Eye gazing – Do you not know

Eye gazing is niet per se spiritueel. Eye gazing heeft ook plaatsgevonden in samenkomsten bij Martijn van Staveren en ik denk dat eye gazing niet per se spiritueel is. Hoe dat precies zit, kan ik misschien niet goed uitleggen (maar ik voel wel dat wat ik zeg, waar is).

Zoals ze dat bij alles doet, gooit spiritualiteit bij eye gazing roet in het eten. En de meeste mensen die hier komen of naar Martijn van Staveren gaan, hebben bepaalde ervaringen met dingen die ze in spirituele groepen deden en die voelen daardoor misschien niet meer goed.

Er zit een belangrijke waarde in eye gazing. Je kunt iets aanzetten bij een ander en er kan iets wederkerigs gebeuren. Zo verwoord ik het maar even. Je kunt je heel erg een ‘bronwezen’ voelen, maar als je dat ook echt bent moet je je realiseren dat je dat niet for granted kunt nemen. Martijn heeft over dat ‘aanzetten’ – als ik het me goed herinner – wel eens iets verteld aan de hand van een anekdote van iemand die hij in een snackbar ontmoette. Hij zette iets aan wat uit was. Eye gazing is niet: ‘kijk eens hoe knap lang ik in jouw ogen durf te kijken.’ En ik denk ook niet dat de bedoeling is om een ‘aanzet-missie’ te starten van ‘ik zal jou eens even aanzetten’. Het ligt weer eens subtiel en genuanceerd.

Onderstaand lied gaat daarover, zo voel ik dat tenminste. Het is een lied dat volgens mij veel in de kerk wordt gezongen. En er bestaan variaties op met teksten die heel erg in de straat van de kerk passen. Tuurlijk, de kerk pikt wel eens vaker wat in. Ik zet er hier ook een link onder naar een filmpje waarin dat lied wordt gezongen in een kerk, omdat ik geen andere kan vinden. Het is technisch een vrij ingewikkeld meerstemmig lied, maar misschien dat de initiatiefneemster van het eerder gezongen lied zich uitgedaagd voelt. Ik heb de partituur. Maar het hoeft natuurlijk niet. En het hoeft ook niet waar te zijn wat ik voel, maar ik voel het.

Do you not know

Do you not know how love lost first his seeing.
Because with me once gazing in those fair eyes
Where all powers have their being.
She with her beauty blazing, which death might be revived
Him of his sight and me of heart deprived

Ik moest hieraan denken toen in de tijd van de eerste lockdown, heel veel mensen bang waren en elkaar in winkels niet meer aankeken. Alleen maar uitstraalden: blijf uit mijn buurt.

Sorry, ja dit is in een kerk.


Ieder vogeltje KLANKT zoals het gebekt is

Ik hou heel erg van klanken. Maar ik doe het zelf niet. Ik hield al van klanken toen de allereerste klanker dat bij Martijn (waar ik toen was) deed. Dat was nog helemaal ergens in een kerkje in de buurt van Wageningen. Ik had het nog nooit eerder gehoord, maar het sprak mij meteen aan. Het klonk heel écht en je hoorde: dit moet er even uit, dit moet écht even gezegd worden. Ookal versta ik in mijn Nederlandse begrip niet wat ze nou precies zegt.

Ik leerde toen ook een vrouw kennen die op een heel andere manier klankte. Zij deed dit wél in het Nederlands en ook in de groep bij Martijn. Zij deed dit heel erg boos. Want dat is en was ze ook en ik denk dat ze daar alle reden toe heeft. Ik begrijp niks van het verhaal dat zij vertelt en ook niet van wat ze allemaal precies heeft meegemaakt (omdat ik dat niet heb meegemaakt óf mij dat niet meer herinner). Maar het klonk heel erg écht en alsof dat er ook uit moest. Het was alleen maar op een boze manier.
Zelf weet ik alles van boos zijn. En ik weet er ook alles van dat mensen maar de hele tijd tegen je zeggen dat je boos bent, boos reageert en dat dat niet orde is. Maar wat is daar nou niet in orde aan? Ik moet erbij zeggen dat ik mezelf heel vaak niet boos vind als andere mensen mij wél boos vinden. Ik vind mijzelf dan duidelijk en hooguit een beetje geïrriteerd. En ik heb ook gemerkt dat sommige mensen die helemaal niet boos lijken (maar lief en zacht) met lieve zachte stemmetjes boze dingen zeggen en dus wél boos zijn, maar net doen of dat niet zo is. Ik vind: wij hebben er allemaal heel veel reden toe om boos te zijn. En boos zijn is in orde.

Een maand of wat geleden zei iemand die niet van mijn boosheid houdt en daar misschien ook wel bang voor is: ‘Ik heb gemerkt dat ik óók kan klanken. Als ik in de auto zit, dan kan ik klanken.’ Nou ja… ik kan heel goed schreeuwen in de auto. Dat is voor mij één van de beste plekken om dat te doen. Op de snelweg bij voorkeur. Mijn partner doet dat aan de rivier die langs ons huis stroomt. Heel asociaal, want het is een vogelbroedgebied. Maar soms moet er toch gewoon iets uit? Daar moeten die vogels maar tegen kunnen een keer. Ze schreeuwen trouwens zelf ook heel erg hard als ze over mijn huis vliegen (ganzen) en daar zeg ik ook niks van (‘Hee vogels, ik probeer te slapen: het is nacht ja?’).

Martijn heeft wel eens gezegd: ‘Het moet eruit, bij ons allemaal.’ Dat was volgens mij in een andere context, maar iedereen interpreteert dat wat Martijn zegt hoe hem of haar dat het best uitkomt. En nu komt mij dit gewoon even het beste uit dat hij dit zó bedoelt.

Wat ik wil zeggen is dit: we hoeven niet allemáál te klanken. Of niet allemaal op dezelfde manier. We hoeven eigenlijk ook niks te vinden. Maar het lukt helemaal niet om nergens iets van te vinden. En daar hoef je ook niks van te vinden.

P.s. Op de foto hierboven kun je –als je goed kijkt– zien hoe een vogeltje klankt zoals hij of zij gebekt is. Dat is heel ‘natuurlijk’. Op deze plek vinden sommige mensen het nodig de rust te verstoren en soms is daar een heel goede reden voor die je misschien niet kent.


de traan

(door moniek van pelt)  

Daar ben je
Recht uit de bron
Uitgesproken kans op leven
Pardoes in mijn kern
    drup jij

Je raakt aan mijn fundament

zo golvig rond als jij bent

door en door en mij bij mij

latend in pure grondzin

wervel jij schone energie vrij

jij raakt mij ergens midden in

.

terwijl ik bezig was met neuzels

uitgesproken onwaarheden

vol lange kwibusnamen

die kort door bochten scheuren

en tussen regels blijven plakken

op zoek naar tijdig goud ge win

.

om dan te zien glinsteren

uit mijn ooghoeken

een fonkel land van zacht

zo rond en puntgaaf tegelijk

be voelt mij

als was ik sterrenregen

vol vlammende kleurzin

en in jouw heldere voor stelling

kan ik zomaar zwemmen

met elke zee aan thuis

.

over vloedig straal jij naar mij

jij ziet mij zonder scheuren

en zonder brokken

als Piloot

precieskundige bestuurder

van een heel universum

jij geeft mij de rechten terug

om te zijn

zonder rang of ring

en van wie ik hier

slechts wat druppels ken

.

want als ik dan naar het water kijk

in alle mensentranen tegelijk

wie zien ik dan anders

dan mij zelf in vogelvlucht

.

zo zuiver zonder titel

buitel ik met elke aard

perfecte rondingen makend

in mijn origineel object

een modern soort vliegend tapijt

van beeldige oneindigheid

die zijn eigen wegen kent

en geen poortige haven

vol bezegelde toestemming

nodig heeft

om te kunnen landen

.

ik ben de voerder van gezag

die waarheid in vrije banen leidt

en nergens af wijkt

met de snelheid van aanwezigheid

taal ik naar al het leven

duikend onder uit gedunde huid

zonder enig moeitebesef

kan ik met elk verstaander

eindeloos mooi spreken

.

ik sta geen commando toe

die mijn besturing overneemt

mij plaagt met mal  ge weten

of mij gek scherend

uit mijn baan duwt en trekt

en de vloeiende portalen

vol van echte vredeswijs

doet vermisten langs vergetelheid

.

een op zien barend geheel

zal ik genoemd worden

omdat niemand uiteindelijk

nog om mij heen kan

omdat ik er weer ben

die het water van wel eer

stromend doet leven

en de waterige menskijk

groots doet op helderen

helder als traan

ben ik

kroon op mijn hart

ben jij

.

moniek

.

elk buiten gewoon treffen

heeft jou en mij nodig als piloot

beheerder van kosmisch kapitaal

om elk onbemand ogenblik

getrouw levend bewustzijn

in te laden aan boord

en naar de thuiszee te vliegen

vrij van de taal vol dood

.

Martijn van Staveren:

emotie waar niet naar geluisterd wordt , die energie wordt gebruikt via je gedachtenkracht om een situatie te scheppen die jou beklemt en wordt geleverd uit je geheugen

intelligentie weet precies je angst en wat je leuk vindt. Je wordt geanalyseerd diepgaand.. bijna geheel. En zet zo een wereld neer op basis van jouw niet gebruikte/ stilliggende scheppende krachten. Wat maakt dat het water vervuilt, stil komt te liggen/ ontspoort. De frequentie is niet van ons.. we worden erin aangestuurd.. besturingssoftware die illusie creëert dat we betere mensen worden.. om niet te kunnen doorzien van wat we aan het doen zijn.

Het gedicht is onder meer geschreven op onderstaande muziek:

Pianist Nobuyuki Tsujii bursts into tears when he plays at Carnegie Hall his own composition “Elegy for the Victims of the Tsunami of March 11, 2011 in Japan”.

Bron: https://earth-matters.nl/de-traan/


Samen en Samen voelen

Veel mensen voelen geen Samen. Ik heb dit nou al verschillende mensen horen zeggen. Maar ook heb ik weer andere mensen horen zeggen dat ze wél Samen voelen. Of die zeggen: je mag mee op het schip, er is ruimte voor iedereen. (En het kan dan gebeuren dat juist die mensen jou dan weer absoluut niet het Samengevoel geven.) Als we het Samen moeten doen. Wat dat ‘het’ dan ook moge zijn, dan moet je misschien wel allemaal Samen voelen. Of niet? Is het ook goed als je geen Samen voelt? Je zou geneigd kunnen zijn om te denken: nou, laat mij dan maar alleen. Maar hoe voelt Samen dan eigenlijk? Hoe moet je Samen voelen?

Misschien zijn er wel verschillende vormen van Samen voelen. En misschien is dat wel het probleem van niet Samen voelen.

Je hebt:

Algemeen Samen

Dit is: wij zijn hier allemaal op dezelfde blauwe planeet. Hoewel we daar geen bewijs van hebben. Niemand heeft een foto van zichzelf op een/de blauwe planeet. Dat je jezelf herkenbaar ziet en je buurman ook, bedoel ik. De vraag is al of we eigenlijk wel Samen op een blauwe planeet zijn. Gek, dat nooit iemand naar bewijsmaterialen vraagt bij dat gegeven en wel bij dingen die je kunt voelen of bij herinneringen aan iets anders dan wat hier op de aarde gebeurt.
Maar goed, Algemeen Samen is dat je aanneemt dat we hier samen zijn. Jij, ik, mijn buurman en buurvrouw etc. En dat je voelt: wat jou overkomt, dat gaat mij ook aan. Wat mijn buurman overkomt, is voor mij ook vervelend want ik ben betrokken, want wij zijn samen.
Als ik de indruk krijg dat mijn buurman dat ook zo voelt, dan voel ik Samen. Want Samen, dat is eerlijk. En iedereen moet wel meedoen. Anders telt het niet.

Je hebt ook:

Samen, ga weg! (of Verbaas-Samen)

Dat is een soort van Samen dat je zelf een paar mensen om je heen hebt die je heel oké vindt, en waar je eigenlijk geen andere mensen bij wilt. Omdat die andere mensen bijvoorbeeld raar zijn, of dom, of ze stinken, of ze zijn gewoon veel minder bewust dan jijzelf en jouw vrienden. In dat Samen is het heel erg aan de orde dat je je verbaast. Over dus die mensen die niet in jouw Samen thuishoren. Je verbaast je er bijvoorbeeld over dat er bij die mensen zo weinig bewustzijn is dat ze zich hebben laten vaccineren. En ze mogen best bij jouw Samen horen, maar dan moeten ze wel eerst even wat bewuster worden en niet zo dom zijn om zich te laten vaccineren. Wacht, jij legt wel even uit hoe het zit met een heleboel links naar allemaal sites van mensen die nóg meer bewust zijn dan jijzelf en de mensen in jouw Samen.

Deze Samen kun je ook Verbaas-Samen noemen.

Dan heb je nog:

Samen, zodat ik

Dat is een soort van Samen die het individu (of de persoonlijkheid) heel goed uitkomt. Wij hebben allemaal een tekort aan liefde en aandacht, dus deze Samen is heel logisch. Je verzamelt mensen om je heen en die misleidt je met het idee dat jij Samen (Algemeen Samen) heel belangrijk vindt. En als je die om je heen hebt, ga je al hun aandacht en liefde opeisen. Deze soort Samen werkt wel eens, maar alleen op de korte termijn en meestal werkt het niet omdat iedereen dus een tekort heeft aan aandacht en liefde. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van een groep mensen die zich al rond iemand anders verzameld heeft. Dan schiet het wat meer op, maar het is meestal evengoed van korte duur. (Ik maak maar grapjes, hoor. Het is heel goed om aandacht en liefde te krijgen, dat vind ik zelf ook heel fijn.)

Tot slot heb je:

Samen-Sowieso

Deze Samen lijkt wel een beetje op Algemeen Samen. Het is dat je zegt dat iedereen welkom is en dat jij betrokken bent bij iedereen. Je bent erop alert dat je niet alle aandacht voor jezelf opeist, dat je wel je ruimte inneemt maar niet ten koste van anderen. En ook niet gaat zeuren als je zelf niet de ruimte inneemt en een ander wel. Je let er ook op dat anderen erbij horen, ookal of juist als ze dat zelf niet voelen. Je bent betrokken bij de ander en het interesseert je niet of een ander dat ook bij jou is of op welke manier. Oeoeoe, dit is wel de moeilijkste Samen. Want die komt eigenlijk volledig uit jezelf. Het is een soort Samen-Sowieso. Je besluit gewoon dat er Samen is. Het is gewoon zo. En je draagt er aan bij, omdat het gewoon zo is.

Dit bedacht ik mij vanmorgen. Ik voel soms ook geen Samen. En soms voel ik heel erg Samen. Ik vind het best vervelend om dit aan mezelf toe te geven, maar ik denk dat Samen in mij zit. (Het zal eens niet in mij zitten.) Ik heb wel eens een beeld voor me gehad dat Brongenoten (en andere mensen die zich niet zo noemen) allemaal pionnetjes zijn op een groot Monopoly-spelbord. En dat we als veel grotere wezens Monopoly aan het spelen zijn om dat bord heen (heel gezellig met borrelnootjes en zo). Soms hebben we als pionnetje een kans(kaart), meestal moeten we veel betalen overal waar we komen. Maar we verdienen zelf ook wat als iemand in ons straatje komt. Dan komen we weer eens in de gevangenis (zitten we even vast). Maar dat we eigenlijk moeten voelen dat we die grotere wezens zijn die Samen met de dobbelsteen gooien en pionnetjes verzetten en borrelnootjes eten. Dat we dus wel Samen zijn, maar niet als pionnetjes. En dat je dat ook helemaal niet moet willen omdat pionnetjes van hout zijn of van plastic. En dat er ook heel vervelende krachten zijn die ons maar de hele tijd  ‘Naar de gevangenis’ willen sturen bij ieder stapje dat we zetten. En die vinden dat je Monopoly veel beter op een computer kunt spelen op je eigen digitale spelbord, helemaal niet Samen, maar alleen.


Een waarneming van het Parlement en de Europese Raad

Wij zouden een voorstel van een waarneming willen doen voor vandaag 20.30 (of op een andere tijdstip). Een waarneming van het Parlement en de Europese Raad.

Persconferentie Europees Parlement: zorgen over ‘Greenpass’ – datum onbekend.

Europese Raad locatie

Charles Michel, voorzitter Europese Raad

Volledige tekst Persconferentie 20/10-2021

Europarlementariërs beginnen samen te komen om grondrechten van EU-burgers te verdedigen en zijn tegen verplichte vaccinatie en het groenboek

Persbericht – Straatsburg, Europees Parlement-21/10/2021

Reageren op de toenemende schendingen van fundamentele mensenrechten in heel de EU, namen leden van het Europees Parlement een gemeenschappelijk standpunt in ter verdediging van de grondrechten van alle EU-burgers, die nu bedreigd worden door verplichte vaccinatie en misbruik van het digitale COVID-certificaat …

Tijdens een persconferentie in Straatsburg, op 20 oktober 2021, hebben ze ook de ernstige zorgen van honderden personeelsleden die voor het Europees Parlement werken, die leven onder dreiging van hun baan te verliezen als ze niet hebben Digitaal COVID-certificaat, aka Green Certificate.

De persconferentie genaamd ′′ Verdedigende grondrechten door tegen het misbruik van Digital Green Certificate ′′ werd aangesproken door vier Europarlementariërs: Christine Anderson (Duitsland, ID), Francesca Donato (Italië, NI), Ivan Vilibor Sin či ć (NI, HR) en Cristian Terhe ş (Jurispr. RO).

Deze Europarlementariërs hebben besloten om miljoenen Europese burgers die overal in de EU vechten voor hun grondrechten.

Europarlementariër Christine Anderson, nadat hij het belang van mensenrechten benadrukte, zei: ′′ laat ik dit zeggen, ik ben niet bang voor dit virus. Waar ik bang voor ben is dat regeringen deze of andere ′′ crisis ′′ misbruiken, omtrent inbreuk te maken op burgerrechten, om ze in te trekken of om de vrijheid helemaal in twijfel te trekken.

Wat we in deze crisis hebben gezien is dat burgerrechten en vrijheden zijn getransformeerd van grondrechten naar privileges die regeringen toekennen of intrekken naar hun zin.

Ik roep alle Europeanen op om op te staan tegen elke regering die onze vrijheid, burgerrechten en vrijheden probeert af te pakken!”

Advocaat en Europarlementariër Francesca Donato zeiden dat ′′ we vandaag in Europa een echt verschrikkelijke situatie hebben omdat mensenrechten niet worden gerespecteerd […] en in heel Europa worden vreedzame protesten met geweld onderdrukt “.

Geïntroduceerd als hulpmiddel om de vrijheid van verkeer te vergemakkelijken, wordt het COVID-certificaat nu in veel landen gebruikt door nationale overheden als ′′ verplicht ′′ paspoort voor elke sociale activiteit, inclusief werkgelegenheid – zei ze – en geeft het voorbeeld van Italië.

′′ En dus dwingen we burgers om invasieve en risicovolle gezondheidsbehandelingen te krijgen, omdat de geïnformeerde toestemming die burgers verplicht zijn om te tekenen om de vaccins te ontvangen niet gratis is: het is een afgeperste toestemming. Dus, zelfs als mensen medische contra-indicaties hebben voor het krijgen van vaccins, zijn ze verplicht om het te nemen. Ze worden gedwongen om het te doen omdat ze de baan zouden verliezen, zouden hun grondrechten verliezen als ze het niet doen. En wanneer deze mensen nadelige effecten hebben, zelfs zeer ernstige nadelige effecten, krijgen ze geen gratis bijstand. Zelfs de meldingen van bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. De gegevens van schadelijke effecten die we op papieren kunnen lezen worden gewoon onderschat.

Dus we hebben een medisch probleem dat veranderd is in een democratisch probleem. We moeten vandaag allemaal staan voor de verdediging van de mensenrechten in Europa, we moeten het allemaal samen doen en we moeten het nu doen “, concludeerde ze.

Parlementslid Ivan Sin či ć zei ′′ dat het echt triest is om vrijheden, rechten en rechtsstaat vandaag in Europa in gevaar te brengen. Helaas kun je in sommige landen je baan niet behouden zonder Digitaal Groen Certificaat, je kunt geen openbare gebouwen betreden zonder DGC, je kunt geen winkel zonder DGC betreden “.

Hij beschreef de Digital Green Cert ′′ als een licentie om te verspreiden en te infecteren ′′ dat geeft ′′ een vals gevoel van veiligheid “, aangezien het de persoon niet beschermt tegen het krijgen of verspreiden van het virus. Het Digitaal Groen Certificaat ′′ is volstrekt onlogisch, het is niet wetenschappelijk en moet verlaten worden “, voegde hij toe.

Sin či ć verklaarde dat hij ook ′′ volledig achter de medewerkers van het Europees Parlement staat in hun posities. De posities van non-discriminatie, non-segregatie, de vrijheid om naar de werkvloer te komen. Dit is hun werkplek samen met ons, de Europarlementariërs “.

′′ Mijn boodschap aan het personeel is simpel: je bent niet alleen en vecht voor je rechten! We vechten met jullie mee!”, concludeerde hij.

Europarlementariër Cristian Terhes citeerde uit art. 46 van de originele Digitale Groene Certificaatverordening, waarin werd geschetst dat het Europees Parlement de fundamentele mensenrechten wil handhaven.

′′ Nou, als we nu kijken, een paar maanden nadat dit Groene Certificaat werd opgelegd in de Europese Unie, zien we precies het tegenovergestelde, dat al deze rechten die naar verluidt door deze verordening beschermd zouden moeten worden, op dit moment daadwerkelijk worden geschonden. Mensen kunnen niet meer werken en ze leven onder dreiging hun baan en levensonderhoud te verliezen, als ze dit certificaat niet hebben. Is dit het type Europese Unie dat we willen bouwen, dat we willen accepteren?”, zei Terhes.

Honderden mensen die voor het parlement werken worden geconfronteerd met de dreiging ′′ dat ze vroeg of laat, als ze dit groene certificaat niet hebben, hun baan verliezen. Maar ze hebben niets verkeerds gedaan. Dit is de absurde situatie. Dit is niet eerlijk tegenover hen, het is niet eerlijk tegenover de burgers van deze Unie en het is niet eerlijk voor ons allemaal “. Om deze redenen zijn ′′ wij er voor u en zullen voor u vechten “, Concludeerde Terhes …

De standpunten die deze Europarlementariërs openbaar hebben uitgedrukt ter verdediging van de grondrechten, waaronder het personeel dat voor het Europees Parlement werkt, worden gedeeld door vele anderen, die zich zullen verenigen om actief te verzetten tegen de constante aanvallen op grondrechten veroorzaakt door misbruik van het digitale COVID-certificaat.

###

Persbureau van parlementslid Cristian Terhes


Intuïtie

Martijn heeft ontdekt dat intuïtie een voorgeprogrammeerd stukje intelligentie is, wat mee beweegt om een bepaalde keuze te maken, die helemaal niet persé  gemaakt zou moeten worden. Dus dan vervalt de waarde van de intuïtie , geloof niets van wat ik zeg. Ik kan alleen maar zeggen op mijn manier hoe ik het ervaar, intuïtie helpt mij eigenlijk niet, want als mijn intuïtie tegen mij zegt: dat moet je niet doen, en ik doe het toch, dan doe ik het vanuit een schoon veld en dan blijkt dat dat gehele intuïtie-stuk gewoon broodje aap was en het gewoon helemaal niet waar was. Dus de oorzaak en gevolgen, die erachter, eigenlijk een soort keuze-momenten worden en als ik die weghaal, dus als mijn intuïtie zegt: je moet het niet doen, en ik ga helemaal in de parameter??  in het lichaam van wat mijn intuïtie mij vertelt: Niet Doen! en ik ga  dit gevoel in mijn lijf ervaren, ik ga daar in, dan neutraliseert dat gevoel, omdat mijn bewustzijn hierdoor heen gaat, dus mijn mandala gaat er door heen, “Basis aandacht” voor mij zelf, als ik het dan toch doe, wat mijn intuïtie zei niet te doen, dan gebeurt er helemaal niets raars, dus ik zeg: Dag, intuïtie.

Intuïtie is ook een onderdeel van controle,

Deelnemer: Altijd?

Martijn: Altijd! Kijk je even naar de hoofd fundamenten, hé, je hebt Universa, je hebt werelden, waarin scheppende  wezens leven, die geven een command  met hun bewustzijn, ze zijn zo helder, ze zijn zo verbonden met de Force, zo respectvol, zo liefdevol, maar héél krachtig en beslist geen watjes Die vragen ook helemaal niets, zijn nergens afhankelijk, dat komt ook in de educatie dagen naar voren, dat scheppen, iets initiëren , iets initiëren met je Bewustzijn, iets voelen, iets denken en in feite zo helder uitdenken, Zo Krachtig! Daar is die weer. Dat die wordt opgepakt in het veld en dan komt er reactie op, BOEM!!!  

Wat is Scheppen?  Wat zijn scheppende rassen?, Dan vraag je niets, en je hebt ook werelden, waarin er gevraagd word aan het systeem, Dus dat eerste is een command met jouw bewustzijn, en het tweede is eigenlijk vragen en dat is ”bidden,” in deze wereld gebeurd beiden, er zijn hier groepen, die zijn aan het command geven, vanuit  hun eigen vermogen en denken en voelen en daar komt een reactie op vanuit de force, maar in deze wereld zijn ook mensen massa’s, die bidden en vragen aan externe bron.

Dus in deze wereld gebeurd beiden, maar als je puur dit helemaal uitelkaar trekt, dan heb je gehoorzaamheids-wezens, die vragen naar een oplossing of naar een resultaat, die vragen ook aan de kosmos, als je vraagt aan de kosmos, is hetzelfde als je bid tot God, in beide gevallen is het een brevet van onvermogen van je eigen vertrouwen, dat de reactie naar jou toekomt, die precies aansluit op wat jij van binnen laat zien, Wie je Bent, en dat meen je hé, daar hoort intuïtie ook bij.

Martijn: ik kan er niets anders van maken.

Als ik er niets  anders van kan maken en dat wil niet zeggen dat intuïtie  dus fout is, intuïtie  kan binnen een bepaalde bandbreedte aan allerlei oorzaken en gevolg mogelijkheden aan  tijdlijnen, kan intuïtie, wat ik intuïtief voel, kan jou wel een goed advies geven, wat je wel en niet moet doen, maar die keuze van wel of niet, die vallen beiden in de tijdlijnen van artificiële  intelligentie , dus in feite van de afhankelijkheid, en als je die weghaalt  en gaat naar de basis van jouw zelf, zul je merken, dat je helemaal niet meer afhankelijk bent van die intuïtie en dat je ook andere mogelijkheden kunt openen, tijdlijnen die zouden worden uitgesloten door te luisteren naar intuïtie.

Deelnemer: dat is veel krachtiger voelend.

Martijn: anders. Je moet de hele tijd de draad zijn om verder je grenzen te doorbreken of te verleggen. Dus eigenlijk: dat komt niet goed, dat moet ik eigenlijk niet doen. Gevoel: het komt niet goed.

Als jij gelooft in intuïtie en je doet het toch, dan komt het ook niet goed. Dat is Quantum fysica, terwijl als je weet, ja ho zeg, en alles draait om Bewust mijn Bewustzijn, en niet om de oorzaak en gevolg of het wel of niet kan, er zijn miljoenen andere mogelijkheden, wat hieruit voort kan komen, Wat moet er? Intuïtieve stukken? Eigenlijk (deze zin niet goed verstaan)  Kom op zeg! WEG!!! Hop Wis er door heen, Hups en gaan, Hatsikidee, kun je op een ander pad komen, wat helemaal niets met intuïtie te maken heeft.

Bron: Martijn van Staveren, EDU 7 oktober

Dank voor het insturen van de transcript)


Eigen lichaam en bewustzijnsverschuiving maal 188

Het moment dat vrije wezens, vrije levensvormen echt zichzelf weer zijn, werkelijk vrij zijn, het moment dat levende wezens vrij zijn representeren ze alle gevoelens en alle emoties, alle intelligenties van binnenuit, tegelijkertijd. Probeer het beter in beelden te zien. Dus als je het woord vreugde pakt, dan is het dat, maar wij op de Aarde, en er zijn ontelbare werelden, hoor, waar het allemaal gebeurt, beperkingen opgelegd. Wij hebben op deze Aarde ons te voldoen tot dat en dat en dat. En daar moeten we even aan voldoen, dat zijn allemaal systemen en daar tussenin kunnen we onszelf af en toe zijn. Dus statisch, statische geometrie, denkveld – bam. En dan daar tussendoor – ahhh, ademen, dan gaat het voelende bewustzijn.

En vanuit de wereld waar we vandaan komen als vrije wezens, waar we ook vandaan komen want iedereen heeft zijn eigen locatie, eigen plek en z’n eigen verdieping van de schepping. Daar ben je vrij en daar is geen beperking daar tussenin. Alles wat je daar kunt voelen is aanwezig in het veld, het staat AAN, het is constant aan. Wij hebben hier dat we nog fluctueren door gevoelens heen. Maar waar we vandaan komen is dat niet zo. Daar staan we aan. Hier staat het eigenlijk ook constant aan, alleen de gedachtenvelden worden daartussen gezet waardoor er allemaal blokken ontstaan: aan-uit, aan-uit, aan-uit.

In de wereld waar we vandaan komen waar het constant “aan staat”, zijn al die vibraties tegelijkertijd, is ons bewustzijn aan en daaruit bestaat ons lichaam. Dus je hebt niet het lichaam wat je behuisd, bewoont zoals hier en in andere werelden. Maar daar heb je eigen identiteit, je eigen feitelijke wereld, daar heb je je eigen lijf, en dat lijf wordt letterlijk uitgedrukt, vanuit alle de emoties, al de gevoelens die je hebt.

Dan zou je kunnen zeggen: “Maar dan zijn we eigenlijk hetzelfde. Want daar zijn we allemaal onbeperkt.” Maar wat het verschil is tussen jou en mij en vele anderen met elkaar, alle wezens, is dat je eigen levenspad hebt en eigen bestemming en eigen keuzes maakt, eigen dingen doet. En die roepen ook allemaal gevoelens op en die maken de nuances in uiterlijkheden, waardoor niemand op elkaar lijkt.

… De volledigheid, dat je gewoon jezelf kunt zijn, die frequentie die is opgebouwd uit allemaal verschillende hologrammen en hoofd geometrieën… Op moment dat ons bewustzijn wordt gedempt, dus de frequentie van wie we zijn, er zijn technologieën voor, dat ons bewustzijn raakt gedempt. Het wordt op ons gericht, als het ware, in geometrie, dan kunnen we minder voelen, we krijgen uiteindelijk minder vermogen daardoor en bij eerste momenten, dat we gedempt raken, ons bewustzijn, dus we ervaren onszelf gelijk anders, formeert ons geometrisch veld, wat informatie en frequentie is, taal, gedraagt zich naar een andere geometrie, gaat zich daarin vastzetten – tjak, boem. Dat is de eerste.

Dat is de eerste val van het bewustzijn, of demping van bewustzijn. We “vallen” op dat moment nog nergens heen, we zijn gewoon in de wereld, waar we zijn. Maar je voelt, dat je beperkt wordt, dat kun je voelen. Dat is dus alsof je een soort injectie krijgt in je bewustzijn, in je denken en ook in je voelen, dat we een soort van in gevoel afwezig lijken te zijn. Echt een soort demping. Dus de manier hoe je jezelf ervaart en hoe je omgeving voelt, de details, de liefde, de warmte, de kleuren, de interactie die je op de Aarde nagenoeg niet kent, die raken enigszins gedempt. Dat is de eerste val, de eerste geometrie, en die is statisch en het is tegelijkertijd geometrie, die door de krachten die demping uitzenden op de beschaving, op jou, op ons, dat wordt gedaan vanuit een universum en in dat universum kom je dan vervolgens ook in terecht. Dus je voelt bij de demping de slag gaat wordt uitgevoerd, dat is echt de liefde en precisie, hoor, die uitgevoerd wordt op ons, merk je dat je minder gaat voelen. Je krijgt een beperking, een gedemptheid in jezelf. Je frequentie van onbeperktheid, volledig alles kunnen zijn en voelen wie je bent, die wordt vastgezet in een bepaalde geometrie. En op het moment, daar zoekt die eventjes, en sommige mensen hebben direct in een paar tellen daar last van. Andere mensen in aardse taal uitgedrukt leven dus nog een paar maanden met die demping.

En dan ineens voel je dat je bewustzijn inclusief je lichaam zich verplaatst naar een andere werkelijkheid en dan zit je daarin. Dus wat ze doen is een soort sleep-code, sleepnet, trekken ze je bewustzijn naar een andere frequentie waarbij de frequentie van het bewustzijn wat ze eigenlijk daar met jouw frequentie door het te dempen, het in de andere frequentie te brengen, brengen ze jou naar een trillingsgetal, een informatie frequentie wetgeving, brengen ze jou heen, waardoor jij  niet meer in de bandbreedte van de oorspronkelijke wereld kunt bestaan. Dus eigenlijk word je daar opgeheven en word je verplaatst naar de wereld waar je wel in kunt bestaan.

Dus eigenlijk, net als de twee waterdruppeltjes naar elkaar toevloeien, dezelfde waterfrequentie hebben, zo wordt waterfrequentie van het ene druppeltje veranderd en kan niet meer aanvloeien op die druppel van de frequentie waarin je zit. En in de frequentie, waar het is veranderd, daar schuift het ook in. Dus dat is de interdimensionale technologie, waardoor je ineens in een andere werkelijkheid zit. En zodra je in de eerste laag zit, daar komen nog 187 andere. Dan schuif je alle werelden in.

En dat is eigenlijk… heel traumatisch. En waarom is het traumatisch? Dat is ook de pijn dat de mensheid hier op Aarde ervaart. We denken dat we lijden, in deze wereld, op deze plek zo. Maar het is niet zo, het zit veel dieper. Wat er gebeurd is – tegen jouw wil in – wat er gebeurd is, wat je hier niet kunt zien in deze wereld zo, maar wat je van binnen voelt, dat tegen jou is gebeurd! Dit gaat dus lijnrecht tegen allerlei chakra-reïncarnatie vrije wetgeving in, want het is gedaan met uiterste precisie van zeer intelligente wezens die heel veel andere levensvormen hebben aan de boeien, aan de kettingen hebben gelegd om te zorgen dat die wezens, in dit geval mensen, niet meer kunnen scheppen. Althans dat ze niet meer ermee bezig zijn. En het is een zeer traumatische ervaring omdat bij het verzetten, bij het vervolgweg van al die frequenties, en je moet het niet zien op de persoon-nauwkeurig, maar je moet dat zien bij de val van de hele beschaving. Dus geometrieën, trillingsvelden van werelden, heb ik het over, dus van een planeet, die kan omgezet worden naar een andere frequentie, waardoor de hele beschaving die in die wereld leeft, compleet naar een andere werkelijkheid reist.

Dit is puur frequentie-verschuivingstechnologie. En dat is zo’n enorm trauma. En waarom is het een trauma? Omdat je tijdens de val van het bewustzijn 188  – dat zijn dus niet “verdiepingen van vallen” – maar 188 verschuivingen zeer goed gecoördineerd om die machtige en krachtige wezens met al deze verschuivingen naar die verdieping te brengen, daar. Dat is wat ze doen. En dan ze ook een verdieping te geven, dat ze denken, dat ze in paradijs zijn. Nou, dat IS een paradijs, deze wereld. Maar we krijgen precies datgene zodat we accepteren waarvoor we niet zijn gekomen. En dat zijn 188 vallen van bewustzijn. Elke trilling, elke frequentie waar je in terecht komt, dus die 188, elke deel, elke frequentie, en het gaan niet van 1,2,3,4,5,6 tot 188 getal. Daarom zei ik, het is eigenlijk niet 188, dat zijn hoofdfrequenties. Tussen één en twee liggen miljarden, want het is geen “één en twee”. Kijk maar eens gewoon, als je zand op de geluidsplaat legt met een toonoscillator daaronder en je kijkt naar de mandala die er ontstaat onder de brontoon, en die toongenerator, dat zie je ook, dat die van de een naar de andere springt. Je ziet, dat die groeit. En zo kun je ook zien dat tussen de ene verdieping en de andere verdieping. Dus ik noem het tussen de ene controle wereld en een andere controle wereld, dat zijn allemaal werelden, die ze hebben ingenomen om hun redenen. Zul je zien, dat als je van de ene wereld naar de andere wereld gaat, dan je de andere werelden voorbij ziet komen. Het is gewoon geweldig… het is echt geweldig gedaan. Ik heb ook helemaal geen angst voor, het is alleen heel erg dat er zulke dingen gebeuren. Maar dat is … wow… wat een technologie hebben die wezens om scheppende wezens, voelende wezens te dempen en vervolgens met hun bewustzijn ergens anders te laten vibreren.

Bron: Martijn van Staveren, EDU dag oktober 2021


Bron bron waarneming – Alphabet

Bron bron waarneming – technologische conglomeraat Alphabet

Wisten jullie, dat Google sinds 2015 technisch gezien een moederbedrijf heeft. Het heet Alphabet en bevindt zich in Mountain View in California. Alphabet heeft “onder zijn hoede” heel veel verschillende bedrijven met uiteenlopende doelen, onder andere DeepMind (AI, samenwerking met AI, zelflerende systemen), Calico (onderzoek naar langer leven, biotechnologie), X company (semigeheime lab voor onderzoek en ontwikkeling, met behulp van AI) en vele andere.

Verder is er een link naar een fragment waar Elon Musk spreekt over technologie, AI en over gesimuleerde realiteit.

Er zijn verder ook links naar X Company en DeepMind. Er zijn natuurlijk andere tech bedrijven, verbazingwekkend hoever het allemaal al ontwikkeld is terwijl mensheid bezig wordt gehouden met meningen en aannames.

We kunnen bronbewustzijn daarin, in alle alfabets, diepminds en googl’s brengen, we Zijn hier ook en we gaan niet weg.

Uitleg over bron-bron waarneming: https://brongenoten.nl/wp-content/uploads/2021/10/Info-Uitleg-3-stappen-Bron-Naar-buitenbesef-Wallpaper.mp3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alphabet conglomeraat  https://abc.xyz/

Een stukje (met NL machinevertaling) over Alphabet, van hun site.

Our company is operating well today, but we think we can make it cleaner and more accountable. So we are creating a new company, called Alphabet. I am really excited to be running Alphabet as CEO with help from my capable partner, Sergey (Brin), as President.

What is Alphabet? Alphabet is mostly a collection of companies. The largest of which, of course, is Google. This newer Google is a bit slimmed down, with the companies that are pretty far afield of our main internet products contained in Alphabet instead. What do we mean by far afield? Good examples are our health efforts: Life Sciences (that works on the glucose-sensing contact lens), and Calico (focused on longevity). Fundamentally, we believe this allows us more management scale, as we can run things independently that aren’t very related…

Bron: https://abc.xyz/

Adres: 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 USA

NL: Ons bedrijf draait vandaag goed, maar we denken dat we het schoner en verantwoordelijker kunnen maken. Dus we creëren een nieuw bedrijf, genaamd Alphabet. Ik ben erg enthousiast om Alphabet als CEO te leiden met hulp van mijn bekwame partner, Sergey (Brin), als president.

Wat is Alphabet? Alphabet is voorall een verzameling van bedrijven. De grootste daarvan is natuurlijk Google. Deze nieuwere Google is een beetje afgeslankt, met de bedrijven die vrij ver verwijderd zijn van onze belangrijkste internetproducten in Alphabet. Wat bedoelen we met ver weg? Goede voorbeelden zijn onze gezondheidsinspanningen: Life Sciences (die werkt op de glucosegevoelige contactlens) en Calico (gericht op een lang leven). In wezen zijn we van mening dat dit ons meer managementschaal biedt, omdat we dingen onafhankelijk kunnen uitvoeren die niet erg gerelateerd zijn …

———————————————————————————————————————–

“This Is Only The Beginning, It’s Worse Than I Thought” Elon Musk (2021)

https://www.youtube.com/watch?v=ecWz0g1XXZM (10 min 12 sec)

Elon Musk warns the people about Artificial Intelligence, also known as AI super intelligence. Elon Musk discusses his look on life and why he figures we could be living in a reenactment, the secret subtleties that show why we’re in a recreated reality. Elon Musk clarifies that man-made brainpower and self-governing innovation are improving and better, and he anticipates that they should take over inside the following 10 years. Elon Musk further discloses his arrangements to turn into a spacefaring development and travel to defaces with SpaceX, Tesla and The Boring Company. This is a Motivational and educational video which will give you different perspective about many things…

NL: Elon Musk waarschuwt de mensen voor kunstmatige intelligentie, ook wel AI-superintelligentie genoemd. Elon Musk bespreekt zijn kijk op het leven en waarom hij denkt dat we in een opnieuw gecreerde werkelijkheid zouden kunnen leven, de geheime subtiliteiten die laten zien waarom we ons in een nagebouwde realiteit bevinden. Elon Musk verduidelijkt dat door de mens gemaakte denkkracht en zelfsturende innovatie steeds beter worden, en hij verwacht dat ze het binnen 10 jaar zullen overnemen. Elon Musk onthult verder zijn regelingen om een ruimtevaartontwikkeling te worden en naar defaces te reizen met SpaceX, Tesla en The Boring Company. Dit is een motiverende en leerzame video die je een ander perspectief geeft over veel dingen.

———————————————————————————————————————————-

DeepMind  https://deepmind.com/

Type of businessSubsidiary
Founded23 September 2010
Headquarters6 Pancras Square,[2]
London N1C 4AG, UK
Founder(s)Demis Hassabis Shane Legg Mustafa Suleyman
CEODemis Hassabis
General managerLila Ibrahim
IndustryArtificial intelligence
ProductsAlphaGoAlphaStarAlphaFoldAlphaZero
Employees>1,000 (June 2020)[3]
ParentIndependent (2010–2014)
Google Inc. (2014–2015)
Alphabet Inc. (2015–present)
URLwww.deepmind.com

DeepMind has created a neural network that learns how to play video games in a fashion similar to that of humans,[7] as well as a Neural Turing machine,[8] or a neural network that may be able to access an external memory like a conventional Turing machine, resulting in a computer that mimics the short-term memory of the human brain. (https://en.wikipedia.org/wiki/DeepMind)

————————————————————————————————————–

Is Google an AI company?

It was announced at Google I/O 2017 by CEO Sundar Pichai.

Google AI.

IndustryArtificial intelligence
Founded2017
OwnerGoogle
Websitehttp://www.ai.google

———————————————————————————————————————-

X Company  https://x.company/

X Development LLC is an American semi-secret research and development facility and organization founded by Google in January 2010, which now operates as a subsidiary of Alphabet Inc. X has its headquarters about a mile and a half from Alphabet’s corporate headquarters, the Googleplex, in Mountain View, California. Wikipedia

Founded2010

HeadquartersMountain View, California, United States

SubsidiariesRedwood RoboticsDandelion EnergyMeka RoboticsFlutter

FoundersAstro TellerSebastian ThrunYoky Matsuoka

Competitors

X’s top competitors include Frontier Development Lab, Senseye, Unsupervised and AI Foundation. X is a moonshot factory aiming at inventing and launching technologies that have the potential to solve the world’s major problems. Frontier Development Lab is an applied AI research lab.


Gebrekspartners

Nog even over groepsdynamiekkwesties en over brongenoten. Dat is misschien niet zo’n leuk onderwerp, maar het is niet zo dat wat geen aandacht krijgt ook niet groeit. Als moestuinier weet je dat soort dingen (en sommige andere mensen weten dat ook). Je kunt nog zo veel aandacht geven aan je venkelplantje, het onkruid -wat ook gewoon plantjes zijn- groeit óók. Dat moet er dus met wortel en tak uit, als je geen gedoe wilt krijgen met je buren en de moestuincomplexvoorzitter. Zonder gedoe is die venkel nóg lekkerder. 🙂

Ik heb wel eens zó genoeg gehad van de groepsdynamiek rondom Martijn van Staveren dat ik heel hard tegen niemand in het bijzonder geroepen heb:

‘Wat nou brongenoten? Ik geniet helemaal niet!’
Ik bron genoot,
Jij bron genoot,
Wij bron genoten!

Ja, ooit misschien, maar niet NU! Wie brongeniet er NU?’


En op dat moment dacht ik dat het een goed idee zou zijn om de eetkamerstoelen in het appartement van mijn vader (waar ik toen was) die een enorme miskoop zijn geweest (ze zaten voor geen meter en waren nog lelijk ook), van zeven hoog naar beneden te keilen. Alle zes. En dat heb ik toen niet gedaan omdat onder de ramen van dat appartement de in- en uitgang van de ondergrondse garage is en ik zonder de gevolgen van de uitvoering van dat verder uitstekende idee óók wel genoeg gedoe had.
In plaats daarvan heb ik toen een mail naar Martijn van Staveren gestuurd (of zes, dat kan ook). 🙂
Ik begrijp wel waarom hij geen mail meer wil ontvangen, dat ligt dus aan het feit dat er ondergrondse parkeergarages bestaan en aan mij ;-).

Maar ik ben dan ook autistisch. Tenminste, dat heeft een brongenootpsycholoog eens tegen mij gezegd. Omdat ik ook al niet hou van ongevraagde, onverwachte of verplichte en ondoorvoelde fysieke aanraking (huggen, bijvoorbeeld). Maar autisten –dat moet ik haar nageven– nemen taal heel letterlijk en zijn dol op woordgrapjes. Ja, dat ben ik! Maar nee, ik ben niet autistisch, hoor. (En deze brongenootpsycholoog bedoelde dat helemaal niet naar. Dat is nou juist altijd het vervelende van dat soort dingen.)

En als ik het wél ben dan is mijn partner dat óók. Toen ik zojuist ‘geSPRekspartner’ zei, hoorde hij ‘geBRekspartner’. En hij moest daarvan lachen.
(Later heeft hij beweerd, dat ik dat ook zei: gebrekspartner, maar dat is écht niet zo, hooguit in zijn hologram. Niet in de mijne.)

We kunnen ons ook GEBREKSpartners noemen in plaats van Brongenoten. Wij moeten eerlijk zijn, we zijn behoorlijk gebrekkig soms. Allemaal! Ja, jij ook… En ik. En zelfs heel misschien ook Martijn van Staveren. Dat is best jammer. Want ik wil zo graag iemand tegenkomen zonder gebrek. Iemand die alles voor mij oplost en die alles weet. Ik wil dat gewoon. Dat zou alles zo veel makkelijker maken. Een soort god, zeg maar. Dat ik alleen maar hoef te zeggen: ‘Luister God, jij ziet dat allemaal misschien niet, maar dit en dat is heel erg niet in orde. Doe er wat aan, NU METEEN! Geduld IS GEEN schone zaak.’
Of dat als ik ergens geen zak van begrijp, het antwoord dan al op een presenteerblaadje voor me staat. En dat als ik heel erg boos ben of aandacht en erkenning wil voor mijn pijn, dat ik dan zonder consequenties gemene dingen tegen die God mag roepen en doen. En dat die God mij ook helemaal begrijpt dan. In alles. (Zeg, heb ik het nou goed begrepen dat de Rijdende Koffer onlangs in Zwaanshoek is gesignaleerd? Anyway…)

Maar ja… ik moet het dus doen met de wetenschap dat ik zelf een nogal gebrekkige god ben met een heleboel gebrekkige partnergoden om mij heen. Brongenoot is wel positiever dan Gebrekspartner, maar Gebrekspartner klinkt weer heel loyaal en zelfinzichtelijk.

Dag lieve brongenoten!

P.s. De analoge typemachine van vroeger was zo gek nog niet. Een blaadje erin draaien. Elke toets heel hard in moeten drukken, (‘Ping!’) en ‘Rang’ met die hendel naar de volgende regel. Dan nog naar het postkantoor voor een heleboel kopietjes, klein geld niet vergeten! En postzegels kopen en enveloppen bij de kantoorboekhandel, een pen voor de adressen, waar is mijn adresboekje? Ach, laat ook maar! En je kunt mails wél schrijven en niet versturen. Als een soort Conceptendagboek. Soms is dat verstandig, maar verstandig of niet: ik plaats deze blog nog even. 🙂


I will cover your back

Open reactie aan Ilaine Dankaerts

Dag Ilaine,

Omdat je een algemeen bericht hebt geschreven voor iedereen – en niet alleen aan de Blegny-gangers, maar wel op een site waar mensen elkaar kennen van de samenkomsten en lezingen van Martijn van Staveren – voel ik me aangesproken.

Wat jij zo mooi omschrijft, is in feite normaal menselijk gedrag: er voor iemand zijn als diegene het even dreigt te verliezen. Alleen al de wetenschap dat dat zo is, is genoeg.

Zonder al te negatief te zijn (ik ben oké), wil ik je het volgende zeggen. Mijn ervaring is dat voor wat jij vraagt, je niet per se moet zijn in de groep rondom Martijn van Staveren. Mijn ervaring is dat het goed is om in contact te komen of blijven met mensen die niet bezig zijn ‘met dat soort zaken’ in groepsverband. Die ervaring is een behoorlijke afknapper geweest, maar wel leerzaam. Je schrijft dit natuurlijk niet voor niks en mogelijk vanuit een eigen persoonlijke ervaring met dit veelal ontbrekende stuk menselijkheid. Mijn ervaring is dat als je écht behoefte hebt aan iemand die ‘will cover your back’ je moet zoeken naar een speld in een hooiberg in de groep rondom Martijn van Staveren. Het spijt me dat ik het niet positiever kan maken, ik stel ‘openheid’ vóór ‘positiviteit’.  Maar het positieve is: die spelden zijn er dus wel. Je moet alleen maar goed zoeken. Mijn ervaring is ook dat je die spelden makkelijker vindt in de wereld daarbuiten. Geen idee waarom dat is. Trauma en pijn lijken daar niet minder groot.

In een periode van grote behoefte aan ‘will you cover my back’, waarin ik volkomen uitgeschakeld was, kreeg ik van mensen die goed aan de weg timmeren bij Martijn van Staveren de volgende drie ‘positieve’ reacties.
1. ‘Het is goed dat jij er niet bij bent in Blegny.’
2. ‘Ik bekrachtig jouw autonomiteit.’ (ongevraagd en onnodig)
3. ‘Ik zie je pijn en ik voel je kracht.’

Daarnaast kreeg ik veel hartverwarmende uitnodigingen voor workshops, tentoonstellingen en samenkomsten. En verder nog een paar verstorende mails van een man die iets van mij lijkt te willen, maar dat wel héél ongelukkig duidelijk maakt.

Met één enkele speld uit de hooiberg had ik – toen ik weer iets op de been was – een mooie, menselijke en voor mij zeer nodige ervaring. Zij ‘coverde my back’. Had geen oordeel, kon luisteren, maakte eten voor me en kwam niet met hoogdravende, maar platgeslagen wijsheden die Martijn al dan niet gezegd zou hebben. En ook niet met: ‘dat heb ik ook gehad, maar dan erger.’ (Zij is een niet al te opvallend en zichzelf manifesterend persoon en ze voelt zich regelmatig onzeker of ze alles wel goed genoeg voelt. Het algemeen naar buiten gebrachte gevoelde gevoel, dat voelt zij niet.)

Je zou kunnen zeggen: ‘één is genoeg, één is meer dan niks’, maar ik vind het nogal schamel als je bedenkt hoe groot de groep rondom Martijn van Staveren is en hoe snel de door hem georganiseerde lezingen en samenkomsten zijn volgeboekt.

Niet om iets af te doen aan jouw gedicht, maar ik moest denken aan een lied (een hitje) hier in Nederland. Het gaat van ‘Als het oorlog wordt, mag ik dan bij jou?’ Ik heb iets met dat lied. Het irriteert me. En ik irriteer me niet aan jouw gedicht, dat bedoel ik niet, ik voel wat je zegt. Maar zou het niet beter zijn om te zingen: ‘Als het oorlog wordt, dan mag je bij mij, dan ben ik er voor je’?

En aangezien het oorlog is, kan ik gerust zeggen: Je mag bij mij!

Ilaine, ik ken je niet zo goed. Ik weet alleen dat je bijzondere tekeningen maakt. Maar ‘je mag bij mij’ en ik cover your back. Ik ben er voor je. Je bent welkom. Ik zal je vragen wat je nodig hebt, warme soep, een luisterend oor. Ik zal je niet om de oren slaan met ‘Martijn-zegt-ooks’, ik zal je niet vertellen hoe goed ik Martijn begrijp en hoe ver ik al ben. Dat ben ik namelijk niet. Ik maak er regelmatig een puinhoop van, doe dingen die niet handig zijn, misschien onvriendelijk of zelfs onmenselijk (daar wil ik in openheid naar kijken als ik het weet) en veel gaat mij boven de pet. En wat mij nog wel het meest boven de gaat is: hoe mensen (al dan niet met bewustzijn bezig) met elkaar omgaan.

Lieve groet,
Tamar

P.s. Er lijkt echt wel wat te veranderen, maar zoals ik het nu voel, is het helemaal niet verkeerd hier nog wat extra aandacht aan te schenken.