Geld uit het niets

(door Ad Broere)

Geld uit het niets, nog steeds is er bij velen geen helder zicht op de rol van banken. Daarom, deze opsomming tegen de achtergrond van de verwoede pogingen van de bankensector om het achterhaalde en in vele opzichten foute systeem overeind te houden:

 • Banken zijn commerciële ondernemingen die geld scheppen te eigen bate
 • Banken hebben zich het recht toegeëigend om geld te scheppen
 • Banken hebben zelf de regels vastgesteld waaraan de geldschepping moet voldoen
 • Banken beweren nog steeds dat zij het geld van de spaarders en investeerders (?) uitlenen
 • Banken scheppen geld zonder de klant te informeren over hoe ze het doen
 • Banken informeren de klant niet objectief, de voorlichting is verstrengeld met eigen belang
 • Banken nemen geen verantwoordelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van hun kredietbeleid
 • Banken laten klanten rente betalen, zonder dat daarvoor een redelijk argument bestaat.
 • Banken creëren geld uit het niets: geld dat wordt gecreëerd na het sluiten van een contract met hun klant. Geld dat voor het sluiten van het contract er niet was.
 • De problemen die ontstaan door het kredietbeleid worden verhaald op de samenleving.
 • Niet de investeerders, maar de grote concerns waarmee banken gelieerd zijn hebben invloed op de kredietverlening. Bijvoorbeeld in de agrarische sector de leveranciers van bestrijdingsmiddelen, veevoeders en kunstmest.
 • Banken creëren bubbels door ongecoördineerd beleid tussen banken waarbij het leidende motief winst maken is. Hierdoor wordt er – veel – te veel ingezet in bepaalde economische sectoren en pas ‘op de rem getrapt’ als het te laat is.
 • Banken houden ten onrechte vast aan hun verdienmodel. De omzet kan zonder bezwaar worden gekoppeld aan de geleverde prestatie in plaats van aan het kredietvolume. Met andere woorden: banken kunnen afzien van rente.

Bron: telegramkanaal van Ad Broere https://t.me/adbroere


SG Archief | Geld Komt Uit Het Niets | Ad Broere – Studium Generale in Delft (1:23:04)

Website: https://adbroere.nl/

Image: Don Graham op Flickr


Eerst waardecreatie, dan geld

(door Ad Broere) In de Andere Krant nr. 49 staat een artikel naar aanleiding van het interview dat Simone Been met mij had. Ik stel het zeer op prijs dat De Andere Krant mij de gelegenheid heeft geboden om mijn denkbeelden te delen. Het complete artikel, zonder de onvermijdelijke inkortingen, volgt op deze en de volgende twee posts. Tevens doe ik aan het eind ervan een oproep om financieel te helpen bij de totstandkoming van een animatiefilm.

Nu een digitale Euro en het verdwijnen van contant geld een kwestie van tijd zijn, pleit econoom Ad Broere ervoor om met elkaar financiële alternatieven te bouwen. “We moeten onze samenleving en economie heruitvinden, van onderaf, nu dat nog kan.” De Andere Krant sprak Broere over zijn nieuwste ideeën.

“Wat ik inmiddels zeker weet, is dat we nooit uit de afhankelijkheid van dit geldsysteem afkomen – en daarmee ook niet van de CBDC zoals ze daar nu mee bezig zijn – als wij ons daar niet van losmaken”, begint Broere. “We moeten uitgaan van de waarde die wij produceren en ons daarbij niet laten leiden door geld, want geld heeft geen waarde in zichzelf. Dat dat wel zo zou zijn, is een van de grootste misvattingen die wij als mensheid over onszelf hebben heengehaald. Zolang we daarin geloven, houden we dat met elkaar in stand.”

Steeds rijker

“Zo’n negentig procent van al het geld en bezit is nu van de rijkste 1 procent van de wereld, of misschien zelfs de rijkste 0,1 procent. Met dat geld wordt meer geld verdiend, dus het stroomt alleen maar meer naar die selecte groep.” Voor het ontstaan daarvan blikt Broere terug naar het einde van de 17e eeuw. “Toen waren er de eerste bankiers. Zij leenden hun geld uit aan koningen en de adel met het volk als onderpand. Er werden belastingen geheven en dat kwam als aflossing bij de bankiers terug. Feitelijk is dit nu nog steeds zo. Het vermogen dat zij in de loop van tijd hebben opgebouwd, hebben ze vervolgens belegd in onder andere schepen, spoorwegen, kranten, wapenindustrie, goud-, olie- en diamantwinning, waardoor het nog meer werd. Die kleine groep mensen heeft daarmee een enorme grip gekregen op de wereldeconomie, maar allemaal achter de schermen: niemand kan aantonen hoe rijk ze eigenlijk zijn. Vervolgens oefenen zij invloed uit op politieke en economische processen. Grote instituten zoals de Wereldbank, de VN en de EU staan onder zware invloed van de lobby van deze rijken.”

Uit het niets

Het is volgens Broere niet alleen belangrijk om te weten waar ons geldsysteem vandaan komt, maar ook hoe desastreus het is. “Stel dat je een huis wilt kopen. Dan moet er geld zijn. Als dat er niet is, moet je het lenen en aflossen met rente. De grap is echter, dat dat geld wat je leent voor het moment dat je je contract ondertekent helemaal niet bestond! Als je bijvoorbeeld een hypotheek van drie ton afsluit, wordt dat bedrag in de min in de computer ingevoerd. De bank heeft dan een vordering op jou van die drie ton, dus de bank heeft dat geld in de plus staan en het huis is daarbij onderpand tot je het hebt afgelost. Je werkt je vervolgens tientallen jaren klem om geld – wat er niet was en wat niks waard was – waarde te geven. Banken scheppen dus geld uit het niets en ze verdienen geld waarvoor is gewerkt aan de rentes en aflossingen van die gecreëerde leningen.”

Het is volgens Broere dus niet zo dat bankiers spaargeld uitlenen. “Dat is wat ze ons vertellen en wat de meeste mensen nog steeds geloven, maar dat is niet zo. Het kan ook niet; alle leningen en hypotheken bij elkaar opgeteld, is veel meer dan er spaargeld beschikbaar is. Het geld wordt gecreëerd door schuld, dus hoe meer schuld er is, hoe meer geld er is en als er minder schulden zijn, is er minder geld. Als er geen schulden zijn, zou er zelfs geen geld meer zijn en dan komen we terug op het punt voor er geld was.

Chaos

Dat rijken steeds rijker worden, betekent volgens Broere ook dat het armste deel van de wereldbevolking steeds armer wordt. “En daarmee afhankelijker. Dat is gevaarlijk, omdat de bevolking dan steeds opener staat voor alles wat van bovenaf beslist wordt en dan kan er een digitale dictatuur ontstaan, zoals het World Economic Forum voorstaat (“Je bezit niets, maar je bent gelukkig”). In dit geval komt er Central Bank Digital Currency (CBDC) en een basisinkomen, waarop je aanspraak maakt mits je je aan hun regels houdt. Want dat inkomen is niet langer werk- maar gedragsverbonden. En wie zegt daar dan nee tegen?! We zien nu al dat mensen niet meer rond kunnen komen door de hoge energierekeningen en de inflatie. Het is een kwestie van tijd dat het merendeel van het MKB en zelfstandige kleine ondernemers failliet gaan. Met als gevolg dat veel mensen werkloos worden en afhankelijk van een uitkering. Als de vraag daarnaar groot wordt, kan de overheid echter maar beperkt helpen. Dan kom je in een situatie dat mensen niks meer kunnen, zoals we hebben zien gebeuren in Argentinië en Griekenland. Dat worden chaotische toestanden. Daarom moeten we nu aan alternatieven bouwen, voordat de chaos uitbreekt.”

Een ‘kastanje’-community

De oplossing zit volgens Broere in eerst waardecreatie en dan het geld. In een community kun je dat realiseren, wat in de ‘eurowereld’ onmogelijk is, want daar komt eerst het geld en dan de waardecreatie. De community heeft een voorraad ruilmiddel in reserve dat beschikbaar komt als er een waardecreatie plaats vindt. Bijvoorbeeld een bakker die brood levert, een glazenwasser die de ramen lapt, een arts die een patient behandelt. Het gaat erom dat er iets wordt gecreerd dat voor een ander community lid waarde heeft. Dat er geld wordt gebruikt is louter om een waardeopslag te hebben als er geen directe ruil tot stand komt. Geld zoals we dat nu kennen bestaat niet in de community.

Broere heeft enkele uitgangspunten bedacht om zo’n community te kunnen realiseren. “Een eerste uitgangspunt is dat de producenten voldoende omzet in euro’s moeten hebben, om zo de eurokosten te kunnen dekken, zoals de huur, salaris en inkoop. De overige producten of diensten kunnen dan met communitymunten, noem ze kastanjes, gekocht worden. Een tweede uitgangspunt is dat eerst de waardecreatie komt en dan pas geld, waardoor geld ondergeschikt raakt. Geld moet weer in de bijrol. Het moet een gevolg van waardecreatie zijn, geen voorwaarde. Het derde uitgangspunt is dat de euro geleidelijk wordt afgeschaft. Leveranciers die meedoen in een community leveren hun producten of diensten als de euro uitgaven gedekt zijn. Ze moeten wel de vrijheid hebben om dat te doen. Het gaat daarom vooral om het zelfstandige mkb en kleine zelfstandigen.

Zo’n community heeft veel voordelen. “Met geld kun je dan niet nog meer geld maken, dus sparen is zinloos. Het moet juist circuleren in de community waardoor iedereen kan deelnemen aan de waardecreatie binnen de community. Mensen die nu aan de zijlijn van de economie staan, doen dan ook weer mee. En als wij geld niet meer de plek geven die het nu heeft, valt rijkdom door geld voor zich te laten werken en de daarmee gepaard gaande macht weg.

Broere benadrukt dat hoewel het concept simpel is, het nog niet wordt toegepast omdat de daarvoor vereiste omkering in het denken moeilijk is. “Dit is te herleiden tot de indoctrinatie over wat de waarde van geld is. We kunnen ons geen alternatief meer voorstellen en geloven niet dat het zo simpel kan zijn. Vooral omdat van geld iets is gemaakt dat gewichtig en ingewikkeld lijkt, waarvan alleen geleerde mensen verstand kunnen hebben. Dat het in werkelijkheid heel eenvoudig is zullen zij jou nooit vertellen, omdat niemand dan meer zou accepteren hoe het geldsysteem voor enkelen werkt en de rest afhankelijk maakt. ”

Contant betalen

Tot slot pleit Broere ervoor om lokaal te kopen. “Elke euro die wij nu uitgeven is een stembiljet en heeft gevolgen voor de economie. Geef deze dan ook uit aan de plaatselijke slager, bakker en groenteboer. Ga naar de markt. Dan blijft het regionaal stromen, de regio wordt vitaler en ambacht en onafhankelijkheid komen terug. En betaal daarbij contant, zolang het nog kan!”

Broere ziet wel dat contant geld op den duur gaat verdwijnen. “In mijn boek ‘Geld komt uit het niets’ heb ik een stuk geschreven over de BIS-bank. Carstens, de huidige general manager van deze invloedrijke bank verklaarde onlangs voorstander te zijn van CBDC ‘want dan kunnen we alle uitgaven van iedereen volgen en dat kan niet zolang er contant geld is’. Het gaat om controle, controle en nog meer controle. Als alles digitaal wordt, kan er worden gecontroleerd, ingegrepen en gestuurd. Digitaal cash geld kan naar believen ‘aan’ of ‘uit’ gezet worden. Daarom moeten we van de vrijheid die er nu nog is profiteren door communities te bouwen en onze economie onderling te regelen, op basis van eerst de waarde en dan het geld. We moeten creatief en inventief worden en ons voor eens en voor altijd losmaken van het destructieve geldsysteem om een menswaardige samenleving mogelijk te maken.”

Ik zou graag een animatiefilm willen laten maken om dat wat in dit artikel wordt uitgelegd op een directe en begrijpelijke manier aan een brede kring van mensen over te brengen. Een animatiefilm laten maken kost echter – veel – geld. Dit is dus een sprekend voorbeeld van er moet eerst geld zijn voordat je waarde – de animatiefilm – kunt maken. Een film die als doel heeft om de omkering in het denken over geld en waarde te bevorderen. Donaties om deze film te kunnen laten maken zijn zeer welkom: NL59TRIO0379342502 tnv Humane Economy Publishing onder vermelding van Donatie Animatiefilm.

Bron: De Andere Krant https://deanderekrant.nl/nieuws/stichting-voorzij-waarschuwt-pure-brainwashing-2022-12-09

Meer lezen van Ad Broere: AdBroere.nl of de gelijkgenaamde Telegramgroep.

Image: Kapkap pendant, Solomon Islands https://collections.artsmia.org/art/5969/kapkap-solomon-islands


Sri Lanka’s verhaal over veerkracht

(door Ad Broere)

Ons huidige wereldwijde economische systeem is verlamd door verouderde, gecentraliseerde structuren, giftige polarisatie en machtsstrijd. Er is een nieuw systeem nodig, dat niet hoeft te vechten tegen de status quo. In plaats daarvan bouwt het, zoals Sarvodaya, aan een parallelle cultuur en samenleving die het oude kan vervangen.

In mijn recente lezingen, workshops en nieuwsbrieven heb ik een beroep gedaan op ons vermogen om onszelf los te maken van de indoctrinatie met betrekking tot geld en waarde. Onze maatschappij gaat gebukt onder de macht van het geld. Willekeurig welk onderwerp in de politiek, de media en de gesprekken tussen mensen gaat direct of indirect over geld. Dit is mogelijk omdat wij ons volstrekt afhankelijk hebben gemaakt van geld. Eerst moet er geld zijn, dan kunnen we wat doen. Als de prijzen stijgen en we te weinig geld hebben om de normale uitgaven te kunnen doen, dan bezuinigen we op die uitgaven. We stellen daarbij niet de vraag waarom die prijzen zo stijgen ter discussie, of we nemen genoegen met de gebrekkige uitleg in de media.

Op Sri Lanka is een bijzonder initiatief tot ontwikkeling gekomen dat internationaal weinig aandacht trekt. Dit is heel bijzonder want inmiddels zijn er 15.000 dorpen op Sri Lanka die een nieuwe economie tot ontwikkeling brengen die niet bepaald wordt door geld, maar waarbij waardecreatie en samenwerking centraal staan. Het initiatief is een voorbeeld voor de wereld, ook voor dit land als we tijdig de slaap uit hebben.

Sarvodaya’s pad kan overal werken

De afgelopen zes maanden is Sri Lanka volop in het nieuws geweest. U hebt waarschijnlijk verslagen gelezen of video’s gezien van een burgerlijke revolutie die werd uitgelokt door corruptie van de regering en tekorten aan zowel voedsel als brandstof. Te midden van deze opstand – waarbij alle religies, etnische groepen en klassen van de bevolking betrokken waren met een oproep tot systeemverandering – bestormden en bezetten duizenden demonstranten het presidentiële paleis, waardoor de president in juli moest vluchten.

In een wereld die gebukt gaat onder ketenproblemen, waar de oorlog in Oekraïne een van de vele factoren is die de wereldwijde voedselvoorziening in gevaar brengen, lijkt Sri Lanka de spreekwoordelijke “kanarie in de kolenmijn”. Het is de eerste domino die valt, nu een wereldwijde geglobaliseerde economie gebaseerd op grootschalige monocultuur en het verschepen van voedsel over de halve planeet op instorten staat.

Achter het gordijn ontstaat een beweging

Naast de krantenkoppen is er echter een niet verteld verhaal over hoe de bevolking van Sri Lanka deze crisis heeft doorstaan, een verhaal dat een pad biedt naar veerkracht en “thrival” dat door elk land, elke bioregio of buurt kan worden overgenomen (en aangepast). In stilte en achter de schermen heeft een unieke niet-gouvernementele organisatie genaamd Sarvodaya een nationaal netwerk van duizenden zelfvoorzienende dorpen gemobiliseerd om te doen wat “officiële” organisaties niet konden doen.

Sarvodaya Shramadana werd meer dan 60 jaar geleden opgericht door Dr. A.T. Ariyaratne, een volgeling van Gandhi en betekent “het ontwaken van allen door het delen van energie”. De term Sarvodaya werd voor het eerst gebruikt door Gandhi om zijn eigen politieke filosofie te beschrijven: “Universele verheffing.”

Dr. A.T. Ariyaratne (midden) heeft een nationale beweging op gang gebracht. credits: Sarvodaya Fotoarchief

Sinds haar oprichting is Sarvodaya uitgegroeid tot meer dan 15.000 dorpen en heeft zij deze gemeenschappen gestimuleerd om meer dan 5.000 kleuterscholen, gezondheidscentra, bibliotheken en ambachtelijke bedrijven te bouwen. Het heeft ook duizenden dorpsbanken opgericht en meer dan 100.000 kleine bedrijven – allemaal zonder steun van de overheid. Hun slogan karakteriseert de relatie tussen spirituele en economische ontwikkeling: “Wij bouwen de weg, en de weg bouwt ons.”

Principes in actie, halverwege de wereld

Sinds ik meer dan dertig jaar geleden voor het eerst over Dr. Ari en Sarvodaya las, zijn zij een belangrijke inspiratiebron geweest voor mijn levenswerk, waaronder de lancering van wat ik nu Symbiotische Netwerken noem. Voorbeelden zijn een buurtvredesinitiatief in een multi-etnische buurt met een laag inkomen in San Diego, Californië, een “koop lokaal” campagne, en een voedselsysteem en burennetwerken in Reno, Nevada.

Het was Sarvodaya’s naadloze integratie van spiritualiteit en het vermogen van de groep om bioregionale ecosysteemnetwerken op te bouwen – een nieuwe samenleving creëren te midden van de oude – dat mijn volle aandacht trok. Zelfs vandaag, met meerdere, wereldwijde crises, is er geen andere beweging die de mensheid zo’n duidelijk pad voorwaarts biedt. Via hun nationale netwerk van 15.000 dorpen en steden met “Sarvodaya Societies” hebben zij een parallel organisatorisch netwerk opgebouwd dat een nieuwe samenleving mogelijk maakt, naast de officiële lokale en nationale regeringen.

Contact maken met de wortels van de beweging

Ik heb Sarvodaya twee keer in mijn leven bezocht – in 2012 om een boeddhistische tempel te herdenken die Dr. Ari heeft gebouwd en waar ik mijn vrouw Marta heb ontmoet. En opnieuw, in 2022, na een uitnodiging voor Dr. Ari’s 90ste verjaardag, waar ik uiteindelijk zijn zoon ontmoette, Dr. Vinya Ariyaratne, de voorzitter van Sarvodaya.

Dr. Ariyaratne is een onvermoeibaar persoon die, in de voetsporen van zijn vader, de erfenis van de beweging is blijven uitbreiden. Toen ik mijn ervaring met het bouwen van Symbiotic Networks (het vertalen van Sarvodaya principes) rond lokale voedselsystemen en lokale economieën deelde, werd hij enthousiast. De cirkel was rond toen ik me realiseerde dat ik Sarvodaya en Vinya zou kunnen ondersteunen bij het volgende niveau van bio-regionale zelfredzaamheid en economische ontwikkeling.

Dr. Ari en Richard Flyer. Credit: Richard Flyer

De timing was perfect omdat Vinya en Dr. Ari al verder wilden gaan met het in kaart brengen van hun New Economy Movement campagne. Het doel was om middelen te verbinden die duizenden gemeenschappen, honderdduizenden bedrijven en miljoenen mensen zouden beïnvloeden. Kort nadat ik aankwam, begonnen Vinya, zijn team en ik bijeen te komen om te praten over het opbouwen van grassroots bedrijfsnetwerken om de handel en het bewuste wederzijdse voordeel in hun bestaande nationale netwerk te versnellen.

Deze inspanningen werden onderbroken door de opkomende voedselcrisis, en ik ging Sarvodaya helpen een nationaal voedselbankensysteem te ontwikkelen, als onderdeel van een groter voedselzekerheidsinitiatief.

Voedsel voor iedereen wordt voedsel voor de geest

Dit initiatief voor toegang tot voedsel werd de We Are One-campagne genoemd. Een inspiratiebron voor de inspanning was “de luciferdoosjescampagne” die Vinya’s vader Dr. Ari tientallen jaren eerder had opgezet. Elk gezin, zelfs de armste, vulde een luciferdoosje met de rijst en dal die ze hadden, en bracht dat naar een kleuterschool waar het eten werd klaargemaakt en met iedereen gedeeld. Met zo’n radicale samenwerking droegen zelfs de armsten bij en hadden ze zeggenschap, en konden ze zelf zien hoe gedeeld voedsel genoeg kon opleveren voor iedereen. Het verhoogde ook de motivatie om naar school te komen, waar de kinderen uiteindelijk een consistentere voedselvoorziening zouden hebben.

De We Are One-campagne vergrootte dit gevoel om bijna 150 gemeenschapskeukens en 600 huistuinen te creëren, terwijl er een nationaal voedselbankensysteem werd gelanceerd, momenteel met 25 voedselbanken in slechts vijf maanden. Dit initiatief heeft al 300.000 gezinnen bereikt (1,5 miljoen mensen), met een plan om de impact binnen een jaar bijna te verdubbelen.

De “ruimtelijkheid” in het centrum

Het meest aangrijpende moment van mijn bezoek was misschien wel na een van de vele lunches die ik met Dr. Ari heb gedeeld. We gingen naar de woonkamer, waar hij rustte, en ik stelde hem een vraag: “Hoe hebt u bereikt wat weinigen in de wereldgeschiedenis hebben bereikt – een bloeiend netwerk voor wederzijds voordeel gecreëerd, waar vele miljoenen mensen hebben geleerd zichzelf te versterken?”

Hij glimlachte naar me – en liet me mijn eigen vraag beantwoorden, die me snel te binnen schoot. Toen hij die arme dorpen bezocht, waren zijn prestaties uniek omdat hij iedereen als gelijken, als mensen, behandelde. Dr. Ari is “ruimtelijkheid” – een zuiver hart, een leeg vat voor een Hogere Liefde die hem in staat stelde dienstbaar te zijn en een heilige ruimte binnen de gemeenschap in te nemen, zonder enige andere agenda dan het wederzijdse ontwaken van hem en de gemeenschap.

De mensen konden voelen dat hij niet uit was op roem, fortuin, macht over hen of zelfs maar erkenning – alleen maar om te helpen en te dienen. Hij was echt in staat om één te zijn met de mensen, niet een expert van buitenaf die hen vertelde wat ze moesten doen.

Sarvodaya’s “geheime saus” is tweeledig: Het vormen van netwerken van lokale organisatie door het persoonlijk ontwaken van de deelnemers, en dat gebruiken als basis voor het opbouwen van bioregionale ecosystemen. Het is niet alleen mensen leren vissen, het is leraren leren vissen – het creëert zowel agency als zelfvoorziening.

Alles mee naar huis nemen

Tijdens mijn bezoek aan Sarvodaya zag ik twee mogelijke toekomsten tegelijkertijd ontstaan. Ten eerste zag ik Sri Lanka als een onheilspellend voorbeeld van een donkere toekomst van dreigende voedsel- en energietekorten in de wereld. Ten tweede zag ik in Sarvodaya (en in mijn Symbiotic Networks) een model voor de nieuwe voorsprong: een symbiotisch, gedistribueerd, multi-nodaal netwerk, gewijd aan intentioneel wederzijds voordeel boven en buiten het politieke strijdgewoel, waarbij spiritueel bewustzijn in fysieke actie wordt omgezet.

Ons huidige wereldwijde economische systeem is verlamd door verouderde, gecentraliseerde structuren, giftige polarisatie en machtsstrijd. Er is een nieuw systeem nodig, dat niet hoeft te vechten tegen de status quo. In plaats daarvan bouwt het, zoals Sarvodaya, aan een parallelle cultuur en samenleving die het oude kan vervangen.

Ik keerde terug naar de Verenigde Staten, enthousiast om de Sarvodaya principes te vertalen naar de hele wereld, geïnspireerd om mijn boek en trainingshandleiding af te maken, en een Symbiotic Culture Lab trainingsorganisatie te starten. Op dat moment gebeurde er een verbazingwekkende synchroniciteit.

Uit het niets kreeg ik een telefoontje van een voormalige collega, een zakennetwerker met hoge connecties in Florida. Ze vertelde me dat ze ongeveer 20 collega’s uit het hele land had, bezorgd over dreigende voedsel- en energietekorten en problemen met de toeleveringsketen in ons land. Zou ik bereid zijn hen te helpen hun eigen “symbiotische veerkrachtnetwerken” op te bouwen in hun lokale bioregio’s?

Mijn eerdere visie om de wereld rond te reizen om deze netwerken te helpen opzetten, vervloog – zij had een beter idee. Zij stelde voor om wekelijkse virtuele coachingsessies te gebruiken om deze activisten te activeren om meerdere symbiotische voedsel- en burennetwerken tegelijk op te zetten. Wat kon ik zeggen? Ik ontwikkelde snel een trainingsgids en een PowerPoint, en we hebben net onze vierde wekelijkse sessie gehad.

De mensen met wie we werken zijn “early adopters” wiens ideeën over het opbouwen van een beweging afwijken van algemeen aanvaarde kaders. De meeste anderen die streven naar transformationele verandering zijn nog steeds op zoek naar hervorming van de maatschappelijke instellingen – die zich al tientallen jaren met succes tegen hervormingen verzetten. De weg vooruit lijkt te bestaan uit het opnieuw vormen en lokaliseren van het economisch systeem om veerkracht te creëren vanaf de basis, met de nadruk op gemeenschappelijke behoeften, in plaats van het idee van iemand anders over “wat goed voor ons is” dat van bovenaf wordt opgelegd.

Lokale symbiotische verandering is de weg vooruit.

Een lokaal netwerk van voedselsystemen is een goed begin voor de aanpak van problemen in de mondiale voedselketen. credits: Richard Flyer

De paradox van onze tijd is dat wereldwijde verandering nodig is – maar dat die verandering alleen lokaal kan plaatsvinden. De basis voor een nieuwe samenleving is er al, in elke gemeenschap – alleen gefragmenteerd in concurrerende tribale compartimenten.

Stel je duizenden gemeenschappen voor, die elk meerdere, levendige Symbiotische Netwerken opbouwen en hun leiders samenbrengen die al goed doen in hun lokale omgeving, waarbij elke gemeenschap haar eigen capaciteit voor sociale en economische samenwerking en zelfvoorziening versterkt. Onze lokale gemeenschappen hebben zowel de middelen als de behoeften om dit te realiseren.

Het ontstaan van nieuwe systemen zal opborrelen vanuit de basis – waardoor een nieuwe “horizontale” volkseconomische macht ontstaat. Het transformeren van top-down machtsstructuren in wat Dr. Ari Vishvodaya noemt (een wereld die ontwaakt in een gemenebest van lokale economieën) is niet alleen mogelijk maar noodzakelijk voor onze collectieve overleving.

Alles wat overblijft zijn katalytische verbinders zoals wijzelf om “het goede te verbinden” in elke gemeenschap, en zo de brug te slaan naar een nieuwe wereld.

Bron: https://www.shareable.net/terra-viva-with-vandana-shiva/

Auteur: Richard Flyer

Bron: https://adbroere.nl/web/nl/artikelen/sri-lankas-verhaal-over-veerkracht.php

Cover picture from the article in English https://www.shareable.net/sri-lankas-untold-story-of-resilience-sarvodayas-pathway-can-work-anywhere/


Van A tot Z met elkaar de samenleving opnieuw opbouwen

(door Ad Broere) Wat is het verband tussen de lockdowns van 2020 en 2021 en de ‘energiecrisis’? Beide zijn ze desastreus voor de economie en dan in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf. Beide hebben ze een kunstmatig karakter. Voor de neutrale waarnemer is een ‘verborgen sturing’ duidelijk merkbaar.

De ontwrichting van de economie zoals we die nu kennen, heeft een golf van faillissementen tot gevolg en daardoor een explosie van werkloosheid. De overheid spreekt sussende woorden. Er zullen geen afsluitingen komen omdat men de energierekening niet kan betalen en ‘er komt een structurele oplossing voor de problemen in 2023’. Voor de kunstmatig gefabriceerde problemen dan. Voor zowel de lockdowns als voor de energiecrisis zijn geen natuurlijke redenen aan te wijzen. Er zit een plan achter. Met behulp van de media worden degenen die daarop wijzen en ook een logische onderbouwing geven, voor complotgek versleten. Te pas en te onpas hoor je voor tv en radio en lees je in de kranten hoe alle kritiek op het beleid wordt neergesabeld door de critici de mond te snoeren.


Klagen mag wel. Verhalen over enorm hoge voorschotten en over onbereikbaarheid van de energieleveranciers zijn legio. Een goede onderbouwing van waarom deze energiecrisis gefabriceerd is, wordt echter weggemoffeld. De prijs van gas werd opgedreven door machtige partijen in de markt, die deze prijs kunnen beïnvloeden. Als dit verboden zou worden dan zou de energieprijs snel naar een veel lager niveau zakken. Het wordt echter niet verboden omdat het opdrijven van de prijs past in de strategie.
Evenals economen tevergeefs wezen op de desastreuze gevolgen van de lockdowns. Ondanks dat Zweden heeft bewezen dat de lockdowns onnodig waren. Het gaat gewoon door. Na de lockdowns en de energiecrisis zal weer een nieuw onheil volgen en dat gaat door totdat de geesten rijp zijn voor een van bovenaf geleide economie, waarin geld zoals we dat nu hebben gaat worden vervangen door Central Bank Digital Currency dat zal worden gebruikt om de mensheid in de door de ‘onzichtbare sturing’ gewenste richting te duwen. Werk wordt schaars en er is alleen ‘recht’ op Central Bank Digital Currency als het gedrag overeenkomstig de eis is. Hooguit duizend multinationale ondernemingen en enkele instituten maken de dienst uit. Je kunt ze ook herkennen aan aandeelhouders Blackrock en Vanguard.


Als je wilt weten welke, kijk dan op de lijst van bedrijven aangesloten bij het World Economic Forum. Als deze nieuwe orde een feit is, zullen velen zich vertwijfeld afvragen waarom ze niet eerder hebben gereageerd en bleven klagen in de verwachting dat er uiteindelijk toch een zorgzame overheid is. Die overheid bestaat alleen nog in sprookjes. We moeten het zelf doen. Van A tot Z met elkaar de samenleving opnieuw opbouwen van onderen op. En NEE zeggen tegen alle autoriteiten die ons de nieuwe orde willen induwen.

Ad Broere, econoom, onderzoeker en auteur https://adbroere.nl/

Bron: https://t.me/adbroere


De val van alles waarin we zijn gaan geloven

(door Ad Broere) De matrix is geschapen als een solide en onweerlegbaar iets dat we kunnen zien, horen, voelen, aanraken, ruiken en proeven, naarmate we meer in geloven, eraan deelnemen en wezens van deze matrix worden. Het idee is om ons allemaal gevangen te houden, door ons vanaf onze geboorte te programmeren om in het systeem te geloven en te geloven dat het de enige waarheid is en de enige manier om te zijn.

Ze doen dit door ons te programmeren in dit te denken vanaf onze geboorte. De meesten zullen nooit wakker worden of er ooit iets van in twijfel trekken, omdat hen vanaf hun geboorte is geleerd te geloven dat dit de ware realiteit is. Omdat ze van de matrix zijn, kunnen ze niet zien dat het een illusie is en kunnen ze het niet in twijfel trekken, omdat het alles uitmaakt van waarin ze geloven dat er is …..

Er zijn ook mensen die niet geloven dat de matrix de enige realiteit is. Dat zijn degenen die nooit het gevoel hadden dat ze erin pasten. De matrix zal er alles aan doen om deze mensen terug in ‘het hok’ te krijgen, zelfs als hun kern ze vertelt dat zij hier niet thuishoren. Het doet dit door iedereen om hen heen ze te laten pesten omdat zij iets geloven dat volgens de matrix gelovers onzin is. Het zal proberen ze te dwingen zich aan te passen, omdat ze niet behandeld willen worden als een outcast en gewoon willen zijn zoals iedereen. Maar degenen onder ons die zich niet kunnen aanpassen, hoe ze het ook proberen, worden hoe dan ook geconfronteerd met de volgende fase…… Of ze nu koste wat kost de waarheid willen najagen of niet. Degenen die dieper en dieper blijven zoeken, totdat uiteindelijk de bevrijding komt. Die komt door de afbrokkeling van alles om ons heen. Het is de val van alles waarin we zijn gaan geloven dat het waar is.

Eerst worden onze overtuigingen aan het wankelen gebracht, vervolgens zal het hele systeem voor onze ogen in elkaar storten. We zullen ons realiseren dat alles dat we voor waar en werkelijk hielden, onderdeel is geweest van de matrix. Zelfs ons lichaam . Tot dit besef komen kan zo beangstigend zijn, dat sommige mensen ervoor kiezen het lichaam te verlaten, omdat ze geen reden zien om in de matrix te blijven existeren. Allen, die aan de waan van de dood voorbij kunnen gaan, ervoor kiezen om wakker te zijn en doorgaan wanneer alles om hen heen wegvalt, zullen overwinnen . Dat zijn degenen die aan de matrix ontsnappen en onbegrensd worden. Zij hebben toegang tot hun oorspronkelijke wezenskern en als de matrix waarin zij leerden te geloven, voor hen niet meer bestaat, zijn ze in staat tot het creëren van een nieuwe levenssfeer, waarin zij zich samen met andere vrije Mensen in eenheid en helder bewust kunnen uitdrukken. Dit betekent overigens niet dat de mensen die zijn gestorven en die zullen sterven niet tot hun essentie zijn doorgedrongen. Integendeel, misschien wel.

Bron: http://www.adbroere.nl https://t.me/adbroere


Agroecologische landbouw – een antwoord?

(door Ad Broere) Deze importeur van biologisch fruit legt op de Rabobank vergadering in vijf minuten uit waar de schoen wringt.

Kortom, de biologische cycle of life is vernield door plunderlandbouw, gefinancierd door onder meer de Rabobank – pesticiden, kunstmest, megastallen et cetera.

De boeren die in deze schaalvergroting en dodelijke landbouw en veeteelt meegegaan zijn deden dat onder druk van de financiers, waarvan de Rabobank een grote is. Het gaat zoals altijd alleen om GELD, om de aanbidding van de Mammon. Aandeelhouderswaarde, rijk en rijker worden. Kan niet schelen dat de wereld naar de verdoemenis gaat, als IK mijn zakken maar kan vullen. Die mentaliteit komt de wereld duur te staan. De Rabobank moet alle schulden van de boeren kwijtschelden. Boeren moeten overgaan op schaalverkleining en biologische landbouw. Zij die aan de plunderlandbouw verdienen weten het, maar passen de vertragingstactiek toe omdat de aandeelhouderswaarde belangrijker is dan de toekomst van de aarde en de voedselvoorziening.

Rabo Aandeelhoudersvergadering 24 mei 2022 Speech Ronald van Marlen

https://vimeo.com/725670323

Rabo Aandeelhoudersvergadering 24 mei 2022 Speech Ronald van Marlen from Karma Brothers on Vimeo.

============================ ============================================================

UN human rights experts call for global treaty to regulate dangerous pesticides

https://news.un.org/en/story/2017/03/552872-un-human-rights-experts-call-global-treaty-regulate-dangerous-pesticides

FAO – Food and Agriculture Organization (UN) – The State of Food and Agriculture, report from 2017

https://www.fao.org/3/I7658E/I7658E.pdf

=========================== ============================================================

Bron: Telegram-kanaal https://t.me/adbroere


De toekomst die ik ons allen wens

(door Ad Broere) Dit is een gedeelte van mijn nieuwsbrief van juni 2022. Je kunt je op de nieuwsbrief abonneren via www.adbroere.nl:

‘Ik heb in mijn nieuwsbrieven geschreven over de oorspronkelijke Mens, die zich als een kernbeginsel in ons hart bevindt. Deze Mens kan zich weer in en door ons manifesteren als wij bereid zijn om de wedergeboorte mogelijk te maken. Ik schreef over Gnosis – of Christus, als dit woord meer bij je aansluit – , de Liefdekracht die vanuit het hart ons denken kan reinigen van de gevolgen van de ontelbaar vele ‘hacks’ die ons ten deel zijn gevallen. Ons denken wordt niet alleen vrijgemaakt van de programmering van buitenaf, het wordt tevens autonoom. Hiermee wordt bedoeld dat ons denken onafhankelijk wordt, niet beïnvloedbaar en verbonden met de wereld van de oorspronkelijks Mens. Dit is precies wat de krachten die onder andere Harari inspireren niet willen.

Deze krachten of energievelden beschouwen de mens als hun schepping. Als wij de oorspronkelijke Mens in ons laten herleven, dan zijn deze krachten hun macht over ons kwijt en dat tast hun eigen existentie aan. Het is daarom een zaak van leven of dood voor hen en ze zetten er alles voor in om ons voorgoed gevangen te nemen in een getranshumaniseerde menselijke vorm. Het is noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen zich ervan bewust worden, welke formidabele Kracht er in hen huist. Dit bewustzijn is het begin van vrij worden van de krachten die tot dusver over ons geheerst hebben. Als je je open gaat stellen, dan ga je ontdekken dat wij daarbij niet aan ons lot worden overgelaten. De oorspronkelijke wereld, de Mensheid die daar leeft en zij die daarnaar zijn teruggekeerd, volgen ons met al hun Liefde. Niet de emotionele liefde waar wij het vaak over hebben, maar de Liefde die het leven zelf is, die het Universum in beweging brengt en die ons tot een maakt. Deze toekomst wens ik ons allen van harte toe’.

Bron: Telegram-kanaal https://t.me/adbroere


Naar een parallelle economie

(door Ad Broere) Wat is het verband tussen geld en bewustzijn? Welk gevaar gaat er nu eigenlijk schuil in het financiële systeem? Waarom is het nodig om ons los te maken van dit systeem? Wat is zuiver geld? Waarom is zuiver geld het fundament van een vrije en menswaardige samenleving?

In deze presentatie gaat Ad Broere in op onder meer deze vragen, met als doel om begrip te bevorderen voor het grote belang van een parallelle economie. Niet als einddoel, maar als safe haven voor allen die vrijheid en zelfbeschikking verkiezen boven een top-down structuur waarbinnen geen vrije keuze is. https://www.youtube.com/watch?v=7qoH4gb3-WM (1:29:50)

Op de site https://adbroere.nl/  kun je abonneren.      Ad Broere op Telegram: https://t.me/adbroere

In the presentation one can also see a part of the video by Positive Money channel – Why there’s so much DEBT? (3:14)


Ad Broere’s Blog: Kennis en Vrijheid

(door Ad Broere)
Het woord Gnosis komt uit het Grieks en betekent Kennis. Hiermee wordt de Kennis bedoeld over onze afkomst, het doel van ons Mens-zijn en hoe wij kunnen terugkeren naar onze oorspronkelijke Zijnstoestand. Kennis die primair met de intelligentie van het hart en niet door louter het verstand kan worden begrepen. Gnosis is verbonden met Gnostiek, waarmee een beweging wordt aangeduid, waarin deze Kennis werd overgedragen. Door toedoen van de Romeinen werden de Gnostieken gedwongen om hun werk ondergronds voort te zetten. Dit viel samen met de opkomst van de Roomse kerk, waarin Religie in de plaats kwam van Kennis. Fragmenten van de Kennis werden door de kerk van Rome voorgespiegeld op een manier, waardoor onwetendheid werd gevoed. Door onwetendheid kwam afhankelijkheid van geestelijke en wereldlijke autoriteiten in de plaats van vrijheid en zelfautoriteit.

Montsegur, Zuid-Frankrijk, Katharisme

Deze verandering voltrok zich in de vierde en vijfde eeuw van onze jaartelling. Voor het oog van de wereld verdween de Gnosis. Ondergronds werd de Kennis echter vele generaties lang doorgegeven van mond tot oor. Periodiek ontstonden hieruit bewegingen, waarin grotere groepen van mensen de overgedragen Kennis in de praktijk brachten. Een sprekend voorbeeld hiervan waren de Katharen, die vooral in het zuiden van wat nu Frankrijk is, veel weerklank vonden. Deze beweging werd hard en nietsontziend aangepakt door de Roomse kerk, zelfs door een kruistocht die tot doel had het Katharisme in bloed te smoren. Bovengronds is daardoor de beweging tot stilstand gebracht, ondergronds ging zij voort.

Hoe werd de Vrije Mens in de matrix gelokt?
“De heersers hebben ons bedrogen, omdat zij inzagen dat wij met het Goede zijn verbonden. Zij hebben de ‘Namen’ van het Goede gestolen en gaven deze aan het Niet-Goede. Op die manier misleidden zij ons en maakten ons tot gevangenen van het Niet-Goede. De heersers deden het voorkomen alsof dit in ons belang was. Ze wisten echter dat zij hierdoor de Vrije Mens tot eeuwige slavernij veroordeelden.”
Uit de teksten van Philippus, een van de Nag Hammadi geschriften

De Kennis werd overgedragen van mond tot oor en toch is er sinds 1945 Kennis op schrift letterlijk bovengronds gekomen. In dat jaar groef een boer in Nag Hammadi in Egypte grond op een oud Koptisch kerkhof voor zijn akker. Tijdens het graven stuitte hij op een grote aardewerken vaas. Aanvankelijk was de man bevreesd dat in die vaas een demon zat opgesloten en vluchtte hij weg. Toch won de nieuwsgierigheid het van de vrees en sloeg hij de vaas stuk. Er bleek geen demon in te zitten, maar 52 geschriften op papyrus in perkament gebonden. De boer ging met zijn vondst naar de plaatselijke Islamitische geestelijke, die weinig waarde hechtte aan de vondst. De boer nam de geschriften mee naar huis en legde ze in zijn schuur. Het nieuws over deze vondst bereikte echter vrij snel de westelijke wereld en de geschriften kwamen op wetenschappelijke instituten terecht. Meerdere wetenschappers hebben zich gebogen over de vertaling van de geschriften en zo is de Nag Hammadi bibliotheek ontstaan. De teksten zijn in het Nederlands vertaald door Jakob Slavenburg en Willem Glaudemans en werden uitgegeven als ‘De Nag Hammadi geschriften’. In deze teksten is een grote rijkdom aan Gnosis te vinden.

Nag Hammadi geschriften

Waarom besteed ik in deze nieuwsbrief aandacht aan Kennis? Omdat Kennis leidt tot Waarheid en het bevrijdt van de leugen, waarin de mensheid is gevangen. Als ik dit in 2019 zou hebben geschreven, dan zou de reactie waarschijnlijk zijn dat die Ad Broere wel heel erg doordraaft. Het goede van deze tijd is echter dat steeds meer mensen gaan zien dat wij gecontroleerd worden door een macht, die alleen in stand kan blijven door leugens. Bijvoorbeeld de demonstratie die op 2 januari 2022 plaatsvond in Amsterdam. Bevreesd dat de leugen met betrekking tot wat er zich in de afgelopen jaren heeft afgespeeld door de opkomst van heel veel mensen zou worden doorgeprikt, heeft de overheid er alles aan gedaan om de demonstratie in een kwaad daglicht te zetten. Mensen die op een vreedzame manier hun mening over het overheidsbeleid kenbaar wilden maken. De beproefde formule van intimidatie en geweld werd ook hier weer toegepast. In de media wordt wat er werkelijk gebeurde niet gemeld. Met alle macht wordt geprobeerd om de leugen in stand te houden. Het goede nieuws is dat dit niet gaat lukken. Teveel mensen zijn wakker geworden en willen zich bevrijden van het juk van autoriteiten, systemen en controle.

Hoe bevrijden we ons van dit juk? Door de autoriteiten en het systeem de rug toe te keren. Niet door ertegen te vechten, want dat zou koren op de molen zijn van de leugenaars. Chaos zou voor hen ideaal zijn, want dan kan de staat van beleg worden uitgeroepen, waarmee de dictatuur van bovenaf volledig zou worden. De rug toekeren klinkt eenvoudiger dan het is. We hebben elkaar daarvoor nodig, want een individueel mens kan het verschil niet maken. Dat is een enorme opgave in de huidige geïndividualiseerde samenleving. ‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’, luidt het gezegde en dat is ten volle op ons van toepassing. Iedereen die het probeert of heeft geprobeerd om een initiatief van de grond te tillen weet dat. Het is niet meer zoals in de dagen van Mahatma Gandhi, die miljoenen in burgerlijke ongehoorzaamheid op de been kon brengen. In deze tijd is samenwerken vooral dat anderen doen wat ik voor ogen heb.

Hoe komt het dat we zo hopeloos verdeeld lijken te zijn dat niets echt lijkt te lukken? Mijns inziens omdat het ons aan Gnosis ontbreekt. Door Gnosis worden we weer verbonden met onze eigen wezenskern, die boven tijd en ruimte staat. Omdat onze wezenskern ook verbonden is met alle andere levende wezenskernen, zijn we ook met elkaar verbonden als we ons met ons Zelf verbinden. Op die basis, op dat fundament zijn we in staat om een vrije en menswaardige samenleving tot ontwikkeling te brengen. Vanzelfsprekend is het waar dat de een andere kwaliteiten en mogelijkheden heeft dan de ander. In de samenleving die hier wordt geschetst geeft ieder wat hij of zij te geven heeft, zonder zichzelf boven de ander te verheffen. Bijvoorbeeld op de vraag ‘wat moet ik met mijn geld?’ is er slechts een antwoord: ‘Investeer in projecten die de ontwikkeling naar een menswaardige en vrije samenleving ondersteunen en vergroot daarmee je innerlijke rijkdom in plaats van je financiële.’ Ga er niet vanuit dat de ander het voor je moet doen, want die houding leidt weer tot hiërarchie en dat hoort bij de oude wereld.

The Worship of Mammon

Hopelijk heb ik door deze nieuwsbrief duidelijk gemaakt, hoe geweldig het is dat wij in deze tijd leven. Wij zijn allemaal geneigd om ons slachtoffer te voelen door alle ellende die voortdurend over ons wordt uitgestort. Als we gaan ervaren dat alles wat er momenteel gebeurt even zovele wake-up calls zijn, dan zien we de grote mogelijkheden die deze tijd ons biedt. We kunnen meer dan ooit leugen en waarheid onderscheiden, we kunnen afscheid nemen van de onwetendheid, van de afhankelijkheid en we kunnen met elkaar de koers zetten naar vernieuwing van de samenleving. We kunnen het!!!

© Ad Broere

Bron: Nieuwsbrief januari 2022 (adbroere.nl)

Het abonnement op mijn nieuwsbrief kost € 2 per maand.Als je € 2 per maand lastig vindt, dan is een halfjaar vooruitbetaling van € 12 of een jaar vooruitbetaling van € 24 ook mogelijk.Het bedrag van jouw keuze graag overmaken op NL59TRIO0379342502 ten name van Humane Economy Publishing.Ik houd geen administratie bij van wie er wel en wie er niet betaald heeft. Dit betekent dat het aan de abonnees wordt overgelaten wanneer ze betalen en voor hoeveel maanden. Er worden geen herinneringen gestuurd. Kijk svp even na of je weer aan een betaling toe bent.

Mijn boeken ‘Geld komt uit het Niets’en ‘Geld in de Bijrol’kunnen rechtstreeks bij de Vrije Uitgevers worden besteld door hier te klikken.
Regelmatig zijn berichten over actuele onderwerpen te vinden op mijn Telegram kanaal: https://t.me/adbroere

Een betekenisvol gesprek

(door Ad Broere) Twee vrouwen, een man en een gespreksleidster, bij elkaar in een bijzonder interview. Een vrouwelijke huisarts, die vijfendertig jaar praktijkervaring heeft, een medisch onderzoeksjournaliste, die kan bogen op een langjarige ervaring en veel publicaties en een econoom met meer dan dertig jaar ervaring in bedrijfsleven, bankwezen en onderwijs. De interviewster is een gespreksleidster, die door de jaren een veelheid van spraakmakende mensen interviewde, die actief zijn op diverse gebieden in de samenleving.

De namen:

Berber Pieksma, huisarts. Zij heeft zich openlijk gekeerd tegen het coronabeleid. Ze heeft de moed om haar visie onder woorden te brengen. Berber is dochter van een van de verzetshelden uit WOII. Vrijspreken zit haar daarom in de genen.

Désirée Röver, medisch onderzoeksjournaliste, verloor haar zoon op jonge leeftijd als gevolg van vaccinatieschade. Zij heeft een diepgaande studie gedaan naar vaccinaties, vaccins, het nut van vaccinaties en de gevolgen ervan. Haar kennis over dit onderwerp is diepgaand. Dit is de reden waarom zij wordt gemarginaliseerd en weggehoond. Haar informatie past niet in het beeld dat de farmaceutische industrie wil ophangen over vaccinatie.

Ad Broere, econoom en auteur, richtte zich in 2006 na een veelzijdige loopbaan van dertig jaar geheel op onderzoek, schrijven en spreken naar en over hoe de menselijke maat in de economie kan worden hersteld. Zijn boeken zijn confronterend en nodigen uit om na te denken over onze eigen houding naar economie en samenleving.

Op 28 januari 2021 vond er een interessant gesprek tussen deze drie spraakmakende mensen plaats, kundig geleid door Patricia Mensink In het gesprek belichtte elk van de drie vanuit hun vakgebied de implicaties van de covid crisis. Het leverde belangrijke informatie op, die in het mediageweld te weinig aan bod komt. Daarin kan dan nu verandering komen, door het gesprek te beluisteren en te delen met wie er belangstelling voor heeft.

Hieronder staat het interview:

Bron: https://adbroere.nl/web/audio/een-betekenisvol-gesprek.php