Waarom is Nederland Galactisch gezien zo belangrijk?!?

De Aarde, van oorsprong Terra Gaia, is van oorsprong een megagrote planeet, echt een gigantisch pareljuweel die niet als enige pareljuweel overigens er is. Er zijn er heel veel van. Maar wat wordt gezien in de kosmos in andere tijden, in andere werkelijkheden, als een heel groot, uhm ja, revalidatiecentrum. (Noot van de notulist: hij heeft het ook weleens rehabilitatie-centrum genoemd). Dat klinkt wel apart dat ik het zo zeg, maar het is zo. Er zijn hele grote galactische oorlogen en gaande, en geweest. Gigantisch, en de Aarde is één van de werelden, één van de werelden waarin wezens leven niet alleen aardse en menselijke wezen, maar waar wezens leven die zo diep in verbinding zijn met de godskracht dat alle wezens die gehavend zijn en die door technologie en door aanvallen onderuitgehaald zijn, worden verzorgd alleen maar door het bewustzijn, worden ontvangen en wij merken het hè als wij in de natuur zijn, dan voel je ook dat je gaat helen in jezelf. Je voelt dat de natuur je vibraties zendt die jou weer heel maken en dat is de essentie van de Aarde, van Terra Gaia. Deze wereld is zo ontzettend bijzonder en hij mag gewoon weer terugkeren. En ik denk dat het van belang is dat we daarom ook zorg voor onze planeet gaan krijgen. Niet verstrikken in “ja, maar het is maar een projectie en het is maar dit en het is maar dat”, nee, dit is nu de werkelijkheid, laten we maar eens gewoon echt voor deze werkelijkheid gaan zorgen. Het is allemaal verbonden met elkaar.

Vraag: het magnetisch veld van deze omgeving regio Nederland, België, Duitsland, wat is dat en hoe manifesteert zich dat dat speciaal hier ligt?

Martijn: Waarom het hier ligt is niet concreet te zeggen. Ik weet veel meer niet, dan wel. Wat ik weet gedurende mijn hele leven in Nederland is dat ik hier heel veel aanwezigheid zie, dus ik heb het sterke gevoel dat de poort van het raster van de Aarde wat om ons heen hangt, die schil, dat die op verschillende locaties veel toegankelijker is, volgens de lichtfamilie, onze vrienden, bondgenoten, dan op andere plekken. En op die plekken wonen wij dan “toevallig”. Ik ben er zeker van dat wij met z’n allen juist hier zijn gekomen om nog meer bewustzijn te brengen in dit stuk, waar de schil van angst en terreur opgelost mag worden. En dat heeft alles te maken met de stand van de Aarde, met het magnetisch veld, ook zeker te maken met het stukje bewustzijn wat er zit, collectief in dat gebied. Je kunt je ook afvragen hoe het komt dat hier zo die Eerste Wereld Oorlog (WO I) en WO II, waarom dat hier in Europa is geweest. De invloed van die magnetische rasters heeft daar alles mee te maken, met bewustzijn vice versa. Het is maar 1 procent van de realiteit, 99% andere realiteit – daar bevindt zich het metafysisch neurologisch circuit van de planeet en daar liggen de hele grote hoofdzenuwbanen, die heb ik gezien, die lopen dus dwars over Nederland. Ze komen vanaf Denemarken over Nederland en dan vertakt het zich naar Duitsland en België naar beneden. Ik vermoed dat dat o.a. te maken heeft met het feit dat er hier meer bewustzijn is en dat het collectieve bewustzijn van de Aarde hier gewoon heel sterk is.

Opmerking van Jeroen: ook de reden dat de buitenaardse van Iarga zich hier ook ophouden, daar heb ik, Jeroen, contact mee gehad en nog, dat die zich ook juist rond de Zeeuwse Delta ophouden.

Martijn: Dat zou zomaar kunnen. Elke beschaving heeft een andere afspraak in relatie tot de Aarde en de werkzaamheden die ze komen doen en ze vliegen natuurlijk aan intergalactisch naar de Aarde. Het grappige is dat ze dat niet doen door de ruimte vliegen, maar ze vliegen van het bewustzijnshologram van het ene in het andere, doen dat via neurologische circuits en zo heeft elke beschaving een andere route voor hun tot zijn beschikking, dat zijn andere lichtspectra waarin zij reizen, andere frequenties van lichtmaterie. Zo is hun bandbreedte waarschijnlijk afgestemd op een plek waardoor ze zich precies daar laten zien. (hun schotels houden zich op onder water) Het heeft alles te maken met het neurologisch circuit in het universum en het bijzondere is: wij dragen de sleutels daarvoor.

Vorige keer gehad over beta en theta bewustzijn. Op het moment dat we geboren worden, functioneert ons brein in een theta bewustzijn, dus de hersenen van een baby functioneren in een theta hersengolfstaat, een elektromagnetisch veld, door instructies van buiten te ontvangen, prikkels van buitenaf, opvoeding en vooral te zien hoe het allemaal zo zou moeten zijn, verschuift het denken van een kind naar het beta bewustzijn. Dus eerst zit het in theta dat is een volledige overgave van het leven van zijn, het wordt eigenlijk puur alleen maar gevoeld. Hoewel van de kinderen van nu wordt gezegd van “Ja, ze zijn zo zuiver” er zijn heel veel kinderen, die het nog moeilijker hebben als dat we het ooit zouden willen benoemen. Er is veel meer aan de hand dan dat het alleen maar mooi is, ook daarin zien we kinderen geboren worden, dat zij heel erg onderdrukt zijn in de baby fase al. Daarnaar durven kijken.

Ik ben speciaal naar ziekenhuizen gegaan en dan bij de kraamafdeling kindertjes te kunnen bekijken door het raam, met een neutrale blik, observeren. wat kom ik daar tegen. Maar op het moment dat kinderen worden opgevoed, ik spreek ook over mijzelf, met allemaal instructies van buitenaf, de externe hypnotiseur die ons gaat vertellen waar we aan moeten voldoen, en alles wat onnatuurlijk is wat we dus niet vanuit onze werkelijke zelf zouden doen, wat aangeleerd is, wat afwijkt, mogen we zien als een modificatie van wie we zijn. Dat is een aanpassing. Als je als kind volledig tot je recht komt en de stroming kunt kiezen waar je je echt goed bij voelt, dat je de eerste 25 jaar in de bloementuin kunt leren, met dieren omgaan en dat je leert, dat je leert, dat er appelverschillen zijn, welke appel wanneer geplukt wordt, waar dat mee te maken heeft, wanneer een appel geel is, en wanneer rood, al dat soort hele mooie dingen. Dat weten we niet, we lopen in de winkel en gooien het in de kar, we rekenen af met een plastic kaart en dan eten we hem op. Maar als je 20 jaar lang zou kunnen leren en dat je ermee bezig bent en dat je helemaal vervult van liefde als kind, dat je helemaal in die staat zit, dan krijg je een heel ander mens. Maar wat gebeurt er, dat dus niet, maar mensen gaan in een programma, krijgen dus externe software, dus i.p.v. vrije creatie, dat is een emotioneel vrij veld van ongedwongen vrijheid, dus waar we allemaal binnen in onszelf weten waar het om gaat. Vrijheid in onszelf. Om dat te voorkomen worden we geleid in programma’s, worden externe dingen in ons gepropt, dat ervaren we niet, we denken dat dat eigen keus is, we volgen dat, we doen dat, we zetten het vast en wat gebeurt, is dat onze hersengolven veranderen van theta door de alfa naar het beta bewustzijn. In feite wordt er een ander magnetisch veld geïnstalleerd, gedurende onze opvoeding. We worden zuiver denkende wezens, zuiver denkend, zuiver denkend.

Door je heel erg bezig te houden en je vooral bewust te zijn van wie je bent, dat je een oorspronkelijk mens bent met een enorm Super Vermogen en dat je ook daarmee bewust bent dat er alles aan gelegen is om de mensheid te misleiden op welk vlak dan ook, kun je dus vanuit een bepaalde bewustzijnsstaat waarin je angst van je af kunt werpen of je durft er gewoon naar te gaan kijken, kun je dus in een soort onschendbaarheidspositie komen.

De mensheid, de planeet Aarde, in feite alles, bestaat uit hologrammen, dat zijn bollen van bewustzijnsvelden, in die bol van bewustzijn ontstaat er een bepaald plekje waarin sub atomen tegen elkaar aan trillen waardoor er een stuk fysiek lichaam ontstaat, we nemen dan dat stuk fysieke realiteit waar, geldt niet alleen voor het lichaam, geldt ook voor de materie, tafels etc. Alles heeft een hologram van informatie. Als wij gaan begrijpen dat wij ons hologram voortdurend liefde mogen sturen, dat wij dus iemand met hele speciale missies zijn, al zou het alleen zijn dat we beseffen dat we er zijn, dan kunnen we een bijdrage leveren aan de instandhouding van de glorieuze informatiedatabank van de levende bibliotheek, die planeet Aarde op dit moment is. Op het moment dat we ons dat gaan realiseren, dat we dit gewoon bewaken met ons hart dan leveren we al de grootste bijdrage aan het in standhouden van de goddelijke schepping en daarmee kun je de invloeden van de archonten al behoorlijk afzwakken.

Het zit zo vernuftig in elkaar, dat je bijna zou kunnen zeggen, jee hoe is de mens ooit in staat om hieruit te komen. En ik zeg ja, we komen eruit simpelweg door het feit dat wij het raster dat rond de Aarde als een soort schil is aangebracht, dat is een bepaalde frequentie waarin die archonten energie uitzenden naar het bewustzijn van de Aarde, dat dat raster, de dichtheid van het raster aan het afbrokkelen is en dat heeft alles te maken met het bewustzijn waar wij hier voornamelijk over spreken. Dat er over de hele planeet mensen mee bezig zijn, op welke manier dan ook, dat betekent dat we met elkaar die prachtige planeet, het bewustzijn van de planeet en de mensen en ook al die andere beschavingen die gekoppeld zitten aan ons bewustzijn, dat wij die dus ook naar een andere staat van bewustzijn gaan brengen en ook kunnen bevrijden. Dat is onze gezamenlijke taak. Dat kan ook alleen vanuit respect en verbinding.

Waar ik het vaker over heb, daar heb ik een uitvoerig onderzoek in gedaan omdat ik er ook echt in reis, is dat ik met kwantum fysische-neurologische tunnels door het universum ben gegaan op zoek naar de frequenties naar het leven, hoe dat in elkaar zit. Bijna alle neurologische circuits komen uit hier op Aarde. Dus de Aarde is een draagster van harts-frequentie van de creatie van de Schepping, zeg maar, en die planeet waarmee wij hier met onze voeten bovenop staan, die veel groter is als dat wij er nu fysiek van kunnen zien, dat is immens, ik heb het gezien, gigantisch zoiets bijzonders.

Wat ik heb gezien is zo immens groot dat de Aarde werkelijk een scheppend vermogen heeft, waar wij met ons bewustzijn aan gekoppeld zitten. Wij zijn dus bezig om het bewustzijn, planetair maar ook galactisch te upgraden. Daar zijn wij voor gecreëerd, geschapen. Rondom de wereld, niet alleen het fysiek gedeelte maar ook in het kwantum fysische gedeelte worden enorm veel patronen geprojecteerd vanuit ons metafysisch bewustzijn wie zij zijn. Als mensen in het collectief verbond, sturen wij hologrammen in de vorm van allerlei verschillende symbolen, harmonische resonantiepatronen, die ongekend interessant zijn, die als een schokgolf in liefde rondom en dwars door de planeet heen gaan om het levende hologram van de Aarde te herstellen, welke in feite uitgeschakeld is geraakt door deze archontische rassen. Bijvoorbeeld graancirkels, andere symbolen, hiërogliefen die van buitengewone betekenis zijn, die zijn hier niet voor niets. Alhoewel er ook wel krachten aan het werk zijn om te zorgen dat deze harmonische tonen en frequenties gestoord worden, een voortdurende strijd tussen verschillende groepen en allianties en wij zitten daar middenin. Wij zijn de sleuteldragers. Er wordt zo ontzettend veel geassisteerd om ons bewustzijn te prikkelen tot onderzoek en daar ligt de sleutel. Op het moment dat wij met veel meer mensen dit onderzoek gaan starten alleen al door ernaar te kijken dan heeft dat een substantiële bijdrage aan het grotere collectieve bewustzijnsraster.

Met verschillende beschavingen heb ik daar contacten over. De ogen zijn heel specifiek enorm gericht in het noorden van Europa, want er is iets heel bijzonders gaande bij Nederland, België en Duitsland in het bewustzijn van het aards magnetisch veld. En dat heeft te maken met wat wij aan het doen zijn. Dat is een andere manier als dat we het voorheen deden.

Ik heb gesprekken gehad met rassen die betrokken zijn bij het collectieve bewustzijn, hoe graancirkels worden geprojecteerd. Daar werd ook uitgelegd dat er krachten zijn die graancirkels ook maken met de tegenovergestelde werking en dat gebeurt op specifieke locaties op de Aarde. Net zoals grote bouwwerken exact op bepaalde plekken staan. Wij denken dan, dat dat komt omdat het in een bepaalde hoogte- en breedtegraad staat, maar dat is eigenlijk het gevolg van dat het daar geplaatst is. Daardoor kunnen wij zeggen dat het op een bepaalde hoogte en breedtegraad staat. Waar het mee te maken heeft is een ectoplastisch bewustzijnspoort van het neurologisch circuit van de Aarde, metafysisch circuit. Ik kan die punten zien, dat vermogen heb ik en daardoor kan ik erover spreken. Er zijn hologrammen, graancirkels, die andere intenties hebben en waar zelfs superladingen aan hangen, holografisch, waardoor je ze niet eens kunt waarnemen. Dus wat dat betreft voortdurend opletten, voortdurend in je gevoel dragen dat er agenda’s zijn om de mensheid te misleiden.

Naar aanleiding van vraag over graancirkels. Wat hier gebeurt op de Aarde is dat de Aarde een bewustzijnswezen is, de Aarde wordt bestuurd door alle mensen die erop wonen en alle dieren ook. Dus de Aarde is een soort triangel, het geeft een klank af, een frequentie wat bestuurd wordt door de gevoelsvelden van de scheppers die daar leven. Dus hoe meer mensen er aanwezig zijn vanuit het veld van kracht en creatie, hoe krachtiger en zuiverder de kracht wordt van de Aarde en de Aarde van binnenuit naar buiten toe, en dat is dus ook het hart van de Aarde, naar buiten toe het scheppingsveld naar buiten uitstraalt. Wat er gebeurt op de Aarde, wij zien het fysiek, is dat de klanken, frequenties afgestemd door ons allemaal, resonantievelden naar de oppervlakte toe gaan en ze gaan veel verder, die gaan door het hele hologram heen. Mensen zien een graancirkel, gaan erin zitten maar dat is alleen maar een trilling, een frequentie wat zich uitbeeldt als een geometrisch veld, een resonantie en dat veld wat daar ligt, dat verspreidt zich door de atmosfeer en gaat aan de binnenkant van de ionosfeer, gaat helemaal de Aarde rond, maar het gaat ook nog de Aarde uit, naar buiten toe. Dus het zijn letterlijk de frequenties die wij zelf, wij met elkaar, creëren. Dus je kunt dus ook zeggen in plaats van in de graancirkel zitten, ga ik gewoon in mijn eigen kracht zitten.

Er zijn allemaal testen op gedaan, met mensen die al eerder, dan dat er negatieve beelden werden geproduceerd op een computerscherm, dat het al een prikkel was in het menselijk lichaam en dat het eerste orgaan wat reageerde was het hart. Dus het hart reageerde eerder als dat visueel technisch het lichaam kon vaststellen waar erop gereageerd zou moeten worden. We kennen allemaal de situatie van de aanslagen op de Twin Towers, dat daar hele grote velden, dat zijn magnetisch detectoren rondom de Aarde, en een heel klein moment voor de aanslag vond er een hele grote schommeling plaats in elektromagnetisch bewustzijn van de Aarde in het veld. Dat maakte een hele forse uitslag, kun je in een grafiek terugzien, in een spike, een upspike, zie je het magnetisch veld ineens heel krachtig veranderen een fractie voordat die aanslagen worden gepleegd, dus dat bewustzijn van de Aarde, het veld van de aarde, staat even los van ons nu, staat dus ook rechtstreeks in verbinding met het master universe. Dus de Aarde wist een fractie voordat die aanslag werd gepleegd, wist de Aarde al energetisch dat het er al was, alleen de mensen die op de Aarde leven, die zitten allemaal in een geloofsovertuiging van een werkelijkheid buiten zichzelf, en die wachten af tot het zich buiten zichzelf plaatsvindt en dan vindt het plaats in de mensen want dan nemen ze het waar.

De basis is dat de mens terugkeert uit alle geloofsovertuigingen, hoe fantastisch ze ook in elkaar zitten, hoe groot die boodschappen ook zijn, maar dat de mens terugkeert naar de natuur. En dat kan, de natuur is daar ons in behulpzaam, en vervolgens gaan we nog dieper naar de natuur in onszelf. Want we voelen op de een of andere manier en dat kun je ook niet benoemen, maar dat je dat voelt dat je dat zelf bent. Dus je overstijgt als het ware alles wat je buiten jezelf ziet inclusief je fysieke ik.

Bron: Martijn van Staveren.   (Met dank aan Kim voor de selectie)