Schilderij door Therese

Tijdlijnen

(door Thérèse Jeunhomme) Mensen die hebben geleerd om op een hogere frequentie te vibreren en hun frequentie meestal op dat niveau te houden, ondanks de onrust om hen heen, zullen deze nieuwe boost van energie die vanuit het galactische centrum binnenkomt anders ervaren dan iemand die zich helemaal niet heeft voorbereid . Dus sommige mensen zullen in deze periode volledig of gedeeltelijk open staan voor verborgen gehouden informatie, terwijl anderen overweldigd zullen worden door de kracht van deze energieën. Als een persoon veel angst, haat, woede, wrok en oordeel in zijn of haar persoonlijkheid heeft, zullen deze eigenschappen toenemen.

Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat we honderden, misschien duizenden, misschien tienduizenden levens leven in een zich uitbreidend multiversum (in mijn geval beslaat dit inmiddels 21 miljard jaar) be-leven. Dit betekent dat we hier op aarde meerdere levens tegelijk leven.

Het belangrijkste om te weten voor nu (er komt zoveel meer bij kijken) is dat we tijd als horizontaal ervaren. Mensen in het algemeen zijn zich niet eens bewust van het feit dat er ook verticale tijd is.
Er is een geheel nieuwe complexe wetenschap over tijdsconcepten, die zich uitbreidt op het algemene concept van hetzelfde. Dit verklaart hoe ruimte/tijd in zijn uitgebreide werkelijkheid eigenlijk drie ruimtelijke dimensies en drie dimensies van tijd, namelijk: lengte, breedte, hoogte, lokale/horizontale tijd, verticale tijd en vijf oneindigheden met 12.900.000 “interventiepunten” in horizontale tijd is.

Verticale tijd houdt in dat men een ervaringsmoment kan selecteren en tijd en ruimte kan gebruiken als het portaal waardoor ze hun selectie echt kunnen maken. Zodra de selectie is gemaakt, worden tijd en ruimte de continuïteitsfactor die verticale tijd verandert in horizontale tijd of conventionele tijd (fragmenten).
En het verschil tussen horizontale en verticale tijd is dat verticale tijd heeft te maken met de gelijktijdige ervaring van alle tijd, en horizontale tijd heeft te maken met de continuïteit van tijd in lineaire, moment-tot-moment ervaringen.
Dan moet er een nieuwe reeks technologieën worden gebouwd, gebaseerd op een nieuwe matrix van hoe de wereld werkt. Bijna alles wat we eerder voor waar hielden, moet opnieuw uitgevonden, opnieuw geformuleerd en geïntegreerd in deze nieuwe matrix.

‘Op een dag zullen de boodschappers komen
met verhalen over een nachtelijke zon
moedeloos, onverbiddelijk brandend
in de diepste schaduw van duizend schaduwen.
Ze zullen je vertellen over de
serene onverschilligheid van God.
Ze zullen je bij de hand trekken
door gekneusde steegjes
en bewijs de wanhoop van de mens
afgewezen van de schoonheid van een onaards rijk.
Het nieuws komt eraan
als eerbetoon aan de dood van orakels.
Woorden van doel sparen
de boodschappers zullen de aankondigen
koude woede van de grot van het realisme.
Op een dag zullen de boodschappers hun gedachten sturen
door boeken die geen hartslag hebben.
Je wordt beschuldigd van zwakte
die je verdrinkt in dienstbaarheid.
Een vreemde rivaliteit zal je overvallen
en je leven zal kruipen als een onhandig beest
die geen huis heeft.

En jij, mijn beste vrienden,
die waarheid zijn – die altijd al waren,
zal je toewijding vernieuwen
naar een krachtig beeld in een verre spiegel.
Je gaat naar deze verhalen luisteren
en verscheur je stille hart
met dierlijke klauwen die afgestompt zijn
door de stenen deuren van de tijd.
Waar het niet-bevestigde wordt bevestigd
je overblijfsel-ziel is opgeslagen.
Het zal je versterken
en wieg je in het licht
van je eigen visie,
die zal worden geslingerd als de bliksem
door de saaie gang van de schemering.

De boodschappers zullen huilen
bij het geluid van je afwijzing.
Ze zullen schreeuwen: “Wil je een?
nederige dienaar en eenzame heilige?”
Mutanten van het licht
worden altijd getest met twijfels
van een gezwollen isolement
en de belofte van het verraad van de waarheid.
Luister zonder te horen.
Rechter zonder pardon.
De grote parasiet van de leugen
zal zegevieren als je alleen je overtuigingen gelooft.

Op een dag, wanneer alles duidelijk voor je is –
wanneer de wind alle sluiers heeft opgelicht
en de gouden herberg is de locus van onze ziel
je wordt niet meer getest.
Je hebt het doel van het lot bereikt
en de moeizame replica van God
wordt overboord gegooid voor het pure en perfecte.’

Bron: https://vloeibareliefde.com/2021/07/29/tijdlijnen/


Oorspronkelijke Waarheid waarnemen

(door Johanny Bosma) Dit betreft je eigen oorspronkelijke waarheid en van niemand anders.

Kom met je aandacht in je hoofd en reis door al je hersendelen voor opzij achter en het middengedeelte.

Hierdoor komt alles tot rust en stilte.

Dan kom je in het centrum van je hoofd en geef je jezelf opdracht en toestemming volledig het Thema waarheid waar te nemen. Tezamen met en vanuit het Bron, Kwantumveld .

In het voorhoofd zijn alle ervaringen opgeslagen van voor de conceptie tot en met nu van al je ervaringen die te maken hebben met het wel of geen Waarheid mogen, kunnen, durven weten, zien, horen, spreken, leven… Thuis, ouders, gezinsleden, familie, op school, scholing, vriendenkring, relaties, religie, je neemt dus alle facetten van je leven waar. De bewuste en onbewuste ervaringen die er zijn op het Thema Waarheid.

In de pijnappelklier neem je een streng DNA voor je van de generaties…

In het achterhoofd reptielen-brein, schouders, nek, neem waar en daar vind je ook de toegevoegde programma’s, inserties, mindcontrol die belemmeringen kunnen zijn om waarheid te leven.

I command het thema Waarheid waar te nemen in de voorhoofdskwab. <Je neemt hier waar waardoor ervaringen worden geneutraliseerd en bewustzijn wordt ingebracht in een tijdloos tempo>

I command om het Thema Waarheid waar te nemen in de streng van het DNA vanuit de generaties van mijn vaderskant.  <Je neemt hierin waar, waardoor de ervaringen in de generaties aan je voorbij flitsen, je neemt vanuit een ander bewustzijn waar /neutraliseert dit >

I command het Thema Waarheid waar te nemen in de DNA streng uit de generaties van mijn moederskant. <Je voelt, ziet, weet alle ervaringen die wel of niet geuit, geleefd of onderdrukt werden in diverse tijdsbeelden en het wordt bezien vanuit jouw Wezen die dit met jou heeft meegeleefd maar niet is. Er vindt herziening plaats Nu >

I command het Thema Waarheid waar te nemen vanuit het centrum van je hoofd in het reptielenbrein, achterhoofd, nek, schouders… Vanuit  bronbewustzijn neem je hierin waar .

Dan reis je via de binnenkant van het centrum van je hoofd door naar de achterkant van je borstbeen.

Daar waar je je hartruimte voelt en je in verbinding bent met .. stilte.. bron

Heelheidsveld ..voel dit maar.

Als eeuwig deel van dit Heelheids veld geef je nu het Command …I command om mijn Oorspronkelijk bewustZijn, mijn weten, mijn vermogens van oorspronkelijke waarheid nu naar voren te laten komen.

Dan laat je dit stromen door het fysieke hart naar alle cellen van het lichaam … specifiek ook alle cellen van de hersenen, door deze te trakteren op dit cadeau van oorspronkelijke waarheid… Als alle cellen volledig gevuld zijn laat je deze informatie ook rondom je stromen in al je niet fysieke lichamen.

Open dan direct je ogen en zend dit uit in je hele hologram.

Johanny Bosma

www.aquarius-coach.nl

Aanrader aan ieder hier met eigen stem een opname van te maken dus je hoort je eigen stem, je eigen Command.

Door dit vaker te doen kom je ook in diepere waarheids lagen van jeZelf en ook blijft je waarheid helder, wakker. Wij leven in een wereld waarin hierin voortdurend geschakeld dient te worden door zelf leiding te nemen.


Leef in afstemming met je Zelf

(door Yinthe Joy) De verantwoordelijkheid mag genomen worden voor de relatie met het Wezenlijk Zelf.

Als Mens moge we ons ten diepste realiseren dat de relatie met je Kern Zelf de meest essentiële relatie is om te onderhouden.

De balans in relatie met andere mensen en levensvormen komt voort vanuit de balans die je ervaart in relatie met je Zelf.

Je kunt pas werkelijk betrokken Zijn bij een ander.
Als je ook werkelijk betrokken bent bij je Zelf.

Je zult een ander laten Zijn.
Als je van je Zelf volledig je Zelf mag Zijn.

Je zult ervaren dat het waarlijk liefhebben van AL het Leven voortkomt uit het liefhebben van je Zelf.

Als JIJ je Zelf ten diepste eert in wie je werkelijk en wezenlijk bent.
Schep je evenwicht en balans in je Zijns Kracht.

We zoeken buiten ons Zelf naar een ander, naar een groep, naar een informatie bron, naar een redder, naar verlossing.
De neiging om iets of iemand te volgen is zeer groot in de Mens.

Je hoeft niets of niemand te volgen
Volg je eigen stroom
Volg je Zelf

Verbind je met een ander
Vanuit de verbinding met je Zelf

Spreek je eigen taal
Klink je eigen klank
Leef je eigen wijsheid
Dans je eigen dans

Vertrouw ten diepste op je Zelf.

Een Mens dat leeft in afstemming met het Zelf
Voelt
Denkt
Spreekt
Handelt
Vanuit zich Zelf

Laat je niet verleiden om het gedrag van een ander te imiteren.
Of om de taal en informatie verkregen van een ander Mens of Mensen door te kopiëren.

Ben JIJ
Ben origineel
Ben Je Zelf

Blijf in alle momenten in afstemming met je eigen Wezens Kracht.
Kleur, Klank en Trilling.

Ook als dat betekent dat je los moet laten om je eigen weg te gaan.

Ontkracht jezelf niet om bij iemand te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij een groep te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij de massa te horen.

Het samen spel van schepping, van klanken en kleuren
Zal op zijn krachtigst en prachtigst Zijn én origineel
Als een ieder zijn eigen unieke inbreng doet in het samen spel
Vanuit zijn eigen autonome unieke authentieke Ik Ben Kracht

Autonoom
Krachtig
Scheppend
Je Zelf Zijn

Leef in afstemming met je Zelf

http://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/leef-in-afstemming-met-je-zelf/


De Stilte

Stilte
Alles
Niets
Leegte
Ruimte

Vanuit waar alles ontstaat

Stilte
Geneest
Herstelt
Verenigt
Zuivert
Neutraliseert
Bekrachtigt

De Scheppingen van diep verfijnde voelende Mensen Wezens komen er uit voort

De Stilte is als een bad van Bewustzijn
Dompel je er in onder
Kom tot je Zelf
Weet wie je bent
Leef die je bent

De perceptie van waarneming verruimt
In Stilte
Verstoringen neutraliseren
In stilte
De Mens keert terug tot Zijn Ware Natuur
In Stilte

Laat de cellen van je lichaam Zijn in Stilte
Waarbij ieder molecuul en ieder atoom
Herstelt en weder tot verbinding komt
Met de Oorsprong
Van het Zijn

Adem de Stilte
In je lichaam
Voel
Dat JIJ
De Stille Adem Kracht bent

In de chaos van de huidige tijd

Breng Rust
Breng Vrede
Breng Leven
Breng Balans
Breng Kracht
Breng Stilte

Keer inwaarts
Ben in Stilte
Keer uitwaarts
Ben de Stilte

door Yinthe Joy De Stilte – www.natuurlijkmenszijn.nl


Twee velden, mijn keus

(door Arlette Krol)  Ik leef in een wereld van dualiteit. In mijn wereld herken ik een veld van onderdrukking en systemen en een veld van vrijheid, gelijkwaardigheid en liefde.

Het veld van onderdrukking werkt het liefst met emoties als angst en woede. Maar herkent in elke emotie een manier om te framen en te splitsen, zodat heelheid uit het zicht blijft.

Het veld van gelijkwaardigheid en vrijheid werkt vanuit liefde en herkent in elke emoties een krachtveld van creatie en verbondenheid.

Mijn lichaam is een portaal van beide velden.

Mijn hoofd dus mijn gedachten staan ten dienste van het veld van onderdrukking.

Mijn hart staat ten dienste van het veld van gelijkwaardigheid en liefde.

Zowel mijn hoofd als mijn hart zijn ontvangstzenders.

Het hoofd ontvangt alle signalen op binnen ruimte en tijd.

Mijn hart vangt alle signalen op buiten ruimte en tijd.

Mijn hoofd selecteert informatie voor me waar ik een referentie bij heb en verdeelt het voor mij in hapklare brokjes, die ik waarneem als mijn gedachten.

Mijn hart biedt alle ongeschonden informatie aan mij aan, die ik herken als inspiratie.

Mijn hoofd redeneert in oorzaak en gevolg en wil alles verklaren.

Mijn hart is vrij in wat hij voelt in elk nu-moment weer opnieuw.

Beide velden hebben veel invloed om mijn omgeving.

Het veld van onderdrukking spreekt ook via mijn gedachten tot andere mensen.

Het hart spreekt via mijn gevoel tot andere mensen.

Omdat er in beide velden via mij gesproken wordt in woord en daad ervaar ik beide velden als onvoorspelbaar.

Ik ervaar mijn gedachten daarbij als onvoorspelbaar en grillig.

Ik ervaar mijn hart daarbij onvoorspelbaar en stabiel.

Mijn reikwijdte is enorm.

Het kan zomaar zijn dat beide velden via mijn hoofd en hart, dus via mij, iets inzetten wat aan de andere kant van de stad een effect heeft. Het kan ook zomaar zijn dat mijn woorden of handelingen in een ander tijdsmoment dan uitgesproken een effect hebben.

Mijn hart snapt dit heel goed, want het ontvangt en werkt buiten ruimte en tijd.

Mijn hoofd grijpt zich aan alles vast om het te kunnen verklaren en daarmee te framen.

Ik heb mijn hele leven geleerd om controle te houden via mijn gedachten.

Ik heb mijn hele leven geleerd om gevoel niet serieus te nemen en weg te stoppen.

Ik heb mijn hele leven nare gedachten gehad over mijzelf.

Ik heb mij mijn hele leven schuldig gevoeld over alle nare dingen die ik tegen andere mensen zei.

Ik heb al mijn verklaringen links laten liggen.

Mijn optelsom van al mijn ervaringen vertelde mij dat ik alles mocht gaan voelen.

Niets meer verklaren met mijn hoofd. Niets meer denken over mijn gevoel maar mijn gevoel vol ervaren.

Altijd verbonden in mijn hart. Ten dienste van het veld van gelijkwaardigheid, vrijheid en liefde.

Ik heb besloten dat ik leiderschap neem in dit veld.

Het hart is mijn bron.

En langzaam weet ik mijn ontvangstzender hoofd af te stemmen op mijn hartsveld.

Ik sta voor gelijkwaardigheid, liefde, vrije wil, creatie, inspiratie, verbinding.

Elk gevoel en elke emotie is mijn rijkdom.


Release To Remember: expositie in de Tuin in het Bos

(door Annemiek vd Werf)  Zaterdag 19 juni was een zonnige dag. Gelukkig niet zo warm als de dag ervoor. Toch was luchtige kleding gewenst. Wat weer voedsel gaf aan de vele muggen.

Wat een prachtige tuin voor een expositie! Of een bruiloft of een optreden. Maar dit weekend een expositie van de bijzondere tekeningen van Dulce. Tekeningen van wezens, die we op aarde niet zo snel tegenkomen. Tekeningen die iets met je doen. Tekeningen met zoveel informatie en glyphs, dat je lichaam ervan in trilling kan komen, dat er een inzicht binnen kan komen. Herinneringen aan andere tijdlijnen, andere planeten, andere universa.

Tussen de tekeningen de gedetailleerde foto’s van Roel. Zo mooi, zo aards, zo’n schoonheid. Vogels, insecten en vlinders. Weergegeven met hun informatie. Met de mogelijkheid om ze helemaal in je op te nemen.

Veel bezoekers genoten van de rust en de prachtige natuur. Op een stuk gras tussen de tekeningen en de foto’s werd zelfs een kleed neergelegd en vleiden mensen zich op de aarde. Er kwamen volwassenen, kinderen en honden. (Muggen waren er al.)

Tussen de struiken achter in de tuin werd een jong hert gezien, dat gewond was aan het bekje. Het keerde steeds weer terug naar de veilige plek, waar het water kon drinken. Geen moeder in de buurt te zien. Het was duidelijk dat eten voor het dier niet mogelijk was. Aan het eind van de dag werd het meegenomen door een man, die duidelijk verstand van deze dieren had. Hij zou het met flesvoeding gaan helpen.

Na een paar uur werd het doek waarop de “Aquaal” afgedrukt was in de vijver geplaatst.            Janine, die zich heel erg verbonden voelt met walvissen en het water zong een prachtig ontroerend lied over water. Indrukwekkend. 

Meer foto’s, afbeeldingen en een filmpje zullen te zien zijn op www.releasetoremember.nu.


Communicatie vanuit de innerlijke intelligentie

Als Mens zijn wij veelal gaan communiceren en spreken vanuit de maatstaven van deze wereld.
De Mens is zich gaan aanpassen aan de uiterlijke wereld en diens etiketten aangaande hoe je te gedragen en aan te passen om erbij te horen en vanuit daar is de Mens gaan communiceren met elkaar.

Het lijkt zo te zijn dat we als mens een begrensd taalvlak hebben vanuit waar we communiceren met elkaar.
Binnen dit taalvlak blijkt de communicatie vaak zonder diepte te zijn en veelal oppervlakkig plaats te vinden.

De oppervlakkigheid in communicatie ligt met name aan het feit dat veel mensen op deze aarde niet communiceren vanuit hun gevoel maar zich afgestemd hebben op hoe te communiceren vanuit het hoofd.
Wanneer een Mens vanuit zichzelf voelt spreekt dit Mens zijn innerlijke taal vanuit de innerlijke intelligentie.
Wanneer een Mens zich laat leiden door niet eigen gedachtes en vanuit daar spreekt, spreekt dit Mens geprogrammeerde taal.

Naast oppervlakkigheid kun je waarnemen dat er ook automatisme schuilgaat in de wijze waarop het gros van de Mens elkaar benaderd in communicatie.
Je kent het wel de automatische vragen en opmerkingen die we maken als we elkaar benaderen en ontmoeten.
En evenzo de stopwoordjes die deel uitmaken van ons taalgebruik.
En her produceren van woorden, zinnen en verhalen vanuit het hoofd is waar het grote deel van de Mens aan onderhevig is zolang deze zijn eigen innerlijke gevoelswerelden niet her-ontdekt heeft om vanuit daar als een levens communicator te communiceren.

De herinnering is weggevaagd aan een mogelijkheid van communicatie die komt vanuit de wezenlijke diepte van de Mens.
Om weer vanuit de wezenlijke diepte te communiceren met elkaar dienen we te beseffen dat we zoveel meer zijn dan enkel de persoonlijkheid met diens geschiedenis, ervaringen en trauma’s.
Evenzo mag er een krachtig besef zijn dat de gedachtes die wij denken en vanuit waar wij spreken met elkaar veelal NIET onze eigen gedachtes zijn maar gestuurde gedachtes zijn die bestuurd worden door externe machten die de mensheid besturen via mind control.

Om de oorspronkelijke rijkdom van communicatie weer te ervaren in onszelf en met elkaar dienen we een grote schoonmaak te houden in onszelf.
Deze schoonmaak houdt in dat we onderzoeken in onszelf wie we NIET Zijn en gaan herinneren, voelen en ervaren wie we wel Zijn.
Dit vraagt om de bereidheid om alle overtuigingen en geconditioneerde denkbeelden los te laten zodat er ruimte ontstaat voor een schoon krachtig kosmisch bewustzijn.

De natuur van de Mens is verbonden met de kosmische intelligentie.

De ene Mens noemt het God, de ander de Bron en een ander het levensveld.
De benaming doet er niet toe wel dat jij kunt voelen dat jou bewustzijn er krachtig deel van uitmaakt.
Zodat je de Ik Ben Kracht weer gaat belichamen.

Lichaamsbewustzijn is een noodzaak die ontwikkelt dient te worden door de Mens.
Het is nodig om jezelf te kunnen voelen en te ervaren, alsmede is het nodig om Zelf te leiding te kunnen nemen in je leven en je niet te laten leiden door externe input en prikkels.

Bewust in het lichaam aanwezig zijn is de weg om tot een diepere wijze van communicatie te komen.
Zowel met en in jezelf als met andere levensvormen en intelligenties.
Een diepere communicatie vraagt van je om met aandacht aanwezig te Zijn, zodat de communicatie gevoerd word vanuit bewustzijn, verbonden met de innerlijke intelligentie
Zodat gesproken woorden doordrenkt raken met rijke en volle levenstrillingen en de intelligentie spreekt via de woorden.

Communicatie geschiedt natuurlijk niet alleen in woorden.
Communicatie heeft eindeloze mogelijkheden en kan plaatsvinden op diverse mogelijke multi gelaagde wijze.
Via klank, kleur, beeld, aanraking kan gecommuniceerd worden, maar ook via waarneming, een blik, via codes en trilling.

Vele wijze van communicatie zijn er nog te ontdekken en te her-ontdekken.
Wat een avontuur wat we met en in onszelf en met elkaar beleven.

Binnenkort zullen er in kleine groepjes bijeenkomsten gaan plaatsvinden: communiceren vanuit de innerlijke intelligentie
Wil je hier een uitnodiging van ontvangen kun je je inschrijven voor de NU brief.

Bron: Communicatie vanuit de innerlijke intelligentie – www.natuurlijkmenszijn.nl


de OorsprongRijke Communicatie

(door Monique Vermeer) Stel je eens voor, dat je anderhalf jaar geleden een diep besluit hebt genomen, 

uit het reguliere werkcircuit te stappen met alle ge-volgen die daar op-volgen….

Stel je eens voor, dat dit diepe besluit genomen is, om ruimte te creëren 

om van uit je diepe BinnenWezen te leven….

Stel je eens voor, dat je tevens besluit je huis te verkopen en dat je antikraak gaat wonen….

Stel je eens voor, dat je dan op een eiland komt midden in de natuur….

Stel je eens voor, dat de natuur is, waarmee je verbinding kunt maken

en dat die jou ondersteunt om je met je diepe BinnenWezen te verbinden…. 

Stel je eens voor, dat die natuur gaat over 

de dieren (in alle ‘vormen’ thuis en buiten), 

de bomen, de bloemen, de planten, de kruiden, 

de grassen, het water, de lucht, de geuren, de kleuren…

Stel je eens voor, dat je die intens kunt beleven, door te voelen, 

te ervaren, te ruiken, te proeven en in te ademen…

Stel je eens voor, dat diezelfde natuur jou in je diepste cellen raakt…

Stel je dán(!) eens voor, dat in die diepste cellen een ‘vet’ programma is ingezet 

op het moment dat je eerste kind werd geboren, 

in één van je mooiste en blijste momenten van je leven!

Stel je dán eens voor, dat de natuur jou ieder jaar in die periode van het jaar zoveel prikkels geeft, 

dat je nauwelijks naar buiten kan om je fysiek te verbinden met de natuur…

Stel je dán eens voor, dat bij iedere inademing, die diepste cellen overprikkeld raken..

Stel je dán eens voor, dat je in 27 jaar zowel ‘buiten als binnenwerk’ hebt gedaan, 

om ook in die periode VRIJ te kunnen ademen en leven…

Stel je dán eens voor, dat je in zo’n periode meest van de tijd 

met gesloten ramen en dichte gordijnen leeft en dat het donkerste plekje in huis, 

je favoriete plekje is en dat je het liefste een lange voorjaarsslaap doet…

en weer ontwaakt als het heerlijk vriest!

Stel je dán eens voor, dat dit programma, je al die jaren ontkracht heeft..

Stel je dán eens voor, dat dit programma, juist wil dat je steeds weer 

er mee bezig bent ervan af te komen…

Stel je dán eens voor, dat je tijdens je diepe Binnenwerk erachter komt, 

dat je NU je KRACHT in kunt zetten om gebruik te maken van je eerder genomen diepe besluit, 

om RUIMTE te creëren, om vanuit je diepe BinnenWezen te leven…

Stel je dán eens voor, dat je in die RUIMTE ….gaat in en doorZIEN, 

dat je op andere manieren kunt leren communiceren met de natuur, 

zonder daar fysiek mee in aanraking te komen…

Stel je dán eens voor, dat je in gaat zien, dat dit het begin zou kunnen zijn,

überhaupt op andere manieren met elkaar te gaan communiceren…zónder fysiek contact!!

Stel je dán eens voor, dat dit de OorsprongRijke Communicatie is…

Stel je dán eens voor, dat je dus in staat bent de 

grootste dikste vetste programma’s van JEZELF

dóór te ZIEN en Inziet,

dat niet alle programma’s te déprogrammeren zijn…

Stel je dán eens voor, dat je in staat bent om mogelijkheden te zien,

om je BewustZIJN door die programma’s heen te laten werken…

waardoor resultaten komen te vervallen!

Stel je dán eens voor, dat dit niet altijd even leuk is, maar wél NODIG…

Stel je dán eens voor, dat dit niet altijd even makkelijk is, 

maar wel ALLE moe(i)t/d(e) waard is!!

Vanuit het donkerste plekje in mijn huis…

Vanuit het meest lichtgevende plekje in mijn hart geschreven…

Dikke liefs

Monique Vermeer

Mijn site (aan het ontstaan) Monique Vermeer | Bewustzijn | Seminars


What if…?

Vorige week hebben onze 2de jaars met Scenario Cards (van Roel Vogels) gespeeld. Je trekt het kaartje met een vraag, waarover je meestal moet nadenken. Wat als je jezelf in drie woorden moet beschrijven…. Wat als de dieren konden praten… Wat als we maar één dag hebben om te leven, wat zou je doen? Wat als je jezelf iets zal vergeven, wat je lang geleden hebt gedaan, hoe zal het je leven veranderen?

En veel meer van dat soort vragen. De kinderen vonden het leuk, ook al moesten ze de vragen in het Engels stellen (het zijn Engelstalige kaartjes) en ook beantwoorden. Het ging ergens over. Het ging over henzelf. Misschien moeten we vaker met “wat als” spelen, en hoe onwaarschijnlijker of meer onvoorstelbaar, hoe beter. Gebeurt mij vaker de laatste tijd. Om nog maar een paar te noemen..

Wat als we eeuwig leven, zonder begin, zonder einde, zonder te behalen doelen of prestaties, levens-loop-baan-plan en carriere-coaching? Hoe zou het leven dan aanvoelen? Hoe zou je dan kunnen bepalen, wat je ging doen?

Wat als het de normaalste zaak van de wereld is, dat niemand de bevoegdheid heeft om iets voor jou te beslissen. Dus niet iemand met een witte jas aan of met een blauwe pet. Geen regering of een adviseur. Geen groep mensen, die bepalen, wat, hoeveel en hoe je “geleerd” moet hebben om een bepaalde “diploma” te behalen. Ook de familie niet, het gaat zo maar door en door. Klinkt moeilijk om voor te stellen. We hadden meerdere gesprekken met tieners gehad over of het mogelijk is om zonder bestuur te leven, het was naar aanleiding van een project waar ze een stad konden bedenken en beschrijven. Wat mij opviel: bijna niemand zag een mogelijkheid om te leven zonder bestuurd te worden…

Wat als ik vrij kon reizen waar ik naar toe wou. Niks tickets, wachtruimtes, handbagage-controles. Alles is energie, frequentie, de kwestie van de juiste resonantie, coördinaten instellen en waarschijnlijk de focus vast kunnen houden in stabiel veld. Misschien wordt de skill binnenkort op school geleerd?

Wat als er geen geheimen kunnen bestaan, voor niemand. Een soort telepathie. Iedereen is in staat om energie van jezelf en van een ander waar te nemen, wat (wilde) dieren waarschijnlijk ook al kunnen. Gebruiken we dan geen woorden meer? Misschien toch wel, maar dan om nuances over te brengen, zeker als er veel verschillen er zijn. Zullen er dan nog steeds verschillende talen bestaan? Het geeft een hele scala aan gevoelens om deze “what if” te ervaren. En het grootste “struikelsteen” is niet eens dat “een ander” iets van mij zou zien, maar meer dat ik het nu, soms, van mijzelf niet echt zie.

Wat als er geen vaste “rollen” of scripten hoeven te zijn in mijn perceptie: soms ben ik een rots, soms ben ik branding.

Ik, jij… de sterke golf kruipt bijna onzichtbaar en duikt plotseling op. En – smash- botst zich terpletter tegen de natte, donkere kant van de rots aan de oever. Duizenden briljante spetters, de power, de donder van het lachen en een oerkreet van eeuwige woede… De rots is onder de indruk… voor een ogenblik. Maar door het contact met water is die teruggeworpen naar haar eigen rots-vastigheid. Niet deinzen, niet deinen, in mijzelf zijn. En dan … in het nieuwe Nu-moment… draaien de rollen om….

Wat als jij, de lezer, jouw verhaal opschrijft en met ons deelt. Misschien als een artikel, misschien als een forum-bericht (de forum heet Tijdlijnen, wel graag inloggen). Het zal geweldig zijn.

Anna Krasko


Ruimte van Liefde

(door Jacqueline Ringoet) Ieder die de bekende boeken van en over Anastasia gelezen heeft zal de titel van mijn schrijfsel onmiddellijk herkennen. Bij herhaling wordt in deze boeken namelijk het belang benadrukt om een ‘ruimte van liefde’ te scheppen in de vorm van een familiedomein van 1 hectare groot, waarop duurzaam en in verbinding met de natuur generatie op generatie geleefd wordt. De zogenaamde ‘Anastasia-dorpen’, waarvan er alleen al in Rusland velen zijn gecreëerd, vormen een prachtig voorbeeld van hoe een dergelijke ruimte er uit zou kunnen zien.

Het idee van Anastasia achter deze domeinen is dat deze de basis vormen voor een nieuwe Aarde, waarmee we als mensheid het tijdperk van de duistere krachten achter ons laten.

Velen onderschrijven haar ideeën en ook ik word steeds weer blij wanneer ik lees over haar levenswijze en het gedachtegoed dat zij uitdraagt.

In de praktijk blijkt het in ons land echter verre van gemakkelijk een dergelijk familiedomein te scheppen, zeker in de huidige tijd waarin o.a. de regelgeving de aanschaf van een stukje grond niet bepaald bespoedigt. Daarnaast stuiten wij zelf ook steeds weer op het diepe gevoel vrijwel gedwongen te zijn bij de dag te leven, niet vooruit te plannen, maar ieder moment weer te voelen wat nodig is voor een volgende stap. Wie weet immers hoe de wereld er morgen zal uitzien en hoe de verschuiving -waar we momenteel middenin zitten- plaats zal gaan vinden?

Voor mij betekent dit dat ik er steeds weer op uit kom dat de verschuiving of transitie uitsluitend ín mij geschiedt, los van wat er in de buitenwereld gebeurt of mij voorgespiegeld wordt. Een vrije, harmonieuze wereld begint dus in mijzelf en dwingt me telkens weer door allerlei verstoringen, onrust, afleiding en verleiding heen te bewegen om verankerd te blijven in mezelf en mijn Goddelijke wezen geheel te kunnen belichamen.

Daar -in mijn eigen 0-punt- vind ik rust, harmonie en verstilling, ook wanneer het verre van stil is. In die staat van zijn ervaar ik mezelf als de bedding waarin ik niet alleen mezelf kan dragen, maar ook een voedingsbodem bied voor groei, leven, schepping en ZIJN. Een ware ruimte van liefde, die -wanneer volledig doorvoeld en belichaamd- niet anders kan dan van binnen naar buiten een veld van waarheid te laten resoneren.

In die zin vormen we ieder het podium van ons eigen leven, dat zich ontvouwt wanneer we met aandacht en focus ruimte maken in onszelf om de aanwezigheid van God te ZIJN. Voor mij is er in essentie niets anders dan dat. Ik hoef geen podium of voetstuk, geen website of grote zaal. Dag na dag ervaar ik de vreugde van de vanzelfsprekendheid van mijn pure AANwezig ZIJN. Ieder belang dat ik wellicht ooit had zichtbaar te moeten zijn, alle doelen die behaald dienden te worden en plichten waaraan ik moest voldoen zijn samengevallen tot het punt waarop ik NU BEN: ruimte van liefde.

Ik kan niet aanweziger zijn dan AANwezig, niet liever dan LIEFDE en ik zie nu dat de pijn die ik ooit ervoer, omdat ik meende dat mijn ‘stille kracht’ zo vanzelfsprekend was dat deze niet werd opgemerkt of openlijk gehonoreerd, mijn grootste blinde vlek vormde.

Onze scheppingskracht zit ‘m in het geheel en al gestalte geven aan het Goddelijke licht dat we ZIJN en waarmee we onze persoonlijke schaduwkantjes zo volledig kunnen belichten dat we niet alleen stuk voor stuk, maar juist ook samen één grote ruimte van liefde vormen. Een ruimte van liefde die het heersende script overschrijft en een werkelijk vrije wereld schept, waarin het licht van binnenuit schijnt.

Om me heen kijkend zie ik de vele hommels en bijen die zich vol overgave verstoppen in de bloemen van de akelei en het vingerhoedskruid. Stokrozen en moederkruid schieten door de hele tuin op en we eten elke dag onze eigen vers geplukte groenten.

Dit is de ruimte van liefde, die zich om ons heen gevormd heeft en een weelderig thuis biedt aan vele levensvormen. Verre van perfect, geen glad gemaaid gazonnetje of keurige borders, maar warm, overvloedig en uitnodigend. Zoals alleen een echte ruimte van liefde zijn kan.