Nanoseconde

Nanoseconde-tijdscorrectie

Oorspronkelijke tijd bekrachtiging Martijn van Staveren (in ik-vorm).

(.. Contact met mijn metabewustzijn.. Kracht vanuit mijn oorspronkelijkheid..)

Factor tijd die ik nu ervaar, ga ik synchroniseren met de oorspronkelijke tijd.

Ons neurologisch systeem is 1 nanoseconde eerder afgestemd op ons scheppingsvermogen.

Wat er dus is gebeurd is dat ons neurologisch systeem altijd iets eerder reageert dan ons creatiesysteem. Dat hebben anderen gedaan en we hebben ons bewustzijn nodig om dit recht te zetten.

Ik sluit mijn ogen. Ik realiseer me dat ik vandaag in het Nu-moment ben.

Dat we allemaal verschillend zijn, unieke wezens, onze eigen programma’s uitwerken, dat we zelf explorerende galactische mensen zijn. We beseffen met elkaar dat we dit doen omdat we onszelf serieus nemen en dat we vastberaden zijn in ruimte en tijd om de essentie en de kracht van liefde ongekaderd terug te brengen in het hier en nu.

Ik ga met mijn aandacht naar het veld van Schepping. Ik laat mijn lichaam voor wat het is, ik schakel over nu naar het andere veld van schepping dat dwars door mijn lichaam heen loopt. En terwijl ik dat doe voel ik dat ik aanwezig ben IN de dimensie van thuis.

Het thuis dat dwars door deze realiteit heen loopt.

Mooi mens, ik ben nooit alleen geweest: altijd is er de verbinding met mijzelf, en dat is niet een wezen dat groter of hoger is dat uitstijgt boven mijzelf maar het is een veel groter bewustzijn van mijzelf.

Ik ga er nu contact mee leggen. Een verbinding vanuit het hart, een verbinding vanuit creatie. Vanuit klank en kleur en elke toon welke hoorbaar en voelbaar is draag ik uit, het decreet vanuit de schepping.

Dat de informatie vanuit mijn metabewustzijn van de oorsprong toegang wordt gegeven om in het hier en nu aanwezig te zijn. Om de oeroude kronieken van het thuisland in te laten dalen hier op de aarde in mijn Zijn.

Om alle misleidingen en afleidingen te kunnen doorzien doordat het metabewustzijn aanwezig is.

Ik besef dat over de hele aarde er portalen gaande zijn in de vorm van mensen die zich afstemmen op dezelfde kracht als waar ik nu op afgestemd bent, thuis een wereld van ongekende grootsheid.

Ik ben nu in verbinding met het veld van Thuis en ik voel de hartelijkheid en de mensen die wachten op onze terugkomst en de mensen die wachten op hun aankomst hier op het moment dat het hier klaar is. Ik voel de vriendschap. Ik blijf met de aandacht bij mijzelf. Ik ben de initiator.

Door me af te stemmen op dit veld, merk ik dat dit veld zo enorm groot is, dat de factor die ik hier ken als tijd een ingekrompen energie is.

En als galactisch wezen geef ik, samen met elkaar en onafhankelijk namens mijzelf de opdracht aan het metabewustzijn van mijzelf, innerlijk, om een reparatie uit te voeren in de nanoseconde die aangepast is in mijn fysieke systeem, waarmee er een synchronisatie plaatsvindt in het moment dat ik er ben en op het moment dat er iets gebeurt. Ik roep op tot de herstelling en herschepping van de factor tijd gesynchroniseerd met de factor thuis.

Er komt een lichtcode binnen, op mijn manier kan ik dat zien. Deze code komt binnen in mijn systeem vanuit mijzelf in mijn fysieke lichaam en dit deel installeert zich in elke cel van mijn lichaam van mijn kruin tot aan mijn voeten.

Dit is de cel van het NU, de kracht van het NU.

Ik spreek met mijzelf af in elke cel van mijn fysieke lichaam en mijn zielsbewustzijn dat vanaf vandaag alle keuzes en alle beslissingen en alles wat er gebeurt, plotseling en niet plotseling, gezien wordt en dat ik in dat moment aanwezig ben.

Doordat er synchronisatie heeft plaatsgevonden tussen de ancient times, de tijd van thuis, en de tijd van het NU.

Ik ben mijn schepper, ik heb de bevoegdheid om in elk moment aanwezig te zijn. Ik nodig vanuit mijn hart de energie uit van passie voor het leven, passie om aanwezig te zijn hier ongeacht de moeilijkheden, ongeacht de ontmoediging en de vele vragen. Het is goed dat ik hier ben.

Ik kijk naar de vogels, dieren, bladeren, ik kijk ook waar ik ben. Ik voel de harmonie in mijzelf. De passie van thuis. Ik draag deze in mijn hart, ik draag deze in mijn veld, ik laat zien wie ik ben, ik toon het aan anderen en vergeef mijzelf voor alles wat er is gebeurd. Het is oké.

Niemand heeft ooit gedacht dat het makkelijk zou zijn simpelweg omdat ik niet wist van te voren hoe het zou zijn om in dit programma hier met aanpassingen, manipulaties, om hier aanwezig te zijn.

Op het moment dat ik me ga herinneren dat er geen zorgen zijn en dat het leven er is om de ervaring tot me te nemen, zal het leven mij transformeren tot een volledige rustige harmonieuze en uitdagende periode.

Ik Ben trots op mijzelf!

Bekrachtiging Oorspronkelijke tijd uit Crowd Power 13 https://www.youtube.com/watch?v=5VOYxG_9l2k

Crowd Power 13 | Geluk, oorspronkelijk leven en bekrachtigen van jezelf | https://www.youtube.com/watch?v=mim_MFN74EU

—————————————————————————————

188 frequentievelden

Wat gebeurd is is dit. Er wordt een injectie gebracht in het veld en dat verspreid zich op dit moment in mijn uitleg bij Gaia, dus deze wereld, verspreid zich dat in de lagen van hoe Gaia functioneert en daarbij bij het uitpakken daarvan van die informatie trillingsvelden worden er 188 verdiepingen open gezet, dus er ontstaat in het veld 188 frequentievelden, noem het maar een gebouw in die werkelijkheid, 188 lagen en in die 188 lagen, in elke laag kun je zeggen dat je als je in die laag terechtkomt in één van die al voorbereide klaarliggende matrixen terechtkomt. Dus het is en soort snelkoppeling die geplaatst wordt. Kun je dit volgen? Het is niet zo dat daar allemaal werkelijkheden in worden gecreëerd maar het zijn snelkoppelingen. Dus het is als je in die laag zit, is het een snelkoppeling dan kom je in die werkelijkheid uit. En alle wezens die leefden in Gaia, die op de aarde leefden en die aarde is minstens 100 keer groter dan deze wereld die wij nu zien, alle wezens die daarin leefden die merkte, die zagen het ook, het wordt gezien als een soort zwarte substantie in het veld die er doorheen gaat als een soort rook maar het is iets totaal anders en binnen die rook zitten allerlei hele kleine spiegeltjes, hele kleine deeltjes wij noemen dat nu Nano bots, maar daar is het echt artificiële intelligentie en wordt de code als het ware van Gaia wordt geïsoleerd. En alle wezens die daarin leven die worden geraakt door die besmetting en die worden direct door die besmetting naar de eerste verdieping gezet. Boem! Uit het veld. Direct dor de snelkoppeling in het veld die dirigeert die kant uit! En het eerste veld wat erin actief is geworden is dat de mens werd afgeleid door die besmetting. Zij werden afgeleid met haar bewustzijn, dus ook vanuit hier, was niet meer betrokken bij wat er in de wereld gebeurde maar ze was afgeleid door de shock!  Door de schrik. Het is allemaal veel complexer dan wat ik nu zeg maar het is een vertaling. Ook op de aarde kennen wij dat als wij in een soort moment komen dat je even helemaal eraf bent dan ben je eigenlijk helemaal uit jezelf weg. Dan ben je eigenlijk als een zuignap aangeplakt op dat wat zich om jou heen lijkt te gebeuren. Dat is dan in één keer belangrijk geworden. En dat is misschien ook wel belangrijk wat er gebeurt maar waar ben jijzelf nog op dat moment?

Dat gebeurde collectief in Gaia waarbij alle wezens die leefden in Gaia met het bewustzijn, die dus scheppingskrachten hebben, dus zichzelf vormgeven van binnenuit, eventjes een onderbreking hebben en in het moment dat dat gebeurt stopt de vormgeving van het wezen, dus de hele fysieke expressie van binnenuit naar buiten stopt. Boem! Weg! En in dat nanoseconde moment zit gelijk het bewustzijn van dat wezen ingesloten in die ene verdieping. Dat is laag één. En dan komt er een vervolg van 187 lagen en dat is niet van boven naar beneden maar dat zijn allemaal lagen door elkaar heen waarin allerlei universa worden ervaren om ons maximaal te traumatiseren. Dus op dat moment begint een duizelingwekkende reis van de liefhebbende wezens van Gaia, begint er een duizelingwekkende reis van allerlei verschillende virtuele werkelijkheden die niet één of twee seconden duurt maar die heel lang duren. Laat ik er maar geen jaren aan geven in getallen. En als dat klaar is, val je naar de volgende verdieping. Boem. Boem. En dan kom je daarin terecht.

Je wordt eigenlijk als scheppingswezen wordt je maximaal murw geslagen door de ervaringen die je hebt, die je zelf niet voelt maar wel denkt dat je het meemaakt. Dat is een heel groot iets, dus er is een gigantische wereld in volledige kracht waar iedereen gewoon leeft en voelt en ook denkt, en daar wordt een zwerm parasieten ingezet, die wordt er echt letterlijk ingeschoten met hele grote trilling gereedschappen die in de codes worden gebracht, in de trilling, informatievelden van de aarde waardoor de wezens die daarin leven die code oppikken en in hun werkelijkheden terechtkomen. Bij het injecteren van die werkelijkheid ontstaan er 188 dimensies in één moment. Die vouwen zich uit. Boem! Binnen al die 188 lagen, het gaat niet om die 188 want het is veel meer dan dat, ik hou het heel gecomprimeerd. Binnen al die 188 lagen, elke laag is dus een ander universum en elke laag heeft ook andere soldaten en ook andere heersende machten die onder toezicht staan, dat zijn dus die wezens die ooit gecreëerd zijn door scheppende wezens, die onder toezicht zijn gesteld door de invasiemachten.

Dus in al die 188 superdimensies die zich openen binnen Gaia waar wezens in terechtkomen heeft elke werkelijkheid, dus elke dimensie heeft een eigen bestuur als het ware. Dus we moeten goed beseffen dat er iets is ontstaan op de aarde waarbij je kunt spreken over allerlei verschillende bemoeienissen. En ook verschillende ideologieën. Dit is iets wat helemaal weggewist is bij de mensheid en daar liggen de grootste zorgen om en is ook direct het ufofenomeen aan verbonden. Dit is ook één van de redenen waarom spiritualiteit is ingeladen op de aarde om de grootst mogelijke leugens die je je maar kunt voorstellen. En het zijn echte leugens. En ondanks dat we ons bij heel veel dingen goed voelen zijn het gewoon louter leugens. 

(Bron: 2019 11Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid)

Brein geeft instructie aan het veld

Dus wat is die kracht? Zodra een mens van binnen voelt waar het mee verbonden is en dat is op zich al een hele opgave, omdat we vaak al uit de verbinding zijn geklapt door allerlei gebeurtenissen, zodra een mens weer terugkeert in wat van binnen (is), dus ook in de persoonlijkheid, juist daar, want dat is de ingang, in de persoonlijkheid kan voelen wat nodig is, binnenin wat je voelt, echt heel diep daar binnen, en je weet voor jezelf dat je die weg moet kiezen. Op het moment dat iemand dat doet dan verandert de staat van het brein, dan worden de hersengolven van het brein anders. Je krijgt een ander informatieveld in je hoofd. Het brein, wat denkend functioneert voor het lichaam, instructies geeft, geeft ook instructies aan het veld. Het brein van het lichaam, zo is het ooit ontworpen in de matrix waarin we nu zitten, voordat die werd overvallen en ingenomen werd, het brein is een instructiegever aan het veld hoe het veld moet reageren. Dus dit veld waarin wij leven is niet statisch maar in elke nanoseconde zijn er ontelbare explosies aan mogelijkheden en er blijft er maar één over en die sluit aan op jouw diepste bewustzijn of op jouw diepste denkbewustzijn. Het denken is een instructie aan het veld. En iedereen die denkt dat ‘ie bewust is die krijgt uit het veld een reactie vanuit de gedachte dat jij bewust bent. Tot het moment dat je echt gaat uitlijnen in je gevoel, wat je van binnen voelt en het door je hoofd heen brengt en weet: zo zit het in elkaar, dáár moet ik voor gaan! Dat is wat ik moet doen. En dat je het ook doet!

Dat lijkt bijna onmogelijk. En dat stopt ook nooit meer! Als je het eenmaal weet en je zet een stap dan open je de doos van Pandora. En dat is de doos van Pandora van deze matrix omdat alles wat zich beweegt rondom jou dat is een perfect systeem, perfect werkend systeem om jou niet te laten voelen wat die vrije kracht is in je, waar jij echt volledig kiest voor wat je werkelijk voelt van binnen. En als je het dan eenmaal kiest en je gaat ervoor dan zul je merken dat je heel diep werk moet verrichten om steeds in de keuze te blijven van het voelen. Dat je hoofd blijft in lijn met wat je voelt!

En ik zie tot nu toe van eigenlijk alle mensen op deze aarde en het is helemaal niet als een beschuldiging of zo, het is meer van het vaststellen, daar ben ikzelf ook een onderdeel van, het is allemaal, het gaat over ons, maar ik zie dat wij als mensen razendsnel in een moment dat we doen wat we voelen tussen de momenten door, allerlei dingen doen die niet kloppen. En dat weten we ook. We zien het zelf gebeuren want we zijn er zelf bij. En hoe krachtig ons bewustzijn zich expandeert hoe meer we zien wat we doen wat niet klopt!  En hoe ontmoedigend het soms kan zijn om te beseffen hoe snel dat gaat en wat er dan voor nodig lijkt te zijn om wel te komen in dat stuk van dat het klopt, dat je doet wat klopt. En dat kloppen is dus wat je voelt.

Nou wie wij zijn, wij zijn instructiegevers en dat is een woord wat misschien helemaal niet het juiste woord is, maar we zijn levensveld doorgeefluiken. Wij brengen vanuit onze diepste gevoelens brengen we met ons bewustzijn in dit geval door het lichaam heen naar buiten een trillingsveld naar buiten waar het veld waarin we leven op gaat reageren. En dan komt het zo frappante tevoorschijn en dat is ook een beetje waar het hier over gaat omdat het een virtueel analoog bewustzijn is, dat we keuzes hebben maar dat we die keuzes niet maken en als we ze wel maken ze niet uitvoeren, maar eigenlijk mee blijven lopen met de matrix van wat er over ons wordt gedacht en wat je zou moeten doen. …..

Bij het innemen van deze matrix, dus de werkelijkheid die wij nu ervaren, dus deze werkelijkheid, en dat is in een hele andere tijdzone gebeurd, het innemen, dat is een draconische ingreep geweest, letterlijk, hebben ze de oorzaak en gevolg wetgeving, omdat het echt een script is, deze werkelijkheid waarin wij leven, scriptmatig geprogrammeerd, mét mogelijkheden om erin te scheppen. Dus het heeft hoofdlijnen die heel gedetailleerd zijn. Dus elke microseconde, nanoseconde, ontstaan er eigenlijk zo’n 50 tot 60 triljard aan mogelijkheden alleen maar in dat scenario waar jij je aandacht op zet. En er blijft er één over en de rest valt weg. Dat is dus de kwantumfysica. Het wordt gemeten ook, wetenschap, dat informatie, wat onze werkelijkheid is, zich niet constant op dezelfde manier gedraagt. Maar als een mens gaat aanwezig zijn en een mens met vrij bewustzijn erin aanwezig gaat dat eigenlijk alle oorzaak en gevolgwetgeving naar nul worden gesteld. Het hele veld opent zich. Alle mogelijkheden gaan weer aan. En deze werkelijkheid waarin wij leven is ingenomen en het volledige script van de scheppende rassen die deze werkelijkheid hebben gecreëerd, om hun redenen, het volledige script, is helemaal compleet uit elkaar gesleuteld, dat is allemaal technologie. Hè, dus het inrichten van de werkelijkheid, het hele script is uit elkaar gesleuteld en er is nog maar een hele kleine bandbreedte overgebleven aan scenario’s, eigenlijk aan decor van dat  oorzaak en gevolg traject. Dit is dus echt wetenschap op kosmisch niveau waar ik het nu over heb.

Wij kunnen het wel snappen als we zeggen van nou het spelletje wordt eigenlijk opnieuw geherprogrammeerd. Dus wat er 100% op die dvd staat, op die PlayStation dvd, wat daar op staat, ik zet dat op mijn computer en ik programmeer daar wat in en er blijven gewoon drie straten over van die hele racebaan van het hele circuit. En de rest is gewoon uit. Of ik programmeer gewoon een poppetje wat erin voorbij komt lopen wat mij een bekeuring geeft, die programmeer ik er gewoon uit. Zo doen op kosmisch niveau andere krachten het ook. Dat zijn hele geavanceerde en hele gevaarlijke krachten die dat doen. Dat is geen spelletje! En eigenlijk alle kosmische wezens vrezen voor die krachten maar hebben geen vrees zolang ze zijn in zichzelf! En niet luisteren naar de gedachten die die krachten door ons heen zetten.

Wat zij hebben gedaan is het hele script van deze werkelijkheid en ik heb het alleen maar over deze werkelijkheid want het is een hele multi interdimensionale macht, een zeer grote coalitie die heel veel levensvelden, heel veel werelden omver hebben geworpen. En er is echt een grote noodzaak om dit open te leggen wie wij zijn en daar ook echt iets mee te doen en de samenkracht met elkaar in te gaan zetten.

Wat ze hebben gedaan is, ik druk het even in getallen uit, het slaat helemaal nergens op want het heeft niets met getallen te maken, maar 95% van de oorzaak en gevolg mogelijkheden die geprogrammeerd zijn in onze werkelijkheid waarin wij nu geboren zijn die staan uit! Die reageren niet meer. Die zijn niet in het script aanwezig. En ik heb het al heel simpel gezegd over iemand die niet anders kan denken. Ik probeer iemand anders iets te informeren en iemand anders hoort gewoon niet wat je zegt. Jij doet je best op jouw manier en toch komt het niet binnen. Het lijkt wel alsof je de ander gewoon niet kunt vertellen wat je nou werkelijk bedoelt. Het komt niet binnen, het reactieveld waarin je leeft is éénduidig, alleen maar in de afwijzing, afgesloten, dicht. Dicht, gewoon dicht.

We hebben het hier echt over oorzaak en gevolg wetten. Dus we zitten eigenlijk in een soort heel versmald circuit en dat versmalde circuit dat is functioneel omdat eigenlijk alle wezens die in dat circuit leven in constructen denken en ook nog denken dat ze voelen. Dus iedereen roept dat ze vrij zijn en iedereen roept datgene wat je niet voelt. Ze komen bij elkaar met groepjes en gaan praten over wat er gevoeld wordt en niemand zegt “nou weet je, als ik nou eens heel eerlijk naar mijzelf kijk dan zit ik dus in een situatie X en die klopt gewoon helemaal niet, die klopt niet met wat ik werkelijk van binnen voel, ik probeer eigenlijk alles overeind te houden met ballen in de lucht, maar waarom doe ik dat eigenlijk, potverdorie ik doe dat gewoon omdat het script is, ik doe het gewoon omdat het een script is, het is mijn gedachte dat ik dat moet doen en dat zijn mijn gedachten niet want ik voel iets anders!” Dat is de organische kracht van de mens om kleur te bekennen waar het niet stroomt en waar je iets overeind houdt en waar je de diepste krachten in jezelf niet kunt uitdragen naar buiten toe. Dat zijn constructen. En door in constructen te denken zit je dus niet in dit veld, organische harttrillingen. En die organische harttrillingen als die geleefd worden dan en met kracht erbij zetten, dat zijn hele diepe bekrachtigingen ook met elkaar en op allerlei verschillende levels, in 33 circuits kun je dat helemaal doorgaan, kun je deze trillingen gezamenlijk in het veld laten weten dat je er bent. En het veld gaat reageren. En deze krachten die de mensheid besturen zijn hartstikke benauwd dat de mens haar innerlijke vermogen inzet en zich bevrijdt uit het juk van de gedachte!

En lieve mensen, ik blijf het zeggen: “Het is niet zomaar eventjes een spiritueel spel, dit zijn kosmische topwetenschappen!” Als wij uit deze situatie willen stappen dat ons leven niet klopt dan moeten we ook eerlijk zijn waar het niet klopt. En dan moet je niet zeggen van “ja maar dit is maar een persoonlijkheidsstoornis of een persoonlijke reis, ja ik moet dit leven verrijken” Nee je moet goed beseffen dat je als kosmisch wezen in die persoonlijkheid terecht bent gekomen! En dat die persoonlijkheid juist het instrumentarium is om je te laten denken dat je voelt. En dat je compromis sluit. Dus het gaat heel erg over jou en over mij wie wij zijn. Daar moeten we eerlijk in zijn als mensen met elkaar. Daar moeten we niet omheen praten. Als wij contact willen leggen als wezens met een andere wereld, dan moeten we ook het contact met elkaar leggen en moeten we echt door alles heen stappen wat ons tegenhoudt en ons uit dit veld houdt maar in ons denken.

Bron: 2019 09 Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid