Een leven zonder Smartphone

(door Yinthe Joy) Zo nu en dan komt er een gesprek op gang met mensen die een smartphone hebben en die aan mij aangeven in het gesprek dat ze niet meer zouden weten hoe zonder een smartphone te leven.

Het is een deel geworden van iemands identiteit en er word dus gevoeld dat leven zonder niet meer mogelijk is.

Het hele programma rondom te smartphone doet ook laten lijken dat je niet meer zonder kan….

Want hoe vraagt de mens zich moet je contact onderhouden met instanties … zoals belastingdienst, de bank en dergelijke …

Echter,

Het kan wel!

Zelf heb ik nog nooit een smartphone gehad en een leven zonder gaat meer dan prima!

Het zijn slechts gedachtes dat zonder leven niet mogelijk is.

Maar gelukkig …

WIJ zijn niet onze gedachtes, dus een andere keuze is mogelijk!

Toen de smartphone geïntroduceerd werd jaren geleden kwam er niets in mij in beweging om er ook een aan te schaffen.

Tot op heden word deze beweging niet door mij gevoeld.

Waarom ik dit niet kon voelen terwijl het grootste deel van de mensheid ineens zo’n telefoon had, dat kon ik voor een lange tijd niet verwoorden.

Door onderzoek te doen naar de smartphone en smart apparatuur én de verborgen agenda achter de introductie van deze apparatuur (technologie) ben ik bij meerdere uiteengezette informaties uitgekomen die voor mij zo aansloten bij wat ik voel.

Voor veel mensen is het nog een taaie materie omdat zij zich zo verenigd hebben met hun telefoons, tablets, laptops én tv’s en zich niet voor kunnen stellen dat deze apparatuur een onderdeel uit maakt van de machten hier op aarde om de mensheid dieper onder controle te krijgen én om de mensheid continue AF TE LEIDEN en te misleiden.

Een smartphone is niet enkel een telefoon maar een zeer ontwikkelde computer die software en chips in zich draagt die in staat zijn om de mensheid te volgen in iedere handeling, iedere gedachte, in staat is om de gemoedstoestand van de mens te manipuleren en te beïnvloeden én zijn algehele Welzijn.

Zoals een parasiet zich vast zuigt in je energieveld zo gaat dit ook met deze apparatuur, een zeer ‘slimme’ manier om de mens onder controle te houden via een apparaat dat wellicht de grootste verslaving van de mens is geworden.

Vroeger spraken we over bezetenheid door geesten, vandaag de dag is de Mens bezeten door deze apparatuur.

OOK wanneer de telefoon UIT staat doen de chips die aanwezig zijn in de telefoon of andere smart apparatuur hun werk.

De slimme telefoons zijn niet alleen verbonden met de ‘eigenaar’ maar vormen ook onderling een groot energetisch veld wat continue een web van MIND CONTROL vormt waar de mens slecht tot niet meer in staat is om geconcentreerd & gecentreerd voor zichzelf te denken en te handelen en vanuit zichzelf te spreken.

Hoe hou je de massa onder controle en laat je ze denken wat ‘jij’ wil dat ze denken, dat was de vraag en zo ontstond smart technologie.

Naast hetgeen wat ik bovenstaand deel zend de smartphone en andere apparatuur continue golven en pulsen van elektro magnetische stralingsvelden die een nadelig effect hebben hebben op ons algehele welzijn.

Fysiek gezien heeft vooral het zenuwstelsel het zwaar te verduren.

Zoals ik waargenomen heb…

Dragen veel mensen hun telefoons op hun lichaam in broekzak, borstzak of jaszak of in hun handtasje.

En leggen ze hun telefoon ‘s nachts op hun nachtkastje als wekker en maken ze er zelfs ‘s nachts in slapeloze momenten gebruik van, vaak onwetend van de enorme nadelige effecten.

Ga op onderzoek uit lieve mensen…

Waarom is er een enorme toename van isolatie, kanker, auto immuunziektes, oorsuizen, depressie en zelfdoding.

Vanwaar de grote verwarring in het brein, de vermoeidheid, de snelle veroudering, de verstoringen en diepe pijnen in het lichaam.

En hoe komt het dat ondanks een verruiming in het bewustzijn van de Mens de Mens nog steeds zo volgzaam is?

Niet te spreken hoe de komst van de smartphone en de verslaving die daarmee gepaard gaat de wezenlijke verbinding met elkaar heeft verstoord omdat we elkaar vaak via schermen contacteren en niet meer fysiek ontmoeten.

Hier is zeker NIET alleen het C virus en de maatregelen de rede van!!!

Mensen kom tot inzicht wat we zonder enig onderzoek in handen genomen hebben.

Doe naar aanleiding van wat ik deel je eigen onderzoek en kom erachter waarom deze technologie de afgelopen jaren zo snel geïntroduceerd is.

De smart apparatuur is een onderdeel van het programma om de mensheid hun vrijheid nog verder te ontnemen door hen te ontbinden van hun innerlijke Bron en hen verder aan te sluiten op het kunstmatig web (onderzoek robotisering van de mens)

TIP: stap over van smartphone naar een normaal mobieltje!

Liefst van voor 2012 omdat deze de chips niet bevatten die interacteren met het bewustzijn.

Je kunt dan nog steeds smsen en bellen! (smsen kan tegenwoordig ook gratis! )

Bij het gebruik van een laptop kun je een laptop aan schaffen van voor 2015 en deze aan sluiten op een vaste internetkabel zodat je niet de gehele dag in een WIFI web leeft.

Ja het is even omschakelen als je dit niet gewend bent!

Maar gun jezelf de ervaring en ga maar eens ervaren en voelen wat het met je algehele Zijn doet.

Mijn partner is sinds 5 maanden naar jaren een smartphone gehad te hebben overgestapt op een oude nokia 6610.

Door allerlei denk programma’s dacht hij ook lang niet zonder te kunnen.

En NU vandaag de dag is hij zo ontzettend blij dat hij deze beweging gemaakt heeft.

Hij ervaart veel meer rust en niet meer de drive (verslaving) om vele malen zijn mail, sms, app en dergelijke te ‘moeten’ checken.

Hij voelt zijn lichaam veel dieper en daardoor de verbinding met zich Zelf.

De verbinding met de natuur die hij al sterk ervaarde is verdiept, kortom zijn algehele Welzijn is bekrachtigd.

Wil je een overstap maken? Kijk dan op Telecomweb.eu |Telefoons,Carkits,Accessoires

Be The Change You Wish To See!

Dit bericht delen mag en is fijn!