Ancient Civilizations: Fish people

Sinsdien ik gelezen had over het volk Dogon (West Afrika) en hun verhalen over een verbinding met een andere beschaving, die van Sirius, (https://brongenoten.nl/2021/03/dogon-volk-legende-van-sirius-sterrestelsel/ ) kwam ik steeds meer verhalen tegen, die zich heel ver in de tijd afspeelden. Het ging ook over wezens, die in het water leefden, maar ook op het land, de wijzen, die landbouw, wiskunde, bouwkunde en meer de toenmalige beschavingen onderwezen. Dat waren de beschavingen van India, Mesopotamië en ook de Maya’s met wat ze over Quetzalcoatl vertelden. Het werd gezegd, dat Sirius het thuis was van de galactische Maya’s.

Later, kwam de vertaling van vis-wezens naar verhalen over Poseidon, Triton, Neptunus en andere watervolk. Maar die leken niet meer in verband gebracht met Sirius.

Mythes en verhalen van vóór de tijd van de grote Vloed, die in veel oeroude vertellingen terugkomen, konden meermaals aangepast worden. Vele bronnen leken verloren te zijn gegaan. De bronnen, die tot nu toe bewaard zin gebleven of recent ontdekt zijn, waren vatbaar voor interpretaties.

En toch vond ik het heel wonderlijk, wat ik gevonden had en wil het met jullie delen.

Het verhaal uit Indië – Matsya

Matsya (Sanskrit: मत्स्य, lit. vis) wordt voorgesteld als een halfmens, halfvis, maar soms ook als een kleine en later een hele grote vis. Eerst was er over hem gesproken in het verhaal van Shatapatha Brahmana, toen was hij nog niet in verband gebracht met Brahma of Vishnu, wat later wel het geval was. Het is interessant, dat Matsya de eerste avatar, belichaming, van Vishnu was.

Matsya, de eerste avatar van Vishnu

Er was een verhaal van de eerste man, of koning, Manu, die Matsya als een klein visje bescherming bood (op zijn verzoek) totdat het een enorme gouden vis was geworden. Toen de grote Vloed plotseling kwam, heeft Matsya de koning Manu geholpen om op tijd in een grote boot te komen en sleepte de boot van Manu naar hoger gelegen grond.

Bron in het Engels: https://en.wikipedia.org/wiki/Matsya

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oannes en de broederschap van zeven wijzen Apkallu

Nederlands: Een interessante bron over vis-mensen, wezens, in het gebied rondom Mesopotamië is het boek Magicians of the Gods: The Forgotten Wisdom of Earth’s Lost Civilisation door Graham Hancock. (als een pdf file online te vinden, zie link in Extra sources). Het boek is in het Engels. De term “Apkallu” betekent (waarschijnlijk) zoiets als de wijze, expert. De ene Babylonische priester Berossos vertelt iets over hun voorkomen en over wat ze deden. De eerste van de zeven wijzen van de broederschap was Oannes genoemd (als variant: Uanna). Hij zou de creatie-verhaal “Enuma Elis” hebben geleerd. Hij had de titel: hij, die de plannen van Hemel en Aarde heeft voltooid”. De andere wijzen hadden expertise als bouwen van huizen, de ene, die de stad Eridu had laten ontstaan, de ene, die naar de Hemel ging en anderen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Magicians of the Gods: The Forgotten Wisdom of Earth’s Lost Civilisation

(exctract from chapter Antediluvians) We saw in Chapter One how the Mesopotamian traditions not only preserved memories of antediluvian cities, but also of an antediluvian civilizing hero called Oannes, and the brotherhood of Seven Sages, the “Seven Apkallu” who are said to have supported his civilizing mission. As the reader will recall, these sages are often depicted in the surviving art of the region as bearded men holding a peculiar kind of bag or bucket, but sometimes they are also shown as therianthropes, part bird and part human in form. As I dug deeper, going back and carefully rereading the accounts of the Babylonian priest Berossos that I had first touched upon when I was researching Fingerprints of the Gods, I was reminded that Oannes and the Apkallu sages were also sometimes depicted in a different therianthropic form, in this case part fish, part human. Each of them was paired as a “counselor” to an antediluvian King and they were renowned for their wisdom in affairs of state and for their skills as architects, builders and engineers. (51)

Berossos compiled his History from the temple archives of Babylon (reputed to have contained “public records” that had been preserved for “over 150,000 years” (52). He has passed on to us a description of Oannes as a “monster,” or a “creature.” However, what Berossos has to say is surely more suggestive of a man wearing some sort of fish-costume—in short, some sort of disguise. The monster, Berossos tells us:

had the whole body of a fish, but underneath and attached to the head of the fish there was another head, human, and joined to the tail of the fish, feet like those of a man, and it had a human voice … At the end of the day, this monster, Oannes, went back to the sea and spent the night. It was amphibious, able to live both on land and in the sea … Later, other monsters similar to Oannes appeared.

Oannes, naar beschrijving van Berossos

Bearing in mind that the curious containers carried by Oannes and the Apkallu sages are also depicted on one of the megalithic pillars at Göbekli Tepe  -in Turkey – (and, as we saw in Chapter One, as far afield as ancient Mexico as well), what are we to make of all this? The mystery deepens when we follow the Mesopotamian traditions further. In summary, Oannes and the brotherhood of Apkallu sages are depicted as tutoring mankind for many thousands of years. It is during this long passage of time that the five antediluvian cities arise, the centers of a great civilization, and that kingship is “lowered from heaven.” Prior to the first appearance of Oannes, Berossos says, the people of Mesopotamia “lived in a lawless manner, like the beasts of the field.” (54)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Göbekli Tepe (Mesopotamie en Anatolie, huidige Turkije)

Göbekli Tepe (Nederlands: Navelheuvel) is een bergheiligdom dat met een ouderdom van circa 11.500 jaar het oudst bekende tempelcomplex ter wereld is. Het is gebouwd rond het begin van het Neolithicum en staat op het hoogste punt van een langgerekte bergketen, ongeveer 13 km ten noordoosten van Şanlıurfa, een stad in het zuiden van Turkije.

Er zijn veel theorieën rondom wie bouwde het complex en waarom.

The Vulture Stone at Göbekli Tepe

Hier is een voorbeeld van een van de pilaren van het complex. Interessant zijn de afbeeldingen van soort tassen bovenaan. Die komen wel terug op afbeeldingen uit Sumerie en Akkadia en ook in Egypte.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Berossos wrote his History sometime between 290 and 278 BC, but only fragments of it have come down to us, preserved as quotations and summaries in the works of other writers such as Syncellus and Eusebius. However, scholars recognize that what has been transmitted to us in this way does accurately reflect much more ancient Mesopotamian traditions inscribed on cuneiform tablets going back to the very earliest times. (55)

For example, the name Oannes, which has perhaps been distorted by the writers who passed it on to us, turns out to be derived from Uannadapa in cuneiform, often abbreviated simply to Adapa or to U-Anna—with the Adapa element originally being a title meaning (appropriately for a sage) “Wise.” (56) It is said in the ancient Mesopotamian inscriptions that U-Anna “accomplishes the plans of heaven and earth.” (57) Others of the group of antediluvian sages include U-Anne-dugga “who is endowed with comprehensive understanding” and An-Enlilda, described as “the conjurer of the city of Eridu.” (58)

This last point—that the seven antediluvian sages were “conjurers,” “sorcerers,” “warlocks,” “magicians”—is driven home repeatedly in the cuneiform texts. (59) But at the same time, associated with their magical abilities are obviously practical, technological or even scientific skills. (60) Thus they were masters of “the chemical recipes,” (61) they were medical doctors, (62) they were carpenters, stone cutters, metal workers and goldsmiths, (63) and they laid the foundations of cities. (64) Indeed, in later times, all crafts used in royal building and renovation projects were attributed to knowledge that had originated with the antediluvian sages. (65) <…>

Figure 29: Enki, the Sumerian god of wisdom and magic whose special responsibility was the subterranean freshwater ocean known as the Abzu. Because of this connection with the Abzu he was often depicted with streams of water bearing fishes flowing from his shoulders. The Akkadians called him Ea

The Seven Apkallus were believed to have been created by Enki (Enki is his Sumerian name; the Akkadians called him Ea), revealed in the Schøyen tablet as Zisudra’s patron, the great god of the subterranean freshwater ocean known as the Abzu. (74)

Enki’s particular attributes, in addition to his connection to this watery realm, were wisdom, magic, and the arts and crafts of civilization, (75) so it is appropriate that the sages would be among his creatures and that they would frequently be symbolized as fish.

The form of the fish Apkallu, as one scholar notes:

is linked with the secrets that dwell in the deep; and its never-closing, ever-watchful eyes lend it an omniscient sagacity. (76)

Thanks to the advice and teachings of these extraordinary sages, these magicians of the wisdom-god Enki, we learn from the cuneiform texts that human civilization achieved rapid technological and scientific advances and entered a phase of “exceptional splendor and plenty, the golden age before the flood.” (77)

All seemed to be for the best, in the best of all possible worlds. But as the millennia passed, mankind fell out of harmony with the universe and with the deities—and with one deity in particular, the great Enlil, described as “the King, supreme lord, father and creator,” and (perhaps giving more sense of his personality) as a “raging storm.” (78) Although the sky god Anu was technically ranked first in the Sumerian pantheon, he was usually a rather remote, impotent figure. Enlil was his second in command but in fact responsible for most “executive decisions.” Enki—nominated in some texts as Enlil’s younger brother—was ranked third. (79)

Figure 30: The powerful Sumerian deity Enlil (seated, right). Often described as a “raging storm,” it was he who ordered the extermination of mankind by the agency of the Flood

============================  ============================================

Quetzalcoatl de gevederde slang, Midden-Amerika

Nederlands: Het lijkt, dat net als Oannes uit Mesopotamie, de belangrijkste figuur in verhalen van Maya, Azteken en andere volkeren van Midden-Amerika, Quetzalcoatl kwam over de zee in een zelf varend schip zonder roeispannen, samen met een groep andere wijzen. Ze brachten kennis mee, over hoe planten te telen, zaadjes te verzamelen, over bouwen van woningen en tempels, over kalenders en wiskunde. Volgens Sylvanus Griswold Morley, die Maya geschidenis onderzocht, waren details van het leven van Quetzalcoatl zo beschreven, dat hij een echte historische personage, een koning, zou kunnen zijn geweest. Graham Hancock schrijft:

Quetzalcoatl and Oannes

(from chapter The Bringers Of Civilization, book Magicians of the Gods)

And what might have been the purpose of such a brotherhood? Curiously enough, in both Mexico and Mesopotamia where myths and traditions have survived in connection with the imagery and symbolism, we are left in no doubt as to what the purpose was. Stated simply it was to teach, to guide and to spread the benefits of civilization. This, after all, was the explicit function of Oannes and the Apkallu sages who taught the inhabitants of Mesopotamia “how to plant seeds and then to harvest their fruits and vegetables”—agriculture in other words—and who also taught them architectural and engineering skills, notably the building of temples. If they needed to be taught these things then they must have had no knowledge of them before the arrival of the sages. They must, in other words, have been nomadic hunter-gatherers just as the inhabitants of south-eastern Turkey were until the sudden and surprising entry onto the world stage of Göbekli Tepe. The same, it transpires, was believed to be the case with the ancient inhabitants of Mexico before the arrival of Quetzalcoatl, the Feathered Serpent, who came to teach them the benefits of settled agriculture and the skills necessary to build temples. Although this deity is frequently depicted as a serpent, he is more often shown in human form—the serpent being his symbol and his alter ego—and is usually described as “a tall bearded white man”

18 … “a mysterious person … a white man with a strong formation of body, broad forehead, large eyes and a flowing beard.”

19 Indeed, as Sylvanus Griswold Morley, the doyen of Mayan studies, concluded, the attributes and life history of Quetzalcoatl: are so human that it is not improbable that he may have been an actual historical character … the memory of whose benefactions lingered after his death, and whose personality was eventually deified.

20 The same could very well be said of Oannes—and just like Oannes at the head of the Apkallu (likewise depicted as prominently bearded) it seems that traveled with his own brotherhood of sages and magicians. We learn that they arrived in Mexico “from across the sea in a boat that moved by itself without paddles,”

21 and that Quetzalcoatl was regarded as having been “the founder of cities, the framer of laws and the teacher of the calendar.”

22 The sixteenth century Spanish chronicler, Bernardino de Sahagun, who was fluent in the language of the Aztecs and took great care to record their ancient traditions accurately, tells us further that: Quetzalcoatl was a great civilizing agent who entered Mexico at the head of a band of strangers. He imported the arts into the country and especially fostered agriculture … He built spacious and elegant houses, and inculcated a type of religion which fostered peace.

23 So, in summary, as well as a complex pattern of shared symbols and iconography, Quetzalcoatl and Oannes shared the same civilizing mission, which they delivered in widely separated regions of the world in an epoch that is always described as being very far back in time—remote, antediluvian and hoary with age. Could it have been as far back as 9600 BC—the epoch of Göbekli Tepe where many of the same symbols are found and where, although we have no surviving legends, the signs of a civilizing mission in the form of the sudden appearance of agriculture and monumental architecture are everywhere to be seen? (Extract from Chapter 19)

========================= =========================

Extra sources:

the book by Graham Hancock in pdf file: https://avalonlibrary.net/ebooks/Graham%20Hancock%20-%20Magicians%20of%20the%20Gods%20-%20The%20Forgotten%20Wisdom%20of%20Earth%27s%20Lost%20Civilization.pdf

Images fish people http://dolphintale.com/A2Sumeria.html

Matsya and Oannes  https://tamilandvedas.com/2014/11/14/rig-vedic-king-and-sumerian-king-2600-bce/

Gobleki Tepe https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/196590-gobekli-tepe-belangrijke-archeologische-vondst-en-mysterie.html

Apkallu, the wise, the sages https://en.wikipedia.org/wiki/Apkallu

Vertel hoe jij het ervaart