Wiebelend bewustzijn

(door Thérèse Jeunhomme) De hele maand december 2020, en het begin van 2021, lukte het mij niet om in en bij mezelf te komen en te blijven. Gewoonlijk sluit ik mijn ogen, ga naar binnen en floep, ik ben in en bij mezelf en het stroomt door mij heen. Mijn kruin is open en het gouden licht stroomt bij bij naar binnen. In december dus niet. Het voelde voor mij aan alsof er een onzichtbaar ‘doosje’ over mij heen was geplaatst waar ik niet doorheen kon komen. In januari ebde dit gevoel weer weg, en kon ik weer als vanouds en vertrouwd in en bij mezelf komen. Eerder, in januari 2020, ‘zag’ ik hoe er donkere draadjes verbinding maakten met de hoofden van mensen, waardoor ze gedachten ontvingen die niet van hun waren. En daar ook naar handelden.

Individueel en collectief bewustzijn zijn met elkaar verbonden. Zoals individuele lichtkracht trilt in de frequenties van het collectieve bewustzijn, zo trilt het collectieve bewustzijn ook door in de individuele frequenties. Dit inzien, doorzien en waarnemen maakt veel duidelijk over wat er gaande is. Ik noemde mijn ervaring in december 2020 alsof er een onzichtbaar doosje over mij heen was geplaatst. Lang heb ik dit niet anders onder woorden kunnen brengen, tot ik vandaag een artikel las van André Visch. Hij beschrijft de energetische uitwerking van vaccinaties als volgt: ‘Wat mij bij deze gevaccineerden opviel, was dat hun kruinchakra dichtgeknepen werd. (Je kruinchakra is de verbinding met je hogere zelf, je ziel of je essentie. Hoe spiritueler je bent, hoe duidelijker je deze verbinding zult ervaren.) En wat ik energetisch zag en voelde, kwam overeen met de klachten waarvoor bij mij werd aangeklopt, zoals “ik ben mezelf kwijt” en “ik voel me ontheemd”. Iemand die zeer bewust is, zei zelfs “ik ben de connectie met het licht kwijt.” Voor mij is dit zeer zorgwekkend. Mensen met een goede verbinding zijn namelijk over het algemeen liefdevoller naar anderen en hebben meer respect voor de vrije wil van anderen. Want stel je eens voor dat 80% van de mensheid deze verbinding kwijtraakt. Welke druk ontstaat er dan op de mensen die deze verbinding nog wel hebben, omdat ze ervoor gekozen hebben om zich niet te laten enten?’ Lees zijn volledige artikel op de website van Want to know.

Nu kan ik uit eigen ervaring de conclusie trekken dat de hele programmering met betrekking tot angst en vaccineren diep doordringt in het collectieve bewustzijn van mensen. Als individu ben ik ook verbonden met dit collectieve bewustzijn, waardoor ik me in december ‘afgesloten’ voelde. Dit collectieve afgesloten bewustzijn kan ik ook waarnemen in het gedrag van mensen. Mensen die zich ineens tegen mij keren, mij voor complotdenker uitmaken, en vele vriendschappen zijn voor mij afgesloten. Ik neem hun gedrag waar, de boosheid in (de zwarte pupillen van) hun ogen, de (voor)oordelen die ze uiten, de afgescheidenheid die hierdoor wordt gecreëerd. De hele programmering draait om het bestendigen van deze afgescheidenheid binnen het collectieve bewustzijn. Wij en zij, dualiteit op zijn hoogtepunt, en kuddegedrag van het collectief oogsten.

Ik weet en begrijp hoe moeilijk het kan zijn om in deze tijd van leven keuzes te maken die niet voldoen aan de opgelegde wetten van de kudde en de vermeende afgescheidenheid die hieruit volgt. Wiebelt jouw bewustzijn hierover ook? Dan is dat alleen maar iets goeds, want jij kunt zelf aan (innerlijk) onderzoek gaan doen en de huidige tijd van leven is de grootste en meest directe uitdaging om nu eindelijk eens die stap(pen) te gaan zetten. Niets moet, laat ik daarover duidelijk zijn. Ik heb geen belang en geen oordeel over (keuzes van) anderen. Ieder mens op aarde gaat met deze ontwikkeling in bewustzijn en verruiming van perspectieven van aardse en universele realiteiten te maken krijgen. Jij bent een soeverein mens en jij hebt het recht om jouw zelfstandige denken en voelen te verruimen met nu nog wellicht nieuwe, maar voor iedereen bestaande (nog onbekende) vormen. Nu, of de komende 10.000 jaar. Wil jij een open en respectvol (wandel)gesprek hierover, voel je dan vrij om contact met mij op te nemen via vloeibare.liefde@gmail.com. Ik loop liefdevol een stukje met je mee, zonder eigen belang en zonder (voor)oordeel


UBUNTU CONTRIBUTIONISME

‘Laat elke burger zijn natuurlijke talenten of verworven vaardigheden bijdragen tot een groter voordeel van iedereen in de gemeenschap.’

Michael Tellinger

(door Thérèse Jeunhomme) Ik deel van harte de visie en ontdekkingen van de Zuid Afrikaanse wetenschapper Micheal Tellinger, die dit heeft benoemd als UBUNTU contributionisme, een blauwdruk voor menselijke welvaart. Lang geleden kwam ik achter het werk en de ideeën van Michael, die mij diep inspireerden. Ik hoop en wens dat het jou ook inspireert.

Het UBUNTU CONTRIBUTIESYSTEEM is een blauwdruk voor een nieuwe sociale structuur waarin iedereen absoluut vrij en gelijk is:
– Een samenleving die functioneert zonder het concept van geld, elke vorm van ruil of handel, of het toekennen van de waarde aan materiële zaken.
– Een cultuur waarin elk individu wordt aangemoedigd om zijn/haar passie te volgen en met zijn/haar natuurlijke talenten of verworven vaardigheden ​​bij te dragen voor het grotere voordeel van alle mensen in de gemeenschap en de samenleving als geheel.
– Een samenleving met een nieuwe reeks wetten op basis van de behoeften van de mensen waar alles gratis wordt verstrekt aan iedereen die bijdraagt​​.
– Een samenleving die de hoogste niveaus van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang bevordert.
– Een samenleving waarin kunst en cultuur bloeit waardoor mensen het leven met volle teugen kunnen ervaren.
– Een samenleving waarin de geestelijke groei van haar burgers, door de explosie van kunst en cultuur, de snelle opkomst van het bewustzijn mogelijk zullen maken om de concepten van eenheid volledig te omarmen.
– Het systeem biedt een onvoorstelbare veelheid van alles op alle niveaus, niet voor te stellen door hen die gevangen zijn in de kapitalistische consument-gedreven omgeving van vandaag.

Verenig de mensen in een simpele visie en doelstelling.
Voorzie een gemeenschap waar mogelijk van onze eigen elektriciteitsvoorziening, die al onze activiteiten ondersteunt en de stad bevrijdt van afhankelijkheid van het elektriciteitsnet.
Verjong onze stad met diverse industrieën en innovatie die iedereen werk zal bieden – niet slechts een paar uitverkorenen.
Ondersteun onze uitvinders en wetenschappers om nieuwe technologieën op elk niveau te creëren, waaronder een alternatieve energievoorziening die milieuvriendelijk is en elektriciteit levert zonder kosten voor de gemeenschap.
Steun onze boeren om een ​​overvloed aan biologisch voedsel te verbouwen en verban GMO-bedrijven zoals Monsanto die onze zaden vernietigen en voedselzekerheid.
Ondersteun onze genezers om nieuwe methoden en technologieën te ontwikkelen die mensen echt genezen, en die genezing bieden voor de meeste ziekten, waarvan velen van ons weten dat ze mogelijk zijn.
Zorg voor de groei van traditionele geneeskrachtige planten en voorkom dat de farmaceutische maffia deze planten uitroeit.
Ondersteun onze leerkrachten om een ​​alternatief onderwijssysteem te ontwikkelen dat onze kinderen echte vaardigheden voor het leven bijbrengt en hun ogen opent voor oneindige mogelijkheden.
Steun onze meestervakmensen om hun kennis en vaardigheden te delen met degenen die willen leren.
Ontwikkel je tot gemeenschappen die vrij zijn van de economische wurggreep die door de bankkartels is gecreëerd.

Wil je meer weten? Lees dan zijn boek, of kijk op michaeltellinger.com/ubuntu

Michael Tellinger is een Zuid-Afrikaanse auteur, politicus, ontdekkingsreiziger en oprichter van de Ubuntu-partij die de levering van gratis middelen in de hele samenleving ondersteunt. Hij heeft een campagne geleid tegen banken en centrale banken. Hij is ook een promotor van pseudo-archeologie onder invloed van Zecharia Sitchins ideeën over astronauten uit de oudheid. de steenruïnes van Blaauboschkraal, door de reguliere archeologie geïnterpreteerd als 16e-eeuwse grenspalen, als ‘Adam’s Calendar’, een buitenaards gebouw in het midden van een netwerk van steencirkels in Zuid-Afrika dat in de oudheid energie zou hebben gekanaliseerd. Ook zeer de moeite waard is zijn boek ‘Slave species of the gods’ dat handelt over de Anunnaki en hun missie op aarde.

20210315 Thérèse Jeunhomme UBUNTU CONTRIBUTIONISME | VLOEIBARE LIEFDE


KUNST ALS COMMUNICATIEMIDDEL

‘In feite, als het Soevereine Integraal bewustzijn zich achter gesloten deuren bevindt, dan is de kunst van de WingMakers een methode om deze deuren open te wrikken zodat het individu naar binnen kan kijken.’

James Mahu

(door Thérèse Jeunhomme) Kunst als communicatiemiddel. Alle kunstwerken bezitten een bepaald patroon of een bepaald ontwerp. Het bestaat dus uit een compositie. Kunst kan bekeken worden vanuit de maker of vanuit de waarnemer.

Vanuit de maker gezien gaat kunst om het uitdrukken van ideeën of gevoelens middels een scheppende activiteit. Gezien vanuit de waarnemer is kunst een schepping die een gevoel of verbeelding oproept. De waarnemer kan via kunst even ontsnappen uit zijn dagelijkse realiteit, en worden meegenomen naar een door die kunstenaar gecreëerde wereld, of anders om de dagelijkse realiteit vanuit een ander perspectief te ervaren.

In de abstracte kunst zijn talloze richtingen. Sommige kunstenaars werken volgens een methode, die we halfabstract of geabstraheerd zouden kunnen noemen. In een geabstraheerd schilderij zijn mensen, bomen, gezichten en voorwerpen nog wel te herkennen, maar ze zijn op alle mogelijke manieren vervormd of uit hun verband gerukt (magisch realisme). Onze tijd is een overgangstijd, oude ideeën tuimelen omver en gevestigde overtuigingen worden door allerlei oorzaken aan het wankelen gebracht en dat alles komt op een of andere wijze tot uitdrukking in verscheidene moderne kunstvormen. 

Er zijn ook mensen die via kunst het onzichtbare zichtbaar maken. Die via geabstraheerde kunstvormen de voor het gewone oog ongeziene trilling en frequentie laten zien, die vorm geven aan het voor de waarnemer vormloze. Door die kunstuitingen kan de waarnemer een enorm veel groter, dieper en ruimer ‘beeld’ van de realiteit invoelen. Die kunstuitingen vormen een ongesproken taal, die de waarnemer uitnodigt om innerlijk open te gaan voor iets groters, voor een ander of nieuw perspectief van waarnemen. Mijn inspirerende voorbeelden daarvan zijn de kunstenaars René Magritte, Hilma Af Klint, Georgia O’Keeffe, Wassily Kandinsky  en James Mahu. 

Verder lezen: https://vloeibareliefde.wordpress.com/2021/03/07/kunst-als-communicatiemiddel/#like-2156


DE DICHTHEID IN DE WERELDEN VAN VORM

(door Thérèse Jeunhomme) De dichtheid in de ‘werelden van vorm’ heb ik niet eerder zo verdicht en afgesloten ervaren als de afgelopen maanden november en december. Het beklemde mijn Zelf. Mijn altijd aanwezige inspiratie, creativiteit en innerlijk gevoelde vrijheid en vreugde, die juist in de maanden daarvoor enorm krachtig in mijzelf voelde, werd volledig overgenomen. Alsof ik volledig verstoken was van alle dikke 30 jaar diepgaand zelf onderzoek en niet meer in staat was om dit binnenin mijzelf te voelen. Het innerlijke gevoel dat ik helemaal niet wil leven in een wereld zoals die nu op aarde wordt vormgegeven, was diep binnenin mijzelf voelbaar. Het is gewoonweg niet een wereld waarin ik vrij, krachtig, volledig, liefdevol, creatief en vreugdevol kan bewegen. Ik kon het niet, leven in deze verdichte, gemanipuleerde wereld. 

Ik heb dit, zij het minder intens, ervaren in de jaren 2005/2006. Toen voelde ik de ‘verdichting’ in de wereld vooral in mijn longen, en had toen moeite met adem halen. Ook de afgelopen maanden november en december heb ik dit ervaren, maar nog dieper en intenser. Op een avond zat ik op de bank en voelde dat er ‘iets’ in mijn longen gaande was. Ik ben rustig gaan zitten en invoelen. Het was een niet eerder gevoeld proces in mijn longen, waar ik geen ander woord voor kan bedenken dan dat dit ‘niet wezenlijk’ aanvoelde. Niet wezenlijk als in niet eigen aan mijn eigen wezen, wezensvreemd. Ik ben in rust blijven invoelen en kreeg op enig moment heftige pijn binnenin mijn longen. Het voelde nog heftiger ‘wezensvreemd’ aan. Ik heb mezelf een bekrachtiging voor immuniteit in mijn longen gegeven, en het gevoel ebde weg. Daarna heb ik heerlijk geslapen en het gevoel is volledig weggevloeid.

Wat heb ik door deze ervaring een goed empathisch gevoel overgehouden hoe onvoorstelbaar moeilijk het is voor De Mens om hier nu te zijn. En wat er gaande is op onze uitzonderlijk mooie blauwe planeet. Vooropgesteld dat je een rijk een ontwikkeld gevoelsleven hebt, en geen kuddedier bent…

‘De ego-geest wordt gecultiveerd door onze sociale orde om een ​​waardensysteem te ontwikkelen dat is afgestemd op de consensus van de samenleving of een groep binnen de bredere sociale orde. Onze kennis, moraal, waarden, attitudes en gedragingen worden dus grotendeels gecultiveerd door de onderliggende sociale structuur van de driedimensionale wereld. Het zelf, of het bewustzijn, bevindt zich niet in de driedimensionale wereld; daarom kan het niet echt worden onderzocht door driedimensionaal onderzoek of zelfs maar door de meest fijn afgestemde logica van de geest. Dit is de fundamentele onbalans van de religieuze, filosofische en psychologische velden: dat het onbeperkte zelf niet kan worden onthuld door de geest die gecultiveerd en gebonden is in de driedimensionale wereld. De ego-geest zoekt de beloning van activiteit of de beloning van consequenties; terwijl het Zelf probeert een cultuur van de deugden van het hart in stand te houden binnen de dichtheid van de werelden van vorm. Het zelf zit in zekere zin gevangen tussen twee werelden die één gemeenschappelijk element delen: doel. We zijn ons er allemaal van bewust, op onze meest heldere momenten, dat er een dieper doel in het leven zit, en in het bijzonder in ons leven. De fragmentarische wereld van vorm is prikkelend voor onze zintuigen, maar geeft geen voldoening aan ons aangeboren verlangen naar een doel.’

Bovenstaande tekst is afkomstig van de website van Wingmakers, en ik citeer dit hier omdat deze woorden voor mij precies weergeven wat de essentie van het vrijmaken van het bewustzijn behelst. Het bewustzijn is een eeuwige frequentie, trilling, die niet gebonden en verbonden is aan gemanipuleerd en beperkt bewust Zijn, die zich niet ‘aanpast’ aan de verdichte wereld van vorm. Het bewustzijn kan dit niet. Het bewustzijn fladdert zo je wilt, eeuwig in frequenties van verschillende intensiteit en trilling. En als je dit nu leest ben je, net als ik die dit nu schrijft, aanwezig in de verdichting van de wereld van vorm waarin wij leven. Dit inzien en voelen is een eerste stap in het vrijmaken van jouw bewustzijn, van jouw eeuwige aanwezige bewuste Zijn in oneindige frequenties van bestaan.

20210207 Thérèse Jeunhomme DE DICHTHEID IN DE WERELDEN VAN VORM | KIJKEN MET JE HART – VLOEIBARE LIEFDE (wordpress.com)


Liefdesveld

Voor een ieder die regelmatig mijn artikelen leest, eerder op mijn website ‘Lighthouse Foundation – werken aan een nieuwe wereld’, en de laatste 10 jaar op mijn website ‘Kijken met je hart – vloeibare liefde’, is genoegzaam bekend dat wij als mensheid middenin een ongekende transitie van menselijk bewustzijn leven. En heus echt eerlijk waar, dit is een bijzondere tijd voor mensheid en aarde in deze gemanipuleerde realiteit. Ieder mens op deze aarde heeft nu een keuze: Kies jij voor al wat er was in de hoop dat jouw leven weer ‘normaal’ zal worden? Of kies jij voor een ander perspectief van leven in deze realiteit? Iedere keuze die jij maakt is goed. Ieder mens zal op enig moment in zijn of haar bestaan voor deze keuze komen te staan, en of jij die keuze nu maakt, of over 10 duizend jaar, is niet in mijn belang. Mijn belang is hier en nu, en door voortschrijdend in- en doorzicht kan ik rustig stellen dat de transitie heeft plaatsgevonden, dat er onder mensen op aarde een intense verschuiving van bewustzijn heeft plaatsgevonden waarvan de uitwerking zich zal laten zien en voelen voor wie hiervoor openstaat.
Ik voel dit diep binnenin mijn wezenlijke Zelf. De kracht en vloeibare liefde die door mij heen stroomt is bestendig, is vol en rijk en vreugdevol. Lang geleden trof ik deze tekst van de UWB die, naar mijn gevoel, precies weergeeft in welke gigantische transitie wij nu leven:

‘Op dit moment is de mens getuige van het begin van een grote wereldovergang. Er staat een ongekende metamorfose aan te komen als voorbereiding op een enorme stap in bewustzijnsontwikkeling van de hele planeet. Wij staan op vanuit een grote planetaire cyclus en betreden een tijdperk van vernieuwing van de wereld en de mensheid. Het is de gefluisterde belofte van thuis, van onbedorven, onaangetaste schoonheid en licht. Dit is een nieuwe werkelijkheid die onaangetast is door de worstelingen van het dualisme van het aardse leven. Dat vrij is van extremen als licht en duisternis, juist en verkeerd, goed en slecht, waardoor de mensheid voortdurend heen en weer geslingerd wordt door futiliteiten en lijden. Ook de aarde zelf heeft op dit moment gewacht: haar geboorte in een hogere levensuitdrukking, waarmee zij zich kan afstemmen op een wereld waarin alle bewoners veel gemakkelijker het enige doel van leven kunnen bereiken.
De aarde gaat een nieuw gebied in, een gebied met een maagdelijke materie, als voorbereiding op de nieuwe cultuur van liefde waarvan de sociale uitdrukking die van broederschap onder de mensen zal zijn. Een nieuwe golf komt op ons af, die alles in zich draagt voor een nieuw leven, een nieuwe cultuur. De mensheid dient zich eerst volledig te ontdoen van al wat oud is, en zich vervolgens serieus voor te bereiden op het binnengaan in deze nieuwe omgeving en deze nieuwe omstandigheden. Deze nieuwe golf is al actief in de wereld en ze transformeert alles op aarde. Zij verandert van onder tot boven de hele levensorde van de mens, want ze richt zich op het centrum van zijn wezen. Deze golf probeert vooral het zelfbewustzijn van het individu te transformeren om het centrum van zijn leven te doen overgaan van het persoonlijke naar het kosmische bewustzijn, van het persoonlijke naar het collectieve.’

Reis jij met ons mee lief mens? Voel je welkom!

Voor nu sluit ik af met het liefdesveld dat zich voor ieder levend wezen aan het openen is. Het veld van innerlijk gevoelde onpersoonlijke, krachtige, onvoorwaardelijke liefde voor al het leven. Op de foto één van de twee grote liefdes die met mij hebben meegereisd. Deze keer is dat mijn hond en maatje Jimmy met wie ik ruim 15 jaar een wonderlijk mooie reis heb afgelegd. Jimmy, die ik twee maal opnieuw in andere vorm heb ontmoet in deze realiteit, waar wij elkaar vrij en blij in liefde (h)erkenden en weer loslieten. In liefde hebben wij elkaar ontmoet, gereisd, gekend en herkend, en in liefde hebben wij elkaar vrij gelaten.

Jimmy

20210116 Thérèse Jeunhomme

KIJKEN MET JE HART – VLOEIBARE LIEFDE | Thérèse Jeunhomme: encaustic, olieverf en mixed media schilderijen, schrijfsels en bewustwording (wordpress.com)