Ancient Civilizations: Fish people

Sinsdien ik gelezen had over het volk Dogon (West Afrika) en hun verhalen over een verbinding met een andere beschaving, die van Sirius, (https://brongenoten.nl/2021/03/dogon-volk-legende-van-sirius-sterrestelsel/ ) kwam ik steeds meer verhalen tegen, die zich heel ver in de tijd afspeelden. Het ging ook over wezens, die in het water leefden, maar ook op het land, de wijzen, die landbouw, wiskunde, bouwkunde en meer de toenmalige beschavingen onderwezen. Dat waren de beschavingen van India, Mesopotamië en ook de Maya’s met wat ze over Quetzalcoatl vertelden. Het werd gezegd, dat Sirius het thuis was van de galactische Maya’s.

Later, kwam de vertaling van vis-wezens naar verhalen over Poseidon, Triton, Neptunus en andere watervolk. Maar die leken niet meer in verband gebracht met Sirius.

Mythes en verhalen van vóór de tijd van de grote Vloed, die in veel oeroude vertellingen terugkomen, konden meermaals aangepast worden. Vele bronnen leken verloren te zijn gegaan. De bronnen, die tot nu toe bewaard zin gebleven of recent ontdekt zijn, waren vatbaar voor interpretaties.

En toch vond ik het heel wonderlijk, wat ik gevonden had en wil het met jullie delen.

Het verhaal uit Indië – Matsya

Matsya (Sanskrit: मत्स्य, lit. vis) wordt voorgesteld als een halfmens, halfvis, maar soms ook als een kleine en later een hele grote vis. Eerst was er over hem gesproken in het verhaal van Shatapatha Brahmana, toen was hij nog niet in verband gebracht met Brahma of Vishnu, wat later wel het geval was. Het is interessant, dat Matsya de eerste avatar, belichaming, van Vishnu was.

Matsya, de eerste avatar van Vishnu

Er was een verhaal van de eerste man, of koning, Manu, die Matsya als een klein visje bescherming bood (op zijn verzoek) totdat het een enorme gouden vis was geworden. Toen de grote Vloed plotseling kwam, heeft Matsya de koning Manu geholpen om op tijd in een grote boot te komen en sleepte de boot van Manu naar hoger gelegen grond.

Bron in het Engels: https://en.wikipedia.org/wiki/Matsya

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oannes en de broederschap van zeven wijzen Apkallu

Nederlands: Een interessante bron over vis-mensen, wezens, in het gebied rondom Mesopotamië is het boek Magicians of the Gods: The Forgotten Wisdom of Earth’s Lost Civilisation door Graham Hancock. (als een pdf file online te vinden, zie link in Extra sources). Het boek is in het Engels. De term “Apkallu” betekent (waarschijnlijk) zoiets als de wijze, expert. De ene Babylonische priester Berossos vertelt iets over hun voorkomen en over wat ze deden. De eerste van de zeven wijzen van de broederschap was Oannes genoemd (als variant: Uanna). Hij zou de creatie-verhaal “Enuma Elis” hebben geleerd. Hij had de titel: hij, die de plannen van Hemel en Aarde heeft voltooid”. De andere wijzen hadden expertise als bouwen van huizen, de ene, die de stad Eridu had laten ontstaan, de ene, die naar de Hemel ging en anderen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Magicians of the Gods: The Forgotten Wisdom of Earth’s Lost Civilisation

(exctract from chapter Antediluvians) We saw in Chapter One how the Mesopotamian traditions not only preserved memories of antediluvian cities, but also of an antediluvian civilizing hero called Oannes, and the brotherhood of Seven Sages, the “Seven Apkallu” who are said to have supported his civilizing mission. As the reader will recall, these sages are often depicted in the surviving art of the region as bearded men holding a peculiar kind of bag or bucket, but sometimes they are also shown as therianthropes, part bird and part human in form. As I dug deeper, going back and carefully rereading the accounts of the Babylonian priest Berossos that I had first touched upon when I was researching Fingerprints of the Gods, I was reminded that Oannes and the Apkallu sages were also sometimes depicted in a different therianthropic form, in this case part fish, part human. Each of them was paired as a “counselor” to an antediluvian King and they were renowned for their wisdom in affairs of state and for their skills as architects, builders and engineers. (51)

Berossos compiled his History from the temple archives of Babylon (reputed to have contained “public records” that had been preserved for “over 150,000 years” (52). He has passed on to us a description of Oannes as a “monster,” or a “creature.” However, what Berossos has to say is surely more suggestive of a man wearing some sort of fish-costume—in short, some sort of disguise. The monster, Berossos tells us:

had the whole body of a fish, but underneath and attached to the head of the fish there was another head, human, and joined to the tail of the fish, feet like those of a man, and it had a human voice … At the end of the day, this monster, Oannes, went back to the sea and spent the night. It was amphibious, able to live both on land and in the sea … Later, other monsters similar to Oannes appeared.

Oannes, naar beschrijving van Berossos

Bearing in mind that the curious containers carried by Oannes and the Apkallu sages are also depicted on one of the megalithic pillars at Göbekli Tepe  -in Turkey – (and, as we saw in Chapter One, as far afield as ancient Mexico as well), what are we to make of all this? The mystery deepens when we follow the Mesopotamian traditions further. In summary, Oannes and the brotherhood of Apkallu sages are depicted as tutoring mankind for many thousands of years. It is during this long passage of time that the five antediluvian cities arise, the centers of a great civilization, and that kingship is “lowered from heaven.” Prior to the first appearance of Oannes, Berossos says, the people of Mesopotamia “lived in a lawless manner, like the beasts of the field.” (54)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Göbekli Tepe (Mesopotamie en Anatolie, huidige Turkije)

Göbekli Tepe (Nederlands: Navelheuvel) is een bergheiligdom dat met een ouderdom van circa 11.500 jaar het oudst bekende tempelcomplex ter wereld is. Het is gebouwd rond het begin van het Neolithicum en staat op het hoogste punt van een langgerekte bergketen, ongeveer 13 km ten noordoosten van Şanlıurfa, een stad in het zuiden van Turkije.

Er zijn veel theorieën rondom wie bouwde het complex en waarom.

The Vulture Stone at Göbekli Tepe

Hier is een voorbeeld van een van de pilaren van het complex. Interessant zijn de afbeeldingen van soort tassen bovenaan. Die komen wel terug op afbeeldingen uit Sumerie en Akkadia en ook in Egypte.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Berossos wrote his History sometime between 290 and 278 BC, but only fragments of it have come down to us, preserved as quotations and summaries in the works of other writers such as Syncellus and Eusebius. However, scholars recognize that what has been transmitted to us in this way does accurately reflect much more ancient Mesopotamian traditions inscribed on cuneiform tablets going back to the very earliest times. (55)

For example, the name Oannes, which has perhaps been distorted by the writers who passed it on to us, turns out to be derived from Uannadapa in cuneiform, often abbreviated simply to Adapa or to U-Anna—with the Adapa element originally being a title meaning (appropriately for a sage) “Wise.” (56) It is said in the ancient Mesopotamian inscriptions that U-Anna “accomplishes the plans of heaven and earth.” (57) Others of the group of antediluvian sages include U-Anne-dugga “who is endowed with comprehensive understanding” and An-Enlilda, described as “the conjurer of the city of Eridu.” (58)

This last point—that the seven antediluvian sages were “conjurers,” “sorcerers,” “warlocks,” “magicians”—is driven home repeatedly in the cuneiform texts. (59) But at the same time, associated with their magical abilities are obviously practical, technological or even scientific skills. (60) Thus they were masters of “the chemical recipes,” (61) they were medical doctors, (62) they were carpenters, stone cutters, metal workers and goldsmiths, (63) and they laid the foundations of cities. (64) Indeed, in later times, all crafts used in royal building and renovation projects were attributed to knowledge that had originated with the antediluvian sages. (65) <…>

Figure 29: Enki, the Sumerian god of wisdom and magic whose special responsibility was the subterranean freshwater ocean known as the Abzu. Because of this connection with the Abzu he was often depicted with streams of water bearing fishes flowing from his shoulders. The Akkadians called him Ea

The Seven Apkallus were believed to have been created by Enki (Enki is his Sumerian name; the Akkadians called him Ea), revealed in the Schøyen tablet as Zisudra’s patron, the great god of the subterranean freshwater ocean known as the Abzu. (74)

Enki’s particular attributes, in addition to his connection to this watery realm, were wisdom, magic, and the arts and crafts of civilization, (75) so it is appropriate that the sages would be among his creatures and that they would frequently be symbolized as fish.

The form of the fish Apkallu, as one scholar notes:

is linked with the secrets that dwell in the deep; and its never-closing, ever-watchful eyes lend it an omniscient sagacity. (76)

Thanks to the advice and teachings of these extraordinary sages, these magicians of the wisdom-god Enki, we learn from the cuneiform texts that human civilization achieved rapid technological and scientific advances and entered a phase of “exceptional splendor and plenty, the golden age before the flood.” (77)

All seemed to be for the best, in the best of all possible worlds. But as the millennia passed, mankind fell out of harmony with the universe and with the deities—and with one deity in particular, the great Enlil, described as “the King, supreme lord, father and creator,” and (perhaps giving more sense of his personality) as a “raging storm.” (78) Although the sky god Anu was technically ranked first in the Sumerian pantheon, he was usually a rather remote, impotent figure. Enlil was his second in command but in fact responsible for most “executive decisions.” Enki—nominated in some texts as Enlil’s younger brother—was ranked third. (79)

Figure 30: The powerful Sumerian deity Enlil (seated, right). Often described as a “raging storm,” it was he who ordered the extermination of mankind by the agency of the Flood

============================  ============================================

Quetzalcoatl de gevederde slang, Midden-Amerika

Nederlands: Het lijkt, dat net als Oannes uit Mesopotamie, de belangrijkste figuur in verhalen van Maya, Azteken en andere volkeren van Midden-Amerika, Quetzalcoatl kwam over de zee in een zelf varend schip zonder roeispannen, samen met een groep andere wijzen. Ze brachten kennis mee, over hoe planten te telen, zaadjes te verzamelen, over bouwen van woningen en tempels, over kalenders en wiskunde. Volgens Sylvanus Griswold Morley, die Maya geschidenis onderzocht, waren details van het leven van Quetzalcoatl zo beschreven, dat hij een echte historische personage, een koning, zou kunnen zijn geweest. Graham Hancock schrijft:

Quetzalcoatl and Oannes

(from chapter The Bringers Of Civilization, book Magicians of the Gods)

And what might have been the purpose of such a brotherhood? Curiously enough, in both Mexico and Mesopotamia where myths and traditions have survived in connection with the imagery and symbolism, we are left in no doubt as to what the purpose was. Stated simply it was to teach, to guide and to spread the benefits of civilization. This, after all, was the explicit function of Oannes and the Apkallu sages who taught the inhabitants of Mesopotamia “how to plant seeds and then to harvest their fruits and vegetables”—agriculture in other words—and who also taught them architectural and engineering skills, notably the building of temples. If they needed to be taught these things then they must have had no knowledge of them before the arrival of the sages. They must, in other words, have been nomadic hunter-gatherers just as the inhabitants of south-eastern Turkey were until the sudden and surprising entry onto the world stage of Göbekli Tepe. The same, it transpires, was believed to be the case with the ancient inhabitants of Mexico before the arrival of Quetzalcoatl, the Feathered Serpent, who came to teach them the benefits of settled agriculture and the skills necessary to build temples. Although this deity is frequently depicted as a serpent, he is more often shown in human form—the serpent being his symbol and his alter ego—and is usually described as “a tall bearded white man”

18 … “a mysterious person … a white man with a strong formation of body, broad forehead, large eyes and a flowing beard.”

19 Indeed, as Sylvanus Griswold Morley, the doyen of Mayan studies, concluded, the attributes and life history of Quetzalcoatl: are so human that it is not improbable that he may have been an actual historical character … the memory of whose benefactions lingered after his death, and whose personality was eventually deified.

20 The same could very well be said of Oannes—and just like Oannes at the head of the Apkallu (likewise depicted as prominently bearded) it seems that traveled with his own brotherhood of sages and magicians. We learn that they arrived in Mexico “from across the sea in a boat that moved by itself without paddles,”

21 and that Quetzalcoatl was regarded as having been “the founder of cities, the framer of laws and the teacher of the calendar.”

22 The sixteenth century Spanish chronicler, Bernardino de Sahagun, who was fluent in the language of the Aztecs and took great care to record their ancient traditions accurately, tells us further that: Quetzalcoatl was a great civilizing agent who entered Mexico at the head of a band of strangers. He imported the arts into the country and especially fostered agriculture … He built spacious and elegant houses, and inculcated a type of religion which fostered peace.

23 So, in summary, as well as a complex pattern of shared symbols and iconography, Quetzalcoatl and Oannes shared the same civilizing mission, which they delivered in widely separated regions of the world in an epoch that is always described as being very far back in time—remote, antediluvian and hoary with age. Could it have been as far back as 9600 BC—the epoch of Göbekli Tepe where many of the same symbols are found and where, although we have no surviving legends, the signs of a civilizing mission in the form of the sudden appearance of agriculture and monumental architecture are everywhere to be seen? (Extract from Chapter 19)

========================= =========================

Extra sources:

the book by Graham Hancock in pdf file: https://avalonlibrary.net/ebooks/Graham%20Hancock%20-%20Magicians%20of%20the%20Gods%20-%20The%20Forgotten%20Wisdom%20of%20Earth%27s%20Lost%20Civilization.pdf

Images fish people http://dolphintale.com/A2Sumeria.html

Matsya and Oannes  https://tamilandvedas.com/2014/11/14/rig-vedic-king-and-sumerian-king-2600-bce/

Gobleki Tepe https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/196590-gobekli-tepe-belangrijke-archeologische-vondst-en-mysterie.html

Apkallu, the wise, the sages https://en.wikipedia.org/wiki/Apkallu


Waar staan wij om ontmoeting aan te gaan?

(door Johanny) 21 – 12 – 2012  wiskundige geometrie van de Blauwe Nacht. Jij draagt het bewustzijn in je blauwdruk over deze situatie al voor je naar deze aarde Gaia kwam en dit weten is nog steeds in je bewustzijn aanwezig


2022 start ook met de Maya zegel van de Blauwe Nacht. Heeft dit in het nu een bijzonder betekenis.

Martijn schreef op zijn site over contact:

Martijn van Staveren: Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met intelligente beschavingen, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de aangeleerde kaders te durven navigeren. En dit rechtstreekse contact is onherroepelijk onderweg, wat de directe aanleiding is van de mondiale noodtoestand. (!)

Hoewel de complottheorieën welig tieren, is het verbinden van ons Koninklijke BewustZijn met dit grootse onderwerp een opdracht voor ons allemaal. Er zijn krachten die dit niet appreciëren, zij willen de algehele leiding behouden (die ze niet hebben) in het openen van dit wereldonderwerp. Deze krachten zullen gaan aanvaarden dat Wij er Zijn.” ( https://www.martijnvanstaveren.nl/activiteiten/bewustzijnsverruiming-2-2.html)

En dit is wat mij diep raakte in de laatste deel van de Taskforce dag op 4 dec 2021. Hierbij mijn aantekeningen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oorspronkelijk bewustzijn staat altijd weer op.

Herstel van contact met allianties.

Trans-missie codes in beweging gezet door waarneming door goede krachten.

Transmissie door niet hierin te kunnen communiceren / Dom ge-transmissied door superintelligente krachten. In evolutieprocessen van vastgelopen projecten, daar gaat uiteindelijk contact komen. Dit is onze situatie multidimensionale sterrenrassen zijn hierbij betrokken. Dit is het moment waar wij Nu in zitten, wat wordt genoemd de Blauwe Nacht. Zo genoemd tot in een configuratie van wiskundige geometrie in de Maya. Dit is de periode van 21 -12 – 2012 ..Wij zitten in een evolutieproces waarin wij contact gaan leggen met de bewoners van buiten de horizon van deze aarde, die binnen de horizon van deze aarde zouden kunnen gaan komen. Dit moment, de Blauwe Nacht zijn trillingsvelden van de aarde die in deze trilling frequentie komt, waar een moment van oorzaak en gevolg helemaal opengelegd wordt, dat er geen tijdlijn meer functioneert Ook als deze tijdlijn bestuurd wordt door, zeg maar, een negatieve kracht.

Dat deze configuratie van 21-12 -2012 zo krachtig is geconfigureerd door de ontwerpers dat er geen enkele tijdlijn meer werkt ook geen controle tijdlijn. Dus alles kan weer gaan gebeuren en dat heeft te maken met het opnieuw contact leggen. Dus in transmissie komen met andere intelligenties. Het voelt dat wij tegen een soort einde aan zitten: er is iets in een bepaald niveau – in een bepaald level   – wat er nodig is om een extra, ja, iets anders te gaan starten? Wij moeten zeggen als mensen van deze aarde en het lichaam behoort hierbij – eigenlijk van in een soort van, uhm: Wij zijn klaar met het oude intelligentie gedeelte. Wij kunnen eigenlijk niet verder denken. Dit vind ik eigenlijk zo leuk –wauw. Wij zitten in deze tijd maar kunnen het eigenlijk niet bedenken.

Je kunt zoveel engelen en buitenaardse rassen opzoeken. Je kunt nog zoveel doen maar het feit blijft dat met de huidige mogelijkheden ja, je kunt een nieuw geld en een nieuw energiesysteem krijgen, maar het blijft allemaal binnen hetzelfde systeem. Het is zo leuk. Maar dan is er dus een noodzaak om daar doorheen te breken. Er zijn verschillende transmissies voor iedereen.

ER is iets in beweging die de mensheid iets wil laten worden, naar het volgende niveau onder de vleugels van die kracht. Dat zijn dezelfde intelligentie die deze crisis, als het ware, orkestreren. Om het gedachtegoed van andere mensen onder de knoppen van angst van nieuwe oplossingen te voorzien. Zodat je in transmissie ontvangt wat nog steeds niet van jeZelf is, maar eigenlijk iets is van die groep.

Dat is wat je nu dan ook ziet.


En het 2e is wat je ziet dat er mensen zijn die in zichzelf terug keren.

Die stappen maken allemaal op eigen manier en echt kunnen voelen dat je je kunt losmaken, Van Alles Echt alles je kunt Nu gewoon naar buiten lopen door de regendruppels daar kun je doorheen lopen en je bent Los van Alles, Alles en iedereen en er is helemaal Niemand die binnendringt Helemaal schoon Helemaal jeZelf. Je kunt voelen verder is er niks. Helemaal schoon. En mensen die kiezen daarin binnen te gaan –eigen gevoelens te laten spreken. Die mensen die zijn dus in staat om te beseffen dat wij de weg gaan waar zij in leven, wel een Transmissie nodig heeft. Maar wat voor Transmissie? Er zijn krachten, intelligenties, Bron intelligentie, zeer liefdevolle, zeer betrokken en niet Mis te verstane allianties zijn om ons heen aanwezig en in ons aanwezig door de ruimte en tijd heen. Aanwezig om als het startsein wordt gegeven vanuit de bevolking van Gaia die de Bron in zich kunnen voelen Die Hier Zijn.

Om daar transmissies te laten ontstaan. Waardoor je door Quantum waarneming over en weer iets voelt gaan resoneren wat eigenlijk gaat door 2 dingen:

1 Jij bent de bewaker van je eigen Bron Zuiverheid en Openheid. En ook Echt je Zelf kunnen voelen.  

En 2 – doordat die FREQUENTIE er is, de Bron kracht, daardoor kan de observatie van anderen in Transmissie gezet worden. En kan in je lichaam aangaan. En dan komt er een deel van buiten. Maar het allerbelangrijkste is, het komt van binnenuit, want dit kan alleen als je het echt kunt Communiceren. Dit is alleen mogelijk als je echt kunt communiceren. En echte communicatie is er alleen maar echt communiceren als je jeZelf in alles wat je zegt en alles wat je voelt, Bent.


En dat is wat er aan de hand is De gordijnen zijn als het ware dichtgetrokken met covid verhaal. Er is een enorme macht op gestaan met een transmissie code om iedereen te laten denken dat en ook om onderwerpen te laten denken. Je houdt je er niet mee bezig, bent er los van. Deze transmissie is zo sterk, sijpelt overal doorheen. Overal doorheen. Toch in jeZelf staan. Wat er nodig is, is in de periode waarin wij nu leven van aardse mensen dat wij weten dat de zeer krachtige, zeer liefdevolle oprechte coalities, groepen vanuit de bron wereld. Rechtstreeks contact met mensen van deze wereld die hier niet vandaan komen want je komt hier niet vandaan, Je Bent hier geland, dat er rechtstreeks contact wordt bewerkstelligd. Rechtstreeks En dat dit rechtstreekse contact zeg maar in deze 3d werkelijkheid Zien plaatsvinden waardoor die transmissie Broncodes Transmissie van intelligentie krachten over en weer in het lichaam ook in het veld komen. Want dit is Quantum Mechanica. Het gaat erom dat er ontmoetingen gaan komen die niet meer een op een of een op vier zijn.

Maar ontmoetingen gaan komen van 400 en waar 5000 of 30 tegen 80 gaan komen. Het gaat erom dat er echt open contact, communicatie feit is, fysiek komt in deze werkelijkheid Hier. Tussen ons koninklijk bewustzijn binnenin dit lijf en ander intelligenties en hun koninklijk bewustzijn zich presenteren. Nu is er iets geks aan de hand. Je kunt je afvragen, waarom dit nog nooit eerder is gebeurd?

Punt 1 Doordat het evolutionair gebonden is aan het bewustzijn van de aarde ,van wie wij zijn, dat is logica Ook nog nooit eerder gebeurt omdat er nog een algemene visie operationeel was .Er waren wel mensen die dit doorzien hebben  maar de meest operationele visie was en is nog steeds opeen bepaald manier zo Dat Jij Nooit Degene zou  kunnen zijn die dat contact Bewerkstelligd.

Moment van stilte en rust  (54-08)

Wij zijn een team. Wij dragen de kracht om met bronkracht die zichzelf kenbaar maken Wij hebben deze situatie gezien /waargenomen voordat wij hierheen kwamen. Dit draag je in je de blauwdruk van je bewustzijn. Je weet dat je het inlevingsvermogen-bewustzijn draagt.

   dit te ontvangen door je grote Inlevingsvermogen daardoor kun je anderen voelen en trillingsvelden kunt ontvangen .

Het is een onderdeel van de evolutie. Nu in de situatie van harde lockdown transmissie gekomen. Dit is de blauwe nacht. Niets is onoplosbaar door coöperatie met Andere Bron intelligentie, je moet coöpereren met mensen die uit koninkrijken komen.  

De machthebbers weten dit, Dit weten de kracht van de Schepper. En weten de kracht van Transmissie Alles doen ze om te voorkomen dat de Mens dat contact kan gaan leggen.


Dit Contact Vindt Alleen plaats Via jou.

Niet via instituties maar via de Gaia-werkvloer, Gaia-betrokken mensen, Los van hebzucht, verrijkingstechnieken – ontbloot. Openen: dat ben ik, dat is het.

Covid is het antwoord op deze transmissie mogelijkheid situatie.


Heb je er ooit over nagedacht dat jij het bent die de complete verandering in beweging zet? Alles wat daarvan afwijkt is matrix. Wij spreken van het Christus-Hart – De Christ Force –Voelende krachten bereid om te Communiceren.

Gebaseerd op vrije wil als diplomaten voor deze wereld. Denken op basis van het gevoel.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 januari 2022 – nieuwjaarsdag – is er een stand van het Dreamspell Blauwe Nacht, toon 6, wat betekent dit voor ons… Betekent dit iets voor ons Bronwenzens in het licht zoals Martijn over de blauwe nacht sprak? Nu 9  jaar later hadden wij de 21-12- 21  de zonnewende.   Begin 2022 is er een Blauwe nacht  die ook een frequentie  afgeeft naar  het jaar 2022 waardoor communicatie kan plaatsvinden van  echte fysieke communicatie .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fragment over Blue Night van de site https://resonanttruth.com/blue-night-tribe/

De glyph van Blue Night toont gordijnen die openen naar een haard, de ingang van een heilige schuilplaats. Kolen branden en kegelvormige hoorns draaien naar binnen om de instroom van spirituele communicatie te tonen. We ontvangen informatie van de goddelijke rijken via ons derde oog, onze kruinchakra, en laten het het vuur van ons hart voeden. Net als bij de zeer vergelijkbare Blue Monkey-glyph, wordt Blue Night  bijna uitsluitend beïnvloed door innerlijk luisteren en vrije verbeelding van andere bestaansniveaus. Blue Night viert intuïtie, hoe we ons kunnen afstemmen op de grootsheid van de onzichtbare wereld en deze onze beweging door deze planetaire realiteit kunnen laten leiden en ten goede komen. (verder lezen https://resonanttruth.com/blue-night-tribe/, in het Engels)

Wij zijn scheppers die de toekomst Dromen. Samen met en in feitelijke fysieke communicatie open.

(


Blauwe nacht

Wat betekent “bewustzijnsveld van de Blauwe Nacht” van de Maya-kalender? Hier is wat erover wordt verteld vanuit Tzolkin (de traditionele kalender) en Dreamspell, een moderne vertaling ervan. Het is een beeld, een voorstelling van de energie, die hier in woorden is neergezet…

Blauwe Nacht is een van de 20 zonnezegels, die allemaal verschillende energievelden beschrijven. Andere zonnezegels zijn bijvoorbeeld: Gele Zon, Witte Hond, Rode Hemelwandelaar, Witte Wereldoverbrugger, ieder met zijn eigen kenmerken.

Kenmerken van Blauwe Nacht zijn: afgrond, sereniteit, een plek om naar binnen te keren, iets wat het donker omhult, stilte, droomveld-matrix, het onbewuste, overvloed, mysterie, toevluchtsoord, reis naar binnen, bestuderen van dromen, intuïtie

Droomtijd bevat krachtige mogelijkheden. Het is een veld, waar het potentiële, het verleden en de toekomst zich bevinden in dezelfde matrix als het NU-moment. Klinkt het een beetje raar? Probeer jouw mind te rekken en hou het voor mogelijk, dat je kunt meehelpen om een andere realiteit bij elkaar te dromen. Welkom in de mysterie, waar de werkelijkheid wordt gecreëerd.

De naam “Blauwe Nacht” is geïnspireerd door de Maya glief “Ak’bal”, wat letterlijk “Nacht of Donker” betekent. De glief staat voor de Hemelse Slang, zonsopkomst en tussen dag en nacht tijd. In de kosmologie van de Maya symboliseert het teken “Ak’bal” de kronkelende vorm van onze Melkweg. De glief lijkt, daarom, op de kop van de slang (met grote ogen) met soms een schubachtige vormen in de onderste deel.

Glief Ak’bal

(vertaling uit https://www.astrodreamadvisor.com/Pages/blue_res_night.html  en https://tortuga1320.com/2017/11/22/dreamspell-journey-meditations-wavespell-15-blue-night/)

AKBAL – Blauwe Nacht, als universeel principe van groei, initieert duisternis, het proces van opbloeien. Een schildpad verlaat zijn huis nooit, zijn schild biedt perfecte voorzieningen voor hem alleen, nooit zal hij bezoek ontvangen in zijn domein. Op dezelfde wijze neemt Ak’bal het heiligdom van het innerlijke Zelf overal met zich mee, om zich terug te trekken in de intieme verbinding met zichzelf.

De duisternis van de nacht herinnert ons aan onze innerlijke grot van geheimen, dromen, vrede en sereniteit. Verblijf in het donker, en bekijk wat daar is! Sta toe dat je dromen transformerende beelden zijn die in je zelf voorbijtrekken. Vertrouw jezelf, intuïtie wordt enkel van binnen gevonden. Hoe meer je je naar binnen richt, hoe beter je het gefluister kunt verstaan. Wees stil. We hebben allen de mogelijkheid onszelf met niet mis te verstane helderheid te verbinden, met onze eigen bron. Zo ervaren we stilaan, dat er geen groter gezag is dan het onpersoonlijke IK BEN in ons, die al dat AL is!

(https://www.pan-holland.nl/zonnezegels_luc.htm#3)