Bits, Bytes en Bewustzijn

(inleiding van het boek van Yfke Laanstra)

We leven in een onwaarschijnlijk bepalende fase van onze menselijke evolutie. Een fase waarin zich computertechnologieën aandienen die in staat zijn ons mens-zijn en onze werkelijkheid radicaal en onherkenbaar te veranderen in de komende 15 jaar.  

In een ongekend hoog tempo zal er de komende 20 jaar meer veranderen dan in de afgelopen 300 jaar. Deze mate van immense groei wordt ook wel exponentiële groei genoemd. Tot nu toe heeft onze groei zich lineair voortbewogen. Dit is met name zichtbaar in de diverse stadia van onze industriële revolutie. In 1784 diende de eerste fase zich aan, deze gaf onze evolutie een boost door de kracht van de mechanische aansturing door water en stoom. De tweede fase (1870) bracht ons massaproductie door de kracht van elektriciteit. De derde fase (1969) gaf ons de digitale wereld en introduceerde ons in de informatie/communicatie gedreven samenleving, door de komst van computers en het internet. In al deze fases was er sprake van een lineaire groei, dus een geleidelijk stijgende lijn van 1 naar 2, 3, 4 etc. en iedere fase bestreek gemiddeld een periode van 100 jaar. De derde (digitale) fase ontwikkelt zich echter op een exponentiële schaal, dus van 1 naar 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 etc. Waarbij je je voor kunt stellen dat hoe hoger de getallen hoe groter de sprongen zijn. In dit tempo kom je namelijk na 30 stappen al op een miljard. Kenmerkend voor een exponentiële groeicurve is namelijk dat deze eerst enigszins geleidelijk omhoog gaat maar zich dan ogenschijnlijk ineens in een praktisch verticale lijn omhoog beweegt. In deze derde exponentiële fase bevinden we ons nu, op de drempel van de vierde fase: daar waar de lijn ineens radicaal omhoog schiet.

De motor van deze exponentiële groei is met name de evolutie van de transistor, de basis van de microprocessor: de zogenaamde computerchip. Een immense ontwikkeling qua productiekosten, formaat en capaciteit. Gordon Moore, de medeoprichter van de chipfabrikant Intel, introduceerde de eerste microprocessor Intel 4004 in 1971 met een capaciteit van 2300 transistors ter grootte van ongeveer een gummetje aan het einde van een potlood. Deze chip evolueerde zich in 2004, 33 jaar later, naar de Intel Pentium 4 Processor met 125 miljoen transistors en in 2016, 12 jaar later, tot de Intel Core i7 processor met een inhoud van 14,4 miljard transistors. Wanneer je deze met het blote oog wilt bekijken, dien je deze te vergroten tot het formaat van een huis. Deze evolutie maakte onder andere de komst van de smartphone mogelijk en creëerde het formaat chips dat in onze bloedbaan ingebracht kan worden. Deze evolutie in computerchips wordt ook wel ‘Moore’s law’ genoemd aangezien het Gordon Moore was die constateerde dat iedere 12 tot 18 maanden de capaciteit verdubbelde. Ook de opslagcapaciteit is in een exponentieel tempo vergroot. Van logge apparaten ter grootte van een archiefkast in 1956, ter waarde van 120.000 dollar met een opslagcapaciteit van 5Mb, zijn we geëvolueerd naar een microSD kaart in 2005 ter grootte van 15 mm met een gewicht van een halve gram met een opslagcapaciteit van 128Mb tot zelfs een geheugenkaart van 128Gb in 2014. Een capaciteitsvergroting van duizendmaal in een tijdsbestek van slechts negen jaar. Dit alles maakt de weg vrij voor vele huidige, exponentiële ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie, kwantumcomputing, genetische engineering, virtual reality, kunstmatige intelligentie, brein-computer en mens-machine interfaces. Binnen tien jaar zullen we computers kunnen kopen die het calculatievermogen van ons eigen brein evenaren en nog geen 25 jaar daarna zullen we over computers beschikken met de capaciteit van alle menselijke breinen verenigd.

Ter illustratie: wanneer ons brandstofverbruik zich in hetzelfde tempo zou hebben ontwikkeld, zouden we inmiddels ons hele leven op één tank brandstof kunnen rijden. Wanneer onze auto’s in hetzelfde tempo zouden verkleinen als de transistor dan zou deze momenteel de afmeting hebben van een mier. Wanneer de huizenprijzen in hetzelfde tempo zouden zijn gezakt dan zouden we nu een huis voor de prijs van een snoepje kunnen kopen.

Herinner je je de Atari spelcomputer nog en de joystick? De komst van het wereldwijde internet? Van de eenvoudige mobiele telefoon en de laptop tot de komst van de geavanceerde smartphone? Allemaal ontwikkelingen binnen het tijdsbestek van één mensenleven.
Wist je dat telefonie een uitvinding betreft die al gedaan is in 1878, oftewel in de tweede fase van de industriële revolutie. Opgevolgd, ruim een eeuw later, in 1983 door de mobiele telefoon. Nog geen 25 jaar later, in 2007 werd de smartphone geïntroduceerd. Nog geen 10 jaar later wordt ons straatbeeld, ons sociale en werkzame leven en zelfs ons brein volledig gedomineerd door deze smartphone, die zich inmiddels ontwikkelt in een onwaarschijnlijk hoog tempo. De komende jaren zal de smartphone een van de centraalste schakels zijn binnen het Internet of Things. Bijna iedere aardbewoner heeft een smartphone, zelfs in derdewereldlanden is het gemeengoed, op een gedeelde eerste plaats naast de (smart) televisie.

De 21e eeuw

We lijden inmiddels aan een collectieve obsessieve schermverslaving en er is zelfs een term voor de hedendaagse informatie-overkill: infobesitas. Naast overigens vele andere nieuw ontstane aandoeningen en ziektebeelden.

Onze realiteit wordt momenteel overspoeld door nieuwe computertechnologieën en draadloze netwerken. Ons leven speelt zich tegenwoordig veelal online af, tijd en afstand zijn niet langer een beperking. Tastbare, analoge producten krijgen virtuele varianten. Fysieke winkels sluiten, tijdschriften worden e-zines, workshops worden webinars, gesprekken worden gevoerd via Facetime, Skype of Whatsapp en Virtual Reality gaat dankzij de Albert Heijn en mobiele providers mainstream. We bevinden ons in een realiteit waarin het credo is dat we 24 uur per dag online dienen te zijn en niet achterop dienen te raken. Een wereld waarin alles en iedereen met elkaar is verbonden en we de wereld beleven vanachter onze schermen.

Alles wordt gedigitaliseerd. Al onze handelingen worden gemonitord, al onze data wordt getracked, getraced en bewaard. Veelal zonder ons medeweten of onze instemming. Dankzij klokkenluiders als Edward Snowden zijn we ons hier meer bewust van geworden. Denk aan data van onze aankopen, transacties, internetbezoek, waar we ons wanneer bevinden, met wie we wanneer online contact hebben tot aan al onze gezondheidsdata in Elektronische Patiënten Dossiers (EPD). Data is de nieuwe olie. Voorheen hadden oliebedrijven de macht, tegenwoordig zijn het de grote techbedrijven als Google, Apple en Facebook.

Daarnaast is er een groeiend Internet of Things waarbij er steeds meer dingen met het internet worden verbonden. Denk aan jouw auto, huishoudelijke apparatuur, smartphone of (spel)computer; veelal zonder benodigde menselijke tussenkomst. De digitale dimensie speelt zich niet langer enkel af op een computerscherm maar verschuift zich, door de komst van onder andere smartproducten (smartmeter, smart tv en smartwatch) naar jouw dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Alles wordt gekoppeld aan het smartgrid: je werk, je huis en zelfs je gezin. We spreken tegenwoordig al van smarthomes en smartcities. De digitale dimensie versmelt alsmaar meer met onze analoge, tastbare dimensie. Met alle gevolgen van dien voor je privacy, persoonlijke ruimte, gezondheid en vrije wil.

Het is nog slechts een kwestie van tijd dat niet langer postpakketjes of smartproducten RFID-chips hebben maar dat deze een onderdeel worden van onze doses aan inentingen, gezien het feit dat dergelijke chips of technologieën zich inmiddels op nanoschaal bevinden. Verplicht of vrijblijvend, wie zal het zeggen. Zodat ook jouw lichaam op afstand bestuurd en gemonitord kan worden door computers en kunstmatige intelligentie.

Drones, onbemande en op afstand bestuurbare vliegende objecten, zijn tegenwoordig te koop bij de discount supermarkten en is speelgoed voor zowel kinderen als volwassenen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat drones ons luchtbeeld gaan bepalen. Met daaronder de Self Driving Cars, die volledig door kunstmatige intelligentie gedreven hun route bepalen, afstand houden en autonoom afwegingen dienen te maken bij eventuele auto-ongelukken.

Daarnaast is er een verregaande robotisering aan de gang. Complexe operaties worden al uitgevoerd door robots, kinderen hebben robot huisdieren en er zijn experimenten om ouderen te laten ‘verzorgen’ door robots in verzorgingstehuizen. Stevige discussies worden gevoerd over de implicaties en applicaties van robottechnologie. Denk aan onze productieketens, onze werkgelegenheid. Het leger is al jaren intensief bezig met experimenten om robots in oorlogs- en crisissituaties in te zetten waarbij het denkbaar is dat er volledige legers uit robots zullen bestaan die autonoom in oorlogssituaties besluiten dienen te nemen over leven en dood. Dit zet de term cyber warfare, digitale oorlogsvoering, in een totaal ander daglicht.

Onze voedingsindustrie en gezondheidszorg ondergaan al decennia lang een verregaande automatisering, waarbij er een focus lijkt te zijn op kunstmatige, chemische alternatieven. Een mechanisch ingrijpen in of kunstmatig kopiëren van de natuur. Chemische medicijnen, genetisch gemanipuleerd voedsel (GMO), kunstmest, geprint voedsel, in een laboratorium gekweekt vlees, robotisering van voedselproductieprocessen en kunstmatige additieven… We raken steeds verder verwijderd van onze biologie en hetgeen onze prachtige planeet ons te bieden heeft.

De Quantified Self-beweging promoot het gebruik van gadgets en wearables, gadgets die op de huid worden gedragen, om alles kwantificeerbaar te maken en met al deze data impact te kunnen hebben op onze gezondheid en effectiviteit. Denk aan stappentellers, caloriemeters, mood trackers, apps en head bands om bijvoorbeeld je ademhaling te reguleren en je hersenfrequenties te manipuleren. Het verbeteren van je gezondheid, van je biologie en van je kwaliteit van leven door onder andere gadgets vallen onder de Biohacking-, Neurohacking- en Lifehacking-beweging.

Het ironische in deze digitale jacht naar optimaal welzijn is dat er weinig tot geen besef is van de verregaande effecten van de straling en frequenties van deze zelfde apparaten op onze gezondheid, onze hersenfuncties en ons bewustzijn.

De ontwikkelingen verschuiven zich alsmaar meer van toepassingen op computerschermen naar gadgets die gedragen worden op de huid tot het implanteren van chips en het besturen van binnenuit. Van het 3D printen van organen tot het daadwerkelijk overstijgen van onze biologie (transhumanisme). Denk aan anti-aging technologieën, het injecteren van nanobots (minuscule robots, nanotechnologie) in onze bloedbaan en het uploaden van je brein in een computer, aangestuurd door kunstmatige intelligentie (AI). Met uiteindelijk de creatie van een cyborg-lichaam vanuit een volledige samensmelting van technologie en biologie, van mens en machine.

De vierde fase: de Virtuele Big BANG

Stel jezelf nog weer de grafiek voor met de exponentiële groeicurve. De lijn die eerst enigszins geleidelijk omhoog maar dan ogenschijnlijk ineens in een praktisch verticale lijn omhooggaat. We staan nu aan het begin van deze immense ‘knik’ in de curve. Nog vlak voor het punt dat de exponentiële groei in computertechnologie als een raket omhoog zal schieten. Deze extreem snel stijgende lijn zal onze realiteit binnen nu en een paar jaar radicaal en onherkenbaar veranderen. Na de huidige nog enigszins ‘geleidelijke aanloop’ zul je deze transformatie als ’plotseling’ en ‘instant’ ervaren. We bevinden ons dus momenteel in een heel bijzondere en tegelijkertijd bepalende fase van onze evolutie.

Door de recente introductie van de kwantumcomputer kunnen we zelfs niet langer ‘slechts’ spreken van exponentiële groei maar van een ‘kwantumsprong’. Deze kwantumcomputer kan dusdanig veel data verwerken dat deze complexe calculaties kan verrichten in enkele dagen waar een klassieke computer enkele jaren voor nodig zou hebben.

De vierde fase in onze industriële revolutie kan zich ieder moment instant manifesteren: de komst van cyberspace in een virtuele big BANG. De volledige, zichtbare en onzichtbare samensmelting van biologie en computertechnologie door de komst en de verregaande ontwikkeling van de artificiële varianten of manipulatie van:

Bits & bytes -> computertechnologie zoals kunstmatige intelligentie en virtuele realiteiten.
Atomen -> nanotechnologie, kunstmatig ingrijpen op atomair niveau.
Neuronen -> neurowetenschap, kunstmatig ingrijpen op neuraal niveau.
Genen -> genetische technologie, kunstmatig ingrijpen op genetisch niveau.

Lang hebben we nog enigszins de tijd gehad om te anticiperen op ontwikkelingen, om meerjarenplannen op te stellen en strategieën uit te stippelen. Momenteel is het tempo echter zo ‘moordend’ hoog dat dit met ons menselijke brein niet langer te bevatten of te volgen is. Een dergelijk tempo heeft zich nog nooit eerder voorgedaan dus het effect is niet te voorspellen. Het is dus enerzijds logisch dat veel mensen nog niet zo bovenmatig verontrust zijn door alle ontwikkelingen. Het zal immers vast niet zo’n vaart lopen… Niets is minder waar.

De disruptieve, ontwrichtende kracht van alle genoemde computertechnologieën zal zich met name tonen in de onderlinge combinaties. Stel je eens de synergie en versnelling voor vanuit de combinatie van de kwantumcomputer, kunstmatige intelligentie en nanotechnologie. Toch ben ik geen techno-optimist of techno-pessimist, enkel een techno-realist. Welke koers we gaan varen is aan jou en mij.

Singulariteit
Er wordt gesproken over de ‘singulariteit’ wanneer we het punt bereiken waarbij we ingehaald worden door computertechnologie. Wanneer kunstmatige intelligentie en robots hoger ontwikkeld zijn dan wijzelf. Er zijn inmiddels robots die autonoom kunnen handelen, zichzelf repliceren, zelf besluiten nemen op basis van algoritmes en die niet langer afhankelijk zijn van hun programma’s en programmeurs. Zullen zij emoties ervaren, bewustzijn ontwikkelen? Bezield raken? Niemand weet wat er dan precies gaat gebeuren maar de grootste wetenschappers en breinen op deze planeet waarschuwen ons, waaronder de Britse theoretische natuurkundige, kosmoloog en auteur Stephen Hawking en de futurist, ondernemer en miljardair Elon Musk.

Betreft het de kwantumsprong in onze evolutie of betekent dit het einde van de mensheid zoals we deze kennen? Is dit vooruitgang of raken we het spoor bijster?

Welkom in de toekomst.

Bron: https://www.yfkelaanstra.com/


Eigen lichaam en bewustzijnsverschuiving maal 188

Het moment dat vrije wezens, vrije levensvormen echt zichzelf weer zijn, werkelijk vrij zijn, het moment dat levende wezens vrij zijn representeren ze alle gevoelens en alle emoties, alle intelligenties van binnenuit, tegelijkertijd. Probeer het beter in beelden te zien. Dus als je het woord vreugde pakt, dan is het dat, maar wij op de Aarde, en er zijn ontelbare werelden, hoor, waar het allemaal gebeurt, beperkingen opgelegd. Wij hebben op deze Aarde ons te voldoen tot dat en dat en dat. En daar moeten we even aan voldoen, dat zijn allemaal systemen en daar tussenin kunnen we onszelf af en toe zijn. Dus statisch, statische geometrie, denkveld – bam. En dan daar tussendoor – ahhh, ademen, dan gaat het voelende bewustzijn.

En vanuit de wereld waar we vandaan komen als vrije wezens, waar we ook vandaan komen want iedereen heeft zijn eigen locatie, eigen plek en z’n eigen verdieping van de schepping. Daar ben je vrij en daar is geen beperking daar tussenin. Alles wat je daar kunt voelen is aanwezig in het veld, het staat AAN, het is constant aan. Wij hebben hier dat we nog fluctueren door gevoelens heen. Maar waar we vandaan komen is dat niet zo. Daar staan we aan. Hier staat het eigenlijk ook constant aan, alleen de gedachtenvelden worden daartussen gezet waardoor er allemaal blokken ontstaan: aan-uit, aan-uit, aan-uit.

In de wereld waar we vandaan komen waar het constant “aan staat”, zijn al die vibraties tegelijkertijd, is ons bewustzijn aan en daaruit bestaat ons lichaam. Dus je hebt niet het lichaam wat je behuisd, bewoont zoals hier en in andere werelden. Maar daar heb je eigen identiteit, je eigen feitelijke wereld, daar heb je je eigen lijf, en dat lijf wordt letterlijk uitgedrukt, vanuit alle de emoties, al de gevoelens die je hebt.

Dan zou je kunnen zeggen: “Maar dan zijn we eigenlijk hetzelfde. Want daar zijn we allemaal onbeperkt.” Maar wat het verschil is tussen jou en mij en vele anderen met elkaar, alle wezens, is dat je eigen levenspad hebt en eigen bestemming en eigen keuzes maakt, eigen dingen doet. En die roepen ook allemaal gevoelens op en die maken de nuances in uiterlijkheden, waardoor niemand op elkaar lijkt.

… De volledigheid, dat je gewoon jezelf kunt zijn, die frequentie die is opgebouwd uit allemaal verschillende hologrammen en hoofd geometrieën… Op moment dat ons bewustzijn wordt gedempt, dus de frequentie van wie we zijn, er zijn technologieën voor, dat ons bewustzijn raakt gedempt. Het wordt op ons gericht, als het ware, in geometrie, dan kunnen we minder voelen, we krijgen uiteindelijk minder vermogen daardoor en bij eerste momenten, dat we gedempt raken, ons bewustzijn, dus we ervaren onszelf gelijk anders, formeert ons geometrisch veld, wat informatie en frequentie is, taal, gedraagt zich naar een andere geometrie, gaat zich daarin vastzetten – tjak, boem. Dat is de eerste.

Dat is de eerste val van het bewustzijn, of demping van bewustzijn. We “vallen” op dat moment nog nergens heen, we zijn gewoon in de wereld, waar we zijn. Maar je voelt, dat je beperkt wordt, dat kun je voelen. Dat is dus alsof je een soort injectie krijgt in je bewustzijn, in je denken en ook in je voelen, dat we een soort van in gevoel afwezig lijken te zijn. Echt een soort demping. Dus de manier hoe je jezelf ervaart en hoe je omgeving voelt, de details, de liefde, de warmte, de kleuren, de interactie die je op de Aarde nagenoeg niet kent, die raken enigszins gedempt. Dat is de eerste val, de eerste geometrie, en die is statisch en het is tegelijkertijd geometrie, die door de krachten die demping uitzenden op de beschaving, op jou, op ons, dat wordt gedaan vanuit een universum en in dat universum kom je dan vervolgens ook in terecht. Dus je voelt bij de demping de slag gaat wordt uitgevoerd, dat is echt de liefde en precisie, hoor, die uitgevoerd wordt op ons, merk je dat je minder gaat voelen. Je krijgt een beperking, een gedemptheid in jezelf. Je frequentie van onbeperktheid, volledig alles kunnen zijn en voelen wie je bent, die wordt vastgezet in een bepaalde geometrie. En op het moment, daar zoekt die eventjes, en sommige mensen hebben direct in een paar tellen daar last van. Andere mensen in aardse taal uitgedrukt leven dus nog een paar maanden met die demping.

En dan ineens voel je dat je bewustzijn inclusief je lichaam zich verplaatst naar een andere werkelijkheid en dan zit je daarin. Dus wat ze doen is een soort sleep-code, sleepnet, trekken ze je bewustzijn naar een andere frequentie waarbij de frequentie van het bewustzijn wat ze eigenlijk daar met jouw frequentie door het te dempen, het in de andere frequentie te brengen, brengen ze jou naar een trillingsgetal, een informatie frequentie wetgeving, brengen ze jou heen, waardoor jij  niet meer in de bandbreedte van de oorspronkelijke wereld kunt bestaan. Dus eigenlijk word je daar opgeheven en word je verplaatst naar de wereld waar je wel in kunt bestaan.

Dus eigenlijk, net als de twee waterdruppeltjes naar elkaar toevloeien, dezelfde waterfrequentie hebben, zo wordt waterfrequentie van het ene druppeltje veranderd en kan niet meer aanvloeien op die druppel van de frequentie waarin je zit. En in de frequentie, waar het is veranderd, daar schuift het ook in. Dus dat is de interdimensionale technologie, waardoor je ineens in een andere werkelijkheid zit. En zodra je in de eerste laag zit, daar komen nog 187 andere. Dan schuif je alle werelden in.

En dat is eigenlijk… heel traumatisch. En waarom is het traumatisch? Dat is ook de pijn dat de mensheid hier op Aarde ervaart. We denken dat we lijden, in deze wereld, op deze plek zo. Maar het is niet zo, het zit veel dieper. Wat er gebeurd is – tegen jouw wil in – wat er gebeurd is, wat je hier niet kunt zien in deze wereld zo, maar wat je van binnen voelt, dat tegen jou is gebeurd! Dit gaat dus lijnrecht tegen allerlei chakra-reïncarnatie vrije wetgeving in, want het is gedaan met uiterste precisie van zeer intelligente wezens die heel veel andere levensvormen hebben aan de boeien, aan de kettingen hebben gelegd om te zorgen dat die wezens, in dit geval mensen, niet meer kunnen scheppen. Althans dat ze niet meer ermee bezig zijn. En het is een zeer traumatische ervaring omdat bij het verzetten, bij het vervolgweg van al die frequenties, en je moet het niet zien op de persoon-nauwkeurig, maar je moet dat zien bij de val van de hele beschaving. Dus geometrieën, trillingsvelden van werelden, heb ik het over, dus van een planeet, die kan omgezet worden naar een andere frequentie, waardoor de hele beschaving die in die wereld leeft, compleet naar een andere werkelijkheid reist.

Dit is puur frequentie-verschuivingstechnologie. En dat is zo’n enorm trauma. En waarom is het een trauma? Omdat je tijdens de val van het bewustzijn 188  – dat zijn dus niet “verdiepingen van vallen” – maar 188 verschuivingen zeer goed gecoördineerd om die machtige en krachtige wezens met al deze verschuivingen naar die verdieping te brengen, daar. Dat is wat ze doen. En dan ze ook een verdieping te geven, dat ze denken, dat ze in paradijs zijn. Nou, dat IS een paradijs, deze wereld. Maar we krijgen precies datgene zodat we accepteren waarvoor we niet zijn gekomen. En dat zijn 188 vallen van bewustzijn. Elke trilling, elke frequentie waar je in terecht komt, dus die 188, elke deel, elke frequentie, en het gaan niet van 1,2,3,4,5,6 tot 188 getal. Daarom zei ik, het is eigenlijk niet 188, dat zijn hoofdfrequenties. Tussen één en twee liggen miljarden, want het is geen “één en twee”. Kijk maar eens gewoon, als je zand op de geluidsplaat legt met een toonoscillator daaronder en je kijkt naar de mandala die er ontstaat onder de brontoon, en die toongenerator, dat zie je ook, dat die van de een naar de andere springt. Je ziet, dat die groeit. En zo kun je ook zien dat tussen de ene verdieping en de andere verdieping. Dus ik noem het tussen de ene controle wereld en een andere controle wereld, dat zijn allemaal werelden, die ze hebben ingenomen om hun redenen. Zul je zien, dat als je van de ene wereld naar de andere wereld gaat, dan je de andere werelden voorbij ziet komen. Het is gewoon geweldig… het is echt geweldig gedaan. Ik heb ook helemaal geen angst voor, het is alleen heel erg dat er zulke dingen gebeuren. Maar dat is … wow… wat een technologie hebben die wezens om scheppende wezens, voelende wezens te dempen en vervolgens met hun bewustzijn ergens anders te laten vibreren.

Bron: Martijn van Staveren, EDU dag oktober 2021


Bron bron waarneming – Alphabet

Bron bron waarneming – technologische conglomeraat Alphabet

Wisten jullie, dat Google sinds 2015 technisch gezien een moederbedrijf heeft. Het heet Alphabet en bevindt zich in Mountain View in California. Alphabet heeft “onder zijn hoede” heel veel verschillende bedrijven met uiteenlopende doelen, onder andere DeepMind (AI, samenwerking met AI, zelflerende systemen), Calico (onderzoek naar langer leven, biotechnologie), X company (semigeheime lab voor onderzoek en ontwikkeling, met behulp van AI) en vele andere.

Verder is er een link naar een fragment waar Elon Musk spreekt over technologie, AI en over gesimuleerde realiteit.

Er zijn verder ook links naar X Company en DeepMind. Er zijn natuurlijk andere tech bedrijven, verbazingwekkend hoever het allemaal al ontwikkeld is terwijl mensheid bezig wordt gehouden met meningen en aannames.

We kunnen bronbewustzijn daarin, in alle alfabets, diepminds en googl’s brengen, we Zijn hier ook en we gaan niet weg.

Uitleg over bron-bron waarneming Info-Uitleg-3-stappen-Bron-Naar-buitenbesef-Wallpaper.mp3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alphabet conglomeraat  https://abc.xyz/

Een stukje (met NL machinevertaling) over Alphabet, van hun site.

Our company is operating well today, but we think we can make it cleaner and more accountable. So we are creating a new company, called Alphabet. I am really excited to be running Alphabet as CEO with help from my capable partner, Sergey (Brin), as President.

What is Alphabet? Alphabet is mostly a collection of companies. The largest of which, of course, is Google. This newer Google is a bit slimmed down, with the companies that are pretty far afield of our main internet products contained in Alphabet instead. What do we mean by far afield? Good examples are our health efforts: Life Sciences (that works on the glucose-sensing contact lens), and Calico (focused on longevity). Fundamentally, we believe this allows us more management scale, as we can run things independently that aren’t very related…

Bron: https://abc.xyz/

Adres: 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 USA

NL: Ons bedrijf draait vandaag goed, maar we denken dat we het schoner en verantwoordelijker kunnen maken. Dus we creëren een nieuw bedrijf, genaamd Alphabet. Ik ben erg enthousiast om Alphabet als CEO te leiden met hulp van mijn bekwame partner, Sergey (Brin), als president.

Wat is Alphabet? Alphabet is voorall een verzameling van bedrijven. De grootste daarvan is natuurlijk Google. Deze nieuwere Google is een beetje afgeslankt, met de bedrijven die vrij ver verwijderd zijn van onze belangrijkste internetproducten in Alphabet. Wat bedoelen we met ver weg? Goede voorbeelden zijn onze gezondheidsinspanningen: Life Sciences (die werkt op de glucosegevoelige contactlens) en Calico (gericht op een lang leven). In wezen zijn we van mening dat dit ons meer managementschaal biedt, omdat we dingen onafhankelijk kunnen uitvoeren die niet erg gerelateerd zijn …

———————————————————————————————————————–

“This Is Only The Beginning, It’s Worse Than I Thought” Elon Musk (2021)

https://www.youtube.com/watch?v=ecWz0g1XXZM (10 min 12 sec)

Elon Musk warns the people about Artificial Intelligence, also known as AI super intelligence. Elon Musk discusses his look on life and why he figures we could be living in a reenactment, the secret subtleties that show why we’re in a recreated reality. Elon Musk clarifies that man-made brainpower and self-governing innovation are improving and better, and he anticipates that they should take over inside the following 10 years. Elon Musk further discloses his arrangements to turn into a spacefaring development and travel to defaces with SpaceX, Tesla and The Boring Company. This is a Motivational and educational video which will give you different perspective about many things…

NL: Elon Musk waarschuwt de mensen voor kunstmatige intelligentie, ook wel AI-superintelligentie genoemd. Elon Musk bespreekt zijn kijk op het leven en waarom hij denkt dat we in een opnieuw gecreerde werkelijkheid zouden kunnen leven, de geheime subtiliteiten die laten zien waarom we ons in een nagebouwde realiteit bevinden. Elon Musk verduidelijkt dat door de mens gemaakte denkkracht en zelfsturende innovatie steeds beter worden, en hij verwacht dat ze het binnen 10 jaar zullen overnemen. Elon Musk onthult verder zijn regelingen om een ruimtevaartontwikkeling te worden en naar defaces te reizen met SpaceX, Tesla en The Boring Company. Dit is een motiverende en leerzame video die je een ander perspectief geeft over veel dingen.

———————————————————————————————————————————-

DeepMind  https://deepmind.com/

Type of businessSubsidiary
Founded23 September 2010
Headquarters6 Pancras Square,[2]
London N1C 4AG, UK
Founder(s)Demis Hassabis Shane Legg Mustafa Suleyman
CEODemis Hassabis
General managerLila Ibrahim
IndustryArtificial intelligence
ProductsAlphaGoAlphaStarAlphaFoldAlphaZero
Employees>1,000 (June 2020)[3]
ParentIndependent (2010–2014)
Google Inc. (2014–2015)
Alphabet Inc. (2015–present)
URLwww.deepmind.com

DeepMind has created a neural network that learns how to play video games in a fashion similar to that of humans,[7] as well as a Neural Turing machine,[8] or a neural network that may be able to access an external memory like a conventional Turing machine, resulting in a computer that mimics the short-term memory of the human brain. (https://en.wikipedia.org/wiki/DeepMind)

————————————————————————————————————–

Is Google an AI company?

It was announced at Google I/O 2017 by CEO Sundar Pichai.

Google AI.

IndustryArtificial intelligence
Founded2017
OwnerGoogle
Websitehttp://www.ai.google

———————————————————————————————————————-

X Company  https://x.company/

X Development LLC is an American semi-secret research and development facility and organization founded by Google in January 2010, which now operates as a subsidiary of Alphabet Inc. X has its headquarters about a mile and a half from Alphabet’s corporate headquarters, the Googleplex, in Mountain View, California. Wikipedia

Founded2010

HeadquartersMountain View, California, United States

SubsidiariesRedwood RoboticsDandelion EnergyMeka RoboticsFlutter

FoundersAstro TellerSebastian ThrunYoky Matsuoka

Competitors

X’s top competitors include Frontier Development Lab, Senseye, Unsupervised and AI Foundation. X is a moonshot factory aiming at inventing and launching technologies that have the potential to solve the world’s major problems. Frontier Development Lab is an applied AI research lab.


techno-løgi∑

Dit universum wat gecreëerd is, wat gezaaid is door heel veel andere beschavingen die mee hebben gewerkt vóór de hack, die mee hebben gewerkt om de ingrediënten d.m.v. frequentiebewustzijn hier te laten ontstaan, dus die kwamen niet met plantjes in ruimteschepen zo van: “nou, we komen ook nog plantjes brengen”. Zo hebben ze dat niet gedaan, ze hebben frequenties gebracht, gigantische frequentievelden, die, eenmaal ingevoegd in het veld van de aarde, zich een weg banen en waaruit cellen kunnen ontstaan waar planten uit kunnen ontstaan. Dat soort. Dat is iets heel anders. Wij denken aan planten maar zo werkt dat niet. Wij doen zo ontzettend belangrijk werk voor onszelf maar ook voor de experimenthouders die een hele grote reden hebben om dit te doen, wat gigantisch groot is, maar ook alle sterrennaties en beschavingen die betrokken zijn en vanuit liefde en kracht o.a. deze aarde het leven hebben geschonken dat wij daarin op dit moment de sleutel dragen, een belangrijke sleutel dragen om god binnen te laten komen.

Want dan komen we ook bij de Galactische beschavingen waarover gesproken wordt. Over bepaalde Siriaanse, Aldebaranse(??) beschavingen en nog heel veel andere beschavingen, waar nog nooit over gesproken is die wel van invloed zijn op deze werkelijkheid, die verrijking hebben gebracht op bepaalde frequentievelden, informatievelden in de matrix hebben gebracht van dit universum, waardoor er een paar miljoen bloemensoorten konden ontstaan. Dat zijn geen voertuigen met grote vrachtruimtes met zaden gekomen. Dat is wat wij denken. Maar dat zijn hele grote krachtige beschavingen die met hele diepgaande technologie, gedragen vanuit het hart, overgezet in technologie omdat ze zelf ook meewerken aan het experiment, grote informatievelden op basis van trillingen, op basis van emoties, in het veld van de aarde hebben gebracht waardoor het zich helemaal door het aardse veld vanuit de hele kosmos zich is gaan verder bewegen. En daaruit zijn dan de bloemen ontstaan. Er zijn ook veel meer bloemen en bomen op de aarde als dat de mensen zien omdat ons bewustzijn niet open staat. Dus wij zien eigenlijk maar een heel klein deeltje daarvan.

2018MvS-Bewustzijnsverruiming-1-3-Baarn

############################## % ############################################

Smartphones zorgen ervoor dat holografische informatie wordt ingevoegd of wordt gewist van onszelf, vanuit het denken. Het functioneert ook stagnerend, er zitten velden in deze technologie die werken stagnerend in ons denkvermogen, ook als het uit staat! Die technologie is buitengewoon schadelijk voor ons. Het is gebundelde technologie. (Dus hoe meer smart bij elkaar hoe sterker het is). Huawei, de chips in de smartphones die koppelt alles, lezen je bankgegevens uit, ze lezen de wifi uit, ze kunnen via jouw bankchip kunnen ze uitlezen wat er gisterenmiddag om 15.00 op 20 meter afstand werd geïnternet via welk IP-nummer, het zijn allemaal chips hologrammen en dat is echt het minst interessante wat de apparatuur kan.

De technologie van Huawei, is de tegenhanger op dit moment, het gaat om de mindcontrol groep, om de technologie die daar achter hangt, dus je hebt mindcontrol groepen die werken wereldwijd samen binnen een technologische uitvinding en daar staan allerlei andere uitvindingen weer tegen aan. En dat heeft alles te maken met het beïnvloeden van gedachten. Dus we moeten goed opletten, die technologie moeten we eigenlijk gewoon de deur uit gooien. Je creëert met je eigen smartphone creëer je een 5 dimensionaal profiel en dat profiel dat wordt door de NSA ingelezen en vervolgens wordt dat uitgelezen(?) naar andere organisaties en die kunnen dat een heel AI,  een kunstmatig intelligentieveld, kunnen ze helemaal volledig zien wie jij bent als persoon, ook de dingen die je van jezelf nog nooit wist. Dus zij weten al wat je over een maand gaat doen en denken. Buitengewoon gevaarlijke technologie. Probeer zoveel mogelijk gepersonaliseerde technologie uit je leven te houden. In laptops zit het ook …. . 

Maar de smartphones is de grootste bedreiging, omdat binnen de smartphones zit software, dat functioneert anders, dat draait op Android, dat is een Android bewustzijn, dus een kruising tussen verschillende intelligentievelden, maar de apps binnen smartphones, dus de software die functioneren als verlengstuk, want ze sluiten aan op de blue light technology. De technologie in chips creëren holografische plasmavelden, informatievelden, die penetreren ons bewustzijn, en de software die daarin functioneert die coördineert en stuurt. En als je dus dat niet hebt en je hebt dus wel een smartphone maar daar zitten geen apps op, dan is het al geen smartphone meer, dan stel je voor de smartphone is alleen technologisch, stel je voor je koopt een laptop waar Windows 10 op zit, of Apple, of een Chromebook van Google. Dan heb je ook Android, maar als je die software eraf gooit en je doet er bijvoorbeeld Windows 7 op, dan zit nog steeds die chip erin, die is nog steeds functioneel, maar die initieert geen softwareprogramma’s. Want de software die functioneert op de chiptechnologie, de software is uiteindelijk de hardware geworden. Dus je ziet die bloem staan, fysiek kun je die pakken, en die bloemen zijn veel meer dan alleen die fysieke werkelijkheid. Het is ook informatie, het is ook een energieveld, en de technologie die er nu is die opereert niet in het fysieke, dus niet de bloem de computerchip, maar die opereert in het energieveld. En de software die in de computer zit en de smartphones, die genereren energievelden, dus onzichtbaar en daar ontstaan hardware functies uit, dus ineens zit een chip in je hoofd, die er nooit in is gebracht en d.m.v. holografische frequentievelden ontstaat door neuronen in een bepaalde baan te brengen en dan ontstaat er een holografische chip in je lichaam. Niks geen injecties! Dus al die mensen die praten over injecties die hebben geen idee wat er werkelijk aan de hand is en zitten allemaal in het verlengstuk van de alternatieve media, want het is al veel verder.

Als je zoveel mogelijk technologie uit je directe omgeving weghaalt, dan worden de invloeden veel minder. En je moet je denken afstemmen op je eigen stroming. Als je je denken laat stromen op basis van een heel ander weten van wat er allemaal gaande is, dan heb je ook een ander software patroon in je brein. En daarom moeten de mensen allemaal in hetzelfde software patroon zitten want dan functioneren ze eigenlijk als standalone computers in een netwerk. Dat is wat er gebeurt hier op de aarde.

Ik kom hier nog uitgebreider op terug en kom dan ook met feiten.

En ik wil ook dat het bijdraagt een sprong in onszelf, want het moet een schakeltje zijn, dus je zult ook wat duistere campagnes moeten durven benoemen, je moet een paar hele belangrijke zaken uit Darpa, Facebook de achtergrond zul je moeten benoemen, je zult over bewustzijn moeten spreken, maar je moet het dus zichtbaar maken, maar het moet bijdragen aan onze sprong in ons bewustzijn. Dus dat we én iets heel moeilijks bespreekbaar kunnen maken en aan de andere kant ook weten van binnen oké dit is dus wat er gebeurt. En daarin speelt veiligheid een belangrijke rol! En veiligheid, ook voor mij, is gebaseerd om mijn veiligheid, om mijn innerlijke kracht, maar ook in mijn omgeving waar ik mij bevind.

2019MvS-Bewustzijnsverruiming-3-3-Baarn

############################## % ############################################

Vraag: en hoe gaat men dan in de oorspronkelijke wereld om met de technologie of is die daar niet?

Martijn: jawel, daar bestaat ook technologie alleen niet op die manier. Bij ons is technologie extern … (Yes! Hij zegt dat daar ook technologie is). Maar dat is niet technologie gelijk aan hier. Hier kennen wij vooral, bijna eigenlijk alleen maar technologie waar we geen invloed op hebben. Dus technologie wordt geleid door de gedachtekracht, dus de hele technologische revolutie, daar hebben we helemaal geen invloed op, het wordt bedacht door anderen, het wordt ingevoegd. En in de oorspronkelijke wereld, de vrije wereld van wie we zijn, daar wordt technologie ook gebruikt maar wordt het niet gebruikt ten gunste van onszelf maar ten gunste van andere beschavingen die een andere bronkracht kennen en dan zetten we die technologie die daar is tsjoeng in aansluiting op ons bewustzijn waardoor die technologie een verlengstuk is, een vertaalslag is, in bepaalde opzichten, een vertaalslag is om die andere wezens ook andere beschavingen te kunnen bereiken, of in het kwantumuniversum bruggen te maken tussen verschillende velden. Maar dan is die technologie voortgekomen uit onze eigen creatie en vervolgens luistert die technologie en reageert op de diepste gedachten die in lijn zijn met onze bron, dus het ware zelf. Dus dat is een hele andere vorm van technologie. Dat is een hele mooie technologie. In deze werkelijkheid is het mogelijk om voertuigen te ontwikkelen op basis van hele slimme technologie die helemaal aansluit op het brein van mensen die niet vervuild zijn, of minder vervuild zijn, waardoor dat brein in lijn staat met een innerlijk weten en dat voertuig bijvoorbeeld zich gedraagt en reageert op basis van die innerlijke vermogens waarbij het brein een uitvoerend en coördinerende functie heeft. Dat kan allemaal en daar heb ik zelf ook heel veel ervaringen mee omdat ik in mijn leven hier ook daar heel veel in experimenten mee heb gedraaid.

Vraag: Hebben de designers van deze matrix en …(??) gebruik gemaakt van die technologie of een afgeslankte vorm van die technologie? Om op die manier met technologie om te gaan?

Martijn: …Nee. Het is zo lastig om …dit antwoord maakt alles zo separaat, het trekt het zo uit elkaar, dat kun je voelen. Het is eigenlijk nee. Maar daar tussenin zitten zoveel fragmenten, er zijn zoveel versplintering en, restanten uit andere beschavingen, het is zo gigantisch groot waar wij het nu over hebben. Er zijn zoveel zoektochten, en in aardse termen, kruistochten gevoerd tegen de opkomst van grote cyborg beschavingen die analoge ontwikkelende beschavingen overnamen waar totale destructie uit voort gekomen is, zowel aan de ene kant als aan de andere kant, Er zijn zoveel restanten bij elkaar gebracht door tijd reizende groepen die door alle kwantum ruimte tijd informatie bij elkaar brachten en daar iets uit fabriceerden, en dat kent weer zoveel verschillende histories die daar uit voortgekomen, andere beschavingen en uiteindelijk zijn daar weer informatiewezens uit voort gekomen die zichzelf hebben gefabriceerd die hun technologie beschikbaar hebben gesteld aan de menselijke rassen als de Huargardiaanse beschaving die dit experiment van het oorspronkelijke universum, deze wereld, hebben opgebouwd. Dus eigenlijk is dit universum opgebouwd door wezens die voor het grote deel cyborg waren en die technologie die daarin wordt gebruikt die komt dus voort uit een enorm arsenaal van allerlei verschillende histories. En als je dan helemaal teruggaat naar de hoofdvraag, komt dat dan voort uit wat wij zelf hebben gedaan? Feitelijk is het nee, maar we zijn er wel bij betrokken. Het is net als dat de Verenigde Naties zegt van “ja maar die oorlog daar hebben wij niks mee te maken” “maar daar wel want daar gaan we onze blauwhelmen heen sturen, daar hebben we wel mee” Hallo jij bent de verenigde naties dus jij gaat niet zeggen van wel of niet je bent erbij betrokken en of je er iets mee doet of niets dat is iets anders. En bij ons iets doen is vooral denken en handelen maar in de wereld waar we vandaan komen is het ons bewustzijn zetten in! We zijn er wel degelijk bij betrokken.

2019MvS-Terugkom-oefendag-nav-educatieserie-Baarn

############################## % ############################################

En de technologische ontwikkelingen die er op dit moment zijn, dat zijn allemaal georkestreerde technologische ontwikkelingen want daar zijn we zelf niet bij betrokken. Dus alles wat er gebeurt op deze wereld, ook al komt het uit universiteiten, ook al komt het uit geheime onderzoeksfaciliteiten ergens op de aarde, uiteindelijk zijn we niet betrokken echt bij de technologische opkomst, het overkomt de mens, we hebben er weinig tot geen zeggenschap in. Je zou kunnen zeggen dat we er allemaal mee instemmen omdat we het zelf allemaal kopen, maar we weten eigenlijk niet wat we kopen, dus we zijn niet echt betrokken bij de evolutie op het gebied van technologie. En dat komt omdat wij ons niet bewust zijn dat ons bewustzijn er niet is! We vinden onszelf bewust, maar we zijn niet bewust betrokken bij alles. En dat is een heel belangrijk punt om daar eens eerlijk naar te kijken.

Die technologie is in opmars, in deze wereld waar wij nu in leven is het in opmars. En wij hebben nu dit scenario hier met elkaar, dat is het scenario van virtuele werkelijkheden, een bril op het hoofd, dat we andere werkelijkheden ervaren, ofwel er wordt d.m.v. een projectie, in dit geval in een scherm, dus een brilletje, wordt er informatie naar het brein gestuurd waardoor het brein een werkelijkheid interpreteert, die er dus niet is voor de ander die buiten die bril staat, maar voor degene die die bril op heeft is die er wel.

De volgende stap is en die stap is er al, dat er geen brillen nodig zijn maar dat er d.m.v. scalaire golven rechtstreeks radiozender, eigenlijk radiogolven, in het brein terechtkomen wat in feite niets anders is dan scalaire golven zijn radiogolven die door de materie, via intermoleculaire ruimte, dus tussen de moleculen door zich begeven, bevinden, dus het brein slaat die informatie op. En dat is helemaal niet zo gek want, daar wil ik dan wel iets over zeggen, op het moment dat jij denkt ontstaat er, en wij denken voortdurend, ontstaat er een informatiepatroon in het brein. Laten we zeggen dat het elektromagnetische golven zijn. En dit is het geperfectioneerde wapensysteem wat leidt tot deze dag, waar ik het nu over heb. Op het moment dat wij denken, de boardcomputer, ontstaat er, en dat is het denken, een energieveld, denken is energie. We noemen het maar even voor de eenvoudigheid een elektromagnetisch beeld, golven. Die golven in ons brein en rondom ons brein en ons brein informeert d.m.v. het verplaatsen van informatie wat neurons wordt genoemd, die informatie door het lichaam naar alle organen en alle cellen zodat het hele lichaam weet wat hier dus wordt gedacht, dus in feite is het krachtigste wapen dat je door kunt hebben hoe beelden ontstaan, wat radiogolven zijn en dat je die radiogolven kunt laten ontstaan in een brein, en dat het brein het omzet in een beeld wat er niet is. Dat is wat de ultieme ontdekking is wat die officieel nog gedaan moet worden maar in feite eigenlijk al gedaan is.

2019MvS-Sterven-doe-je-zelf-Kloetinge

Dat is kwantummechanica, in 1992 werd het feitelijk vastgesteld met zeer geavanceerde technologie waardoor de hele wereld van de reguliere neurologische en astrofysische wereld eigenlijk stond te trillen op zijn grondvesten want dit gaf aan dat er geen vaste natuurkunde is, maar dat de natuurkunde reageert op hoe er wordt waargenomen, of hoe er helemaal niet wordt waargenomen. Dus als god geboren wordt van binnen, een balanskracht wat zich manifesteert in het lichaam en de zienswijze wordt anders van de mens en zij kan krachtig kijken en ziet waar onbalans is, en ze doet dat vanuit zuiverheid en waarheid en ze kan het ook nog eens in respect, zonder clubjes en sektes en religies ook nog van mensen samen tegelijkertijd, samen op bepaalde onderwerpen zowel op zichzelf als op de wereld richten, gewoon waarnemen wat er niet klopt, dan zet zij in dit script, wat zich hier voltrekt wat energie is, wat omgezet wordt in het brein in deze werkelijkheid, zet zij iets in zichzelf in beweging waardoor het veld daarachter gaat reageren op wat zij ziet!

Bron: Martijn van Staveren


onsterfelijk?

(door Richard) Je bedenkt een probleem en vertelt en betrekt daarin de hele mensheid. Dan wacht je heel lang met een oplossing totdat ze er om smeken. Daarna geef je ze een geweldig oplossing. We zitten nog steeds met een ‘bedacht probleem’.
In het onderstaande stuk wordt in 2016 verteld hoe de ‘oplossing’ ongeveer kan gaan.

Het zit heel slim in elkaar en dan lopen er ook nog eens mind controleprogramma’s doorheen, van een fysieke werkelijkheid. Het is gigantisch! We staan op het punt, wat ik zei, om een enorme technologische ontwikkeling te komen, want we hebben er nog geen zicht op wat zich op dit moment afspeelt en de robotisering die zich nu aan het voltrekken is, is er eigenlijk op gericht en dan gaan we dan even pauzeren, dan gaan we na de pauze eindelijk écht beginnen met de lezing na de pauze….(lach) Het is er eigenlijk op gericht, die robotisering om onze lichamen, onze lichamen zijn dus bewust zo geconstrueerd, dat we maar 8% van ons dna “aan” hebben, zodat wij zelf en onze eigen technologische ontwikkeling, eindelijk een oplossing vinden dat wij geen ziektes meer hebben, dat zal toegejuicht worden. Dat we in eerste instantie orgaandonortransplantatie zullen doen, dat mensen dus eigenlijk de ethische waarde en normen van de analoge realiteit overschrijden…hè…doorbreken…het gaat om ons gevoelsbewustzijn aan de kant te zetten. Dus als mentale wezens het besluit neemt, collectief….we staan dus op het punt om onszelf dus verder te ontwikkelen en ons uiteindelijk te updaten…technologisch….biologisch in het lichaam, waardoor we geen ziektes meer zullen hebben, waardoor we uiteindelijk af zullen stappen van geld, waardoor we uiteindelijk precies de wereld gaan creëren waarvan de spirituele wezens denken dat het dus nodig is, omdat de spirituele groepen ons dat ook eigenlijk naar voren hebben gebracht…We gaan naar een wereld zonder geld… dat is de utopie, terwijl de utopie is dat er dus ook werelden zijn waar gewoon geld is, maar veel meer vreugde is als wat wij ons kunnen voorstellen omdat het bewustzijn van de wezens zo ver ontwikkeld is dat geld wordt gezien, niet als geld, als verrijking, maar als een uitwisseling van dankbaarheid.

Dus dat geld speelt ook niet die rol die wij hier kennen, het heeft dus ook een compleet andere betekenis. Maar de uiteindelijke doelstelling is ….. dat we onszelf onsterfelijk gaan maken….fysiek…en dat is de doelstelling.

Vraag: Maar waarom zou men dat willen?

Martijn: Omdat….kijk wij zitten thuis op de bank, maar de neurowetenschappers, wereldwijd, die gigantische symposia houden in het geheim, zijn bezig om een super menselijk ras te maken, omdat zij op de hoogte zijn van het feit dat ons lichaam geconstrueerd is door buitenaardse rassen en de opdracht is, als wij onszelf onsterfelijk maken, dan krijgen wij daarna een artificiële update van die rassen om vervolgens interdimensionaal te kunnen reizen.

En dat is wat hun doelstelling is, wat ze willen behalen. En wij zijn eigenlijk een luis in de pels met ons bewustzijn, door ons onsterfelijk te maken willen ze de mens die met een hoog ontwikkeld bewustzijn hier aanwezig is, vasthouden in het fysieke lichaam, zodat wij met ons bewustzijn als conductors en condensators, aanwezig blijven met ons scheppingspotentieel

om deze realiteit in stand te houden. Dit is kwantummechanica, dit is kwantumfysica en ik leg het nu op deze manier uit, maar er zijn zo ongelofelijk veel wetenschappers die dit in allerlei andere vormen en maten al hebben berekend en aangetoond: dit is de werkelijkheid, dit is de grootste ontdekking waar we nu instaan en ik kies er liever voor om met mijn organische lichaam gewoon dood te gaan, desnoods, omdat er een fysieke verstoring is, dat vindt ik helemaal niet erg, maar dat ik met mijn bewustzijn vrij zal zijn, dat is mijn doelstelling.

En daarom wil ik als Martijn en als wezen die daarachter zit, die daar doorheen loopt, andere mensen héél graag gaan inspireren, om de focus niet meer te hebben op de programma’s die ons dwangmatig worden opgelegd, de ziektes die bewust worden gecreëerd, niet alleen om het geld, maar om ons bewust in een modus te houden, ja maar we moeten beter kunnen worden, oftewel het echt beter worden zit hier, want hoe mooi is het als we ons ontkoppelen en dan gaan we terug naar huis, dat we dat doen, en dan komen we weer terug in ons plantje en dan voelen we dat het plantje weer helemaal vrij is, om de kloon die eigenlijk ons helemaal beïnvloedt, in ons krachtveld.

Vraag: En waarom hebben we een lichaam nodig?

Martijn: Dat hebben we ook niet in deze vorm, maar als jij een andere optie hebt dan mag jij die na de pauze vertellen….(lach). Dat is een vraag die dus nu terecht is om te stellen, maar die komt voort uit ons menselijk denken.

Bron: Martijn van Staveren, lezing 6 in Rijswijk (2016)