The Global Consciousness Project – Random Number Generator Study (Collective Consciousness)

Coherent consciousness creates order in the world Subtle interactions and links us with each other and the Earth. The Global Consciousness Project – Random Number Generator Study (Collective Consciousness)

The Global Consciousness Project (GCP, also called the EGG Project) is a parapsychology experiment begun in 1998 as an attempt to detect possible interactions of “global consciousness” with physical systems. The project monitors a geographically distributed network of hardware random number generators in a bid to identify anomalous outputs that correlate with widespread emotional responses to sets of world events, or periods of focused attention by large numbers of people. The GCP is privately funded through the Institute of Noetic Sciences and describes itself as an international collaboration of about 100 research scientists and engineers.

This is a scientific exploration with no precedent because the technology and methods are new. On the other hand, the instrumentation and analyses in the project are direct extensions of laboratory procedures which have been in use for decades. In the laboratory and in recently developed field applications, striking effects have been found indicating that human consciousness interacts at some level with the physical world — that what we feel and think has a small but detectable effect.

When human consciousness becomes coherent, the behaviour of random systems may change. Random number generators (RNGs) based on quantum tunnelling produce completely unpredictable sequences of zeroes and ones. But when a great event synchronizes the feelings of millions of people, the network of RNGs becomes subtly structured. RNG calculate one in a trillion odds that the effect is due to chance. The evidence suggests an emerging noosphere or the unifying field of consciousness described by sages in all cultures.

#globalconsciousness #StevenGreer #matrixdisclosure #randomnumbergenerator #noeticsciences

Sources: https://noetic.org/research/global-co…

http://noosphere.princeton.edu/

http://www.deanradin.com/papers/RNG%2…

http://global-mind.org/

NL vertaling

Samenhangend bewustzijn schept orde in de wereld Subtiele interacties en verbindt ons met elkaar en de aarde. Het Global Consciousness Project – Random Number Generator Study (collectief bewustzijn)

Het Global Consciousness Project (GCP, ook wel het EGG Project genoemd) is een parapsychologisch experiment dat in 1998 is begonnen als een poging om mogelijke interacties van ‘wereldwijd bewustzijn’ met fysieke systemen te detecteren. Het project bewaakt een geografisch gedistribueerd netwerk van hardwarematige generatoren van willekeurige getallen in een poging om afwijkende outputs te identificeren die correleren met wijdverbreide emotionele reacties op reeksen wereldgebeurtenissen, of perioden van gerichte aandacht door grote aantallen mensen. De GCP wordt privaat gefinancierd door het Institute of Noetic Sciences en beschrijft zichzelf als een internationale samenwerking van ongeveer 100 onderzoekswetenschappers en ingenieurs.

Dit is een wetenschappelijke verkenning zonder precedent omdat de technologie en methoden nieuw zijn. Aan de andere kant zijn de instrumentatie en analyses in het project directe uitbreidingen van laboratoriumprocedures die al tientallen jaren in gebruik zijn. In het laboratorium en in recent ontwikkelde veldtoepassingen zijn opvallende effecten gevonden die erop wijzen dat het menselijk bewustzijn op een bepaald niveau interageert met de fysieke wereld – dat wat we voelen en denken een klein maar detecteerbaar effect heeft.

Als het menselijk bewustzijn coherent wordt, kan het gedrag van willekeurige systemen veranderen. Willekeurige nummergeneratoren (RNG’s) op basis van kwantumtunneling produceren volledig onvoorspelbare reeksen van nullen en enen. Maar wanneer een geweldig evenement de gevoelens van miljoenen mensen synchroniseert, wordt het netwerk van RNG’s subtiel gestructureerd. RNG berekent een kans van één op een biljoen dat het effect te wijten is aan toeval. Het bewijs suggereert een opkomende noösfeer of het verenigende veld van bewustzijn beschreven door wijzen in alle culturen.