Frequentieprognose van lee voor oktober 2023

(door lee)   In oktober maken de mensen op Aarde een periode van reactie mee. Dit is een reactie op nieuwe gevoelens van vrijheid. De reactie van degenen die proberen anderen onder hun controle te houden, en de reactie van ieder op zijn of haar eigen angstgedachten uit het verleden.

Oktober fungeert als een soort grijze zone waarin we afscheid nemen van het oude en ons voorbereiden op de volgende stap voorwaarts. Er kunnen veel heel kleine, maar heldere gebeurtenissen ontstaan die plotseling oplaaien en net zo plotseling weer verdwijnen. Nieuwsbericht gevolgd door een ander nieuwsbericht kan het beeld van elke dag zo drastisch veranderen dat de wereld in één week tijd óf in de angst voor een naderende catastrofe kan duiken, óf in de viering van de huidige dag, óf in verbazing over een ongelofelijke prestatie die door niemand was voorspeld.

Wat specifiek voor deze maand kan zijn, zijn de sprongen van emoties, aangezien hoop en nervositeit hand in hand zullen gaan. Jouw reacties op wat er gebeurt zullen je ertoe aanzetten om ofwel te versnellen, dan te stoppen, te racen of te rusten. De situatie zal verergeren door het gevoel van versnelde tijd. Dat wil zeggen, zelfs waar aanvankelijk kalmte verschijnt, zal later ongeduld opduiken – het gevoel van vliegende tijd zal je in elke situatie vinden.

Bovendien zullen de regeringen van verschillende landen en de nieuwsmedia een te diverse achtergrond genereren. Dezelfde gebeurtenis zal tegelijkertijd worden geïnterpreteerd als een zegen en een ramp, en de initiële gegevens van deze gebeurtenis kunnen in beide gevallen vals zijn. Ze zullen zelf proberen overeenstemming te bereiken over de algemene spelregels, maar onmiddellijk nadat een bepaalde status quo ontstaat, zal één van de partijen deze onmiddellijk verbreken.

Feit is dat het door tijdsvervormingen soms moeilijk zal zijn voor mensen in de samenleving om zich aan de algemene spelregels te houden. Er zal voortdurend iemand uit de ‘agenda’ vallen vanwege verloren brieven, meldingen en een banale te laat komen naar een evenement. Er vindt een desynchronisatie plaats van processen waar mensen betrokken zijn met verschillende trillingsniveaus. En eigenlijk is het al een tijdje aan de gang, maar de versnelling in oktober zal het aanzienlijk intensiveren, waardoor het voor iedereen merkbaar wordt.

Je kunt profiteren van wat er gebeurt als je op jezelf gericht bent, blijvend Hier en Nu ervarend. In dit geval zul je, net als de as van een slinger, de externe schommel observeren, terwijl je in vrede en in een evenwichtige staat van harmonie verblijft.

Bedenk dat niets je in deze toestand kan verstoren, je bent onschendbaar en volledig beschermd door je eigen keuzeveld. En hier zal het in al zijn glorie aan je verschijnen, omdat de kleinste beweging van je gedachten duidelijk kan worden waargenomen in een externe gebeurtenis. Het is alsof je met zeer hoge snelheden rijdt, waarbij de kleinste beweging van het stuur een aanzienlijke richtingsafwijking teweeg brengt.

Door in oktober te aarden en te centreren kun je in zeer korte tijd leren hoe je met je energie kunt omgaan. Waar je voorheen tien jaar over deed, leer je nu immers in een jaar of zelfs een maand. Tegelijkertijd zullen de neutronennetwerken van het menselijk brein plastischer worden, wat de wetenschap spoedig zal opmerken, maar voorlopig erkent zij dit alleen als een nieuwe, voorheen onbekende, ontdekking, en helemaal niet als gevolg van het evolutionaire ontwikkelingsproces.

Ook zal wetenschappelijk onderzoek ernstige inconsistenties met oude paradigma’s aan het licht brengen. De recente definitie van ‘junk-DNA’ zal bijvoorbeeld achterhaald worden als er aanwijzingen worden ontdekt die de holografische mogelijkheden van het genoom wiskundig bewijzen. Met andere woorden: in het DNA zelf zal een identiek beeld te zien zijn van alles wat er in de Kosmos gebeurt. Dat wil zeggen dat in de wetenschap zal zich het bekende heilige principe manifesteren: “zo boven, zo beneden.” Vervolgens zullen ook trillingsverbindingen tussen lichaamscellen, organen en… kosmische verschijnselen ontdekt worden. Het is echter onwaarschijnlijk dat het nu al aangekondigd zal worden; dit zijn eerder de vooruitzichten voor de komende jaren dan maanden.

Oktober is dus een reactie op de desynchronisatie met het oude en de afstemming op het nieuwe. Houd uw frequentie zo hoog mogelijk om dit proces soepel te laten verlopen en het beste voor jezelf eruit te halen. Bedenk ook dat de buitenwereld je alleen beïnvloedt als je zelf weigert te kiezen en ermee instemt om de verhalen van anderen te geloven. Kies je eigen mooie verhaal over jezelf. Dit is heel gemakkelijk om te doen en zal tijdens deze periode je belangrijkste superkracht worden.

Bron: guidereality.net

Een gedachte over “Frequentieprognose van lee voor oktober 2023

Vertel hoe jij het ervaart