Bekrachtiging (Voorbij de grenzen…)

Terwijl je zit of lekker ligt, laten we andersom starten met onze aandacht bij onze voeten, dat je je voeten kunt voelen. Kijk, of je energie in je voeten voelt, het maakt niet uit hoe dat is. Wellicht voelt het, dat je energie zich verder verplaatst of uitbreidt, of je je kuiten kunt voelen en je knieën. Dat is het lichaamsbewustzijn, zo verder omhoog naar je dijbenen en je heupen toe. En let erop, dat je lichaam lekker kan ontspannen. Wellicht dat je een soort verschil kunt voelen tussen de onderkant van je lichaam en de bovenkant.

Breng je aandacht verder omhoog en met je aandacht vanaf je heupen omhoog door je buik en je rug, naar je borstbeen en naar je schouderbladen achter, naar je keel en naar je nek, naar je onderkant van je hoofd en je kaaklijn, je schedel aan de achterkant, je gezicht aan de voorkant, je oren. Je voelt je schedel aan de bovenkant et voilà, je merkt dat je tussen je oren aanwezig bent. Voel ook je armen en je handen en je vingers. Zo zit je, of lig je hier in alle rust.

Blijf aanwezig in je hoofd, als je bijvoorbeeld je ogen open zou doen, zou je dan gelijk naar buiten kijken. Dus op die verdieping ben je aanwezig. aanwezig in je hoofd en je voelt de rest van je lichaam. Kijk je, of je iets kunt zeggen in de zin van… (en het kan iets anders zijn):

Ik heb het recht om hier te zijn.

Ik heb besloten om aanwezig te zijn in dit lichaam.

En door middel van dit lichaam en in dit lichaam reis ik de wereld in….

Ik bewandel het pad van mijn eigen vibratie in eerbied en respect voor al het leven. Nieuwe kennis en oude kennis aanwezig in het veld lees ik in vol respect en onder besluitvorming van mijn vrije keus, de vrije wil in mijzelf kan ik met deze trillingen en kennis compleet nieuwe werkelijkheden en tijdlijnen gaan ervaren.

Een werkelijkheid zonder macht maar gevuld met gezamenlijke visie…

Voorbij de grenzen en de horizon van de Aarde,

voorbij de grenzen en de horizon van het Zonnestelsel,

voorbij de grenzen en de horizon van het Sterrenstelsel,

voorbij de grenzen en de horizon van dit Universum,

een reikwijdte van Open verbinding met andere werelden en beschavingen.

Ik voel, dat ik ontvangen wordt

in al die andere werelden van de vrije wil.

Ik voel dat er helemaal ruimte is

voor alles wie ik ben,

voor alles wat ik voel.

Ik mag uitrusten.

Door de weg ernaar toe voorbij de grenzen en de horizon van alles

voel ik dat deze weg ook vanaf hen, de kant van de andere beschavingen,

gelegd is naar deze wereld waar ook ik aanwezig ben.

En met deze verbindingen intact,

met het bewustzijn verruimd tot voorbij elke horizon en grens

ben je aanwezig hier op de stoel of op dit matras en keer je naar het moment en de een of twee mogelijke situaties, die je ervaart als aardse mens hier, die een veelvullend, beeld blokkerend onderwerp kunnen zijn. Kijk eens naar het script wat je leeft hier. Waar wordt jouw Zijn bekneld, beklemd, waar gaat jouw aandacht naartoe? Wat is beeldvullend? Kijk daar eens naar. Blijf in je hoofd en voel de rest van je lichaam. En alle lijnen en alle grenzen, open, kijkend naar dit moment van Nu, wat dat aardse stukje laat zien. Waar blijf je aan hangen en wat houdt je bezig? Laat het maar zien. Beperk je gewoon tot het zien of het weten wat dat is… en hou hem vast.

Op dit moment stroomt bewustzijn naar dit onderwerp, naar de situatie wat je ziet, wat je weet, wat je aanwijst. Het is geen vraag, het is iets wat je toont.

Je bent heel ontspannen maar zeker ook heel wakker, je gaat met je aandacht naar het plek van je hart. Hoofd – lichaam – hart.

En de situatie die de aandacht krijgt van jou

die laat je in alle rust – hoe, dat gaat weet jij –

omvormen, omvloeien, verschuiven naar de situatie

waarvan je voelt en weet –

zo moet die zijn.

Dit is wat ik voel en ik weet dat het er ook is.

En hou deze situatie ook vast met je bewustzijn.

Je kunt er gewoon naar kijken, je kunt het gewoon weten, niets houdt je tegen, jij bent hier, jij bent het, jij zet het neer.

En je kunt het ook voelen in je hoofd en op je schedel, dat dit wat je ziet, wat je weet, dat het veld ook operationeel is in je hoofd en daarbuiten.

Let op je ademhaling, dat je daar ook bij in- en uitademt. En in dit moment weet jij dat DIT is hoe het gaat.

Dit zijn de twee situaties, die je hebt neergelegd, de aandacht en de situatie, waarvan je weet en voelt: zo moet het zijn. En dat is het.

En deze gedachtecapsule die voortkomt uit je hart, daarvan verdwijnt het omhulsel, de capsule en stroomt de inhoud het veld in.

Uit het centrum van je hoofd stroomt deze informatie het veld in.

Instructie aan alle tijdlijnen, die ontwikkeld zijn voor deze krachtgolf…

om samen te vloeien, naar alle kosmische informatie samenvloeien.

Laat de tijdlijnen zich uitlijnen,

laat de portalen open zijn,

laat de kanalen schoon en transparant zijn.

Laat de vibratievelden van de ontwikkelaars in dienstbaarheid ervaren worden.

Laat de zone van rust rondom je hoofd voelbaar zijn.

Laat dit bewustzijn stromen naar elke plek in het lichaam.

En als je voelt dat het al zo is, dan doe je ogen open, en als je voelt dat je daar nog even moet blijven, dan blijf je daar nog.

(Bron: Martijn van Staveren, 202106 EDU)