Angst voor de dood loslaten

(door Yinthe Joy) Vrijheid vinden we pas werkelijk in onszelf als we de angst loslaten voor dat wat de dood genoemd word.

De dood die niet werkelijk bestaat en slechts een gedachte is.

De dood lijkt zich fysiek te laten zien zoals wij dat vanuit zintuigelijke waarneming waarnemen, dat maakt het in de geest heel werkelijk, dit is het echter niet omdat wij niet ons lichaam zijn en evenzo zijn we ook niet de persoonlijkheid.

Dat wat dood genoemd word is een verschuiving in bewustzijn, een mogelijke beweging naar een andere bewustzijnsvelden.

Een mogelijkheid om VRIJ te komen in jezelf en terug te keren tot je ware oorsprong.

Tijdens het leven van alle dag moge we dat diep tot ons door laten dringen en daar bewust van Zijn.

We moge de bereidwilligheid opbrengen om met een open Hart te onderzoeken waarom wij als Mens zo bang zijn (gemaakt) voor het loslaten van het fysieke lichaam zoals we dat nu ervaren.

Angst voor de dood blijkt een groots chantage, manipulatie en controle middel te zijn om mensen te laten denken wat je wil dat zij denken, zoals we ook nu al ruim een jaar ervaren in de grootste massa manipulatie die we als mensheid ervaren.

Gevoelsonderzoek in jezelf naar hoe je tegenover de dood staat is naar mijn inziens absoluut een beweging die gemaakt dient te worden in de beweging naar Vrijheid in jezelf.

Ik ken mensen die zeiden absoluut niet bang te zijn voor de dood, maar toen zij terminaal ziek werden enorme diepe angsten in zichzelf tegenkwamen waardoor zij onevenwichtige beslissingen namen die niet bijdragend waren aan het proces wat zij beleefde.

Daarom naar mijn inziens moge we als Mens alvorens het moment van de verschuiving die de dood genoemd word de aanwezige angst lagen in onszelf tegemoet treden en er doorheen gaan.

Zie en voel wat er gebeurt op aarde.

De angst en daaruit voortkomende paniek die vele mensen overgenomen heeft.

En hoe angst voor de dood getriggerd word in mensen.

Zie hoe volgzaam het de mensen maakt, wellicht ook wel jijzelf.

De machthebbers hier op aarde zeggen bij wijze van spreken: SPRING!

En het overgrote deel van de mensheid springt.

En om deze gehoorzame beweging te bewerkstelligen word als manipulatie middel de zogenaamde dood in gezet als troef kaart. Willen wij als Mens werkelijk vrij komen dan hebben wij een diepgaande beweging te maken, naar binnen in onszelf om daar in alle eerlijkheid en transparantie te doorvoelen welke invloed de gedachte van de dood werkelijk op ons heeft.

Als mensen binnen deze kunstmatige wereld zijn wij geprogrammeerd met de overtuiging dat de dood werkelijk bestaat als het einde van het leven of als een beweging waarbij alle zonden schoongewassen moeten zijn om de hemel te betreden.

De gemiddelde spirituele Mens weet dat het Leven niet eindigt maar is evengoed diep van binnen ook bang voor het loslaten van het aardse leven, vaak door een sterke identificatie met de persoonlijke aard.

De angst voor de dood is de basis angst waar alle andere angsten uit voortkomen.

Het overgrote deel van de mensheid draagt deze angst in zich en daardoor is er een collectief angst veld gecreëerd dat in stand gehouden word door een valse overtuiging dat de dood bestaat.

Deze valse overtuiging is onderdeel van een programma om de mensheid onder controle te houden.

Om God mensen die van Oorsprong vrij denken, spreken en handelen in bedwang te houden.

De zogenaamde dood is een neurologisch geprogrammeerde gedachte in het brein van de mens.

Deze overtuiging is met een rede door minder welwillende krachten in het brein van de mens geprogrammeerd.

Een mens wat bang is om dood te gaan is een mens wat makkelijk te manipuleren en te controleren is.

Mensen die bang zijn kun je onder appèl zetten, vertellen wat te doen en laten denken wat je wilt dat ze denken.

Mensen die vrij zijn van angst en met name de angst voor de dood maken keuzes vanuit hun autonome wezenskern.

Zij bewegen van binnenuit, vanuit wat zij ten diepste voelen.

Zij weten en voelen wie zij wezenlijk Zijn en kennen geen angst voor een einde omdat zij weten dat zij bewustzijn Zijn.

Onsterfelijke wezens.

Laten we deze tijd zeer regelmatig in stilte en zo nodig alleen doorbrengen.

Laten we deze tijd benutten om zaken diepgaand te onderzoeken en te doorvoelen in onszelf.

Ook het thema de dood, een thema wat wellicht nooit eerder onderzocht en doorvoeld is.

Ga eens een tijd offline en de natuur in.

Haal de informatie niet buiten jezelf maar in jezelf, jij hebt in jezelf de sleutel naar de kosmische bibliotheek.

De natuur ondersteund ons om diep in onszelf af te dalen en de kosmische bibliotheek te betreden waar alle informatie die er wezenlijk toe doet voor handen is.

De meeste informatie stromen zoals wij deze nu ervaren zijn er enkel om ons te leiden in hoe wij denken en om ons af te leiden.

Keer naar binnen mooi kracht Mens en maak jezelf VRIJ.

De nieuwe website van Yinthe: www.natuurlijkmenszijn.nl

Vertel hoe jij het ervaart