Andromedans

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal origin: Andromedans are so named because they come from the Andromeda star system.

Physical characteristics: Andromedans are blue hairless humans with three classifications: female, male, and androgynous. Females are five six to six feet; males are five nine to six six; androgynous beings are in the height range of the males and females. Andromedans are a beautiful classification of beings; their hearts actually feel like heavenly stars are alive within every chamber, magnetizing all they come in contact with, to experience true nirvana.

Belief Systems: Andromedans believe in the Cosmic Law of One. As members of the Galacterian Alignment, Andromedans are at the pinnacle of unconditional love and council the star nations. The twenty-four elders of the throne are located in the great city of Beta Andromedae in Andromeda. Master teachers and constellation fathers from every star nation are counselled by them to mend problems under their outer space jurisdiction.   

Cosmic Agenda: Andromedans endeavor to embrace all life with grace, dignity, and love; to share cosmic knowledge and wisdom; and to assist souls ready to advance into the grandeur and tiers of the universal consciousness. Their culture embraces all classes of master teachers either attained through ascension or created status.

Andromedans participate in the Melchizedek Star Seed Program. When Earth makes the dimensional shift into full consciousness, they, as well as other Galacterians, will become our cosmic teachers, our supreme mentors of knowledge and wisdom. They are sought after because of their diplomacy with all worlds.

Technology: Andromedans have Galacterian motherships, starships, thought-ships, fleet ships, and scout ships. All their craft and command centers use biological supercomputers. All craft are able to travel through time-space funnels and the innerspace continuum. Andromedans have galactic command centers stationed above and below the Earth.

The ancient masters of their civilization travel in Merkabah vehicles. They create a transport around themselves to either travel short distances or enter star towers (space portals) to journey to other sectors of the universe. The latter takes place in their great city of Beta Andromedae.

Consciousness Abilities: Andromedans are fully conscious and sovereign beings, and are one of the most spiritually advanced races in our universe. They speak the light essence language. They are also capable of holographic telepathy: using the third eye as a projector to screen their personal story for others to watch in 5D technology, a depth perception so real, it has to be seen to be believed.

Dimensional Capacity: This race has multirealm commandership. They are able to reassemble their physical bodies or any matter from one location to another through a molecular stimulation of light codes. They can sweep an entire civilization from the ground up into mothership in less than a second.

Some Andromedan races come to our space-time from the future.

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

Andromedanen (NL vertaling)

Universele oorsprong: Andromedanen worden zo genoemd omdat ze uit het Andromeda-sterrenstelsel komen.

Fysieke eigenschappen: Andromedanen zijn blauwe haarloze mensen met drie classificaties: vrouwelijk, mannelijk en androgyn. Vrouwen zijn vijf zes tot zes voet; mannen zijn vijf negen tot zes zes voet; androgyne wezens zijn qua hoogte van hetzelfde bereik als mannen en vrouwen. Andromedanen zijn een mooie volk van wezens; hun hart voelt werkelijk alsof hemelse sterren in elke kamer leven, ze lijken op alles waarmee ze in contact komen te betoveren, om het ware nirvana te ervaren.

Overtuigingen: Andromedanen geloven in de Kosmische Wet van Eén. Als leden van de Galacterian Alignment staan ​​Andromedanen aan het toppunt van onvoorwaardelijke liefde en adviseren andere sterrennaties. De vierentwintig oudsten van de troon bevinden zich in de grote stad Beta Andromedae in Andromeda. Meesterleraren en constellatievaders uit alle sterrennaties worden door hen geadviseerd om problemen op te lossen die onder hun jurisdictie in de ruimte vallen.

Kosmische Agenda: Andromedanen streven ernaar om al het leven met gratie, waardigheid en liefde te omarmen; om kosmische kennis en wijsheid te delen; en om zielen te helpen die klaar zijn om vooruit te gaan naar de grootsheid en niveaus van het universele bewustzijn. Hun cultuur omvat alle klassen van meester-leraren die hetzij door ascentie of hetzij gecreëerd dit status zijn bereikt.

Andromedanen nemen deel aan het Melchizedek Star Seed Program. Wanneer de aarde de dimensionale verschuiving naar volledig bewustzijn maakt, zullen zij, evenals andere Galacteriërs, onze kosmische leraren worden, onze allerhoogste mentoren van kennis en wijsheid. Ze zijn gewild vanwege hun diplomatie met alle werelden.

Technologie: Andromedanen hebben Galacteriaanse moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun schepen en commandocentra gebruiken biologische supercomputers. Alle vaartuigen zijn in staat om door tijd-ruimtetrechters en het continuüm van de binnenruimte te reizen. Andromedanen hebben galactische commandocentra die boven en onder de aarde zijn gestationeerd.

De oude meesters van hun beschaving reizen in Merkabah-voertuigen. Ze creëren een transport om zich heen om ofwel korte afstanden af ​​te leggen of sterrentorens (ruimteportalen) binnen te gaan om naar andere sectoren van het universum te reizen. De laatste vindt plaats in hun grote stad Beta Andromedae.

Bewustzijnsvaardigheden: Andromedanen zijn volledig bewuste en soevereine wezens, en zijn een van de spiritueel meest geavanceerde rassen in ons universum. Ze spreken de taal van de lichtessentie. Ze zijn ook in staat tot holografische telepathie: het derde oog gebruiken als een projector om hun persoonlijke verhaal te laten zien, zodat anderen het kunnen bekijken in 5D-technologie, een dieptewaarneming die zo echt is dat je het moet zien om het te geloven.

Dimensionale capaciteit: Deze ras heeft command over multiverse. Ze zijn in staat om hun fysieke lichaam of welke materie dan ook uit elkaar en weer in elkaar te zetten van de ene locatie naar de andere door middel van een moleculaire stimulatie van lichtcodes. Ze kunnen een hele beschaving van de ene locatie naar de andere overseinen.

Sommige Andromedan-rassen komen vanuit de toekomst naar onze ruimtetijd.

2 gedachtes over “Andromedans

 1. De Andromedanevel is een spiraalvormig sterrenstelsel met een diameter van 170.000 lichtjaar. Het stelsel omvat zo’n 200 a 300 miljard sterren. Het is onze naaste buur, maar het licht dat wij zien werd 2,5 miljoen jaar geleden uitgezonden, toen het westen van Nederland nog zee was. Edwin Hubble ontdekte in 1923 in het stelsel een variabele ster, een Cepheide, waarmee de afstand tot het Andromeda stelsel bepaald kon worden. Daarmee veranderde ons beeld van het Heelal. Hubble was de eerste die begreep dat de vage nevel in werkelijkheid een immens sterrenstelsel was. In tegenstelling tot de meeste andere sterrenstelsels bewegen Andromeda en onze Melkweg naar elkaar toe. Over enkele miljarden jaren zullen zij met elkaar in botsing komen.
  Vanaf een donkere plek (Drente of Waddeneilanden) is de Andromedanevel met het blote oog makkelijk waar te nemen als een vaag vlekje. Met een verrekijker of een kleine telescoop is het een prachtig object.

  Melkwegstelsels zijn de grootste afzonderlijke objecten in het universum . Elk bevat meer dan triljoenen sterren in een enkel zwaartekrachtgebonden systeem. Hoewel het universum extreem groot is en veel melkwegstelsels erg ver uit elkaar liggen, is het eigenlijk heel gewoon dat melkwegstelsels zich in clusters groeperen . Het komt ook vaak voor dat ze met elkaar in botsing komen. Het resultaat is het ontstaan ​​van nieuwe sterrenstelsels. Astronomen kunnen de constructie van sterrenstelsels volgen terwijl ze door de geschiedenis heen botsten, en weten nu dat dit de belangrijkste manier is waarop sterrenstelsels worden gebouwd.

  Er is een heel gebied in de astronomie gewijd aan de studie van botsende sterrenstelsels. Het proces heeft niet alleen invloed op de sterrenstelsels zelf, maar astronomen zien ook dat stergeboorte vaak wordt geactiveerd wanneer sterrenstelsels samenvloeien.
  Galaxy-interacties

  Grote sterrenstelsels, zoals de Melkweg en het Andromedastelsel, kwamen samen toen kleinere objecten botsten en samensmolten. Tegenwoordig zien astronomen kleinere satellieten in een baan in de buurt van zowel de Melkweg als Andromeda. Deze “dwergstelsels” hebben enkele kenmerken van grotere sterrenstelsels, maar zijn op veel kleinere schaal en kunnen onregelmatig van vorm zijn. Sommige metgezellen worden gekannibaliseerd door onze melkweg.

  De grootste satellieten van de Melkweg worden de Grote en Kleine Magelhaense Wolken genoemd . Ze lijken in een baan om onze melkweg te draaien in een miljarden jaren lange baan, en zullen misschien nooit samengaan met de Melkweg. Ze worden echter beïnvloed door de zwaartekracht en kunnen de melkweg pas voor het eerst naderen. Als dat zo is, kan er in de verre toekomst nog een fusie plaatsvinden. De vormen van Magelhaense wolken zijn daardoor vervormd, waardoor ze er onregelmatig uitzien. Er zijn ook aanwijzingen dat grote gasstromen van hen naar ons eigen melkwegstelsel worden getrokken.
  Galaxy Fusies

  Er vinden botsingen tussen grote sterrenstelsels plaats, die daarbij enorme nieuwe sterrenstelsels creëren. Wat er vaak gebeurt, is dat twee grote spiraalstelsels zullen samensmelten, en als gevolg van de zwaartekrachtvervorming die voorafgaat aan de botsing, zullen de sterrenstelsels hun spiraalstructuur verliezen. Zodra de sterrenstelsels zijn samengevoegd, vermoeden astronomen dat ze een nieuwe structuur vormen die bekend staat als een elliptisch sterrenstelsel . Af en toe, afhankelijk van de relatieve grootte van de samensmeltende sterrenstelsels, is een onregelmatig of eigenaardig sterrenstelsel het resultaat van de samensmelting.

  Interessant is dat, hoewel sterrenstelsels zelf kunnen samensmelten, het proces de sterren die ze bevatten niet altijd schaadt. Dit komt omdat, hoewel sterrenstelsels sterren en planeten hebben, er VEEL lege ruimte is, evenals gigantische wolken van gas en stof. Botsende sterrenstelsels die wel een grote hoeveelheid gas bevatten, gaan echter een periode van snelle stervorming binnen. Het is meestal veel groter dan de gemiddelde snelheid van stervorming in een niet-botsend sterrenstelsel. Zo’n samengevoegd systeem staat bekend als een starburst-sterrenstelsel ; toepasselijk genoemd naar een groot aantal sterren die in korte tijd ontstaan ​​als gevolg van de botsing.
  Fusie van de Melkweg met het Andromedastelsel

  Een “dicht bij huis” voorbeeld van een grote samensmelting van sterrenstelsels is degene die zal plaatsvinden tussen het Andromedastelsel en onze eigen Melkweg. Het resultaat, dat miljoenen jaren nodig heeft om zich te ontvouwen, zal een nieuw sterrenstelsel zijn.

  Momenteel is Andromeda ongeveer 2,5 miljoen lichtjaar verwijderd van de Melkweg. Dat is ongeveer 25 keer zo ver weg als de Melkweg breed is. Dit is natuurlijk een behoorlijke afstand, maar is vrij klein gezien de schaal van het universum. Gegevens van de Hubble-ruimtetelescoop suggereren dat het Andromeda-sterrenstelsel op ramkoers ligt met de Melkweg, en de twee zullen over ongeveer 4 miljard jaar beginnen samen te smelten.

  Hier is hoe het zal verlopen. Over ongeveer 3,75 miljard jaar zal het Andromeda-sterrenstelsel vrijwel de nachtelijke hemel vullen. Tegelijkertijd zullen het en de Melkweg kromtrekken als gevolg van de immense zwaartekracht die beide aan elkaar zullen hebben. Uiteindelijk zullen de twee worden gecombineerd om één groot elliptisch sterrenstelsel te vormen . Het is ook mogelijk dat een ander sterrenstelsel, het Triangulumstelsel genaamd, dat momenteel in een baan om Andromeda draait, ook zal deelnemen aan de fusie. Het resulterende sterrenstelsel zou “Milkdromeda” kunnen heten, als er nog iemand in de buurt is om objecten in de lucht een naam te geven.
  Wat zal er met de aarde gebeuren?

  De kans is groot dat de fusie weinig effect heeft op ons zonnestelsel. Aangezien het grootste deel van Andromeda uit lege ruimte, gas en stof bestaat, net als de Melkweg, zouden veel van de sterren nieuwe banen moeten vinden rond het gecombineerde galactische centrum. Dat centrum kan maar liefst drie superzware zwarte gaten hebben, totdat ook zij samensmelten.

  Het grotere gevaar voor ons zonnestelsel is de toenemende helderheid van onze zon, die uiteindelijk zijn waterstofbrandstof zal uitputten en zal evolueren tot een rode reus. Dat gaat over ongeveer vier miljard jaar gebeuren. Op dat punt zal het de aarde overspoelen terwijl het zich uitbreidt. Het lijkt erop dat het leven is uitgestorven lang voordat er enige vorm van samensmelting van melkwegstelsels plaatsvindt. Of, als we geluk hebben, zullen onze nakomelingen een manier hebben bedacht om aan het zonnestelsel te ontsnappen en een wereld met een jongere ster te vinden.

  (Van een of andere site gekopieerd.)