De Grote Vakantie

Dit artikel gaat over mij en het gaat ook niet over mij want het gaat ook over jou. Wie weet mag ik jou inspireren tot het hervinden van jouw Weg naar Vrijheid. Zodat jij terugkeert op jouw Oorspronkelijke Pad. Het Pad van Oorsprong wat voor jou klaar lag toen je hier op aarde arriveerde. Het Pad wat uit jouw zicht is geplaatst. Het Pad wat de bedoeling is van jouw Leven. Het Pad wat voor jou nog steeds beschikbaar is.

Stel je voor: een hele grote oude boerderij met een rieten dak. Slaapzalen en appartementen. Een grote tuin. Een groep bevlogen begeleiders en deelnemers die geloofden “de weg naar vrijheid” te hebben gevonden. En dan ik daar tussen.

1 januari 2013, een 3-daagse retraite, ergens in de kop van Noord-Holland. Ayahuasca, iboga, een vuurloop en een speer op onze borst breken waren ingrediënten die saamhorigheid creëerden. Ook konden we symbolisch een kaarsje aansteken en een wens voor het nieuwe jaar doen.

Nou ben ik niet zo van de ‘wensen’. Wensen zijn eigenlijk zoiets als: onderzoeken wat er mist in je leven en dat dan ter jouwer genoegdoening ‘bestellen’. Onbewust worden goedbedoelde wensen, ook ingezet tegen mensen die we lief hebben. We beoordelen dan hun Leven en verzinnen wat er mist in dat leven. Dus bij ziekte, wensen we gezondheid of ‘het beste’. Bij verlies wensen we iemand ‘sterkte’ etc. Dit soort uitspraken zijn geautomatiseerd in ons aanwezig maar als we daar goed naar kijken, dan is de wens door de zender verzonnen. Vanuit het oordeel en het denken als een zogenaamde oplossing voor de situatie waarin iemand verkeerd.

Het effect hiervan is op kwantum fysisch niveau ontkrachtend, daar zal ik elders op terugkomen. Voor Nu open ik alvast de mogelijkheid in jou om dat voor jezelf te onderzoeken.

Ik denk en Leef zo niet, ik doe geen wensen. Ik ben een real-ist.

Ik ben daarom ook niet van het concept ‘hoop’. Zowel wensen als hoop zie ik als een archontisch matrix programma die ons uit het Nu, in het denken en uit het voelen haalt.

En dat Nu is het allerbelangrijkste waarin we met voor-zienende zekerheid de Leiding kunnen nemen. De Leiding in deze artificiële werkelijkheid waarin wij Leven. Of al-thans, nu nog, proberen te Leven.

31 december 2012: Op de tunes van Kunstenaar DJ Kareem Raïhani, dansen we het nieuwe matrix jaar in. Ergens die avond worden we uitgenodigd om een kaarsje aan te steken met een wens voor het nieuwe jaar. Als in een matrix ritueel, rituelen zijn verzonnen zodat ons zelfvoelend en zelfdenkend vermogen uitgezet wordt, mogen we allemaal, 1 voor 1 een kaarsje aansteken en dan onze wens, voor onszelf of de wereld, nogal serieus, het luchtledige, zo van je weet nooit hoe een koe een haas vangt, in gooien.

In die tijd was ik al niet zo goed in denken, nooit geweest eigenlijk, dus ik merk op dat wanneer ik er over na begin te denken, wat de best mogelijke wens zou kunnen zijn, ik in de war raak. Dus daar stop ik maar weer mee, wel zo relaxed. Ik ben me op dat moment bewust dat wensen geen beweging brengt in het Leven hier op aarde en daarom besluit ik een opdracht, dat wat ik later een command noem, neer te zetten. Ik weet sinds 2003 dat ik niets van tevoren hoef te bedenken maar dat wanneer ik mijn mond opendoe en het eerste woord zuiver is, ik zeg wat ik moet zeggen. Dus, ik bedenk dat ik ga zeggen: Vanaf Nu…. En de rest volgt dan als vanzelf.

Zo gezegd, zo gedaan. Op moment suprême, doe ik dit, en mijn zin vormt zich met de woorden: Vanaf Nu…ben ik op Vakantie! Vanuit mijn centrum breng ik dit krachtig deze realiteit in. Veel mensen lachen. Ik ben verrast dat ze lachen. Ik kan voelen Nu nog, hoe briljant het was.

Dus, ik ben nu bijna 10 jaar op Vakantie. En het bevalt goed. Steeds beter eigenlijk. Sinds ik me ontdeed van bijna alle door dit systeem verzonnen verplichtingen, kon ik steeds meer meZelf voelen en ook werd het mogelijk dat mijn pad weer Mijn Pad werd. Mijn kosmische kracht nam toe, mijn weten nam toe, mijn herinneringen werden steeds duidelijker. Het Kwantum Veld kreeg de leiding. Hierdoor nam mijn energie toe, mijn gezondheid, mijn blijdschap, en kon ik eindelijk mijn ruimte hier op deze planeet Gaia in gaan nemen.

Wat zal ik vandaag eens gaan doen? Fijn in de natuur zijn is altijd bekrachtigend. Dat doe ik dan ook vaak. En af en toe schrijf ik een artikel of geef ik een samenkomst. Om anderen te inspireren en te bekrachtigen. Zodat wij…

Wacht, ik activeer de mensheid met een Stroomversneller en geef de Command dat wij Mensen, vanaf Nu, in Vrijheid en vanuit de eigen vrije wil, hier op aarde gaan Leven.

22 juli 2022

Judith van Beers


Hoe zit het met de vrije wil?

Fragment uit een interview van Lilian Ferru met Martijn van Staveren

Lilian: Wat heeft het voor zin om je bezig te houden met de buitenaardsen, zal ik maar zeggen, de boosaardige wezens, als ik de wereld waar ik zogenaamd in leef al niet snap?… Plus ik kan toch niets aan doen, of wel?

Martijn: waarschijnlijk dit is een van de belangrijkste redenen om je leven waarin je nu in verkeert te gaan snappen, inzicht te krijgen in wat er verder buiten beeld wordt gehouden voor jezelf. En daarom is dit hele onderwerp, het menselijke bewustzijn op zich en de vorm wat wij er nu aan hebben gegeven, inclusief religies, inclusief spirituele cult groeperingen, noem het maar op, om dat allemaal te gaan onderzoeken.

Want wie zegt jou, en mij, dat de opgestegen meesters ons een vorm hebben meegegeven in een zijn van hoe we en zij het allemaal gaan doen en waar ze zijn en waar het om gaat, dat ze dat een vorm hebben gegeven voor het menselijk bewustzijn, zo dat wij kunnen snappen wat zij bedoelen. Om vervolgens in een ander proces om het open te gooien, dat het open mag, en dan gaan wij ineens snappen, wat ze werkelijk hebben bedoeld, wat ze werkelijk hebben gezegd. En daar liggen zo veel onderzoeken in, en dat is precies wat er van ons gevraagd wordt, om als galactisch bewustzijn terug te keren in het brede veld.

En in dat veld liggen allemaal gevoelens en daar komt het, dat is het allerbelangrijkste, dan komen allemaal gevoelens naar boven, die niet passen in het kaders van wat we ooit in ons leven hebben gevoeld, dus we hebben geen referentiepunt daaronder. En wat gebeurt er? Ons systeem gaat het een betekenis geven, van: oh, ik weet niet wat het is, maar het is zo’n overweldigend gevoel. Het is angst, en dan klap je dicht. Een heel minutieus mechanisme zit daaronder.

Lilian: Maar het knijpt ook je hart dicht, als je bang bent, dan knijpt alles dicht. Je komt in de verstarring, je bent uit de liefde. Je staat misschien wel juist open voor die wezens, dat ze dan vibreren op jou. Ja, daar zit ik niet op te wachten.

Martijn: Dat is ook de voorstelling, die je in je draagt in dit geval. En veel mensen die die ervaring ook hebben ook in zich dragen. Dat zijn allemaal gevoelens op basis van eerdere ervaringen, die nog niet gewist zijn. Of beter gezegd, die zijn nog niet herschreven door er doorheen te gaan en hen te beleven. Want je kunt eigenlijk helemaal niet een kanaal zijn voor donkere krachten. Je kunt helemaal niet gebruikt worden door donkere krachten. Het enige wat er kan gebeuren is dat jij, vanuit jezelf, die kracht in feite toepast vanuit een andere creatieveld.

Dus we geven het altijd de anderen de schuld en er zijn andere groeperingen, die hebben menselijk bewustzijn binnengedrongen. En daarvan zeggen we dan: dat zijn de slechte wezens. En we mogen beseffen, dat we die wezens mogen vergeven. En dat is onvermijdelijk is dat wij wedergeboren worden in de grotere veld van creatie. Maar op het moment, dat je denkt: maar nu voel ik angst en mijn keel wordt dichtgedrukt. Nu gaat iets gebeuren, nu gaan ze mij binnendringen… Dat kan helemaal niet.

Lilian: Ze vallen je aan, ze ontvoeren je, je wordt gemarteld. Jouw verhaal eigenlijk. Je had het over woah, en dan denk ik: Hah, help! Is dat mogelijk?

Martijn:  Ja, dat is inderdaad mogelijk en ik heb ontzettend heel veel reacties gehad van mensen die zo blij zijn, dat dit gewoon bespreekbaar gemaakt wordt. Waarom doe ik dat? Om te begrijpen met z’n allen, en dan neem ik mezelf gewoon als voorbeeld. Toen ik dan in de trauma verkeerde, als kind, dat het in mijn grotere vermogen is, in mij zelf, wat misbruikt werd door de andere wezens, die dat vermogen in mezelf wisten te penetreren en het in mijn bewustzijn een andere betekenis gaven, waardoor ik niet begreep. dat datgene wat er gebeurde wel “tegen mijn wil” op de ene of andere manier plaatsvond. Maar toch, dat ik daar dus zelf daar een beslissing, bevoegdheid in heb. En dat is wat ik in de lezingsserie rustig stapje voor stapje opbouw en we kunnen niet verwachten dat je in een avond het heel verhaal neerlegt. Dus dat is gewoon… iedereen komt ook op die frequentie af, dus als je het gevoel had ik had daar niet moeten zijn, “forget it”. En dat is gewoon de kracht van het Universum. Alles wordt geleid van een heel hoog plan. Ook ik kom mijzelf tegen in bepaalde stukken. En ook ik mag mezelf trainen. Er zijn maar weinig mensen, die het met mij willen doen, omdat ze denken, dat ik niet “trainbaar” ben, wat flauwekul is, want ik ben gewon Martijn. En ik heb gewoon een kleine stukje van de puzzel, die ik in mag brengen. Maar het gaat voortduren om onze kracht, dus de angst, die daarop ligt, daar mogen we aan werken.

Lilian: de voorafgaande keer zei je, … dat er geen vrije wil is, dat er machtige wezens zijn waar je niks tegen in kan brengen, die kunnen met je doen en laten wat je wil, daar is ook geen hulp… Dat vond ik gewoon zo shoking. Hoe zit het met de vrije wil? Want daar is nog een grote plan, hebben we ook nog wat te zeggen?

Martijn:  Dit thema ‘vrije wil’, dat kun je bespreken op basis van woorden “vrije wil”. Wat jij ziet in ‘vrije wil’ wil niet zeggen, wat ik er daarbij zie zelfde is. Het is maar de vraag of we over hetzelfde spreken, maar laten we er van uit gaan dat wij over hetzelfde spreken, dat we bevoegdheid hebben in onze eigen beslissingen. En als we nou gaan kijken wat vrije wil inhoudt, kun je ook zeggen, hoever is de vrije wil op deze planeet volledig intact volgens de originele blueprint van het menselijk bewustzijn?

Kijk maar gewoon naar de modellen, die daar zijn. Dat lijkt waarachtig alsof er de regeringen zijn en instituten aan de macht zijn op deze planeet, die daarvoor zorgen, dat mensen in tekorten zitten. Het lijkt dat waar we blijkbaar, op dit moment, niet het vermogen in hebben samengebald, die dus wel in potentie is, dus de vrije wil is er wel, maar we passen hem niet toe dat is onderscheidend vermogen daarin om dat te veranderen.

Het lijkt wis en waarachtig, dat er krachten zijn, die zich bancaire instellingen noemen en geldscheppende vermogens die mensen in financiële tekorten brengen en daarmee, onder het geld, in prana, levensenergie, de kracht van het leven weg willen trekken.

Het lijkt dat er krachten zijn, die de hele mensheid op zich in een soort greep hebben gebracht waardoor de vrije wil wel degelijk een onderzoek waard is. Dus in hoeverre is vrije wil van toepassing. En we praten over het aardse stuk, fysiek, maatschappelijk stuk, dat we een menswaardige samenleving willen creëren, wat uiteindelijk gaat het daar allemaal om. Om terug te keren in paradijs van vreugde, en ook hier zijn.

En als je het gaat onderzoeken, dan blijkt dat alles in lagen onder te verdelen is, differentiaties tussen al de verschillende realiteiten. En als jij dan spreekt over de vrije wil, dan is het maar de vraag, in welke laag jij dat bedoelt. En als ik zeg over vrije wil, dat die daar niet is, in het stuk waar we nu zitten, dan is nog maar de vraag om jij mee kunt kijken, wat ik bedoel en in welke laag ik dat bedoel. Dus daar kunnen ook de meeste misverstanden, dat zijn geen misverstanden, maar dat is gewoon, omdat je een andere taal spreekt met andere beelden daarbij. …

En vrije wil is er wel kosmisch gezien gewoon in een ander evolutionair stadium is de vrije wil er. Op dit moment op Aarde hebben we ook de vrije wil, individueel om zaken te kunnen creëren. Maar de meeste mensen, en dat bedoel ik helemaal niet oneerbiedig, de meeste mensen die in de spiritualiteit helemaal hun heil zoeken, passen de vrije wil niet toe in het hier en nu, omdat ze de verantwoordelijkheid niet durven te nemen op basis van de angstpunten, die ze in zichzelf ontdekken. Om daar niet in te zijn, dan zeggen ze: nou, dat is niet mijn wereld, daar blijf ik buiten. Terwijl als we werkelijk onze oorspronkelijke vermogens weer willen her-activeren en niet hoeven alleen op te stijgen als “ascended masters”, maar echt te kunnen zijn vanuit wie we zijn. Dat het stickertje Lilian daaraf gaat, stickertje Martijn daaraf en dan kijken we elkaar in volle glorie aan. Ben jij het? Dat je de band van verbinding voelt, de creatie. Dat kan dus als we met z’n alle de bereidwilligheid hebben op deze planeet ook in dit bewustzijnslevel te upgraden.

En daar ligt een stuk vrije wil, die onderdrukt wordt door groeperingen, die de onbereidwilligheid van de mensen en de ontoegankelijkheid van de mensen misbruiken, omdat mensen bang zijn voor hun aanwezigheid. En dat is de hoofdzaak waar ik erover spreek. De kracht van ons oorspronkelijke erfgoed is dat alles wat we zien en alles wat wij voelen, alles wat we detecteren in welke zinsverband dan ook, dat zetten we neer in het veld van de Aarde, in de blueprint. En daarom is het zo belangrijk, dat ook de zaken, die ons onderdrukken ook gezien worden in het voorstellingsvermogen, mentaal, in ons hartsbewustzijn, dat ook angsten naar voren komen. Dat betekent niets anders, dat we dat ongeziene, dat onderdrukt, terug brengen vanuit ons autoriteit, vrije wil, in dit veld, waardoor het gezien kan worden en dat, wat gezien kan worden, kan getransformeerd worden. Dus wij kunnen onszelf bevrijden door dat in te laden, te laten zien, wat er is. En dat is een van de allergrootste boodschappen van de buitenaardse en interdimensionale groeperingen, die niet alleen uit dit sterrenstelsel komen, maar uit heel veel andere sterrenstelsels. …

Bron:

Lilian Ferru in gesprek met Martijn van Staveren deel 2 (2015)  https://www.youtube.com/watch?v=mNCQrKtH6z8

(Fragment vanaf ca 12:45)