5G, brein, menselijke aanwezigheid

Dus het gaat hier vooral niet om een conspiracy 5G dag of zo, maar het gaat om feiten van wat straling doet en wat de scalaire golven ook echt doen in het brein en wat het allemaal teweeg brengt, ook voor de natuur.

Zoals ik al zie iets kan alleen maar veranderen als je het ook durft te benaderen en het durft te bespreken. Ik vind het een moedige zet om zo’n dag te organiseren maar ook dat zo’n man helemaal uit Amerika komt (Martin Pall) om daarover te praten. Ik vind dat knap want hier in Nederland is zo’n gigantische verdichting op het gebied van straling. Dat is echt. Dat is op zich al fenomenaal gedaan. Je kunt er al bijna niet meer over praten dan ben je een complottheorist. Terwijl je gewoon praat over feitelijke straling waarvan je met meetgegevens kunt zien dat ze gewoon met 5 Giga hertz per seconde, dat zijn 5000 trillingen per seconde … in jouw weefsel prikken.

Dus je wordt door 5G 5000 keer per seconde met een naald door die draaggolf geprikt en dat is een veel hoger trillingsgetal, moleculair, dan het fysieke lijf. Dus je kunt al voorstellen dat je je wordt eigenlijk gekookt. Het zijn microgolven en binnen microgolven kun je allerlei programma’s opslaan, die liggen daarin opgeslagen. Je kunt in microgolven pakketten informatie verstoppen die het brein dus oppakt onbewust. Dus je kunt op die manier ook je politieke voorkeur van je tegenstander bijsturen.

Nou dat is in ieder geval morgen een onderdeel daar. En ik vond het fijn om het even te zeggen. Ook als dank naar de organisatie daarvan.

Vraag: in hoeverre heeft het zin, ja natuurlijk heeft het zin, om daar individueel je voor in te zetten richting een gemeente, natuurlijk door ook waar te nemen. Kun je ons nog iets meegeven wat wij daar individueel aan bij kunnen dragen.

Martijn: maatschappelijk bedoel je?

Vraagsteller: Ook

Martijn: en dat andere?

Vraagsteller: ja, om proberen te zorgen dat we daar met z’n allen zo min mogelijk last van hebben.

Martijn: Nou kijk waar wij mee te maken hebben hier en we gaan er zo over beginnen is oorzaak en gevolg situatie. We zitten nu in de gevolgen, dus dat 5G zich ontrolt, dat dat hele gebeuren, dat script eigenlijk in beweging is, dat is een informatieveld wat voortkomt uit een gevolg en het gevolg is dat we afwezig zijn geweest. Ja, dat is gewoon wat er aan de hand is. En de mensheid is afwezig, eigenlijk wordt alles voor ons besloten. Nou dus als ik een reactie geef op jouw vraag, kijk alles, hier in deze wereld is alles wetmatig. Als je naar een gemeente toegaat en je wil hier iets meedoen dan moet je bij de gemeente met feiten komen. Dus als je daar iets mee wil doen, want je kunt bij de gemeente, bij die afdeling kun je niet naar binnen stappen, het kan wel hoor, daar kan je wel naar binnen stappen en zeggen “moet je eens luisteren de oorzaak en gevolgwetgeving waarin ik nu zit dat accepteer ik niet, ik eis dat u mee gaat scheppen om dit op te lossen” Dat werkt natuurlijk niet, dus je moet denk ik feitelijk materiaal aanleveren en heel veel dus verzamelen.

Als je naar de gemeente gaat moet je echt aantonen van dit zijn de feiten, hè, en de feiten zijn dat het schadelijk is en dat het voor onze gezondheid en al het leven wat daar schade aan ondervindt dat het gewoon niet oké is, “dus dit, hier staat het en u heeft eigenlijk de plicht om daar onderzoek naar te doen om te kijken van..΅ dus dat is een beetje meer wetmatig gezien, juridisch.

En aan de andere kant is er ook iets mogelijk om, en daar gaan we het zo over hebben, om het hele script waarin je zit op losse schroeven te zetten. Hè, want anders blijf je in de gedachte zitten van het probleem. Ja ik ben daar heel zwart wit in. Ik blijf daar vooral uit! Eigenlijk, nou niet vooral, gewoon uit! Hè dus het leven kan een andere wending krijgen, een andere mogelijkheid, er ontpopt zich ineens iets wat je daarvoor niet voor mogelijk had gehouden.

……………………………………………………………………

Maar je moet opletten dat in het hele proces van verandering, vernieuwing, herziening, dat je vooral wegblijft bij complotten. Maar dat je keert naar wat jij voelt. Dat is eigenlijk wat je ook vraagt “kun je er nou iets aan doen met die 5G, wat zijn de wegen, wat zijn de mogelijkheden?”

Praat altijd vanuit jezelf! Blijf ook altijd bij jezelf. Hoe waanzinnig dat ook voor een ander kan zijn, maar spreek je zorgen uit als je die hebt, dus spreek dan wel jouw zorgen uit!  Spreek dan niet de zorgen uit van allerlei websites en dat die zorgen op die websites die daar staan ineens jouw zorgen zijn!

Snap je wat ik bedoel? Want zo werkt het wel hè. Copypaged. Je neemt eigenlijk voortdurend over wat een ander zegt en een ander voelt, dat zijn de repetitieve functies van het brein, je identificeert je ermee omdat je eigenlijk het ook voelt maar vervolgens ga jij zorgen uiten die toch niet echt jouw zorgen zijn. Dus je moet alles wat je doet zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid kijken wat voel ik nou eigenlijk?

Dus ook de vraag over 5G, ik stel die vraag ook bij mensen “maar wat voel jij zelf bij 5G?” “Nee, ik vraag niet om naar de geheugendatabank te gaan van wat je allemaal gelezen hebt erover, dat vraag ik niet. Ik vraag niet wat die andere mensen er allemaal over geschreven hebben, ik vraag niet naar je mening aan de hand van wat je gisteren dacht, ik vraag naar wat je nu, nu voelt!” Dát is de kracht! Altijd praten vanuit het nu. Altijd delen vanuit de nu-kracht, daar ligt ook de creatiekracht.

Iemand deelt: toch vind ik dat een lastige Martijn.

Martijn: dat is ook heel lastig.

Deler:  want die 5G, weet je ik kan het niet voelen, ik weet niet hoe het met anderen is maar mensen die hoog gevoelig zijn voor straling die spreken erover en ik voel dat niet, zelf, tot nu toe.

Martijn: maar je kunt wel uit je gevoel praten.

Deler:  Ja.

Martijn: je kunt wel vanuit je gevoel vertellen wat de zorgen ook zijn die je daarin bezighouden, dat je zegt “nou ja ik ben bezorgd over de natuur, hè, ik hou heel veel van de natuur en ik ben ook een aardbewoner dus ik heb ook een zorgzaamheid over de natuur, dus ik heb ook recht op om mij daarover te uiten en zo makkelijk als u zegt dat er geen schade is  en dat gewoon aan de kant schuift , zo makkelijk zeg ik dat ik bezorgd ben en dat ik als medeburger hier aanwezig ook het recht verdien om mijn bezorgdheid te uiten en dat er ook naar wordt gekeken”

Want dat is de echte volksvertegenwoordiging. Volksvertegenwoordiging betekent dat je iets neerlegt vanuit jezelf en dat er naar gekeken wordt. Snap je en daarom zei ik praat altijd vanuit jezelf. Want als je vanuit jezelf praat dan wordt het gevoeld. Het wordt gevoeld ook als je iemand tegenover je hebt die in het hoofd zit, jij praat uit je gevoel en je meent het je bent betrokken erbij, het is voelbaar. Als jij iets zegt tegen iemand wat je echt voelt maar heel erg meent dan voelt die ander van nou hier kom ik niet zomaar mee weg. Deze persoon die stuur ik niet zo, deze persoon die zegt hier iets wat mij eigenlijk ook wel raakt. En dan krijg je dus een contact.

Dus eerst moet er een aanzuiging van contact ontstaan in jezelf, dan komt het contact en nu kun je verder die velden laten opengaan. Het gaat alleen maar over is iemand open of niet? Is er bereidwilligheid om naar je te luisteren of niet? En dat start echt vanuit contact.

Vraag: Martijn herhaalt: er wordt gezegd dat er een facebookgroep is en dat er advocaten worden ingehuurd m.b.t 5G en dat het samen wordt gebracht. En dat is ook goed dat het juridisch daarop een stuk in te zetten want je moet niet met het juridische deel dat moet je niet allemaal laten liggen maar het moet bij elkaar komen, snap je, het moet bij elkaar komen, het moet gedragen worden vanuit het hart, ten diepste gemeend en dan pak je de feiten erbij en dan kun je iets heel moois krijgen, maar je moet heel erg opletten en daarom ga ik ook zo beginnen over het scheppingssysteem, je moet heel erg opletten dat je niet in een conflictsituatie beland en dat je mind daarin betrokken raakt.

Als dat gebeurt dan ga je vechten met een macht waar je het nooit van wint! Want de wezens die mind georiënteerd zijn die hebben zo’n machtig imperium van denken en die zijn zo krachtig. Die verslaan ons op alle mogelijke manieren in deze werkelijkheid! En dat zie je dus nu, we zijn dus aan het vechten als mensheid maar het gaat om iets anders! We moeten teruggaan naar een diepere kracht en dat heeft niets te maken met zachtheid , dat heeft niets te maken met passiviteit, dat heeft ook helemaal niets te maken met je mond dichthouden, maar het heeft te maken met een ander bewustzijn dat tevoorschijn komt. En dat bewustzijn is juist zo sterk en krachtig dat je dan ook echt gehoord én gevoeld wordt.

Vraagsteller: …. lichamelijk of daar onderzoek naar gedaan is dat het lichaam dan met bepaalde weet ik het supplementen, ik bedoel, uiteindelijk is het lichaam een antenne dus uiteindelijk moet ons lichaam ook krachtig zijn om dit allemaal ook aan te kunnen, sommige mensen zeiden net met voeding en dergelijke.

Martijn: dank je wel voor de mooie opening met dit onderwerp want ik heb het steeds over lichaamsbewustzijn en met je bewustzijn in je lijf zijn en ja hoe sterk is dat lijf, kan het lijf op dit moment dat bewustzijn wel dragen of kun je het in ieder geval versterken. Komen we gelijk op de agenda’s uit van wat we in de wereld zien gebeuren. Hoe we verzwakt worden door slechte voeding of lege voeding. Er zit gewoon geen voeding meer in het eten, heel vaak niet. Liefdeloos maar ook de straling, ik heb het niet perse over 5G, maar gewoon überhaupt de straling. De straling die er is met de satellietsystemen.

Eigenlijk worden we voortdurend aan alle kanten, ja, door prikkels, .. we krijgen een heel gewicht in ons, het moet allemaal maar verwerkt worden, allemaal onzichtbare prikkels. Want straling die binnenkomt, die prikkels, worden wel opgevangen door het brein in het neurologische systeem. En daar zijn we ons niet eens bewust van. Wat we in ieder geval kunnen doen is heel maatschappelijk gezien geen straling of zo weinig mogelijk straling om je huis heen. Ja en ik weet het dat is niet zo voor iedereen weggelegd helemaal niet als je in een gebied woont waar heel veel buren direct om je heen zitten die allemaal dec telefoons, microgolven en 4 G 5 G 8 G hebben, dus maar zorg in ieder geval dat je het zoveel minimaliseert. Als ik kijk naar hoeveel mensen nog steeds wifi in hun eigen huis hebben die over deze onderwerpen spreken dan zeg ik waarom doe je dat. Besef je wel dat als je je eigen zender in je eigen huis hebt staan dat dat 99% van de straling is!! Want wifi is het krachtigst als het in je eigen omgeving is! Dus in je eigen huis.  En dat is echt een verschil, de straling daarvan is gigantisch sterk.

Dus je moet het hele beeld in ieder geval van buitenaf moet je de ingrediënten weghalen zoveel mogelijk die storend zijn en de ingrediënten erin brengen die in ieder geval versterkend zijn. Maar het is ook zo en dat is de stap erna en misschien wel ervoor, wij moeten ook beseffen dat we al emotioneel en traumatisch belast zijn. Ons lichaam. We hebben in ons lichaam, dus in ons dagelijks leven op deze aarde, hebben we al zoveel meegemaakt en dat weten we bewust maar het merendeel onbewust, we zijn zo geconditioneerd en geprogrammeerd, we zijn zo afgewezen als mens, we hebben zo diep mogen meedoen in alles wat er aan de hand is, we zijn zo buitengesloten, er is zo een tekort aan verbondenheid, eigenlijk kan ik zo wel even helemaal doorgaan, het kan ook zijn dat je dat helemaal zo niet herkent, maar ik weet zeker dat als je de wereld nu zou herkennen, waar je vandaan komt, dat je het acuut met me eens bent! Ja want het is wel wat er hier op de aarde aan de hand is. Door al die trauma’s en reflexen die we hebben en dat zijn allemaal neuroreflexen, dus conditioneringen, die bewustzijnsvelden komen in beweging. Dus dat zijn software programma’s, ons lichaam is energie en denken ook en wat is opgeslagen als een herinnering wordt in het veld opgeslagen, daar zijn speciale grids voor, energievelden, daar liggen de geheugens in opgeslagen fysiek, dus niet in het fysieke lichaam zelf, het ligt ook niet eens in de cellen, het ligt eigenlijk buiten het fysiek zichtbare deel, maar op het moment dat jij met een bekrachtiging bezig gaat, want dat is waar we het nu over hebben, als jij aan het voelen gaat dieper en je richt je op je lichaam, en je maakt meer contact, stapsgewijs steeds dieper en dieper contact met dat lijf, dan wordt dat lichaam geraakt door jouw voorstellingsvermogen en het lichaam wordt in beweging gezet, dus ook al die trauma’s en die pijnpunten en al die andere dingen die niet leuk zijn die worden ook geraakt.

Iemand deelt: Ik heb ooit een video van George Kavassilas heet ‘ie en dat is ook zo’n “Australische Martijn” en die sprak over Co2 supplementen die hij gebruikt ook om 5G zeg maar  om je daar sterker te maken lichamelijk sterk voor te maken. Je kut het niet omzeilen, je kunt er niet omheen, uiteindelijk zal het komen en hij gebruikt dan zulke supplementen. Ik weet niet of dat uuh of is het eigenlijk een beetje, heb jij daar onderzoek naar gedaan of..?

Martijn: Hoor ik je nu zeggen, dat in Australië anti 5G supplementen zijn?

Deler:  nee, ik zeg er is een Australische Martijn.

Martijn: dit is een hele interessante vraag. Kijk ik kan niet zeggen wat wel of niet werkt. Want we moeten goed opletten dat we met ons vermogen van denken, het placebo effect heel veel dingen kunnen laten ontstaan in de mind. Ik ben daar heel zwart wit in, ik behoud mij slechts, louter en alleen maar tot zoveel mogelijk en alleen maar zoveel mogelijk, dus ook de uitzondering van, tot de eigen vermogen. En ik ben ook niet tegen medicatie bijvoorbeeld want als je heel erg pijn hebt, heel extreme pijn en ik heb geen pijnstillers ingenomen in de tijd dat ik pijn had en ik pijn bestudeerde met mijn bewustzijn, maar als structureel pijn hebt door reden X dan zeg ik ja weet je als die pijn ook heel ernstig gaat verstoren om in je lichaam te kunnen zijn ja dan neem je zo’n prik of injectie of een pil maar blijf wel altijd met je eigen bewustzijn aanwezig, wordt er niet afhankelijk van. Het kan wel als ondersteunend werken dan heb je het ook gewoon nodig.

Ik denk dat als ik kijk naar wat jij zegt over die 5G supplementen en de stikstof. Ik ga die weg niet in, wel om op jou te reageren hoor, maar ik trek me eventjes weer terug uit deze straat door te zeggen jongens door het Kwantum fysische model goed bestuderen om te beseffen dat de oorzaak en gevolg wetgeving die er nu is dat die ook kan veranderen op een andere manier, dus het kan zomaar zijn dat jij ineens ongevoelig bent met je bewustzijn voor 5G. Dat het helemaal niet functioneert op jou! Ik vind daarom ook derhalve,  spreek ik nu, dat het volledig uitrollen van die 5G agenda, hoe ernstig en hoe schadelijk het is en het is dus ook wel echt waar hè, maar dat uitvergroten daarvan als een constructie in de mind functioneert waardoor je er ook daadwerkelijk last van kunt hebben! Het zou mijn niks verbazen dat als je op een gegeven moment tegen mensen zou zeggen 5G is nu uit, het is uitgeschakeld dat de mensen die er last van hebben zeggen van: goh, dat voel ik het gaat ook een stuk beter met me. Nu hebben we het dus over placebo en hebben we het ook over reactievelden in de matrix. Het is een buitengewoon geavanceerd gegeven waar we het nu over hebben. Placebo is echt werkelijk waar want je stuurt met je mind, maar we moeten naar een andere richting toe.

Dus ik stuur het niet weg bij de problematiek, hè. Want het is ernstig. In de tijdlijn waarin we nu zitten is het heel ernstig, maar ik weet zeker dat ook beslissingen in het veld liggen dat het helemaal niet doorgaat!! Want het gaat ook helemaal niet door. Voel je wat er gebeurt in het veld? Het is een keuze die je maakt! En wij hebben die keuze al gemaakt omdat we voelen wie we zijn, omdat we voelen dat we van de natuur houden en ook van onszelf houden, dus wij weten dat daarin geen ruimte is voor dat soort dingen. Het experiment wat de CIA en KGB in de jaren 50 deden was ook echt om elkaars raketinstallaties te blokkeren op basis van gedachtenkracht! Maar ook op basis van innerlijke kracht van gevoel! En het gebeurt! De raket bleef hangen. Het lanceersysteem werkte niet. Dat is niet dat je die raket beïnvloed maar op dat moment wordt er een ander gevolg in de matrix actief. Die slaat aan tiktiktikboemboemboem.

—————————————————————————————-

R: In 2016, in een van de 1e lezingen,  heb ik een keer aan je gevraagd wat is het toch raar dat, ik kan heel goed ervaren in mijn lichaam hoe dingen voelen en als ik in mijn hoofd kom dan kan ik het niet voelen en toen zei je: Ha, dat is niet voor niks, daar is het ook op gebouwd dat systeem, dat neurologische systeem. Gisteravond was ik in gesprek met een persoon aan de telefoon, toen hadden we het ook over communicatie en elkaar kunnen volgen, voelen, afgestemd zijn, ook in de groep hé, in het veld, communicatie in het veld. Waarbij je helemaal niet hoeft na te denken, omdat het is en omdat jij daarin beweegt en in voelt, dat gaat heel organisch. Toen kwam die vraag van mij uit 2016,  boem, heel sterk terug in de zin van, dat ik zag: wauw, dus daarom is het zo ingewikkeld om via wat wij denken dat het zijn, die neurologische verbindingen, daarom is communicatie en gevoel van samenhang en die vanzelfsprekendheid en dat verbonden zijn via dit systeem zo moeilijk, omdat het een aangelegd systeem is wat niet kan voelen. Het kan alleen voelend, het kan niet elektrisch lopend. Ik begreep, ik moet het gewoon even zeggen, ik begreep ineens iets over de aard van wat wij denken wat ons brein is. Ja ik moet het zo zeggen. Ik weet het ook niet meer wat het echt is. Zoiets. In deze fysieke werkelijkheid zelf weet ik dat niet. Ik weet wel wat ik op T.V. zie: wat neurologen en microscopen en scans enzo allemaal laten zien. De eindigheid van het brein, maar ook de aard, omdat het niet voelend is, het is zó veelbetekenend, het is bedraad. Zo bedraad en het doet het op repetitie en… ik val in herhaling. Ja, het is zo wezenlijk om te ervaren dat het denken het niet in zich heeft. We komen dan op een diepere manier van ervaren, dus communicatie vraagt diepgaand voelen. Communicatie vraagt, ik heb altijd gedacht dat ik niet kon spreken, ik kon niet logisch nadenken, ik kon heel veel niet en daar heb ik aardig mijn best voor gedaan in mijn leven, omdat ik dacht dat het moest en dat het zo zat. Het is dus een verademing om te denken en ook om te ontdekken, tegelijkertijd was het een shock in mijn leven, dat het zo dus niet zit. Dat het niet via het denken loopt, maar er iets diep in mij altijd al in mij geweest is. Wat ik godverdomme fors aan het uitpakken ben gegaan en nog meer en nog meer en dat het dat moet zijn!

M: Het brein is ook een heel interessante programmeur, programma. Programmeur eigenlijk, want kijk wij zijn, ons lichaam ziet er nu zo uit, zoals wij het nu ervaren, organen enzo. Dat is een bepaalde functie, maar als de mensheid, zichzelf letterlijk anders gaat ervaren, zodra wij het contact, zodra vol- contact tot stand is, de weg daarheen gaan we zelf anders ervaren. Op het moment dat wij volledig in contact komen met families uit andere sterrenstelsels, dan zullen wij een totaal ander zelf bewustzijn krijgen, zullen we onszelf anders ervaren. Dat zijn we nu al aan het doen, kijk maar naar jouzelf en het verschil van andere mensen die er niet mee bezig zijn, is een heel groot verschil, zijn 2 verschillende binnenkanten, hé, maar als je echt open contact gaat krijgen, collectief heb ik het nu over. Heeft met collectieve gebeurtenis te maken, dan krijg je een ander zelfbewustzijn, je ervaart jezelf anders, je ervaart de realiteit anders, je krijgt een andere intelligentie en doordat je een ander bewustzijn krijgt heb je ook andere behoeften, dat is echt zo. Dus de behoefte is gerelateerd aan bewustzijn. Het zit ‘m op het collectieve programma, dus zodra er collectief contact is, daar een paar 100 mensen, daar een paar 1000 mensen over de hele aarde, dan ontstaat er in het hele informatieveld een andere, 2e soort mens, die een andere binnenkant heeft, andere behoeften heeft, andere gemoedstoestand heeft, totaal andere dingen relevant vindt. Die kan zo met gemak overal uitstappen, die is totaal niet chanteerbaar meer, want er komt een andere intelligentie en als die andere binnenkant intelligentie aan het opstarten is gaat het brein anders denken en doordat er andere behoefte is, ik noem maar even een praktisch voorbeeld: de behoefte om bepaalde dingen niet meer te eten of er is behoefte om 80% minder te eten, omdat 80% aangevuld gaat worden door bewustzijns inzicht, dat eten een bijzaak begint te worden. Op dat moment gaat het brein dat doorgeven en vinden er modificaties plaats in het lichaam, waardoor bepaalde binnenkanten in het lichaam bij nieuwe kinderen niet meer aanwezig zullen zijn. Als kinderen even (om zo te zeggen), als die er achteraan komen. Dus je krijgt een aanpassing in de evolutie, die gebaseerd is, brein geeft dat dus door, die dus gebaseerd is, het zit niet in het hologram van het zaadje en het eitje, het wordt via het brein denken, wat daaronder zit is het voelen, wordt dat uitgezonden en dan ontstaan er dus nieuwe mensen. Met bijvoorbeeld darmen die in plaats van meters lang, 1 ½ meter lang zijn omdat er bijna niets meer verteerd hoeft te worden. Dus je krijgt een andere binnenkant van de mens. Dat brein is dus iets gigantisch. Dat brein kan een compleet andere binnenkant van het lichaam laten ontstaan en eigenlijk is dat ook wat er gebeurt over de hele wereld, er is één grote soort kommer en kwel gaande op gebied van gezondheid en dat zit hem echt niet alleen maar in de dingen die we regulier in de mainstream en alternatief media horen, of 5G, verkeerde voeding eten, en zorgen en stress, maar dat heeft ook te maken, dat is een modificatie van het soort mens die wij zijn, waardoor de functies van ons lichaam, die er nu nog inzitten, eigenlijk al niet eens meer passen bij wie jij bent.

R: Kan het dan ook zijn dat dit lichaam nu al zo is?

M: Ja, dat is eigenlijk wat ik net zei, dat is al aan het gebeuren. Dat kan allerlei gevolgen hebben, storingen, uitval, noem maar op, van klein tot groot, maar eigenlijk is dat een aanpassing op basis van een andere mens

R: Ik word hier heel blij van.

M: Hangt er vanaf hoe je het ervaart, er zijn ook een hoop mensen die ervaren dat, waarmee je niet blij bent, omdat het natuurlijk behoorlijke klachten kan veroorzaken in het fysieke beeld en daar is dus ook begeleiding bij nodig. Dingen moeten ook aangekeken worden op een manier wat het eigenlijk werkelijk is. Als er ergens een probleem is, dan kun je daar dat probleem, dat probleem kun je zo zien of zo zien. Die bril kan je opzetten of die bril, je kan er op allerlei verschillende manieren naar kijken, maar bewustzijn is primair. Iets kan pas rustig worden als het wordt gezien in wat het echt is.

R: Precies, dat maakt mij blij

M: Dat komt dus allemaal voort uit de basis die daaronder ligt, dat menselijke aanwezigheid in welke vorm dan ook, het is pure energie, fysiek is pure energie, dat menselijk aanwezigheid wordt na gesimuleerd of opnieuw wordt gebouwd in de fotonenkracht van de kosmos. Dus daar komt een mens binnen, nu ga ik het heel zwart wit zeggen, komt een mens het universum binnen, waar die vandaan komt even weg, maakt niet uit, komt die mens binnen en op het moment dat de mens binnen is, staan er gelijk 82000 of 20 miljard, dezelfde.

R: Wat?

M: Dat ene DNAtje wat onder die stolp wordt gelegd, die wordt niet 1 keer gemaakt. In die ruimte, die vacuüm ruimte, wordt dat fysieke stukje DNA wordt opnieuw geproduceerd, opnieuw geproduceerd, in dat stuk, die fotonen maken er 1 DNA van, 2 DNA van, 3 DNA van: boep,boep,boep, prrrrr. Dus er was een mens die stapt dus de wereld in, de kosmos, en ineens was er 1 en toen waren er 20 miljard. Snap je, je bent nooit, je moet goed beseffen wat het allemaal betekent. Waar je eigenlijk bent. Nou, vooruit maar. Wij hebben de kennis, die zijn we vergeten geraakt, die is weggehaald, ja hé. We moeten een paar hele stappen verder durven beseffen van: ok, als dus het krachtveld, het levende krachtveld, eigenlijk reageert op wie jij bent en jij wordt eigenlijk razendsnel gereproduceerd in het lichtveld en je hebt een vermogen om met je bewustzijn, los van het lichaam waarin jij bent terecht gekomen, los daarvan te navigeren, dan kun jij elke willekeurige plek in het universum opzoeken, want overal ben jij, want het universum, de kracht, simuleert jou op elke plek. Kijk, nou komen we in tijdreizen terecht, in ruimte reizen terecht, en kun je daar gewoon in connecten en kan je lichaam daar manifest worden, samen getrokken worden door de Force. Maar jouw bewustzijn om dat te doen, FOCUS en KEUZE en daaronder PUURHEID, absolute puurheid van wie jij bent, die moet gerepatrieerd worden en daar worden wij in getest, niet als een school om te testen, maar letterlijk getest, want als je met deze onderwerpen bezig gaat dan krijg je gewoon weer dit op je schoot geworpen en weer dat op je schoot geworpen, zo klein, zo groot, alles mogelijk en doorzetten. Doorzetten in je kracht. Als er iemand is die ontmoedigd is, dan moet er ook een manier zijn dat je elkaar op een manier kunt bereiken, zeg maar. Ik hoop dat eh,….ik hoop niks.

Het gaat er niet om dat je dit begrijpt, nee, het gaat erom dat het überhaupt er gewoon is.

Bron: Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid, Communiceren met de Kosmische kracht d2