techno-løgi∑

Dit universum wat gecreëerd is, wat gezaaid is door heel veel andere beschavingen die mee hebben gewerkt vóór de hack, die mee hebben gewerkt om de ingrediënten d.m.v. frequentiebewustzijn hier te laten ontstaan, dus die kwamen niet met plantjes in ruimteschepen zo van: “nou, we komen ook nog plantjes brengen”. Zo hebben ze dat niet gedaan, ze hebben frequenties gebracht, gigantische frequentievelden, die, eenmaal ingevoegd in het veld van de aarde, zich een weg banen en waaruit cellen kunnen ontstaan waar planten uit kunnen ontstaan. Dat soort. Dat is iets heel anders. Wij denken aan planten maar zo werkt dat niet. Wij doen zo ontzettend belangrijk werk voor onszelf maar ook voor de experimenthouders die een hele grote reden hebben om dit te doen, wat gigantisch groot is, maar ook alle sterrennaties en beschavingen die betrokken zijn en vanuit liefde en kracht o.a. deze aarde het leven hebben geschonken dat wij daarin op dit moment de sleutel dragen, een belangrijke sleutel dragen om god binnen te laten komen.

Want dan komen we ook bij de Galactische beschavingen waarover gesproken wordt. Over bepaalde Siriaanse, Aldebaranse(??) beschavingen en nog heel veel andere beschavingen, waar nog nooit over gesproken is die wel van invloed zijn op deze werkelijkheid, die verrijking hebben gebracht op bepaalde frequentievelden, informatievelden in de matrix hebben gebracht van dit universum, waardoor er een paar miljoen bloemensoorten konden ontstaan. Dat zijn geen voertuigen met grote vrachtruimtes met zaden gekomen. Dat is wat wij denken. Maar dat zijn hele grote krachtige beschavingen die met hele diepgaande technologie, gedragen vanuit het hart, overgezet in technologie omdat ze zelf ook meewerken aan het experiment, grote informatievelden op basis van trillingen, op basis van emoties, in het veld van de aarde hebben gebracht waardoor het zich helemaal door het aardse veld vanuit de hele kosmos zich is gaan verder bewegen. En daaruit zijn dan de bloemen ontstaan. Er zijn ook veel meer bloemen en bomen op de aarde als dat de mensen zien omdat ons bewustzijn niet open staat. Dus wij zien eigenlijk maar een heel klein deeltje daarvan.

2018MvS-Bewustzijnsverruiming-1-3-Baarn

############################## % ############################################

Smartphones zorgen ervoor dat holografische informatie wordt ingevoegd of wordt gewist van onszelf, vanuit het denken. Het functioneert ook stagnerend, er zitten velden in deze technologie die werken stagnerend in ons denkvermogen, ook als het uit staat! Die technologie is buitengewoon schadelijk voor ons. Het is gebundelde technologie. (Dus hoe meer smart bij elkaar hoe sterker het is). Huawei, de chips in de smartphones die koppelt alles, lezen je bankgegevens uit, ze lezen de wifi uit, ze kunnen via jouw bankchip kunnen ze uitlezen wat er gisterenmiddag om 15.00 op 20 meter afstand werd geïnternet via welk IP-nummer, het zijn allemaal chips hologrammen en dat is echt het minst interessante wat de apparatuur kan.

De technologie van Huawei, is de tegenhanger op dit moment, het gaat om de mindcontrol groep, om de technologie die daar achter hangt, dus je hebt mindcontrol groepen die werken wereldwijd samen binnen een technologische uitvinding en daar staan allerlei andere uitvindingen weer tegen aan. En dat heeft alles te maken met het beïnvloeden van gedachten. Dus we moeten goed opletten, die technologie moeten we eigenlijk gewoon de deur uit gooien. Je creëert met je eigen smartphone creëer je een 5 dimensionaal profiel en dat profiel dat wordt door de NSA ingelezen en vervolgens wordt dat uitgelezen(?) naar andere organisaties en die kunnen dat een heel AI,  een kunstmatig intelligentieveld, kunnen ze helemaal volledig zien wie jij bent als persoon, ook de dingen die je van jezelf nog nooit wist. Dus zij weten al wat je over een maand gaat doen en denken. Buitengewoon gevaarlijke technologie. Probeer zoveel mogelijk gepersonaliseerde technologie uit je leven te houden. In laptops zit het ook …. . 

Maar de smartphones is de grootste bedreiging, omdat binnen de smartphones zit software, dat functioneert anders, dat draait op Android, dat is een Android bewustzijn, dus een kruising tussen verschillende intelligentievelden, maar de apps binnen smartphones, dus de software die functioneren als verlengstuk, want ze sluiten aan op de blue light technology. De technologie in chips creëren holografische plasmavelden, informatievelden, die penetreren ons bewustzijn, en de software die daarin functioneert die coördineert en stuurt. En als je dus dat niet hebt en je hebt dus wel een smartphone maar daar zitten geen apps op, dan is het al geen smartphone meer, dan stel je voor de smartphone is alleen technologisch, stel je voor je koopt een laptop waar Windows 10 op zit, of Apple, of een Chromebook van Google. Dan heb je ook Android, maar als je die software eraf gooit en je doet er bijvoorbeeld Windows 7 op, dan zit nog steeds die chip erin, die is nog steeds functioneel, maar die initieert geen softwareprogramma’s. Want de software die functioneert op de chiptechnologie, de software is uiteindelijk de hardware geworden. Dus je ziet die bloem staan, fysiek kun je die pakken, en die bloemen zijn veel meer dan alleen die fysieke werkelijkheid. Het is ook informatie, het is ook een energieveld, en de technologie die er nu is die opereert niet in het fysieke, dus niet de bloem de computerchip, maar die opereert in het energieveld. En de software die in de computer zit en de smartphones, die genereren energievelden, dus onzichtbaar en daar ontstaan hardware functies uit, dus ineens zit een chip in je hoofd, die er nooit in is gebracht en d.m.v. holografische frequentievelden ontstaat door neuronen in een bepaalde baan te brengen en dan ontstaat er een holografische chip in je lichaam. Niks geen injecties! Dus al die mensen die praten over injecties die hebben geen idee wat er werkelijk aan de hand is en zitten allemaal in het verlengstuk van de alternatieve media, want het is al veel verder.

Als je zoveel mogelijk technologie uit je directe omgeving weghaalt, dan worden de invloeden veel minder. En je moet je denken afstemmen op je eigen stroming. Als je je denken laat stromen op basis van een heel ander weten van wat er allemaal gaande is, dan heb je ook een ander software patroon in je brein. En daarom moeten de mensen allemaal in hetzelfde software patroon zitten want dan functioneren ze eigenlijk als standalone computers in een netwerk. Dat is wat er gebeurt hier op de aarde.

Ik kom hier nog uitgebreider op terug en kom dan ook met feiten.

En ik wil ook dat het bijdraagt een sprong in onszelf, want het moet een schakeltje zijn, dus je zult ook wat duistere campagnes moeten durven benoemen, je moet een paar hele belangrijke zaken uit Darpa, Facebook de achtergrond zul je moeten benoemen, je zult over bewustzijn moeten spreken, maar je moet het dus zichtbaar maken, maar het moet bijdragen aan onze sprong in ons bewustzijn. Dus dat we én iets heel moeilijks bespreekbaar kunnen maken en aan de andere kant ook weten van binnen oké dit is dus wat er gebeurt. En daarin speelt veiligheid een belangrijke rol! En veiligheid, ook voor mij, is gebaseerd om mijn veiligheid, om mijn innerlijke kracht, maar ook in mijn omgeving waar ik mij bevind.

2019MvS-Bewustzijnsverruiming-3-3-Baarn

############################## % ############################################

Vraag: en hoe gaat men dan in de oorspronkelijke wereld om met de technologie of is die daar niet?

Martijn: jawel, daar bestaat ook technologie alleen niet op die manier. Bij ons is technologie extern … (Yes! Hij zegt dat daar ook technologie is). Maar dat is niet technologie gelijk aan hier. Hier kennen wij vooral, bijna eigenlijk alleen maar technologie waar we geen invloed op hebben. Dus technologie wordt geleid door de gedachtekracht, dus de hele technologische revolutie, daar hebben we helemaal geen invloed op, het wordt bedacht door anderen, het wordt ingevoegd. En in de oorspronkelijke wereld, de vrije wereld van wie we zijn, daar wordt technologie ook gebruikt maar wordt het niet gebruikt ten gunste van onszelf maar ten gunste van andere beschavingen die een andere bronkracht kennen en dan zetten we die technologie die daar is tsjoeng in aansluiting op ons bewustzijn waardoor die technologie een verlengstuk is, een vertaalslag is, in bepaalde opzichten, een vertaalslag is om die andere wezens ook andere beschavingen te kunnen bereiken, of in het kwantumuniversum bruggen te maken tussen verschillende velden. Maar dan is die technologie voortgekomen uit onze eigen creatie en vervolgens luistert die technologie en reageert op de diepste gedachten die in lijn zijn met onze bron, dus het ware zelf. Dus dat is een hele andere vorm van technologie. Dat is een hele mooie technologie. In deze werkelijkheid is het mogelijk om voertuigen te ontwikkelen op basis van hele slimme technologie die helemaal aansluit op het brein van mensen die niet vervuild zijn, of minder vervuild zijn, waardoor dat brein in lijn staat met een innerlijk weten en dat voertuig bijvoorbeeld zich gedraagt en reageert op basis van die innerlijke vermogens waarbij het brein een uitvoerend en coördinerende functie heeft. Dat kan allemaal en daar heb ik zelf ook heel veel ervaringen mee omdat ik in mijn leven hier ook daar heel veel in experimenten mee heb gedraaid.

Vraag: Hebben de designers van deze matrix en …(??) gebruik gemaakt van die technologie of een afgeslankte vorm van die technologie? Om op die manier met technologie om te gaan?

Martijn: …Nee. Het is zo lastig om …dit antwoord maakt alles zo separaat, het trekt het zo uit elkaar, dat kun je voelen. Het is eigenlijk nee. Maar daar tussenin zitten zoveel fragmenten, er zijn zoveel versplintering en, restanten uit andere beschavingen, het is zo gigantisch groot waar wij het nu over hebben. Er zijn zoveel zoektochten, en in aardse termen, kruistochten gevoerd tegen de opkomst van grote cyborg beschavingen die analoge ontwikkelende beschavingen overnamen waar totale destructie uit voort gekomen is, zowel aan de ene kant als aan de andere kant, Er zijn zoveel restanten bij elkaar gebracht door tijd reizende groepen die door alle kwantum ruimte tijd informatie bij elkaar brachten en daar iets uit fabriceerden, en dat kent weer zoveel verschillende histories die daar uit voortgekomen, andere beschavingen en uiteindelijk zijn daar weer informatiewezens uit voort gekomen die zichzelf hebben gefabriceerd die hun technologie beschikbaar hebben gesteld aan de menselijke rassen als de Huargardiaanse beschaving die dit experiment van het oorspronkelijke universum, deze wereld, hebben opgebouwd. Dus eigenlijk is dit universum opgebouwd door wezens die voor het grote deel cyborg waren en die technologie die daarin wordt gebruikt die komt dus voort uit een enorm arsenaal van allerlei verschillende histories. En als je dan helemaal teruggaat naar de hoofdvraag, komt dat dan voort uit wat wij zelf hebben gedaan? Feitelijk is het nee, maar we zijn er wel bij betrokken. Het is net als dat de Verenigde Naties zegt van “ja maar die oorlog daar hebben wij niks mee te maken” “maar daar wel want daar gaan we onze blauwhelmen heen sturen, daar hebben we wel mee” Hallo jij bent de verenigde naties dus jij gaat niet zeggen van wel of niet je bent erbij betrokken en of je er iets mee doet of niets dat is iets anders. En bij ons iets doen is vooral denken en handelen maar in de wereld waar we vandaan komen is het ons bewustzijn zetten in! We zijn er wel degelijk bij betrokken.

2019MvS-Terugkom-oefendag-nav-educatieserie-Baarn

############################## % ############################################

En de technologische ontwikkelingen die er op dit moment zijn, dat zijn allemaal georkestreerde technologische ontwikkelingen want daar zijn we zelf niet bij betrokken. Dus alles wat er gebeurt op deze wereld, ook al komt het uit universiteiten, ook al komt het uit geheime onderzoeksfaciliteiten ergens op de aarde, uiteindelijk zijn we niet betrokken echt bij de technologische opkomst, het overkomt de mens, we hebben er weinig tot geen zeggenschap in. Je zou kunnen zeggen dat we er allemaal mee instemmen omdat we het zelf allemaal kopen, maar we weten eigenlijk niet wat we kopen, dus we zijn niet echt betrokken bij de evolutie op het gebied van technologie. En dat komt omdat wij ons niet bewust zijn dat ons bewustzijn er niet is! We vinden onszelf bewust, maar we zijn niet bewust betrokken bij alles. En dat is een heel belangrijk punt om daar eens eerlijk naar te kijken.

Die technologie is in opmars, in deze wereld waar wij nu in leven is het in opmars. En wij hebben nu dit scenario hier met elkaar, dat is het scenario van virtuele werkelijkheden, een bril op het hoofd, dat we andere werkelijkheden ervaren, ofwel er wordt d.m.v. een projectie, in dit geval in een scherm, dus een brilletje, wordt er informatie naar het brein gestuurd waardoor het brein een werkelijkheid interpreteert, die er dus niet is voor de ander die buiten die bril staat, maar voor degene die die bril op heeft is die er wel.

De volgende stap is en die stap is er al, dat er geen brillen nodig zijn maar dat er d.m.v. scalaire golven rechtstreeks radiozender, eigenlijk radiogolven, in het brein terechtkomen wat in feite niets anders is dan scalaire golven zijn radiogolven die door de materie, via intermoleculaire ruimte, dus tussen de moleculen door zich begeven, bevinden, dus het brein slaat die informatie op. En dat is helemaal niet zo gek want, daar wil ik dan wel iets over zeggen, op het moment dat jij denkt ontstaat er, en wij denken voortdurend, ontstaat er een informatiepatroon in het brein. Laten we zeggen dat het elektromagnetische golven zijn. En dit is het geperfectioneerde wapensysteem wat leidt tot deze dag, waar ik het nu over heb. Op het moment dat wij denken, de boardcomputer, ontstaat er, en dat is het denken, een energieveld, denken is energie. We noemen het maar even voor de eenvoudigheid een elektromagnetisch beeld, golven. Die golven in ons brein en rondom ons brein en ons brein informeert d.m.v. het verplaatsen van informatie wat neurons wordt genoemd, die informatie door het lichaam naar alle organen en alle cellen zodat het hele lichaam weet wat hier dus wordt gedacht, dus in feite is het krachtigste wapen dat je door kunt hebben hoe beelden ontstaan, wat radiogolven zijn en dat je die radiogolven kunt laten ontstaan in een brein, en dat het brein het omzet in een beeld wat er niet is. Dat is wat de ultieme ontdekking is wat die officieel nog gedaan moet worden maar in feite eigenlijk al gedaan is.

2019MvS-Sterven-doe-je-zelf-Kloetinge

Dat is kwantummechanica, in 1992 werd het feitelijk vastgesteld met zeer geavanceerde technologie waardoor de hele wereld van de reguliere neurologische en astrofysische wereld eigenlijk stond te trillen op zijn grondvesten want dit gaf aan dat er geen vaste natuurkunde is, maar dat de natuurkunde reageert op hoe er wordt waargenomen, of hoe er helemaal niet wordt waargenomen. Dus als god geboren wordt van binnen, een balanskracht wat zich manifesteert in het lichaam en de zienswijze wordt anders van de mens en zij kan krachtig kijken en ziet waar onbalans is, en ze doet dat vanuit zuiverheid en waarheid en ze kan het ook nog eens in respect, zonder clubjes en sektes en religies ook nog van mensen samen tegelijkertijd, samen op bepaalde onderwerpen zowel op zichzelf als op de wereld richten, gewoon waarnemen wat er niet klopt, dan zet zij in dit script, wat zich hier voltrekt wat energie is, wat omgezet wordt in het brein in deze werkelijkheid, zet zij iets in zichzelf in beweging waardoor het veld daarachter gaat reageren op wat zij ziet!

Bron: Martijn van Staveren

Vertel hoe jij het ervaart