Als er woede woedt…

Over de enorme kracht van vrouwen wanneer ze boos zijn.

“Toon mij een man die geen angst heeft voor de boosheid van zijn vrouw?

Toon mij een vrouw die geen angst heeft om haar eigen boosheid volledig in te zetten om haar idealen te realiseren?”

“Zeker mannen weten als geen ander wat voor kracht en potentie er schuilt in de boosheid van vrouwen.

Echter weten we als vrouw zelf nog wel hoe we deze oneindige potentie van onze boosheid gebruiken?

Kunnen we zelf leven met de boosheid en woede die in ons leeft?

Blijven we dit negeren? Blijven we de woede voeden?

Of gaan we als vrouwen de woede gebruiken om onze grootste visioenen te realiseren?

Ik kies al jaren voor het laatste. Voor mij is boosheid een instrument geworden om mijn dromen met Frank waar te maken.

En ja, daar hebben andere mensen soms moeite mee, maar ik heb allang besloten dat ik mijn grootste kracht niet langer verstop.

Een inspirerend voorbeeld is Audre Lord. Zij leerde in Amerika andere vrouwen al dat angst voor je woede je niets leert.

Dus is het zeker in deze (…) tijd meer dan ooit nodig om als vrouw van je boosheid te houden.

Want in deze bizarre tijd is er bijna niemand die geen boosheid ervaart.

Herkenbaar?

Maar hoe laat je deze boosheid nu voor jezelf werken?

Hoe zorg je dat je de boosheid gebruikt om af te breken wat je niet meer dient?

Hoe zorg je ervoor dat de boosheid je niet innerlijk opvreet?

Hoe zorg je ervoor dat de boosheid voor je gaat werken?

Hoe zorg je ervoor dat je in verbinding blijft ondanks je boosheid?

Hoe zorg je ervoor dat je niet afbreekt wat je lief is?

Interessante vragen, die we slechts kunnen beantwoorden in rauwe en pure oprechtheid, naar onszelf en naar anderen. Durf jij het aan?

Tekstfragmenten Loes en Frank Ruesink


Het leven wakker kussen

(door Floor) Hoe ik soms voel wat mensen denken als ik over onderwerpen spreek als buitenaardsen, het Levensveld, bewustzijn of mind control. Dat ik betekenis zoek, zingeving, een strohalm nodig heb om mij vast te houden te midden van alle chaos, al het lijden, al het gemis en alle leegte. Je leest het als bezorgdheid in hun ogen, het ongemakkelijke schrapen van de keel. Het is mij zelfs verweten in het verleden en dat een pil misschien een oplossing zou zijn. Hoe ik toen dicht klapte, wetend dat geen enkel antwoord mij vrij zou spreken van dit vonnis. Ik was waanzinnig, te zwak voor het leven, sektarisch misschien zelfs. Ik voelde me zo eenzaam op dat moment. Niemand nam het voor me op. Ik zelf niet eens.

Maar dat het andersom is, zoals alles in deze wereld andersom is. Ik ben nooit op zoek geweest naar betekenis of zingeving. Ik BEN één en al betekenis, ik ben eindeloze diepte, voel oneindige hartstochtelijke vreugdevolle zin en magische mysterie in mij. En deze wereld sluit niet aan. Het laat niets zien van wie ik ben en wat ik voel en dat heb ik mijn hele leven ervaren. Als klein kind al, verlangend om op te stijgen naar de hemel en te vliegen met de vogels. Te communiceren met de dieren, met de planten en de insecten die ik vond wroetend in de aarde met mijn mollige kleine handjes. Ik heb het Levensveld altijd gevoeld en op sommige momenten heel helder. Zo schreef ik eens op het strand; ‘er sluimert zoveel kracht in mij, zoveel mysterie’. Ik voelde een vuur in mij branden terwijl ik zittend op het zand uitkeek over de zee, een fles rode wijn in mijn hand.

Maar ook op de smerigste plekken heb ik haar herkend, diep verborgen in de donkerste krochten van wanhoop en destructie was zij als romantiek aanwezig, een nostalgisch gevoel, een klein verlangen, een groot verdriet. Maar hoe dieper ik zakte, hoe meer ik afdreef van mij, hoe luider de wereld in mij bulderde en hoe onbereikbaarder de stilte in mij. En juist in die stilte fluistert zij zachtjes. Het is als het dragen van een groot geheim dat geen woorden heeft, je zoekt het in de ander en noemt het onbereikbare liefde, je zoekt het in de alcohol, de sigaretten. Verlangt naar stilte en wilt je hoofd verliezen, even zo diep voelen dat je hoog en meeslepend leeft, dát je leeft. Je vindt het niet in de dagelijkse dingen, de aangeleerde beleefdheden, de sociale constructen, de maskers, de routine, de meningen en het jagen, jagen en jagen naar straks of later. Het dagelijkse leven voelt leeg, spiegelt niet het vurige verlangen in je hart, toont niet de vreugde en vrijheid die jij in je draagt. En altijd op de achtergrond dat onbestemde gevoel, een groot gemis, het gevoel van op slot gaan en langzaam sterven. Een vuur dat steeds meer dooft.

Tot het geheim woorden krijgt, het hoofd inzichten en het hart liefde voor het zelf. En dan op zoek naar de sleutel, van dat slot af, dat vuur brandend houden. Het leven opnieuw wakker kussen. Door de angsten heen, de schaamte, de pijn en het verdriet, door de zelfhaat, het verwijt, de schuld. Want ook dat voelen is leven voelen, niet voelen is doodgaan. Ik heb mijn leven lang gedroomd over parkieten in kooien. Ik vergat ze eten en drinken te geven. Soms vergat ik ze zelfs in de kelder, ze waren met tientallen. Soms dacht ik dat het met werk te maken had en ik me meer moest richten op een carrière of eindelijk uit die destructieve relatie moest stappen. Maar ze bleven verschijnen in mijn dromen, wekenlang zonder voeding op sterven na dood. Tot ik me besefte dat ik de parkieten ben, al het andere is afleiding.

Doen wat je voelt, uit je hart leven. Mooie uitspraken, maar wanneer doe ik wat ik voel? Ik kan voelen wanneer ik dat niet doe, het voelt als gevangen in mezelf, op slot gaan. Te bang voor contact met de ander, ik kruip in mijn schulp en wordt stiller, zet een lach op en verwijt mezelf mijn onvermogen, mijn lafheid, mijn schaamte, mijn masker en mijn nepheid. Of hoe ik op de ander gericht niet eens herken wat ik voel, wat ik nodig heb of wat ik verlang. Of de schuld die dat op slot zet, pijn vermijden en patronen leven. Al jaren ben ik bezig met zelfontwikkeling en deze onderwerpen en enkele weken geleden verscheen de parkiet weer, de parkiet in de kooi zonder eten, zonder drinken. En dat is precies hoe ik mij altijd heb gevoeld; als een parkiet in een kooi, al die tijd staat de deur open maar ik ben zo gewend aan die kooi dat ik blijf zitten, verlangend naar vrijheid zet ik mezelf vast.

Van de ene cognitieve dissonantie stap ik in de andere. Ik kan honderd keer zeggen ‘ik voel’ in plaats van ‘ik denk’ omdat mijn hoofd denken afkeurt maar uiteindelijk voel ik niets dan zelfverwijt, eindigt het elke keer in vechten met mezelf, zo moe van al dat vechten. Ik wil mijn leven lang iets zijn dat ik niet ben, vergelijk mezelf met anderen en zie daarom mezelf steeds niet, accepteer mezelf niet. Zoek antwoorden bij een ander waardoor ik mezelf nog minder vertrouw. Leef alsnog uit angst, krampachtig mijn echte gevoel onderdrukkend. Want ik moet verlicht zijn, moet aanwezig zijn in mijn bewustzijn en niet mijn persoonlijkheid, mag geen oordelen hebben. Dus slik ik woorden in, pas ik me aan. De stem in mijn hoofd die ik heb verinnerlijkt als zijnde mijzelf schreeuwt door mij heen met bulderend kritiek en destructieve zelfhaat en schept steeds nieuwe voorwaarden en condities. Een goed mens zijn, een bewust mens zijn, een onbevooroordeeld mens zijn, een open mens zijn, onmogelijke voorwaarden, onrechtvaardige verwijten.

Maar ik deel mijzelf vanaf nu niet langer in twee delen. Laatst dacht ik; ‘misschien is dit het wel gewoon’. En dan bedoelde ik mezelf, dit ben ik. Ik heb mezelf verloochent, weggegeven, pijn gedaan, miskent en vergeten. Ik heb anderen over mij laten beslissen wat ik moet doen, wat ik moet voelen en wat ik moet najagen. En dat doet pijn. Maar doen alsof is niet voelen, is geen vrijheid, is geen aanwezigheid. Ik voel een kracht in mij die sterker is dan alles wie ik dacht dat ik was in mijn denken, maar ook mijn pijn en mijn persoonlijkheid is deel van deze basis, is hiermee verweven, ook mijn donkerste kanten horen bij mij. En als ik niet voel wat gevoeld wilt worden kan ik nooit een ander voelen, zal ik altijd de ander buitensluiten, te bang om geraakt te worden. En hoe ik deze mechanismes herken ik het contact met andere mensen, hoe beschadigd wij mensen zijn in het aangaan van verbinding, zowel met onszelf als met de ander. Hoe wij spiritualiteit kunnen gebruiken als een schild tussen ons en de ander; ‘als je daar last van hebt dan moet je dat waarnemen’ of ‘je zit in je persoonlijkheid’. Maar kom niet te dichtbij, ik hou mezelf krampachtig bij elkaar… Jouw onvermogen herinnert mij aan het mijne.

Soms ben ik zo moe van mens zijn op deze wereld, zo moe van al het harde werken, het onvermogen, alle beperkingen en de vervuiling in hoe wij onszelf en elkaar ervaren. Hoe onze sociale constructies ons afdrijven van onszelf en van elkaar. En hoe ik mezelf steeds niet vertrouw. Verbonden zijn met mijzelf en de ander is mijn diepste verlangen en mijn grootste pijn. In mijn hart voel ik hoe vrij wij mensen eigenlijk zijn, hoe verbonden wij zijn en hoe prachtig wij zijn. Met onze diepe emoties, onze verlangens, onze eigenaardigheden en onze grilligheid. En hoe juist in onze persoonlijkheid, in de diepliggende patronen, de sluimerende pijnen en het angstige verborgen verlangen het leven schuilt, de kracht schuilt. En hoe alleen herkenning en erkenning het leven wakker kussen kan. Het vuur kan laten branden, ook in de donkerste krochten, juist daar. Daar heeft het leven zich verscholen.

©Floor el Omari 2021


Wat zijn torsievelden

※ Wat zijn torsievelden ※

Torsievelden (torsion fields) zijn microscopisch kleine wervelingen van ruimte die ontstaan ​​rond een roterend object. Omdat de atomen en moleculen van een stof een bepaalde spin (impulsmoment) hebben, verschijnen er torsievelden om hen heen en herhalen de vorm van dit object. Als het object zich bijvoorbeeld in de ruimte bevond en werd verwijderd, blijft het torsieveld lang bestaan. Voor een torsieveld doet afstand er niet toe. Het wordt vrijwel onmiddellijk overgedragen van het ene punt in het universum naar het andere.

Eigenschappen van torsievelden (ToV):

– de kwaliteit hebben van een hologram;

– Informatieprints maken, informatie opslaan en verzenden;

– De voortplantingssnelheid van torsiegolven is veel hoger dan de lichtsnelheid, ze kunnen ogenblikkelijk overal in het heelal verschijnen;

– ToV hebben een hoog penetrerend vermogen, waar er geen materiële barrières voor zijn; – Heb een herinnering; – Het maakt niet uit in welke tijdsrichting ze bewegen. De intensiteit en activiteit van ToV is niet afhankelijk van afstand en tijd;

– ToV met dezelfde ladingen trekken aan, verschillende stoten af.

Een torsieveld is een informatiekiem, dat wil zeggen een afdruk van een fysiek object. Het maakt niet uit of dit object zich in het verleden, het heden of de toekomst bevindt – helderzienden kunnen het informatieveld (torsie) lezen. Het belangrijkste dat je moet begrijpen uit de theorie van het torsieveld voor toepassing in het leven, is dat het denken een torsiestructuur is. Gedachte zijn elektrische impulsen die langs de neurale verbindingen van de hersenen bewegen, bijvoorbeeld: wanneer een persoon spreekt, treedt luchtverdichting op, waarbij heterogeniteit wordt gecreëerd. Waar een geluidsgolf bestaat, verschijnen daar torsievelden. Met andere woorden, elke structuur die op Aarde is gebouwd, elke lijn op papier, een geschreven woord of zelfs een brief – om nog maar te zwijgen van een boek – schendt de homogeniteit van de fysieke vacuümruimte en reageert hierop door een torsieveld te creëren (het zogenaamde vormeffect).

Waarschijnlijk waren de eerste torsiegeneratoren die het vormeffect gebruikten, piramides als religieuze gebouwen in Egypte en andere landen, evenals torenspitsen en koepels van tempels. En zo creëert het denken een informatieveld (torsieveld). Een torsieveld is een structuur die, inwerkend op de ruimte, leidt tot een verstoring van de velden van fysieke materie en tot de informatie die door het torsieveld wordt meegebracht. Bij veelvuldige concentratie van gedachten van een bepaalde kwaliteit worden torsievelden over elkaar heen gelegd en dit leidt tot de geboorte van een object in de fysieke werkelijkheid.

Energie + informatie = energie-informatie.

Alle objecten in het heelal hebben een energie-informatiestructuur. De fysieke manifestatie van enige substantie zal niet plaatsvinden voordat het energieframe van de vereiste vorm is gecreëerd. En het energie-informatieve frame is het torsieveld van het object.

En als laatste, de invloed van het WOORD op het menselijk DNA. Het genetisch apparaat heeft het vermogen om te denken, d.w.z. DNA neemt spraak en de betekenis ervan waar, dus het genetisch apparaat is helemaal niet onverschillig voor wat we zeggen, welke films we kijken, wat we denken. Alles is geprint in het golfgenoom, d.w.z. een genetisch golfprogramma dat de erfelijkheid van elke cel in een of andere richting verandert. Woorden kunnen worden weergegeven in de vorm van elektromagnetische trillingen die de eigenschappen en structuur van DNA-moleculen rechtstreeks beïnvloeden. Het zijn deze moleculen die verantwoordelijk zijn voor erfelijkheid. Als spraak verzadigd is met negatieve woordformaties, begint de structuur van het DNA te veranderen en wordt het overgedragen aan nakomelingen die al vervormd zijn. De opeenstapeling van dergelijke negatieve eigenschappen kan een “zelfliquidatieprogramma” worden genoemd.

(Publicatie van Eduard Gordikov, vertaling uit het Russisch)


Huid (gedicht)

*** (Huid)

En hij komt naar huis en trekt zijn jas uit en hij trekt zijn trui uit en doet uit zijn hemd,

en verwijdert huid, en verwijdert vlees ook, gaat een hapje eten – en hij leest een boek …

en hij draait een liedje, en hij draait de lucht aan, ’s nachts op het balkon.

in de lucht zijn sterren, en hij is heel naakt zo, helemaal wel naakt zo – en hij is niet bang ..

en ze komt naar huis, maar hij is niet zichtbaar, en het is zo moeilijk, hoe je hem aanraakt?

want zijn handen zijn lucht,  want zijn lichaam is lucht, en hij zit afzonderlijk, en hij lijkt op hemel ..

het gesprek is moeizaam, hun gesprek is moeilijk, maar ze plotseling ziet dat

op de vloer ligt huid, op de vloer ligt vlees ook, op de grond – z’n T-shirt, trui en jas ernaast ..

en ze doet haar jas uit, trekt haar trui en hemd uit, trekt voorzichtig huid uit,

en verwijdert vlees ook.. om ook naakt te zijn.

“Wat ik ben nu zie je .. want nu zie je, niet waar? want nu weet je, niet waar? onder huid zat ik. ”

en ze weet dit alles: “Ja, ‘k begrijp het, luister, je bent ‘n weide hemel, je bent ogen, zo groot,

je bent moe, dat weet ik, de hele dag in huid, op je werk in huid, ondergronds, in metro,

vreselijk krap zit huid, ‘t is benauwd in huid … zo veel woorden nodig om het uit te leggen

maar nu ben je thuis, maar niet binnen de muren, het gevoel van thuis, waar thuis – vrede is. ”

“uitgekleed, zo sta ik, jij en ik – finaal naakt, ’t is alleen met jou dat ‘k ben zo naakt geweest ..

nu probeer en raak me, raak me aan, vertel me, hoe ik bij aanraking, hoe je mij ervaart? ”

“op Gevoel je sterk lijkt, op onmetelijk voelen, als de lucht, die open – en je bent zijn ziel …

‘t voelt alsof je groots bent, zo enorm en groots bent, je bevat wat zin heeft, je zo gewichtig bent,

maar in handen – juist licht, als de vlucht van ‘n vogel, nauwelijks waarneembaar, in je hart gewichtloos …

en allen door voelen ken ik jouw omtrek. ”

Raakte hij haar aan en    spoor in haar gelaten, op een dag in lente sliepen twee sereen,

lucht voor hun – als deken, zij — twee lentehemels, en hun huid sliep stillaan naast hun op de vloer.

” ’k zal je zo herinneren, voor altijd en eeuwig, zonder einde naakt-zijn, ‘k ben zo blij dat jij

als een antwoord op mij kleedde je je uit, was ontdaan van huid en alles wat er was,

nu zijn wij geworden zo dat we alles kunnen, je hebt mij gegeven wat ik zo hard nodig heb ..

niet opstaan, ik kom zo, ik zal de huid tot morgen, zodat erin geen kreuk komt, ophangen in de kast ..

in de ochtend moet ik dit huis weer verlaten, naar mijn werk weer haasten, wachten op de bus,

van dit huid, weet je, ben ik zo moe geworden,  en tussen voorbijgangers, als het mogelijk was

hem plotseling uit wil trekken, in zicht van de verkopers, inmates van de metro, modellen en jong aanwas ..

iedereen draagt huid, niet iedereen in staat is hem zo uit te trekken, te zijn wie we eigenlijk zijn ..

soms dacht ik dat niemand wist dat onder huid zit er iets of iemand, onder huid ben “jij” ..

vreselijk bang zijn mensen, ik ben zo moe van modder, van vreselijke   platte    “huid-schoonigheid” ..

over huid oordelen, mensen houden van huid – dit is ook hun liefde, huiddiep en leeg …

hun huid is mooi en prachtig, attractief – hun huizen – maar gevuld met leegte huid-mensen zijn ..

een mens moet eigenlijk voelen als mens, en niet als lichaam – maar de mens zit in ..

ik snap niet, hoe te duiden, wanneer ’n huid zegt tegen ’n huid dat die ervan houdt, want

huid-mensen spelletjes   lijkt het te zijn..?

want liefde bedrijf je immers en alleen als je je uitkleedt, ontdoet, uittrekt, verwijdert, zo als ik en jij”

En ze lagen zachtjes en naakt, in elkaar doordringend,

twee hemelen, versmolten, niet meer twee maar één

en in die nacht ontstonden in onlichamelijk denken in hun beiden woorden, geboren aaneen …

het is tenslotte vulgair om met de huid te vrijen, want een soort van nep is, faken of een spel …

tastend in verwarring, mensen gaan bedekken met de huideleugen hun verborgen Zijn,

Alexandra Grigorieva

(vertaling uit het Russisch)


Beelddenken

Beelddenken is een van de manieren van telepathische communicatie

Dit is een broodnodige vaardigheid en een enorm krachtig hulpmiddel bij de studie van je Lichaam en andere Werelden.

Een communicatietool waarmee je beelden kunt creëren en uitlezen die veel verder gaan dan de sociaal-collectieve perceptie.

In de meest algemene vorm is dit telepathie – buitenzintuiglijke waarneming van informatie die op een bepaalde manier is georganiseerd – psi, aangezien beelden een product zijn van beeld-denken, een van de activiteiten van de menselijke psyche.

De processen die nu in de ruimte plaatsvinden en actief in een stroomversnelling komen, heffen de eerdere beperkingen in de zelf-manifestatie op.

Zonnevlammen transformeren het elektro-neuromoleculaire systeem (organisme) op de meest subtiele niveaus.

Dit is een kosmische realiteit. De Noösfeer is ontworpen om kosmische energie om te zetten in de psychische mentale structuren van iedereen.

De Mind heeft natuurlijk relatieve (subjectief-persoonlijke) en absolute niveaus. Het absolute niveau is de Balans van manifestatie.

Nu, bij een duidelijk uitgesproken intentie, kun je een nieuwe ervaring krijgen – open manifestatie, helder geluid van jouw uniekheid.

En hiervoor worden voorwaarden gevormd / georganiseerd volgens de intentie en het persoonlijke waarnemingsniveau.

Intentie is de Trigger

En hier zijn eventuele beperkingen in het beeld-denken als een stok in een wiel op hoge snelheid.

Vaak spreken onze Hogere Aspecten, the Guardians, tot ons in de taal van afbeeldingen. Telepathische interactie vindt vaak juist plaats door de overdracht van informatie in de vorm van verschillende soorten afbeeldingen.

En de bereidheid om ongebruikelijke, voorbij de ‘menselijke’ beelden te gaan, is een kans voor expansie, leidend tot kwalitatief nieuwe niveaus van communicatie met Zichzelf en de Wereld.

De zuiverheid van de perceptie van de binnenkomende kennis hangt af van de stroom van het fysieke lichaam.

Wat op zijn beurt afhangt van de stroom van waarneming: de bereidheid om de werkelijkheid te zien / horen / waarnemen zoals die is, zonder beschermende illusies en zonder een ‘harnas”, die de beweging beperkt.

Dit is zo’n interessante tijd waarin “niets werkt en alles werkt.”

Dat betekent, datgene zal werken wat we als belangrijk zien, geschikt specifiek voor ons …

Precies wat we onszelf toestaan ​​te activeren.

Je kunt zelf bedenken wat je nodig hebt.

Er is een hercodering van het lichaam, veel reacties gebeuren voor het eerst, daarom schrikken we door het onvermogen/ onmogelijkheid om ze te identificeren:

– geluiden van energiebeweging,

– de reactie van spieren en zenuwuiteinden op de stijgende elektriciteit van het lichaam,

– vreemde pijnen die door het lichaam migreren,

– trillingen in de ruimte,

– impulsen van andere wezens, gevoeld als een aanraking,

– portalen openen in het lijf,

– zoemende wervelkolom, enz.

Stel je het beeld van het Lichaam voor als een veelvoud aan lichtgevende kristallen. En alle informatie gaat er als een lichtgolf doorheen. Of het gaat niet doorheen als een woord, of gedachte, of daad, of het idee van de onmogelijkheid van wat er gebeurt ergens inhaakt … op hoge snelheid tegen de “beperkingen” vloog en zit nu “vast” in de subtiele structuren van het lichaam.

Dit is waar stroming ontbreekt.

Vragen aan jezelf:

Welke overtuiging / ontkenning / angst / twijfel was de beperking?

Welke gevoelens / sensaties / emoties werden op dit moment ervaren?

Eerlijk met jezelf …. waar sprake is van een overdracht van verantwoordelijkheid naar mensen / gebeurtenissen / omstandigheden, belang (primair / secundair) of een leugen tegen jezelf.

Een belangrijk punt dat het beeld-denken beïnvloedt, is denken zonder ontkenning.

Het platform van de derde dimensie, dat een overlevingsbasis heeft, heeft de vaardigheid gevormd om door ontkenning te denken.

Het is vaak gemakkelijker om te formuleren wat je niet wilt dan wat je wel wilt. Het scheiden van uw verlangens van de verlangens van anderen is een noodzakelijke vaardigheid voor verdere beweging.

Hoor zezelf en geloof wat je hoort.

Begrijp jezelf.

Ja, ik ben het.

En ik laat graag precies Dit zien, en wel op Deze manier. En al blij van de gedachte eraan.

Echt, vanuit het hart.

En dit vereist het vermogen om je hart te horen.

Verlang ernaar om het te volgen.

Moed en eerlijkheid.

Openheid en onbevreesdheid.

Ik zie hoe elke gedachte en elk woord, gevuld met impuls, in de ruimte in neon wordt geschreven, een spoor achterlaat en de werkelijkheid vormgeeft.

En met een toename van innerlijke kracht, groeit de snelheid van realisatie vele malen.

En het kan ogenblikkelijk zijn.

Daarom zal beeld-denken (zonder ontkenning) bewuste Aandacht vereisen – samen zijn ze een krachtige vaardigheid in het besturen van de werkelijkheid, de vorming ervan.

Een ander belangrijk aspect van beeld-denken is het vermogen om dankbaar te zijn.

Voor alles wat er gebeurt en voor wat niet gebeurt. Het is als ademen zonder na te denken.

In de metafysica is er vaak een dialoog met beelden die onmiddellijk worden gelezen op het niveau van gevoelens en sensaties, die vrij moeilijk volledig in woorden zijn over te brengen. Dat wil zeggen, de respons / reactie op informatie-uitwisseling is onmiddellijk en eventuele beperkingen, vooral angsten, zullen ernstige turbulentie en beëindiging van het contact veroorzaken.

Want met een dergelijke interactie zal onvermijdelijk wat er diep van binnen is, zich manifesteren.

Ofwel dankbaarheid en respect voor de keuzes van andere wezens, ofwel afwijzing en wrok.

En dat laatste sluit onmiddellijk het vermogen om te zien af, of er zijn vervormingen van de waarneming.

In dit geval zullen de gevolgen niet lang op zich laten wachten.

Ieder van ons maakt elk moment een keuze.

In de natuurkunde zijn er veranderingen in gevestigde attitudes en meningen. Een nieuw patroon wordt gevormd vanuit nieuwe inzichten, uitbreidingen, stappen in Evolutie.

Gedachten worden gemanifesteerd op basis van Zuiverheid en bewustzijn.

Alle aandacht voor het moment.

Alles zit erin!

Over gedachten en gevoelens, over de beelden die ze oproepen.

Nu is er een unieke kans om verder te ascenderen in Evolutie dan in de eerste instantie, tijdens de incarnatie, was gepland, de snelheid van veranderingen versnelde vele malen.

Het spectrum van energieën dat naar de aarde gaat, draagt ​​Goddelijke Kennis.

Geheugencellen beginnen uit te pakken. Als er voldoende cellen op een nieuw niveau zijn afgestemd, maakt de rest een enorme kwantumsprong voorwaarts.

Het nieuwe verwerpt het oude niet, het transformeert het.

De oude chemische bindingen zijn gedeeltelijk vervangen en tonen de heilige, spirituele essentie van materie. Dit is echt het wonder van cellulaire transformatie. De eerste beginselen van een lichtkristallen lichaam. Verandering van fysiologie zonder beëindiging van het fysieke bestaan.

Multidimensionaliteit van waarneming wordt geboren, het kan worden gevoeld.

Licht, het is in ons, in elke cel, die bewust is en lichtgevend.

Sana Turok   (vertaling uit het Russisch)


Het gaat in één KEER OPEN …

De kracht laat je heel subtiel dingen zien
Wat wij hier ervaren is geen spiegel van de realiteit, dus de realiteit die wij ervaren is geen spiegel voor ons innerlijk. Ja, wel van je persoonlijke ik, snap je. Daar zitten we dus in. Op het moment dat jij jezelf aan de hand durft te nemen vanuit de kracht en je kunt letterlijk stoppen met je leven te leven zoals je altijd hebt gedaan, dus je kunt het integreren met een veel groter potentieel in jezelf, dan ga je ontdekken dat de spiegel van de realiteit om je heen verandert. Dat komt niet omdat die realiteit verandert, maar omdat je met andere ogen gaat kijken. Dus de inhoud en intensiteit van de werkelijkheid om je heen valt en staat bij de gratie van waarneming vanuit dat andere veld.
Als je alleen maar vanuit je persoonlijkheid waarneemt en je helemaal verstrikt zit in dit leven, dan neem je dus alleen maar die werkelijkheid waar die werkelijk een reflectie is van het binnenste. Maar dat heb je vaak niet door omdat je dat niet ziet, want je bent je niet bewust.

Vraag: Ga je dan niet andere of steeds hogere synchroniciteiten zien?

Martijn: Ja je gaat de schepping letterlijk ontmoeten in de werkelijkheid buiten je, dus je gaat steeds meer synchroniciteit zien tussen verschillende gebeurtenissen om je heen.
In wezen is de werkelijkheid, die we nu als mens zien, eigenlijk helemaal geen afspiegeling van ons innerlijk ik.
Dus ik kijk zelf niet zoveel naar tekens om mij heen vanuit mijn persoonlijkheid. Als het wel gebeurt, en er zijn genoeg tekens, kijk ik altijd van hmm, in welke rol zat ik?
Op het moment dat je leeft vanuit de kracht, zul je niet meer die enorme borden tegenkomen. Dan krijg je hele subtiele, dat kennen we allemaal, aanwijzingen. En die subtiele aanwijzingen; de force spreekt op een hele subtiele wijze naar ons, op een hele subtiele manier en daar zullen we dus heel goed naar dienen te kijken en ook tijd voor vrij te maken, ook als er iets gebeurt dat we niet snappen. Dus dat we in het moment gewoon stoppen met wat we doen, we doen onze ogen dicht en nemen dat moment dat we zonet hebben gezien even naar binnen toe, we halen het beeld naar binnen, zijn aanwezig in het lichaam en spreek ik uit de kracht van creatie van force: ik ben de force, laat me zien wat hier de betekenis van is, laat het zien op de manier die mij bereikt. Ik geef de opdracht. En dan laat ik het weer los en ga ik er niet meer over denken.
Op het moment dat je dat niet vanuit je persoon bekijkt, maar vanuit een galactische rol, dan komt er nog meer toegang in dat veld, want het bewustzijnswezen, de kracht, reageert naar ons toe op onze toegankelijkheid.
Hoe toegankelijker we zijn, hoe bewuster wij er mee omgaan, hoe krachtiger dat binnenkomt.
En als je dan vanuit “de Kracht van het leven”, van het heelheidsprincipe gebruik maakt, doordat je het gewoon mag omdat je een deel van die kracht bent, dan zegt het veld van het leven letterlijk “Hè, wat fijn; wat fijn en groots van jou dat jij jezelf weer terug durft te plaatsen in de context van het geheel. Want je bent inderdaad een volmaakt heelheidswezen en nu dat je dat doet, kunnen we ook jou – omdat je je open en toegankelijk stelt – alles geven wat nodig is voor jou in het leven”.

******************************************************************************************************************************

Het gaat in één keer open

Het eerste waar we uitgaan is uit de mindcontrol-laag.
We hebben dus een mindcontrol-laag met zeer geavanceerde hersentechnologie van wetenschappelijke groepen uit deze samenleving, die een agenda uitvoeren van mensen die uit een andere tijd van deze aarde zijn gekomen (tijdreizigers) die de technologie hebben ontwikkeld in onze toekomst, zeg maar. Zij hebben die technologie overhandigd aan de huidige wetenschappers die de mindcontrol op ons uitvoeren, dat is maatschappelijke mindcontrol.
Dan heb je de interdimensionale mindcontrol die achter het bewustzijn zit van de neurologische programmering van het fysieke lichaam.
Die eerste, tweede en dan de derde laag worden opgeheven.
De eerste grootste verandering zal zijn als de manipulatie opgeheven wordt. Onze afgestompte werkelijkheid -want dat is het, deze werkelijkheid is heel vlak, hij is heel vaag, hij is heel kleurloos, en toch kunnen we zoveel liefde en kracht ervaren; die gaat in één keer open.
En dan zitten wij in een volledige vrije zone waar ons vermogen weer opgebouwd kan worden. Want wij representeren het heelheidsbewustzijnsveld. De mens is een uiting van de “supreme love”.

De mens op deze aarde wordt ook heel goed gemonitord, gezien en gadegeslagen op dit moment door iets meer dan 3000 verschillende rassen.
Op het moment dat je volledig in je geluk komt te staan, echt in je geluk, dan is zelfs geld helemaal niet eens meer belangrijk, dan kom je dus echt in de kern van het leven.
Op dat moment, als je dus echt in je geluk terechtkomt, ga jij, als je wilt, de opdracht geven, de instructie aan het veld, wat gemaakt en gecreëerd is door zeer geavanceerde van oorsprong afkomstige humanoïde rassen.
Want dat veld waarin wij leven, dit veld, is letterlijk gecreëerd om de instructies van de wezens die de kracht representeren, uit te voeren.
Het is “all in the heart”.

Bron: Martijn van Staveen, met dank aan Kim voor het juist nu onder onze aandacht te brengen


Mind Control bij Jeugdzorg en het onderwijssysteem…

(door Brenda Lo-Ning-Hing) Lieve mensen, graag zou ik mijn verhaal met jullie willen delen. Het gaat over mind control en Jeugdzorg in relatie tot mijn ervaringen met hen en mijn kinderen en kleinkind. Daarbij ook over mijn ex-man, die als mind controller werd ontmaskerd. En daarbij ook mijn nieuwe website, speciaal voor jongeren, onder de aandacht te brengen. Het is denk ik heel erg belangrijk dat dit naar buiten gebracht wordt. Nog té weinig mensen beseffen dat dit gruwelijke verhaal speelt bij de Jeugdzorg!

Brenda Lo-Ning-Hing

Mijn naam is Brenda en ben moeder van twee kinderen; een zoon van 15 en een dochter van 17. En daarbij ook nog oma van een kleindochter van 10 maanden. Na vele zelfonderzoeken, en vanuit een diep weten en voelen, weet ik wie ik daadwerkelijk ben als wezen. Mijn kracht is contact te maken met vele informatievelden, trillingen geometrische hologrammen binnen en buiten deze aarde, dit aardeveld. Het zal je niet verbazen als ik zeg dat wij op dit moment leven in de Matrix.

Door de ervaringen die ik heb meegemaakt met mindcontrol-technologie, die op mij werd toegepast en op andere mensen, die bestuurd werden; mensen die in mijn leven voorkwamen, is het voor mij mogelijk geworden, de scripts en programma’s die zich nu afspelen in mezelf en anderen, te ontwaren en dat ik informatievelden kan lezen en invoelen. Door continu alertheid, waarneming en de bekrachtigingen elke dag te doen, is er een totaal ander leven voor mij neer gelegd hier op aarde. Ik wil je daar graag deelgenoot van maken!

Geboren als persoonlijkheid Brenda, in dit lichaam, kwam ik terecht in een gezin, dat bestond uit een broer, zus, vader en moeder. Mijn agressieve, dominante vader traumatiseerde ons gezin; hij was als vader een mind controller en is dat nu nog steeds. Vanuit mijn persoonlijkheid was ik erg bang voor hem en ook mijn moeder had hij in zijn macht. Zij mocht niks van hem, zónder zijn toestemming, maar mijn vader beïnvloedde ook het gedrag van mijn zus. Mijn broer was stil en kon zich moeilijk uitten. Mijn zus vertoonde echter hetzelfde dominante gedrag als mijn vader. Hij gebruikte toen ook technologieën.

Mijn buitenzintuiglijke ervaringen als kind.
Als kind wist en voelde ik diep van binnen, dat er veel niet klopte hier op de aarde. Diepliggende vragen had ik, zoals ‘Waarvoor ben ik hier?’ en ‘Waarvoor begrijpt mijn familie mij niet?’. Ik zag dingen met mijn ogen die anderen niet zagen, zoals frequenties, hologrammen, trillingen en velden. Ook het contact met de natuurwezens was er en deze contacten waren er, zo wist ik, omdat ik vanuit liefde leefde en vanuit mijn hart.

En omdat ik verbonden was met het metafysische informatieveld. Dit metafysische veld bevindt zich buiten de ruimte van het kwantumveld. ‘Metafysisch’ wil zeggen, dat het zaken zijn, die bestaan, buiten de gewone 5 zintuigen, ruiken, proeven, zien, horen en voelen. Je kunt dit ook buitenzintuiglijke waarneming noemen. Niet verklaarbare ruimte, een veld van waaruit je hele bijzondere inzichten kunt krijgen. Wanneer ik als persoonlijkheid negatieve gedachten heb vanuit mijn hologram en brein, kunnen veel dingen ook echt gebeuren.

Daaronder is ook een mindcontrol programma ‘angst’ of ‘woede’, waardoor bepaalde gedachten werkelijkheid worden. Het omgekeerde kan ook, als wezen met scheppingskracht in het eigen hologram. Dat heb ik ook meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld bij een terugreis uit Turkije, na een vakantie. Op weg naar huis moesten we tanken. Ik wilde wel tanken bij een tankstation maar ik kon het niet betalen. Door vertrouwen en overgave te hebben, dat er oplossing zou komen, ben ik tóch naar dat tankstation gereden. Toen was er plotseling die man bij de kassa, die ineens zei: “Mevrouw ik betaal uw benzine wel.” Hij hoefde het geld ook niet terug te hebben, want hij had er -zo zei hij- vertrouwen in, dat hij het op een of andere manier wel terug zou krijgen. En dát is ook kwantumfysica..

* * *

Mijn eigen mind-control-ervaringen en
de verborgen dagelijkse werkelijkheid!!

Mind Control bij Jeugdzorg en het onderwijssysteem…

Het leven op aarde is niet wat het lijkt. Het kind heeft vanaf de geboorte te maken met de persoonlijkheid, een naam en nummer en.. een lichaam. Dit is niet wat het kind daadwerkelijk van binnen is. Bij de ontwikkeling van een embryo tot een holografisch lichaam wordt er mind control ingevoegd in de scripts, het programma waar het kindje aan gekoppeld wordt met het leven dat het kindje zal ervaren, staan al vastgelegd. Dan wordt een persoonlijkheid en karakter gevormd met vele rollenspellen. Hier op aarde heb je veel te maken met tegenwerking, in je leven als oorspronkelijke bronwezen in een menselijk lichaam. Wanneer je een bronbewustzijn hebt en speciale broncodes binnen in je draagt. De codes kunnen worden gekopieerd of gestolen door mind controllers.

Allereerst: wat is mind control en wat zijn inserties..?

Mind control houdt in, het beïnvloedden van het menselijke brein door gedachte besturing. Insertie is het toevoegen van trauma’s, overtuigingen vanuit de programma’s van de persoonlijkheid. Gevoelsinserties en keuze-manipulatie, ook op fysiek lichamelijk gebied. Bijvoorbeeld iemand die zomaar ergens pijn heeft en niet precies weet wat de oorzaak is.

Het beïnvloedden van het menselijke brein kan plaats vinden door frequenties, trillingen, muziek, verborgen codes, ontvoeringen. Dit kan door kunstmatige technologie. Door artificieel, computergestuurde en onzichtbare apparaten. Dit wordt volledig achter de schermen gehouden. Het gaat hier om mind controllers die technologisch geavanceerd zijn om dit te doen.

Deze ontvoeringen kunnen bestaan uit seksueel misbruik, fysieke mishandeling en geestelijke mishandeling. Dit kan elk moment van de dag gebeuren ook tijdens het slapen. Je weet daar dus niks meer vanaf, omdat dat deel van je geheugen wordt gewist. Deze Mind Control-technieken zijn constant in ontwikkeling.

Ervaringen in het gezin als kind en als zusje.
Ik ben geboren als persoonlijkheid, Brenda met dit lichaam. Het gezin bestond, zoals hierboven in de inleiding ook beschreven staat, uit een broer, zus, vader en moeder. De agressieve, dominante vader traumatiseerde ons gezin traumatiseerde en was een mind controller en is dat nu nog steeds.

Mijn broer was stil en kon zich moeilijk uitten. Als persoonlijkheid was ik erg bang voor hem en mijn moeder had hij ook in de macht. Ze mocht niks zonder zijn toestemming. Mijn vader beïnvloedde het gedrag van mijn zus, die hetzelfde dominante gedrag vertoonde als mijn vader. Hij gebruikte toen ook al de technologieën.

Het zien van frequenties, hologrammen, trillingen en velden; mijn buitenzintuiglijke ervaringen als kind. Als kind was ik al verbonden met de natuurwezens. Deze contacten had ik, zoals gezegd, omdat ik vanuit liefde leefde en vanuit mijn hart, én verbonden was met het metafysische informatieveld. Dit metafysische veld bevindt zich buiten de ruimte van het kwantumveld.

‘Metafysisch’ betekent een veld, buiten de gewone 5 zintuigen ruiken, proeven, zien etc. Je kunt het ook buitenzintuiglijke waarneming noemen. Niet verklaarbare ruimte. En vanuit die veld kun je hele bijzondere inzichten krijgen.

School ervaringen.
Het onderwijssysteem is een mind control-instituut op deze Aarde. Gebaseerd op het cognitieve lesgeven, vanuit het brein denken en boeken lezen. Het leren gebeurt dan dus vanuit de linkerhersenhelft, het artificiële kant van het brein. Het in het hoofd stampen van theorie. De rechter hersenhelft is het creatieve deel, vanuit gevoel het hart, intuïtie en creatieve oplossingen hebben. Helaas gaat het hier op aarde nog steeds alleen om de linkerhersenhelft.

Het maken van toetsen en het doen van testen. Een diploma met status. Waardoor je afhankelijk bent gemaakt van geld en een status. Ooit zal een statusgericht diploma geen waarde meer hebben. School vond ik maar niks. Ik was niet goed, in het onthouden van theorie uit boeken in mijn brein. Ik mocht zelf niet kiezen wat ik wilde leren. Moest doen wat leraren zeiden daar werd ik erg verdrietig van.

Ik vond creatieve dingen veel leuker en was er ook beter in. Zoals tekenen, handvaardigheid, knutselen, muziek en toneel. Op school had ik last van andere kinderen die mij gingen pesten. Zij werden ook toen bestuurd door technologie van mind controllers op school. Dit waren de leraren de directeur. Ook anderen die verbonden waren met school. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd, maar velen niet gehaald. Heb de diploma helpende gehaald.

Verder lezen op Want To Know: https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/mind-control-bij-jeugdzorg-en-het-onderwijssysteem/?fbclid=IwAR1J-t6M-3P0_PCblzn8MgGfhFf7OscUwWrgudtWNpd2ruyTnU0_E7g3G0A


Ogen dicht, ogen open

(door Arlette Krol) Dit ben ik aan het oefenen:

Omdat ik me ervan bewust ben dat ik de wereld om mij heen niet kan begrijpen als ik niet weet wat ik er zelf bij voel. Dat er geen logica is als ik niet weet welk effect elke waarneming, observatie en interactie op mijn gevoel heeft.

Ik sluit mijn ogen en richt mijn aandacht op mijn gevoel op mijn hartstreek. Ik kom daar echt even aan. Ik voel hoe mijn aandacht bij mijzelf is. Met mijn bewustzijn helemaal bij mij. Dit kan al in een paar seconden al je het doet met serieuze aandacht.

Doe dan je ogen open, maar blijf met je aandacht in je borstkas. En terwijl je je nog steeds bewust bent van jezelf, kijk je naar de wereld om je heen.

Meestal ben ik er zo weer uit en ligt mijn focus weer buiten mijzelf. Ik herhaal dit heel vaak op een dag. Ik wil het mijzelf echt graag eigen maken.

Nu oefen ik dus om in de wereld aanwezig te zijn en te voelen, door bewust via mijzelf mijn omgeving te ervaren.

Daardoor voel ik wat alles met mij doet en krijg ik een heel ander begrip van de wereld. Ik heb weinig behoefte om te verklaren of te oordelen. Ik voel me meer onderdeel van mijn omgeving, want er is meer uitwisseling. Maar ik begrijp ook meer van mijzelf.


Wat zijn de Archonten?

Martijn: Ik kan er iets over vertellen op basis van wat ik erover weet, wat ik heb meegemaakt, niet vanuit een boek.

De wijze hoe wij naar het leven kijken en in het leven staan is erg lastig om bepaalde zaken een plek te geven. Zoals het woord “Tijd”. Wij denken in verleden, heden en toekomst en vanuit ons punt van waarneming is dat ook correct. De vraag is alleen: nemen we dat op de juiste wijze waar? Laten we er van uit gaan, dat het op dit moment eventjes waar is. Dan zou je kunnen zeggen, dat de archonten, of de archontische beschaving, het bewustzijn, wat daar is, een groep interdimensionale wezens is, die niet alleen op deze planeet aanwezig is, maar in het hele universum. Ook in andere universa en in het metaversum, dat is het hoofdbestanddeel van het universum.

Het is een beschaving, die erop uit is om te existeren zonder in verbinding te zijn met de Kracht van het Universum, dus de AL-kracht, of het Goddelijk bewustzijn, of hoe je het ook wilt noemen. Dit is een beschaving, die van huis uit geen vorm heeft, niet in het lichaam gevestigd is, maar gastheren uitzoekt om het bewustzijn van henzelf in te projecteren. Je zou dus kunnen zeggen, dat het een soort parasiet is, een parasitaire levensvorm, die als zodanig zich niet laat zien aan ons maar zich op een hele slimme manier weet te verhullen en ook aanwezig is in heel veel verschillende soorten beschavingen. En de Aarde heeft daar ook mee te maken en het bijzondere van de Aarde hierin is, is dat de Aarde daar een hele centrale rol in heeft omdat het bewustzijn van de mens op deze planeet een belangrijke schakel is in een heel groot experiment. Ja, dat mag ik eigenlijk niet noemen, een heel grote schepping die op gang is gebracht door allerlei andere beschavingen, waaruit de mens is ontstaan. En de mens heeft daar een hele belangrijke rol in, heeft een hele belangrijke betekenis, en is daar ook geïnvaseerd door de archonten. Je zou dus kunnen zeggen, dat de mensheid op dit moment, zonder dat ze het door heeft, althans het grote deel van de mensheid heeft dat niet door, onder controle is gebracht door een interdimensionaal ras, welke zich laat zien via andere rassen, waarin zij ook geïnvaseerd zijn. Dus we worden in een reeks, in een opeenvolging van allerlei lagen, worden we geconfronteerd met archontische rassen.

Jeroen: Op zichzelf zijn ze dus niet te herkennen? Omdat ze steeds in een andere hoedanigheid verschijnen en eigenlijk “in naam” van iemand anders?

Martijn: Ja, vanaf het punt zoals we het nu kunnen waarnemen in het zichtbare lichtspectrum, zouden ze niet een vorm hebben. Zouden we meer van onze oorspronkelijke vermogens kunnen gaan benutten, dan zouden we hen wel degelijk waarnemen als een vorm. Het is alleen in een heel ander tijdsraster, in een heel andere lichtdensiteit. Dus, ja, het is een hele slimme manier hoe ze zich buiten beeld hebben weten te houden.

Jeroen: Zijn ze werkelijk buiten beeld? Kunnen ze niet zichtbaar worden, op geen enkele dimensie of zie ik dat zelf een beetje anders?

Martijn: Ze kunnen wel zichtbaar worden, het hangt helemaal af van wat “zichtbaarheid” inhoudt. Is zichtbaar, dat “zij zichtbaar zijn”, of zijn ze zichtbaar omdat ze waargenomen kunnen worden door de waarnemer, dat is toch wel de vraag. En dat is de eeuwigdurende vraag binnen de wetenschap, natuurlijk, in kwantumwetenschappen, want wat is waarneming en wat is zichtbaarheid, natuurlijk. Maar het is zeker waarneembaar en daar zou je jezelf in kunnen trainen. Dat heeft ook alles te maken met het stukje herkenning en het is niet voor niets dat zij zichzelf onzichtbaar houden, omdat zij heel goed beseffen, dat zodra zij zich in het zichtbare lichtspectrum zouden manifesteren, met andere woorden, we zouden hen waarnemen, met onze fysieke ogen en onze hersenen zouden hen kunnen zien, dan zouden ze daarmee ook een stuk van hun bewustzijn in ons potentiële holografische veld laten zien, waarmee we hen kunnen detecteren en wij hen met een bepaalde wijze, die we op dit moment niet kunnen herinneren, zouden kunnen wegdenken, zomaar plat gezegd.

Jeroen: Duidelijk. Ik zie iemand op de chat zeggen: het ligt daaraan, hoe de ontvanger daarmee omgaat. Het is natuurlijk wel de vraag, of de ontvanger het doorheeft dat die “bezoek heeft”. Maar dat even ter zijde.

Martijn: Maar dat is een hele interessante opmerking, natuurlijk. Want het draait voortdurend om waarneming. En als je waarneming dan weer iets uitvergroot, dan gaat het eigenlijk om het vermogen, vermogen van de waarnemer of waarneemster. Wat kan hij of zij waarnemen? En is dat iets in het fysieke lichtspectrum of is het iets buiten het fysieke lichtspectrum?

 Kijk, de wetenschap op deze planeet heeft natuurlijk geleerd, heeft een aanname, dat er maar een soort werkelijkheid is. En dat is de fysieke werkelijkheid. Dat is de realiteit waarin atomen tegen elkaar aantrillen met een bepaalde frequentie waardoor het sterrenlicht, of het zonlicht of het licht van de lamp van je huiskamer wordt gereflecteerd op de dichtheid van atomen, waardoor dat lichtstraaltje in je lens terechtkomt en via allerlei ingewikkelde processen ontstaat er een driedimensionaal beeld, waarvan wij zien wat onze realiteit is. Dat is de basis aanname van wetenschap.

En nu blijkt, nadat eindelijk de wetenschap toch ook tot een bepaald inzicht aan het komen is op basis van hypotheses, dat er meer realiteiten zijn buiten het fysieke om. En in dat kader betekent dat een enorm grote omwenteling want dat zou kunnen betekenen, dat als we uitgaan van het feit, dat er inderdaad meer realiteiten zijn, dan alleen het fysieke, dat er meer lagen van bewustzijn zijn en dat er meer soorten beschavingen zijn buiten het fysieke. Dus dat schept heel veel mogelijkheden. …

———————————————————————————————————————————

Martijn:… Je zou ook kunnen zeggen dat de mensheid in een heel vergevorderd stadium een super geavanceerd beschaving is geworden, wat gecreëerd is door andere buitenaardse interdimensionale rassen, daar zijn wij de kinderen van. De beschaving is op een gegeven moment geinvaseerd geraakt, geïnfecteerd geraakt door de archontische strijdkrachten en heeft als zodanig een uitschakeling van het supervermogen meegemaakt. Dus dat circuit is voor een groot deel uitgeschakeld. Op dit moment is het zo dat de mensheid in een realiteit verkeert, welke geschreven wordt door een bepaald script en wij ervaren dat als onze “vrije wil”. En het is dus ook onze vrije wil vanuit deze visie. Er is alleen een heel grote invloed gaande in die realiteit. De beschavingen die ons nu bezoeken, de grote allianties, die beschermen ons voor vernietiging. Natuurlijk klinkt het heel raar als je bedenkt wat er allemaal rondom in de wereld gebeurt. Maar ik bedoel met beschermen het volgende: ze zorgen ervoor, dat het bewustzijn van de mens niet nog naar een lagere frequentie gaat als waar we nu al op zitten.

En waarom doen ze dat? Dat doen ze simpelweg, omdat ze onze ouders zijn, zo zou je het kunnen zien. En deze grote beschavingen, die bestaan uit twaalf losse en daarmee ook verbonden, grote buitenaardse superbeschavingen, die hier op de Aarde aanwezig zijn, hebben ons geschapen, hebben ons gecreëerd en het is er alles aangelegen om ons bewustzijn intact te houden. En zij prikkelen ons om wakker te worden, dat de krachten achter de schermen, zeg maar de derde partij, die tegen ons bewustzijn is, dat die voortdurend ingelijnd is op onze onwetendheid dat angst een onderdeel is van een heel groot deel van het oorspronkelijk vermogen. Het alleen op basis van onze referentiekaders en conditioneringen, dat wij het gevoel van angst voortdurend verkeerd interpreteren. Dus je kunt zeggen, dat er een interferentie is gebracht in het interperceptuele vermogen van de mens. Waarmee we de gevoelens interpreteren aan de hand van de kaders, die we hebben meegemaakt in ons leven. En daarom is het zo belangrijk dat als je angsten durft te doorlopen, te doorgronden, kun je angst in de grotere context zien als het supervermogen die bij ons oorspronkelijk bewustzijn hoort. En dat is waar ik over spreek. En dat is ook naar mijn idee, en ik spreek niet eens als Martijn, maar als ook een interdimensionaal wezen, naar mijn idee een kwantumsprong voor ons bewustzijn, als we dat durven af te leggen. Want op een moment dat we dat gaan afleggen, zijn we uit de invloeden van archonten, zijn we vrij om in contact te komen met buitenaardse en interdimensionale beschavingen, onze voorouders. En zullen wij dus ook gaan ontdekken, dat wij in feite ook weer leraren van hen zijn. En dat stuk samenwerking, dat is waar het om gaat. En alle krachten op de Aarde, die op dit moment alle touwtjes in de handen hebben, zijn er gewoon op uit om te zorgen, dat wij die frequenties niet kunnen pakken in ons bewustzijn door voortdurend het hologram van de Aarde te bestoken met heel speciale technologie. Waardoor wij met z’n allen steeds oorlogen en angsten zien en voelen. En daar moeten we vanaf.

Bron: fragmenten uit In conclaaf met Martijn van Staveren over Archons 27 maart 2015

Art: Luis Tamani Thought


Geleidde gedachte

Ben je je er bewust van dat als je een keer negatief denkt over iemand dat dát een schakeltje is binnen een heel groot programma wat gericht is op die persoon! Je participeert in een geleidde gedachte die gefragmenteerd is door misschien 300 mensen!

Dat beseffen wij niet maar dat moeten we wel gaan beseffen! En in die periode, ja dus ook de voorbode daarvan, de weken en maanden daarvoor mensen die me lief zijn waar ook van alles mee gebeurde in gedachten en die het contact verbrak of negatieve gedachten was. En ik vind het prima als mensen aan mij twijfelen, dat begrijp ik ook allemaal wel, dat vind ik ook goed, het moet ook echt het gezonde bewustzijn twijfelen aan alles wat een ander vertelt ook over mij om je eigen bewustzijn overeind te houden. Want die moet je dus in tact houden. Maar het waren zulke geniepige korte momenten bij elkaar opgeteld was dat de geleidde gedachten die uiteindelijk dat hele veld van die pijn als software liet ontstaan.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Alles is software en onze matrix is een software werkelijkheid. Er ligt een programma waaruit deze matrix is ontstaan, geschapen, gecreëerd, geprogrammeerd, codes!  En het bijzondere is dat als de mens zich aanzet met haar of zijn bewustzijn naar een object, ik noem het bewust even een object, materie, dat de informatie van die materie  zich anders gaat gedragen. Dat is kwantumfysica. Dus die informatie in de materie en er is dus geen materie, eigenlijk wordt de hele samenstelling van die materie gaat in beweging komen door menselijke observatie. En menselijke observatie is dus aandacht daarvoor.

Nou de aandacht die wij hebben voor deze wereld is eigenlijk minimaal. Als je aandacht hebt voor deze wereld, dat betekent dat je dus ook echt betrokken bent bij wat er plaatsvindt, dus betrokken bent bij een mens of een situatie dan is de werkelijkheid die je buiten jezelf ziet wordt geraakt door jouw aanwezigheid. Dat is de kwantum kosmische wetenschap. En als we zien op afstand binnen de aarde dan kunnen we zien dat de aardse mens en ik heb het over de mensheid in zijn geheel, eigenlijk nergens bij betrokken is. Zij laat voor zich regeren, zij laat beslissingen nemen, zij laat eigenlijk alles ontwikkelen, zij laat zich leven in modellen. Het is een totale ontsporing van betrokken zijn bij elkaar. En als we dat in ons eigen dagelijks leven zien dan wordt het wel duidelijk dat je op het ene moment ben je voor je moeder heel erg, heb je heel veel aandacht, maar op het andere moment niet. Nou dat klinkt vermoeiend zeg als je elke dag aandacht moet hebben. Ja maar dat is niet zo,  het is een heel automatisch bewustzijn.

Kwantumfysica laat ons zien dat aandacht verandering brengt in de draaggolf van informatie, dus de trilling. Oké. Gedachten, ik heb het over gedachten in het hoofd. Trillingsvelden, informatievelden, gedachten zijn informatievelden, die informatievelden zijn ook trillingsvelden dus ook energie.

Als jij denkt in een model wat niet van jou is maar in dat van een ander daarom vraag ik ook altijd van vergeet alsjeblieft mijn verhaal van wat ik vertel en ga van het onderzoek uit van wat je er zelf mee wilt doen, als je naar de gedachte kijkt, als iemand een model heeft van spiritualiteit of en model van een samenleving, echt een model van de samenleving, dus waar je in gelooft als mens dat je eigenlijk alleen maar kunt overleven door een rol in te nemen, door te studeren en te moeten werken voor geld en pas als je genoeg geld hebt echt een gelukkig leven kunt hebben, dat informatieveld als dat er is dan is dat ook echt alleen maar een aannameveld wat er is!! Want het wordt helemaal niet gevoeld!!

Dus je hebt een denkveld, een mind constructie, je hebt een denkveld dat noemen we gedachtevelden die in het veld komen naar buiten, dus dat is je gedachte maar je hebt daarnaast ook nog een gevoelsveld. Nou, nou is het heel bijzonder dat onze werkelijkheid die wij ervaren bestuurd wordt door verschillende intelligenties, mindcontrol maar dan veel groter en multidimensionaal. Er zijn 8 verschillende allianties van multidimensionale intelligenties die zich bemoeien met het experiment. Die, ik zeg het allemaal simpel hoor, want zo simpel is het niet. Ze hebben allemaal een joystick en ze kunnen met hun joystick sturen ze over de gedachten door de mens.

Dus het ene concept van bewustzijn komt bij die groep vandaan en het andere concept van wie god is komt bij die groep vandaan en weer een ander die praat over pendelen dat komt bij die groep vandaan. Ik druk het allemaal eenvoudig hè. Maar uiteindelijk zijn het allemaal constructies van de mind.

Het zijn eigenlijk artificiële instructies die plaatsnemen in jou! En als je een gedachte hebt die niet van jouzelf is, hoe goed het ook functioneert, dat staat daar los van, maar als je een gedachte hebt wat niet van jouzelf is, zit je per definitie in de gedachte van iets of iemand anders! En als je in de gedachte van iemand anders zit, zit je ook met jouw bewustzijn in de constructie van de ander!! En als je in de constructie van de ander zit, voer je ook de agenda van de ander uit omdat het informatieveld waarin je denkt, kwantumfysica, instructies geeft, menselijk bewustzijn geeft een verandering in het veld, een instructie geeft aan de informatie, onze werkelijkheid, om zich te gedragen op die en die en die manier.

Onthoud goed dat ik heb verteld: deze wereld is een gescript werkelijkheid!! Dus als je oorzaak en gevolg gebaseerd op keuzes, als je die naar voren haalt van: oké, wacht eens even, in elke nanoseconde is een explosie in de energie waar nieuwe scripten op aansluiten, in elke nanoseconde ben je…? dus dit prrrrrrrrrrr, een volledige beweging van allemaal keuzes die zouden kunnen worden genomen. Maar als jij dus die keuzes niet maakt, als jij niet voelt maar alleen maar denkt wat die ander denkt dan loop je dus de tijdlijn in van wat die ander wil!! Is dit te volgen zo?

Dit is wat hier kwantum gebeurt en daarom is het ook belangrijk en waardevol om hardop te zeggen van “als het zo is dat wij niet gekozen hebben voor deze werkelijkheid, maar dat die voor ons gekozen is, dan wordt het weleens een keer tijd dat we zelf gaan voelen en zelf een keuze maken ten diepste bij wat past en wat we écht voelen. En geen oplossing op basis van het script van wat we allemaal hebben meegemaakt! Want de oplossing op basis van dat script brengt ons in de oude gedachte en gaan we dus weer een tijdlijn in die je al volgt. Dus dan heb ik het over bitcoins, eigenlijk allerlei soorten alternatieve systemen van geld, die best wel binnen die tijdlijn jou rijk kunnen maken, maar is dat de oplossing?

Oké gedachten, modellen, dus als ik denk in een concept wat niet van mijzelf is heb ik eigenlijk geleidde gedachten van iemand anders in mijn lichaam. Dat wordt interessant! Oké. Jemig heb ik dan ooit wel zelf een keer nagedacht? Of heb ik mijn hele leven gedacht op basis van iets anders.? Hoever gaat die mindcontrol eigenlijk? Als deze hele beschaving bestuurd kan worden en gehackt kan worden door verschillende andere intelligenties dan is misschien eigenlijk alles wat ik heb gedacht heel discutabel! Misschien heb ik nog nooit echt gedacht, misschien heb ik nog nooit gevoeld. Jawel ik heb wel gevoeld op basis van een spiritueel model, dat was nou echt een gevoel, oh nee dat spirituele model was ook eigenlijk een aanname, hè? Ja, maar ik heb het wel echt gevoeld, ja maar.. “wat heb je dan gevoeld” “ja informatie die in mij terechtkwam door informatie van een ander” Dus weer (blaast) weg.

Misschien heb je het nog helemaal nooit echt werkelijk zelf gevoeld, zelf bron gevoeld. Misschien heb ik mijn bron in mijzelf nog nooit echt gevoeld, misschien wel een laagje, maar misschien nog nooit echt wat bron is, mijn echte wezenskracht! Oké we praten nu heel gericht over vrije wil! De echte wezenskracht! Hebben we ooit echt zelf een keuze gemaakt?

Oké, dus die gedachtekracht laat het veld reageren. Die 5% die operationeel is reageert dus op onze gedachtekracht! Dus eigenlijk lopen we een script door waar wij dus instructies aan geven door te denken conform dat script! Maar dan hebben we ook nog iets anders als voelen. En als er gevoeld wordt, format loos, zonder model, ja wat voel ik dan eigenlijk? En dat is niet zo eenvoudig om daar even in te duiken, zo maar voor jezelf wat je dan voelt. Daar is aandacht bij nodig! Als je echt heel zuiver oplet naar jezelf dan kom je erachter hoe snel je iets kunt voelen op basis van een model. Het is misschien wel verrekt lastig om echt te gaan voelen, modelloos, alleen maar voelen! Dus niet van wat betekent wat ik voel, maar wat voel ik nou echt? Wat blijft er over: je wezenskracht! Als dat gevoelsveld tevoorschijn komt in je brein en je brein is constructie loos, alles is weg, weg, alle “spiriwiri” en alle religie, alles weg!

Niets, niets, het gaat niet om waar of onwaar. Het gaat om dat je zet het gewoon aan de kant. Werkelijk hè, echt aan de kant. Dan komt dat diepere gevoel tevoorschijn en voor mij, maar dat is puur zoals ik het ervaar, is dat diepste gevoel wat bron is in mijzelf en dat komt omdat ik het kan voelen en ook weet hoe dat het gevoeld wordt in thuiswereld. Is hier op deze aarde in verschillende dingen heel dicht voelbaar maar vooral kom ik het heel sterk tegen als mensen elkaar ontmoeten, als mensen elkaar aankijken, barmhartig zijn en echt ruimte geven aan elkaar en elkaar niet afbreken maar alle ruimte geven.

Als mensen zo ontzettend open zijn naar elkaar dat ze de grillen van elkaar aanvaarden en echt alles heel laten wat er is. En dan zo dichtbij elkaar kunnen zijn, het hoeft niet lichamelijk, het kan, maar zo dichtbij elkaar kunnen zijn met hun bewustzijn dat ze voelen hoe fijn het is om het leven te ervaren. En dan komt er een hele diepe ontspanning en een hele diepe vrede komt er tevoorschijn en die is zo intens. En voor mij is dat de bron die ik in mijzelf voel die dan weer opgebouwd kan worden, verder stroomt, dieper, dieper en groter wordt. En mijn gedachten die helemaal vrij zijn van constructies kunnen die informatietrillingen van binnen, dat zijn hele diepe gevoelens, kunnen die verwerken in het brein en kan ik mijn gedrag daar op afstemmen. Op dat moment representeer ik mijn oorspronkelijke brondeel in mijzelf! En als we dán denken in lijn met wat we voelen door gewoon te zijn en daar niet bij in slaap te vallen en niet in een meditatie terecht te komen, niet passief te raken of uitgeschakeld te worden door iemand of iets anders, dan kunnen wij dat bewustzijn inzetten om te laten weten aan het veld dat we er zijn. Je maakt jezelf kenbaar en dat je met je aandacht heel gericht naar bepaalde dingen gaat in jezelf of zelfs naar een ander, of naar de wereld, naar de aarde en dat je daar heel diep met je bewustzijn een resonantie laat ontstaan waardoor het script wat er nu loopt ter discussie wordt gesteld.

Dus eigenlijk is het aanzuigende moment van het volgen, de aanzuigende kracht van het volgende moment zoals dat nu gaat op de aarde is een gedachte! Dit is hoe het kwantumveld functioneert. De gedachte is een instructie van hoe het volgende moment daar op aansluit en welk moment dat zal zijn. En als je gaat voelen, dan zoek je helemaal niet naar een volgend moment, als je gaat voelen en in het vrede-rust moment verkeert maar wel met vol bewustzijn aanwezig bent, en je richt op de situatie waarvan jij voelt dat er verdrukking en demping is in jezelf of bij iets anders, dan is het dichtgetrokken veld ofwel het regerende script, dat is allemaal informatie, want wij zien beelden maar het zijn informatievelden,  wordt geraakt door jouw bewustzijn en dan gaat kwantumfysica zijn werk doen dat een voelend wezen wat betrokken raakt bij iets, een gebeurtenis, een beweging zet in het veld ofwel de verkramping in het veld, de verdichting van het veld, de keuze die er is gemaakt waardoor die tijdlijn loopt, dat informatieveld wordt geraakt en de trilling daarvan verandert waardoor alle mogelijkheden die daarop aansluiten vrij toegang krijgen!

Dus je raakt hem eerst aan met je bewustzijn en dan geef je een instructie vanuit het bewustzijn, niet van “en nu geef ik een opdracht dat en dat..” Maar een instructie met je bewustzijn dat jij er bent en je neemt het waar en dat kun je heel diep en krachtig doen. En dit is geen gegoochel, dit is kwantumfysica.

En nu gaan wij dieper beseffen dat in deze lijn, als we in deze lijn stappen waar ik het nu over heb, en dat kan op een heel andere manier zijn als dat ik nu uitleg, maar als we in deze lijn stappen in de innerlijke scheppingskracht, modelloos, dat we geen andere intelligentie meer dienen behalve onze wezenskracht als mensen op de aarde, dat je je grootste vijand een kus kunt geven van (klapt met handen) en zeggen: “ik hou van jou, ik geef zo diep om jou.” “Alles wat er is gebeurd dat laat overeind staan dat je prachtig bent, want ik kijk naar binnen, naar de binnenkant”. En in het moment dat we in die lijn gaan werken, dus de lijn van het voelen, helder bewustzijn, en hem inzetten als wezens samen, ook keuzes in de aarde, dan kunnen hier dingen gebeuren in de aarde jongens dat kan zo snel gaan! In deze lijn krijgen we assistentie van kwantum observers uit andere werelden.

Bron: Martijn van Staveren,  uit Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid 2019