Leven vanuit jezelf

Het blijkt een hele kunst te Zijn om vanuit je Zelf en de eigen levensstroom te leven in een wereld waar je continue afgeleid en misleid word je bezig te houden met bezigheden waar het in essentie niet over gaat.

Loskomen en opschonen van alle ingeprente gedachten beelden, overtuigingen, dogma’s en leer systemen om werkelijk te gaan Leven vanuit je Zelf is een behoorlijke klus.
Een klus die uiteindelijk kan verworden tot een Levenskunst waarbij je Zelf dé kunstenaar van je eigen Levens stroom word.
Niet langer de opgelegde stromen buiten jezelf volgend.

Wanneer je je eigen stroom gaat volgen kun je niet langer een aanhanger of volger zijn van iets … of iemand…

Je zult ontdekken in het alsmaar trouw zijn aan je eigen innerlijke bewegingen dat het universum niet enkel buiten jezelf bestaat maar als een grenzeloos te betreden universum(s) in jezelf bestaat en jij daar deel van bent.

Telkens wanneer je de diepe gevoelslagen en werelden in jezelf betreed door aanwezig te Zijn in je fysieke lichaam verbonden met het HART, betreed je bewustzijnswerelden die herontdekt moge worden.

Het is zelfs een noodzaak dat deze werelden herontdekt worden omdat de controle systemen in deze wereld zwaar op ons bewustzijn drukken om tegen te gaan dat wij weer vanuit de innerlijke wijsheid en Kracht gaan leven.

Wanneer je diep gevoeld gaat leven vanuit de wezenlijke wetenschap dat de kosmos werelden in werelden omvat, zul je onpeilbare dieptes in jezelf gaan beleven vanuit waar je autonoom vanuit je eigen innerlijke Kern Kracht aanwezig zult Zijn in deze wereld.

Het ware gevoel zal de dirigent Zijn van het goddelijk muziekstuk van levensbeleving in jezelf.
En de klanken die ter gehore gebracht worden komen vanuit jou Zelf.
Vanuit je Zelf Leven maakt dat iedere beweging door jou gemaakt een beweging vanuit je originele blauwdruk is en niet een kopie na aap beweging van al hetgeen wat je gelezen, gehoord of aangenomen hebt buiten jezelf.

Om weer vanuit puur authentiek Zelf bewustzijn te Leven zullen er diepgaande opschoon processen met en in je Zelf moge plaatsvinden, waarin je bereid bent om je Zelf tot op het ‘ bot’ toe de strippen van al hetgeen dat jij NIET bent.

Je mag de knop Control alt DELETE vele malen ingedrukt houden bij het doorzien van de vele gedachten beelden en de op gedachte gebaseerde (geloofs) overtuigingen die NIETS van doen hebben met wie je in Wezen bent.

Evenzo mag je de DELETE knop indrukken daar waar je je realiseert dat veel van wat wij leven en doorgeven aan informatie (ook bewustzijnsinformatie) NIET onze eigen informatie is maar hetgeen we gehoord en gelezen hebben en niet vanuit onze eigen innerlijke ‘ bijbel’ komt.

Willen WIJ de Aarde bevruchten met zaden van origineel en Oorspronkelijk leven?

Dan zullen we aanvang dienen te nemen aan de innerlijke reis IN onszelf die niet gefaciliteerd word door een uiterlijke reisleider maar waarin jij jezelf als reisleider begeleid door de onpeilbare dieptes in je Zelf.

De Mens zal herinneren
De Oorsprong van de aarde
De Oorsprong van de Mens.

Omdat JIJ verkiest te Leven als je Zelf.

http://www.natuurlijkmenszijn.nl


Organische werkelijkheden

(door Yinthe Joy) Wat een Mens niet ziet .. is er niet ..
Dit is een diep geprogrammeerde overtuiging van veel Mensen binnen deze wereld.

Vanuit deze geprogrammeerde overtuiging is het voor veel mensen ondenkbaar dat WIJ van Oorsprong kosmische Wezens Zijn, die de scheppende AL Kracht in zich dragen die ons in staat stelt werkelijkheden te scheppen vanuit een staat van diep voelend aanwezig Zijn.

Waarom worden wij bewogen om waarheid toe te kennen aan hetgeen wat we kunnen zien?
Waarom worden wij evenzo bewogen om in een afsluitende houding te leven jegens hetgeen we niet zien?
Waarom krijgen wij te ZIEN wat wij zien en zien we AL dat er nog meer Is .. NIET?
Een aantal vragen om jou als lezer te prikkelen tot een dieper gevoelsonderzoek.

De zintuigelijke waarneming zoals wij deze tot dusver ervaren houdt voor ons blikveld hele bestaanslagen, werkelijkheden en werelden verborgen.
Tevens word er getracht voor de Mens verborgen te houden dat er Velden en Werkelijkheden ontstaan vanuit de voelende neutrale observerende aandachtige en aanwezige Mens.

Vanuit de lineaire tijd bezien is het een héle lange tijd gelukt de Essentie van de Mens en diens Ware afkomst voor de Mens verborgen te houden.
De ware vermogens en capaciteiten van de Mens zijn in deze tijds periode met bewuste opzet onderdrukt door de Mens diepgaand te programmeren.
Door deze wijze van programmeren begon de Mens te leven tegen zijn natuur in.

In het NU echter zijn er diepe golfbewegingen de Mens tot LEVEN aan het pulseren.
Gevoelsherinneringen komen aan de oppervlakte en het diepe WETEN wie de Mens werkelijk IS, is wakker aan het vibreren.

WIJ….

Zijn hier in deze wereld om Organische werkelijkheden te laten ontstaan vanuit de ruimte van Zijn.
Wij, dragers en uitzenders van Organische trillingen, Oorspronkelijke Codes en informaties.

Wanneer wij ten diepste Aanwezig Zijn vanuit onze Centrale Kern IN het aards fysieke lichaam transporteren wij trillingen die Organisch van Aard Zijn en de bijbehorende Oorspronkelijke Codes en informaties naar deze wereld.

Een Mens dat ten diepste erkend wie Hij of Zij in werkelijkheid is en Zijn Wezenlijk Zelf belichaamt en LEEFT vanuit Zijn Kern Essentie, is in staat om Organische werkelijkheden te laten ontstaan binnen deze wereld.

Wanneer je aanwezig bent in het NU en je stemt AL je handelingen af op hetgeen je ten diepste VOELT in jezelf en je LEEFT vanuit die beweging dan ben JIJ de schepper van organische werkelijkheden en breng je de herinneringen en informaties terug aangaande de Oorspronkelijke afkomst van de Mens en diens relatie met Gaia en de Kosmos in Zijn Geheel.

Het is binnen deze wereld een enorme uitdaging om ieder moment te leven vanuit wat je werkelijk ten diepste voelt gezien het feit dat we als Mens diep geprogrammeerd zijn om te leven vanuit het geprogrammeerde denken.
Vanuit het geprogrammeerde denken stemmen we ons continue af op de buitenwereld in plaats van te leven vanuit autonoom bewustzijn en de voelende binnenwereld.

Zelf Liefde mag dan ook een ruimtelijk aandachtspunt zijn in ons dagelijks leven.
Heb je Zelf Lief en geef je Zelf ruimtelijk de ruimte te Zijn wie je BENT en voelt te Zijn.
Leef vanuit je Gevoel en Weten en neem je kosmische rechtmatige plek weer in.
Herinner wie je bent en waar je toe in staat bent mooi Kracht Mens.

Bron: Organische werkelijkheden – www.natuurlijkmenszijn.nl


Waarheid

(door Yinthe Joy)

Ben ik bereid
Ben jij bereid
Zijn wij bereid
In waarheid te Leven

Diep en rauw
Transparant en eerlijk

Waarheid
Wat waarheid dan ook moge Zijn

Voor jou
Voor mij
Voor Ons

We hoeven er geen strijd of oorlog om te voeren
Wat voor jou Is hoeft voor mij niet te Zijn
We hoeven elkaar niet buiten te sluiten of in te sluiten

Laten we elkaar ontmoeten op gelijke voet
In Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect

Vele spreken over waarheid, spreken zij vanuit een neutraal Veld of vanuit een persoonlijk kader?
Spreken zij vanuit beleefde en gevoelde ervaringen of vanuit overtuigingen en aannames?

Het woord waarheid is ernstig besmet geraakt door vele die strijden met een harnas aan met daarop de tekst: MIJN waarheid
Met een harnas aan bestrijden zij hen die HUN waarheid hebben maar die niet waar is volgens de strijder van MIJN waarheid

Zo gaat het veelal op deze aarde

En dat dient te STOPPEN

VREDE

Ik als Mens heb geen enkele aspiratie om te vechten of te strijden over Waarheid
Evenmin voel ik mij geroepen iemand te overtuigen

Ik Leef ten diepste als Wie Ik Ben en Voel te Zijn
Toon mijn Zelf transparant en in eerlijkheid
Diep en rauw

In Kracht en Zachtheid

Mijn ruimte in nemend
En daarmee voor de organische scheppende Levens Bron

Natuurlijk Mens Zijn

Ik maak mij LEEG
Leeg van alles wat ik DENK dat waarheid Is

Waarheid is de vibratie van wie Ik Ben en Wij Zijn
Het is een diep gevoel
Het is een diep weten

ZIJN

Het is de diepte Toon
Van de Goddelijke Bron
Die klinkt in mij
Die klinkt in jou

Een harmonische klank
Van WIJ

Redetwisten over waarheid
Welles
Nietes

STOP

Ieder woord wat ik eraan probeer te geven
Jij of Wij
Dat Is het NIET

Dus er NIETS om te bestrijden
Er is het AL om voor te LEVEN

Daar moge WIJ
Onze aandacht en focus op richten

LEVEN

In waarheid
Wat waarheid dan ook moge zijn.

Yinthe http://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/de-waarheid/


JIJ bent de verschuiving

(door Yinthe Joy) Het is een bittere noodzaak in te zien dat JIJ als Mens de verschuiving bent.
Dit inzicht is noodzakelijk omdat wij als Mens nog steeds veelal in een afwachtende houding verblijven tot er iets buiten onszelf zal gebeuren of ontstaan zonder daar Zelf actief een beweging in te maken van binnenuit naar buiten.

De Mens wacht op een nieuwe of oorspronkelijke aarde.
De Mens wacht op redding van buitenaf.
De Mens met een scheppend potentieel wacht in plaats van Zelf te scheppen.

JIJ mooi Mens
JIJ dient te erkennen wie je werkelijk en wezenlijk bent om vervolgens op te staan in je GODS KRACHT

STOP met je conformeren aan de buitenwereld en een manier te zoeken om je aan te kunnen passen.
Conformeer je aan niets of niemand.
JIJ bent niet naar deze wereld gekomen om te leven naar de maatstaven van deze wereld.
Evenzo ben je niet hier om je aan te passen aan de maatstaven van religieuze, spirituele of bewustzijnsgroepen.

JIJ bent hier om je Zelf te ZIJN in volle glorie!

Een aantal weken geleden sprak ik een vrouw die mij erg dierbaar is, zij was diep emotioneel in dat moment over de huidige manipulatieve omstandigheden waarin wij ons bevinden op aarde.
Ik wil het ECHTE leven Leven vertelde zij mij, waarmee zij doelde op de organische en natuurlijke wijze waarop het mogelijk is voor ons als Mens te Leven.
Ik weet dat zij sprak vanuit een diep innerlijke herinnering die zij in zichzelf mee draagt over wie Zij is en over wie wij Zijn.

Een herinnering kan alleen een levende ervaring worden als de Mens Zelf de herinnering LEEFT.

Prioriteiten stellen dat waren de woorden die vanmorgen als een echo in mijn bewustzijn aanwezig waren.

Hoe kunnen wij als Mens verwachten dat een verschuiving naar het ECHTE leven plaats zal vinden als wij niet bereid zijn Zelf ten diepste prioriteiten te stellen om ruimte te maken voor het ECHTE Leven.
Hoe kunnen wij dit verwachten?
Als we Zelf als Mens niet bereid zijn om alle elementen in ons leven los te laten die niets te maken hebben met wie we werkelijk Zijn.
OOK als dat betekent dat je huis en haard zult moeten achterlaten, een baan dient op te zeggen, een relatie dient te beëindigen of wat er dan ook maar nodig is om je Leven in lijn te brengen met wie je werkelijk en wezenlijk BENT.

Een verschuiving op aarde zal plaatsvinden door dat daadkrachtige Mensen, daadkrachtige keuzes maken om te LEVEN als wie Zij werkelijk Zijn en daarin de gemaakte KEUZE iedere dag eren en bewaken en zich niet laten afleiden.

Om te VOELEN wie jij bent dien je contact te maken met je aardse fysieke lichaam.
Door in het lichaam aanwezig te Zijn zul je VOELEN wie je bent.
Voor mij als Mens is het mijn HARTS prioriteit om mij iedere dag Krachtig te verbinden met mijn lichaam en niets is voor mij belangrijker dan dat!
Daar zeg ik mee dat ik mij niet laat afleiden om mij met andere zaken bezig te houden die niets te maken hebben met wie ik werkelijk en wezenlijk ben.
Dat is een van mijn prioriteiten in een rij van meer…
Waarom stel ik deze prioriteiten?

Omdat ik een SCHEPPER ben.
En dat maakt mij mede verantwoordelijk voor AL hetgeen wat zich hier op aarde afspeelt en in de kosmos.

Wanneer ik LEEF vanuit wie Ik Ben en voel te Zijn en keuzes maak die gebaseerd zijn op wie Ik Ben weet ik dat de werkelijkheid waarin ik LEEF hier op zal reageren, omdat ik een schepper ben vanuit mijn gedachtes, gevoelens, woorden, daden en handelingen.

De huidige keuzes die ik maak in mijn Leven om wél of niet aanwezig te ZIJN hebben invloed op AL het Leven én op de uitkomst waar het Leven op aarde naartoe gaat.
Ik wacht niet tot er keuzes gemaakt worden voor mij, ik maak ze Zelf om dat ik een Zelfstandig en Autonoom Wezen ben.

Ik WEET
Ik VOEL

Dat ik de GODS KRACHT in mij draag.
Ik Ben Hier om vanuit deze Kracht te LEVEN in woord en daad.

Ik zie het voor me
Ik voel het in me
Het ECHTE LEVEN
Ik Leef het
Ik Ben het
Ik schep het

Welke keuze(s) maak JIJ?

Bron: http://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/jij-bent-de-verschuiving/


Leef in afstemming met je Zelf

(door Yinthe Joy) De verantwoordelijkheid mag genomen worden voor de relatie met het Wezenlijk Zelf.

Als Mens moge we ons ten diepste realiseren dat de relatie met je Kern Zelf de meest essentiële relatie is om te onderhouden.

De balans in relatie met andere mensen en levensvormen komt voort vanuit de balans die je ervaart in relatie met je Zelf.

Je kunt pas werkelijk betrokken Zijn bij een ander.
Als je ook werkelijk betrokken bent bij je Zelf.

Je zult een ander laten Zijn.
Als je van je Zelf volledig je Zelf mag Zijn.

Je zult ervaren dat het waarlijk liefhebben van AL het Leven voortkomt uit het liefhebben van je Zelf.

Als JIJ je Zelf ten diepste eert in wie je werkelijk en wezenlijk bent.
Schep je evenwicht en balans in je Zijns Kracht.

We zoeken buiten ons Zelf naar een ander, naar een groep, naar een informatie bron, naar een redder, naar verlossing.
De neiging om iets of iemand te volgen is zeer groot in de Mens.

Je hoeft niets of niemand te volgen
Volg je eigen stroom
Volg je Zelf

Verbind je met een ander
Vanuit de verbinding met je Zelf

Spreek je eigen taal
Klink je eigen klank
Leef je eigen wijsheid
Dans je eigen dans

Vertrouw ten diepste op je Zelf.

Een Mens dat leeft in afstemming met het Zelf
Voelt
Denkt
Spreekt
Handelt
Vanuit zich Zelf

Laat je niet verleiden om het gedrag van een ander te imiteren.
Of om de taal en informatie verkregen van een ander Mens of Mensen door te kopiëren.

Ben JIJ
Ben origineel
Ben Je Zelf

Blijf in alle momenten in afstemming met je eigen Wezens Kracht.
Kleur, Klank en Trilling.

Ook als dat betekent dat je los moet laten om je eigen weg te gaan.

Ontkracht jezelf niet om bij iemand te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij een groep te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij de massa te horen.

Het samen spel van schepping, van klanken en kleuren
Zal op zijn krachtigst en prachtigst Zijn én origineel
Als een ieder zijn eigen unieke inbreng doet in het samen spel
Vanuit zijn eigen autonome unieke authentieke Ik Ben Kracht

Autonoom
Krachtig
Scheppend
Je Zelf Zijn

Leef in afstemming met je Zelf

http://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/leef-in-afstemming-met-je-zelf/


De Stilte

Stilte
Alles
Niets
Leegte
Ruimte

Vanuit waar alles ontstaat

Stilte
Geneest
Herstelt
Verenigt
Zuivert
Neutraliseert
Bekrachtigt

De Scheppingen van diep verfijnde voelende Mensen Wezens komen er uit voort

De Stilte is als een bad van Bewustzijn
Dompel je er in onder
Kom tot je Zelf
Weet wie je bent
Leef die je bent

De perceptie van waarneming verruimt
In Stilte
Verstoringen neutraliseren
In stilte
De Mens keert terug tot Zijn Ware Natuur
In Stilte

Laat de cellen van je lichaam Zijn in Stilte
Waarbij ieder molecuul en ieder atoom
Herstelt en weder tot verbinding komt
Met de Oorsprong
Van het Zijn

Adem de Stilte
In je lichaam
Voel
Dat JIJ
De Stille Adem Kracht bent

In de chaos van de huidige tijd

Breng Rust
Breng Vrede
Breng Leven
Breng Balans
Breng Kracht
Breng Stilte

Keer inwaarts
Ben in Stilte
Keer uitwaarts
Ben de Stilte

door Yinthe Joy De Stilte – www.natuurlijkmenszijn.nl


Communicatie vanuit de innerlijke intelligentie

Als Mens zijn wij veelal gaan communiceren en spreken vanuit de maatstaven van deze wereld.
De Mens is zich gaan aanpassen aan de uiterlijke wereld en diens etiketten aangaande hoe je te gedragen en aan te passen om erbij te horen en vanuit daar is de Mens gaan communiceren met elkaar.

Het lijkt zo te zijn dat we als mens een begrensd taalvlak hebben vanuit waar we communiceren met elkaar.
Binnen dit taalvlak blijkt de communicatie vaak zonder diepte te zijn en veelal oppervlakkig plaats te vinden.

De oppervlakkigheid in communicatie ligt met name aan het feit dat veel mensen op deze aarde niet communiceren vanuit hun gevoel maar zich afgestemd hebben op hoe te communiceren vanuit het hoofd.
Wanneer een Mens vanuit zichzelf voelt spreekt dit Mens zijn innerlijke taal vanuit de innerlijke intelligentie.
Wanneer een Mens zich laat leiden door niet eigen gedachtes en vanuit daar spreekt, spreekt dit Mens geprogrammeerde taal.

Naast oppervlakkigheid kun je waarnemen dat er ook automatisme schuilgaat in de wijze waarop het gros van de Mens elkaar benaderd in communicatie.
Je kent het wel de automatische vragen en opmerkingen die we maken als we elkaar benaderen en ontmoeten.
En evenzo de stopwoordjes die deel uitmaken van ons taalgebruik.
En her produceren van woorden, zinnen en verhalen vanuit het hoofd is waar het grote deel van de Mens aan onderhevig is zolang deze zijn eigen innerlijke gevoelswerelden niet her-ontdekt heeft om vanuit daar als een levens communicator te communiceren.

De herinnering is weggevaagd aan een mogelijkheid van communicatie die komt vanuit de wezenlijke diepte van de Mens.
Om weer vanuit de wezenlijke diepte te communiceren met elkaar dienen we te beseffen dat we zoveel meer zijn dan enkel de persoonlijkheid met diens geschiedenis, ervaringen en trauma’s.
Evenzo mag er een krachtig besef zijn dat de gedachtes die wij denken en vanuit waar wij spreken met elkaar veelal NIET onze eigen gedachtes zijn maar gestuurde gedachtes zijn die bestuurd worden door externe machten die de mensheid besturen via mind control.

Om de oorspronkelijke rijkdom van communicatie weer te ervaren in onszelf en met elkaar dienen we een grote schoonmaak te houden in onszelf.
Deze schoonmaak houdt in dat we onderzoeken in onszelf wie we NIET Zijn en gaan herinneren, voelen en ervaren wie we wel Zijn.
Dit vraagt om de bereidheid om alle overtuigingen en geconditioneerde denkbeelden los te laten zodat er ruimte ontstaat voor een schoon krachtig kosmisch bewustzijn.

De natuur van de Mens is verbonden met de kosmische intelligentie.

De ene Mens noemt het God, de ander de Bron en een ander het levensveld.
De benaming doet er niet toe wel dat jij kunt voelen dat jou bewustzijn er krachtig deel van uitmaakt.
Zodat je de Ik Ben Kracht weer gaat belichamen.

Lichaamsbewustzijn is een noodzaak die ontwikkelt dient te worden door de Mens.
Het is nodig om jezelf te kunnen voelen en te ervaren, alsmede is het nodig om Zelf te leiding te kunnen nemen in je leven en je niet te laten leiden door externe input en prikkels.

Bewust in het lichaam aanwezig zijn is de weg om tot een diepere wijze van communicatie te komen.
Zowel met en in jezelf als met andere levensvormen en intelligenties.
Een diepere communicatie vraagt van je om met aandacht aanwezig te Zijn, zodat de communicatie gevoerd word vanuit bewustzijn, verbonden met de innerlijke intelligentie
Zodat gesproken woorden doordrenkt raken met rijke en volle levenstrillingen en de intelligentie spreekt via de woorden.

Communicatie geschiedt natuurlijk niet alleen in woorden.
Communicatie heeft eindeloze mogelijkheden en kan plaatsvinden op diverse mogelijke multi gelaagde wijze.
Via klank, kleur, beeld, aanraking kan gecommuniceerd worden, maar ook via waarneming, een blik, via codes en trilling.

Vele wijze van communicatie zijn er nog te ontdekken en te her-ontdekken.
Wat een avontuur wat we met en in onszelf en met elkaar beleven.

Binnenkort zullen er in kleine groepjes bijeenkomsten gaan plaatsvinden: communiceren vanuit de innerlijke intelligentie
Wil je hier een uitnodiging van ontvangen kun je je inschrijven voor de NU brief.

Bron: Communicatie vanuit de innerlijke intelligentie – www.natuurlijkmenszijn.nl


Leven vanuit de Godskracht

(door Yinthe Joy) De kosmische wet van gelijkwaardigheid is versluiert geraakt en het is hoog tij(d) dat mensen deze natuurwet weer herinneren, voelen en tot leven wekken in zichzelf.

We leven als mens in een hiërarchische gestructureerde kunstmatige wereld.
Binnen de hiërarchische structuur die hier heerst zijn er leiders en volgers, hoger in de rang en lager in de rang.
Verdeeldheid is ontstaan tussen mensen, dieren en andere levensvormen vanuit deze hiërarchische geloofsovertuiging.
Want het is het geloof van de Mens in deze structuur die deze structuur en diens modellen bestaansrecht geeft.

Hiërarchische structuren en modellen zijn ontworpen om de mens in een staat van onderwerping door het leven te laten gaan.
Het heeft ertoe geleidt dat de Mens die van nature een kosmisch Kracht wezen Is deze Kracht veelal niet meer leeft.

De mens is gaan bidden en gebeden worden opgezonden naar externe machten buiten het Zelf.
De Mens is vergeten dat De Mens Zelf het gebed is.

God bevind zich in jou
Jij Bent dat
Ik Ben dat

Om zelf het gebed te leven dienen we als Mens te erkennen wie wij werkelijk Zijn.
Deze erkenning gaat gepaard met het nemen van verantwoordelijkheid.
Wanneer je deze verantwoordelijkheid neemt dien je deze ook te LEVEN in woord en daad.

Tegenkrachten die de touwtjes al een hele lange tijd in handen hebben binnen deze wereld doen er alles aan de mensheid te misleiden, af te leiden en de mens om hun eigen innerlijke bron heen te leiden.
Binnen stevig ontworpen hiërarchische modellen voelt de Mens zijn eigen Kracht vaak niet meer en is de Mens de Kracht buiten zichzelf gaan aanwijzen en gaan weggeven zowel maatschappelijk, religieus als ook spiritueel.

We dienen uit het hoog – laag en verder -beter model te stappen.
En de overtuiging te laten varen dat iemand minder of meer is dan dat je Zelf bent.

Het is aan de Mens zelf om zichzelf leeg te maken van onware (geloofs) overtuigingen en onware denkbeelden.
Het is aan de Mens Zelf om zichzelf weer op gelijkwaardige voet te zetten met alle levensvormen.
Zodat er ruimte komt voor de Kracht in de Mens om geleefd te worden, in Vrede en Vrijheid.

Het volgen van een goeroe, pastor, dominee of politieke leider is verleden tijd.
Het volgen van de eigen WIJSHEID en deze wijsheid leven in Kracht dat is de weg die de Mens te gaan heeft.
De God Kracht is in de Mens.

LEEF deze God Kracht op jou eigen autonome wijze.

❤

Bron: Leven vanuit de GodsKracht – www.natuurlijkmenszijn.nl


Het medicijn van aanwezig Zijn

(door Yinthe Joy) Aanwezigheid is een medicijn van ongekende Kracht.
Geen enkel farmaceutisch medicijn kan de Kracht evenaren die Aanwezigheid in zich draagt.

Aanwezig ervaar je dat je levende trilling en energie bent, een deel van de levens Bron.
Een mens wat Aanwezig is is een leven gevend medicijn.

Ik heb kwalen in mijn lichaam voelen genezen vanuit eigen aanwezige waarneming.
Ik heb ervaren dat kwalen genazen in het aanwezigheidsveld van de Samen waarnemende Kracht.

Ik heb ervaren dat onrust en verwarring bij een medemens neutraliseerde door werkelijk Aanwezig te Zijn bij hen.
Ik heb het medicijn ontvangen van de Aanwezigheid van een medemens bij mij.

Het is zo oprecht als een mens werkelijk Aanwezig Is.
Ben Aanwezig als je luistert, handelt, spreekt en stil bent.
Wezenlijke verbinding tussen mensen en met jezelf komt tot stand door enkel en alleen Aanwezig te Zijn.

Niets anders is nodig.
Dan diep aandachtig aanwezig Zijn.

BEN een aanwezig waarnemend Mens

Ga AAN … WEZEN … Ga AAN

Bron: Het medicijn van aanwezig Zijn – www.natuurlijkmenszijn.nl


De Kracht in emotie

(door Yinthe Joy) Ik heb in mijn leven lang het een of het ander ervaren.
Of ik kon de emotie niet voelen en blokkeerde deze door mijzelf te verdoven en af te leiden of ik ging totaal op in de emotie vanuit de identificatie met de persoonlijkheid en diens verhaal.
Tegenwoordig wanneer ik emotie ervaar blijf ik aandachtig aanwezig in mijn lichaam en door mijn innerlijke Kracht te voelen in de emotie open ik de ‘Schatkist’ die in mij aanwezig is, met innerlijke kosmische wijsheid en informatie.

De diepe golven in mij die wij emotie noemen zetten mij aan tot een diepere aanwezigheid en brengen mij in beweging.
De beweging van SCHEPPEN.
Tevens is deze golvende stroom, de stroom die mij terug voert naar de diepe Rust, Vrede en Stilte in mij.

Wanneer een mens huilt of boos is of een andere emotie ervaart word er vanuit het geprogrammeerde denken direct een betekenis gegeven aan de emotie die gevoeld word.
Het ingestelde analyserend brein wil een analyse doen over waarom er gehuild word of waarom er boosheid is of welke andere emotie dan ook die er ervaren word.
De gedachtegang kan een verhaal doen laten ontstaan waardoor iemand zich totaal identificeert met het verhaal en de emotie die gevoeld word of er ontstaat juist een blokkade in het laten zijn van de emotie door de analyse.

Emotie is de sleutel om de deur naar de Kracht Bron in jezelf te openen.

Tegenwoordig als ik emoties voel koppel ik daar niet de geconditioneerde betekenis aan die wij aan emoties hebben leren geven.
De tranen die stromen stromen gewoon en daar hoeft geen betekenis aan gegeven te worden.
Huilen mag dan gewoon Huilen Zijn, wetende dat ik in die momenten mijzelf kan bekrachtigen door aanwezig te Zijn en te blijven.

Ik Train mijzelf om volledig Aanwezig te Zijn en te blijven in mijn lichaam als een geheel wanneer de tranen stromen.
Dat betekent dat ik ook in mijn hoofd Aanwezig ben en niet accepteer dat zich hier een verhaal vormt over waarom ik huil.

Doe ik dit wel dan voel ik de levenskracht in mijn lichaam wegstromen.

Bewust kies ik ervoor niet of weinig woorden gebruiken tijdens het voelen van de emotie, doe ik dit wel heb ik ervaren verval ik makkelijk in de diep in geprogrammeerde neiging om de emotie te koppelen aan een gebeurtenis vanuit waar zich een verhaal vormt.
Als ik volledig kan Zijn in de ervaring van de emotie die in werkelijkheid levenskracht is kom ik tot dieptes in mijn lijf die ongekend Zijn, ik betreed dan mijn innerlijke Bron.

Ik ben weer gaan ervaren dat emotie pure diepgaande levens Kracht is!

Bron: http://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/de-kracht-in-emotie/