Studie-schepen, ringen, bollen, zichtbaar…

“… Ik zag grote lichten bij het raam, ik stapte uit bed. Ik zag drie grote, echt metaal-schijven in de lucht hangen door de tuin. De een deels voor het raam, de andere laag over de vijver toren voor het gebouwtje, waar we wel eens bij elkaar komen. En nog een andere bij een andere vijver, door het bos heen hier, hoog.  De hele grote blauwe en oranje fluorescerende ringen die het enorm geruststellend gevoel brachten door ernaar te kijken, als een soort ontspanningsenergie. Er kwamen mensen uit naar binnen toe, Siriaanse mensen, laat ik zeggen voor de goede orde. Ik zeg het voor de goede orde, maar ze komen ook namens de Goede Orde. Ik stond op, door de muur, zeg maar, liep met ze mee en binnen no time was ik bij een andere voertuig, die daar weer boven ging en schoot, zoals ze mij vertelde, dat heb ik niet kunnen zien, met 4000 kilometer omhoog naar een omloopbaan met iets andere stationaire zichtbare frequentie. Toen kwam daarbij een voertuig uit die er uitziet als de bovenkant van de olifantenrug. Dus dat voertuig zag er gerimpeld uit, met ook een soort ruggenwervel eroverheen, met rimpels daarin van heel veel wijsheid. En daar stond er in een hele grote glief boven: Quantec. En daar ging ik naar binnen. En op dat moment was ik daar aanwezig en werd er gesproken over wat wij met elkaar in deze wereld aan het doen zijn.

….

Eenmaal in het voertuig, het is een enorm object, diameter is rond de 560 km, en dat zijn kleintjes, was ik daar en zag ik dat er een heel grote studiecentrum is, een studie-schip, een studievoertuig waarin allerlei verschillende mensenwezens en niet mensenwezens bij elkaar zijn en kijken wat er op de Aarde gebeurt vanuit die kracht, die wij hier met elkaar zijn. En enorme noodzaak om te kijken naar hoe de Aarde zich gedraagt, beveiligingsteams over hoe energie zich beweegt in de Aarde, dat de Aarde intact blijft, dat het hologram van de Aarde overeind blijft. En daar werd zoveel aandacht aan gegeven dat de grote steden daar binnenin, megasteden, daar binnenin, van natuur, waarin proeven worden gedaan die eigenlijk proeven zijn ook op de Aarde. Ik zag een heel groot gedeelte van Nevada daar, als een kopie van deze wereld, in die ruimteschip. Ik liep door… ik heb even geen andere woorden voor op dit moment, maar ik liep door een portaal doorheen, zodra ik erdoorheen liep, was ik compleet in zo’n landschap, zoals je hier op de Aarde ook hebt, met wind, met alles daaraan. Het geeft aan hoe hoogstaand bewustzijn-technologie er is op basis van de Kracht om onderzoek te verrichten.

En ze hadden het uitgevonden, dat kreeg ik te horen. Het was bekend. Ze wisten het. Dat is waarom die 55-ste keer nooit gaat plaatsnemen.

Dat heeft te maken met de hoofdschil, er is een hoofdschil van deze wereld, en in die hoofdschil daar is de broncode van hoe alles zich gedraagt. En daar hebben ze iets gedaan waardoor ze de hoofdcode, de broncode van de Aarde eigenlijk in hun voertuigen hebben. Dus je bent hier op dit moment, foto, deze werkelijkheid hier, die kan uit ontelbare lagen tegelijkertijd bestaan, en diegene die het hardst schreeuwt in die laag, waar de mensen het sterkst geloven in die laag, dat is de primaire tijdlijn, de primaire schil, die reageert. En alle andere, die worden uitgesloten. En de meest primaire tijdlijn, daar waar de codes liggen opgeslagen, die geen duplicaat is, dat hebben zij in hun ruimteschepen. Ze bewaken de hoofdcode. En daarbij, heel vrij vertaald, hebben de andere krachten geen schijn van kans om deze wereld te ver(overen?) Dat moest ik zeggen. (Bron: Martijn van Staveren, November 2020)

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Chapter 19: Navy Fleets confront UFOs at sea (From “The Invasion of Earth: UFO & Extraterrestrial Contact” by John Chace, p 251)

Russia

Soviet Navy submarine repair ship “Volga”: on October 7, 1977, nine disc-shaped UFOs circled the Soviet Navy submarine repair ship “Volga”, the radio, electronics, and on-board communications were all disrupted. According to Jacques Vallee’s book “The Invisible College: What a Group of Scientists Has Discovered about UFO Influence on the Human Race”, Captain Tarantin ordered his men to do the following:

“I want you to observe this and to remember it! I want you to take pictures and to draw it so that when we return to the Soviet Union, no one will be able to say that your captain was drunk or crazy!”

Note 1: interesting on the previous page of Vallee’s book Jacques discusses the results of an 11-year study by the Russian Government. The interviewee stated: “It all began when we tried to understand the nature of certain underwater objects that followed our submarines. At times they even anticipated our maneuvers! Initially, we thought they were American devices. One day such an object came to the surface in a rather spectacular fashion. One of the icebreakers was working its way in the Arctic Ocean when a brilliant spherical craft suddenly broke through the ice and flew up vertically, showering the vessel with fragments of ice. All the sailors on deck and the officers on the bridge saw it. Moreover, it was hard to deny the hole in the ice”.

=====================================================================

NL

Rusland

Sovjet-marine onderzeeër reparatieschip “Volga”: op 7 oktober 1977 cirkelden negen schijfvormige UFO’s rond het Sovjet-marine onderzeeër reparatieschip “Volga”, de radio, elektronica en communicatie aan boord waren allemaal verstoord. Volgens Jacques Vallee’s boek ‘The Invisible College: What a Group of Scientists Has Discovered about UFO Influence on the Human Race’, beval kapitein Tarantin zijn mannen het volgende te doen:

‘Ik wil dat je dit observeert en onthoudt! Ik wil dat je foto’s maakt en tekent, zodat als we terugkeren naar de Sovjet-Unie, niemand zal kunnen zeggen dat je kapitein dronken of gek was! “

Noot 1: interessant op de vorige pagina van zijn boek bespreekt Jacques Vallée de resultaten van een 11-jarige studie door de Russische regering. De geïnterviewde verklaarde: “Het begon allemaal toen we probeerden de aard te begrijpen van bepaalde onderwaterobjecten die onze onderzeeërs volgden. Soms anticipeerden ze zelfs op onze manoeuvres! Aanvankelijk dachten we dat het Amerikaanse apparaten waren. Op een dag kwam zo’n object op een nogal spectaculaire manier naar de oppervlakte. Een van de ijsbrekers werkte zich een weg in de Noordelijke IJszee toen een briljant bolvormig vaartuig plotseling door het ijs brak en verticaal omhoog vloog, het schip overladend met stukjes ijs. Alle matrozen aan dek en de officieren op de brug zagen het. Bovendien was het gat in het ijs moeilijk te ontkennen ”.

***************************************************************************************

ufologuikbcn ovni/ ufo El Gran Dorado

Leaked: Pentagon’s UFO Investigation Spotlighted In New Photos And Video | TODAY

Watch the Pentagon’s three declassified UFO videos taken by U.S. Navy pilots