Angst voor de dood loslaten

(door Yinthe Joy) Vrijheid vinden we pas werkelijk in onszelf als we de angst loslaten voor dat wat de dood genoemd word.

De dood die niet werkelijk bestaat en slechts een gedachte is.

De dood lijkt zich fysiek te laten zien zoals wij dat vanuit zintuigelijke waarneming waarnemen, dat maakt het in de geest heel werkelijk, dit is het echter niet omdat wij niet ons lichaam zijn en evenzo zijn we ook niet de persoonlijkheid.

Dat wat dood genoemd word is een verschuiving in bewustzijn, een mogelijke beweging naar een andere bewustzijnsvelden.

Een mogelijkheid om VRIJ te komen in jezelf en terug te keren tot je ware oorsprong.

Tijdens het leven van alle dag moge we dat diep tot ons door laten dringen en daar bewust van Zijn.

We moge de bereidwilligheid opbrengen om met een open Hart te onderzoeken waarom wij als Mens zo bang zijn (gemaakt) voor het loslaten van het fysieke lichaam zoals we dat nu ervaren.

Angst voor de dood blijkt een groots chantage, manipulatie en controle middel te zijn om mensen te laten denken wat je wil dat zij denken, zoals we ook nu al ruim een jaar ervaren in de grootste massa manipulatie die we als mensheid ervaren.

Gevoelsonderzoek in jezelf naar hoe je tegenover de dood staat is naar mijn inziens absoluut een beweging die gemaakt dient te worden in de beweging naar Vrijheid in jezelf.

Ik ken mensen die zeiden absoluut niet bang te zijn voor de dood, maar toen zij terminaal ziek werden enorme diepe angsten in zichzelf tegenkwamen waardoor zij onevenwichtige beslissingen namen die niet bijdragend waren aan het proces wat zij beleefde.

Daarom naar mijn inziens moge we als Mens alvorens het moment van de verschuiving die de dood genoemd word de aanwezige angst lagen in onszelf tegemoet treden en er doorheen gaan.

Zie en voel wat er gebeurt op aarde.

De angst en daaruit voortkomende paniek die vele mensen overgenomen heeft.

En hoe angst voor de dood getriggerd word in mensen.

Zie hoe volgzaam het de mensen maakt, wellicht ook wel jijzelf.

De machthebbers hier op aarde zeggen bij wijze van spreken: SPRING!

En het overgrote deel van de mensheid springt.

En om deze gehoorzame beweging te bewerkstelligen word als manipulatie middel de zogenaamde dood in gezet als troef kaart. Willen wij als Mens werkelijk vrij komen dan hebben wij een diepgaande beweging te maken, naar binnen in onszelf om daar in alle eerlijkheid en transparantie te doorvoelen welke invloed de gedachte van de dood werkelijk op ons heeft.

Als mensen binnen deze kunstmatige wereld zijn wij geprogrammeerd met de overtuiging dat de dood werkelijk bestaat als het einde van het leven of als een beweging waarbij alle zonden schoongewassen moeten zijn om de hemel te betreden.

De gemiddelde spirituele Mens weet dat het Leven niet eindigt maar is evengoed diep van binnen ook bang voor het loslaten van het aardse leven, vaak door een sterke identificatie met de persoonlijke aard.

De angst voor de dood is de basis angst waar alle andere angsten uit voortkomen.

Het overgrote deel van de mensheid draagt deze angst in zich en daardoor is er een collectief angst veld gecreëerd dat in stand gehouden word door een valse overtuiging dat de dood bestaat.

Deze valse overtuiging is onderdeel van een programma om de mensheid onder controle te houden.

Om God mensen die van Oorsprong vrij denken, spreken en handelen in bedwang te houden.

De zogenaamde dood is een neurologisch geprogrammeerde gedachte in het brein van de mens.

Deze overtuiging is met een rede door minder welwillende krachten in het brein van de mens geprogrammeerd.

Een mens wat bang is om dood te gaan is een mens wat makkelijk te manipuleren en te controleren is.

Mensen die bang zijn kun je onder appèl zetten, vertellen wat te doen en laten denken wat je wilt dat ze denken.

Mensen die vrij zijn van angst en met name de angst voor de dood maken keuzes vanuit hun autonome wezenskern.

Zij bewegen van binnenuit, vanuit wat zij ten diepste voelen.

Zij weten en voelen wie zij wezenlijk Zijn en kennen geen angst voor een einde omdat zij weten dat zij bewustzijn Zijn.

Onsterfelijke wezens.

Laten we deze tijd zeer regelmatig in stilte en zo nodig alleen doorbrengen.

Laten we deze tijd benutten om zaken diepgaand te onderzoeken en te doorvoelen in onszelf.

Ook het thema de dood, een thema wat wellicht nooit eerder onderzocht en doorvoeld is.

Ga eens een tijd offline en de natuur in.

Haal de informatie niet buiten jezelf maar in jezelf, jij hebt in jezelf de sleutel naar de kosmische bibliotheek.

De natuur ondersteund ons om diep in onszelf af te dalen en de kosmische bibliotheek te betreden waar alle informatie die er wezenlijk toe doet voor handen is.

De meeste informatie stromen zoals wij deze nu ervaren zijn er enkel om ons te leiden in hoe wij denken en om ons af te leiden.

Keer naar binnen mooi kracht Mens en maak jezelf VRIJ.

De nieuwe website van Yinthe: www.natuurlijkmenszijn.nl


Het gaat erom wat er in jouw landschap verandert, de rest is allemaal vulling

Bron: Earth-matters.nl

(door Martijn van Staveren) Ik was 12 jaar, we waren op vakantie met mijn ouders, ik als Martijntje natuurlijk, en toen reden wij – ik denk dat het in Oostenrijk was maar het kan ook Zwitserland zijn, kan ik niet meer terughalen- reden wij langs de bergen en vervolgens … je hebt van die grote bergen en daar lopen afdakjes overheen om die rotsen die naar beneden kunnen komen niet op de weg te laten komen, en we gaan bijna die tunnel in en dan komt er vanaf de andere kant, ik kan het me nog goed herinneren, een Alfa Romeo op onze weghelft aan en raakt ons frontaal. Bam, letterlijk.
De auto schrompelt in elkaar en op dat moment gaat de tijd vertragen en ik besluit in dat moment: dit gaat niet door.
Ik voelde het ook als een zware aanval in de matrix om mij op te ruimen, letterlijk, het voelde als een attack.
Allemaal licht ging er dwars doorheen en alles ging langzaam, ik zie de hele auto in elkaar geperst worden, ik zie mijn zusje en wij maken een draai, een klap en wij vliegen van de weg af en we storten het ravijn in.
Terwijl dat dus gebeurt realiseer ik: we zijn dood, letterlijk.
Ik realiseer me; de lichamen doen het niet meer, zo voel ik dat letterlijk. En in dat moment had ik dus het besluit genomen: hier ga ik niet mee akkoord.
En terwijl ik dat besluit nam vanuit mijn eigen kracht, kwam er een krachtveld van allemaal – ik weet dat nog heel goed – als een soort roze wolken, zo heeft het zich voorgedaan, helemaal rondom. De hele omgeving werd roze en tijdens de val naar beneden in het ravijn stopte dat. En toen was het doodstil. Geen geluid, totale sereniteit En in dat moment zei ik: terug. Letterlijk het gevoel, niet met woorden. En alles draaide terug. De hele auto rolde tegen het ravijn op omhoog, we kwamen op de weg, we draaiden terug op de plek waar we waren, er was een grote lichtflits, ik zie alles uit elkaar schuiven, letterlijk, het moment van de impact met één grote lichtflits tussen die 2 auto’s in, die auto’s worden uit elkaar gehaald en in dat moment voel ik dat de tijd weer gaat versnellen: whoep… whoep..whoem. En die auto vliegt er langs.

En dat is wat we kunnen doen als wij in het moment kunnen reageren, dat is ook onze uitdaging om dat in ons dagelijkse leven weer te gaan toepassen, reageren in het moment, aanwezig zijn in het moment, dan worden wij in dat moment letterlijk de scriptschrijvers.
Dat is heel mooi om mee te werken en vooral ook om echt met jezelf te werken. Je wordt je heel bewust van wat je denkt, wat je doet. Je wordt je ook bewust van het moment vóór de gedachte. Je gaat van jezelf ontdekken waar die gedachte vandaan komt.
Je komt dan in het moment voor de gedachte en dat is een gevoel. En als je daar nog dieper in durft te gaan kom je er achter dat dat nog steeds een onderdeel is van je neurologische vermogen en dan kun je daarbuiten nog een keer daarvoor kijken en dan is er echt een gevoel. En die 2 gevoelens liggen heel dicht tegen elkaar aan. En dat is die ene nanoseconde waar de mensheid eigenlijk niet meer in gesynchroniseerd is.

Het gaat om het vangen van je gedachten. Daar gaat het om. Het alert worden en dat je ook begrijpt waar die gedachten dan ook vandaan komen en hoe dat zit.
En wat is dat vangen? Vangen is dat ik herken dat wat er door mij heenloopt niet van mij is, en doordat ik besef dat het niet van mij is, dat de invloed van dat wat er door mij heenloopt, zomaar weg is. En dat is wat er gebeurt. De invloed stopt.
Maar op het moment dat er een gedachte door mij heen loopt die gelijkgesteld is aan de gedachte van mij dat ik niet meer kan voelen wat het verschil is, ja dan wordt het een heel ander verhaal.
Voor mij is het niet belangrijk te achterhalen wie er door mij heen denkt, behalve dat ik mijn bewustzijn, mijn innerlijke kracht-bewustzijn erin zet, omdat dat resonantieveld ontstorend werkt en de verstoring dus ontstoort. Want elk beslissinkje, elke gedachte, geeft al een verandering in het gevolg die daaruit voortkomt.

Nu moet je voorstellen dat twee mensen samen alweer een heel ander gevolg hebben als een persoon.
Dus als wij hier een verandering toepassen, in onszelf hè, wij bevrijden ons uit een bepaalde perceptie waar we in vastzitten – goh, pfjieuw, ik kan daar gewoon uit!
Klets!, heel het leven krijgt een andere stroming.
Dat heeft dus effect. Dat zijn kleine veranderingen in het geheel, zou je denken, maar dat is niet zo want jouw universum verandert. Vanuit jouw ogen bekeken, verandert dus dat deel wat jij meemaakt en eigenlijk is alleen die verandering van belang in jouw universum. Dus niet van: “Ja, maar het is maar een kleine verandering hoor wat ik doe in mijn leven, wat voor effect heeft dat nou op de rest?”
Maar het maakt niet uit hoeveel effect het heeft op de rest want de rest is allemaal vulling. Het gaat er om wat er verandert voor jou, het gaat erom wat er in jouw landschap verandert.

Daarom denk ik dat het van heel groot belang is dat wij weg moeten willen blijven van veranderingen in de wereld. Dus niet in dat landschap, maar in de details van onszelf. Want als we werken aan de details van onszelf dan werken we in ons eigen universum, in dat deel. En als we alleen daaraan werken dan hebben we ook alleen maar dat we kunnen zeggen dat we werken vanuit onze eigen innerlijke kracht, onze eigen vrijheid. En als we werken vanuit die vrijheid, dus die zuiverheid, dan word je ook nooit opgespoord in die zin, dan wordt er ook niets tegen je ingezet.
Want als jij werkt om de wereld te willen veranderen, als jij werkt om de wereld te willen trakteren op die grote innerlijke vrijheid, als het je daar om gaat, als de focus daarheen gaat, dan zit je dus met je bewustzijn in de matrix te werken. Dat is eigenlijk een vorm van onzuiverheid.
Zeg je nou dat het onzuiver is om voor het grotere geheel aan het werk te gaan? Nee, dat is fantastisch. Maar als je gaat denken dat het daarom gaat dan ben je bezig met iets anders dan jezelf. En het gaat dus zo wezenlijk om wat er in jezelf gebeurt en wat je in jezelf voelt!

Bron: Earth-matters Het gaat erom wat er in jouw landschap verandert, de rest is allemaal vulling – Earth Matters (earth-matters.nl)