Frequentieprognose van lee voor maart 2023

In maart beginnen er spruiten van een nieuwe realiteit te ontkiemen uit de oude realiteit. Dit zijn twee gebeurtenissen in één – het oude dient het nieuwe met zijn verval. De vroegere realiteit verdwijnt niet zomaar, het fungeert als bodem voor de groei van wat er voorheen niet was. Dat wil zeggen, dit is geen update van de vorige cyclus, met de intrede in de volgende herhalingsronde, dit is een letterlijke verandering van de realiteit.

Wat dit proces specifiek maakt is dat elke poging om iets in het verleden te wijzigen de desintegratie ervan alleen maar zal versnellen. Eerdere systemen verliezen niet alleen hun effectiviteit, ze stimuleren de groei van nieuwe door hun weerstand.

In stabiele politieke systemen zal in plaats van de gebruikelijke verdeling in links en rechts, bij wijze van spreken “hoog en laag” beginnen te verschijnen – degenen die op geen enkele manier te vergelijken zijn met bekende manieren om de publieke opinie uit te drukken. Maar een andere mening van mensen zal eerder ongekende krachten in de politiek manifesteren.

In maart zullen alleen het begin van dergelijke verschijnselen zich tonen, maar ze zullen duidelijk te onderscheiden en zeer contrasterend zijn. Ze zullen moeilijk te negeren zijn, omdat alleen al hun uiterlijk de solide basis van het verleden zal verbrijzelen. Door te zien waar de scheuren van de splitsing ontstaan, zie je ook duidelijk de plaats van herkomst van nieuwe scheuten.

Het belangrijkste in dit proces is dat de monolieten van de meest stabiele systemen machteloos zullen blijken. Politieke experts staan ​​voor een schok en alle eerdere voorspellingen over waar landen naartoe gaan, zullen moeten worden herzien. En hoewel maart alleen algemene hints zal laten zien in de verandering van politieke stromingen, zal het moeilijk zijn om nieuwe trends te negeren.

In de persoonlijke realiteit kun je verschuivingen in jouw voorkeuren opmerken, waarbij je de interesse in een bepaald onderwerp verliest en er bijvoorbeeld een spectrum aan nieuwe sensaties verschijnt. Laten we zeggen dat je voorheen onzichtbare tinten roze en paars begint te onderscheiden. Of als je eerder niesde bij de minste tocht, en nu word je aangetrokken om op het balkon te staan ​​​​om te genieten van het gevoel van een sterke wind, en de ervaring van deze wind zal je lichaam versterken.

Het is belangrijk om te begrijpen dat nieuwe dingen uit een onverwachte richting naar je toe komen. Het is onmogelijk om de zone van veranderingen te voorspellen die je persoonlijk zullen overkomen. Iets wat je je eerder niet kon voorstellen, komt eraan. Dat wil zeggen, dit is niet de opeenstapeling van iets en zelfs niet een nieuwe kwaliteit van het bekende, maar het ontstaan van volkomen onbekende.

Je vrienden kunnen bepaalde kwaliteiten gaan ontwikkelen die niet inherent aan hen zijn. Jouw vriend, een visser, raakt bijvoorbeeld plotseling verslaafd aan het maken van kaas en begint watermassa’s als zodanig te vermijden. Bekende onderwerpen in een gesprek met familieleden zullen in een geheel onverwachte richting verschuiven en familierituelen zullen een nieuwe betekenis krijgen of zelfs helemaal veranderen.

Om deze veranderingen te omarmen, probeer niet je definities uit percepties van gisteren erin te proppen. Wees bereid om verandering in andere termen te interpreteren, met andere woorden, verschillende waardesystemen.

Probeer ook vanuit een nieuw perspectief te kijken naar wat er gebeurt. En hier gaat het niet om luisteren naar het tegenovergestelde standpunt, maar om überhaupt op een heel andere manier de waarde van iets te bepalen. Auto’s kunnen bijvoorbeeld niet worden beoordeeld op hun snelheid, maar op of ze kunnen vliegen en op welke hoogte. Beroepen worden misschien niet meer beoordeeld op basis van het inkomen, maar op de persoonlijke tijd die erin moet worden gestoken.

Maart geeft een merkbare impuls aan de manifestatie van dergelijke verschuivingen. En de veranderingen zelf zullen wat meer tijd nodig hebben om herkend te worden, niet als soort van toekomst-trends, maar als feiten die hebben plaatsgevonden. In de tussentijd zal het nuttig zijn om nieuwe scheuten te leren onderscheiden om je leven snel te veranderen, zonder te verwachten dat het leven terug moet keren in het zogenaamde “gebruikelijke spoor”.

En wees er ook op voorbereid dat veranderingen in het lichaam niet altijd slecht zijn, misschien is het nu ook iets dat je een geschenk zou kunnen noemen. Haast je niet om dergelijke geschenken weg te gooien en op zoek te gaan naar bekende diagnoses voor ze. Misschien zijn je symptomen symptomen van evolutie. Of niet? Of toch?

Alles is mogelijk, behalve precies te weten wat je in je leven zult aantrekken. We hebben het tenslotte over iets onvoorspelbaars, over gebeurtenissen van een nieuw niveau.

Bron: guidereality.net


Вибрационный прогноз от lee на март 2023

В марте из старой реальности начинают прорастать ростки новой. Это два события в одном – старое служит новому своим распадом. Прежняя реальность не просто исчезает, она выступает почвой для роста того, чего ранее не было. То есть это не обновление прежнего цикла, с заходом на очередной круг повторения, это буквальная смена реальности.

Специфика данного процесса в том, что всякая попытка прошлого что-то видоизменить в себе, будет только ускорять его распад. Предыдущие системы не просто теряют свою эффективность, они своим сопротивлением поощряют рост новых.

В стабильных политических системах вместо привычного разделения на левых и правых начнут появляться условно «высокие и низкие» – те, кто никак не сопоставляется с известными способами выразить общественное мнение. Но иное мнение людей проявит в политике невиданные раннее силы.

В марте покажутся лишь зачатки подобных явлений, однако они будут явственно различимы и очень контрастны. Их сложно будет игнорировать, поскольку само их появление будет раскалывать прочное основание прошлого. По условным трещинам раскола вы явственно определите место зарождения новых ростков.

Самое значимое в этом процессе то, что монолиты самых стабильных систем окажутся бессильными. Политических экспертов ждет шок, а все ранние прогнозы о том, куда двигаются страны, придется пересматривать. И хотя март лишь проявит общие намеки в смене политических течений, однако игнорировать новые тенденции будет сложно.

В личной реальности вы можете заметить сдвиги в своих предпочтениях, выражающиеся в том, что у вас исчезнет интерес к какой-то теме и, например, проявится спектр новых ощущений. Скажем, вы начнете различать невидимые ранее оттенки розового и фиолетового. Или ранее вы чихали от малейшего сквозняка, а теперь вас будет тянуть постоять на балконе, чтобы насладиться ощущением сильного ветра, а само восприятие этого ветра будет укреплять ваше тело.

Важно понимать, что новое заходит к вам с неожиданной стороны. Предсказать зону перемен, которые произойдут лично у вас, невозможно. Грядет то, чего вы ранее не могли представить. То есть это не накопление чего-то и даже не новое качество привычного, но появление совсем неведомого ранее.

Ваши друзья могут выразить некие не присущие им качества. Например, ваш друг рыбак вдруг увлечется сыроварением и начнет избегать водоемов как таковых. Привычные темы в разговоре с родными сместятся совсем в неожиданную сторону, а семейные ритуалы приобретут новые смыслы или вообще изменятся.

Чтобы принять эти перемены, не пытайтесь втискивать в них свои определения из прошлого восприятия. Будьте готовы к тому, чтобы интерпретировать изменения иными терминами, иными словами, иными системами ценностей.

Также постарайтесь посмотреть на происходящее с новой перспективы. И тут речь не о том, чтобы выслушать противоположную точку зрения, а о том, чтобы вообще иначе строить оценки. Скажем, автомобили могут оцениваться не по скорости их движения, а потому, могут ли они летать и на какой высоте. Профессии могут начать оцениваться не по объему доходов, а по личному времени, которое нужно им уделять.

Март дает заметный импульс к проявлению подобных сдвигов. А сами перемены потребуют еще некоторого времени, чтобы их признали уже не как тренды будущего, но как случившиеся факты. Пока же будет полезно научиться различить новые ростки, чтобы быстро менять свою жизнь, не ожидая, что жизнь должна вернуться в так называемое «привычное русло».

А еще будьте готовы к тому, что перемены в теле – это не всегда плохо, возможно, это теперь еще и нечто, что вы могли бы назвать даром. Не спешите выбрасывать такие дары, подыскивая под них известные диагнозы. Возможно ваши симптомы – это симптомы эволюции. Или нет? Или да?

Все возможно, кроме точного знания о том, что вы притянете в свою жизнь. Ведь речь идет о чем-то непредсказуемом, о событиях нового уровня.

From: guidereality.net

5 gedachtes over “Frequentieprognose van lee voor maart 2023

    • Hij vertelt ongeveer het volgende: bij schepping / materialisatie ontstaat er eerst globaal iets als een grove raster (zoals die geometrische figuren) en vervolgens door reflectie op reflectie op reflectie ontstaat er meer verfijning, er ontstaan meer details. En dan zeggen we – aha, dit is een hert (met details als vorm, kleur, grootte enz). Het is een detalisatie-process, of anders het verbreding van het Universum. Waarschijnlijk een vergelijkbare proces met hoe “een plek” of wat dan ook ook in het computerspel wordt gemaakt.