Wat Is Technologie?

(fragment uit bijeenkomst met Martijn van Staveren 4 dec)

Vraag: Ik heb een vraag over technologie. Ik heb daar zelf niet zo veel mee. Dat ras waar je het over had, dat geen technologie heeft, hoe bewegen zij zich dan? Hebben zij dan een vorm van bewustzijn, die ze gebruiken om te bewegen? En de andere rassen, die hebben ruimteschepen, dat is ook een vorm van de technologie, misschien ook technologie op bewustzijn-niveau. Hoe zit dat dan, want zo’n schip is dan toch gemaakt? … Zelf vind ik dat de technologie hier op Aarde mij een beetje afleidt van wat ik wil of wie ik ben en ik denk dat daarom bewust niet te veel daarmee heb, omdat ik het zo voel…

Martijn: Ja, wat is technologie?  Nou in deze wereld hebben we eigenlijk nog geen technologie, het zijn allemaal maar hulpmiddeltjes, lapmiddeltjes, die stukgaan. Maar technologie wordt vanuit kosmisch perspectief gezien als een gereedschap wat normaliter ontstaat uit bewustzijn. Dus je kunt met je vertaal met je creatievermogen, met je oorspronkelijke eigen denken, je eigen voelen, vanuit je eigen lichaam – dit lichaam is niet je eigen – vanuit je eigen oorspronkelijke lichaam wat is en er altijd zal blijven, kun je zo manifesterende frequenties in elkaar schuiven in een tel, dat je daar een object uit genereert. En dat object kan precies antwoorden op de wetgeving van het universum, waar dat nodig is.

Dus de technologie wordt er gewoon gezien als gereedschap dat losstaat van je lichaam. Dat is een beetje de definitie van de technologie: aan de hand van de plek waar het nodig is, aanvullende mogelijkheden omdat bewustzijn in die werkelijkheid de ervaring nog niet heeft of kent hoe in de wetten van die andere werkelijkheid gecreëerd moet worden. Dat is niet bij alle werkelijkheden bekend. Het is niet een vaststaand gegeven hoe de wetten functioneren. En hier functioneren de wetten ook de ene keer wel, de andere keer niet.

En vanuit de oorspronkelijkheid van de Makesh, dat zijn zulke zuivere en organische mensen, die hebben zo’n subtiel en ook krachtig bewustzijn dat zij zonder technologie kunnen, dus door middel van hun eigen denk- en bewustzijnscapaciteit, kunnen ze in één slag (en het wordt heel weinig gedaan, het is niet wat daar zomaar gebeurt, het is iets kostbaars) kunnen ze met een soort hele krachtige opdracht uit allerlei velden in één moment alles bij elkaar brengen, die trillingen bij elkaar brengen, dat is allemaal de software van bewustzijn en kunnen ze als het ware met hun gedachte een klap ingeven – boem – en het is er. En is dat object wat er wordt gemaakt, of wat het ook zou zijn –  dat bestaat. Dat is het meest onbegrepen door artificiële intelligenties, ook positieve artificiële intelligenties, er zijn er heel veel die de vrije werelden dienen, die kunnen niet snappen wat dat is. Uit het niets, uit geen berekening, geen logica, vanuit een innerlijke intelligentie, zeg maar “de schreeuw van de intelligentie van binnenuit”, die heel rustig in een seconde tijd plaatsvindt, dat er zomaar velden bij elkaar getrokken kunnen worden en daar is het.

Dus die rassen, die beschavingen, in dit geval de Makesh beschavingen, die zijn ook niet te verslaan. En om het zo te houden blijven ze dus ook beslist in hun eigen werelden. Dat zijn bewakers, ze bewaken zones en daarom worden ze ook zo hoog geprezen in allerlei andere werelden, omdat ze ook de Kronieken van de Oorspronkelijkheid van het humanoïde ras borgen. Daar vinden dus ook allerlei rehabilitaties plaats die hierop bouwen. En dat doen we hier ook in deze wereld die ook gevallen is geweest, we zitten in de nagolven van iets groots, wat achter de rug is, het is al gebeurd.

En technologie is in die zin heel bevraagbaar, wat technologie nou eigenlijk is. En om er een kleine toespeling op te maken, kan ik wat van mijzelf vertellen. En kun je misschien ook iets over ervaren of er iets bij voorstellen. Maar wij hebben het vermogen om technologie uit te zetten. Technologie is een samengebracht frequentieveld, in elkaar gesleuteld of uit fysieke dimensies of uit niet-fysieke dimensies waaruit de fysieke materie eigenlijk ontstaat. Maar het zijn frequentievelden die gebouwd zijn door iemand anders, dus dat is een soort formule. En de formule werkt dus ook alleen als de formule overeind blijft en wij hebben het vermogen vanuit de allerhoogste Kroniek, de diepste Kroniek, dus de herinnering van wie we echt zijn, werkelijk, de levende herinnering, om zo duidelijk tot die formule binnen te dringen van de technologie, waardoor de formule van de technologie waarop het opgebouwd is in één tel afstemt op het bewustzijn van de Mens. En op dat moment stopt de technologie in het programma. Het stopt.

Dat is wat er gebeurd is onder andere me die kernraketten die wereldwijd uitgeschakeld werden. En dat is natuurlijk voor de militaire macht iets heel beangstigend dat er kennelijk zonder enige interactie vanuit “objecten” – want dat is natuurlijk wat ze denken dat de objecten dat doen – maar dat er kennelijk zonder enige interactie, zichtbaar, aantoonbaar, bedenkbaar, rationaliseerbaar, er een uitschakeling plaatsvindt. Alle wapensystemen gewoon ineens uitgaan.

Dus ons bewustzijn heeft de capaciteit, dat moeten we goed begrijpen, om binnen te komen binnen de lagen van software waaruit de externe technologie is gebouwd. En daarom heeft de technologische wereld en technologische beschavingen “de grootste mond”, zeg maar, omdat wij niet bewust zijn gemaakt van hoe groot ons innerlijke kracht is. En dat is niet alleen maar achterover zitten in de meditatie, diep en rustig stilte moment, helderheid, niet weggaan, helder zijn. En weten dat je het niet alleen doet, dat meerdere mensen met je samen zijn. En dan stap je met je bewustzijn in het onderwerp. Stap je met je bewustzijn in de kernraket. En je weet niet waar de kernraket staat, maar voor de Force of Life maakt het niet zo uit. Je stapt daarin en door te zien waar het over gaat wordt er een galactic command gegeven dat dat wat je ziet, wat dit wezen ziet, jij, die de ruimte heeft gecreëerd, dat die frequentie daar tot leven komt. En dat is een bijzonder krachtig gereedschap.

Dus ja, wat is technologie nog eigenlijk? Technologie is (wel?) degelijk – energie. En technologie/ energie is (wel) degelijk in staat om in lijn te komen met organisch bewustzijn. En als technologie dat dus kan, dan moeten we misschien de technologie zien als een niet technologisch iets, maar iets anders wat wij nog niet helemaal goed begrijpen.

Cover Image: Alex Shuper on Unsplash