Geld uit het niets

(door Ad Broere)

Geld uit het niets, nog steeds is er bij velen geen helder zicht op de rol van banken. Daarom, deze opsomming tegen de achtergrond van de verwoede pogingen van de bankensector om het achterhaalde en in vele opzichten foute systeem overeind te houden:

 • Banken zijn commerciële ondernemingen die geld scheppen te eigen bate
 • Banken hebben zich het recht toegeëigend om geld te scheppen
 • Banken hebben zelf de regels vastgesteld waaraan de geldschepping moet voldoen
 • Banken beweren nog steeds dat zij het geld van de spaarders en investeerders (?) uitlenen
 • Banken scheppen geld zonder de klant te informeren over hoe ze het doen
 • Banken informeren de klant niet objectief, de voorlichting is verstrengeld met eigen belang
 • Banken nemen geen verantwoordelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van hun kredietbeleid
 • Banken laten klanten rente betalen, zonder dat daarvoor een redelijk argument bestaat.
 • Banken creëren geld uit het niets: geld dat wordt gecreëerd na het sluiten van een contract met hun klant. Geld dat voor het sluiten van het contract er niet was.
 • De problemen die ontstaan door het kredietbeleid worden verhaald op de samenleving.
 • Niet de investeerders, maar de grote concerns waarmee banken gelieerd zijn hebben invloed op de kredietverlening. Bijvoorbeeld in de agrarische sector de leveranciers van bestrijdingsmiddelen, veevoeders en kunstmest.
 • Banken creëren bubbels door ongecoördineerd beleid tussen banken waarbij het leidende motief winst maken is. Hierdoor wordt er – veel – te veel ingezet in bepaalde economische sectoren en pas ‘op de rem getrapt’ als het te laat is.
 • Banken houden ten onrechte vast aan hun verdienmodel. De omzet kan zonder bezwaar worden gekoppeld aan de geleverde prestatie in plaats van aan het kredietvolume. Met andere woorden: banken kunnen afzien van rente.

Bron: telegramkanaal van Ad Broere https://t.me/adbroere


SG Archief | Geld Komt Uit Het Niets | Ad Broere – Studium Generale in Delft (1:23:04)

Website: https://adbroere.nl/

Image: Don Graham op Flickr


Paradijs op aarde

(fragment uit boek Master Your Mindset) Zeezeiler Henk de Velde maakte een aantal jaren geleden zijn Never Ending Voyage. Een zeilreis die hem bracht naar het paradijs in de Grote Oceaan. Hij vertelde mij dit bijzondere verhaal:

“Ja, het bestaat en eigenlijk zou ik er niet over moeten praten of vertellen waar het ligt, want dat zou geldwolven op een idee kunnen brengen dit stukje aardse ongereptheid om zeep te helpen.

Het heet Puluwat en het is het mooiste plekje op aarde, maar er zijn meer mooiste plekjes. Puluwat ligt in Micronesië en is een eiland van de zelfstandige deelstaat Chuuk die weer onderdeel is van de Micronesian Federation.

Op Puluwat wonen ongeveer driehonderd mensen. Er is geen elektriciteit. Er is geen internet. Er is geen geld. Geld brandt slecht, je kan er geen vuur mee aansteken. Op Puluwat kan je er ook niets mee kopen. Er is niets te koop. Dan zal er wel ruilhandel zijn. Nee, dat is er niet. Er bestaat iets wat wij vergeten zijn; er is genoeg. Genoeg voor iedereen. “Wetenschappelijk” is uitgezocht dat de “genoegmaatschappij” alleen mogelijk is in kleine samenlevingen met maximaal driehonderd mensen.

Toen ik weer vertrok zei chief Teo tegen mij: “Why you go? Here you can live without money, where you go you die without money.”

Het hoofdeiland van Chuuk is Weno. Dat ligt 250 kilometer ten oosten van Puluwat. Op Weno is een vliegveld, daar zijn winkels, daar rijden taxi’s, daar is telefoon, internet en tv. Daar klagen mensen over het weer, over het slechte onderhoud van de wegen, dat ze niet genoeg krijgen, dat er niet genoeg is om te leven…

Op Puluwat kan je gelukkig niet zo makkelijk komen. Het kan alleen met een eigen boot. Op Weno kan je geen boot huren om je daarnaartoe te brengen. En dan moet je je nog afvragen of je er kan komen, want de Puluwatters hangen visnetten voor de ingang naar de binnenlagoon. Wat er niet is, is ook niet nodig.”

Henk de Velde, zeezeiler en filosoof

Uit het boek “Master Your Mindset. Leef je mooiste leven” door Michael Pilarczyk

Cover Image: Leaves by Eilzabeth Kate Switaj on Flickr


Eerst waardecreatie, dan geld

(door Ad Broere) In de Andere Krant nr. 49 staat een artikel naar aanleiding van het interview dat Simone Been met mij had. Ik stel het zeer op prijs dat De Andere Krant mij de gelegenheid heeft geboden om mijn denkbeelden te delen. Het complete artikel, zonder de onvermijdelijke inkortingen, volgt op deze en de volgende twee posts. Tevens doe ik aan het eind ervan een oproep om financieel te helpen bij de totstandkoming van een animatiefilm.

Nu een digitale Euro en het verdwijnen van contant geld een kwestie van tijd zijn, pleit econoom Ad Broere ervoor om met elkaar financiële alternatieven te bouwen. “We moeten onze samenleving en economie heruitvinden, van onderaf, nu dat nog kan.” De Andere Krant sprak Broere over zijn nieuwste ideeën.

“Wat ik inmiddels zeker weet, is dat we nooit uit de afhankelijkheid van dit geldsysteem afkomen – en daarmee ook niet van de CBDC zoals ze daar nu mee bezig zijn – als wij ons daar niet van losmaken”, begint Broere. “We moeten uitgaan van de waarde die wij produceren en ons daarbij niet laten leiden door geld, want geld heeft geen waarde in zichzelf. Dat dat wel zo zou zijn, is een van de grootste misvattingen die wij als mensheid over onszelf hebben heengehaald. Zolang we daarin geloven, houden we dat met elkaar in stand.”

Steeds rijker

“Zo’n negentig procent van al het geld en bezit is nu van de rijkste 1 procent van de wereld, of misschien zelfs de rijkste 0,1 procent. Met dat geld wordt meer geld verdiend, dus het stroomt alleen maar meer naar die selecte groep.” Voor het ontstaan daarvan blikt Broere terug naar het einde van de 17e eeuw. “Toen waren er de eerste bankiers. Zij leenden hun geld uit aan koningen en de adel met het volk als onderpand. Er werden belastingen geheven en dat kwam als aflossing bij de bankiers terug. Feitelijk is dit nu nog steeds zo. Het vermogen dat zij in de loop van tijd hebben opgebouwd, hebben ze vervolgens belegd in onder andere schepen, spoorwegen, kranten, wapenindustrie, goud-, olie- en diamantwinning, waardoor het nog meer werd. Die kleine groep mensen heeft daarmee een enorme grip gekregen op de wereldeconomie, maar allemaal achter de schermen: niemand kan aantonen hoe rijk ze eigenlijk zijn. Vervolgens oefenen zij invloed uit op politieke en economische processen. Grote instituten zoals de Wereldbank, de VN en de EU staan onder zware invloed van de lobby van deze rijken.”

Uit het niets

Het is volgens Broere niet alleen belangrijk om te weten waar ons geldsysteem vandaan komt, maar ook hoe desastreus het is. “Stel dat je een huis wilt kopen. Dan moet er geld zijn. Als dat er niet is, moet je het lenen en aflossen met rente. De grap is echter, dat dat geld wat je leent voor het moment dat je je contract ondertekent helemaal niet bestond! Als je bijvoorbeeld een hypotheek van drie ton afsluit, wordt dat bedrag in de min in de computer ingevoerd. De bank heeft dan een vordering op jou van die drie ton, dus de bank heeft dat geld in de plus staan en het huis is daarbij onderpand tot je het hebt afgelost. Je werkt je vervolgens tientallen jaren klem om geld – wat er niet was en wat niks waard was – waarde te geven. Banken scheppen dus geld uit het niets en ze verdienen geld waarvoor is gewerkt aan de rentes en aflossingen van die gecreëerde leningen.”

Het is volgens Broere dus niet zo dat bankiers spaargeld uitlenen. “Dat is wat ze ons vertellen en wat de meeste mensen nog steeds geloven, maar dat is niet zo. Het kan ook niet; alle leningen en hypotheken bij elkaar opgeteld, is veel meer dan er spaargeld beschikbaar is. Het geld wordt gecreëerd door schuld, dus hoe meer schuld er is, hoe meer geld er is en als er minder schulden zijn, is er minder geld. Als er geen schulden zijn, zou er zelfs geen geld meer zijn en dan komen we terug op het punt voor er geld was.

Chaos

Dat rijken steeds rijker worden, betekent volgens Broere ook dat het armste deel van de wereldbevolking steeds armer wordt. “En daarmee afhankelijker. Dat is gevaarlijk, omdat de bevolking dan steeds opener staat voor alles wat van bovenaf beslist wordt en dan kan er een digitale dictatuur ontstaan, zoals het World Economic Forum voorstaat (“Je bezit niets, maar je bent gelukkig”). In dit geval komt er Central Bank Digital Currency (CBDC) en een basisinkomen, waarop je aanspraak maakt mits je je aan hun regels houdt. Want dat inkomen is niet langer werk- maar gedragsverbonden. En wie zegt daar dan nee tegen?! We zien nu al dat mensen niet meer rond kunnen komen door de hoge energierekeningen en de inflatie. Het is een kwestie van tijd dat het merendeel van het MKB en zelfstandige kleine ondernemers failliet gaan. Met als gevolg dat veel mensen werkloos worden en afhankelijk van een uitkering. Als de vraag daarnaar groot wordt, kan de overheid echter maar beperkt helpen. Dan kom je in een situatie dat mensen niks meer kunnen, zoals we hebben zien gebeuren in Argentinië en Griekenland. Dat worden chaotische toestanden. Daarom moeten we nu aan alternatieven bouwen, voordat de chaos uitbreekt.”

Een ‘kastanje’-community

De oplossing zit volgens Broere in eerst waardecreatie en dan het geld. In een community kun je dat realiseren, wat in de ‘eurowereld’ onmogelijk is, want daar komt eerst het geld en dan de waardecreatie. De community heeft een voorraad ruilmiddel in reserve dat beschikbaar komt als er een waardecreatie plaats vindt. Bijvoorbeeld een bakker die brood levert, een glazenwasser die de ramen lapt, een arts die een patient behandelt. Het gaat erom dat er iets wordt gecreerd dat voor een ander community lid waarde heeft. Dat er geld wordt gebruikt is louter om een waardeopslag te hebben als er geen directe ruil tot stand komt. Geld zoals we dat nu kennen bestaat niet in de community.

Broere heeft enkele uitgangspunten bedacht om zo’n community te kunnen realiseren. “Een eerste uitgangspunt is dat de producenten voldoende omzet in euro’s moeten hebben, om zo de eurokosten te kunnen dekken, zoals de huur, salaris en inkoop. De overige producten of diensten kunnen dan met communitymunten, noem ze kastanjes, gekocht worden. Een tweede uitgangspunt is dat eerst de waardecreatie komt en dan pas geld, waardoor geld ondergeschikt raakt. Geld moet weer in de bijrol. Het moet een gevolg van waardecreatie zijn, geen voorwaarde. Het derde uitgangspunt is dat de euro geleidelijk wordt afgeschaft. Leveranciers die meedoen in een community leveren hun producten of diensten als de euro uitgaven gedekt zijn. Ze moeten wel de vrijheid hebben om dat te doen. Het gaat daarom vooral om het zelfstandige mkb en kleine zelfstandigen.

Zo’n community heeft veel voordelen. “Met geld kun je dan niet nog meer geld maken, dus sparen is zinloos. Het moet juist circuleren in de community waardoor iedereen kan deelnemen aan de waardecreatie binnen de community. Mensen die nu aan de zijlijn van de economie staan, doen dan ook weer mee. En als wij geld niet meer de plek geven die het nu heeft, valt rijkdom door geld voor zich te laten werken en de daarmee gepaard gaande macht weg.

Broere benadrukt dat hoewel het concept simpel is, het nog niet wordt toegepast omdat de daarvoor vereiste omkering in het denken moeilijk is. “Dit is te herleiden tot de indoctrinatie over wat de waarde van geld is. We kunnen ons geen alternatief meer voorstellen en geloven niet dat het zo simpel kan zijn. Vooral omdat van geld iets is gemaakt dat gewichtig en ingewikkeld lijkt, waarvan alleen geleerde mensen verstand kunnen hebben. Dat het in werkelijkheid heel eenvoudig is zullen zij jou nooit vertellen, omdat niemand dan meer zou accepteren hoe het geldsysteem voor enkelen werkt en de rest afhankelijk maakt. ”

Contant betalen

Tot slot pleit Broere ervoor om lokaal te kopen. “Elke euro die wij nu uitgeven is een stembiljet en heeft gevolgen voor de economie. Geef deze dan ook uit aan de plaatselijke slager, bakker en groenteboer. Ga naar de markt. Dan blijft het regionaal stromen, de regio wordt vitaler en ambacht en onafhankelijkheid komen terug. En betaal daarbij contant, zolang het nog kan!”

Broere ziet wel dat contant geld op den duur gaat verdwijnen. “In mijn boek ‘Geld komt uit het niets’ heb ik een stuk geschreven over de BIS-bank. Carstens, de huidige general manager van deze invloedrijke bank verklaarde onlangs voorstander te zijn van CBDC ‘want dan kunnen we alle uitgaven van iedereen volgen en dat kan niet zolang er contant geld is’. Het gaat om controle, controle en nog meer controle. Als alles digitaal wordt, kan er worden gecontroleerd, ingegrepen en gestuurd. Digitaal cash geld kan naar believen ‘aan’ of ‘uit’ gezet worden. Daarom moeten we van de vrijheid die er nu nog is profiteren door communities te bouwen en onze economie onderling te regelen, op basis van eerst de waarde en dan het geld. We moeten creatief en inventief worden en ons voor eens en voor altijd losmaken van het destructieve geldsysteem om een menswaardige samenleving mogelijk te maken.”

Ik zou graag een animatiefilm willen laten maken om dat wat in dit artikel wordt uitgelegd op een directe en begrijpelijke manier aan een brede kring van mensen over te brengen. Een animatiefilm laten maken kost echter – veel – geld. Dit is dus een sprekend voorbeeld van er moet eerst geld zijn voordat je waarde – de animatiefilm – kunt maken. Een film die als doel heeft om de omkering in het denken over geld en waarde te bevorderen. Donaties om deze film te kunnen laten maken zijn zeer welkom: NL59TRIO0379342502 tnv Humane Economy Publishing onder vermelding van Donatie Animatiefilm.

Bron: De Andere Krant https://deanderekrant.nl/nieuws/stichting-voorzij-waarschuwt-pure-brainwashing-2022-12-09

Meer lezen van Ad Broere: AdBroere.nl of de gelijkgenaamde Telegramgroep.

Image: Kapkap pendant, Solomon Islands https://collections.artsmia.org/art/5969/kapkap-solomon-islands


Naar een parallelle economie

(door Ad Broere) Wat is het verband tussen geld en bewustzijn? Welk gevaar gaat er nu eigenlijk schuil in het financiële systeem? Waarom is het nodig om ons los te maken van dit systeem? Wat is zuiver geld? Waarom is zuiver geld het fundament van een vrije en menswaardige samenleving?

In deze presentatie gaat Ad Broere in op onder meer deze vragen, met als doel om begrip te bevorderen voor het grote belang van een parallelle economie. Niet als einddoel, maar als safe haven voor allen die vrijheid en zelfbeschikking verkiezen boven een top-down structuur waarbinnen geen vrije keuze is. https://www.youtube.com/watch?v=7qoH4gb3-WM (1:29:50)

Op de site https://adbroere.nl/  kun je abonneren.      Ad Broere op Telegram: https://t.me/adbroere

In the presentation one can also see a part of the video by Positive Money channel – Why there’s so much DEBT? (3:14)


Ad Broere’s Blog: Kennis en Vrijheid

(door Ad Broere)
Het woord Gnosis komt uit het Grieks en betekent Kennis. Hiermee wordt de Kennis bedoeld over onze afkomst, het doel van ons Mens-zijn en hoe wij kunnen terugkeren naar onze oorspronkelijke Zijnstoestand. Kennis die primair met de intelligentie van het hart en niet door louter het verstand kan worden begrepen. Gnosis is verbonden met Gnostiek, waarmee een beweging wordt aangeduid, waarin deze Kennis werd overgedragen. Door toedoen van de Romeinen werden de Gnostieken gedwongen om hun werk ondergronds voort te zetten. Dit viel samen met de opkomst van de Roomse kerk, waarin Religie in de plaats kwam van Kennis. Fragmenten van de Kennis werden door de kerk van Rome voorgespiegeld op een manier, waardoor onwetendheid werd gevoed. Door onwetendheid kwam afhankelijkheid van geestelijke en wereldlijke autoriteiten in de plaats van vrijheid en zelfautoriteit.

Montsegur, Zuid-Frankrijk, Katharisme

Deze verandering voltrok zich in de vierde en vijfde eeuw van onze jaartelling. Voor het oog van de wereld verdween de Gnosis. Ondergronds werd de Kennis echter vele generaties lang doorgegeven van mond tot oor. Periodiek ontstonden hieruit bewegingen, waarin grotere groepen van mensen de overgedragen Kennis in de praktijk brachten. Een sprekend voorbeeld hiervan waren de Katharen, die vooral in het zuiden van wat nu Frankrijk is, veel weerklank vonden. Deze beweging werd hard en nietsontziend aangepakt door de Roomse kerk, zelfs door een kruistocht die tot doel had het Katharisme in bloed te smoren. Bovengronds is daardoor de beweging tot stilstand gebracht, ondergronds ging zij voort.

Hoe werd de Vrije Mens in de matrix gelokt?
“De heersers hebben ons bedrogen, omdat zij inzagen dat wij met het Goede zijn verbonden. Zij hebben de ‘Namen’ van het Goede gestolen en gaven deze aan het Niet-Goede. Op die manier misleidden zij ons en maakten ons tot gevangenen van het Niet-Goede. De heersers deden het voorkomen alsof dit in ons belang was. Ze wisten echter dat zij hierdoor de Vrije Mens tot eeuwige slavernij veroordeelden.”
Uit de teksten van Philippus, een van de Nag Hammadi geschriften

De Kennis werd overgedragen van mond tot oor en toch is er sinds 1945 Kennis op schrift letterlijk bovengronds gekomen. In dat jaar groef een boer in Nag Hammadi in Egypte grond op een oud Koptisch kerkhof voor zijn akker. Tijdens het graven stuitte hij op een grote aardewerken vaas. Aanvankelijk was de man bevreesd dat in die vaas een demon zat opgesloten en vluchtte hij weg. Toch won de nieuwsgierigheid het van de vrees en sloeg hij de vaas stuk. Er bleek geen demon in te zitten, maar 52 geschriften op papyrus in perkament gebonden. De boer ging met zijn vondst naar de plaatselijke Islamitische geestelijke, die weinig waarde hechtte aan de vondst. De boer nam de geschriften mee naar huis en legde ze in zijn schuur. Het nieuws over deze vondst bereikte echter vrij snel de westelijke wereld en de geschriften kwamen op wetenschappelijke instituten terecht. Meerdere wetenschappers hebben zich gebogen over de vertaling van de geschriften en zo is de Nag Hammadi bibliotheek ontstaan. De teksten zijn in het Nederlands vertaald door Jakob Slavenburg en Willem Glaudemans en werden uitgegeven als ‘De Nag Hammadi geschriften’. In deze teksten is een grote rijkdom aan Gnosis te vinden.

Nag Hammadi geschriften

Waarom besteed ik in deze nieuwsbrief aandacht aan Kennis? Omdat Kennis leidt tot Waarheid en het bevrijdt van de leugen, waarin de mensheid is gevangen. Als ik dit in 2019 zou hebben geschreven, dan zou de reactie waarschijnlijk zijn dat die Ad Broere wel heel erg doordraaft. Het goede van deze tijd is echter dat steeds meer mensen gaan zien dat wij gecontroleerd worden door een macht, die alleen in stand kan blijven door leugens. Bijvoorbeeld de demonstratie die op 2 januari 2022 plaatsvond in Amsterdam. Bevreesd dat de leugen met betrekking tot wat er zich in de afgelopen jaren heeft afgespeeld door de opkomst van heel veel mensen zou worden doorgeprikt, heeft de overheid er alles aan gedaan om de demonstratie in een kwaad daglicht te zetten. Mensen die op een vreedzame manier hun mening over het overheidsbeleid kenbaar wilden maken. De beproefde formule van intimidatie en geweld werd ook hier weer toegepast. In de media wordt wat er werkelijk gebeurde niet gemeld. Met alle macht wordt geprobeerd om de leugen in stand te houden. Het goede nieuws is dat dit niet gaat lukken. Teveel mensen zijn wakker geworden en willen zich bevrijden van het juk van autoriteiten, systemen en controle.

Hoe bevrijden we ons van dit juk? Door de autoriteiten en het systeem de rug toe te keren. Niet door ertegen te vechten, want dat zou koren op de molen zijn van de leugenaars. Chaos zou voor hen ideaal zijn, want dan kan de staat van beleg worden uitgeroepen, waarmee de dictatuur van bovenaf volledig zou worden. De rug toekeren klinkt eenvoudiger dan het is. We hebben elkaar daarvoor nodig, want een individueel mens kan het verschil niet maken. Dat is een enorme opgave in de huidige geïndividualiseerde samenleving. ‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’, luidt het gezegde en dat is ten volle op ons van toepassing. Iedereen die het probeert of heeft geprobeerd om een initiatief van de grond te tillen weet dat. Het is niet meer zoals in de dagen van Mahatma Gandhi, die miljoenen in burgerlijke ongehoorzaamheid op de been kon brengen. In deze tijd is samenwerken vooral dat anderen doen wat ik voor ogen heb.

Hoe komt het dat we zo hopeloos verdeeld lijken te zijn dat niets echt lijkt te lukken? Mijns inziens omdat het ons aan Gnosis ontbreekt. Door Gnosis worden we weer verbonden met onze eigen wezenskern, die boven tijd en ruimte staat. Omdat onze wezenskern ook verbonden is met alle andere levende wezenskernen, zijn we ook met elkaar verbonden als we ons met ons Zelf verbinden. Op die basis, op dat fundament zijn we in staat om een vrije en menswaardige samenleving tot ontwikkeling te brengen. Vanzelfsprekend is het waar dat de een andere kwaliteiten en mogelijkheden heeft dan de ander. In de samenleving die hier wordt geschetst geeft ieder wat hij of zij te geven heeft, zonder zichzelf boven de ander te verheffen. Bijvoorbeeld op de vraag ‘wat moet ik met mijn geld?’ is er slechts een antwoord: ‘Investeer in projecten die de ontwikkeling naar een menswaardige en vrije samenleving ondersteunen en vergroot daarmee je innerlijke rijkdom in plaats van je financiële.’ Ga er niet vanuit dat de ander het voor je moet doen, want die houding leidt weer tot hiërarchie en dat hoort bij de oude wereld.

The Worship of Mammon

Hopelijk heb ik door deze nieuwsbrief duidelijk gemaakt, hoe geweldig het is dat wij in deze tijd leven. Wij zijn allemaal geneigd om ons slachtoffer te voelen door alle ellende die voortdurend over ons wordt uitgestort. Als we gaan ervaren dat alles wat er momenteel gebeurt even zovele wake-up calls zijn, dan zien we de grote mogelijkheden die deze tijd ons biedt. We kunnen meer dan ooit leugen en waarheid onderscheiden, we kunnen afscheid nemen van de onwetendheid, van de afhankelijkheid en we kunnen met elkaar de koers zetten naar vernieuwing van de samenleving. We kunnen het!!!

© Ad Broere

Bron: Nieuwsbrief januari 2022 (adbroere.nl)

Het abonnement op mijn nieuwsbrief kost € 2 per maand.Als je € 2 per maand lastig vindt, dan is een halfjaar vooruitbetaling van € 12 of een jaar vooruitbetaling van € 24 ook mogelijk.Het bedrag van jouw keuze graag overmaken op NL59TRIO0379342502 ten name van Humane Economy Publishing.Ik houd geen administratie bij van wie er wel en wie er niet betaald heeft. Dit betekent dat het aan de abonnees wordt overgelaten wanneer ze betalen en voor hoeveel maanden. Er worden geen herinneringen gestuurd. Kijk svp even na of je weer aan een betaling toe bent.

Mijn boeken ‘Geld komt uit het Niets’en ‘Geld in de Bijrol’kunnen rechtstreeks bij de Vrije Uitgevers worden besteld door hier te klikken.
Regelmatig zijn berichten over actuele onderwerpen te vinden op mijn Telegram kanaal: https://t.me/adbroere