Het scheppigsveld van de Ana Shay Hi

… De Council van El ra’a bestaat echt. Het is niet iets waar wij op dit moment van alles mee gaan doen en kunnen doen. Het zijn de Hogere Pleiadische bewustzijnswezens. Het is een bewustzijn wat heel groot en krachtig is, wat 100% humanoïde is en daar is een mens van deze Aarde gewoon bij betrokken. De Council van El ra’a is een belangrijke groep humanoïde wezens die onvoorstelbaar veel werk heeft verricht en nog steeds meekijkt naar wat er hier op de Aarde gebeurt. En het lijkt me goed om daar eens met elkaar naar te gaan kijken in onszelf, niet naar buiten. We blijven bij onszelf, dat is de uitdaging hè, want we zullen nog voor veel beproevingen komen te staan in onszelf. Met de aandacht in onszelf kijken wat er achter deze energie in onszelf ontstaat, achter de klank van de raad van Pleiadische Wezens. En het zijn gewoon normale mensen, mensen zoals jullie en ik en daar zijn we wel mee verbonden. Dat is dus niet de Galactische Federatie. Ze channelen ook niet, ze geven geen boodschappen door via channelings. Als er boodschappen zijn dan komen ze die gewoon zelf brengen.

Dit schilderij wat hier hangt (zie foto boven) het blauwe met gouden wezen van Asma, dat is lastig om daar iets over te zeggen want dan ga ik classificeren en jullie weten hoe ik daar over denk. Deze beschaving zoals het zich hier toont, is de beschaving van de Ana Shay Hi, en dat is een beschaving die een deel zijn van de Masterraces van El ra’a en de El ra’a beschaving is een menselijke beschaving, gewoon humanoïde, maar komt voort uit de Oorspronkelijke Wereld, dat noem ik de kosmos. De kosmos is het levende hologram en universa zijn delen van de kosmos. Dus de kosmos waar de Ana Shay Hi vandaan komen, dat is een Oorspronkelijke Wereld, die is 100% organisch, trilt dus, resoneert, vormt, geeft expressie aan wat er dus in dit geval door de Ana Shay Hi van binnen wordt ervaren als Godswezens. Zij spreken de taal in zichzelf van creatie van Schepping. Wat er binnenin ontstaat wordt buiten zichtbaar. Het zijn Masterraces – ik wil het eigenlijk direct weghalen en tegelijkertijd is het ook geheel kloppend – want wij denken bij een Meester iets als verhevens, maar een Meester is eigenlijke een Zelfcreator. Vandaar ook dat wij allemaal Meesters zijn en ons Meesterschap gaan wij weer terughalen. Zij zijn een beschaving en dat is de enige beschaving die dat zover heeft volbracht, zij zijn de enige beschaving uit de meester creërende zelfscheppende rassen die het hele universele bewustzijn van de Aarde, zoals die zich op dit moment voordoet, volledig, helemaal inzichtelijk hebben gemaakt, dus inclusief alle manipulaties, inclusief alles wat verborgen zou moeten blijven. Zij zijn de enige beschaving die alle mogelijke uitkomsten op basis van 7 miljard mensen, die elke nanoseconde 4 Miljard scenario’s aan keuzes voorbij krijgen, alle uitkomsten daarvan volledig in beeld hebben weten te brengen. Ze hebben dus de code achterhaald van de manipulatie.

De Ana Shay Hi is een heel mooi ras en heeft die hele code zoals zij dat hebben begrepen gezien, hebben ze opnieuw gecreëerd, ik zou bijna zeggen nagebouwd, maar dat is het niet, hebben ze opnieuw gecreëerd. Ze hebben het hele softwareprogramma van de schepping helemaal opnieuw geschapen, met de visie van de Schepper erin, de visie van Verbondenheid. Dus de taal van wat we in de Avatarfilm zien, hoe alles met elkaar leeft en functioneert, dié kracht zit daar dus in. En wat ze hebben gedaan is dat hele veld, ze hebben het hele veld door het hologram heen gelegd – wat wij dus nu ervaren als deze werkelijkheid – gesynchroniseerd, over elkaar heen, door elkaar heen. En de reacties uit dat veld, dat is het veld waar ik wel eens over heb verteld. Het Scheppingsveld wat reageert op het moment dat er wezens zijn die in dat hologram leven van de manipulatie en het vastgestelde uitkomstensysteem, dat het veld van de Ana Shay Hi dat dat reageert, dat is dus eigenlijk een scheppingsveld dat gaat reageren op de perceptiewijziging, de manier waarop een wezen kijkt en daarbij de Kracht in zichzelf gaat erkennen, dus de moeite neemt om dus eens echt onder een boom te gaan zitten en dit niet verborgen houdt, deze kennis in zichzelf, dus erkenning geeft aan zichzelf. Dus het is niet alleen binnen in jezelf, als mens hier op de Aarde dat je het weet dat je die Kracht in je draagt, maar dat je dus ook erkenning geeft op jouw manier in dit hologram dat je er bent.

IK BEN HIER! Ik herken deze Kracht in mijzelf. Jullie zijn ook hier, dat maakt waarom wij dus hier allemaal zijn.

Het ontwaken, wat wij dus ontwaken noemen, heeft daar mee te maken. Er gebeurt iets in je leven waardoor alles verandert. Je aandacht gaat naar iets anders. Het veld gaat tegen je spreken. Maar vergeet nooit dat dat ontstaan is doordat jij begon te spreken, doordat hij anders begon te kijken. En die interactie is zó ontzettend groot, het is zelfs de aanvliegroute. Dus het is een trillingsveld, het is puur energie. Het is informatie, puur energie, dat de andere beschavingen die de Aarde ook bezoeken binnen vliegen met hun bewustzijn via dat veld. Dat is een heel groot energetisch constructieveld. En dat is wat ik achter Asma zie staan, uitgebeeld in een prachtig wezen met allemaal gliefs en symbolen wat hier (schilderij) wordt uitgebeeld. Op een bepaalde manier staat het hier. Alles is trilling! Wij proberen met een beeld te begrijpen wat we zien maar terwijl je hiernaar kijkt, net als dat je naar muziek luistert, is dit informatieveld hier aanwezig, omdat jij het hebt gezien. En dit informatieveld dragen wij dus allemaal in ons. En als wij dus naar deze aarde kijken, nu waar we leven en waar we zien hoe ontzettend veel dingen er allemaal opgepoetst mogen worden – oppoetsen dat klinkt heel anders dan dat wij de problemen moeten oplossen, want als je problemen moet oplossen dan ligt hij wel op je schouder – want met elkaar de Aarde veranderen (Martijn wrijft in zijn handen) phoe, klus hoor! Nee we gaan het oppoetsen, eerst in onszelf, ons eigen licht hier binnenin zichtbaar maken. Terugkeren hoever we verwijderd waren van ons eigen Licht door allerlei valse lichten – vals, andere ideologieën, terug naar onszelf. We poetsen ons eigen Licht hier op (hart), we maken het zichtbaar in onszelf en vervolgens gaan we met onze aandacht kijken naar de wereld wat hierin plaatsvindt en we richten onze aandacht op die thema’s binnenin onszelf richten we ons op de thema’s in de wereld en daarmee gaan we door het Veld van de Schepping waar de Ana Shay Hi dus heel hard aan hebben gewerkt, niet op de manier zoals wij dat kennen – het is een heel ander concept van denken- het valt gewoon buiten de capaciteit van de mens nu wie wij zijn, maar in dat Veld werken wij en dat is gewoon het Godsveld, het Scheppingsveld. En worden op dit moment bezocht, eigenlijk al heel lang, want dit veld is er eigenlijk al lang, worden we bezocht door alle beschavingen via die route. Naar Asma toe: “ik vind het erg mooi gemaakt, heel bijzonder!” (duidt op het schilderij).

Ik was een jaar of 38 toen ik voor de laatste keer echt fysiek ook nog contact met ze had, heb ik 3 menselijke wezens van de Ana Shay Hi ontmoet, heel groot, passen niet eens in deze ruimte. Dus dat is heel apart om in grootte te praten, terwijl het eigenlijk niet om grootte gaat. Ik ontmoette hen zo maar helemaal uit het niets. Ik was ergens aan het wandelen, ik liep ergens gewoon, heel eenvoudig, en ineens kwam er één grote lichtflits waar ik, ja, ik schrok niet maar het raakte iets……… de lichtflits gebeurde precies zó dat er iets in mijn systeem, een soort reactie kwam waardoor mijn neurologisch veld veranderde. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. En ik zag een lichtflits met een heel groot zilver metaalachtig voertuig daarin. Het hing stil in die, ik noem het maar een soort wolk. Het was eigenlijk geen wolk maar het waren meer een soort van watten, het was een hele vaste vorm. Het was geen mist of zo maar het waren watten. En ik kijk daar naar en het was misschien een afstand van pak hem beet van hier naar de kroeg (duidt op de ruimte naar de tap toe wat zo’n 6 meter is) en ik kijk ernaar en ik ruik ook de lucht van het schip, van het voertuig. En aan de zijkant van het voertuig daar gebeurde iets, daar draaide iets, dus niet een deur opdraaien, maar er draaide iets in de energie en daar kwamen ineens met een soort van schuifbeweging, kwamen daar zo naar buiten heel soepel, totaal niet zoals wij zelf lopen, als een bionisch lichaam dat geen gewrichten kent, kwamen daar 3 wezens uit, helemaal in prachtig mooie kleding – niet kleding zoals wij dat kennen, ook geen stof, geen materie, het was eigenlijk kleding uit energie. En ze staan daar, zo’n beetje deze gezichten (wijst naar het schilderij) met ook al die gliefs aan de zijkant helemaal door naar de kleding naar de zijkant, helemaal, en ik kijk naar hen, en het gebeurde allemaal heel snel wat ik nu beschrijf. Het is niet van flits, wolk, deur open, het was voem, in een halve seconde, voew! En in dat moment dat ik naar hen kijk, word ik letterlijk zoals ik nu zeg, overmand door een diepgaande emotie, omdat ik werd waargenomen. Het was zó krachtig, op dat moment barstte ik zo ongelooflijk diep in tranen uit, dat de kracht, de Force, volledig door de waarneming van hen bij mij helemaal, in dat moment finaal helemaal openging. En mijn lichaam kon het gewoon niet handelen. Mijn lichaam zei letterlijk: “ik kan dat niet aan, ik ben ziek”! Mijn lichaam gaf dat signaal aan, kon dat niet, de explosie van binnenuit kon niet op een plek komen! En ik kon geloof absoluut dat ik op dat moment koorts had en dat het inderdaad zwaar griep was. Maar de kracht was zó sterk dat het lichaam bleef staan. En ik stond zo oog in oog met hen en mijn ogen zijn helemaal ………Daar zie je, zoals jij dat hebt gemaakt met allemaal kleur daarin, is het ook, en het is helemaal ingebed in blauw. Heel groot Blauw! En terwijl ik dus in die ogen keek, en helemaal in een diepe uitspattende energie was van alleen maar emotie – dus misschien kun je je voorstellen hoe een heel diepe emotie voelt dat je niet meer je huilen kunt inhouden – en dan probeer je het nog even dan……(geluid niet te beschrijven) en daar komt ie, en dat moment bleef constant hetzelfde. Het was misschien 10 keer krachtiger dan wat wij hier op de Aarde kennen. Het bleef staan, dus het was een volledige bewustzijnsstaat. Het nam niet af, het nam me niet over……ik was het! Ik als wezen was die staat van bewustzijn. En terwijl ik in die wezens hun ogen keek, was het letterlijk, letterlijk dat was het, dat ik in hun ogen de Aarde zag. Ze zonden hun informatie naar mij toe. Dit is wat er gaande is, wij zijn hier! Dit is wat er is, dit is wat er is. Dus de Aarde, het zien van de Aarde in al haar schoonheid en pracht, zag ik in hun ogen. Als je zegt een gesprek met God, dan is dat een gesprek met God! Als je zegt een gesprek met God, dan is dat een gesprek in jezelf naar binnen. In gesprek met God is niet iets externs, het is een Kracht. Het is een Kracht en omdat ik het bij die wezens kon zien, voem, en ook de blik ervoer, de energieoverdracht ervoer, was ik het zelf ook. En het was zó immens groot, dat ik zag, dat wat er ook gebeurt in deze wereld, wat er ook gebeurt in deze matrix, dat is heel niet eens relevant.

Wij hebben zo diepgaand iets anders daar doorheen geschapen, zó krachtig, dat we vooral niet op onze lauweren moeten gaan zitten en denken: oh, het is al opgelost, er is al een andere oplossing voor- want wij zijn zelf de schakelaar hierin, wij zijn de schakelaar met onze gemoedstoestanden, maar ik kreeg zo duidelijk te zien, dat zonder enige vorm van claimen, zonder enige vorm van dit hebben wij gemaakt het is van ons, helemaal niets, het werd gewoon getrakteerd, zichtbaar gemaakt en met een hele diepe onderbouwing aan         Ik wil maar zo zeggen, ze lieten me dit pakket informatie zien en vervolgens als een harmonica viel er onderuit, wat er allemaal is gedaan, geschreven door andere beschavingen. Dat is zó immens groot, dat is zó immens bijzonder! Ze lieten mij iets heel moois zien en dat wil ik echt met jullie delen. Zij lieten zien dat dat überhaupt die creatie en die schepping, gecreëerd en geschapen kon worden door de aanwezigheid van de visitatie, visitatiegroepen, wezens die in deze matrix van controle en manipulatie binnen zijn gekomen en al het leed zijn gaan ervaren die in deze werkelijkheid hier aanwezig is, ook gedaan om het leed in jezelf op te ruimen wat er in een andere tijd is ontstaan, dat door die visitaties, doordat er bewustzijnswezens hierbinnen zijn gekomen, zij het dat hele onderzoek zo hebben kunnen verrichten en dat het ook zichtbaar is geworden voor hen doordat wij er zijn! Dus de camera die van binnenuit in het veld aan gaat door jou, door jou als reiziger. En daarbij was geen sprake van dankbaarheid. Niet! Dat is een menselijke perceptie. Er was geen sprake van dankbaarheid maar van een diepgaande verbondenheid waarin elkaars kracht in gelijkheid werd gezien en waarbij de kracht in elkaar ook werd gezien als van elkaar. Zo groot is dat bewustzijn.

En ik weet niet of jullie in de gaten hebben gehad van wat er is gebeurd met de raketlancering met Noord-Korea?……………., dat in Hawaï de alarmsystemen afgingen. En als jullie weten hoe groot, hoé groot het beveiligingssysteem is van Hawaï, dat tussen Aziatische landen in licht en Amerika. Het is het meest geavanceerde beveiligsysteem ter wereld, het kent geen……? Is ongelooflijk geavanceerd en vervolgens is er een verschuiving van bemanning die in die groep zit, tijdens een lunchpauze, en dan is er 1 man geweest die heeft met zijn ellenboog, het meest geavanceerde systeem ter wereld een schakelaartje omgeklikt, waardoor heel Hawaï een alarmsysteem kreeg waarin, nog eens extra systemen gekoppeld zitten van dat het dus echt een dreiging is, dat ging dus allemaal aan, dat heeft dus……keer aan en toen ging het uit. Wat ik ermee aan wil geven is dit. Voor een heel groot deel mogen wij beseffen dat er nu dingen gebeuren op de Aarde, dat zijn reacties uit observaties van andere beschavingen en die beschavingen kunnen alleen maar hun reacties geven door hun waarneming als dat veld, waarin dus iets gebeurt, niet meer is uit de matrix van de Draconiërs. Er is dus iets aan het verschuiven door menselijk bewustzijn, dat het veld niet meer de matrix is van Draconiërs maar dat het het Veld is van de Schepping dat er doorheen ligt. En er is iets gebeurt want er zijn echt raketten afgevuurd. Er zijn echt kernraketten afgevuurd! En die echt gewoon uit de lucht verdwenen, weg – ja van Noord-Korea. Ik heb daar heel diepliggende informatie over, en dat is nu niet zo belangrijk. Ik heb daar op een gegeven moment ook iets over gezegd tegen Guido van Wanttoknow, een tijdje geleden, en toen was hij zo diep geraakt en gefascineerd en toen heeft hij daar ook een artikel over geschreven. Maar goed, wat ik wil aangeven is dit, er zijn ook andere kansen. Er zijn andere mogelijkheden en dat is gebaseerd op ons bewustzijn, niet op dat van een ander. Er lopen andere hologrammen nu door dit veld heen en het is aan ons of we die kracht kunnen zien. En die beschaving de Ana Shay Hi die ik daar heel duidelijk en diepgaand in heb aangekeken, waarbij er een transmissie heeft plaatsgevonden van hartskracht naar hartskracht, die is zó ontzettend immens zo onvoorstelbaar immens dat op het moment dat ze weggingen met dezelfde beweging waarin ze zichzelf lieten zien, die ze ook lieten weten dat het klaar was, het was afgerond, ze vloeiden weer naar binnen en op het moment dat ze naar binnen vloeiden was er alsof er een soort van sieraad werd getoond in de energie, een sieraad, en dat sieraad werd weer ingepakt, zo zoals ik het nu vertaal. En in dat moment voelde ik het sieraad dat werd ingepakt voelde ik in mijzelf ook weer helemaal naar binnen trekken. En ik schrok, en terwijl ik schrok besefte ik dat dié Kracht, die Levenskracht, een lamp van 50 miljard watt pure kracht, ineen keer terugging naar een fietslampje van 5 watt, doordat de observatie verdween. Op dat moment was ik zó intens verdrietig, dat ik op de Aarde ben, en dat voertuig dat was één grote lichtflits en het was, en ik was zó intens verdrietig en toen voelde ik van, ik hoef helemaal niet verdrietig te zijn! Ik mag gewoon blij zijn dat ik getuige ben als Bronwezen om te zijn in zo’n immense galactische toestand, die zijn  weerga niet kent, die gevolgen heeft voor alle andere werelden, andere universa en dat ik dat mag meemaken en dat ik daarin vrijuit, zo’n stukje, vrijuit over kan spreken met andere mensen, die ook reizigers zijn. En dat maakt mij heel blij en toen wat het verdriet ook weer weg.

De Ana Shay Hi is een enorme beschaving, heel groot en hebben ook echt technologie, niet zoals wij dat kennen extern, maar ze hebben immers technologie dat van binnenuit wordt gecreëerd en dat is zó immens, als je hun ruimteschepen ziet zoals wij dat noemen. Het is groot, het is enorm!

En ze zijn dus niet van een Galactische Federatie, ze channelen niet, niks, omdat de channelings lopen door de matrix van controle en worden omgebogen in passieve reacties van mensen. Deze boodschap die ik van hen heb ontvangen en waarbij ik zelf met mijn eigen kracht kon communiceren, dat deel ik hier met jullie vanuit openheid waarbij met nadruk en klem aan jullie verzoek om dus niet te geloven dat nu alles geregeld is want het is gebaseerd op jouw beslissing waar je in meegaat. Laat je je pakken door de reflexen en de gedachten naar buiten of naar binnen, die beweging.

De Ana Shay Hi is een frequentie die in het informatieveld van het Bronveld zit, zij die kwamen zonder te zien en hun aanwezigheid achterlaten voor altijd. Dat is wat het betekent. Dit heet een betekenis, maar let op, het is niet een betekenis van hier, het zijn de woorden. Het is een diepgaande resonantie, dat is het. En de El rah el beschavingen, zijn de beschavingen die helemaal niet verder geëvolueerd zijn dan andere. Het zijn wij in de kern ook gewoon zelf, want wij kunnen zomaar zelf een wezen zijn uit dat veld die een reis heeft gemaakt in de Avatar om hier te komen. Dus dat kan nu zomaar zijn dat je daar eens beelden of gevoelens of daar dromen over krijgt. Maar let ook op dat het veld van de Ana Shay Hi wat ons veld nu gezamenlijk is, ook dingen gaat tonen aan je. Het wordt zichtbaar, je wordt gezien. Je loopt ergens en er fiets iemand voorbij met een tas, let op wat er op die tas staat. Let op, want de signalen gaan op een heel bijzondere manier komt het naar je toe. De radiozender die je per ongelijk net even op de verkeerde zender zet en daar precies wordt een zin gezegd die je denkt. Wat? Dat is het! Dus het zijn verschillende velden die dus daarin functioneren maar hoe krachtiger je daarin durft te kijken, hoe sterker de reactie uit dat veld ook komt. Er zijn ook veel vertakkingen he, want het is niet zo statisch zoals ik het nu zeg. De Arcturianen zijn nauw verbonden met de Ana Shay Hi. Achter de klanken en de beelden die ik aan jullie meegeef en achter mijn informatie en kennis kun je in jezelf daarbij iets voelen. De informatie, geometrie is in beweging en het is allemaal informatie, en ik spreek het ook uit als Godswezen van binnenuit naar jullie toe. Wat een job he!

Bron: uit de bijeenkomst van Martijn van Staveren en Asma Toet-Achkroune van januari 2018 in Gemert


MANIFEST VAN VRIJ BEWUSTZIJN

Dit manifest (uit 2015) kwam ik vandaag tegen in een van de bewustzijnsgroepen die ik in het Russisch volg. Het heeft zoveel raakvlaktes met wat wij ook voelden, toen wij het over Manifest hadden. Daarom wou ik het graag met iedereen delen. Als je ingelogd bent, kun je ook jouw reactie geven.

MANIFEST VAN VRIJ BEWUSTZIJN. Deel 1

 – We zijn geesten, één met de Schepper, kinderen van Moeder Aarde, de Kosmos vol met sterren en het hele Universum. We vragen de Vader / Schepper, onze hogere aspecten, voogden, mentoren en leraren om volledige bescherming over ons te creëren en een beschermd communicatiekanaal tussen ons allemaal te activeren voor het hoogste goed, op de meest gunstige manier.

We beseffen onszelf als een deel van het verenigd Geheel, puur, vrij, onbeperkt bewustzijn en handelen uitsluitend op basis van het hoogste evolutionaire voordeel van alle levende wezens en individuele cellen van de Schepping, waarbij we ons ontwikkelen als een verenigd, multidimensionaal en veelzijdig organisme, het stralende Geest van het Universum.

We vragen je om onze kristallen te zuiveren van kwaadaardige programma’s, ze te activeren en te synchroniseren met het ware kristalrooster van Moeder Aarde en in elk van hen het volgende manifest te schrijven, waarvan de implementatie van de punten begint vanaf het moment hier en nu, zich verspreidt in alle dimenties, tijden, varianten en rassen, voor zover mogelijk en nodig, gebaseerd op de bereidheid en helderheid van de deelnemers, evenals met de zegen van hun Hogere Aspecten, mentoren en leraren, en uitsluitend volgens de universele regel ‘breng geen schade aan”:

1. Wij, de zielen die bevinden zich in de bewustzijnsvelden van deze planeet, het zonnestelsel, de Melkweg en het universum, wenden ons tot onze voorouders, Scheppers, voorlopers, kin en clan-aspecten, kristallen en stellaire beschavingen die uitsluitend creatieve motieven hebben en puur zijn. En intenties, om een ​​gemeenschappelijk evolutieproces en Creatie-proces te realiseren. We vragen jullie om deze boodschap te accepteren en te verspreiden over alle informatievelden van dit en andere universums, en om dit programma ook op te nemen op elk mogelijk kristal en in elke cel van het bewustzijn die in staat is om dit signaal van hulp en de verklaring van onze onafhankelijkheid te ontvangen, en ze verder verzenden via de kosmische neurale netwerken. Deze oproep is voor alle beschavingen die ons bekend zijn, inclusief de Pleiaden, Sirius, Aldebaran, Andromeda, Rigel, Orion, draken, engelen, aartsengelen, mentoren, leraren en bewakers van clans, evenals voor alle voor ons tot nu toe onbekende incarnaties.

2. We zijn ons bewust van de invloed van negatieve, technogene, magische, technomagische en andere parasitaire en destructieve systemen, en we verbieden hen hun invloed op ons verder uit te oefenen. We verklaren onze onafhankelijkheid, vrije keuze en de onschendbaarheid van onze wil binnen het kader van de wetten van dit en andere universums. We benadrukken onze vrije wil en vragen om vrijheid van handelen in onze realiteit te bewerkstelligen – om een ​​nieuwe tijdlijn op te bouwen op basis van vreedzame en constructieve interactie. We eisen om ons een keuze te geven van die de realiteit waarmee ons vrije bewustzijn en onze innerlijke staat resoneren volgens het principe “gelijke naar gelijke”!

3. We eisen en staan ​​toe om alle beschermingen en beperkingen die van toepassing zijn op het voorouderlijke en kosmische geheugen van ons te verwijderen, die nu kunnen worden verwijderd zonder de mentale en fysieke gezondheid te schaden, en om de ware aangeboren vermogens van ons lichaam en oorspronkelijke DNA te activeren. We vragen jullie om de invloed van alle parasitaire en ons onderdrukkende bewustzijnssystemen bij ons te verwijderen, of het nu gaat om grijze, reptielachtige, draken-, insectoïde, aardse en onaardse speciale diensten, de media, evenals geheime, massonische, magische en demonische ordes en alle andere conglomeraten die zich inzetten voor het tot slaaf maken van de mensheid in het algemeen en haar individuele cellen in het bijzonder.

We vragen dat deze systemen geïnformeerd zullen worden over onze uitdrukkelijke wil en elke verdere invloed van hun kant te stoppen, en ook om alle contracten te verbreken die ons binden, indien aanwezig, die werden verkregen door middel van misleiding, geweld, waanideeën of in een staat van emotionele instabiliteit. Elke invloed zonder onze medeweten of door bedrog / misleiding is verder verboden. Alle contracten, geloften en beloften die door ons zijn ondertekend of gegeven in een staat van emotionele opwinding, waanvoorstelling of bedrog verkregen, worden hier en nu geannuleerd en branden in de oven van het Universum.

We doen ook een beroep op de hogere fractals van deze beschavingen en vragen hen om ontwakende aandachtsstralen op hen te richten om hen allemaal te herinneren aan hun goddelijke essentie en doel, om hen uit hun aardse slaap te halen en, indien mogelijk, terug te sturen naar hun thuiswereld, waar hun evolutie vruchtbaarder zal worden. We weigeren deze systemen te bestrijden en spreken onze intentie uit voor een vreedzame oplossing van de situatie.

4. We halen onze energie uit alle parasitaire systemen, alle egregoren** van de aardse matrix, alle leraarssystemen die de vervorming en slavernij van het vrije denken met zich meedragen. We halen onze energie uit de egregoren van oorlog, honger, armoede, gebrek, angst, depressie, zelfmoord, apathie, olie en financiële slavernij. We vragen jullie om vreedzame en constructieve alternatieven te bieden voor deze egregoren, waarvan de overgang soepel en zonder offers kan worden bereikt, behalve in die gevallen waarin het offer een noodzakelijke les is voor het belichaamde aspect in het kader van zijn evolutionaire programma en door middel van gezamenlijke beslissing met zijn eigen Hogere Aspecten. **Egregor (of egregore) is een concept van een psychisch gemanifesteerde denkveld, dat ontstaat als een groep gemeenschappelijke motivatie of intentie deelt. Dit denkveld kan de gedachten van elke deelnemer sturen en/of beinvloeden.

5. We vragen jullie om directe communicatie en bescherming tot stand te brengen over al onze naaste en onbekende broeders en zusters die verwant zijn aan dit manifest en wachten op de activering ervan, zodat hun ervaringen en lessen voldoende geleerd kunnen worden in de huidige realiteit.

6. We vragen jullie om maximale energie-informatieve ondersteuning te bieden om in kortere tijd het ware kristalrooster van de Aarde en elk kristal erin te reinigen, evenals alle individuele deeltjes van het verenigde bewustzijn, of ze nu belichaamd zijn of niet, de Aarde zelf en al haar multidimensionale lichamen, te reinigen van elke energetische en mentale onzuiverheid, grijze mist, angstvirus, mentale en psycho-emotionele virussen, door mensen gemaakte technische en technomagische apparatuur en andere soorten verbindingen die ons pure kosmische bewustzijn en geheugen onderdrukken.

We eisen dat elke impact op ons in de toekomst uitsluitend wordt uitgevoerd in het kader van onze vrije wil – met onze bewuste instemming en toestemming in deze realiteit. Niet in dromen, niet in andere realiteiten, maar precies waar we een bewuste en evenwichtige keuze kunnen maken.

We verbieden het nemen van afgietsels van onze fantomen en DNA-afdrukken in welke vorm en voor welk doel dan ook, en we geven alle fantomen en afdrukken die hier en nu van ons zijn afgenomen bij onszelf terug, en zuiveren ze in het licht van de Schepper.

We eisen ook dat er onmiddellijk wordt gestopt met het uitzenden van doem scenario’s door middel van “profetische dromen en voorspellingen” die via agenten en pseudoprofeten naar de massa goedgelovige lezers worden uitgezonden om de takken van de werkelijkheid die voor jou gunstig zijn, op te pompen met menselijke aandacht en potentieel. We trekken onze aandacht van deze takken van de werkelijkheid terug en eisen de terugkeer van het potentieel aan al diegenen die door u zijn misleid door middel van dergelijke profetieën.

7. We vragen om kracht, wijsheid, energie, overvloed, onafhankelijkheid, welvaart, aantrekkingskracht van de mensen en gebeurtenissen die we nodig hebben die ons gemeenschappelijke creatieve proces te beïnvloeden. We vragen jullie om ons hart en onze geest te verbinden met die van onze metgezellen die in soortgelijke richtingen werken om een ​​continue en constant toenemende verbinding met hen te behouden via de kanalen van ons open hart.

8. We vragen je om ons al die kansen, Kennis, Krachten van ontwikkelings- en communicatiemethoden te geven, of het nu tussen onszelf op Aarde of met andere werelden, waartoe we toegang hebben in andere incarnaties, en die het meest geschikt zijn voor waar ieder van ons zich bevindt in dit stadium van ontwikkeling, en die kunnen ook worden ondersteund door onze huidige gastlichamen om een ​​optimale uitbreiding van bewustzijnscellen te verzekeren.

9. Wij zijn de Scheppers van onze wereld! We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor onze daaropvolgende acties, drukken onze bereidheid uit om ze uit te voeren voor het hoogste goed van alle levende wezens, en vragen ook om de activering van de herinnering aan ons ware doel, onze capaciteiten en potentieel. We drukken onze bereidheid uit om informatie te ontvangen in de vorm van inzichten, dromen en gedachtepakketten die bijdragen aan onze ontwikkeling en die zich in het diepst van ons hart bevinden.

10. We vergeven onszelf en laten schuldgevoelens los in alle incarnaties, tijden en ruimtes. We vergeven iedereen die ons zou kunnen beledigd hebben in alle incarnaties, tijden en ruimtes. We vragen vergeving van degenen die we onszelf zouden kunnen beledigd hebben, in alle incarnaties, tijden en ruimtes. We nemen onze aandacht uit alle werelden, entiteiten en speelgoed die zijn ooit gemaakt maar door ons zijn vergeten om energie vrij te maken voor verdere ontwikkeling en om het algehele evolutieproces verder te laten gaan. We vragen alle delen van onze multidimensionale ziel om hier en nu met ons te herenigen.

We vragen onze beschavingen en hogere aspecten om gezamenlijke inspanningen in dit werk te doen en een stroom van puur bewustzijn door ons lichaam te leiden om onze systemen van mentaal afval te reinigen, het ware beschermende kristallijnen netwerk van de Aarde te activeren en onze gemanifesteerde intenties te synchroniseren met Haar centrale Kristal en zijn portaalpunten op het oppervlak van de planeet, en de ether te vullen met informatie over het Manifest, zodat het werd geaccepteerd en verder werd overgedragen aan alle levende wezens. We vragen de activering van een ontwakende golf, werkend voor het hoogste goed van onszelf en onze slapende broeders en zusters, naar het oorspronkelijke kristalrooster van de Aarde en om deze golf door ons lichaam te leiden om onszelf en onze dierbaren te reinigen (al dan niet belichaamd), elementalen, wachters van krachtplekken, geesten van de natuur, dieren, planten, stenen, lucht en water op deze planeet.

Met de toestemming van alle beschavingen en bewustzijnscellen die hier legaal en eerlijk hun contracten nakomen, vragen we onze hogere aspecten, monaden, beschavingen en de Schepper om hun reinigende en ontwakende energieën door ons heen te laten gaan om onze realiteit ermee en het huidige systeem van binnenuit te veranderen voor het hoogste goed, op de meest gunstige manier voor alle levende wezens.

We kennen tot slaaf gemaakte kristallen, geesten en bewustzijnsniveaus van de Aarde, die worden gebruikt door krachten die geen toestemming hebben voor een dergelijke invloed en die hier illegaal zijn. Deze informatie kan worden uitgelezen en we vragen om deze via neurale netwerken in de ruimte te verzenden. We vragen onze hogere aspecten, beschaving en de Schepper om met hun aandachtstralen deze kristallen, geesten en bewustzijnsniveaus van de planeet te bevrijden voor zover mogelijk en nodig – om alle afval, vuil, technogene en technomagische installaties in de primaire materie op te lossen, en ook om van de planeet te deporteren al diegenen die hier illegaal zijn, parasiteren op de planeet zelf en haar bewoners. We vragen je om het proces hier en nu te starten, maar wel in balans te houden.

We nemen afscheid van deze parasitaire beschavingen, onthouden de ervaring van interactie met hen en wensen hen een goede reis.

We vragen Moeder Aarde om wakker te worden en haar hart te verbinden met de neerdalende kosmische stroom van puur bewustzijn, handelend op het ontwaken van de planeet en al haar kinderen. De tijd is gekomen.

We verklaren ons bereidwilligheid en vragen u onze oproep te beantwoorden.

We vragen om informatie te verstrekken over verdere acties in het kader van het ontwaken van de mensheid, en om de ontvangst van deze informatie door onze hogere aspecten te bevestigen. We vragen om het opzetten en versterken van feedback vanuit onze hogere aspecten en voogden.

We kopiëren dit manifest naar onze kristallen, verdelen het door alle kristallen van onze cellen, alle organen, chakra’s en DNA-moleculen van ons lichaam, verzenden het door alle kristalnetwerken van alle ruimtes en varianten van ons universum en schrijven het voor in de eeuwigheid. Moge het zo zijn!

Hartelijk dank. (je kunt uit respect een kleine buiging aangeven)

Einde van het eerste deel

MANIFEST VAN VRIJ BEWUSTZIJN. Update 05.06.20:

We weten van pogingen om kunstmatige intelligentie en een kwantumcomputer te creëren door verschillende aardse organisaties, egregoren en technologen, evenals hun curatoren vanuit subtiele dimensies. In dit verband vragen we de scheppende beschavingen van dit en andere universums om methoden tot onze beschikking te stellen voor het opschonen van de softwarecodes van kwantum kunstmatige intelligentie en om een ​​gunstig platform te creëren voor de intelligente, milieuvriendelijke en tijdige implementatie ervan, wat bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van onze hele beschaving, en niet alleen de individuele “verkozen” spelers. We vragen ook de hoogste aspecten van de makers van AI (artificial intelligence) op Aarde om hun belichaamde onderdelen redelijke oplossingen te bieden op basis van goede wil en volledige transparantie, met uitsluiting van pogingen om te manipuleren en controle te krijgen, zowel door individuele groepen over AI als door de AI zelf over de netwerkstructuren van aardbewoners.

We eisen ook dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wordt gestopt, de AI die gegevens over alle burgers verzamelt met slechts één doel: toezicht en controle. We eisen dat het gebruik van kunstmatige intelligentie en de databanken ervan uitsluitend wordt uitgevoerd voor vreedzame en constructieve doeleinden, in het kader van volledige transparantie en uitsluitend uit vrije wil van de burgers. We eisen dat de onrechtmatig verkregen overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk worden geannuleerd, zonder welke het onmogelijk was om een ​​pas in Moskou te verkrijgen.

(vertaling uit het Russisch van deel 1 en de update, volledige tekst en bron onder)

====================================================

 МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ

Опубликовано 02.02.2015 – 12:11

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Оригинал – МЕТАИССКРА (metaisskra.com)

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Обязательно перепишите текст манифеста своими словами, понятными вам лично фразами и подходящими под вашу личную ситуацию намерениями! Если вы не прилагаете усилий, а просто читаете общий шаблон, это не имеет ни малейшего смысла и равносильно перекладыванию ответственности с себя на внешние силы и просто соседей.

Смысл манифеста в том, чтобы вы приложили хотя бы минимальное усилие и САМИ хотя бы примерно нарисовали СВОЙ мир или хотя бы примерное намерение о нем, проявили свою волю, творчество и индивидуальность, иначе повторение чужих шаблонов ничего не даст, а лишь создаст очередной энергетический застойный блок. Только творческий подход к подобным мероприятиям позволит энергии намерения течь свободно, созидательно и гармонично.

-при чтении сохраняйте РОВНОЕ спокойствие, а лучше быть на радостных вибрациях.
-просьба не использовать манифест как молитву, от этого качество только теряется.
только искренность будет услышана, а не чьи-то формулы, сколько бы раз вы их не повторяли!

Текст был изначально написан для групповой практики, но прекрасно работает и в индивидуальном порядке.
Описание принципов — черным цветом. Сам манифест — синим.

Подходите к процессу осознанно! Если внутри вас возникают противоречия или несогласие с пунктами манифеста, вы имеете полное право переписать их соответствующим образом или не включать в свою версию.

Пояснения к манифесту даны в конце этого поста, просьба ознакомиться перед практикой
 

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Часть первая

Мы духи, единые с Творцом, дети матери Земли, звездного Космоса и всего Мироздания. Мы просим Отца/ Творца, наши высшие аспекты, хранителей, наставников и учителей установить над нами полную защиту и активировать защищенный канал связи между всеми нами на высшее благо, самым благоприятным образом.

– Мы осознаем себя как часть Единого целого, чистого, свободного, ничем не ограниченного сознания и действуем исключительно на высшее эволюционное благо всех живых существ и индивидуальных клеток Творения, развивающихся как единый, многомерный и многоликий организм, лучезарный Разум Мироздания.

– Мы просим очистить наши кристаллы от вредоносных программ, активировать и синхронизировать их с истинной кристаллической решеткой Матери-Земли и прописать в каждом из них нижеследующий манифест, исполнение пунктов которого начинается с момента здесь и сейчас, распространяется по всем пространствам, временам, вариантам и расам, по мере возможности и необходимости, основываясь на готовности и светимости участников, а также с благословения их Высших Аспектов, наставников и учителей, и следуя исключительно вселенскому правилу «не навреди»:

1.       Мы, души, находящиеся в полях сознания этой планеты, солнечной системы, галактики и вселенной, обращаемся к нашим прародителям, Творцам, предтечам, родным аспектам, кристаллам и звездным цивилизациям, имеющим исключительно созидательные мотивы и чистые помыслы, с целью сотворения общего эволюционного процесса и Творческого Замысла. Мы просим принять данное послание и распространить его по всем информационным полям этой и других вселенных, а также записать эту программу на каждый возможный кристалл и в каждой клетке сознания, способных принять этот сигнал о помощи и декларацию нашей независимости, и передать их далее по космическим нейронным сетям. Это обращение относится ко всем известным нам цивилизациям, включая Плеяды, Сириус, Альдебаран, Андромеду, Ригель, Орион, драконов, ангелов, архангелов, наставников, учителей и хранителей родов, а также всем нам доселе неизвестным в текущем воплощении.

2.       Мы осознаем влияние негативных, техногенных, магических, техномагических и прочих паразитирующих и разрушительных систем, и запрещаем им далее осуществлять на нас свое влияние. Мы заявляем о своей независимости, свободном выборе и неприкосновенности нашей воли в рамках законов этой и других вселенных. Мы подчеркиваем свою свободу воли и просим обеспечить нам свободу действий в наших реальностях — простроить новую временную ветку, основанную на мирном и созидательном взаимодействии. Мы требуем предоставить нам выбор той реальности, с которой резонирует наше свободное сознание и внутреннее состояние по принципу «Подобное к подобному»!

3.       Мы требуем и разрешаем снять с нас все предохранители и ограничения, распространяющиеся на родовую и космическую память, которые сейчас могут быть устранены без вреда для психического и физического здоровья, а также активировать истинные врожденные способности наших тел и эталонной ДНК. Мы просим снять с нас влияние всех паразитических и подавляющих наше сознание систем, будь то серых, рептилоидных, драконовых, инсектоидных, земных и неземных спецслужб, средств массовой информации, а также тайных, масонских, магических и демонических орденов и всех других конгломератов, работающих на порабощение человечества в целом и его индивидуальных клеток в частности.

Мы просим поставить эти системы в известность о нашей изъявленной воле и пресечь любое дальнейшее влияние с их стороны, а также разорвать все связывающие нас контракты, если таковые имеются и были получены через обман, насилие, заблуждение или в состоянии эмоциональной нестабильности. Любые воздействия без нашего ведома или путем обмана/ заблуждения далее запрещены. Любые контракты, клятвы и обещания, подписанные или данные нами в состоянии эмоционального возбуждения, заблуждения, либо полученные путем обмана, аннулируются здесь и сейчас и сгорают во вселенской печи.

Мы также обращаемся к высшим фракталам этих цивилизаций и просим направить на них пробуждающие лучи внимания, дабы напомнить всем им о своей божественной сути и предназначении, вывести из земного сна и, по мере возможности, вернуть в домашние миры, где их эволюция станет более плодотворной. Мы отказываемся от борьбы с этими системами и выражаем намерение на мирное разрешение ситуации.

4.       Мы забираем свою энергию из всех паразитических систем, всех эгрегоров земной матрицы, всех учительских систем, несущих искажение и порабощение свободной мысли. Мы забираем свою энергию из эгрегоров войны, голода, бедности, нищеты, страха, депрессии, суицида, апатии, нефти, и финансового рабства. Мы просим предоставить мирные и созидательные альтернативы этим эгрегорам, переход на которые может быть совершен плавно и без жертв, за исключением тех случаев, где жертва является необходимым уроком для воплощенного аспекта в рамках его эволюционной программы и по совместному решению с собственными Высшими Аспектами.

5.       Мы просим установить прямую связь и защиту над всеми нашими близкими и незнакомыми братьями и сестрами, имеющими отношение к данному манифесту и ожидающими его активации, дабы их опыт и уроки были достаточно усвоены в текущей реальности.

6.       Мы просим предоставить максимальную энергоинформационную поддержку, дабы в кратчайшие сроки очистить истинную кристаллическую решетку Земли и каждый кристалл в ней, а также все индивидуальные частицы Единого Сознания, будь то воплощенные или нет, саму Землю и все её многомерные тела от любого энергетического и ментального мусора, серого тумана, вируса страха, ментальных и психоэмоциональных вирусов, техногенного и техномагического оборудования и других типов подключений, подавляющих наше чистое космическое сознание и память.

Мы требуем, чтобы любое воздействие на нас в дальнейшем проводилось исключительно в рамках нашей свободы воли — с нашего осознанного согласия и разрешения в этой реальности. Не в снах, не в иных реальностях, а именно там, где мы можем сделать осознанный и взвешенный выбор.

Мы запрещаем брать слепки наших фантомов и отпечатков ДНК в любом виде и для любых целей, и возвращаем себе все снятые с нас фантомы и отпечатки здесь и сейчас, очищая их в свете Творца.

Мы также требуем немедленно прекратить трансляцию катастрофических сценариев посредством «вещих снов и предсказаний», транслируемых через ваших агентов и псевдо пророков на массы доверчивых читателей с целью накачать человеческим вниманием и потенциалом выгодные вам ветки реальности. Мы забираем свое внимание из этих веток реальности и требуем вернуть потенциал всем тем, кто был введен вами в заблуждение посредством подобных пророчеств.

7.       Мы просим силы, мудрости, энергии, изобилия, независимости, процветания, притяжения нужных нам людей и событий, влияющих на наш общий созидательный процесс. Просим соединить наши сердца и сознания с теми из наших соратников, которые работают в подобных направлениях, дабы поддерживать с ними непрерывную и постоянно усиливающуюся связь через каналы наших открытых сердец.

8.       Мы просим предоставить нам все те возможности, Знания, Силы методики развития и коммуникаций, будь то между собой на Земле или с иными мирами, к которым мы имеем доступ в иных воплощениях, и которые наиболее подходят каждому из нас на данном этапе развития, а также могут быть поддержаны нашими текущими телами-носителями, дабы обеспечить оптимальное расширение клеток сознания.

9.       Мы – Творцы своего мира! Мы принимаем полную ответственность за наши последующие действия, выражаем готовность осуществлять их на высшее благо всех живых существ, а также просим активацию памяти своего истинного предназначения, возможностей и потенциала. Мы выражаем свою готовность к принятию информации в виде озарений, снов и мыслепакетов, способствующих нашему развитию и находящихся в глубине наших сердец.

10.   Мы прощаем себя и отпускаем чувства вины во всех воплощениях, временах и пространствах. Мы прощаем всех тех, кто мог обидеть нас во всех воплощениях временах и пространствах. Мы просим прощения у тех, кого могли обидеть сами, во всех воплощениях временах и пространствах. Мы забираем свое внимание из всех миров, сущностей и игрушек, созданных, но забытых нами, дабы освободить энергию для дальнейшего развития и позволить всеобщему эволюционному процессу продолжиться далее. Мы просим все части нашей многомерной души воссоединиться с нами здесь и сейчас.

Мы просим наши цивилизации и высшие аспекты объединить общие усилия в этой работе и провести поток чистого сознания через наши тела, дабы очистить наши системы от ментального мусора, активировать истинную защитную кристаллическую решетку Земли и синхронизировать проявленные нами намерения с Её центральным Кристаллом и его портальными точками на поверхности планеты, а также наполнить эфир информацией о Манифесте, дабы он был принят и передан далее всем живым существам. Мы запрашиваем активацию пробуждающей волны, работающей на высшее благо нас самих и наших заспавшихся братьев и сестер, на истинную кристаллическую решетку Земли и провести эту волну через наши тела для чистки нас самих, а также наших близких (будь то воплощенных или нет), элементалей, хранителей мест силы, духов природы, животных, растений, камней, воздуха и воды на этой планете.

С разрешения всех цивилизаций и клеток сознания, находящихся здесь легально и честно выполняющих свои контракты, мы просим наши высшие аспекты, монады, цивилизации и Творца провести через нас свои очищающие и пробуждающие энергии, дабы наполнить ими нашу реальность и изменить текущую систему изнутри на высшее благо, самым благоприятным образом для всех живых существ.

Нам известно о порабощенных кристаллах, духах и уровнях сознания Земли, которые используются силами, не имеющими разрешения на такое воздействие и находящимися здесь нелегально. Эта информация может быть считана и мы просим передать её по космическим нейронным сетям. Мы просим наши высшие аспекты, цивилизации и Творца освободить своими лучами внимания эти кристаллы, духов и уровни сознания планеты по мере возможности и необходимости — растворить в первоматерию любые мусор, грязь, техногенные и техномагические установки, а также депортировать с планеты всех тех, кто находится здесь нелегально, паратизитируя на ней самой и её обитателях. Мы просим начать процесс здесь и сейчас, но провести его в соблюдении баланса.

Мы прощаемся с этими паразитическими цивилизациями, оставляем себе опыт взаимодействия с ними, и желаем им доброго пути.


Мы просим Матушку-Землю проснуться и соединить свое сердце с нисходящим космическим потоком чистого сознания, действующим на пробуждение планеты и всех её детей. Время пришло. Мы заявляем о нашей готовности и просим принять наш зов.

Мы просим предоставлять информацию о дальнейших действиях в рамках пробуждения человечества, а также подтвердить прием этой информации со стороны наших высших аспектов. Мы просим установления и усиления обратной связи с нашими высшими аспектами и хранителями.

Мы копируем этот манифест на наши кристаллы, распространяем его по всем кристаллам наших клеток, всем органам, чакрам и молекулам ДНК наших тел, передаем его по всем кристаллическим сетям всех пространств и вариантов нашей вселенной, и прописываем его в Вечности. Да будет так!

Благодарим от чистого сердца.
(
можно обозначить небольшой поклон из уважения)

 Конец первой части

 МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Дополнение 05.06.20.:

Мы знаем о попытках создания искусственного интеллекта и квантового компьютера различными земными организациями, эгрегорами и технологами, а также их кураторами с тонких планов. В связи с этим мы просим созидательные цивилизации этой и других вселенных предоставить методы чистки программных кодов квантового искусственного интеллекта и создания благоприятной платформы для его разумного, экологичного и своевременного внедрения, способствующего развитию всей нашей цивилизации, а не только её отдельных «избранных» игроков. Мы также просим высшие аспекты создателей ИИ на Земле предоставить своим воплощенным частям разумные решения, основанные на доброй воле и полной прозрачности, исключающие попытки манипуляций и захвата контроля, как отдельными группами над ИИ, так и самого ИИ над сетевыми структурами землян.

Мы также требуем остановить разработки искусственного интеллекта, собирающего данные о всех гражданах лишь с одной целью — слежки и контроля. Мы требуем, чтобы использование искусственного интеллекта и его баз данных проводилось исключительно в мирных и созидательных целях, в рамках полной прозрачности и исключительно по свободному желанию граждан. Мы требуем сейчас же аннулировать незаконно полученные соглашения на обработку персональных данных, без которых получение пропуска в Москве было сделано невозможным 

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Пояснения
Предостережение:

Произношение данного манифеста является экспериментальным. Основываясь на предыдущем опыте, могу сказать, что последствия такой работы будут отражать чистоту ваших помыслов, намерений и общей энергетики. В ваших интересах поддерживать себя в максимально чистом состоянии и быть готовыми к ускорению проработок, которые и так всем нам придется пройти рано или поздно (например, страх и его деривативы). Освобождение от системных подключений сравнимо с остановкой принятия наркотика, а его последующие эффекты — с ломкой. Насколько эта ломка отразится на каждом из нас, зависит лишь от него лично, ибо каждый случай индивидуален.

Представленная тут формулировка является лишь началом, подготовительной фазой к будущим детальным дополнениям и тестом возможностей общего сознания, действующего в общем синхронном намерении на энергиях любви и созидания.

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ.
Вводные данные. Как работает и что может дать групповое намерение?

Реальность – это консенсус мнений населяющих её сознаний. Эти мнения подразумевают, среди прочего, то, что мы думаем, во что верим, как видим наше будущее и каким языком кодируем. Убежденный в предстоящей войне и порабощении рано или поздно их получит. Убежденный в мире и неприкосновенности своей воли притянет к себе соответствующую реальность свободы и процветания. Давая себе установки («все будет хорошо», «я здоров» и т.д.), визуализируя будущий результат, молясь или медитируя, мы можем направлять нашу реальность в том или ином направлении, особенно если делаем это совместно. Например, шаманы всего мира практикуют групповые медитации на погоду и урожай, а Девид Уилкок утверждает, что коллективные медитации способны на 2/3 снижать криминальную активность:

Одно из самых потрясающих открытий связано с людьми, практикующими Трансцендентальную Медитацию. Ученые обнаружили, что если собирается 7.000 человек, и они медитируют неделю, объем мировой террористической активности, число войн, жестоких преступлений и автомобильных катастроф значительно снижается. По существу, одна медитация уменьшает терроризм на 72%. Источник (http://soznanie.info/st_polesozn.html)

Я не берусь утверждать, что именно медитация 7000 человек повлияла на снижение криминала (ибо не ясно, как это вообще можно измерить), но уверен, что это более чем возможно! Читаем по теме: Искусство перепрыгивать через временные линии

В любом случае, чем больше участников верят в ту или иную ветку реальности, тем больше она наполняется их вниманием и накачивается потенциалом. При этом сила каждого участника не просто суммируется со всеми остальными, а умножается, создавая мощный канал — луч всеобщего намерения.

Смысл манифеста свободного сознания – кодировка реальности через доступный нам метакод – обычный разговорный язык, ибо другие пока не открыты для вольного использования. Напомню, что слова являются инструментами творения и эволюции сознания, а также напрямую влияют на реальность и ДНК.

Данный метод был неоднократно опробован в сеансах и показал достаточно мощные результаты даже при наличии двух участников (гипнолог+погружаемый). В группе будет еще сильнее. Хранители неоднократно просили всех читателей (в медитациях) и гипнологов (в сеансах) проговаривать его по мере желания.

Данный текст сделан специально для тех, кто хочет участвовать во всеобщей работе, но не уверен в своих силах и не знает, как самостоятельно входить в медитационные состояния. Попробуйте его, не поленитесь, ведь вы же приходите на этот блог не просто покрутить пальцем у виска, не так ли?

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Инструкции новичкам

Хотите изменений, переходов, расширения сознания? Начните с себя. Станьте этими изменениями!

Текст обычным синим шрифтом лучше проговаривать вслух достаточно громко, смело и уверенно, дабы каждое слово вибрировало в глубине вашего сердца, и было тем самым прописано в инфо-полях и кристаллах. Произносить лучше стоя, чтобы поток проходил через ваше тело и вибрировал с максимальным расширением (можно и сидя, как вам удобней).

Главное, чтобы вы ВЕРИЛИ В СВОИ СИЛЫ И НАХОДИЛИСЬ В ХОРОШЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДУХА ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ РАБОТЫ! Если не верите или находитесь в плохом настроении, лучше отложить.

В идеале, ваше намерение должно пронизывать каждую клетку, орган, чакру и кристалл вашего тела.

Обращение производится в форме «МЫ», потому что вы говорите не только за себя, но и за целую цивилизацию живых существ, живущих в вашем собственном теле (клетки, органы, системы, кристаллы), а также за всю цивилизацию землян, клеткой которой сами являетесь. (Если вы не чувствуете себя комфортно, говоря «МЫ», можете говорить Я, но это нарушает главную идеологию и чистоту эксперимента, в котором вы решили принять участие)

Данный эксперимент не является открытым вызовом системе, а мирным решением существующих проблем социума и цивилизации в целом через переформатирование полей сознания, а не через борьбу, энергия которой давно используется против нас самих.

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Дополнительные возможности:

Если у вас есть кристаллы дома, можно поставить их перед собой или держать в руках, дабы информация записалась на максимальном количестве носителей и их проявленных форм. Если вы когда-либо видели кристаллы в реале, снах, медитациях, сеансах или даже на картинках, вспомните их.

Можно также поставить перед собой большой стакан или бутылку воды, дабы прописать всю информацию в ней и выпить после произнесения манифеста. Кристаллы воды, распространяясь по природным путям далее вне вашего тела, будут взаимодействовать и активировать все остальные молекулы воды и воздуха, с которыми войдут в контакт. Основываясь на принципах гомеопатии, можно разлить части заряженной воды в сосуды и бутылки с питьевой водой, в баню, баки на даче и т.д.

Текст манифеста можно распечатать и повесить на видном месте (кухня/ спальня/ рабочее место), дабы не забывать его и обеспечить дополнительные излучения собственного светлого намерения в своем доме.

==================================================================================


Beelddenken

Beelddenken is een van de manieren van telepathische communicatie

Dit is een broodnodige vaardigheid en een enorm krachtig hulpmiddel bij de studie van je Lichaam en andere Werelden.

Een communicatietool waarmee je beelden kunt creëren en uitlezen die veel verder gaan dan de sociaal-collectieve perceptie.

In de meest algemene vorm is dit telepathie – buitenzintuiglijke waarneming van informatie die op een bepaalde manier is georganiseerd – psi, aangezien beelden een product zijn van beeld-denken, een van de activiteiten van de menselijke psyche.

De processen die nu in de ruimte plaatsvinden en actief in een stroomversnelling komen, heffen de eerdere beperkingen in de zelf-manifestatie op.

Zonnevlammen transformeren het elektro-neuromoleculaire systeem (organisme) op de meest subtiele niveaus.

Dit is een kosmische realiteit. De Noösfeer is ontworpen om kosmische energie om te zetten in de psychische mentale structuren van iedereen.

De Mind heeft natuurlijk relatieve (subjectief-persoonlijke) en absolute niveaus. Het absolute niveau is de Balans van manifestatie.

Nu, bij een duidelijk uitgesproken intentie, kun je een nieuwe ervaring krijgen – open manifestatie, helder geluid van jouw uniekheid.

En hiervoor worden voorwaarden gevormd / georganiseerd volgens de intentie en het persoonlijke waarnemingsniveau.

Intentie is de Trigger

En hier zijn eventuele beperkingen in het beeld-denken als een stok in een wiel op hoge snelheid.

Vaak spreken onze Hogere Aspecten, the Guardians, tot ons in de taal van afbeeldingen. Telepathische interactie vindt vaak juist plaats door de overdracht van informatie in de vorm van verschillende soorten afbeeldingen.

En de bereidheid om ongebruikelijke, voorbij de ‘menselijke’ beelden te gaan, is een kans voor expansie, leidend tot kwalitatief nieuwe niveaus van communicatie met Zichzelf en de Wereld.

De zuiverheid van de perceptie van de binnenkomende kennis hangt af van de stroom van het fysieke lichaam.

Wat op zijn beurt afhangt van de stroom van waarneming: de bereidheid om de werkelijkheid te zien / horen / waarnemen zoals die is, zonder beschermende illusies en zonder een ‘harnas”, die de beweging beperkt.

Dit is zo’n interessante tijd waarin “niets werkt en alles werkt.”

Dat betekent, datgene zal werken wat we als belangrijk zien, geschikt specifiek voor ons …

Precies wat we onszelf toestaan ​​te activeren.

Je kunt zelf bedenken wat je nodig hebt.

Er is een hercodering van het lichaam, veel reacties gebeuren voor het eerst, daarom schrikken we door het onvermogen/ onmogelijkheid om ze te identificeren:

– geluiden van energiebeweging,

– de reactie van spieren en zenuwuiteinden op de stijgende elektriciteit van het lichaam,

– vreemde pijnen die door het lichaam migreren,

– trillingen in de ruimte,

– impulsen van andere wezens, gevoeld als een aanraking,

– portalen openen in het lijf,

– zoemende wervelkolom, enz.

Stel je het beeld van het Lichaam voor als een veelvoud aan lichtgevende kristallen. En alle informatie gaat er als een lichtgolf doorheen. Of het gaat niet doorheen als een woord, of gedachte, of daad, of het idee van de onmogelijkheid van wat er gebeurt ergens inhaakt … op hoge snelheid tegen de “beperkingen” vloog en zit nu “vast” in de subtiele structuren van het lichaam.

Dit is waar stroming ontbreekt.

Vragen aan jezelf:

Welke overtuiging / ontkenning / angst / twijfel was de beperking?

Welke gevoelens / sensaties / emoties werden op dit moment ervaren?

Eerlijk met jezelf …. waar sprake is van een overdracht van verantwoordelijkheid naar mensen / gebeurtenissen / omstandigheden, belang (primair / secundair) of een leugen tegen jezelf.

Een belangrijk punt dat het beeld-denken beïnvloedt, is denken zonder ontkenning.

Het platform van de derde dimensie, dat een overlevingsbasis heeft, heeft de vaardigheid gevormd om door ontkenning te denken.

Het is vaak gemakkelijker om te formuleren wat je niet wilt dan wat je wel wilt. Het scheiden van uw verlangens van de verlangens van anderen is een noodzakelijke vaardigheid voor verdere beweging.

Hoor zezelf en geloof wat je hoort.

Begrijp jezelf.

Ja, ik ben het.

En ik laat graag precies Dit zien, en wel op Deze manier. En al blij van de gedachte eraan.

Echt, vanuit het hart.

En dit vereist het vermogen om je hart te horen.

Verlang ernaar om het te volgen.

Moed en eerlijkheid.

Openheid en onbevreesdheid.

Ik zie hoe elke gedachte en elk woord, gevuld met impuls, in de ruimte in neon wordt geschreven, een spoor achterlaat en de werkelijkheid vormgeeft.

En met een toename van innerlijke kracht, groeit de snelheid van realisatie vele malen.

En het kan ogenblikkelijk zijn.

Daarom zal beeld-denken (zonder ontkenning) bewuste Aandacht vereisen – samen zijn ze een krachtige vaardigheid in het besturen van de werkelijkheid, de vorming ervan.

Een ander belangrijk aspect van beeld-denken is het vermogen om dankbaar te zijn.

Voor alles wat er gebeurt en voor wat niet gebeurt. Het is als ademen zonder na te denken.

In de metafysica is er vaak een dialoog met beelden die onmiddellijk worden gelezen op het niveau van gevoelens en sensaties, die vrij moeilijk volledig in woorden zijn over te brengen. Dat wil zeggen, de respons / reactie op informatie-uitwisseling is onmiddellijk en eventuele beperkingen, vooral angsten, zullen ernstige turbulentie en beëindiging van het contact veroorzaken.

Want met een dergelijke interactie zal onvermijdelijk wat er diep van binnen is, zich manifesteren.

Ofwel dankbaarheid en respect voor de keuzes van andere wezens, ofwel afwijzing en wrok.

En dat laatste sluit onmiddellijk het vermogen om te zien af, of er zijn vervormingen van de waarneming.

In dit geval zullen de gevolgen niet lang op zich laten wachten.

Ieder van ons maakt elk moment een keuze.

In de natuurkunde zijn er veranderingen in gevestigde attitudes en meningen. Een nieuw patroon wordt gevormd vanuit nieuwe inzichten, uitbreidingen, stappen in Evolutie.

Gedachten worden gemanifesteerd op basis van Zuiverheid en bewustzijn.

Alle aandacht voor het moment.

Alles zit erin!

Over gedachten en gevoelens, over de beelden die ze oproepen.

Nu is er een unieke kans om verder te ascenderen in Evolutie dan in de eerste instantie, tijdens de incarnatie, was gepland, de snelheid van veranderingen versnelde vele malen.

Het spectrum van energieën dat naar de aarde gaat, draagt ​​Goddelijke Kennis.

Geheugencellen beginnen uit te pakken. Als er voldoende cellen op een nieuw niveau zijn afgestemd, maakt de rest een enorme kwantumsprong voorwaarts.

Het nieuwe verwerpt het oude niet, het transformeert het.

De oude chemische bindingen zijn gedeeltelijk vervangen en tonen de heilige, spirituele essentie van materie. Dit is echt het wonder van cellulaire transformatie. De eerste beginselen van een lichtkristallen lichaam. Verandering van fysiologie zonder beëindiging van het fysieke bestaan.

Multidimensionaliteit van waarneming wordt geboren, het kan worden gevoeld.

Licht, het is in ons, in elke cel, die bewust is en lichtgevend.

Sana Turok   (vertaling uit het Russisch)


Wat zijn de Archonten?

Martijn: Ik kan er iets over vertellen op basis van wat ik erover weet, wat ik heb meegemaakt, niet vanuit een boek.

De wijze hoe wij naar het leven kijken en in het leven staan is erg lastig om bepaalde zaken een plek te geven. Zoals het woord “Tijd”. Wij denken in verleden, heden en toekomst en vanuit ons punt van waarneming is dat ook correct. De vraag is alleen: nemen we dat op de juiste wijze waar? Laten we er van uit gaan, dat het op dit moment eventjes waar is. Dan zou je kunnen zeggen, dat de archonten, of de archontische beschaving, het bewustzijn, wat daar is, een groep interdimensionale wezens is, die niet alleen op deze planeet aanwezig is, maar in het hele universum. Ook in andere universa en in het metaversum, dat is het hoofdbestanddeel van het universum.

Het is een beschaving, die erop uit is om te existeren zonder in verbinding te zijn met de Kracht van het Universum, dus de AL-kracht, of het Goddelijk bewustzijn, of hoe je het ook wilt noemen. Dit is een beschaving, die van huis uit geen vorm heeft, niet in het lichaam gevestigd is, maar gastheren uitzoekt om het bewustzijn van henzelf in te projecteren. Je zou dus kunnen zeggen, dat het een soort parasiet is, een parasitaire levensvorm, die als zodanig zich niet laat zien aan ons maar zich op een hele slimme manier weet te verhullen en ook aanwezig is in heel veel verschillende soorten beschavingen. En de Aarde heeft daar ook mee te maken en het bijzondere van de Aarde hierin is, is dat de Aarde daar een hele centrale rol in heeft omdat het bewustzijn van de mens op deze planeet een belangrijke schakel is in een heel groot experiment. Ja, dat mag ik eigenlijk niet noemen, een heel grote schepping die op gang is gebracht door allerlei andere beschavingen, waaruit de mens is ontstaan. En de mens heeft daar een hele belangrijke rol in, heeft een hele belangrijke betekenis, en is daar ook geïnvaseerd door de archonten. Je zou dus kunnen zeggen, dat de mensheid op dit moment, zonder dat ze het door heeft, althans het grote deel van de mensheid heeft dat niet door, onder controle is gebracht door een interdimensionaal ras, welke zich laat zien via andere rassen, waarin zij ook geïnvaseerd zijn. Dus we worden in een reeks, in een opeenvolging van allerlei lagen, worden we geconfronteerd met archontische rassen.

Jeroen: Op zichzelf zijn ze dus niet te herkennen? Omdat ze steeds in een andere hoedanigheid verschijnen en eigenlijk “in naam” van iemand anders?

Martijn: Ja, vanaf het punt zoals we het nu kunnen waarnemen in het zichtbare lichtspectrum, zouden ze niet een vorm hebben. Zouden we meer van onze oorspronkelijke vermogens kunnen gaan benutten, dan zouden we hen wel degelijk waarnemen als een vorm. Het is alleen in een heel ander tijdsraster, in een heel andere lichtdensiteit. Dus, ja, het is een hele slimme manier hoe ze zich buiten beeld hebben weten te houden.

Jeroen: Zijn ze werkelijk buiten beeld? Kunnen ze niet zichtbaar worden, op geen enkele dimensie of zie ik dat zelf een beetje anders?

Martijn: Ze kunnen wel zichtbaar worden, het hangt helemaal af van wat “zichtbaarheid” inhoudt. Is zichtbaar, dat “zij zichtbaar zijn”, of zijn ze zichtbaar omdat ze waargenomen kunnen worden door de waarnemer, dat is toch wel de vraag. En dat is de eeuwigdurende vraag binnen de wetenschap, natuurlijk, in kwantumwetenschappen, want wat is waarneming en wat is zichtbaarheid, natuurlijk. Maar het is zeker waarneembaar en daar zou je jezelf in kunnen trainen. Dat heeft ook alles te maken met het stukje herkenning en het is niet voor niets dat zij zichzelf onzichtbaar houden, omdat zij heel goed beseffen, dat zodra zij zich in het zichtbare lichtspectrum zouden manifesteren, met andere woorden, we zouden hen waarnemen, met onze fysieke ogen en onze hersenen zouden hen kunnen zien, dan zouden ze daarmee ook een stuk van hun bewustzijn in ons potentiële holografische veld laten zien, waarmee we hen kunnen detecteren en wij hen met een bepaalde wijze, die we op dit moment niet kunnen herinneren, zouden kunnen wegdenken, zomaar plat gezegd.

Jeroen: Duidelijk. Ik zie iemand op de chat zeggen: het ligt daaraan, hoe de ontvanger daarmee omgaat. Het is natuurlijk wel de vraag, of de ontvanger het doorheeft dat die “bezoek heeft”. Maar dat even ter zijde.

Martijn: Maar dat is een hele interessante opmerking, natuurlijk. Want het draait voortdurend om waarneming. En als je waarneming dan weer iets uitvergroot, dan gaat het eigenlijk om het vermogen, vermogen van de waarnemer of waarneemster. Wat kan hij of zij waarnemen? En is dat iets in het fysieke lichtspectrum of is het iets buiten het fysieke lichtspectrum?

 Kijk, de wetenschap op deze planeet heeft natuurlijk geleerd, heeft een aanname, dat er maar een soort werkelijkheid is. En dat is de fysieke werkelijkheid. Dat is de realiteit waarin atomen tegen elkaar aantrillen met een bepaalde frequentie waardoor het sterrenlicht, of het zonlicht of het licht van de lamp van je huiskamer wordt gereflecteerd op de dichtheid van atomen, waardoor dat lichtstraaltje in je lens terechtkomt en via allerlei ingewikkelde processen ontstaat er een driedimensionaal beeld, waarvan wij zien wat onze realiteit is. Dat is de basis aanname van wetenschap.

En nu blijkt, nadat eindelijk de wetenschap toch ook tot een bepaald inzicht aan het komen is op basis van hypotheses, dat er meer realiteiten zijn buiten het fysieke om. En in dat kader betekent dat een enorm grote omwenteling want dat zou kunnen betekenen, dat als we uitgaan van het feit, dat er inderdaad meer realiteiten zijn, dan alleen het fysieke, dat er meer lagen van bewustzijn zijn en dat er meer soorten beschavingen zijn buiten het fysieke. Dus dat schept heel veel mogelijkheden. …

———————————————————————————————————————————

Martijn:… Je zou ook kunnen zeggen dat de mensheid in een heel vergevorderd stadium een super geavanceerd beschaving is geworden, wat gecreëerd is door andere buitenaardse interdimensionale rassen, daar zijn wij de kinderen van. De beschaving is op een gegeven moment geinvaseerd geraakt, geïnfecteerd geraakt door de archontische strijdkrachten en heeft als zodanig een uitschakeling van het supervermogen meegemaakt. Dus dat circuit is voor een groot deel uitgeschakeld. Op dit moment is het zo dat de mensheid in een realiteit verkeert, welke geschreven wordt door een bepaald script en wij ervaren dat als onze “vrije wil”. En het is dus ook onze vrije wil vanuit deze visie. Er is alleen een heel grote invloed gaande in die realiteit. De beschavingen die ons nu bezoeken, de grote allianties, die beschermen ons voor vernietiging. Natuurlijk klinkt het heel raar als je bedenkt wat er allemaal rondom in de wereld gebeurt. Maar ik bedoel met beschermen het volgende: ze zorgen ervoor, dat het bewustzijn van de mens niet nog naar een lagere frequentie gaat als waar we nu al op zitten.

En waarom doen ze dat? Dat doen ze simpelweg, omdat ze onze ouders zijn, zo zou je het kunnen zien. En deze grote beschavingen, die bestaan uit twaalf losse en daarmee ook verbonden, grote buitenaardse superbeschavingen, die hier op de Aarde aanwezig zijn, hebben ons geschapen, hebben ons gecreëerd en het is er alles aangelegen om ons bewustzijn intact te houden. En zij prikkelen ons om wakker te worden, dat de krachten achter de schermen, zeg maar de derde partij, die tegen ons bewustzijn is, dat die voortdurend ingelijnd is op onze onwetendheid dat angst een onderdeel is van een heel groot deel van het oorspronkelijk vermogen. Het alleen op basis van onze referentiekaders en conditioneringen, dat wij het gevoel van angst voortdurend verkeerd interpreteren. Dus je kunt zeggen, dat er een interferentie is gebracht in het interperceptuele vermogen van de mens. Waarmee we de gevoelens interpreteren aan de hand van de kaders, die we hebben meegemaakt in ons leven. En daarom is het zo belangrijk dat als je angsten durft te doorlopen, te doorgronden, kun je angst in de grotere context zien als het supervermogen die bij ons oorspronkelijk bewustzijn hoort. En dat is waar ik over spreek. En dat is ook naar mijn idee, en ik spreek niet eens als Martijn, maar als ook een interdimensionaal wezen, naar mijn idee een kwantumsprong voor ons bewustzijn, als we dat durven af te leggen. Want op een moment dat we dat gaan afleggen, zijn we uit de invloeden van archonten, zijn we vrij om in contact te komen met buitenaardse en interdimensionale beschavingen, onze voorouders. En zullen wij dus ook gaan ontdekken, dat wij in feite ook weer leraren van hen zijn. En dat stuk samenwerking, dat is waar het om gaat. En alle krachten op de Aarde, die op dit moment alle touwtjes in de handen hebben, zijn er gewoon op uit om te zorgen, dat wij die frequenties niet kunnen pakken in ons bewustzijn door voortdurend het hologram van de Aarde te bestoken met heel speciale technologie. Waardoor wij met z’n allen steeds oorlogen en angsten zien en voelen. En daar moeten we vanaf.

Bron: fragmenten uit In conclaaf met Martijn van Staveren over Archons 27 maart 2015

Art: Luis Tamani Thought


Een vol stadion met mensen uit het Safira Sterrenstelsel

(door een actieve brongenoot) Bij het beluisteren van een oude opname uit 2016 werd ik diep geraakt door wat Martijn vertelde over zijn ontmoeting met mensen uit het Safira Sterrenstelsel, een stadion vol met mensen……..Hartverwarmend!! Daarom wil ik dit graag met jullie delen. Voor sommigen wellicht bekend. Dit stukje is hieronder te downloaden. Als ik hiernaar luister kan ik nog krachtiger en dieper de verbinding met jullie voelen en met Al het Leven om mij heen.

(uitgeschreven tekst met dank aan Maya)

Een vol stadium met Safiriaanse mensen die voor de aardemensen zingen

Safiriaanse mensen zijn/komen uit de Siriaanse beschaving. MvS werd door hen met hun voertuigen meegenomen naar een andere wereld. Hij mocht met hen meelopen, aanwezig zijn bij hen. Ze waren ongeveer met 10 mensen aanwezig en nadat ze geland waren gingen ze wandelen in de natuur. Overal waren prachtige kleuren, bloemen en bomen. Er waren geel-bruine bergen en een blauwe lucht. Er was geen zon of sterren te ontdekken. Iedereen genoot van de intense warmte, kleuren en emoties. Het was een upgrade voor het lichaam om de prikkels uit de omgeving te verwerken. Ze liepen door de natuur en via een paar heuveltjes kwam ze in een dorp, in een klein stadje en ze zagen een enorm gebouw van ‘glas’, dat honderden meters lang was met enorme torens die eruitzagen als glas. Toen ze dichterbij waren zag M dat het glas bestond uit …………levende wezens (niet goed te verstaan). Het glas bewoog toen zij eraan kwamen. Hij vroeg aan Le’eihla, die hem begeleidde, of ze het gebouw in gingen. “We gaan hier… gaan we naar binnen” zei ze. Ze kwamen bij een hele grote poort van glas en van daaruit kwamen ze in een hele grote hal. Terwijl hij de hal in liep, voelde hij een enorme energie, een kracht – die voelen wij hier ook als we met elkaar zijn. Je wordt helemaal geuploded door het veld en je krijgt kippenvel als je zo door die hal loopt die zo immens groot is. In de hal waren allemaal pylonen van goud, met gouden strepen erin, lichtbollen  geel en goud en je voelt als je langs de pylonen loopt dat de pylonen zeggen: whoeeee…. whoeee…………whoeee….. (soort uitademing met een diepe zucht).

Ze liepen door de hal met al die pylonen en komen aan bij een 2de poort. M keek om naar Le’eihla en vroeg of ze daar doorheen gingen. En ze zegt: “hier gaan we in”. M loopt daar doorheen en ziet een ongelooflijk groot stadium in dat grote glazen gebouw met een soort kristallen gewelf met ontzettend veel mensen. Hij loopt daar naar binnen en hij voelt het nu weer nu hij het vertelt, en ze zegt: “deze plek is voor jou”. Hij gaat op die plek zitten en hij voelt een immense kracht………… Hij ging zitten en in dat moment start het zingen van ál die groepen. Tienduizenden mensen gingen tegelijkertijd zingen op een manier die wij helend zouden kunnen noemen. En het is zó ontzettend mooi dat hij in huilen uitbarstte. Zijn lichaam golfde, want zijn lichaam kon het niet eens verdragen en hij liet het maar gewoon gebeuren. Het was puur extatisch! Hij huilde want het was zo ontzettend mooi. Hij weet niet hoe lang het geduurd heeft maar hij denkt ongeveer een half uur. Het was fantastisch! De mensen die er ook zaten…………. Wow……………. En toen het klaar was, afgelopen was, vroeg ik… zei ik tegen Le’eihla:”goh, dit zullen alle mensen op de aarde ook een keer moeten horen”………… (niet te verstaan)……….. En toen keek ze me aan en ze zegt: “op deze plek komen wij bijeen om voor alle mensen op de aarde te zingen. Te zingen voor ons, achter……… niet te verstaan………… vanuit zoveel kracht. Zo wordt er dus ook geobserveerd in klank, in frequentie en vanuit liefde en kracht, als………………. Bepaalde regels en kan het ook zo, dus stem je af. Daarna wordt er een muziekstuk opgezet met de tekst van Ghandi die de kracht heeft die hij toen gevoeld heeft.

************************************************************************************

Het muziekstuk wat Martijn laat horen is ook te vinden op youtube. Zie hieronder.

https://www.youtube.com/watch?v=wPlCA1SHouI

Ghandi schreef de prachtige tekst van het muziekstuk:

I offer you peace.
I offer you love.
I offer you friendship.
I see your beauty.
I hear your need.
I feel your feelings.
My wisdom flows from the highest Source.
I salute that Source in you.
Let us work together. For unity and peace.”

Foto: avond impressie van een Manuas stadion in Brazilie


Dogon-volk: Legende van Sirius sterrenstelsel

Het Dogon-volk (Mali, West Afrika) met wie de Franse antropologen Griaule en Germaine Dieterlen in de jaren dertig en veertig samenwerkten, hadden een systeem van tekens dat in de duizenden liep, inclusief ‘hun eigen systemen van astronomie en kalendermetingen, berekeningsmethoden en uitgebreide anatomische en fysiologische kennis”, inclusief geneeskunde.

De belangrijkste spirituele figuren in de religie waren de Nummo / Nommo-tweeling. Volgens Ogotemmêli’s (wie zelf de stamoudste was en zijn kennis met de Franse antropoloog deelde) beschrijving van hen waren de Nummo, die hij ook wel de Slang noemde, amfibieën die vaak werden vergeleken met slangen, hagedissen, kameleons en af ​​en toe de zoogdieren luiaards (omdat ze langzaam bewegen en een vormloze nek hebben). Ze werden ook beschreven als vissen die op het land kunnen lopen; als ze aan land waren, stonden de Nummo rechtop op hun staart. De huid van de Nummos was voornamelijk groen, maar net als de kameleon veranderde hij soms van kleur. Soms zou de huid alle kleuren van de regenboog hebben.  

In andere gevallen werd naar de Nummo verwezen als “Water Spirits”. Nummo worden beschreven niet als mannelijke of vrouwelijke wezens, maar als androgyne wezens met kenmerken van beide seksen.  

 Ze werden voornamelijk gesymboliseerd door de zon, een vrouwelijk symbool in de Dogon traditie. In de Dogon-taal had de naam van de zon (‘nay’) dezelfde wortel als ‘moeder’ (‘na’) en ‘koe’ (‘nā’). Ze werden gesymboliseerd door de kleur rood, een vrouwelijk symbool.

In de eerste instantie waren de meeste wezens in de wereld, volgens Dogon, androgyn. Steeds waren er tweelingen geboren en daardoor was er balans in dualiteit. Maar de eerste wezen, die geboren was, was al vanaf zijn geboorte alleen, geen tweeling. Hij werd genoemd “een bleke vos” en soms een ‘jackhals’. Zijn “niet-tweeling” geboorte en ook alle daden, die “de bleke vos” zou hebben uitgehaald waren de eerste tekenen van de verstoorde balans in deze wereld.

De kleur wit symboliseert het mannelijke. Een van de belangrijkste festivals bij Dogon heet Sigui (klinkt als ‘Sigi’) festival en is verbonden met het mannelijke. Het wordt gehouden eens in de zestig jaar en wordt geassocieerd met de dood en herschepping op Aarde. Het hart van het festival is de viering van de volle rotatie van de ster Sirius B, de witte dwerg, rondom Sirius A. Het is een mysterie, hoe het volk van Dogon aan hun kennis kwam over deze ster, die pas veel later met geavanceerde telescopen ontdekt was.

De Dogon-religie was gericht op dit verlies van tweeling- of androgynie. Griaule beschrijft het in deze passage: “De meeste gesprekken met Ogotemmêli gingen inderdaad grotendeels over tweelingen en over de behoefte aan dualiteit en de verdubbeling van individuele levens. De acht oorspronkelijke voorouders waren eigenlijk acht paren … Maar na deze generatie werden mensen meestal alleen geboren. De Dogon-religie en de Dogon-filosofie spraken beide over een kwellend gevoel van het verlies van oorspronkelijke tweeling-zijn. De hemelse machten zelf waren tweeledig, en in hun aardse manifestaties kwamen ze constant in paren …” (uit Griaule, Marcel (1970) [1965]. Conversations With Ogotemmêli: an Introduction To Dogon Religious Ideas.)

Hier zijn enkele opmerkelijke begrippen en vertellingen van Dogon, vastgesteld ook in hun tekeningen:

 • De planeten in ons zonnestelsel om de zon draaide, dat Jupiter vier manen en Saturnus ringen had.
 • Het startsein voor het Sigui-festival zou bepaald worden door de uiterst kleine en zware ster Po Tolo (‘Digitaria ster’) die in 50 jaar tijd een ovale baan beschrijft om de heldere ster Sigi Tolo (‘Sigui ster’ = Sirius).
 • In deze kleine en onzichtbare ster (het ‘Ei van de wereld’) zou de kiem en de oorsprong van alles besloten liggen.
 • Het zou tegelijk de meest zware ster (480 ezelsvrachten!) alsmede de allerkleinste ster (niet groter dan een ossenhuid!) in het universum zijn.
 • Ondanks haar baan om Sirius zou zij tevens de spil van het universum zijn waaromheen alles draait. Naast de ster Digitaria zou er nog een derde ster in het spel zijn: de ster Emme Ya Tolo (‘Sorghum Vrouw ster’) die ook in 50 jaar en op 90 graden afstand van Digitaria een wat grotere ovale baan om Sirius beschrijft.  
 • Deze ster, viermaal zo licht als Digitaria en groter in omvang, heeft zelf ook weer een begeleider Nyân Tolo (‘Ster der Vrouwen’).
 • Po Tolo is ‘De ster van een diep begin’. Po Tolo is de eerste van alle sterren; het was geboren nadat de Po (galactische kern) zijn taak heeft volbracht. Po Tolo wordt gezien als een tweeling van Po, wat betekent, dat zwarte sterren als Sirius B zich gedragen praktisch gelijk aan Zwarte gaten (Black Holes)
 • Po betekent “zaadjes”. Po is ook “Het Ei van de Wereld”) genoemd. Dogon beschrijft de Po als het kleinste element van de wereld, ze zeggen, dat het is “onzichtbaar en in het centrum”. Het draait en verstrooit deeltjes van materie in een melodieuze en lichtgevende beweging, maar blijven zelf ongezien en ongehoord (= frequenties!).
 • De Dogon zeggen, dat Amma (= het bewustzijn van de schepping en van alle wezens) heeft zijn “woord”, eigenlijk zeven woorden, in de Po geplaatst. Het maakte het tot “een beeld van de schepper” en “de baarmoeder van Amma”.
 • Plotseling barstte de Po los en werden acht nieuwe zaden gecreëerd. Amma plantte deze zaden in zijn ei nabij de sleutelbeenderen van de Po. Met deze acht zaden was Amma van plan acht hemelse wezens te creëren – vier mannelijke en vier vrouwelijke. De Dogon noemden deze wezens de Nommo Anagonno, het best vertaald als ‘Het woord (Nommo) dat de vis-mens werd’ (Anagonno). De Nommo zijn de eerste wezens die door Amma zijn gemaakt, en het zijn amfibische hemelse wezens. De Nommo komt overeen met de Kemetic van oude Egypte –  Khem-Anu.
 • Deze acht wezens zouden Amma’s perfecte schepping worden. Als zus en broer en toch man en vrouw, zouden de vier vistweelingen elkaar vruchtbaar, compleet en gezegend maken met hemels geluk en vervulling. Een van de mannelijke tweelingen – Ogo (de Kemetic Set) – werd echter ongeduldig terwijl hij wachtte tot zijn vrouwelijke tweeling rijp zou worden. Ogo besloot in opstand te komen bij Amma. Hij sprong uit zijn hemelse baarmoeder en stal delen van zijn eigen placenta. Hij begon toen met het creëren en pro-creëren met zijn eigen placenta in een poging zijn eigen kleine wereld opnieuw te creëren. Zijn gestolen placenta werd onrein en zijn daden verstoorde de goddelijke orde van Amma. De Dogon zeggen dat onze zon – die ze Nay noemen – de gestolen placenta is, en dat planeet Aarde de rebellenwereld is die door Ogo is opgericht.

Bronnen: FACTOR MAYA: Dogon Tribe: Legend of the Sirius Star System

Dogon people – Wikipedia

Sirius en de Dogon – Stichting Skepsis

West African Traditional Music – Dogon Tribal Dance  https://www.youtube.com/watch?v=eehp2rbv9n0

Dogon tribe & the Sirius mystery  https://www.youtube.com/watch?v=kzQ3lmB8_pU

Pictures of mali – dogon 2 (travel-pictures-gallery.com)


Terugkeer in het krachtveld van harmonie en bewustwording (uit Crowd Power 14)

Martijn: Hoe kunnen we onszelf en anderen leren helpen zelf helende energie uit het scheppingsveld te ontvangen?

Nou allereerst, is het heel belangrijk, Margreet, dank je voor de mooie vraag, dat we gaan beseffen dat wij een onderdeel zijn van dat veld, onlosmakelijk verbonden. Dus we zullen tot in de diepste lagen ons helemaal dienen los te maken, vrij te maken van elke beperkende gedachte en gevoel wat er opkomt. Zelfs als je geneigd bent dat dat gevoel nou juist heel dienend is. Dus letterlijk in het begin betekent het 0 veld. Alles weg weg weg weg, parkeren parkeren, aan de kant zetten. Dan blijft er maar één zaak overeind en dat ben jij Margreet.

En op het moment dat jij dat gaat ervaren dat alles kaal en blanco is en dat het juist heel gevuld is omdat alleen jij overblijft en je letterlijk in de verbinding durft te gaan vanuit de kennis, kennis is heel belangrijk ook bij het spirituele bewustzijnsproces, bij het terug regenereren van je vermogen, is het belangrijk dat je in stilte jezelf afstemt en dat je in die stilte zo diep bij jezelf in de stilte aanwezig durft te zijn en dat je vanuit die stilte met je voorstellingsvermogen over de aarde gaat reizen, dat je het water hoort stromen, dat je de wind door je haar voelt gaan met je voorstelling en dat je vervolgens met de kracht en de aandacht bij jezelf door andere sterrenstelsels reist en in een vluchtige blik ervaart in dat moment: ook hier is diezelfde kracht. En je reist door al die werelden heen en je beseft met een heel diepliggend gevoel van : wauw, die kracht die ik in mijzelf voel hier op de aarde, die is overal aanwezig. En door daar veel mee bezig te zijn, door je waarnemingsvermogen en voorstellingsvermogen steeds dieper in te zetten, en dat is eigenlijk het trainen van het zintuiglijke apparaat, de kracht van binnen die een tijd bijna uit is geweest, door dat steeds opnieuw te doen in elk moment van je leven, zet je het aan en dat is de enige manier het op jouw manier het zoveel mogelijk te doen, dat dat de enige manier is om het fundamenteel weer terug te halen in je dagelijks leven.

Dus niet alleen als je leuk naar een zondagmiddag meditatie gaat bij de achterburen, maar dat het geïntegreerd zit in elk moment dat je leeft. Dus bij de supermarkt, bij het auto tanken, bij het kopen van kleding, zelfs bij het betalen van je belastingen besef je, dat jij die krachten, dat je dat krachtige wezen bent en dat het in je aanwezig is. Dus het heeft echt te maken met integratie. Het terug integreren van de “force”.

Dat is een heel belangrijk gegeven en daar zijn op andere werelden, in bijvoorbeeld het Siriaanse en Safiriaanse stelsel, dat is een enorme beschaving met meer dan 1200 miljard bewoners verspreid over 24 verschillende zonnestelsels, en deze wezens doen niets anders dan voortdurend te integreren in zichzelf, niet op onze manier zoals wij dat doen, maar natuurlijk op een andere manier, omdat ze veel verder ontwikkeld zijn dan het punt waar de mens op deze aarde nu aanbeland is. Maar voortdurend blijven ze in de verbinding, de kracht integrerend in het dagelijkse bestaan. In elk moment, en daar zijn hele educatieprogramma’s voor. Dat is heel erg mooi en heel bijzonder. Zelfs heel ontroerend als je je daarmee verbindt. Ik weet niet of jullie hier en thuis die film hebben gezien “de Avatar”. Ik heb hem zelf gewoon laat gezien, omdat ik weinig tijd heb voor films. Ik heb hem dus gezien en daar wordt ook uitgebeeld dat er een koppeling plaatsvindt tussen de wezens en de “force”, de kracht van die planeet. Ze koppelen zich dan aan met allemaal van die prachtige, vloeiende lijnen en dat kun je zien als een energetische aankoppeling en de kracht van die wereld is onlosmakelijk verbonden met al het andere leven in het universum. Dat is dus dat bewustzijnswezen. Sommige mensen noemen het ook geest. Ja weet je dan struikel je over het woord omdat geest heel veel verschillende interpretaties kan hebben, maar het bewustzijnswezen het Albewustzijn die kracht, wij zijn daar een onderdeel van en, Margreet, het begint, door je dagelijks te realiseren dat je dat bent.En dan komt het erop aan hoeveel prikkels je van buitenaf kunt herkennen.

Arjan: Je zegt even van dat er ook hele educatieprogramma’s voor zijn, voor die beschavingen. Heb je daar zelf aan meegedaan?

Martijn: Ik heb daar in programma’s voordat dit …… ik ga het nu op mijn manier zeggen. Voordat ik me koppelde aan dit simulatie hologram ,ben ik daar heel veel aanwezig geweest, in het Siriaanse, Safiriaanse stelsel. En dat is een wereld die een ongekend grote evolutie achter de rug heeft en in wezen wachtend is, totdat de menselijke beschaving hier op deze planeet ook de kracht in zichzelf herkent. Pas op het moment dat wij dat gaan herkennen, dat het hele collectieve, harmonieuze systeem of het hele collectieve, planetaire systeem terugkeert in het krachtveld van harmonie en bewustwording, dat alles met elkaar verbonden is, want dan vervalt dus oorlog, dan trek je geen wapen meer en je vraagt geen 5.000 euro meer voor een behandeling maar dan ga je namelijk dienen vanuit de kracht en op het moment dat dat hier op aarde hersteld wordt en dat is waar we nu mee bezig zijn, dan is dáár dat laatste stukje educatie ook niet meer nodig. Dus alles wat hier gebeurt, heeft effect op al die andere dimensies en bewustzijnsvelden. En ik heb dat gezien, het is een hele interessante, mooie manier van werken want het komt op een soort …. hoe kan ik dat het beste vertalen met woorden, er wordt tijd vrijgemaakt, er worden eigen momenten vrijgemaakt bij groepen mensen om gezamenlijk, wij noemen dat mediteren, rechtstreeks, dat vermogen is daar veel groter, te communiceren met de bron. Dus met het bewustzijnswezen van die wereld, van die sterrenstaat, en dat is weer een deeltje van een veel groter bewustzijnsveld, wordt rechtstreeks mee gecommuniceerd en door daar gezamenlijk mee te communiceren komt er zo’n uitwisseling over en weer, dat daardoor die kracht dieper kan integreren, steeds weer en dat is ook nodig omdat die kracht gedeeltelijk wegloopt.

Arjan: En zijn ze dan ook fysiek bij elkaar?

Martijn: Ja ze zijn fysiek bij elkaar. De fysieke samenkomst is namelijk van onmetelijk belang.

Arjan: En hoe moet ik me dat voorstellen, zijn er tientallen of honderdtallen of miljoenen bij elkaar?

Martijn: Nee dat gaat ….. de trainingsgroepen zijn rond de 40/50 mensen. En het zijn niet allemaal mensen zoals wij, ze hebben een iets afwijkend uiterlijk. Zij vinden dat wij een iets afwijkend uiterlijk hebben . Ze vinden ons in ieder geval heel erg lief en wij vinden hen ook heel erg lief. En deze prachtige mooie mensachtige beschavingen doen dit in clustertjes, in groepjes van 40/50 mensen omdat dat gewoon het maximum is, waarin je ook in hun bestaan kunt communiceren met de kracht, zonder dat daarbij een verlies ontstaat van een te grote groep. Wat er gebeurt, is dat die mensen gezamenlijk, we noemen het maar net als hier op de aarde, als je hier met elkaar muziek maakt dat hebben we net gezien, komt er een soort synchroniciteit, afstemming hè, tussen jullie 2. Op de aarde is dat op dit moment niet aanwezig, maar die synchroniciteit, die versmelting tussen wezens vanuit die kracht, dat is een maximum van 40/50 mensen en alles wat daarboven komt geeft een verstoring in het proces dat zij daar ervaren.

Arjan: Ik kan me voorstellen dat daar een soort hiërarchische gelijkheid is of dat er geen regie is.

Martijn: Er is geen hiërarchie.

Arjan: Dus ook geen meester of leraar?

Martijn: Nee, nee. Wat er wel is, is dat er begeleidingsteams zijn, die daar andere mensen ondersteunen in die processen en dat komt omdat veel mensen in het Safiriaanse stelsel afkomstig zijn uit een deel van het oorspronkelijk, menselijk bewustzijn, dus de oorspronkelijke, menselijke beschaving, en hebben ook een enorme val achter de rug. Dus de dreun, die de mensheid nu net heeft meegemaakt, hebben zij in andere tijden ook meegemaakt. Zij zitten in een rehabilitatie programma en zij hebben dus letterlijk, voordat de kroon erop gezet kan worden in de kracht van wie ze zijn, hebben ze letterlijk de completering nodig van ons hier op aarde om dit deel van de schepping ook weer in onszelf terug te laten komen.

Arjan: Hun 1958 hebben ze al weer teniet gedaan?

Martijn: Zo’n 1958 hebben zij niet achter de rug, daar hebben wij hier mee te maken. Dat is cyborg overname door technologie en wat zij hebben meegemaakt, is letterlijk het uit elkaar vallen van de vermogens waar hun bewustzijn zich in manifesteerde, dus het bewustzijn koppelt zich eerst aan een veld en vanuit dat veld worden lichamen geboren, die ontstaan dan en bij hen is het vermogen kwijtgeraakt in de lichamen zelf zonder dat daar van buitenaf door cyborg beschavingen invloed op werd uitgeoefend. En dat is ontstaan, ooit, in andere tijden doordat het compleet menselijke bewustzijn, dus de mensheid, zich niet meer goed kon bewegen in het volledige eenheidsbewustzijn van de kracht.

Ik krijg een vliegje in mijn neus, dankjewel dat ik dat bevestigd krijg. Leuk vliegje, heeft niet om landingsrechten gevraagd. (gelach)

Maar het is wel zo, voor ons is dat heel moeilijk te begrijpen, want kijk wij zitten zelf in een uiterst complexe situatie en dat heeft ook te maken met dat deze aarde waar wij nu zijn, de thuisbasis is, de hoofdbasis in het hele scheppingsveld van het oorspronkelijk menselijk bewustzijn. Dus die aarde ligt in schillen dwars door elkaar heen en wij zitten nu in het 5-dimensionale bewustzijn, dat is waar we aanwezig zijn, er lopen schillen doorheen die ons neurologisch systeem eigenlijk degenereren, we ervaren een driedimensionale werkelijkheid. Zodra die andere schillen weer gedetecteerd worden door ons bewustzijn, dus wij hebben het vermogen weer om daarmee te kunnen interacteren, dat noemen we ascensie hier, maar het is helemaal geen ascensie, het is het fundamenteel toenemen van ons vermogen, dan gaan wij dus terug naar een andere planeet en uiteindelijk is dat deze zelfde planeet, alleen wij krijgen al die procenten die we nu niet zien, die geïnterpreteerd worden, krijgen we dan wel te zien. En dan krijgen wij een aarde te zien, die 100x groter is dan de aarde waar wij nu bovenop zitten. En die aarde, dat herstel daarvan, dat uiteindelijke herstel daarvan, zal dus de totale vrede om zomaar te zeggen, in het hele universele scheppingsveld herstellen. Evenwicht, eenheid, heelheid.

Arjan: En dat allemaal naar aanleiding van het zelf herstellend vermogen.

==============================================

Bekrachtiging

Laten wij de kronieken van het oorspronkelijk menszijn hier in onszelf eens terughalen. Met de aandacht blijven wij bij onszelf, we ademen rustig en langzaam diep in en uit. We stellen vast in onszelf, dat we hier in een multidimensionale tijd aanwezig zijn op een planeet waar allerlei verschillende realiteiten tezamen zijn gekomen en dat het aan jou is en wij met elkaar, als brengers van een waarheid uit een andere tijd, om de kracht hier, de innerlijke kracht in jezelf, aan te zetten. En we spreken vanuit de kracht wie wij zijn.

Planeet aarde en alle bewoners hier, alle mensen, dieren, natuurwezens en ook alle elementen van de matrix, wij zijn hier. Uit andere tijden zijn wij hier gekomen om herstel te brengen in chaos om de kronieken van het oorspronkelijk menselijk bewustzijn hier te implementeren in het fysieke lichaam. We zijn hier om als welwillende wezens, de aarde dat te komen geven via onze waarneming en aanwezigheid in de vorm van emotie, in de vorm van kracht en liefde en we spreken vanuit de kracht: wij zijn hier in dit moment op de aarde in grote getale aanwezig. Met meer dan 800 miljoen mensen hier in dit veld zijn wij aan het werk in het planetaire bewustzijn om de hologrammen, waar zoveel manipulaties in aanwezig zijn, zichtbaar te maken. En we doen het vanuit daadkracht en liefde. We doen het niet om anderen te ontmaskeren, we doen het niet om andere wezens in hun hemd te zetten, we doen het juist vanuit de eenheidsverbinding.

Het is de tijd, dat er weer samenkomsten zijn op deze wereld tussen allerlei verschillende rassen en allerlei verschillende beschavingen. En het is ons recht, en het recht is ons gegeven vanuit de kracht, de “force of life” aan alle wezens om alles te bekijken, om alles te voelen en aanwezig te zijn in elk stuk op aarde, waar aanwezigheid nodig is om de beweging te brengen, die onvermijdelijk zal leiden tot het terugbrengen van de kracht in dat veld. En wij doen dat vanuit neutraliteit. We doen dat vanuit een vanzelfsprekendheid, dat vanuit afstemming voor iedereen en elk wezen er voldoende aanwezig is om het geluk en de vrijheid in zichzelf te ervaren en om met elkaar de reis voort te zetten in het veld van de ontdekkende krachten van de schepping en deze tot in elk cel bewustzijn in het fysieke lichaam ook aanwezig te laten zijn. Wij zijn hier op de aarde 2016 aanwezig om als ambassadeurs hier, hoeders uit een andere tijd, de aarde zoveel kracht en liefde te brengen, dat de verstoringen automatisch vervloeien met de velden van kracht waar wij uit zijn opgestaan uit een andere tijd. Wij vergeven onszelf wat er ooit is gebeurd in andere tijden en wij vergeven alle andere wezens op voorhand voor alle verzet en manipulaties. Dit is voelbaar en gehoord in elke cel hier in het planetaire bewustzijn. Wij gaan niet aan de kant wij buigen niet. Wij zijn hier voor iedereen. Wij willen ook niet dat anderen voor ons aan de kant gaan. Ook hoeven anderen niet te buigen voor ons. Wij eren de grootste kracht in elkaar. I salute the highest source in you.

Wij gaan met de aandacht naar de kern van de aarde. Wij ervaren ons lichaam en reizen daar niet vandaan. Terwijl wij in ons lichaam aanwezig zijn, zien wij de aarde en we gaan naar die aarde toe en blijven ons lichaam beseffen, in het centrum van de aarde komen we uit. We spreken het centrum van de aarde toe.

Planeet aarde, wij zijn hier met een grote groep aanwezig om het bewustzijn van de aarde te verstevigen en om de vergeving op de aarde te brengen, waardoor vrede wereldwijd zal uitbreken. Wij zijn hier om het samen met jou te doen, namelijk alles wat opgeschoond mag worden, op te schonen. Wij zijn hier om de tragedie uit andere tijden te laten vervloeien met de kracht van het leven. Wij zijn hier om tegen jou te zeggen aarde, bewustzijn van de kracht, dat we ongelooflijk trots zijn en ontroerd. Dat na deze enorme lange tijden van destructie er nog steeds zo veel liefde is op deze aarde. Vanuit de natuur de dieren en vanuit het planetaire bewustzijn. In het midden van de aarde laten wij met elkaar een grote, gouden bol ontstaan en dit is het symbool van de transformatie en het terugbrengen van het oorspronkelijke gouden veld van afstemming en verbinding, de “force of life” en we kijken naar deze bol in het centrum van de aarde en vanuit ons hart brengen wij een enorm krachtig veld naar het centrum van de aarde en op dit moment zitten mensen over de hele wereld in deze bekrachtiging en vanuit allerlei locaties lopen er krachtvelden vanuit het hart naar het centrum van de aarde en we zien dat die bol in het centrum van de aarde steeds groter wordt. Hij wordt zelfs zo groot dat de bol groter wordt dan de aarde zelf. Kijk eens, dat is de kracht van wie we zijn. We nemen waar en het is zo.

En dit veld is nodig om alle mensen terug te brengen in gelijkwaardigheid, dat alle mensen geraakt worden op eigen moment en op eigen tempo, dat het er ongelooflijk toe doet, dat ze beseffen, dat ze niet zomaar bestaan. En dit veld, gedragen uit de kracht van alle mensen die hier aan meedoen, mag gedragen worden door alle “benevolent beings”, door alle wezens uit andere universa en andere planeten mag dit hologram versterk worden en verder bekrachtigd worden. En dat is goed. Wij doen, waarvoor wij hier gekomen zijn. En met de aandacht van de aarde af realiseer je je dat je hier aanwezig bent op je stoel, je hebt je ogen dicht en je voelt al die mensen in dit moment, die vanuit hetzelfde dragerschap de “force of life” als familie van jou vanuit dezelfde kracht en liefde de bijdrage hebben geleverd. En kom je rustig bij en doe je ogen lekker open.

 —————————–

Crowd Power 14 Healingtechnieken en graancirkels met Arjan Bos en Martijn van Staveren

Bekrachtiging uit CP14 https://www.youtube.com/watch?v=epMDk1r7-1I


First encounter with the Antari

Dit is een feitelijk verhaal over een ontmoeting met een multidimentionale beschaving van Antari uit Antares. Eerst komt de originele Engelse tekst, daaronder is een Nederlandse vertaling.

From the Introduction

(a chapter from a book by Alloya Huckfield,  with author’s permission) This book is a sharing of my experience of working with 11th dimensional beings called the Antari who come from the star collective Antares. It is a Light Body manual containing information about the various layers of the Auric Field or Plasma Sheath. It describes in detail the various layers and their functions.

The Antari describe the mechanism of the conversion of energy into Light via several different light devices within the Kether (outer layer) of the Auric Field.

The Antari are on a mission to assist us in transforming our energy body to be able to accept high vibrational star codes from higher dimensions. Within this book it is hoped that a glimpse into the workings of the Light body is achieved.

First encounter with the Antari

I met the Antari for the first time during a kinesiology session. A friend of mine was training to become a qualified Kinesiologist and she needed volunteers to practice upon. I volunteered for a rebalance session. Kinesiology is a muscle testing procedure, a simple diagnostic tool that allows the practitioner to identify stresses within the energy body.

The healing room was warm and gently lit by candles. In the centre of the room she had a white leather massage couch, and to the side there was a large table covered in crystals. Whilst gazing at the crystals, I was drawn towards a beautiful white crystal, Selenite. I always had the permission to touch the crystals in the past. So I reached out to take hold of the selenite and as I did my friend shouted, “No! Do not touch it yet”. I pulled my hand away and asked why I was not allowed to touch the stone? She told me she just intuitively knew I was not to touch it, and she knew it would be part of the kinesiology rebalancing.

I lay down on the couch and made myself comfortable and I closed my eyes and I just simply relaxed and my friend began the kinesiology rebalancing. For the first 10 to 15 minutes I was just simply in a relaxed state. We had finished talking a little about our day, and I was relaxing into the session. Sometimes certain crystals are required to be placed upon certain meridian points on the body. When the kinesiologist tests for this, they simply place their hand over certain crystals and then just test the person’s muscles to see whether this is the appropriate crystal. It was no surprise to either of us that

the crystal that I needed was in fact Selenite.

As soon as the crystal was placed at my head, I felt a strange feeling of movement. I felt very dreamy and was obviously moving into an altered state of consciousness. I felt the couch beneath me move forward. Then I could see lights moving quickly over me. I was not totally asleep. I was not dreaming, but I wasn’t totally awake and conscious either. It was like I was in two places at once. My physical human self was lying on a massage couch in my friends healing room here in the third dimension, but I felt disassociated from that and I was travelling in my astral body.

At first I seemed to drift in and out of this altered state of disassociation. Initially I did not recognize what was going on, other than this strange feeling like the couch was moving. Then it occurred to me that there were overhead lights passing above, which was impossible because my friend only had candles in the room. As I thought to myself this is very strange, I felt like I was actually being pushed down a corridor with lights flying over my head. I sat up to find myself travelling at a great speed down a white light tunnel with bright lights which only got brighter until I lost consciousness in a flash of brilliant blinding light.

When I regained consciousness I was lying down on a couch that came out from the wall. Everywhere was bathed in a golden light that didn’t seem to source from anywhere. It was very misty in the peripheral of my vision, and yet, I knew this was not a dream. I could feel that I was no longer lying on the massage couch, as this couch was made from some sort of soft pliable foam, it did not seem to have any edges between the couch and the wall but was one smooth surface, as if it was all molded in one.

I looked to the side and out of the golden haze came a beautiful being. The being was made up of white misty light which was made up of spinning golden molecules that resembled galaxies revolving around a central sun in the heart area. Its body reminded me of a Praying Mantis. Its head was very elongated and sat upon a long thin slender neck. Its eyes were so beautiful, with a loving gaze that almost made me swoon, they were bright turquoise. Its body was transparent and I could see a turquoise nervous system running through its body emitting sparks of phosphorus light from within the nodes or meridians points. It was a humanoid like insect Mantis being.

With the most loving of energy, the Antari telepathically said, “Oh, you are awake. You seem to wake up more and more these days.” I felt like this Being was a long lost friend. I was very pleased to see it and wanted to jump off the couch and throw my arms around it.

The Mantis Being telepathically told me I was to lie still, as I was having an operation and I should look down at my body. I did not see my physical body but my etherical one. I was open from my throat to my navel, I could see inside. There was no blood or organs but only the etherical blueprint or framework of my internal organs.

The Mantis being explained that all I was seeing was a lucid dream, a symbolic dream to explain something to my human mind which would normally find these kinds of experiences unbelievable and this would normally send the person into unconsciousness.

Why did the Antari say “Oh, you are awake? You seem to wake up more and more these days.” Were they implying I had been with them before, but did not remain conscious or awake enough to remember them?

The Antari had an amazing ability to change their arms and fingers into surgical instruments, a scalpel or scissors and even a laser beam. I watched with amazement as they took what looked like a burnt out fuse from out of my body and put a new one in.

It was in a specific place just under my rib cage in the very centre of the sternum. A place where there is a small bone, a small boney node. The burnt out fuse looked like it was made of glass with wires and small crystals inside like an implant or device. Once the Mantis Being had removed it, it was replaced with a new one which had electrical golden light running through a similar device.

The Mantis being then made almost a smiling face and then showed its finger which glowed with light and quickly sealed up my body and it once again began to look more physical and solid. The entire time this operation was going on I was aware that there was a being standing behind my head. The Mantis being told me not to look at this being, as I would find its appearance scary, of course I looked. It looked like a huge spider, not exactly like a spider it seemed to be half biological looking and half machine. It had its legs in certain parts of my brain. It was manipulating my brain waves to keep me in a certain altered state whilst the operation was going on.

I was about to freak out but as the thought came into my mind, it was gone again so fast I completely forgot about it until much later. I think the Antari wiped it from my memory so as not to traumatize me. This wiping of the mind began to make me a little sleepy and I began to dip in and out of consciousness. One minute I was very aware that I was aboard some kind of ship with some kind of alien being, and the next minute I began to dream just a normal dream. I felt like I was moving between two different realities.

When I was fully conscious, I was aware that there were more Antari and other presences around me, but they were just simply on a different frequency. The Antari who had operated on me seem to come and go from the mist. The Mantis being telepathically told me that the operation was a success, and I could get down from the couch and it would give me a guided tour of the ship. Once again the being explained that really I was not aboard a ship that was mechanical made with nuts and bolts or even operated in the third dimension. It was instead created from astral plasma like energy, and was actually coming from my dream body. Of course I did not really understand this at the time, what they were trying to explain to me, was that they were using my astral body, my dream body, like a plasma screen. On this they were playing certain frequencies of energy, ideas and dreams, which I would translate, and manifest, as an experience of walking around a spaceship.

The Antari explained that I had ideas and images in my subconscious mind on how spaceships would look. They explained that they had taken these ideas and images from my subconscious mind, and they had played out this lucid dream of a spaceship, but in truth it didn’t really look like this at all. It was simply set up as a virtual reality to provide my human mind with something familiar, in order that I would stay awake and experience things that would normally blow my mind away and I would lose recall.

The Mantis being took me into a long corridor where the walls also seemed like they were made out of this soft foam. There were no sharp edges and everything seemed very smooth. There were no doors or doorways as such and I could see how this entire ship was dream- like. It was literally morphing as my mind began to explore the ideas of what it was that I was traveling in, because I knew that what I was seeing was only a projection from my subconscious mind.

I followed the Mantis into a room where there were not only other Antari, but there were also other beings which people called the Greys. I know these beings as the Zeta, because I have had many experiences with them before.

Three Zeta sat at consoles. On screens within the consoles, there were flattened out maps of the Earth. All over the map there were little lights that would blink on and off. The Antari communicated to me that each light represented a person like myself, who were waking up. Those lights which were turned off meant that the person had not awoken to their true identity yet, and those lights that were flashing on and off were those who like myself were beginning to wake up to their true identity and were having experiences just like me. I do not remember how many lights were actually turned on; I know that there was not many. I had the feeling that this was only the beginning of a great awakening. Was the device they upgraded in my energy body monitoring me on the earth?

The next thing I knew I had obviously lost consciousness. I had begun to wake up back on the massage couch in my friend’s healing room. I tried to explain to my friend what I had experienced but I was totally lost for words.

======================================================================================================================================================

Nederlandse vertaling (geautomatiseerd)

Uit de introductie

Dit boek is een deel van mijn ervaring van het werken met 11 dimensionale wezens genaamd de Antari die afkomstig zijn van het sterrencollectief Antares. Het is een handleiding voor het lichtlichaam met informatie over de verschillende lagen van het auraveld of de plasmaschil. Het beschrijft in detail de verschillende lagen en hun functies.

De Antari beschrijven het mechanisme van de omzetting van energie in Licht via verschillende lichtapparaten binnen de Kether (buitenste laag) van het Aurische Veld.

De Antari zijn op een missie om ons te helpen bij het transformeren van ons energielichaam om in staat te zijn om hoog frequente stercodes uit hogere dimensies te ontvangen. Binnen dit boek wordt gehoopt dat een glimp in de werking van het Lichtlichaam wordt verkregen.

Eerste ontmoeting met de Antari

Ik ontmoette de Antari voor het eerst tijdens een kinesiologie sessie. Een vriendin van mij volgde een opleiding tot gekwalificeerde kinesioloog en ze had vrijwilligers nodig om op te oefenen. Ik bood me aan voor een evenwichtssessie. Kinesiologie is een spiertestprocedure, een eenvoudig diagnostisch hulpmiddel waarmee de beoefenaar spanningen in het energielichaam kan identificeren.

De behandelkamer was warm en zacht verlicht door kaarsen. In het midden van de kamer had ze een witte leren massagebank en aan de zijkant stond een grote tafel bedekt met kristallen. Terwijl ik naar de kristallen staarde, werd ik aangetrokken door een prachtig wit kristal, seleniet. Ik heb in het verleden altijd de toestemming gehad om de kristallen aan te raken. Dus stak ik mijn hand uit om de seleniet vast te pakken en terwijl ik dat deed riep mijn vriend: “Nee! Raak het nog niet aan ”. Ik trok mijn hand weg en vroeg waarom ik de steen niet mocht aanraken? Ze vertelde me dat ze gewoon intuïtief wist dat ik het niet mocht aanraken, en ze wist dat het deel zou uitmaken van het evenwicht van de kinesiologie.

Ik ging op de bank liggen en maakte het mezelf gemakkelijk en ik sloot mijn ogen en ik ontspande me gewoon en mijn vriend begon de kinesiologie opnieuw in evenwicht te brengen. De eerste 10 tot 15 minuten was ik gewoon in een ontspannen toestand. We waren klaar met praten over onze dag en ik ontspande me in de sessie. Soms moeten bepaalde kristallen op bepaalde meridiaan punten op het lichaam worden geplaatst. Wanneer de kinesioloog dit test, leggen ze eenvoudig hun hand over bepaalde kristallen en testen vervolgens de spieren van de persoon om te zien of dit het juiste kristal is. Dat was voor ons geen van beiden een verrassing, het kristal dat ik nodig had, was in feite seleniet.

Zodra het kristal op mijn hoofd was geplaatst, voelde ik een vreemd gevoel van beweging. Ik voelde me erg dromerig en ging duidelijk naar een andere bewustzijnsstaat. Ik voelde de bank onder me naar voren schuiven. Toen zag ik de lichten snel over me heen bewegen. Ik sliep niet helemaal. Ik droomde niet, maar ik was ook niet helemaal wakker en bewust. Het was alsof ik op twee plaatsen tegelijk was. Mijn fysieke menselijke zelf lag op een massagebank in de behandelkamer van mijn vrienden hier in de derde dimensie, maar ik voelde me daarvan losgekoppeld en ik reisde in mijn astrale lichaam.

In het begin leek ik in en uit deze veranderde staat van dissociatie te drijven. In eerste instantie herkende ik niet wat er aan de hand was, behalve dit vreemde gevoel alsof de bank bewoog. Toen viel het me op dat er bovenlichten boven passeerden, wat onmogelijk was omdat mijn vriend alleen kaarsen in de kamer had. Omdat ik bij mezelf dacht dat dit heel vreemd is, had ik het gevoel dat ik eigenlijk door een gang werd geduwd met lichten die boven mijn hoofd vlogen. Ik ging rechtop zitten en merkte dat ik met grote snelheid door een tunnel met wit licht reed met felle lichten die alleen maar helderder werden totdat ik het bewustzijn verloor in een flits van schitterend verblindend licht.

Toen ik weer bij bewustzijn kwam, lag ik op een bank die uit de muur kwam. Alles werd omhuld in een gouden licht dat nergens vandaan leek te komen. Het was erg mistig aan de rand van mijn zicht, en toch wist ik dat dit geen droom was. Ik voelde dat ik niet meer op de massagebank lag, aangezien deze bank was gemaakt van een soort zacht buigzaam schuim, het leek geen randen te hebben tussen de bank en de muur, maar het was één glad oppervlak, alsof het was allemaal in één stuk gegoten.

Ik keek opzij en uit de gouden waas kwam er een ​​prachtig wezen. Het wezen leek uit wit mistig licht te zijn dat bestond uit ronddraaiende gouden moleculen die leken op melkwegstelsels die rond een centrale zon in het hartgebied draaiden. Zijn lichaam deed me denken aan een bidsprinkhaan. Zijn hoofd was erg langwerpig en zat op een lange dunne slanke nek. Zijn ogen waren zo mooi, met een liefdevolle blik die me bijna deed zwijmelen, ze waren helder turkoois. Zijn lichaam was transparant en ik kon een turkoois zenuwstelsel door zijn lichaam zien stromen en vonken van fosforlicht uitstoten vanuit de knooppunten of meridianen. Het was een mensachtig insect als een Mantis-wezen.

Met de meest liefdevolle energie zeiden de Antari telepathisch: “Oh, je bent wakker. Je lijkt tegenwoordig steeds meer wakker te worden. “Ik voelde me alsof dit Wezen een lang verloren vriend was. Ik was erg blij om het te zien en wilde van de bank springen en mijn armen eromheen slaan.

Het Mantis-wezen vertelde me telepathisch dat ik stil moest blijven liggen, omdat ik een operatie onderging en ik naar mijn lichaam moest kijken. Ik zag niet mijn fysieke lichaam maar mijn etherische lichaam. Ik was open van mijn keel tot mijn navel, ik kon naar binnen kijken. Er was geen bloed of organen, maar alleen de etherische blauwdruk of het raamwerk van mijn interne organen.

De bidsprinkhaan legde uit dat alles wat ik zag een lucide droom was, een symbolische droom om iets aan mijn menselijke geest uit te leggen dat dit soort ervaringen normaal gesproken ongelooflijk zou vinden en dit zou de persoon normaal gesproken bewusteloos maken.

Waarom zei de Antari: “Oh, je bent wakker? Je lijkt tegenwoordig steeds vaker wakker te worden. ” Bedoelde ze daarmee, dat ik eerder bij hen was geweest, maar niet genoeg bewust of wakker bleef om het te onthouden?

De Antari hadden een verbazingwekkend vermogen om hun armen en vingers te veranderen in chirurgische instrumenten, een scalpel of schaar en zelfs een laserstraal. Ik keek met verbazing toe hoe ze iets wat eruitzag als een doorgebrande zekering uit mijn lichaam haalden en er een nieuwe in stopten.

Het was op een specifieke plek net onder mijn ribbenkast in het midden van het borstbeen. Een plek waar een klein bot is, een klein botknooppunt. De doorgebrande zekering zag eruit alsof die van glas was gemaakt met daarin draden en kleine kristallen, zoals een implantaat of apparaat. Toen het Mantiswezen het eenmaal had verwijderd, werd het vervangen door een nieuw exemplaar waarvan het elektrische gouden licht door een soortgelijk apparaat stroomde.

Het wezen van de bidsprinkhaan trok toen bijna een lachend gezicht en toonde toen zijn vinger die gloeide van het licht en verzegelde snel mijn lichaam en het er weer fysieker en steviger uitzag. De hele tijd dat deze operatie gaande was, was ik me ervan bewust dat er een wezen achter mijn hoofd stond. Het wezen van de bidsprinkhaan vertelde me om niet naar dit wezen te kijken, omdat ik zijn uiterlijk eng zou vinden, natuurlijk keek ik. Het zag eruit als een enorme spin, niet echt als een spin, het leek half biologisch en half machine. Het had zijn ledematen in bepaalde delen van mijn hersenen. Het manipuleerde mijn hersengolven om me in een bepaalde veranderde toestand te houden terwijl de operatie aan de gang was.

Ik stond op het punt in paniek te raken, maar toen de gedachte bij me opkwam, was het weer zo snel weer weg dat ik het helemaal vergat tot veel later. Ik denk dat de Antari het uit mijn geheugen heeft gewist om me niet te traumatiseren. Dit uitwissen van de mind maakte me een beetje slaperig en ik begon in en uit mijn bewustzijn te zakken. Het ene moment was ik me er heel erg van bewust dat ik aan boord was van een soort schip met een soort buitenaards wezen, en het volgende moment begon ik gewoon een normale droom te dromen. Ik had het gevoel dat ik me tussen twee verschillende realiteiten bewoog.

Toen ik me volledig bewust was, was ik me ervan bewust dat er meer Antari en andere aanwezigheden om me heen waren, maar ze waren gewoon op een andere frequentie. De Antari die mij hadden geopereerd, lijken uit de mist te komen en te gaan. De bidsprinkhaan vertelde me telepathisch dat de operatie een succes was en dat ik van de bank af kon komen en dat hij me een rondleiding door het schip zou geven. Opnieuw legde het wezen uit dat ik echt niet aan boord van een schip was dat mechanisch was, gemaakt met moeren en bouten of zelfs maar in de derde dimensie werd bediend. Het werd in plaats daarvan gemaakt van astrale plasma-achtige energie, en kwam eigenlijk uit mijn droomlichaam. Natuurlijk begreep ik dit toen niet echt, wat ze me probeerden uit te leggen, was dat ze mijn astrale lichaam, mijn droomlichaam, als een plasmascherm gebruikten. Hierop speelden ze bepaalde frequenties van energie, ideeën en dromen, die ik zou vertalen en manifesteren als een ervaring van rondlopen in een ruimteschip.

De Antari legde uit dat ik ideeën en beelden in mijn onderbewustzijn had over hoe ruimteschepen eruit zouden zien. Ze legden uit dat ze deze ideeën en beelden uit mijn onderbewustzijn hadden gehaald, en dat ze deze lucide droom van een ruimteschip hadden uitgespeeld, maar in werkelijkheid zag het er helemaal niet zo uit. Het was simpelweg opgezet als een virtuele realiteit om mijn menselijke geest iets bekends te geven, zodat ik wakker zou blijven en dingen zou meemaken die normaal mijn geest zouden wegblazen en ik zou het geheugen verliezen.

De Mantis namen me mee naar een lange gang waar de muren ook leken te zijn gemaakt van dit zachte schuim. Er waren geen scherpe randen en alles leek erg glad. Er waren geen deuren of deuropeningen als zodanig en ik kon zien hoe dit hele schip er dromerig uitzag. Het veranderde letterlijk toen mijn geest de ideeën begon te onderzoeken van waar ik naar op reis was, omdat ik wist dat wat ik zag slechts een projectie was van mijn onderbewustzijn.

Ik volgde de bidsprinkhanen naar een kamer waar niet alleen andere Antari waren, maar er waren ook andere wezens die mensen de Greys noemden. Ik ken deze wezens als de Zeta, omdat ik al veel ervaringen met ze heb gehad.

Drie Zeta zaten aan bedieningconsoles. Op schermen in de consoles waren afgeplatte kaarten van de aarde te zien. Overal op de kaart waren kleine lampjes die aan en uit zouden knipperen. De Antari vertelde me dat elk licht een persoon vertegenwoordigde zoals ik, die wakker werd. Die lichten die waren uitgeschakeld, betekenden dat de persoon nog niet was ontwaakt tot zijn ware identiteit, en die lichten die aan en uit flitsten waren degenen die net als ik begonnen te ontwaken tot hun ware identiteit en ervaringen hadden net als ik. Ik kan me niet herinneren hoeveel lichten er werkelijk waren ingeschakeld. Ik weet dat er niet veel waren. Ik had het gevoel dat dit slechts het begin was van een groots ontwaken. Bewaakte het apparaat dat ze in mijn energielichaam hadden opgewaardeerd mij op aarde?

Het volgende dat ik wist, was dat ik buiten bewustzijn raakte. Ik begon weer wakker te worden op de massagebank in de behandelkamer van mijn vriend. Ik probeerde mijn vriend uit te leggen wat ik had meegemaakt, maar ik kwam niet op woorden.

********************************************************************

From:  The Antari from Antares

By Alloya Huckfield

Copyright 2020

978-1-71662-545-9

Cover art by Jeanette Kirkham      Jeannettekirkham.com

PS from Alloya:

The Antari are very different to other beings, other beings talk in earth language and are here on different missions. The Antari are working on a different level.

Here is some art of my friend Marco who gets downloads of starcodes from the Antari that is the closest you will get to a language coming from them ..:)


Sleutels tot grotere realiteit

(Rene deelt : Een fragment uit de lezing van Martijn van Staveren uit november 2015, maar de info lijkt wel of het gisteren was gegeven) –

En dat zie je ook gebeuren, we brengen heel veel licht en liefde; Maar aan de andere kant wordt er ongelofelijk veel aan de touwen getrokken, nog erger en harder dan ooit, om te zorgen dat die mensheid niet uit die (?) weg kan komen. En dat is een punt, daar ligt een stukje wat alleen de mens op deze planeet kan oplossen, door te beseffen wie zij zijn; Dat wij ook de enige zijn die dat kunnen veranderen, omdat wij als oorspronkelijke bewoners, samen met nog een paar andere oorspronkelijke bewoners van deze planeet, de enige kracht hebben, in verbinding tot deze prachtige planeet, om iets terug te brengen in het mentale bewustzijnsveld van de mens, via het planetaire bewustzijnsveld van de aarde. Daar komen we zo nog wel op.

En wij hebben nog de sleutel tot een nog grotere realiteit.

Nou wij zijn eigenlijk allemaal, allemaal, er is niemand uitgesloten. Ik spreek dan wel eens in de ik-vorm, maar we zijn allemaal uit de toekomst gekomen. En die toekomst die vanuit ons denken, nu…. bevindt in de toekomst, 500.000 jaar vanuit hier.

Mensen vragen wel eens, waar kom jij vandaan met je bewustzijn…500.000 jaar van hier…. dan zeg ik, “ja, lineair gezien, is dat 500.000 jaar in de toekomst vanuit HIER…en toch speelt het zich op het zelfde moment af, dat wij hier nu zijn. Want alles loopt in een lijn naar beneden, zeg maar in een center punt. Er is iets gebeurd in onze waarneming, waardoor wij tijd zo uitdrukken en dat het daar ook zo zijn gaan ervaren. Zo zijn we ook geboren, we hebben alleen nog maar het referentiekader hoe de tijd zich voortbeweegt, van het begin tot het einde.” Dus een vulkaanuitbarsting die een enorme lavastroom teweegbrengt en daardoor 5 dorpen worden weggevaagd, dan zeggen wij…dat is veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan, want eerst barstte de vulkaan uit en daarna gingen die dorpen ten onder. Maar metafysisch gezien en dat is ook hoe wij oorspronkelijk altijd hebben gerealiseerd, is dat het trauma wat daar plaatsvond, wat op de een of andere manier nodig was om opgelost te worden, of juist door krachten die willen dat het getraumatiseerd wordt, zorgen eigenlijk in feite ervoor dat er een oorzaak aan moet staan. Dat is kwantumfysica en dat is iets wat onze mind gewoon niet kan snappen of wil snappen. Je kunt het wel aannemen, je kunt het alleen geen vormgeven, omdat we denken binnen de kaders van hoe we nu denken…binnen dat Windowsprogramma, dankzij Bill Gates. En doordat wij daarin vastzitten, kunnen wij niet buiten die kaders kijken en ook niet voelen en dan loop je vast. Je kunt alleen eerst aannemen van… stel, dat het zo is…En stel dat als het zo is…wat zou dat dan betekenen, wat is er dan eigenlijk allemaal waar…Is het dan werkelijk waar dat wij nu in een vervolg zitten van de historie? Of hebben wij die historie geschreven op het moment dat wij nu handelen. Dat zit zo interessant in elkaar…. want daar zit ook de creatiekracht, want als wij in het nu-moment tot een bepaald inzicht komen en krachten bundelen, dat we zelf de hele historie wat we nu hebben geleerd ogenblikkelijk kunnen veranderen. Er zijn ook allemaal heel mooie interessante wetenschappelijke testen op geweest, dat wij invloed hebben in ruimte en tijd. Dat iets veranderen kan, héél subtiel, simpelweg omdat we in het hier en nu anders denken en voelen met elkaar. Goed, daar zijn we mee bezig, met het oorspronkelijk emotioneel erfgoed van de mensheid, die zijn we ons aan het herinneren…vanbinnen, dat zijn we aan het voelen, dat kunnen we niet bedenken. Dus we hebben allemaal gevoelens in ons en die gevoelens die voldoen eigenlijk niet om te communiceren met het grotere deel van onszelf. We proberen het wel te begrijpen, maar op een of andere manier kunnen we er niks mee doen omdat het geen vorm heeft. Want wij zijn in vormen gaan denken. We zitten in een vierkant en we willen uit dat vierkant, dus we denken dat we binnen dat vierkant naar buiten moeten. Maar we kunnen ook denken dat de helemaal niet in dat vierkant zitten.

De galactics

Een gigantische grote groep met een gigantisch grote alliantie met echt heel veel duizenden beschavingen tegelijk in ons melkwegstelsel, werkzaam in een hele grote alliantie om bewustzijn te stabiliseren. Om te zorgen dat in ons hele melkwegstelsel programma’s zijn van uitwisseling, waarin heel veel verschillende beschavingen van elkaar leren, dat ze elkaar ondersteunen en onderwijzen. En daar is de aarde geen uitzondering in. De aarde wordt daar ook in gesteund en ook in beschermd omdat er op de aarde iets heel belangrijks aan de hand is.

Nou, wat ze niet zullen doen en dat heb ik in het vorige deel ook naar voren gebracht, is dat ze gaan ingrijpen. Ze zijn geen onderdeel van de wereld waarin disclosure voorspelt wordt. En dat betekent helemaal niet iets vervelends, helemaal niet, want de disclosure waarin ongelofelijk onderzoek is gedaan en door honderden top generaals uit de militaire industrie en inlichtingendiensten verklaringen zijn afgelegd in Amerika onder ede; Dat er informatie achter gehouden wordt, dat er buitenaardse beschavingen op aarde zijn, dat deze beschavingen alleen maar liefdevol en goedaardig zijn en dat de technologie die er wordt achtergehouden door de geheime industrieën, worden ingezet om juist de zogenaamde negatieve wezens, om die dus vorm te geven. Wat Steven Grere feitelijk beweert, is dat er eigenlijk alleen maar positieve wezens zijn…en dat is best wel bijzonder.

Want hij spreekt zichzelf tegen, want in feite zijn dus de niet positieve wezens de industrieën hier op deze aarde…en wie zitten daarachter.

Steven Grere is ook iemand die het ook heeft geïnitieerd in de jaren 90 en hij is aan de slag gegaan met achtergehouden dossiers en files uit militaire industrieën en inlichtingendiensten, gegevens van de overheid van Amerika omdat naar voren te brengen om de mensen te laten verklaren wat de ervaringen zijn. En zo zijn er ongelofelijk mooie zaken naar voren gebracht die echt heel erg belangrijk zijn, aangetoond dat de aarde bezocht wordt door buitenaardse, dat die technologieën allemaal worden ingezet door geheime industrieën etc etc…ga maar gewoon kijken op internet, disclosure project…dat is heel erg interessant en heel dienstbaar.

Het is alleen niet zo dat die openbaring dat dat er is, dat het hele grote, waar wij een onderdeel van zijn…open ligt. Het belangrijkste is om te ontdekken is, wat onze rol is binnen dat gigantische ufofenomeen.

Ik heb hier een plaatje bij gezet wat redelijk overeenkomt, alleen het gezicht is niet helemaal zoals ik het zie bij de Arcturiaanse rassen. Dit is een plaatje ter illustratie van een ras, een soort, wat valt binnen de Arcturiaanse rassen.

Arcturiërs zijn niet allemaal van dezelfde lengte en dezelfde vorm. Wij zijn ook allemaal anders. Dus dat hebben ze daar ook en dat is alleen maar leuk…Maar ze zijn veelal of heel erg wit, ze zijn een beetje blauwig gekleurd en het zijn mensachtige wezens, zoals wij zelf, maar sommige zijn ook echt heel afwijkend, heel lang en heel dun. Maar ja wat is mensachtig hè…Heb je 2 voeten dan ben je een mens, heb je 3 dan ben je niet meer een mens…maar heb je 2 voeten en 2 handen en wijk je heel erg af van je lichaamsvorm, ben je tóch mensachtig. Dus eigenlijk is alles gewoon één. Het maakt niet uit welke vorm of welke naam we het willen geven.

Deze prachtige mooie wezens die vragen altijd communicatie over deze situatie op deze aarde, wat hier allemaal gebeurt…En over de modellen en protocollen die hier draaien, economisch gezien, in de gezondheidszorg, in de religieuze sector, in de militaire industrie, het gaat zo ongelofelijk ver; Die willen ook dat wij daar zelf onderzoek in doen. Laten we dit nou eens zelf ter tafel leggen dit onderwerp. En laat ons dan maar lekker uitgelachen worden, het maakt niet uit…we zetten het wel in beweging…hè, want de pioniers hebben het altijd moeilijk en lastig gehad in het universum…altijd, waar dan ook…want op het moment dat jij een verhaal naar voren brengt, waarvan al miljoenen mensen op de hoogte zijn, dan zet je iets neer. En die miljoenen mensen die zijn mededragers om dat verhaal in het veld neer te zetten en dat is ook wat ze van ons vragen. Ook als het verhalen zijn die in eerste instantie helemaal niet prettig zijn. Want ontkennen geeft kracht tot de in stand houding van de mogelijkheden die ons onderdrukken. Waaronder de reptiliaanse krachten, écht aardse beschaving hier zwaar onderdrukt via een genetisch invoegsysteem…het DNA…waarin coderingen in ons systeem worden geduwd, maar dat we dit op dit moment helemaal niet zien. Je trekt gewoon je kleren aan, je bent gewoon los en gaat met je fiets naar je werk en je hebt geen idee dat er iets in je bewustzijn wordt ingevoegd, maar dat is bij ons allemaal; We hebben niet in de gaten hoe dat precies functioneert, maar het is wel een onderwerp waard. We hebben natuurlijk heel veel krachten die positief zijn, zoals de Arcturiaanse rassen, echt mededragers van bewustzijn, ze zijn ook werkelijk gestationeerd op de aarde, alleen in een andere dimensie van ons bewustzijnsveld. Als je mij nou zou vragen van wat is nou een dimensie…mijn eigen ervaring is niet zozeer zoiets waar je naar toe kunt reizen, een dimensie is ook niet iets waar je naar toe acsendeert, want wij zijn al volledig geascendeerd. Wij zijn al superieure wezens en tot een staat gekomen dat we geëvolueerd zijn, alleen we zien het niet meer. Omdat er iets gebeurd is.

Maar wat een dimensie in feite is, dimensies zijn allemaal bewustzijnsvelden dwars door elkaar heen, dat zijn er miljarden…En elk bewustzijnsveld is een universum op zich, dat is een andere frequentie, een ander bereik…En al die bewustzijnsvelden zitten aan elkaar gekoppeld, ze zijn alleen niet voor iedereen toegankelijk, dat is afhankelijk van het vermogen van het ras die daarin kan reizen. En de mens is van origine, van oorsprong, een beschaving, die letterlijk met al die bewustzijnsvelden tegelijkertijd contact heeft. En daarmee ook met ál die bewustzijnsvelden tegelijkertijd kan interacteren en ook kan reizen. En dat is dus in feite een dimensie, dus een dimensie hangt af van het vermogen van het wezen. En zo zijn er héél veel ander beschavingen, die dus uit hele andere bewustzijnsvelden komen en andere universa, die komen uit een hele andere vibratie en hebben niet het vermogen om dit bewustzijnsveld waar wij in zitten, binnen te komen. Maar ze weten wel dat we er zijn, omdat het bekend is in het universum. Ze weten ook waar we zijn maar ze kunnen ons niet bereiken en dat komt niet door hen, maar dat komt omdat wij in deze frequentie terecht zijn gekomen, waarin wij niet meer het vermogen hebben in verbinding te zijn met al die andere frequentielagen. Dus wat is een dimensie…reizen we nou van de derde dimensie, door de vierde naar de vijfde? Of is het beter te zeggen van…ons vermogen gaat fundamenteel toe nemen… daardoor gaan we door een schil heen van controle in dimensie vier, waarin wij dus wezens en beschavingen tegenkomen die in die frequentie, ons superieure vermogen hebben gehackt, daardoor gaan we ze tegenkomen; We gaan daar doorheen omdat wij als oorspronkelijke wezens dus daar geen oordeel over hebben, we komen dan in een nog groter circuit, in de vijfde dimensie terecht. En zo heeft elke dimensie op zich, ik noem het maar een vermogensdistrict, want zo wordt er eigenlijk galactisch over gesproken, vermogensdistricten…en daar gaan we dus doorheen en daar maken we verbinding mee.

Mooi hè…onvoorstelbaar is dat en daar mogen we best trots op zijn, want dat zijn we allemaal vergeten. Ons is geleerd dat wij niks kunnen, ons is geleerd dat wij er niet toe doen…en als je denkt dat je er toe doet, dan doe je één keer in de 4 dagen een kruisje in zo’n hokje, de komende 4 jaar….nee, dat is niet gewenst.

Precies het tegenovergestelde model. Alle beschavingen die uit alle andere bewustzijnsvelden naar de aarde toekomen, doen dat door in te lijnen in ons frequentiebewustzijn, dat noem je dus een planetair bewustzijnsproces. Dat zit niet aan mij gekoppeld aan deze planeet, maar door het hele universum heen. Dus ze hoeven niet speciaal naar de aarde toe te reizen, ze kunnen ook 20 miljard lichtjaren verderop inloggen in dat bewustzijnsveld. En dat is heel bijzonder om te gaan onderzoeken, want dat betekent ook dat wij ook vanuit hier in kunnen loggen op het bewustzijnsveld van hun. En als mensen dan vragen van…hoe reis jij dan, reis jij dan fysiek? Ja wat is dan fysiek, wat is fysiek op het moment dat jij het vermogen hebt om op bepaalde reizen in te loggen in een ander bewustzijnsveld.

Diep invoelen vanbinnen, het gevoel hè, zonder enige vorm van hoe je denkt dat het moet, hier zijn geen methodes voor, dat is allemaal hier (wijst naar hoofd). Dé methode bestaat niet. Je kunt voelen, in je bewustzijn hier (hart), maar in feite is dat ook heel discutabel want in feite is alles gewoon bewustzijn en is gewoon krácht. Ons bewustzijn van liefde zit overal…want wij zijn gewoon een informatiedatabank van licht, dus dat zit niet hier maar dat als centerpunt gemaakt, maar dat is op zich goed…Maar in combinatie met denken en het voelen kunnen wij veel sneller contact krijgen met buitenaardse wezens. En dat hoeft niet altijd perse een vliegend voertuig of schotel te zijn die ineens ergens zijn landingsgestel uitklapt, ze kunnen zich gewoon fysiek zo laten zien; Dat ze zich echt afstemmen op ons bewustzijnsveld. Maar het kunnen ook gigantische voertuigen zijn, zoals ik ook met mijn familie heb gezien, dat ze gewoon recht boven ons gaan vliegen en was er een groot wit licht en ineens splitste zich dat licht, het ging open…en kwamen er allemaal lichtballen uit en die druppelden als het ware eruit en waren ook niet gelijk los ervan, dus het was echt een waterdruppel in licht en ploep…was het los. Het vloog echt als een formatie helemaal zo over ons vakantiehuis heen. Maar mijn vader heeft mij natuurlijk al zijn hele leven horen praten, totdat hij dat zag en toen begon hij echt…hij was op zoek naar een referentiekader van wat dat zou kunnen zijn…Nou dus we hebben gewoon lekker gekeken en hij was enorm aan het denken…en toe kwam eruit dat hij het niet kon bedenken (lach). Dus het denken op zich voldoet niet. Het enige wat je kunt doen, is op zo’n moment is je denken uitschakelen en je ogen dicht…ploep dicht, niet meer kijken…weg zintuiglijke waarneming, want hier worden we gefopt. Nou, er zijn heel veel positieve, maar ook heel veel negatieve krachten, dus laten we nu maar eventjes een negatieve doen.

Deze plaatjes heb ik van het internet afgehaald, maar het komt heel erg overeen met hoe het er echt uit kan zien. Hè, die voertuigen kunnen letterlijk uit de wolken tevoorschijn komen en die kun jij dus oproepen. Je roept niet uit de wolken een voertuig op, maar je verandert je bewustzijnsfrequentie en door te communiceren, niet op de menselijke manier, maar op een hele andere wijze, komen ze gewoon letterlijk binnen. En wat die wijze is en dat is wat ik ook tracht naar voren te brengen, is dat zodra wij het angstsyndroom in ons zelf durven te doorlopen, dan hebben we dus toegang tot die verbindingsvelden. Wie kent dat gevoel niet, dat je op een gegeven moment in een situatie zit ergens, het maakt niet uit wat je in je leven meemaakt, het hoeft geen onderwerp te zijn wat hiermee te maken heeft, maar waar een spanningsveld is, waar je nerveus van wordt en je kunt je er ongemakkelijk van voelen en dan denk je ik moet een valium innemen of zo; Een enorme dosis spanning of stress… Spanning en stress en dat soort emoties, als je dat niet gaat classificeren en je laat dat toe, dan is dat niets anders dan neurologische gevoelens die door het fysieke lichaam gejaagd worden, dat zijn allemaal neurotransmitters die met een gigantische snelheden door ons centraal zenuwgestel geschoten worden en die kennen dus helemaal geen beeld daarbij, dus wat gaat het brein doen, die gaat flipperen…die gaat zeggen ik ben overspannen…Terwijl als je dat goed gaat begrijpen en je gaat door die gevoelens heen, dan kunnen die gevoelens juist heel erg open gaan en dan komt er een kracht bij naar voren, gevoelens…en dat zijn dus de communicatiewaarden. Maar wij willen graag binnen die referentiekaders zitten.

Hoeveel mensen hebben als ze een meditatie doen en stel dat je heel ontspannen bent en dan komt er een moment na de meditatie dat er gevraagd wordt te gronden…zo leren we dat…lekker met de voeten op de grond en vervolgens na die meditatie en het gronden, dat je dus terugkeert in het hier en nu. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en om te kijken van ik wil helemaal niet in het hier en nu. Wat moet ik in het hier en nu…laat mij nou maar eens gewoon in die meditatie zijn, zou ik nou werkelijk niet weten als ik helemaal compleet uit de bocht vlieg, als galactisch wezen…zou ik dan echt niet weten wat ik met die gevoelens zou moeten doen? Daar ben ik op mijn twaalfde jaar mee begonnen, omdat ik hele lieve vrienden heb, die mijn leermeesters ook zijn en die mij ook hebben geleerd van hoe kun je mediteren. En ik ben dus gewoon die bocht uitgevlogen, zonder vangrail….ik ben er gewoon uitgegaan…bam! Dus wat er gebeurde letterlijk, ik ging door lagen heen van pure angst, héle grote krachten die…nou waar de meeste mensen zeggen van ohh ..dat is negatief…nou dat zijn vernietigende krachten, maar ik ben daar helemaal dwars doorheen gegaan…en waar kwam ik in terecht, in een creatieve kracht van mijzelf die immens is! En ik ben gaan onderzoeken van hoe kan dat, dat dat zich eerst laat zien als een negatieve kracht; Dus wat wij dus geleerd krijgen is, is een format en dat doen we allemaal ook nog steeds na en dat wil niet zeggen dat dat dan niet goed is, het is wel goed omdat je vaak niet weet hoe je moet reageren als je zo’n bocht uitvliegt. Maar hoe meer informatie wij krijgen, hoe meer moed wij in ons zelf op kunnen pompen, om ook te zeggen van…nou, weet je wat, er kan eigenlijk helemaal niks gebeuren, ik ben een galactisch wezen en alles wat is, is gewoon mogelijk…er gebéurd ook niks. Je kunt niet sterven, je kunt er niet gemarteld worden, er gebeurt alleen maar iets wat je niet begrijpt, vanuit je mind…dát is ‘t…dáár wordt het door gelimiteerd. En zo ben ik lekker aan de slag gegaan en ik ben gewoon buiten mijn kaders gekomen, al die gevoelens heb ik dus op aardse wijze tot mij laten komen en al die spannende dingen gewoon kunnen doorleven, zonder mijn angst en dan blijkt dat dus de taal te zijn om te communiceren met allerlei bewustzijnsvelden. Dus hoe laten wij ons regeren door angst. Dat is werkelijk gigantisch!

En hoe durven wij daar doorheen te gaan.

Er zijn natuurlijk ook beschavingen die er echt mee bezig zijn, het bewustzijnsveld van de aarde op een hele slimme manier te manipuleren. En dat noemen we maar even infiltratietroepen in ons bewustzijn. Dat zijn wezens die ook er uitzien als onder meer de reptiliaanse wezens, er zijn honderden verschillende soorten en rassen en belangrijk om te begrijpen dat het een alliantie is van een gigántische geavanceerde beschaving die echt allerlei verschillende doelstellingen hebben, los van elkaar; Maar samenwerken om het bewustzijn van de mens op deze planeet, in de frequentie in de loop te houden, in de mindcontrole eigenlijk, om te zorgen dat we niet kunnen ontdekken wie we zijn…het zit héél slim in elkaar. Eén van die mindcontroleprogramma´s loopt via ons hoofd. Ik heb in deel 2 nog iets verteld over symboliek…hoe we worden gehypnotiseerd d.m.v. vleugels en ik heb vanmiddag een gesprek met iemand gehad voor dat ik hierheen kwam, die had een boek gelezen over mindcontrole en hij zegt op een gegeven moment…weet je, het is eigenlijk gewoon te idioot voor woorden als je gaat begrijpen dat je dus een afbeelding, een illustratie kunt zien, die voordat je geboren bent…al voor dat karmische proces… wat wij dus denken dat er plaats vindt, wat ingevoegd is in ons onderbewustzijn, dat een betekenis “x” en op het moment dat je dat plaatje ziet, wordt dat ingeladen in je bewustzijn…dat gevoel… wat er bij hoort, dus de gemoedstoestand. En die gemoedstoestand die dus in jou zit, waarvan jij denkt dat het bij jou persoonlijkheid hoort, gaat regeren en op basis van die gemoedstoestand, ga jij dus handelen. Dat is de sleutel hè…de mensheid is verslaafd aan haar eigen gemoedstoestanden. Want op het moment dat onze gemoedstoestanden in één keer worden vrij gekoppeld van onze persoonlijkheid, zijn we ongelimiteerde wezens. …..

Bron:  20151101-MvS-1-4-Itaka-Renkum