Wie is de Mens – boodschap van Andaranen

Ik heb een paar dingen opgeschreven naar aanleiding van een ontmoeting die ik had met Andaranen, niet Antara, maar An-da-ranen. Het zijn geen mensen, het is heel moeilijk om dat te vergelijken, het zijn mensachtige lichamen met een vermenging van … zeg maar, met een cheeta gezicht….

Ze hebben een paar dingen aangegeven die aandacht en focus vragen, wat voor ons een doorgang is, volgens hen, neem zonder meer aan, dat het zo is, om te komen op een andere plek met elkaar. Andere manier van samenwerken met elkaar. Het zijn een paar hele simpele dingen, die we allemaal hebben doorgenomen, maar het gaat voorbij de woorden, het gaat om de essentie, van de kracht, essentie van de situatie.

Ze schrijven:

Wie is de Mens:

afvallige of

scheppingsjuweel?

Dat zijn de dingen, die ze letterlijk rechtstreeks hebben aangegeven om in ons bewustzijn een scheiding te maken, onderscheid in gedrag en keuzes daarin beseffen. Want veel in ons is afvallig, dat is natuurlijk niet waar, ik heb het nu over de mensheid an sich. Als je goed kijkt naar hoe ZIJ de wereld zien waar wij in leven en wat ons gedrag is als de mensheid. Maar ook binnen mensen die met hun bewustzijn bezig zijn, is daar hele duidelijke visie over. En ze menen, dat ons gedrag meer past bij een “afvallig gedrag”, dan bij “scheppend gedrag”. Het wordt zo scherp, boem!

Ze geven ook duidelijk aan met de kracht van het scheppingsjuweel, als die keuze dan echt gemaakt wordt, dat we moeten kijken naar wat opgeruimd moet worden aan gedachten die op wereldniveau zich afspelen in ons. Dat die moeten worden opgeschept, dat die verkleind moeten worden en uitgetrapt, alsof het een brand is.

Het zijn stevige woorden in vorm van beeld maar ik kan… heel goed zien en voelen hoe waar het is.

De macht achter die agenda’s achter de gedachten die zich op wereldniveau afspelen, de machten achter de gedachten, die geïnjecteerd zijn, dat de macht achter de gedachte, zo lieten ze me letterlijk weten, dat die moet smelten. Het moet smelten. Als sneeuw voor een zon. Dat de gedachte echt ook met ons vermogen gesmolten moet worden. Dat je de macht terughaalt om agenda’s, situaties op wereldniveau die ons op een veel steviger manier in de greep hebben, dan wat we willen erkennen, en daarmee zijn we dus afvallig, dat is hun benadering, dat die omgesmolten moet worden. Dat de gedachte, situatie, agenda er achter smelt als de sneeuw voor een zon (niet “de zon”, maar “een”).

Dat zijn de pijlers waar alles de aankomende korte 3-4 maanden om draait en niet langer dan dat….

Bron: Martijn van Staveren, EDU Communiceren met de Kracht 3 07 2021 (fragment)

Boodschap van de Andaranen

4 gedachtes over “Wie is de Mens – boodschap van Andaranen

 1. Pingback: Hoe doen ze dat? | Brongenoten

 2. Zouden die ‘Andaranen’ familie zijn van of enige verbinding hebben met de kristalwezens die nu recent naar boven komen met de naam Andara ??????
  Zomaar een bedenking, omdat volgens Martijn de kristalwereld en communicatie ermee toch belangrijk schijnt te zijn in het tot stand komen van het OPEN contact !!….

  Bij een eerste contact met de Andara-kristalwezens kreeg ik zo een sterk gevoel van ‘THUIS’ …..

  Voor wie het zou interesseren, plaats ik hieronder een tekst met de gegevens die ik doorkreeg tijdens de bereiding van het Andara-roze en Andara-groen elixir…
  Als ik die nu herlees, klopt mijn hart wel wat sterker bij het Andara-groen – zo sterk toepasbaar voor de situatie waarin we nu leven!

  Wie graag een elixirtje proeft mag mij contacteren op : mireillevantieghem@gmail.com

  Ik woon wel in Spanje, maar per post kan ik het gemakkelijk bezorgen!
  Geniet van deze liefdestrilling via deze weg!

  ANDARA-ELIXIR (roze) – ‘het Hemelse Hart’

  Andara-elixir helpt uitstekend om secundaire effecten van allerhande energetische behandelingen en groeiprocessen op te heffen.
  Ons energetisch lichaam is veel verder geëvolueerd dan ons fysieke lichaam. Het communiceert via het DNA – in resonantie met de celmembraan – met ons lichamelijk neurofysiologisch systeem.

  Omdat beide lichamen met elkaar in verbinding staan, ondervindt ons fysieke lichaam van tijd tot tijd ‘groeistuipen’, om toch steeds met het energetische lichaam in verbinding te blijven.
  Er treden allerhande ‘onverklaarbare klachten’ op.
  Dit is het lichaam dat ook reageert op DNA-informatie dat verschilt van wat wij gewend zijn.

  Andara helpt bij deze ‘groeistuipen’ en stelt zich per persoon in op zijn eigenste DNA – blauwdruk, zodat het gehele transformatieproces soepeler gaat verlopen.

  Toen ik voor de eerste maal verbinding had met Andara, overkwam mij het gevoel van ’thuis komen’, aslof ik al mijn ganse leven op zoek was naar deze trilling 😉

  Door jarenlange ervaring in het werken met kristalenergieën voelde ik in Andara een soort vertegenwoordiger van het ganse kristalstelsel.
  Men beschrijft inderdaad dat Andara de hoogste vibratie is van alles wat ooit op aarde gevonden is omdat het de ‘Prima Matra’ (de heilige materie) bevat van een combinatie van 70 mineralen.
  Andara is een trilling die nu pas vrijgegeven wordt voor de nieuwe tijd, we zijn er klaar voor om ze te ontvangen!
  Het wordt ook soms ‘gestolde Liefde’ genoemd.
  Laat u bekoren en voel de liefdesboodschap van Andara voor jou!

  Dit specifiek elixir is drager van levensvreugde vanuit zijn vermogen om vernieuwde verbindingen binnen het netwerk van Licht te realiseren.

  ANDARA-ELIXIR (groen) –
  ‘Het Heilige Hart van Moeder Aarde’

  Groene Andara-elixir helpt de Roze Andara gronden, thuis te brengen hier op Aarde.
  Het helpt bij allerhande aanpassingssituaties en is daarom goed combineerbaar met Chrysopraas.

  Andara groen-elixir heeft een sterk troostende factor.
  Het doet ons hart weer kloppen voor mekaar.
  Daardoor is dit elixir als het ware een verdieping van esmerald.

  Het brengt ook troost bij mensen die veel moeten loslaten.
  Het helpt dit loslaten te zien als startpunt naar bevrijding en genezing.

  Het is het mineraal van de onderlinge vereniging der volkeren, het mineraal van de solidariteit.
  Het werkt diep in op dié energetische laag van het DNA waar erbarmen en mededogen geactiveerd worden, vooral bij rampen.
  Deze laag is ook de laag van de Goddelijke Vrouwelijkheid als balans tussen het mannelijke en vrouwelijke.

  Vandaar bevordert Andara Groen ook de ver-éniging binnen het Zelf.

  Het brengt eveneens vreugde en lichtheid waardoor het ook zeer toegankelijk is voor NieuweTijdskinderen.

  Tot slot nog mijn inleidend woord bij de bereiding van mijn elixirenpakket, zodoende krijgen jullie wat achtergrondinformatie!

  Mijn dank en liefde gaat uit naar Moeder Aarde, voor al haar rijkdom die zij ons vanuit de mineralenwereld biedt
  Daarom geef ik mijn remedies haar naam: PACHAMAMA

  Na jarenlange ervaring met mineralenelixirs kwam plots, van diep uit mezelf, de roep om zèlf elixirs te bereiden.

  Gezien mijn diepe interesse voor het transformatieprocess die nu bij elke mens op gang komt ten gevolge van de ontwikkelingen ter hoogte van het DNA, koos ik nauwkeurig dié mineralen uit die op een of andere manier invloed hebben op ons DNA.
  Zij werden tijdens het bereiden ook expliciet geprogrammeerd om tot op DNA-nivo te ageren.

  Bij de beschrijving van de PACHAMAMA – elixirs beperk ik me tot de boodschappen die ik ontving tijdens het bereiden ervan, en/of gegevens uit praktische ervaringen vanuit het gebruik ervan.

  Men kan tegenwoordig op héél veel sites en in allerhande boeken info vinden ivm de eigenschappen, de werking enz. van de mineralen.
  Daarnaast constateer ik ook dat de eigenschappen en uitwerkingen van mineralen en hun elixir zó ruim zijn dat zij in veel gevallen overlappend zijn.

  Deze gegevens wijs ik natuurlijk niet af! Maar ervaring heeft me geleerd, dat de mineralenelixirs in resonantie gaan met de persoon die er bewust mee omgaat en ze daadwerkelijk inneemt. Van daaruit komen soms verrassende onverwachte uitwerkingen die dan ook niet meer stroken met de info uit boeken en andere informatiebronnen, ja zelfs niet meer met het oorspronkelijk motief waaróm men het elixir innam.
  Zodoende, een gebundelde selectie van elixirs, in volgorde van hun bereiding :

  DE PACHAMAMA – ELIXIRS

  1. Apatietelixir (blauw) ‘de Wakkere Bron’

  2. Andara-elixir (roze) ‘het Hemelse Hart’

  3. Chrysopraaselixir ‘Vertrouwen in Vernieuwing’

  4. Saffierelixir (blauw) ‘het Vrije Kind’

  5. Morganietelixir ‘het Helende Hart van Moeder Aarde’

  6. Herkimerelixir ‘Zuiver en Zen’

  7. Andara-elixir (groen) ‘Het Heilige Hart van Moeder Aarde’

  8. Lava-elixir ‘ ’n Warme Zoen van Moeder Aarde’ ‘

  bereid door Mireille Vantieghem
  mireillevantieghem@gmail.com

 3. Als wij mensheid , via het fysieke lichaam aangekoppeld in deze opgerichte werkelijkheid. Met ons bewustzijn in het oog van de storm zijn gestapt (oorlogszône), het brein wat onder controle staat van de ethians en/of annunaki. En de zogenaamde wereldleiders in deze realiteit de agenda dienen van de ethians en/of de annunaki. Welke agenda geef je voorrang? Wie ben jij?