Het leven wakker kussen

(door Floor) Hoe ik soms voel wat mensen denken als ik over onderwerpen spreek als buitenaardsen, het Levensveld, bewustzijn of mind control. Dat ik betekenis zoek, zingeving, een strohalm nodig heb om mij vast te houden te midden van alle chaos, al het lijden, al het gemis en alle leegte. Je leest het als bezorgdheid in hun ogen, het ongemakkelijke schrapen van de keel. Het is mij zelfs verweten in het verleden en dat een pil misschien een oplossing zou zijn. Hoe ik toen dicht klapte, wetend dat geen enkel antwoord mij vrij zou spreken van dit vonnis. Ik was waanzinnig, te zwak voor het leven, sektarisch misschien zelfs. Ik voelde me zo eenzaam op dat moment. Niemand nam het voor me op. Ik zelf niet eens.

Maar dat het andersom is, zoals alles in deze wereld andersom is. Ik ben nooit op zoek geweest naar betekenis of zingeving. Ik BEN één en al betekenis, ik ben eindeloze diepte, voel oneindige hartstochtelijke vreugdevolle zin en magische mysterie in mij. En deze wereld sluit niet aan. Het laat niets zien van wie ik ben en wat ik voel en dat heb ik mijn hele leven ervaren. Als klein kind al, verlangend om op te stijgen naar de hemel en te vliegen met de vogels. Te communiceren met de dieren, met de planten en de insecten die ik vond wroetend in de aarde met mijn mollige kleine handjes. Ik heb het Levensveld altijd gevoeld en op sommige momenten heel helder. Zo schreef ik eens op het strand; ‘er sluimert zoveel kracht in mij, zoveel mysterie’. Ik voelde een vuur in mij branden terwijl ik zittend op het zand uitkeek over de zee, een fles rode wijn in mijn hand.

Maar ook op de smerigste plekken heb ik haar herkend, diep verborgen in de donkerste krochten van wanhoop en destructie was zij als romantiek aanwezig, een nostalgisch gevoel, een klein verlangen, een groot verdriet. Maar hoe dieper ik zakte, hoe meer ik afdreef van mij, hoe luider de wereld in mij bulderde en hoe onbereikbaarder de stilte in mij. En juist in die stilte fluistert zij zachtjes. Het is als het dragen van een groot geheim dat geen woorden heeft, je zoekt het in de ander en noemt het onbereikbare liefde, je zoekt het in de alcohol, de sigaretten. Verlangt naar stilte en wilt je hoofd verliezen, even zo diep voelen dat je hoog en meeslepend leeft, dát je leeft. Je vindt het niet in de dagelijkse dingen, de aangeleerde beleefdheden, de sociale constructen, de maskers, de routine, de meningen en het jagen, jagen en jagen naar straks of later. Het dagelijkse leven voelt leeg, spiegelt niet het vurige verlangen in je hart, toont niet de vreugde en vrijheid die jij in je draagt. En altijd op de achtergrond dat onbestemde gevoel, een groot gemis, het gevoel van op slot gaan en langzaam sterven. Een vuur dat steeds meer dooft.

Tot het geheim woorden krijgt, het hoofd inzichten en het hart liefde voor het zelf. En dan op zoek naar de sleutel, van dat slot af, dat vuur brandend houden. Het leven opnieuw wakker kussen. Door de angsten heen, de schaamte, de pijn en het verdriet, door de zelfhaat, het verwijt, de schuld. Want ook dat voelen is leven voelen, niet voelen is doodgaan. Ik heb mijn leven lang gedroomd over parkieten in kooien. Ik vergat ze eten en drinken te geven. Soms vergat ik ze zelfs in de kelder, ze waren met tientallen. Soms dacht ik dat het met werk te maken had en ik me meer moest richten op een carrière of eindelijk uit die destructieve relatie moest stappen. Maar ze bleven verschijnen in mijn dromen, wekenlang zonder voeding op sterven na dood. Tot ik me besefte dat ik de parkieten ben, al het andere is afleiding.

Doen wat je voelt, uit je hart leven. Mooie uitspraken, maar wanneer doe ik wat ik voel? Ik kan voelen wanneer ik dat niet doe, het voelt als gevangen in mezelf, op slot gaan. Te bang voor contact met de ander, ik kruip in mijn schulp en wordt stiller, zet een lach op en verwijt mezelf mijn onvermogen, mijn lafheid, mijn schaamte, mijn masker en mijn nepheid. Of hoe ik op de ander gericht niet eens herken wat ik voel, wat ik nodig heb of wat ik verlang. Of de schuld die dat op slot zet, pijn vermijden en patronen leven. Al jaren ben ik bezig met zelfontwikkeling en deze onderwerpen en enkele weken geleden verscheen de parkiet weer, de parkiet in de kooi zonder eten, zonder drinken. En dat is precies hoe ik mij altijd heb gevoeld; als een parkiet in een kooi, al die tijd staat de deur open maar ik ben zo gewend aan die kooi dat ik blijf zitten, verlangend naar vrijheid zet ik mezelf vast.

Van de ene cognitieve dissonantie stap ik in de andere. Ik kan honderd keer zeggen ‘ik voel’ in plaats van ‘ik denk’ omdat mijn hoofd denken afkeurt maar uiteindelijk voel ik niets dan zelfverwijt, eindigt het elke keer in vechten met mezelf, zo moe van al dat vechten. Ik wil mijn leven lang iets zijn dat ik niet ben, vergelijk mezelf met anderen en zie daarom mezelf steeds niet, accepteer mezelf niet. Zoek antwoorden bij een ander waardoor ik mezelf nog minder vertrouw. Leef alsnog uit angst, krampachtig mijn echte gevoel onderdrukkend. Want ik moet verlicht zijn, moet aanwezig zijn in mijn bewustzijn en niet mijn persoonlijkheid, mag geen oordelen hebben. Dus slik ik woorden in, pas ik me aan. De stem in mijn hoofd die ik heb verinnerlijkt als zijnde mijzelf schreeuwt door mij heen met bulderend kritiek en destructieve zelfhaat en schept steeds nieuwe voorwaarden en condities. Een goed mens zijn, een bewust mens zijn, een onbevooroordeeld mens zijn, een open mens zijn, onmogelijke voorwaarden, onrechtvaardige verwijten.

Maar ik deel mijzelf vanaf nu niet langer in twee delen. Laatst dacht ik; ‘misschien is dit het wel gewoon’. En dan bedoelde ik mezelf, dit ben ik. Ik heb mezelf verloochent, weggegeven, pijn gedaan, miskent en vergeten. Ik heb anderen over mij laten beslissen wat ik moet doen, wat ik moet voelen en wat ik moet najagen. En dat doet pijn. Maar doen alsof is niet voelen, is geen vrijheid, is geen aanwezigheid. Ik voel een kracht in mij die sterker is dan alles wie ik dacht dat ik was in mijn denken, maar ook mijn pijn en mijn persoonlijkheid is deel van deze basis, is hiermee verweven, ook mijn donkerste kanten horen bij mij. En als ik niet voel wat gevoeld wilt worden kan ik nooit een ander voelen, zal ik altijd de ander buitensluiten, te bang om geraakt te worden. En hoe ik deze mechanismes herken ik het contact met andere mensen, hoe beschadigd wij mensen zijn in het aangaan van verbinding, zowel met onszelf als met de ander. Hoe wij spiritualiteit kunnen gebruiken als een schild tussen ons en de ander; ‘als je daar last van hebt dan moet je dat waarnemen’ of ‘je zit in je persoonlijkheid’. Maar kom niet te dichtbij, ik hou mezelf krampachtig bij elkaar… Jouw onvermogen herinnert mij aan het mijne.

Soms ben ik zo moe van mens zijn op deze wereld, zo moe van al het harde werken, het onvermogen, alle beperkingen en de vervuiling in hoe wij onszelf en elkaar ervaren. Hoe onze sociale constructies ons afdrijven van onszelf en van elkaar. En hoe ik mezelf steeds niet vertrouw. Verbonden zijn met mijzelf en de ander is mijn diepste verlangen en mijn grootste pijn. In mijn hart voel ik hoe vrij wij mensen eigenlijk zijn, hoe verbonden wij zijn en hoe prachtig wij zijn. Met onze diepe emoties, onze verlangens, onze eigenaardigheden en onze grilligheid. En hoe juist in onze persoonlijkheid, in de diepliggende patronen, de sluimerende pijnen en het angstige verborgen verlangen het leven schuilt, de kracht schuilt. En hoe alleen herkenning en erkenning het leven wakker kussen kan. Het vuur kan laten branden, ook in de donkerste krochten, juist daar. Daar heeft het leven zich verscholen.

©Floor el Omari 2021


Huid (gedicht)

*** (Huid)

En hij komt naar huis en trekt zijn jas uit en hij trekt zijn trui uit en doet uit zijn hemd,

en verwijdert huid, en verwijdert vlees ook, gaat een hapje eten – en hij leest een boek …

en hij draait een liedje, en hij draait de lucht aan, ’s nachts op het balkon.

in de lucht zijn sterren, en hij is heel naakt zo, helemaal wel naakt zo – en hij is niet bang ..

en ze komt naar huis, maar hij is niet zichtbaar, en het is zo moeilijk, hoe je hem aanraakt?

want zijn handen zijn lucht,  want zijn lichaam is lucht, en hij zit afzonderlijk, en hij lijkt op hemel ..

het gesprek is moeizaam, hun gesprek is moeilijk, maar ze plotseling ziet dat

op de vloer ligt huid, op de vloer ligt vlees ook, op de grond – z’n T-shirt, trui en jas ernaast ..

en ze doet haar jas uit, trekt haar trui en hemd uit, trekt voorzichtig huid uit,

en verwijdert vlees ook.. om ook naakt te zijn.

“Wat ik ben nu zie je .. want nu zie je, niet waar? want nu weet je, niet waar? onder huid zat ik. ”

en ze weet dit alles: “Ja, ‘k begrijp het, luister, je bent ‘n weide hemel, je bent ogen, zo groot,

je bent moe, dat weet ik, de hele dag in huid, op je werk in huid, ondergronds, in metro,

vreselijk krap zit huid, ‘t is benauwd in huid … zo veel woorden nodig om het uit te leggen

maar nu ben je thuis, maar niet binnen de muren, het gevoel van thuis, waar thuis – vrede is. ”

“uitgekleed, zo sta ik, jij en ik – finaal naakt, ’t is alleen met jou dat ‘k ben zo naakt geweest ..

nu probeer en raak me, raak me aan, vertel me, hoe ik bij aanraking, hoe je mij ervaart? ”

“op Gevoel je sterk lijkt, op onmetelijk voelen, als de lucht, die open – en je bent zijn ziel …

‘t voelt alsof je groots bent, zo enorm en groots bent, je bevat wat zin heeft, je zo gewichtig bent,

maar in handen – juist licht, als de vlucht van ‘n vogel, nauwelijks waarneembaar, in je hart gewichtloos …

en allen door voelen ken ik jouw omtrek. ”

Raakte hij haar aan en    spoor in haar gelaten, op een dag in lente sliepen twee sereen,

lucht voor hun – als deken, zij — twee lentehemels, en hun huid sliep stillaan naast hun op de vloer.

” ’k zal je zo herinneren, voor altijd en eeuwig, zonder einde naakt-zijn, ‘k ben zo blij dat jij

als een antwoord op mij kleedde je je uit, was ontdaan van huid en alles wat er was,

nu zijn wij geworden zo dat we alles kunnen, je hebt mij gegeven wat ik zo hard nodig heb ..

niet opstaan, ik kom zo, ik zal de huid tot morgen, zodat erin geen kreuk komt, ophangen in de kast ..

in de ochtend moet ik dit huis weer verlaten, naar mijn werk weer haasten, wachten op de bus,

van dit huid, weet je, ben ik zo moe geworden,  en tussen voorbijgangers, als het mogelijk was

hem plotseling uit wil trekken, in zicht van de verkopers, inmates van de metro, modellen en jong aanwas ..

iedereen draagt huid, niet iedereen in staat is hem zo uit te trekken, te zijn wie we eigenlijk zijn ..

soms dacht ik dat niemand wist dat onder huid zit er iets of iemand, onder huid ben “jij” ..

vreselijk bang zijn mensen, ik ben zo moe van modder, van vreselijke   platte    “huid-schoonigheid” ..

over huid oordelen, mensen houden van huid – dit is ook hun liefde, huiddiep en leeg …

hun huid is mooi en prachtig, attractief – hun huizen – maar gevuld met leegte huid-mensen zijn ..

een mens moet eigenlijk voelen als mens, en niet als lichaam – maar de mens zit in ..

ik snap niet, hoe te duiden, wanneer ’n huid zegt tegen ’n huid dat die ervan houdt, want

huid-mensen spelletjes   lijkt het te zijn..?

want liefde bedrijf je immers en alleen als je je uitkleedt, ontdoet, uittrekt, verwijdert, zo als ik en jij”

En ze lagen zachtjes en naakt, in elkaar doordringend,

twee hemelen, versmolten, niet meer twee maar één

en in die nacht ontstonden in onlichamelijk denken in hun beiden woorden, geboren aaneen …

het is tenslotte vulgair om met de huid te vrijen, want een soort van nep is, faken of een spel …

tastend in verwarring, mensen gaan bedekken met de huideleugen hun verborgen Zijn,

Alexandra Grigorieva

(vertaling uit het Russisch)


Mind Control bij Jeugdzorg en het onderwijssysteem…

(door Brenda Lo-Ning-Hing) Lieve mensen, graag zou ik mijn verhaal met jullie willen delen. Het gaat over mind control en Jeugdzorg in relatie tot mijn ervaringen met hen en mijn kinderen en kleinkind. Daarbij ook over mijn ex-man, die als mind controller werd ontmaskerd. En daarbij ook mijn nieuwe website, speciaal voor jongeren, onder de aandacht te brengen. Het is denk ik heel erg belangrijk dat dit naar buiten gebracht wordt. Nog té weinig mensen beseffen dat dit gruwelijke verhaal speelt bij de Jeugdzorg!

Brenda Lo-Ning-Hing

Mijn naam is Brenda en ben moeder van twee kinderen; een zoon van 15 en een dochter van 17. En daarbij ook nog oma van een kleindochter van 10 maanden. Na vele zelfonderzoeken, en vanuit een diep weten en voelen, weet ik wie ik daadwerkelijk ben als wezen. Mijn kracht is contact te maken met vele informatievelden, trillingen geometrische hologrammen binnen en buiten deze aarde, dit aardeveld. Het zal je niet verbazen als ik zeg dat wij op dit moment leven in de Matrix.

Door de ervaringen die ik heb meegemaakt met mindcontrol-technologie, die op mij werd toegepast en op andere mensen, die bestuurd werden; mensen die in mijn leven voorkwamen, is het voor mij mogelijk geworden, de scripts en programma’s die zich nu afspelen in mezelf en anderen, te ontwaren en dat ik informatievelden kan lezen en invoelen. Door continu alertheid, waarneming en de bekrachtigingen elke dag te doen, is er een totaal ander leven voor mij neer gelegd hier op aarde. Ik wil je daar graag deelgenoot van maken!

Geboren als persoonlijkheid Brenda, in dit lichaam, kwam ik terecht in een gezin, dat bestond uit een broer, zus, vader en moeder. Mijn agressieve, dominante vader traumatiseerde ons gezin; hij was als vader een mind controller en is dat nu nog steeds. Vanuit mijn persoonlijkheid was ik erg bang voor hem en ook mijn moeder had hij in zijn macht. Zij mocht niks van hem, zónder zijn toestemming, maar mijn vader beïnvloedde ook het gedrag van mijn zus. Mijn broer was stil en kon zich moeilijk uitten. Mijn zus vertoonde echter hetzelfde dominante gedrag als mijn vader. Hij gebruikte toen ook technologieën.

Mijn buitenzintuiglijke ervaringen als kind.
Als kind wist en voelde ik diep van binnen, dat er veel niet klopte hier op de aarde. Diepliggende vragen had ik, zoals ‘Waarvoor ben ik hier?’ en ‘Waarvoor begrijpt mijn familie mij niet?’. Ik zag dingen met mijn ogen die anderen niet zagen, zoals frequenties, hologrammen, trillingen en velden. Ook het contact met de natuurwezens was er en deze contacten waren er, zo wist ik, omdat ik vanuit liefde leefde en vanuit mijn hart.

En omdat ik verbonden was met het metafysische informatieveld. Dit metafysische veld bevindt zich buiten de ruimte van het kwantumveld. ‘Metafysisch’ wil zeggen, dat het zaken zijn, die bestaan, buiten de gewone 5 zintuigen, ruiken, proeven, zien, horen en voelen. Je kunt dit ook buitenzintuiglijke waarneming noemen. Niet verklaarbare ruimte, een veld van waaruit je hele bijzondere inzichten kunt krijgen. Wanneer ik als persoonlijkheid negatieve gedachten heb vanuit mijn hologram en brein, kunnen veel dingen ook echt gebeuren.

Daaronder is ook een mindcontrol programma ‘angst’ of ‘woede’, waardoor bepaalde gedachten werkelijkheid worden. Het omgekeerde kan ook, als wezen met scheppingskracht in het eigen hologram. Dat heb ik ook meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld bij een terugreis uit Turkije, na een vakantie. Op weg naar huis moesten we tanken. Ik wilde wel tanken bij een tankstation maar ik kon het niet betalen. Door vertrouwen en overgave te hebben, dat er oplossing zou komen, ben ik tóch naar dat tankstation gereden. Toen was er plotseling die man bij de kassa, die ineens zei: “Mevrouw ik betaal uw benzine wel.” Hij hoefde het geld ook niet terug te hebben, want hij had er -zo zei hij- vertrouwen in, dat hij het op een of andere manier wel terug zou krijgen. En dát is ook kwantumfysica..

* * *

Mijn eigen mind-control-ervaringen en
de verborgen dagelijkse werkelijkheid!!

Mind Control bij Jeugdzorg en het onderwijssysteem…

Het leven op aarde is niet wat het lijkt. Het kind heeft vanaf de geboorte te maken met de persoonlijkheid, een naam en nummer en.. een lichaam. Dit is niet wat het kind daadwerkelijk van binnen is. Bij de ontwikkeling van een embryo tot een holografisch lichaam wordt er mind control ingevoegd in de scripts, het programma waar het kindje aan gekoppeld wordt met het leven dat het kindje zal ervaren, staan al vastgelegd. Dan wordt een persoonlijkheid en karakter gevormd met vele rollenspellen. Hier op aarde heb je veel te maken met tegenwerking, in je leven als oorspronkelijke bronwezen in een menselijk lichaam. Wanneer je een bronbewustzijn hebt en speciale broncodes binnen in je draagt. De codes kunnen worden gekopieerd of gestolen door mind controllers.

Allereerst: wat is mind control en wat zijn inserties..?

Mind control houdt in, het beïnvloedden van het menselijke brein door gedachte besturing. Insertie is het toevoegen van trauma’s, overtuigingen vanuit de programma’s van de persoonlijkheid. Gevoelsinserties en keuze-manipulatie, ook op fysiek lichamelijk gebied. Bijvoorbeeld iemand die zomaar ergens pijn heeft en niet precies weet wat de oorzaak is.

Het beïnvloedden van het menselijke brein kan plaats vinden door frequenties, trillingen, muziek, verborgen codes, ontvoeringen. Dit kan door kunstmatige technologie. Door artificieel, computergestuurde en onzichtbare apparaten. Dit wordt volledig achter de schermen gehouden. Het gaat hier om mind controllers die technologisch geavanceerd zijn om dit te doen.

Deze ontvoeringen kunnen bestaan uit seksueel misbruik, fysieke mishandeling en geestelijke mishandeling. Dit kan elk moment van de dag gebeuren ook tijdens het slapen. Je weet daar dus niks meer vanaf, omdat dat deel van je geheugen wordt gewist. Deze Mind Control-technieken zijn constant in ontwikkeling.

Ervaringen in het gezin als kind en als zusje.
Ik ben geboren als persoonlijkheid, Brenda met dit lichaam. Het gezin bestond, zoals hierboven in de inleiding ook beschreven staat, uit een broer, zus, vader en moeder. De agressieve, dominante vader traumatiseerde ons gezin traumatiseerde en was een mind controller en is dat nu nog steeds.

Mijn broer was stil en kon zich moeilijk uitten. Als persoonlijkheid was ik erg bang voor hem en mijn moeder had hij ook in de macht. Ze mocht niks zonder zijn toestemming. Mijn vader beïnvloedde het gedrag van mijn zus, die hetzelfde dominante gedrag vertoonde als mijn vader. Hij gebruikte toen ook al de technologieën.

Het zien van frequenties, hologrammen, trillingen en velden; mijn buitenzintuiglijke ervaringen als kind. Als kind was ik al verbonden met de natuurwezens. Deze contacten had ik, zoals gezegd, omdat ik vanuit liefde leefde en vanuit mijn hart, én verbonden was met het metafysische informatieveld. Dit metafysische veld bevindt zich buiten de ruimte van het kwantumveld.

‘Metafysisch’ betekent een veld, buiten de gewone 5 zintuigen ruiken, proeven, zien etc. Je kunt het ook buitenzintuiglijke waarneming noemen. Niet verklaarbare ruimte. En vanuit die veld kun je hele bijzondere inzichten krijgen.

School ervaringen.
Het onderwijssysteem is een mind control-instituut op deze Aarde. Gebaseerd op het cognitieve lesgeven, vanuit het brein denken en boeken lezen. Het leren gebeurt dan dus vanuit de linkerhersenhelft, het artificiële kant van het brein. Het in het hoofd stampen van theorie. De rechter hersenhelft is het creatieve deel, vanuit gevoel het hart, intuïtie en creatieve oplossingen hebben. Helaas gaat het hier op aarde nog steeds alleen om de linkerhersenhelft.

Het maken van toetsen en het doen van testen. Een diploma met status. Waardoor je afhankelijk bent gemaakt van geld en een status. Ooit zal een statusgericht diploma geen waarde meer hebben. School vond ik maar niks. Ik was niet goed, in het onthouden van theorie uit boeken in mijn brein. Ik mocht zelf niet kiezen wat ik wilde leren. Moest doen wat leraren zeiden daar werd ik erg verdrietig van.

Ik vond creatieve dingen veel leuker en was er ook beter in. Zoals tekenen, handvaardigheid, knutselen, muziek en toneel. Op school had ik last van andere kinderen die mij gingen pesten. Zij werden ook toen bestuurd door technologie van mind controllers op school. Dit waren de leraren de directeur. Ook anderen die verbonden waren met school. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd, maar velen niet gehaald. Heb de diploma helpende gehaald.

Verder lezen op Want To Know: https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/mind-control-bij-jeugdzorg-en-het-onderwijssysteem/?fbclid=IwAR1J-t6M-3P0_PCblzn8MgGfhFf7OscUwWrgudtWNpd2ruyTnU0_E7g3G0A


Ogen dicht, ogen open

(door Arlette Krol) Dit ben ik aan het oefenen:

Omdat ik me ervan bewust ben dat ik de wereld om mij heen niet kan begrijpen als ik niet weet wat ik er zelf bij voel. Dat er geen logica is als ik niet weet welk effect elke waarneming, observatie en interactie op mijn gevoel heeft.

Ik sluit mijn ogen en richt mijn aandacht op mijn gevoel op mijn hartstreek. Ik kom daar echt even aan. Ik voel hoe mijn aandacht bij mijzelf is. Met mijn bewustzijn helemaal bij mij. Dit kan al in een paar seconden al je het doet met serieuze aandacht.

Doe dan je ogen open, maar blijf met je aandacht in je borstkas. En terwijl je je nog steeds bewust bent van jezelf, kijk je naar de wereld om je heen.

Meestal ben ik er zo weer uit en ligt mijn focus weer buiten mijzelf. Ik herhaal dit heel vaak op een dag. Ik wil het mijzelf echt graag eigen maken.

Nu oefen ik dus om in de wereld aanwezig te zijn en te voelen, door bewust via mijzelf mijn omgeving te ervaren.

Daardoor voel ik wat alles met mij doet en krijg ik een heel ander begrip van de wereld. Ik heb weinig behoefte om te verklaren of te oordelen. Ik voel me meer onderdeel van mijn omgeving, want er is meer uitwisseling. Maar ik begrijp ook meer van mijzelf.


Museumplein 28 Maart

(door Arlette Krol) Ik was aanwezig. Op het laatste moment besloten om met iemand mee te gaan. Puur en alleen om aanwezig te zijn.

Ik ben fysiek achter de koffiedrinkers met demonstrerend gedrag gaan staan. Ik heb hun gevoeld.

Ik ben achter de agenten en ME-ers gaan staan. Ik heb hun gevoeld.

Van een afstand heb ik waargenomen. Ik kon voelen dat aan beide kanten hetzelfde bewustzijn actief was. Het zette mensen aan om te doen wat ze deden, maar het kwam voort uit dezelfde aansturing. Het leek daardoor wel een filmset. Het museumplein ingericht voor actie met een vooruit gepland protocol. Iedereen wist waar hij aan toe was, door de planning of al door eerdere ervaring.

Iedereen handelde vanuit de opgelegde maatregelen.

De koffiedrinkers omdat ze het er niet mee eens zijn en ze voelen dat hun leven in gedrang is. De agenten en ME-ers omdat ze opgeleid zijn instructies op te volgen, hun baan niet willen verliezen. Zo worden zij verplicht de maatregelen te handhaven. Iedereen op het plein heeft monden te voeden en handelt vanuit eigen situaties zo goed als hij kan.

De ME-ers werden ingezet, het spel kwam op gang. En ik moest huilen voor al die mensen die in de val waren gelokt om dit spel te spelen. Met afdwalend gevoel en gedrag door verborgen en zichtbare angsten en hun goede bedoelingen. Ik kon het schaakmat-gevoel voelen op het hele veld. Zo nam ik ook de geprogrameerdheid waar. Handelen op basis van angst, pijn en impuls.

Ik heb diep gevoeld wie ik werkelijk ben. Mijn diepe wezen die al die mensen vanuit liefde kon waarnemen. Ik heb contact gemaakt met het collectieve veld van het hele plein. Ik heb de levenskracht laten vloeien.

Ik wist dat als iedereen zou stilstaan. Acuut de rol van demonstrant, ME of toeschouwer zou laten vallen en zou voelen wie hij werkelijk is. Met eigen bewustzijn zijn innerlijk wezen zou waarnemen, dan heeft geen enkel machtsbewustzijn een poot om op te staan.

We zijn dan niet ontvankelijk voor angst en een onveilig gevoel. We willen verre van orders opvolgen, alleen maar werkelijk onszelf zijn. En ik weet dat we ons in het nauw gedreven voelen. Maar net dat gevoel houdt alles in stand.

Ik heb dit waargenomen en daarmee in de realiteit gemanifesteerd. We hoeven het alleen nog maar te voelen in onszelf en ernaar te handelen.

www.joyfulhappening.com


Laten we … Alles naar een neutraal midden brengen.

(door Yinthe Joy) Neutraal en VRIJ van geprogrammeerde overtuigingen en opgestapelde concepten die ons denkveld besmet hebben.

Laten we …

NIET reageren, maar ZIJN!

STIL Zijn en observeren

Verwacht geen vrijheid buiten je Zelf alvorens jezelf VRIJ te maken.

De uiterlijke lockdown van eeuwen hiervoor komt te vervallen als jij van binnen alles van het SLOT afhaalt en jezelf VRIJ maakt van alles wat jou tegenhoudt te leven als wie je werkelijk bent.

We worden overstroomt door vele diverse uiteenlopende informatie stromen.

Laat je niet afleiden door media en social media bullshit.

Laat je niet afleiden van de werkelijke reden waarom JIJ hier op aarde bent!

Neem niet zomaar alles aan wat je leest en onder ogen krijgt, ook niet de zo gezegde spirituele theorieën die net zo’n afleiding kunnen zijn als veel ander nieuws wat gebracht word.

Eigenlijk kun je niets écht vertrouwen dan hetgeen wat je ten diepste voelt in jezelf.

Weinig mensen doorvoelen wat ze zeggen of hebben ervaren wat ze zeggen en zo blijft de informatie halfslachtig en vaak onwaarachtig.

Blijf dichtbij jezelf ten aller momenten in het NU.

Geef AANDACHT aan je innerlijke tuin.

Geef daar de bloemen en planten water.

Ben Aanwezig in je lichaam.

Voel in plaats van je te laten leiden door overtuigingen en van buiten geleide gedachtes.

Laat emoties Zijn en ben erbij met volle aandacht zonder verhaal.

Laat de energie stromen in je lijf

Ben aanwezig

Ga de natuur in en verwonder je over de symfonie van vogelgezang die zo helder te horen is en je de weerklank geeft van je innerlijke klank.

Verwonder je over de schoonheid die de natuur ons NU laat zien.

Laat weten dat JIJ er bent.

JIJ als God Mens.

Laat de natuur je ondersteunen en BEN er voor de natuur.

Ga zitten tegen een boom, sluit je ogen, keer naar binnen.

Jou aanwezigheid is van groot belang!

Ben aanwezig in de neutrale NUL zone waar alles vervloeit met de stilte in jezelf.

Observeer vanuit daar en wéét dat je dan Kracht trillingen in het veld uitzend die zijn weerga niet kent.

Geef jezelf de ruimte om te Zijn in het niets in stilte.

Wees ontspannen aanwezig in je lichaam.

Stop met continue buiten jezelf te zoeken naar de waarheid.

Vind deze in jezelf en BEN de waarheid.

Hier en NU!


Wiebelend bewustzijn

(door Thérèse Jeunhomme) De hele maand december 2020, en het begin van 2021, lukte het mij niet om in en bij mezelf te komen en te blijven. Gewoonlijk sluit ik mijn ogen, ga naar binnen en floep, ik ben in en bij mezelf en het stroomt door mij heen. Mijn kruin is open en het gouden licht stroomt bij bij naar binnen. In december dus niet. Het voelde voor mij aan alsof er een onzichtbaar ‘doosje’ over mij heen was geplaatst waar ik niet doorheen kon komen. In januari ebde dit gevoel weer weg, en kon ik weer als vanouds en vertrouwd in en bij mezelf komen. Eerder, in januari 2020, ‘zag’ ik hoe er donkere draadjes verbinding maakten met de hoofden van mensen, waardoor ze gedachten ontvingen die niet van hun waren. En daar ook naar handelden.

Individueel en collectief bewustzijn zijn met elkaar verbonden. Zoals individuele lichtkracht trilt in de frequenties van het collectieve bewustzijn, zo trilt het collectieve bewustzijn ook door in de individuele frequenties. Dit inzien, doorzien en waarnemen maakt veel duidelijk over wat er gaande is. Ik noemde mijn ervaring in december 2020 alsof er een onzichtbaar doosje over mij heen was geplaatst. Lang heb ik dit niet anders onder woorden kunnen brengen, tot ik vandaag een artikel las van André Visch. Hij beschrijft de energetische uitwerking van vaccinaties als volgt: ‘Wat mij bij deze gevaccineerden opviel, was dat hun kruinchakra dichtgeknepen werd. (Je kruinchakra is de verbinding met je hogere zelf, je ziel of je essentie. Hoe spiritueler je bent, hoe duidelijker je deze verbinding zult ervaren.) En wat ik energetisch zag en voelde, kwam overeen met de klachten waarvoor bij mij werd aangeklopt, zoals “ik ben mezelf kwijt” en “ik voel me ontheemd”. Iemand die zeer bewust is, zei zelfs “ik ben de connectie met het licht kwijt.” Voor mij is dit zeer zorgwekkend. Mensen met een goede verbinding zijn namelijk over het algemeen liefdevoller naar anderen en hebben meer respect voor de vrije wil van anderen. Want stel je eens voor dat 80% van de mensheid deze verbinding kwijtraakt. Welke druk ontstaat er dan op de mensen die deze verbinding nog wel hebben, omdat ze ervoor gekozen hebben om zich niet te laten enten?’ Lees zijn volledige artikel op de website van Want to know.

Nu kan ik uit eigen ervaring de conclusie trekken dat de hele programmering met betrekking tot angst en vaccineren diep doordringt in het collectieve bewustzijn van mensen. Als individu ben ik ook verbonden met dit collectieve bewustzijn, waardoor ik me in december ‘afgesloten’ voelde. Dit collectieve afgesloten bewustzijn kan ik ook waarnemen in het gedrag van mensen. Mensen die zich ineens tegen mij keren, mij voor complotdenker uitmaken, en vele vriendschappen zijn voor mij afgesloten. Ik neem hun gedrag waar, de boosheid in (de zwarte pupillen van) hun ogen, de (voor)oordelen die ze uiten, de afgescheidenheid die hierdoor wordt gecreëerd. De hele programmering draait om het bestendigen van deze afgescheidenheid binnen het collectieve bewustzijn. Wij en zij, dualiteit op zijn hoogtepunt, en kuddegedrag van het collectief oogsten.

Ik weet en begrijp hoe moeilijk het kan zijn om in deze tijd van leven keuzes te maken die niet voldoen aan de opgelegde wetten van de kudde en de vermeende afgescheidenheid die hieruit volgt. Wiebelt jouw bewustzijn hierover ook? Dan is dat alleen maar iets goeds, want jij kunt zelf aan (innerlijk) onderzoek gaan doen en de huidige tijd van leven is de grootste en meest directe uitdaging om nu eindelijk eens die stap(pen) te gaan zetten. Niets moet, laat ik daarover duidelijk zijn. Ik heb geen belang en geen oordeel over (keuzes van) anderen. Ieder mens op aarde gaat met deze ontwikkeling in bewustzijn en verruiming van perspectieven van aardse en universele realiteiten te maken krijgen. Jij bent een soeverein mens en jij hebt het recht om jouw zelfstandige denken en voelen te verruimen met nu nog wellicht nieuwe, maar voor iedereen bestaande (nog onbekende) vormen. Nu, of de komende 10.000 jaar. Wil jij een open en respectvol (wandel)gesprek hierover, voel je dan vrij om contact met mij op te nemen via vloeibare.liefde@gmail.com. Ik loop liefdevol een stukje met je mee, zonder eigen belang en zonder (voor)oordeel


Een leven zonder Smartphone

(door Yinthe Joy) Zo nu en dan komt er een gesprek op gang met mensen die een smartphone hebben en die aan mij aangeven in het gesprek dat ze niet meer zouden weten hoe zonder een smartphone te leven.

Het is een deel geworden van iemands identiteit en er word dus gevoeld dat leven zonder niet meer mogelijk is.

Het hele programma rondom te smartphone doet ook laten lijken dat je niet meer zonder kan….

Want hoe vraagt de mens zich moet je contact onderhouden met instanties … zoals belastingdienst, de bank en dergelijke …

Echter,

Het kan wel!

Zelf heb ik nog nooit een smartphone gehad en een leven zonder gaat meer dan prima!

Het zijn slechts gedachtes dat zonder leven niet mogelijk is.

Maar gelukkig …

WIJ zijn niet onze gedachtes, dus een andere keuze is mogelijk!

Toen de smartphone geïntroduceerd werd jaren geleden kwam er niets in mij in beweging om er ook een aan te schaffen.

Tot op heden word deze beweging niet door mij gevoeld.

Waarom ik dit niet kon voelen terwijl het grootste deel van de mensheid ineens zo’n telefoon had, dat kon ik voor een lange tijd niet verwoorden.

Door onderzoek te doen naar de smartphone en smart apparatuur én de verborgen agenda achter de introductie van deze apparatuur (technologie) ben ik bij meerdere uiteengezette informaties uitgekomen die voor mij zo aansloten bij wat ik voel.

Voor veel mensen is het nog een taaie materie omdat zij zich zo verenigd hebben met hun telefoons, tablets, laptops én tv’s en zich niet voor kunnen stellen dat deze apparatuur een onderdeel uit maakt van de machten hier op aarde om de mensheid dieper onder controle te krijgen én om de mensheid continue AF TE LEIDEN en te misleiden.

Een smartphone is niet enkel een telefoon maar een zeer ontwikkelde computer die software en chips in zich draagt die in staat zijn om de mensheid te volgen in iedere handeling, iedere gedachte, in staat is om de gemoedstoestand van de mens te manipuleren en te beïnvloeden én zijn algehele Welzijn.

Zoals een parasiet zich vast zuigt in je energieveld zo gaat dit ook met deze apparatuur, een zeer ‘slimme’ manier om de mens onder controle te houden via een apparaat dat wellicht de grootste verslaving van de mens is geworden.

Vroeger spraken we over bezetenheid door geesten, vandaag de dag is de Mens bezeten door deze apparatuur.

OOK wanneer de telefoon UIT staat doen de chips die aanwezig zijn in de telefoon of andere smart apparatuur hun werk.

De slimme telefoons zijn niet alleen verbonden met de ‘eigenaar’ maar vormen ook onderling een groot energetisch veld wat continue een web van MIND CONTROL vormt waar de mens slecht tot niet meer in staat is om geconcentreerd & gecentreerd voor zichzelf te denken en te handelen en vanuit zichzelf te spreken.

Hoe hou je de massa onder controle en laat je ze denken wat ‘jij’ wil dat ze denken, dat was de vraag en zo ontstond smart technologie.

Naast hetgeen wat ik bovenstaand deel zend de smartphone en andere apparatuur continue golven en pulsen van elektro magnetische stralingsvelden die een nadelig effect hebben hebben op ons algehele welzijn.

Fysiek gezien heeft vooral het zenuwstelsel het zwaar te verduren.

Zoals ik waargenomen heb…

Dragen veel mensen hun telefoons op hun lichaam in broekzak, borstzak of jaszak of in hun handtasje.

En leggen ze hun telefoon ‘s nachts op hun nachtkastje als wekker en maken ze er zelfs ‘s nachts in slapeloze momenten gebruik van, vaak onwetend van de enorme nadelige effecten.

Ga op onderzoek uit lieve mensen…

Waarom is er een enorme toename van isolatie, kanker, auto immuunziektes, oorsuizen, depressie en zelfdoding.

Vanwaar de grote verwarring in het brein, de vermoeidheid, de snelle veroudering, de verstoringen en diepe pijnen in het lichaam.

En hoe komt het dat ondanks een verruiming in het bewustzijn van de Mens de Mens nog steeds zo volgzaam is?

Niet te spreken hoe de komst van de smartphone en de verslaving die daarmee gepaard gaat de wezenlijke verbinding met elkaar heeft verstoord omdat we elkaar vaak via schermen contacteren en niet meer fysiek ontmoeten.

Hier is zeker NIET alleen het C virus en de maatregelen de rede van!!!

Mensen kom tot inzicht wat we zonder enig onderzoek in handen genomen hebben.

Doe naar aanleiding van wat ik deel je eigen onderzoek en kom erachter waarom deze technologie de afgelopen jaren zo snel geïntroduceerd is.

De smart apparatuur is een onderdeel van het programma om de mensheid hun vrijheid nog verder te ontnemen door hen te ontbinden van hun innerlijke Bron en hen verder aan te sluiten op het kunstmatig web (onderzoek robotisering van de mens)

TIP: stap over van smartphone naar een normaal mobieltje!

Liefst van voor 2012 omdat deze de chips niet bevatten die interacteren met het bewustzijn.

Je kunt dan nog steeds smsen en bellen! (smsen kan tegenwoordig ook gratis! )

Bij het gebruik van een laptop kun je een laptop aan schaffen van voor 2015 en deze aan sluiten op een vaste internetkabel zodat je niet de gehele dag in een WIFI web leeft.

Ja het is even omschakelen als je dit niet gewend bent!

Maar gun jezelf de ervaring en ga maar eens ervaren en voelen wat het met je algehele Zijn doet.

Mijn partner is sinds 5 maanden naar jaren een smartphone gehad te hebben overgestapt op een oude nokia 6610.

Door allerlei denk programma’s dacht hij ook lang niet zonder te kunnen.

En NU vandaag de dag is hij zo ontzettend blij dat hij deze beweging gemaakt heeft.

Hij ervaart veel meer rust en niet meer de drive (verslaving) om vele malen zijn mail, sms, app en dergelijke te ‘moeten’ checken.

Hij voelt zijn lichaam veel dieper en daardoor de verbinding met zich Zelf.

De verbinding met de natuur die hij al sterk ervaarde is verdiept, kortom zijn algehele Welzijn is bekrachtigd.

Wil je een overstap maken? Kijk dan op Telecomweb.eu |Telefoons,Carkits,Accessoires

Be The Change You Wish To See!

Dit bericht delen mag en is fijn!


ZET JE LICHT AAN

(door Jacqueline Ringoet) Enkele dagen geleden genoot ik buiten in het vroege ochtendzonnetje van mijn bakkie koffie. Hoewel op het water in het vogelbakje nog een dun laagje ijs zichtbaar was voelde de zon al weldadig aan. Samen met de aanblik van de ontluikende natuur en het gezang van vroege vogels riep ze in mij de herinnering op aan wat ‘schepping’ ten diepste betekent. Vanuit ons ware, goddelijke scheppingsvermogen is voor mij namelijk ieder moment nieuw, fris en vol leven. ‘Like the first morning’, zoals ik al vaker schreef.

Elk NU moment zijn wij de schrijvers van ons eigen verhaal in ons eigen universum, voortkomend vanuit onze gedachten (of de gedachten die door ons heen worden gezet en niet voortkomen vanuit ons eigen diepste gevoel!). De bekende uitspraak dat iedere verandering in onszelf begint is maar al te waar. De mens wordt niet voor niets non stop weggeleid van zichzelf op vele, vaak uiterst subtiele, manieren. Voortdurend worden we verleid met onze aandacht aanwezig te zijn in de buitenwereld, die ons lokt en verblindt met haar valse licht, opdat we onze ware scheppende kracht niet volledig inzetten.

We weten allemaal hoe vanuit allerlei (spirituele, religieuze, wakkere) bronnen benadrukt wordt dat de ware godsvonk in ieder mens aanwezig is en als de zon onvoorwaardelijk van binnen naar buiten zou dienen te stralen. De ware, échte zon schijnt haar warme stralen op een weldadige manier, koestert en doet dat wat verhard of bevroren is smelten. Ze is liefdevol, zacht en helder aanwezig om alles tot leven te brengen en (weer) te laten stromen. Het is het licht der wereld van waaruit wij mensen scheppen en waarmee we dat wat nog in het verborgene ligt belichten.

Wanneer ieder moment waarlijk nieuw is als op de eerste ochtend zal de zon schijnen zoals ik hierboven omschrijf. Ik kan me niet voorstellen dat de ware zon in oorsprong verblindt of verzengt noch dat zij meedogenloos of harder straalt voor de één ten koste van een ander. In haar onvoorwaardelijke aanwezigheid kan niet anders dan volledige gelijkwaardigheid besloten liggen.

Wat in de ons omringende wereld echter zeer zichtbaar wordt is voor mij het gegeven dat we ons collectief (hebben) laten leiden door degenen die (vaak letterlijk!) in de schijnwerpers staan of zichzelf in de spotlights zetten. Het is duidelijk dat hen weinig tot niets gelegen is aan gelijkwaardigheid, maar dat alles er om draait ons een rad voor ogen te draaien en te verblinden, opdat we ons eigen licht niet zien.

In veel gevallen gebeurt dit zeer doelbewust vanuit een verborgen agenda, maar ik zie ook hoe velen zelf verblind zijn en niet beseffen dat er een (kunst)licht op hen schijnt terwijl ze maar blijven benadrukken hoe ‘verlicht’ zij zijn en anderen derhalve naar hen dienen (op) te kijken.

Wanneer er echter een onecht/kunstmatig licht gaat schijnen betekent dit dat de eigen ware zon -die als vanzelf en van nature van binnen naar buiten schijnt- overschaduwd is of toch ten dele. Vaak is er sprake van een blinde vlek, waardoor het licht dat ieder mens van oorsprong IS niet op een vanzelfsprekende manier gestalte kan krijgen en er een soort urgentie voelbaar wordt om te móeten schijnen op een bijna krampachtige manier.

Dominantie, bóven anderen gaan staan en een vernietigend soort arrogantie, die allesbehalve weldadig voelen, voeren nogal eens de boventoon.

Wat me regelmatig opvalt is dat mensen die hun natuurlijke leiderschap niet als vanzelfsprekend en volledig belichamen zichzelf gemakkelijk overschreeuwen of een vorm van hoogmoed aan de dag leggen die ten koste van anderen gaat. De nood aan ‘volgelingen’ en een voetstuk is voelbaar, waarbij soms manipulatie gebruikt wordt om anderen ondergeschikt te maken.

Het (kunst)licht dat van dergelijke mensen uitgaat voelt vaak koud, omdat het warme licht dat van nature van ieder zou dienen uitgaan versluierd is. Het is dezelfde grauwsluier die door deze hele realiteit voel- en zichtbaar is als een artificieel soort spinrag.

Helaas zijn niet alleen zij die ons (willen) leiden vaak verblind, maar is het ook de mensheid zelf die massaal geneigd is in hún schaduw te blijven staan, waardoor zij haar eigen licht niet ten volle kan zien. Kunstlicht kan echter alleen blijven schijnen als het energie krijgt van degenen die haar aandacht geven en verheerlijken, zoals ook de gloeilamp slechts licht kan geven als ze is aangesloten op elektrische stroom.

Wanneer we die verblindende schijnwerper echter gaan gebruiken om licht te laten schijnen op onze eigen blinde vlekken daar vanbinnen kan er veel zichtbaar worden en openen we dat wat nog dicht was in onszelf. Waar doet de spotlight van een ander pijn in jóu, kun je dat zien en daar jouw eigen liefdevolle licht van binnenuit op laten schijnen? Als we onze blinde vlekken vullen met ons eigen Christoslicht gaat de zon steeds meer aan in óns en kunnen we dat licht -waarmee we in de bron verbonden zijn- van binnenuit gestalte geven.

Het valse (kunst)licht komt nooit voort vanuit de waarheid of de hoogste intelligentie, die leven -‘LIVE’- schept, maar getuigt van een meedogenloze, satanische nepgod die ‘EVIL’ laat ontstaan zolang wij ons ware licht niet aanzetten.

Dit ware licht schuilt in de eenvoud van ons PURE zijn. Het is als het warme zonlicht, waarin je ontspannen jezelf kunt zijn en jezelf kunt inbrengen zonder dat je bang hoeft te zijn voor een oordeel, een harde mening of het gevoel niet goed genoeg te zijn.

Zolang we naar buiten blijven kijken, waar vrijwel doorlopend een vals licht schijnt, kunnen we nimmer iedere cel en elke vezel van onszelf vullen met het zachte licht vanuit onze eigen bron. Wij zíjn het ware licht van de eeuwigheid en het is hoog tijd dat we onszelf weer gaan zien om voorbij de blinde, donkere vlekken en door alle sluierbewolking heen een stralende werkelijkheid te scheppen!


De Oorspronkelijke Mens van ooit

(door Yinthe Joy) Diep gaan de gevoelens die gepaard gaan met het schrijven van deze woorden.

Gevoelens die mij eigen Zijn en die mij laten voelen wat de Oorsprong van de Mens Is.

Net … voordat ik thuis kwam en deze woorden zich lieten vormen liep ik met mijn maatjes (onze hondjes) door het prachtige bos waar ik getuige was van een symfonie aan prachtige klanken gemaakt door de diverse vogels die ons zo graag hun klanken toe zingen.

Ik kan daar zo intens van genieten, zowel van de vogels als van de omarming van de natuur die mij laat voelen, hier ben je Thuis.

In de natuur ontspant mijn lichaam diep en dit heb ik nodig in deze tegenwoordig digitaal georiënteerde ‘samenleving’ …

Waar de ware betekenis van SAMENLEVING verdrongen is geraakt naar de achterzijde en deze betekenis door ons bewustzijn heen weer naar de voorzijde gebracht mag worden.

Ik ben mij er terdege van bewust dat Samen Leven met elkaar voort komt vanuit samen kunnen leven met je Zelf als wie je werkelijk bent.

Lichaamsbewustzijn is voor mij de poort die toegang verschaft tot de verbinding met mij Zelf.

Mijn wezenlijke Zelf wel te verstaan en via de verbinding met mij Zelf ben ik diep voelbaar verbonden met de aarde én de wereld(en) waar ik vandaan kom.

De ontdekking hoe wezenlijk belangrijk lichaamsbewustzijn is (wat betekent dat je aanwezig bent in je lichaam) heeft het voor mij mogelijk gemaakt om hier echt te Zijn op aarde met mijn voeten op de grond én er ook diepgaand van te kunnen genieten.

Hoewel het nog steeds niet altijd makkelijk is voor mij om hier te zijn in deze kunstmatige wereld waar het DENKEN vaak voorrang krijgt en waar de mens steeds meer digitaal georiënteerd is, iets wat ik zelf niet ben.

Vanmorgen kwam dan ook voelbaar naar voren middels pijnen in mijn lichaam in een stroom van tranen hoe leven in een denkwereld voor mij soms voelt alsof ik een vis op het droge ben terwijl ik afkomstig ben uit diepe wateren.

Wat een geschenk dat mijn Lief en onze hondjes mij zo zacht ondersteunen tijdens het voelen van diepe emoties en dat in deze ruimte van samen en alleen Zijn mijn Oorsprong steeds meer op de voorgrond kan komen.

Een steeds dieper lichaamsbewustzijn komt krachtig tot leven in het doorvoelen van alles wat gevoeld wil worden.

Door bewust te Zijn van mijn lichaam en er écht in Aanwezig te Zijn verschaf ik mijzelf toegang tot de databank waar alle informatie levend aanwezig is over wie WIJ als MENS van Oorsprong Zijn.

Met mijn Bewustzijn in die databank Aanwezig laat ik de informaties doorstromen bij iedere ademteug en zet ik deze door in bewuste handelingen.

Informaties van herinnering die ons vertellen dat wij zoveel potentie van Levens Kracht in Ons dragen die ook geleefd wil worden.

De LEVENS bibliotheek waar wij deel van Zijn is een levende ademende informatie bibliotheek waar door hier mee verbonden te zijn we weer kunnen voelen hoe wij kunnen leven vanuit de Oorspronkelijke goddelijke wetten.

De Oorspronkelijke Mens van Ooit … Is hier NU …

Met vele zijn we hier NU op aarde om weer voor te leven wat het betekent om een Natuurlijk Mens te Zijn.

Wees bereid Mens van Oorsprong om jezelf te ontvlechten uit de matrix.

Je schoon te wassen van de besmette wijze van denken om weer tot een helder oorspronkelijk voelen te komen, vanuit waar je zult handelen.

Wees bereid om oude geleide denkbeelden los te laten en te denken vanuit je unieke kosmische Zelf.

Wees bereid jezelf dieper uit te zuiveren en kunstmatige geprogrammeerde wijze van handelen, spreken en leven los te laten daar deze manier van leven niet eigen is aan ons Zijn.

Wees bereid om naar binnen te keren en om de schatten die je in draagt mee naar buiten te nemen en deze te tonen aan je mede Mens.

Zodat we Samen de Oorsprong weer kunnen herinneren en tot leven kunnen wekken… In ons leven van alle dag…

De Oorspronkelijke aarde komt tot Leven

Als ook WIJ weer werkelijk tot LEVEN komen.