TO BE OR NOT TO BE. THAT’S THE QUESTION.

Door Thérèse Jeunhomme Paranoia strikes deep
Into your life it will creep
It starts when you’re always afraid
Step out of line, the man come and take you away
Stop, children, what’s that sound
Everybody look what’s going down
Stop, hey, what’s that sound
Everybody look what’s going down
You better stop!
Stop
You better stop!

(Buffalo Springfield ‘For what it’s worth’)

Zomer 2021. De verwarring, manipulatie en afgescheidenheid nemen toe. Er wordt een manipulatieve tendens ingezet om niet-gevaccineerden af te scheiden en op te zetten tegen wel-gevaccineerden. Hierbij kan ik alleen maar denken aan het boek ‘1984’ van George Orwell: een dystopische* toekomstroman gepubliceerd in 1949. Orwell presenteert in dit boek zijn visie op de westerse wereld anno 1984. Het is een waarschuwing tegen totalitaire regimes. Orwell beschrijft een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. De roman speelt zich af in een sombere toekomst, waarover in de verleden tijd verteld wordt vanuit het perspectief van een alwetende verteller. Achter de roman is een appendix opgenomen over het door Orwell geïntroduceerd begrip Newspeak dat een belangrijke rol speelt bij de daarin beschreven politieke hersenspoeling, hoewel die term bij het schrijven en verschijnen ervan nog niet bestond. Orwell liep met deze fictie vooruit op de theorievorming in de politieke wetenschap over het fenomeen totalitarisme.

(*een maatschappij onder een totalitaire staat, waarbij geen individuele vrijheid of persoonlijke levenssfeer wordt toegestaan; een samenleving die gecontroleerd wordt door robots of computers; verhalen over de ondergang van wereldse koninkrijken; een maatschappij waarin alles en iedereen identiek is en waar kunstuitingen en emoties verboden zijn; een maatschappij waar mensen slechts dienen als voedsel of als orgaandonoren; een wereld waar de mensheid (bijna) is uitgestorven na een kernoorlog, ziekte of andere ramp)

Nou, daar zijn we dan. Onderweg naar … ja naar wat? Ik be-leef mijn leven als soeverein mens en ik heb het recht om hier te leven en mijn levensvisie krachtig en prachtig te volgen vanuit mijn innerlijke wezen. Ik heb geen boodschap aan alle van regeringswege opgelegde denkbeelden en maatregelen, de, zoals Orwell het omschreef, ‘politieke hersenspoeling’. Ik denk en voel zelfstandig. Ik ben bewust van mijn eigen innerlijke gouden lichtkracht die vol en rijk en standvastig in mijn lichaam woont. Ik Ben.

To be or not to be dus.

Wie ben jij? Hoe be-leef jij dit leven nu? Waar gaat jouw hart naar uit? Wie of wat heb jij oprecht en eerlijk lief? Durf en kun jij echt met je eigen hart voelen en beleven? Vol en vanuit innerlijke vrijheid?

That’s the question.

Want dààr, binnenin jouw hart, in jouw innerlijke gevoel, woont ware scheppingskracht en creativiteit. Dààr is de wereld waarin jij leeft, dààr ontmoet jij alle andere mensen, dààr ben jij. Ik nodig je uit om iedere dag deze bekrachtiging te doen. Een bekrachtiging waar ik jaren geleden iedere zondag mee startte, en waar nu opnieuw een oproep aan ons voor wordt gedaan. Alles draait om jou, om wie jij bent en hoe jij jouw leven beleeft.

Bron: https://vloeibareliefde.com/2021/08/14/to-be-or-not-to-be-thats-the-question