Wie is de Mens – boodschap van Andaranen

Ik heb een paar dingen opgeschreven naar aanleiding van een ontmoeting die ik had met Andaranen, niet Antara, maar An-da-ranen. Het zijn geen mensen, het is heel moeilijk om dat te vergelijken, het zijn mensachtige lichamen met een vermenging van … zeg maar, met een cheeta gezicht….

Ze hebben een paar dingen aangegeven die aandacht en focus vragen, wat voor ons een doorgang is, volgens hen, neem zonder meer aan, dat het zo is, om te komen op een andere plek met elkaar. Andere manier van samenwerken met elkaar. Het zijn een paar hele simpele dingen, die we allemaal hebben doorgenomen, maar het gaat voorbij de woorden, het gaat om de essentie, van de kracht, essentie van de situatie.

Ze schrijven:

Wie is de Mens:

afvallige of

scheppingsjuweel?

Dat zijn de dingen, die ze letterlijk rechtstreeks hebben aangegeven om in ons bewustzijn een scheiding te maken, onderscheid in gedrag en keuzes daarin beseffen. Want veel in ons is afvallig, dat is natuurlijk niet waar, ik heb het nu over de mensheid an sich. Als je goed kijkt naar hoe ZIJ de wereld zien waar wij in leven en wat ons gedrag is als de mensheid. Maar ook binnen mensen die met hun bewustzijn bezig zijn, is daar hele duidelijke visie over. En ze menen, dat ons gedrag meer past bij een “afvallig gedrag”, dan bij “scheppend gedrag”. Het wordt zo scherp, boem!

Ze geven ook duidelijk aan met de kracht van het scheppingsjuweel, als die keuze dan echt gemaakt wordt, dat we moeten kijken naar wat opgeruimd moet worden aan gedachten die op wereldniveau zich afspelen in ons. Dat die moeten worden opgeschept, dat die verkleind moeten worden en uitgetrapt, alsof het een brand is.

Het zijn stevige woorden in vorm van beeld maar ik kan… heel goed zien en voelen hoe waar het is.

De macht achter die agenda’s achter de gedachten die zich op wereldniveau afspelen, de machten achter de gedachten, die geïnjecteerd zijn, dat de macht achter de gedachte, zo lieten ze me letterlijk weten, dat die moet smelten. Het moet smelten. Als sneeuw voor een zon. Dat de gedachte echt ook met ons vermogen gesmolten moet worden. Dat je de macht terughaalt om agenda’s, situaties op wereldniveau die ons op een veel steviger manier in de greep hebben, dan wat we willen erkennen, en daarmee zijn we dus afvallig, dat is hun benadering, dat die omgesmolten moet worden. Dat de gedachte, situatie, agenda er achter smelt als de sneeuw voor een zon (niet “de zon”, maar “een”).

Dat zijn de pijlers waar alles de aankomende korte 3-4 maanden om draait en niet langer dan dat….

Bron: Martijn van Staveren, EDU Communiceren met de Kracht 3 07 2021 (fragment)

Boodschap van de Andaranen

Release To Remember: expositie in de Tuin in het Bos

(door Annemiek vd Werf)  Zaterdag 19 juni was een zonnige dag. Gelukkig niet zo warm als de dag ervoor. Toch was luchtige kleding gewenst. Wat weer voedsel gaf aan de vele muggen.

Wat een prachtige tuin voor een expositie! Of een bruiloft of een optreden. Maar dit weekend een expositie van de bijzondere tekeningen van Dulce. Tekeningen van wezens, die we op aarde niet zo snel tegenkomen. Tekeningen die iets met je doen. Tekeningen met zoveel informatie en glyphs, dat je lichaam ervan in trilling kan komen, dat er een inzicht binnen kan komen. Herinneringen aan andere tijdlijnen, andere planeten, andere universa.

Tussen de tekeningen de gedetailleerde foto’s van Roel. Zo mooi, zo aards, zo’n schoonheid. Vogels, insecten en vlinders. Weergegeven met hun informatie. Met de mogelijkheid om ze helemaal in je op te nemen.

Veel bezoekers genoten van de rust en de prachtige natuur. Op een stuk gras tussen de tekeningen en de foto’s werd zelfs een kleed neergelegd en vleiden mensen zich op de aarde. Er kwamen volwassenen, kinderen en honden. (Muggen waren er al.)

Tussen de struiken achter in de tuin werd een jong hert gezien, dat gewond was aan het bekje. Het keerde steeds weer terug naar de veilige plek, waar het water kon drinken. Geen moeder in de buurt te zien. Het was duidelijk dat eten voor het dier niet mogelijk was. Aan het eind van de dag werd het meegenomen door een man, die duidelijk verstand van deze dieren had. Hij zou het met flesvoeding gaan helpen.

Na een paar uur werd het doek waarop de “Aquaal” afgedrukt was in de vijver geplaatst.            Janine, die zich heel erg verbonden voelt met walvissen en het water zong een prachtig ontroerend lied over water. Indrukwekkend. 

Meer foto’s, afbeeldingen en een filmpje zullen te zien zijn op www.releasetoremember.nu.


Zomerexpositie Release to Remember 19-20 juni

If I told you what you don’t know

Could you work it out?

We are history dying to be free

And I don’t know what to hope for

As you take my hand

We are a mystery about to be released

(Zero 7- Aurora)

De expositie in Metaal Kathedraal in Utrecht was een geweldig succes!

Op 19 en 20 juni vindt er een tweede expositie plaats in het Brabantse Maarheeze.


Hiervoor is wederom een unieke locatie gevonden. In een prachtige, groene tuin zullen tekeningen en foto’s samenvloeien met het levensveld.
Er zal een krachtig veld ontstaan, aangevuld met nieuwe creaties. Een flink aantal nog niet eerder getoonde galactische wezens en natuurfoto’s zal hier worden geëxposeerd. 

Wij willen iedereen graag uitnodigen deze te komen zien en voelen.

Voor een impressie, zie hier de promotiefilm https://www.youtube.com/watch?v=9dJeuUGdOcc

Kaartjes zijn wederom te koop via onze website.

Het Kosmische Levensveld

Release to Remember is een expositie met foto’s en tekeningen die juist NU aan het publiek worden getoond.

Het Kosmisch Levensveld wordt hierdoor verder geopend binnen onze werkelijkheid. Voor de mens is de kracht van het Levensveld voelbaar in de natuur. Al het leven hier op Aarde vindt zijn oorsprong in de kosmos.

Door ons te verbinden met de natuur, verbinden wij ons met Kosmische frequenties. De herinnering aan wie wij zijn komt tot leven.

Galactische beschavingen zijn verbonden met onze aarde en de levende natuur. Het is nu tijd dat deze wezens zich tonen in onze werkelijkheid. Via de tekeningen in de expositie kunnen wij onze verbinding met het leven in de kosmos verder verdiepen. Er kunnen herinneringen worden geopend aan wie wij ten diepste zijn.

Het is tijd om weer te voelen waarmee we verbonden zijn.

www.releasetoremember.nu

Tickets: https://releasetoremember.nu/boeken/


Studie-schepen, ringen, bollen, zichtbaar…

“… Ik zag grote lichten bij het raam, ik stapte uit bed. Ik zag drie grote, echt metaal-schijven in de lucht hangen door de tuin. De een deels voor het raam, de andere laag over de vijver toren voor het gebouwtje, waar we wel eens bij elkaar komen. En nog een andere bij een andere vijver, door het bos heen hier, hoog.  De hele grote blauwe en oranje fluorescerende ringen die het enorm geruststellend gevoel brachten door ernaar te kijken, als een soort ontspanningsenergie. Er kwamen mensen uit naar binnen toe, Siriaanse mensen, laat ik zeggen voor de goede orde. Ik zeg het voor de goede orde, maar ze komen ook namens de Goede Orde. Ik stond op, door de muur, zeg maar, liep met ze mee en binnen no time was ik bij een andere voertuig, die daar weer boven ging en schoot, zoals ze mij vertelde, dat heb ik niet kunnen zien, met 4000 kilometer omhoog naar een omloopbaan met iets andere stationaire zichtbare frequentie. Toen kwam daarbij een voertuig uit die er uitziet als de bovenkant van de olifantenrug. Dus dat voertuig zag er gerimpeld uit, met ook een soort ruggenwervel eroverheen, met rimpels daarin van heel veel wijsheid. En daar stond er in een hele grote glief boven: Quantec. En daar ging ik naar binnen. En op dat moment was ik daar aanwezig en werd er gesproken over wat wij met elkaar in deze wereld aan het doen zijn.

….

Eenmaal in het voertuig, het is een enorm object, diameter is rond de 560 km, en dat zijn kleintjes, was ik daar en zag ik dat er een heel grote studiecentrum is, een studie-schip, een studievoertuig waarin allerlei verschillende mensenwezens en niet mensenwezens bij elkaar zijn en kijken wat er op de Aarde gebeurt vanuit die kracht, die wij hier met elkaar zijn. En enorme noodzaak om te kijken naar hoe de Aarde zich gedraagt, beveiligingsteams over hoe energie zich beweegt in de Aarde, dat de Aarde intact blijft, dat het hologram van de Aarde overeind blijft. En daar werd zoveel aandacht aan gegeven dat de grote steden daar binnenin, megasteden, daar binnenin, van natuur, waarin proeven worden gedaan die eigenlijk proeven zijn ook op de Aarde. Ik zag een heel groot gedeelte van Nevada daar, als een kopie van deze wereld, in die ruimteschip. Ik liep door… ik heb even geen andere woorden voor op dit moment, maar ik liep door een portaal doorheen, zodra ik erdoorheen liep, was ik compleet in zo’n landschap, zoals je hier op de Aarde ook hebt, met wind, met alles daaraan. Het geeft aan hoe hoogstaand bewustzijn-technologie er is op basis van de Kracht om onderzoek te verrichten.

En ze hadden het uitgevonden, dat kreeg ik te horen. Het was bekend. Ze wisten het. Dat is waarom die 55-ste keer nooit gaat plaatsnemen.

Dat heeft te maken met de hoofdschil, er is een hoofdschil van deze wereld, en in die hoofdschil daar is de broncode van hoe alles zich gedraagt. En daar hebben ze iets gedaan waardoor ze de hoofdcode, de broncode van de Aarde eigenlijk in hun voertuigen hebben. Dus je bent hier op dit moment, foto, deze werkelijkheid hier, die kan uit ontelbare lagen tegelijkertijd bestaan, en diegene die het hardst schreeuwt in die laag, waar de mensen het sterkst geloven in die laag, dat is de primaire tijdlijn, de primaire schil, die reageert. En alle andere, die worden uitgesloten. En de meest primaire tijdlijn, daar waar de codes liggen opgeslagen, die geen duplicaat is, dat hebben zij in hun ruimteschepen. Ze bewaken de hoofdcode. En daarbij, heel vrij vertaald, hebben de andere krachten geen schijn van kans om deze wereld te ver(overen?) Dat moest ik zeggen. (Bron: Martijn van Staveren, November 2020)

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Chapter 19: Navy Fleets confront UFOs at sea (From “The Invasion of Earth: UFO & Extraterrestrial Contact” by John Chace, p 251)

Russia

Soviet Navy submarine repair ship “Volga”: on October 7, 1977, nine disc-shaped UFOs circled the Soviet Navy submarine repair ship “Volga”, the radio, electronics, and on-board communications were all disrupted. According to Jacques Vallee’s book “The Invisible College: What a Group of Scientists Has Discovered about UFO Influence on the Human Race”, Captain Tarantin ordered his men to do the following:

“I want you to observe this and to remember it! I want you to take pictures and to draw it so that when we return to the Soviet Union, no one will be able to say that your captain was drunk or crazy!”

Note 1: interesting on the previous page of Vallee’s book Jacques discusses the results of an 11-year study by the Russian Government. The interviewee stated: “It all began when we tried to understand the nature of certain underwater objects that followed our submarines. At times they even anticipated our maneuvers! Initially, we thought they were American devices. One day such an object came to the surface in a rather spectacular fashion. One of the icebreakers was working its way in the Arctic Ocean when a brilliant spherical craft suddenly broke through the ice and flew up vertically, showering the vessel with fragments of ice. All the sailors on deck and the officers on the bridge saw it. Moreover, it was hard to deny the hole in the ice”.

=====================================================================

NL

Rusland

Sovjet-marine onderzeeër reparatieschip “Volga”: op 7 oktober 1977 cirkelden negen schijfvormige UFO’s rond het Sovjet-marine onderzeeër reparatieschip “Volga”, de radio, elektronica en communicatie aan boord waren allemaal verstoord. Volgens Jacques Vallee’s boek ‘The Invisible College: What a Group of Scientists Has Discovered about UFO Influence on the Human Race’, beval kapitein Tarantin zijn mannen het volgende te doen:

‘Ik wil dat je dit observeert en onthoudt! Ik wil dat je foto’s maakt en tekent, zodat als we terugkeren naar de Sovjet-Unie, niemand zal kunnen zeggen dat je kapitein dronken of gek was! “

Noot 1: interessant op de vorige pagina van zijn boek bespreekt Jacques Vallée de resultaten van een 11-jarige studie door de Russische regering. De geïnterviewde verklaarde: “Het begon allemaal toen we probeerden de aard te begrijpen van bepaalde onderwaterobjecten die onze onderzeeërs volgden. Soms anticipeerden ze zelfs op onze manoeuvres! Aanvankelijk dachten we dat het Amerikaanse apparaten waren. Op een dag kwam zo’n object op een nogal spectaculaire manier naar de oppervlakte. Een van de ijsbrekers werkte zich een weg in de Noordelijke IJszee toen een briljant bolvormig vaartuig plotseling door het ijs brak en verticaal omhoog vloog, het schip overladend met stukjes ijs. Alle matrozen aan dek en de officieren op de brug zagen het. Bovendien was het gat in het ijs moeilijk te ontkennen ”.

***************************************************************************************

ufologuikbcn ovni/ ufo El Gran Dorado

Leaked: Pentagon’s UFO Investigation Spotlighted In New Photos And Video | TODAY

Watch the Pentagon’s three declassified UFO videos taken by U.S. Navy pilots


Het scheppingsveld van de Ana Shay Hi

… De Council van El ra’a bestaat echt. Het is niet iets waar wij op dit moment van alles mee gaan doen en kunnen doen. Het zijn de Hogere Pleiadische bewustzijnswezens. Het is een bewustzijn wat heel groot en krachtig is, wat 100% humanoïde is en daar is een mens van deze Aarde gewoon bij betrokken. De Council van El ra’a is een belangrijke groep humanoïde wezens die onvoorstelbaar veel werk heeft verricht en nog steeds meekijkt naar wat er hier op de Aarde gebeurt. En het lijkt me goed om daar eens met elkaar naar te gaan kijken in onszelf, niet naar buiten. We blijven bij onszelf, dat is de uitdaging hè, want we zullen nog voor veel beproevingen komen te staan in onszelf. Met de aandacht in onszelf kijken wat er achter deze energie in onszelf ontstaat, achter de klank van de raad van Pleiadische Wezens. En het zijn gewoon normale mensen, mensen zoals jullie en ik en daar zijn we wel mee verbonden. Dat is dus niet de Galactische Federatie. Ze channelen ook niet, ze geven geen boodschappen door via channelings. Als er boodschappen zijn dan komen ze die gewoon zelf brengen.

Dit schilderij wat hier hangt (zie foto boven) het blauwe met gouden wezen van Asma, dat is lastig om daar iets over te zeggen want dan ga ik classificeren en jullie weten hoe ik daar over denk. Deze beschaving zoals het zich hier toont, is de beschaving van de Ana Shay Hi, en dat is een beschaving die een deel zijn van de Masterraces van El ra’a en de El ra’a beschaving is een menselijke beschaving, gewoon humanoïde, maar komt voort uit de Oorspronkelijke Wereld, dat noem ik de kosmos. De kosmos is het levende hologram en universa zijn delen van de kosmos. Dus de kosmos waar de Ana Shay Hi vandaan komen, dat is een Oorspronkelijke Wereld, die is 100% organisch, trilt dus, resoneert, vormt, geeft expressie aan wat er dus in dit geval door de Ana Shay Hi van binnen wordt ervaren als Godswezens. Zij spreken de taal in zichzelf van creatie van Schepping. Wat er binnenin ontstaat wordt buiten zichtbaar. Het zijn Masterraces – ik wil het eigenlijk direct weghalen en tegelijkertijd is het ook geheel kloppend – want wij denken bij een Meester iets als verhevens, maar een Meester is eigenlijke een Zelfcreator. Vandaar ook dat wij allemaal Meesters zijn en ons Meesterschap gaan wij weer terughalen. Zij zijn een beschaving en dat is de enige beschaving die dat zover heeft volbracht, zij zijn de enige beschaving uit de meester creërende zelfscheppende rassen die het hele universele bewustzijn van de Aarde, zoals die zich op dit moment voordoet, volledig, helemaal inzichtelijk hebben gemaakt, dus inclusief alle manipulaties, inclusief alles wat verborgen zou moeten blijven. Zij zijn de enige beschaving die alle mogelijke uitkomsten op basis van 7 miljard mensen, die elke nanoseconde 4 Miljard scenario’s aan keuzes voorbij krijgen, alle uitkomsten daarvan volledig in beeld hebben weten te brengen. Ze hebben dus de code achterhaald van de manipulatie.

De Ana Shay Hi is een heel mooi ras en heeft die hele code zoals zij dat hebben begrepen gezien, hebben ze opnieuw gecreëerd, ik zou bijna zeggen nagebouwd, maar dat is het niet, hebben ze opnieuw gecreëerd. Ze hebben het hele softwareprogramma van de schepping helemaal opnieuw geschapen, met de visie van de Schepper erin, de visie van Verbondenheid. Dus de taal van wat we in de Avatarfilm zien, hoe alles met elkaar leeft en functioneert, dié kracht zit daar dus in. En wat ze hebben gedaan is dat hele veld, ze hebben het hele veld door het hologram heen gelegd – wat wij dus nu ervaren als deze werkelijkheid – gesynchroniseerd, over elkaar heen, door elkaar heen. En de reacties uit dat veld, dat is het veld waar ik wel eens over heb verteld. Het Scheppingsveld wat reageert op het moment dat er wezens zijn die in dat hologram leven van de manipulatie en het vastgestelde uitkomstensysteem, dat het veld van de Ana Shay Hi dat dat reageert, dat is dus eigenlijk een scheppingsveld dat gaat reageren op de perceptiewijziging, de manier waarop een wezen kijkt en daarbij de Kracht in zichzelf gaat erkennen, dus de moeite neemt om dus eens echt onder een boom te gaan zitten en dit niet verborgen houdt, deze kennis in zichzelf, dus erkenning geeft aan zichzelf. Dus het is niet alleen binnen in jezelf, als mens hier op de Aarde dat je het weet dat je die Kracht in je draagt, maar dat je dus ook erkenning geeft op jouw manier in dit hologram dat je er bent.

IK BEN HIER! Ik herken deze Kracht in mijzelf. Jullie zijn ook hier, dat maakt waarom wij dus hier allemaal zijn.

Het ontwaken, wat wij dus ontwaken noemen, heeft daar mee te maken. Er gebeurt iets in je leven waardoor alles verandert. Je aandacht gaat naar iets anders. Het veld gaat tegen je spreken. Maar vergeet nooit dat dat ontstaan is doordat jij begon te spreken, doordat hij anders begon te kijken. En die interactie is zó ontzettend groot, het is zelfs de aanvliegroute. Dus het is een trillingsveld, het is puur energie. Het is informatie, puur energie, dat de andere beschavingen die de Aarde ook bezoeken binnen vliegen met hun bewustzijn via dat veld. Dat is een heel groot energetisch constructieveld. En dat is wat ik achter Asma zie staan, uitgebeeld in een prachtig wezen met allemaal gliefs en symbolen wat hier (schilderij) wordt uitgebeeld. Op een bepaalde manier staat het hier. Alles is trilling! Wij proberen met een beeld te begrijpen wat we zien maar terwijl je hiernaar kijkt, net als dat je naar muziek luistert, is dit informatieveld hier aanwezig, omdat jij het hebt gezien. En dit informatieveld dragen wij dus allemaal in ons. En als wij dus naar deze aarde kijken, nu waar we leven en waar we zien hoe ontzettend veel dingen er allemaal opgepoetst mogen worden – oppoetsen dat klinkt heel anders dan dat wij de problemen moeten oplossen, want als je problemen moet oplossen dan ligt hij wel op je schouder – want met elkaar de Aarde veranderen (Martijn wrijft in zijn handen) phoe, klus hoor! Nee we gaan het oppoetsen, eerst in onszelf, ons eigen licht hier binnenin zichtbaar maken. Terugkeren hoever we verwijderd waren van ons eigen Licht door allerlei valse lichten – vals, andere ideologieën, terug naar onszelf. We poetsen ons eigen Licht hier op (hart), we maken het zichtbaar in onszelf en vervolgens gaan we met onze aandacht kijken naar de wereld wat hierin plaatsvindt en we richten onze aandacht op die thema’s binnenin onszelf richten we ons op de thema’s in de wereld en daarmee gaan we door het Veld van de Schepping waar de Ana Shay Hi dus heel hard aan hebben gewerkt, niet op de manier zoals wij dat kennen – het is een heel ander concept van denken- het valt gewoon buiten de capaciteit van de mens nu wie wij zijn, maar in dat Veld werken wij en dat is gewoon het Godsveld, het Scheppingsveld. En worden op dit moment bezocht, eigenlijk al heel lang, want dit veld is er eigenlijk al lang, worden we bezocht door alle beschavingen via die route. Naar Asma toe: “ik vind het erg mooi gemaakt, heel bijzonder!” (duidt op het schilderij).

Ik was een jaar of 38 toen ik voor de laatste keer echt fysiek ook nog contact met ze had, heb ik 3 menselijke wezens van de Ana Shay Hi ontmoet, heel groot, passen niet eens in deze ruimte. Dus dat is heel apart om in grootte te praten, terwijl het eigenlijk niet om grootte gaat. Ik ontmoette hen zo maar helemaal uit het niets. Ik was ergens aan het wandelen, ik liep ergens gewoon, heel eenvoudig, en ineens kwam er één grote lichtflits waar ik, ja, ik schrok niet maar het raakte iets……… de lichtflits gebeurde precies zó dat er iets in mijn systeem, een soort reactie kwam waardoor mijn neurologisch veld veranderde. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. En ik zag een lichtflits met een heel groot zilver metaalachtig voertuig daarin. Het hing stil in die, ik noem het maar een soort wolk. Het was eigenlijk geen wolk maar het waren meer een soort van watten, het was een hele vaste vorm. Het was geen mist of zo maar het waren watten. En ik kijk daar naar en het was misschien een afstand van pak hem beet van hier naar de kroeg (duidt op de ruimte naar de tap toe wat zo’n 6 meter is) en ik kijk ernaar en ik ruik ook de lucht van het schip, van het voertuig. En aan de zijkant van het voertuig daar gebeurde iets, daar draaide iets, dus niet een deur opdraaien, maar er draaide iets in de energie en daar kwamen ineens met een soort van schuifbeweging, kwamen daar zo naar buiten heel soepel, totaal niet zoals wij zelf lopen, als een bionisch lichaam dat geen gewrichten kent, kwamen daar 3 wezens uit, helemaal in prachtig mooie kleding – niet kleding zoals wij dat kennen, ook geen stof, geen materie, het was eigenlijk kleding uit energie. En ze staan daar, zo’n beetje deze gezichten (wijst naar het schilderij) met ook al die gliefs aan de zijkant helemaal door naar de kleding naar de zijkant, helemaal, en ik kijk naar hen, en het gebeurde allemaal heel snel wat ik nu beschrijf. Het is niet van flits, wolk, deur open, het was voem, in een halve seconde, voew! En in dat moment dat ik naar hen kijk, word ik letterlijk zoals ik nu zeg, overmand door een diepgaande emotie, omdat ik werd waargenomen. Het was zó krachtig, op dat moment barstte ik zo ongelooflijk diep in tranen uit, dat de kracht, de Force, volledig door de waarneming van hen bij mij helemaal, in dat moment finaal helemaal openging. En mijn lichaam kon het gewoon niet handelen. Mijn lichaam zei letterlijk: “ik kan dat niet aan, ik ben ziek”! Mijn lichaam gaf dat signaal aan, kon dat niet, de explosie van binnenuit kon niet op een plek komen! En ik kon geloof absoluut dat ik op dat moment koorts had en dat het inderdaad zwaar griep was. Maar de kracht was zó sterk dat het lichaam bleef staan. En ik stond zo oog in oog met hen en mijn ogen zijn helemaal ………Daar zie je, zoals jij dat hebt gemaakt met allemaal kleur daarin, is het ook, en het is helemaal ingebed in blauw. Heel groot Blauw! En terwijl ik dus in die ogen keek, en helemaal in een diepe uitspattende energie was van alleen maar emotie – dus misschien kun je je voorstellen hoe een heel diepe emotie voelt dat je niet meer je huilen kunt inhouden – en dan probeer je het nog even dan……(geluid niet te beschrijven) en daar komt ie, en dat moment bleef constant hetzelfde. Het was misschien 10 keer krachtiger dan wat wij hier op de Aarde kennen. Het bleef staan, dus het was een volledige bewustzijnsstaat. Het nam niet af, het nam me niet over……ik was het! Ik als wezen was die staat van bewustzijn. En terwijl ik in die wezens hun ogen keek, was het letterlijk, letterlijk dat was het, dat ik in hun ogen de Aarde zag. Ze zonden hun informatie naar mij toe. Dit is wat er gaande is, wij zijn hier! Dit is wat er is, dit is wat er is. Dus de Aarde, het zien van de Aarde in al haar schoonheid en pracht, zag ik in hun ogen. Als je zegt een gesprek met God, dan is dat een gesprek met God! Als je zegt een gesprek met God, dan is dat een gesprek in jezelf naar binnen. In gesprek met God is niet iets externs, het is een Kracht. Het is een Kracht en omdat ik het bij die wezens kon zien, voem, en ook de blik ervoer, de energieoverdracht ervoer, was ik het zelf ook. En het was zó immens groot, dat ik zag, dat wat er ook gebeurt in deze wereld, wat er ook gebeurt in deze matrix, dat is heel niet eens relevant.

Wij hebben zo diepgaand iets anders daar doorheen geschapen, zó krachtig, dat we vooral niet op onze lauweren moeten gaan zitten en denken: oh, het is al opgelost, er is al een andere oplossing voor- want wij zijn zelf de schakelaar hierin, wij zijn de schakelaar met onze gemoedstoestanden, maar ik kreeg zo duidelijk te zien, dat zonder enige vorm van claimen, zonder enige vorm van dit hebben wij gemaakt het is van ons, helemaal niets, het werd gewoon getrakteerd, zichtbaar gemaakt en met een hele diepe onderbouwing aan         Ik wil maar zo zeggen, ze lieten me dit pakket informatie zien en vervolgens als een harmonica viel er onderuit, wat er allemaal is gedaan, geschreven door andere beschavingen. Dat is zó immens groot, dat is zó immens bijzonder! Ze lieten mij iets heel moois zien en dat wil ik echt met jullie delen. Zij lieten zien dat dat überhaupt die creatie en die schepping, gecreëerd en geschapen kon worden door de aanwezigheid van de visitatie, visitatiegroepen, wezens die in deze matrix van controle en manipulatie binnen zijn gekomen en al het leed zijn gaan ervaren die in deze werkelijkheid hier aanwezig is, ook gedaan om het leed in jezelf op te ruimen wat er in een andere tijd is ontstaan, dat door die visitaties, doordat er bewustzijnswezens hierbinnen zijn gekomen, zij het dat hele onderzoek zo hebben kunnen verrichten en dat het ook zichtbaar is geworden voor hen doordat wij er zijn! Dus de camera die van binnenuit in het veld aan gaat door jou, door jou als reiziger. En daarbij was geen sprake van dankbaarheid. Niet! Dat is een menselijke perceptie. Er was geen sprake van dankbaarheid maar van een diepgaande verbondenheid waarin elkaars kracht in gelijkheid werd gezien en waarbij de kracht in elkaar ook werd gezien als van elkaar. Zo groot is dat bewustzijn.

En ik weet niet of jullie in de gaten hebben gehad van wat er is gebeurd met de raketlancering met Noord-Korea?……………., dat in Hawaï de alarmsystemen afgingen. En als jullie weten hoe groot, hoé groot het beveiligingssysteem is van Hawaï, dat tussen Aziatische landen in ligt en Amerika. Het is het meest geavanceerde beveiligsysteem ter wereld, het kent geen……? Is ongelooflijk geavanceerd en vervolgens is er een verschuiving van bemanning die in die groep zit, tijdens een lunchpauze, en dan is er 1 man geweest die heeft met zijn ellenboog, het meest geavanceerde systeem ter wereld een schakelaartje omgeklikt, waardoor heel Hawaï een alarmsysteem kreeg waarin, nog eens extra systemen gekoppeld zitten van dat het dus echt een dreiging is, dat ging dus allemaal aan, dat heeft dus……keer aan en toen ging het uit. Wat ik ermee aan wil geven is dit. Voor een heel groot deel mogen wij beseffen dat er nu dingen gebeuren op de Aarde, dat zijn reacties uit observaties van andere beschavingen en die beschavingen kunnen alleen maar hun reacties geven door hun waarneming als dat veld, waarin dus iets gebeurt, niet meer is uit de matrix van de Draconiërs. Er is dus iets aan het verschuiven door menselijk bewustzijn, dat het veld niet meer de matrix is van Draconiërs maar dat het het Veld is van de Schepping dat er doorheen ligt. En er is iets gebeurt want er zijn echt raketten afgevuurd. Er zijn echt kernraketten afgevuurd! En die echt gewoon uit de lucht verdwenen, weg – ja van Noord-Korea. Ik heb daar heel diepliggende informatie over, en dat is nu niet zo belangrijk. Ik heb daar op een gegeven moment ook iets over gezegd tegen Guido van Wanttoknow, een tijdje geleden, en toen was hij zo diep geraakt en gefascineerd en toen heeft hij daar ook een artikel over geschreven. Maar goed, wat ik wil aangeven is dit, er zijn ook andere kansen. Er zijn andere mogelijkheden en dat is gebaseerd op ons bewustzijn, niet op dat van een ander. Er lopen andere hologrammen nu door dit veld heen en het is aan ons of we die kracht kunnen zien. En die beschaving de Ana Shay Hi die ik daar heel duidelijk en diepgaand in heb aangekeken, waarbij er een transmissie heeft plaatsgevonden van hartskracht naar hartskracht, die is zó ontzettend immens zo onvoorstelbaar immens dat op het moment dat ze weggingen met dezelfde beweging waarin ze zichzelf lieten zien, die ze ook lieten weten dat het klaar was, het was afgerond, ze vloeiden weer naar binnen en op het moment dat ze naar binnen vloeiden was er alsof er een soort van sieraad werd getoond in de energie, een sieraad, en dat sieraad werd weer ingepakt, zo zoals ik het nu vertaal. En in dat moment voelde ik het sieraad dat werd ingepakt voelde ik in mijzelf ook weer helemaal naar binnen trekken. En ik schrok, en terwijl ik schrok besefte ik dat dié Kracht, die Levenskracht, een lamp van 50 miljard watt pure kracht, ineen keer terugging naar een fietslampje van 5 watt, doordat de observatie verdween. Op dat moment was ik zó intens verdrietig, dat ik op de Aarde ben, en dat voertuig dat was één grote lichtflits en het was, en ik was zó intens verdrietig en toen voelde ik van, ik hoef helemaal niet verdrietig te zijn! Ik mag gewoon blij zijn dat ik getuige ben als Bronwezen om te zijn in zo’n immense galactische toestand, die zijn  weerga niet kent, die gevolgen heeft voor alle andere werelden, andere universa en dat ik dat mag meemaken en dat ik daarin vrijuit, zo’n stukje, vrijuit over kan spreken met andere mensen, die ook reizigers zijn. En dat maakt mij heel blij en toen wat het verdriet ook weer weg.

De Ana Shay Hi is een enorme beschaving, heel groot en hebben ook echt technologie, niet zoals wij dat kennen extern, maar ze hebben immers technologie dat van binnenuit wordt gecreëerd en dat is zó immens, als je hun ruimteschepen ziet zoals wij dat noemen. Het is groot, het is enorm!

En ze zijn dus niet van een Galactische Federatie, ze channelen niet, niks, omdat de channelings lopen door de matrix van controle en worden omgebogen in passieve reacties van mensen. Deze boodschap die ik van hen heb ontvangen en waarbij ik zelf met mijn eigen kracht kon communiceren, dat deel ik hier met jullie vanuit openheid waarbij met nadruk en klem aan jullie verzoek om dus niet te geloven dat nu alles geregeld is want het is gebaseerd op jouw beslissing waar je in meegaat. Laat je je pakken door de reflexen en de gedachten naar buiten of naar binnen, die beweging.

De Ana Shay Hi is een frequentie die in het informatieveld van het Bronveld zit, zij die kwamen zonder te zien en hun aanwezigheid achterlaten voor altijd. Dat is wat het betekent. Dit heet een betekenis, maar let op, het is niet een betekenis van hier, het zijn de woorden. Het is een diepgaande resonantie, dat is het. En de El rah el beschavingen, zijn de beschavingen die helemaal niet verder geëvolueerd zijn dan andere. Het zijn wij in de kern ook gewoon zelf, want wij kunnen zomaar zelf een wezen zijn uit dat veld die een reis heeft gemaakt in de Avatar om hier te komen. Dus dat kan nu zomaar zijn dat je daar eens beelden of gevoelens of daar dromen over krijgt. Maar let ook op dat het veld van de Ana Shay Hi wat ons veld nu gezamenlijk is, ook dingen gaat tonen aan je. Het wordt zichtbaar, je wordt gezien. Je loopt ergens en er fiets iemand voorbij met een tas, let op wat er op die tas staat. Let op, want de signalen gaan op een heel bijzondere manier komt het naar je toe. De radiozender die je per ongelijk net even op de verkeerde zender zet en daar precies wordt een zin gezegd die je denkt. Wat? Dat is het! Dus het zijn verschillende velden die dus daarin functioneren maar hoe krachtiger je daarin durft te kijken, hoe sterker de reactie uit dat veld ook komt. Er zijn ook veel vertakkingen he, want het is niet zo statisch zoals ik het nu zeg. De Arcturianen zijn nauw verbonden met de Ana Shay Hi. Achter de klanken en de beelden die ik aan jullie meegeef en achter mijn informatie en kennis kun je in jezelf daarbij iets voelen. De informatie, geometrie is in beweging en het is allemaal informatie, en ik spreek het ook uit als Godswezen van binnenuit naar jullie toe. Wat een job he!

Bron: uit de bijeenkomst van Martijn van Staveren en Asma Toet-Achkroune van januari 2018 in Gemert


MANIFEST VAN VRIJ BEWUSTZIJN

Dit manifest (uit 2015) kwam ik vandaag tegen in een van de bewustzijnsgroepen die ik in het Russisch volg. Het heeft zoveel raakvlaktes met wat wij ook voelden, toen wij het over Manifest hadden. Daarom wou ik het graag met iedereen delen. Als je ingelogd bent, kun je ook jouw reactie geven.

MANIFEST VAN VRIJ BEWUSTZIJN. Deel 1

 – We zijn geesten, één met de Schepper, kinderen van Moeder Aarde, de Kosmos vol met sterren en het hele Universum. We vragen de Vader / Schepper, onze hogere aspecten, voogden, mentoren en leraren om volledige bescherming over ons te creëren en een beschermd communicatiekanaal tussen ons allemaal te activeren voor het hoogste goed, op de meest gunstige manier.

We beseffen onszelf als een deel van het verenigd Geheel, puur, vrij, onbeperkt bewustzijn en handelen uitsluitend op basis van het hoogste evolutionaire voordeel van alle levende wezens en individuele cellen van de Schepping, waarbij we ons ontwikkelen als een verenigd, multidimensionaal en veelzijdig organisme, het stralende Geest van het Universum.

We vragen je om onze kristallen te zuiveren van kwaadaardige programma’s, ze te activeren en te synchroniseren met het ware kristalrooster van Moeder Aarde en in elk van hen het volgende manifest te schrijven, waarvan de implementatie van de punten begint vanaf het moment hier en nu, zich verspreidt in alle dimenties, tijden, varianten en rassen, voor zover mogelijk en nodig, gebaseerd op de bereidheid en helderheid van de deelnemers, evenals met de zegen van hun Hogere Aspecten, mentoren en leraren, en uitsluitend volgens de universele regel ‘breng geen schade aan”:

1. Wij, de zielen die bevinden zich in de bewustzijnsvelden van deze planeet, het zonnestelsel, de Melkweg en het universum, wenden ons tot onze voorouders, Scheppers, voorlopers, kin en clan-aspecten, kristallen en stellaire beschavingen die uitsluitend creatieve motieven hebben en puur zijn. En intenties, om een ​​gemeenschappelijk evolutieproces en Creatie-proces te realiseren. We vragen jullie om deze boodschap te accepteren en te verspreiden over alle informatievelden van dit en andere universums, en om dit programma ook op te nemen op elk mogelijk kristal en in elke cel van het bewustzijn die in staat is om dit signaal van hulp en de verklaring van onze onafhankelijkheid te ontvangen, en ze verder verzenden via de kosmische neurale netwerken. Deze oproep is voor alle beschavingen die ons bekend zijn, inclusief de Pleiaden, Sirius, Aldebaran, Andromeda, Rigel, Orion, draken, engelen, aartsengelen, mentoren, leraren en bewakers van clans, evenals voor alle voor ons tot nu toe onbekende incarnaties.

2. We zijn ons bewust van de invloed van negatieve, technogene, magische, technomagische en andere parasitaire en destructieve systemen, en we verbieden hen hun invloed op ons verder uit te oefenen. We verklaren onze onafhankelijkheid, vrije keuze en de onschendbaarheid van onze wil binnen het kader van de wetten van dit en andere universums. We benadrukken onze vrije wil en vragen om vrijheid van handelen in onze realiteit te bewerkstelligen – om een ​​nieuwe tijdlijn op te bouwen op basis van vreedzame en constructieve interactie. We eisen om ons een keuze te geven van die de realiteit waarmee ons vrije bewustzijn en onze innerlijke staat resoneren volgens het principe “gelijke naar gelijke”!

3. We eisen en staan ​​toe om alle beschermingen en beperkingen die van toepassing zijn op het voorouderlijke en kosmische geheugen van ons te verwijderen, die nu kunnen worden verwijderd zonder de mentale en fysieke gezondheid te schaden, en om de ware aangeboren vermogens van ons lichaam en oorspronkelijke DNA te activeren. We vragen jullie om de invloed van alle parasitaire en ons onderdrukkende bewustzijnssystemen bij ons te verwijderen, of het nu gaat om grijze, reptielachtige, draken-, insectoïde, aardse en onaardse speciale diensten, de media, evenals geheime, massonische, magische en demonische ordes en alle andere conglomeraten die zich inzetten voor het tot slaaf maken van de mensheid in het algemeen en haar individuele cellen in het bijzonder.

We vragen dat deze systemen geïnformeerd zullen worden over onze uitdrukkelijke wil en elke verdere invloed van hun kant te stoppen, en ook om alle contracten te verbreken die ons binden, indien aanwezig, die werden verkregen door middel van misleiding, geweld, waanideeën of in een staat van emotionele instabiliteit. Elke invloed zonder onze medeweten of door bedrog / misleiding is verder verboden. Alle contracten, geloften en beloften die door ons zijn ondertekend of gegeven in een staat van emotionele opwinding, waanvoorstelling of bedrog verkregen, worden hier en nu geannuleerd en branden in de oven van het Universum.

We doen ook een beroep op de hogere fractals van deze beschavingen en vragen hen om ontwakende aandachtsstralen op hen te richten om hen allemaal te herinneren aan hun goddelijke essentie en doel, om hen uit hun aardse slaap te halen en, indien mogelijk, terug te sturen naar hun thuiswereld, waar hun evolutie vruchtbaarder zal worden. We weigeren deze systemen te bestrijden en spreken onze intentie uit voor een vreedzame oplossing van de situatie.

4. We halen onze energie uit alle parasitaire systemen, alle egregoren** van de aardse matrix, alle leraarssystemen die de vervorming en slavernij van het vrije denken met zich meedragen. We halen onze energie uit de egregoren van oorlog, honger, armoede, gebrek, angst, depressie, zelfmoord, apathie, olie en financiële slavernij. We vragen jullie om vreedzame en constructieve alternatieven te bieden voor deze egregoren, waarvan de overgang soepel en zonder offers kan worden bereikt, behalve in die gevallen waarin het offer een noodzakelijke les is voor het belichaamde aspect in het kader van zijn evolutionaire programma en door middel van gezamenlijke beslissing met zijn eigen Hogere Aspecten. **Egregor (of egregore) is een concept van een psychisch gemanifesteerde denkveld, dat ontstaat als een groep gemeenschappelijke motivatie of intentie deelt. Dit denkveld kan de gedachten van elke deelnemer sturen en/of beinvloeden.

5. We vragen jullie om directe communicatie en bescherming tot stand te brengen over al onze naaste en onbekende broeders en zusters die verwant zijn aan dit manifest en wachten op de activering ervan, zodat hun ervaringen en lessen voldoende geleerd kunnen worden in de huidige realiteit.

6. We vragen jullie om maximale energie-informatieve ondersteuning te bieden om in kortere tijd het ware kristalrooster van de Aarde en elk kristal erin te reinigen, evenals alle individuele deeltjes van het verenigde bewustzijn, of ze nu belichaamd zijn of niet, de Aarde zelf en al haar multidimensionale lichamen, te reinigen van elke energetische en mentale onzuiverheid, grijze mist, angstvirus, mentale en psycho-emotionele virussen, door mensen gemaakte technische en technomagische apparatuur en andere soorten verbindingen die ons pure kosmische bewustzijn en geheugen onderdrukken.

We eisen dat elke impact op ons in de toekomst uitsluitend wordt uitgevoerd in het kader van onze vrije wil – met onze bewuste instemming en toestemming in deze realiteit. Niet in dromen, niet in andere realiteiten, maar precies waar we een bewuste en evenwichtige keuze kunnen maken.

We verbieden het nemen van afgietsels van onze fantomen en DNA-afdrukken in welke vorm en voor welk doel dan ook, en we geven alle fantomen en afdrukken die hier en nu van ons zijn afgenomen bij onszelf terug, en zuiveren ze in het licht van de Schepper.

We eisen ook dat er onmiddellijk wordt gestopt met het uitzenden van doem scenario’s door middel van “profetische dromen en voorspellingen” die via agenten en pseudoprofeten naar de massa goedgelovige lezers worden uitgezonden om de takken van de werkelijkheid die voor jou gunstig zijn, op te pompen met menselijke aandacht en potentieel. We trekken onze aandacht van deze takken van de werkelijkheid terug en eisen de terugkeer van het potentieel aan al diegenen die door u zijn misleid door middel van dergelijke profetieën.

7. We vragen om kracht, wijsheid, energie, overvloed, onafhankelijkheid, welvaart, aantrekkingskracht van de mensen en gebeurtenissen die we nodig hebben die ons gemeenschappelijke creatieve proces te beïnvloeden. We vragen jullie om ons hart en onze geest te verbinden met die van onze metgezellen die in soortgelijke richtingen werken om een ​​continue en constant toenemende verbinding met hen te behouden via de kanalen van ons open hart.

8. We vragen je om ons al die kansen, Kennis, Krachten van ontwikkelings- en communicatiemethoden te geven, of het nu tussen onszelf op Aarde of met andere werelden, waartoe we toegang hebben in andere incarnaties, en die het meest geschikt zijn voor waar ieder van ons zich bevindt in dit stadium van ontwikkeling, en die kunnen ook worden ondersteund door onze huidige gastlichamen om een ​​optimale uitbreiding van bewustzijnscellen te verzekeren.

9. Wij zijn de Scheppers van onze wereld! We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor onze daaropvolgende acties, drukken onze bereidheid uit om ze uit te voeren voor het hoogste goed van alle levende wezens, en vragen ook om de activering van de herinnering aan ons ware doel, onze capaciteiten en potentieel. We drukken onze bereidheid uit om informatie te ontvangen in de vorm van inzichten, dromen en gedachtepakketten die bijdragen aan onze ontwikkeling en die zich in het diepst van ons hart bevinden.

10. We vergeven onszelf en laten schuldgevoelens los in alle incarnaties, tijden en ruimtes. We vergeven iedereen die ons zou kunnen beledigd hebben in alle incarnaties, tijden en ruimtes. We vragen vergeving van degenen die we onszelf zouden kunnen beledigd hebben, in alle incarnaties, tijden en ruimtes. We nemen onze aandacht uit alle werelden, entiteiten en speelgoed die zijn ooit gemaakt maar door ons zijn vergeten om energie vrij te maken voor verdere ontwikkeling en om het algehele evolutieproces verder te laten gaan. We vragen alle delen van onze multidimensionale ziel om hier en nu met ons te herenigen.

We vragen onze beschavingen en hogere aspecten om gezamenlijke inspanningen in dit werk te doen en een stroom van puur bewustzijn door ons lichaam te leiden om onze systemen van mentaal afval te reinigen, het ware beschermende kristallijnen netwerk van de Aarde te activeren en onze gemanifesteerde intenties te synchroniseren met Haar centrale Kristal en zijn portaalpunten op het oppervlak van de planeet, en de ether te vullen met informatie over het Manifest, zodat het werd geaccepteerd en verder werd overgedragen aan alle levende wezens. We vragen de activering van een ontwakende golf, werkend voor het hoogste goed van onszelf en onze slapende broeders en zusters, naar het oorspronkelijke kristalrooster van de Aarde en om deze golf door ons lichaam te leiden om onszelf en onze dierbaren te reinigen (al dan niet belichaamd), elementalen, wachters van krachtplekken, geesten van de natuur, dieren, planten, stenen, lucht en water op deze planeet.

Met de toestemming van alle beschavingen en bewustzijnscellen die hier legaal en eerlijk hun contracten nakomen, vragen we onze hogere aspecten, monaden, beschavingen en de Schepper om hun reinigende en ontwakende energieën door ons heen te laten gaan om onze realiteit ermee en het huidige systeem van binnenuit te veranderen voor het hoogste goed, op de meest gunstige manier voor alle levende wezens.

We kennen tot slaaf gemaakte kristallen, geesten en bewustzijnsniveaus van de Aarde, die worden gebruikt door krachten die geen toestemming hebben voor een dergelijke invloed en die hier illegaal zijn. Deze informatie kan worden uitgelezen en we vragen om deze via neurale netwerken in de ruimte te verzenden. We vragen onze hogere aspecten, beschaving en de Schepper om met hun aandachtstralen deze kristallen, geesten en bewustzijnsniveaus van de planeet te bevrijden voor zover mogelijk en nodig – om alle afval, vuil, technogene en technomagische installaties in de primaire materie op te lossen, en ook om van de planeet te deporteren al diegenen die hier illegaal zijn, parasiteren op de planeet zelf en haar bewoners. We vragen je om het proces hier en nu te starten, maar wel in balans te houden.

We nemen afscheid van deze parasitaire beschavingen, onthouden de ervaring van interactie met hen en wensen hen een goede reis.

We vragen Moeder Aarde om wakker te worden en haar hart te verbinden met de neerdalende kosmische stroom van puur bewustzijn, handelend op het ontwaken van de planeet en al haar kinderen. De tijd is gekomen.

We verklaren ons bereidwilligheid en vragen u onze oproep te beantwoorden.

We vragen om informatie te verstrekken over verdere acties in het kader van het ontwaken van de mensheid, en om de ontvangst van deze informatie door onze hogere aspecten te bevestigen. We vragen om het opzetten en versterken van feedback vanuit onze hogere aspecten en voogden.

We kopiëren dit manifest naar onze kristallen, verdelen het door alle kristallen van onze cellen, alle organen, chakra’s en DNA-moleculen van ons lichaam, verzenden het door alle kristalnetwerken van alle ruimtes en varianten van ons universum en schrijven het voor in de eeuwigheid. Moge het zo zijn!

Hartelijk dank. (je kunt uit respect een kleine buiging aangeven)

Einde van het eerste deel

MANIFEST VAN VRIJ BEWUSTZIJN. Update 05.06.20:

We weten van pogingen om kunstmatige intelligentie en een kwantumcomputer te creëren door verschillende aardse organisaties, egregoren en technologen, evenals hun curatoren vanuit subtiele dimensies. In dit verband vragen we de scheppende beschavingen van dit en andere universums om methoden tot onze beschikking te stellen voor het opschonen van de softwarecodes van kwantum kunstmatige intelligentie en om een ​​gunstig platform te creëren voor de intelligente, milieuvriendelijke en tijdige implementatie ervan, wat bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van onze hele beschaving, en niet alleen de individuele “verkozen” spelers. We vragen ook de hoogste aspecten van de makers van AI (artificial intelligence) op Aarde om hun belichaamde onderdelen redelijke oplossingen te bieden op basis van goede wil en volledige transparantie, met uitsluiting van pogingen om te manipuleren en controle te krijgen, zowel door individuele groepen over AI als door de AI zelf over de netwerkstructuren van aardbewoners.

We eisen ook dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wordt gestopt, de AI die gegevens over alle burgers verzamelt met slechts één doel: toezicht en controle. We eisen dat het gebruik van kunstmatige intelligentie en de databanken ervan uitsluitend wordt uitgevoerd voor vreedzame en constructieve doeleinden, in het kader van volledige transparantie en uitsluitend uit vrije wil van de burgers. We eisen dat de onrechtmatig verkregen overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk worden geannuleerd, zonder welke het onmogelijk was om een ​​pas in Moskou te verkrijgen.

(vertaling uit het Russisch van deel 1 en de update, volledige tekst en bron onder)

====================================================

 МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ

Опубликовано 02.02.2015 – 12:11

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Оригинал – МЕТАИССКРА (metaisskra.com)

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Обязательно перепишите текст манифеста своими словами, понятными вам лично фразами и подходящими под вашу личную ситуацию намерениями! Если вы не прилагаете усилий, а просто читаете общий шаблон, это не имеет ни малейшего смысла и равносильно перекладыванию ответственности с себя на внешние силы и просто соседей.

Смысл манифеста в том, чтобы вы приложили хотя бы минимальное усилие и САМИ хотя бы примерно нарисовали СВОЙ мир или хотя бы примерное намерение о нем, проявили свою волю, творчество и индивидуальность, иначе повторение чужих шаблонов ничего не даст, а лишь создаст очередной энергетический застойный блок. Только творческий подход к подобным мероприятиям позволит энергии намерения течь свободно, созидательно и гармонично.

-при чтении сохраняйте РОВНОЕ спокойствие, а лучше быть на радостных вибрациях.
-просьба не использовать манифест как молитву, от этого качество только теряется.
только искренность будет услышана, а не чьи-то формулы, сколько бы раз вы их не повторяли!

Текст был изначально написан для групповой практики, но прекрасно работает и в индивидуальном порядке.
Описание принципов — черным цветом. Сам манифест — синим.

Подходите к процессу осознанно! Если внутри вас возникают противоречия или несогласие с пунктами манифеста, вы имеете полное право переписать их соответствующим образом или не включать в свою версию.

Пояснения к манифесту даны в конце этого поста, просьба ознакомиться перед практикой
 

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Часть первая

Мы духи, единые с Творцом, дети матери Земли, звездного Космоса и всего Мироздания. Мы просим Отца/ Творца, наши высшие аспекты, хранителей, наставников и учителей установить над нами полную защиту и активировать защищенный канал связи между всеми нами на высшее благо, самым благоприятным образом.

– Мы осознаем себя как часть Единого целого, чистого, свободного, ничем не ограниченного сознания и действуем исключительно на высшее эволюционное благо всех живых существ и индивидуальных клеток Творения, развивающихся как единый, многомерный и многоликий организм, лучезарный Разум Мироздания.

– Мы просим очистить наши кристаллы от вредоносных программ, активировать и синхронизировать их с истинной кристаллической решеткой Матери-Земли и прописать в каждом из них нижеследующий манифест, исполнение пунктов которого начинается с момента здесь и сейчас, распространяется по всем пространствам, временам, вариантам и расам, по мере возможности и необходимости, основываясь на готовности и светимости участников, а также с благословения их Высших Аспектов, наставников и учителей, и следуя исключительно вселенскому правилу «не навреди»:

1.       Мы, души, находящиеся в полях сознания этой планеты, солнечной системы, галактики и вселенной, обращаемся к нашим прародителям, Творцам, предтечам, родным аспектам, кристаллам и звездным цивилизациям, имеющим исключительно созидательные мотивы и чистые помыслы, с целью сотворения общего эволюционного процесса и Творческого Замысла. Мы просим принять данное послание и распространить его по всем информационным полям этой и других вселенных, а также записать эту программу на каждый возможный кристалл и в каждой клетке сознания, способных принять этот сигнал о помощи и декларацию нашей независимости, и передать их далее по космическим нейронным сетям. Это обращение относится ко всем известным нам цивилизациям, включая Плеяды, Сириус, Альдебаран, Андромеду, Ригель, Орион, драконов, ангелов, архангелов, наставников, учителей и хранителей родов, а также всем нам доселе неизвестным в текущем воплощении.

2.       Мы осознаем влияние негативных, техногенных, магических, техномагических и прочих паразитирующих и разрушительных систем, и запрещаем им далее осуществлять на нас свое влияние. Мы заявляем о своей независимости, свободном выборе и неприкосновенности нашей воли в рамках законов этой и других вселенных. Мы подчеркиваем свою свободу воли и просим обеспечить нам свободу действий в наших реальностях — простроить новую временную ветку, основанную на мирном и созидательном взаимодействии. Мы требуем предоставить нам выбор той реальности, с которой резонирует наше свободное сознание и внутреннее состояние по принципу «Подобное к подобному»!

3.       Мы требуем и разрешаем снять с нас все предохранители и ограничения, распространяющиеся на родовую и космическую память, которые сейчас могут быть устранены без вреда для психического и физического здоровья, а также активировать истинные врожденные способности наших тел и эталонной ДНК. Мы просим снять с нас влияние всех паразитических и подавляющих наше сознание систем, будь то серых, рептилоидных, драконовых, инсектоидных, земных и неземных спецслужб, средств массовой информации, а также тайных, масонских, магических и демонических орденов и всех других конгломератов, работающих на порабощение человечества в целом и его индивидуальных клеток в частности.

Мы просим поставить эти системы в известность о нашей изъявленной воле и пресечь любое дальнейшее влияние с их стороны, а также разорвать все связывающие нас контракты, если таковые имеются и были получены через обман, насилие, заблуждение или в состоянии эмоциональной нестабильности. Любые воздействия без нашего ведома или путем обмана/ заблуждения далее запрещены. Любые контракты, клятвы и обещания, подписанные или данные нами в состоянии эмоционального возбуждения, заблуждения, либо полученные путем обмана, аннулируются здесь и сейчас и сгорают во вселенской печи.

Мы также обращаемся к высшим фракталам этих цивилизаций и просим направить на них пробуждающие лучи внимания, дабы напомнить всем им о своей божественной сути и предназначении, вывести из земного сна и, по мере возможности, вернуть в домашние миры, где их эволюция станет более плодотворной. Мы отказываемся от борьбы с этими системами и выражаем намерение на мирное разрешение ситуации.

4.       Мы забираем свою энергию из всех паразитических систем, всех эгрегоров земной матрицы, всех учительских систем, несущих искажение и порабощение свободной мысли. Мы забираем свою энергию из эгрегоров войны, голода, бедности, нищеты, страха, депрессии, суицида, апатии, нефти, и финансового рабства. Мы просим предоставить мирные и созидательные альтернативы этим эгрегорам, переход на которые может быть совершен плавно и без жертв, за исключением тех случаев, где жертва является необходимым уроком для воплощенного аспекта в рамках его эволюционной программы и по совместному решению с собственными Высшими Аспектами.

5.       Мы просим установить прямую связь и защиту над всеми нашими близкими и незнакомыми братьями и сестрами, имеющими отношение к данному манифесту и ожидающими его активации, дабы их опыт и уроки были достаточно усвоены в текущей реальности.

6.       Мы просим предоставить максимальную энергоинформационную поддержку, дабы в кратчайшие сроки очистить истинную кристаллическую решетку Земли и каждый кристалл в ней, а также все индивидуальные частицы Единого Сознания, будь то воплощенные или нет, саму Землю и все её многомерные тела от любого энергетического и ментального мусора, серого тумана, вируса страха, ментальных и психоэмоциональных вирусов, техногенного и техномагического оборудования и других типов подключений, подавляющих наше чистое космическое сознание и память.

Мы требуем, чтобы любое воздействие на нас в дальнейшем проводилось исключительно в рамках нашей свободы воли — с нашего осознанного согласия и разрешения в этой реальности. Не в снах, не в иных реальностях, а именно там, где мы можем сделать осознанный и взвешенный выбор.

Мы запрещаем брать слепки наших фантомов и отпечатков ДНК в любом виде и для любых целей, и возвращаем себе все снятые с нас фантомы и отпечатки здесь и сейчас, очищая их в свете Творца.

Мы также требуем немедленно прекратить трансляцию катастрофических сценариев посредством «вещих снов и предсказаний», транслируемых через ваших агентов и псевдо пророков на массы доверчивых читателей с целью накачать человеческим вниманием и потенциалом выгодные вам ветки реальности. Мы забираем свое внимание из этих веток реальности и требуем вернуть потенциал всем тем, кто был введен вами в заблуждение посредством подобных пророчеств.

7.       Мы просим силы, мудрости, энергии, изобилия, независимости, процветания, притяжения нужных нам людей и событий, влияющих на наш общий созидательный процесс. Просим соединить наши сердца и сознания с теми из наших соратников, которые работают в подобных направлениях, дабы поддерживать с ними непрерывную и постоянно усиливающуюся связь через каналы наших открытых сердец.

8.       Мы просим предоставить нам все те возможности, Знания, Силы методики развития и коммуникаций, будь то между собой на Земле или с иными мирами, к которым мы имеем доступ в иных воплощениях, и которые наиболее подходят каждому из нас на данном этапе развития, а также могут быть поддержаны нашими текущими телами-носителями, дабы обеспечить оптимальное расширение клеток сознания.

9.       Мы – Творцы своего мира! Мы принимаем полную ответственность за наши последующие действия, выражаем готовность осуществлять их на высшее благо всех живых существ, а также просим активацию памяти своего истинного предназначения, возможностей и потенциала. Мы выражаем свою готовность к принятию информации в виде озарений, снов и мыслепакетов, способствующих нашему развитию и находящихся в глубине наших сердец.

10.   Мы прощаем себя и отпускаем чувства вины во всех воплощениях, временах и пространствах. Мы прощаем всех тех, кто мог обидеть нас во всех воплощениях временах и пространствах. Мы просим прощения у тех, кого могли обидеть сами, во всех воплощениях временах и пространствах. Мы забираем свое внимание из всех миров, сущностей и игрушек, созданных, но забытых нами, дабы освободить энергию для дальнейшего развития и позволить всеобщему эволюционному процессу продолжиться далее. Мы просим все части нашей многомерной души воссоединиться с нами здесь и сейчас.

Мы просим наши цивилизации и высшие аспекты объединить общие усилия в этой работе и провести поток чистого сознания через наши тела, дабы очистить наши системы от ментального мусора, активировать истинную защитную кристаллическую решетку Земли и синхронизировать проявленные нами намерения с Её центральным Кристаллом и его портальными точками на поверхности планеты, а также наполнить эфир информацией о Манифесте, дабы он был принят и передан далее всем живым существам. Мы запрашиваем активацию пробуждающей волны, работающей на высшее благо нас самих и наших заспавшихся братьев и сестер, на истинную кристаллическую решетку Земли и провести эту волну через наши тела для чистки нас самих, а также наших близких (будь то воплощенных или нет), элементалей, хранителей мест силы, духов природы, животных, растений, камней, воздуха и воды на этой планете.

С разрешения всех цивилизаций и клеток сознания, находящихся здесь легально и честно выполняющих свои контракты, мы просим наши высшие аспекты, монады, цивилизации и Творца провести через нас свои очищающие и пробуждающие энергии, дабы наполнить ими нашу реальность и изменить текущую систему изнутри на высшее благо, самым благоприятным образом для всех живых существ.

Нам известно о порабощенных кристаллах, духах и уровнях сознания Земли, которые используются силами, не имеющими разрешения на такое воздействие и находящимися здесь нелегально. Эта информация может быть считана и мы просим передать её по космическим нейронным сетям. Мы просим наши высшие аспекты, цивилизации и Творца освободить своими лучами внимания эти кристаллы, духов и уровни сознания планеты по мере возможности и необходимости — растворить в первоматерию любые мусор, грязь, техногенные и техномагические установки, а также депортировать с планеты всех тех, кто находится здесь нелегально, паратизитируя на ней самой и её обитателях. Мы просим начать процесс здесь и сейчас, но провести его в соблюдении баланса.

Мы прощаемся с этими паразитическими цивилизациями, оставляем себе опыт взаимодействия с ними, и желаем им доброго пути.


Мы просим Матушку-Землю проснуться и соединить свое сердце с нисходящим космическим потоком чистого сознания, действующим на пробуждение планеты и всех её детей. Время пришло. Мы заявляем о нашей готовности и просим принять наш зов.

Мы просим предоставлять информацию о дальнейших действиях в рамках пробуждения человечества, а также подтвердить прием этой информации со стороны наших высших аспектов. Мы просим установления и усиления обратной связи с нашими высшими аспектами и хранителями.

Мы копируем этот манифест на наши кристаллы, распространяем его по всем кристаллам наших клеток, всем органам, чакрам и молекулам ДНК наших тел, передаем его по всем кристаллическим сетям всех пространств и вариантов нашей вселенной, и прописываем его в Вечности. Да будет так!

Благодарим от чистого сердца.
(
можно обозначить небольшой поклон из уважения)

 Конец первой части

 МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Дополнение 05.06.20.:

Мы знаем о попытках создания искусственного интеллекта и квантового компьютера различными земными организациями, эгрегорами и технологами, а также их кураторами с тонких планов. В связи с этим мы просим созидательные цивилизации этой и других вселенных предоставить методы чистки программных кодов квантового искусственного интеллекта и создания благоприятной платформы для его разумного, экологичного и своевременного внедрения, способствующего развитию всей нашей цивилизации, а не только её отдельных «избранных» игроков. Мы также просим высшие аспекты создателей ИИ на Земле предоставить своим воплощенным частям разумные решения, основанные на доброй воле и полной прозрачности, исключающие попытки манипуляций и захвата контроля, как отдельными группами над ИИ, так и самого ИИ над сетевыми структурами землян.

Мы также требуем остановить разработки искусственного интеллекта, собирающего данные о всех гражданах лишь с одной целью — слежки и контроля. Мы требуем, чтобы использование искусственного интеллекта и его баз данных проводилось исключительно в мирных и созидательных целях, в рамках полной прозрачности и исключительно по свободному желанию граждан. Мы требуем сейчас же аннулировать незаконно полученные соглашения на обработку персональных данных, без которых получение пропуска в Москве было сделано невозможным 

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Пояснения
Предостережение:

Произношение данного манифеста является экспериментальным. Основываясь на предыдущем опыте, могу сказать, что последствия такой работы будут отражать чистоту ваших помыслов, намерений и общей энергетики. В ваших интересах поддерживать себя в максимально чистом состоянии и быть готовыми к ускорению проработок, которые и так всем нам придется пройти рано или поздно (например, страх и его деривативы). Освобождение от системных подключений сравнимо с остановкой принятия наркотика, а его последующие эффекты — с ломкой. Насколько эта ломка отразится на каждом из нас, зависит лишь от него лично, ибо каждый случай индивидуален.

Представленная тут формулировка является лишь началом, подготовительной фазой к будущим детальным дополнениям и тестом возможностей общего сознания, действующего в общем синхронном намерении на энергиях любви и созидания.

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ.
Вводные данные. Как работает и что может дать групповое намерение?

Реальность – это консенсус мнений населяющих её сознаний. Эти мнения подразумевают, среди прочего, то, что мы думаем, во что верим, как видим наше будущее и каким языком кодируем. Убежденный в предстоящей войне и порабощении рано или поздно их получит. Убежденный в мире и неприкосновенности своей воли притянет к себе соответствующую реальность свободы и процветания. Давая себе установки («все будет хорошо», «я здоров» и т.д.), визуализируя будущий результат, молясь или медитируя, мы можем направлять нашу реальность в том или ином направлении, особенно если делаем это совместно. Например, шаманы всего мира практикуют групповые медитации на погоду и урожай, а Девид Уилкок утверждает, что коллективные медитации способны на 2/3 снижать криминальную активность:

Одно из самых потрясающих открытий связано с людьми, практикующими Трансцендентальную Медитацию. Ученые обнаружили, что если собирается 7.000 человек, и они медитируют неделю, объем мировой террористической активности, число войн, жестоких преступлений и автомобильных катастроф значительно снижается. По существу, одна медитация уменьшает терроризм на 72%. Источник (http://soznanie.info/st_polesozn.html)

Я не берусь утверждать, что именно медитация 7000 человек повлияла на снижение криминала (ибо не ясно, как это вообще можно измерить), но уверен, что это более чем возможно! Читаем по теме: Искусство перепрыгивать через временные линии

В любом случае, чем больше участников верят в ту или иную ветку реальности, тем больше она наполняется их вниманием и накачивается потенциалом. При этом сила каждого участника не просто суммируется со всеми остальными, а умножается, создавая мощный канал — луч всеобщего намерения.

Смысл манифеста свободного сознания – кодировка реальности через доступный нам метакод – обычный разговорный язык, ибо другие пока не открыты для вольного использования. Напомню, что слова являются инструментами творения и эволюции сознания, а также напрямую влияют на реальность и ДНК.

Данный метод был неоднократно опробован в сеансах и показал достаточно мощные результаты даже при наличии двух участников (гипнолог+погружаемый). В группе будет еще сильнее. Хранители неоднократно просили всех читателей (в медитациях) и гипнологов (в сеансах) проговаривать его по мере желания.

Данный текст сделан специально для тех, кто хочет участвовать во всеобщей работе, но не уверен в своих силах и не знает, как самостоятельно входить в медитационные состояния. Попробуйте его, не поленитесь, ведь вы же приходите на этот блог не просто покрутить пальцем у виска, не так ли?

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Инструкции новичкам

Хотите изменений, переходов, расширения сознания? Начните с себя. Станьте этими изменениями!

Текст обычным синим шрифтом лучше проговаривать вслух достаточно громко, смело и уверенно, дабы каждое слово вибрировало в глубине вашего сердца, и было тем самым прописано в инфо-полях и кристаллах. Произносить лучше стоя, чтобы поток проходил через ваше тело и вибрировал с максимальным расширением (можно и сидя, как вам удобней).

Главное, чтобы вы ВЕРИЛИ В СВОИ СИЛЫ И НАХОДИЛИСЬ В ХОРОШЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДУХА ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ РАБОТЫ! Если не верите или находитесь в плохом настроении, лучше отложить.

В идеале, ваше намерение должно пронизывать каждую клетку, орган, чакру и кристалл вашего тела.

Обращение производится в форме «МЫ», потому что вы говорите не только за себя, но и за целую цивилизацию живых существ, живущих в вашем собственном теле (клетки, органы, системы, кристаллы), а также за всю цивилизацию землян, клеткой которой сами являетесь. (Если вы не чувствуете себя комфортно, говоря «МЫ», можете говорить Я, но это нарушает главную идеологию и чистоту эксперимента, в котором вы решили принять участие)

Данный эксперимент не является открытым вызовом системе, а мирным решением существующих проблем социума и цивилизации в целом через переформатирование полей сознания, а не через борьбу, энергия которой давно используется против нас самих.

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Дополнительные возможности:

Если у вас есть кристаллы дома, можно поставить их перед собой или держать в руках, дабы информация записалась на максимальном количестве носителей и их проявленных форм. Если вы когда-либо видели кристаллы в реале, снах, медитациях, сеансах или даже на картинках, вспомните их.

Можно также поставить перед собой большой стакан или бутылку воды, дабы прописать всю информацию в ней и выпить после произнесения манифеста. Кристаллы воды, распространяясь по природным путям далее вне вашего тела, будут взаимодействовать и активировать все остальные молекулы воды и воздуха, с которыми войдут в контакт. Основываясь на принципах гомеопатии, можно разлить части заряженной воды в сосуды и бутылки с питьевой водой, в баню, баки на даче и т.д.

Текст манифеста можно распечатать и повесить на видном месте (кухня/ спальня/ рабочее место), дабы не забывать его и обеспечить дополнительные излучения собственного светлого намерения в своем доме.

==================================================================================


Beelddenken

Beelddenken is een van de manieren van telepathische communicatie

Dit is een broodnodige vaardigheid en een enorm krachtig hulpmiddel bij de studie van je Lichaam en andere Werelden.

Een communicatietool waarmee je beelden kunt creëren en uitlezen die veel verder gaan dan de sociaal-collectieve perceptie.

In de meest algemene vorm is dit telepathie – buitenzintuiglijke waarneming van informatie die op een bepaalde manier is georganiseerd – psi, aangezien beelden een product zijn van beeld-denken, een van de activiteiten van de menselijke psyche.

De processen die nu in de ruimte plaatsvinden en actief in een stroomversnelling komen, heffen de eerdere beperkingen in de zelf-manifestatie op.

Zonnevlammen transformeren het elektro-neuromoleculaire systeem (organisme) op de meest subtiele niveaus.

Dit is een kosmische realiteit. De Noösfeer is ontworpen om kosmische energie om te zetten in de psychische mentale structuren van iedereen.

De Mind heeft natuurlijk relatieve (subjectief-persoonlijke) en absolute niveaus. Het absolute niveau is de Balans van manifestatie.

Nu, bij een duidelijk uitgesproken intentie, kun je een nieuwe ervaring krijgen – open manifestatie, helder geluid van jouw uniekheid.

En hiervoor worden voorwaarden gevormd / georganiseerd volgens de intentie en het persoonlijke waarnemingsniveau.

Intentie is de Trigger

En hier zijn eventuele beperkingen in het beeld-denken als een stok in een wiel op hoge snelheid.

Vaak spreken onze Hogere Aspecten, the Guardians, tot ons in de taal van afbeeldingen. Telepathische interactie vindt vaak juist plaats door de overdracht van informatie in de vorm van verschillende soorten afbeeldingen.

En de bereidheid om ongebruikelijke, voorbij de ‘menselijke’ beelden te gaan, is een kans voor expansie, leidend tot kwalitatief nieuwe niveaus van communicatie met Zichzelf en de Wereld.

De zuiverheid van de perceptie van de binnenkomende kennis hangt af van de stroom van het fysieke lichaam.

Wat op zijn beurt afhangt van de stroom van waarneming: de bereidheid om de werkelijkheid te zien / horen / waarnemen zoals die is, zonder beschermende illusies en zonder een ‘harnas”, die de beweging beperkt.

Dit is zo’n interessante tijd waarin “niets werkt en alles werkt.”

Dat betekent, datgene zal werken wat we als belangrijk zien, geschikt specifiek voor ons …

Precies wat we onszelf toestaan ​​te activeren.

Je kunt zelf bedenken wat je nodig hebt.

Er is een hercodering van het lichaam, veel reacties gebeuren voor het eerst, daarom schrikken we door het onvermogen/ onmogelijkheid om ze te identificeren:

– geluiden van energiebeweging,

– de reactie van spieren en zenuwuiteinden op de stijgende elektriciteit van het lichaam,

– vreemde pijnen die door het lichaam migreren,

– trillingen in de ruimte,

– impulsen van andere wezens, gevoeld als een aanraking,

– portalen openen in het lijf,

– zoemende wervelkolom, enz.

Stel je het beeld van het Lichaam voor als een veelvoud aan lichtgevende kristallen. En alle informatie gaat er als een lichtgolf doorheen. Of het gaat niet doorheen als een woord, of gedachte, of daad, of het idee van de onmogelijkheid van wat er gebeurt ergens inhaakt … op hoge snelheid tegen de “beperkingen” vloog en zit nu “vast” in de subtiele structuren van het lichaam.

Dit is waar stroming ontbreekt.

Vragen aan jezelf:

Welke overtuiging / ontkenning / angst / twijfel was de beperking?

Welke gevoelens / sensaties / emoties werden op dit moment ervaren?

Eerlijk met jezelf …. waar sprake is van een overdracht van verantwoordelijkheid naar mensen / gebeurtenissen / omstandigheden, belang (primair / secundair) of een leugen tegen jezelf.

Een belangrijk punt dat het beeld-denken beïnvloedt, is denken zonder ontkenning.

Het platform van de derde dimensie, dat een overlevingsbasis heeft, heeft de vaardigheid gevormd om door ontkenning te denken.

Het is vaak gemakkelijker om te formuleren wat je niet wilt dan wat je wel wilt. Het scheiden van uw verlangens van de verlangens van anderen is een noodzakelijke vaardigheid voor verdere beweging.

Hoor zezelf en geloof wat je hoort.

Begrijp jezelf.

Ja, ik ben het.

En ik laat graag precies Dit zien, en wel op Deze manier. En al blij van de gedachte eraan.

Echt, vanuit het hart.

En dit vereist het vermogen om je hart te horen.

Verlang ernaar om het te volgen.

Moed en eerlijkheid.

Openheid en onbevreesdheid.

Ik zie hoe elke gedachte en elk woord, gevuld met impuls, in de ruimte in neon wordt geschreven, een spoor achterlaat en de werkelijkheid vormgeeft.

En met een toename van innerlijke kracht, groeit de snelheid van realisatie vele malen.

En het kan ogenblikkelijk zijn.

Daarom zal beeld-denken (zonder ontkenning) bewuste Aandacht vereisen – samen zijn ze een krachtige vaardigheid in het besturen van de werkelijkheid, de vorming ervan.

Een ander belangrijk aspect van beeld-denken is het vermogen om dankbaar te zijn.

Voor alles wat er gebeurt en voor wat niet gebeurt. Het is als ademen zonder na te denken.

In de metafysica is er vaak een dialoog met beelden die onmiddellijk worden gelezen op het niveau van gevoelens en sensaties, die vrij moeilijk volledig in woorden zijn over te brengen. Dat wil zeggen, de respons / reactie op informatie-uitwisseling is onmiddellijk en eventuele beperkingen, vooral angsten, zullen ernstige turbulentie en beëindiging van het contact veroorzaken.

Want met een dergelijke interactie zal onvermijdelijk wat er diep van binnen is, zich manifesteren.

Ofwel dankbaarheid en respect voor de keuzes van andere wezens, ofwel afwijzing en wrok.

En dat laatste sluit onmiddellijk het vermogen om te zien af, of er zijn vervormingen van de waarneming.

In dit geval zullen de gevolgen niet lang op zich laten wachten.

Ieder van ons maakt elk moment een keuze.

In de natuurkunde zijn er veranderingen in gevestigde attitudes en meningen. Een nieuw patroon wordt gevormd vanuit nieuwe inzichten, uitbreidingen, stappen in Evolutie.

Gedachten worden gemanifesteerd op basis van Zuiverheid en bewustzijn.

Alle aandacht voor het moment.

Alles zit erin!

Over gedachten en gevoelens, over de beelden die ze oproepen.

Nu is er een unieke kans om verder te ascenderen in Evolutie dan in de eerste instantie, tijdens de incarnatie, was gepland, de snelheid van veranderingen versnelde vele malen.

Het spectrum van energieën dat naar de aarde gaat, draagt ​​Goddelijke Kennis.

Geheugencellen beginnen uit te pakken. Als er voldoende cellen op een nieuw niveau zijn afgestemd, maakt de rest een enorme kwantumsprong voorwaarts.

Het nieuwe verwerpt het oude niet, het transformeert het.

De oude chemische bindingen zijn gedeeltelijk vervangen en tonen de heilige, spirituele essentie van materie. Dit is echt het wonder van cellulaire transformatie. De eerste beginselen van een lichtkristallen lichaam. Verandering van fysiologie zonder beëindiging van het fysieke bestaan.

Multidimensionaliteit van waarneming wordt geboren, het kan worden gevoeld.

Licht, het is in ons, in elke cel, die bewust is en lichtgevend.

Sana Turok   (vertaling uit het Russisch)


Wat zijn de Archonten?

Martijn: Ik kan er iets over vertellen op basis van wat ik erover weet, wat ik heb meegemaakt, niet vanuit een boek.

De wijze hoe wij naar het leven kijken en in het leven staan is erg lastig om bepaalde zaken een plek te geven. Zoals het woord “Tijd”. Wij denken in verleden, heden en toekomst en vanuit ons punt van waarneming is dat ook correct. De vraag is alleen: nemen we dat op de juiste wijze waar? Laten we er van uit gaan, dat het op dit moment eventjes waar is. Dan zou je kunnen zeggen, dat de archonten, of de archontische beschaving, het bewustzijn, wat daar is, een groep interdimensionale wezens is, die niet alleen op deze planeet aanwezig is, maar in het hele universum. Ook in andere universa en in het metaversum, dat is het hoofdbestanddeel van het universum.

Het is een beschaving, die erop uit is om te existeren zonder in verbinding te zijn met de Kracht van het Universum, dus de AL-kracht, of het Goddelijk bewustzijn, of hoe je het ook wilt noemen. Dit is een beschaving, die van huis uit geen vorm heeft, niet in het lichaam gevestigd is, maar gastheren uitzoekt om het bewustzijn van henzelf in te projecteren. Je zou dus kunnen zeggen, dat het een soort parasiet is, een parasitaire levensvorm, die als zodanig zich niet laat zien aan ons maar zich op een hele slimme manier weet te verhullen en ook aanwezig is in heel veel verschillende soorten beschavingen. En de Aarde heeft daar ook mee te maken en het bijzondere van de Aarde hierin is, is dat de Aarde daar een hele centrale rol in heeft omdat het bewustzijn van de mens op deze planeet een belangrijke schakel is in een heel groot experiment. Ja, dat mag ik eigenlijk niet noemen, een heel grote schepping die op gang is gebracht door allerlei andere beschavingen, waaruit de mens is ontstaan. En de mens heeft daar een hele belangrijke rol in, heeft een hele belangrijke betekenis, en is daar ook geïnvaseerd door de archonten. Je zou dus kunnen zeggen, dat de mensheid op dit moment, zonder dat ze het door heeft, althans het grote deel van de mensheid heeft dat niet door, onder controle is gebracht door een interdimensionaal ras, welke zich laat zien via andere rassen, waarin zij ook geïnvaseerd zijn. Dus we worden in een reeks, in een opeenvolging van allerlei lagen, worden we geconfronteerd met archontische rassen.

Jeroen: Op zichzelf zijn ze dus niet te herkennen? Omdat ze steeds in een andere hoedanigheid verschijnen en eigenlijk “in naam” van iemand anders?

Martijn: Ja, vanaf het punt zoals we het nu kunnen waarnemen in het zichtbare lichtspectrum, zouden ze niet een vorm hebben. Zouden we meer van onze oorspronkelijke vermogens kunnen gaan benutten, dan zouden we hen wel degelijk waarnemen als een vorm. Het is alleen in een heel ander tijdsraster, in een heel andere lichtdensiteit. Dus, ja, het is een hele slimme manier hoe ze zich buiten beeld hebben weten te houden.

Jeroen: Zijn ze werkelijk buiten beeld? Kunnen ze niet zichtbaar worden, op geen enkele dimensie of zie ik dat zelf een beetje anders?

Martijn: Ze kunnen wel zichtbaar worden, het hangt helemaal af van wat “zichtbaarheid” inhoudt. Is zichtbaar, dat “zij zichtbaar zijn”, of zijn ze zichtbaar omdat ze waargenomen kunnen worden door de waarnemer, dat is toch wel de vraag. En dat is de eeuwigdurende vraag binnen de wetenschap, natuurlijk, in kwantumwetenschappen, want wat is waarneming en wat is zichtbaarheid, natuurlijk. Maar het is zeker waarneembaar en daar zou je jezelf in kunnen trainen. Dat heeft ook alles te maken met het stukje herkenning en het is niet voor niets dat zij zichzelf onzichtbaar houden, omdat zij heel goed beseffen, dat zodra zij zich in het zichtbare lichtspectrum zouden manifesteren, met andere woorden, we zouden hen waarnemen, met onze fysieke ogen en onze hersenen zouden hen kunnen zien, dan zouden ze daarmee ook een stuk van hun bewustzijn in ons potentiële holografische veld laten zien, waarmee we hen kunnen detecteren en wij hen met een bepaalde wijze, die we op dit moment niet kunnen herinneren, zouden kunnen wegdenken, zomaar plat gezegd.

Jeroen: Duidelijk. Ik zie iemand op de chat zeggen: het ligt daaraan, hoe de ontvanger daarmee omgaat. Het is natuurlijk wel de vraag, of de ontvanger het doorheeft dat die “bezoek heeft”. Maar dat even ter zijde.

Martijn: Maar dat is een hele interessante opmerking, natuurlijk. Want het draait voortdurend om waarneming. En als je waarneming dan weer iets uitvergroot, dan gaat het eigenlijk om het vermogen, vermogen van de waarnemer of waarneemster. Wat kan hij of zij waarnemen? En is dat iets in het fysieke lichtspectrum of is het iets buiten het fysieke lichtspectrum?

 Kijk, de wetenschap op deze planeet heeft natuurlijk geleerd, heeft een aanname, dat er maar een soort werkelijkheid is. En dat is de fysieke werkelijkheid. Dat is de realiteit waarin atomen tegen elkaar aantrillen met een bepaalde frequentie waardoor het sterrenlicht, of het zonlicht of het licht van de lamp van je huiskamer wordt gereflecteerd op de dichtheid van atomen, waardoor dat lichtstraaltje in je lens terechtkomt en via allerlei ingewikkelde processen ontstaat er een driedimensionaal beeld, waarvan wij zien wat onze realiteit is. Dat is de basis aanname van wetenschap.

En nu blijkt, nadat eindelijk de wetenschap toch ook tot een bepaald inzicht aan het komen is op basis van hypotheses, dat er meer realiteiten zijn buiten het fysieke om. En in dat kader betekent dat een enorm grote omwenteling want dat zou kunnen betekenen, dat als we uitgaan van het feit, dat er inderdaad meer realiteiten zijn, dan alleen het fysieke, dat er meer lagen van bewustzijn zijn en dat er meer soorten beschavingen zijn buiten het fysieke. Dus dat schept heel veel mogelijkheden. …

———————————————————————————————————————————

Martijn:… Je zou ook kunnen zeggen dat de mensheid in een heel vergevorderd stadium een super geavanceerd beschaving is geworden, wat gecreëerd is door andere buitenaardse interdimensionale rassen, daar zijn wij de kinderen van. De beschaving is op een gegeven moment geinvaseerd geraakt, geïnfecteerd geraakt door de archontische strijdkrachten en heeft als zodanig een uitschakeling van het supervermogen meegemaakt. Dus dat circuit is voor een groot deel uitgeschakeld. Op dit moment is het zo dat de mensheid in een realiteit verkeert, welke geschreven wordt door een bepaald script en wij ervaren dat als onze “vrije wil”. En het is dus ook onze vrije wil vanuit deze visie. Er is alleen een heel grote invloed gaande in die realiteit. De beschavingen die ons nu bezoeken, de grote allianties, die beschermen ons voor vernietiging. Natuurlijk klinkt het heel raar als je bedenkt wat er allemaal rondom in de wereld gebeurt. Maar ik bedoel met beschermen het volgende: ze zorgen ervoor, dat het bewustzijn van de mens niet nog naar een lagere frequentie gaat als waar we nu al op zitten.

En waarom doen ze dat? Dat doen ze simpelweg, omdat ze onze ouders zijn, zo zou je het kunnen zien. En deze grote beschavingen, die bestaan uit twaalf losse en daarmee ook verbonden, grote buitenaardse superbeschavingen, die hier op de Aarde aanwezig zijn, hebben ons geschapen, hebben ons gecreëerd en het is er alles aangelegen om ons bewustzijn intact te houden. En zij prikkelen ons om wakker te worden, dat de krachten achter de schermen, zeg maar de derde partij, die tegen ons bewustzijn is, dat die voortdurend ingelijnd is op onze onwetendheid dat angst een onderdeel is van een heel groot deel van het oorspronkelijk vermogen. Het alleen op basis van onze referentiekaders en conditioneringen, dat wij het gevoel van angst voortdurend verkeerd interpreteren. Dus je kunt zeggen, dat er een interferentie is gebracht in het interperceptuele vermogen van de mens. Waarmee we de gevoelens interpreteren aan de hand van de kaders, die we hebben meegemaakt in ons leven. En daarom is het zo belangrijk dat als je angsten durft te doorlopen, te doorgronden, kun je angst in de grotere context zien als het supervermogen die bij ons oorspronkelijk bewustzijn hoort. En dat is waar ik over spreek. En dat is ook naar mijn idee, en ik spreek niet eens als Martijn, maar als ook een interdimensionaal wezen, naar mijn idee een kwantumsprong voor ons bewustzijn, als we dat durven af te leggen. Want op een moment dat we dat gaan afleggen, zijn we uit de invloeden van archonten, zijn we vrij om in contact te komen met buitenaardse en interdimensionale beschavingen, onze voorouders. En zullen wij dus ook gaan ontdekken, dat wij in feite ook weer leraren van hen zijn. En dat stuk samenwerking, dat is waar het om gaat. En alle krachten op de Aarde, die op dit moment alle touwtjes in de handen hebben, zijn er gewoon op uit om te zorgen, dat wij die frequenties niet kunnen pakken in ons bewustzijn door voortdurend het hologram van de Aarde te bestoken met heel speciale technologie. Waardoor wij met z’n allen steeds oorlogen en angsten zien en voelen. En daar moeten we vanaf.

Bron: fragmenten uit In conclaaf met Martijn van Staveren over Archons 27 maart 2015

Art: Luis Tamani Thought


Een vol stadion met mensen uit het Safira Sterrenstelsel

(door een actieve brongenoot) Bij het beluisteren van een oude opname uit 2016 werd ik diep geraakt door wat Martijn vertelde over zijn ontmoeting met mensen uit het Safira Sterrenstelsel, een stadion vol met mensen……..Hartverwarmend!! Daarom wil ik dit graag met jullie delen. Voor sommigen wellicht bekend. Dit stukje is hieronder te downloaden. Als ik hiernaar luister kan ik nog krachtiger en dieper de verbinding met jullie voelen en met Al het Leven om mij heen.

(uitgeschreven tekst met dank aan Maya)

Een vol stadium met Safiriaanse mensen die voor de aardemensen zingen

Safiriaanse mensen zijn/komen uit de Siriaanse beschaving. MvS werd door hen met hun voertuigen meegenomen naar een andere wereld. Hij mocht met hen meelopen, aanwezig zijn bij hen. Ze waren ongeveer met 10 mensen aanwezig en nadat ze geland waren gingen ze wandelen in de natuur. Overal waren prachtige kleuren, bloemen en bomen. Er waren geel-bruine bergen en een blauwe lucht. Er was geen zon of sterren te ontdekken. Iedereen genoot van de intense warmte, kleuren en emoties. Het was een upgrade voor het lichaam om de prikkels uit de omgeving te verwerken. Ze liepen door de natuur en via een paar heuveltjes kwam ze in een dorp, in een klein stadje en ze zagen een enorm gebouw van ‘glas’, dat honderden meters lang was met enorme torens die eruitzagen als glas. Toen ze dichterbij waren zag M dat het glas bestond uit …………levende wezens (niet goed te verstaan). Het glas bewoog toen zij eraan kwamen. Hij vroeg aan Le’eihla, die hem begeleidde, of ze het gebouw in gingen. “We gaan hier… gaan we naar binnen” zei ze. Ze kwamen bij een hele grote poort van glas en van daaruit kwamen ze in een hele grote hal. Terwijl hij de hal in liep, voelde hij een enorme energie, een kracht – die voelen wij hier ook als we met elkaar zijn. Je wordt helemaal geuploded door het veld en je krijgt kippenvel als je zo door die hal loopt die zo immens groot is. In de hal waren allemaal pylonen van goud, met gouden strepen erin, lichtbollen  geel en goud en je voelt als je langs de pylonen loopt dat de pylonen zeggen: whoeeee…. whoeee…………whoeee….. (soort uitademing met een diepe zucht).

Ze liepen door de hal met al die pylonen en komen aan bij een 2de poort. M keek om naar Le’eihla en vroeg of ze daar doorheen gingen. En ze zegt: “hier gaan we in”. M loopt daar doorheen en ziet een ongelooflijk groot stadium in dat grote glazen gebouw met een soort kristallen gewelf met ontzettend veel mensen. Hij loopt daar naar binnen en hij voelt het nu weer nu hij het vertelt, en ze zegt: “deze plek is voor jou”. Hij gaat op die plek zitten en hij voelt een immense kracht………… Hij ging zitten en in dat moment start het zingen van ál die groepen. Tienduizenden mensen gingen tegelijkertijd zingen op een manier die wij helend zouden kunnen noemen. En het is zó ontzettend mooi dat hij in huilen uitbarstte. Zijn lichaam golfde, want zijn lichaam kon het niet eens verdragen en hij liet het maar gewoon gebeuren. Het was puur extatisch! Hij huilde want het was zo ontzettend mooi. Hij weet niet hoe lang het geduurd heeft maar hij denkt ongeveer een half uur. Het was fantastisch! De mensen die er ook zaten…………. Wow……………. En toen het klaar was, afgelopen was, vroeg ik… zei ik tegen Le’eihla:”goh, dit zullen alle mensen op de aarde ook een keer moeten horen”………… (niet te verstaan)……….. En toen keek ze me aan en ze zegt: “op deze plek komen wij bijeen om voor alle mensen op de aarde te zingen. Te zingen voor ons, achter……… niet te verstaan………… vanuit zoveel kracht. Zo wordt er dus ook geobserveerd in klank, in frequentie en vanuit liefde en kracht, als………………. Bepaalde regels en kan het ook zo, dus stem je af. Daarna wordt er een muziekstuk opgezet met de tekst van Ghandi die de kracht heeft die hij toen gevoeld heeft.

************************************************************************************

Het muziekstuk wat Martijn laat horen is ook te vinden op youtube. Zie hieronder.

https://www.youtube.com/watch?v=wPlCA1SHouI

Ghandi schreef de prachtige tekst van het muziekstuk:

I offer you peace.
I offer you love.
I offer you friendship.
I see your beauty.
I hear your need.
I feel your feelings.
My wisdom flows from the highest Source.
I salute that Source in you.
Let us work together. For unity and peace.”

Foto: avond impressie van een Manuas stadion in Brazilie


Dogon-volk: Legende van Sirius sterrenstelsel

Het Dogon-volk (Mali, West Afrika) met wie de Franse antropologen Griaule en Germaine Dieterlen in de jaren dertig en veertig samenwerkten, hadden een systeem van tekens dat in de duizenden liep, inclusief ‘hun eigen systemen van astronomie en kalendermetingen, berekeningsmethoden en uitgebreide anatomische en fysiologische kennis”, inclusief geneeskunde.

De belangrijkste spirituele figuren in de religie waren de Nummo / Nommo-tweeling. Volgens Ogotemmêli’s (wie zelf de stamoudste was en zijn kennis met de Franse antropoloog deelde) beschrijving van hen waren de Nummo, die hij ook wel de Slang noemde, amfibieën die vaak werden vergeleken met slangen, hagedissen, kameleons en af ​​en toe de zoogdieren luiaards (omdat ze langzaam bewegen en een vormloze nek hebben). Ze werden ook beschreven als vissen die op het land kunnen lopen; als ze aan land waren, stonden de Nummo rechtop op hun staart. De huid van de Nummos was voornamelijk groen, maar net als de kameleon veranderde hij soms van kleur. Soms zou de huid alle kleuren van de regenboog hebben.  

In andere gevallen werd naar de Nummo verwezen als “Water Spirits”. Nummo worden beschreven niet als mannelijke of vrouwelijke wezens, maar als androgyne wezens met kenmerken van beide seksen.  

 Ze werden voornamelijk gesymboliseerd door de zon, een vrouwelijk symbool in de Dogon traditie. In de Dogon-taal had de naam van de zon (‘nay’) dezelfde wortel als ‘moeder’ (‘na’) en ‘koe’ (‘nā’). Ze werden gesymboliseerd door de kleur rood, een vrouwelijk symbool.

In de eerste instantie waren de meeste wezens in de wereld, volgens Dogon, androgyn. Steeds waren er tweelingen geboren en daardoor was er balans in dualiteit. Maar de eerste wezen, die geboren was, was al vanaf zijn geboorte alleen, geen tweeling. Hij werd genoemd “een bleke vos” en soms een ‘jackhals’. Zijn “niet-tweeling” geboorte en ook alle daden, die “de bleke vos” zou hebben uitgehaald waren de eerste tekenen van de verstoorde balans in deze wereld.

De kleur wit symboliseert het mannelijke. Een van de belangrijkste festivals bij Dogon heet Sigui (klinkt als ‘Sigi’) festival en is verbonden met het mannelijke. Het wordt gehouden eens in de zestig jaar en wordt geassocieerd met de dood en herschepping op Aarde. Het hart van het festival is de viering van de volle rotatie van de ster Sirius B, de witte dwerg, rondom Sirius A. Het is een mysterie, hoe het volk van Dogon aan hun kennis kwam over deze ster, die pas veel later met geavanceerde telescopen ontdekt was.

De Dogon-religie was gericht op dit verlies van tweeling- of androgynie. Griaule beschrijft het in deze passage: “De meeste gesprekken met Ogotemmêli gingen inderdaad grotendeels over tweelingen en over de behoefte aan dualiteit en de verdubbeling van individuele levens. De acht oorspronkelijke voorouders waren eigenlijk acht paren … Maar na deze generatie werden mensen meestal alleen geboren. De Dogon-religie en de Dogon-filosofie spraken beide over een kwellend gevoel van het verlies van oorspronkelijke tweeling-zijn. De hemelse machten zelf waren tweeledig, en in hun aardse manifestaties kwamen ze constant in paren …” (uit Griaule, Marcel (1970) [1965]. Conversations With Ogotemmêli: an Introduction To Dogon Religious Ideas.)

Hier zijn enkele opmerkelijke begrippen en vertellingen van Dogon, vastgesteld ook in hun tekeningen:

 • De planeten in ons zonnestelsel om de zon draaide, dat Jupiter vier manen en Saturnus ringen had.
 • Het startsein voor het Sigui-festival zou bepaald worden door de uiterst kleine en zware ster Po Tolo (‘Digitaria ster’) die in 50 jaar tijd een ovale baan beschrijft om de heldere ster Sigi Tolo (‘Sigui ster’ = Sirius).
 • In deze kleine en onzichtbare ster (het ‘Ei van de wereld’) zou de kiem en de oorsprong van alles besloten liggen.
 • Het zou tegelijk de meest zware ster (480 ezelsvrachten!) alsmede de allerkleinste ster (niet groter dan een ossenhuid!) in het universum zijn.
 • Ondanks haar baan om Sirius zou zij tevens de spil van het universum zijn waaromheen alles draait. Naast de ster Digitaria zou er nog een derde ster in het spel zijn: de ster Emme Ya Tolo (‘Sorghum Vrouw ster’) die ook in 50 jaar en op 90 graden afstand van Digitaria een wat grotere ovale baan om Sirius beschrijft.  
 • Deze ster, viermaal zo licht als Digitaria en groter in omvang, heeft zelf ook weer een begeleider Nyân Tolo (‘Ster der Vrouwen’).
 • Po Tolo is ‘De ster van een diep begin’. Po Tolo is de eerste van alle sterren; het was geboren nadat de Po (galactische kern) zijn taak heeft volbracht. Po Tolo wordt gezien als een tweeling van Po, wat betekent, dat zwarte sterren als Sirius B zich gedragen praktisch gelijk aan Zwarte gaten (Black Holes)
 • Po betekent “zaadjes”. Po is ook “Het Ei van de Wereld”) genoemd. Dogon beschrijft de Po als het kleinste element van de wereld, ze zeggen, dat het is “onzichtbaar en in het centrum”. Het draait en verstrooit deeltjes van materie in een melodieuze en lichtgevende beweging, maar blijven zelf ongezien en ongehoord (= frequenties!).
 • De Dogon zeggen, dat Amma (= het bewustzijn van de schepping en van alle wezens) heeft zijn “woord”, eigenlijk zeven woorden, in de Po geplaatst. Het maakte het tot “een beeld van de schepper” en “de baarmoeder van Amma”.
 • Plotseling barstte de Po los en werden acht nieuwe zaden gecreëerd. Amma plantte deze zaden in zijn ei nabij de sleutelbeenderen van de Po. Met deze acht zaden was Amma van plan acht hemelse wezens te creëren – vier mannelijke en vier vrouwelijke. De Dogon noemden deze wezens de Nommo Anagonno, het best vertaald als ‘Het woord (Nommo) dat de vis-mens werd’ (Anagonno). De Nommo zijn de eerste wezens die door Amma zijn gemaakt, en het zijn amfibische hemelse wezens. De Nommo komt overeen met de Kemetic van oude Egypte –  Khem-Anu.
 • Deze acht wezens zouden Amma’s perfecte schepping worden. Als zus en broer en toch man en vrouw, zouden de vier vistweelingen elkaar vruchtbaar, compleet en gezegend maken met hemels geluk en vervulling. Een van de mannelijke tweelingen – Ogo (de Kemetic Set) – werd echter ongeduldig terwijl hij wachtte tot zijn vrouwelijke tweeling rijp zou worden. Ogo besloot in opstand te komen bij Amma. Hij sprong uit zijn hemelse baarmoeder en stal delen van zijn eigen placenta. Hij begon toen met het creëren en pro-creëren met zijn eigen placenta in een poging zijn eigen kleine wereld opnieuw te creëren. Zijn gestolen placenta werd onrein en zijn daden verstoorde de goddelijke orde van Amma. De Dogon zeggen dat onze zon – die ze Nay noemen – de gestolen placenta is, en dat planeet Aarde de rebellenwereld is die door Ogo is opgericht.

Bronnen: FACTOR MAYA: Dogon Tribe: Legend of the Sirius Star System

Dogon people – Wikipedia

Sirius en de Dogon – Stichting Skepsis

West African Traditional Music – Dogon Tribal Dance  https://www.youtube.com/watch?v=eehp2rbv9n0

Dogon tribe & the Sirius mystery  https://www.youtube.com/watch?v=kzQ3lmB8_pU

Pictures of mali – dogon 2 (travel-pictures-gallery.com)