reden waarom je hier op aarde tot jezelf komt. Om via alle computer geleide programma’s te laten te laten weten. Jij weet. Jij weet. Jij weet.

Heb aandacht voor de stilte.

Laat dit Nul veld vanuit jezelf aanwezig zijn. Dat dit veld gedragen wordt door allemaal. Draag het vanuit rust.

Het Nul veld is jezelf daar ben je geheel bewust van. Het samen aanwezig zijn, ieder in zichzelf. Je eigen pad, je eigen weg.

Hier blijf je in alle rust aanwezig om straks in een andere zone, via dit O veld te landen.

Er is alleen dit nu. Het enige levendige moment. De rest is allemaal geheugen.

Dat is de onsluitingscode.

Je kunt het nu moment beschouwen als een ingang naar ieder onderwerp. Als je uit het nu gaat, dan sluit de doorgang.

Alle mensen nemen zichzelf buitengewoon serieus. In alle wel en alle niet keuzes, voor ieder mens geldt dat ieder pad de mogelijkheid heeft om in het nu te zijn.

In te stappen in het nu is er altijd. Aanwezig zijn in het nu, in jezelf.

Het is een eigen beweging om met je aandacht in het nu bij jezelf te zijn.

De krijgers van het nu ontwaken.

Het programma, programma’s is toepasselijk, berijdbaar, bewandelbaar. Het is een ingang na jouw nu.

Luister is onze stilte.

Wij spreken niet.

De doorgang is mogelijk in ons nu.

Om ook door elkaar dien zone in het nu moment in te gaan.

Het is inloggen in programma’s, in situaties. Vraagt focus, aandacht en beeldvorming.

Dat er in het nu in jezelf dat er een beweging is waarbij de krachten uit jezelf komen, dat je in het veld stapt dat je buiten jezelf plaatsvindt.

Eerst dus uit jezelf verwijderen

Ik besta.

Mijn bewustzijn is.

Belangrijk dat je helder bent en dat je met je focus en aandacht dat programma binnengaat.

Geduld.

Maak jezelf zichtbaar. Ervaar gemak.

Wie het ook bedacht heeft. Het is er. Wie het ook ziet. Die mag het opruimen. Daarvoor moet je de zone in.

Om de urgentie en slagkracht te vergroten, deel ik.

Laat elke gedachte dat je iets moet doen, imploderen naar O. Laat daar ontstaan het aanwezig zijn, in het nu.

Hoe we denken dat het oplost kan worden en dat laatst imploderen, dan is er alleen maar nu.

Iets wat er altijd al was hoef.je niet te bedenken. Zolang je niet weet waar het overgaat zul je dat moeten ontwikkelen.

GoFit dat de mens weer in haar energie terugkeert. Door in het nu te komen. Dit is precies waar mensen in het denken schieten.

Programmataal ontvoert de mens uit dit nu.

Alles wat je denkt gooi je door dit matrixveld heen. Het gaat om het weten.

——————-

Bill Gates what’s in a name 😜

Wat er niet is, kun je niet opruimen. Wel de geleiders.


Hersengolfstaten: Leidingnemen in ontspanning

In dit artikel tref je verzamelde informaties van Martijn van Staveren uit bijeenkomsten en Crowd Powers, met aan het eind (deel 2) vier oefeningen. Met dank aan de samenstellers! 

(Martijn van Staveren) Het is het gamma, bèta, alfa, theta, delta bewustzijn van de hersenen is van heel groot belang. Dat is eigenlijk het trillingsveld, aantal cyclussen per seconde waarin het electromagnetisch veld van ons brein vibreert. Het bètaveld, dat is het vibratieveld waarin wij nu leven, dus het “normale” tussen aanhalingstekens, het “normale” veld waarin de mens denkt, met je boodschappen, je leeft dat zijn de normale dingen hoofdzakelijk in bèta, zo zwart wit als ik het nu stel is het niet want er zitten ook moment tussen van alfa en gamma, maar het bèta bewustzijn is de hersengolf frequentie waarin we nu op dit moment leven. Als je heel erg leert, je gaat naar school waar je allerlei externe informatie naar binnen haalt, kun je heel diep denken, dus dat is eigenlijk het volgen, het opnemen van die informatie, dat is het gamma bewustzijn. Dat is echt een heel hoog verwerkingspercentage, dus het zijn heel veel cyclussen per seconde waarin het electromagnetisch beeld van het brein trilt. Dat is niet het volledige brein, dat zijn delen, velden. Dus het is niet dat je alleen maar gamma of bèta bent maar er lopen verschillende velden en functies door elkaar heen. Je hebt het alfa bewustzijn, dat is de meditatieve staat dat je tot rust komt, dan worden de prikkels van boven veel prikkels naar beneden, alfa bewustzijn is het meditatiebewustzijn, dan gaat je electromagnetische veld ontspannen in een aantal cyclussen per seconde gaat het echt halveren. Dan heb je daarna nog het theta bewustzijn, dat is het frequentieveld waarin je voorbij meditatie terechtkomt net voor het in slaap vallen. Dus het moment  tussen hele diepe meditatie en bijna in slaap vallen, dat is het moment dat er theta bewustzijn ontstaat, gevolgd door het delta bewustzijn. Bij het delta bewustzijn is dat het brein heel langzaam in een electromagnetisch veld trilt, dus de trillingen per seconde zijn laag. In delta gebeurt ook heel veel. Het is niet zo dat bij het één meer gebeurt dan bij het ander, alleen zijn het andere informatievelden.

Eigenlijk is theta de droomstaat, maar zoals het nu functioneert is het bijna delta. Theta bewustzijn is een frequentieveld waarin als je brein naar theta toe schuift en je valt dus niet in slaap, je bent in hele diepe ontspanning, dan is het moment waarin je theta ervaart, kun je binnen het moment waarin je bijna in slaap valt kun je wakker worden. Dat is het volledige theta bewustzijn en als je daarin terechtkomt dus tijdens dat je slaapt dat je net niet in slaap valt maar wel dat veld vasthoudt door bewustzijn, dan kun je vanuit dat theta bewustzijn kun je alles weten. Alles. Op het moment dat je door het meditatie bewustzijn heen gaat, dus van bèta, alfa naar theta, dat is een verandering van een focus, dus je gaat van een ontspanning naar een diepere ontspanning en daar ontstaat heel veel helderheid in, op het moment dat je daarin terechtkomt dan is het informatiebewustzijn van het brein in staat om het frequentieveld van het hart, het hart ontvangt, aan de binnenkant van het hart zit neuroweefsel, is het brein in staat, als het functioneel is, trilt in theta, is het brein in staat om informatie van het hartbrein één op één te ontvangen. En theta is de normale frequentie waar de mens in het begin van het experiment met haar hersenfrequentie in leeft. Maar wij zijn uit het theta gehaald, dus uit de helderheid van dat denken en voelen zijn we geleid naar het bèta bewustzijn. En de kinderen, dus wij zelf ook toen wij kinderen waren, worden bewust naar het gamma bewustzijn gebracht zodat wij eigenlijk op voorhand al zware denkers worden en geprogrammeerd. En dit is eigenlijk het frequentieveld, als we terugkeren in een theta bewustzijn dan kunnen we vrij makkelijk, eenvoudig het veld van binnenuit één op één doorvoeren, dat gebeurt automatisch, naar het brein. Dan weet het brein wat er werkelijk te weten is, evenwicht en ook tot daadkracht komen. Dat heeft dus niets te maken met spiritualiteit. Dat is gewoon bewustzijn. Als je kijkt naar onze oorspronkelijke bewustzijn van wie wij van origine zijn, zijn wij hele krachtige wezens, heel krachtig bewustzijn. En er is een enorme diepe verbinding, gigantisch diep met het leven, maar we zijn niet afwezig, we staan er recht voor, we weten heel krachtig waar we zijn en waar het om gaat! Het beta bewustzijn, als je begint met dit soort zelfbekrachtigingen, aandachtsmomenten, dan is het vanuit bèta is het heel fijn om even in ontspanning te komen, dan stemt je brein zich meer af. Dat wil niet altijd lukken en dan ga je naar gamma omdat je buurman muziek hard aanzet, dan komt er een ander reactieveld.  

Het is belangrijk om dit te snappen, neem de tijd om in ieder geval een beetje in dat alfa bewustzijn te komen van je brein, in de rust. En het is ook bijzonder om te beseffen dat als je naar iemand luistert die vanuit alfa spreekt of vanuit theta bewustzijn spreekt, dat dat bij jou ook ontstaat.Dat merk je ook als je naar mij luistert  en dan merk je ook dat je af en toe denkt nou delta bububrr ik val bijna in slaap. Maar het is bewustzijn, maar in feite val je niet in slaap dat is alleen wat je denkt, dit schakelt uit. Wij moeten dus leren om in een ander bewustzijn gewoon functioneel te zijn zonder in slaap te vallen. Maar omdat delta er op volgt hebben we de neiging om naar deze brug te gaan en ja te knikkebollen, maar dit is een heel helder bewustzijn. En de beschavingen die de mens bezoeken, die ook verbonden zijn vanuit de hartskracht die leven allemaal vanuit theta. Dus die kijken naar ons met een compleet ander bewustzijn, met een heel ander innerlijk weten en ze zien ons eigenlijk in een robot bewustzijn. Het bèta bewustzijn is een heel erg denk level, een instructie systeem, dus er zit geen autonomie in, er wordt meer gereageerd in het programma.

Als we ineens zouden gaan doen waar het echt om gaat dan worden de hypotheken en huurhuizen opgezegd en dan gaan we allemaal iets anders doen. Het gaat meer om de feiten, de feiten laten ons zien we zitten in bèta.

Je wilt iets veranderen, je kijkt er naar in een diepe staat van emotie of in een diepe staat van ontspanning waarbij je hersengolven veranderen naar het thetabewustzijn. Maar ja wie doet tegenwoordig veel moeite om in het thetabewustzijn  te gaan? Geen tijd voor en de modellen zijn zo gemaakt om te denken, denken, denken, in bèta en gamma, we moeten snel denken en snel in acties. De hersengolven zijn afgestemd waardoor we niet meer informatie ontvangen van hier (hart). Vanuit de persoonlijkheid willen we dat het Nu gebeurt.

Dus het theta bewustzijn, dus de ontspanning is heel belangrijk, want als ons brein ontspant dan vertraagt het electormagnetische pulsfrequentie waarop de informatie verwerkt wordt, en op dat moment stemt dit veld zich af op de informatie van het hartbrein en die informatie die daar is die zit in de cyclussen van het theta bewustzijn. Dat is ook door neurologen gemeten. En ze hebben ook vastgesteld dat het neuroweefsel 40.000 keer over 90.000 daar zijn er velen het niet mee eens, 40.000 keer meer neuroweefsel in het hartbrein dan in het hele hersenpan.

In de bekrachtiging die je doet op je eigen manier kijk eens of je even een moment nodig hebt voor alfa bewustzijn. Het is niet zo dat je je hele leven altijd eerst naar alfa toe moet anders zou je dingen niet voor elkaar kunnen krijgen. Als er iets gebeurt plotseling en je beseft wat er gebeurt, je hebt het door, daar gaat het om. En dat je daar iets in kunt betekenen en het heeft effect op jou, en je loopt er niet aan voorbij, dan ben je al niet meet in bèta! Dan verandert dat al. Er vindt namelijk een omdraaiing plats in je bewustzijn. Dus je bent al uit het programma. De mensen die in bèta zitten lopen er aan voorbij. Dus je hebt het door, je zit dan in een ander veld, en alles wat je dan doet met je bewustzijn, het door hebben, het voelen de informatie wat al binnen is gevoegd, voel je al vertrekken.

De bekrachtigingen zijn bedoeld om hele zware trauma’s aan te vliegen in jezelf en heel krachtig naar bepaalde dingen te kijken, in de wereld bijvoorbeeld, maar uiteindelijk is dit hele systeem gebaseerd op inzicht en bewustzijn en dat kun je voortdurend de hele dag door kun je dat vasthouden. Alfa en theta bewustzijn is belangrijk.

Dus als je ’s nachts wakker wordt en je hebt gedroomd, de hersenen zitten nog in theta, dus je weet het precies en dán moet je een pen pakken. En dan ga je rechtop zitten en pak je die pen en alleen al door die handeling ga je naar bèta en je denkt wat was het ook alweer, en op dat moment van oeh wat was het ook alweer schiet je naar gamma. En dan is het weg. En dan denken wij dat het weg is, maar het is niet weg, het zit in theta, alles wordt opgeslagen in feite in thetabewustzijn, dromen, negatieve gebeurtenissen, trauma’s, alles zit in theta, in dat hersenfrequentieveld. Dus kunnen wij problemen ook oplossen zonder in theta te zitten, nee eigenlijk niet. Dus we moeten naar een bredere werkelijkheid kijken door de grotere werkelijkheid te aanschouwen en door te hebben van aha hier gebeurt iets, op dat moment is het doorhebben van is een verschuiving vanuit het bèta bewustzijn naar een iets rustiger trillingsveld. En dan kun je makkelijker tot oplossingen komen.

Als je met aandacht naar het gevoel gaat waarmee je linkt aan een droom maar je weet niet welke droom dan kan de gevoel de schakelaar zijn., dus eigenlijk wat een regressietherapeut doet dat doe je eigenlijk zelf.

En als je meer in een alfa of theta bewustzijn gaat leven, dus je visie verandert, je draait hem om, dan wordt je wakker in dat bewustzijn maar je blijft in dat bewustzijn en dan gaan je dromen ook niet weg.

Vraag:  theta bewustzijn op straat is dan dat alles vertraagt?

Martijn theta bewustzijn is dat de tijd kan vertragen maar ook kan versnellen, in theta wordt het hele tijdsprincipe anders. En je kunt ook in details kijken. Dus theta is één van de grootste sleutels die in het fysieke lichaam zit. Het brein kan switchen naar andere velden en dan kun je rustig een wandeling hebben van drie kwartier terwijl je maar 3 minuten hebt gelopen. Eigenlijk zien we heel veel, alleen het wordt niet omgezet. Het bèta bewustzijn is niet in staat om alles wat we oppikken, niet alleen met de gewone fysieke zintuigen maar we hebben ook informatiegrids rondom ons lichaam die uitgeschakeld zijn, maar een bepaald deel staat nog wel in actief. Het bèta bewustzijn is niet in staat om dat allemaal om te zetten en te interpreteren en als jij onder theta bewustzijn wordt gebracht met een hypnose sessie dan wordt je terug gebracht naar een dag geleden of misschien een jaar geleden, dan kan de therapeut jou ondersteunen om precies naar die details dan ga je zelfs iemand die 10 meter afstand voorbij is gelopen die je nooit hebt gezien, kan je precies vertellen wat voor kleur jas die aan had bijvoorbeeld. Terwijl je dat in je bèta bewustzijn niet weet. Maar het wordt allemaal wel opgeslagen. We leven maar voor zo’n summier deeltje en dat is allemaal door dat bèta bewustzijn.

Bij theta intensiveren je gevoelens.

Iemand deelt dat als zij iets heeft meegemaakt en zit dan in een hele grote ontspanning, dan alles is oké, het is geen probleem meer. .

Martijn: op dat moment wordt jij gegijzeld door een spiritueel veld. Want het moment dat we in dat stuk komen van  aahhh (ontspanning) het is wel lekker om dit te voelen, maar dan moet ‘ie niet dieper ingezet worden, want ons bewustzijn moet ontwaken en daar juist heel ontspannen maar krachtig bij aanwezig zijn! Op het moment dat dat wegebt dan worden we ontvoerd. En dat gebeurt op zo’n slimme manier en daar worden allerlei bewustzijnstrainingen in gegeven. “hoe worden we zo snel mogelijk ontvoerd door de draconiërs”

Het is fijn om je ontspannen te voelen maar op het moment dat de leiding wegglipt dan is er echt werk aan de winkel.

Op het moment dat we in alfa of theta terechtkomen gaan we er eigenlijk altijd via onze persoonlijkheid in, want onze persoonlijkheid wordt gekweld en onze persoonlijkheid heeft ontspanning nodig. Op dat moment worden we ontvoerd op basis van de behoefte van onze persoonlijkheid. Maar als jij gaat oefenen, mediteren op een andere manier met deze kennis, en je blijft heel diep bij het weten, hoe het ook in elkaar zit, ik ben een reiziger uit een andere werkelijkheid, ik beschik en ben één en al kracht en liefde en ik ga nu in de ontspanning, dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Ga er maar eens mee bezig, neem maar eens de leiding, ga maar eens tot dat heldere licht binnenin van bewustzijn dat helemaal zich opent en dat zich niet laat misleiden door allerlei gefalsificeerde beelden en ratdraaiers.

Hoe kun je nou maximaal bewustzijn als je je daar niet bewust van bent?

God slaapt niet, god is altijd open, de kracht is altijd aanwezig. En natuurlijk als wij gaan slapen dan val je in slaap, maar ook dat behoeft aandacht, want wat gebeurt daar dan eigenlijk? Als we onsterfelijk zijn hebben we dan slaap nodig, nou ja dit lichaam misschien, blijkbaar wel. Maar waarom moeten wij slapen en slapen wij überhaupt wel, want als wij gaan dromen blijkt dat we helemaal niet slapen.

Nou dan zit je in ieder geval met je bewustzijn niet statisch vast aan je persoonlijkheidsgrid, dus je geïnstalleerde veld. En de persoonlijkheid reageert en regeert. Dat is een informatieveld wat bij het lichaam hoort. Als je andere hersengolven krijgt, als het lichaam fysiek ontspant, en de hersengolven, ik noem het even hersengolven, het is veel meer dan dat, het zijn hele informatievelden, die veranderen, dan kun je ineens denken zoals bijvoorbeeld een andere menselijke beschaving denkt, maar het kan ook zijn dat je heel goed, dat het denken zich afstemt op een innerlijk informatieveld van jezelf en dat is wat ik bij jou hoor, en dan ga je anders kijken naar de situatie. Sterker nog, in dat moment zou je een beslissing kunnen nemen die je hele leven verandert. Juist dan. Dus het persoonlijkheidsinformatieveld, gedragspatronen, noem het maar eventjes een soort bewustzijn, dat geprogrammeerde bewustzijn wat bij het lichaam hoort, dat verandert waardoor je ineens anders naar de werkelijkheid kunt kijken en je dan ook kunt voelen, en dat is niet alleen vanuit jou meer, dan voel je van nou wat ik nu ervaar dat komt ergens anders ook vandaan. Dat komt veel dieper uit mijzelf.

Dit is de achterkant van een hoofd, linker hersenhelft, rechter hersenhelft, het zit niet zozeer alleen in links en rechts hoor, want het loopt dwars door elkaar heen want het zijn hersengolven, maar het is wel zo dat de linkerkant wel veel meer het mentale gedeelte is en dat in de rechterkant de creatieve processen plaatsvinden. Dus links is denken, brein en het neurologische proces wat aangestuurd wordt, dus dat is het lichaam fysiek, de mind waar de programma’s liggen opgeslagen dat is links en de rechterkant is ons emotionele stuk waar we in kunnen voelen, waar we gepassioneerd kunnen zijn, dat is het hartsintelligentie, de zielenkracht van ons, de creatie en vooral de hartsintelligentie rechts wat wordt ontvangen aan de rechterkant van het hoofd, en het brein dus de breinintelligentie dat is de linkerkant van het hoofd. Dus als iemand tegen je zegt “ga uit je hoofd” Dan zeg ik “waag het eens” Want als ik uit mijn hoofd moet dan moet ik dus ook uit mijn creatie, mijn hartsintelligentie. En daar wilde ik nou juist lekker in gaan zitten. Dus dit stuk hier is van belang. Alles waar we het nu over hebben, hologrammen van familie werkt allemaal in de mind. Het zit allemaal aan de linkerkant. Daar zit de manipulatie van de hologrammen Dus de oefening die je daar ook in doet als je naar binnen gaat in je hoofd dan concentreer je je ook met name heel erg op de linker hersenhelft. Terwijl je nu hier zit kun je dat al voelen, ga maar eens met je aandacht met je ogen open naar de linkerkant van je hoofd, dan voel je die kant voel je sterker, dat kun je gewoon doen. Met je voorstellingsvermogen kun je dat ervaren. Nu switch je naar de andere kant ga je naar de rechterkant van je hoofd en dan kun je die plek heel duidelijk voelen. Elke plek is voelbaar in je lichaam. En daar waar je aandacht naar toe gaat dat wordt in beweging gezet.

Er gebeurt iets in je leven wat je onvoorstelbaar diep raakt, het hoeft niet perse drama te zijn het kan wel dramatisch voelen, je ben zo ontzettend verdrietig dat je kunt niets anders dan alleen maar huilen, en de pijn  voelen en terwijl je zo ontzettend diep geëmotioneerd bent, kun je dus alleen maar dat ervaren. Alleen maar die emotie. Dan kun je niet denken. Dan is de kracht van de emotie zo’n krachtig energieveld dat je hele brein die dus denkt in het beta bewustzijn, dat is een golfstaat, een electronmagnetisch veld,  beta bewustzijn, dat het hele brein als het ware door die andere informatie wordt getrakteerd als het ware met een compleet ander energiebewustzijn. Dus het brein schuift heel snel van het beta bewustzijn naar het theta bewustzijn.  Wij hebben vaak gehoord dat theta een hele diepe staat  van ontspanning is, dat zeg ik ook weleens, maar als je in hetzelfde moment als je theta gaat doorgronden kom je er achter dat dat dat een bewustzijn is van een hele diepe ontspanning waarbij je volledig aanwezig kunt zijn. Door de meditatie heen kom je in een hele diepe ontspanning en op het moment dat je de grip kwijt lijkt te raken net als bij in slaap vallen, wordt je juist wakker, in een moment van diepe ontspanning. Dat kennen we vast allemaal wel in ons leven dat we in slaap vielen en net niet in slaap valt en toch die diepe ontspanning voelt. heel diep maar je bent ook super wakker. Maar die emoties dat is de taal van het vormloze. Dus we worden geraakt in ons diepste kracht van zijn op het moment dat we in het diepste moment, in het diepste zijn van emotie kunnen verkeren. En normaliter is dat een voortdurende staat van zijn. Een voortdurende bewustzijnsstaat. Als je je ontspannen voelt en je loopt lekker door de natuur dan kun je een ontzagwekkende gevoel hebben met de natuur, dan voel je je zo ontzettend lekker. En dat is een emotionele staat, een emotioneel bewustzijnsstaat, we voelen ons dan niet geëmotioneerd dat we gaan huilen of iets dergelijks, we voelen een bep bewustzijnsstaat een gemoedstoestand aanwezig en die aanwezigheid van het gemoedsbewustzijn dat is een theta bewustzijnsstaat. Dus dan schiet je uit je denken weg. En waarom vertel ik dat nou, dat het moment van verbondenheid met dat je ten diepste kunt voelen met dat het oké is dat je er bent en dat je heel veel respect en waardering hebt, en op het moment dat je dat ervaart dan ben je niet aan het denken. En dat is dus een emotie, emoties kunnen in allerlei gradaties, je kunt ze heel minimaal voelen of je kunt ze heel excessief voelen.

Er zijn eigenlijk geen beelden het is het interpreteren van informatie en beelden inderdaad, maar de betekenis die je pakt, je houdt beelden vast, maar dat is gekoppeld aan de hersengolfstaat, als je in theta bewustzijn zit, in meditatie, dus beta, alfa, theta bewustzijn zit, en theta bewustzijn beleeft dan is het een hele emotionele gebeurtenis in een heel kort moment. Als je een heel ernstig auto ongeluk krijgt of je krijgt een heel positieve prachtige ervaring, in een flits, dat is eigenlijk hetzelfde, dan flipt die hersengolfstaat verandert razendsnel naar thetabewustzijn en die informatie kun je opslaan en daar zit heel diepgaande emotie aan vast. Dus dat wordt vaak heel makkelijk opgehaald. Alles wat je onbewust leeft wat in andere hersengolf wordt opgeslagen, daar kun je vaak niet bij komen, weet je bijna niet.

We zijn energie, er is niet een onderscheid niet in lagen, ook niet in chakra’s. Het fysieke hart is alleen maar de holografische invoegingen  die het doorgeeft aan de hoofd centraal zenuwbanen die het ook aan het brein informeren. Dus het hart heeft zo’n enorme capaciteit van informatie wat een theta bewustzijn is aan de binnenkant is, wat informatie, schepping informatie puur energie kan vertalen naar en driedimensionaal neurologisch proces en die voegt zich dus in in het  brein. Uiteindelijk komt het uit het grote veld. Dus je raakt die plek aan, maar het hart is natuurlijk veel meer dan alleen het fysieke hart. En dat kun je dus ook voelen.

Wij leven nu in een omgeving waar een andere taal wordt gesproken, we zijn overgeleverd aan de overtuigingen van ons lichaam, ons fysiek menselijk denken, in de reden waarom er over het theta bewustzijn werd gesproken (filmpje), beta bewustzijn dagelijks bewustzijn, gamma leren?,alfa bewustzijn meditatie en het thetabewustzijn dat is nog een diepere laag van ontspanning, de reden daarvan is dus ook aan de hand van het filmpje dat het hartskrachtveld, de neuroweefsels in het hart, en het electromagnetisch veld wat daarbij ontstaat, dat ligt in dezelfde frequentie als het thetabewustzijn van het brein. Dus waarom we ontspanning nodig hebben dat is puur om het brein hier af te  stemmen op onze hartskracht. Dus we kunnen die route van de stilte in relatie tot ons brein hier en in relatie tot ons brein hier, kunnen we die stilte niet overslaan. We moeten altijd naar die stilte durven gaan. Wat er gebeurt is dat we in onze acties ontzettend worden afgeleid, steeds van buiten af. Dus we hebben ruimte nodig. We bekrachtigen onszelf waardoor we niet in de chantage terecht komen.

Vorige keer gehad over beta en theta bewustzijn, Op het moment dat we geboren worden, functioneert ons brein in een theta bewustzijn, dus de hersenen van een babie  functioneren in een theta hersengolfstaat, een electromagnetisch veld, door instructies van buiten te ontvangen, prikkels van buiten af, opvoeding en vooral te zien hoe het allemaal zo zou moeten zijn, verschuift het denken van een kind naar het beta bewustzijn. Dus eerst zit het in theta dat is een volledige overgave van het leven van zijn, het wordt eigenlijk puur alleen maar gevoeld, hoewel van de kinderen van u wordt gezegd van “ja ze zijn zo zuiver” er zijn heel veel kinderen die het nog moeilijker hebben als dat we het ooit zouden willen benoemen. Er is veel meer aan de hand dan dat het alleen maar mooi is, ook daarin zien we kinderen geboren worden dat zij heel erg onderdrukt zijn in de babie fase al. Daar naar durven kijken. Ik ben speciaal naar ziekenhuizen gegaan en dan bij de kraamafdeling kindertjes te kunnen bekijken door het raam, met een neutrale blik, observeren wat kom ik daar tegen. Maar op het moment dat kinderen worden opgevoed, ik spreek ook over mijzelf, met allemaal instructies van buiten af, de externe hypnotiseur die ons gaat vertellen waar we aan moeten voldoen, en alles wat onnatuurlijk is wat we dus niet vanuit onze werkelijke zelf zouden doen, wat aangeleerd is, wat afwijkt, mogen we zien als een modificatie van wie we zijn. Dat is een aanpassing. Als je als kind volledig tot je recht komt en de stroming kunt kiezen waar je je echt goed bij voelt, dat je de eerste 25 jaar in de bloementuin kunt leren, met dieren omgaan en dat je leert, dat je leert dat er appelverschillen zijn, welke appel wanneer geplukt wordt, waar dat mee te maken heeft, wanneer een appel geel is, en wanneer rood, al dat soort hele mooie dingen, dat weten we niet, we lopen in de winkel en gooien het in de kar, we rekenen af met een plastic kaart en dan eten we hem op. Maar als je 20 jaar lang zou kunnen leren en dat je ermee bezig bent en dat je helemaal vervult van liefde als kind, dat je helemaal in die staat zit, dan krijg je een heel ander mens. Maar wat gebeurt er, dat dus niet, maar mensen gaan in een programma, krijgen dus externe software, dus i.p.v. vrije creatie, dat is een emotioneel vrij veld van ongedwongen vrijheid, dus waar we allemaal binnen in onszelf weten waar het om gaat. Vrijheid in onszelf. Om dat te voorkomen worden we geleid in programma’s, worden externe dingen in ons gepropt, dat ervaren we niet, we denken dat dat eigen keus is, we volgen dat, we doen dat, we zetten het vast en wat gebeurt is dat onze hersengolven veranderen van theta door het alfa naar het beta bewustzijn. In feite wordt er een ander magnetisch veld geïnstalleerd, gedurende onze opvoeding. We worden zuiver denkende wezens, zuiver denkend, zuiver denkend.

Die school heeft mij ook opgevoed, zo zijn we allemaal opgevoed, we worden zuiver denkende wezens. En dan komt het bijzondere, op het moment dat we beta bewustzijn dragen, fysiek bewustzijn hersengolfstaat, kunnen we zeggen de hele wereld, deze planeet verkeert in beta. Dat is een hersengolfstaat dus terwijl we op afstand naar de aarde kijken, en 7 duizend miljoen mensen allemaal in die denkpatronen zitten van zoals ze zijn opgevoed, zelfs als ze in de natuur leven, leven ze volgens de modellen van de natuur die hen gedicteerd werden, er zijn nog enkele uitzonderingen, maar globaal gezien is er volledige uitsluiting van creatie kracht. En dan kijk je naar 7 duizend miljoen mensen en dan vraag je je af als bezoeker uit een ander universum wat voor gesprekken zou ik met deze mensen kunnen voeren want het denken, de perceptie van die mensen zelf, dus de perceptie van onszelf wie wij denken dat we zijn, de rol die wij hebben gekregen en ook hebben aangenomen, de totale verwarring in onszelf, die we vaak niet eens meer los kunnen laten, omdat we in die modellen gevangen zitten, daar is eigenlijk niet mee te spreken. En dan kijken we nog een keer naar die 7 duizend miljoen mensen en dan weet je ik zou zo graag contact met ze willen hebben, met de mensheid maar niet via dat hersenbewustzijn in beta en waarom niet, omdat die zuiver denkende mensen, die in het denken ook kunnen voelen, gevoelens hebben binnen het denken, die zitten in een bandbreedte, electromagnetisch bewustzijn wat gecontroleerd wordt door andere krachten, en dat zijn de houders van de hack die heeft plaatsgevonden. Dus er is een heel grote agenda gaande waar andere beschavingen van alles van weten, die weten tot in detail hoe het in elkaar zit, maar die weten ook dat als ze gaan communiceren met de mensen op deze wereld via het beta bewustzijn, via de persoonlijkheid, die die mensen denken dat ze zijn, dat ze worden gezien via het brein, door andere krachten. Hoor je wat ik zeg? Ik zeg letterlijk dat als wij in onze persoonlijkheid functioneren, in ons beta bewustzijn zitten, onze volgzame energie i.p.v. zelf creëren en zelf beslissingen nemen van binnen uit, als we in een volgsysteem zitten van het menselijk denken dan gaat er een andere kracht door de mens heen lopen. Het gedrag van de mensen is anders, het voelen van de mensen is anders, ze hebben andere belangen, zie wat er hier gebeurt, hoe de aarde er uit ziet. En wij dachten dat wij goed bezig zijn. Dus wat is hier nu nodig. Wat is er nodig om die twee verschillende werkelijkheden, die dus bij elkaar tot één werkelijkheid hebben geleid, wat is er nodig in jezelf om los te komen van de gedachtegoed van andere intellectuele wezens uit andere beschavingen, wat is er nodig om los te komen van de software als jij een bril op zet waarin je je identificeert met degene in het spel die het spel is. Wie weet het?  Daar kun je pas over gaan nadenken als je beseft dat je ergens los van kunt komen en dat je vastzit. Dit is zo’n diep en groot onderwerp en dan zijn er mensen op deze aarde die denken te weten wat ander beschavingen hier op aarde komen doen. Ze weten nog niet eens wat ze zelf aan het doen zijn en dat is geen oordeel maar het heeft wel met elkaar te maken. Wij zijn allemaal galactische wezens, wij komen allemaal uit een andere wereld vandaan, en wij zijn allemaal hier in deze ervaring in deze gigantische werkelijkheid, waar andere dingen gebeuren. En we moeten het ook niet als doel gaan zien dat we die werkelijkheid moeten opschudden en dat we het hier eventjes allemaal harmonieus maken, nee we moeten vooral onszelf zijn. En als je jezelf bent dan is dat dus uit de persoonlijkheid, dan ga je dingen voelen van binnen en dan gaat je verstand nog even zeggen van “ja ha ha dat kan helemaal niet”Wat dacht ik daar, kan dat niet? Wie zegt hier dat dat niet kan? Twee verschillende vormen. Eigenlijk zijn wij superschizofreen. En dat is ook aangetoond, daar zijn hele boeken over geschreven door top psychiaters. “de schizofrene mens” Want we hebben allemaal verschillende lagen van bewustzijn, er is niet één statisch bewustzijn, morgen ben je weer anders, misschien ben je over een half uur al weer anders. Vanavond zit je misschien met zo’n gezicht op de bank, zo van jij hebt een leuke dag gehad met Martijn, ja shit. Maar dan is er een ander bewustzijn. Zou je dan in dat moment de hele groep mensen zien, dat je met zo’n rot gevoel zit, boos, zou je alle mensen van vandaag in één keer zien, ploep, referentiepunt, tak, bam bam, hé,  daar zijn al die mensen weer dan ben je gelijk ook weer jezelf. Dus de invloed van buiten af, dat noemen we ook de epigenetica omgeving van de mensen heeft zoveel invloed op je gemoedstoestand. Dus wij leven nu als beta bewustzijnswezens. Waar ligt nu de sleutel om van bepaalde zaken in jezelf verlost te raken, laat ik het zomaar zeggen heel zwart wit uitgedrukt. Of het ook werkelijk ook is om volledig verlost te zijn van iets dat ga je zelf ontdekken. Je hebt in ieder geval de mogelijkheid om in de momenten waarin je verkeert in dat moment leiding te nemen. Dat is één. Als je in een patroon komt of er gebeurt iets naar jou toe wat jou in je trauma gaat brengen, of je denk van potverdorie wat ben ik vandaag in een slecht humeur, of ik ben woedend of ik zie het niet meer zitten, of hop ik gooi alles in de openhaard, bekijk het maar. Of het tegenovergestelde, ik zit in een euforische toestand, dat kan ook, dat het je ook helemaal uit je eigen kracht haalt. Euforie kan je uit je kracht halen. Als je erkent dat je met stilte en aandacht in jezelf kunt komen. Die oefening die we net hebben gedaan die is hoofdzakelijk gericht om het beta bewustzijn tot rust te brengen. Als jij nou met je aandacht naar binnen toe gaat, in je hoofd, daar waar menselijke observatie is, vindt er verandering plaats in het electro magnetisch veld, en ons brein is daar een deel van, onze persoonlijkheid is een electormagnetisch veld, als je daar met je bewustzijn aanwezig op die plek bent en blijft, je houdt hem daar vast, dan zul je merken dat de neuroden die door het lichaam worden verplaatst, die informatie geven aan het lichaam wat daar dus gebeurt, kun je merken dat hier verandering plaatsvindt. Er is geen therapeut die dat blijvend voor jou kan bewerkstelligen, alleen jij kan dat zelf, er zijn wel therapeuten die kunnen jou daarin geleiden in dat proces. Dan praat je over ontspanning sessies, hypnosesessies, etc maar dat zijn instructies van buiten af. Dan luister je met je aandacht naar buiten. In deze driedaagse doe je dat ook. Als je beseft dat het daar dus niet om gaat, maar dat het een opzet is en dat je het helemaal in jezelf kunt ervaren, dus op het moment dat je ergens bent in een winkelstraat of in een setting met familie, of je krijgt een bekeuring en daar ontstaat een bepaald gevoel bij en dat je er bij kunt zijn met je bewustzijn, dan merk je hoe neutraal je kunt staan in het moment. En precies dat is belangrijk. Want je kunt niet in het theta bewustzijn komen, in het grotere diepe bewustzijn, wat hier gewoon dwars doorheen ligt, als je je laat lokken door het denken, door geprogrammeerd te zijn. Dus eerst naar het hoofd, altijd naar het hoofd, ook al is het hoofd een onderdeel van de matrix, maakt niks uit, dat is wel de boardcomputer, De meeste mensen slaan het over, gaan allemaal gelijk naar het hart of die gaan naar de natuur. Is ook mooi en is niet beter of slechter, maar er is iets wat we niet hoeven over te slaan. Want hier wordt alles gecoördineerd. Mijn persoonlijkheid ligt hier (brein) opgeslagen.

Er zijn neurowetenschappers die hebben electromagnnetische velden kunnen uitlezen en die kunnen doorzetten in het brein van een ander. Dat gebeurde al in 1937 bij de KGB die allerlei testen deed op gebied van controle op menselijk denken en voelen, in 1953 deed de CIA  het ook, hele geavanceerde test, daar zijn boeken over verschenen heb ik begrepen ik heb ze niet gelezen. Ik weet wel alles van die onderzoeken af. En daaruit blijkt dat de persoonlijkheid en ook een storing in de persoonlijkheid, zijn electromagnetsiche velden, informatie die dus ook in het brein, rondom het brein en door het brein is, dat je dat kunt meten, je kunt het zelfs pakken met apparatuur en opslaan, en je kunt dat zenden in iemand anders zijn brein, waardoor de ander jouw persoonlijkheid heeft. Dat zijn dus energievelden. Dat is het betabewustzijn, En nog sterker, je kunt het over de hele mensheid uitzenden. En dan denken ze allemaal dat ze net even unieker zijn dan de ander maar in feite hebben ze allemaal hetzelfde bewustzijn. En met zulke mensen is de vraag wil jij als bezoeker uit een andere wereld dat contact aangaan? Of moeten die mensen eerst zichzelf daar uit bevrijden en terugkeren naar het vrije bewustzijn? En dat is iets wat we als mensen zo moeilijk vinden omdat het gaat over mij, shit, ik dacht ook dat ik even aan jullie kon sleutelen, dat gaat niet, het gaat over mijzelf.

Wat gebeurt er bij de mens bij ontspanning dan veranderen de hersengolven, van beta naar alfa bewustzijn door meditatie, in het moment van de ontspanning van de meditatie veranderen onze hersengolven, als we naar het theta bewustzijn gaan dan komt er nog aan andere hersengolffunctie en het bijzondere is dat als onze hersenen naar het theta bewustzijn schuiven, we moeten niet denken dat we een volledige theta bewustzijn moeten bereiken, anders leggen we de lat weer daar, het gaat om dat we het gaan herkennen, als we het theta bewustzijn gaan herkennen dan verandert de hersengolfstaat dan komt hier een ander electro magnetisch bewustzijn en dan luistert dit bewustzijn naar de kracht van het hart. En op dat moment is er communicatie, kosmische communicatie. Dan is het verlichtte hart aan het woord. En het verlichtte hart binnenin, dus dat je werkelijke voelend bent, voelend hier binnen in, in gelijkwaardigheid met al het leven, op het moment dat dit hart weer kan spreken, het spreekt altijd, maar dat het hart weer gehoord wordt door het brein kan je het ook uitvoeren, je weet het. Stel je voor de mens van Oorsprong die leeft vanuit het krachtveld, een heel diep krachtveld, waarbij het hart de ontvanger is van alle informatie wat er ook maar is. Het hart ontvangt het, het hart zet om via het brein, daar hebben we niet een brein zoals nu, maar ik stel het nu zo even in het verhaal voor. Informatie hier, de kracht van leven, van gelijkwaardigheid, verbondenheid, niet liefde hoor, verbondenheid is daar alleen maar aan de orde, maar het is eigenlijk liefde, als er verbondenheid is, dan is alles er gewoon. Vanuit die verbondenheid gaat die informatie door naar het brein en het brein zendt het uit. Zo’n beschaving die volgens andere ideologieën een bedreiging zou kunnen vormen, die je niet kunt doden, die onsterfelijk is, dus die je niet kunt beëindigen in haar bestaan daarvan zou je in ieder geval kunnen concluderen oké dan moet ik die beschaving op zijn minst onthoofden zodat wat hier (hart) gevoeld wordt niet meer daar (brein) komt. Dus dit (brein) gedeelte moeten we bezetten, hier moet andere informatie in en dat hebben ze ook gedaan, andere informatie in het brein. En vervolgens hebben die wezens die dat niet meer kunnen voelen en in dienst staan van al die agenda’s die er zijn, dat er iets groters is buiten zichzelf dan de kracht in zichzelf, op het moment dat ze in die perceptie leven, dan is het veilig, en tegelijkertijd moet dat brein ook nog in een afleidingsmaneouvre komen met dat ze sterfelijk zijn want dan zullen ze in de levens dat ze leven zich meer drukker maken om te óverleven tijdens die levens dan het werkelijk zijn.

Als je naar de hersengolfstaat kijkt het theta bewustzijn, dat is een hele diepe staat van ontspanning, een hele diepe staat van uit het huidige denken, ik noem het weleens een schemerzone tussen heel erg wakker zijn of echt in slaap vallen, dat moment daar tussen in. En dat theta bewustzijn is bij iedereen actief, het is dus niet zo dat we dat moeten gaan creëren, het is een hersenfrequentie wat er voortdurend is. We hebben verschillende hersengolven en er is er eentje die als hoofdwerkelijkheid navigeert en als je in slaap valt schuif je zo door het alfa naar het theta bewustzijn uiteindelijk kom je in delta terecht, ben je diep aan het dromen en dan geldt die werkelijkheid als hoofdwerkelijkheid. En als je dit beschrijft dat je in slaap kunt vallen heel erg vermoeid kunt raken en ik ben er heel erg op uit door energie bij te zetten in mijn verhaal achter de woorden. Dus ik ben er op uit niet om die vermoeidheid te bereiken maar om vanuit die theta bewustzijn te spreken waardoor de mensen zelf ook in theta terecht komen en het gevoel hebben van oh ik val in slaap, dat kan je ook al vanuit jezelf in je hebben. Dan is er iets aan de hand waardoor je hersengolven blijkbaar ineens naar een andere frequentie gaan, trilling. Dat kan door van alles zijn. Daar zijn allerlei namen voor, wetenschappelijk maar niet bewezen welke naam daar aan gegeven zou moeten worden. Je zou het kunnen beschouwen dat, mensen die vermoeidheid vaak voelen, en ik heb zelf ook veel vermoeidheid de afgelopen tijd gehad, maar niet vermoeidheid waardoor ik denk daar komt het door, maar vermoeidheid in het brein. Je zou kunnen zeggen dat je misschien ergens in je leven iets hebt meegemaakt, dat is gerelateerd aan dit leven hier, waardoor er een prikkel, referentiepunt is wat steeds opspeelt wanneer je hersengolven veranderen. Daar moet jezelf dieper naar gaan kijken, mogelijk met iemand anders samen. Maar je mist dus niks, want als wij hier allemaal in theta bewustzijn zitten. Theta bewustzijn is je ligt in bed, je voelt je ontspannen en als je met je bewustzijn bij jezelf blijft en je voelt dat je ontspannen raakt dat je half gaat dromen, kom je in andere werelden, als je je niet mee laat nemen door de droom maar je blijft heel alert bij jezelf, dan is het mogelijk, terwijl je gaat dromen, aanwezig te blijven in je dromen. En dan komt er een volgend moment, dat is het theta bewustzijn, als je daarin aanwezig bent en blijft bij het in slaap vallen dan wordt je wakker in die droom. Terwijl je in het theta bewustzijn zit heb je ook toegang tot alle trauma’s als het ware. Meestal bij wat jij beschrijft dat daar traumatische gebeurtenissen aan ten grondslag liggen.

Wat er gebeurt is dat het brein in de rust komt, dan gaan de hersengolven van beta bewustzijn naar alfa bewustzijn, dat is de meditatieve staat en als je nog dieper gaat dat is het theta bewustzijn. En als de hersenen in een diepgaande staat van ontspanning komen alleen maar doordat jij met aandacht daar in aanwezig bent, dan gaat het theta bewustzijn naar een frequentie toe die nagenoeg dezelfde frequentie is als het neurobewustzijn in het fysieke hart. En op dat moment vindt er een verbinding plaats tussen het brein én je fysieke hart en als je dan vanuit dat rustpunt vanuit je brein voorstelt dat je naar je hart toe reist, dan trakteer jij het electronische beeld van je brein, want dat hoort bij het lichaam, op de frequentie van je hart. Dus zoals die microfoon  in het electronische brein aanwezig is in een golf, zo wordt ook jouw hartskracht omdat je met je aandacht daar naar toe reist gerepresenteerd in je brein. En op dat moment is het de kers op de taart. Je gaat naar binnen in je hoofd, er komt rust in je hoofd, je hoofd stemt zich af op de frequentie van het hart, dan ga je naar beneden naar je hart, op het moment dat je met je aandacht bij je hart bent wordt het hartsbeeld in  het hoofd gerepresenteerd, waardoor het hele brein nog meer in de frequentie komt van het hartskrachtveld. En in dat moment en dat is oefenen en werken aan jezelf en met jezelf, in dat moment maak je zo diep contact met je hart dat jij informatie ontvangt via je hart omdat dat het enige orgaan is in dit lichaam wat een schakelaar is tussen deze dimensie de fysieke werkelijkheid en het meta universum maak je contact met het scheppingsveld. En dat zijn alleen schepperswezens die dat kunnen en die kunnen dat alleen omdat zij emoties kennen, de taal van emotie.

Dus je moet eigenlijk een soort, ja, een lus maken in je bewustzijn dat je aanwezig bent in je lichaam, dat je in stilte bent in je lichaam, dat je je hele lichaam dus ook voelt van boven naar beneden en met aandacht bij je hart bent en dat je heel erg gefocust bent, heel erg geconcentreerd bent op jezelf en daar je aandacht ook houden. Dus niet in een ontspanning terechtkomen want dan wordt je gedeactiveerd. Ja. Je moet in de helderheid blijven. En dat is een heel belangrijk omkeerpunt. Laten we het gewoon eerlijk zeggen. Hoe vaak geven wij aandacht aan onszelf? In feite is dat van oorsprong het gebed, het meditatieve proces dat je in stilte gaat en je jezelf heel duidelijk voelt. Maar binnen het meditatieproces raakten bijna alle mensen gedeactiveerd omdat ze hun aandacht verloren. Ze voelden zichzelf ontspannen, ze voelden zichzelf leeg worden, ze voelden zichzelf heerlijk, en hun bewustzijn was weg! Ze zaten in ontspanning maar dat is precies niet god! God is alert. God is ontspannen én aanwezig, helder en krachtig!  Dus hier dit krachtveld aandacht aan jezelf geven. Ga het gewoon doen! Het is belangrijk om je persoonlijkheid ook op een andere manier aan te vliegen. Dit doen maar heel weinig mensen.

Het bijzondere is dat als je gaat mediteren en bewust bent in je lichaam en dat heeft een bepaald moment, ineens beklijft dat, dat je voelt dat je in een hele diepe ontspanning zit, maar dat die ontspanning niet meer een ontvoering wordt. Dat je voelt dat die ontspanning leidt tot een heel helder aanwezig zijn en dat je ook heel helder je lichaam kunt voelen, heel helder. En op dat moment zetelt jouw innerlijke lichtkracht, jouw innerlijk bewustzijn, zetelt in het lichaam en dan staat het brein afgestemd. Dan kun je ook niet vermoeid raken. Maar het is goed opletten wat er gebeurt omdat overal liggen de-activatie processen en de mens wordt voortdurend gede-activeerd met haar bewustzijn. Dus in feite moet alles op de schop. Alles moet opnieuw aangevlogen worden. Het is niet zo dat als je gaat mediteren of aandacht gaat geven aan jezelf dat je daarbij in een hele diepe ontspanning komt en je focus kwijtraakt en dat dát aandacht is. Logisch hè?  Dus het gaat om samenvoegen van alert bewustzijn, helder bewustzijn, in het lichaam en daarin heel duidelijk aanwezig zijn en ook bewust zijn dat als die alertheid verslapt, dta je het gevoel hebt van nou ik heb nu wel zin om er weer uit te gaan, ik heb nu gedachten of ik merk dat ik juist weg glij in een totale stilte, nee, nee, dat gebeurt niet want ik ben me er bewust van. “Hé dat is interessant” (ademt diep in) hopsa “en mijn lichaam goed voelen!” Je moet eigenlijk helemaal opnieuw inloggen in een lichaam.  En wat gebeur hier is dat de mensen, dus eigenlijk de avatarwezens, helemaal niet geritst zitten in hun lichaam. Hè, dus mensen zitten of voor een heel klein deeltje maar met hun lichaam, dus ze zijn eigenlijk helemaal niet bewust. En daar waar geen contact is met het lichaam is eigenlijk ook geen maximale aanhechting met het bewustzijn. Er spelen dus heel veel dingen mee. Dus ja dat stukje vond ik heel belangrijk om met jullie over te hebben.

Kijk, ik breng ook altijd de wetenschap erbij in beeld, omdat het een kruisbestuiving is tussen wetenschap en andere wetenschappen die niet ‘wetenschap’ genoemd mogen worden. Laat ik het maar gewoon noemen: “gevoelschap”. Kennisschap vanuit een oeroude tijd dat onze droom, onze staat van bewustzijn dus eigenlijk uit heel veel gradaties bestaat.
Want een droom… Kijk we hebben ons onderbewustzijn, daar wordt vaak over gesproken. Jij als kind heb je bijvoorbeeld gezien dat je vader je moeder sloeg: “Ah, joh, dat is niet erg, toen was hij nog maar drie jaar, dus dat weet hij niet meer.” Maar dat is niet waar, want het onderbewustzijn heeft dat wel opgeslagen. Dus al die informatie is opgeslagen.
En waar zit dat onderbewustzijn, kun je dat aanwijzen? Ik wil het meer brengen naar de hersengolfstaat. De verschillende hersengolfstaten van de mensheid: gamma, delta en al dat soort staten. En dan heb je nog de theta-frequentie van de hersenen. Al die frequenties, al die staten, die trillingen van hoe de hersenen reageren, zijn voortdurend in ons systeem aanwezig.
En als je spreekt over dromen; je hebt een diepe droomstaat, maar daar tussenin zit nog een fase, de theta-staat, de theta-hersengolfstaat. Dat is een hele diepe hypnotische, super-ontspannen bewustzijnsstaat. Dat is niet de meditatieve staat, maar die theta-staat; dat is de connector. Op het moment dat je daar met je bewustzijn in zit, dan kun je voordat je die droomstaat in gaat, je hele diepe droom, kun je in dat moment met je bewustzijn in een droomsituatie zelf de baas zijn.

Arjan: Is dat lucide dromen?

Martijn: Onder andere zijn dat lucide dromen. Het is zo dat alle dromen die wij beleven, die we vaak helemaal niet eens kennen, helemaal niet eens altijd dromen zijn, maar dat het andere werkelijkheden zijn die we ervaren in een andere hersengolfstaat. En bij dromen is het mogelijk om zelf ook daadwerkelijk de initiator te zijn van die droom. Dat maak ik zelf heel vaak mee. En ik heb de laatste maanden heel veelvuldig – en dat is misschien wel leuk, want er zijn vast meer mensen die dat hebben, want iets wat gebeurt is nooit bij één persoon natuurlijk; dat is een collectieve gebeurtenis – dat ik verschillende dromen tegelijkertijd droom, dwars door elkaar heen. Dus niet achter elkaar, maar door elkaar heen! Ik lig in mijn bed; ik weet dat ik in mijn bed lig. Ik ben met mijn bewustzijn in die dromen, in beide dromen tegelijkertijd. Vanuit een droom kijk ik ook in de andere droom. Dus niet zo (M maakt een beweging met zijn handen van twee gescheiden zaken), maar dat loopt door elkaar heen. En in die droom heb ik de volledige mogelijkheid om dat wat ik wil dromen om dat ook (te manifesteren)… dat is er dus direct.

Arjan: Is dat allemaal je eigen droom? Ik heb ook wel eens gehoord dat je in een ander zijn droom kunt zijn.

Martijn: Dat zijn dus de eigen dromen, want dat is de droomstaat in het theta-bewustzijnsstaat. Het theta-bewustzijnsstaat is de hersengolf van het creatievermogen, waarin je ook manifesteert. En dat is in wezen onze oorspronkelijke hersenfrequentie. En in die hersenfrequentie, precies in die theta-modus, zit ook onze geheugenmodule waar in ons onderbewustzijn programma’s zijn ingebracht. Dit om, zodra wij uit die theta-modus gaan naar de staat waar we nu zitten, de programma’s die daar liggen – die onze manipulaties zijn – de realiteit in het hier en nu te beïnvloeden. Alleen hebben we het niet in de gaten.
Zo zijn er ook heel veel dromen die zich ook in die theta-frequentie afspelen, maar die gemanipuleerd worden doordat ze in die theta-geheugendatabank aangestuurd worden door manipulaties. Veel dromen worden dus ook echt gebruikt, dit zijn inter-dimensionale werkelijkheden, om het menselijke bewustzijn voortdurend bij te sturen. Of om jou trauma op te (laten) doen in je droomstaat, zodat, als je weer uit die droom terugkeert, in je onderbewustzijn, in de geheugenmodule van die theta-modus, daar nieuwe programma’s liggen.
Kijk we zijn zelf de scheppers, de creators van dat we het opslaan. Maar we slaan steeds bij de gratie van angst die informaties op.
Dus dromen… het is nog veel complexer dan dit, maar je kunt rustig zeggen dat ‘droom’, de droomstaat, heel veel gebruikt wordt door, zoals wij dat noemen demonische wezens die trouwens überhaupt niet bestaan. Maar wel velden en wezens die andere intenties hebben, die zich op basis van onze creatiekracht kunnen manifesteren, op basis van onze angsten. En daardoor ervaren wij ze als demonisch. Maar ze hebben wel genoeg vermogen om onze dagelijkse realiteit te beïnvloeden en een droom te creëren die tegen ons gericht is.

Martijn: Nou kijk, de theta-staat…, we praten dus over een hersengolfstaat, hè? Kijk, onze hele hersenencapaciteit wordt gestuurd door, zoals wij dat nu noemen, ons hartbewustzijn. Ons hartbewustzijn is het hoofdinstrument. Het is gekoppeld aan ons hoofd. Ons hoofd zorgt er biologisch voor dat we daardoor een waarneming hebben. En op het moment dat onze hersenen naar de theta-staat gaan, en we daar met diepergaande oefeningen aan gaan werken, – en dit is de doelstelling: maar mét behoud van je alertheid -; als je dus in die staat volledig bewust bent dat je er in zit, dus dit (bewustzijn) dus niet kwijtraakt.., dus op het moment dat je dáár inzit, zit je in je vermogenskracht. Dan zit je in je vermogenskracht waarbij jouw hersenen een realiteit waarnemen die we dus om ons heen zien, maar die dus rechtstreeks beïnvloed wordt door wat jij waarneemt vanuit je gevoelsbewustzijn. Dus dan heb je direct invloed op die realiteit.

Wat was de vraag nou? Hoe je daar in komt?

Arjan: Ja hoe je daar meer in komt, in je bewuste leven, zeg maar.

Martijn:Door in ieder geval veel oefeningen te doen. Dan kom je terecht (op het punt) waarom het wel of niet lukt om daarin terecht te komen. Al je dagelijkse beslommeringen komen voorbij. Als je er moeite mee hebt om daarin te komen, dan zitten er allemaal programmeringen, ervaringen en referentiepunten in jezelf die daar tussenin zitten. Maar op het moment dat je daar in kunt komen, dan gaat het niet meer over de realiteit buiten jezelf. Dan gaat het om datgene wat er van binnenuit geprojecteerd wordt naar buiten. Want dat is wat wij doen: Datgene waarvan wij denken dat wij waarnemen, nemen onze hersenen eerder waar dan dat het waar te nemen is. Dat is ook aangetoond. Die projectie komt van binnenuit. Op het moment dat je in de theta-modus zit, dus op het moment dat je naar die hersengolf staat gaat van de theta-modus, ben jij wezenlijk aan het zorgen dat je morfisch veld – datgene wat om ons heen aanwezig is – dat dat morfisch veld als het ware invulling geeft aan datgene wat jíj voelt. Niet alleen in je hartbewustzijn maar in je hele wezen, geeft het invulling aan wat jíj wilt creëren.
En hoe je daarin terecht komt is: gewoon heel veel oefenen in een stiltemodus. Zorgen dat je dieper gaat dan de meditatieve staat. En in die oefening, steeds in die stilte, ook opschrijven waar je tegenaan loopt: Waar vlieg je eruit? at kom je tegen? Wat gebeurt er? Maar ook zorgen dat je in die oefening ook steeds blijft oefenen dat je wel grip houdt, althans alertheid houdt over deze werkelijkheid. Dat je dus niet van de ene modus in de andere modus gaat, maar dat je de modus die we nu hebben – alertheid van deze mentale werkelijkheid – dat we die dus kunnen invoegen. En dat is echt mogelijk. Het lijkt heel moeilijk maar dat is het niet. Het is alleen een kwestie van onderzoek plegen.
Veel onderzoek plegen en dan kom je dus allerlei overtuigingen tegen. Allemaal programma’s en ook heel veel sabotages in je systeem. Heel veel sabotages. Het menselijk ras is gesaboteerd.
En weet je, de mensen voelen toch allemaal, laten we het maar hardop zeggen, dat we heelheids- wezens zijn? We voelen toch allemaal dat wij op zoek zijn naar vrede, geluk en innerlijke vrijheid? We willen toch allemaal het beste op deze planeet? We willen er toch iets moois van maken?
En op dit moment zitten we elkaar allemaal in de haren te vliegen op deze planeet. Vanuit bepaalde overtuigingen en programmeringen.
En op het moment dat wij naar die vrijheid toe willen dan komen we onvermijdelijk onszelf tegen om dat te onderzoeken.

Wat is voelen nou eigenlijk?  Wat is hartsbewustzijn? Wat is dat? Als we nou eens uitgaan van dat de grootste kracht van schepping op dit moment onze emoties zijn, onze diepste staat van verbondenheid, en dat daarbij invoegend tegelijkertijd gebruikend, aanwezig zijn, laden, onze intelligentie, dan vermengen we iets wat bij elkaar hoort. Dan spreken we niet meer over intellect of over hartbewustzijn maar dan spreken we eigenlijk over een heel helder nadenkveld, gebaseerd op emotie. Wat loopt ‘ie nou allemaal te bazelen hè? Het denken is het zwaarst belast. Immers labyrint, het menselijk bewustzijn wat gehackt is, fors gehackt is en volledig onder controle staat, is gehackt binnenin het denken. Dus wat moeten wij bevrijden als eerste? Het denken. Het denken moet bevrijd worden. En het denken wat dus zo belast is daar vinden ook die thetavelden in plaats. Want theta is niet in het hart, theta is een hersengolfstaat. Maar kun je dat überhaupt bevrijden? Of is het een logisch gevolg van als je loskomt van het denken in lijn van? Dus de lege zone als het ware. In feite theta, dat is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken, theta ontstaat op het moment onverwacht dat het brein zich niet meer linkt aan een overtuiging. Dus als overtuigingen wegvallen en modellen waar je aan geklikt bent vallen dus weg, dan ontstaat er en andere hersengolfstaat in bepaalde delen van het brein en dat kun je ook zien, dat kunnen zo ook meten met apparatuur dat je, dat is een bepaalde alfahersengolfstaat die aan de rechterkant van het hoofd zit, deze gedeelte fysiek. dat is nog lang niet helemaal maar zo wat de wetenschap nu kan zien is dat er een alfahersengolf is, in het gedeelte van hier (rechterkant hfd) wat zich ontwikkelt op het moment dat de mens spreekt op basis van een herinnering van zichzelf. En dan komt er een alfahersengolf tevoorschijn. Zodra een mens een reactie gaat geven op een vraag wat hij of zij zich moet herinneren wat niet voortkomt uit een herinnering van deze werkelijkheid, dan ontstaat er een thetahersengolfstaat. Dus het geeft al aan dat we van systemen af moeten, dus het denken van onze hersenen aan iets feitelijks van deze werkelijkheid laat alfa hersengolven ontstaan. Alfa en beta. Hoofdzakelijk alfa. En als we afstappen van overtuigingen en we gaan het invullen op basis van iets wat we niet weten, maar op basis van wat we voelen, dan ontstaat er een thetabewustzijn. Dus als je dan kijkt naar dat je iets wilt neutraliseren dan kun je in feite iets niet neutraliseren als je kijkt naar de ballast. Je kunt je ballast dus nooit neutraliseren. Wat je wel kunt doen is heel anders gaan kijken naar je ballast, dus de bril van de waarneming moet er af, en vervolgens ga je iets anders daardoorheen denken, iets helemaal niet gelieerd, niet gekoppeld is aan deze werkelijkheid, wat buiten de logica valt. Dus je denkt er iets anders doorheen. En op dat moment gebeurt er iets heel bijzonders, dan komt er een thetabewustzijn en dat heeft effect in het breinsituatie en op de hele labyrint daarachter. Dat is overigens nog maar één laagje hè, dat labyrint, we hebben het hier niet gehad over allerlei andere krachten die daar nog buiten het labyrint is. Het is een controle, het is een ultra controle staat. Dus achter dit labyrint zitten andere beschavingen met andere intelligenties. Daar gaat het nu niet om. Wij moeten zorgen dat we in het labyrint tot onszelf komen. De sleutels liggen dus hier in dit moment. Dus ook binnen het moment dat we overlijden, dus dat hele moment hoort er eigenlijk bij, moeten we tot dat besef en het inzicht komen. En dan Bam! Gaat ‘ie eruit!

Martijn: Nou ik heb gedurende mijn leven hier op aarde altijd het vermogen gehad om in het moment, dat mijn hersenen in ontspanning komen, op het moment dat wordt beschreven als een uittreding dat je je loskoppelt van je lichaam, om dat loskoppelen niet te laten plaatsvinden maar om daar (Martijn knipt met vingers) met mijn bewustzijn in te zitten.

Wat er gebeurt is, dat ik me verschuif met mijn bewustzijn naar een ander veld. Dus dat brein van ons is natuurlijke een heel groot, complex instrument en als je dat met je menselijk bewustzijn doet dan kun jij, en dat is dus wat ik kan, kan ik letterlijk mijn eigen wereld creëren en dat is eigenlijk wat we altijd allemaal hebben gekund, dus daar is helemaal niets bijzonders aan. Maar ik neem de moeite om daar over te spreken, dus voor diegene die denkt dat ik me zelf bijzonder vind, nee absoluut niet, ik spreek daarover omdat we het allemaal kunnen. En het wordt pas teruggezet als kroniek van de oorspronkelijke wereld door daar over te spreken. Dus ik log in, in dat veld en dat is gebaseerd op veranderingen van bewustzijnsstaten, dus je kunt zeggen dat je hersenengolfstaat verandert. Dat kent iedereen wel denk ik, dat als je in slaap valt, dat je voelt dat je in een hele diepe ontspanning komt en dat zou je misschien ook wel een meditatie kunnen noemen, maar blijf bij de les. Blijf met je bewustzijn bij het ontspannen van je lichaam. En dat is allemaal voor iedereen haalbaar.

Arjan: Bewust in slaap vallen.

Martijn: Bewust in slaap vallen en dan komt er een moment waarin je bewustzijn, bij mij dan, mijn bewustzijn wordt heel erg vergroot. En dat ik dan eigenlijk mijn hele huis en eigenlijk alles overzie in detail en in het moment kan ik gewoon in dat veld creëren wat ik wil.

Martijn: En het gaat nog veel verder, in dat veld kun je ook contact maken met alles wat in deze wereld is. Alleen het is niet zo dat ik contact maak met alles wat in de wereld is buiten me, maar ik kan contact maken met alles wat er in mijn bewustzijn is, in mij. En daar ligt de grote sleutel, ja. En top vier dus nog …..Top 4, wat ook een heel belangrijke tool is, wat ik ook heel veel doe en dat is ook opmerkelijk als je lekker in je vel zit en je kunt de waarheid van het leven zien, van alle mensen, in contact met andere mensen een gesprek aangaan. Een groet geven. Kijken van, hoe is het met de ander. Dat hoeft niet een heel diepgaand gesprek te worden, maar van hé hallo hoe is het met je of goedemiddag. Het is de toon, de energie die je uitzendt. Het zijn zulke kleine dingen, maar wat er gebeurt, is dat een heel krachtig veld  in je bewustzijn tot leven komt. En dat veld wat er bij jezelf tot leven komt, als je dat kunt voelen, en je voelt die grootsheid dan ook, ook al heb je het nog zo moeilijk in je leven, als je dat kunt voelen en dat kun je weer leren voelen door de moeite te nemen het gewoon weer te doen, dan verandert alles om je heen en dan is deze matrix, die dus nu gericht is op het menselijk bewustzijn te ondermijnen, eigenlijk al een gevolg is van een enorme uitzinnige historie tegen het oorspronkelijk menselijk bewustzijn, dan gaat deze matrix waar we nu ogenschijnlijk in leven, die krijgt ineens voeding uit een andere wereld. En dat interacteert en reageert op jouw bewustzijn.

Eén van de meest krachtige tools om uit deze matrix te komen, om andere velden door te laten komen is om te beseffen dat je ontvanger bent en dat je zender bent. En dat datgene wat je ontvangt afhankelijk is van wat je uitzendt. En daar is jouw waarneming belangrijk in, het is niet zo dat je waarnemer of waarneemster dient te zijn, maar vooral om te participeren in je waarneming. Dat je dat ook bent, dan kom je in de Goddelijke essentie terug van wie wij als wezens zijn, wat we vergeten zijn.

Dit is een opname wat ik al ik denk 32 jaar heb, heel analoog wat ook op internet te vinden is. Het is een opname van het geluid van de aarde. Dus in een baan om de aarde hangen satellieten en die satellieten die hebben van NASA een opname gemaakt van de frequenties die de aarde uitzendt, het magnetisch veld. En dat wordt omgezet naar een hoorbaar geluid.

En als je dat beluistert en je doet je ogen dicht, dan kijk je letterlijk vanuit je bewustzijn naar de aarde en dan voel je al het leven op aarde. Hoe immens mooi dat is, alles leeft en alles is met elkaar in verbinding. En je voelt ook…. Dat wat daar niet thuishoort, dat dat daar dus ook gewoon tussen zit en dat dat door dat jij beseft dat er iets is wat in onbalans is, dat dat er ineens heel erg toe doet, op het moment dat jij zegt dat het er is.

Dus al die krachten die hier op de aarde zijn die tegendraads zijn, in feite even zo uitgedrukt, dus manipulaties, dat die krachten ook zijn opgenomen in het geluid van de aarde.

En dat is een héél mooi diepliggend geluid, een heel mooie opname die duurt 28 minuten.

Het is een heel bijzondere opname, op het moment dat wij ernaar luisteren, op het moment dat ons brein dat geluid hoort en stemt zich daarop af, dan kun je in zo’n diep gevoelsbewustzijn komen, waardoor je hersenen letterlijk naar een ander golfstaat gaan en echt naar een theta bewustzijn toe willen, zijn echt letterlijk allemaal hersengolven. En op het moment dat je daar terechtkomt gaat je brein meer in dienst staan, als toegangspoort van het gevoel wat niet alleen uit hart komt maar je hele scheppingslichaam wat hier doorheen vervlochten zit, komen ineens informaties in de vorm van gevoelens, komen naar voren. En dat is belangrijk, dat wij weer gevoelens gaan ervaren in ons neurologisch brein en dat we aanwezig zijn in het hier en nu.

Deel 2

Oefening Remote sensing

Martijn: Een goede informant geeft zijn bronnen natuurlijk nooit prijs, maar aangezien wij in het heelheidsveld leven kunnen we dat gewoon rustig zeggen. Er zijn verschillende velden, verschillende hologrammen die deze werkelijkheid uiteindelijk produceren en het is mogelijk om jezelf te trainen om met je bewustzijn contact te maken vanuit je kracht van je hart en dat is ongekaderde liefde, dat is een enorme bandbreedte, om remote sensing te gaan doen. Dat is dus niet remote viewing maar het is het schouwen van informatie uit het oorspronkelijke veld, dat is de “the original blue print”. En daar komt de informatie vandaan. Die informatie ontvang ik zelf en omdat ik dit hologram een klein beetje ook op een andere manier heb bekeken, heb ik ook kunnen zien in welke vorm zich dit afspeelde. Dus als je vraagt: wat is de bron? De bron is het heelheidsveld. Het heelheidsveld kent eigenlijk niet zozeer een voorspelling, maar meer een beweging van wat er achter de manipulaties ligt. Dus wat ik eigenlijk zeg is, dat het maar de vraag is of dat ook allemaal zo gaat. Maar daar komt de informatie vandaan. Ik haal al die informatie zelf op. Arjan: En kun je iets zeggen van hoe dit tot je komt? Met beelden of woorden of een gevoel, of nog weer iets heel anders? Martijn: Nee, dat is een enorm, abstract onderwerp eigenlijk. Het is het abstractievermogen van onze mind en ons hartbewustzijn, wat schuift naar een ander energieveld, dus naar een ander elektrisch veld. En aangezien wij maar 8% van onze hersenen gebruiken en eigenlijk maar 1% van de grotere werkelijkheid zien, is er dus heel veel te detecteren buiten die ene procent. Wat ik doe, ik verschuif me mijn hersengolven fysiek en ik krijg daardoor beter contact met het veld van de creatie. Dus die informatie die komt. Ik breek dus eigenlijk de bouwstenen af van deze werkelijkheid, dan krijg ik andere informatie en kom ik in het krachtveld vanaf de schedel tot aan de voeten uitgedrukt. En dat is het heelheidsveld wat door de intermoleculaire ruimte loopt – dat zijn dus die 99% – daar verbind ik me mee en ik kan daar goed informatie uit halen. Daar komt het uit vandaan. Dat is dus buiten die ene procent van de werkelijkheid. Het is het kwantumveld. Ik houd niet van voorspellingen doen, dat doe ik ook niet, ik kan alleen maar louter zeggen wat ik zie gebeuren en ieder mens heeft de bevoegdheid om daar ook in te kunnen kijken. De bron is dus eigenlijk de Bron.

Oefening met aandacht in stilte

De stilte, de kracht van de stilte. Dat is wel bijzonder.
Als je dat gaat zoeken buiten jezelf, dan vind je een soort ja … krampachtige stilte. En als je die [eerstgenoemde] stilte in jezelf zoekt – en daar is dit moment natuurlijk te kort voor – als je echt diep in de stilte gaat, echt helemaal met de aandacht naar binnen en je gaat bijvoorbeeld ook nog liggen en dan het liefst helemaal bloot zodat je lichaam helemaal niets ervaart, behalve daar dan waar je op ligt, dan kun je met je aandacht zo sterk naar binnen gaan bij je hart. Dan kun je zelfs een instructie geven vanuit kracht, vanuit jezelf van je autonome wezen, dat je de kracht waar jij vandaan komt die jij representeert, dat je die kunt ervaren tussen je moleculen. Met je voorstellingsvermogen kun je daarheen gaan. En dan komt er een soort emotionele impact die vanuit kracht binnenkomt in je hele neurologische systeem. Dan veranderen je hersengolven – dat is ook meetbaar – zodat je hele gevoelsbewustzijn eigenlijk een soort impuls krijgt die niet meer menselijk in ten aanzien van wat wij op dit moment denken hoe wij als mensen functioneren. Dat is een hele mooie bekrachtiging en daar ligt ook … dan kom je in de buurt van de oorspronkelijke taal. Dan kom je ook in een totaal andere gedachte. Dat is een gedachte “far beyond all the Dreams”, ver voorbij alle dromen. En dat is een totaal andere taal. En daarom zeg ik ook altijd: De manier hoe de mens nu denkt, hoe wij nu denken – ook met onze mind en zelfs vanuit het hart – dit werkt helemaal anders. (M wijst op het hoofd). Ons hart functioneert ook anders in het interpreteren van ons gevoelsbewustzijn op dit moment. Dat is niet fout, maar we gaan wel weer terug naar “het andere Veld”. Er komt dus een heel andere prikkeling in de mens.

Arjan: En met zo’n meditatie bekrachtig je of activeer je dit eigenlijk?

Martijn: Door de mens in ieder geval te brengen bij “de kracht van zichzelf”. En dat is echt fundamenteel belangrijk. Dan gebeurt er iets heel essentieels. Dan is het niet meer alleen de meditatie, maar dan ga je echt naar het theta-bewustzijn toe. Dus dan ga je van beta- door het alfa- naar het theta-bewustzijn. Dat is een heel andere frequentie. Als je daar met aandacht heen gaat – en je gaat niet passief mediteren, maar je gaat actief door de meditatie heen, dus je blijft heel alert – dan gebeurt er [iets] in je hersenen. Dus dit brein is letterlijk de toegangspoort. Als dit open gaat dan komt dit vermogen (hart) naar boven en dan staat je hoofd weer ten dienste van je hart.
Op het moment dat je actief bent tijdens de meditatie door alert te zijn in een volledige stilte, dan gebeurt er iets heel bijzonders en dat kan alleen door met aandacht in stilte te zijn: bij jezelf, in jezelf. En dat is in het begin….. ik kom heel veel mensen tegen die zeggen: “Ja, maar ik kan niet visualiseren Martijn; ik weet niet eens hoe ik naar het hart toe moet, ik zit zo in mijn hoofd!” En dan zeg ik: Heb vertrouwen in jezelf, want het gaat om de voorstelling, weet je. In het begin is het zoeken naar wat voor beeld dat is, maar door het vaker te doen [kom je er], vanuit rust hè. Dus niet dwangneurotisch gaan oefenen, dat werkt niet. Op het moment dat je dat gaat doen en je herhaalt dat een paar keer per maand, dan zit dat steeds een laagje dieper. En ineens zit je daar.
Je hoeft niet in je hart te zitten, maar ineens is er een verbinding met aandacht. En dat is precies wie wij zijn. Ons eigen voorstellingsvermogen dat is de “Core Essence” van schepping. En dat is wie wij zijn. En daarom is het zo belangrijk, dat de mens eerst terug keert bij zichzelf. En liefdevolle beschavingen – die overigens zeer daadkrachtig zijn en ongelooflijk geavanceerd – die zitten echt te kijken hoe de mens op aarde van het oude meditatieve systeem nu ineens terugkeert in het besef van: “Wacht eens even, wij zijn echt representanten van het “Force Field of Creation”.
Dus wij zijn iets heel fundamenteels aan het doen. En dat is echt iets magnifiek moois.

Bekrachtiging ontspanningsmoment verandering hersenfrequentie

Je mag je ogen dicht doen. Dan gaan we nu met de aandacht naar het ontspanningsmoment waarin de hersenfrequentie verandert. Haal rustig adem, doe je ogen rustig dicht. Je gaat met de aandacht van buiten naar binnen in je hoofd, en terwijl je dat doet doe je je ogen een klein beetje scheel…….en terwijl je dat doet blijf je met je aandacht in het centrum van je hoofd……….de oogstand hou je en beetje scheel………..je ademt rustig en diep in en uit……je ontspant je ogen weer rustig en je blijft met aandacht in je hoofd aanwezig…….. je stelt je voor dat je in het centrum van je hoofd bent en dat je daar de Mastercel ziet…. En op jouw manier observeer jij het centrum van je hersenen, je observeert die Mastercel …het enige wat je doet, het enige wat je doet is observeren…en je beseft dat jouw persoonlijkheid niet kijkt, je beseft dat jouw intergalactische wezen NU observeert …  terwijl je dit doet blijf je met aandacht bij de Mastercel ..en op hetzelfde moment, terwijl je met aandacht bij de Mastercel blijft, splitst die aandacht zich ook naar je hart…je ervaart het wonder van de koppeling, dat jij hier mag zijn…dat jij hier bent…en dat jij je lichaam helemaal niet bent……en dat het je gelukt is om hier te zijn….met de aandacht én bij de Mastercel stel jij jezelf voor dat je die twee naar elkaar toebrengt, de Mastercel een beetje naar beneden en het hartbewustzijn een beetje omhoog…..en bij drie tellen vloeit het samen, drie , twee, één, vloei..en je ademt diep in…en rustig uit..je realiseert je dat je het goed doet, dat het goed is om hier te zijn, dat je de kracht in jezelf mag leven….dat je de essentie van schepping belichaamt doordat jij hier bent….je beseft heel goed dat jij ook de toegangspoort bent voor alle intergalactische beschavingen…..en dat de aandacht en focus op je innerlijke waarneming de sleutel is voor dat contact….je gaat met de aandacht vanuit die plek terug naar je hoofd, je ervaart de samensmelting…..je vraagt jezelf af “ben ik klaar om mijzelf te bekrachtigen?” en je geeft jezelf antwoord, innerlijk, ….als drager van de oorspronkelijke lichtcodering uit een tijd die nagenoeg ontoegankelijk was en nu weer toegankelijk is, herinner jij jezelf ….dit krachtveld van waaruit jij hier bent gekomen….en jij hebt ook het inzicht dat dit is wat je hier komt doen..loskomen van de programma’s, de kracht van de eigen creatie uitleven, zijn en observeren. Dan mag je je ogen rustig opendoen.

Het samenbrengen van deze velden bij elkaar is heel belangrijk. Als we spreken over de afgescheidenheid waar de wereld in verkeert, maar waar je ook zelf mee te maken hebt, kunnen we heel veel op doen door met aandacht dat bij elkaar te brengen.

Het gaat om de diepere laag van ontspanning, de diepere laag waar we in terecht komen. Op het moment dat we met ons aandacht in ons hoofd komen en we kijken daar een klein beetje scheel bij gebeurt er iets met de oogzenuw, dat kan soms ook wel wat belastend voelen, en dan komt ‘ie daarna ontspannen dan komt er een andere hersenfrequentie. Soms duurt het een minuut en soms heb je daar 5 minuten voor nodig, dan verandert er iets en dan ga je werken aan je thema’s. Een klein beetje scheel kijk je, je hoeft nergens naar te kijken, als je merkt van oh dit is me te scheel dan doe je het een beetje ontspannener. Het is even om de oogzenuw te veranderen waardoor er iets verandert naar de hersenen toe. Er verandert iets in het electrische signaal.

Vervolg oefening werken aan thema’s

Ik wil jullie voorstellen met groepjes van twee om elkaar te inspireren om de oefening naar buiten en naar binnen in het hoofd, installeren we alleen iets, dus je gaat dan naar beneden, je installeert bijvoorbeeld thema “veiligheid” dan neem je het mee naar boven, je installeert veiligheid daar en je gaat weer naar en dan naar buiten. (zo kun je elk thema nemen) Het gaat om de route die we nemen. De route is heel belangrijk. Deze oefening is eigenlijk alleen maar gericht op de beweging, om het innerlijk in je systeem te voelen, hoe je iets terugzet in je veld van schepping en dat meeneemt naar je mind. Want in feite nu worden wij dus hier ingevoegd in de mind door mindprogramma’s en planetaire programma’s en door dat zelf nu neer te zetten ben je daarvan vrij! Als ik word aangevallen door allerlei energieën ga ik heel snel, boem, naar dat bewustzijn toe, boem, ik zet het weer in het systeem en weg is het (knipt met vingers) Vrij! Maar ik voel het wel eerst eventjes. Dit is nu een vorm om ermee te oefenen en vervolgens ontdek je van ah het werkt voor mij beter zus of zo. Het is geen leer maar een zelf evaluerend mechanisme in ons systeem.

Martijn legt bovenstaande nog uitgebreider uit:

Voorbeeld: familiaire lijnen die door je heen lopen, iedere keer weer die inbreuk in gevoelsbewustzijn, gaat vaak gepaard met heel veel boosheid, want wij zitten gekoppeld in het hologram van die DNA letterlijk aan de databanken van je zussen, broers, opa en oma, alles zit in ons. En wat nodig is dat wij kunnen uitzoeken, oplossen en opnieuw kunnen installeren. Dus hologrambewustzijn van je ouders of van je familie, je gaat met je aandacht ga je naar binnen, hologram is DNA, DNA ook gewoon logica, DNA zit ‘m in de pijnappelklier, dus je gaat met de aandacht naar de pijnappelklier en je geeft de opdracht daar, en je herinnert je dus ik, niet Martijn bent, maar dat ik dit doe als galactisch wezen met ogen van de bron, want dat is heel belangrijk dat ik het aanvlieg niet als Martijn, maar als wezen, als goddelijke wezen, dat ik naar binnen kijk en dat ik voel dat dit lichaam wat Martijn op dit moment speelt, maar dat ik daar aanwezig ben, dat het programma in de pijnappelklier vertrekt! En ik geef het een opdracht, annuleer opheffen naar de bron! En in dat moment is het klaar. Ik ga naar beneden met mijn aandacht, ik zit in mijn hart en ik installeer daarbij “ik ben vrij van hologrammen van families, ik heb een eigen kracht en autoriteit” ik zie er een beeld bij en een gevoel. En mijn hele familie zie ik in liefde maar ik ben wel soeverein.  En het deert mij niet of ze mij allemaal maar gek vinden. Ik ben IK en dat gevoel laat ik helemaal door mij heen gutsen en op het moment dat ik dat voel neem ik het mee naar mijn hoofd, naar mijn mind, installeer ik het in de pijnappelklier, ik zie het, ik stel het mij voor en het is klaar. En in dat moment is het ook klaar. Punt! Geen discussie met jezelf!

Bron: Martijn van Staveren

Naar het artikel


Menszijn

Menselijk, menselijk noemt men een mens die compassie en betrokkenheid heeft voor zijn medemens. Een wezen wat zoekt naar verbinding met de ander.
Samen praten, lachen, huilen, dansen, wandelen, ontdekken, kortom plezier hebben in het leven en het leven delen. Een simpel kopje koffie op een zonnig terras, struinen over de markt of het strand, een filmpje pakken, luisteren naar muziek. Elkaar helpen en er zijn voor de ander. Een knuffel, een kus, een luisterend oor. De mens is een sociaal wezen. 

Al het bovenstaande wordt nu getracht de kop in te drukken, het gehele menselijke menszijn wordt onderdrukt en weggeduwd door een ‘killervirus’. 
Een zeer uitermate gevaarlijk killervirus waarbij het grootste gedeelte van de bevolking niet ziek is en de ziekenhuizen zo goed als leeg zijn. 
Waarbij onbetrouwbare tests kunstmatig het aantal besmettingen statistisch opschroeven. En waarbij overledenen aan andere oorzaken meegerekend worden in de  “overleden door Corona” statistieken.
Om nog maar niet te spreken over de schade die door de PCR test toegebracht wordt aan het hersengebied.

We doen het samen?

De leus “we doen het samen” is een loze kreet omdat het juist verdeeldheid en onverdraagzaamheid zaait. Zowel bij de voorstanders van de maatregelen en de overheid-gelovigen als de tegenstanders en ongelovigen.
Desinfecteren, registreren, gehoorzamen, verklikken, afstand houden, Corona-app, de economie die in elkaar zakt, mondkapjes-plicht,  de eenzijdige informatie van de media, het “nieuwe normaal”, een zeer onbetrouwbaar vaccin wat in no time uit de grond gestampt wordt…
Door de opgelegde regels en de angstpropaganda van de overheid wordt ieder medemens nu een potentiële vijand. Net als in de oorlog en in de DDR word deze vijand verklikt en verraden wanneer het een soeverein zelfdenkend/voelend medemens betreft die zich niet de les laat lezen door de overheid. 
Ik heb lang gedacht dat alleen deze soevereine zelf-nadenkende mens door hun overheid-gehoorzame omgeving scheef werd aangekeken. Maar niets is minder waar, ook de zogenaamde (vaak zelfbenoemd) “wakkere” mens maakt er een potje van. 
Kortom, het maakt vele vriendschappen kapot en rukt vele families uit elkaar. 
De ooit zo medemenselijkheid, compassie en zorg voor de ander veranderd in kille afstand (1,5 meter, oftewel “social” distance) en scherpe vijandigheid. 
Iedereen wordt onder de leus “we doen het samen” verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van de ander. Doe je daar niet aan mee dan krijg je het stempel “egoist”. Een complete mindfuck en verdraaiing.

En zo wordt de mensheid tegen elkaar uitgespeeld en het gros heeft het niet in de gaten… 

Binnen 6 maanden

Wat is er met de mensheid gebeurd in 6 maanden tijd? 
Het hele menselijke aspect zoals omschreven aan het begin van deze blog lijkt weggevaagd en heeft plaatsgemaakt voor vijandigheid en angst voor elkaar.
En dat in maar liefst 6 maanden tijd!! 
In 6 maanden tijd ligt de economie op z’n gat, is de mens bang of vijandig richting zijn medemens, worden er torenhoge boetes uitgedeeld aan mensen die het gewoon fijn hebben samen, bepaald de overheid wat je in je eigen huis doet, wordt er grootschalig censuur toegepast en worden kritische geluiden en andere invalshoeken afgedaan als complottheorieën en angstvallig weggehouden uit de media die alleen eenzijdige informatie geeft.
Toch apart dat we sinds jaar en dag wel met z’n allen de mond vol hebben over Noord Korea en andere communistische dictaturen, maar intussen zelf akkoord gaan met een beleid wat er niet ver van verschild..

Transhumanisme en Staatisme

Dit is wat ingebeelde angst en staatisme met de mensheid doet.
Ze worden als was in de handen van overheden.  Het zelfdenkend vermogenen stopt en, nog belangrijker, de connectie met het hart wordt verbroken.
Als lemmingen zijn ze te sturen en te vormen… Een vruchtbare bodem voor het transhumanisme


Dit blog is samen met andere blogs te lezen op www.kimverhoef.com