‘Durf’ niet te geloven

(door Yinthe Joy) ‘Durf’ niet te geloven

Als mens zijn we in zowat alles gaan geloven wat ons van buitenaf aangereikt is en word.

Er zijn meer mensen met een geloofsovertuiging(en) (overtuigingen van zaken van buitenaf aangenomen) dan mensen die blanco tot op de ‘bodem’ in zichzelf alle overtuigingen los hebben gelaten.

Om vanuit het blanco opgeschoond bewustzijn te voelen en zichzelf wezenlijk te ervaren én tot uitdrukking te brengen vanuit Eigenheid en Wijsheid.

Het collectief GELOOF, VOLG, AANBID of kijk neer op een ander systeem zal blijven bestaan zolang de Mens zichzelf niet bij de ballen pakt en het lef heeft om alles wat ie van buitenaf geleerd, gehoord en aangenomen heeft los te laten.

Hoe mooi het ook klinkt wat een ander je vertelt of beleert en wat je vervolgens zonder diep Zelf Onderzoek aanneemt, hoe fijn het gevoel ook is wat je krijgt bij het lezen van een boek, het luisteren naar iemand … die bijvoorbeeld een lezing of workshop/opleiding geeft.

Het gaat om je EIGEN ERVARING vanuit je EIGEN Zijn en om via je innerlijke diepste gevoelens expressie te geven aan Jou Wezens Zijn.

Het is noodzakelijk dat we als Mens weer in verbinding gaan met onze Eigen klank en deze laten weerklinken in dit Levensveld.

Noodzakelijk?

Ja … Op de simpele reden dat als WIJ dit niet zullen doen we in een LOEP van kopie en plak gedrag blijven OVER leven.

Want van werkelijk bezield leven is dan geen sprake!

Wanneer er bezield geleefd word dan ontstaan er vanuit het NU continuüm nieuwe klanken en laten nieuwe scheppingen zich zien.

Een Mens wat vanuit die beweging gaat leven leeft het Oorspronkelijk Natuurlijk Mens Zijn.

Het is een Mens wat zijn of haar eigen pad durft te gaan ook als die zogezegd afgewezen word om zijn of haar keuzes, aan goedkeuring is geen behoefte.

Datzelfde Mens zal degene die hem arrogant vinden om zijn of haar Eigenheid Liefhebben zoals die AL het Leven lief heeft.

Tot dusver heeft het grotendeel van de mensheid dezelfde bewegingen gemaakt vanuit concepten die al bestaan, denkbeelden die er al Zijn, klanken die al gehoord zijn, kennis die er al is…

Als we niet vanuit Eigen autonomie leven zullen we continue hetzelfde rad draaiende houden zonder de grenzeloze regionen van de kosmos te betreden in onszelf met ontelbare mogelijkheden aan nieuwe schepping.

Dit wetende in mijzelf kon ik vroeger als kind al niets aannemen van de juffen en meesters op school omdat ik mij niet kon voegen aan een leermodel waarbij ik kennis (gebaseerd op leugens) aan moest nemen maar dit niet kon.

Ik kon niets doen wat ik niet voelde en opdrachten die ik kreeg kon ik niet maken en MOEST (zoals dat hier gaat tot dusver) mijzelf daartoe dwingen… HOE laat je de levensstroom stagneren? ZO dus! Toen ik 18 was ging ik van school en heb vanaf die tijd geen enkele opleiding meer gevolgd omdat de innerlijk stuwende kracht om mijn eigen kleur en klank te tonen in dit veld enorm is en ik daarom mij niet kan koppelen aan enig leersysteem.

Om dezelfde reden heb ik mij nooit thuis gevoeld in de spirituele groepsvorming waarbij ik hetzelfde kopie plak gedrag waarnam en heb gezien dat er alsmaar technieken aangeleerd worden in plaats van de dans in het NU aangegaan word vanuit de innerlijke Bron.

Ik ben mijn eigen ‘weg’ gegaan en ben en word er zeker niet altijd om geliefd omdat ik niet mee loop en marcheer in de maat van deze wereld… Zowel niet maatschappelijk als spiritueel.

Ik heb enorm veel losgelaten ook mensen die me innig lief zijn.

Dit heeft mij niet belet en slechts bekrachtigd de weg van Eigenheid te blijven gaan.

En ik blijf deze weg gaan en loop graag Samen

Want ik hou enorm van verbinding.

Echter …

Werkelijke verbinding kan alleen Zijn vanuit eigen kleur en klanken elkaar daarin kunnen laten ZIJN als unieke schakels van het Geheel.

DUS…Ik volg niemand en geloof niets

Ik weet innerlijk

Ik voel

Ik Ben

Yinthe