Info vaccinaties

De vaccine is water

De scene in de film The Matrix waarin Neo de kogels tegenhoudt verteld alles.  Het is maar een uitbeelding maar Neo is op een gegeven moment mét zijn bewustzijn in de Matrix en op het moment dat er op hem wordt geschoten houdt ie zijn handen voor zich en vallen de kogels op de grond. 

Dus die vallen uít de matrix, op de grond. 

Dat zijn allemaal aanwijzingen van ‘jongens, jullie leven in een omgeving die gecontroleerd wordt door allerlei intelligenties en jullie zijn in staat om die kogel te weren’. 

Maar we moeten wel beseffen dat we op dit moment het vermogen niet lijken te hebben om het goed toe te passen. 

Dus ik zeg niet van: Laat je maar gewoon lekker vaccineren, nee natuurlijk niet.

Eerst moet er openheid van zaken komen. 

Maar aan de andere kant, áls je het vermogen hebt… Daarom draai ik het ook altijd om door hardop te zeggen; Geloof niet alleen maar in die ene lijn die ze ons willen laten geloven.

Want als wij allemaal denken vatbaar te zijn voor een chip of voor een virus wat iets met ons doet, dan zijn we dat ook!  Als we daar bang voor zijn, hebben we ook recht om bang te zijn. 

Dit is geen knap staaltje ‘cursus in wonderen’, maar wel een knap staaltje wat wij met ons bewustzijn kunnen doen. 

En daarom heb ik ook een keer gezegd; Nou weet je, ik ben niet bang voor dat vaccine. Als ik hem krijg, dan krijg ik hem. Maar hij zal waarschijnlijk als water in mijn lichaam komen. 

Aannames = mind + placebo

De mensen die de vaccines maken weten eigenlijk helemaal niet wat de aangeleverde stoffen en virussen zijn. 

Alles wat je van tevoren aanneemt, is het placebo van de mind en dan is dat ook wat je voelt en ziet.  Je kunt alles voelen en je kunt eigenlijk alleen datgene voelen wat je niet aanneemt. 

Jouw aandacht is de kracht

Ik strooi zoveel mogelijk met allerlei grote scenario’s (en in dit geval is dat echt de tijdlijn waarin we zitten) maar houd het gewoon als mogelijkheid, ga kijken wat je kunt voelen. 

Het gaat hier helemaal niet om de vaccines, het gaat erom wie wij besluiten te zijn. 

Even terug naar samenwerking met the force, coöperatie met de kracht.  Helemaal terug naar de basis: Er is iets in jou wat je niet kunt benoemen maar wat te maken heeft met aandacht.  Je hebt aandacht voor iets, of niet.

Een vluchtige blik door de wereld; dit is een wereld die niet weet dat jij er bent. 

Het is een wereld die geraakt wordt door jouw observatie. Die kracht, die bedding van alle wezens reageert, de bedding ontstaat daar waar menselijke aandacht naartoe reist.  En dat is ook 1 van de grotere redenen dat ik spreek, vanwege de achterliggende agenda van het Covid programma. 

Je hebt eerst dwarsverbanden, visies en mogelijkheden nodig. Een stukje beeld, een stukje informatie over hoe groot het kan zijn -en het is groot- om vervolgens precies dat stukje informatie, wat krachtig is in beelden en taal, vanuit een bewustzijn (dat je daar bewust van bent geworden) om te zetten in een beweging in het veld. 

Door de mogelijkheden te aanvaarden wat er zojuist allemaal voorbij is gekomen; Daarin is de enige waarheid datgene wat je echt in jezelf voelt. En vanuit die trilling komt er een reactie in het veld. 

Er komt een enorme klap in deze wereld, die zo gigantisch is dat eigenlijk alles in gruzelementen valt wat we in ere willen bewaren, dus ook bijvoorbeeld de bossen en de vaccinaties.

Wie ben jij, welk bewustzijn is aanwezig?

Vanuit welk bewustzijn is dat vaccine gelegitimeerd of onschadelijk?  Als we het vaccine, een samenraapsel van allerlei virussen, inspuiten in een mens uit een ander sterrenstelsel met een enorm krachtig denkvermogen en een enorm innerlijk computersysteem; als het toegestaan wordt om het lichaam te injecteren, schakelt de intelligentie van dat lichaam dat direct uit, het virus wordt gevangen en op nul gesteld, accuut. 

Dus in die zin klopt dat wel (dat het onschadelijk is), maar wat is bewustzijn? 

Waar staan wij en wie ben jij op dit moment? 

Misschien kun je over een half uur in een hele diepe meditatieve focus, kracht en aandachtsveld zitten. Maar wie ben je voor dat moment?

Bij ons is het heel eenvoudig, wij zijn op dit moment dit aan het doen en omdat we misschien beïnvloed worden door allerlei scenario’s -dan is dit weer waar, dan is dat weer waar- en je merkt dat je dan toch aan het twijfelen wordt gebracht.

Als mensheid zijn we dus te instabiel om te zeggen: Nou laat ons maar injecteren, prima, ons systeem voert het wel af. Maar we hebben die kracht wel.  En daarom is het gevaarlijk om te zeggen ‘Het maakt niet uit want wij kunnen met het informatieveld wat wij uitzenden het direct ontmantelen’. 

Maar aan de andere kant; je bent een wandelend vaccine. Want, we zitten hier nu ook terwijl we blootgesteld worden aan allerlei gevaren, volgens allerlei zienswijzen (overheid, media). Dus misschien laat het wel zien dat wie wij zijn, hier nu, en hoe fit en gezond we er doorheen lopen, ook met een gewoon griepje; misschien laat dat al wel gewoon heel goed zien dat ons bewustzijn hartstikke geschikt is op dit moment om elke injectie gewoon weg te lachen.

 Gesloten Convenanten voor hervorming van de wereld

Ik wil nog iets anders zeggen over het virus en de vaccine; ons wordt zo weinig, tot helemaal niks verteld. Alle regeringen op deze wereld zijn op de hoogte dat we bezocht worden door andere intelligenties. 

Het is niet zo dat alle regeringen precies weten wat er aan de hand is. Maar binnen alle legerleidingen, overal, is het UFO fenomeen en dat we bezocht worden, allemaal bekend. Er is een draaiboek voor hoe de legertop daarop moet reageren, welke afdelingen er razendsnel schakelen en welke wapensystemen er worden ingezet als die objecten, waar ze géén convenant mee hebben, binnenkomen. 

Want er zijn gewoon convenanten. Er wordt samengewerkt en onder zeer grote druk van een aantal buitenaardse beschavingen. 

We hebben een aantal grote machthebbende groepen waar het convenant mee gesmeed is, die onder druk de hele mensheid nu dwingen naar een hervorming te gaan. Een hervorming die in onze ogen misschien wel nodig is, ook voor de natuur, maar waardoor de machthebbers in de macht blijven zitten en technologieën van quantum reality via virtual reality krijgen en beleven. Die macht, daar weet niemand iets van. 

Ik heb een interview gezien met Rutte en dan zie ik hem op bepaalde momenten echt zweten. Hij praat niet alleen maar over corona. Deze mensen weten dat er iets heel ernstigs aan de hand is, die weten dat de mensheid wordt gechanteerd. Zij worden ook gechanteerd. Er gebeurt iets, buiten hen, waardoor ze gechanteerd worden en die druk is heel erg groot.

Dus wij weten helemaal niks van wat er eigenlijk aan de hand is. En toch gaat de doos van pandora open, want daarom zijn wij met elkaar daarmee bezig. 

Het lichaam krijgt een upgrade

En wat betreft het vaccine; we weten eigenlijk ook helemaal niet hoe we op een andere manier naar het vaccine moeten kijken. 

Wie zou er ooit over nagedacht hebben dat dit vaccine een uitschakeling van onze intelligentie terugdraait? 

Daar wil niemand aan denken. Want als je dat gaat zeggen krijg je: “ja hoor, hij is gemindcontroled, hij zit onder de kracht van de illuminatie…” 

Nee jongens, wij weten helemaal niet wat er aan de hand is op deze wereld. Onze lichamen zijn door verschillende intelligenties geherprogrammeerd en eigenlijk uit geprogrammeerd, we zijn voor een groot deel uitgezet. We voelen van binnen dat we kracht hebben, ons voorstellingsvermogen, onze fantasie hoe dat eruit zou zien. Je ziet het in films terug, maar het is wel wat echt gebeurd. 

En dat er assistentie vanuit verschillende beschavingen komen, onder de noemer van ‘wij gaan jullie helpen om naar een groter platform van kosmische mogelijkheden te gaan, maar we willen daarvoor iets terug’.  Dát convenant is er gesmeed en onder díe vlag wordt dus deze injectie verspreid.  En wij maar denken met z’n allen ‘ja maar het is om mensen uit te roeien’. Heel zwart-wit.  

Ik zeg niet dat dat er niet ingebakken zit maar we denken er niet over na dat er ook nog eens een keertje een soort andere reden in zit waardoor onze lichamen een upgrade gaan krijgen. Dus dat er een ander menssoort tevoorschijn komt, uit de aller diepste krampachtigheid in het fysieke gestel he. Ik heb het over de lichamen waar we inzitten. Dat onze lichamen straks ineens in staat zijn om dingen te kunnen denken die het nu nog niet kan omdat er een heel groot deel van ons DNA gewoon is uitgeschakeld. 

Die scenario’s moet je heel erg goed meenemen in je bewustzijn. 

En daarom wil ik dat vishaakje er even uithalen; er zitten zoveel gevaren in al die alternatieve berichtgevingen van ‘het is alleen maar verdoemenis en fout’. Ik zeg niet dat het goed is, want als zoiets gebeurt dan behoord dat publiekelijk, wereldwijd, verteld te worden. Maar dat willen ze niet want dat convenant is erop gericht: Wij willen de macht houden over de aarde en wij willen dat als de aarde naar een volgend level van bewustzijn gaat, dat er een mens-versie 2.0 komt die een grotere capaciteit heeft om te denken, die dimensionaal meer kan waarnemen, die over grotere gedachtenvelden gaat beschikken en daarmee op een hele andere manier met elkaar kan communiceren dan alleen maar met de mond. 

Als we daar over nadenken moeten we ook zeggen van: “nou, ik moet het vishaakje er even uithalen, het moet weer even afgelijnd worden want er is hier veel meer aan de hand”.  En in die zin is dan dat vaccine iets heel anders.  Nog steeds niet iets kwaadaardigs maar kan de vaccine een reparatiekit zijn voor onze DNA.

Maar dáár hoor je niemand over spreken. ………..

Verder lezen (compilatie van ca. 21 pagina’s https://brongenoten.nl/wp-content/uploads/2021/08/Info-Vaccinaties-2.docx )

Bron: Martijn van Staveren, fragmenten uit EDU’s 2021 en Crowd Power uit 2016

5 gedachtes over “Info vaccinaties

 1. Dankje voor je reactie! Ja dat begrijp ik wel en vind ik mooi uitgelegd van je. Maar nog is het zo dat als ik op dit moment mijn hand in het vuur steek ik zal verbranden toch? In die zin is het ook misleidend vind ik persoonlijk. Omdat we die objectieve realiteit niet kunnen ontkennen. En er gaan wel degelijk mensen dood, ik ken ook mensen met bijwerkingen na het vaccin. En daarnaast ken ik ook mensen die de vaccinatie op basis van deze informatie genomen hebben en anders misschien wel niet. Voor mij is in ieder geval een punt gekomen waarop ik voelde, ik moet wel een kant kiezen. Want de realiteit reageert ook op onze acties, daarnaast is een ondernomen actie een letterlijke manifestatie van een gedachte of emotie. Ik kan daarom niet begrijpen dat een opgelegde actie die ingaat tegen alles in ons wat menselijk is ooit neutraal gedaan kan worden. Maar dat is mijn huidige perceptie, ook op basis van de natural law bijvoorbeeld. Dat geeft mij meer inzicht en richting aan hoe creatie werkt, zeker in het collectief. En hoe zij ons in die zin aansturen waardoor wij chaos en destructie creëren en omgeleid toestemming geven tot zaken waar wij totaal onbewust van zijn. Bijvoorbeeld door andere levende wezens (dus dieren) te doden, laten lijden en niet vrij laten zijn wordt collectief lijden gemanifesteerd, want de natural law wordt gebroken, het principe van ’cause and effect’ eigenlijk. En dat wordt vaak artificieel genoemd en dat zie ik ook in fysieke zin, dat ze op die manier ons in bepaalde vallen en constructies lokken. Maar in mijn ogen kun je daar vanuit metafysisch vlak niet omheen (die wetten zijn er) en ligt juist daar de sleutel tot bevrijding. Kijken naar de oorzaken die tot bepaalde gevolgen lijden en dat is toch de acties die wij ondernemen als gevolg van gedachten/emoties. Dus geen vaccinatie nemen bijvoorbeeld 🙂

  • Alles wat je schrijft voel ik en begrijp ik/ zie de intentie ervan. Het doel van de informatie wat Martijn als antwoord op brandende vragen geeft (onder andere over dat prik-gebeuren) is niet te vertellen doe dit of doe dit niet. Geen handelingsadvies. Jij geeft zelf aan- dat je kijkt, praat met mensen, onderzoekt en dan de beslissing voor jezelf neemt. Niet iemand gewoon geloven of makkelijk aan iemand advies vragen. Martijn zei veel dingen, dus ook – ik heb geen angst voor wat dan ook, maar ik ben diegene, die ten alle tijden beslist. En totdat er een openheid over de doelstelling van dit al naar buiten komt (want er zit iets anders achter) zal ik die niet nemen.
   Objectieve realiteit – dat is filosofisch gezien een zeer discutabel iets. En ja, als 99% procent van de mensen een hand in het vuur steken, dan krijgen ze pijn. Maar moeten we daardoor niet willen weten, dat er onder hypnose kan het anders werken? En met een training / verruiming van de mind kun je ook veel meer dingen bereiken, dan we leren/ overnemen als “objectieve realiteit”???

  • Natural LORE noemt George K. het. Het blijft een enorme uitdaging om vanuit onze z.g. “vaste” vorm aangestuurd door onze emoties (en ja mijn teen stoten aan een tafel doet pijn zegt mijn brein middels door emoties aangestuurde lijf dan), terwijl ik vanuit een innerlijk weten mij realiseer dat als ik vanaf de/een andere hoek cq kant kijk ik frequentie/trilling zie. De wetenschap kan geen vaste stof aantonen vertellen vele onderzoekers mij. Iedere keer weer duiken ze de leegte in als ze op microniveau dieper kijken. Een injectable nemen (dit is geen vaccin!) die nog in testfase 3 zit (en daarna volgt 4 en daarna mogelijk pas officiele goedkeuring tot toelating op de vrije markt), is een eigen keuze. Echter, zolang die keuze niet gemaakt wordt op basis van aangepraatte angst. MSM is daar goed in. Vele docu’s online bekeken van mensen in het veld die verstand van zaken hebben. Er al jaren mee werken. Hun info neem ik ter harte. Neem daarbij dat wat Anna aandraagt dat een hypnotiseur ons een citroen als zoete sinaasappel kan doen laten eten ….. wat toont ons dit? Hoe werkt en verwerkt ons brein al die externe prikkels? Blijkbaar makkelijk beinvloedbaar. Alle kanten blijven voelen en invoelen is een ware uitdaging. Virussen bestaan. Ons fysieke lijf bestaat uit virussen, bacterien en schimmels die in balans dienen samen te werken. De kunst is balans! Neutraal waarnemen is ook een vorm van balans. Je zit ten alle tijden in minimaal 2 velden maar ga je de strijd aan dan duik je, althans zoals ik het voel. geheel in het ene veld. Evenwicht bewaren op het slappe koord…. balans! Ik zoek het iedere dag weer…..balans!

 2. Dus eigenlijk wordt het bestaan van een objectieve realiteit ontkent? En is het ondergaan van een opgelegde handeling neutraal omdat je dat neutraal ziet? Dus niet opgelegd? Dit wringt heel erg al heel lang… Als wij dan ons hand in het vuur steken verbranden wij niet?

  • Het is niet zwart-wit. Wat is “neuraal”? (Ik spreek puur voor mijzelf, ik realiseer me, dat alles te kort door de bocht kan klinken). Elke gebeurtenis of situatie is, quantum gezien, neutraal. Ik als waarnemer (wij mensen collectief als waarnemers) geven elke situatie, bewust of onbewust, een bepaalde polariteit, kleur, hebben een mening of oordeel. Het systeem van mijn overtuigingen zal dus bepalen, of ik iets als (zeer) onrechtvaardig, wringend, verbrandend en pijnlijk zal ervaren. Een andere systeem van het kijken (overtuigingen) zal het misschien anders kunnen interpreteren. Neem beroemde hypnose sessies met totaal andere uitkomsten. Of yogi’s die in het vuur lopen, wat dat betreft. Is dit realistisch / onrealistisch… Ik begrijp het zo – het wordt ons gezegd, zodat we onze overtuigingen even wat kunnen oprekken, misschien…