wat betekent vrijheid nou eigenlijk?

(door Arlette Krol) Ik maak mij zorgen over de mensen op de Dam en onze toekomst!

Voorop gesteld dat ik echt heel blij ben met de hoeveelheid mensen die voelen in zichzelf dat er van alles niet klopt! Dat er beweging en verbinding moet komen om iets te veranderen. Ik zie dat mensen elkaar daarin vinden en elkaar versterken.

Op weg naar de vrijheid! De sfeer is goed en het voelt super om dit samen met zo’n grote groep in actie te komen en te ervaren.

Maar wie heeft in deze realiteit nou eigenlijk te touwtjes in handen?

En wat betekent vrijheid nou eigenlijk? Weten we echt wat we willen? Hebben we er een beeld en een gevoel bij hoe de ideale toekomst eruit ziet waar we voor strijden?

Onze focus en ons bewustzijn wordt geleid. Ook al voelt dat niet zo samen op de Dam. Maar echt vrijheid zit in het autonoom in verbinding gaan. Diep voelen wat het vrijheidsgevoel voor jouw betekent. Houdt dat in dat de maatregelen wegvallen, dat het vaccineren anders wordt georganiseerd of dat alle mensen genoeg geld hebben om rond te komen. Of zit het veel dieper? Hoe voelt het als je je voorstelt dat je ten alle tijden kan doen wat je wil. Hoe grootst voelt die creatiekracht van binnen? Hoe rijk is de energie die in jou ontstaat en hoe ver kan die rijken. Hoe krachtig is dan verbinding. Hoe eerlijk, transparant en waardevol is contact dan. Hoe voelt dan een beweging van samen zijn.

Komen we erachter dat deze realiteit niet alle vrijheid geeft als er een beetje ruimte wordt gegeven. Hoe makkelijk vallen we voor een positief gevoel en zijn we niet meer bij onszelf, maar geven we ons bewustzijn weg aan een stroom. Een beweging waarvan we geen eigenaar zijn, maar het voelt zo goed.

Gaan we akkoord met het wegvallen van oppervlakkige maar soms ook ingrijpende maatregelen. En zijn we tevreden als ons leventje weer verloopt als voorheen, met alle ups en downs. Waarin voor ons bepaalt wordt waar we ons druk om moeten maken, omdat thema’s op geplande wijze onder onze aandacht worden gebracht. Dat we weer denken dat we het allemaal weten, wakker zijn, maar eigenlijk nog niets weten van de hoed en de rand. Hoe vrij willen we zijn? We zijn op een moment gekomen waarop alle kansen voor onze voeten liggen. Grijpen we ze of dansen en demonstreren we eraan voorbij? Gaan we verder afwachten wat de volgende beweging is waarin we worden geleid, voor we zelf een tegenreactie geven.

Hoe autonoom zijn we in onszelf? Hoe voelt dat? Kennen we onze eigen creatiekracht? Kennen we het gevoel van ontmoeten en samenballen van innerlijke wijsheid en kracht? Hoe ver rekken we ons verbeeldingsvermogen om te komen tot in het onverklaarbare en onbegrijpelijke om erachter te komen wat mogelijk is.

Een wereld waarbij elk mens ultiem vrij is in zijn gevoel. Diep van binnen. Alleen wij hebben de creatiekracht.


Het Leven Is Als Een Avocado

(door Arlette) Je kan jezelf vergelijken met de pit.

De realiteit waarin je leeft zit om jou heen.

Net als het vruchtvlees om de pit.

De pit heeft constant invloed op het vruchtvlees.

En het vruchtvlees heeft constant invloed op de pit.

Precies zoals jij in jouw realiteit is de invloed wederzijds.

Het vruchtvlees heeft veel informatie in zich.

De pit denkt na over het vruchtvlees, de invloed en de informatie.

De pit probeert het vruchtvlees echt goed te begrijpen.

Daarna past de pit zich aan en bepaalt zijn gedrag, maakt zijn keuzes.

Hij wil immers een zo goed mogelijke pit zijn.

Hij heeft een taak in dit leven.

De keuzes van de boer en het gebruik van pesticiden hebben invloed op het vruchtvlees.

En het vruchtvlees heeft invloed op de pit.

De pit ziet het spuiten van de pesticiden niet.

De pit heeft ook geen zicht op alle keuzes en handelingen van de boer.

De pit denkt na over het vruchtvlees, de invloed en de informatie.

Daarna past de pit zich aan en bepaalt zijn gedrag, maakt zijn keuzes.

Hij wil immers een zo goed mogelijke pit zijn.

Hij heeft een taak in dit leven.

En wij ervaren ons als pitten.

We denken na over alles wat we tegenkomen.

We proberen regels, informatie en invloed zo goed mogelijk te begrijpen.

We passen onze gedachten en gedrag er op aan.

En daar hebben we ook veel gevoel bij.

Het gevoel bevestigd dat je een pit bent.

En omdat de invloed van de pesticiden zo veel pijn doet,

hebben we de neiging om bij ons gevoel weg te blijven.

Het is de ongrijpbare pijn van een ongeziene invloed die onze realiteit bepaalt.

Het geheim is alleen dat je de pit niet bent.

Door alle invloed van het vruchtvlees ervaar jij jezelf als de pit.’

En je denkt en voelt als een pit.

Als je kijkt dan zie je een pit, midden in dat nauw omsloten vruchtvlees.

Maar je bent de pit niet.

Je bent de levensvonk die de pit doet uitbloeien tot een mooie plant.

De levensvonk draagt zoveel kennis en informatie in zichzelf waardoor alles leeft.

Jij bent de kracht die een vrucht doet bloeien en groeien.

Je hebt het bewustzijn om de ontelbare mogelijkheden van de natuur te ervaren.

Je bent onlosmakelijk verbonden met alle andere levensvonken.

Samen ben je het levensveld.

Als de pit zich realiseert dat hij geen pit is, maar de levensvonk in zijn kern….

Dan ervaart de pit zijn werkelijke innerlijke wezen.

Dan worden gevoelens anders en dieper.

Met veel meer betekenis en een andere beleving.

Dan krijgen gedachten daadkracht.

Dan pas kan de pit zijn taak in deze realiteit volbrengen.

Je gaat als levensvonk de pit anders ervaren en de pit beïnvloeden.

Je gaat als levensvonk het vruchtvlees anders ervaren en beïnvloeden.

Je gaat als levensvonk de pesticiden ervaren en beïnvloeden.

Je krijgt als levensvonk inzicht op het handelen en de keuzes van de boer.

En ook daar heb je als levensvonk invloed op.

Als de levensvonk namelijk een keuze of beweging maakt, dan heeft dat invloed op het hele levensveld waar het deel van uit maakt.

Sluit je ogen even en voel de levensvonk die je bent.

Je hoeft de vorm en gedachten van de pit niet aan te nemen.

Herinner je in elk moment hoeveel invloed je als levensvonk op alles hebt.

En hoe alles reageert op jou.

Omdat je hier aanwezig bent, jij mooie levensvonk.

Bron: https://joyfulhappening.com/Avocado-NL/

In English: https://joyfulhappening.com/Avocado/


Oorzaak-gevolg

Create A New World!

(door Arlette Krol) Oorzaak-gevolg = Artificieel = Mindfuck

We zijn getraind in deze wereld in het handelen en redeneren vanuit tijdsbesef. In alles wat we doen, in elke seconde gerepresenteerd, gaan we uit van de logica dat als we iets doen dat het een vervolg heeft. Liefst direct waarneembaar.

Dit principe komt voort uit denk-logica en is het best te herkennen in hoe computers werken. Je stopt er iets in en er komt iets uit. Zo werken onze hersenen ook, altijd op zoek naar een ‘logische’ verklaring. Waarin de oplossing altijd refereert naar eerder opgedane informatie of ervaringen. Informatie die niet aan oorzaak-gevolg principe voldoet, valt buiten ons bewustzijn en lijkt niet meer toegankelijk voor ons. Onze hersenen hebben er geen hokje voor.

De mens is echter, diep van binnen, helemaal niet verbonden met deze logica. Als we het diepe voelen, waar ook onze intuïtie huist, proberen te begrijpen, dan lukt dat niet. Diep afgestemd op je gevoel, zonder inmenging van gedachten, is een bewustzijnslaag waarin alles mogelijk is. Beleving aldaar is grenzeloos en logicaloos. Het lijkt saai, maar is een weelde aan ervaringen en creatiekracht. De mens is daarin ongekend.

Echter de wereld waarin we leven, precies zoals het is opgebouwd in al zijn structuren en informatieoverdracht, is gebaseerd op het oorzaak-gevolg model. Alles wordt verklaard vanuit dat ene principe. En omdat we niet verder kijken, lijkt dit de enige waarheid die er is. We worden ermee overspoeld en proberen ons ertoe te verhouden.

Maar werkelijk zijn wie we zijn, wordt ons daarmee ontnomen. Eigen oplossingen vinden, een wereld creëren, collectief en in verbinding, zonder oorzaak en gevolg. Het is iets wat we niet kennen.

Als ieder mens diep van binnen contact maakt met zijn eigen innerlijke gevoelswereld, dan ligt daar de oplossing voor alles. Stel je een situatie voor zoals jij zou willen dat het is. Ga helemaal doorvoelen hoe het zou zijn als het zo is. Van binnenuit ontstaat realiteit. Verwacht niet dat het allemaal verandert is als je je ogen open doet, want dan zit je in oorzaak-gevolg. Maar weet dat je een bijdrage doet aan een collectieve beweging van wereldwijde invloed.

Het moment dat de platheid aan de buitenkant kantelt met de rijke veelzijdigheid aan de binnenkant is al begonnen. Als kleine ontkiemde zaadjes in de ochtendgloren herken ik overal de oorspronkelijke creatiekracht van de mens. En het heeft alle potentie om een park, een bos, een prachtige tuin of zelf een waanzinnige planeet te worden. Zolang we er maar geen verwachtingen van hebben en geloven in onszelf. Boven alles is de wereld die we tot nu toe om ons heen hebben gezien geen afspiegeling van wie wij zijn. Het wordt tijd dat wij het tonen!

English version: https://joyfulhappening.com/Cause-effect/index.php/

Bron: https://joyfulhappening.com/Oorzaak-gevolg/


Twee velden, mijn keus

(door Arlette Krol)  Ik leef in een wereld van dualiteit. In mijn wereld herken ik een veld van onderdrukking en systemen en een veld van vrijheid, gelijkwaardigheid en liefde.

Het veld van onderdrukking werkt het liefst met emoties als angst en woede. Maar herkent in elke emotie een manier om te framen en te splitsen, zodat heelheid uit het zicht blijft.

Het veld van gelijkwaardigheid en vrijheid werkt vanuit liefde en herkent in elke emoties een krachtveld van creatie en verbondenheid.

Mijn lichaam is een portaal van beide velden.

Mijn hoofd dus mijn gedachten staan ten dienste van het veld van onderdrukking.

Mijn hart staat ten dienste van het veld van gelijkwaardigheid en liefde.

Zowel mijn hoofd als mijn hart zijn ontvangstzenders.

Het hoofd ontvangt alle signalen op binnen ruimte en tijd.

Mijn hart vangt alle signalen op buiten ruimte en tijd.

Mijn hoofd selecteert informatie voor me waar ik een referentie bij heb en verdeelt het voor mij in hapklare brokjes, die ik waarneem als mijn gedachten.

Mijn hart biedt alle ongeschonden informatie aan mij aan, die ik herken als inspiratie.

Mijn hoofd redeneert in oorzaak en gevolg en wil alles verklaren.

Mijn hart is vrij in wat hij voelt in elk nu-moment weer opnieuw.

Beide velden hebben veel invloed om mijn omgeving.

Het veld van onderdrukking spreekt ook via mijn gedachten tot andere mensen.

Het hart spreekt via mijn gevoel tot andere mensen.

Omdat er in beide velden via mij gesproken wordt in woord en daad ervaar ik beide velden als onvoorspelbaar.

Ik ervaar mijn gedachten daarbij als onvoorspelbaar en grillig.

Ik ervaar mijn hart daarbij onvoorspelbaar en stabiel.

Mijn reikwijdte is enorm.

Het kan zomaar zijn dat beide velden via mijn hoofd en hart, dus via mij, iets inzetten wat aan de andere kant van de stad een effect heeft. Het kan ook zomaar zijn dat mijn woorden of handelingen in een ander tijdsmoment dan uitgesproken een effect hebben.

Mijn hart snapt dit heel goed, want het ontvangt en werkt buiten ruimte en tijd.

Mijn hoofd grijpt zich aan alles vast om het te kunnen verklaren en daarmee te framen.

Ik heb mijn hele leven geleerd om controle te houden via mijn gedachten.

Ik heb mijn hele leven geleerd om gevoel niet serieus te nemen en weg te stoppen.

Ik heb mijn hele leven nare gedachten gehad over mijzelf.

Ik heb mij mijn hele leven schuldig gevoeld over alle nare dingen die ik tegen andere mensen zei.

Ik heb al mijn verklaringen links laten liggen.

Mijn optelsom van al mijn ervaringen vertelde mij dat ik alles mocht gaan voelen.

Niets meer verklaren met mijn hoofd. Niets meer denken over mijn gevoel maar mijn gevoel vol ervaren.

Altijd verbonden in mijn hart. Ten dienste van het veld van gelijkwaardigheid, vrijheid en liefde.

Ik heb besloten dat ik leiderschap neem in dit veld.

Het hart is mijn bron.

En langzaam weet ik mijn ontvangstzender hoofd af te stemmen op mijn hartsveld.

Ik sta voor gelijkwaardigheid, liefde, vrije wil, creatie, inspiratie, verbinding.

Elk gevoel en elke emotie is mijn rijkdom.


Museumplein 28 Maart

(door Arlette Krol) Ik was aanwezig. Op het laatste moment besloten om met iemand mee te gaan. Puur en alleen om aanwezig te zijn.

Ik ben fysiek achter de koffiedrinkers met demonstrerend gedrag gaan staan. Ik heb hun gevoeld.

Ik ben achter de agenten en ME-ers gaan staan. Ik heb hun gevoeld.

Van een afstand heb ik waargenomen. Ik kon voelen dat aan beide kanten hetzelfde bewustzijn actief was. Het zette mensen aan om te doen wat ze deden, maar het kwam voort uit dezelfde aansturing. Het leek daardoor wel een filmset. Het museumplein ingericht voor actie met een vooruit gepland protocol. Iedereen wist waar hij aan toe was, door de planning of al door eerdere ervaring.

Iedereen handelde vanuit de opgelegde maatregelen.

De koffiedrinkers omdat ze het er niet mee eens zijn en ze voelen dat hun leven in gedrang is. De agenten en ME-ers omdat ze opgeleid zijn instructies op te volgen, hun baan niet willen verliezen. Zo worden zij verplicht de maatregelen te handhaven. Iedereen op het plein heeft monden te voeden en handelt vanuit eigen situaties zo goed als hij kan.

De ME-ers werden ingezet, het spel kwam op gang. En ik moest huilen voor al die mensen die in de val waren gelokt om dit spel te spelen. Met afdwalend gevoel en gedrag door verborgen en zichtbare angsten en hun goede bedoelingen. Ik kon het schaakmat-gevoel voelen op het hele veld. Zo nam ik ook de geprogrameerdheid waar. Handelen op basis van angst, pijn en impuls.

Ik heb diep gevoeld wie ik werkelijk ben. Mijn diepe wezen die al die mensen vanuit liefde kon waarnemen. Ik heb contact gemaakt met het collectieve veld van het hele plein. Ik heb de levenskracht laten vloeien.

Ik wist dat als iedereen zou stilstaan. Acuut de rol van demonstrant, ME of toeschouwer zou laten vallen en zou voelen wie hij werkelijk is. Met eigen bewustzijn zijn innerlijk wezen zou waarnemen, dan heeft geen enkel machtsbewustzijn een poot om op te staan.

We zijn dan niet ontvankelijk voor angst en een onveilig gevoel. We willen verre van orders opvolgen, alleen maar werkelijk onszelf zijn. En ik weet dat we ons in het nauw gedreven voelen. Maar net dat gevoel houdt alles in stand.

Ik heb dit waargenomen en daarmee in de realiteit gemanifesteerd. We hoeven het alleen nog maar te voelen in onszelf en ernaar te handelen.

www.joyfulhappening.com