Bekrachtiging: zuurstof in water en lucht

201017 bekrachtiging bewustzijnsfrequentie velden toepassen op zuurstofrijk water en zuurstof in de lucht

Zelf kies ik telkens 1 van de onderwerpen, en doe ze dus niet tegelijkertijd.

Kijk of je een ontspannen houding kunt vinden waarin je even een tijdje kunt blijven zitten (of liggen).

Adem een paar keer diep in en uit, en kom nóg verder tot rust in jezelf……………………………..

Voel in je hart, hoe de achterkant van je hart een poort ….. een portaal …… is

naar de Oorspronkelijke, Analoge Lichtwereld, naar het Land van Ooit, het Gouden Scheppingsveld.

En een klein beetje meer naar voren toe in het hart, is déze realiteit.

Voel dit verschil nu in je hart door met dit gegeven wat te spelen …… 

Dus: achterin ’t hart is ‘t portaal naar ’t Land van Ooit …… en hoe voelt dat daar? ……….

iets meer naar voren toe in ‘t hart is de energie van deze realiteit ….en hoe voelt het op die plek? ………

Doe dit voor jezelf nog even een paar keer, om het onderscheid waar te nemen …………………………………

Wanneer je het verschil op dit moment even wat minder goed kunt voelen, is dat niet erg.

Vervolgens ga je vanuit de binnen-achterkant van je hart ….. en op een (wat langere) inademing

met toegewijde focus en aandacht,

en met een diep doorvoeld inlevingsvermogen …….., voorstellingsvermogen, ………. en intense Kracht …

1)-pure en zuurstofrijke lucht uit de Oorspronkelijke Analoge Lichtwereld

uploaden in het bloed van het hart.

2)-hoogkwalitatief en zuurstofrijk water uit de Oorspronkelijke Analoge Lichtwereld

uploaden in het bloed van het hart.

Je beseft dat via een hele diepe transmissie 1) die zuurstofrijke lucht   2) dat zuurstofrijke water

in het hartbloed terecht komt.

En je doet dit op je eigen wijze ……. en je voelt zorgvuldig hoe dit gebeurt.

Je voelt dat je hart gevuld wordt door de krachtige, vrije scheppingskracht van je aandacht.

Je hart stemt zich daar ook op af …… en dat gebeurt NU ! ………………………………………………………

Vervolgens laat je

1) de oorspronkelijke, zuurstofrijke lucht

2) het oorspronkelijke zuurstofrijke water

in het bloed, tijdens je inademing verder naar het hoofd toe pompen en stromen,

en als ‘t daar is aangekomen, laad je ‘t in, in ‘t brein ….. en je voelt zorgvuldig hoe dat gebeurt …………

Daarna laat je het op een uitademing verder door je hele lichaam heen vloeien en verspreiden …………..

in elke lichaamscel ……….. en ook in àlle ruimtes tùssen de cellen.

Dus (samengevat):

-op ‘n inademing …..vanuit de binnen-achterkant van je hart, vanuit ‘t portaal naar ‘t Land v Ooit

1) de zuurstofrijke lucht uit de Oorspronkelijke, Analoge Lichtwereld            

2) het oorspronkelijke zuurstofrijke water

uploaden in het bloed van het hart, en verder doorvoeren en doorpompen naar het brein in het hoofd

-en op een uitademing         1)deze sprankelende lucht           2) dit sprankelende water                

door het hele lichaam laten vloeien en stromen, tot in alle cellen en ruimtes tussen de cellen.

En als je dat wenst kun je ‘t ook nog vanuit ‘t hoofd verder uitzetten in ‘t veld, zo weids als je wenst.

Neem nu de tijd voor jezelf om deze cyclus …..?…… keer te doen …… (zelf invoelend kiezen hoe vaak)

Bron: Bekrachtiging gedeeld door Phia, hier te downloaden als document: https://brongenoten.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-1017-bekrachtiging-bewustzijnsfreq-velden-toepassen-op-water-en-zuurstof.docx


Pijnappelklier – onderzoek

(door Richard) Dit document bevat stukken over de pijnappelklier in de mens. Door de pijnappelklier te onderzoeken in jou zal het mogelijk zijn jouw waarneming in jezelf te veranderen waardoor je hologram en bewustzijn ook verandert. Veel plezier met het onderzoek.

Bron 1 uitgebreide uitleg pijnappelklier

Bron 2 PCR test en pijnappelklier

Deel 4: Buitenaardse leugens ontmaskerd

DE VERGETEN ARTIFICIËLE NEUROLOGISCHE INVASIE

Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de onderdrukking van de Mensheid haar Oorspronkelijke vermogen. De Aardse Mens heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar creatievermogen aanpassingen te verrichten in het NÚ-moment. Je zou dit kunnen vertalen in: het bewust creëren van een wenselijke situatie en het opheffen van onwenselijke situaties. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons zintuig wat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.

Deze vermogens werden onderbroken en de Aardse Oorspronkelijke Mensheid werd bijna uitgeroeid om opnieuw te worden geprogrammeerd. De gevolgen zijn onder andere onze zogenaamde dagelijkse werkelijkheid en slaafsheid.

————————————————————————————————————————

Hoe zijn we hier gekoppeld?

Ik ben naar een speciale ruimte gegaan en dat is een gigantisch groot complex, wat helemaal opgebouwd is, uit een soort marmer, een soort marmer gebouw, helemaal wit met een hele mooie kleurstrepen en goudstrepen erin. Daar ben ik gaan liggen op een vloeibare tafel, die organisch van aard is, dus die wordt gedragen door die aarde, door die planeet, ben daar in gaan liggen en er waren 44 mensen, grote mensen, groter dan ikzelf….om me heen gaan staan. Dat zijn de huargardiaansen (?), de huargardiaanse beschaving, dat zijn 14 dichtheden verder als de aarde en die hebben een technologie, die ze aan ons hebben meegegeven, met hun bewustzijn door naar ons te kijken, waardoor het mogelijk is voor de mens, in een situatie die voor ons nu al hemels is, die van onze oorsprong nog steeds een heel beknopte realiteit is, om door middel van hun observatie, naar binnen te gaan met mijn bewustzijn en op reis te gaan naar een deel in dat bewustzijn wat ik daar tot mij heb en daar met mijn bewustzijn in te loggen, dus te koppelen en vervolgens met mijn bewustzijn geschakeld te raken aan de pijnappelklier, zoals we dat hier noemen, van een embryo. Dat is wat ik heb gedaan en ik weet dat me 100% exact te herinneren. En dat is een reis door het universum. Het is een reis door een schil, je gaat door allerlei verschillende lagen heen, terwijl je daar naar binnen gaat want dat zijn celmembranen. En een cel is dus het universum, daar ga ik allemaal nog in een later stadium veel verder op in, het gaat nu om ons eigen voorstellingsvermogen en je gaat die met plasmamicroscopen bekijken, die echt in gebruik zijn genomen, dan kun je in de cel van de mens kun je zien dat dat een universum is….letterlijk. Alle sterrenstelsels die we hier zien zitten gekopieerd in ons cel bewustzijn. En ik reisde in dat cel bewustzijn naar binnen en ik ging mijn bewustzijn koppelen aan die werkelijkheid en terwijl ik dat deed vloeide ik met dat bewustzijn in dat universum en ik zat ogenblikkelijk…. ik ging dwars door lagen heen…. Verschillende schillen van controle en ik zat in een keer in het lichaam, in de baarmoeder van mijn moeder. En ik vond het verschrikkelijk.

Er zijn triljarden bewustzijnsvelden waar we uit bestaan, oorspronkelijk uit opgebouwd zijn, en elk bewustzijnsveld wordt gecodeerd met glyfes en codes. En daar bovenin, dat is een hele mooie, dat is het 28ste bewustzijnsveld, de broncode van het 28ste bewustzijnsveld.

Ik zie, dat ze dat ook heel mooi getekend heeft naar de hypofyse. Dus dat is een activatie vanuit onze pijnappelklier, waar invoegingen in lopen, dat het 28ste bewustzijnsveld zich wil laten zien. Dus ik denk ook in relatie tot de film de matrix, dat er achter de schermen grote positieve krachten zijn, die door de scheuren van de kunstmatige intelligentie, via ons gevoelsbewustzijn tot ons spreken en initiaties geven om iets te tekenen, te schilderen, of te knutselen, maakt niet uit wat, dat er hier dus iets wordt gebouwd vanuit je handen zeg maar, kan niet vanuit de computer kan alleen maar vanuit vlees en bloed, dat het uit die cellen komt ook van je fysieke lichaam, waar die codes naar voren komen, die dus iedereen ook activeren en initiëren.

———————————————————————————————————————

Maar dat zingen van die planeet, de frequenties, is niets anders dan het aangelijnd zitten in al die geometrische velden. En ik besefte dat. En ik ging met mijn vermogen door die velden heen vanuit mijn pijnappelklier in relatie tot mijn sacraal chakra en ik schoot door al die veldlijnen door steeds een halve millimeter op te schuiven. En ik kwam in de Arcturiaanse realiteit terecht, een veld, beschavingen die zo immens, zo ver geëvolueerd zijn, die zo onvoorstelbaar … die kunnen dus een ruimteschip creëren uit een boom. Simpel door die boom te vragen of ze het celweefsel kunnen gebruiken om het tijdelijk te bezielen vanuit hun moment en daarna geven ze dat moment weer terug aan die boom. Zo waanzinnig eindigen deze lezingen.

Werkelijk waar, dit is zo ontzettend mooi. Als andere buitenaardse wezens en rassen aan ons vertellen van,

ja weet je wij hebben ons universum wat je ziet, zoals de Pleiaden dat ook aangeven, de Pleiadische constellatie wat wij op dit moment zien als we naar de hemel kijken, daarvan zeggen zei: “Dat is niet ons thuis.” Dit is een kloonrealiteit. Deze realiteit is niet de realiteit, dat is een ander veld dan waar zij vandaan komen. We zien wel die Pleiadische constellatie maar als wij daar met een technologie naartoe zouden vliegen, zouden we never en nooit niet bereiken, omdat het niet kan in deze realiteit, maar als we het wel zouden kunnen bereiken, zou het niet bij hen aankomen.

Zij zeggen dan: “Wij zitten net een boventoon hoger of lager,” zo spreken zij, omdat het gaat om een frequentie afstemming.

Nou die wereld is zo ongelooflijk mooi, ik heb gezien dat daar mensen zijn zoals wij, die nog steeds intact zijn, die wereld is niet verloren, die wereld is niet druk bezaaid, maar er zijn mensen die daarin wakker geworden zijn en daar zijn gebleven en die ook weer terug moeten hierheen, omdat het deel in de frequentie van zichzelf ook nog gevangen zit in het veld hier. Dus terwijl wij hier zitten, zitten we ook allemaal daar. Maar dat geldt voor iedereen. We zien het niet.

————————————————————————————————————————

De controlelijnen die er doorheen lopen, die worden niet meer bestuurd door de Annunaki, maar we houden het zelf in stand. Dus met ons eigen gedrag zijn wij zelf de wachters van de gevangenis. Het deurtje staat op slot en wij staan ervoor en zeggen van: “Oh de deur,” terwijl die gewoon open kan, collectief. Dat is werkelijk wat er aan de hand is. We zien iets heel anders in het model omdat we allemaal maatschappelijke protocollen zien, daar kunnen we zo doorheen, werkelijk.

Maar wat er gebeurt nu, is dat er teams zijn uit de matrix, die bij healings, omdat degene die er tussen zit een andere rol is gaan vervullen dan datgene wat het basisidee is van wat er mag gebeuren, gaan faciliteren vanuit het veld, dat er krachten komen die precies die frequentie waar de mensheid juist uit gaat komen, bekrachtigen.

Ik heb mensen gezien, ik ben aanwezig geweest bij echte operaties,

Interdimensionale operaties waar 6 mensachtige zoals wij, allemaal zijn ze een stuk groter, trouwens niet allemaal deze ook een stuk groter, wit/grijzige mensen, prachtige mensen, met heel speciale apparatuur, heb ik meegekeken hoe uit het lichaam, uit het bewustzijnsveld van de mens, klonen en implants worden verwijderd. Dat zijn holografische programma’s, bolletjes, die meestal in de pijnappelklier om de pijnappelklier heen worden geplaatst.

Dus de mensen moeten, moeten zich realiseren dat welke healing je waar ook doet, dat de healing dient plaats te vinden vanuit jouw toestemming, vanuit de principes van de oorspronkelijke Bron, dat het dient plaats te vinden vanuit jouw blauwdruk van jouw oorspronkelijk wezen en dat er geen interventie plaats vindt van andere beschavingen want de echte welwillenden werken niet met messen en halen dit eruit en maken het schoon en zetten het weer terug. Dat doen ze niet, zij initiëren [vanuit] bereidwilligheid een veld waardoor wij toegang krijgen tot ons eigen vermogen om te kunnen herstellen.

Dit moest ik gewoon zeggen. En dit moet namelijk ook door mij hardop gezegd worden door wat ik heb meegemaakt.

Ik heb daar een klein voorzetje over gedaan bij Earth Matters bij een uitzending en dat heb ik volgens mij….. dit is volgens mij veel pittiger dan wat ik toen heb gezegd, het veld kwam gelijk in beweging, want overal zitten conclusies aan vast. Zegt Martijn nu dat? Nee Martijn zegt niks, Martijn doet een oproep aan onszelf om wat we ook doen, om de opdracht aan onszelf te geven dat het vanuit ons vermogen plaatsvindt.

Want de tijd dat we het buiten onszelf zoeken in welke vorm dan ook, i s  v o o r b i j. (handgeklap).

Daar hoort dit ook eigenlijk bij, dit plaatje. De mensheid een vorm van bewustzijn, dat is wat de intenties zijn van de E.T.’s, de mensheid een vorm van bewustzijn aan te dragen zo, als een geschenk, en in te planten in het raster van de 3D geometrie. Dus wat ze doen, ze komen met ons in contact, brengen vanuit een heel diepliggend gevoelsbewustzijn brengen ze ons een plant, niet een zaadje, maar ze zetten dus gelijk een plant neer, de zaadjes die nog uit moeten komen duurt wat lang, dus zij brengen gelijk planten, die zetten ze in onze geometrie neer, zodat het gelijk zichtbaar is, zodat we het snappen.

Brengen van eigen autoriteit en besef van zaken dat zij niet tussenbeide komen in deze matrix. Dat is één van de allerbelangrijkste boodschappen, want ze komen niet in deze matrix in het grote groepsgeheel. Wat ze doen is individueel of in kleine groepjes komen ze wel eens tevoorschijn, prima, als ze zich in groter getale laten zien, laten ze zich niet als wezens zien maar gebruiken ze hun voertuigen, maar ze blijven buiten de lagen van de controle van de matrix.

In heel veel pogingen eerder zijn er heel veel allianties geweest die in het menselijk bewustzijn zijn binnen gekomen, die zijn hier ook echt geland, fysieke toestellen landden, ze zijn uitgestapt en hebben daar alles gedaan wat wij ook doen, gewoon als mensen en als wezens hier gelopen, maar ze konden er niet uit komen.

Dat is voor hen schokkend geweest. Op dit moment zijn er nog steeds wezens die hier op aarde gestorven zijn en niet uit deze matrix komen, uit andere realiteiten, zijn hier gestorven, hun zielen zijn vanaf hier naar die hemel toe gegaan, die wij ooit hebben besloten en tussen ons zitten dus ook mensen, ook hier en over de hele wereld, die niet eens de oorspronkelijke mensen zijn, maar die hier zijn gekomen vanuit helpen en dankbaarheid om de mensheid te ondersteunen, maar niet wetende hoe het zou aflopen, en zitten nu ook in deze matrix.

Dus dit gaat zo groot en dat is waarom een grote alliantie hier is om de mensheid wakker te maken, dat niet alleen wij in deze realiteit zitten, maar dat heel veel andere, liefdevolle wezens ook in die realiteit zitten. En die gaat pas open op het moment dat wij in staat zijn om het Reptiliaanse bewustzijn te doorschijnen en beginnen te erkennen van het feit dat het er überhaupt is.

————————————————————————————————————————

Pijnappelklier en neuroplasma

De mens draagt een gevoel in zich wat in het neurologische systeem via de sacraal chakra dus via de onderbuik naar binnen toe naar het brein toe gaat, dan komt het bij de pijnappelklier zoals wij dat nu zien, maar het is van origine heel veel complexer, komt het bij de pijnappelklier terecht en de pijnappelklier genereert een plasma, een lichtveld, een gigantisch lichtveld, en dat lichtveld bestaat tegelijkertijd uit alle lichtvelden die je kunt bedenken. Dus we interacteren door middel van onze pijnappelklier en het neuroplasmische lichtveld, daar heb je het plasma weer hè, catch it, interacteren wij met alle bewustzijnsvelden tegelijkertijd. En dat wordt daar niet gezien als seksualiteit want omdat we afgestompt zijn geraakt en helemaal in de vergetelheid zijn geraakt wat ons zelf aangaat, hebben wij nu deze energie in gebruik als een soort overlevingsmechanisme om onszelf weer te reproduceren met al onze manco’s erbij, die geef je gratis aan je kind mee, jij hebt het niet op te lossen dat doet je kind maar voor je, die energie wordt dus doorgegeven en daarbij is dus heel kort een bewustzijnsveld nodig wat te maken heeft met het inladen van het zielsbewustzijn in dat hologram. En dat kan alleen door de energie van de oorspronkelijke schepping in het veldbewustzijn aanwezig te laten zijn. En dat is gelined, dat heeft de Annunaki omgeprogrammeerd in die foto met de code, hebben ze die energie ingekopieerd in het voortplantingsverhaal.

——————————————————————————————————

Pijnappelklier en kristallen

Eén van de belangrijkste zaken zijn de atmosferische kristallen netwerken rondom de aarde in het atmosferisch veld. Dus de atmosfeer van de aarde zijn ook auralagen en morfogenetische velden.

En in elke dimensie, in elke schil van het bewustzijn is een ander kristallijnen netwerk actief.

Zoals elk ras van de mensen en elk ras van de dieren, elk ras en soorten van de planten een eigen schil heeft waarop het aangesloten zit. Op het moment dat er een plant uitsterft, wereldwijd, dan komt dat omdat het netwerk waarop die plant is aangesloten, op de één of andere wijze stopt met te bestaan.

En dat heeft dan een oorzaak.

Zo is ook het netwerk, waarop wij zijn aangesloten, op dit moment op een punt om de vorm van uitsterven te bereiken. Wat ik al zei, het uiteindelijke doel is niet mogelijk, namelijk het uitroeien van de mens. Omdat wij niet sterfelijk zijn. Dus op het moment dat dat netwerk wel in verval raakt, merk je wel dat heel veel verschillende ziekten, verstoringen, optreden. En dat wordt door de dimensionale technologieën in het netwerk gebracht. Je kunt je rustig voorstellen dat, net als dat je radiozenders hebt, lopen hier eigenlijk miljarden radiozenders door deze ether heen, we hebben een knopje en kunnen ons afstemmen op de frequentie. Zo kunnen wij via ons oorspronkelijk vermogen in nu nog een stukje fysieke pijnappelklier van het ene in het andere bewustzijnsveld switchen. Dat maakt ons ook zo uniek.

En dat netwerk, de schil hier omheen, wordt op dit moment getracht af te sluiten.

In onze hersenen, in ons neurologisch systeem, onder onze schedel, waar onze hersencellen zitten, zitten allemaal kristalletjes, dat is wetenschap. En per gram hersencel zitten 2 miljoen kristallen in ons hoofd. Wij zijn dus lopende zenders en ontvangers. En dat stuk is zich aan het heractiveren. Dus we zijn in een soort upgrade fase aanbeland. En de krachten die achter de schermen deze hele wereld in feite onder controle hebben gebracht, zorgen ervoor dat deze upgrade tot nu toe niet plaatsvindt. Wel op individuele basis, maar in het netwerk op zich lukt dat niet.

Dat is ook één van de redenen waarom die chemtrails worden gesprayd, om te zorgen dat nanotechnologie in ons kristalbewustzijn terecht komt.

Onze machtsstructuren worden belichaamd door reptiliaanse groepen, die zijn hier op aarde gestationeerd en zitten ook echt letterlijk achter de plannen die er liggen wat mensen “illuminatiegroepen” noemen en worden geïnstrueerd door mensachtige wezens, die er mensachtig uitzien, maar gewoon echt reptiliaans zijn. Ik heb daar vaak mee te maken gehad, ik heb er heel veel mee te maken gehad, en ze bestaan gewoon fysiek, ze hebben alleen de technologie in zichzelf om zich terug te trekken uit deze dimensie, andersom gezegd: helemaal niet uit deze dimensie, ze veranderen van lichtfrequentie waardoor de moleculaire structuur anders wordt en onze hersenen die frequentie omzet. Er is heel veel apparatuur uitgevonden om andere bewustzijnsvelden te detecteren. Deze krachten zijn er. En die krachten gaan op een hele geraffineerde manier infiltreren ook in fysieke lichamen van mensen. En dat gebeurt alleen bij mensen die macht hebben, mensen die trauma in zich dragen, mensen die graag met de klauwen pakken van IK, macht ik trek het naar me toe, daar houden die krachten echt huis. Dit is een onderwerp waar veel mensen liever niet over willen spreken en is toch één van de meest grote en veel voorkomende ervaringen. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben waanzinnige ervaringen met dit soort wezens. Nu kunnen we het wel ontkennen maar ze zijn er dus gewoon wel. En op het moment dat we dat gaan onderzoeken en ontdekken, dat deze wezens dus invloed hebben in ons driedimensionaal bewustzijn en het bewijs dat we dat ervaren, is buitengewoon belangrijk om dat naar voren te halen. Je ziet deze wezens ook op heel veel verschillende manieren afgebeeld, zoals hier een standbeeld met daar omheen een reptiel die dat vasthoudt. Zo kun je rondom de wereld ongelooflijk veel kunst tegenkomen met uitbeeldingen ervan. En dat kun je op heel veel verschillende manieren uitleggen. Dat het dit betekent, ja maar dat is de kracht van de aarde die uitgebeeld wordt als een reptiel. Er zijn mensen die dat zeggen, dat het een slang is en een symbool voor de aardse kracht. Maar hoe je het ook wendt of keert, als we alle betekenissen weglaten dan kunnen we kijken en we kunnen voelen dat dit niet een beeld is waarvan je zegt: “Oh dat is liefdevol,” en wij dienen gewoon heel simpel onze waarneming aan te zetten en niet altijd heel diep iets hoeven uit te kauwen en gewoon kijken wat is het sec?  Sec is het, niet iets wat feitelijk of liefdevol is.

En dit kom je over de hele wereld tegen. Op scholen, kerken, psychiatrie, ziekenhuizen, bij de banken, regeringen zitten mensen die belichaamd worden door reptiliaanse energieën, maar er zijn ook mensen die er uitzien als mensen, maar van reptiliaans binnenwerk.

Oh nou komen we wel op heel stuk science fiction film en toch is het er. In allerlei religies wordt het beschreven, in heel veel geschriften wordt het beschreven, duizenden jaren materiaal ligt er opgeslagen. In het Vaticaan liggen uitvoerige rollen met informatie hierover en dan zeggen we nog steeds dat de Annunaki onze vrienden zijn. Ik zeg dat het niet onze vijanden zijn. Ik zeg als wezen, als galactisch wezen, dat we geen vijandschap hebben, met niemand. Maar dat de wijze hoe wij reageren op datgene wat andere wezens bij ons doen, dat die reactie een andere reactie in beweging zet.

En op het moment dat we dit niet allemaal naar boven halen en we komen straks sowieso weer in een ander bewustzijn waar we al deze achtergehouden informatie geconfronteerd krijgen, dan kan het zo maar zijn dat we in een collectieve angst schieten, waardoor er weer een verlenging plaatsvindt van de loep waar we in zitten.

Daarom is het zo belangrijk dat we ons een beetje voorbereiden.

*****************************************************************************

Andere thema’s van het onderzoeksdocument (downloadlink hier):

  • Oog van Horus en meer
  • Pijnappeklier en seksualiteit en orgasme
  • Het behoud van controle
  • Bekrachtiging 1: met je scheppingsveld invloed te krijgen in die artificiële werkelijkheid.
  • Bekrachtinging en oefening 2: Bekrachtiging ontspanningsmoment verandering hersenfrequentie
  • Vervolg oefening Werken aan thema’s

Bekrachtiging: de Aarde wordt gedragen door ons (NL / EN)

Laten we lekker ontspannen en laten we beseffen, dat we geen softies zijn en dat we daadkrachtig, kosmisch bewustzijn zijn in een menselijke hoedanigheid. En in deze uitzending hebben we ook heel goed met elkaar weten aan te raken, dat we dragers zijn, een krachtdrager uit een andere werkelijkheid en dat alle elementen van de natuur op deze prachtige planeet een onderdeel zijn, rechtstreeks, met het bewustzijn in je hart, de “Force of Life”. En wereldwijd op deze prachtige, blauwe bibliotheek is er aandacht nodig, nu, vanuit jouw hart samen met andere wezens op deze wereld, andere mensen, om intentie van kracht, een brevet van kracht uit te dragen naar elke cel op de aarde.

Dus ga met je aandacht naar je hart en je beseft in dit moment, dat je een legitieme houder/houdster bent van dit fysieke lichaam, dat je representeert de “Force of Life” en je stelt je nu voor terwijl je aanwezig bent in je lichaam, dat je de aarde waarneemt vanuit een baan om de aarde, en dat je de aarde ziet in een opstelling van een 2 tot 2 ½ meter groot en je ziet de aarde draaien. En heel diep in je hart besef je heel goed, dat op deze aarde 7 miljard mensen leven, individueel met een eigen ervaring. Je beseft dat op deze aarde ontelbare hoeveelheden dieren leven in de aarde, op de aarde, in het water, in de atmosfeer, van de Noordpool tot aan de Zuidpool. Je beseft, dat deze aarde zuiver bewustzijn is van al het leven en dat het gedrag, het collectieve gedrag van de bewoners op deze planeet ook veel schade heeft berokkend en nog steeds berokkent op dit moment.

En vanuit je hart met je voorstellingsvermogen breng je je handen naar de aarde toe en je houdt je handen onder de aarde vanuit eerbied en respect. En je beseft dat je werkt vanuit je eigen Kracht en op dat moment hier duizenden mensen tegelijkertijd hier in ruimte en tijd nu mede dragen in het dragen van moeder aarde. En zo staan er duizenden mensen in een cirkel rondom de aarde en we dragen samen onze moeder. We spreken het uit met woorden en we dragen het vanuit ons hart. Vanuit liefde en kracht, vanuit zuiverheid en dienstbaarheid, vanuit harmonie en vrede voor al het leven. Moeder aarde, wij zijn dankbaar, dat we hier zijn. En we spreken vanuit het eenheidsveld, de “Force of Life”, dat elke cel op de aarde, waar deze plek zich ook bevindt, waar pijn is, waar vervuiling is, waar op welke manier ook iets anders is dan heelheid, transparantie en doorstroming, dat deze plek geraakt wordt in het celbewustzijn vanuit ons hart en dat deze waarneming, deze kracht van liefde, zich verspreidt in elke cel van het aardebewustzijn, in het fysieke en het niet-fysieke, in ruimte en tijd, in het verleden, heden en de toekomst en dat zich dit als een golf verspreidt door en rondom de aarde. En je ziet op dit moment dat we gezamenlijk de aarde dragen, dat de aarde in het Licht gezet wordt. Dankbaarheid en eerbied dat jij er bent, dankbaarheid en eerbied voor al het leven, eer het leven ook in jezelf.

En zo is het.

En dan doe je je ogen weer lekker open.

(Bron: transcript Crowd Power 21 De Aarde en de natuur; de hele aflevering https://www.youtube.com/watch?v=QckS0O2ZF1M)

Affirmation: the Earth is being carried by us

Let us relax and realize that we are not softies and that we are powerful, cosmic consciousness in a human form. In this program we have already touched on it deeply, that we are bearers, bearers of the Force who come from another reality and that all nature elements on this beautiful planet are a part, directly, of the consciousness in your heart, the “Force of Life”. And worldwide on this beautiful, blue library, attention is needed, now, from your heart and together with other beings in this world, other people, to convey intention of power, an authorization or mandate of power to every cell on the Earth.

So, turn your attention to your heart and you realize in this moment that you are a legitimate holder of this physical body, that you represent the “Force of Life”. While you feel that you are present in your body, imagine that you observe the Earth from the Earth’s orbit, and that you see the Earth on the scale of 2 – 2,5 meters in size and you see the Earth rotating. And very deep in your heart you realize deeply that 7 billion people live on this Earth, individually with their own experience. You realize that innumerable numbers of animals live in the Earth, on the Earth, in the water, in the atmosphere, from the North Pole to the South Pole. You realize that this Earth is pure consciousness of all life and that behavior, the collective behavior of the inhabitants on this planet has also caused a lot of damage and is still doing it in this moment.

And from your heart imagine yourself reaching your hands to the Earth and putting them underneath the Earth with the feeling of reverence and respect. And you realize that you work from your own Force. And at this moment here thousands of people at the same time, in space and time, now contribute to carrying Mother Earth. And thus, there are thousands of people in a circle around the Earth and we carry our Mother together. We say it in words and we are carrying from our hearts. From out love and power, from out purity and service, from out harmony and peace for all life. Mother Earth, we are grateful that we are here. And we speak from the unity field, the Force of Life, that every cell on the Earth, wherever this place is, where there is pain, where there is pollution, where in any way there is something other than wholeness, transparency and flow, that this place is touched in the cell consciousness from our heart and that this observation, this power of love, spreads in every cell of the Earth’s consciousness, in the physical and non-physical, in space and time, in the past, present and the future and that this spreads like a wave through and around the Earth. And you see right now that we are carrying the Earth together, that the Earth is being put in the Light. Gratitude and reverence that you are there, gratitude and reverence for all life, honor the life within yourself, too.

And so it is.

And then you open your eyes again.

(Source: transcript Crowd Power 21 De Aarde en de natuur; the whole episode https://www.youtube.com/watch?v=QckS0O2ZF1M)


aerial photography of rock formation

JA!

Ja!

Je weet dat je niet alleen bent.
Je weet dat er krachten zijn
achter jou en bij jou,
van de wereld waar je vandaan komt.
Dat wéét je.
Op jouw manier wéét je dat.
En hoe dat eruit ziet laten we even los.
Weet dat het niet alleen over jou gaat.
Jij bent nu hier en je weet dat er véél meer bij jou en rondom jou aanwezig is.
En daar mogen we ook aandacht aan [..besteden..]
Er wil zich véél meer laten zien dan alleen [..wij..]
Dit is een ontmoeting op een héél hoog niveau binnen het humanoïde veld, omdat jij d’r bent.
JIJ bent er.

Terwijl we luisteren naar de geluiden van deze aarde,
richt je maar eens gewoon op jezelf,
op wie en wat je bent voor jezelf, waar je verbinding mee hebt.
wie d’r aanwezig is in je werkelijkheid, je oorsprong,
andere kosmische groepen rondom jou, de verbinding,
richt je maar eens op jouw manier op jezelf,
dat je poorten opengaan, dat er gevoelens, krachten,
emoties, trillingen binnen kunnen komen, in verbinding met je lichaam.
Laat het maar eens gewoon rustig, met je aandacht in jezelf, landen.
TOEGANG!

In dit moment van deze sessie, aandachtssessie,
maken we ook ruimte om onze eigen nieuwe frequentie en trilling hier te laten zijn,
in relatie tot de achterban, de wereld waar je vandaan komt,
die jou nooit uit het oog verloren is, die altijd, van het begin dat je in deze wereld bent
het oog en het hart bij jou heeft weten te houden,
hoe zwaar je het ook in je leven op sommige momenten hebt.

Maar ook is dit moment een sessie-moment, energie-overdracht, dat er mogelijkheden zijn om,
nu deze kanalen in jouw bewustzijn zó formidabel in beweging komen,
de samenwerking tussen jou en hen op te starten, want dat weet je.
Ik geef het [..er..] niet in, maar je weet het op jouw manier.
Héél diep van binnen wéét je dat er iets aan de hand is, aan de gang is,
wat voorbij de mogelijkheid gaat aan wat je nu op dit moment ziet.
Dat er een interactie is tussen jou en die andere groepen.

Dat het niet zómaar is, dat je hier bent, maar dat daar héél scherp naar gekeken wordt.
Met héél veel aandacht gekeken wordt, en aandacht is de kracht.
En dat dat niet zomaar een ‘ik maak maar een wandeling op aarde’ leven is,
maar dat er achter jou zo’n assistentie-kracht is, zo’n gigantische intelligentiekracht is,
zo’n grote hoeveelheid bewustzijn is, dat hen er álles aan gelegen is om,
nú jij hier binnen bent, het pad wat je bijna niet zou zien als mens van déze wereld,
in de functie die je zou kunnen hebben, om die invulling te geven.

Dit is een sessie-moment, een moment van uitwisseling,
dat je met je hárt kunt voelen dat je d’r klaar voor bent.
Dat je voelt, dat er een enorme beweging is op, en naar jou en rondom jou.
En dat in die zin de interesse die jij bij hen wekt, echt op wezenlijk niveau is.
Misschien voelen we ons best alleen in ons dagelijks leven;
ze zijn er altijd met hun oog en hun hart, maar het klopt wel dat ze er niet in geïnteresseerd zijn.
Daarom voelt het soms ook echt leeg.

Ze zijn [..hiervoor geïnteresseerd..] in wat je kunt doen, op een andere niveau.
Op het begin van de dag een vraag: waar gaat het over?
Wat is het écht wat jij in jezelf draagt?
Dáár gaat het om, [ ..wat dat..] het écht is.
Dát!
Daar staat dit moment centraal, dat we ook met onze aandacht hierheen reizen.
Dat wij raken met ons bewustzijn.
Dat wij hen laten weten, dat we d’r zijn.
Dat we ons bewust aan het worden zijn.
Dat er meer mogelijk is dan wat we tot nu toe hebben kunnen voelen.

Laat deze mogelijkheden in de matrix maar rollen.
Laat het maar open gaan.
Laat het maar komen.
Laat het maar opstarten.
Laat die frequenties maar helemaal los rollen door je bewustzijn, door het veld.
Laat alle mogelijkheden die met JOU te maken hebben, laat die maar lekker rollen.

Dus waar gaat het echt over?
Wat is [..er..] precies?

We gaan het de volgende keer met elkaar hebben over de command.
Wat de command, ’t instructieveld vanuit bewustzijn, nou eigenlijk echt is,
hoe je hem d’r in zet en hoe je het ook samen doet, en niet per se in stilte.
Kom maar tevoorschijn.

Laat het paradijs in jezelf maar ’s helemáál, naar het origineel die je bent, helemaal komen.
En niemand doet ‘eraan mee’. Wat je voelt, dat doe je de volgende keer, uit jezelf,
vanuit jezelf, je zet hem neer, je gaat nóóit iets doen wat hier wordt aangegeven.
Als ik zeg: doe maar lekker je ogen dicht en ga maar even kijken bij jezelf”,
zelfs dán ben je, en juist ben je bewust dat je ogen dicht gaan omdat jij het beslist.
Dat moment ertussen.
Er wordt gezegd: ‘Kan ik het zelf beslissen? Ja! Daar gaatie…
Alles zelf doen, helemaal zelf afstemmen…

Martijn van Staveren

Zwaanshoek, educatie 12 juni 2021 – bekrachtiging


Bekrachtiging (Voorbij de grenzen…)

Terwijl je zit of lekker ligt, laten we andersom starten met onze aandacht bij onze voeten, dat je je voeten kunt voelen. Kijk, of je energie in je voeten voelt, het maakt niet uit hoe dat is. Wellicht voelt het, dat je energie zich verder verplaatst of uitbreidt, of je je kuiten kunt voelen en je knieën. Dat is het lichaamsbewustzijn, zo verder omhoog naar je dijbenen en je heupen toe. En let erop, dat je lichaam lekker kan ontspannen. Wellicht dat je een soort verschil kunt voelen tussen de onderkant van je lichaam en de bovenkant.

Breng je aandacht verder omhoog en met je aandacht vanaf je heupen omhoog door je buik en je rug, naar je borstbeen en naar je schouderbladen achter, naar je keel en naar je nek, naar je onderkant van je hoofd en je kaaklijn, je schedel aan de achterkant, je gezicht aan de voorkant, je oren. Je voelt je schedel aan de bovenkant et voilà, je merkt dat je tussen je oren aanwezig bent. Voel ook je armen en je handen en je vingers. Zo zit je, of lig je hier in alle rust.

Blijf aanwezig in je hoofd, als je bijvoorbeeld je ogen open zou doen, zou je dan gelijk naar buiten kijken. Dus op die verdieping ben je aanwezig. aanwezig in je hoofd en je voelt de rest van je lichaam. Kijk je, of je iets kunt zeggen in de zin van… (en het kan iets anders zijn):

Ik heb het recht om hier te zijn.

Ik heb besloten om aanwezig te zijn in dit lichaam.

En door middel van dit lichaam en in dit lichaam reis ik de wereld in….

Ik bewandel het pad van mijn eigen vibratie in eerbied en respect voor al het leven. Nieuwe kennis en oude kennis aanwezig in het veld lees ik in vol respect en onder besluitvorming van mijn vrije keus, de vrije wil in mijzelf kan ik met deze trillingen en kennis compleet nieuwe werkelijkheden en tijdlijnen gaan ervaren.

Een werkelijkheid zonder macht maar gevuld met gezamenlijke visie…

Voorbij de grenzen en de horizon van de Aarde,

voorbij de grenzen en de horizon van het Zonnestelsel,

voorbij de grenzen en de horizon van het Sterrenstelsel,

voorbij de grenzen en de horizon van dit Universum,

een reikwijdte van Open verbinding met andere werelden en beschavingen.

Ik voel, dat ik ontvangen wordt

in al die andere werelden van de vrije wil.

Ik voel dat er helemaal ruimte is

voor alles wie ik ben,

voor alles wat ik voel.

Ik mag uitrusten.

Door de weg ernaar toe voorbij de grenzen en de horizon van alles

voel ik dat deze weg ook vanaf hen, de kant van de andere beschavingen,

gelegd is naar deze wereld waar ook ik aanwezig ben.

En met deze verbindingen intact,

met het bewustzijn verruimd tot voorbij elke horizon en grens

ben je aanwezig hier op de stoel of op dit matras en keer je naar het moment en de een of twee mogelijke situaties, die je ervaart als aardse mens hier, die een veelvullend, beeld blokkerend onderwerp kunnen zijn. Kijk eens naar het script wat je leeft hier. Waar wordt jouw Zijn bekneld, beklemd, waar gaat jouw aandacht naartoe? Wat is beeldvullend? Kijk daar eens naar. Blijf in je hoofd en voel de rest van je lichaam. En alle lijnen en alle grenzen, open, kijkend naar dit moment van Nu, wat dat aardse stukje laat zien. Waar blijf je aan hangen en wat houdt je bezig? Laat het maar zien. Beperk je gewoon tot het zien of het weten wat dat is… en hou hem vast.

Op dit moment stroomt bewustzijn naar dit onderwerp, naar de situatie wat je ziet, wat je weet, wat je aanwijst. Het is geen vraag, het is iets wat je toont.

Je bent heel ontspannen maar zeker ook heel wakker, je gaat met je aandacht naar het plek van je hart. Hoofd – lichaam – hart.

En de situatie die de aandacht krijgt van jou

die laat je in alle rust – hoe, dat gaat weet jij –

omvormen, omvloeien, verschuiven naar de situatie

waarvan je voelt en weet –

zo moet die zijn.

Dit is wat ik voel en ik weet dat het er ook is.

En hou deze situatie ook vast met je bewustzijn.

Je kunt er gewoon naar kijken, je kunt het gewoon weten, niets houdt je tegen, jij bent hier, jij bent het, jij zet het neer.

En je kunt het ook voelen in je hoofd en op je schedel, dat dit wat je ziet, wat je weet, dat het veld ook operationeel is in je hoofd en daarbuiten.

Let op je ademhaling, dat je daar ook bij in- en uitademt. En in dit moment weet jij dat DIT is hoe het gaat.

Dit zijn de twee situaties, die je hebt neergelegd, de aandacht en de situatie, waarvan je weet en voelt: zo moet het zijn. En dat is het.

En deze gedachtecapsule die voortkomt uit je hart, daarvan verdwijnt het omhulsel, de capsule en stroomt de inhoud het veld in.

Uit het centrum van je hoofd stroomt deze informatie het veld in.

Instructie aan alle tijdlijnen, die ontwikkeld zijn voor deze krachtgolf…

om samen te vloeien, naar alle kosmische informatie samenvloeien.

Laat de tijdlijnen zich uitlijnen,

laat de portalen open zijn,

laat de kanalen schoon en transparant zijn.

Laat de vibratievelden van de ontwikkelaars in dienstbaarheid ervaren worden.

Laat de zone van rust rondom je hoofd voelbaar zijn.

Laat dit bewustzijn stromen naar elke plek in het lichaam.

En als je voelt dat het al zo is, dan doe je ogen open, en als je voelt dat je daar nog even moet blijven, dan blijf je daar nog.

(Bron: Martijn van Staveren, 202106 EDU)


Nanoseconde

Nanoseconde-tijdscorrectie

Oorspronkelijke tijd bekrachtiging Martijn van Staveren (in ik-vorm).

(.. Contact met mijn metabewustzijn.. Kracht vanuit mijn oorspronkelijkheid..)

Factor tijd die ik nu ervaar, ga ik synchroniseren met de oorspronkelijke tijd.

Ons neurologisch systeem is 1 nanoseconde eerder afgestemd op ons scheppingsvermogen.

Wat er dus is gebeurd is dat ons neurologisch systeem altijd iets eerder reageert dan ons creatiesysteem. Dat hebben anderen gedaan en we hebben ons bewustzijn nodig om dit recht te zetten.

Ik sluit mijn ogen. Ik realiseer me dat ik vandaag in het Nu-moment ben.

Dat we allemaal verschillend zijn, unieke wezens, onze eigen programma’s uitwerken, dat we zelf explorerende galactische mensen zijn. We beseffen met elkaar dat we dit doen omdat we onszelf serieus nemen en dat we vastberaden zijn in ruimte en tijd om de essentie en de kracht van liefde ongekaderd terug te brengen in het hier en nu.

Ik ga met mijn aandacht naar het veld van Schepping. Ik laat mijn lichaam voor wat het is, ik schakel over nu naar het andere veld van schepping dat dwars door mijn lichaam heen loopt. En terwijl ik dat doe voel ik dat ik aanwezig ben IN de dimensie van thuis.

Het thuis dat dwars door deze realiteit heen loopt.

Mooi mens, ik ben nooit alleen geweest: altijd is er de verbinding met mijzelf, en dat is niet een wezen dat groter of hoger is dat uitstijgt boven mijzelf maar het is een veel groter bewustzijn van mijzelf.

Ik ga er nu contact mee leggen. Een verbinding vanuit het hart, een verbinding vanuit creatie. Vanuit klank en kleur en elke toon welke hoorbaar en voelbaar is draag ik uit, het decreet vanuit de schepping.

Dat de informatie vanuit mijn metabewustzijn van de oorsprong toegang wordt gegeven om in het hier en nu aanwezig te zijn. Om de oeroude kronieken van het thuisland in te laten dalen hier op de aarde in mijn Zijn.

Om alle misleidingen en afleidingen te kunnen doorzien doordat het metabewustzijn aanwezig is.

Ik besef dat over de hele aarde er portalen gaande zijn in de vorm van mensen die zich afstemmen op dezelfde kracht als waar ik nu op afgestemd bent, thuis een wereld van ongekende grootsheid.

Ik ben nu in verbinding met het veld van Thuis en ik voel de hartelijkheid en de mensen die wachten op onze terugkomst en de mensen die wachten op hun aankomst hier op het moment dat het hier klaar is. Ik voel de vriendschap. Ik blijf met de aandacht bij mijzelf. Ik ben de initiator.

Door me af te stemmen op dit veld, merk ik dat dit veld zo enorm groot is, dat de factor die ik hier ken als tijd een ingekrompen energie is.

En als galactisch wezen geef ik, samen met elkaar en onafhankelijk namens mijzelf de opdracht aan het metabewustzijn van mijzelf, innerlijk, om een reparatie uit te voeren in de nanoseconde die aangepast is in mijn fysieke systeem, waarmee er een synchronisatie plaatsvindt in het moment dat ik er ben en op het moment dat er iets gebeurt. Ik roep op tot de herstelling en herschepping van de factor tijd gesynchroniseerd met de factor thuis.

Er komt een lichtcode binnen, op mijn manier kan ik dat zien. Deze code komt binnen in mijn systeem vanuit mijzelf in mijn fysieke lichaam en dit deel installeert zich in elke cel van mijn lichaam van mijn kruin tot aan mijn voeten.

Dit is de cel van het NU, de kracht van het NU.

Ik spreek met mijzelf af in elke cel van mijn fysieke lichaam en mijn zielsbewustzijn dat vanaf vandaag alle keuzes en alle beslissingen en alles wat er gebeurt, plotseling en niet plotseling, gezien wordt en dat ik in dat moment aanwezig ben.

Doordat er synchronisatie heeft plaatsgevonden tussen de ancient times, de tijd van thuis, en de tijd van het NU.

Ik ben mijn schepper, ik heb de bevoegdheid om in elk moment aanwezig te zijn. Ik nodig vanuit mijn hart de energie uit van passie voor het leven, passie om aanwezig te zijn hier ongeacht de moeilijkheden, ongeacht de ontmoediging en de vele vragen. Het is goed dat ik hier ben.

Ik kijk naar de vogels, dieren, bladeren, ik kijk ook waar ik ben. Ik voel de harmonie in mijzelf. De passie van thuis. Ik draag deze in mijn hart, ik draag deze in mijn veld, ik laat zien wie ik ben, ik toon het aan anderen en vergeef mijzelf voor alles wat er is gebeurd. Het is oké.

Niemand heeft ooit gedacht dat het makkelijk zou zijn simpelweg omdat ik niet wist van te voren hoe het zou zijn om in dit programma hier met aanpassingen, manipulaties, om hier aanwezig te zijn.

Op het moment dat ik me ga herinneren dat er geen zorgen zijn en dat het leven er is om de ervaring tot me te nemen, zal het leven mij transformeren tot een volledige rustige harmonieuze en uitdagende periode.

Ik Ben trots op mijzelf!

Bekrachtiging Oorspronkelijke tijd uit Crowd Power 13 https://www.youtube.com/watch?v=5VOYxG_9l2k

Crowd Power 13 | Geluk, oorspronkelijk leven en bekrachtigen van jezelf | https://www.youtube.com/watch?v=mim_MFN74EU

—————————————————————————————

188 frequentievelden

Wat gebeurd is is dit. Er wordt een injectie gebracht in het veld en dat verspreid zich op dit moment in mijn uitleg bij Gaia, dus deze wereld, verspreid zich dat in de lagen van hoe Gaia functioneert en daarbij bij het uitpakken daarvan van die informatie trillingsvelden worden er 188 verdiepingen open gezet, dus er ontstaat in het veld 188 frequentievelden, noem het maar een gebouw in die werkelijkheid, 188 lagen en in die 188 lagen, in elke laag kun je zeggen dat je als je in die laag terechtkomt in één van die al voorbereide klaarliggende matrixen terechtkomt. Dus het is en soort snelkoppeling die geplaatst wordt. Kun je dit volgen? Het is niet zo dat daar allemaal werkelijkheden in worden gecreëerd maar het zijn snelkoppelingen. Dus het is als je in die laag zit, is het een snelkoppeling dan kom je in die werkelijkheid uit. En alle wezens die leefden in Gaia, die op de aarde leefden en die aarde is minstens 100 keer groter dan deze wereld die wij nu zien, alle wezens die daarin leefden die merkte, die zagen het ook, het wordt gezien als een soort zwarte substantie in het veld die er doorheen gaat als een soort rook maar het is iets totaal anders en binnen die rook zitten allerlei hele kleine spiegeltjes, hele kleine deeltjes wij noemen dat nu Nano bots, maar daar is het echt artificiële intelligentie en wordt de code als het ware van Gaia wordt geïsoleerd. En alle wezens die daarin leven die worden geraakt door die besmetting en die worden direct door die besmetting naar de eerste verdieping gezet. Boem! Uit het veld. Direct dor de snelkoppeling in het veld die dirigeert die kant uit! En het eerste veld wat erin actief is geworden is dat de mens werd afgeleid door die besmetting. Zij werden afgeleid met haar bewustzijn, dus ook vanuit hier, was niet meer betrokken bij wat er in de wereld gebeurde maar ze was afgeleid door de shock!  Door de schrik. Het is allemaal veel complexer dan wat ik nu zeg maar het is een vertaling. Ook op de aarde kennen wij dat als wij in een soort moment komen dat je even helemaal eraf bent dan ben je eigenlijk helemaal uit jezelf weg. Dan ben je eigenlijk als een zuignap aangeplakt op dat wat zich om jou heen lijkt te gebeuren. Dat is dan in één keer belangrijk geworden. En dat is misschien ook wel belangrijk wat er gebeurt maar waar ben jijzelf nog op dat moment?

Dat gebeurde collectief in Gaia waarbij alle wezens die leefden in Gaia met het bewustzijn, die dus scheppingskrachten hebben, dus zichzelf vormgeven van binnenuit, eventjes een onderbreking hebben en in het moment dat dat gebeurt stopt de vormgeving van het wezen, dus de hele fysieke expressie van binnenuit naar buiten stopt. Boem! Weg! En in dat nanoseconde moment zit gelijk het bewustzijn van dat wezen ingesloten in die ene verdieping. Dat is laag één. En dan komt er een vervolg van 187 lagen en dat is niet van boven naar beneden maar dat zijn allemaal lagen door elkaar heen waarin allerlei universa worden ervaren om ons maximaal te traumatiseren. Dus op dat moment begint een duizelingwekkende reis van de liefhebbende wezens van Gaia, begint er een duizelingwekkende reis van allerlei verschillende virtuele werkelijkheden die niet één of twee seconden duurt maar die heel lang duren. Laat ik er maar geen jaren aan geven in getallen. En als dat klaar is, val je naar de volgende verdieping. Boem. Boem. En dan kom je daarin terecht.

Je wordt eigenlijk als scheppingswezen wordt je maximaal murw geslagen door de ervaringen die je hebt, die je zelf niet voelt maar wel denkt dat je het meemaakt. Dat is een heel groot iets, dus er is een gigantische wereld in volledige kracht waar iedereen gewoon leeft en voelt en ook denkt, en daar wordt een zwerm parasieten ingezet, die wordt er echt letterlijk ingeschoten met hele grote trilling gereedschappen die in de codes worden gebracht, in de trilling, informatievelden van de aarde waardoor de wezens die daarin leven die code oppikken en in hun werkelijkheden terechtkomen. Bij het injecteren van die werkelijkheid ontstaan er 188 dimensies in één moment. Die vouwen zich uit. Boem! Binnen al die 188 lagen, het gaat niet om die 188 want het is veel meer dan dat, ik hou het heel gecomprimeerd. Binnen al die 188 lagen, elke laag is dus een ander universum en elke laag heeft ook andere soldaten en ook andere heersende machten die onder toezicht staan, dat zijn dus die wezens die ooit gecreëerd zijn door scheppende wezens, die onder toezicht zijn gesteld door de invasiemachten.

Dus in al die 188 superdimensies die zich openen binnen Gaia waar wezens in terechtkomen heeft elke werkelijkheid, dus elke dimensie heeft een eigen bestuur als het ware. Dus we moeten goed beseffen dat er iets is ontstaan op de aarde waarbij je kunt spreken over allerlei verschillende bemoeienissen. En ook verschillende ideologieën. Dit is iets wat helemaal weggewist is bij de mensheid en daar liggen de grootste zorgen om en is ook direct het ufofenomeen aan verbonden. Dit is ook één van de redenen waarom spiritualiteit is ingeladen op de aarde om de grootst mogelijke leugens die je je maar kunt voorstellen. En het zijn echte leugens. En ondanks dat we ons bij heel veel dingen goed voelen zijn het gewoon louter leugens. 

(Bron: 2019 11Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid)

Brein geeft instructie aan het veld

Dus wat is die kracht? Zodra een mens van binnen voelt waar het mee verbonden is en dat is op zich al een hele opgave, omdat we vaak al uit de verbinding zijn geklapt door allerlei gebeurtenissen, zodra een mens weer terugkeert in wat van binnen (is), dus ook in de persoonlijkheid, juist daar, want dat is de ingang, in de persoonlijkheid kan voelen wat nodig is, binnenin wat je voelt, echt heel diep daar binnen, en je weet voor jezelf dat je die weg moet kiezen. Op het moment dat iemand dat doet dan verandert de staat van het brein, dan worden de hersengolven van het brein anders. Je krijgt een ander informatieveld in je hoofd. Het brein, wat denkend functioneert voor het lichaam, instructies geeft, geeft ook instructies aan het veld. Het brein van het lichaam, zo is het ooit ontworpen in de matrix waarin we nu zitten, voordat die werd overvallen en ingenomen werd, het brein is een instructiegever aan het veld hoe het veld moet reageren. Dus dit veld waarin wij leven is niet statisch maar in elke nanoseconde zijn er ontelbare explosies aan mogelijkheden en er blijft er maar één over en die sluit aan op jouw diepste bewustzijn of op jouw diepste denkbewustzijn. Het denken is een instructie aan het veld. En iedereen die denkt dat ‘ie bewust is die krijgt uit het veld een reactie vanuit de gedachte dat jij bewust bent. Tot het moment dat je echt gaat uitlijnen in je gevoel, wat je van binnen voelt en het door je hoofd heen brengt en weet: zo zit het in elkaar, dáár moet ik voor gaan! Dat is wat ik moet doen. En dat je het ook doet!

Dat lijkt bijna onmogelijk. En dat stopt ook nooit meer! Als je het eenmaal weet en je zet een stap dan open je de doos van Pandora. En dat is de doos van Pandora van deze matrix omdat alles wat zich beweegt rondom jou dat is een perfect systeem, perfect werkend systeem om jou niet te laten voelen wat die vrije kracht is in je, waar jij echt volledig kiest voor wat je werkelijk voelt van binnen. En als je het dan eenmaal kiest en je gaat ervoor dan zul je merken dat je heel diep werk moet verrichten om steeds in de keuze te blijven van het voelen. Dat je hoofd blijft in lijn met wat je voelt!

En ik zie tot nu toe van eigenlijk alle mensen op deze aarde en het is helemaal niet als een beschuldiging of zo, het is meer van het vaststellen, daar ben ikzelf ook een onderdeel van, het is allemaal, het gaat over ons, maar ik zie dat wij als mensen razendsnel in een moment dat we doen wat we voelen tussen de momenten door, allerlei dingen doen die niet kloppen. En dat weten we ook. We zien het zelf gebeuren want we zijn er zelf bij. En hoe krachtig ons bewustzijn zich expandeert hoe meer we zien wat we doen wat niet klopt!  En hoe ontmoedigend het soms kan zijn om te beseffen hoe snel dat gaat en wat er dan voor nodig lijkt te zijn om wel te komen in dat stuk van dat het klopt, dat je doet wat klopt. En dat kloppen is dus wat je voelt.

Nou wie wij zijn, wij zijn instructiegevers en dat is een woord wat misschien helemaal niet het juiste woord is, maar we zijn levensveld doorgeefluiken. Wij brengen vanuit onze diepste gevoelens brengen we met ons bewustzijn in dit geval door het lichaam heen naar buiten een trillingsveld naar buiten waar het veld waarin we leven op gaat reageren. En dan komt het zo frappante tevoorschijn en dat is ook een beetje waar het hier over gaat omdat het een virtueel analoog bewustzijn is, dat we keuzes hebben maar dat we die keuzes niet maken en als we ze wel maken ze niet uitvoeren, maar eigenlijk mee blijven lopen met de matrix van wat er over ons wordt gedacht en wat je zou moeten doen. …..

Bij het innemen van deze matrix, dus de werkelijkheid die wij nu ervaren, dus deze werkelijkheid, en dat is in een hele andere tijdzone gebeurd, het innemen, dat is een draconische ingreep geweest, letterlijk, hebben ze de oorzaak en gevolg wetgeving, omdat het echt een script is, deze werkelijkheid waarin wij leven, scriptmatig geprogrammeerd, mét mogelijkheden om erin te scheppen. Dus het heeft hoofdlijnen die heel gedetailleerd zijn. Dus elke microseconde, nanoseconde, ontstaan er eigenlijk zo’n 50 tot 60 triljard aan mogelijkheden alleen maar in dat scenario waar jij je aandacht op zet. En er blijft er één over en de rest valt weg. Dat is dus de kwantumfysica. Het wordt gemeten ook, wetenschap, dat informatie, wat onze werkelijkheid is, zich niet constant op dezelfde manier gedraagt. Maar als een mens gaat aanwezig zijn en een mens met vrij bewustzijn erin aanwezig gaat dat eigenlijk alle oorzaak en gevolgwetgeving naar nul worden gesteld. Het hele veld opent zich. Alle mogelijkheden gaan weer aan. En deze werkelijkheid waarin wij leven is ingenomen en het volledige script van de scheppende rassen die deze werkelijkheid hebben gecreëerd, om hun redenen, het volledige script, is helemaal compleet uit elkaar gesleuteld, dat is allemaal technologie. Hè, dus het inrichten van de werkelijkheid, het hele script is uit elkaar gesleuteld en er is nog maar een hele kleine bandbreedte overgebleven aan scenario’s, eigenlijk aan decor van dat  oorzaak en gevolg traject. Dit is dus echt wetenschap op kosmisch niveau waar ik het nu over heb.

Wij kunnen het wel snappen als we zeggen van nou het spelletje wordt eigenlijk opnieuw geherprogrammeerd. Dus wat er 100% op die dvd staat, op die PlayStation dvd, wat daar op staat, ik zet dat op mijn computer en ik programmeer daar wat in en er blijven gewoon drie straten over van die hele racebaan van het hele circuit. En de rest is gewoon uit. Of ik programmeer gewoon een poppetje wat erin voorbij komt lopen wat mij een bekeuring geeft, die programmeer ik er gewoon uit. Zo doen op kosmisch niveau andere krachten het ook. Dat zijn hele geavanceerde en hele gevaarlijke krachten die dat doen. Dat is geen spelletje! En eigenlijk alle kosmische wezens vrezen voor die krachten maar hebben geen vrees zolang ze zijn in zichzelf! En niet luisteren naar de gedachten die die krachten door ons heen zetten.

Wat zij hebben gedaan is het hele script van deze werkelijkheid en ik heb het alleen maar over deze werkelijkheid want het is een hele multi interdimensionale macht, een zeer grote coalitie die heel veel levensvelden, heel veel werelden omver hebben geworpen. En er is echt een grote noodzaak om dit open te leggen wie wij zijn en daar ook echt iets mee te doen en de samenkracht met elkaar in te gaan zetten.

Wat ze hebben gedaan is, ik druk het even in getallen uit, het slaat helemaal nergens op want het heeft niets met getallen te maken, maar 95% van de oorzaak en gevolg mogelijkheden die geprogrammeerd zijn in onze werkelijkheid waarin wij nu geboren zijn die staan uit! Die reageren niet meer. Die zijn niet in het script aanwezig. En ik heb het al heel simpel gezegd over iemand die niet anders kan denken. Ik probeer iemand anders iets te informeren en iemand anders hoort gewoon niet wat je zegt. Jij doet je best op jouw manier en toch komt het niet binnen. Het lijkt wel alsof je de ander gewoon niet kunt vertellen wat je nou werkelijk bedoelt. Het komt niet binnen, het reactieveld waarin je leeft is éénduidig, alleen maar in de afwijzing, afgesloten, dicht. Dicht, gewoon dicht.

We hebben het hier echt over oorzaak en gevolg wetten. Dus we zitten eigenlijk in een soort heel versmald circuit en dat versmalde circuit dat is functioneel omdat eigenlijk alle wezens die in dat circuit leven in constructen denken en ook nog denken dat ze voelen. Dus iedereen roept dat ze vrij zijn en iedereen roept datgene wat je niet voelt. Ze komen bij elkaar met groepjes en gaan praten over wat er gevoeld wordt en niemand zegt “nou weet je, als ik nou eens heel eerlijk naar mijzelf kijk dan zit ik dus in een situatie X en die klopt gewoon helemaal niet, die klopt niet met wat ik werkelijk van binnen voel, ik probeer eigenlijk alles overeind te houden met ballen in de lucht, maar waarom doe ik dat eigenlijk, potverdorie ik doe dat gewoon omdat het script is, ik doe het gewoon omdat het een script is, het is mijn gedachte dat ik dat moet doen en dat zijn mijn gedachten niet want ik voel iets anders!” Dat is de organische kracht van de mens om kleur te bekennen waar het niet stroomt en waar je iets overeind houdt en waar je de diepste krachten in jezelf niet kunt uitdragen naar buiten toe. Dat zijn constructen. En door in constructen te denken zit je dus niet in dit veld, organische harttrillingen. En die organische harttrillingen als die geleefd worden dan en met kracht erbij zetten, dat zijn hele diepe bekrachtigingen ook met elkaar en op allerlei verschillende levels, in 33 circuits kun je dat helemaal doorgaan, kun je deze trillingen gezamenlijk in het veld laten weten dat je er bent. En het veld gaat reageren. En deze krachten die de mensheid besturen zijn hartstikke benauwd dat de mens haar innerlijke vermogen inzet en zich bevrijdt uit het juk van de gedachte!

En lieve mensen, ik blijf het zeggen: “Het is niet zomaar eventjes een spiritueel spel, dit zijn kosmische topwetenschappen!” Als wij uit deze situatie willen stappen dat ons leven niet klopt dan moeten we ook eerlijk zijn waar het niet klopt. En dan moet je niet zeggen van “ja maar dit is maar een persoonlijkheidsstoornis of een persoonlijke reis, ja ik moet dit leven verrijken” Nee je moet goed beseffen dat je als kosmisch wezen in die persoonlijkheid terecht bent gekomen! En dat die persoonlijkheid juist het instrumentarium is om je te laten denken dat je voelt. En dat je compromis sluit. Dus het gaat heel erg over jou en over mij wie wij zijn. Daar moeten we eerlijk in zijn als mensen met elkaar. Daar moeten we niet omheen praten. Als wij contact willen leggen als wezens met een andere wereld, dan moeten we ook het contact met elkaar leggen en moeten we echt door alles heen stappen wat ons tegenhoudt en ons uit dit veld houdt maar in ons denken.

Bron: 2019 09 Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid


Zo krijg je wereldvrede

(door Anita Rubie) Naar aanleiding van een dieper onderzoek in mijzelf afgelopen weken, raakten een aantal uitspraken van Martijn van Staveren precies de kern waar nog opschoning in diende plaats te vinden. En natuurlijk als een proces altijd zal blijven doorgaan. Een aantal uitspraken (uit Crowd power 2)  heb ik eruit gelicht en deze wil ik graag met jullie delen.

Letterlijk en figuurlijk kreeg ik meer zicht op situaties. Deze thema’s maakten duidelijk hoe belangrijk het is om Waarheid te zien zoals hij bedoelt is van oorsprong. Niet “de waarheid”, want die zou van ons zijn en we weten niet wie we zijn.

Tevens ook het nog diepere besef wat wij als groepen kunnen doen om onbewuste velden weer bewust te maken en te bezielen. En daarmee ook degenen die nog meer gevangen zitten, vrij maken van zielloos leven. Dit wist ik al, maar het voelde of er juist nu door mij heel krachtig mee aan de slag gegaan moet worden.

Daarnaast kwam mijn zelfliefde weer beetje voor beetje terug,

In Vrijheid te mogen denken en doen van wat ik wil en nodig heb om een vreugdevol leven te hebben.

En steeds dieper gaat mijn waarneming in en door lagen heen. Alles wordt lichter.

Vrede in mijzelf, ik  mag er Zijn van mijzelf en ik Weet wat mijn Taak voor Moeder Aarde, de Mensheid, Dieren en de Natuur met alle elementen, is: HIER ZIJN!

Liefs Anita Rubie

Zo krijg je wereldvrede

We zijn natuurlijk opgesplitst geraakt in onze bewustzijnsvelden .

(Alles is één krachtveld,  op het moment dat we tegenstellingen los kunnen laten, dan is een heel groot deel van de dualiteit eigenlijk opgelost…..)

Ik heb daar heel veel conversaties over gehad over dualiteit. Er zijn mensen, die zeggen ja ik ben de dualiteit ontstegen, ik leef non duaal. Dan vraag ik: nou hoe doe je dat dan? Dat is natuurlijk wel interessant. Nou ja, dat kan ik niet zo goed uitleggen, maar ik heb in ieder geval besloten om alles wat negatief is om daar geen aandacht meer aan te geven, ik ga alleen voor het mooie wat ik prettig vind, wat prettig voelt. Maar dat is precies de start, met alle respect, van de dualiteit. Dan begin je op basis van het uitsluiten van een deel, waar jij in dit geval dan niet mee bezig wilt zijn en dus sluit je per definitie een deel van jezelf buiten, want iets wat jou raakt heeft te maken met iets van jezelf. En de gesprekken, die ik daarover heb gevoerd, en nog wel eens heb, daar wordt over gezegd: de dualiteit is in feite gewoon een gecreëerd iets door het onvermogen om inzicht te krijgen in de eigen emotionele toestanden. Hoe je ergens op reageert. En de mens op aarde in deze realiteit, waarin ze zich thans begeeft, heeft niet eens in de gaten, dat zij in een persoonlijkheid verwikkeld zit, die niet origine is. Onze persoonlijkheid die we zijn, is niet ons kernwezen. En die hele persoonlijkheid van waaruit we nu navigeren, daar zitten we dus in feite in opgesloten en daar willen we vaak niet naar kijken. Dus hebben we ook met een dualiteit te maken op basis van ervaringen uit de persoonlijkheid. Andere rassen, andere beschavingen, zijn daar echt niet allemaal vrij van, maar ze hebben daar wel een makkelijkere weg in gevonden. En dat hebben ze gedaan door te ervaren, dat alles wat er niet mag zijn, gewoon een onderdeel is van de essentie van het leven aldaar en dat mogen wij dus ook gaan leren. En ze geven ook aan, dat juist door het beleven van die tegengestelde gevoelens, dat je daarmee iets heel sterks binnen jezelf bekrachtigt en dat het er ook gewoon mag zijn. Dus op het moment, dat wij alles gaan toestaan in ons leven, denk eens even aan al die verschillen die er wereldwijd zijn, denk aan discriminatie, alles wat tegengesteld is, je mag dit niet, je mag er zus niet zijn, als je dik bent dan ben je idioot, als je lang bent dan ben je een lange slungel, als je mager bent ben je zo mager als een broodplank, ben je geel dan ben je geel, ben je blauw dan …. er is altijd wel iets, ben je arm of rijk, er is altijd wel iets. Er is zoveel onderscheid, daar ligt een heel belangrijke les voor de mensen op deze aarde, voor ons allemaal, voor mij ook, om daarin te gaan repareren. Dus hoe we dat kunnen gaan uitdragen en hoe we met elkaar daaraan kunnen gaan werken. En begin dus bij onszelf en op het moment dat we dat los kunnen laten, dan is een heel groot deel van de dualiteit eigenlijk opgelost. En zo simpel is het en dat is een begin om dieper in je eigen gevoelens te kunnen kijken van: hé betekent dat dan als de dualiteit bestaat uit positief en negatief, dat positief en negatief eigenlijk ook helemaal niet bestaat, maar dat het één krachtveld is? Ja, zegt het universum dan, alles is één krachtveld. Betekent dat dan ook dat liefde en negativiteit één krachtveld is? Ja, zegt dan het universele veld van schepping, alles is één veld. Dat betekent dus ook, dat we onze eigen projecties vanuit onze persoonlijkheid hebben geclassificeerd op basis van ervaringen uit dit leven, dat dát niet leuk is en dat dát wel leuk is. Ja, als je dit nu nog een keer gaat afluisteren straks als de uitzending geweest is en je gaat het opschrijven in je eigen vorm wat je in je leven tegenkomt, dan ga je ontdekken dat dualiteit een fictie is. Het is meer een gedrag van ons. Dat is iets heel anders. Het bestaat wezenlijk niet, maar het is ons gedrag. Het is dus hoe we ernaar handelen. Buitengewoon filosofische onderwerpen met een fundamentele start om anders in het leven te gaan staan.

Wat we als bevolking kunnen doen, als burgers

We kunnen met elkaar sessies doen in het veld om heel veel heling en waarheid naar voren te brengen. Dus ook met de intentie om liefde en verbinding en schepping te brengen in het bewustzijnsveld van deze planeet, die er dus echt is, om de kunstmatige intelligenties en de manipulaties te belichamen, dat is het enige wat we hoeven te doen. Waardoor die onbewuste velden die niet bezield zijn om die dus wel te gaan bezielen. Dat kunnen wij doen. En we hoeven ons verder nergens druk over te maken. We kunnen vooral met onszelf bezig zijn, dat is heel fijn.

Bekrachtiging kwantumspiegel

Inleiding

En het is heel erg makkelijk om je hele leven te spreken tegen andere mensen hoe het zou kunnen of hoe het zou moeten misschien wat je denkt. Het is mooi om af en toe  in de spiegel te kijken en dan ontdekken dat ook dingen bij ….., degene die in de spiegel kijkt ziet van hé, juist door alle drukte en activiteiten van let hier op, kijk daarnaar, wat brengt het bij jou vanbinnen. Als we dat met z’n allen doen, ik denk dat het een goed idee is om het woord kwantumspiegel voor te stellen, die we dus voor onszelf neerzetten, spiegel van schepping, en dat het dezelfde spiegel is die we nu allemaal gebruiken, tegelijkertijd.

Bekrachtiging

Daar zou je je ogen dicht bij kunnen doen. Het hoeft niet persé want het gaat niet om meditatie, het gaat om kracht. Het gaat ook om mentale, spirituele hartkracht. Dat heeft alles in verband met elkaar te maken. Pak die spiegel eens voor je, hij is ongeveer deze grootte. Je zet hem gewoon lekker neer en je kijkt in die spiegel en ziet jezelf. En je ziet jezelf in je omgeving, achter in de spiegel zie je de omgeving die jij voor ogen hebt. Voor jezelf. Daar begint het mee. Ga maar eens voelen vanbinnen, wat zou je jezelf wensen op dit moment. Wat heb je nodig om vreugde te ervaren, om inzichten te hebben in de situatie waar je het heel erg lastig mee hebt en waar hele behoorlijke uitdagingen liggen. Wat zou je direct willen manifesteren in je leven en wat zou je ermee willen doen. Een heleboel opdrachtjes, maar ga niet denken, zet het maar gewoon in die spiegel en zie maar in het spiegelbeeld, zo hé.

Dan zie ik mezelf met al die mogelijkheden er omheen, die ik wil realiseren. Ga maar eventjes invoelen, neem er 15 seconden de tijd voor. Oké. En de frequentie, die je nu in jezelf hebt neergezet, in het spiegelbeeld, dat beeld dat is de spiegel, die we allemaal uit het kwantumveld gebruiken en die spiegel laat voor jezelf jouw wens zien, wat jij wenst voor jouw realiteit en je draait die spiegel om, kijkt tegen de achterkant van de spiegel aan en de inhoud van die spiegel die stuur je nu met intentie en attentie het kwantumveld in van het planetaire bewustzijn van de aarde. Al jouw wensen voor jou persoonlijk, hier in jouw gevoel geef je nu als een cadeau aan de aarde. En dat is scheppen en creëren vanuit zelfrespect, zelfcreatie, inzicht, bekrachtiging, manifestatie, jezelf waard vinden en door het ook direct te delen met alles wat is, ook met de dieren en de natuur, is het direct in het kwantumveld aanwezig. Deze spiegel, die werkt voor alle tijd. Dus als je dit filmpje ziet, later dan dat het live is uitgezonden, in de intentie en attentie van het moment zit dit moment nu in het bewustzijnsveld van de aarde. Daar kun je zo op inloggen. Ga er lekker mee oefenen en ervaar de kracht van verbinding. En op deze manier is het mogelijk om wereldvrede te creëren. Door eerst vrede in jezelf te vinden, kracht in jezelf te vinden, jezelf toe te staan er überhaupt te mogen zijn, het aanvaarden dat je de keuze al lang gemaakt hebt om hier te zijn vanuit een ander Weten, die er dan misschien nu eventjes niet is, maar dat je berusting kunt vinden in het feit dát je er bent. En vanuit die innerlijke vrede kun je dat wat je voor jezelf wenst, delen met het planetaire bewustzijn. Dus wat je nu hebt gevoeld deel je ook met alle kindjes in Madagaskar. Ook met alle alleenstaande mensen wereldwijd. Ik noem maar een paar voorbeelden. Dus realiseer, besef en voel je innerlijke kracht. En dit wordt geleid. En zo krijg je met elkaar wereldvrede.

MVS


Terugkeer in het krachtveld van harmonie en bewustwording (uit Crowd Power 14)

Martijn: Hoe kunnen we onszelf en anderen leren helpen zelf helende energie uit het scheppingsveld te ontvangen?

Nou allereerst, is het heel belangrijk, Margreet, dank je voor de mooie vraag, dat we gaan beseffen dat wij een onderdeel zijn van dat veld, onlosmakelijk verbonden. Dus we zullen tot in de diepste lagen ons helemaal dienen los te maken, vrij te maken van elke beperkende gedachte en gevoel wat er opkomt. Zelfs als je geneigd bent dat dat gevoel nou juist heel dienend is. Dus letterlijk in het begin betekent het 0 veld. Alles weg weg weg weg, parkeren parkeren, aan de kant zetten. Dan blijft er maar één zaak overeind en dat ben jij Margreet.

En op het moment dat jij dat gaat ervaren dat alles kaal en blanco is en dat het juist heel gevuld is omdat alleen jij overblijft en je letterlijk in de verbinding durft te gaan vanuit de kennis, kennis is heel belangrijk ook bij het spirituele bewustzijnsproces, bij het terug regenereren van je vermogen, is het belangrijk dat je in stilte jezelf afstemt en dat je in die stilte zo diep bij jezelf in de stilte aanwezig durft te zijn en dat je vanuit die stilte met je voorstellingsvermogen over de aarde gaat reizen, dat je het water hoort stromen, dat je de wind door je haar voelt gaan met je voorstelling en dat je vervolgens met de kracht en de aandacht bij jezelf door andere sterrenstelsels reist en in een vluchtige blik ervaart in dat moment: ook hier is diezelfde kracht. En je reist door al die werelden heen en je beseft met een heel diepliggend gevoel van : wauw, die kracht die ik in mijzelf voel hier op de aarde, die is overal aanwezig. En door daar veel mee bezig te zijn, door je waarnemingsvermogen en voorstellingsvermogen steeds dieper in te zetten, en dat is eigenlijk het trainen van het zintuiglijke apparaat, de kracht van binnen die een tijd bijna uit is geweest, door dat steeds opnieuw te doen in elk moment van je leven, zet je het aan en dat is de enige manier het op jouw manier het zoveel mogelijk te doen, dat dat de enige manier is om het fundamenteel weer terug te halen in je dagelijks leven.

Dus niet alleen als je leuk naar een zondagmiddag meditatie gaat bij de achterburen, maar dat het geïntegreerd zit in elk moment dat je leeft. Dus bij de supermarkt, bij het auto tanken, bij het kopen van kleding, zelfs bij het betalen van je belastingen besef je, dat jij die krachten, dat je dat krachtige wezen bent en dat het in je aanwezig is. Dus het heeft echt te maken met integratie. Het terug integreren van de “force”.

Dat is een heel belangrijk gegeven en daar zijn op andere werelden, in bijvoorbeeld het Siriaanse en Safiriaanse stelsel, dat is een enorme beschaving met meer dan 1200 miljard bewoners verspreid over 24 verschillende zonnestelsels, en deze wezens doen niets anders dan voortdurend te integreren in zichzelf, niet op onze manier zoals wij dat doen, maar natuurlijk op een andere manier, omdat ze veel verder ontwikkeld zijn dan het punt waar de mens op deze aarde nu aanbeland is. Maar voortdurend blijven ze in de verbinding, de kracht integrerend in het dagelijkse bestaan. In elk moment, en daar zijn hele educatieprogramma’s voor. Dat is heel erg mooi en heel bijzonder. Zelfs heel ontroerend als je je daarmee verbindt. Ik weet niet of jullie hier en thuis die film hebben gezien “de Avatar”. Ik heb hem zelf gewoon laat gezien, omdat ik weinig tijd heb voor films. Ik heb hem dus gezien en daar wordt ook uitgebeeld dat er een koppeling plaatsvindt tussen de wezens en de “force”, de kracht van die planeet. Ze koppelen zich dan aan met allemaal van die prachtige, vloeiende lijnen en dat kun je zien als een energetische aankoppeling en de kracht van die wereld is onlosmakelijk verbonden met al het andere leven in het universum. Dat is dus dat bewustzijnswezen. Sommige mensen noemen het ook geest. Ja weet je dan struikel je over het woord omdat geest heel veel verschillende interpretaties kan hebben, maar het bewustzijnswezen het Albewustzijn die kracht, wij zijn daar een onderdeel van en, Margreet, het begint, door je dagelijks te realiseren dat je dat bent.En dan komt het erop aan hoeveel prikkels je van buitenaf kunt herkennen.

Arjan: Je zegt even van dat er ook hele educatieprogramma’s voor zijn, voor die beschavingen. Heb je daar zelf aan meegedaan?

Martijn: Ik heb daar in programma’s voordat dit …… ik ga het nu op mijn manier zeggen. Voordat ik me koppelde aan dit simulatie hologram ,ben ik daar heel veel aanwezig geweest, in het Siriaanse, Safiriaanse stelsel. En dat is een wereld die een ongekend grote evolutie achter de rug heeft en in wezen wachtend is, totdat de menselijke beschaving hier op deze planeet ook de kracht in zichzelf herkent. Pas op het moment dat wij dat gaan herkennen, dat het hele collectieve, harmonieuze systeem of het hele collectieve, planetaire systeem terugkeert in het krachtveld van harmonie en bewustwording, dat alles met elkaar verbonden is, want dan vervalt dus oorlog, dan trek je geen wapen meer en je vraagt geen 5.000 euro meer voor een behandeling maar dan ga je namelijk dienen vanuit de kracht en op het moment dat dat hier op aarde hersteld wordt en dat is waar we nu mee bezig zijn, dan is dáár dat laatste stukje educatie ook niet meer nodig. Dus alles wat hier gebeurt, heeft effect op al die andere dimensies en bewustzijnsvelden. En ik heb dat gezien, het is een hele interessante, mooie manier van werken want het komt op een soort …. hoe kan ik dat het beste vertalen met woorden, er wordt tijd vrijgemaakt, er worden eigen momenten vrijgemaakt bij groepen mensen om gezamenlijk, wij noemen dat mediteren, rechtstreeks, dat vermogen is daar veel groter, te communiceren met de bron. Dus met het bewustzijnswezen van die wereld, van die sterrenstaat, en dat is weer een deeltje van een veel groter bewustzijnsveld, wordt rechtstreeks mee gecommuniceerd en door daar gezamenlijk mee te communiceren komt er zo’n uitwisseling over en weer, dat daardoor die kracht dieper kan integreren, steeds weer en dat is ook nodig omdat die kracht gedeeltelijk wegloopt.

Arjan: En zijn ze dan ook fysiek bij elkaar?

Martijn: Ja ze zijn fysiek bij elkaar. De fysieke samenkomst is namelijk van onmetelijk belang.

Arjan: En hoe moet ik me dat voorstellen, zijn er tientallen of honderdtallen of miljoenen bij elkaar?

Martijn: Nee dat gaat ….. de trainingsgroepen zijn rond de 40/50 mensen. En het zijn niet allemaal mensen zoals wij, ze hebben een iets afwijkend uiterlijk. Zij vinden dat wij een iets afwijkend uiterlijk hebben . Ze vinden ons in ieder geval heel erg lief en wij vinden hen ook heel erg lief. En deze prachtige mooie mensachtige beschavingen doen dit in clustertjes, in groepjes van 40/50 mensen omdat dat gewoon het maximum is, waarin je ook in hun bestaan kunt communiceren met de kracht, zonder dat daarbij een verlies ontstaat van een te grote groep. Wat er gebeurt, is dat die mensen gezamenlijk, we noemen het maar net als hier op de aarde, als je hier met elkaar muziek maakt dat hebben we net gezien, komt er een soort synchroniciteit, afstemming hè, tussen jullie 2. Op de aarde is dat op dit moment niet aanwezig, maar die synchroniciteit, die versmelting tussen wezens vanuit die kracht, dat is een maximum van 40/50 mensen en alles wat daarboven komt geeft een verstoring in het proces dat zij daar ervaren.

Arjan: Ik kan me voorstellen dat daar een soort hiërarchische gelijkheid is of dat er geen regie is.

Martijn: Er is geen hiërarchie.

Arjan: Dus ook geen meester of leraar?

Martijn: Nee, nee. Wat er wel is, is dat er begeleidingsteams zijn, die daar andere mensen ondersteunen in die processen en dat komt omdat veel mensen in het Safiriaanse stelsel afkomstig zijn uit een deel van het oorspronkelijk, menselijk bewustzijn, dus de oorspronkelijke, menselijke beschaving, en hebben ook een enorme val achter de rug. Dus de dreun, die de mensheid nu net heeft meegemaakt, hebben zij in andere tijden ook meegemaakt. Zij zitten in een rehabilitatie programma en zij hebben dus letterlijk, voordat de kroon erop gezet kan worden in de kracht van wie ze zijn, hebben ze letterlijk de completering nodig van ons hier op aarde om dit deel van de schepping ook weer in onszelf terug te laten komen.

Arjan: Hun 1958 hebben ze al weer teniet gedaan?

Martijn: Zo’n 1958 hebben zij niet achter de rug, daar hebben wij hier mee te maken. Dat is cyborg overname door technologie en wat zij hebben meegemaakt, is letterlijk het uit elkaar vallen van de vermogens waar hun bewustzijn zich in manifesteerde, dus het bewustzijn koppelt zich eerst aan een veld en vanuit dat veld worden lichamen geboren, die ontstaan dan en bij hen is het vermogen kwijtgeraakt in de lichamen zelf zonder dat daar van buitenaf door cyborg beschavingen invloed op werd uitgeoefend. En dat is ontstaan, ooit, in andere tijden doordat het compleet menselijke bewustzijn, dus de mensheid, zich niet meer goed kon bewegen in het volledige eenheidsbewustzijn van de kracht.

Ik krijg een vliegje in mijn neus, dankjewel dat ik dat bevestigd krijg. Leuk vliegje, heeft niet om landingsrechten gevraagd. (gelach)

Maar het is wel zo, voor ons is dat heel moeilijk te begrijpen, want kijk wij zitten zelf in een uiterst complexe situatie en dat heeft ook te maken met dat deze aarde waar wij nu zijn, de thuisbasis is, de hoofdbasis in het hele scheppingsveld van het oorspronkelijk menselijk bewustzijn. Dus die aarde ligt in schillen dwars door elkaar heen en wij zitten nu in het 5-dimensionale bewustzijn, dat is waar we aanwezig zijn, er lopen schillen doorheen die ons neurologisch systeem eigenlijk degenereren, we ervaren een driedimensionale werkelijkheid. Zodra die andere schillen weer gedetecteerd worden door ons bewustzijn, dus wij hebben het vermogen weer om daarmee te kunnen interacteren, dat noemen we ascensie hier, maar het is helemaal geen ascensie, het is het fundamenteel toenemen van ons vermogen, dan gaan wij dus terug naar een andere planeet en uiteindelijk is dat deze zelfde planeet, alleen wij krijgen al die procenten die we nu niet zien, die geïnterpreteerd worden, krijgen we dan wel te zien. En dan krijgen wij een aarde te zien, die 100x groter is dan de aarde waar wij nu bovenop zitten. En die aarde, dat herstel daarvan, dat uiteindelijke herstel daarvan, zal dus de totale vrede om zomaar te zeggen, in het hele universele scheppingsveld herstellen. Evenwicht, eenheid, heelheid.

Arjan: En dat allemaal naar aanleiding van het zelf herstellend vermogen.

==============================================

Bekrachtiging

Laten wij de kronieken van het oorspronkelijk menszijn hier in onszelf eens terughalen. Met de aandacht blijven wij bij onszelf, we ademen rustig en langzaam diep in en uit. We stellen vast in onszelf, dat we hier in een multidimensionale tijd aanwezig zijn op een planeet waar allerlei verschillende realiteiten tezamen zijn gekomen en dat het aan jou is en wij met elkaar, als brengers van een waarheid uit een andere tijd, om de kracht hier, de innerlijke kracht in jezelf, aan te zetten. En we spreken vanuit de kracht wie wij zijn.

Planeet aarde en alle bewoners hier, alle mensen, dieren, natuurwezens en ook alle elementen van de matrix, wij zijn hier. Uit andere tijden zijn wij hier gekomen om herstel te brengen in chaos om de kronieken van het oorspronkelijk menselijk bewustzijn hier te implementeren in het fysieke lichaam. We zijn hier om als welwillende wezens, de aarde dat te komen geven via onze waarneming en aanwezigheid in de vorm van emotie, in de vorm van kracht en liefde en we spreken vanuit de kracht: wij zijn hier in dit moment op de aarde in grote getale aanwezig. Met meer dan 800 miljoen mensen hier in dit veld zijn wij aan het werk in het planetaire bewustzijn om de hologrammen, waar zoveel manipulaties in aanwezig zijn, zichtbaar te maken. En we doen het vanuit daadkracht en liefde. We doen het niet om anderen te ontmaskeren, we doen het niet om andere wezens in hun hemd te zetten, we doen het juist vanuit de eenheidsverbinding.

Het is de tijd, dat er weer samenkomsten zijn op deze wereld tussen allerlei verschillende rassen en allerlei verschillende beschavingen. En het is ons recht, en het recht is ons gegeven vanuit de kracht, de “force of life” aan alle wezens om alles te bekijken, om alles te voelen en aanwezig te zijn in elk stuk op aarde, waar aanwezigheid nodig is om de beweging te brengen, die onvermijdelijk zal leiden tot het terugbrengen van de kracht in dat veld. En wij doen dat vanuit neutraliteit. We doen dat vanuit een vanzelfsprekendheid, dat vanuit afstemming voor iedereen en elk wezen er voldoende aanwezig is om het geluk en de vrijheid in zichzelf te ervaren en om met elkaar de reis voort te zetten in het veld van de ontdekkende krachten van de schepping en deze tot in elk cel bewustzijn in het fysieke lichaam ook aanwezig te laten zijn. Wij zijn hier op de aarde 2016 aanwezig om als ambassadeurs hier, hoeders uit een andere tijd, de aarde zoveel kracht en liefde te brengen, dat de verstoringen automatisch vervloeien met de velden van kracht waar wij uit zijn opgestaan uit een andere tijd. Wij vergeven onszelf wat er ooit is gebeurd in andere tijden en wij vergeven alle andere wezens op voorhand voor alle verzet en manipulaties. Dit is voelbaar en gehoord in elke cel hier in het planetaire bewustzijn. Wij gaan niet aan de kant wij buigen niet. Wij zijn hier voor iedereen. Wij willen ook niet dat anderen voor ons aan de kant gaan. Ook hoeven anderen niet te buigen voor ons. Wij eren de grootste kracht in elkaar. I salute the highest source in you.

Wij gaan met de aandacht naar de kern van de aarde. Wij ervaren ons lichaam en reizen daar niet vandaan. Terwijl wij in ons lichaam aanwezig zijn, zien wij de aarde en we gaan naar die aarde toe en blijven ons lichaam beseffen, in het centrum van de aarde komen we uit. We spreken het centrum van de aarde toe.

Planeet aarde, wij zijn hier met een grote groep aanwezig om het bewustzijn van de aarde te verstevigen en om de vergeving op de aarde te brengen, waardoor vrede wereldwijd zal uitbreken. Wij zijn hier om het samen met jou te doen, namelijk alles wat opgeschoond mag worden, op te schonen. Wij zijn hier om de tragedie uit andere tijden te laten vervloeien met de kracht van het leven. Wij zijn hier om tegen jou te zeggen aarde, bewustzijn van de kracht, dat we ongelooflijk trots zijn en ontroerd. Dat na deze enorme lange tijden van destructie er nog steeds zo veel liefde is op deze aarde. Vanuit de natuur de dieren en vanuit het planetaire bewustzijn. In het midden van de aarde laten wij met elkaar een grote, gouden bol ontstaan en dit is het symbool van de transformatie en het terugbrengen van het oorspronkelijke gouden veld van afstemming en verbinding, de “force of life” en we kijken naar deze bol in het centrum van de aarde en vanuit ons hart brengen wij een enorm krachtig veld naar het centrum van de aarde en op dit moment zitten mensen over de hele wereld in deze bekrachtiging en vanuit allerlei locaties lopen er krachtvelden vanuit het hart naar het centrum van de aarde en we zien dat die bol in het centrum van de aarde steeds groter wordt. Hij wordt zelfs zo groot dat de bol groter wordt dan de aarde zelf. Kijk eens, dat is de kracht van wie we zijn. We nemen waar en het is zo.

En dit veld is nodig om alle mensen terug te brengen in gelijkwaardigheid, dat alle mensen geraakt worden op eigen moment en op eigen tempo, dat het er ongelooflijk toe doet, dat ze beseffen, dat ze niet zomaar bestaan. En dit veld, gedragen uit de kracht van alle mensen die hier aan meedoen, mag gedragen worden door alle “benevolent beings”, door alle wezens uit andere universa en andere planeten mag dit hologram versterk worden en verder bekrachtigd worden. En dat is goed. Wij doen, waarvoor wij hier gekomen zijn. En met de aandacht van de aarde af realiseer je je dat je hier aanwezig bent op je stoel, je hebt je ogen dicht en je voelt al die mensen in dit moment, die vanuit hetzelfde dragerschap de “force of life” als familie van jou vanuit dezelfde kracht en liefde de bijdrage hebben geleverd. En kom je rustig bij en doe je ogen lekker open.

 —————————–

Crowd Power 14 Healingtechnieken en graancirkels met Arjan Bos en Martijn van Staveren

Bekrachtiging uit CP14 https://www.youtube.com/watch?v=epMDk1r7-1I


Bekrachtiging samenwerking vanuit het vrije bewustzijn

(bij Wekeromse Zand, Mensbeleving in de natuur) Dus doe lekker je ogen dicht, als je dat wilt en we brengen onze aandacht uit de omgeving naar onszelf toe, dus wat er ook buiten onszelf gebeurt, wat er ook wordt gezegd, wees je bewust van je lichaam en als je voelt dat het prettig is om daar een paar keer bij in en uit te ademen zodat je lichaam meer ontspant dan doe je dat lekker en als het voor jou niet hoeft dan is dat helemaal oké……besef dat je hier aanwezig bent vandaag op je eigen besluit om vandaag jouw kracht hier te laten schijnen…..je bent hier niet om je aan te sluiten maar om je kracht te laten schijnen, om te laten weten dat je hier bent, in deze wereld. Breng je bewustzijn eens door je lichaam heen …besef dat je een lichaam hebt….dat dit lichaam start, in dit geval, met deze sessie boven aan je hoofd, bij je schedel en dat je je hele hoofd voelt, zo rustig aan naar beneden, wees je bewust van je lichaam, van je buik, van je rug, van je armen, je bovenbenen, je onderbenen, je voeten, op een eenvoudige manier en je bent hier helder in, ben je je bewust van je lijf….realiseer je heel diep dat je lichaam waarin je nu aanwezig bent de schakelaar is voor je vrije bewustzijn uit een andere werkelijkheid, de werkelijkheid van de aarde. Je lichaam is je portaal, wees je daar bewust van…wees je bewust dat je portaal schoon dient te zijn…wees je bewust dat elke vorm van geloof je autonome bewustzijn voor een deel afneemt. Wees jezelf, geloof niets. Neem waar en gebruik je kosmische hartlogica……je bent hier aanwezig op de aarde om te ervaren net als ieder mens dat zich hier een gebeurtenis voltrekt, in de zin dat alle mensen gesynchroniseerd worden in hun denken…..en je bent je bewust dat dat gebeurt en dat je er uit stapt.. terug naar jezelf ook al is dat een vraagteken…….je bent je bewust dat je hier aanwezig bent samen met vele andere mensen die op de één of andere manier ditzelfde onderzoek aan het verrichten zijn……en dan houden we een paar minuten ontspannen stilte, je blijft met aandacht bij jezelf en in hetzelfde moment voel je ook de kracht van het veld om je heen, van de mensen die dezelfde moed tonen als de moed die jij toont in je leven om je eigen innerlijke lichtpad in jezelf, vanuit jezelf…………………Blijf met je bewustzijn bij jouw eigen lichaam waar je ook heen reist, je reist vanuit die plek daar blijf je, je reist niet naar buiten, maar je haalt datgene van buiten naar binnen, wat het ook is…………………………..herinner zonder te herinneren, maar meer in weten dat jij één van de wezens bent uit een andere wereld…die door middel van het vrije bewustzijn, het oorspronkelijke bewustzijn in het wezen zelf, werkelijkheden laat ontstaan…….heel diep van binnen weet je als dit wezen nu geboren hier, in dit hologram, dat het oorspronkelijke script, het oorspronkelijke scenario van deze aarde er nog steeds is.. ongeacht de schade en de pijn die hier op moeder aarde teweeg is gebracht door de collectieve menselijkheid……met zoveel mensen samen op deze aarde en ook hier in deze samenkomst, nemen we vanuit warmte, respect en waardigheid de werkelijkheid van deze wereld naar binnen toe in onszelf, we koesteren deze werkelijkheid en deze aarde, neem op je eigen wijze de aarde, de mensheid, alles wat hier op de aarde gebeurt, naar binnen toe in jezelf, naar binnen toe in je lichaam, naar binnen toe in je bewustzijn, in je oorspronkelijke lichtvlam…je vrije bewustzijn en besef dat je dit samen doet………………en blijf met je aandacht bij jezelf…….en in dit moment heb je terdege de kans zoals je dat elke seconde hebt om het besluit te nemen in jezelf deze herziening door te voeren tot in je kernbewustzijn van je bewustzijnswezen.. herziening dat jouw perceptie de leiding geeft aan de werking van dit universum…….met miljoenen van miljoenen mensen die zich bereid hebben gesteld vanuit zichzelf naar de andere mensen, samen te werken vanuit dit vrije bewustzijn, zonder belang…..zuiverheid is niet te zoeken.. zuiverheid laat zich zien als de onzuiverheid vertrekt.. liefde kun je niet vinden, het toont zich op het moment dat de tegenovergestelde gevoelens van liefde vertrekken……en dan haal je een keertje rustig en diep adem en als je voelt dat deze sessie voor jou klaar is dan is dat gewoon klaar. Voor de mensen die nog iets langer met de ogen dicht willen zitten, die nemen de tijd……. 


Bekrachtiging ook toepassen op zuurstof en water

(door Phia)

Afgelopen maandag 5 oktober, tijdens de bijeenkomst in Havelte (met Martijn vS en ongeveer 55 andere prachtige Mensen), in het kader van ‘het opruimen en uitzetten van het Global Covid-19 programma’, is één en ander met elkaar uitgewisseld.

Er is met elkaar gedeeld:
1) dat het zuurstof gehalte in de lucht in deze realiteit steeds verder aan het afnemen is.
2) en dat bedrijven die de kwaliteit van ons water in de gaten dienen te houden, steeds meer in handen komen van private bedrijven, waardoor er een kwaliteitverandering (vermindering) is ontstaan.

Zuurstof is o.a. belangrijk voor onze innerlijke intelligentie.
Neemt dat % af, dan gaan we anders denken. Dan veranderen onze trillingsfrequenties! Onze draaggolf.
Water van hoge kwaliteit is derhalve ook heel belangrijk ………voor iedereen!

Ik besefte me vannacht in bed ….
Als het mogelijk is (bekrachtiging van Martijn vS) om met toegewijde focus, aandacht, kracht, inlevings- en voorstellingsvermogen
op een (lange) inademing
via de achterkant van ons hart
(het portaal naar en van de Oorspronkelijke Analoge Lichtwereld, het Land van Ooit)
bewustzijnsfrequentievelden uit die oorspronkelijke wereld
naar deze realiteit te brengen,
en het bloed van ons hart ermee te uploaden,
om het vervolgens ook naar ons hoofd te brengen, te pompen en naar de rest van het lichaam ………

……….dan is het ook mogelijk
– om de oorspronkelijke, analoge, zuurstofrijke lucht naar deze realiteit (en in onze Aardse lichamen [en verder]) te uploaden!

…….en dan is het ook mogelijk
om het oorspronkelijk hoogkwalitatieve en zuurstofrijke water uit het Land van Ooit hier naartoe te brengen, en onszelf en onze omgeving ermee te uploaden en verrijken!

Dat besef gaf me een heel blij gevoel en dat wil ik bij deze graag met jullie delen!
(en het is goed mogelijk dat jullie dit zelf ook al beseft hebben, en al toepassen ……)

Een warme hartegroet in ons allemaal!

(So)Phia Bouwmeester

PS: ik zelf kies, óf een bekrachtiging met lucht, óf met water. In het Word document heb ik ze daarom genummerd en een kleurtje gegeven.