De Kracht in de Mens

(door Yinthe Joy) In dit levensveld hebben zich al vele malen wereldse situaties voorgedaan om de Mensheid af te leiden en te misleiden van zijn Ware Essentie.

We ervaren nu wat we nu ervaren maar in vervlogen tijden hebben we vaker voor hele hete vuren gestaan als mensheid.

Hete vuren waarin er oorlogen zijn gevoerd om een tal van ‘redenen’ maar in de situatie zoals wij deze ook nu ervaren is het een oorlog die gaat over het menselijk bewustzijn.

Het menselijk bewustzijn dat van Oorsprong direct verbonden is met de levensvelden die wij de (innerlijke) BRON of God noemen.

EN dat… mag de mens NIET weten…

Alles word ingezet om te voorkomen dat de Mensheid herinnert wie wij van Oorsprong zijn.

De Mens leeft in onderwerping en is zich lang niet bewust geweest van zijn ware afkomst en zijn innerlijke KRACHT.

Situaties zoals deze zich voorgedaan hebben en de situatie die zich nu voordoet is een grootste afleiding om de mensheid die gestaag aan het ontwaken IS te beletten dieper te ontwaken.

Een dieper ontwaken waarbij de Mens gaat STAAN IN KRACHT en zich niet langer onderwerpt, ook niet aan het vervormde denkbeeld dat ontwaken gaat over opstijgen terwijl het in werkelijkheid gaat over AANWEZIG zijn in het lichaam.

Door met vele Aanwezig te ZIJN in het lichaam brengen we SAMEN de Bron van leven tot Leven hier in de controle matrix!!!

En om dit te voorkomen word er een grootste show opgevoerd om de mensen af te leiden, om hen bezig te laten zijn met Corona, vaccinaties, Trump, QAnon … and so on …

Vele voortgaande jaren en nog zijn grote getallen mensen bezig geweest de herinneringen in hun bewustzijn terug te halen van wie wij van Oorsprong Zijn.

De herinnering heeft het denkbeeld dat een mannelijke GOD waartoe je kunt bidden (een vorm van onderwerping) laten vervallen en evenzo zijn vele andere spirituele denkbeelden waaraan de mensheid zich onderwerpt komen de vervallen, zoals: beelden van engelen en opgestegen lichtmeesters.

Mensen zijn ontzettend diep gegaan in zichzelf om zichzelf op te schonen en uit te zuiveren.

Om zo zichzelf VRIJ te maken van programmeringen, vervormde denkbeelden, overtuigingen, dogma’s en trauma’s.

(Deze processen van VRIJ maken zijn nog gestaag aan de gang en de machten binnen dit levensveld willen dit vertragen door de afleiding zoals wij deze nu ervaren)

Al dit innerlijk vrij maak werk zie ik ook wel als het opnieuw polijsten van het innerlijke Gods Christal dat we ZIJN en AL tijd AL waren!

En dus NIET hoeven te WORDEN (ook weer een misleidende afleiding)

De fase waarin we nu aanbeland zijn vraagt van ons om de verantwoordelijkheid te nemen die hoort bij onze kosmische missie, dat waarvoor we NU hier Zijn.

En dat is om je Zelf te tonen in je Christ – AL Kracht.

Want de Christus is niet buiten ons, WIJ zijn de Christus.

Christus staat voor de LEVENSKRACHT waar wij alle deel van ZIJN.

Onze taak is niet om te vechten met de gevestigde machtsstructuren maar om waarlijk in Kracht hier Aanwezig te Zijn!

Dé Kracht die door er te ZIJN alles aanraakt met en vanuit waarachtige Liefde.

Deze Kracht transmuteert, neutraliseert, transformeert en bovenal … Deze Kracht Schept … LEVEN!


Reactief geprogrammeerd gedrag

(door Yinthe Joy) Het van oorsprong observerende en voelende Mens is verworden tot een reactief mens.

De neiging om overal op te reageren is geprogrammeerd gedrag wat niet eigen is aan onze ware aard.

Onze geprogrammeerde persoonlijkheid weet niet beter dan vrijwel altijd en direct te reageren op hetgeen wat er buiten zichzelf gebeurt.

Jezelf verdedigen, in de aanval, ergens iets van vinden en altijd direct een mening hebben, overal direct een antwoord op geven, jezelf of een ander veroordelen.

Het zijn allemaal manieren van reageren die geprogrammeerd zijn in het brein waar de persoonlijkheid zich veelal mee identificeert.

Wees je ervan bewust reageren is niet alleen een uiterlijke daad, ook ALLE gedachtes die wij denken over iets, iemand en over persoonlijke en wereldse situaties zijn een reactie!

Door het direct reageren zoals we dat als mensen veelal doen scheppen we samen niet wat we graag wensen te zien, we creëren echter telkens meer van hetzelfde in het patroon van actie en reactie.

Oorzaak en gevolg hangt er nauw mee samen.

ALLES is energie en trilling!

Kun je je voorstellen en voelen wat al dat reactief gedrag doet met het energetisch veld waarin wij leven en wat het doet met Gaia (de aarde)?

Kun je voelen hoe versnipperd het bewustzijn van de mens is door de ruis die voorkomt uit het continue reageren?

Hoe kan een Mens in die ruis HELDER VOELEN?

Kun je je voorstellen en voelen wat het zou doen als de Mens STIL zou worden en zou observeren vanuit de NU(L) zone en nergens meer op zou reageren?

Een mens wat volledig alles in zichzelf tot NUL laat vallen, is een Mens wat weer gaat VOELEN en helder kan observeren.

Wanneer dit gebeurt kan dit Mens zijn aanvang weer nemen als mede schepper vanuit de BRON des levens.

Ik weet dat veel mensen het zich totaal niet voor kunnen stellen hoe groots de Kracht is van observeren vanuit de NU(L) zone.

Wij zijn immers geprogrammeerd te geloven en te denken dat onze reacties verandering tot stand brengen en dat je om jezelf te laten gelden of te verdedigen overal op zou moeten reageren.

Maar laten we eens heel eerlijk zijn jegens onszelf en jegens elkaar.

Wat heeft reactief gedrag waar zelfs oorlog uit voort komt ons als mensheid gebracht tot dusver?

In de herhalende reacties die we als mens tot dusver op elkaar en op de uiterlijke wereld hebben gegeven hebben we de wereld buiten ons niet zien veranderen naar hoe vele van ons voelen dat we wensen dat de wereld eruitziet.

Dat komt omdat de reacties die we geven uitgelokt worden door de machten van deze wereld en niet tot stand gekomen zijn vanuit onze kosmische aard.

Daardoor houden we deze werkelijkheid zoals die zich nu gedraagt mee in stand.

Bijvoorbeeld:

Wanneer jij naar de persconferentie kijkt of achteraf hoort wat er gezegd is en vervolgens reactief reageert niet vanuit bewuste aanwezigheid en gevoel maar vanuit een collectieve gedachte reactie op hetgeen wat je gehoord en gezien hebt.

Vanuit waar reageer je dan?

En tot welke wetten conformeer jij je dan op het moment dat je zo reageert?

De wetten van de Bron werelden waar je oorspronkelijk vandaan komt?

Of de wetten van deze kunstmatige matrix?

Mijn vraag raakt je enkel aan om diep in jezelf af te dalen en te voelen.

Ik ben hier om je wezenlijk aan te raken in wie je werkelijk bent.

Vanuit wie wij werkelijk zijn, zijn wij namelijk NIET in staat om een ander mens schade te berokkenen, zelfs niet de mensen die trachten ons schade te berokkenen.

We zijn kosmische liefde en vrede strijders geen militairen die oorlog voeren.

Op het moment namelijk dat wij als Mens Rutte en de Jong verrot schelden is dit het richten van een wapen met schadelijke trilling die een wereld vol schadelijke trilling mee in stand houdt!

Op een moment dat, bijvoorbeeld, de actie zoals een persconferentie diepe emoties zoals boosheid of verdriet bij je oproept is er een andere mogelijkheid dan te reageren.

Je kunt op dat moment het volgende doen, op JOU manier.

Ik omschrijf hieronder een voorbeeld.

Zet alle apparatuur uit, creëer een fijne sfeer voor jezelf.

Ga heel bewust verbinding maken met je lichaam in zijn geheel (dus ook je hoofd)

Geef ieder deel van je lichaam van binnenuit aandacht, raak ieder deel aan met je bewustzijn.

Ben je bewust van je ademhaling en volg iedere beweging van in ademen waardoor je steeds meer met je aandacht naar binnen keert om aanwezig te zijn IN je lichaam.

Alle gedachten die je hebt over wat er gebeurt op persoonlijk of wereldse laag laat je aan je voorbij gaan, accepteer de gedachte niet.

Voel bewust je onderbuik en adem er telkens bewust naartoe.

VOEL de emotie en laat deze er Zijn.

Je hoeft alleen maar te Zijn, stil en aanwezig.

Wellicht kun je nu voelen dat emotie scheppende levenskracht is.

Deze levenskracht kun je NU in gaan zetten om te scheppen.

Ik stel je voor om NU je voorstellingsvermogen te gaan gebruiken.

Stel je eens voor……

Hoe ziet de wereld eruit die jij voelt van binnen?

Hoe gaan alle levensvormen daar met elkaar om?

Hoe ziet de natuur er daar uit?

Is het water, de lucht schoon?

Leven Mens en dier daar gelijkwaardig aan elkaar?

Hoe voelt het daar en hoe voelt dat in je lichaam, hier en NU?

Zet de poorten van gevoel in je lijf eens open en laat je voorstelling voorbij het beperkte denken gaan.

Zie alles maar voor je zoals jij het voelt en wenst!

JIJ bent van Oorsprong een waarlijk schepper.

Zet de Levens Kracht om te scheppen in jou voor het goed van AL het leven maar AAN.

❤

Corona en de vaccinatie agenda een ware afleiding

(door Yinthe Joy) Van Oorsprong zijn wij IN onszelf gecentreerde Mensen.

Mensen die ongeacht wat er zich buiten onszelf afspeelt de voelende aanwezigheid in zichzelf blijven behouden.

Mensen die de bal die kaatst niet volgen maar ten aller momenten in onszelf blijven en vanuit het Zelf waarnemen.

Wat vele diep prachtige en krachtige voelers momenteel niet bewust in kaart hebben zo neem ik waar is hoe zij weggeleid worden in een van de grootste afleidingen die momenteel zich meester heeft gemaakt in het bewustzijn van de Mens.

Covid 19 en aanverwante onderwerpen.

Corona en vooral de VACCINATIE agenda lijkt zowaar het enige te Zijn waarover vele zo krachtig mooie mensen NA DENKEN en waarin zij continue geleid worden in hun denken om hierover na de blijven denken. (mind control)

Als ik waarnemend over de tijdlijnen van mensen op facebook ‘beweeg’ zie ik dat het alsmaar gaat over corona en de vaccinaties en de vele herhaaldelijke meningen die daarover geuit worden.

Alsmaar aanschoppen tegen alles waar tegenaan de schoppen valt… En daarin totaal de voelende verbinding kwijt te raken met de innerlijke Bron, de natuur, de dieren, elkaar en andere levensvormen.

Ik neem waar dat mensen in een hypnose staat gebracht zijn waarbij zij hun zuivere neutrale waarnemende Zijns aard veelal niet meer ervaren.

Het ene oordeel na het andere word verkondigd, de ene mening na de andere.

Wanneer de een het niet eens is met de ander ontstaan er conflicten en heftige uitspraken jegens elkaar om vervolgens elkaar te verwijderen uit elkaars facebook lijst of uit elkaars ‘leven’.

Informaties die worden gedeeld zijn verkregen door een 3de hands bron waarbij in het ontvangen ervan en het delen ervan het gevoelsbewustzijn niet meer ingezet word om de informatie te toetsen en het gevoelsbewustzijn totaal weggevaagd lijkt te zijn.

De mens neemt aan en kopieert door…

Continue zie je een repetitie van hetzelfde, iedere dag weer dezelfde informatie.

WAAR zijn de VOELERS die voelen hoe de mensheid continue afgeleid word om bezig te zijn met Corona en aanverwanten onderwerpen?

WAAR is de eigenheid, de diversiteit, de creativiteit, de spontaniteit in het NU en de schoonheid van de innerlijke Mens die spreekt vanuit diepere gevoelslagen in zichzelf?

Ik VOEL het namelijk niet om het continue over hetzelfde onderwerp te hebben…..

En zeker niet over onderwerpen die onder controle mijn bewustzijn binnengedrongen zijn.

Ik houdt zelf de leiding over hetgeen wat ik DENK en dat zouden we massaal als mensheid weer dienen te doen!

Voor wie het nog niet doorheeft we staan als mens namelijk hevig onder mind control waarbij we gedachten denken die NIET van ons zijn!

De voelende mens is hier in dit levensveld om informatie dit levensveld binnen te laten stromen van Oorspronkelijke aard. Informatie dat LEVENS codes bevat.

Adem eens diep in en VOEL …

Corona en aanverwante onderwerpen bevatten GEEN LEVEN!

Waarom verhouden wij ons er dan toe als mens om ons bewustzijn hier naartoe te laten stromen?

Wij worden massaal afgeleid van Het Scheppend werk dat wij Hier en NU dienen te verrichten.

WIJ Zijn LEVEN gevende Mensen!

Telkens verhouden we ons als mensen ertoe om voorspellingen die op voorhand in ons bewustzijn geprojecteerd word te delen en de wereld in te helpen.

Door deze de wereld in te transporteren zetten we een beweging mee in gang waarmee we de daadwerkelijke mogelijkheid van de voorspelling mee scheppen.

Onze gedachten zijn namelijk scheppend!

Zo zag ik vanochtend de voorspelling dat we vanaf 15 januari niet meer dan 15 km moge reizen vanuit ons thuis adres.

Deze informatie zou gelekt zijn bij de pers.

Wat roept het op bij mensen als zulke informatie gelanceerd word in hun bewustzijn?

Trauma, angst, verzet, verweer en weerstand worden geactiveerd.

En dat is precies waarom zulke informatie ‘vrij’ gegeven word op voorhand, om de mensen ZELF deze tijdlijn te laten kiezen die hen voorgelegd word.

De mens ervaart namelijk niet meer zijn voelende goddelijke zelf in het web van al deze voorspellende informatie.

En derhalve schept een mens telkens de doem predikten en niet wat de Mens diep van binnen in zichzelf VOELT.

AAN ONS DE KEUZE!

Zullen wij de brengers van diepe gevoelsstromen van NU Zijn?

Of laten we ons afleiden en zijn we de nieuwslezers in dienst van deze kunstmatige wereld?

Verstrekken wij levend gevende informatie vanuit de oneindige regionen van de BRON

Of verstrekken we informatie van deze matrix?

Nogmaals, aan ons de keuze! ❤


De velden van wij

(door Yinthe) De eeuwige dieptes van het wezenlijk
Nog niet volledig terug in de Mens beklonken
Soms zo versnipperd in geprogrammeerde gedachten verzonken
Het overkomt jou
Het overkomt mij
Tegenwerkende krachten die reizen door de velden van WIJ
Ik weet
Ik voel
Ik bedoel
Dat dé Kracht in Ons Aanwezig Is om alle besmettingen te zuiveren
Een Kracht zo groots dat het de wind doet huiveren
De wezenlijke Kracht van de Mens zo groot
Van binnenuit legt het NU al het besmette denken bloot
De man toont de vrouw
De vrouw toont aan Jou
Daar waar de shit bedolven is onder lichtzinnig denken
Daar waar identificatie met de onware aard in staat is om het onware zelf te krenken
Aan de Mens NU de keuze
Durven we bloot te Zijn
De Ware kern te tonen
Niet Jezus maar wij Zelf zijn de ‘zonen’
Mag het onware gedachtebeeld dat de Christus leeft buiten jou
Oplossen in de leegte van stil beleven in jou
In Kracht erkennen
Dat de Christus leeft in de Man en dé Vrouw
Tranen vanuit de diepte kwamen zojuist Vrij in mij
Ik schrijf en Dicht mij dichter naar het Wij
En vraag jou kom je dichter bij mij
Ik Ben Hier
Ik BLOOT mij
Ik ontwapen mij van onware denkbeelden die ons als Mens scheiden
Ik huil alles in mij Vrij
Tot we weer het Samen voelen
Het Samen van WIJ
Ik de Christus kan zien in Jou
En jij de Christus in Mij

door Yinthe Joy


Vanuit je Zelf Leven

(door Yinthe Joy) Leven vanuit je Zelf … Het blijkt een hele kunst te Zijn om Vrij en Los van en vanuit een opgeschoonde eigen levensstroom en beweging te leven in een wereld waar je continue afgeleid en misleid word.

Afleiding en misleiding met als doel om de Mens uit zijn gevoelsstroom en de daaruit voortkomende bewegingen weg te halen, zodat een Mens een volger word van uiterlijke stromen weg van Zijn Bron.

Loskomen en opschonen van alle ingeprente gedachten beelden, geloofsovertuigingen, ingesleten dogma’s en leer systemen om weer tot Leven te komen en te Leven vanuit je Zelf is een hele klus. Een klus die uiteindelijk kan verworden tot een Levenskunst waarbij je dé kunstenaar van je eigen Levens stroom word en niet langer de opgelegde levens stromen buiten jezelf volgt.

Wanneer je diep gevoeld je eigen levens stroom gaat volgen kun je niet langer een aanhanger of volger zijn van niets of iets … of iemand… Je zult ontdekken in het alsmaar trouw zijn aan je eigen innerlijke bewegingen dat het universum niet buiten jezelf is maar een grenzeloos te betreden universum(s) Is in jezelf.

Telkens wanneer je de diepe gevoelswerelden in jezelf betreed in het Aanwezig Zijn in je fysieke lichaam betreed je bewustzijnswerelden die Herontdekt moge worden in je Zelf.

Het is noodzaak dat deze werelden Her-ontdekt worden omdat de systemen in deze wereld zwaar op ons bewustzijn drukken om tegen te gaan dat wij weer vanuit de innerlijke wijsheid werelden zullen gaan leven.

Als je deze ontdekking hebt gedaan en diep gevoeld gaat leven vanuit deze Wezenlijk Wetenschap dan zul je ongekende dieptes in jezelf gaan Beleven vanuit waar je autonoom zult leven vanuit je eigen innerlijke Kern Kracht.

Je GEVOEL zal dan de dirigent Zijn van het goddelijk muziekstuk van levensbeleving in jezelf en de klanken die ter gehore gebracht worden komen vanuit je Zelf en zijn niet de Na Aap klanken van kopie paste gedrag zoals de mens veelal is gaan (over) leven. Vanuit je Zelf Leven maakt dat iedere beweging door jou gemaakt een beweging vanuit je originele blauwdruk is en niet aan Na Aap kopie sessie van al hetgene wat je gelezen, gehoord of aangenomen hebt buiten jezelf.Leven vanuit je eigen innerlijke gevoels Beleving vraagt om een diepgaande sessies met je Zelf waarbij je bereid bent je Zelf tot op het ‘ bot’ toe de strippen.

Alle geloofsovertuigende denkbeelden moge aan de kant, evenzo de spirituele gedachtenbeelden over hoe de dingen zouden moeten, hoe ze zouden horen en hoe je zou moeten zijn (om erbij te horen).

Je mag de knop Control alt DELETE vele malen ingedrukt houden bij het doorzien van de vele gedachtenbeelden en de op gedachte gebaseerde geloofsovertuigingen die NIETS van doen hebben met wie je in Wezen bent.

Evenzo mag je de DELETE knop indrukken daar waar je je realiseert dat veel van wat wij leven en doorgeven aan informatie NIET onze eigen informatie is maar hetgeen we gehoord en gelezen hebben en niet vanuit onze eigen innerlijke ‘ bijbel’ komt.

Willen WIJ de Aarde besprenkelen met druppels van origineel Leven vanuit de Goddelijke unieke Blauwdruk?Dan zullen we aanvang dienen te nemen aan de innerlijke reis IN onszelf die niet gefaciliteerd word door een uiterlijke reisleider maar waarin jij jezelf als reisleider begeleid door ongekende regionen van universele wijsheidsvelden in je Zelf Aanwezig.

Souveniers met codes met Her-innerings gevoelens moge meegenomen worden van de reizen die we innerlijk in Ons Zelf maken. DAT is waarvoor JIJ en WIJ hier op Aarde Zijn om souveniers ‘uit te delen’ ter Her-innering van wie WIJ Zijn.


Verbinding

(door Yinthe) Open staan voor elkaar
Open staan voor verbinding
Niet alleen voor de mensen dichtbij en die je (denkt) te kennen
Maar ook met hen die op je pad komen
Open staan voor ieder Mens, mét of zonder mondkapje

Vandaag reed ik in het dorpje Budel-Schoot (Brabant)
Langs de weg in het dorp, bij de bushalte zie ik 3 jongeren
Waarvan er 1 een teken geeft zoals lifters langs de weg dat doen

Ik voel een sterke beweging om te stoppen en doe dat ook en vraag waar ze heen willen
We willen graag naar Eindhoven antwoord een jonge meid met een heerlijk Belgisch accent

Nou NIET toevallig ga ik daar naartoe, dus stap maar in….
Ze roept opgetogen haar 2 vrienden en ze stappen in, een mondkapje hangend aan hun kin die ze op willen doen…
Al gaat het zichtbaar niet vanuit een gevoelde en natuurlijke beweging
Helemaal prima hoor als jullie het mondkapje niet op doen, van mij hoeft het niet….
Dus zichtbaar blij laten ze het mondkapje af

Ze vinden het spannend, ik kan de spanning direct voelen
Het is de eerste keer dat ze liften, 3 jongeren van 16

Woordeloos zijn ze, maar wat kan ik ze voelen,
Alle 3 hun eigen pakket aan energie

Wat heerlijk dat er niets gezegd hoeft te worden, dat het stil mag zijn…
Dat de lege stille ruimte niet opgevuld hoeft te worden met woorden die niets zeggen

Wat heerlijk dat ik mag voelen hoe de spanning wegvloeit en we samen lachen wanneer ik zeg…
Ik ben jullie toch niet aan het helpen weg te lopen van huis he?
Nee nee mevrouw, echt niet …
In Belgie zijn de regels zo streng, echt heeel overdreven en we willen er gewoon even op uit samen

Wat heerlijk om deze jongeren op de achterbank te VOELEN
Hun innerlijke drang naar vrijheid volgend
Onze wegen die elkaar kruisen en hen te ontvangen op mijn weg en zij mij op die van hun

Wanneer ik ze afzet bij een bushalte in Eindhoven uitte ze hoe spannend het was om te liften omdat je niet weet met wie je mee zult rijden
En bedanken ze me vanuit een gevoelde oprechtheid
Hele lieve mooie jonge mensen zie ik weglopen, lachend zwaaien we elkaar uit

Deze korte reis Samen was er een van VERBINDING

Dit is voor mij de ware betekenis van LEVEN
Niet dichtgetrokken maar Open
Open voor elkaar
Open voor verbinding

Organisch verbonden Zijn

Yinthe Joy


Leven vanuit het Nulpunt

(door Yinthe)

Laat in het Nulpunt Aanwezig Zijn geen oefening Zijn
Maar een manier van LEVEN.
Op het ‘spirituele pad’ en ‘bewustwording pad’ leren we véle manieren hoe we ons kunnen centreren om dichtbij onszelf te komen en te Zijn.
Vele beoefeningen worden geleerd door een ‘spiritueel zoeker’.
Een beoefening zoals meditatie of ademhaling die vaak een minuut of 10 a 20 duurt of een yoga les van een uur kan natuurlijk een enorme bijdrage leveren aan het balanceren van je gemoedstoestand en het centreren van je bewustzijn.
Echter wanneer na de beoefening weer in de dagelijkse programmeringen gestapt word en er niet vanuit Aanwezig Bewustzijn geleefd word in ieder moment.
Is de beoefening slechts een dagelijks geprogrammeerd kunstje.
Al die leer programma’s vertellen je zelden dat JIJ het AL bent en alleen maar hoeft te ZIJN wie je werkelijk bent.
Laat beoefening geen Adem Pauze Zijn maar kom tot de realisatie en herinner je dat JIJ de ADEM van het Leven Vertegenwoordigt.
En dat je die in ieder moment kunt en zult vertegenwoordigen…
Als jij leeft vanuit wat je VOELT en werkelijk jezelf BENT.
In deze tijden van grote bewegingen en chaos op aarde volstaat het gewoonweg niet langer meer om enkel ochtend of avond oefeningen te doen en dan de touwtjes weer te laten vieren.
We dienen continue de ‘beoefening’ te ZIJN.
Ons ZELF te Zijn, dus….
Ons Oorspronkelijk Zelf neemt alles wat er gezien word en beleefd word neutraal waar.
Wanneer je neutraal waarneemt is het niet langer nodig om mensen te bekritiseren, te oordelen, je gelijk te willen verdedigen, je aangevallen te voelen, ergens tegen in opstand te komen, je waarheid op te dringen of te discussiëren met elkaar.
Leven vanuit het Nulpunt is Leven als neutraal waarnemend Mens.
Neutrale waarneming wil niet zeggen dat ‘dingen’ die gebeuren je niet raken of dat je zonder emoties gaat leven.
Hoe dieper je leeft IN je lichaam hoe dieper gevoelens en de natuurlijke beleving van emoties beleefd worden.
Je koppelt de emoties echter niet meer aan het brein wat een verhaal vormt waardoor de KRACHT van emoties verloren gaat.
Diepe gevoelens en emoties die ervaren worden vormen de KRACHT BRON in een neutraal waarnemend mens en vanuit de neutrale waarneming word alles wat gezien word aangeraakt vanuit het Nulpunt omdat er niets meer gevonden word…
In het hoofd blijft het STIL.
Neutrale waarneming heeft ook niets met passief zijn te maken en in afwachting te zijn van …
Je brengt juist enorm veel in beweging vanuit je Aanwezigheid!
(onderzoek: Kwantum Fysica)
Waarnemen vanuit je Goddelijk Zelf neutraliseert verstoringen en ON-organische verhaallijnen zoals de verhaallijnen die we NU actueel zien op aarde —> C-virus.
De kunst is dus dat we geen oefening meer nodig hebben om vanuit het NULPUNT Aanwezig te Zijn.
En dit kan!
Als JIJ van je Zelf je Zelf mag ZIJN!
Je stopt met concessies doen en je aan te passen.
Maar met iedere ADEM teug je Zelf bent en leeft vanuit je Gevoel.
❤


Voelende Vermogens

(door Yinthe) Een enorme armoede is er in het bewustzijn van de Mens ontstaan doordat we hoofdzakelijk zijn gaan navigeren vanuit het Hoofd.
De keuzes die de Mens maakt zijn vaak bedacht en uitgedacht vanuit het hoofd, waarbij gevoelslagen in het lichaam vaak gedeeltelijk of helemaal onaangeraakt blijven.
De Mensheid is ver afgedreven van wie Wij van Nature Zijn.
Van Nature Zijn wij diepgaande Gevoelswezens die vanuit het Vermogen van Voelen navigeren als delen van het Leven Zelf.
Binnen deze matrix zijn er vele controle lagen en systemen die ontworpen zijn door zeer machtige wezens die niet navigeren in lijn met de Oorspronkelijke codes van Schepping.
Zij hebben op intelligente wijze programma’s en verhaallijnen ontworpen om De Mens in lijn te houden met het DENKEN en afgesneden te houden van het Voelen.
Dit doen zij via zeer intelligente technologische mindcontrol systemen waarmee er inbreuk gepleegd word op het brein van de Mens.
Deze systemen LATEN de Mensheid denken in lijn met het plan wat deze wezens tot uitvoer willen brengen.
Heel duidelijk toont zich NU op de gehele aarde dat er gedacht word voor de mens en zien we dat mensen niet voor zichzelf denken of voelen.
Dit zien we bijv bij de grote groepen mensen die zonder aarzelen mee gaan in de regels en maatregelen die door regeringen medegedeeld worden.
Om tot een diepere laag van Voelen en ZIJN te komen kunnen we niet anders dan het leven dat we leven heel transparant te belichten vanuit ons bewustzijn.
We dienen héél eerlijk te zijn naar onszelf of we werkelijk leven vanuit wat we Voelen en vanuit wie we werkelijk Zijn of dat het leven wat we leven veelal ontworpen is vanuit de gedachtegang en geleefd word door enkel de persoonlijkheid die sturend is.
Vanuit de natuurlijke staat van Zijn Leeft, Beleefd, Ademt, Creëert en SCHEPT de Mens vanuit het Basis Station van Diep Voelen.
Zoals we NU leven als Mensen leven we veelal vanuit de veelvuldige gedachte explosies in het hoofd.
Weinig mensen onderzoeken of vragen zich af: WAAR komen al die onsamenhangende gedachtes die ik heb toch vandaan?
Ik vraag je Nu…
Adem eens rustig op je eigen tempo diep in en uit…
Keer met je aandacht naar binnen…
Breng je aandacht naar je onderbuik en ben daar eens héél aandachtig Aanwezig.
VOEL je lichaam…
Verbind je Bewust met je Hart en stel in de ruimte van je Hart jezelf innerlijk eens de volgende vraag…
Zou een Mens vanuit zijn Goddelijke Natuur geheel vanuit zich Zelf zulke onsamenhangende verstoorde chaotische veroordelende, destructieve versplinterde gedachten denken?
Zou een Mens van Nature werkelijk vanuit zich Zelf gedachtes denken van afscheiding, verdeeldheid, haat en verderf?
VOEL het antwoord eens IN je lichaam…
Heb je ruimte nodig om tot het Voelen te komen?
Neem die ruimte dan…
Herhaal de bovenstaande vraag nog eens als dat nodig is…
Al heb ik een vermoeden dat het herhalen van de vraag niet (vaak) nodig zal zijn.
Want IN onszelf dragen WIJ het antwoord niet enkel meer in de diepte van onszelf maar steeds meer aan de ‘oppervlakte’ …
Het diepe Weten van dit antwoord word naar de oppervlakte gestuwd, zoals een vulkaan die op uitbarsten staat.
De stuwende beweging is kosmisch van Aard en word bewogen door Moeder Aarde Zelf die Ons dringend verzoekt te Onderzoeken & te Voelen Wie Wij Van Oorsprong Zijn in lijn met wie ZIJ van Oorsprong Is…
én hoe onze relatie met elkaar van Oorsprong Is.
Zij laat Ons weten via de gevoelslagen IN ons lichaam dat we niet langer gescheiden kunnen blijven in de Samen Dans.
Om haar te verstaan in haar dringende oproep is het nodig om ons bewustzijn te verankeren in ons lichaam en de bevroren delen in ons lichaam te ontdooien zodat we weer kunnen gaan Voelen.
Want alleen zo kunnen we tot een heldere en zuivere communicatie komen met Moeder Aarde, met alle levende wezens die Hier leven en met andere levensvormen buiten deze Aarde.
Laten we elkaar bij de hand nemen op deze reis naar de dieptes van de gevoelswerelden In Ons.
We hebben elkaar nodig.
Laten we er Zijn voor elkaar.
Zodat we Thuis kunnen komen In Onszelf.


Voelend Bewogen Bewustzijn

(door Yinthe)  Een groot deel van de mensheid denkt vanuit het denken een oplossing te vinden voor de kleinere en grotere kwesties op persoonlijk, collectief, werelds en kosmisch vlak.
Deze geprogrammeerde denkende beweging die veel mensen lang gemaakt hebben en veelal nog maken heeft gezorgd voor een versnipperd bewustzijn.
Een mens met een versnipperd bewustzijn is makkelijk te kneden en te manipuleren.
De Eigen Voel Kracht en Denk Kracht staat op NON actief zolang we Ons als Mensheid laten afleiden van Het Centrale Thuis Anker In Ons Zelf.
Door de versnippering van bewustzijn is De Mens niet Thuis in de diepgaande regionen van het Voelen.
Diepere regionen die enkel te betreden zijn door het lichaam te bewonen en erin Aanwezig te Zijn.
Een Mens dat niet voelt raakt afgestompt en is afwezig.
Dit Mens raakt uit verbinding met zichzelf en met AL wat leeft.
Communicaties in trilling en energie met andere Levens Vormen kunnen niet gevoerd worden en niet verstaan worden als de Mens leeft vanuit het denken…
Denken wat een Mens afwezig maakt.
Voelend Aanwezig In het lichaam, zal blijken dat een oplossing voor geen enkele kwestie BEDACHT hoeft te worden…
maar dat WIJ zelf blijken dé ‘oplossing’ te ZIJN als we ten diepste Leven vanuit Wie we Zijn.
Het voelend bewustzijn mag bewogen worden doordat JIJ verkiest in beweging te komen vanuit je diepste Anker Kracht.
Als dé levenskracht van Bewustzijn weer tot eenheid en vereniging gebracht word in het lichaam zal Jij de Gods Kracht tonen hier op aarde.
Al het Leven zal door jou Aanwezigheid geraakt, beroerd en in beweging gebracht worden.
Niet doordat jij een oplossing hebt bedacht maar doordat je écht HIER en NU Aanwezig verkiest te Zijn als wie je werkelijk bent.
Een Mens dat niet langer bedenkt en denkt in oplossingen vertegenwoordigt het Centrale Zijn vanuit waar er herinnert kan worden hoe het VOELT om Thuis te Zijn.
En dat Thuis Zijn niet ergens DAAR buiten het zelf gezocht hoeft te worden maar Is waar JIJ bent in verbinding met AL het Leven.
Verbinding met AL het Leven ontstaat vanuit de Nauwe diepgaande verbinding met je Zelf.
Niet langer hoeft gezocht en/of gewezen te worden naar een schuldige voor persoonlijke of wereldse problemen.
Evenzo hoeft niet langer gezocht te worden naar de Redder van de Mensheid.
De mogelijkheid zich NU zien en voelen om op te Staan in Wezens Eigen Verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijk voor Het Eigen Bewustzijn dat vanuit Voelend Bewogen Bewustzijn Samen stroomt in de rivier des Levens die we gezamenlijk vertegenwoordigen.
Een rivier van kleuren en klanken waar in ieders Eigenheid diep gerespecteerd word en we elkaar omarmen in gelijkwaardigheid.
Betreed de regionen van de diepe gevoelswereld in Jou.
BEN voelend bewogen bewust aanwezig hier op Gaia en toon jou schoonheid mooi prachtig liefelijk God Mens.
Pas je niet langer aan en conformeer je niet aan dat wat je DENKT te moeten Zijn maar BEN wie Hart Gevoeld voelt te ZIJN.
Stroom je gevoel maar naar buiten
Rijkelijk en Wezenlijk
Als Helder Water alle delen aanrakend daar waar jou bewustzijn stroomt.
Dat Is waarvoor JIJ en Wij HIER Zijn.