De “invoering” van de wolf. Is dit verantwoord?

(door Viathou Peletier)

Beste Brongenoten, 

Feiten, daar kun je niet omheen! Je hoeft alleen maar de natuurwetten te kennen om te  voelen wat er gaat gebeuren… Vier jaar later, april 2023, een korte update over de invoering  van de wolf, is dit verantwoord?  

Hierbij een artikel, dat ik in 2019 schreef en verstuurde naar verschillende  “verantwoordelijke” organisaties. Geen reactie. Sindsdien is er veel gebeurd, waarvan je  maar een fractie in de officiële media terugvindt.. Ik stuur het toch op, na enig verzoek, daar  de actualiteit rondom dit onderwerp steeds nijpender wordt. De antwoorden op alle vragen  zijn tot op heden niet beantwoord. Terwijl er werkelijk veel goede onderzoeken op de plank  liggen, onder andere van een Russische onderzoeker Will Graves, waarover een kritische  noot: ”De wolf in Nederland, een speelbal voor de experts..” dat onlangs gepubliceerd werd  in het vaktijdschrift Jacht&Beheer van het NOJG. Ondertussen gaat de wrede “wild en vee slachting” op de Veluwe en andere wolvenlocaties gewoon door, (gestimuleerd door  politieke partijen en de pro-wolf propaganda en organisaties, gefinancierd door onder  andere de postcodeloterij) daar deze dieren toch ook moeten blijven eten en de aantallen  rap toenemen. Zie onder andere recent: Slachting in Renkum AD.  

https://www.ad.nl/politiek/nederland-laat-miljoenen-liggen-om-wolf-te-weren~a26a580f/

De destabilisatie en dreiging voor ons hele ecosysteem en de mens, is in mijn ogen, zoals  menig ingezette chaos veroorzakende methode in het LevensVeld, een puur middel om de  mens weg te houden uit de helende Natuur en Angst te creëren ten behoeve van het 20-30  hologram. De WEF heeft het European Rewilding Programm waarin de wolf als beschermd  dier, dus niet beheersbaar opgenomen, goedgekeurd. Laat het niet onbeheersbaar worden..!  

Het is puur oorlog op het ethische vlak. Politiek breed uitgevoerd  https://www.youtube.com/watch?v=vsz1KAKJPe4 , ten aanzien van Menselijkheid en  dierlijkheid, waarbij onze plicht en verantwoordelijkheid voor de instandhouding van een  harmonieus levensVeld enorm geweld aangedaan wordt. En niet alleen met de komst van de  wolf. De ethische discussie wordt als een emotioneel vraagstuk afgedaan. Een totaal  verloren ijkpunt! Ontmenselijking.  

De afgelopen maanden zijn alle in het wild lopende moeflons op de noord- en zuid Veluwe het slachtoffer geworden. Dit waren  eenvoudige  borrelhappen. Nu deze  op zijn, begint de hoofdmaaltijd.. Dat  betekent, dat nu eerste  alle biggen en kalveren  van de wilde zwijnen,  edelherten, damherten  en reeën levend worden verscheurd en daarna zijzelf aan de beurt zijn, of eigenlijk gebeurt het nu al… zie deze op 16- 04 slachtoffer geworden edel hinde op de foto. En een ouder schoon opgevreten jong hert hieronder. En dat zijn allemaal grote dieren, even niet niks. In paar dagen tijd zijn de  skeletten en botten verspreid door, onder andere roofvogels, raven en kleine predatoren,  zoals de vos, de das en insecten… Een paradijs voor hen… maar voor hoe lang?  

Ondertussen zijn er in de 4 jaar meerdere en  grotere roedels wolven ontstaan, waarbij 1  van 11 stuks op de noord Veluwe, want  natuurlijk vermenigvuldigen de wolven zich  als honden.. en verspreiden zich.. En zo  worden onze huisdieren het slachtoffer als  het wild op is, want ze houden echt niet op  met eten.. Kinderen en volwassenen zijn  eigenlijk ook niet meer veilig en ontspannen  in de natuur, op campings, bij honden uitlaten, wandelen, joggen, zie de ervaring  van Rutger Castricum: https://www.youtube.com/watch?v=1uS-F3K9Kyc

BIJNA OPGEGETEN  DOOR TWEE WOLVEN: IK WAS ALLEEN, paardrijden, fietsen en andere “Natuurlijke”  activiteiten. Het worden bedreigingen in plaats van ontspanningen… Zelfs je eigen achtertuin  is niet meer veilig… https://nos.nl/artikel/2471800-bewoners-vinden-slapende-wolf-in achtertuin-doetinchem , met de reactie van mevrouw de Wolf..  

https://www.youtube.com/watch?v=nwdI8au48QE . En dan heb ik het nog niet eens over  de grote verspreider van de zeer besmettelijke ziekte Rabiës/hondsdolheid, dat vervolgens  ook door vossen en kadavers wordt verspreid en waartegen iedereen straks een verplicht  prikkie moet hebben. (Weg klikken dit programma..) Eerst de vogelgriep en dan het  volgende konijn uit de hoed! Hoe en waar eindigt dit? Schouwen _II_ Hier het  overzichtsartikel.  

De “invoering” van de wolf. Is dit verantwoord?

Tijdens de Algemene ledenvergadering van het Gelders Particulier Grondbezit (GPG),  kwam het agendapunt over de wolf ter sprake. Aangezien de wolf een  “grensoverschrijdend” gedrag vertoont, is invoering van de wolf een landelijke  aangelegenheid, echter in de bosrijke provincies waar zich veel natuur en wild bevindt, en  vooral in het Veluwse Gelderland, dienen extra maatregelen genomen te worden, daar de  emotionele en economische schade hier het grootst zal zijn. De vraag blijft, “ Is de  invoering van de wolf in Nederland verantwoord”? 

Gezien de landelijke discussies mag het duidelijk zijn, dat er pleiters zijn vóór de wolven in  Nederland. Harm van de Veen, een gepromoveerd bioloog en ecoloog heeft zich destijds, vanaf  omstreeks 1975 al ingezet voor de introductie van grote grazers als de wisent en van de predator: de  wolf. Dit stuitte toen al op veel weerstand. Hij noemde dit ook wel “De nieuwe natuur”. Een der  punten van kritiek was, dat op de Veluwe bepaalde landbouwbedrijven zouden moeten sluiten en  dat sommige bewoners, vooral van de centrale Veluwe zelfs hun woning zouden moeten verlaten. Er  zou voor dergelijke plannen ook zelfs een omhekt gebied van 50.000 ha. nodig zijn! 45 Jaar later  toont https://www.wolveninnederland.nl/ inmiddels een platform met mission statements ten  behoeve van de introductie van de wolf. Wolven in Nederland is een samenwerking van  Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, FREE Nature, Koninklijke Jagersvereniging, IVN, IFAW,  Landschap Overijssel, Studio Wolverine, Rewilding Foundation, van Bommel Faunawerk, Wereld  Natuur Fonds en Zoogdiervereniging. 

Geboren en getogen op de Veluwe zie ik nu met lede ogen toe, hoe deze zogenaamde “natuurlijke”  ontwikkeling van de Europees beschermde wolf, wat een onnatuurlijke situatie in een overvol  Nederland is, tot hartverscheurende en economisch ongewenste situaties kan leiden. Wie neemt  hiervoor de verantwoordelijkheid? Ik vraag mij dan ook af of de gevolgen hiervan voor de  samenleving wel realistisch in beeld worden gebracht. Tenslotte zijn er ook andere geluiden en is het  helemaal niet bekend hoe de wolf zich gaat gedragen, als hem geen strobreed in de weg wordt  gelegd. Een “tegengeluid” is dus op zijn plaats.  

De inmiddels opgerichte organisatie Nowolves vraagt zich sterk af, of de beschermde wolf in Europa  zich ongebreideld en straffeloos mag uit blijven breiden in gebieden, die geen natuurlijke habitat  voor de wolvenpacks vormen. Zij beschrijven, dat zich binnen de uitbreidende populatie van de wolf  in Europa al vele slachtoffers onder de landbouwhuisdieren en mensen hebben gebracht. Ik citeer uit  het artikel: “Waarom geen wolven in Nederland”; “ In het promotieonderzoek van de Schepper wordt  als voorbeeld genoemd een reeks aanvallen in de regio Oudenaarde in België, waar binnen 3 jaar 192  slachtoffers vielen. De Oostenrijkse advocaat Benedikt Terzer heeft in de periode 1950-2000 in Europa  59 aanvallen op mensen gedocumenteerd. De kans dat een wolf een mens aanvalt, is niet groot, maar  neemt sterk toe, afhankelijk van de bevolkingsdichtheid en het aantal wolven, zoals honderden  slachtoffers onder kinderen in India aan het einde van de 20e eeuw bewezen hebben”. Problemen  door wolven in betreffende West Europese landen nemen hand over hand toe, waarbij in Frankrijk,  als voorbeeld, al meer dan 12000 slachtoffers zijn gevallen onder landbouwhuisdieren. De kosten zijn  opgelopen van € 65000.- tot € 75000,- per wolf. Volgens recente berekening in Duitsland zijn de  kosten per wolf zelfs ongeveer € 750.000. Hierin zijn de kosten voor de voorbereiding en  veranderingen in het buitengebied, verlies van huisdieren en teruggang van recreatie in de  buitengebieden meegenomen. Kunnen deze kosten gerechtvaardigd worden?  

Ondanks het feit dat de “binnenlopende” wolf 100% wolf is, dus zonder hondenbloed, wat het  gevaar alleen nog maar zou vergroten door de kans op het kwijtraken van hun natuurlijke schuwheid, vinden er momenteel in Zuid-Oost Frankrijk méér aanvallen overdag plaats op landbouwdieren dan  ‘s-nachts, ook in aanwezigheid van een herder.  

Vraag 1: Is het juist, dat het op een louter historisch, idealistisch perspectief wenselijk is de wolf weer  toe te laten in een Nederlandse samenleving, welke zich de afgelopen 100 jaar ontwikkeld heeft tot  een “Groot Nederlands Park”, waar 17 miljoen mensen in hun bestaansrecht moeten voorzien en  geen idee hebben dat een wolf geen onschuldig “knuffeldier” is?  

Bevolkingsdichtheid 1850 nChr. Bevolkingsdichtheid 2000 nChr. Nederland is vol!  Zie de rode vlekken: Stedelijk gebied.  

Terug naar meer dan 120 jaar geleden, toen de laatste wolf gezien was in 1897 in Heeze Noord in  Brabant, zag de gehele samenleving er heel anders uit met nog onontgonnen woeste gronden en  minimaal aantal bewoners. Tegenwoordig bestaat de huidige Nederlandse “Natuur”, wat meer als  recreatiegebied beschouwd mag worden, uit aaneengesloten gebieden en gebiedjes, doorregen met  overdrukke wegen, rivieren, meren, industrieterreinen, agrarische gronden, woon- en werkgebieden,  overvolle steden, parken etc, en … ecoducten om vervolgens “op de kaart” een groot aaneengesloten  Natuurgebied te suggereren. Kortom één grote mensen- en dierentuin. Daarbij is iedere vierkante  centimeter “natuurlijk” Nederland, op een enkele uitzondering na, al minstens drie keer, “her ingedeeld”, ofwel op de schop genomen, waarbij het “duurzame natuurmotief” ook nog eens ter  discussie gesteld wordt, als gevolg van de overheids-voorzienigheid: projectgeld, waarbij wij alleen  maar kunnen concluderen, dat er absoluut geen sprake is van een natuurlijk wolven habitat. Even  voor de duidelijkheid, de wolf heeft zeker een aaneengesloten leefgebied van 30.000 – 50.000 ha.  nodig om in normaal familieverband op een Natuurlijke manier te leven. En laat ik duidelijk zijn, een  levende wolvenpack in een natuurlijk habitat is ook prachtig. Het zijn bijzondere slimme en sensitieve  dieren, hoewel ik gruwel van de moordpartijen die zij kunnen aanrichten.

Dan komt om de hoek kijken, wat de werkelijk achterliggende motivatie is om “de wolf” ongebreideld haar gang te laten gaan in de natuurgebieden in Nederland, ervan uitgaande dat zij zich louter tot de natuurgebieden beperken. Het kan alleen maar een visionaire blunder en gebrek aan realiteitszin genoemd worden te veronderstellen, dat hiermee een zelfregulerend ecosysteem, waarbij de “predator wolf” een onmisbare, ontbrekende schakel vormt, de cirkel van het leven sluit. 

Theoretisch klopt dit, binnen een normaal uitgebreid leefgebied van de wolf. Echter ik zie het als een volstrekt onrealistische en onwenselijk uitgangspunt in Nederland, wat hooguit, op korte termijn, een klein aantal dieren op  een wrede manier vermindert. Op langere termijn zal het alleen maar meer ellende en lijden veroorzaken onder de prooidieren en grote invloed hebben op het ecosysteem en biodiversiteit van de Nederlandse bossen en natuur. Dit is  volstrekt niet meer in verhouding met de “bijkomende gevolgen”, als de wolvenpacks zich gaan  ontwikkelen.  

Zijn bovengenoemde, samenwerkende partijen en anti jachtlobby vóór de wolf wel voldoende  voorbereid op de (her)introductie van de wolf? Hun website vermeldt, dat “mythes en sprookjes van  waarheid onderscheiden moeten worden”. Dit betekent in mijn ogen, zonder polderbetoog met  beide benen op de grond staan en realistisch de werkelijkheid aanzien! Omroep Gelderland  besteedde op 14 september 2018 uitvoerige aandacht aan deze problematiek, vooral aan de  bestaande situatie in Duitsland:

Duitsland heeft sinds de eeuwwisseling wolven op zijn gebied. Het  begon met een paartje dat rond 2000 vanuit Polen het land binnentrok. Daarna verspreidde het dier  zich met succes over Duitsland. De schattingen, hoeveel er zijn, variëren. De officiële wolvenmonitor  van Duitsland van november 2017 schatte dat er toen ongeveer 650 wolven in Duitsland waren,  verdeeld over 60 roedels . Elk roedel telde tussen de 3 en de 11 dieren”.

Op dit moment leven er 1300  tot 1400 wolven alleen al in Duitsland. Een jaarlijks 30% aanwas staat straks voor de grens van  Nederland, België en Frankrijk. We mogen die 30% aanwas ook in Nederland niet onderschatten.  Voordat we het weten, is ons hele ecosysteem en leefmilieu ontwricht. De bronsttijd zal in stilte  plaatsvinden en ons prachtige wild zal tot opgejaagde biomassa en voer voor wolven dienen, zolang  men de wolf een beschermde status toekent en niet onder controle houdt. Wat de laatste eeuw  allemaal in het wildbeheer is opgebouwd (en heeft gekost) gaat verloren. 

Wat toch eens hardop gezegd mag worden is, dat een idealistisch beleid, dat een destabiliserende  invloed heeft op de leefbaarheid en veiligheid van de samenleving en zelfs wrede situaties in de hand werkt, kortzichtig, gevoelloos en zelfs sadistisch genoemd mag worden. ( Zie de OVP gevolgen). Een  behoorlijk wildbeheer in Nederland kan niet anders, dan dat dit gepaard gaat met een beleid, dat  middels verantwoord en wijdelijk afschot de natuur ondersteunt met het beheren van het overschot, zonder dat dit gepaard gaat met aanstootgevend geweld, schade aan hele leefmilieu en het  gehele ecosysteem.  

Een bijkomend feit is, dat de industriële speeltuin de mens een grote welvaart heeft gebracht, maar  niet zonder grote offers. Klimaatverandering, ziekten, verzuring en verschraling, ten gevolge van  vervuiling van de elementen teisteren momenteel ook het wankele Nederlands ecologisch evenwicht en dus ook de mens zelf. De aarde wordt uitgehold, zeeën en de lucht zijn vervuild- de adem van het  Leven verstikt. Bossen sterven, plantensoorten en insecten-populaties nemen schrikbarend af, of toe  in vlagen en plagen, de bodem gaat failliet en soorten trekken zich terug. Past daar nu de wolf in?  Is de mens het werkelijke contact met de natuur verloren? Zijn wij vergeten dat wij, als onderdeel  van de cirkel van het Leven en onlosmakelijk hiermee verbonden, volstrekt kansloos zijn, indien wij  onszelf “verheerlijkt” hierbuiten of -boven plaatsen? Hoe ideëel en artificieel ook gedacht! 

Vraag 2: Ligt er een visie ten grondslag aan het wolvenbesluit, dat gewetensvol met  verantwoordelijkheid, inzicht en wijsheid is opgesteld? Ongebreidelde invoering van de wolf in ons  ecosysteem zal net zoals het “onnatuurlijk opgezette Oostvaarderplassen (OVP) experiment”, in strijd  met de Natuurwetten, gedoemd zijn te mislukken. Geen enkel peperduur – op kosten van de  gemeenschap- onderzoek van tafel- Biologen, Ecologen, Sociologen en andere geletterde  wetenschappers, hebben deze mislukking kunnen voorspellen….! Is er nog wel voeling met de  realiteit? Dit zet mij wel aan het denken!  

Ook nu wordt het volgend idealistische project; “de Invoering van de wolf” boven de Natuurwetten verheven. Ofwel op basis van selffulfilling prophecy in de “roze, virtuele cloud” gezet, om naderhand  te constateren dat, op basis van deze onomkoopbare Natuurlijke procesmatige wetten, de  onbeteugelde invoering van de wolf vele slachtoffers, frustraties en angsten zal veroorzaken en  eigenlijk in het overbevolkte Nederland totaal niet past. Logisch! Wij leven nu eenmaal niet in een  wolvenbiotoop!  

Er zal zelfs voor gewaakt moeten worden dat de “wolven optredens”, in het theater van de  idealistische schijnwerkelijkheid, oncontroleerbaar uit de hand gaan lopen. En hoe gaat dit dan  beteugeld worden? Is daar een plan voor? Dit betreft namelijk in tegenstelling tot de OVP direct de  mens in zijn leefmilieu. Het lijkt mij een onwenselijke situatie, dat de toenemende hoeveelheid  wolvenpacks, in het overvolle Europa zich, beschermd en zonder vijanden, als een ware plaag zal  verspreiden tot aan de Nederlandse kust. Laten we niet vergeten dat de wolf, door zijn eigen groei,  “verdreven” wordt uit zijn overvolle, eigen leefgebied, (aangenomen dat ze niet zijn uitgezet) en dan noodgedwongen uitwijkt naar het westen en daar feitelijk ongewenst in een fuik loopt. Dit is een  abnormale situatie. De dieren voelen zich hier verdwaald, opgejaagd, bedreigd en doodongelukkig.  Hierbinnen hun “eigen territorium” creëren, betekent “grote” natuurgebieden in-rasteren, wat in  wolven perspectief op formaat Madurodam lijkt, waarbij het wild, dat tot voedsel moet dienen  opgesloten zit als ratten in de val, ofwel als kippen in een kippenhok, waarin vossen worden  losgelaten. Dit soort wreedheden dwingt de mens/beleidsmakers zijn eigen (ego)systeem eens flink  onder de loep te nemen!

Vraag 3: Zijn met de invoering van de wolf een duurzame veiligheid en Welzijn van de samenleving gediend?  

Vraag 4: Wordt de oprechte burger wel voldoende geïnformeerd over de gevolgen op hun leven, ten  aanzien van hun veiligheid en Welzijn en wil de burger dan nog wel de wolf in zijn habitat? Laat u uw  kinderen nog met elkaar in het bos spelen, kamperen, of paardrijden en fietsen naar school in een  wolven territorium?  

Vraag 5: Wat is het waan- en vooral –zinnige hoofdmotief, dat de verantwoording legitimeert, dat de  vrede en veiligheid van de samenleving op het spel wordt gezet? Is er één reden, wat al de offers en  het lijden dat straks door de wolf veroorzaakt gaat worden, rechtvaardigt? Dit antwoord wil ik graag  

voorhouden aan diegenen, die voor de gevolgen van de invoering van de wolf in de praktijk, opdraaien en het slachtoffer zijn.  

Vraag 6: Waar blijft de kennis, het overzicht, inzicht en de moreel en ethische basis op grond  waarvan de beleidsmakers hun beheer en rentmeesterschap gewetensvol bepalen en uitvoeren? 

Vraag 7: Wie is verantwoordelijk voor de gevolgen van de “invoering” ofwel het toelaten van de  wolf?  

Vraag 8: Is het juist, om dit net zoals de voorgaande experimenten uiteindelijk af te wentelen op de  burger? Wordt iedereen gedwongen peperdure hoge hekken te plaatsen? Zo nee: 

Vraag 9: Wie financiert de slachtoffers, en de preventieve maatregelen voor deze slachtoffers?  

Vraag 10: En is dat voor de volle 100 % ? En voor minstens 15-20 jaar, zolang de volledige impact (net zoals bij de OVP) op de gevolgen van de zich ontwikkelende wolvenpacks nog niet duidelijk is?  

Vraag 11: Is er een beheers programma om de wolf binnen de perken te houden?  

Vraag 12: Wordt alle schade doorberekend, en wat kost dan uiteindelijk de samenleving dit experiment op termijn? 

De wolf is geen onschuldige knuffel.

Op een rijtje: 

De Wolf: 

  • De wolf is een meedogenloze predator en pakt niet alleen huisdieren, maar ook honden en  mensen. 
  • Wolven kunnen gemakkelijk grote afstanden overbruggen en schromen ook niet, om grote  snelwegen over te steken en bevolkte gebieden binnen te gaan. 
  • De sluwe wilde wolf mag absoluut niet gevoerd worden. Dit zal haar schuwheid aantasten,  brutaliteit bevorderen en dan zonder angst steeds dichter de mens, die ook uit vlees en  bloed bestaat, benaderen.  
  • De wolf gedijt het beste onder wilde natuurlijke omstandigheden in een familie-pack, in  grote aaneengesloten natuurgebieden van gemiddeld minstens 40.000 ha.  
  • De wolf die hier sporadisch rondloopt is verdreven uit zijn pack, en kan een bedreiging  vormen voor de mens. Het is een kuddedier, dat zich in kuddeverband veilig voelt.  Opgejaagde wolven in een leefomgeving, die onnatuurlijk is, geeft stress, agressie en gevaar.  
  • In Oostenrijk, Italië en Duitsland loopt de wolvenpopulatie uit de hand, waardoor de  “verstotenen” over de grens hun nieuwe leefgebied zoeken. 

Schade: 

  • Wolven zijn killers, en dit is geen zachte dood, maar het zijn hartverscheurende taferelen.  
  • De wolf zal eerst makkelijke prooien pakken: schapen, paarden, koeien, kippen, geiten, alle huisdieren die “in de weides” lopen. Daarbij ook jonge herten, varkens, dassen, vossen, ganzen etc.  
  • Het bestaansrecht van dieren van ecologische boeren en gehouden hobby-dieren wordt bedreigd. 
  • Er zullen zich onnatuurlijke, “natuurlijke” situaties voordoen.  

Enkele verwijzingen: 

https://www.blhv.de/artikel/blhv-weidetiere-und-wolf-gehen-im-schwarzwald-nicht-zusammen  Hierbij wordt ernstig gewaarschuwd voor de schade en de gevolgen van een ongebreidelde  wolventoename. 

https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2019/06/tag-Bauern-Demonstration-gegen-den Wolf-Baer-Grossraubtier-Sterzing-18d5f5c3-ab51-4190-acb5-7038d3da2a43.html?fbclid=IwAR2F Q66g0i95AqvHpOLyi46UsPu465juAdTyoLNC57NgL7aLuRqybc93-8 Duizenden boeren demonstreren  tegen de wolf 

https://heide-kurier.de/frielingen-trotz-wolfszaun-laemmertotgebissen_SHg?fbclid=IwAR0UdenNXziYwWSbsDkHF-OLq_k2HCDQCEGSL77p2leazqbhDt-NB5uI6pk Doodgebeten lammeren. 

https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2018/5/Deze-schapenhouder-wil-met-Nowolves instroom-wolven-beperken-282852E/  

https://www.gelderlander.nl/home/meer-dode-schapen-in-nederland-maar-dit-is-pas-het begin~a1f1943f/ 

https://twitter.com/nowolvesb

https://www.ad.nl/binnenland/twentse-schaapherders-doden-wolf-moet-kunnen~a22236fe/

http://www.omroepede.nl/wolvenplan-is-gemiste-kans-zegt-platformnowolves/content/item?1118363 

De Natuur verstoord:  

– De Balans en rust in de natuurgebieden/recreatiegebieden worden volledig verstoord.

– Opgejaagd, gestrest wild loopt in hekken met alle gevolgen van dien.  

– Dieren zullen in grote getale veiligheid bij elkaar gaan zoeken. Dus minder verspreid gaan  foerageren. Hieromheen zullen net als leeuwen, de wolven zich gaan ophouden.  – Het normale eet-, graas- en rustpatroon zal dus verstoord worden met gevolgen voor het  biotoop. 

– Dit heeft gevolgen voor het gehele ecosysteem. 

– Angst en agressiviteit neemt toe. 

On-Veiligheid voor de mens, boerenbedrijven en invloed op de recreatiesector 

– De veiligheid van de vreedzame samenleving wordt bedreigd, door de wolf onder  onnatuurlijke omstandigheden, in een veel te dichte mensenpopulatie, vrij rond te laten  lopen.  

– Onze natuur, en recreatieparken worden in zijn toegankelijkheid bedreigd.

– De gezinnen, kinderen en honden zullen uit angst niet meer in rust kunnen verblijven in  bossen, recreatiegebieden, -parken, op campings, etc., en daaruit wegblijven.

– De associatie Natuur wordt gekoppeld aan Angst. Hetgeen de mens juist niet nodig heeft  voor zijn ontspanning, zijn natuurbeleving, zelfkennis en stress.  

– De mens in deze parken zullen opgejaagd wild zien, als zij zich al vertonen. 

– De mens leeft al in een stresswereld en zal hierdoor nog meer gestrest raken. – Dit heeft onlosmakelijk gevolgen voor het arbeidsethos, dus voor de economische  inzetbaarheid en veroorzaakt schade aan de volksgezondheid. 

– Meer auto- ongelukken door opgejaagd wild die hun heil zoeken buiten de natuurgebieden.

Doodgebeten lammeren 

– Boeren die hun kippen en vee buiten houden, worden bedreigd en direct geraakt in hun  (ecologische) bestaan. Het gevolg zal zijn, dat ook zij zich gedwongen zien hun dieren in  stallen te gaan houden. Denk hierbij ook aan de vele particuliere weides met pony’s, geiten,  veulens enzovoort. 

– Vee met wolven in de buurt raakt gestrest. 

– Zelfs in de “open” stallen is vee niet veilig.

Is de vestiging van wolven in Nederland deze offers waard? Gaan wij toezien en toestaan, dat er van  “hogerhand” chaos veroorzaakt wordt in een samenleving en dat de vrede, veiligheid en het Welzijn  op het spel worden zet? Het lijkt wel een algemeen politiekthema en -dilemma! 

Laten wij ons wederom leiden als schapen, recht in de klauwen van de wolf? Een nuchter en vooral  ook eerlijk, verantwoord en integere kijk op dit “dossier” zou al voldoende moeten zijn, dit drastisch  aan te pakken. Onze maatschappij heeft zich nu eenmaal niet ontwikkeld tot een 50.000 ha.  wolvenbiotoop..  

De “invoering” van de beschermde en niet beheerde Wolf, Is dit verantwoord? Neen! Het zou  mooi zijn als de GPG zijn stem laat horen namens de leden, want ik verzeker u, er zijn velen met  mij, die er net zo over denken!  

Viathou Peletier 12-06-2019

Photo cover by M. Zonderling on Unsplash