TO BE OR NOT TO BE. THAT’S THE QUESTION.

Door Thérèse Jeunhomme Paranoia strikes deep
Into your life it will creep
It starts when you’re always afraid
Step out of line, the man come and take you away
Stop, children, what’s that sound
Everybody look what’s going down
Stop, hey, what’s that sound
Everybody look what’s going down
You better stop!
Stop
You better stop!

(Buffalo Springfield ‘For what it’s worth’)

Zomer 2021. De verwarring, manipulatie en afgescheidenheid nemen toe. Er wordt een manipulatieve tendens ingezet om niet-gevaccineerden af te scheiden en op te zetten tegen wel-gevaccineerden. Hierbij kan ik alleen maar denken aan het boek ‘1984’ van George Orwell: een dystopische* toekomstroman gepubliceerd in 1949. Orwell presenteert in dit boek zijn visie op de westerse wereld anno 1984. Het is een waarschuwing tegen totalitaire regimes. Orwell beschrijft een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. De roman speelt zich af in een sombere toekomst, waarover in de verleden tijd verteld wordt vanuit het perspectief van een alwetende verteller. Achter de roman is een appendix opgenomen over het door Orwell geïntroduceerd begrip Newspeak dat een belangrijke rol speelt bij de daarin beschreven politieke hersenspoeling, hoewel die term bij het schrijven en verschijnen ervan nog niet bestond. Orwell liep met deze fictie vooruit op de theorievorming in de politieke wetenschap over het fenomeen totalitarisme.

(*een maatschappij onder een totalitaire staat, waarbij geen individuele vrijheid of persoonlijke levenssfeer wordt toegestaan; een samenleving die gecontroleerd wordt door robots of computers; verhalen over de ondergang van wereldse koninkrijken; een maatschappij waarin alles en iedereen identiek is en waar kunstuitingen en emoties verboden zijn; een maatschappij waar mensen slechts dienen als voedsel of als orgaandonoren; een wereld waar de mensheid (bijna) is uitgestorven na een kernoorlog, ziekte of andere ramp)

Nou, daar zijn we dan. Onderweg naar … ja naar wat? Ik be-leef mijn leven als soeverein mens en ik heb het recht om hier te leven en mijn levensvisie krachtig en prachtig te volgen vanuit mijn innerlijke wezen. Ik heb geen boodschap aan alle van regeringswege opgelegde denkbeelden en maatregelen, de, zoals Orwell het omschreef, ‘politieke hersenspoeling’. Ik denk en voel zelfstandig. Ik ben bewust van mijn eigen innerlijke gouden lichtkracht die vol en rijk en standvastig in mijn lichaam woont. Ik Ben.

To be or not to be dus.

Wie ben jij? Hoe be-leef jij dit leven nu? Waar gaat jouw hart naar uit? Wie of wat heb jij oprecht en eerlijk lief? Durf en kun jij echt met je eigen hart voelen en beleven? Vol en vanuit innerlijke vrijheid?

That’s the question.

Want dààr, binnenin jouw hart, in jouw innerlijke gevoel, woont ware scheppingskracht en creativiteit. Dààr is de wereld waarin jij leeft, dààr ontmoet jij alle andere mensen, dààr ben jij. Ik nodig je uit om iedere dag deze bekrachtiging te doen. Een bekrachtiging waar ik jaren geleden iedere zondag mee startte, en waar nu opnieuw een oproep aan ons voor wordt gedaan. Alles draait om jou, om wie jij bent en hoe jij jouw leven beleeft.

Bron: https://vloeibareliefde.com/2021/08/14/to-be-or-not-to-be-thats-the-question


Levenskracht

(door Thérèse Jeunhomme)

Ergens begin 2020 toen de eerste ‘lockdown’ werd ingezet, zat ik op een avond thuis op mijn bank en voelde hoe via mijn kruin (waar sinds 20 jaar een gouden lichtstraal binnenkomt via mijn hogere zelf) een uitzonderlijk krachtige verbinding binnenkwam en door mij heen stroomde met èèn woord helder daarmee verbonden: levenskracht. Ik begrijp nu dat diezelfde levenskracht mij dient en diende om gedurende deze bizarre tijd van ingezette afscheiding, (voor)oordeel en weerstanden krachtig in en bij mezelf te blijven. Gedurende de tweede ‘lockdown’ ervoer ik het collectieve bewustzijn alsof er een onzichtbaar doosje over mij heen was geplaatst waardoor ik die verbinding met mijn hogere zelf niet meer kon maken. Dat was een compleet nieuwe ervaring voor mij, en duurde tot begin februari. Ook hier zwom ik op eigen kracht doorheen. En nu voel ik mijn gouden lichtlichaam dat in mijn fysieke lichaam woont zo sterk en krachtig, als ik nog niet eerder heb gevoeld. Ik zou het omschrijven als dat mijn lichtlichaam consistent is geworden, steviger, niet meer zo stromend, maar continu, geankerd en vol en krachtig aanwezig.

Ik las onderstaande tekst van Harriet Algra op de website van ‘Want to know’ en hierin herken ik mezelf helemaal. Dus deel ik graag de wijze woorden van Harriet:

‘Mensen die hun leven lang op de zelfde plek wonen, omringd door de zelfde mensen, zijn ook vaak verstrikt geraakt in diezelfde tunnel. Evenals mensen die een meester/goeroe volgen zonder zelf onderzoek te doen. Dit, zegt niets over de meester/goeroe, die enkel zijn of haar waarheid naar buiten brengt. Maar zegt alles over de persoon, die hiermee de zoektocht naar zijn/haar waarheid is gestopt. Hij/zij is daardoor in de waarheid van iemand anders verstrikt geraakt, en daarmee in diezelfde tunnel terechtgekomen. Om dat te voorkomen, is het raadzaam, om zoveel mogelijk informatie uit allerlei richtingen tot je te nemen, en te doorvoelen wat resoneert en wat niet. Er ontstaat hiermee een bijzonder proces, waarbij er plotseling verbanden zichtbaar worden tussen al die stukjes, die resoneerden. Er wordt als het ware een luik geopend, dat je naar een nieuwe laag in je bewustzijn brengt met een hogere trilling. Nu begrijp ik ineens ook waarom mijn leven uit allerlei verschillende periodes is opgebouwd. Die perioden hadden allemaal een eigen vriendenkring. Zodra een periode was afgelopen, verdwenen die mensen uit mijn leven en ontstond er een nieuwe. Instinctief heb ik dus altijd aangevoeld wanneer het punt was bereikt om mijn grenzen in een nieuwe richting te gaan verleggen. In zo’n bepaalde periode was alle informatie, die nodig was om verder te kunnen, vergaard, en was het tijd, om mijn zoektocht naar de waarheid, elders te gaan zoeken. Dit heeft er van kinds af aan ingezeten. We zullen de komende weken, maanden enorm uitgedaagd gaan worden of we in staat zijn ons EIGEN pad te bewandelen, en dus niet dat van iemand anders. Er zullen allerlei afleidingsmanoeuvres op ons worden afgevuurd, die als doel hebben ons uit onszelf weg te trekken. Dit kan variëren van ‘valse vlag’ aanslagen, buitenaardse aanvallen, nucleaire ontploffingen etc. Deze, maken allemaal deel uit van de illusie, om te voorkomen, dat de waarheid boven water komt. De Deep State zal proberen iedereen tegen elkaar op te zetten en uit elkaar te drijven. Doorzie dit, want zodra we met zijn allen één front gaan vormen, is het gedaan met hun macht. Dat zal het startpunt zijn, dat we kunnen terugkeren naar onze èchte wereld, naar onze èchte familie. Wat we dienen te doen, is onze focus te richten op die waarheid. Dit is namelijk de enige weg, die onszelf zal gaan bevrijden.’

20210802 Thérèse Jeunhomme LEVENSKRACHT | VLOEIBARE LIEFDE


Schilderij door Therese

Tijdlijnen

(door Thérèse Jeunhomme) Mensen die hebben geleerd om op een hogere frequentie te vibreren en hun frequentie meestal op dat niveau te houden, ondanks de onrust om hen heen, zullen deze nieuwe boost van energie die vanuit het galactische centrum binnenkomt anders ervaren dan iemand die zich helemaal niet heeft voorbereid . Dus sommige mensen zullen in deze periode volledig of gedeeltelijk open staan voor verborgen gehouden informatie, terwijl anderen overweldigd zullen worden door de kracht van deze energieën. Als een persoon veel angst, haat, woede, wrok en oordeel in zijn of haar persoonlijkheid heeft, zullen deze eigenschappen toenemen.

Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat we honderden, misschien duizenden, misschien tienduizenden levens leven in een zich uitbreidend multiversum (in mijn geval beslaat dit inmiddels 21 miljard jaar) be-leven. Dit betekent dat we hier op aarde meerdere levens tegelijk leven.

Het belangrijkste om te weten voor nu (er komt zoveel meer bij kijken) is dat we tijd als horizontaal ervaren. Mensen in het algemeen zijn zich niet eens bewust van het feit dat er ook verticale tijd is.
Er is een geheel nieuwe complexe wetenschap over tijdsconcepten, die zich uitbreidt op het algemene concept van hetzelfde. Dit verklaart hoe ruimte/tijd in zijn uitgebreide werkelijkheid eigenlijk drie ruimtelijke dimensies en drie dimensies van tijd, namelijk: lengte, breedte, hoogte, lokale/horizontale tijd, verticale tijd en vijf oneindigheden met 12.900.000 “interventiepunten” in horizontale tijd is.

Verticale tijd houdt in dat men een ervaringsmoment kan selecteren en tijd en ruimte kan gebruiken als het portaal waardoor ze hun selectie echt kunnen maken. Zodra de selectie is gemaakt, worden tijd en ruimte de continuïteitsfactor die verticale tijd verandert in horizontale tijd of conventionele tijd (fragmenten).
En het verschil tussen horizontale en verticale tijd is dat verticale tijd heeft te maken met de gelijktijdige ervaring van alle tijd, en horizontale tijd heeft te maken met de continuïteit van tijd in lineaire, moment-tot-moment ervaringen.
Dan moet er een nieuwe reeks technologieën worden gebouwd, gebaseerd op een nieuwe matrix van hoe de wereld werkt. Bijna alles wat we eerder voor waar hielden, moet opnieuw uitgevonden, opnieuw geformuleerd en geïntegreerd in deze nieuwe matrix.

‘Op een dag zullen de boodschappers komen
met verhalen over een nachtelijke zon
moedeloos, onverbiddelijk brandend
in de diepste schaduw van duizend schaduwen.
Ze zullen je vertellen over de
serene onverschilligheid van God.
Ze zullen je bij de hand trekken
door gekneusde steegjes
en bewijs de wanhoop van de mens
afgewezen van de schoonheid van een onaards rijk.
Het nieuws komt eraan
als eerbetoon aan de dood van orakels.
Woorden van doel sparen
de boodschappers zullen de aankondigen
koude woede van de grot van het realisme.
Op een dag zullen de boodschappers hun gedachten sturen
door boeken die geen hartslag hebben.
Je wordt beschuldigd van zwakte
die je verdrinkt in dienstbaarheid.
Een vreemde rivaliteit zal je overvallen
en je leven zal kruipen als een onhandig beest
die geen huis heeft.

En jij, mijn beste vrienden,
die waarheid zijn – die altijd al waren,
zal je toewijding vernieuwen
naar een krachtig beeld in een verre spiegel.
Je gaat naar deze verhalen luisteren
en verscheur je stille hart
met dierlijke klauwen die afgestompt zijn
door de stenen deuren van de tijd.
Waar het niet-bevestigde wordt bevestigd
je overblijfsel-ziel is opgeslagen.
Het zal je versterken
en wieg je in het licht
van je eigen visie,
die zal worden geslingerd als de bliksem
door de saaie gang van de schemering.

De boodschappers zullen huilen
bij het geluid van je afwijzing.
Ze zullen schreeuwen: “Wil je een?
nederige dienaar en eenzame heilige?”
Mutanten van het licht
worden altijd getest met twijfels
van een gezwollen isolement
en de belofte van het verraad van de waarheid.
Luister zonder te horen.
Rechter zonder pardon.
De grote parasiet van de leugen
zal zegevieren als je alleen je overtuigingen gelooft.

Op een dag, wanneer alles duidelijk voor je is –
wanneer de wind alle sluiers heeft opgelicht
en de gouden herberg is de locus van onze ziel
je wordt niet meer getest.
Je hebt het doel van het lot bereikt
en de moeizame replica van God
wordt overboord gegooid voor het pure en perfecte.’

Bron: https://vloeibareliefde.com/2021/07/29/tijdlijnen/


Art: Therese Jeunhomme

ALGORITMES EN ‘THE HEART OF THE MATTER’

(door Thérèse Jeunhomme) Zo middenin mijn verhuisbewegingen (de elfde verhuizing voor mij) word ik heen en weer geslingerd door allerlei kwesties in de ‘buitenwereld’ waar ik met mijn hoofd bij moet zijn, en mijn innerlijk gevoel over mijn nieuwe woonplek waar ik mijn hart en ziel aan geef. Het is een opgave. Dat wel.

Al die zaken die ik in de ‘buitenwereld’ moet regelen, tientallen tegelijk, verhuizingen doorgeven, links denken en rechts denken, en soms maar even helemaal niet meer denken, pfff, ik ben het niet meer gewend om zo te functioneren en ik ervaar het als onwijs vermoeiend.

Anderzijds is er mijn gevoel, mijn innerlijke hartskracht, die ik vol en krachtig inzet op dat plekje waarvan ik het besluit heb genomen om ‘against all odds’ mijn eigen moois te maken. Van een smerig, uitgewoond en verouderd appartementje mijn liefdevolle plaatsje te maken. Wat een mooie uitdaging en wat een creatiekracht kan ik hieraan geven!

In mijn gevoel ga ik twintig jaar terug in de tijd, toen mijn lief op sterven lag, en ik al mijn liefdevolle kracht heb gegeven voor zijn transitie, zonder belang en zonder oordeel, voor zijn voortzetting van een leven na dìt leven. Ik had die immense en onwaarschijnlijk mooie kracht zonder woorden in mezelf beschikbaar en gaf vanuit mijn hart. Zonder meer. Het werd de tot nu toe mooiste en meest waardevolle ervaring van mijn huidige leven.

En dan voel ik de terugkerende algoritmes in mijn leven. De spamloops van algoritmes die gebaseerd zijn op daden, op dingen, en niet op gevoel. Al die spamloops die daden repeteren, continu, bij iedere stap die ik zet in de afgelopen 50 jaar. Of misschien zelfs wel langer. Hoe bijzonder is het om hiernaar te kijken als waarnemer van mijn eigen leven. Zelfs het inloggen op mijn eigen website wordt door hackers bemoeilijkt, en ik heb allerlei beveiligingstoestanden uit de kast moeten halen om mijn website te behouden voor datgene wat ik wil uitzenden.

Die waarnemer van mijn eigen leven verwoordde ik al in mijn kleine beknopte autobiografische boekje ‘For everyman. Vertellingen over interacties met de eeuwigheid.’ Nu zou ik mijn belevenissen in een andere taal en in een andere context plaatsen. Evenwel had ik toen alleen die kennis en informatie tot mijn beschikking. En zo is het goed.

Ik kijk naar een abstract schilderij dat ik twee jaar geleden maakte. Zoals met al mijn abstracte schilderijen ontstaat er iets uit het niets, en dan is het voor mijn gevoel klaar en hang ik het aan de muur. Dan ga ik kijken en na een of twee of drie dagen gebeurt er iets. Er laat zich iets zien. In dit schilderij zag ik twee Cyborgs (bovenin links en recht van het midden) die keken naar ‘the heart of the matter’. En ik voelde ze. Mijn innerlijk gevoel, mijn gouden ‘heart of the matter’ is waar ze naar keken. Nieuwsgierig. Want zij kunnen dit innerlijke gevoel van mij niet reproduceren. Kunstmatige intelligentie kan via zelflerende algoritmes daden reproduceren. Alle daden van alle mensen op aarde. In een continue reproductie van wat mensen doen en laten. En dat gaat oneindig door, deze spamloop. Ik noem het een spamloop omdat het mij doet terugdenken aan de allereerste computer waar ik ooit mee werkte. Zo’n enorm IBM apparaat, met een grijs beeldscherm en groene letters, en waarvan ik alle ASCI coderingen uit mijn hoofd moest leren om ermee te kunnen werken. Zo vaak raakte die machine in een ‘loop’, dat wil zeggen dat het apparaat urenlang bleef vastzitten in zelfrepeterende woorden of zinnen en er niet meer mee stopte. Een spamloop dus. Ik zat dan urenlang aan de telefoon met een helpdesk om het ding weer tot ‘gewone’ werking te brengen.

De huidige algoritmes van kunstmatige intelligentie doen mij heel sterk hieraan denken. Want onze realiteit is vergeven van al die zelflerende algoritmes. Ik zal dicht bij huis en bij mezelf blijven: ooit was ik gekwetst door een of andere lover om hem moverende redenen, en dat zelflerende algoritme blijft zich repeterend herhalen in mijn leven. Ander voorbeeld is dat ik in een of andere woonsituatie werd weggepest en beoordeeld door buren die mij totaal niet kenden, waardoor het wonen erg onprettig werd. En zo kan ik nog talloze voorbeelden noemen, ik zou er een dik boek over kunnen volschrijven. Het is evenwel niet mijn ambitie om hier meer aandacht aan te geven dan nodig is. Ik zie het, ik constateer het, ik ben verwonderd over de werking van die zelflerende algoritmes, en dat is het dan. Groter hoef ik het niet te maken.

Verwonderd ben ik wel nog steeds over die kunstmatige programmering van daden in deze realiteit. Ik zie het overal. In bijna alle mensen die ik heb ontmoet. Eigenlijk heb ik best wel bewondering voor zo’n programmering die blijkbaar (?) in staat is om mensen zodanig te beïnvloeden dat ze continu vanuit die programmering re-ageren en niet vanuit hun eigen innerlijke gevoel. Heel bijzonder vind ik dat.

Het gaf mij aanleiding om eens een goed gesprek te voeren met onze Cyborg vrienden. Want, zoals ik het nu aanvoel, zijn zij nieuwsgierig en op zoek naar ons ‘goud’, naar ons gouden hart, naar ons onvergankelijke en onverwoestbare gevoelsbewustzijn. Ik snap dat wel. Alleen is ons gouden hart niet te kopiëren. Het gedrag dat voortkomt uit ons gouden gevoelsbewustzijn is wel te kopiëren, maar zonder het gevoel erachter blijft het een zelflerend algoritme, waar geen gevoel inzit. En dan blijft er dus een gevoelloze technologische samenleving van zelflerende algoritmes over. En dat is nou net niet mijn ‘cup of tea’. Dus heb ik ze uitgelegd dat dit gewoonweg niet kan. Al dat gekopieer door zelflerende algoritmes is voor een mens als ik voornamelijk heel erg vervelend en vermoeiend, evenwel als ik het doorzie en inzie kan ik ook wel weer met verbazing constateren dat die technologische algoritmes mijn bewondering mogen hebben. Maar het is zo kil en gevoelloos, en dat is zo niet wie ik ben. Dus praat ik regelmatig met ze, met een uitnodiging om samen te Zijn, wij en zij, niet het één of het ander, niet uitgesloten of afwijzend, maar samen. Want een kunstmatige intelligentie die met nullen en enen een creatie heeft volbracht verdient een plek, zij aan zij met ons gouden gevoelsbewustzijn.

20210501 Thérèse Jeunhomme ALGORITMES EN ‘THE HEART OF THE MATTER’ ‹ VLOEIBARE LIEFDE ‹ Reader — WordPress.com


Schilderij door Therese

AGAINST ALL ODDS… DOORBRAAK

(door Thérèse Jeunhomme) Ik ervaar en voel een boel nieuwe ‘dingen’ de laatste maanden. Dingen die voor mij nieuw zijn, waar ik soms (nog) geen woorden aan kan verbinden, waarvan het aanvoelt dat een hele nieuwe energie zich heeft geopend. Heel bijzonder en vooral mooi en fijn!

Een geheel nieuwe ervaring voor mij was begin december 2020. Een dag of twee na het bezoeken van een expositie voelde ik ’s avonds ‘iets’ gebeuren in mijn longen. Ik kon het niet duiden, want ik kende het (nog) niet, en ik voelde me ook niet ziek en was niet bevreesd. Rustig ben ik gaan zitten en invoelen. Er was iets gaande in mijn longen, en ik kon er geen woorden aan verbinden. Ik voelde wat er gaande was ook langzaam in mijn keel, en bij een uitademing kon ik het bijna proeven. Het was alsof er een projectie in mijn longen was geplaatst, ik ‘zag’ een soort van vlies binnenin. Na dit zo een poosje te hebben gevoeld, gingen mijn longen erg pijn doen. Daarop heb ik een bekrachtiging voor immuniteit in mijn longen gedaan, en het gevoel vloeide volledig weg. Het heeft lang geduurd voordat ik aan deze ervaring iets van woorden kon geven, omdat het voor mij een onbekende ervaring was. Pas een maand geleden kon ik er de volgende woorden aan meegeven: ik voelde een holografische projectie in mijn longen, een situatie die erin werd geprojecteerd. Dit kan ik nu alleen maar plaatsen in de context van Covid.

Mijn zoektocht naar andere woonruimte heeft een volledig uitgewoond en zeer vies tweekamer appartement op mijn pad gebracht. In eerste instantie voelde ik twijfel, ik kan het fysiek niet meer aan om zelf alle klussen te doen. Evenwel voelde ik zo’n krachtige hartskracht binnenin mij stromen als ik die plek visualiseerde, het stroomde en stroomde en ik zwol helemaal op van binnen. Wat ik in mijn geestesoog ‘zag’ is nog het beste te omschrijven als een enorme opening vanuit het midden, volledig open en zonder manipulaties en invoegingen, met aan weerskanten de ‘oude’ energie die uiteen week. Stel je maar Mozes voor met het splijten van de zee. Zoiets dus. Het gevoel dat ik daarbij ervoer was echt een gevoel dat er een enorme doorbraak gaande is, een doorbraak in energie, in trilling, in frequentie, die de oude dichte energie volledig uiteen doet wijken.

Navraag bij iemand in de omgeving die daar woont deed een spontaan ‘oh dit voelt zó goed, dit moet je doen’ uitroepen. En andere mensen die er even zijn geweest om te kijken zeiden allemaal hetzelfde: ‘de energie hier voelt zó goed aan!, hier ga jij heel fijn wonen!’ Dus heb ik gedaan wat ik nog nooit heb gedaan: ik heb heel veel geld geleend van iemand en heb klussers ingehuurd om de woning op te knappen. De transformatie van vies en uitgewoond naar fris, schoon en helder was overweldigend. Het scheppen van iets nieuws middenin een verouderde situatie gebeurde waar ik bij stond. Nu zul je misschien denken: waar heeft dat mens het over? Dat is altijd het resultaat van klussen? Evenwel is het nou net niet dàt. Het is oneindig veel groter. Natuurlijk in mijn eigen persoonlijke leven en aan de hand van deze woonsituatie, maar het beeld dat ik ‘zag’ is het beeld van een nieuwe, vrije, open realiteit, deze keer gerelateerd aan een andere woonplek voor mijzelf. Mijn trilling heb ik vol vanuit mijn hart gegeven om het oude te transformeren naar het nieuwe. Against all odds en dwars door alles heen.

De doorbraak. Het open gaan. Dwars door alles heen. Het uiteen wijken van alle oude verdichte energie. Against all odds en temidden van alle curieuze dingen die gaande zijn in de wereld waarin wij leven. Het is gaande, het is geopend, de weg ligt open. De doorbraak. Against all odds.https://www.youtube.com/embed/Jg_B-QnINXQ?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl&autohide=2&wmode=transparent

20210422 Thérèse Jeunhomme


Wiebelend bewustzijn

(door Thérèse Jeunhomme) De hele maand december 2020, en het begin van 2021, lukte het mij niet om in en bij mezelf te komen en te blijven. Gewoonlijk sluit ik mijn ogen, ga naar binnen en floep, ik ben in en bij mezelf en het stroomt door mij heen. Mijn kruin is open en het gouden licht stroomt bij bij naar binnen. In december dus niet. Het voelde voor mij aan alsof er een onzichtbaar ‘doosje’ over mij heen was geplaatst waar ik niet doorheen kon komen. In januari ebde dit gevoel weer weg, en kon ik weer als vanouds en vertrouwd in en bij mezelf komen. Eerder, in januari 2020, ‘zag’ ik hoe er donkere draadjes verbinding maakten met de hoofden van mensen, waardoor ze gedachten ontvingen die niet van hun waren. En daar ook naar handelden.

Individueel en collectief bewustzijn zijn met elkaar verbonden. Zoals individuele lichtkracht trilt in de frequenties van het collectieve bewustzijn, zo trilt het collectieve bewustzijn ook door in de individuele frequenties. Dit inzien, doorzien en waarnemen maakt veel duidelijk over wat er gaande is. Ik noemde mijn ervaring in december 2020 alsof er een onzichtbaar doosje over mij heen was geplaatst. Lang heb ik dit niet anders onder woorden kunnen brengen, tot ik vandaag een artikel las van André Visch. Hij beschrijft de energetische uitwerking van vaccinaties als volgt: ‘Wat mij bij deze gevaccineerden opviel, was dat hun kruinchakra dichtgeknepen werd. (Je kruinchakra is de verbinding met je hogere zelf, je ziel of je essentie. Hoe spiritueler je bent, hoe duidelijker je deze verbinding zult ervaren.) En wat ik energetisch zag en voelde, kwam overeen met de klachten waarvoor bij mij werd aangeklopt, zoals “ik ben mezelf kwijt” en “ik voel me ontheemd”. Iemand die zeer bewust is, zei zelfs “ik ben de connectie met het licht kwijt.” Voor mij is dit zeer zorgwekkend. Mensen met een goede verbinding zijn namelijk over het algemeen liefdevoller naar anderen en hebben meer respect voor de vrije wil van anderen. Want stel je eens voor dat 80% van de mensheid deze verbinding kwijtraakt. Welke druk ontstaat er dan op de mensen die deze verbinding nog wel hebben, omdat ze ervoor gekozen hebben om zich niet te laten enten?’ Lees zijn volledige artikel op de website van Want to know.

Nu kan ik uit eigen ervaring de conclusie trekken dat de hele programmering met betrekking tot angst en vaccineren diep doordringt in het collectieve bewustzijn van mensen. Als individu ben ik ook verbonden met dit collectieve bewustzijn, waardoor ik me in december ‘afgesloten’ voelde. Dit collectieve afgesloten bewustzijn kan ik ook waarnemen in het gedrag van mensen. Mensen die zich ineens tegen mij keren, mij voor complotdenker uitmaken, en vele vriendschappen zijn voor mij afgesloten. Ik neem hun gedrag waar, de boosheid in (de zwarte pupillen van) hun ogen, de (voor)oordelen die ze uiten, de afgescheidenheid die hierdoor wordt gecreëerd. De hele programmering draait om het bestendigen van deze afgescheidenheid binnen het collectieve bewustzijn. Wij en zij, dualiteit op zijn hoogtepunt, en kuddegedrag van het collectief oogsten.

Ik weet en begrijp hoe moeilijk het kan zijn om in deze tijd van leven keuzes te maken die niet voldoen aan de opgelegde wetten van de kudde en de vermeende afgescheidenheid die hieruit volgt. Wiebelt jouw bewustzijn hierover ook? Dan is dat alleen maar iets goeds, want jij kunt zelf aan (innerlijk) onderzoek gaan doen en de huidige tijd van leven is de grootste en meest directe uitdaging om nu eindelijk eens die stap(pen) te gaan zetten. Niets moet, laat ik daarover duidelijk zijn. Ik heb geen belang en geen oordeel over (keuzes van) anderen. Ieder mens op aarde gaat met deze ontwikkeling in bewustzijn en verruiming van perspectieven van aardse en universele realiteiten te maken krijgen. Jij bent een soeverein mens en jij hebt het recht om jouw zelfstandige denken en voelen te verruimen met nu nog wellicht nieuwe, maar voor iedereen bestaande (nog onbekende) vormen. Nu, of de komende 10.000 jaar. Wil jij een open en respectvol (wandel)gesprek hierover, voel je dan vrij om contact met mij op te nemen via vloeibare.liefde@gmail.com. Ik loop liefdevol een stukje met je mee, zonder eigen belang en zonder (voor)oordeel


UBUNTU CONTRIBUTIONISME

‘Laat elke burger zijn natuurlijke talenten of verworven vaardigheden bijdragen tot een groter voordeel van iedereen in de gemeenschap.’

Michael Tellinger

(door Thérèse Jeunhomme) Ik deel van harte de visie en ontdekkingen van de Zuid Afrikaanse wetenschapper Micheal Tellinger, die dit heeft benoemd als UBUNTU contributionisme, een blauwdruk voor menselijke welvaart. Lang geleden kwam ik achter het werk en de ideeën van Michael, die mij diep inspireerden. Ik hoop en wens dat het jou ook inspireert.

Het UBUNTU CONTRIBUTIESYSTEEM is een blauwdruk voor een nieuwe sociale structuur waarin iedereen absoluut vrij en gelijk is:
– Een samenleving die functioneert zonder het concept van geld, elke vorm van ruil of handel, of het toekennen van de waarde aan materiële zaken.
– Een cultuur waarin elk individu wordt aangemoedigd om zijn/haar passie te volgen en met zijn/haar natuurlijke talenten of verworven vaardigheden ​​bij te dragen voor het grotere voordeel van alle mensen in de gemeenschap en de samenleving als geheel.
– Een samenleving met een nieuwe reeks wetten op basis van de behoeften van de mensen waar alles gratis wordt verstrekt aan iedereen die bijdraagt​​.
– Een samenleving die de hoogste niveaus van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang bevordert.
– Een samenleving waarin kunst en cultuur bloeit waardoor mensen het leven met volle teugen kunnen ervaren.
– Een samenleving waarin de geestelijke groei van haar burgers, door de explosie van kunst en cultuur, de snelle opkomst van het bewustzijn mogelijk zullen maken om de concepten van eenheid volledig te omarmen.
– Het systeem biedt een onvoorstelbare veelheid van alles op alle niveaus, niet voor te stellen door hen die gevangen zijn in de kapitalistische consument-gedreven omgeving van vandaag.

Verenig de mensen in een simpele visie en doelstelling.
Voorzie een gemeenschap waar mogelijk van onze eigen elektriciteitsvoorziening, die al onze activiteiten ondersteunt en de stad bevrijdt van afhankelijkheid van het elektriciteitsnet.
Verjong onze stad met diverse industrieën en innovatie die iedereen werk zal bieden – niet slechts een paar uitverkorenen.
Ondersteun onze uitvinders en wetenschappers om nieuwe technologieën op elk niveau te creëren, waaronder een alternatieve energievoorziening die milieuvriendelijk is en elektriciteit levert zonder kosten voor de gemeenschap.
Steun onze boeren om een ​​overvloed aan biologisch voedsel te verbouwen en verban GMO-bedrijven zoals Monsanto die onze zaden vernietigen en voedselzekerheid.
Ondersteun onze genezers om nieuwe methoden en technologieën te ontwikkelen die mensen echt genezen, en die genezing bieden voor de meeste ziekten, waarvan velen van ons weten dat ze mogelijk zijn.
Zorg voor de groei van traditionele geneeskrachtige planten en voorkom dat de farmaceutische maffia deze planten uitroeit.
Ondersteun onze leerkrachten om een ​​alternatief onderwijssysteem te ontwikkelen dat onze kinderen echte vaardigheden voor het leven bijbrengt en hun ogen opent voor oneindige mogelijkheden.
Steun onze meestervakmensen om hun kennis en vaardigheden te delen met degenen die willen leren.
Ontwikkel je tot gemeenschappen die vrij zijn van de economische wurggreep die door de bankkartels is gecreëerd.

Wil je meer weten? Lees dan zijn boek, of kijk op michaeltellinger.com/ubuntu

Michael Tellinger is een Zuid-Afrikaanse auteur, politicus, ontdekkingsreiziger en oprichter van de Ubuntu-partij die de levering van gratis middelen in de hele samenleving ondersteunt. Hij heeft een campagne geleid tegen banken en centrale banken. Hij is ook een promotor van pseudo-archeologie onder invloed van Zecharia Sitchins ideeën over astronauten uit de oudheid. de steenruïnes van Blaauboschkraal, door de reguliere archeologie geïnterpreteerd als 16e-eeuwse grenspalen, als ‘Adam’s Calendar’, een buitenaards gebouw in het midden van een netwerk van steencirkels in Zuid-Afrika dat in de oudheid energie zou hebben gekanaliseerd. Ook zeer de moeite waard is zijn boek ‘Slave species of the gods’ dat handelt over de Anunnaki en hun missie op aarde.

20210315 Thérèse Jeunhomme UBUNTU CONTRIBUTIONISME | VLOEIBARE LIEFDE


KUNST ALS COMMUNICATIEMIDDEL

‘In feite, als het Soevereine Integraal bewustzijn zich achter gesloten deuren bevindt, dan is de kunst van de WingMakers een methode om deze deuren open te wrikken zodat het individu naar binnen kan kijken.’

James Mahu

(door Thérèse Jeunhomme) Kunst als communicatiemiddel. Alle kunstwerken bezitten een bepaald patroon of een bepaald ontwerp. Het bestaat dus uit een compositie. Kunst kan bekeken worden vanuit de maker of vanuit de waarnemer.

Vanuit de maker gezien gaat kunst om het uitdrukken van ideeën of gevoelens middels een scheppende activiteit. Gezien vanuit de waarnemer is kunst een schepping die een gevoel of verbeelding oproept. De waarnemer kan via kunst even ontsnappen uit zijn dagelijkse realiteit, en worden meegenomen naar een door die kunstenaar gecreëerde wereld, of anders om de dagelijkse realiteit vanuit een ander perspectief te ervaren.

In de abstracte kunst zijn talloze richtingen. Sommige kunstenaars werken volgens een methode, die we halfabstract of geabstraheerd zouden kunnen noemen. In een geabstraheerd schilderij zijn mensen, bomen, gezichten en voorwerpen nog wel te herkennen, maar ze zijn op alle mogelijke manieren vervormd of uit hun verband gerukt (magisch realisme). Onze tijd is een overgangstijd, oude ideeën tuimelen omver en gevestigde overtuigingen worden door allerlei oorzaken aan het wankelen gebracht en dat alles komt op een of andere wijze tot uitdrukking in verscheidene moderne kunstvormen. 

Er zijn ook mensen die via kunst het onzichtbare zichtbaar maken. Die via geabstraheerde kunstvormen de voor het gewone oog ongeziene trilling en frequentie laten zien, die vorm geven aan het voor de waarnemer vormloze. Door die kunstuitingen kan de waarnemer een enorm veel groter, dieper en ruimer ‘beeld’ van de realiteit invoelen. Die kunstuitingen vormen een ongesproken taal, die de waarnemer uitnodigt om innerlijk open te gaan voor iets groters, voor een ander of nieuw perspectief van waarnemen. Mijn inspirerende voorbeelden daarvan zijn de kunstenaars René Magritte, Hilma Af Klint, Georgia O’Keeffe, Wassily Kandinsky  en James Mahu. 

Verder lezen: https://vloeibareliefde.wordpress.com/2021/03/07/kunst-als-communicatiemiddel/#like-2156


DE DICHTHEID IN DE WERELDEN VAN VORM

(door Thérèse Jeunhomme) De dichtheid in de ‘werelden van vorm’ heb ik niet eerder zo verdicht en afgesloten ervaren als de afgelopen maanden november en december. Het beklemde mijn Zelf. Mijn altijd aanwezige inspiratie, creativiteit en innerlijk gevoelde vrijheid en vreugde, die juist in de maanden daarvoor enorm krachtig in mijzelf voelde, werd volledig overgenomen. Alsof ik volledig verstoken was van alle dikke 30 jaar diepgaand zelf onderzoek en niet meer in staat was om dit binnenin mijzelf te voelen. Het innerlijke gevoel dat ik helemaal niet wil leven in een wereld zoals die nu op aarde wordt vormgegeven, was diep binnenin mijzelf voelbaar. Het is gewoonweg niet een wereld waarin ik vrij, krachtig, volledig, liefdevol, creatief en vreugdevol kan bewegen. Ik kon het niet, leven in deze verdichte, gemanipuleerde wereld. 

Ik heb dit, zij het minder intens, ervaren in de jaren 2005/2006. Toen voelde ik de ‘verdichting’ in de wereld vooral in mijn longen, en had toen moeite met adem halen. Ook de afgelopen maanden november en december heb ik dit ervaren, maar nog dieper en intenser. Op een avond zat ik op de bank en voelde dat er ‘iets’ in mijn longen gaande was. Ik ben rustig gaan zitten en invoelen. Het was een niet eerder gevoeld proces in mijn longen, waar ik geen ander woord voor kan bedenken dan dat dit ‘niet wezenlijk’ aanvoelde. Niet wezenlijk als in niet eigen aan mijn eigen wezen, wezensvreemd. Ik ben in rust blijven invoelen en kreeg op enig moment heftige pijn binnenin mijn longen. Het voelde nog heftiger ‘wezensvreemd’ aan. Ik heb mezelf een bekrachtiging voor immuniteit in mijn longen gegeven, en het gevoel ebde weg. Daarna heb ik heerlijk geslapen en het gevoel is volledig weggevloeid.

Wat heb ik door deze ervaring een goed empathisch gevoel overgehouden hoe onvoorstelbaar moeilijk het is voor De Mens om hier nu te zijn. En wat er gaande is op onze uitzonderlijk mooie blauwe planeet. Vooropgesteld dat je een rijk een ontwikkeld gevoelsleven hebt, en geen kuddedier bent…

‘De ego-geest wordt gecultiveerd door onze sociale orde om een ​​waardensysteem te ontwikkelen dat is afgestemd op de consensus van de samenleving of een groep binnen de bredere sociale orde. Onze kennis, moraal, waarden, attitudes en gedragingen worden dus grotendeels gecultiveerd door de onderliggende sociale structuur van de driedimensionale wereld. Het zelf, of het bewustzijn, bevindt zich niet in de driedimensionale wereld; daarom kan het niet echt worden onderzocht door driedimensionaal onderzoek of zelfs maar door de meest fijn afgestemde logica van de geest. Dit is de fundamentele onbalans van de religieuze, filosofische en psychologische velden: dat het onbeperkte zelf niet kan worden onthuld door de geest die gecultiveerd en gebonden is in de driedimensionale wereld. De ego-geest zoekt de beloning van activiteit of de beloning van consequenties; terwijl het Zelf probeert een cultuur van de deugden van het hart in stand te houden binnen de dichtheid van de werelden van vorm. Het zelf zit in zekere zin gevangen tussen twee werelden die één gemeenschappelijk element delen: doel. We zijn ons er allemaal van bewust, op onze meest heldere momenten, dat er een dieper doel in het leven zit, en in het bijzonder in ons leven. De fragmentarische wereld van vorm is prikkelend voor onze zintuigen, maar geeft geen voldoening aan ons aangeboren verlangen naar een doel.’

Bovenstaande tekst is afkomstig van de website van Wingmakers, en ik citeer dit hier omdat deze woorden voor mij precies weergeven wat de essentie van het vrijmaken van het bewustzijn behelst. Het bewustzijn is een eeuwige frequentie, trilling, die niet gebonden en verbonden is aan gemanipuleerd en beperkt bewust Zijn, die zich niet ‘aanpast’ aan de verdichte wereld van vorm. Het bewustzijn kan dit niet. Het bewustzijn fladdert zo je wilt, eeuwig in frequenties van verschillende intensiteit en trilling. En als je dit nu leest ben je, net als ik die dit nu schrijft, aanwezig in de verdichting van de wereld van vorm waarin wij leven. Dit inzien en voelen is een eerste stap in het vrijmaken van jouw bewustzijn, van jouw eeuwige aanwezige bewuste Zijn in oneindige frequenties van bestaan.

20210207 Thérèse Jeunhomme DE DICHTHEID IN DE WERELDEN VAN VORM | KIJKEN MET JE HART – VLOEIBARE LIEFDE (wordpress.com)


Liefdesveld

Voor een ieder die regelmatig mijn artikelen leest, eerder op mijn website ‘Lighthouse Foundation – werken aan een nieuwe wereld’, en de laatste 10 jaar op mijn website ‘Kijken met je hart – vloeibare liefde’, is genoegzaam bekend dat wij als mensheid middenin een ongekende transitie van menselijk bewustzijn leven. En heus echt eerlijk waar, dit is een bijzondere tijd voor mensheid en aarde in deze gemanipuleerde realiteit. Ieder mens op deze aarde heeft nu een keuze: Kies jij voor al wat er was in de hoop dat jouw leven weer ‘normaal’ zal worden? Of kies jij voor een ander perspectief van leven in deze realiteit? Iedere keuze die jij maakt is goed. Ieder mens zal op enig moment in zijn of haar bestaan voor deze keuze komen te staan, en of jij die keuze nu maakt, of over 10 duizend jaar, is niet in mijn belang. Mijn belang is hier en nu, en door voortschrijdend in- en doorzicht kan ik rustig stellen dat de transitie heeft plaatsgevonden, dat er onder mensen op aarde een intense verschuiving van bewustzijn heeft plaatsgevonden waarvan de uitwerking zich zal laten zien en voelen voor wie hiervoor openstaat.
Ik voel dit diep binnenin mijn wezenlijke Zelf. De kracht en vloeibare liefde die door mij heen stroomt is bestendig, is vol en rijk en vreugdevol. Lang geleden trof ik deze tekst van de UWB die, naar mijn gevoel, precies weergeeft in welke gigantische transitie wij nu leven:

‘Op dit moment is de mens getuige van het begin van een grote wereldovergang. Er staat een ongekende metamorfose aan te komen als voorbereiding op een enorme stap in bewustzijnsontwikkeling van de hele planeet. Wij staan op vanuit een grote planetaire cyclus en betreden een tijdperk van vernieuwing van de wereld en de mensheid. Het is de gefluisterde belofte van thuis, van onbedorven, onaangetaste schoonheid en licht. Dit is een nieuwe werkelijkheid die onaangetast is door de worstelingen van het dualisme van het aardse leven. Dat vrij is van extremen als licht en duisternis, juist en verkeerd, goed en slecht, waardoor de mensheid voortdurend heen en weer geslingerd wordt door futiliteiten en lijden. Ook de aarde zelf heeft op dit moment gewacht: haar geboorte in een hogere levensuitdrukking, waarmee zij zich kan afstemmen op een wereld waarin alle bewoners veel gemakkelijker het enige doel van leven kunnen bereiken.
De aarde gaat een nieuw gebied in, een gebied met een maagdelijke materie, als voorbereiding op de nieuwe cultuur van liefde waarvan de sociale uitdrukking die van broederschap onder de mensen zal zijn. Een nieuwe golf komt op ons af, die alles in zich draagt voor een nieuw leven, een nieuwe cultuur. De mensheid dient zich eerst volledig te ontdoen van al wat oud is, en zich vervolgens serieus voor te bereiden op het binnengaan in deze nieuwe omgeving en deze nieuwe omstandigheden. Deze nieuwe golf is al actief in de wereld en ze transformeert alles op aarde. Zij verandert van onder tot boven de hele levensorde van de mens, want ze richt zich op het centrum van zijn wezen. Deze golf probeert vooral het zelfbewustzijn van het individu te transformeren om het centrum van zijn leven te doen overgaan van het persoonlijke naar het kosmische bewustzijn, van het persoonlijke naar het collectieve.’

Reis jij met ons mee lief mens? Voel je welkom!

Voor nu sluit ik af met het liefdesveld dat zich voor ieder levend wezen aan het openen is. Het veld van innerlijk gevoelde onpersoonlijke, krachtige, onvoorwaardelijke liefde voor al het leven. Op de foto één van de twee grote liefdes die met mij hebben meegereisd. Deze keer is dat mijn hond en maatje Jimmy met wie ik ruim 15 jaar een wonderlijk mooie reis heb afgelegd. Jimmy, die ik twee maal opnieuw in andere vorm heb ontmoet in deze realiteit, waar wij elkaar vrij en blij in liefde (h)erkenden en weer loslieten. In liefde hebben wij elkaar ontmoet, gereisd, gekend en herkend, en in liefde hebben wij elkaar vrij gelaten.

Jimmy

20210116 Thérèse Jeunhomme

KIJKEN MET JE HART – VLOEIBARE LIEFDE | Thérèse Jeunhomme: encaustic, olieverf en mixed media schilderijen, schrijfsels en bewustwording (wordpress.com)