IK BEN ER KLAAR MEE (EN KLAAR VOOR)

(Door Thérèse Jeunhomme)

“Er zijn maar weinig mensen die met hun eigen ogen kijken en met hun eigen hart voelen.”

-Albert Einstein-

Als jij, lezer van deze woorden, je ook net zo kregelig begint te voelen als ik, lees dan vooral door. Ineens is er binnenin mij vuurwerk ontploft. BOEM! Ik ben er klaar mee. En ik ben er klaar voor.

Ik ben klaar met al dat wezenloze geneuzel over virussen, vaccinaties, oorlogsdreiging, gasprijzen, crowd control systemen. Ik ben klaar met al die firma’s list en bedrog, al dat machtsvertoon, de apathie en volgzaamheid onder de mensen. Ik ben klaar met wachten op al die anderen (want daar wacht ik al 30 jaar op).

Waar wacht jij nog op? Op iemand? Op iets? Op een of andere gebeurtenis? Op jezelf? Op een of andere samenkomst die al dan niet doorgang kan vinden?

Wij gaan nu consequent, hartstochtelijk, vastberaden en onverschrokken als de èchte warriors die wij zijn, ons volle, rijke, vrije, onbevooroordeelde bewustzijn dagelijks in deze wereld uitzenden. Jij, ik, wij allemaal samen in superkracht. Kom samen of doe het alleen. Het maakt allemaal niks uit, als je het maar doet. Wil je bij mij thuis samen? Voel je welkom.

DOE JE MEE?

Voor diegenen die misschien nog niet helemaal weten wat te doen, staat hieronder een welbekende bekrachtiging in tekst en in video die je dagelijks kunt doen.

Voor iedereen geldt: neem iets neutraal waar, of niet. Maar het belangrijkste is om iedere dag, en ieder moment van de dag, dag in dag uit, in volle innerlijke kracht aanwezig te zijn.

Zend dat rijke, wijze, krachtige, goud licht uitstralende bewustzijn van jou uit naar alles en iedereen.

Delen van dit bericht via alle media en met iedereen die hiervoor open staat wordt gewaardeerd.

20220109 Thérèse Jeunhomme

Doe je ogen dicht en ga in stilte bij jezelf naar binnen. Eerst van buiten naar binnen in je hoofd aanwezig zijn. Besef dat je een wezen bent, een tijdreiziger uit een andere wereld in een menselijke gedaante. En dat je met aandacht door je eigen brein reist om vanuit Liefde en Kracht zorg te dragen dat radiogolven in je hoofd geneutraliseerd worden en er rust komt in je hoofd.
Reis vanuit je hoofd door naar je hart in een rustige modus. Leg als je dat fijn vind je hand op de plek van je hart. Dan ga je in stilte de betekenis van van gelijkwaardigheid inladen. Al het leven heeft dezelfde gelijkwaardige betekenis, heeft gelijke krachten en gelijke kansen. Dit ga je met kracht en liefde inladen. Daarna laat je op jouw manier wereldvrede en harmonie binnenkomen.
Richt je met aandacht bij je hart op deze 3 thema’s: gelijkwaardigheid, wereldvrede en harmonie. Laat het een oproep zijn vanuit jouw hart, als drager van de Kracht van het Leven naar het Levensveld, met een opdracht van liefde, zodat dit vanuit het Levensveld nu naar binnen stroomt in je hart.
Besef in dit moment dat jij als mens hier op aarde, dat wij als beschaving, geobserveerd worden door welwillende, liefdevolle, zeer geavanceerde en krachtige beschavingen uit andere universa. Deze waarneming versterkt de intrinsieke waarde van gelijkwaardigheid, wereldvrede en harmonie. In de stilte van je hart besef je dat de krachtvelden versterkt worden door de observaties vanuit andere werelden.
Haal diep adem. En bij de uitademing besef je dat het krachtveld vanuit je hart naar buiten uitzendt, uitstraalt, en in schokgolven van kracht en liefde rondom de aarde gaat in ruimte en tijd.
Gelijkwaardigheid voor alle mensen. Gelijke kansen, gelijke rechten voor alle mensen op aarde, ongeacht afkomst, situatie, historie. Gelijke kansen voor alle levende wezens, voor alle elementen en elementaire wezens. Wereldvrede vanuit gelijkwaardigheid. Harmonie vanuit wereldvrede.
Vanuit kracht en oorspronkelijke liefde in ons, kan deze schokgolf van kracht in elke cel van het bewustzijn door elk wezen op aarde worden ontvangen.


Frequentie-prognose voor 2022 van lee

(vertaald uit het Russisch) Dit jaar voltooit de transformaties die in de vorige eeuw zijn begonnen. Veel mensen zullen eindelijk de betekenis van verandering en hun rol in de nieuwe wereld inzien. Anderen zullen zich alleen moeten realiseren dat dit nu een andere planeet is – er zal geen terugkeer naar het verleden zijn.

Tegen het einde van het jaar zal de mensheid overgaan van het proberen om iets te repareren naar het realiseren van de noodzaak om de volgende beschaving op te bouwen, aangezien de vorige zichzelf heeft uitgeput. Dit betekent een crisis van oude structuren en de plotselinge opkomst van volledig nieuwe. Elk van deze organisaties, gemeenschappen, verenigingen zal verbazen met hun innovatieve aanpak.

In 2022 zullen we voortdurend zinnen horen dat “niemand doet dat zo”, “dit is belachelijk”, “dit is in strijd met de traditie”, en natuurlijk “dit is gevaarlijk en onmogelijk”. Maar andere structuren zijn al geboren en zullen zich in onze wereld gaan manifesteren.

Degenen die op een bepaalde datum op een speciaal portaal hebben gewacht, zullen zien dat het blijkt dat we al in een andere wereld leven. Er is niets meer te verwachten van buitenaf. Ga en creëer je eigen leven. En wanneer we er massaal bewust van zijn, dan zal er een soort melding van buiten komen dat ze “daar” gewoon op ons wachtten om de verantwoordelijkheid te nemen voor wat er op de Aarde gebeurt. Dit zal het begin zijn van contact met andere vormen van bewustzijn.

In de eerste helft van het jaar zullen we echter een storm in het collectieve bewustzijn zien, veroorzaakt door de vernietiging van de vorige wereld. Dit is tenslotte een echt niet-triviaal jaar. Het komt niet vaak voor dat we midden in het proces de geboorte van een nieuwe beschaving kunnen meemaken.

Wordt je bewust, dat als je op verandering wacht en ze accepteert, dat jij degene bent die aan de basis staat van de volgende wereldorde. Geen verborgen krachten, geen autoriteiten, geen geheime organisaties – jij bent het! De meeste van deze zogenaamde “powers that be” bevinden zich in het epicentrum van vernietiging. Zij zijn het die door chaos worden gegrepen, hun geheimen worden blootgelegd, hun plannen vergaan tot stof.

Jij, degene die in jezelf de geboorte voelde van iets ongewoons, ongeïdentificeerd, maar gevoeld door een belangrijk deel van jezelf, jij bent de grondlegger en fundament van een nieuwe wereld. Niet verbeterd, niet veranderd, maar absoluut nieuw. En jij, die de hoeksteen hiervan bent, zult jezelf in de rol van toeschouwers bevinden die geïsoleerd zijn van de gebeurtenissen in de planetaire arena.

Natuurlijk, als je je te veel laat meeslepen en wilt deelnemen aan de strijd van de gladiatoren hieronder, dan kom je bij hen. Je kunt ervoor kiezen om binnen te kreunen, botten te kraken, te schreeuwen, wapens te rammelen … Het is een mogelijkheid. Maar de keuze is aan jou. Ga je erheen of kijk je vanaf de zijlijn toe?

Een van de belangrijke rollen in deze voorstelling is ook weggelegd voor degenen die nieuwe structuren zullen creëren. De meesten van hen zijn er al klaar voor, maar sommigen van hen zullen twijfels hebben – “ben ik gek geworden”, “is het mogelijk om uit te voeren wat ik in gedachten heb als niemand het nog heeft gedaan”? Als jij dit bent, dan is het antwoord ja, misschien! Als je communiceert met degenen die twijfelen – steun hen, laat ze je vertrouwen in hun kracht voelen. En ze zullen in staat zijn om het wonder te doen dat ze van plan waren.

Het tweede deel van het jaar zal geleidelijk de passies rond veranderingen doven. De stormen zullen afnemen en de contouren van de nieuwe wereld zullen duidelijker worden. Dit is niet het einde van de veranderingen, maar het begin van een rustigere periode. In dit stadium zullen veel fouten worden gemaakt, omdat de tools nog oud zijn en de mechanismen nieuw. En bedenk dan dat degene die fouten toegeeft echt klaar is voor verandering. Geef mensen niet de schuld van het uitglijden of “wisselen van schoenen onderweg”. Ga ervan uit dat ze daadwerkelijk beseften wat ze verkeerd hebben gedaan en dat ze kunnen zien hoe ze nu anders kunnen handelen.

Geef degenen die zich bereid verklaren om te upgraden een kans. Dit zal voor iedereen belangrijk zijn. Dit markeert de laatste fase van verandering. Je bent immers verantwoordelijk voor de wereld om je heen, en je moet ook lijstjes maken van de zogenaamde “goede en slechte” mensen. Dus waarom zou u er niet voor zorgen dat er alleen een lijst met goede is? Door anderen niet het recht te geven om fouten te maken en deze te erkennen, staan ​​we onszelf niet toe onze eigen wereld te veranderen.

Realiseer je dat je het veiligst bent tegen de stormen van dit jaar, juist wanneer je zelf aan het veranderen bent. En hoe meer voor de hand liggende veranderingen je in jezelf vindt, hoe meer vooruitgang je zult boeken.

Voor een individu betekent 2022 een directe correspondentie met interne veranderingen en externe bevestigingen in de vorm van de realisatie van het gewenste. Dit is het geval wanneer de meest radicale verlangens moeten worden gemaakt voor het nieuwe jaar. Kiezen wat onmogelijk leek, ondenkbaar, verloren in verre kinderdromen. Maar hier is het gewoon en ontvouwt het zich recht voor je neus.

Gebruik dit jaar je fantasie op een manier die je nooit had durven doen. En als iets je bang maakt, weet dan dat het grootste verlies voor jou de ongebruikte fantasie van je verlangens is. Al het andere is onzin. Al het andere is een kleinigheid. Je grootste zelfbeelden zijn klaar om gerealiseerd te worden.

Onthoud dat fantasie is hoe je jezelf uiteindelijk wilt zien, en niet waar je nu bent en welke “kan niet” je moet overwinnen.

2022 is een sloopperiode van alle barrières op je pad. Vertrouw deze sloop toe aan de buitenwereld, en doe je eigen innerlijke creatie. Je mening van gisteren over jezelf is al aan het afbrokkelen – dit is de essentie van de trend van het jaar. Je nieuwe mening over jezelf schept nu resultaten, gesteund en geholpen door het wegnemen van obstakels van buitenaf.

Hoe zie je de kust waar je naartoe gaat? Of laat je je meer meeslepen door de storm onderweg? Daar waar je naar kijkt, daar duik je er volledig in.

Bron: https://www.guidereality.net/post/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-%D0%BE%D1%82-lee-%D0%BD%D0%B0-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4 (vertaald uit het Russisch)


Wij zijn Scheppers!

Martijn van Staveren: “Als er morgen iets gebeurt op de aarde waardoor het méést grote doemscenario plaatsvindt .. dat je op dat moment languit op de grond gaat liggen, diep inademt met de handen op je hart en blijft met de aandacht bij jezelf, dan stopt het ook.

En er zijn 8000 mensen die zich daar bewust van zijn, sterker nog, er zijn meer dan 8000 mensen die ervoor zorgen dat er ook geen wereldoorlog uitbreekt .. dan merk je dat er hoog van de toren geblazen wordt en steeds zakt het in.

Er zijn enorme gevechten gaande onder die andere krachten over het menselijk bewustzijn. Wij stoppen met slachtoffer, redder en aanvaller te zijn .. Wij Zijn Scheppers!!”


English:

Martijn van Staveren: If tomorrow something happens on Earth that results in a big doomsday scenario, then in that moment, lie down on the floor, breathe in deeply with your hands on your heart and keep your attention close to yourself, and it will stop! (and then it is bound to stop)

And there are 8000 human beings that are aware of this, even more so, there are much more then 8000 human beings who are taking care of the fact that the world war does not break out… Then you will notice that they are blowing their trumpets high and low but time and time again it dissipates, vanishes.

There are enormous battles being fought between other powers over the human consciousness. We stop being a victim, a saviour and an attacker .. We Are The Creators !


Auf Deutsch

Martijn van Staveren: “Wenn morgen auf der Erde etwas passiert, das das größte Weltuntergangsszenario wahr werden lässt,
… dass man sich auf den Boden legt, tief einatmet, die Hände auf das Herz legt und mit der Aufmerksamkeit bei sich bleibt, dann wird es aufhören.

Und es gibt 8.000 Menschen, die sich dessen bewusst sind, mehr noch, es sind mehr als 8.000 Menschen, die dafür sorgen, dass kein Weltkrieg ausbricht… dann merkst du, dass große Sprüche geklopft werden und es bricht immer wieder zusammen.

Es sind gewaltige Kämpfe zwischen den anderen Kräften um das menschliche Bewusstsein im Gange. Wir hören auf, Täter, Opfer oder Erlöser zu sein, …

Wir sind Schöpfer!!”


Intuïtie

Martijn heeft ontdekt dat intuïtie een voorgeprogrammeerd stukje intelligentie is, wat mee beweegt om een bepaalde keuze te maken, die helemaal niet persé  gemaakt zou moeten worden. Dus dan vervalt de waarde van de intuïtie , geloof niets van wat ik zeg. Ik kan alleen maar zeggen op mijn manier hoe ik het ervaar, intuïtie helpt mij eigenlijk niet, want als mijn intuïtie tegen mij zegt: dat moet je niet doen, en ik doe het toch, dan doe ik het vanuit een schoon veld en dan blijkt dat dat gehele intuïtie-stuk gewoon broodje aap was en het gewoon helemaal niet waar was. Dus de oorzaak en gevolgen, die erachter, eigenlijk een soort keuze-momenten worden en als ik die weghaal, dus als mijn intuïtie zegt: je moet het niet doen, en ik ga helemaal in de parameter??  in het lichaam van wat mijn intuïtie mij vertelt: Niet Doen! en ik ga  dit gevoel in mijn lijf ervaren, ik ga daar in, dan neutraliseert dat gevoel, omdat mijn bewustzijn hierdoor heen gaat, dus mijn mandala gaat er door heen, “Basis aandacht” voor mij zelf, als ik het dan toch doe, wat mijn intuïtie zei niet te doen, dan gebeurt er helemaal niets raars, dus ik zeg: Dag, intuïtie.

Intuïtie is ook een onderdeel van controle,

Deelnemer: Altijd?

Martijn: Altijd! Kijk je even naar de hoofd fundamenten, hé, je hebt Universa, je hebt werelden, waarin scheppende  wezens leven, die geven een command  met hun bewustzijn, ze zijn zo helder, ze zijn zo verbonden met de Force, zo respectvol, zo liefdevol, maar héél krachtig en beslist geen watjes Die vragen ook helemaal niets, zijn nergens afhankelijk, dat komt ook in de educatie dagen naar voren, dat scheppen, iets initiëren , iets initiëren met je Bewustzijn, iets voelen, iets denken en in feite zo helder uitdenken, Zo Krachtig! Daar is die weer. Dat die wordt opgepakt in het veld en dan komt er reactie op, BOEM!!!  

Wat is Scheppen?  Wat zijn scheppende rassen?, Dan vraag je niets, en je hebt ook werelden, waarin er gevraagd word aan het systeem, Dus dat eerste is een command met jouw bewustzijn, en het tweede is eigenlijk vragen en dat is ”bidden,” in deze wereld gebeurd beiden, er zijn hier groepen, die zijn aan het command geven, vanuit  hun eigen vermogen en denken en voelen en daar komt een reactie op vanuit de force, maar in deze wereld zijn ook mensen massa’s, die bidden en vragen aan externe bron.

Dus in deze wereld gebeurd beiden, maar als je puur dit helemaal uitelkaar trekt, dan heb je gehoorzaamheids-wezens, die vragen naar een oplossing of naar een resultaat, die vragen ook aan de kosmos, als je vraagt aan de kosmos, is hetzelfde als je bid tot God, in beide gevallen is het een brevet van onvermogen van je eigen vertrouwen, dat de reactie naar jou toekomt, die precies aansluit op wat jij van binnen laat zien, Wie je Bent, en dat meen je hé, daar hoort intuïtie ook bij.

Martijn: ik kan er niets anders van maken.

Als ik er niets  anders van kan maken en dat wil niet zeggen dat intuïtie  dus fout is, intuïtie  kan binnen een bepaalde bandbreedte aan allerlei oorzaken en gevolg mogelijkheden aan  tijdlijnen, kan intuïtie, wat ik intuïtief voel, kan jou wel een goed advies geven, wat je wel en niet moet doen, maar die keuze van wel of niet, die vallen beiden in de tijdlijnen van artificiële  intelligentie , dus in feite van de afhankelijkheid, en als je die weghaalt  en gaat naar de basis van jouw zelf, zul je merken, dat je helemaal niet meer afhankelijk bent van die intuïtie en dat je ook andere mogelijkheden kunt openen, tijdlijnen die zouden worden uitgesloten door te luisteren naar intuïtie.

Deelnemer: dat is veel krachtiger voelend.

Martijn: anders. Je moet de hele tijd de draad zijn om verder je grenzen te doorbreken of te verleggen. Dus eigenlijk: dat komt niet goed, dat moet ik eigenlijk niet doen. Gevoel: het komt niet goed.

Als jij gelooft in intuïtie en je doet het toch, dan komt het ook niet goed. Dat is Quantum fysica, terwijl als je weet, ja ho zeg, en alles draait om Bewust mijn Bewustzijn, en niet om de oorzaak en gevolg of het wel of niet kan, er zijn miljoenen andere mogelijkheden, wat hieruit voort kan komen, Wat moet er? Intuïtieve stukken? Eigenlijk (deze zin niet goed verstaan)  Kom op zeg! WEG!!! Hop Wis er door heen, Hups en gaan, Hatsikidee, kun je op een ander pad komen, wat helemaal niets met intuïtie te maken heeft.

Bron: Martijn van Staveren, EDU 7 oktober

Dank voor het insturen van de transcript)


Aandacht brengt Scheppingskracht

…Maar dat is energie, energie is voeding en daar kun je dingen mee doen.

Er is iets wat van origine zo hoort te functioneren dat aanwezigheid, aandacht, waarneming, dat het iets genereert in jezelf. Je raakt vol met trillingen van buitenaf, je laat je eigenlijk informeren door het veld. Dat is wat we ook doen, als we ergens nooit geweest zijn, zeggen we: weet niet waar het is, of ik weet waar het is, maar alles moet je zoeken. Maar als je een keertje goed erdoorheen kijkt, je weet nog steeds niet waar het allemaal staat, maar je voelt je wel op de een of andere manier meer zeker, omdat je de informatie in jezelf hebt opgenomen. Er is een soort verbinding tussen buiten en binnen.

En de informatie, de trilling die ontstaat door waarneming, is eigenlijk een soort energiebewustzijn die je in kunt zetten om in het veld terug te plaatsen. Zuivere waarneming, dat is de kosmische beweging in deze werkelijkheid, dat je absorbeert, reproduceert en weer terugzet in het veld, met aandacht en daar plaatsen, en daar plaatsen en daar plaatsen. Het is heel mooi. Daar komen dus ook de “remote viewing” programma’s vandaan van het leger, dat ze met remote viewing en aandacht raketinstallaties konden blokkeren. Met dat gevechtsvliegtuig van de CIA in 1957-68 remote viewing programma’s had, nog steeds overigens, maar ik verwijs nu hieraan, waarin gevechtsvliegtuigen niet konden opstijgen … door gericht mind-kracht in te zetten. Nou, het houdt nog wat in. Waarom zouden militairen het kunnen en wij niet? Ik leg het nog even doorheen, want dat eigenlijk kunnen we zelf ook.

Het vollopen van energie, of het opbouwen van energie is een hele gevaarlijke manoeuvre voor bepaalde krachten, die niet willen dat jij jouw energie, als het ware, die je gedurende hele dag opbouwt, in gaat zetten. Want als je in dat heel bewust wordt dan zou je met je aandachtsveld en je betrokkenheid, vanuit je hartsbetrokkenheid, kun je je energieveld vanuit de emotie ergens heen zetten, kun je het heel bewust doen. Heel bewust kun je dus dingen opbouwen. We noemen dit op de Aarde telepathie, maar dat is het helemaal niet, het is er gewoon pure zuivere: aandacht brengt scheppingskracht. Kun je heel bewust doen. Kun je ook per ongeluk doen, dat is wat in deze wereld gebeurt, per ongeluk laten we dingen veranderen of per ongeluk zijn we voortdurend afwezig waardoor de verandering niet plaatsvindt en iets anders doorgaat steeds.

Om dat te voorkomen dat we voortdurend de hele dag, hele week, hele maand, heel jaar heb je dit – als je lang genoeg leeft en je zou je energie niet kwijtraken en je zou daarmee weten om te gaan -, zou je steeds grotere krachten krijgen. Energie is kracht, dus je gevoelskrachtintelligentie van binnenuit neemt toe, je emotionele patronen waar je frequentie uit bestaat worden krachtiger, er komt steeds meer aan informatie in het leven. Maar ook je mentale krachten worden groter. En om dat te voorkomen, dat die lijn steeds blijft stijgen vinden er constant ontlading-momenten plaats… Je ontladingspunten, dat zijn vaak, bijna altijd, momenten waar we niet aanwezig zijn, waar we ons laten besturen. Het kan een forse schrik zijn, kan een gedachte van iemand anders zijn, die daardoor heen gaat waardoor je niet meer bij jezelf blijft. Je wordt op die of andere manier gestopt. En als onderbreking van de evolutionaire bewustzijnsgolf door de Aarde, krijg je klap op de nek.

Als je dat door begint te krijgen, ga je heel anders naar je werkelijkheid gaan kijken. Ga je zien wat er gebeurt. Hoe mooi de gebeurtenis ook is, die plaatsneemt, waarbij je betrokken bent, ineens doorzie je: zo, dat is een slim verpakt systeem, ik ben gewoon compleet uit mijn energieveld weg. Ik zit ineens in een hele andere gedachtengolf met een hele andere bezigheid.

Is dat per se slecht? Nee, dat is niet slecht, want daar gaat het helemaal niet om. Het is iets anders. En we halen de classificatie van “goed” en “kwaad” daar af. Het is iets anders. Het zorgt ervoor dat ik weer opnieuw moet instappen in mijzelf.

En in deze beweging hebben we dus te maken met het traumatische, of blokkerende, afsluitende, corrigerende gedachte. Het woord “trauma” is niet altijd op z’n plek, want soms zijn dingen niet echt een trauma, maar het heeft de uitwerking van dat je uit de opbouw komt. Dus je kunt je concentratie kwijtraken. Je kunt je zin kwijtraken om iets te doen. De zin om iets te doen, de verbondenheid om iets te doen kunnen gewoon weg zijn. Het is toch iets heel geks. Het is toch iets raars, dat je iets doet vanuit je gevoel en dat een moment later (we noemen dat wel eens “mijn humeur is naar de haaien”), dat een moment later het gevoel weg is. Het is toch gek? Hoe kan het zijn, dat jij beslist, je voelt dat het goed is, dat je daarmee bezig gaat, en dat er iets gebeurt, en dan dat is dan ineens weg. Alsof het een leugen was wat je daarvoor voelde? Terwijl je toch weet dat het klopt. Daar moet je je best doen om daarin te komen.

Dus daar wordt gewoon geschaakt met ons bewustzijn … en daar moeten we inzicht in krijgen. Op het moment dat je meer energie krijgt, meer aandacht, gaat jouw bewustzijn, dat noemen we in hersengolfstaal, je trilling stiller … (tekent Gamma, Bèta, Alfa, Theta en Delta – he, het is wel toevallig (gelach)). Het gaat om golven van bewustzijn.

Gamma-bewustzijn, bijvoorbeeld, dat is als je heel veel informatie moet horen, snappen en begrijpen. Hier is de mengeling, er komt heel veel informatie naar voren, maar de ondertoon is dat je voelt je grondtoon.

Bèta is het bewustzijn, trilling van de hersengolven van het denkveld van de mensheid hier. De mensheid op deze Aarde denkt voornamelijk in Bèta-bewustzijn, dus de trillingen van de elektromagnetische golven zitten in de frequentie van Bèta.

Vraag: Zegt Gamma dat je dan niet zo veel bij voelt?

Nee, dat hoeft niet… alles wat je daar voelt is vaak ook een hyperneurologisch responsveld, dus dat is meer een simulatie. Dus je kunt voelen vanuit je brein, dat is ook heel mooi. En je kunt voelen vanuit iets anders in jezelf, dat is ook heel mooi.

Vraag: En in de Gamma is de kans groot dat het vanuit het brein is?

Gamma is heel snel, het is ongeveer 40 trillingen per seconde en je brein resoneert. Dat is een heel snel trillingsveld en waar heel veel informatie wordt opgenomen van buitenaf. Het is een heel snel denkveld.  … Beta-bewustzijn dus, doorsnee denkveld waar de mens zit.

En dan is het Alfa-veld, dat is de meditatieve sfeer waarbij je voelt dat je gaat ontspannen. Bij Alfa merk je: he, mijn hersenen beginnen prikkels wat los te laten en voel je dat allerlei vormen weg gaan trekken. Bij Alfa daar zie je vooral bij meditaties op dat je de grip kwijtraakt, dat je in slaap zou kunnen vallen. Dus meditaties zijn, zonder dat mensen het door hebben, zijn heel vaak een agenda om daar in de diepe meditatie je eigen bewustzijn kwijt te raken en in slaap te vallen en aan te klikken aan iets anders. Als je binnen dat Alfa-bewustzijn, dus binnen de meditatie, leert, onder beweging die we zo gaan door gaan nemen, als je weer herleert om dat toe te passen met je bewustzijn: dat je toestaat en te ontspannen, en helder aanwezig te zijn. Dus lichaam ontspant, geest ontspant en je bewustzijn fietst niet weg, of die haalt je weer terug, dan zul je merken dat je binnen het Alfa-bewustzijn een nieuwe staat, vorm van bewustzijn kunt ervaren in jezelf, en dat noemen we hier op de Aarde Theta-bewustzijn. En Theta-bewustzijn is een hele diepe meditatieve staat, een hele rustige energie; hier zie je het trillend, er wordt heel veel informatie van buitenaf opgenomen. En met Theta-bewustzijn is het zo, dat heel veel informatie komt van binnenuit. Via de hartskracht, hartsintelligentie, echt hartsvibraties, informatie buiten ruimte en tijd, dat die binnen kan komen.

Dus hier ontstaat een trilling die rustig is en vibreert met de kosmische intelligentie in het lichaam. Daar ben je dus helder aanwezig, toch ben je in totale rust. We moeten ons niet op gaan leggen, dat we dit moeten bereiken. Dit is gewoon een tabel, op een rijtje neergezet. En een andere laag daar onder, dat is nagenoeg “0”, dat is de driehoek, dat is de Delta. Delta is een nulpunt, daar worden de dingen neergelegd in vibratie, dat is het startpunt van een nieuwe frequentie…. Mensen die heel vaak in Gamma zitten, vooral met trainingen, in opleiding, dat soort dingen, met veel informatie van buitenaf de hele dag door die kunnen net zo goed in een Theta-bewustzijn komen. Maar kijk, daar is het vaak “leeg” voor de mensen, want je moet gaan leren luisteren naar jezelf, naar de kosmische kracht. En als je je heel erg bent afgesteld op prikkels, gewoon zintuigelijk, dan ben je gewoon verslaafd daaraan. Dus het hoeft maar dit te gebeuren en ons brein is gelijk erop gericht.

Bron: Martijn van Staveren, EDU 27 juni 2021

Illustratie: Brain  waves https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/brain-waves