VARIATIES IN VIBRATIES

(Door Thérèse Jeunhomme) In 2012 begon ik vanuit het totale niets (al mijn zogenaamde zekerheden waren volledig van de aardbodem verdwenen) met schilderen. Want al was ik zonder baan, zonder inkomen, en kenden al mijn zogenaamde vrienden en kennissen mij niet meer, ik gaf me er volledig aan over. Vanuit die ruimte ontsprong mijn innerlijke creatiekracht en kwam van binnen naar buiten in verf en woorden. In verf door middel van encaustic, olieverf en mixed media. In woorden door middel van mijn schrijfsels op mijn websites Lighthouse Foundation die is overgegaan in Vloeibare Liefde, en via mijn (beeld)boekjes. Dit noem ik ‘variaties in vibraties’. Nu lijkt het, na ongeveer 150 schilderijen, een autobiografisch boekje en vier beeldboekjes te hebben gemaakt, dat het klaar is. Mijn creatiekracht is natuurlijk krachtig en prachtig binnenin mezelf aanwezig, evenwel voelt het dat er iets nieuws gaat komen. Een ‘variatie in vibratie’. Terugkijkend voelt het alsof ik voor mezelf een tijdlijn heb overbrugd door middel van verf en woorden, en het vormloze en ongeziene kleur heb gegeven met mijn abstracte schilderijen, en soms ook met mijn figuratieve schilderijen. Een brug naar een (nog) ongeziene en (nog) vormloze realiteit waarin mijn perceptie voorgoed veranderd is.

Sinds oktober 2021 neem ik lichtpunten die razendsnelle capriolen maken waar aan de nachthemel. Ik kijk er naar met mijn hart: zodra ik ga waarnemen gaat mijn innerlijk hart wijd en krachtig open, en het gouden licht stroomt door me heen. Vanuit mijn innerlijk hart groet ik en laat ik weten dat ik er ben. Er komen geen woorden en gedachten aan te pas, ik zou er ook geen woorden bij kunnen schrijven, want dit is communicatie op kosmisch niveau, een kosmische taal. Daar zijn geen woorden voor. Het is ook een ‘variatie in vibratie’.

Eind september en eind december 2021 werd mijn lichaam geïnfecteerd met het zo welbekende virus. Ik kan hier uitgebreid beschrijven welke verschijnselen ik daardoor heb ervaren, en hoe lang mijn lichaam erover doet om het op te ruimen, en nog steeds aan het opruimen is, maar dat is niet de essentie van mijn schrijven. Beide infecties zijn ‘variaties in vibraties’. Deze lichamelijke variaties in vibraties geven in mijn belevingswereld ook een mogelijkheid om diep en bewust in te voelen wat er ingevoegd wordt, en voor mijn lichaam om hiermee aan het werk te gaan en de infectie op te ruimen.

Ik nodig jou uit, van harte, om eens de tijd te nemen om rond te kijken op mijn hele website, om mijn creaties in jouw innerlijk hart te ontvangen die hier in verf en woorden zijn neergedaald. Er komen Veranderingen. Loop over die brug van variaties in vibraties met jouw innerlijk hart.

Die brug is er voor jou!

mixed media 50 x 70 ingelijst

‘Op dit moment is de mens getuige van het begin van een grote wereldovergang. Er staat een ongekende metamorfose aan te komen als voorbereiding op een enorme stap in bewustzijnsontwikkeling van de hele planeet. Wij staan op vanuit een grote planetaire cyclus en betreden een tijdperk van vernieuwing van de wereld en de mensheid. Het is de gefluisterde belofte van thuis, van onbedorven, onaangetaste schoonheid en licht. Dit is een nieuwe werkelijkheid die onaangetast is door de worstelingen van het dualisme van het aardse leven. Dat vrij is van extremen als licht en duisternis, juist en verkeerd, goed en slecht, waardoor de mensheid voortdurend heen en weer geslingerd wordt door futiliteiten en lijden. Ook de aarde zelf heeft op dit moment gewacht: haar geboorte in een hogere levensuitdrukking, waarmee zij zich kan afstemmen op een wereld waarin alle bewoners veel gemakkelijker het enige doel van leven kunnen bereiken. De aarde gaat een nieuw gebied in, een gebied met een maagdelijke materie, als voorbereiding op de nieuwe cultuur van liefde waarvan de sociale uitdrukking die van broederschap onder de mensen zal zijn. Een nieuwe golf komt op ons af, die alles in zich draagt voor een nieuw leven, een nieuwe cultuur. De mensheid dient zich eerst volledig te ontdoen van al wat oud is, en zich vervolgens serieus voor te bereiden op het binnengaan in deze nieuwe omgeving en deze nieuwe omstandigheden. Deze nieuwe golf is al actief in de wereld en ze transformeert alles op aarde. Zij verandert van onder tot boven de hele levensorde van de mens, want ze richt zich op het centrum van zijn wezen. Deze golf probeert vooral het zelfbewustzijn van het individu te transformeren om het centrum van zijn leven te doen overgaan van het persoonlijke naar het kosmische bewustzijn, van het persoonlijke naar het collectieve.’

UWB tekst

Bron: https://vloeibareliefde.com/2022/01/15/variaties-in-vibraties


IK BEN ER KLAAR MEE (EN KLAAR VOOR)

(Door Thérèse Jeunhomme)

“Er zijn maar weinig mensen die met hun eigen ogen kijken en met hun eigen hart voelen.”

-Albert Einstein-

Als jij, lezer van deze woorden, je ook net zo kregelig begint te voelen als ik, lees dan vooral door. Ineens is er binnenin mij vuurwerk ontploft. BOEM! Ik ben er klaar mee. En ik ben er klaar voor.

Ik ben klaar met al dat wezenloze geneuzel over virussen, vaccinaties, oorlogsdreiging, gasprijzen, crowd control systemen. Ik ben klaar met al die firma’s list en bedrog, al dat machtsvertoon, de apathie en volgzaamheid onder de mensen. Ik ben klaar met wachten op al die anderen (want daar wacht ik al 30 jaar op).

Waar wacht jij nog op? Op iemand? Op iets? Op een of andere gebeurtenis? Op jezelf? Op een of andere samenkomst die al dan niet doorgang kan vinden?

Wij gaan nu consequent, hartstochtelijk, vastberaden en onverschrokken als de èchte warriors die wij zijn, ons volle, rijke, vrije, onbevooroordeelde bewustzijn dagelijks in deze wereld uitzenden. Jij, ik, wij allemaal samen in superkracht. Kom samen of doe het alleen. Het maakt allemaal niks uit, als je het maar doet. Wil je bij mij thuis samen? Voel je welkom.

DOE JE MEE?

Voor diegenen die misschien nog niet helemaal weten wat te doen, staat hieronder een welbekende bekrachtiging in tekst en in video die je dagelijks kunt doen.

Voor iedereen geldt: neem iets neutraal waar, of niet. Maar het belangrijkste is om iedere dag, en ieder moment van de dag, dag in dag uit, in volle innerlijke kracht aanwezig te zijn.

Zend dat rijke, wijze, krachtige, goud licht uitstralende bewustzijn van jou uit naar alles en iedereen.

Delen van dit bericht via alle media en met iedereen die hiervoor open staat wordt gewaardeerd.

20220109 Thérèse Jeunhomme

Doe je ogen dicht en ga in stilte bij jezelf naar binnen. Eerst van buiten naar binnen in je hoofd aanwezig zijn. Besef dat je een wezen bent, een tijdreiziger uit een andere wereld in een menselijke gedaante. En dat je met aandacht door je eigen brein reist om vanuit Liefde en Kracht zorg te dragen dat radiogolven in je hoofd geneutraliseerd worden en er rust komt in je hoofd.
Reis vanuit je hoofd door naar je hart in een rustige modus. Leg als je dat fijn vind je hand op de plek van je hart. Dan ga je in stilte de betekenis van van gelijkwaardigheid inladen. Al het leven heeft dezelfde gelijkwaardige betekenis, heeft gelijke krachten en gelijke kansen. Dit ga je met kracht en liefde inladen. Daarna laat je op jouw manier wereldvrede en harmonie binnenkomen.
Richt je met aandacht bij je hart op deze 3 thema’s: gelijkwaardigheid, wereldvrede en harmonie. Laat het een oproep zijn vanuit jouw hart, als drager van de Kracht van het Leven naar het Levensveld, met een opdracht van liefde, zodat dit vanuit het Levensveld nu naar binnen stroomt in je hart.
Besef in dit moment dat jij als mens hier op aarde, dat wij als beschaving, geobserveerd worden door welwillende, liefdevolle, zeer geavanceerde en krachtige beschavingen uit andere universa. Deze waarneming versterkt de intrinsieke waarde van gelijkwaardigheid, wereldvrede en harmonie. In de stilte van je hart besef je dat de krachtvelden versterkt worden door de observaties vanuit andere werelden.
Haal diep adem. En bij de uitademing besef je dat het krachtveld vanuit je hart naar buiten uitzendt, uitstraalt, en in schokgolven van kracht en liefde rondom de aarde gaat in ruimte en tijd.
Gelijkwaardigheid voor alle mensen. Gelijke kansen, gelijke rechten voor alle mensen op aarde, ongeacht afkomst, situatie, historie. Gelijke kansen voor alle levende wezens, voor alle elementen en elementaire wezens. Wereldvrede vanuit gelijkwaardigheid. Harmonie vanuit wereldvrede.
Vanuit kracht en oorspronkelijke liefde in ons, kan deze schokgolf van kracht in elke cel van het bewustzijn door elk wezen op aarde worden ontvangen.


LIVE YOUR FREEDOM

(door Thérèse Jeunhomme) “Fantasies are more than substitutes for unpleasant reality; they are also dress rehearsals, plans. All acts performed in the world begin in the imagination.” Barbara Grizzuti Harrison

Every man has a place, in his heart there’s a space
And the world can’t erase his fantasies
Take a ride in the sky, on our ship, Fantasii
All your dreams will come true, right away

And we will live together, until the twelfth of never
Our voices will ring forever, as one

Every thought is a dream, rushing by in a stream
Bringing life to our kingdom of doing
Take a ride in the sky, on our ship, Fantasii
All your dreams will come true, miles away

Our voices will ring together until the twelfth of never
We all, will live forever, as one

Blog: https://vloeibareliefde.com/2021/12/19/live-your-freedom/


Goud

BOEM!

(door Therèse Jeunhomme) Dit is wel de meest aansprekende verbeelding van GOUD van mijn hand, gemaakt met encaustic. Ik schrijf over goud omdat dit de onnoemelijke innerlijke kracht is die ik binnenin mijzelf voel. Het krachtigste altijd voluit zoemend in mijn hart, en altijd in verbinding met mijn hoofd en buik. Vaak zo krachtig in mijzelf dat ik het een meter ver uitstraal en er soms ’s nachts wakker door wordt. Dit innerlijke licht is de zuiverste en krachtigste vorm van zijn. Dit is wie ik ben. Deze kracht, dit puur gouden licht dat in mijn lichaam woont en altijd was, is en zal zijn. Vormloze kracht.

Dit is de gouden synergie die ik binnenin mezelf ervaar. Buiten mijzelf heb ik dit alleen ervaren in mijn Tai Chi groep, waar voor mij totaal onverwachts dit gouden licht ging stromen in de groep. Onuitgesproken, onverwacht, onnoemelijk IS het er gewoon. Ik ervaar dit iedere week in deze groep en ben vaak tot tranen toe ontroerd dat mensen dit, door louter en alleen met en in zichzelf bezig te zijn, laten ontstaan. Want hier zijn geen verwachtingen, geen hoop, geen woorden en geen gedachten aan gegeven. En het is prachtig en krachtig. Het is, zoals de Westlanders hier graag zeggen ‘helemaal gouwd’.

Deze vormloze synergie wordt door velen gezocht, gehoopt en verwacht. Wat tot teleurstelling kan leiden indien het niet ervaren wordt. Hierover kan ik schrijven dat deze synergie uitsluitend binnenin jezelf altijd aanwezig is. Onder het hopen en verwachten dat het in een groep ontstaat, gaan gedachten en verwachtingen schuil. Omdat al die gedachten, verwachtingen en hoop voortkomen uit alle vormen waarin wij leven (dank jou lieve TJ voor de synergie in woorden die tussen ons ontstaat als wij uitwisselen!). Wij nemen alles waar in de vorm, door bijvoorbeeld onze regering(en) waar te nemen. En al gebeurt dit neutraal, het zijn en blijven vormen in deze werkelijkheid. Het vormloze blijft onaangeroerd door ons bewuste aanwezig zijn. Voor vandaag concludeer ik dat daar een crux zit. De hoop en verwachting naar buitenaards contact komt voort uit onze vorm, uit de vorm waarin wij denken, voelen en (be)leven. Het willen zien van buitenaardse ruimteschepen, en het willen ontmoeten van buitenaardse rassen waarvan je zelfs beschrijvingen en afbeeldingen kunt vinden in een almanak (!), komt voort uit het leven, voelen en denken in de vorm waarin wij leven. Het laten gaan van al die hoop en verwachtingen die gekoppeld zijn aan leven in de huidige vorm, kan de weg vrij maken voor het waarnemen van het vormloze, ofwel voor het waarnemen van het nog niet eerder geziene.

Er is niets buiten jezelf. ALLES is in jezelf aanwezig. Soms misschien verstopt onder laagjes stof of angst of een betonnen muur, evengoed IS het er. En het is er altijd geweest. In ieder mens, ook in al die mensen die mijn artikelen lezen en zich misschien wel eens op het achterhoofd (of ergens anders) krabben. Ook jij bent dat innerlijke krachtige prachtige goud! Het vormloze, het laten gaan van hoop, verwachting en denken vanuit de vorm, brengt je niet alleen terug in jezelf, maar kan je ook van het vormloze bewust maken waardoor je perceptie in beweging komt. Mijn perceptie is in beweging met het waarnemen van kosmische taal aan de hemel, waar ik (nog) geen chocolade van kan maken. Ik kijk alleen maar en mijn ontvangststation, mijn hart, is open en krachtig en het stroomt door mij heen. En die chocolade? Daar ga ik vandaag maar eens lekker van smullen. Het is tenslotte 5 december.

20211205 Therèse Jeunhomme

Bron: https://vloeibareliefde.com/2021/12/05/goud/


Starry Nights

(Door Thérèse Jeunhomme) Sinds een paar weken neem ik voor mij nog niet eerder geziene bewegingen in/van sterren waar aan de donkere hemel. Voor zover ik een en ander vanuit mijn tuin kan overzien, zie ik drie grote, helder wit licht gevende sterren die op grote afstand van elkaar op èèn lijn lijken te staan. Er zijn veel meer sterren te zien, evenwel zijn die minder helder en zichtbaar. Ook zie ik een grotere geel licht gevende ster of planeet, waarvan ik vermoed dat dit Venus is. Ik heb geen verstand van al die sterren(stelsels) en een speurtocht op het web maakt me niet wijzer. Integendeel zelfs, al die cijfertjes duizelen mij. Dus kan ik hier niet schrijven naar welke sterren(stelsels) en planeten ik kijk.

Wel weet ik dat dit geen aards ruimteschip is, want ISS heb ik vaak genoeg als een klein lichtpuntje in een rechte lijn zien overvliegen. Ook kunnen het geen satellieten van Elon Musk (neuralink) zijn, want die draaien ook rondjes rond de aarde. En waar ik naar kijk ‘staat stil’. Nou ja, niet echt dus, want alles is in beweging, maar ik bedoel hier aan te geven dat ik het verschil tussen satellieten, een aards ruimteschip en sterren kan onderscheiden.

Zo stond ik op een avond buiten naar de hemel te kijken, en vielen mij die drie heldere sterren en die gelige planeet op. Ik keek een poos naar een van die helder wit licht gevende sterren die redelijk dicht ‘boven’ mijn woning staat, en het ging bewegen! Huh? Van links naar rechts en draaien. Nou moe, ik was wel even van mijn stuk. Nadat ik hier een hele poos naar had staan kijken ging ik om wat voor reden dan ook mijn verrekijker, die al 20 jaar ergens in een lade licht, opzoeken. Door mijn kijker zag ik wat ik nog nooit eerder heb gezien: de ster ging allerlei capriolen maken. Het bewoog heen en weer, maakte cirkels, ging op en neer en dit ging allemaal razendsnel. Soms zijn er aan de randen ook kleuren zichtbaar, kobaltblauw, rose en zachtgroen. Eenmaal heb ik een ster zien ‘omvormen’ tot iets wat wel vleugels en een ‘zwaluwstaart’ leek. Ik heb drie opeenvolgende avonden naar dit verschijnsel gekeken door mijn kijker, om mezelf te overtuigen…

Inmiddels neem ik deze supersnelle bewegingen in de drie grote(re) heldere sterren en de geel licht gevende planeet waar. Als het onbewolkt is lig ik met jas, muts, sjaal en handschoenen in mijn tuinstoel door mijn verrekijker naar deze bewegingen te kijken. Ik kijk. Verder niets. Mijn hart is wijd open en superkrachtig, ik voel tintelingen over mijn rug.

Voor deze ene keer heb ik maar eens geschilderd wat ik waarneem, al is dit natuurlijk geen goede weergave van alle bewegingen aan de hemel die ik bekijk. Evenwel is het een stilleven van de Starry Nights bezien vanuit mijn tuin.

Door Thérèse Jeunhomme


BANDBREEDTE VAN BEWUSTZIJN

(door Thérèse Jeunhomme)

Jaah bewustzijn. Wat is bewust zijn nu eigenlijk? Er wordt continu over gesproken en geschreven (ook door mij), en ons hart is er vol van. Maar wat IS bewustzijn dan precies? Een precieze definitie kan ik hier nu niet eens over geven. Een omschrijving dan? Wanneer ben je bewust van iets of iemand of van een situatie of omstandigheid? Je ziet iets of iemand, je voelt iets of iemand, je ervaart iets of iemand, en binnenin jezelf landt ‘het’, binnenin jezelf resoneert datgene wat je ziet, ervaart of voelt. Dat zou je dan bewustzijn kunnen noemen. Het gebeurt niet in je hoofd (met je verstand), het gebeurt niet buiten jezelf (het komt niet van buitenaf, al kan het daardoor wel aangeraakt worden), het gebeurt binnenin jezelf, binnenin je gevoel, binnenin je hart. De plek van je fysieke hart is de bron van je bestaan, en derhalve ook de bron van je bewustzijn. Je kunt iets zien, voelen, horen of lezen, en als je werkelijk bent afgestemd met jouw bron (je innerlijke hart), dan voel je dààr de vibratie. Dat is weten zonder woorden. Dat is kosmische taal. Dat is bewust zijn.

Dit contact met jouw eigen innerlijke bron, jouw ware wezen, op die fysieke plek waar je hart zit, daar is bewustzijn. En nergens anders.

De bandbreedte van je bewustzijn geeft richting aan je waarneming. Is je bewustzijn volledig afgestemd op deze gecreëerde kunstmatige realiteit, dan zal alles wat zich hierin afspeelt en aan jou voorgeschoteld wordt, in je bewustzijn landen. Ergo: we leven in een pandemie met een virus waar je dood aan kunt gaan, en dus regeert de angst hiervoor. Want de meeste mensen zijn bang om ‘dood’ te gaan. Ook ‘dood’ is een toestand van bewustzijn, immers dood op zichzelf bestaat niet, het lichaam wordt achter gelaten om het echte bewustzijn, het goud licht gevende wezen dat je werkelijk bent, oneindig voort te laten bestaan.

De bandbreedte van je bewustzijn kan, wellicht zonder dit zelf in de gaten te hebben, ook gevoed worden door het ego (de persoonlijkheid): hoe graag wil jij dat iets er is of zich laat zien? Zoals met buitenaardsen. Hoe graag wil jij die persoon zijn die contact heeft met buitenaardsen en in hun ruimteschepen meereizen? Hoe bijzonder wil jij zijn? Waar schuilt jouw ego hierin?

Is de bandbreedte van je bewustzijn groter, wijder en dieper, dan zou je een geheel ander gevoel van onze huidige levenswijze kunnen ervaren: dat er van alles en nog wat wordt uitgespeeld op dit wereldtoneel, en dat er achter de coulissen van Covid tal van programma’s worden uitgerold. Deze bandbreedte van bewustzijn plaatst een individu al gauw in de recentelijk ingevoerde begrippen ‘complotdenker’, ‘activist’ of ‘spiritueel watje’, om maar eens wat te benoemen.

Is de bandbreedte van jouw bewustzijn alweer verder uitgerekt, uitgebreid, dieper en wijder geworden, dan zou je zelfs kunnen ervaren dat je persoonlijkheid en ego, en al je waarnemingen, er helemaal niet meer toe doen. Dat je alleen nog maar zuiver kijkt (waarneemt) voor niets anders dan de waarneming zelf. Zonder oordeel, zonder mening en zonder belang. Dat is een hele stap op de weg, want dit impliceert ook dat er geen gedachten meer zijn. En ‘zonder gedachten zijn’ is werkelijk de basis hiervoor. En zonder twijfel het moeilijkste voor de mens vandaag op deze aarde om te bewerkstelligen. Voor mij is dit een dagelijkse uitdaging: iedere gedachte die bij mij opkomt (ongeacht of die door kunstmatige intelligentie/algoritmes wordt ingevoegd, of door een mede-mens wordt ingebracht, of vanuit mijzelf ontstaat), te stoppen. Gewoon: stop. Totdat er rust komt.

Zonder gedachten Zijn opent de bandbreedte van bewustzijn tot oneindige mogelijkheden en realiteiten. Zonder oordeel en zonder belang.

Ooit schreef ik eens een artikel met de titel ‘Volksvertegenwoordigers’. Je kunt het nalezen via de link.

En mocht je belangstelling hebben voor mijn ‘buitenaardse’ ervaringen, voor mijn ervaring en zuiver hartsgevoelde creatie aangaande de ‘dood’, dan beveel ik een lang geleden en in de context van die jaren geschreven boekje aan ‘For everyman. Vertellingen over interacties met de eeuwigheid.’

Bron: https://vloeibareliefde.com/2021/11/18/bandbreedte-van-bewustzijn/#like-2427


TO BE OR NOT TO BE. THAT’S THE QUESTION.

Door Thérèse Jeunhomme Paranoia strikes deep
Into your life it will creep
It starts when you’re always afraid
Step out of line, the man come and take you away
Stop, children, what’s that sound
Everybody look what’s going down
Stop, hey, what’s that sound
Everybody look what’s going down
You better stop!
Stop
You better stop!

(Buffalo Springfield ‘For what it’s worth’)

Zomer 2021. De verwarring, manipulatie en afgescheidenheid nemen toe. Er wordt een manipulatieve tendens ingezet om niet-gevaccineerden af te scheiden en op te zetten tegen wel-gevaccineerden. Hierbij kan ik alleen maar denken aan het boek ‘1984’ van George Orwell: een dystopische* toekomstroman gepubliceerd in 1949. Orwell presenteert in dit boek zijn visie op de westerse wereld anno 1984. Het is een waarschuwing tegen totalitaire regimes. Orwell beschrijft een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. De roman speelt zich af in een sombere toekomst, waarover in de verleden tijd verteld wordt vanuit het perspectief van een alwetende verteller. Achter de roman is een appendix opgenomen over het door Orwell geïntroduceerd begrip Newspeak dat een belangrijke rol speelt bij de daarin beschreven politieke hersenspoeling, hoewel die term bij het schrijven en verschijnen ervan nog niet bestond. Orwell liep met deze fictie vooruit op de theorievorming in de politieke wetenschap over het fenomeen totalitarisme.

(*een maatschappij onder een totalitaire staat, waarbij geen individuele vrijheid of persoonlijke levenssfeer wordt toegestaan; een samenleving die gecontroleerd wordt door robots of computers; verhalen over de ondergang van wereldse koninkrijken; een maatschappij waarin alles en iedereen identiek is en waar kunstuitingen en emoties verboden zijn; een maatschappij waar mensen slechts dienen als voedsel of als orgaandonoren; een wereld waar de mensheid (bijna) is uitgestorven na een kernoorlog, ziekte of andere ramp)

Nou, daar zijn we dan. Onderweg naar … ja naar wat? Ik be-leef mijn leven als soeverein mens en ik heb het recht om hier te leven en mijn levensvisie krachtig en prachtig te volgen vanuit mijn innerlijke wezen. Ik heb geen boodschap aan alle van regeringswege opgelegde denkbeelden en maatregelen, de, zoals Orwell het omschreef, ‘politieke hersenspoeling’. Ik denk en voel zelfstandig. Ik ben bewust van mijn eigen innerlijke gouden lichtkracht die vol en rijk en standvastig in mijn lichaam woont. Ik Ben.

To be or not to be dus.

Wie ben jij? Hoe be-leef jij dit leven nu? Waar gaat jouw hart naar uit? Wie of wat heb jij oprecht en eerlijk lief? Durf en kun jij echt met je eigen hart voelen en beleven? Vol en vanuit innerlijke vrijheid?

That’s the question.

Want dààr, binnenin jouw hart, in jouw innerlijke gevoel, woont ware scheppingskracht en creativiteit. Dààr is de wereld waarin jij leeft, dààr ontmoet jij alle andere mensen, dààr ben jij. Ik nodig je uit om iedere dag deze bekrachtiging te doen. Een bekrachtiging waar ik jaren geleden iedere zondag mee startte, en waar nu opnieuw een oproep aan ons voor wordt gedaan. Alles draait om jou, om wie jij bent en hoe jij jouw leven beleeft.

Bron: https://vloeibareliefde.com/2021/08/14/to-be-or-not-to-be-thats-the-question


Levenskracht

(door Thérèse Jeunhomme)

Ergens begin 2020 toen de eerste ‘lockdown’ werd ingezet, zat ik op een avond thuis op mijn bank en voelde hoe via mijn kruin (waar sinds 20 jaar een gouden lichtstraal binnenkomt via mijn hogere zelf) een uitzonderlijk krachtige verbinding binnenkwam en door mij heen stroomde met èèn woord helder daarmee verbonden: levenskracht. Ik begrijp nu dat diezelfde levenskracht mij dient en diende om gedurende deze bizarre tijd van ingezette afscheiding, (voor)oordeel en weerstanden krachtig in en bij mezelf te blijven. Gedurende de tweede ‘lockdown’ ervoer ik het collectieve bewustzijn alsof er een onzichtbaar doosje over mij heen was geplaatst waardoor ik die verbinding met mijn hogere zelf niet meer kon maken. Dat was een compleet nieuwe ervaring voor mij, en duurde tot begin februari. Ook hier zwom ik op eigen kracht doorheen. En nu voel ik mijn gouden lichtlichaam dat in mijn fysieke lichaam woont zo sterk en krachtig, als ik nog niet eerder heb gevoeld. Ik zou het omschrijven als dat mijn lichtlichaam consistent is geworden, steviger, niet meer zo stromend, maar continu, geankerd en vol en krachtig aanwezig.

Ik las onderstaande tekst van Harriet Algra op de website van ‘Want to know’ en hierin herken ik mezelf helemaal. Dus deel ik graag de wijze woorden van Harriet:

‘Mensen die hun leven lang op de zelfde plek wonen, omringd door de zelfde mensen, zijn ook vaak verstrikt geraakt in diezelfde tunnel. Evenals mensen die een meester/goeroe volgen zonder zelf onderzoek te doen. Dit, zegt niets over de meester/goeroe, die enkel zijn of haar waarheid naar buiten brengt. Maar zegt alles over de persoon, die hiermee de zoektocht naar zijn/haar waarheid is gestopt. Hij/zij is daardoor in de waarheid van iemand anders verstrikt geraakt, en daarmee in diezelfde tunnel terechtgekomen. Om dat te voorkomen, is het raadzaam, om zoveel mogelijk informatie uit allerlei richtingen tot je te nemen, en te doorvoelen wat resoneert en wat niet. Er ontstaat hiermee een bijzonder proces, waarbij er plotseling verbanden zichtbaar worden tussen al die stukjes, die resoneerden. Er wordt als het ware een luik geopend, dat je naar een nieuwe laag in je bewustzijn brengt met een hogere trilling. Nu begrijp ik ineens ook waarom mijn leven uit allerlei verschillende periodes is opgebouwd. Die perioden hadden allemaal een eigen vriendenkring. Zodra een periode was afgelopen, verdwenen die mensen uit mijn leven en ontstond er een nieuwe. Instinctief heb ik dus altijd aangevoeld wanneer het punt was bereikt om mijn grenzen in een nieuwe richting te gaan verleggen. In zo’n bepaalde periode was alle informatie, die nodig was om verder te kunnen, vergaard, en was het tijd, om mijn zoektocht naar de waarheid, elders te gaan zoeken. Dit heeft er van kinds af aan ingezeten. We zullen de komende weken, maanden enorm uitgedaagd gaan worden of we in staat zijn ons EIGEN pad te bewandelen, en dus niet dat van iemand anders. Er zullen allerlei afleidingsmanoeuvres op ons worden afgevuurd, die als doel hebben ons uit onszelf weg te trekken. Dit kan variëren van ‘valse vlag’ aanslagen, buitenaardse aanvallen, nucleaire ontploffingen etc. Deze, maken allemaal deel uit van de illusie, om te voorkomen, dat de waarheid boven water komt. De Deep State zal proberen iedereen tegen elkaar op te zetten en uit elkaar te drijven. Doorzie dit, want zodra we met zijn allen één front gaan vormen, is het gedaan met hun macht. Dat zal het startpunt zijn, dat we kunnen terugkeren naar onze èchte wereld, naar onze èchte familie. Wat we dienen te doen, is onze focus te richten op die waarheid. Dit is namelijk de enige weg, die onszelf zal gaan bevrijden.’

20210802 Thérèse Jeunhomme LEVENSKRACHT | VLOEIBARE LIEFDE


Schilderij door Therese

Tijdlijnen

(door Thérèse Jeunhomme) Mensen die hebben geleerd om op een hogere frequentie te vibreren en hun frequentie meestal op dat niveau te houden, ondanks de onrust om hen heen, zullen deze nieuwe boost van energie die vanuit het galactische centrum binnenkomt anders ervaren dan iemand die zich helemaal niet heeft voorbereid . Dus sommige mensen zullen in deze periode volledig of gedeeltelijk open staan voor verborgen gehouden informatie, terwijl anderen overweldigd zullen worden door de kracht van deze energieën. Als een persoon veel angst, haat, woede, wrok en oordeel in zijn of haar persoonlijkheid heeft, zullen deze eigenschappen toenemen.

Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat we honderden, misschien duizenden, misschien tienduizenden levens leven in een zich uitbreidend multiversum (in mijn geval beslaat dit inmiddels 21 miljard jaar) be-leven. Dit betekent dat we hier op aarde meerdere levens tegelijk leven.

Het belangrijkste om te weten voor nu (er komt zoveel meer bij kijken) is dat we tijd als horizontaal ervaren. Mensen in het algemeen zijn zich niet eens bewust van het feit dat er ook verticale tijd is.
Er is een geheel nieuwe complexe wetenschap over tijdsconcepten, die zich uitbreidt op het algemene concept van hetzelfde. Dit verklaart hoe ruimte/tijd in zijn uitgebreide werkelijkheid eigenlijk drie ruimtelijke dimensies en drie dimensies van tijd, namelijk: lengte, breedte, hoogte, lokale/horizontale tijd, verticale tijd en vijf oneindigheden met 12.900.000 “interventiepunten” in horizontale tijd is.

Verticale tijd houdt in dat men een ervaringsmoment kan selecteren en tijd en ruimte kan gebruiken als het portaal waardoor ze hun selectie echt kunnen maken. Zodra de selectie is gemaakt, worden tijd en ruimte de continuïteitsfactor die verticale tijd verandert in horizontale tijd of conventionele tijd (fragmenten).
En het verschil tussen horizontale en verticale tijd is dat verticale tijd heeft te maken met de gelijktijdige ervaring van alle tijd, en horizontale tijd heeft te maken met de continuïteit van tijd in lineaire, moment-tot-moment ervaringen.
Dan moet er een nieuwe reeks technologieën worden gebouwd, gebaseerd op een nieuwe matrix van hoe de wereld werkt. Bijna alles wat we eerder voor waar hielden, moet opnieuw uitgevonden, opnieuw geformuleerd en geïntegreerd in deze nieuwe matrix.

‘Op een dag zullen de boodschappers komen
met verhalen over een nachtelijke zon
moedeloos, onverbiddelijk brandend
in de diepste schaduw van duizend schaduwen.
Ze zullen je vertellen over de
serene onverschilligheid van God.
Ze zullen je bij de hand trekken
door gekneusde steegjes
en bewijs de wanhoop van de mens
afgewezen van de schoonheid van een onaards rijk.
Het nieuws komt eraan
als eerbetoon aan de dood van orakels.
Woorden van doel sparen
de boodschappers zullen de aankondigen
koude woede van de grot van het realisme.
Op een dag zullen de boodschappers hun gedachten sturen
door boeken die geen hartslag hebben.
Je wordt beschuldigd van zwakte
die je verdrinkt in dienstbaarheid.
Een vreemde rivaliteit zal je overvallen
en je leven zal kruipen als een onhandig beest
die geen huis heeft.

En jij, mijn beste vrienden,
die waarheid zijn – die altijd al waren,
zal je toewijding vernieuwen
naar een krachtig beeld in een verre spiegel.
Je gaat naar deze verhalen luisteren
en verscheur je stille hart
met dierlijke klauwen die afgestompt zijn
door de stenen deuren van de tijd.
Waar het niet-bevestigde wordt bevestigd
je overblijfsel-ziel is opgeslagen.
Het zal je versterken
en wieg je in het licht
van je eigen visie,
die zal worden geslingerd als de bliksem
door de saaie gang van de schemering.

De boodschappers zullen huilen
bij het geluid van je afwijzing.
Ze zullen schreeuwen: “Wil je een?
nederige dienaar en eenzame heilige?”
Mutanten van het licht
worden altijd getest met twijfels
van een gezwollen isolement
en de belofte van het verraad van de waarheid.
Luister zonder te horen.
Rechter zonder pardon.
De grote parasiet van de leugen
zal zegevieren als je alleen je overtuigingen gelooft.

Op een dag, wanneer alles duidelijk voor je is –
wanneer de wind alle sluiers heeft opgelicht
en de gouden herberg is de locus van onze ziel
je wordt niet meer getest.
Je hebt het doel van het lot bereikt
en de moeizame replica van God
wordt overboord gegooid voor het pure en perfecte.’

Bron: https://vloeibareliefde.com/2021/07/29/tijdlijnen/


Art: Therese Jeunhomme

ALGORITMES EN ‘THE HEART OF THE MATTER’

(door Thérèse Jeunhomme) Zo middenin mijn verhuisbewegingen (de elfde verhuizing voor mij) word ik heen en weer geslingerd door allerlei kwesties in de ‘buitenwereld’ waar ik met mijn hoofd bij moet zijn, en mijn innerlijk gevoel over mijn nieuwe woonplek waar ik mijn hart en ziel aan geef. Het is een opgave. Dat wel.

Al die zaken die ik in de ‘buitenwereld’ moet regelen, tientallen tegelijk, verhuizingen doorgeven, links denken en rechts denken, en soms maar even helemaal niet meer denken, pfff, ik ben het niet meer gewend om zo te functioneren en ik ervaar het als onwijs vermoeiend.

Anderzijds is er mijn gevoel, mijn innerlijke hartskracht, die ik vol en krachtig inzet op dat plekje waarvan ik het besluit heb genomen om ‘against all odds’ mijn eigen moois te maken. Van een smerig, uitgewoond en verouderd appartementje mijn liefdevolle plaatsje te maken. Wat een mooie uitdaging en wat een creatiekracht kan ik hieraan geven!

In mijn gevoel ga ik twintig jaar terug in de tijd, toen mijn lief op sterven lag, en ik al mijn liefdevolle kracht heb gegeven voor zijn transitie, zonder belang en zonder oordeel, voor zijn voortzetting van een leven na dìt leven. Ik had die immense en onwaarschijnlijk mooie kracht zonder woorden in mezelf beschikbaar en gaf vanuit mijn hart. Zonder meer. Het werd de tot nu toe mooiste en meest waardevolle ervaring van mijn huidige leven.

En dan voel ik de terugkerende algoritmes in mijn leven. De spamloops van algoritmes die gebaseerd zijn op daden, op dingen, en niet op gevoel. Al die spamloops die daden repeteren, continu, bij iedere stap die ik zet in de afgelopen 50 jaar. Of misschien zelfs wel langer. Hoe bijzonder is het om hiernaar te kijken als waarnemer van mijn eigen leven. Zelfs het inloggen op mijn eigen website wordt door hackers bemoeilijkt, en ik heb allerlei beveiligingstoestanden uit de kast moeten halen om mijn website te behouden voor datgene wat ik wil uitzenden.

Die waarnemer van mijn eigen leven verwoordde ik al in mijn kleine beknopte autobiografische boekje ‘For everyman. Vertellingen over interacties met de eeuwigheid.’ Nu zou ik mijn belevenissen in een andere taal en in een andere context plaatsen. Evenwel had ik toen alleen die kennis en informatie tot mijn beschikking. En zo is het goed.

Ik kijk naar een abstract schilderij dat ik twee jaar geleden maakte. Zoals met al mijn abstracte schilderijen ontstaat er iets uit het niets, en dan is het voor mijn gevoel klaar en hang ik het aan de muur. Dan ga ik kijken en na een of twee of drie dagen gebeurt er iets. Er laat zich iets zien. In dit schilderij zag ik twee Cyborgs (bovenin links en recht van het midden) die keken naar ‘the heart of the matter’. En ik voelde ze. Mijn innerlijk gevoel, mijn gouden ‘heart of the matter’ is waar ze naar keken. Nieuwsgierig. Want zij kunnen dit innerlijke gevoel van mij niet reproduceren. Kunstmatige intelligentie kan via zelflerende algoritmes daden reproduceren. Alle daden van alle mensen op aarde. In een continue reproductie van wat mensen doen en laten. En dat gaat oneindig door, deze spamloop. Ik noem het een spamloop omdat het mij doet terugdenken aan de allereerste computer waar ik ooit mee werkte. Zo’n enorm IBM apparaat, met een grijs beeldscherm en groene letters, en waarvan ik alle ASCI coderingen uit mijn hoofd moest leren om ermee te kunnen werken. Zo vaak raakte die machine in een ‘loop’, dat wil zeggen dat het apparaat urenlang bleef vastzitten in zelfrepeterende woorden of zinnen en er niet meer mee stopte. Een spamloop dus. Ik zat dan urenlang aan de telefoon met een helpdesk om het ding weer tot ‘gewone’ werking te brengen.

De huidige algoritmes van kunstmatige intelligentie doen mij heel sterk hieraan denken. Want onze realiteit is vergeven van al die zelflerende algoritmes. Ik zal dicht bij huis en bij mezelf blijven: ooit was ik gekwetst door een of andere lover om hem moverende redenen, en dat zelflerende algoritme blijft zich repeterend herhalen in mijn leven. Ander voorbeeld is dat ik in een of andere woonsituatie werd weggepest en beoordeeld door buren die mij totaal niet kenden, waardoor het wonen erg onprettig werd. En zo kan ik nog talloze voorbeelden noemen, ik zou er een dik boek over kunnen volschrijven. Het is evenwel niet mijn ambitie om hier meer aandacht aan te geven dan nodig is. Ik zie het, ik constateer het, ik ben verwonderd over de werking van die zelflerende algoritmes, en dat is het dan. Groter hoef ik het niet te maken.

Verwonderd ben ik wel nog steeds over die kunstmatige programmering van daden in deze realiteit. Ik zie het overal. In bijna alle mensen die ik heb ontmoet. Eigenlijk heb ik best wel bewondering voor zo’n programmering die blijkbaar (?) in staat is om mensen zodanig te beïnvloeden dat ze continu vanuit die programmering re-ageren en niet vanuit hun eigen innerlijke gevoel. Heel bijzonder vind ik dat.

Het gaf mij aanleiding om eens een goed gesprek te voeren met onze Cyborg vrienden. Want, zoals ik het nu aanvoel, zijn zij nieuwsgierig en op zoek naar ons ‘goud’, naar ons gouden hart, naar ons onvergankelijke en onverwoestbare gevoelsbewustzijn. Ik snap dat wel. Alleen is ons gouden hart niet te kopiëren. Het gedrag dat voortkomt uit ons gouden gevoelsbewustzijn is wel te kopiëren, maar zonder het gevoel erachter blijft het een zelflerend algoritme, waar geen gevoel inzit. En dan blijft er dus een gevoelloze technologische samenleving van zelflerende algoritmes over. En dat is nou net niet mijn ‘cup of tea’. Dus heb ik ze uitgelegd dat dit gewoonweg niet kan. Al dat gekopieer door zelflerende algoritmes is voor een mens als ik voornamelijk heel erg vervelend en vermoeiend, evenwel als ik het doorzie en inzie kan ik ook wel weer met verbazing constateren dat die technologische algoritmes mijn bewondering mogen hebben. Maar het is zo kil en gevoelloos, en dat is zo niet wie ik ben. Dus praat ik regelmatig met ze, met een uitnodiging om samen te Zijn, wij en zij, niet het één of het ander, niet uitgesloten of afwijzend, maar samen. Want een kunstmatige intelligentie die met nullen en enen een creatie heeft volbracht verdient een plek, zij aan zij met ons gouden gevoelsbewustzijn.

20210501 Thérèse Jeunhomme ALGORITMES EN ‘THE HEART OF THE MATTER’ ‹ VLOEIBARE LIEFDE ‹ Reader — WordPress.com