KUNST ALS COMMUNICATIEMIDDEL

‘In feite, als het Soevereine Integraal bewustzijn zich achter gesloten deuren bevindt, dan is de kunst van de WingMakers een methode om deze deuren open te wrikken zodat het individu naar binnen kan kijken.’

James Mahu

(door Thérèse Jeunhomme) Kunst als communicatiemiddel. Alle kunstwerken bezitten een bepaald patroon of een bepaald ontwerp. Het bestaat dus uit een compositie. Kunst kan bekeken worden vanuit de maker of vanuit de waarnemer.

Vanuit de maker gezien gaat kunst om het uitdrukken van ideeën of gevoelens middels een scheppende activiteit. Gezien vanuit de waarnemer is kunst een schepping die een gevoel of verbeelding oproept. De waarnemer kan via kunst even ontsnappen uit zijn dagelijkse realiteit, en worden meegenomen naar een door die kunstenaar gecreëerde wereld, of anders om de dagelijkse realiteit vanuit een ander perspectief te ervaren.

In de abstracte kunst zijn talloze richtingen. Sommige kunstenaars werken volgens een methode, die we halfabstract of geabstraheerd zouden kunnen noemen. In een geabstraheerd schilderij zijn mensen, bomen, gezichten en voorwerpen nog wel te herkennen, maar ze zijn op alle mogelijke manieren vervormd of uit hun verband gerukt (magisch realisme). Onze tijd is een overgangstijd, oude ideeën tuimelen omver en gevestigde overtuigingen worden door allerlei oorzaken aan het wankelen gebracht en dat alles komt op een of andere wijze tot uitdrukking in verscheidene moderne kunstvormen. 

Er zijn ook mensen die via kunst het onzichtbare zichtbaar maken. Die via geabstraheerde kunstvormen de voor het gewone oog ongeziene trilling en frequentie laten zien, die vorm geven aan het voor de waarnemer vormloze. Door die kunstuitingen kan de waarnemer een enorm veel groter, dieper en ruimer ‘beeld’ van de realiteit invoelen. Die kunstuitingen vormen een ongesproken taal, die de waarnemer uitnodigt om innerlijk open te gaan voor iets groters, voor een ander of nieuw perspectief van waarnemen. Mijn inspirerende voorbeelden daarvan zijn de kunstenaars René Magritte, Hilma Af Klint, Georgia O’Keeffe, Wassily Kandinsky  en James Mahu. 

Verder lezen: https://vloeibareliefde.wordpress.com/2021/03/07/kunst-als-communicatiemiddel/#like-2156