Organische werkelijkheden

(door Yinthe Joy) Wat een Mens niet ziet .. is er niet ..
Dit is een diep geprogrammeerde overtuiging van veel Mensen binnen deze wereld.

Vanuit deze geprogrammeerde overtuiging is het voor veel mensen ondenkbaar dat WIJ van Oorsprong kosmische Wezens Zijn, die de scheppende AL Kracht in zich dragen die ons in staat stelt werkelijkheden te scheppen vanuit een staat van diep voelend aanwezig Zijn.

Waarom worden wij bewogen om waarheid toe te kennen aan hetgeen wat we kunnen zien?
Waarom worden wij evenzo bewogen om in een afsluitende houding te leven jegens hetgeen we niet zien?
Waarom krijgen wij te ZIEN wat wij zien en zien we AL dat er nog meer Is .. NIET?
Een aantal vragen om jou als lezer te prikkelen tot een dieper gevoelsonderzoek.

De zintuigelijke waarneming zoals wij deze tot dusver ervaren houdt voor ons blikveld hele bestaanslagen, werkelijkheden en werelden verborgen.
Tevens word er getracht voor de Mens verborgen te houden dat er Velden en Werkelijkheden ontstaan vanuit de voelende neutrale observerende aandachtige en aanwezige Mens.

Vanuit de lineaire tijd bezien is het een héle lange tijd gelukt de Essentie van de Mens en diens Ware afkomst voor de Mens verborgen te houden.
De ware vermogens en capaciteiten van de Mens zijn in deze tijds periode met bewuste opzet onderdrukt door de Mens diepgaand te programmeren.
Door deze wijze van programmeren begon de Mens te leven tegen zijn natuur in.

In het NU echter zijn er diepe golfbewegingen de Mens tot LEVEN aan het pulseren.
Gevoelsherinneringen komen aan de oppervlakte en het diepe WETEN wie de Mens werkelijk IS, is wakker aan het vibreren.

WIJ….

Zijn hier in deze wereld om Organische werkelijkheden te laten ontstaan vanuit de ruimte van Zijn.
Wij, dragers en uitzenders van Organische trillingen, Oorspronkelijke Codes en informaties.

Wanneer wij ten diepste Aanwezig Zijn vanuit onze Centrale Kern IN het aards fysieke lichaam transporteren wij trillingen die Organisch van Aard Zijn en de bijbehorende Oorspronkelijke Codes en informaties naar deze wereld.

Een Mens dat ten diepste erkend wie Hij of Zij in werkelijkheid is en Zijn Wezenlijk Zelf belichaamt en LEEFT vanuit Zijn Kern Essentie, is in staat om Organische werkelijkheden te laten ontstaan binnen deze wereld.

Wanneer je aanwezig bent in het NU en je stemt AL je handelingen af op hetgeen je ten diepste VOELT in jezelf en je LEEFT vanuit die beweging dan ben JIJ de schepper van organische werkelijkheden en breng je de herinneringen en informaties terug aangaande de Oorspronkelijke afkomst van de Mens en diens relatie met Gaia en de Kosmos in Zijn Geheel.

Het is binnen deze wereld een enorme uitdaging om ieder moment te leven vanuit wat je werkelijk ten diepste voelt gezien het feit dat we als Mens diep geprogrammeerd zijn om te leven vanuit het geprogrammeerde denken.
Vanuit het geprogrammeerde denken stemmen we ons continue af op de buitenwereld in plaats van te leven vanuit autonoom bewustzijn en de voelende binnenwereld.

Zelf Liefde mag dan ook een ruimtelijk aandachtspunt zijn in ons dagelijks leven.
Heb je Zelf Lief en geef je Zelf ruimtelijk de ruimte te Zijn wie je BENT en voelt te Zijn.
Leef vanuit je Gevoel en Weten en neem je kosmische rechtmatige plek weer in.
Herinner wie je bent en waar je toe in staat bent mooi Kracht Mens.

Bron: Organische werkelijkheden – www.natuurlijkmenszijn.nl