Geld uit het niets

(door Ad Broere)

Geld uit het niets, nog steeds is er bij velen geen helder zicht op de rol van banken. Daarom, deze opsomming tegen de achtergrond van de verwoede pogingen van de bankensector om het achterhaalde en in vele opzichten foute systeem overeind te houden:

 • Banken zijn commerciële ondernemingen die geld scheppen te eigen bate
 • Banken hebben zich het recht toegeëigend om geld te scheppen
 • Banken hebben zelf de regels vastgesteld waaraan de geldschepping moet voldoen
 • Banken beweren nog steeds dat zij het geld van de spaarders en investeerders (?) uitlenen
 • Banken scheppen geld zonder de klant te informeren over hoe ze het doen
 • Banken informeren de klant niet objectief, de voorlichting is verstrengeld met eigen belang
 • Banken nemen geen verantwoordelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van hun kredietbeleid
 • Banken laten klanten rente betalen, zonder dat daarvoor een redelijk argument bestaat.
 • Banken creëren geld uit het niets: geld dat wordt gecreëerd na het sluiten van een contract met hun klant. Geld dat voor het sluiten van het contract er niet was.
 • De problemen die ontstaan door het kredietbeleid worden verhaald op de samenleving.
 • Niet de investeerders, maar de grote concerns waarmee banken gelieerd zijn hebben invloed op de kredietverlening. Bijvoorbeeld in de agrarische sector de leveranciers van bestrijdingsmiddelen, veevoeders en kunstmest.
 • Banken creëren bubbels door ongecoördineerd beleid tussen banken waarbij het leidende motief winst maken is. Hierdoor wordt er – veel – te veel ingezet in bepaalde economische sectoren en pas ‘op de rem getrapt’ als het te laat is.
 • Banken houden ten onrechte vast aan hun verdienmodel. De omzet kan zonder bezwaar worden gekoppeld aan de geleverde prestatie in plaats van aan het kredietvolume. Met andere woorden: banken kunnen afzien van rente.

Bron: telegramkanaal van Ad Broere https://t.me/adbroere


SG Archief | Geld Komt Uit Het Niets | Ad Broere – Studium Generale in Delft (1:23:04)

Website: https://adbroere.nl/

Image: Don Graham op Flickr

Vertel hoe jij het ervaart