DE GALACTISCHE STRIJD OM AARDE EN MENSELIJK BEWUSTZIJN

(door Thérèse Jeunhomme)

‘We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde manier te denken als toen we ze creëerden.’ (Albert Einstein)

Voor de beweging in onze wereld, voor de aarde en voor de hele mensheid, is het van het grootste belang om je te gaan realiseren welke weg de doorgang gaat geven naar een andere manier van (samen) leven, naar een andere manier van Mens Zijn. En die weg is de weg van verruiming van jouw persoonlijke bewustzijn. Om alle manipulaties te kunnen gaan inzien en doorzien en te weerstaan, wat de enige weg ìs, is een verruimd/verhoogd bewustzijn het enige wapen. Deze verruiming of verhoging van jouw bewustzijn kun je uitsluitend zelf en alleen doen. De keuze om dit te gaan doen maak je zelf (je bent aan niemand iets verplicht, uitsluitend aan jeZelf). De horizontale frequenties, het lineaire denken, houdt je vast in deze gecreëerde matrix en zal geen enkele beweging en verandering gaan brengen. Het verhogen van jouw bewustzijn naar een multidimensionaal niveau van bronbewustzijn, is het enige ‘wapen’ dat bestand is tegen alle manipulaties, listen, leugens, bedrog, misbruik, mindcontrol en crowdcontrol. En het multidimensionale bewustzijn is het bewustzijn dat ieder mens van oorsprong heeft, het is alleen door miljoenen jaren heen verloren gegaan en verborgen gehouden.

Het is de allerhoogste tijd om je dit te gaan realiseren en jouw eigen keuze te maken: blijf je hierin? of stap je eruit? It’s all up to you! Ga op ontdekkingsreis! Maak de reis naar binnen en maak weer opnieuw contact met jouw ware wezen dat in een menselijk lichaam woont.

Wie ben jij? Jij bent een menselijke krachtdrager, een wezen van en met oorspronkelijk bewustzijn, de bron van alle leven in alle multiversa, en je bent verbonden met alle levensfrequenties in alle universa. Het terughalen van deze innerlijke kracht in jezelf, in jouw bewustzijn, jouw innerlijke goud als soeverein wezen op planeet Aarde, creëert een collectief bewustzijn dat de ‘lage’ frequenties van macht en manipulatie volledig kan doen oplossen! Opdat wij samen bewust kunnen terugkeren op deze planeet in harmonie, gelijkwaardigheid en wereldvrede. En dat moment is NU! Er kan niet langer worden gewacht!

Om jouw individuele bewustzijn te verruimen en te verhogen naar frequenties van multidimensionaal wezen, is het nodig dat je alle spiritualiteit, new age, religie en al jouw eigen gedachten aan een nader onderzoek onderwerpt en altijd en overal de vraag stelt: is dit van mij? En dat je kennis verkrijgt over de galactische strijd die gaande is om onze planeet en het bewustzijn van de mensheid. Een redelijk overzicht van buitenaardse rassen en hun bedoelingen is onontbeerlijk.

Er zijn buitenaardse rassen die de mensheid en de aarde welwillend zijn, en ons al heel lang neutraal waarnemen zonder in te grijpen, en niets liever zouden willen dan dat de mensheid en de aarde zich verheffen boven alle gekrakeel en gekonkel, om een galactische alliantie te vormen met de aardbewoners die dan vervolgens ook technologie ter beschikking worden gesteld om interstellair te reizen en contact te hebben en te onderhouden met onze buitenaardse families. Want wij, mensen, zijn ook een mix van buitenaards DNA. Deze galactische waarnemers ervaar ik sinds mijn 25ste levensjaar. Deze weg naar binnen brengt alles wat jouw huidige bestaan vormt in beweging, en dat kan best als beangstigend worden ervaren. Immers, hoe is het voor jou als je Zelf gaat inzien en doorzien dat alles waar jouw leven uit bestaat gemanipuleerd en geïnfecteerd is? Dat niets is wat het lijkt, en dat niets lijkt wat het is? Dit is een gigantische en diepgaande omvorming van het menselijk bewustzijn.

Er zijn buitenaardse rassen die ons niet welwillend zijn, die niets liever willen dan de mensheid in slavernij en onderworpenheid houden en dat doen zij door kunstmatige attributen in te brengen (denk aan algoritmes, smartphones, teevees, tablets, computers, 5G), door beïnvloeding van jouw gedachten (Aethians), door aansturing van spiritualiteit, new age, religie, het bankwezen, de farmacie, de politiek, de geldsystemen, armoede, afgescheidenheid, oorlog, ziekte, angst, dood en (kinder)misbruik voor mind control en crowd control. Ook hebben deze rassen al sinds de jaren 1940/1950 convenanten afgesloten met overheden die volledig op de hoogte zijn van de bedoelingen van deze rassen, en sommige overheden (de zogenoemde Cabal) werken hiermee samen. Het centrum van deze rassen bevindt zich in de Orion-frequenties (onder andere Draconische rassen, Reptilianen, Greys), die hier op aarde de aansturing van deze mensen in hun macht hebben. En die aansturing/controle/manipulatie van bepaalde elitegroepen mensen en hybride wezens hier op aarde, houdt deze machthebbers in stand. Uitsluitend een verruiming en verhoging van jouw bewustzijn is hiertegen opgewassen en kan hierin beweging en verandering brengen. Wellicht de grootste valkuil in het huidige bestel van aarde en mensheid zou de zogenoemde ‘UFO disclosure’ kunnen zijn waarover ineens allerlei gepubliceerd wordt. Dit betreft de ‘disclosure’ van overheden die met buitenaardse rassen samenwerken, en zou de laatste hengel kunnen zijn om de mensheid binnen te halen. Indien jij niet weet met welke buitenaardsen je te maken hebt, kun je pardoes in de val lopen.

Kort en goed is NU de vraag: Wie Ben Jij? Waar Kies Jij Voor? Een planeet Aarde waar Mensen met en vanuit een verhoogd bewustzijn in gelijkwaardigheid, harmonie en wereldvrede leven, zonder (voor)oordeel over de ander, in open contact met andere buitenaardse beschavingen? Alles hangt af van jou! NU.

Mijn naam is Thérèse Jeunhomme en ik belichaam een brug tussen mijn Pleïadische beschaving (mijn familie) en de aardse realiteit wat wij gezamenlijk als scheppingsveld hier inbrengen. Het dichtgeweven web van manipulatie in ons hele melkwegstelsel heb ik aanschouwd vanuit een ruimteschip in een andere dimensie/frequentie. Leven is trilling, is frequentie, die zich uit in een vorm. Alle levensfrequenties bestaan in alle voorstelbare vormen en uitingen. Ik be-leef deze transitie van bewustzijn en buitenaards contact inmiddels ruim 40 jaar, en ook ik ben net als vele anderen in dit leven talloze malen en op onvoorstelbare wijze aangevallen en onderuit gehaald, in pogingen van de buitenaardse machthebbers om mijn bestaan en inbreng hier te elimineren. Lees meer op de pagina ‘bewustzijn in beweging‘. Wil je contact met mij dan kan dit via een persoonlijk bericht.

Een goed naslagwerk om jeZelf te verdiepen in de multi-diversiteit van buitenaardse levensvormen en hun al dan niet gunstige beïnvloeding van de mensheid, is het boek van Elena Danaan ‘Geschenk van de sterren’.

20230709 Thérèse Jeunhomme

Bron: vloeibareliefde.com

Art: Thérèse Jeunhomme, olieverf op katoen 70×70 cm


DE AARD VAN ONZE ONSTERFELIJKE LEVENS

(door Thérèse Jeunhomme)

De aard van onze onsterfelijke levens ligt in het verlengde van onze woorden en daden die zich blijven verspreiden in de loop van alle tijd. Deze krachten die Tijd en Ruimte herscheppen en die de persoon vormen die we denken te zijn beginnen lang voordat we geboren worden en gaan door na ons overlijden. Onze levens en onze keuzen, zoals kwantumbanen, worden in een moment begrepen. En bij elk kruispunt zal elke ontmoeting een nieuwe potentiële richting suggereren. Onze levens zijn niet van ons. Heden, verleden, toekomst, alles is met elkaar verbonden.

(fragmenten uit boek/film ‘Cloud Atlas’)

Mijn leven reikt veel verder dan mijn eigen beperkingen. Al mijn grenzen zijn conventies die nog getranscendeerd kunnen worden, zolang ik mijzelf maar kan voorstellen dat ik dit doe. Gisteren ging mijn leven een kant op. Vandaag gaat het een andere kant op. Gisteren had ik niet gedacht te doen wat ik vandaag heb gedaan. En zo zijn er talloze verschijnselen die ons leven bepalen. De woordfragmenten uit het boek/de film ‘Cloud Atlas’ beschrijven in mijn beleving exact waar ons menselijke bestaan hier in deze realiteit over gaat. Een fantastisch boek dat ook goed verfilmd is, over verschijnselen in tijdlijnen.

Ik ben Hier, nu, en ik was er altijd al, 21 miljard jaar geleden, en ik zal er over 500.000 jaar ook zijn. Ik ken mezelf uitsluitend door de ogen van de ander. Iedere ontmoeting heeft betekenis. Voor jezelf, voor de ander, voor alle tijdlijnen die er waren, zijn, en zullen zijn, want alles vindt gelijktijdig plaats. Al onze gedachten, daden en woorden scheppen heden, verleden en toekomst tegelijkertijd in alle tijdlijnen. Ga bewust op pad, zie ieder mens, ieder verschijnsel. Een minuut, een dag, een jaar, een leven, honderden levens worden gevormd en geschapen door de gedachten, woorden en daden van een mens. Zo belangrijk en betekenisvol ben jij. Ben ik. Is alles en iedereen. 

En het muziekstuk vind ik ook diepgaand krachtig en prachtig: 

20230704 Thérèse Jeunhomme

Bron: https://vloeibareliefde.com/2023/07/04/de-aard-van-onze-onsterfelijke-levens/

Art: Encaustic op papier 50 x 70 cm by Thérèse Jeunhomme


EN DAN IS NIETS MEER WAT HET LIJKT

(door Thérèse Jeunhomme)

Zo gaandeweg zullen er lezers van mijn geschrijf zijn die door hebben, of door beginnen te krijgen, dat wij mensen, onze aarde en alles wat zich in deze realiteit afspeelt, een geprogrammeerde werkelijkheid is die is verweven met een dicht geweven web van manipulaties, inserties en mind control. Hoe dieper ik in deze realiteit kijk en voel, hoe intenser ik bevat dat alles, ja werkelijk alles, gemanipuleerde werkelijkheid is en dat niets, maar dan ook helemaal niets is wat het lijkt. 

De aandacht van mensen wordt heen en weer geslingerd tussen talrijke zaken, van (wereld)politiek, vervuiling, verarming, verloedering, gecreëerde tekorten, afgescheidenheid, ziekte, dood en angst voor dit alles. Diezelfde aandacht richt zich dus veelal op alle geprogrammeerde kwesties, en dan kan er alleen maar sprake zijn van afleiding en misleiding. Protesteren helpt niet. Ik heb er niets op tegen, integendeel, laat vooral weten waar jij het niet mee eens bent. Alleen gebeuren al deze protesten binnen dezelfde bandbreedte van geprogrammeerd bewustzijn als waartegen geprotesteerd wordt. Ik heb nog geen protestgroepen gezien die al roeptoeterend met iets nieuws kwamen opdraven, met voorstellen hoe het anders kan. Binnen de bandbreedte van deze realiteit gaat er in mijn beleving niets veranderen, omdat de beweging op dezelfde bandbreedte plaatsvindt. Er dus is er een geheel nieuw perceptie nodig, vanuit vrij bewustzijn, om een ‘nieuwe wereld’ te realiseren.

Na een akelige periode van ‘ziek’ zijn waarbinnen ik wel kon waarnemen dat er enorm krachtige frequenties aantrilden in mijn lichaamscellen, waardoor er letterlijk ruimte kon komen voor frequenties van een geheel andere orde. Ik heb gewerkt aan mijn herstel, ik heb ‘gezien’ en gevoeld wat zich in mijn lichaam afspeelde, en daardoor kan ik dit nu navertellen. Evenwel ‘zie’ ik nu mezelf op drie meter afstand van mezelf staan en vanuit mezelf, van binnenuit, vloeit mijn innerlijke kracht en ‘speel’ ik als het ware met energie van binnenuit van waaruit een nieuwe realiteit gecreëerd kan worden. Dit is dus de sleutel! Vanuit innerlijke kracht, vrij van gedachten, de oorspronkelijke scheppingskracht van de mens laten vloeien en daarmee gaan scheppen. Ook in verbinding met andere wezens en mensen die deze innerlijke scheppingskracht in zichzelf voelen. Dit is de sleutel voor het (her)scheppen van deze realiteit vanuit oorspronkelijk bewustzijn. 

Dus is hier helemaal niets meer wat het lijkt.

Hoe de ‘nieuwe wereld’ er dan uit gaat zien? Dat bepalen wij samen, vanuit gezamenlijk collectief vrij stromend bewustzijn zal deze nieuwe realiteit vorm gaan krijgen.

20230403 Thérèse Jeunhomme

Bron: https://vloeibareliefde.com/2023/04/03/en-dan-is-niets-meer-wat-het-lijkt/

Art: Thérèse Jeunhomme encaustic op MDF 40 x 50 cm


ERVARINGEN IN KWANTUMSESSIES

(door Thérèse Jeunhomme)

Het lijkt me vandaag een goed plan om eens breeduit te delen wat mijn ervaringen en belevenissen zijn tijdens kwantumsessies. Niet om mezelf in de kijker te plaatsen, maar om te delen hoe ik deze sessies ervaar zodat de informatievelden openen, en als een open uitnodiging aan jou om de gedeelde informatie in jezelf toe te laten. Wellicht dat je er zelf ook voor gaat voelen om jezelf hierin in te zetten en het minder eng of te ver weg lijkt? Nu gaat dit stukje tekst over de kwantumsessies die door AA geïnitieerd zijn, en waar zij als ondersteuning beeldcodes, woordcodes en klanktransmissies voor voorbereid. Voor de duidelijkheid: een kwantumsessie is gewoon een gezamenlijke persoonlijke inzet van mensen voor eenzelfde trillings-/informatieveld dat je gewoon thuis in je eigen omgeving kunt doen, wanneer je maar wilt. Het kwantumveld, een veld van energie en trilling, wordt in beweging gebracht door de mensen die zichzelf hiervoor inzetten. Hoe het zich dan gaat bewegen staat niet vooraf vast, er is ook geen vooropgestelde gewenste uitkomst die wordt ingebracht, er is geen (voor)oordeel of mening. Je stelt jezelf zoveel mogelijk open, met een leeg hoofd zonder gedachten en een open hartsfrequentie, je bent bewust aanwezig in je fysieke lichaam, en dan laat je gebeuren wat er gebeurt. Of niet. Niets ligt vast. Er is alleen jouw individuele inzet voor een collectief veld van bewuste trillingen. Als deze trillingsvelden worden bekrachtigd door de inzet van steeds meer mensen, brengt dat niet alleen een ‘scheur in de muur’ van deze realiteit, maar zal uiteindelijk ook leiden tot ‘de val van de muur’ van deze realiteit waardoor grote portalen zich openen en de mens vrij kan reizen naar vrije werelden, en de vrije werelden naar hier.

Zo waren er twee kwantumsessies verbinden met Arcturiaans portaal eerste en tweede puls. Beide sessies heb ik als heel intens ervaren, vooral voor mijn fysieke lichaam. Tijdens een van de pulsen ‘zag’ ik op enig moment de kastanjeboom die in het plantsoen voor mijn woning staat. Ik bekeek de boom, van kruin tot stam en de wortels. Daarna kon ik heel diep in de aarde kijken. Deze trilling kwam via mijn rechter voetzool binnen. De energie van de kastanjeboom heb ik geankerd in mijn woning. Daarna kwamen via de voetzool van mijn linkervoet de zeven sterren van de Pleiaden in beeld, de zeven sterren maakten synchroon dezelfde glyphs. Daarna was er een hele grote gouden bubbel waar ik middenin zat, mijn lichaam, ego en persoonlijkheid waren er niet meer. Het voelde dat ik als ‘brug’ tussen werkelijkheden functioneerde. De gouden bubbel was heel heet en mijn fysieke lichaam transpireerde heftig. Ik heb deze waarnemingen een hele poos rustig zitten navoelen. Een vrije weergave van deze sessie heb ik met verf op doek overgebracht:

olieverf 50 x 60 cm Arcturiaans portaal

Tijdens een andere kwantumsessie was de inzet waterportalen. Verbinden met de frequentie van water, van waterwezens, van waterwerelden. Er kwamen wezens van water naar me toe, of wellicht was het bewust water dat naar me toe kwam. Het ging rondom mij, en begon langzaam te draaien totdat ik van boven mijn kruin tot diep onder mijn voeten in een zachte draaikolk van water was. Ik voelde belangstelling en heb mijn intentie gegeven aan de bewuste waterwezens om hun informatiecodes mede te helpen inzetten in deze wereld. Voor mij voelde het alsof ik omgeven was door een aangenaam warm waterbad. Ik voelde me welkom en gedragen. Aan het einde van deze sessie zag ik een heel groot veld van fijne, kleine gouden glyphs om me heen.

20230329 Thérèse Jeunhomme

Bron: https://vloeibareliefde.com/2023/03/29/ervaringen-in-kwantumsessies/

Art: Therese Jeunhomme, encaustic 60 x 80 cm blauwe zeevonk


Over geprogrammeerde ruimtetijd-realiteit

(door Thérèse Jeunhomme )

Hieronder een door mijzelf gemaakte vertaling uit het Engels en samenvatting van het zogenoemde ‘vijfde interview’ van de WingMakers website. Wil je weten wie ‘WingMakers’ i.c. het centrale ras of de mens uit de toekomst zijn? Wil je weten wat ervoor nodig is van jou om jezelf vrij te maken uit de huidige gemanipuleerde holografische tijdlijn? Wil je meer lezen over ‘the crack in the wall’ en het ‘Grote Portaal’? Hierbij een gratis PDF als download.

PDF “OVER GEPROGRAMMEERDE RUIMTETIJD-REALITEIT”


DE WERELD VAN THUIS

(door Thérèse Jeunhomme )

Er zullen ongetwijfeld lezers zijn die gaan herkennen wat ik hier schrijf. Op geheel eigen wijze, want geen enkele ervaring is hetzelfde en dat is maar goed ook. Wij zijn zonder uitzondering verbonden met een wereld van thuis, die zich niet fysiek op deze aarde bevindt. Maar waar wij allemaal op een of andere manier mee verbonden zijn. De een herinnert zich deze wereld van thuis, hetzij in gevoel, hetzij in hart, hetzij in beeld. Ieder mens (dus niet 100% artificieel) heeft DNA van een of meer andere beschavingen in zich, en het maakt niet uit welke beschaving(en) dit zijn. Er zijn mensen die zich verbonden weten met Arcturianen, of met Sirianen, of met Huargardianen, of met welke beschaving dan ook. Dat weet je gewoon. Van binnen. Dat behoeft geen toelichting en geen bewijsvoering. En wij lopen met deze innerlijke verbondenheid en wijsheid in deze realiteit om frequenties van bewustzijn in onszelf (opnieuw) te openen en van binnenuit uit te zenden. Opdat ieder mens in zijn of haar eigen herinnering kan komen. Een multiversum van beschavingen dat zich in menselijke verschijningsvorm, het lichaam met bijbehorend ego en persoonlijkheid, in deze realiteit laat zien, voelen en kennen. En al deze frequenties binnenin ieder mens leggen de aanvliegroutes voor buitenaards contact en vrije werelden. 

Mijn eigen herkenning van mijn wereld van thuis ontmoette ik heel praktisch en intens tijdens de passage van mijn man 23 jaar geleden, wiens ‘dood’ ik bewust heb begeleid, waarin ik bewust ben meegereisd en heb ervaren. En ik kwam thuis, in mijn wereld van thuis, een frequentie van Christusbewustzijn zo krachtig en liefdevol dat dit mijn hele leven voorgoed heeft veranderd. Ik wilde daar zijn en blijven. Maar, we hebben Thérèse nog nodig, en dus reisde ik hier alleen verder. Gedurende de 20 jaar daarvoor had ik al vele ervaringen, het ‘zien’ van intense kleuren kobaltblauw, violet en goud, het ‘zien’ van kleurrijke bloemen, het ‘zien’ van energiebollen, het ‘zien’ van ruimtevaartuigen boven mijn hoofd en het reizen door de kosmos daarin. Sinds twee jaar weet ik mij verbonden met de Pleiaden. Ik ‘zie’ de zeven sterren van de Pleiaden synchroon glyphs maken, een kosmische taal, de taal van hart tot hart. Ik weet mij verbonden met Ana Shay Hi, een buitenaardse beschaving waarin ik mijn familie voel en zeer diep mijn wereld van thuis herken. 

En zo hebben wij mensen allemaal onze eigen unieke en bijzondere reis, die waardevol is voor onszelf, en net zo waardevol is voor onze medemensen die door ons bewustzijn hiermee ook in zichzelf hun eigen wereld van thuis kunnen gaan (h)erkennen. En al deze herkenningen en frequenties tezamen brengen onze werelden van thuis naar hier, en van hier naar daar, zodat wij weer naar vrije werelden kunnen reizen. Dat is de ‘bevrijding’ uit de matrix van deze realiteit.

20230316 Thérèse Jeunhomme

Art: Thérèse Jeunhomme, encaustic op encaustic papier 50 x 60 cm


EEN MOKER VAN LIEFDE

(door Thérèse Jeunhomme) Zo middenin het niets, de nietsigheid, wat er was is er niet meer en zal er nooit meer zijn, de toekomst vormt zich gevoed door de frequenties van de scheppende krachten van mensen, en dan kom ik nòg krachtiger dan anders diep in mijn eigen hartskracht terecht. Mijn eigen tempel van liefde, mijn kernkracht, mijn alles en niets, mijn eeuwige vibratie van onvoorwaardelijke, onpersoonlijke, vrijgevige krachtige prachtige liefde die ik aan iedere gedachte, en aan iedere handeling, en aan iedere ontmoeting meegeef. Dit hart, mijn hart, mijn bron van bestaan, dit gouden lichtveld dat uitzendt en vibreert en de aanvliegroute is voor mijn contact met en in de Pleiaden. Dit ben ik.

Deze hartsfrequentie, deze liefde, vrij van m/v/x/y/z, vrij van dwang, vrij van coderingen, vrij van manipulatie, vrij van vorm, kan ieder mens binnenin zichzelf voelen en ‘aanzetten’. Leg je handen eens op de plek van je fysieke hart en ga in diepe stilte binnenin jezelf voelen. Raak je ware wezen binnenin jezelf aan en laat – letterlijk – je hart spreken. Voel de vibratie, luister ernaar, kijk ernaar, voedt het met jouw aandacht en dan gaat het uitzenden, vibreren. 

Als wij dit allemaal doen vanuit onze eigen individuele krachtige gouden bron, dan meppen wij met zijn allen een moker van liefde door onze kosmos heen en creëren wij samen ‘golden years’. Ik nodig jou hiervoor uit. Van Harte.

Thérèse Jeunhomme

Bron: https://vloeibareliefde.com/2023/02/24/een-moker-van-liefde/

Image: PILLARS of_CREATION_Andrew_McCarthy, astrophotographer https://www.instagram.com/cosmic_background/


BUITENAARDS CONTACT

(door Thérèse Jeunhomme) Er is veel te zeggen en te schrijven over contact met buitenaardsen. Voor de lezer die hier nog niet erg vertrouwd mee is, kan dit makkelijk terzijde worden geschoven als fictie over groene mannetjes van de planeet Mars. Die lezer wil ik graag uitnodigen om eens diep te gaan invoelen over ons aardse leven in dit melkwegstelsel, en de tijd nemen om op heldere avond of nacht buiten te gaan zitten en naar de sterren te kijken. Of eens de nieuwste foto’s van de Webb-telescoop te gaan bekijken. Wat zie je? Ontelbare sterrenstelsels in een oneindig groot universum. Waarom zou er uitsluitend in ons melkwegstelsel en op onze planeet aarde levend bewustzijn wonen? Als je dit diep tot jezelf laat doordringen ga je mogelijk echt beseffen dat wij natuurlijk helemaal niet alleen zijn. En zo is het ook.

Er is niet alleen ‘buitenaards’ leven, er zijn talloze levensvormen in evenzovele universa met hun eigen (sterren)stelsels. Van hieruit kan zelfs ik de omvang daarvan niet bevatten. Vanaf mijn eigen aardse punt in dit leven richt mijn perceptie zich op datgene dat ik vanaf dit punt op de aarde kan waarnemen, wetende dat datgene wat ik zie, slechts een reflectie is van alle werelden achter de waarneembare perceptie.

Vanaf mijn twintiger jaren ervaar ik buitenaardsen, al had ik dit in die tijd nog niet zo benoemd. Mijn contact bestond uit informatie die mij werd gebracht (niet mentaal, en niet via aardse astrale channelings), bestond uit bloemen die ik overal ‘zag’, uit mijn fysieke lichaam treden, uit het ‘zien’ van energiebollen met heldere intense kleuren, uit het ‘zien’ van ‘routes’ in diezelfde heldere intense kleuren en uit reizen in een buitenaards voertuig. Mijn waarnemingen begonnen in de tijd dat de instroom van krachtige frequenties naar de aarde begon toe te nemen, en de aardse frequenties hiervoor openingen begonnen te krijgen, al was dit laatste minimaal waarneembaar voor de meeste mensen. Na instroom van hoge(re) frequenties voelt mijn lichaam altijd loodzwaar aan en heb ik moeite om mezelf fysiek weer te gaan verplaatsen. Omdat ik mijn ervaringen met niemand kon delen, dat wil zeggen, geen mens wilde mij aanhoren en ik ontving regelmatig het verwijzende vingertje naar het voorhoofd, ben ik mijn ervaringen en inzichten gaan opschrijven in een logboek van waaruit ik jaren later een beknopt autobiografisch boekje heb geschreven dat ik de titel ‘For everyman. Vertellingen over interacties met de eeuwigheid.’ heb meegegeven. Ik schreef het in de taal en de context van toen. Nu zou ik de context anders omschrijven, evenwel had ik in die jaren geen andere woorden tot mijn beschikking.

Nu de instroom van hoge(re) frequenties naar de aarde enorm is toegenomen en gigantisch in kracht is, en de openingen in het energetisch grid van de aarde groter en ontvankelijker zijn geworden sinds de gemanipuleerde verdichting op aarde minder wordt, ervaar ik weer andere dingen die ik bij tijd en wijle hier deel met een schrijfsel. Zo kan ik hier schrijven dat ik al vanaf jonge leeftijd contact had met buitenaardsen, al had ik dit in die periode van mijn leven niet zo kunnen benoemen. De eerste keer dat ik bewust dit contact voelde was in 2007 toen ik tijdens een bijeenkomst met 700 mensen duizenden buitenaardse waarnemers voelde. Ik voelde mij verbonden met deze buitenaardse waarnemers en wist direct dat dit mijn familie is. Tijdens een reis verbleef ik in een ruimteschip in een ander universum. Ik keek naar beneden overzag ons hele melkwegstelsel, helemaal compleet. En wat ik zag in ons hele melkwegstelsel is een dicht geweven web van manipulatie. Het was helemaal verdicht en verwrongen van de manipulaties. Ik had hier geen gevoel bij of mening over. Het was niets anders dan een waarneming vanuit mijn ruimteschip in een ander universum. De laatste jaren heb ik contact met mijn buitenaardse familie via de Pleiaden met wie ik vanuit mijn hartsfrequentie kosmische taal communiceer. Dit zijn glyphs die ik waarneem in de zeven sterren van de Pleiaden. Mijn bewustzijn reist via het midden van mijn brein ìn de Pleiaden, en mijn afstemming omvat nu de brein/hartverbinding en aan mij de schone taak om dit te gaan vertalen naar de mensen hier op aarde, als brug tussen werkelijkheden. Buitenaards contact vindt individueel plaats. Iedere massale landing van voertuigen en informatie dat zij komen om ‘ons te redden’ is een gemanipuleerde valstrik.

Geen groene Marsmannetjes dus, evenwel prachtige wijze liefdevolle buitenaardse beschavingen die de mensheid en onze aarde goedgezind zijn, en die via individueel contact de mensheid ondersteunen tijdens dit bijzondere proces van transitie van bewustzijn van de mensheid naar een nieuwe werkelijkheid. Want, lieve mensen, dààr zijn wij nu aangekomen! 

Bron: https://vloeibareliefde.com/2023/02/07/buitenaards-contact/

Art: Thérèse Jeunhomme, encaustic op canvasboard 50 x 60 cm ingelijst


OVER ACTEURS EN ACTRICES

(door Thérèse Jeunhomme)

Ik kan alleen maar spelen, mijn noten en mijn rol
Dat moet ik hier wel delen, het maakt mijn leegte vol

(Bløf)

Als waarnemer van mijn eigen leven (zie ook mijn ‘Vertellingen over interacties met de eeuwigheid’) ben ik langdurig in staat geweest om mijzelf als een speler op dit wereldtoneel te zien en te beleven. Wij zijn allemaal acteurs en actrices op dit wereldtoneel. Al dan niet vrijwillig zijn wij hier aangekomen in tijden van verandering, in tijden van ongekende verandering in de perceptie van deze wereld, van ons eigen leven, en van de mensheid, de aarde, het natuurrijk en het dierenrijk. Een nieuw paradigma* van leven en beleven. Dit nieuwe paradigma, deze veranderende perceptie van onze werkelijkheid, creëert verandering in de wereld waarin wij nu leven. Het menselijke organisme reageert met zintuiglijke data (informatie). Die zintuiglijke data worden door mensen geïnterpreteerd, en al die interpretaties vormen het menselijke cognitieve systeem (voorstellingen in je geest en de verwerking van informatie in je hersenen). De perceptie van onze huidige realiteit is aan diepgaande verandering onderhevig. Deze veranderende perceptie, deze bewustwording van onze huidige kunstmatige realiteit, opent bestaande tijdlijnen waarin wij kunnen leven en beleven. 

*paradigma: het referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren

Ieder mens speelt zijn/haar eigen rol in deze veranderende realiteit. Er komt stapsgewijs verborgen gehouden en verloren gegane informatie terug in het bewustzijn van de mens. De ene mens wijst alles af, of veroordeelt dit, weer een ander mens begint te wiebelen, en weer andere mensen voelen diep in zichzelf dat dit informatiebewustzijn klopt. En zo kraakt en schuurt onze huidige wereld in zijn voegen. En er zijn velen die zichzelf herbedraden  om opnieuw contact te kunnen leggen met buitenaardse beschavingen. Contacten die de mens al miljoenen jaren heeft, maar door de kaping van ons bewustzijn is dit contact vergeten. Want, wij mensen zijn allemaal tijdreizigers die door eindeloze kosmische dimensies reizen en in verschillende tijdlijnen tegelijk leven, en communiceren met onze buitenaardse families. Dit is terugkeren naar Wie Wij Waren en Wie Wij Zijn. 

Schurende energieën zijn goed. Het betekent dat bestaande paradigma’s in beweging komen en gaan kraken, en dit verschijnsel geeft kwantumfysisch bezien ruimte om ons gekaapte bewustzijn terug te brengen in onszelf. Want daar draait het allemaal om! En in deze tijden van verandering en schurende energieën heeft ieder individueel mens de keuze, de kans en de gelegenheid om het eigen kwantumbewustzijn in zichzelf terug te halen. Vanuit een veel groter kosmisch perspectief bekeken zijn wij allemaal acteurs en actrices op het toneel van deze realiteit. En wat ieder mens individueel voor en in zichzelf doet, creëert een collectief bewustzijn dat krachtig, standvastig, rijk en liefdevol is en dat collectieve bewustzijn creëert dan vanzelf de bewustzijns-aanvliegroutes voor onze galactische families.

Er is geen buitenaardse beschaving die hier kan landen in bewustzijn als jij zelf hier niet op aankoppelt. Dit individuele besluit neem je zelf. En er is ook geen galactische beschaving die hier massaal gaat landen om ons en onze wereld te ‘redden’. Alle ons welwillende beschavingen zijn waarnemers, die ons en onze bewuste inzet om een nieuw paradigma te creëren, neutraal en met veel belangstelling waarnemen. Alleen al door de waarneming van deze buitenaardsen, wordt onze inzet bekrachtigd.

Wil je meer over dit belangrijke aspect van ons bestaan hier op aarde en de ongekende transitie in bewustzijn weten? Neem dan gerust contact met mij op via vloeibare.liefde@gmail.com

20221122 Thérèse Jeunhomme

Bron: https://vloeibareliefde.com/2022/11/22/over-acteurs-en-actrices/


DE KRACHT VAN HET ENERGETISCH HART

(door Thérèse Jeunhomme) Dit wordt een schrijfsel over (de kracht van) het energetisch hart. En over liefde. Of liever gezegd: over de kracht van de liefdesfrequentie vàn het energetisch hart. Als ik het woord liefde gebruik, vervalt de hele mensheid in beelden en gevoelens vanuit het bekende relationele en/of seksuele m/v/x/y/z  gebied. Want dat is waar liefde mee wordt geassocieerd: relaties en ontmoetingen met een of meerdere mensen, seks, waar verliefdheid, korte(re) of lange(re) relaties uit voortkwamen, huwelijken, kinderen (al dan niet biologisch), kleinkinderen en noem de hele riedel van ons bestaan maar op. Er is ontelbaar veel gezegd, gesproken, geschreven en gezongen over ‘liefde’ die alle bovengenoemde lineaire belevenissen aanraakt. De vraag die ik hier nu voorleg is: wat is liefde dan?

Voor mijzelf schrijvend heeft liefde helemaal niets met het bovenstaande te maken. Natuurlijk heb ik de nodige relaties en huwelijken gehad, en heb ik alles wat er op dat vlak te beleven valt, beleefd. Binnen de m/v varianten. Als tijdreiziger leef ik ook hier en nu in dit leven op aarde, en ik onderzoek altijd alles, dus ook dit. Evenwel kan ik concluderen dat liefde, verliefdheid, erotiek en de meeste seksuele interacties, in de mens geprogrammeerd zijn. Het is niet inherent aan ons ware wezen. Het zijn gevoelde voortvloeisels die in ons geprogrammeerde bestaan zijn verweven, zo intens en vanzelfsprekend, dat we ons een leven zonder dit alles nauwelijks meer kunnen voorstellen. Of we denken dat het erbij hoort, en als je ‘het’ niet doet, dan hoor je er niet bij. Hieraan voorafgaand is beeldvorming van de programmering van ons als mens(heid) de basis, het bewust worden dat wij als mensheid in een verwrongen geprogrammeerde realiteit leven waarin al die gevoelens van liefde en seksualiteit in zijn verweven, om ons als mensheid vooral tot voortplanting aan te zetten. De echte vraag is of jij jezelf aan een diepgaand onderzoek kunt en wilt onderwerpen en alles wat jij op dit gebied hebt beleefd en ervaren, in een ander daglicht wilt beschouwen. Voor jezelf. De vraag en het onderzoek zijn voor jou, en voor niemand anders. 

Zoals ik eerder schreef heb ik alles wat er op dit gebied te beleven valt, beleefd. En ik heb er, soms intens en diepgaand, van genoten. Zonder meer. Evenwel is mijn levensweg ook doordrongen van liefde, of liever gezegd, liefdeskracht, die helemaal niets met bovenstaande te maken heeft. Verre van dat zelfs. Mijn natuur als wezenlijk tijdreiziger met oorspronkelijk bewustzijn heeft mij ook ervaringen gebracht vanuit mijn eigen pure, krachtige hartskracht. Die hartskracht bevindt zich ongeveer op de plek van het fysieke hart, het energetisch hart. Je kunt daar met je aandacht en met je bewustzijn naar toe reizen, je kunt je handen op die plek op je lichaam leggen en je bewustzijn dààr naar toe brengen. In die verbinding met je ware zelf kun je een oorspronkelijke scheppende kracht voelen, jouw ware goud, jouw ware bewustzijn als scheppend wezen. Je energetisch hart is de bron. Daar leeft scheppingskracht.

Lang geleden had ik een fijn huwelijk met een man die ik zeer lief had. Mijn energetisch hart was afgestemd op het zijne, wij hadden daardoor een bijzondere verbintenis. De dag dat hij ontkoppelde van zijn lichaam (de dag dat hij ‘dood’ ging) ben ik met mijn bewustzijn naar hem toe gereisd in het ziekenhuis en heb zijn ontkoppeling gezien en ervaren. Er was niets meer. Geen dood, geen verdriet, alleen maar weten dat hij het achtergelaten lichaam niet meer was. Mijn hartsfrequentie creëerde een realiteit van zuivere onvoorwaardelijke liefde, een realiteit van pure liefde, intens krachtig en tijdloos. Dat was scheppingskracht. Diezelfde scheppingskracht kan ieder mens oefenen om in contact te komen met een vibratieveld dat door al het leven kan worden gevoeld. Voor diegenen voor wie dit nieuw is, deel ik onderstaande bekrachtiging die enerzijds een puls in het frequentieveld van het leven op aarde is, en anderzijds een afstemming en een initiatie met welwillend buitenaards leven dat ons hier op aarde waarneemt. 

20221105 Thérèse Jeunhomme

Bron: https://vloeibareliefde.com/2022/11/04/de-kracht-van-het-energetisch-hart/