Militairen over “buitenaardsen en hun schepen”

Er is een boek – eigenlijk meerdere boeken – The Invasion of Earth: UFO & Extraterrestrial Contact, geschreven door de Americaan John Scott Chace. Dit boek kwam vaker ter sprake in onze samenkomsten en trainingen. Meer en meer militairen, ook in de legerleiding, spreken zich openlijk uit voor meer transparantie rondom UFO-fenomeen  (zie ook Five Star Engelse Admiraal en Commandant der Strijdkrachten over UFOs – YouTube). Dit boek is zeker een wezenlijke bijdrage daaraan.

“The Invasion of Earth” (Edition 2 – Abridged) is geen science fiction roman; in feite zijn het echte verhalen van UFO-ontmoetingen van over de hele wereld. Het bevat meer dan 400 pagina’s en staat vol met UFO-incidenten uit Europa, Zuid-Amerika, Afrika, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, de Verenigde Staten en Azië.

Onderzoek toont aan dat de afgelopen 100+ jaar UFO’s en hun inzittenden deze planeet in de gaten hebben gehouden. Dit boek is opgesteld om u de waarheid te vertellen over de realiteit van UFO’s en ons contact met buitenaardse wezens/ buitenaardsen.

De auteur heeft duizenden vrijgegeven militaire UFO-verslagen en krantenartikelen onderzocht en brengt u deze verhalen.

In van 26 hoofdstukken bespreken we veel onderwerpen, waaronder de verschillende vormen van bewijs, feitelijke militaire en civiele UFO-casussen en contact met buitenaardse wezens. De verhalen zijn boeiend en bevatten de typische “kat en muis”-games die buitenaardse piloten gebruiken wanneer ze onze straaljagers confronteren. Het is duivels dat aan de ene kant onze politie- en militaire straaljagers de UFO’s achtervolgen. Aan de andere kant achtervolgen UFO’s onze militaire en commerciële vliegtuigen. Je zult de redenen begrijpen waarom ze hier zijn, wat ze doen en de schepen die ze gebruiken.

Over de auteur: John Scott Chace is de auteur van “UFO’s in US AIRSPACE” en “Project Blue Book.” Hij is de zoon van kolonel Kapelaan Alston R. Chace (gepensioneerd USAF) en neef van kolonel Frank C. Chace (USMC). Hij was een “militaire snotaap” en woonde op veel van de bases van de Amerikaanse luchtmacht waar verschillende UFO-incidenten hebben plaatsgevonden. John werd een onderzoeker en historicus over het UFO-fenomeen na waarnemingen in Connecticut. Dit boek bevat US Air Force Project Blue Book Case en meer.

***********

Op 10 december 2020 verschenen berichten over de interview, die een andere topmilitair en nu een professor Haim Eshed (soms gespeld als Ashed) aan een dagblad in Israel gaf. Er was vrij snel een weerwoord gegeven, maar het is een aanwijzing van verschuiving, beweging op dit gebied.

Een stukje, vertaald in het Nederlands.

Heeft Israel contact met buitenaardsen gehad?

Haim Eshed, een gepensioneerde Israëlische officier en nu een professor zegt van ja, maar het was geheimgehouden, omdat “mensheid is er niet klaar voor”.

In een interview bij Yediot Aharonot (een nationaal dagblad, uitgegeven in Tel Aviv) vertelde Eshed, die bijna 30 jaar een hoofd van Ruimte Programma was, dat beide Israel en Verenigde Staten hebben jarenlange samenwerking met buitenaardsen.

87-jarige voormalige hoofd van Ruimte Afdeling bij het Ministerie van Defensie gaf meer beschrijving over specifieke soorten overeenkomsten, die gesloten waren tussen buitenaardsen en de VS, die waren schijnbaar gesloten omdat ze wilden “de bouwblokken van het universum” bestuderen. Deze samenwerking is inclusief een geheime ondergrondse basis op Mars, waar beide Amerikaanse en buitenaardse vertegenwoordigers aanwezig zijn.

Als het de waarheid is, dit zou samenkomen met het tot leven roepen van Space Krachten, de vijfde vertakking van de Amerikaanse krijgsmacht door President Donald Trump. Hoewel het niet duidelijk is, hoelang dit verband in werking was (of mogelijk is) tussen de VS en genoemde buitenaardse bondgenoten.

Eshed is overtuigd, dat Trump weet ervan en dat hij stond “op het punt” om hun aanwezigheid te openbaren. De Galactische Federatie had het hem belet, met de rede dat ze massa hysterie wilden voorkomen, want ze vonden, dat mensheid eerste moest “evolueren en een stadium bereiken waarin wij zullen… begrijpen wat ruimte en ruimteschepen zijn”, aldus Yediot Aharonot.

Op de vraag, waarom kwam hij nu met die informatie, antwoordde Eshed, dat deze timing is ondersteund door de grote mate van verandering binnen de academische wereld en hoe veel respect hij geniet bij academici.

“Had ik datgene, wat ik nu zeg, vijf jaar geleden gekomen, was ik dan in het ziekenhuis geëindigd,” legt hij aan Yediot uit. 

Hij voegde toe, dat “vandaag ontvangen ze het anders. Ik heb niets te verliezen. Ik heb mijn en onderscheidingen al gekregen; ik heb respect in buitenlandse universiteiten, waar de trend is ook aan het kantelen.”

Eshed gaf meer informatie in zijn nieuwste boek The Universe Beyond the Horizon – conversations with Professor Haim Eshed.

*******

Volledige tekst van het artikel in het Engels.

Former Israeli space security chief says aliens exist, humanity not ready

This “Galactic Federation” has supposedly been in contact with Israel and the US for years, but are keeping themselves a secret to prevent hysteria until humanity is ready.

Has the State of Israel made contact with aliens?

According to retired Israeli officer and current professor Haim Eshed, the answer is yes, but this has been kept a secret because “humanity isn’t ready.”

Speaking in an interview to Yediot Aharonot, Eshed – who served as the head of Israel’s space program for nearly 30 years and is a three-time recipient of the Israel Security Award – explained that Israel and the US have both been dealing with aliens for years.

And this by no means refers to immigrants, with Eshed clarifying the existence of a “Galactic Federation.”

The 87-year-old former head of the Defense Ministry’s Space Division gave further descriptions about exactly what sort of agreements have been made between the aliens and the US, which ostensibly have been made because they wish to research and understand “the fabric of the universe.” This cooperation includes a secret underground base on Mars, where there are American and alien representatives.

If true, this would coincide with US President Donald Trump’s creation of the Space Force as the fifth branch of the US armed forces, though it is unclear how long this sort of relationship, if any, has been going on between the US and its reported extraterrestrial allies.

But Eshed insists that Trump is aware of them, and that he was “on the verge” of disclosing their existence. However, the Galactic Federation reportedly stopped him from doing so, saying they wished to prevent mass hysteria since they felt humanity needed to “evolve and reach a stage where we will… understand what space and spaceships are,” Yediot Aharonot reported.

As for why he’s chosen to reveal this information now, Eshed explained that the timing was simply due to how much the academic landscape has changed, and how respected he is in academia.

“If I had come up with what I’m saying today five years ago, I would have been hospitalized,” he explained to Yediot.

He added that “today, they’re already talking differently. I have nothing to lose. I’ve received my degrees and awards; I am respected in universities abroad, where the trend is also changing.”

Eshed provided more information in his newest book, The Universe Beyond the Horizon – conversations with Professor Haim Eshed, along with other details such as how aliens have prevented nuclear apocalypses and “when we can jump in and visit the Men in Black.” The book is available now for NIS 98.

While it is unclear if any evidence exists that could support Eshed’s claims, they did come just ahead of a recent announcement by SpaceIL, the group behind Israel’s failed attempt to land a spacecraft on the moon in 2019.

Uploaded to social media with the text “Ready to get excited again?,” the announcement contained a 15-second video of the moon with text saying “Back to the Moon,” followed by the date of December 9, 2020.

It is likely that this is a follow up to the Beresheet spacecraft, which crashed after engineers lost contact with it just minutes before it was due to land. However, the follow up project, titled Beresheet 2, is expected to take three years to be ready.

Jerusalem Post Staff contributed to this report.

Bron: https://www.jpost.com/omg/former-israeli-space-security-chief-says-aliens-exist-humanity-not-ready-651405?fbclid=IwAR1swtzpwofLsLTVFl3aDEbAHMuW0Retxq939ihoqvn5Sf7BG0ptheH1iZk

Reply: December 10, 2020, 2:33 pm

Israeli space chief says aliens may well exist, but they haven’t met humans After retired space pioneer Haim Eshed claims aliens visited Earth, made deals with people, Isaac Ben-Israel says he went too far, but fascination with extraterrestrial life legit

Een gedachte over “Militairen over “buitenaardsen en hun schepen”

  1. Pingback: Leeslijst? | Brongenoten

Vertel hoe jij het ervaart