Een bericht aan het Universum van The Pleiadian Ring of 500

Een bericht aan het Universum van The Pleiadian Ring of 500 – Aangeslotenen van The Pleiadian Council of Light (februari 2012)

Bron (volledige tekst): https://freerspirit.com/2012/02/26/a-message-to-the-universe-from-the-pleiadian-ring-of-500-affiliates-of-the-pleiadian-council-of-light/

Het volgende is een telepathische boodschap die ik vanmorgen ontving van mijn Pleiadische familie, ook bekend als “De Ring van 500”, die, zo is mij verteld, aangesloten zijn bij de Pleiadische Raad van Licht. Lees alstublieft met oprecht onderscheidingsvermogen in de wetenschap dat telepathische kanalen soms vervormd of verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden door de ontvanger. <…>

Sta mij toe mij eerst even voor te stellen. Ik ben Peter. Ik ben door uw Ring-of-500-familie gekozen om de woordvoerder te zijn voor deze specifieke communicatie. De reden hiervoor is dat het mijn specifieke interessegebied is om de dagelijkse politieke en financiële gebeurtenissen te volgen en hun grotere effecten op ons ‘grondpersoneel’ te analyseren. Ik heb een analyseteam dat me helpt bij het ordenen van al deze informatie. We kijken voortdurend, lezen, discussiëren, analyseren en rapporteren onze bevindingen aan de Raad van Licht. Hoewel het klinkt als een hiërarchisch systeem, is het dat echt niet. We beschouwen onszelf te allen tijde als een team van gelijken, maar elk heeft zich vrijwillig gemeld om in hun interessegebied van dienst te zijn. Sommigen van ons hebben ervaring met politiek en het financiële systeem van “vorige” geïncarneerde levens op aarde, en dat is waarom we ervoor kiezen om te volgen, hoewel we deze categorieën op geen enkele manier of vorm als “spiritueel” beschouwen.

Bestuur is natuurlijk noodzakelijk voor orde op jullie planeet, maar het wordt momenteel niet behandeld op een spirituele manier die goed is voor de collectieve belichaming. De politieke wereld is vertekend door een bekrompen mind die jullie planeet al eeuwenlang teistert. Dit gaat allemaal terug naar de verschuiving van mannelijke energie en de beweging van de aartsvaders. Inmiddels weten de meesten van jullie dat deze mensen niet volledig menselijk zijn. Ze poseren alleen om mens te zijn. Maar ze worden gedreven door duistere vierdimensionale kracht om deze planeet te regeren, haar grondstoffen te exploitereren en al haar inwoners tot slaaf te maken. Dit is de reden waarom lichtwezens uit elke centimeter van het universum (miljarden andere sterrenstelsels) zijn gekomen en op aarde zijn geïncarneerd als fysieke menselijke wezens – om te helpen bij het ontwaken en opstijgen van de energie van deze planeet naar de hogere dimensionale rijken. <…>

Ja, er zijn er nog steeds nogal wat (mensen) die sluimeren, nog steeds en deze kandidaten beschouwen als “goede potentiële leiders” van uw land. Geen zorgen echter. Hun aantal verbleekt in vergelijking met die van de ontwaakten. Gelukkig voor jou hebben je Indigo-kinderen je goed gediend, want zij zijn het die Occupy Wall Street hebben georganiseerd, en zij hebben de spirituele wekker over je blauwe planeet laten luiden. Hoewel sommigen nog steeds op de snooze-knop drukken, strekt de meerderheid zich uit en geeuwt en gooit de dekens van zich af, terwijl een select aantal al hun ochtendkoffie hebben gehad en aan hun noodzakelijke werk zijn begonnen. Dit is geweldig nieuws voor jullie collectief.

Nu we het toch over je ‘collectief’ hebben, vraag je je misschien af: wat bedoelen we daar precies mee? We hebben het over het bewustzijn van elke bewoner van jullie planeet als geheel. Als één. Want jullie zijn allemaal Eén. Eén collectief bewustzijn.

Wat IS bewustzijn? Het is de combinatie van gevoel en bewustzijn die wordt verzameld uit het emotionele en logische (mentale denkproces) van elk individu. Velen van jullie hebben (nu al te lang) uitsluitend vanuit je verstand gewerkt in plaats van vanuit je hart. Velen van jullie denken meer dan je voelt en vertrouwen meer op logica dan op emotie. Dit is een mannelijk energie-effect. Dit is hoe mannelijke energie gedurende duizenden jaren jullie verschillende samenlevingen heeft gedomineerd. Je gedachten kunnen heel gemakkelijk worden gemanipuleerd, maar je hart… je hart is je ware centrum. Niemand – zelfs geen vierdimensionale duistere kracht – kan je beroven van je hartgerichte kennis. <…>

Zoals we al eerder zeiden, is de mind gemakkelijk te manipuleren. Jullie zijn allemaal zeer telepathische wezens. Dat ben je altijd geweest. Maar de berichten die binnenkomen, zijn niet welwillend geweest. Ze zijn afkomstig van door de mens gemaakte religies, die allemaal worden gecontroleerd door de duistere krachten. Ze zijn afkomstig van jullie onderwijsinstellingen – ook gecontroleerd door dezelfde duistere krachten. En ze zijn afkomstig van jullie media die – je raadt het al – gecontroleerd worden door dezelfde duistere krachten. Als we het over media hebben, hebben we het niet alleen over ‘nieuwsmedia’. We hebben het over ALLE SOORTEN media. Televisieprogramma’s, advertenties, films en ja, zelfs de muziekindustrie. Al die artiesten die zich voor het geld aan deze duistere krachten hebben verkocht. <…>

Onze boodschap aan de massa op dit moment zou zijn om de tijd die je zit te zitten en tv te kijken, die tijd beter te gebruiken. Maak een wandeling buiten. Breng tijd door in de natuur. Of gebruik je talenten. Schilderen, tekenen, schrijven, knutselen, uitvinden. Wat je hobby of favoriete tijdverdrijf ook is – ga erop uit en geniet ervan. Koppel los. Deprogrammeren van de donkere programmering. Vind jezelf. Vind je hartcentra. Schud het donker af. Adem. Bevrijd jezelf. <…>

Velen hebben naar jullie planeet verwezen als “Aardse School” vanwege haar huidige staat van dualiteit. Er is gezegd dat de aarde de enige plek in het universum is waar lichtwezens heen kunnen gaan om de polariteitsenergieën van licht en donker te ervaren, en dit is waar. Maar deze polariteit heeft jullie planeet bijna vernietigd. En het heeft veel opschudding en onrust veroorzaakt onder de lichtwezens, want de misstanden die ze hebben geleden terwijl ze in elke incarnatie op aarde waren, hebben hun biomagnetische sferen (velden) vervuild en ze vast laten zitten in karmische patronen waarvoor er weinig hoop was om te ontsnappen. Of zo voelen ze. Dit is zeer disfunctioneel en ongezond gebleken, en ook ontwrichtend, aangezien er nogal wat “rehabilitatie” nodig is voor een licht wezen om deze misstanden te overwinnen voordat ze in staat zijn om naar een lichtere staat van zijn op een andere planeet te gaan. Zie het als een ‘detox-programma’. Dit is wat een lichtwezen moet doorstaan ​​en met succes voltooien voordat het naar een ander rijk kan verhuizen nadat het tijd op aarde heeft doorgebracht in het dualiteitspel.

Dit wordt allemaal volledig begrepen door elk lichtwezen voordat het op aarde incarneert. Dat is waarom jullie allemaal vaak door veel lichtwerkers daar op aarde worden aangeduid als “de sterksten van de sterken”. Het is net als die show Fear Factor (die we trouwens helemaal VERSCHRIKKELIJK vinden). Jullie nemen deel aan iets waarvan jullie allemaal weten dat het niet alleen giftig zal zijn voor je fysieke lichaam, maar ook voor je eigen lichtlichamen. En toch volhard je, als soldaten die ten strijde trekken (de gevaren en de gevolgen kennende) om één eervolle reden – om deze planeet te helpen de duisternis omver te werpen die haar heeft belegerd en gekweld.

En op dezelfde manier waarop je deelnemers aan Fear Factor bekijkt, denkend: “Ik zou zoiets nooit doen”, half in ontzag en bewondering en half in afkeer, sommige lichtwezens kijken op precies dezelfde manier naar JOU. Ja, er zijn lichtwezens die nooit – en nimmer – zullen incarneren in fysieke lichamen om precies dezelfde reden waarom je nooit dierlijke geslachtsdelen zou eten of in een tank vol giftige slangen zou stappen: het is verachtelijk, walgelijk, giftig en gevaarlijk. En de consensus is hetzelfde: die persoon is moedig of dom. Of misschien allebei.

De meesten van ons beschouwen degenen onder jullie die momenteel op aarde zijn geïncarneerd natuurlijk als moedig. Eervol. Verstandig. Intelligent. En ja, zelfs heroïsch. Omdat dit, in tegenstelling tot Fear Factor, geen ‘show’ is. Dit is een zeer noodzakelijke daad. En het is in het voordeel van het hele universum. Jullie zijn er allemaal om de gifstoffen op te ruimen die jullie planeet in het universum gooit. Jullie zijn die zeer dappere kernwapenwerkers die zich aankleden en naar beneden gaan in de reactoren, de gevaren kennende, maar jullie doen het voor de verbetering van anderen. En dat is het edelste wat een lichtwezen kan doen. Hiervoor bewonderen we je, we groeten je en we houden heel, heel veel van je. Daarom zien wij er van onze kant op toe dat u geen kwaad zal overkomen. Vooral tijdens deze tumultueuze tijden als je alle “systemen” om je heen ziet afbrokkelen.

Je ziet hoe jouw regeringen zichzelf vernietigen. Je ziet monetaire systemen vallen als het kaartenhuis dat ze zijn. En je ziet overal om je heen persoonlijke relaties – en mogelijk zelfs die van jezelf – mislukken. Wees niet bang. Deze zijn nodig in het belang van iedereen. Het kan je op dit moment verwarren. Je vraagt ​​​​je misschien af: “hoe kan dit ooit goed zijn?” Maar dat komt simpelweg omdat je ‘denkt’ dat je geen andere manier weet. Laat ons je geruststellen dat je dat doet. Je kent VEEL andere manieren. Je kent veel BETERE oplossingen. Het enige wat je hoeft te doen is naar binnen gaan. Vind je hartcentrum. En onthoud wie je bent. Want jullie komen uit veel verschillende sterrenstelsels in ons heelal. Jullie zijn allemaal wel eens “wereldleiders” geweest. Onthoud wat we je vertelden: je bent de sterkste van de sterken. Als je dat niet was, zou je op dit moment niet op aarde zijn. Want DEZE TIJD is de belangrijkste tijd voor het hele Universum. <…>

Kijk. Denk aan de vele soorten rassen op jullie planeet. Jullie zijn allemaal “mensen”. Ze hebben allemaal hetzelfde DNA. Jullie hebben allemaal rood bloed door je aderen stromen. Hoewel het pigment van je huid en fysieke structuren en gelaatstrekken enigszins verschillen, zijn je menselijke biologische eigenschappen allemaal vrijwel hetzelfde. En je bent niet uit apen geëvolueerd. Omdat we al kunnen anticiperen op de zucht van verlichting van de meerderheid van het collectief, anticiperen we ook op de zuchten die zullen volgen als we jullie vragen na te denken over het feit dat jullie misschien geschapen zijn door de collectieve schepping van andere wezens van andere planeten. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat “God” nam geen deel in jullie schepping, want de “Godskracht” stroomt door ieder van ons. Maar we vragen jullie om op dit moment te bedenken waarom er echt een ontbrekende schakel is (en ja, er IS nog steeds een ontbrekende schakel omdat, zoals we jullie vertelden, jullie NIET uit apen zijn geëvolueerd). <…>

De waarheid is … je lichamelijkheid is door JOU gecreëerd. JOUW collectieve verbeelding en geest. Jullie zijn ALLEMAAL EEN. We zijn allen één. En samen, met de hulp van de Goddelijke kracht die ons als één verenigd houdt (collectief bewustzijn), hebben we onszelf ontworpen om te zijn wie we zijn en eruit te zien zoals we doen in de fysieke wereld. Waaruit, vraag je? Bewustzijn. Verbeelding. En persoonlijke kracht. Ja, lieverds…we ZIJN zo machtig.

Welkom bij de WAARHEID.

Nu vragen we je… alstublieft… gebruik jouw kracht om op te staan… om te spreken… en je hart te volgen. VOELEN. Laat de denk- en denkspelletjes over aan de duistere ‘kliek’.

JIJ hebt de kracht om nee te zeggen. JIJ hebt de macht om je “gekozen” functionarissen die de macht en controle over je hebben, te ontslaan. JIJ hebt de macht om “orders” van het duister te trotseren. JIJ hebt de macht om al het geweld te stoppen. JIJ hebt de kracht om lief te hebben. Open nu je harten, heb lief en stijg op.

Vrede voor jullie allemaal.

~~~~ ~~~~~~~

Pleiades (wallpaper / achtergrond afm 2048×1364) download plaatje

~~~~~~ ~~~~~~

English

A message to the Universe from The Pleiadian Ring of 500

A message to the Universe from The Pleiadian Ring of 500 – Affiliates of The Pleiadian Council of Light (February 2012)

Source (full text): https://freerspirit.com/2012/02/26/a-message-to-the-universe-from-the-pleiadian-ring-of-500-affiliates-of-the-pleiadian-council-of-light/

The following is a telepathic message I received this morning from my Pleiadian family, also known as “The Ring of 500” who, I am told, are affiliates of The Pleiadian Council of Light. Please read with heartfelt discernment with the knowledge that telepathic channels can sometimes be garbled or misinterpreted by the receiver. <…>

First, allow me to introduce myself. I am Peter. I have been elected by your Ring-of-500 family to be the spokesperson for this particular communication. Reason being, it is my particular area of interest to follow the daily political and financial happenings and analyze their greater effects on our “ground crew.” I have an analysis team who helps me organize all of this information. We are constantly watching, reading, discussing, analyzing, and then reporting our findings to the Council of Light. Although it sounds like a hierarchical system, it’s really not. We consider ourselves a team of equals at all times, but each has volunteered to serve in their area of interest. Some of us have experience with politics and the financial system from “past” incarnate lives on Earth, and that is why we choose to follow, although we do not deem these categories to be “spiritual” in any way, shape or form.

Governance, of course, is necessary for order on your planet, but it currently is not handled in a spiritual manner that is good for the collective embodiment. The political world is skewed by closed mindedness that has plagued your planet for centuries now. This all goes way back to the shift of masculine energy and the movement of the patriarchs. By now, most of you know that these folks are not fully human. They only pose to be human. But they are driven by dark fourth-dimensional force to rule this planet, strip its resources, and enslave all of its inhabitants. This is why light beings have come from every inch of the Universe (billions of other galaxies) and incarnated on Earth as physical human beings – to assist in the awakening and ascension of this planet’s energy into the higher dimensional realms. <…>

Yes, there are still quite a few who slumber, still and view these candidates to be “good potential leaders” of your country. No worries, though. Their numbers pale in comparison to those of the awakened. Fortunately for you, your Indigo children have served you well, for it is they who organized Occupy Wall Street, and it is they who sounded the spiritual alarm clock across your blue planet. Although some are still hitting the snooze button, the majority are stretching and yawning and throwing off the covers while select few have already had their morning coffee and have begun their necessary work. This is wonderful news for your collective.

Now, speaking of your “collective,” you may wonder:  what exactly do we mean by that? We are speaking of the consciousness of every inhabitant of your planet as a whole. As one. For you are all ONE. One collective consciousness. What IS consciousness? It is the combination of feeling and awareness that is collected from the emotional and logical (mental thought process) of each individual. Many of you (for too long now) have been operating solely from your minds rather than your hearts. Many of you think more than you feel and rely on logic more than emotion. This is a masculine energy effect. This is how masculine energy has dominated your various societies over several thousands of years. Your thoughts can be manipulated very easily, but your hearts…your hearts are your true center. No one – not even a fourth-dimensional dark force – can rob you of your heart-centered knowledge. <…>

As we said before, mind is easily manipulated. You are all highly telepathic beings. You have always been. But the messages coming in have not been benevolent. They have come from man-made religions, which are all controlled by the dark forces. They have come from your educational institutions – also controlled by these same dark forces. And they have come from your media who are – you guessed it – controlled by these same dark forces. When we say media, we are not just referring to “news media.” We are referring to ALL TYPES of media. Television programming, advertisements, movies, and, yes, even the music industry. All of those artists who have sold out to these dark forces for the money. <…>

Our message to the masses at this time would be to take that time you sit and watch TV and put it to better use. Take a walk outdoors. Spend time in nature. Or use your talents. Paint, draw, write, tinker, invent. Whatever your hobby or favorite pastime is – go out and enjoy it. Unplug. Deprogram from the dark programming. Find yourselves. Find your heart centers. Shake off the dark. Breathe. Free yourselves. <…>

Many have referred to your planet as “Earth School” because of its current state of duality. It has been said that Earth is the only place in the Universe that light beings can go to experience the polarity energies of light and dark, and this is true. But this polarity has nearly destroyed your planet. And it has created a great deal of upheaval and unrest amongst the light beings, for the abuses they have suffered while on Earth in each incarnation has polluted their biomagnetic spheres and left them stuck in karmic patterns for which there has been little hope for escape. Or so they feel. This has proved to be very dysfunctional and unhealthy, not to mention disruptive, as it takes quite a bit of “rehabilitation” for a light being to overcome these abuses before they are able to move into a lighter state of being on another planet. Think of it as a “detox program.” This is what a light being must endure and successfully complete before it can move to another realm after it has spent time on Earth in the duality game.

This is all fully understood by every light being before it incarnates on Earth. That is why you are all often referred to as “the strongest of the strong” by many lightworkers there on Earth. It is like that show Fear Factor (which we find completely VILE, by the way). You are participating in something that you all know is going to not only be toxic to your physical bodies, but also to your own light bodies. And, still, you persevere, like soldiers going into battle (knowing the dangers and the consequences) for one honorable reason – to help this planet overthrow the darkness that has besieged her and tormented her.

And, the same way you watch contestants on Fear Factor, thinking “No WAY would I EVER do something like that,” half in awe and admiration and half in disgust, some light beings watch YOU the very same way. Yes, there are light beings who have never – and will never – incarnate into physical bodies for the very same reason you would never eat animal genitals or get into a tank full of poisonous snakes: it’s vile, disgusting, toxic and dangerous. And the consensus is the same: that person is either brave or stupid. Or, perhaps, both.

The majority of us, of course, view those of you currently incarnated on Earth as brave. Honorable. Wise. Intelligent. And, yes, even heroic. Because, unlike Fear Factor, this is not a “show.” This is a very necessary deed. And it is for the benefit of the entire universe. You are all there to clean up the toxins your planet throws out into the Universe. You are those very brave nuke workers who suit up and go down into the reactors, knowing the dangers, but you do it for the betterment of others. And that is the noblest thing any light being can do. For this, we admire you, we salute you, and we love you very, very dearly. That is why we see to it from our end that no harm will come to you. Especially during these tumultuous times as you watch all the “systems” crumble around you.

You are watching your governments self destruct. You are seeing monetary systems fall like the house of cards that they are. And you are seeing personal relationships all around you – and possibly even your own – fail. Fear not. These are necessary for the benefit of all. It may confuse you at this time. You may wonder, “how could this possibly be good?” But that is simply because you “think” you know no other way. Let us reassure you that you do. You know of MANY other ways. You know of many BETTER solutions. All you have to do is go within. Find your heart center. And remember who you are. For you come from many different galaxies throughout our Universe. You have all been “world leaders” at one time or another. Remember what we told you: you are the strongest of the strong. If you weren’t, you would not be there on Earth at this time. For THIS TIME is the most important time for the entire Universe. <…>

Now. Think of the many types of races on your planet. You are all “human beings.” All possess the same DNA. You all have red blood running through your veins. Although the pigment of your skin and physical structures and facial features are somewhat different, your human biological qualities are all pretty much the same. And you did not evolve from apes. As we can already anticipate the sigh of relief from the majority of the collective, we also anticipate the gasps to follow as we ask you to contemplate that you just might be created from the collective creation of other beings from other planets. Of course, this is not to say that “God” did not play a part of your creation, as the “God force” flows through each and every one of us. But we do ask you to contemplate at this time why there really is a missing link (and yes, there still IS a missing link because, as we told you, you did NOT evolve from apes). <…>

The truth is…your physicality was created by YOU. YOUR collective imagination and spirit. You are ALL ONE. WE are ALL ONE. And, together, with the help of the God force that keeps us united as one (collective consciousness) we have designed ourselves to be who we are and appear as we do in the physical world. Out of what, you ask? Consciousness. Imagination. And personal power. Yes, dear ones…we ARE that powerful.

Welcome to the TRUTH.

Now, we ask you…please…use your power to stand up…to speak up…and follow your hearts. FEEL. Leave the thinking and the mind games to the dark “cabal.”

YOU have the power to say no. YOU have the power to dismiss your “elected” officials who hold power and control over you. YOU have the power to defy “orders” from the dark. YOU have the power to stop all violence. YOU have the power to love. Now open your hearts, love, and ascend.

Peace to all of you.


UFO Sightings en samenwerken met overheden

Je hebt het waarschijnlijk wel gehoord en gezien – Amerikaanse overheid en ook NASA gaat het fenomeen UAP / UFO onderzoeken en rapport erover schrijven. Nederland is, aldus de NOS, ”nog niet klaar voor“. Oké, ze onderzochten vroeger ook, alleen gebeurde het in het geheim (Project Blue Book in de jaren 60 en Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) meer recent). En nu schreef Defensiekrant 26, maart 2021 (bron: https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2021/26/03_ufo-onderzoek_26): “Inmiddels is …het AATIP-programma gestopt. Maar de Amerikaanse overheid is wél doorgegaan met het onderzoeken van Ufomeldingen. Daarvoor is vorig jaar (2021) zelfs een nieuwe organisatie opgericht onder de naam Unidentified Aerial Phenomenon Task Force.” Na bijna 70 jaar van stellige ontkenning en tegelijkertijd hele strenge Top Secret-codes.

Hoe was het in andere landen? Het schijnt, dat er veel UFO-waarnemingen, sightings, in vele landen en op alle continenten waren: in Brazilië, Italië, Spanje, Portugal, New Zealand, Zuid-Afrika, Japan, Rusland. Ik herinner hoe mijn vader vertelde wat hij op reservistencursus had gehoord. Ja, buitenaardsen bestaan en ja, hun technologie is superieur aan de technologie gemaakt door mensen. Maar omdat er ook geheime wapentechnologie ontwikkeld en getest wordt door zowel Sovjet-Unie als door de VS willen alle overheden het in het doofpot hebben.

Hier een paar voorbeelden van “Top 20 UFO Sightings

https://www.youtube.com/watch?v=Vq2OIBSaVkE (17:55)

Eén van de episodes genoemd in het filmpje erboven ging over de waarneming van 4 Amerikaanse straaljagerpiloten van een “witte, gladde” object die later bekend werd als Tic Tac-ufo. Een citaat en de Defensiekrant: “Doofpot

Bovenstaand beschreven ‘voorval’ bij vliegkampschip Nimitz is intussen wereldberoemd, omdat de videobeelden al enkele jaren geleden zijn vrijgegeven. Dat geldt ook voor video’s van vergelijkbare ‘encounters’ van vliegers boven zee. Vaak werd er niets gedaan met hun meldingen. Omdat niemand het geloofde, niemand er tijd voor had of al helemaal niemand er een verklaring voor kon geven.”

In de documentaire UFO Secrets Revealed gaan ze het in meer detail bespreken. Maar wat ik bijzonder vond is de manier hoe door samen te werken en communiceren met geïnteresseerde overheidsfunctionarissen, leden van Congres en de senatoren er stappen worden gezet naar de publieke erkenning van sightings en de noodzaak voor verder onderzoek. En natuurlijk waren er vele andere mensen en organisaties, zoals bij voorbeeld MUFON en vele andere, die ook streefde naar het openlijk toegeven dat menselijke beschaving “niet alleen is” in het Universum.

Wat misschien de volgende stap kan of moet zijn, is verleggen van de focus van “superieure technologie” naar “bredere menselijke bewustzijn”. Daar praten ze nog niet zo vaak over in de Amerikaanse documentaires. Maar neurowetenschappen, die het brein en menselijke bewustzijn bestuderen, zijn al decennia een populaire richting voor onderzoek.

UFO Secrets Revealed | Unidentified: Inside America’s UFO Investigation (S1, E1) | Full Episode

https://www.youtube.com/watch?v=CEMs1VItdFI&nbsp; (41:50)

=== === ===

From YouTube channel of SCU Scientific Coalition for UAP Studies (hun website is https://www.explorescu.org/) https://www.youtube.com/channel/UCvhLmEQFo_72rjcnyjxfR_w/featured

“SCU is a cooperative of scientists, former military and law enforcement officials and other professionals, many of whom have decades of experience looking into UAPs, believe there are many unanswered questions, and that a serious examination is warranted”

2013 Aguadilla Puerto Rico UAP/UFO

https://www.youtube.com/watch?v=q6s5RwqnnLM  (3:54)

Plasma Ring, Mysterious Energy ORB, Strange Sky Phenomena (Poland, 2017 05 14)

 https://www.youtube.com/watch?v=XY37GYG7g94 (2:08)


Intelligence is Everywhere

Intelligence is Everywhere Throughout the universe (by Paul Mulliner, Nederlandse vertaling – eronder)

“As a man who has devoted his whole life to the most clearheaded science, to the study of matter, I can tell you as a result of my research about the atoms this much: There is no matter as such! All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particles of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together…. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent Spirit. This Spirit is the matrix of all matter” — Max Planck : German theoretical physicist : 1944

We’re living in a time when insights from the front edge of science are being joined with insights from the ancient intuitive wisdom traditions to create a new synthesis, a new worldview fit for the 21st century.

These intuitive insights reveal a different world than that proposed by our current mainstream world-view, in which our separate human brain is thought to somehow generate consciousness.

This shift in understanding is important because it helps us make different choices than we might have previously, choices that can change our life for the better.

And making this shift for ourselves has to do with finding the clarity and intuitive intelligence of the universal consciousness inside us, and allowing it to dissolve some of our habitual thinking.

A key change in our understanding of ourselves emerges from the realization that the cosmic energy field researched by physicists over the past century is also a field of consciousness.

A spacious universal consciousness exists inside all of us and throughout all space everywhere.

And the conscious silence we find inside us when we allow our thinking to dissolve away is the presence of this universal consciousness.

A spacious cosmic consciousness/intelligence is experiencing living as countless life-forms on all the planets that support life throughout the Universe.

A universal consciousness orchestrating photosynthesis and bringing sentient life into being everywhere.

A cosmic field-intelligence transforming itself into the choreographed streaming flows of cell biochemistry we see occurring within all living beings.

Our individual human life has meaning and value in a Universe where all life and consciousness are woven into one continuously evolving whole.

We’re all in this together, every moment of every day we’re connected into a universal organism of conscious awareness that’s evolving and changing as a consequence of our own life.

This view of ourselves as always woven into an evolving and intelligent whole is a long way from the previous way we saw life.

For many people in previous generations, life in an apparently indifferent, meaningless Universe with a brief time to be alive, meant a focus on wealth and attempts to dominate others.

The focus was always on separation.

We can maybe begin to see things differently.

We’re born into this world from within an enduring universal consciousness that’s always here, throughout the birth and death of all of us.

Everything we are while we’re alive is woven into this universal consciousness and remains there as part of the continuously evolving whole.

Life is meaningful and we’re all evolving toward being able to find the clarity and intelligence of cosmic consciousness within ourselves more easily than previously.

Our view of reality, our worldview, is often shaped by our preconceptions and assumptions, and can sometimes be an unconscious prism through which we see the world.

The separatist and materialist worldview that so characterized the 20th century has entered deep into mainstream thinking and acts as a sort of foundational myth, a way of structuring and filtering reality.

Materialist, separation thinking has been obscuring the reality that we’re always connected into a conscious and intelligent Universe.

Positive change is possible, but the most fundamental and difficult change needed is change in our awareness, a change in the way we see the world, each other and our planet.

And this change can begin to happen when we tune in to the conscious silence inside us and find for ourselves the intuitive realization that it’s everywhere, inside all of us.

We’re a spacious universal and cosmic consciousness appearing as a separate person.

A single conscious space exists inside all of us, a universal conscious awareness before it becomes thought.

And when we let our thinking dissolve away, we can become aware of this conscious silence inside us.

Unique personal experiences happen inside each one of us, but our conscious awareness isn’t separate from the whole of cosmic consciousness inside all of us.

And it’s our culturally biased separation from the underlying clarity and wisdom of cosmic consciousness that seems to be causing widespread distress.

And though we were probably never taught how to tune in to the inner conscious silence at school, and our culture seems in any case to regard intuition as irrational or unscientific, despite it being central to the creation of art, poetry and music, the scientific worldview could use a more intuitive perspective.

Scientific research during the last century has shown all ‘material stuff’ to be clusters of tiny wave patterns in a field of nonlocal cosmic energy.

This nonlocality, proven by experiment, reveals the foundational, underlying energy field throughout the Universe to be a single connective space joining everything everywhere into one unified whole.

Atoms and molecules are connected patterns of vibration in a universal cosmic field that’s everywhere.

Everything is dynamically woven into and correlated with everything else, revealing an apparent intelligent coherence.

How do we explain the unity and coherence of both living cell biochemistry and conscious awareness without assuming the existence of a structuring, arranging and choreographing field-intelligence throughout the Universe?

A universal cosmic intelligence that’s expressing itself through a spatial-orchestration-field both inside the brain, throughout our body and in all space everywhere?

And as we find the conscious silence that’s always present inside us, we can tune in to this universal field and intuitively realize it to be a single, connected space, a universal consciousness.

We can intuitively realize that the conscious awareness inside us is a universal consciousness everywhere, throughout all space and inside all life.

A universal intelligence exists everywhere in the Universe as a primary and fundamental field and it can sometimes seem to be guiding our personal evolution into an ever more conscious awareness of itself.

It guides us through our life with intuitive suggestions for how to proceed with various choices we may need to make, if we tune in to it.

Without this guidance and the sense of trusting in a generous and providential Universe that it helps bring about, we can perhaps begin to feel estranged from life and each other, and express our frustrations in the world in anger and unhappy feelings.

Despite the apparent chaos we can see happening all around us, the underlying clarity and wisdom of cosmic consciousness always remains available to all of us.

We’re all making the difficult transition into a new understanding of ourselves as living beings who are always woven into a conscious and intelligent Universe.

Paul Mulliner 2022

Source: https://paul-mulliner.medium.com/intelligence-is-everywhere-e75ec03474e8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bewustzijn is Overal

In het heelal

“Als een man die zijn hele leven heeft gewijd aan de meest duidelijke wetenschap, aan de studie van materie, kan ik je als resultaat van mijn onderzoek naar de atomen dit vertellen: er is geen materie als zodanig! Alle materie ontstaat en bestaat alleen dankzij een kracht die de deeltjes van een atoom in trilling brengt en dit allerkleinste zonnestelsel van het atoom bij elkaar houdt. We moeten achter deze kracht het bestaan ​​van een bewuste en intelligente Geest aannemen. Deze Geest is de matrix van alle materie” – Max Planck: Duitse theoretisch natuurkundige: 1944

We leven in een tijd waarin inzichten van de front linie van de wetenschap worden samengevoegd met inzichten uit de oude intuïtieve wijsheidstradities om een ​​nieuwe synthese te creëren, een nieuw wereldbeeld dat geschikt is voor de 21e eeuw.

Deze intuïtieve inzichten onthullen een andere wereld dan die voorgesteld is door ons huidige gangbare wereldbeeld, waarin wordt gedacht dat ons afzonderlijke menselijke brein op de een of andere manier bewustzijn genereert.

Deze verschuiving in begrip is belangrijk omdat het ons helpt andere keuzes te maken dan we voorheen misschien hadden gedaan, keuzes die ons leven ten goede kunnen veranderen.

En deze verschuiving in onszelf heeft te maken met het vinden van de helderheid en intuïtieve intelligentie van het universele bewustzijn in ons, en het toestaan ​​om een ​​deel van ons gewone denken te laten vervloeien.

Een belangrijke verandering in ons zelfbesef komt voort uit het besef dat het kosmische energieveld dat de afgelopen eeuw door natuurkundigen is onderzocht, ook een veld van bewustzijn is.

Een ruim universeel bewustzijn bestaat in ons allemaal en overal in de ruimte.

En de bewuste stilte die we in ons vinden als we ons denken laten oplossen, is de aanwezigheid van dit universele bewustzijn.

Een ruim kosmisch bewustzijn/intelligentie ervaart het leven als ontelbare levensvormen op alle planeten die leven in het heelal ondersteunen.

Een universeel bewustzijn dat fotosynthese orkestreert en overal bewust leven tot stand brengt.

Een kosmische veldintelligentie die zichzelf transformeert in de gechoreografeerde vloeiende stromen van biochemie van cellen die we in alle levende wezens zien plaatsvinden.

Ons individuele menselijke leven heeft betekenis en waarde in een universum waar al het leven en bewustzijn zijn verweven tot één continu evoluerend geheel.

We zitten hier allemaal samen in, elk moment van elke dag zijn we verbonden met een universeel organisme van zelfgeware bewustzijn dat evolueert en verandert als gevolg van ons eigen leven.

Deze kijk op onszelf, als altijd wezenlijk verweven in een evoluerend en intelligent geheel, staat ver af van de manier waarop we het leven eerder zagen.

Voor veel mensen in vorige generaties betekende het leven in een ogenschijnlijk onverschillig, zinloos universum met een korte tijd om te leven, een focus op rijkdom en pogingen om anderen te domineren.

De focus lag altijd op afscheiding.

We kunnen de dingen misschien anders gaan zien.

We worden in deze wereld geboren vanuit een voortbestaand universeel bewustzijn dat altijd hier is, tijdens de geboorte en dood van ons allemaal.

Alles wat we zijn terwijl we leven, is verweven met dit universele bewustzijn en blijft daar als onderdeel van het voortdurend evoluerende geheel.

Het leven is zinvol en we evolueren allemaal naar het gemakkelijker dan voorheen kunnen vinden van de helderheid en intelligentie van kosmisch bewustzijn in onszelf.

Onze kijk op de werkelijkheid, ons wereldbeeld, wordt vaak gevormd door onze vooroordelen en aannames, en kan soms een onbewust prisma zijn waardoor we de wereld zien.

Het separatistische en materialistische wereldbeeld dat de 20e eeuw zo kenmerkte, is diep in het reguliere denken doorgedrongen en fungeert als een soort fundamentele mythe, een manier om de werkelijkheid te structureren en te filteren.

Het materialistische, afscheidingsdenken heeft de realiteit verdoezeld dat we altijd verbonden zijn met een bewust en intelligent universum.

Positieve verandering is mogelijk, maar de meest fundamentele en moeilijkste verandering die nodig is, is verandering in ons bewustzijn, een verandering in de manier waarop we de wereld, elkaar en onze planeet zien.

En deze verandering kan beginnen wanneer we ons afstemmen op de bewuste stilte in ons en voor onszelf het intuïtieve besef vinden dat het overal is, in ons allemaal.

We zijn een ruim universeel en kosmisch bewustzijn dat verschijnt als een afzonderlijk persoon.

Een universele bewuste ruimte bestaat in ons allemaal, een universeel bewust gewaar-zijn voordat het een gedachte wordt.

En als we ons denken laten oplossen, kunnen we ons bewust worden van deze bewuste stilte in ons.

Unieke persoonlijke ervaringen gebeuren in ieder van ons, maar ons bewuste aandacht staat niet los van het hele kosmische bewustzijn in ons allemaal.

En het is onze cultureel bevooroordeelde afscheiding van de onderliggende helderheid en wijsheid van kosmisch bewustzijn die onmetelijke leed lijkt te veroorzaken.

En hoewel we op school waarschijnlijk nooit geleerd hebben af ​​te stemmen op de innerlijke bewuste stilte, en onze cultuur intuïtie als irrationeel of onwetenschappelijk lijkt te zien, ondanks dat het centraal staat in de creatie van kunst, poëzie en muziek, zou het wetenschappelijke wereldbeeld een meer intuïtief perspectief kunnen gebruiken.

Wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen eeuw heeft aangetoond dat alle ‘materiële dingen’ clusters van kleine golfpatronen zijn in een veld van niet-lokale kosmische energie.

Deze niet-lokaliteit, bewezen door experiment, onthult dat het fundamentele, onderliggende energieveld door het hele universum een ​​enkele verbindende ruimte is die alles overal verbindt tot één verenigd geheel.

Atomen en moleculen zijn verbonden trillingspatronen in een universeel kosmisch veld dat overal is.

Alles is dynamisch verweven met en gecorreleerd met al het andere, waardoor een duidelijke intelligente samenhang wordt onthuld.

Hoe verklaren we de eenheid en samenhang van zowel de biochemie van levende cellen als het waarnemend bewustzijn zonder ​​aan te nemen dat een structurerende, ordenende en choreografie-uitvoerende veldintelligentie in het hele Universum bestaat?

Een universele kosmische intelligentie die zich uitdrukt via een ruimtelijk-orkestratieveld, zowel in de hersenen, door ons hele lichaam als in alle ruimte overal?

En als we de bewuste stilte vinden die altijd in ons aanwezig is, kunnen we afstemmen op dit universele veld en intuïtief beseffen dat het een uniforme, verbonden ruimte is, een universeel bewustzijn.

We kunnen intuïtief beseffen dat het bewuste gewaar-zijn in ons een universeel bewustzijn is, overal, door de hele ruimte en in al het leven.

Een universele intelligentie bestaat overal in het universum als een primair en fundamenteel veld en het kan soms lijken alsof het onze persoonlijke evolutie leidt naar een steeds bewuster gewaar-zijn van zichzelf.

Het leidt ons door ons leven met intuïtieve suggesties voor hoe verder te gaan met de verschillende keuzes die we mogelijk moeten maken, als we ons erop afstemmen.

Zonder deze begeleiding en het gevoel van vertrouwen in een genereus en voorzienig Universum dat het helpt tot stand te brengen, kunnen we ons misschien vervreemd gaan voelen van het leven en van elkaar, en onze frustraties in de wereld uiten in woede en ongelukkige gevoelens.

Ondanks de schijnbare chaos die we overal om ons heen zien gebeuren, blijft de onderliggende helderheid en wijsheid van kosmisch bewustzijn altijd beschikbaar voor ons allemaal.

We maken allemaal de moeilijke overgang naar een nieuw besef van ons-Zelf als levende wezens die altijd verweven zijn in een bewust en intelligent universum.

Paul Mulliner 2022

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/intelligence-is-everywhere-e75ec03474e8


Beesonieten – Bijenwezens

(vertaling in het Nederlands van een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso, English tekst below)

Universele oorsprong: Beesonieten komen uit het sterrenbeeld Boötes aan de noordelijke hemel.

Fysieke eigenschappen: Mannelijke en vrouwelijke bijenwezens zijn gemiddeld 5’5 tot 6 voet lang (165 -185 cm). Ze hebben een dun insectoïde lichaam, vier lange slanke vingers met drie gewrichten en duimen, vergrote aqua bij-achtige ogen, een menselijke neus en mond, en de oren van een kleine hond. Hun huid is bruin en glad, het lijkt op zacht leer.

Overtuigingssystemen: Beesonieten zijn meester-leraren van de Kosmische Wet van Eén voor andere beschavingen die zojuist de transformatie hebben gemaakt van dualiteit naar volledig bewuste wezens. Hun energetische verbinding tussen alle levende wezens is zeer gerespecteerd. Ze staan bekend als welwillende sensitieven. Ze zijn zich ervan bewust dat alle wezens de hele geschiedenis van het universum in hun cellen dragen. Onze onderlinge verbondenheid met alles creëert de Levende Bibliotheek van Akasha.

Kosmische Agenda: Beesonieten maken deel uit van de Galacterian Alignment en nemen deel aan het Melchizedek Star Seed Program. Ze zijn ook gestationeerd in Galacterian Alignment-moederschepen boven de Aarde en elders in het zonnestelsel als voorbereiding op de dimensionale verschuiving.

Technologie: Beesonieten hebben Galacteriaanse moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun vaartuigen en commandocentra gebruiken biologische supercomputers. Sommige van hun bolvormige vloot en de buitenste “vel” van het moederschip zijn ontworpen naar hun eigen hypergevoelige bijachtige ogen. De “vel”dient als een visuele versterker om beelden van ver dichterbij te halen, gewoon door zo te denken.

Ze hebben de normale heel- en herstelcapaciteiten van de Galacteriaanse Alignment en nemen sommige op in hun unieke technologieën. Met het derde oog hebben ze het buitengewone vermogen om in lichaamsschillen te kijken en de schade te herstellen door middel van DNA, met behulp van de DNA-taalconvertor op basis van trillingen. Het apparaat ziet eruit als een witte staf met een ovale punt. Ze weten dat DNA communiceren kan en wanneer men zijn taal spreekt, reageert het onmiddellijk op genezing. Voor meer ernstige gevallen hebben ze een DNA-verjongingskamer die volgens dezelfde principes werkt.

Bewustzijnsvaardigheden: Beesonieten zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Ze gebruiken telepathie in meerdere frequenties (multiwave) en hun mind-tot-mind berichten zijn zo harmonieus dat golven van achtergrondgeluiden, muziek, liefde en beweging het gesprek verrijken, alsof we naar een film kijken. Het is een zeer plezierige ervaring om in gesprek te zijn met een Beesoniet.

Ze zijn in staat om te spreken met elke energie die niet in staat is tot spraak, inclusief levenloze objecten. Als deskundige telekinese-technici zijn Beesonieten in staat om hun mind interdimensionaal te vouwen en de energie van daaruit te programmeren om elk willekeurig object in de derde dimensie op te tillen.

Dimensionale capaciteit: Beesonieten hebben command over multiversum.

Boek: The Extraterrestrial Species Almanac: The Ultimate Guide to Greys, Reptilians, Hybrids, and Nordics (MUFON) Paperback by Craig Campobasso 

============================ ==============================================

Beesonites

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Beesonites come from the Boötes constellation in the northern sky.

Physical Characteristics: Male and female Beesonites are on average five five to six feet. They have a thin insectoid body, four long slender fingers with three joints and thumbs, enlarged aqua bee-like eyes, a human nose and mouth, and the ears of a small dog. Their skin is tan and smooth, like soft leather.

Belief Systems: Beesonites are master teachers of the Cosmic Law of One to other cultures who have just made the transformation from duality to fully conscious beings. Their energetic connection between all living things holds a respect like no other. They are known as benevolent sensitives. They are aware that all beings carry the entire history of the universe in their cells. Our interconnectedness to everything creates the Living Library of Akasha.

Cosmic Agenda: Beesonites are part of the Galacterian Alignment and participate in the Melchizedek Star Seed Program. They are also stationed in Galacterian Alignment motherships above Earth and across the solar system in preparation of its dimensional shift.

Technology: Beesonites have Galacterian motherships, starships, thought-ships, fleet ships, and scout ships. All their craft and command centers use biological supercomputers. Some of their spherical fleet and mothership’s skin are designed after their own hypersensitive bee-like eyes. The skin serves as a visual amplifier to pull images from afar closer just by thinking it so.

They have the normal healing modalities of the Galacterian Alignment, and incorporate some on their unique technologies. With third eye sight they have the uncanny ability to see into body overlays, and repair the damage through DNA, with the use of the vibrational DNA language converter. The device is a white wand with an oval tip. They understand that DNA is communicative, and when speaking its language, it responds to healing instantly. For more serious cases, they have a DNA rejuvenation chamber that works on the same principles.

Consciousness Abilities: Beesonites are fully conscious and sovereign beings. They use multiwave telepathy, and their mind-to-mind messages are so harmonious that waves of background sounds, music, love, and movement accompany conversation, as if watching a motion picture. It is a most pleasurable sensation when conversing with a Beesonite.

They are able to speak to any energy that is incapable of speech, including inanimate objects. As expert telekinesis technicians, Beesonites are able to fold their mind interdimensionally and program the energy from there to lift any size object in the third dimension.

Dimensional Capacity: Beesonites have multirealm commandership.


We live always … in the silence

(door Paul Mulliner)
We live always in the silence
of the Great Mystery,
an intelligence perhaps
that guides all life
and seems to sometimes
guide our heart
like waves are guided by the breeze
across an endless ocean.

And while all the moments slide
like dreams,
this conscious silence
heard only in our heart
is everywhere,
like light, or maybe gravity,
a conscious space
holding every star
and every human heart,
an ocean
of consciousness unbounded

by our human brain
or sense of separate self,
revealing all the silent poetry
in the fleeting beauty of a flower.

This Great Spirit,
always in our heart,
always knowing every smile
and every time we find
its silence and its gentle gaze,
knows every time we let forgiveness
bring us into sync
with harmony,
freeing us
from all the shadows of the past.

Paul Mulliner 2022 Source: https://paul-mulliner.medium.com/we-live-always-85ea490fe5f4


We leven altijd in de stilte
van het Grote Mysterie,
misschien bewustzijn
dat al het leven leidt
en lijkt soms
ook ons hart te leiden
hoe golven zijn door wind gestuurd
dwars door de oceaan oneindig.

Terwijl momenten als de dromen
glijden,
deze bewuste stilte
in ons hart alleen gehoord
is overal,
als licht, of zou het kunnen – zwaartekracht,
een bewuste ruimte
elke ster vasthoudend
en elk mensenhart,
een bewustzijns-oceaan
van slot gehaald
van menselijke brein
of van gevoel van afgescheiden zelf,
onthullend alle stille poëzie
in de vluchtige schoonheid van een bloem.

Deze Grote Geest,
die altijd in ons hart is,
die kent elke glimlach
en elke keer ontdekken we
zijn stilte en zijn zachte blik,
weet elke keer dat door vergiffenis te schenken
brengen wij ons in synch
met harmonie,
en ons bevrijden
uit alle schaduwen van ‘t verleden.

Paul Mulliner 2022


Afstemmen op intelligentie in het heelal

(Door Paul Mulliner, Engelse origineel onder) Hoe het naar binnen richten van de aandacht ons helpt om intuïtief onze verbinding met intelligentie in het universum te realiseren.

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/tuning-in-to-intelligence-in-the-universe-63824b88a794

Het is gemakkelijk, tijdens ons dagelijks leven in de wereld, om te vergeten hoe bijzonder mensen werkelijk zijn.

Elke seconde vinden er verschillende biljoenen complexe biochemische reacties plaats, allemaal synchroon met elkaar.

Door biljoenen synapsen in onze hersenen genereert coherente en georkestreerde neurale verwerking de indruk van een driedimensionale wereld om ons heen, met behulp van informatie van onze zintuigen van zien, horen en aanraken.

.  .  .

Ondanks deze buitengewone realiteit, denken veel mensen dat mensen zijn voortgekomen uit willekeurige mutaties van materiële dingen en wordt het universum als grotendeels leeg en levenloos beschouwd.

De huidige mainstream populaire westerse kosmologie ziet een dood, mechanisch universum waarin leven ontstaat als gevolg van willekeurige processen, het menselijk brein bewustzijn genereert en ieder van ons volledig van elkaar gescheiden is.

In dit wereldbeeld, wanneer we sterven, eindigt ons gescheiden, door de huid omsloten persoonlijke zelf, op de een of andere manier gegenereerd door onze hersenen, abrupt.

Als we de aandacht echter regelmatig naar binnen richten, naar de innerlijke kern van onszelf, kunnen we intuïtief beseffen dat ons bewustzijn niet los staat van dat van andere mensen, maar overal in de ruimte, in en om ons heen en door het hele Universum heen bestaat.

Alleen, we kunnen niet onze weg naar dit besef bedenken, omdat het geen concept is.

Als we ons afstemmen op de intelligente kosmische ruimte, kunnen we het gevoel van scheiding dat inherent is aan ons alledaagse bewustzijn, oplossen.

.  .  .

Mensen laten kosmische intelligentie toe om zichzelf te realiseren en te kennen binnen de context van een bewust levend wezen. Ieder van ons is deze kosmische intelligentie die een menselijke vorm aanneemt voor de duur van een mensenleven.

.  .  .

Ons bewustzijn verdiept zich naarmate onze gerichte aandacht ons helpt het kosmische veld-zelf bewust te begrijpen. We kunnen dan de praktische , feitelijk begeleiding die dit ruimtelijke bewustzijn ons altijd via onze intuïtie biedt, duidelijker horen.

Bewust gewaarzijn in ieder van ons is een gelokaliseerd weten binnen een niet-lokaal veldbewustzijn, dat intrinsiek is in het Universum en in ons allemaal.

Als de voortdurend voortbrengende bron van al het leven in het heelal bestaat het gedurende de geboorte en de dood van alle levende wezens.

Als we ons afstemmen op deze kosmische intelligentie in onszelf, kunnen we ons realiseren dat ons menselijk lichaam een ​​vloeiende stroom-expressie is van kosmische intelligentie, een continu opkomende, van moment tot moment transformerende kosmische intelligentie in hoe het zich materialiseert en laat zien in de wereld.

.  .  .

Zoals een driedimensionale muziek die van moment tot moment zichtbaar wordt, komen vloeiende stromen van resonanties op kwantumschaal tevoorschijn uit kosmische intelligentie en verschijnen ze als biochemie van levende cellen en levende wezens.

Dit ruimtelijke intelligentie-organisme is de primaire stof van het Universum en alles wat leeft is er een continu gegenereerde uitdrukking van, een vibrerende verandering van zichzelf waardoor het zichtbaar en tastbaar wordt als bomen, bloemen, mensen en al het leven overal.

Door onze aandacht naar binnen te richten, kunnen we de aanwezigheid kennen van deze generende, scheppende bron-intelligentie die voortdurend de hele wereld uit zichzelf maakt, zichzelf vibrerend transformeert in de vloeiende stromen en verweven schikking van biochemie van levende cellen.

Onze aandacht naar binnen richten is een gemakkelijke oefening om in het dagelijks leven in te passen, en net zoals we niet zouden verwachten dat ons lichaam in vorm blijft als we niet regelmatig oefenen, kunnen we niet verwachten dat onze mind in vorm blijft tenzij we regelmatig de aandacht naar binnen brengen.

Dit helpt ons volledig aanwezig te zijn in het voortdurend voorbijgaande nu-moment, beter in staat om onze intuïtie duidelijk te horen en beter in staat om ons diepe zelf met anderen te delen.

.  .  .

Zoals een driedimensionale muziek die van moment tot moment zichtbaar wordt, komen vloeiende stromen van resonanties op kwantumschaal tevoorschijn uit kosmische intelligentie en verschijnen ze als biochemie van levende cellen en levende wezens.

.  .  .

Als we ons bewust realiseren als uitdrukkingen van kosmische intelligentie, kunnen we een groter besef krijgen van wat het betekent om mens te zijn.

Het kosmische intelligentieveld-organisme, dat alle ruimte overal vult, drukt zich uit als een zichtbare wereld door de continue dynamische opkomst van clusters van resonantietrillingen op kwantumschaal te vergemakkelijken, die we met onze zintuigen interpreteren als de tak van een boom of de vorm van een bloem.

Niets in onze ogenschijnlijk vaste lichamen is statisch, alles is in wording. Kosmische intelligentie wordt voortdurend zichtbaar terwijl het zichzelf transformeert in ons en alles om ons heen.

In elke cel van ons lichaam kunnen we deze continue opkomst zien plaatsvinden in de vloeiende stroom-verschijning van voortreffelijk en coherent georkestreerde complexe biochemie.

Mensen staan kosmische intelligentie toe om zichzelf te beseffen, te realiseren en te kennen binnen de context van een bewust levend wezen. Ieder van ons is deze kosmische intelligentie die een menselijke vorm aanneemt voor de duur van een mensenleven.

.  .  .

~We kunnen dit intuïtieve besef in ons dagelijks leven brengen door de aandacht naar binnen te richten.

~De focus van onze aandacht, zoals de lichtstralen die door een lens in een punt met hoge intensiteit worden gefocust, heeft een werkelijke locatie in de ruimte die ons omringt.

~Als we even stoppen met lezen, kunnen we de locatie van deze op één punt gerichte aandacht verplaatsen van de woorden op ons scherm naar de innerlijke kern van onszelf.

~We kunnen deze aandachtsfocus voorzichtig in de innerlijke kern van onszelf houden en ons denken laten verdwijnen.

~Onze aandacht is nu gericht op een bewuste, zelfbewuste ruimte die niet alleen in ons lijkt te zijn, maar overal in het universum.

.  .  .

Als we onze aandacht naar binnen richten, worden we ons bewust van deze kosmische intelligentie, of we zouden kunnen zeggen, het wordt zich van zichzelf bewust binnen in ons.

Binnenin ieder van ons is de hele ruimte van bewustzijn in ons allemaal.

.  .  .

Paul Mulliner 2019

~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~

In English

Tuning in to Intelligence in the Universe

By Paul Mulliner

How taking a focus of attention inward helps us intuitively realize our connection into intelligence in the Universe.

Source: https://paul-mulliner.medium.com/tuning-in-to-intelligence-in-the-universe-63824b88a794

It’s easy, during our everyday life in the world, to forget how remarkable human beings really are.

Several trillion complex biochemical reactions, all in sync with one another, are occurring throughout our human body every second.

Across trillions of synapses in our brain, coherent and orchestrated neural processing generates the impression of a three dimensional world around us, using information from our senses of sight, hearing and touch.

.  .  .

Despite this extraordinary reality, human beings are thought by many people to have emerged from random mutations of material stuff and the Universe is regarded as being mostly empty and lifeless.

The current mainstream popular western cosmology sees a dead, mechanistic Universe in which life emerges as a consequence of random processes, the human brain generates consciousness and each one of us is entirely separate from each other.

In this worldview, when we die, our separate, skin-enclosed personal self, generated somehow by our brain, ends abruptly.

If we regularly take a focus of attention inward, however, into the inner core of ourselves, we can intuitively realize that our consciousness isn’t separate from that of other people, but exists in all space everywhere, within and around us and throughout the Universe.

We can’t think our way to this realization though, because it’s not a concept.

As we tune in to the intelligent cosmic space, we can dissolve the sense of separation inherent in our everyday awareness.

.  .  .

Human beings allow cosmic intelligence to realize and know itself within the context of a sentient living being. Each one of us is this cosmic intelligence taking on human form for the duration of a human life.

.  .  .

Our awareness deepens as our focussed attention helps us consciously realize the cosmic field-self and we can more clearly hear the practical guidance that this spatial consciousness is always offering us through our intuition.

Conscious awareness within each one of us is a localized knowing within a nonlocal field-consciousness, which is intrinsic in the Universe and within all of us.

As the continuously generative source of all life in the Universe it exists throughout the birth and death of all living beings.

If we tune in to this cosmic intelligence within ourselves, we can realize our human body is a streaming flow-expression of cosmic intelligence, a continuously emergent, moment by moment transforming of cosmic intelligence into materialization and appearance in the world.

.  .  .

Like a three-dimensional music becoming visible moment by moment, streaming flows of quantum-scale resonances are emerging out of cosmic intelligence and coming into appearance as living-cell biochemistry and living beings.

This spatial intelligence-organism is the primary stuff of the Universe and everything that lives is a continuously generated expression of it, a vibrational altering of itself that allows it to become visible and touchable as trees, flowers, human beings and all life everywhere.

Moving our attention inward allows us to know the presence of this generative source-intelligence that is continuously making the whole world out of itself, vibrationally transforming itself into the streaming flows and interwoven orchestration of living-cell biochemistry.

Inwardly focussing our attention is an easy practice to fit into everyday life, and just as we wouldn’t expect our body to stay in shape if we didn’t exercise it regularly, we can’t expect our mind to remain in shape unless we regularly take a focus of attention inward.

This helps us be fully present in the continuously transient now moment, more able to clearly hear our intuition and more able to share our deep self with others.

.  .  .

Like a three-dimensional music becoming visible moment by moment, streaming flows of quantum-scale resonances are emerging out of cosmic intelligence and coming into appearance as living-cell biochemistry and living beings.

.  .  .

As we consciously realize ourselves as expressions of cosmic intelligence, we can find a larger sense of what it means to be human.

The cosmic intelligence field-organism, which fills all space everywhere, is expressing itself as a visible world by facilitating the continuous dynamic emergence of clusters of quantum-scale resonance vibrations, which we interpret with our senses as the branch of a tree or the shape of a flower.

Nothing in our apparently solid bodies is static, everything is in the process of becoming. Cosmic intelligence is continuously becoming visible as it transforms itself into us and everything around us.

Within every cell of our body we can see this continuous emergence occurring in the streaming flow-appearance of exquisitely and coherently orchestrated complex biochemistry.

Human beings allow cosmic intelligence to realize and know itself within the context of a sentient living being. Each one of us is this cosmic intelligence taking on human form for the duration of a human life.

.  .  .

~We can bring this intuitive realization into our daily life by taking a focus of attention inward.

~The focus of our attention, like the rays of light focussed into a high intensity point by a lens, has an actual location in the space that surrounds us.

~If we pause from reading for a moment, we can take the location of this point-focussed attention away from the words on our screen and move it into the inner core of ourself.

~We can gently hold this focus of attention in the inner core of ourself and allow our thinking to subside.

~Our attention is now focussed within a conscious, self-aware space which seems to be not only inside us, but everywhere throughout the Universe.

.  .  .

As we take a focus of attention inward, we become conscious of this cosmic intelligence, or we could say, it becomes conscious of itself within us.

Within each one of us is the whole conscious space in all of us.

.  .  .

Paul Mulliner 2019


Leeuwenwezens

(vertaling in het Nederlands van een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso, Engelse tekst – zie onder)

Universele oorsprong: Leeuwenwezens komen van het Sirius-sterrenstelsel in het sterrenbeeld Canis Major. Andere katachtige beschavingen bevinden zich in de Antares- en Lyra-systemen.

Fysieke eigenschappen: Leeuwenwezens en kattenwezens zijn vergelijkbaar met katten en leeuwen op Aarde. Ze hebben de gemengde kenmerken van een katachtige en een mens, met grotere ogen en kattenpupillen. Sommige hebben vacht, lichte vacht of perzikdons. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben staarten.

De mannelijke en vrouwelijke leeuw/mens-mix zijn bijna zeven voet lang (ca 210 cm), hebben manen van haar, meer kenmerkend voor mensen in lichamelijke vorm, met een zacht gemzen-achtig vlees in tonen van oranje, grijs, zwart en wit. Hun gelaatstrekken zijn menselijker, maar ze hebben kattenogen, kattenneuzen en kleinere monden. Ze hebben ook staarten. Beide zijn welwillend, spiritueel en intellectueel.

Overtuigingssystemen: Leeuwenwezens geloven in de Kosmische Wet van Eén. Ze geloven dat elk wezen in het universum met elkaar verbonden is en de keten beïnvloedt. Dus leven ze hun leven in liefde, genegenheid, strijdend voor elkaar en andere rassen.

Kosmische Agenda: De Leeuwenwezens maken deel uit van de Galactische Alliantie (Galacterian Alignment) en nemen deel aan het Melchizedek Star Seed Programma. Ze willen ons helpen te leren over al het kosmische leven dat anders is dan wijzelf, om de gebruiken en culturen van onze meest unieke broeders te leren kennen. Ze verlangen naar de dag dat ze met ons kunnen communiceren. Wanneer star seeds voor het eerst ontwaken, beginnen ze meestal beelden te zien van hun thuiskosmische volkeren, en dan het katachtig-leeuwras. Ze willen dat we weten hoeveel ze van ons houden.

Technologie: Leeuwenwezens hebben Galactische moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun schepen en commandocentra gebruiken biologische supercomputers. Alle vaartuigen reizen door tijd-ruimte trechters en het tussenruimte continuüm.

Hun mentale vermogens zijn bovennatuurlijk; ze kunnen in andere sferen kijken, onderscheid maken tussen de verschillende dimensies en voelen wanneer een onzichtbaar wezen aanwezig is.

Het zijn van nature geboren genezers door aanraking. Ze zijn in staat om aura’s te lezen en ze te herstellen of te verruimen met mentale focus.

Bewustzijnsvaardigheden: Leeuwenwezens zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Ze zijn zeer telepathisch. Ze hebben een paranormaal gevoel voor intuïtie. Ze kunnen gevaar ruim voordat het gebeurt waarnemen en ontvangen beelden van wat er komen gaat.

Dimensionale capaciteit: Leeuwenwezens verblijven in de vierde tot zesde dichtheid, maar kunnen hun vibratie verlagen om met rassen in de derde dichtheid te communiceren.


Lion-Felines

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Lion-Felines come from the Sirius star system in the Canis Major constellation. Other feline civilizations are located in the Antares and Lyra systems.

Physical Characteristics: Lion-Felines are comparable to cats and lions on Earth. The have the blended features of a cat and human, with larger eyes and cat pupils. Some have fur, slight fur, or peach fuzz. Both males and females have tails.

The male and female lion/human mix are almost seven feet tall, have manes of hair, more characteristic of humans in bodily form, with a soft chamoix-like flesh in tones of orange, gray, black, and white. Their facial features are more human, but they have cat eyes, cat noses, and smaller mouths. They also have tails. Both are benevolent, spiritual, and intellectual.

Belief Systems: Feline-Lions believe in the Cosmic Law of One. They believe that every being across the universe is interconnected and affects the chain. So they live their lives in love, affection, championing one another, and other races.

Cosmic Agenda: The Feline-Lions are part of the Galacterian Alignment and participate in the Melchizedek Star Seed Program. They wish to assist us in learning about all cosmic life that is different than ourselves, to learn the customs and cultures of our most unique brethren. They long for the day when they are able to interact with us. When star seeds first wake, they usually begin seeing images of their home cosmic peoples, and then the Feline-Lion race. They want us to know how much they love us.

Technology: Feline-Lions have Galacterian motherships, starships, thought-ships, fleet ships, and scout ships. All their craft and command centers use biological supercomputers. All craft travel through time-space funnels and the interspace continuum.

Their mental abilities are supernatural; they can see into other realms, differentiate between the various dimensions, and sense when an invisible being is present.

They are natural-born healers through touch. They are able to read auras and repair or enhance them with mental focus.

Consciousness Abilities: Feline-Lions are fully conscious and sovereign beings. They are highly telepathic. They have a paranormal sense of intuition. They can perceive danger well before it happens, receiving images and pictures of what is to come.

Dimensional Capacity: Feline-Lions reside in the fourth to sixth densities, but can lower their vibration to interact with races in the third density.

Boek: The Extraterrestrial Species Almanac: The Ultimate Guide to Greys, Reptilians, Hybrids, and Nordics (MUFON) Paperback by Craig Campobasso 


The Twin-Photon Experiment – Gregg Braden

Gregg Braden – Er is geen twijfel dat WIJ allemaal verbonden ZIJN, de vraag is alleen ‘Hoe diep’?

Gregg Braden legt in deze episode van Missing Links series (Gaia.com) hoe precies het experiment over de tweeling fotonen ging en wat het voor wetenschap en voor ons mensen betekent. Ook het holografische principe van het universum is belangrijk en wordt hier uitgelegd. https://www.youtube.com/watch?v=cNdALb5Ha_U (19:47)

“Gedurende driehonderd jaar hebben wetenschappers gewerkt aan een objectief begrip van de natuurlijke wereld en onze verbinding ermee. Onderweg werden enkele valse veronderstellingen gemaakt en deze begrippen werden een onderdeel van de opgelegde doctrine. Naarmate technologie en technieken blijven verbeteren, dagen nieuwe resultaten van oude experimenten deze veronderstellingen uit. We onderzoeken de resultaten van baanbrekende experimenten die bevestigen dat alle dingen zich in een veld bevinden dat kan worden beïnvloed door onze emoties en diepste overtuigingen. Met speciale dank aan onze partner Gaia.”

From Gregg Braden – For three hundred years, scientists have worked to come to an objective understanding of the natural world and our connection to it. Along the way, some false assumptions were made and these notions became a part of the enforced doctrine. As technology and techniques continue to improve, new results to old experiments are challenging these assumptions. We explore the results of cutting edge experiments which confirm that all things are contained within a field which can be influenced by our emotions and innermost beliefs. With Special Thanks to our partner Gaia.

Meer episodes van Missing Links: https://www.youtube.com/watch?v=VA5NomFCn9Y&list=PL3x97UAYyoPVXEgNbOyXwrhkCzhGZSRy1


Zomerzonnewende, indianen en de traditie van vernieuwing

De zomerzonnewende markeert een periode van feest, een aloude traditie wereldwijd.

Bron: https://www.medicaldaily.com/summer-solstice-native-americans-and-tradition-renewal-247028#:~:text=Sun%20Salutation,eight%20days%20of%20intense%20festivity.

Van de Latijnse “solstice”, woorden voor “zon” en “stoppen” komt ons woord “zonnewende”. Op zonnewende lijkt de zon even aan de hemel te pauzeren wanneer ze haar noordelijkste punt bereikt, wat op 21 juni om ongeveer 11 uur in het noordelijke halfrond plaatsvindt. Door de tijd heen is de langste daglichtperiode van het jaar door veel verschillende culturen gemarkeerd en gevierd. Een van de meest interessante rituelen zijn die van de inheemse Amerikaanse stammen.

Originele observatoria

Sommige geleerden geloven dat de rangschikking van stenen die honderden jaren geleden door de Plains-indianen op de top van de Big Horn Mountains in Wyoming zijn gebouwd, een eerbetoon is aan de zomerzonnewende. Het “medicijnwiel”, met een diameter van 80 voet, komt overeen met de zonsopgang en zonsondergang van de zonnewende. In het midden is een donutvormige stapel stenen (een steenhoop) verbonden met de rand van de buitenste cirkel door 28 spaken van stenen. Rond de cirkel zijn nog zes stenen cairns (-opstapeling van stenen) opgesteld, waarvan de meeste groot genoeg zijn voor een zittende mens. Elk oriënteert een persoon naar bepaalde plaatsen aan de verre horizon die aangeven waar de zon opkomt of ondergaat tijdens de zomerzonnewende. De structuur is alleen bereikbaar tijdens de warme zomermaanden, omdat deze op de top van de bergketen op 9.642 voet is gebouwd.

Tussen de 70 en 150 wielen zijn geïdentificeerd in South Dakota, Wyoming, Montana, Alberta en Saskatchewan. Er wordt aangenomen dat het “observatorium” van Bighorn gewoon een onderdeel is van een grotere configuratie van onderling verbonden archeologische vindplaatsen die 7.000 jaar Indiaanse culturele aanpassing aan hun landschap vertegenwoordigen.

Astronomische uitlijning:

In 1974 bezocht een archeoastronoom genaamd Jack Eddy dit Medicijnwiel en bestudeerde de uitlijning, dat wil zeggen de rangschikking van rotsen, cairns en spaken. Hij ontdekte dat de rangschikkingen wijzen op de opkomende en ondergaande plaatsen van de zon tijdens de zomerzonnewende, evenals de opkomende plaatsen van Aldebaran in Taurus, Rigel in Orion en Sirius in Canis Major – allemaal heldere, belangrijke sterren die verband houden met de zonnewende. Later vond een andere astronoom, Jack Robinson, een steenhooppaar dat 28 dagen voor de zonnewende het rijzende punt van de heldere ster Fomalhaut met de Zon markeerde.

Waarneming vanaf steenhoop E door de centrale hub (die mogelijk een paal heeft ondersteund) markeert de zonsopgang van de zomerzonnewende. Waarneming vanaf C door het centrum markeerde de equivalente zonnewendezonsondergang.

Als je bij Cairn F staat, kun je de eens per jaar verschijnende dageraad (of heliaal) zien van de belangrijkste sterren Aldebaran, Rigel en Sirius, die een symbolische rol spelen in een oude Cheyenne Massaum-ceremonie en ook belangrijke sterren zijn in het heilige sterrenbeeld Lakota-cirkel “Het dier”. (Uit: http://solar-center.stanford.edu/AO/bighorn.html)

—————— ——————————– ——-

Een andere belangrijke structuur bevindt zich in Chaco Canyon, een dorre vallei in New Mexico. Fajada Butte stijgt bijna 148 meter boven de bodem van de kloof en het is bekend dat het een zonnemarkeringslocatie bevat die de equinoxen en zonnewendes registreert. De structuur omvat drie platen en spiraalvormige rotstekeningen, die schaduwen en lichtstralen werpen om de cycli van zowel de zon als de maan aan te geven. Volgens de traditie is Fajada Butte heilige grond. Waarschijnlijk gebouwd door oude Pueblo-indianen, was Fajada Butte mogelijk het centrum van een complexe samenleving van precolumbiaanse cultuur en de plaats van vieringen en inheemse ceremonies.

Zonnegroet

Veel, zo niet alle, inheemse Amerikaanse stammen voerden ceremonies uit die waren gericht op de zomerzonnewende. De zonnedans, vermoedelijk afkomstig van de Lakota-stam, is een ceremonie die 28 dagen duurde, met als laatste vier tot acht dagen van intens feest. Hoewel de ceremonies van stam tot stam in vorm verschilden, hadden velen gemeenschappelijke kenmerken, zoals dansen, zingen en drummen, gebed, meditatie, het ervaren van visioenen, vasten en huidpiercings. De Arapaho, Arikara, Asbinboine, Cheyenne, Crow, Gros, Ventre, Hidutsa, Sioux, Plains Cree, Plains Ojibway, Sarasi, Omaha, Ponca, Ute, Shoshone, Kiowa en Blackfoot behoren tot de stammen die feestvierden.

De zonnedans werd in de tweede helft van de negentiende eeuw over het algemeen verboden vanwege de vermeende aspecten van zelfmarteling. Meestal werd een danser door de huid geprikt en met touwen en pinnen verbonden met een boom of een paal waarrond hij danste totdat de pinnen of de piercings braken. Symbolisch voor dood en vernieuwing, geloofde men dat de danser mentaal, spiritueel en fysiek herboren werd. De ceremonie als geheel sprak tot de continuïteit van het leven; het was bedoeld om een ​​cyclus van regeneratie over te brengen waarin de hele natuur met elkaar verweven is.

Geen ongewoon geloof voor de zomerzonnewende, die door de oervolkeren over de hele wereld werd gevierd.

Andere tradities

De oude Chinezen geloofden dat de zon precies in het midden van de hemel stond, zonder helling, ’s middags op sum meer zonnewende; dus markeerden ze dit moment als het begin van de zomer. Voor de zomerzonnewende namen ze deel aan ceremonies ter ere van de aarde, vrouwelijkheid en de kracht die bekend staat als yin, in tegenstelling tot rituelen voor de winterzonnewende, die waren gewijd aan de hemel, mannelijkheid en yang.

Bij de oude Grieken betekende zomerzonnewende viering, inclusief rituelen voor een festival ter ere van de landbouwgod Cronus. Door hun sociale codes op te geven, namen slaven deel als gelijken en werden ze vaak bediend door hun meesters. Voor Grieken betekende de zomerzonnewende ook het aftellen van een maand naar de opening van de Olympische spelen. Ondertussen brachten de oude Romeinen in de dagen voorafgaand aan de zomerzonnewende hulde aan Vesta, de godin van de haard. Romeinse rituelen omvatten het verwijderen van een ongeboren kalf uit de baarmoeder van zijn moeder en het daaropvolgende offer.

Midzomer was een cruciale tijd van het jaar voor Vikingen, Noordse zeevaarders, die bijeenkwamen om juridische zaken te bespreken en geschillen rond de zomerzonnewende op te lossen. Ze zouden ook putten bezoeken waarvan men dacht dat ze genezende krachten hadden en enorme vreugdevuren bouwen. Deze traditie van vreugde aan de zijde van vreugdevuren werd ook beoefend door Germaanse, Slavische en Keltische heidenen; deze traditie wordt nog steeds genoten in Duitsland, Oostenrijk, Estland en andere landen.

Stonehenge

Er wordt aangenomen dat de druïden, Keltische hogepriesters, tijdens de midzomer rituele vieringen leidden. Hoewel mensen in de volksmond geloven dat dit plaatsvond in Stonehenge, de steencirkel in Wiltshire, Engeland die naar schatting rond 3.100 voor Christus is gebouwd, zeggen historici dat dit niet het geval is. Stonehenge is gebouwd in drie fasen en vereist meer dan dertig miljoen arbeidsuren. Het is gemaakt van blauwe steen, sarsen en Welsh zandsteen. De redenen waarom Stonehenge werd gebouwd zijn onbekend, hoewel speculaties variëren van mensenoffers tot astronomie.

De historici negerend, komen veel hedendaagse heidenen en eenvoudige feestvierders samen in Stonehenge om de zonnewende te vieren; Fox News meldde zelfs dat meer dan 20.000 feestvierders zich vandaag bij het beroemde Stonehenge-monument hebben verzameld om de gelegenheid te vieren.

(Bron: Sofaer A, Sinclair RM, Doggett LE. Maanmarkeringen op Fajada Butte, Chaco Canyon, New Mexico. Archeoastronomie in de Nieuwe Wereld. 1983.)

~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~~~~~~

Summer Solstice, Native Americans, And The Tradition Of Renewal

Summer solstice marks a period of celebration, a time-honored tradition worldwide.

Source: https://www.medicaldaily.com/summer-solstice-native-americans-and-tradition-renewal-247028#:~:text=Sun%20Salutation,eight%20days%20of%20intense%20festivity.

From the Latin words for “sun” and “to stop” comes our word “solstice.” On solstice, the sun does appear to pause in the sky when it reaches its northernmost point, which occurred at 1:04 a.m. EST on June 21. Throughout time, the year’s longest span of daylight has been marked and celebrated by many different cultures. Among the most interesting rituals are those of the native American tribes.

Original Observatories

Some scholars believe that the arrangement of stones built several hundred years ago by the Plains Indians on the top of Wyoming’s Big Horn Mountains is a tribute to the summer solstice. The “medicine wheel,” with a diameter of 80 feet, aligns with solstice sunrise and sunset. At the center is a doughnut-shaped pile of stones (a cairn) connected to the rim of the outer circle by 28 spokes of stones. Six more stone cairns are arranged around the circle, most large enough to hold a sitting human. Each orients a person to certain places on the distant horizon that indicate where the sun rises or sets on summer solstice. The structure is only reachable during the warm summer months as it was built at the top of the mountain range at 9,642 feet.

              Astronomical Alignments:

In 1974, an archaeoastronomer named Jack Eddy visited this Medicine Wheel and studied its alignments, that is, its arrangements of rocks, cairns, and spokes. He found the arrangements point to the rising and setting places of the Sun at summer solstice, as well as the rising places of Aldebaran in Taurus, Rigel in Orion, and Sirius in Canis Major — all bright, important stars associated with the Solstice. Later another astronomer, Jack Robinson, found a cairn pair that marked the bright star Fomalhaut’s rising point with the Sun 28 days before solstice.

Sighting from cairn E through the center hub (which may have supported a pole) marks the summer solstice sunrise. Sighting from C through the center marked the equivalent solstice sunset. Standing at cairn F, one could sight the once-yearly dawn, or heliacal, risings of the key stars Aldebaran, Rigel, and Sirius, which play symbolic roles in an ancient Cheyenne Massaum ceremony and are also important stars in the sacred Lakota circle constellation “The Animal”. (From: http://solar-center.stanford.edu/AO/bighorn.html)

—————— —————————————

Between 70 and 150 wheels have been identified in South Dakota, Wyoming, Montana, Alberta, and Saskatchewan. It is believed that the Bighorn “observatory” is simply one part of a larger configuration of interrelated archeological sites that represent 7,000 years of Native American cultural adaptation to their landscape.

Another significant structure is located in Chaco Canyon, an arid valley in New Mexico. Fajada Butte rises nearly 148 yards above the canyon floor and is known to contain a solar marking site that records the equinoxes and solstices. The structure includes three slabs and spiral petroglyphs, which cast shadows and shafts of light to indicate the cycles of both sun and moon. According to tradition, Fajada Butte is sacred ground. Probably constructed by ancient Pueblo Indians, Fajada Butte may have been the center of a complex society of precolumbian culture and the site of celebrations and native ceremonies.

Sun Salutation

Many, if not all, of the native American tribes performed ceremonies focused on summer solstice. The sundance, believed to have originated with the Lakota tribe, is a ceremony that lasted 28 days, with a final four to eight days of intense festivity. Although the ceremonies varied in form from tribe to tribe, many had features in common, such as dancing, singing and drumming, prayer, meditation, the experience of visions, fasting, and skin-piercings. The Arapaho, Arikara, Asbinboine, Cheyenne, Crow, Gros, Ventre, Hidutsa, Sioux, Plains Cree, Plains Ojibway, Sarasi, Omaha, Ponca, Ute, Shoshone, Kiowa, and Blackfoot are among the tribes that celebrated.

The sundance was generally outlawed in the latter part of the nineteenth century because of the perceived aspects of self-torture. Typically, a dancer was pierced through the skin and connected by ropes and pegs to either a tree or a stake around which he would dance until the pegs or the piercings broke. Symbolic of death and renewal, the dancer was believed to be reborn mentally, spiritually, and physically. The ceremony as a whole spoke to the continuity of life; it was meant to convey a cycle of regeneration wherein all of nature is intertwined.

Not an uncommon belief for summer solstice, which has been celebrated by the ancients around the globe.

Other Traditions

The ancient Chinese believed the sun was exactly in the middle of the sky, without slant, at noon on summer solstice; thus, they marked this moment as the beginning of summer. For summer solstice, they participated in ceremonies to honor the earth, femininity, and the force known as yin in contrast to winter solstice rituals, which were devoted to the heavens, masculinity, and yang.

Among the Ancient Greeks, summer solstice meant celebration, including rituals for a festival in honor of the agriculture god Cronus. Abandonging their social codes, slaves participated as equals and were often served by their masters. For Greeks, the summer solstice also marked a one-month countdown to the opening of the Olympic games. Meanwhile in the days leading up to summer solstice, the Ancient Romans paid tribute to Vesta, the goddess of the hearth. Roman rituals included the removal of an unborn calf from its mother’s womb and subsequent sacrifice.

Midsummer was a crucial time of year for Vikings, Nordic seafarers, who would meet to discuss legal matters and resolve disputes around the summer solstice. They would also visit wells thought to have healing powers and build huge bonfires. This tradition of rejoicing by the side of bonfires was also practiced by Germanic, Slavic, and Celtic pagans; this tradition is still enjoyed in Germany, Austria, Estonia, and other countries today.

Stonehenge

It is believed the Druids, Celtic high priests, led ritual celebrations during midsummer. Although popularly people believe this took place at Stonehenge, the stone circle located in Wiltshire, England that is estimated to have been built around 3,100 BC, historians say that this is not the case. Constructed in three phases and requiring more than thirty million hours of labor, Stonehenge is made of bluestone, sarsen, and Welsh sandstone. The reasons Stonehenge was built are unknown, though speculation ranges from human sacrifice to astronomy.

Ignoring the historians, many contemporary pagans and simple partiers congregate at Stonehenge to celebrate solstice; in fact, Fox News reported more than 20,000 celebrants have gathered at the famed Stonehenge monument to mark the occasion today.

 Source: Sofaer A, Sinclair RM, Doggett LE. Lunar Markings on Fajada Butte, Chaco Canyon, New Mexico. Archaeoastronomy in the New World. 1983.


Sumerian Discoveries

In de documentaire vertellen ze over Sumerië, en later Assyria en Babylonië. Ze praten over ongelooflijke leeftijden van verschillende mensen van voor de vloed en over de kleitabletten met een verhaal van onder andere de aankomst van “goden”, of “diegene, die van de hemel kwamen” – Annunakene of Annunaki. Hele bijzondere afbeeldingen van wezens…

_______________________________________________________________________________________

“…the fountains of the great deep [were] broken up, and the windows of the heavens were opened. And the rain was upon the earth forty days and forty nights.”

This quote from the Book of Genesis is part of a familiar tale — the story of Noah’s flood. Scholars have known for a long time that the Bible isn’t the only place this story is found — in fact, the biblical story is similar to a much older Mesopotamian flood story in the epic of Gilgamesh. Scholars usually attribute things like the worldwide occurrence of flood stories to common human experiences and our love of repeating good stories, but recently scientists have started to uncover evidence that Noah’s flood may have a basis in some rather astonishing events that took place around the Black Sea some 7,500 years ago.

Video https://www.youtube.com/watch?v=TuyLl97e_Hg (34:45)

When on high the heaven had not been named,

Firm ground below had not been called by name,

Naught but primordial Apsu, their begetter,

(And) Mummu*–Tiamat, she who bore them all, Their waters commingling as a single body;

No reed hut had been matted, no marsh land had appeared,

When no gods whatever had been brought into being,

Uncalled by name, their destinies undetermined—

Then it was that the gods were formed within them.

First eight lines of the Enuma ElisPritchard 1969, pp. 60–61
* Here Mummu may be an epithet, different from the god Mummu

(From https://en.wikipedia.org/wiki/En%C5%ABma_Eli%C5%A1)

Summary of the story: “order” from “chaos”

The story, one of the oldest, if not the oldest in the world, concerns the birth of the gods and the creation of the universe and human beings. In the beginning, there was only undifferentiated water swirling in chaos. Out of this swirl, the waters divided into sweet, fresh water, known as the god Apsu, and salty bitter water, the goddess Tiamat. Once differentiated, the union of these two entities gave birth to the younger gods.

These young gods, however, were extremely loud, troubling the sleep of Apsu at night and distracting him from his work by day. Upon the advice of his Vizier, Mummu, Apsu decides to kill the younger gods. Tiamat, hearing of their plan, warns her eldest son, Enki (sometimes Ea) and he puts Apsu to sleep and kills him. From Apsu’s remains, Enki creates his home.

Tiamat, once the supporter of the younger gods, now is enraged that they have killed her mate. She consults with the god, Quingu, who advises her to make war on the younger gods. Tiamat rewards Quingu with the Tablets of Destiny, which legitimize the rule of a god and control the fates, and he wears them proudly as a breastplate. With Quingu as her champion, Tiamat summons the forces of chaos and creates eleven horrible monsters to destroy her children.

Ea, Enki, and the younger gods fight against Tiamat futilely until, from among them, emerges the champion Marduk who swears he will defeat Tiamat. Marduk defeats Quingu and kills Tiamat by shooting her with an arrow which splits her in two; from her eyes flow the waters of the Tigris and Euphrates Rivers. Out of Tiamat’s corpse, Marduk creates the heavens and the earth, he appoints gods to various duties and binds Tiamat’s eleven creatures to his feet as trophies (to much adulation from the other gods) before setting their images in his new home. He also takes the Tablets of Destiny from Quingu, thus legitimizing his reign.

From: https://www.worldhistory.org/article/225/enuma-elish—the-babylonian-epic-of-creation—fu/