Het bieden van weerstand

De chaos van de huidige samenleving vraagt onherroepelijk om het vormen van een mening. Als je ergens voor of tegen bent dan bevindt zich een vorm van een weerstand in jou. Je neemt namelijk een positie in. Deze weerstand maakt een splitsing. En omdat de weerstand uit jou komt, vormt het ook een splitsing in jou.

Een oplossing om de chaos om ons heen is het creëren van eenheid. Het totale plaatje overzien en doorvoelen. Om het totale plaatje van de wereld om ons heen te zien in al zij diverse lagen, is haast een onmogelijke taak.

Het begint bij jezelf.

Duik diep in je gevoel en detecteer alle stroming en stuwing in jou. Als je het ergens niet mee eens bent dan neem je namelijk ook positie in jou, waardoor het niet meer kan stromen. De weerstand functioneert als een blokkade. Doorvoel de hele weerstand, zodat ook de weerstand weer kan ademen en doorstromen, ook al wil dat gevoel per se de weerstand zijn. Door het volledig doorvoelen, is de weerstand ook volledig aanwezig en kan je ervaren wat de weerstand werkelijk tegenhoudt. Hierdoor krijg je weer gevoel met het geheel. Door de eenheid in jezelf te ervaren, voel je ook meer eenheid buiten jezelf. Zo kan je de chaos buiten jezelf een plek geven en is het minder verwarrend. (joyfulhappening.com)

In English Be Aware of resistance in you

The chaos of community nowadays insists on inevitably forming of opinion. If you are “for” or “against” something, you get a kind of resistance in you. You are actually taking a position, a stance. And since this resi-stance emerges from within yourself, it causes a division IN you.

A solution to the chaos around us is creation of unity. To oversee and feel through the whole picture. And it is almost an impossible assignment to oversee the complete picture of the whole world in all its various facets. 

The start is in yourself.

Dive deep into your feeling and detect all currents and driving forces in you. If you disagree with something, you take a stance and it stops the flow. Resistance functions as a blockage. Feel through the entire resistance, so that resistance can breathe again and flow even if that feeling necessarily wants to be a resistance. Feeling through it, being aware of it, the resistance is fully present and you can experience what is it what really holds back through resistance. This way you can feel the whole again. By experiencing unity within yourself, you experience more unity outside yourself. This way you can give a place to the chaos outside yourself and it becomes less confusing.